4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering"

Transkript

1 forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer kundernes krav om ECO-tonnage Side 4, 5 og 6

2 2 NORDEN news forår 2013 NORDEN kalender 24. april maj 2013 Silent period frem til offentliggørelse af delårsrapporten 1. kvartal april 2013 kl. 15:00 Ordinær generalforsamling Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Falkoner Allé Frederiksberg 1. maj 2013 Forventet udbetaling af udbytte 15. maj 2013 Delårsrapport 1. kvartal maj maj 2013 Roadshows i forbindelse med delårsrapport Brændstofeffektivitet giver fordele Efter et 2012, der vil skrive sig ind i NORDENs 142-årige historie som et af de mere udfordrende, er vi kommet godt i gang i Det bliver utvivlsomt også et markedsmæssigt svært år, men NORDEN er godt beredt. Vi har optimeret vores forretning og som man også kan læse i den nyligt offentliggjorte årsrapport formået at sænke omkostningerne både på land og til vands samtidig med, at vi har øget aktiviteten. En organisation med motiverede og kompetente medarbejdere, der arbejder som et hold med en klar strategi, er et godt udgangspunkt for at håndtere den krise, som shipping har oplevet i de forgangne år. Samtidig råder NORDEN over midler, der kan investeres i nye brændstofeffektive skibe. Omstillingen til mere brændstoføkonomiske skibe er Alfa og Omega for NORDEN. Det giver os en konkurrencefordel, når vi på denne måde er i stand til at reducere den største enkeltomkostning på hver rejse med 20-25%, og det er en fordel, som vi vil udbygge i den kommende tid. Forsidefoto I løbet af dette og næste kvartal afleverer det sydkoreanske værft STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. de 4 MR-produkttankskibe, som NORDEN bestilte i foråret Skibenes design forbedrer deres brændstofeffektivitet med 20-25% i forhold til de ældste produkttankskibe i NORDENs flåde. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Ansvarshavende redaktør: Carsten Mortensen, adm. direktør Redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Takket være vores stærke finanser er vi blandt de få rederier i verden, der er i stand til at kontrahere nye skibe i en tid, hvor mange har svært ved at opnå finansiering. Det betyder, at NORDEN kan udnytte de konkurrencedygtige skibspriser og kontrahere nybygninger, der bygges, mens raterne forventes at være lave og leveres til et fremtidigt bedre marked. Moderne effektive skibe med optimeret design er ikke kun til fordel for bundlinjen. De gavner også miljøet. NORDEN har et mål om at reducere mængden af CO 2 -udledning fra egne skibe med 25% i perioden Vi er godt på vej til at nå målet, og vores indsats bliver bemærket i markedet, hvor stadig flere efterspørger engagement i bæredygtighed og virksomheders samfundsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR). Et godt eksempel er den amerikanske træpilleproducent Enviva, der netop har indgået en kontrakt med NORDEN om transport af træpiller, hvilket man kan læse om på næste side. Enviva lægger stor vægt på, at også deres leverandører som i dette tilfælde NORDEN lever op til høje standarder inden for CSR, og det er en tendens, vi forventer at se mere af i fremtiden. Vi kommer ikke foreløbig til at se helt CO 2 -neutral skibsfart, men tankegangen om at spare på brændstof er godt forankret i hele NORDENs organisation. Det kan man læse mere om på side 13, hvor en af vores dygtige kaptajner gik til ekstremer, slukkede motorerne og sejlede kun for vind og vejr. God fornøjelse med bladet. CARSTEN MORTENSEN, adm. direktør

3 NORDEN news forår NORDEN indgår stor, flerårig kontrakt om transport af biomasse fra USA til Europa NORDEN har indgået en flereårig kontrakt om transport af biomassebrændsel i form af træpiller for den USA-baserede virksomhed Enviva LP. NORDEN skal stå for transport fra Virginia i USA til havne i både Storbritannien og det europæiske fastland. Kontrakten med Enviva er en af NORDENs 10 største lastekontrakter. NORDEN har fået godt fat i det voksende marked for biomasse til energi. Sammen med kul og korn vil biomasse være blandt de største råvarer i NORDENs lastebog for de kommende år. Vigtigheden af biomasse understreges yderligere af NORDENs nye 9-årige kontrakt med den amerikanske træpilleproducent Enviva. Kontrakten omfatter transport af træpiller fra Envivas havn Chesapeake i Chesapeake, Virginia, USA til havne i både Storbritannien og det europæiske fastland heriblandt Storbritanniens største kraftværk, Drax Power Station i North Yorkshire, der er i gang med at omstille sine kedler fra kul til biomasse. Leder af NORDENs Tørlastafdeling, koncerndirektør Ejner Bonderup, glæder sig over denne udvikling. Tørlastafdelingens totale afdækning for perioden øges med Enviva-kontrakten med 6%, og den totale afdækning af Handymax-skibstypen i tørlastflåden øges i den samme periode med 20%. Kontrakten afspejler vores strategi for Tørlastafdelingen. Vi går efter at øge volumen, og vi går efter at sikre vækst i de kontraktligt sikrede lastmængder ved at indgå kontrakter med gode, solide råvareog mineselskaber, industrikoncerner og energiproducenter. Vi ser meget frem til samarbejdet med Enviva, der har en stærk position på det globale biomassemarked, siger Ejner Bonderup. Derfor blev NORDEN valgt Enviva valgte NORDEN som langsigtet forretningspartner af flere årsager. Vores virksomhed er stolt af at være en pålidelig leverandør af træpiller til verdens største forsyningsværker. NORDENs gode omdømme som en pålidelig og fleksibel operatørpartner i tillæg til Rederiets solide finansielle ressourcer og kreditværdighed bidrager til at sikre, at vi fortsat vil være et pålideligt førstevalg som leverandør af bæredygtig, vedvarende træpillebrændstof, forklarer Executive Vice President og medstifter af Enviva Thomas Meth. Han tilføjer: Ansvarlig leverandørstyring er derudover afgørende for vores virksomheds mission og forretningsmodel. NORDEN deler dette engagement i bæredygtighed og virksomhedsansvar med Enviva. Derudover bidrager NORDENs store mængde indgående forretning til USA til at reducere CO 2 -udledningen, da omfattende ballastsejlads undgås. Passer perfekt til NORDEN Globale energimarkeder er under kraftig udvikling i takt med, at flere og flere energikraftværker reagerer på politikker for vedvarende energi og i stigende grad udskifter kul med biomasse i form af træpiller og træflis. Det er NORDENs ambition at få yderligere del i dette interessante marked. Markedet passer perfekt til vores store, moderne flåde af Handysize- og Handymax-skibe, der nemt kan indrettes til transport af biomasse, som blot kræver installation af CO 2 -anlæg i lasterummene, fortæller koncerndirektør Ejner Bonderup.

4 4 NORDEN news forår nye tankskibe BRUGER 20-25% MINDRE brændstof De 4 nye ECO-produkttankskibe fra STX-værftet vil blive døbt NORD STABILITY, NORD STRENGTH, NORD STEADY og NORD STRONG.

5 NORDEN news forår Det sydkoreanske værft STX leverer nu de 4 MR-produkttankskibe, som NORDEN bestilte i foråret Med de nye skibe imødekommer NORDEN kundernes krav om ECO-tonnage. Med leveringen af 4 nybyggede MR-produkttankskibe fra det sydkoreanske værft STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. imødekommer NORDEN et stigende krav fra kunderne, de store olieselskaber og oliehandlere, som har deres egen miljøprofil at leve op til. Når de indbefragter nybygget tonnage, går de målrettet efter nybygget ECO-tonnage med et markant lavere brændstofforbrug end den eksisterende, konventionelle flåde. De nye STX-skibe lever med et brændstofforbrug, der er 20-25% mindre i forhold til de andre produkttankskibe i NORDENs flåde, til fulde op til kundernes krav. Skibene leveres i et generelt udfordrende marked, men det er præcist denne slags tonnage, der er behov for i sådan en tid, mener lederen af NORDENs Tankafdeling, Lars Bagge Christensen. De nye skibe giver os endnu flere muligheder i markedet, der er så store og så oplagte på grund af efterspørgslen efter netop brændstofeffektiv nybygget tonnage. Derfor er vi overbeviste om, at skibene bliver beskæftiget og absorberet i den globale tankflåde på en måde, som er kommercielt interessant og attraktiv for NORDEN, siger koncerndirektør Lars Bagge Christensen. Og det er ikke mindst den store økonomiske besparelse på brændstofudgiften, der gør det attraktivt at investere i ny tonnage. De 4 MR-produkttankskibe med en lasteevne på tons udstyres med en elektronisk styret hovedmotor samt andet udstyr og systemer, der til sammen betyder, at skibene ved almindelig fart hver forbrænder 6-7 tons mindre brændstof om dagen. Ganske betragteligt beløb Det er en samlet daglig besparelse for de 4 skibe på i nærheden af USD altså et ganske betragteligt beløb, siger Lars Bagge Christensen og tilføjer: Og vi skal huske på, at der kun er vindere ved skibenes markant bedre brændstoføkonomi. Mens NORDEN imødekommer kundernes krav og samtidig sparer på udgifterne til den dyre bunkerolie, så kommer det miljøet til gode, at hver gang vi reducerer brændstofforbruget, falder CO 2 -udledningen tilsvarende. Med andre ord, NORDENs økonomi og hensynet til miljøet går hånd i hånd. De 4 nye ECO-skibe indgår derfor også som et positivt element i NOR- DENs langsigtede miljøstrategi om frem til 2020 at reducere den samlede CO 2 -udledning fra flåden med 25% i forhold til udledningen i Tankchefen understreger, at det vedvarende er NORDENs strategi at have en ung og moderne tankflåde. NORDENs eksisterende aktive kerneflåde (dvs. egne skibe og indbefragtede skibe med købsoption) er signifikant yngre end verdensflåden. De 14 MR-skibe har således en gennemsnitsalder på 3 år mod verdensflådens gennemsnitsalder på 7,5 år, og de 11 Handysize-skibe er i gennemsnit 5,4 år gamle mod verdensflådens gennemsnitlige alder på 11,5 år. Fortsætter på næste side... Prøvesejladsen den afgørende test af skibet Nogle uger før et værft er klar til at aflevere et skib til NORDEN, finder den afgørende test sted nemlig prøvesejladsen. Det er her, man tester alle de funktioner og systemer, som først kan testes, når skibet befinder sig til søs, fortæller Director i nybygningssektionen Søren Westergaard. Kan skibet laste og losse, kan skibet sejle med den fart, som er aftalt i kontrakten med værftet, hvordan er skibets evne til at manøvrere, kan skibet kaste og hæve ankeret i henhold til de specificerede krav, overholder skibet vibrations- og støjkravene, fungerer styremaskinen korrekt, og fungerer systemerne i det hele taget tilfredsstillende, når skibet sejler for fuld kraft? Det er alle sammen spørgsmål, som prøvesejladsen skal give svar på. Motorens brændstofforbrug derimod det kender vi allerede. Det er testet hos motorproducenten, fortæller Søren Westergaard. En skibsbesætning tæller en snes mand, men under den 3-4 dage lange prøvesejlads kan der være flere end 100 mand om bord. Det er medarbejdere fra værftet, fra rederiet, fra de virksomheder, som har været underleverandører til værftet, og det er medarbejdere fra et såkaldt klassifikationsselskab, der på vegne af flagstaten skal udstede skibets certifikater om sødygtighed og sikkerhed, før det får lov til at sejle af sted på jomfrurejsen og de efterfølgende rejser. Efter prøvesejladsen vender skibet tilbage til værftet, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres, inden skibet kan overtages af NORDEN. PS: Hvor de mange snese ekstra besætningsmedlemmer er indkvarteret under en prøvesejlads? Også det er der taget højde for. Der skaffes ekstra senge måske også særlige beboelsescontainere, ligesom der sørges for ekstra redningsudstyr under sejladsen, der foregår på værftets ansvar.

6 6 NORDEN news forår 2013 Fortsat fra forrige side... I det omfang NORDEN udvider flåden og kontraherer yderligere tonnage, vil nykontrahering derfor primært være baseret på ECOtonnage, siger Lars Bagge Christensen. Vi vil basere beslutninger om kommende kontraheringer på den seneste teknologi og på de erfaringer, vi får hver dag ved driften af den nuværende flåde. Her vil de 4 nye STX-skibe spille en væsentlig rolle, for de vil sikre, at vi nu kan indhente og udnytte vore egne praktiske erfaringer med brændstofeffektive skibe. Med denne praktiske erfaring i hånden kan vi finde ud af, hvad vi kan gøre endnu bedre ved næste kontrahering, siger han. Gradvist bedre marked i 2013 Efter et meget udfordrende 2012 forventes markedet for produkttank i 2013 gradvist at blive bedre. Den globale olieefterspørgsel forventes at stige med omkring 1,0%, hvilket er på niveau med Det betyder, at efterspørgslen efter produkttankskibe vil stige med 3-5%. Den primære drivkraft er Asien og Mellemøsten, mens OECDlandene, især Europa, ventes at opleve et vedvarende fald i olieefterspørgslen. Det betyder, at forbruget i ikke-oecd-landene allerede i anden halvdel af 2013 forventes at overstige forbruget i OECDlandene. Kombineret med stigende konkurrence fra nye avancerede raffinaderier i Asien og Mellemøsten vil det formentlig lægge fornyet pres på rentabiliteten af ældre raffinaderier i f.eks. Europa, der igen oplevede faldende raffinaderimarginer mod slutningen af 2012 efter en midlertidig forbedring tidligere på året. Den øgede efterspørgsel i Sydamerika skyldes, at udvidelsen af nogle raffinaderier er blevet forsinket. Går det som forudset, vil det medføre øget import fra især USA, hvor Port Arthur-raffinaderiet forventes at komme i drift igen efter opstartsvanskeligheder i De lave spotrater i 2012 har medført, at flere redere og operatører har problemer med at finansiere driften, og sammenholdt med den begrænsede adgang til bankfinansiering vil tilgangen af nye skibe fortsætte på et lavt niveau. Flådevæksten i 2013 ventes derfor ifølge skibsmæglerfirmaet SSY at holde sig på et lavt niveau, nemlig på omkring 4% samlet for MR og Handysize. Tonnage-efterspørgsel op med 4,2% I perioden vil selve olieefterspørgslen ifølge det Internationale Energi Agentur stige med 1,3% pr. år, hvilket svarer til næsten 6 mio. tønder pr. dag. Væksten vil primært blive drevet af Asien og Mellemøsten med stigninger på henholdsvis 2,0% og 3,5% pr. år. I samme periode vil Europa opleve et fald i efterspørgslen på 0,6% eller næsten 0,5 mio. tønder pr. dag. Efterspørgslen efter produkttanktonnage inkluderer også selve transportafstanden mellem produktions- og forbrugsområdet. Tager man også det i betragtning, forventes tonnageefterspørgslen i 2013 ifølge det britiske skibsmæglerfirma Clarksons at stige med 4,2%. NPP vil være olieselskabernes foretrukne partner Den kommercielle og operationelle drift af NORDENs produkttankskibe ligger i poolsamarbejdet Norient Product Pool (NPP), som NORDEN på 50/50-basis ejer og driver sammen med cypriotiske Interorient Navigation Company Ltd. Samarbejdet har båret frugt, og NPP er gået hen og blevet verdens næststørste pool i produkttank. Gennem de seneste år har NORDEN og NPP positioneret sig efter at blive den foretrukne partner for globale og regionale olieselskaber samt oliehandlere. For at opnå denne position er der opbygget en kritisk masse inden for Handysize- og MR-skibstyperne, der sikrer den fleksibilitet og kapacitet, som skal til for at servicere olieselskaberne. Ved udgangen af 2012 var der 80 skibe i NPPs flåde af produktankskibe af typen Handysize, MR og LR1. NPP sejler med clean petroleum products (CPP) benzin, diesel, nafta, jetfuel, m.m. og dirty petroleum products (DPP) primært fuelolie (brændselsolie). I 2012 steg lastmængden i NPP med 32% til i alt 27,8 mio. tons, fordelt på 2/3 CPP og 1/3 DPP. Fuelolie udgør den største lastkategori med 32% af de samlede laster. Hovedparten af fuelolien blev afskibet fra Østersøen og Sortehavet til Nord- og Sydeuropa. Benzin, diesel/gasolie og nafta, der tilsammen udgjorde 56% af den samlede last, var næstefter fuelolie de største produkttyper transporteret af NPP i Hovedparten blev transporteret på traditionelle ruter som diesel fra Nordamerika til Sydamerika og Europa samt benzin fra Europa til Nordamerika. Europa og Nordamerika udgør dermed NPPs største markeder.

7 NORDEN news forår Brændstofforbruget skal længere ned Udgiften til brændstof, bunkerolie, er den klart største omkostningspost for NORDEN og produkttankpoolen Norient Product Pool, NPP, som NORDEN på 50/50-basis ejer sammen med cypriotiske Interorient Navigation Company Ltd. Nu er der oprettet en ny funktion i NORDEN, som gennem koordination af alle sparetiltag og systematisk opsamling og analyse af data skal sikre, at de cirka 200 tørlastskibes og cirka 80 produkttankskibes brændstofforbrug optimeres yderligere. NORDEN har allerede taget en række initiativer for at spare på det dyre brændstof, bunkerolie. Det er tekniske tiltag, det er fartoptimering og det er opbygning af interne IT-systemer. Aktiviteterne har været drevet decentralt i forskellige afdelinger, og undervejs har Rederiet plukket mange af de lavt hængende frugter med synlig effekt på omkostningerne. Men der skal spares mere på de cirka 200 tørlastskibes og cirka 80 produkttankskibes brændstofforbrug. NORDEN havde i 2012 såkaldte rejseafhængige omkostninger på USD 969 mio. 67% eller USD 651 mio. gik til bunkerolie, som dermed er den klart største omkostningspost. En større koordinering af de forskellige tiltag vil sammen med systematisk opsamling og analyse af data gøre os i stand til i endnu højere grad at prioritere de fremtidige aktiviteter, siger koncerndirektør Martin Badsted. Derfor har NORDEN oprettet en ny funktion, hvor koordinerings- og analysearbejde samles. Leder af dette Fuel Efficiency Team er Peter Sinding, som er nyansat i Rederiet. Han kommer fra en stilling som R&D Manager i FORCE Technology, hvor han arbejdede med maritim teknologi. Peter Sinding, leder af det nye Fuel Efficiency Team. En ensartet tilgang Den ny funktion er resultatet af en forudgående analyse af området vedrørende brændstofbesparende tiltag. NORDEN nedsatte i midten af 2012 en gruppe, der bestod af lederne af de kommercielle afdelinger og NPP, den tekniske direktør, finansdirektøren og Martin Badsted. Formålet var at kortlægge de eksisterende tiltag for at skabe en ensartet tilgang for hele koncernen og et grundlag for at måle og følge resultaterne løbende. Det er nemlig lettere sagt end gjort. Det viser sig ret hurtigt, at det er væsentligt mere kompliceret end som så og involverer en bred vifte af personer og kompetencer. Vi samler f.eks. en stor mængde data op fra skibene allerede, men de ligger i forskellige systemer og bliver brugt til forskellige ting. Dermed får vi ikke det fulde udbytte af dem, og det udbytte, vi får, kræver en høj grad af manuel bearbejdning. Så vi konkluderede, at vi har behov for at få sat tingene mere i system, fortæller Martin Badsted. Bevågenhed hver dag Optimeringen af brændstofforbruget kræver bevågenhed hver dag mange steder i organisationen for at sikre, at man får det fulde udbytte af indsatsen: I befragtnings- og operationssektionerne i forbindelse med optimering af rejserne, i Teknisk Afdeling ved vedligeholdelsesplanlægningen og tekniske optimeringer på NORDENs egne skibe, ved flådeoptimeringen i forbindelse med køb og salg af skibe osv. Alle de konkrete, daglige optimeringsbeslutninger skal stadig ligge decentralt i organisationen der ligger de bedst. Men den nye Fuel Efficiency-funktion skal gøre det lettere for os alle sammen at tage de rigtige beslutninger i en verden, hvor brændstof er en stadig større omkostningspost. Vi ved allerede i store træk, hvad der har den ønskede effekt, og hvad vi bør gøre. Men kunsten er at sikre, at vi så gør det på alle skibe og på alle rejser. For at vi løbende kan forbedre vores daglige beslutninger, skal vi opsamle erfaringer om, hvad der virker, og hvad der ikke gør under forskellige forhold og så omsætte dette erfaringsgrundlag til gode daglige beslutninger, siger koncerndirektør Martin Badsted.

8 8 NORDEN news forår 2013 NORDENS AKTIVE KERNEFLÅDE Tørlast Capesize Antal skibe 4 Egne skibe 3 Indbefragtet skib med købsoption 1 Byggeår Gennemsnitsalder 8,3 år Længde 289 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 8 år Post-Panamax Antal skibe 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Byggeår Gennemsnitsalder 1,9 år Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Verdensflåden antal skibe 456 Gennemsnitlig alder på verdensflåden 4,4 år Panamax Antal skibe 15 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 12 Byggeår Gennemsnitsalder 5 år Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 9,5 år Handymax Antal skibe 21 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 17 Byggeår Gennemsnitsalder 3,2 år Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 9,7 år Tank MR Antal skibe 14 Egne skibe 5 Indbefragtede skibe med købsoption 9 Byggeår Gennemsnitsalder 3 år Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 7,5 år Handysize Antal skibe 21 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 10 Byggeår Gennemsnitsalder 1,6 år Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 13,5 år Handysize Antal skibe 11 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Byggeår Gennemsnitsalder 5,4 år Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Verdensflåden antal skibe 567 Gennemsnitlig alder på verdensflåden 11,5 år Noter: Listen over NORDENs aktive kerneflåde er opgjort pr. 31. december Verdensflådedata/Tank: SSY. Verdensflådedata/Tørlast: R.S. Platou. Listen omfatter ikke: - De 150,5 skibe, der pr. 31. december 2012 var indbefragtet uden købsoption eller indbefragtet kun til enkelte rejser. - De 18,5 skibe, som er til levering dvs. 8 egne skibe, 10 indbefragtede skibe med købsoption og 0,5 skib indbefragtet over 3 år uden købsoption. - De skibe, som poolpartneren Interorient Navigation Company Ltd. har lagt ind i de fælles pools inden for Tørlast og Tank Post-Panamax Pool, Handysize Pool og Norient Product Pool, NPP. Bruttoflåde i alt: 263 skibe

9 NORDEN news forår NORDEN kort fortalt NORDEN kom i mål i 2012 trods udfordrende markeder NORDEN nåede i mål i 2012, selv om markedsforholdene for både tørlast og produkttank fortsat var udfordrende med lave fragtrater, høje brændstofpriser og rekordmange nye skibe på søen. Driftsresultatet (EBITDA) blev USD 148 mio. Det er 21% lavere end i 2011, men i den høje ende af forventningerne. Pengestrømme fra driften var USD 122 mio. mod USD 120 mio. i 2011, så NORDEN fortsætter med også i et udfordrende år at skabe et positivt cashflow. Tørlast: Driftsresultat: USD 131 mio., hvilket er 24% lavere end i 2011, men bedre end forventet Indsejlingen var væsentlig højere end både spotmarkedet og 1-års markedet Antal skibsdage: eller 5,5% flere end i 2011 Baltic Dry Index lå året igennem gennemsnitligt 41% lavere end året før Fastholdt markedsandelen og udvidet kundeportefølje Tank: Driftsresultat: USD 28 mio., der er på linje med resultatet og over forventningerne Norient Product Pool (NPP), som har den kommercielle og operationelle drift af NORDENs og det cypriotiske Interorient Navigation Company Ltd. s produkttankskibe, er med 80 skibe nu verdens næststørste produkttankpool Baltic Clean Tanker Index lå i gennemsnit 11% lavere end året før Indsejlingen lå som tidligere år over de sammenlignelige markedsrater Godt positioneret til at drage fordel af de stigende rater i 4. kvartal 2012 Antal skibsdage: eller 14% flere end i 2011 Lastmængden steg med 32% til i alt 27,8 mio tons. NORDENs Tørlastafdeling går ind i 2013 med en afdækning på 76% og Tankafdelingen med en afdækning på 27%. Korn og kul dominerer Tørlastafdelingen Kul og korn er de 2 dominerende lasttyper på NORDENs tørlastskibe. De udgjorde henholdsvis 40% og 18% af den samlede fragtmængde i 2012 på 64 mio. tons (uden last på udbefragtede skibe). Det er karakteristisk for kul og korn, at begge lasttyper er mindre konjunkturfølsomme end den gennemsnitlige tørlastvare. NORDENs Tørlastflåde sejlede i alt sømil i 2012, og flåden var gange i havn for at laste og gange for at losse. Hver 5. tørlast blev losset i en kinesisk havn, og Kina er fortsat NORDENs ubestridt største tørlastmarked. Hver 3. tanklast består af fuelolie Fuelolie tyktflydende brændselsolie var klart det raffinerede olieprodukt, som Norient Product Pool (NPP) oftest sejlede med i Poolens lastmængde var 27,8 mio. tons, og heraf udgjorde fuelolie 32%. Derefter fulgte gasolie, benzin og nafta (til fremstilling af plastprodukter), som udgjorde 56% af den samlede last. Hovedparten blev transporteret på traditionelle ruter dvs. diesel fra Nordamerika til Sydamerika og Europa og benzin fra Europa til Nordamerika. I alt sejlede NPPs skibe sømil i Skibene lastede gange, og gange var de i havn for at losse.

10 10 NORDEN news forår 2013 Nu skal der investeres i nye tørlastskibe NORDEN skifter investeringsfokus. Efter i en årrække at have investeret i nye produkttankskibe bliver 2013 året, hvor investeringer i Tørlast kommer i fokus. Tørlastafdelingens bruttokerneflåde har over de seneste 4-5 år i overensstemmelse med NORDENs afventende holdning til tørlastmarkedet bestået af omkring 80 skibe. Nu er priserne på nybygninger kommet ned i et niveau, der gør det attraktivt for NORDEN at investere. NORDEN ønsker derfor i løbet af 2013 at øge eksponeringen til et forventet bedre marked. Det skal primært ske ved at investere i tørlastskibe med fokus på brændstofeffektive nybygninger. Det kan være skibe, som NORDEN selv kommer til at eje, og det kan være indbefragtede skibe med købsoption. Koncerndirektør og leder af NORDENs Tørlastafdeling Ejner Bonderup erkender, at det umiddelbart kan lyde som et paradoks, at NORDEN vil investere i nye tørlastskibe, når verdensflåden af netop tørlastskibe er for stor og fortsat øges i forhold til efterspørgslen med historisk dårlige rater til følge. Men der er gode argumenter for, at NORDEN i 2013 går efter at anskaffe nye skibe og dermed øge den såkaldte bruttokerneflåde af aktive og bestilte egne skibe og indbefragtede skibe med købsoption. Til bruttokerneflåden kommer de cirka 120 indbefragtede skibe uden købsoption nogle kun indbefragtet for en enkelt rejse, så den samlede Tørlastflåde når op på omkring 200 skibe. I perioder har flåden været oppe på 240/245 enheder. Timingen er på plads Anskaffelsespriserne er nu kommet ned på et for os meget interessant niveau, så vi følger den gamle læresætning i shippingverdenen om, at man skal købe nye skibe, netop når markedet er nede, værftskapaciteten er stor og anskaffelsespriserne derfor er lave. Hvis vi bestiller nye skibe i 2013 enten for at eje dem selv eller for at indbefragte dem med købsoption vil de først blive leveret om cirka 2 år. De bliver altså bygget, mens raterne er lave, og rammer først søen, når markedet er begyndt at forbedre sig som konsekvens af en bedre balance mellem udbuddet af tonnage og efterspørgslen på tonnage. Vi har altså som forudsætning for investeringen i nye tørlastskibe, at vi kan beskæftige dem til attraktive rater. Så timingen er på plads, siger Ejner Bonderup. Mere brændstofeffektive skibe Men NORDEN har endnu en grund til at investere i nye tørlastskibe, siger han, og det er muligheden for at få skibe, som er langt mere brændstofeffektive end størstedelen af den eksisterende flåde, og her taler vi ikke kun om NORDENs flåde, men også om verdensflåden. Selv om NORDENs bruttokerneflåde i Tørlast allerede er meget ung sammenlignet med verdensflåden (se flådelisten side 9, red.), så vil nye tørlastskibe med et 20-25% lavere brændstofforbrug i forhold til sammenlignelig tonnage give NORDEN et stærkt kort på hånden. Det vil medføre markante besparelser og dermed forbedre vores kon-

11 NORDEN news forår kurrenceevne. Og det er ikke kun NORDEN, der ønsker en grøn profil det samme gælder i stigende grad for vore kunder, hvilket afspejler sig i deres efterspørgsel på tonnage, siger Ejner Bonderup. Finansielt beredskab på plads Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen oplyser, at det er en del af NORDENs strategi at have et finansielt beredskab, som gør det muligt for Rederiet at modstå dårlige tider, agere uafhængigt af bank- og lånemarkedet i øvrigt og udnytte mulighederne i et cyklisk marked. Det gælder også i tider som dem vi med finanskrisen som årsag gennemlever i disse år, hvor ekstern finansiering kan være svær at opnå. Ved udgangen af 2012 havde NORDEN likvider og værdipapirer for USD 529 mio. samt uudnyttede kreditfaciliteter for USD 161 mio. Med dette finansielle beredskab kan NORDEN gennemføre både de allerede kendte investeringer samt det planlagte nye investeringsprogram for 2013 uden ekstern finansiering. Vores store beholdning af likvider og værdipapirer kan på kort sigt reducere aktionærernes afkast, men giver de bedste muligheder for på længere sigt at skabe et attraktivt risikojusteret afkast, siger Michael Tønnes Jørgensen. Nye kunder til Tørlastafdelingen NORDENs Tørlastafdeling har i det forgangne år udvidet kundekredsen med nye kunder. Mængden af globale søbaserede tørlasttransporter steg med 5,5% i 2012, og med en vækst i transporteret last på 6% i 2012 har NORDEN fastholdt sin position på markedet og nok så væsentligt tiltrukket et væsentligt antal nye kunder. I årets løb blev det til nye kunder. NORDENs to primære lasttyper er korn og kul, der begge er mindre konjunkturfølsomme end den gennemsnitlige tørlastvare. Ud af en samlet fragtet mængde på 64 mio. tons (uden last på udbefragtede skibe) udgjorde kul og korn henholdsvis 40% og 18% af NORDENs transporterede tørlast. I forhold til markedet, hvor 80% af tørlastimporten sker i Østen, har NORDEN en mere ligelig geografisk fordeling, idet næsten 25% af NORDENs transporterede last blev fragtet til Vesteuropa. Fordelin- gen er i høj grad et resultat af NORDENs 5-årige kontrakt om transport af kul fra Svalbard til Nordeuropa samt indonesisk og russisk kul til henholdsvis Syd- og Nordeuropa. Derudover indgik NORDEN i 2012 endnu en stor kontrakt om transport af biomasse fra USA til Vesteuropa se side 11. Kina og Indien er fortsat de største enkeltaftagere af NORDENs laster. Samlet leverede NORDEN 17 mio. tons til Kina og Indien i 2012, hvoraf Kina modtog den største andel hver 5. tørlast blev losset i Kina, hvor det blev til i alt 188 losninger i 51 forskellige havne. Det er primært NORDENs større skibe, der anløber disse lande med kul og jernmalm fra Australien samt kul fra Indonesien. Derudover transporterer NORDEN en stor mængde korn fra Sydamerika til Asien.

12 12 NORDEN news forår 2013 NORDEN målretter sine CSR-ambitioner Efter et langvarigt og grundigt forarbejde er NORDEN klar med sin strategi for arbejdet med samfundsansvar. Strategien afspejler, at Corporate Social Responsibility (CSR) er tænkt som et redskab, der skal understøtte NORDENs forretning. Strategien hedder On the rigth course eller På rette kurs. For at sikre en forretningsdrevet tilgang til Corporate Social Responsibility (CSR) har NORDEN udviklet en CSR-strategi, som dels afspejler NORDENs forretningsstrategi, dels giver et klart billede af retningen af Rederiets CSR-aktiviteter. NORDENs CSR-strategi fokuserer på de emner, som vi har fundet vigtige for vores forretning og vore mange forskellige interessenter, og strategien skal gøre CSR til en del af NORDENs værditilbud til vore kunder, forretningspartnere i øvrigt, investorer og ansatte. Strategien skal også styrke vores position som en ansvarlig del af vore kunders og forretningspartneres ansvarlige forsyningskæde, ligesom strategien skal gøre det muligt at kommunikere vore CSR-ambitioner og indsats på området, siger Director CSR, Ulla E. Nielsen. Hun understreger, at det altid har kendetegnet NORDENs måde at drive forretning på, at man skal opføre sig ordentligt det følger af Rederiets værdier, og sådan har det været også længe før, at nogen begyndte at tale om virksomheders samfundsansvar, og udtrykket Corporate Social Responsibility blev opfundet. Men et stigende pres fra kunder og andre forretningspartnere og myndigheder får nu også NORDEN til at arbejde med CSR på en mere systematisk, målrettet og synlig form. Omfattende forarbejde CSR-strategien er blevet formuleret på baggrund af et omfattende forarbejde. Første skridt var en research, som omfattede NORDENs interessenter. Researchen bestod både af en gennemgang af hjemmesider og af interviews, og formålet med researchen var at sikre, at CSRstrategien reflekterer de risici, muligheder og forventninger, som NORDEN står over for som rederi. Researchen identificerede i alt 17 relevante CSR-emner. De blev efterfølgende gennemgået, vurderet og prioriteret af NORDENs Senior Management og CSR Executive Body. Derefter var der 7 fokusområder tilbage: CO 2 -effektivitet, sikkerhed på skibene, medarbejderforhold, transparens, anti-korruption, miljøstyring og ansvarlig leverandørstyring. De 7 fokusområder blev fordelt på to ambitionsniveauer. På det ene vil vi differentiere NORDEN og være blandt de bedste, på det andet vurderede vi, at de krav, som lovgivningen opstillede er tilstrækkeligt ambitiøse og ikke behøver skærpelse fra vores side. Til sammen skaber de 7 fokusområder grundlaget for vores CSR-strategi, som vi kalder On the right course eller På rette kurs, siger Ulla E. Nielsen. Næste skridt: Detaljeret plan Næste skridt gik ud på at lave en detaljeret plan for hvert fokusområde for at sikre, at NORDEN når de mål, som er sat i strategien, der dækker perioden Det er en vital del af enhver strategi at få den succesfuldt forankret i organisationen. Vi skrev i vores CSR-rapport for 2011, at vi ville udnævne nogle CSR-ambassadører i Det er sket nu, og de pågældende vil blive forsynet med relevant materiale, der skal gøre CSR-strategien og den tilhørende Code Of Conduct (etisk regelsæt) til en del af den daglige drift i deres respektive afdelinger, siger Ulla E. Nielsen. Differentiere NORDEN CO2-effektivitet Sikkerhed på skibene Medarbejderforhold Transparens Følge lovgivningen Anti-korruption Miljøstyring Ansvarlig leverandørstyring På rette kurs Ved at arbejde målrettet, systematisk og synligt på de 7 udvalgte CSR-områder sikrer NORDEN, at Rederiet er på rette kurs.

13 NORDEN news forår Kaptajn standsede motoren og sejlede for vind og vejr Skibet et MR-produkttankskib på tons nåede alligevel frem til lastehavnen til tiden. Men ved at standse hovedmotoren i 3-4 dage blev der sparet 27 tons brændstof. Skibets kaptajn roses af Operationsafdelingen i Norient Product Pool, NPP, for sin opfindsomhed og sit initiativ. Under den sidste del af en ballastrejse fra Sao Sebastiao i Brasilien til Skikda i Algeriet var MR-produkttankskibet NORD INTEGRITY i så god tid efter at have taget brændstof om bord i Las Palmas på Gran Canaria, at kaptajn Rohit Minocha i samråd med Operationsafdelingen på hovedkontoret i Hellerup besluttede at stoppe hovedmotoren og udnytte naturens egne og gratis kræfter som eneste drivmiddel. Herefter drev skibet de kommende 3-4 dage hele 280 sømil (518 km) frem mod lastedestinationen alene for vind og vejr. Det usædvanlige initiativ gav en besparelse på 27 tons brændstof eller i alt USD Og nok så væsentligt sejladsen for vind og vejr alene foregik efter alle sikkerhedsforskrifter, og NORD INTEGRITY nåede frem til lastedestinationen lige til tiden og klar til at laste kondensat, en let olie, til efterfølgende losning i Rotterdam i Holland. Aktiv og opfindsom kaptajn Operationschefen i NPP, Jens Malund Jensen, roser kaptajn Rohit Minocha for hans initiativ. Vi har her at gøre med en kaptajn, der er i stand til at tænke ud af boksen. Det er ikke alle, der lige får den idé at udnytte naturens kræfter på denne måde. Det er jo mange årtier siden, at handelsflådens skibe gik over til motorkraft. Så det kræver noget at tænke i vind og vejr som eneste drivmiddel. Dertil kommer, at kaptajnen har forstået at udnytte de lokale informationer om vind og vejr optimalt. Der blev sparet en masse brændstof også til glæde for miljøet, sejladsen var sikker, han nåede frem til tiden, han slap for at ligge for anker i lastehavnen, han bidrog til bedre sikkerhed i lastehavnen, for jo mindre trængsel her, desto mere sikkerhed. Alt og alle vandt ved hans beslutning, siger Jens Malund Jensen. Han understreger, at der er mange faktorer, der skal passe sammen, før den slags sejlads kan lade sig gøre. Der skal være rigtig god tid inden lastehavnen, hvad vi heldigvis sjældent har. Vinden og strømmen skal have den rigtige retning. Og endelig skal der være plads i området til at drive, for sikkerheden må naturligvis aldrig sættes over styr. Et godt samarbejde Jens Malund Jensen siger, at den usædvanlige sejlads mellem Las Palmas og Skikda også er resultatet af et godt samarbejde mellem skibet og Operationsafdelingen i NPP, og mellem NORDEN og ejeren af det langtidsindbefragtede skib. Det er et samarbejde, der er opbygget gennem flere år, og et samarbejde, der lægger op til en tæt og åben dialog mellem parterne og til en proaktiv og ud-af-boksentænkning hos parterne. Jo mere vi fortsætter i det spor, desto flere gode initiativer vil vi også blive præsenteret for. Optimering af alle rejser er afgørende for vores forretning. Derfor vil jeg også gerne dele en succeshistorie som denne her fra NORD INTEGRITY, så man kan håbe på en gentagelse, når tid, vind, strøm, trafikken i området og markedet igen gør det muligt, siger Jens Malund Jensen. For god ordens skyld tilføjer han, at et skib med last om bord aldrig vil sejle for vind og vejr alene. Her gælder det generelle princip for søtransporter om utmost despatch dvs. at lasten skal frem hurtigst muligt.

14 14 NORDEN news forår 2013 Unge med shippingdrømme indtog NORDEN for en aften Der var masser af engagement, interesse og spørgsmål i hele huset, da NORDEN en januaraften åbnede dørene til hovedkontoret i Hellerup for potentielle kandidater til Rederiets eftertragtede 2-årige shipping- eller finance trainee-uddannelse. Omkring 75 unge kvinder og mænd deltog i arrangementet, hvor NORDEN gav dem smagsprøver på shippingverdenen og dens karrieremuligheder. NORDENs skibe sejler med tørlastprodukter som jernmalm, kul, cement og korn og med raffinerede olieprodukter som brændselsolie, benzin, nafta og jetfuel. Alligevel er Rederiet først og fremmest en softwarevirksomhed, hvis succes bygger på, at medarbejderne til søs og til lands træffer flest mulige rigtige beslutninger. Så selv om det er svære tider for shippingbranchen, har NORDEN skarpt fokus på at finde de mest talentfulde medarbejdere og her spiller Rederiets trainees en central rolle. fremtidige arbejdsliv, ligesom de var rundt på hovedkontoret og møde nuværende trainees, der fortalte om deres dagligdag som befragtere, operatører eller finansmedarbejdere. Inden aftenen var omme, skulle hver af de deltagende en ad gangen give nogle ledende NORDEN-medarbejdere en kort præsentation af sig selv. Også det var alle med på, og de gjorde det godt. HR-direktør Vibeke Schneidermann siger, at hun var yderst tilfreds med aftenen. Dels var fremmødet stort, dels viste de unge mænd og kvinder generelt et stort engagement og en stor interesse og nok så væsentligt så er jeg overbevist om, at der blandt deltagerne var mange kvalificerede kandidater. Men forud for ansættelsen går en meget omfattende udvælgelsesproces, siger hun. Ligesom de foregående år forventer NORDEN i år at ansætte 10 trainees herunder en enkelt finance trainee. Halvdelen får arbejdsplads på hovedkontoret i Hellerup, mens de øvrige skal arbejde på Rederiets kontorer i Singapore, Shanghai og Annapolis. Trainees til de oversøiske kontorer rekrutterer NORDEN ved at være til stede, når nogle af de universiteter, som Rederiet samarbejder med, holder karrieredage. Arrangementet i Hellerup var for unge med ambition om at blive trainees på hovedkontoret, og i løbet af aftenen fik de mange deltagere mulighed for at fortælle om forventningerne til deres Der blev lyttet og spurgt flittigt, da NORDENs nuværende shipping trainees her Mads Hansen fra befragtningssektionen i Tørlast fortalte om den 2-årige trainee-uddannelse. Ny chef for NORDEN i Shanghai Steffen Johnstad-Møller er ny chef for NORDENs repræsentationskontor i Shanghai. Det er en mand med stort kendskab til såvel NORDEN som Asien, der nu skal lede Shanghai-kontoret, der ligger i NOR- DENs vigtigste tørlastmarked. Hver 5. af NORDENs tørlaster losses i en kinesisk havn. Han begyndte sin karriere i NORDEN som shipping trainee. Det var i 2003, og to år senere var han færdig med uddannelsen, der førte til jobs på NORDENs kontorer i Singapore og siden i Annapolis i USA. I 2008 blev han ansat som skibsmægler inden for tørlast hos Yamamizo i Tokyo. Her var han frem til 2011, da han blev ansvarlig for J. Lauritzens daglige forretninger i Japan. Steffen Johnstad-Møllers brede erfaringsgrundlag vil være meget værdifuldt, når han nu skal lede NORDENs repræsentationskontor i Shanghai i en ny retning. Jeg er meget glad for at kunne byde Steffen velkommen tilbage til NORDEN. Han er den helt rigtige mand til at løfte opgaven i Shanghai med opbygningen af en stærk NORDEN tilstedeværelse på det kinesiske marked, siger leder af Tørlastafdelingen, koncerndirektør Ejner Bonderup. Steffen Johnstad-Møller kender både NORDEN og Asien ud og ind.

15 NORDEN news forår Japansk-dansk kulturudveksling for 4. gang I januar bød Tørlast- og Tankafdelingerne i NORDEN for 4. gang nære japanske forretningsforbindelser til Cultural Exchange Day i Danmark, og igen i år spændte programmet vidt. De omkring 20 repræsentanter for japanske handelshuses og værfters europæiske afdelinger mødte en halv snes ledende medarbejdere fra NORDEN, anført af koncerndirektørerne Ejner Bonderup og Lars Bagge Christensen fra henholdsvis Tørlast og Tank. Denne gang begyndte programmet med et besøg i en af Københavns ældste, mest berømte og med sine 41,8 meter engang en af hovedstadens højeste bygninger, nemlig Rundetårn, som Danmarks legendariske kong Christian 4. lod opføre i årene Manager Shinji Shimakura, Japan Marine United, Rotterdam (til venstre), og General Manager Tom Kinoshita, Imabari, Amsterdam, melder sig klar til kulturudvekslingens lokumsræs på NORDENs hovedkontor i Hellerup. Efter en rundvisning med besøg i både tårnet og observatoriet og frokost i lokalet over den tilstødende og sammenbyggede Trinitatis Kirke drog selskabet videre til næste og kulturelt set noget anderledes punkt på programmet i kulturudvekslingen. Det var et såkaldt lokumsræs i kantinen i NORDENs hovedkontor i Hellerup, hvor deltagerne fordelt på 2 hold og 2 ad gangen skulle vise deres evner på motoriserede toiletter alt sammen til selskabets overraskelse og store morskab. Her havde den danske del af selskabet virkelig noget at vise frem, som den japanske del ikke kendte i forvejen. Så det var kulturudveksling for fuld gas. Dagen sluttede med middag, endnu mere dialog mellem forretningsforbindelser, som har kendt hinanden i årevis, et par taler, og en enkelt godnatøl eller to på et nærliggende værtshus. Kulturudvekslingens værter, koncerndirektør Lars Bagge Christensen, Tank (til venstre), og koncerndirektør Ejner Bonderup, Tørlast, leverede en solid indsats under lokumsræset. Rotterdam hitter på listen over havnekald i gange i 2012 var et af Norient Product Pools godt 80 produkttankskibe i Rotterdam for at losse eller laste, og 23 gange var et af de cirka 200 tørlastskibe, som NORDEN opererer, i samme hollandske havn. De i alt 174 havnekald gør Rotterdam til Norient Product Pools og NORDENs mest besøgte havn i 2012 langt foran nummer 2 og 3 Sankt Petersborg i Rusland og San Lorenzo i Argentina. De mange havnekald i Rotterdam afspejler den status, som byens havn gennem årtier har haft som Europas centrum for handel med råolie, raffinerede olieprodukter og kul. Sammenlagt foretog NORDENs Tørlastflåde havnekald i 2012 eller i gennemsnit 8 i døgnet. Norient Product Pools produkttankflåde nåede op på havnekald det er gennemsnitligt 4 i døgnet. På Top 10-listerne kan man se, hvilke havne der i øvrigt får mange besøg af NORDENs og Norient Product Pools flåder. Selv om Kina også i 2012 var NORDENs største tørlastmarked, og hver 5. af NORDENs tørlaster blev losset i Kina, er der ingen kinesiske havne på Top 10-listerne. Det skyldes, at de i alt 188 laster beregnet for Kina i 2012 blev losset i 51 forskellige havne, hvoraf ingen blev kaldt tilstrækkelig mange gange til at nå med på Top 10-listerne. Rizhao mellem Shanghai og Beijing var med 18 losninger den kinesiske havn, der fik flest besøg af NORDENs tørlastskibe. Top 10 havne lastning og losning NORDEN Havnekald New Orleans, USA 76 San Lorenzo, Argentina 70 Takodari, Ghana 39 Caleta Patillos, Chile 35 Santos, Brasilien 35 Murmansk, Rusland 32 Hoping, Taiwan 29 Garrucha, Spanien 29 Taboneo, Indonesien 29 Norfolk, USA 29 Norient Product Pool Havnekald Rotterdam, Holland 151 Sankt Petersborg, Rusland 75 Amsterdam, Holland 57 New York & New Jersey, USA 45 Antwerpen, Belgien 44 Singapore 42 Houston, USA 34 Vysotsk, Rusland 32 Grand Harbour, Malta 29 San Juan, Puerto Rico 28

16 Den menneskelige drivkraft afgørende for NORDEN NORDENs bestyrelsesformand siden 1995, Mogens Hugo, har nu rundet de 70 år og benytter lejligheden til at gøre status over de seneste 2 årtier i Rederiets 142-årige historie. Mogens Hugo, NORDENs bestyrelsesformand siden 1995, er ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der har været drivkraften i den enestående udvikling, som NORDEN har været igennem det seneste par årtier. Mere end noget andet er det mennesker, der er skyld i, at NORDEN er gået fra at eje og operere en halv snes tørlastskibe til at kontrollere omkring 300 tørlast- og produkttankskibe, samtidig med at Selskabets markedsværdi er øget fra cirka 360 mio. kr. til lidt over 7,5 mia. kr. Det er en stigning på 2.000%. Samtidig er der udbetalt 4,7 mia. kr. i udbytter til aktionærerne. NORDEN har altid været i stand til at tiltrække, ansætte og fastholde de rigtige mennesker inklusive ledere på alle niveauer, som har kunnet udstikke retningslinjerne og motivere medarbejdere til at skabe nogle værdier. Tag f.eks. årene , da NORDEN satte skandinavisk rekord med hensyn til kursudvikling i større virksomheder. Og det har man vel at mærke kunnet gøre, samtidig med at man har bevaret de gode traditioner, den høje etik og det unikke omdømme. Jeg er stolt over at have været med i denne udvikling, siger bestyrelsesformand Mogens Hugo, der benytter sin 70 års fødselsdag til at gøre status over de seneste 2 årtier i NORDENs 142-årige historie. Den markante udvikling af NORDEN fra et lille rederi til en af verdens største transportører af råvarer inden for tørlast og raffinerede olieprodukter med en meget stærk balance er sket i en periode med alt andet end roligt vejr og blikstille verdenshave. Snarere tværtimod. Det er gået ned, det er gået op, og det er gået ned igen. Jo, shipping lever en cyklisk tilværelse. I slutningen af 1990 erne kom den voldsomme krise i Asien, så fulgte 9/11 og dot.com-krisen, hvorefter verdensøkonomien, shipping og dermed også NORDEN i årene oplevede et boom uden sidestykke. Alt gik bare den rigtige vej i de år. Så meget desto mere voldsomt kom derfor Lehmann-krakket i Det var så spektakulært og lammende for ikke bare den globale finanssektor, men for hele verdensøkonomien, at krakkets dato 15. september 2008 står mejslet ind i manges hukommelse. Det har ubetinget været den værste oplevelse i min tid som formand for NORDEN. Fragtraterne faldt jo med 80-90%. Men vi Mogens Hugo, som siden 1995 har været formand for NORDEN, måler sine ledere på 5 parametre: Drive, faglige kompetencer, care for people, etik og humor. klarede den. Selv om vi havde udbetalt pæne udbytter til aktionærerne, havde vi penge i kassen hvad vi stadigvæk har, og vi havde store fordele ved vores forretningsmodel, der betyder, at vi hurtigt kan tilpasse flådens størrelse til efterspørgslen. Samtidig nød vi også godt af en god afdækning til fornuftige priser. Men det har været en daglig udfordring at drive NORDEN under den finanskrise, som Lehmann-krakket udløste. Men igen NORDEN har de rigtige mennesker at trække på og ikke at forglemme nogle solide forretningspartnere, som vi har arbejdet sammen med i rigtig mange år, siger Mogens Hugo. Det var også i hans formandstid, at NORDEN gik fra 2 til 1 aktieklasse, da NORDEN blev fusioneret med Motortramp det skete i 2000 og at NORDEN i 5 år fra var ude for et fjendtligt overtagelsesforsøg fra rederiet Torms side. Jeg stod fast på, at bestyrelsen ikke ville anbefale vore aktionærer at sælge til Torm dels fordi tilbuddet var for dårligt, dels på grund af deres virksomhedskultur. Men det endte heldigvis med en winwin-situation. Torm opgav overtagelsesforsøget og tjente rigtig mange penge på at sælge de NORDEN-aktier, de havde nået at købe, og raidet mod os gav os et spark bagi og satte yderligere skub i udviklingen af NORDEN, siger Mogens Hugo.

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs

Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs Nr. 2 2010 Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs Leder Et af erhvervslivets mest brugte buzzwords er

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere