4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering"

Transkript

1 forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer kundernes krav om ECO-tonnage Side 4, 5 og 6

2 2 NORDEN news forår 2013 NORDEN kalender 24. april maj 2013 Silent period frem til offentliggørelse af delårsrapporten 1. kvartal april 2013 kl. 15:00 Ordinær generalforsamling Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Falkoner Allé Frederiksberg 1. maj 2013 Forventet udbetaling af udbytte 15. maj 2013 Delårsrapport 1. kvartal maj maj 2013 Roadshows i forbindelse med delårsrapport Brændstofeffektivitet giver fordele Efter et 2012, der vil skrive sig ind i NORDENs 142-årige historie som et af de mere udfordrende, er vi kommet godt i gang i Det bliver utvivlsomt også et markedsmæssigt svært år, men NORDEN er godt beredt. Vi har optimeret vores forretning og som man også kan læse i den nyligt offentliggjorte årsrapport formået at sænke omkostningerne både på land og til vands samtidig med, at vi har øget aktiviteten. En organisation med motiverede og kompetente medarbejdere, der arbejder som et hold med en klar strategi, er et godt udgangspunkt for at håndtere den krise, som shipping har oplevet i de forgangne år. Samtidig råder NORDEN over midler, der kan investeres i nye brændstofeffektive skibe. Omstillingen til mere brændstoføkonomiske skibe er Alfa og Omega for NORDEN. Det giver os en konkurrencefordel, når vi på denne måde er i stand til at reducere den største enkeltomkostning på hver rejse med 20-25%, og det er en fordel, som vi vil udbygge i den kommende tid. Forsidefoto I løbet af dette og næste kvartal afleverer det sydkoreanske værft STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. de 4 MR-produkttankskibe, som NORDEN bestilte i foråret Skibenes design forbedrer deres brændstofeffektivitet med 20-25% i forhold til de ældste produkttankskibe i NORDENs flåde. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Ansvarshavende redaktør: Carsten Mortensen, adm. direktør Redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Takket være vores stærke finanser er vi blandt de få rederier i verden, der er i stand til at kontrahere nye skibe i en tid, hvor mange har svært ved at opnå finansiering. Det betyder, at NORDEN kan udnytte de konkurrencedygtige skibspriser og kontrahere nybygninger, der bygges, mens raterne forventes at være lave og leveres til et fremtidigt bedre marked. Moderne effektive skibe med optimeret design er ikke kun til fordel for bundlinjen. De gavner også miljøet. NORDEN har et mål om at reducere mængden af CO 2 -udledning fra egne skibe med 25% i perioden Vi er godt på vej til at nå målet, og vores indsats bliver bemærket i markedet, hvor stadig flere efterspørger engagement i bæredygtighed og virksomheders samfundsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR). Et godt eksempel er den amerikanske træpilleproducent Enviva, der netop har indgået en kontrakt med NORDEN om transport af træpiller, hvilket man kan læse om på næste side. Enviva lægger stor vægt på, at også deres leverandører som i dette tilfælde NORDEN lever op til høje standarder inden for CSR, og det er en tendens, vi forventer at se mere af i fremtiden. Vi kommer ikke foreløbig til at se helt CO 2 -neutral skibsfart, men tankegangen om at spare på brændstof er godt forankret i hele NORDENs organisation. Det kan man læse mere om på side 13, hvor en af vores dygtige kaptajner gik til ekstremer, slukkede motorerne og sejlede kun for vind og vejr. God fornøjelse med bladet. CARSTEN MORTENSEN, adm. direktør

3 NORDEN news forår NORDEN indgår stor, flerårig kontrakt om transport af biomasse fra USA til Europa NORDEN har indgået en flereårig kontrakt om transport af biomassebrændsel i form af træpiller for den USA-baserede virksomhed Enviva LP. NORDEN skal stå for transport fra Virginia i USA til havne i både Storbritannien og det europæiske fastland. Kontrakten med Enviva er en af NORDENs 10 største lastekontrakter. NORDEN har fået godt fat i det voksende marked for biomasse til energi. Sammen med kul og korn vil biomasse være blandt de største råvarer i NORDENs lastebog for de kommende år. Vigtigheden af biomasse understreges yderligere af NORDENs nye 9-årige kontrakt med den amerikanske træpilleproducent Enviva. Kontrakten omfatter transport af træpiller fra Envivas havn Chesapeake i Chesapeake, Virginia, USA til havne i både Storbritannien og det europæiske fastland heriblandt Storbritanniens største kraftværk, Drax Power Station i North Yorkshire, der er i gang med at omstille sine kedler fra kul til biomasse. Leder af NORDENs Tørlastafdeling, koncerndirektør Ejner Bonderup, glæder sig over denne udvikling. Tørlastafdelingens totale afdækning for perioden øges med Enviva-kontrakten med 6%, og den totale afdækning af Handymax-skibstypen i tørlastflåden øges i den samme periode med 20%. Kontrakten afspejler vores strategi for Tørlastafdelingen. Vi går efter at øge volumen, og vi går efter at sikre vækst i de kontraktligt sikrede lastmængder ved at indgå kontrakter med gode, solide råvareog mineselskaber, industrikoncerner og energiproducenter. Vi ser meget frem til samarbejdet med Enviva, der har en stærk position på det globale biomassemarked, siger Ejner Bonderup. Derfor blev NORDEN valgt Enviva valgte NORDEN som langsigtet forretningspartner af flere årsager. Vores virksomhed er stolt af at være en pålidelig leverandør af træpiller til verdens største forsyningsværker. NORDENs gode omdømme som en pålidelig og fleksibel operatørpartner i tillæg til Rederiets solide finansielle ressourcer og kreditværdighed bidrager til at sikre, at vi fortsat vil være et pålideligt førstevalg som leverandør af bæredygtig, vedvarende træpillebrændstof, forklarer Executive Vice President og medstifter af Enviva Thomas Meth. Han tilføjer: Ansvarlig leverandørstyring er derudover afgørende for vores virksomheds mission og forretningsmodel. NORDEN deler dette engagement i bæredygtighed og virksomhedsansvar med Enviva. Derudover bidrager NORDENs store mængde indgående forretning til USA til at reducere CO 2 -udledningen, da omfattende ballastsejlads undgås. Passer perfekt til NORDEN Globale energimarkeder er under kraftig udvikling i takt med, at flere og flere energikraftværker reagerer på politikker for vedvarende energi og i stigende grad udskifter kul med biomasse i form af træpiller og træflis. Det er NORDENs ambition at få yderligere del i dette interessante marked. Markedet passer perfekt til vores store, moderne flåde af Handysize- og Handymax-skibe, der nemt kan indrettes til transport af biomasse, som blot kræver installation af CO 2 -anlæg i lasterummene, fortæller koncerndirektør Ejner Bonderup.

4 4 NORDEN news forår nye tankskibe BRUGER 20-25% MINDRE brændstof De 4 nye ECO-produkttankskibe fra STX-værftet vil blive døbt NORD STABILITY, NORD STRENGTH, NORD STEADY og NORD STRONG.

5 NORDEN news forår Det sydkoreanske værft STX leverer nu de 4 MR-produkttankskibe, som NORDEN bestilte i foråret Med de nye skibe imødekommer NORDEN kundernes krav om ECO-tonnage. Med leveringen af 4 nybyggede MR-produkttankskibe fra det sydkoreanske værft STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. imødekommer NORDEN et stigende krav fra kunderne, de store olieselskaber og oliehandlere, som har deres egen miljøprofil at leve op til. Når de indbefragter nybygget tonnage, går de målrettet efter nybygget ECO-tonnage med et markant lavere brændstofforbrug end den eksisterende, konventionelle flåde. De nye STX-skibe lever med et brændstofforbrug, der er 20-25% mindre i forhold til de andre produkttankskibe i NORDENs flåde, til fulde op til kundernes krav. Skibene leveres i et generelt udfordrende marked, men det er præcist denne slags tonnage, der er behov for i sådan en tid, mener lederen af NORDENs Tankafdeling, Lars Bagge Christensen. De nye skibe giver os endnu flere muligheder i markedet, der er så store og så oplagte på grund af efterspørgslen efter netop brændstofeffektiv nybygget tonnage. Derfor er vi overbeviste om, at skibene bliver beskæftiget og absorberet i den globale tankflåde på en måde, som er kommercielt interessant og attraktiv for NORDEN, siger koncerndirektør Lars Bagge Christensen. Og det er ikke mindst den store økonomiske besparelse på brændstofudgiften, der gør det attraktivt at investere i ny tonnage. De 4 MR-produkttankskibe med en lasteevne på tons udstyres med en elektronisk styret hovedmotor samt andet udstyr og systemer, der til sammen betyder, at skibene ved almindelig fart hver forbrænder 6-7 tons mindre brændstof om dagen. Ganske betragteligt beløb Det er en samlet daglig besparelse for de 4 skibe på i nærheden af USD altså et ganske betragteligt beløb, siger Lars Bagge Christensen og tilføjer: Og vi skal huske på, at der kun er vindere ved skibenes markant bedre brændstoføkonomi. Mens NORDEN imødekommer kundernes krav og samtidig sparer på udgifterne til den dyre bunkerolie, så kommer det miljøet til gode, at hver gang vi reducerer brændstofforbruget, falder CO 2 -udledningen tilsvarende. Med andre ord, NORDENs økonomi og hensynet til miljøet går hånd i hånd. De 4 nye ECO-skibe indgår derfor også som et positivt element i NOR- DENs langsigtede miljøstrategi om frem til 2020 at reducere den samlede CO 2 -udledning fra flåden med 25% i forhold til udledningen i Tankchefen understreger, at det vedvarende er NORDENs strategi at have en ung og moderne tankflåde. NORDENs eksisterende aktive kerneflåde (dvs. egne skibe og indbefragtede skibe med købsoption) er signifikant yngre end verdensflåden. De 14 MR-skibe har således en gennemsnitsalder på 3 år mod verdensflådens gennemsnitsalder på 7,5 år, og de 11 Handysize-skibe er i gennemsnit 5,4 år gamle mod verdensflådens gennemsnitlige alder på 11,5 år. Fortsætter på næste side... Prøvesejladsen den afgørende test af skibet Nogle uger før et værft er klar til at aflevere et skib til NORDEN, finder den afgørende test sted nemlig prøvesejladsen. Det er her, man tester alle de funktioner og systemer, som først kan testes, når skibet befinder sig til søs, fortæller Director i nybygningssektionen Søren Westergaard. Kan skibet laste og losse, kan skibet sejle med den fart, som er aftalt i kontrakten med værftet, hvordan er skibets evne til at manøvrere, kan skibet kaste og hæve ankeret i henhold til de specificerede krav, overholder skibet vibrations- og støjkravene, fungerer styremaskinen korrekt, og fungerer systemerne i det hele taget tilfredsstillende, når skibet sejler for fuld kraft? Det er alle sammen spørgsmål, som prøvesejladsen skal give svar på. Motorens brændstofforbrug derimod det kender vi allerede. Det er testet hos motorproducenten, fortæller Søren Westergaard. En skibsbesætning tæller en snes mand, men under den 3-4 dage lange prøvesejlads kan der være flere end 100 mand om bord. Det er medarbejdere fra værftet, fra rederiet, fra de virksomheder, som har været underleverandører til værftet, og det er medarbejdere fra et såkaldt klassifikationsselskab, der på vegne af flagstaten skal udstede skibets certifikater om sødygtighed og sikkerhed, før det får lov til at sejle af sted på jomfrurejsen og de efterfølgende rejser. Efter prøvesejladsen vender skibet tilbage til værftet, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres, inden skibet kan overtages af NORDEN. PS: Hvor de mange snese ekstra besætningsmedlemmer er indkvarteret under en prøvesejlads? Også det er der taget højde for. Der skaffes ekstra senge måske også særlige beboelsescontainere, ligesom der sørges for ekstra redningsudstyr under sejladsen, der foregår på værftets ansvar.

6 6 NORDEN news forår 2013 Fortsat fra forrige side... I det omfang NORDEN udvider flåden og kontraherer yderligere tonnage, vil nykontrahering derfor primært være baseret på ECOtonnage, siger Lars Bagge Christensen. Vi vil basere beslutninger om kommende kontraheringer på den seneste teknologi og på de erfaringer, vi får hver dag ved driften af den nuværende flåde. Her vil de 4 nye STX-skibe spille en væsentlig rolle, for de vil sikre, at vi nu kan indhente og udnytte vore egne praktiske erfaringer med brændstofeffektive skibe. Med denne praktiske erfaring i hånden kan vi finde ud af, hvad vi kan gøre endnu bedre ved næste kontrahering, siger han. Gradvist bedre marked i 2013 Efter et meget udfordrende 2012 forventes markedet for produkttank i 2013 gradvist at blive bedre. Den globale olieefterspørgsel forventes at stige med omkring 1,0%, hvilket er på niveau med Det betyder, at efterspørgslen efter produkttankskibe vil stige med 3-5%. Den primære drivkraft er Asien og Mellemøsten, mens OECDlandene, især Europa, ventes at opleve et vedvarende fald i olieefterspørgslen. Det betyder, at forbruget i ikke-oecd-landene allerede i anden halvdel af 2013 forventes at overstige forbruget i OECDlandene. Kombineret med stigende konkurrence fra nye avancerede raffinaderier i Asien og Mellemøsten vil det formentlig lægge fornyet pres på rentabiliteten af ældre raffinaderier i f.eks. Europa, der igen oplevede faldende raffinaderimarginer mod slutningen af 2012 efter en midlertidig forbedring tidligere på året. Den øgede efterspørgsel i Sydamerika skyldes, at udvidelsen af nogle raffinaderier er blevet forsinket. Går det som forudset, vil det medføre øget import fra især USA, hvor Port Arthur-raffinaderiet forventes at komme i drift igen efter opstartsvanskeligheder i De lave spotrater i 2012 har medført, at flere redere og operatører har problemer med at finansiere driften, og sammenholdt med den begrænsede adgang til bankfinansiering vil tilgangen af nye skibe fortsætte på et lavt niveau. Flådevæksten i 2013 ventes derfor ifølge skibsmæglerfirmaet SSY at holde sig på et lavt niveau, nemlig på omkring 4% samlet for MR og Handysize. Tonnage-efterspørgsel op med 4,2% I perioden vil selve olieefterspørgslen ifølge det Internationale Energi Agentur stige med 1,3% pr. år, hvilket svarer til næsten 6 mio. tønder pr. dag. Væksten vil primært blive drevet af Asien og Mellemøsten med stigninger på henholdsvis 2,0% og 3,5% pr. år. I samme periode vil Europa opleve et fald i efterspørgslen på 0,6% eller næsten 0,5 mio. tønder pr. dag. Efterspørgslen efter produkttanktonnage inkluderer også selve transportafstanden mellem produktions- og forbrugsområdet. Tager man også det i betragtning, forventes tonnageefterspørgslen i 2013 ifølge det britiske skibsmæglerfirma Clarksons at stige med 4,2%. NPP vil være olieselskabernes foretrukne partner Den kommercielle og operationelle drift af NORDENs produkttankskibe ligger i poolsamarbejdet Norient Product Pool (NPP), som NORDEN på 50/50-basis ejer og driver sammen med cypriotiske Interorient Navigation Company Ltd. Samarbejdet har båret frugt, og NPP er gået hen og blevet verdens næststørste pool i produkttank. Gennem de seneste år har NORDEN og NPP positioneret sig efter at blive den foretrukne partner for globale og regionale olieselskaber samt oliehandlere. For at opnå denne position er der opbygget en kritisk masse inden for Handysize- og MR-skibstyperne, der sikrer den fleksibilitet og kapacitet, som skal til for at servicere olieselskaberne. Ved udgangen af 2012 var der 80 skibe i NPPs flåde af produktankskibe af typen Handysize, MR og LR1. NPP sejler med clean petroleum products (CPP) benzin, diesel, nafta, jetfuel, m.m. og dirty petroleum products (DPP) primært fuelolie (brændselsolie). I 2012 steg lastmængden i NPP med 32% til i alt 27,8 mio. tons, fordelt på 2/3 CPP og 1/3 DPP. Fuelolie udgør den største lastkategori med 32% af de samlede laster. Hovedparten af fuelolien blev afskibet fra Østersøen og Sortehavet til Nord- og Sydeuropa. Benzin, diesel/gasolie og nafta, der tilsammen udgjorde 56% af den samlede last, var næstefter fuelolie de største produkttyper transporteret af NPP i Hovedparten blev transporteret på traditionelle ruter som diesel fra Nordamerika til Sydamerika og Europa samt benzin fra Europa til Nordamerika. Europa og Nordamerika udgør dermed NPPs største markeder.

7 NORDEN news forår Brændstofforbruget skal længere ned Udgiften til brændstof, bunkerolie, er den klart største omkostningspost for NORDEN og produkttankpoolen Norient Product Pool, NPP, som NORDEN på 50/50-basis ejer sammen med cypriotiske Interorient Navigation Company Ltd. Nu er der oprettet en ny funktion i NORDEN, som gennem koordination af alle sparetiltag og systematisk opsamling og analyse af data skal sikre, at de cirka 200 tørlastskibes og cirka 80 produkttankskibes brændstofforbrug optimeres yderligere. NORDEN har allerede taget en række initiativer for at spare på det dyre brændstof, bunkerolie. Det er tekniske tiltag, det er fartoptimering og det er opbygning af interne IT-systemer. Aktiviteterne har været drevet decentralt i forskellige afdelinger, og undervejs har Rederiet plukket mange af de lavt hængende frugter med synlig effekt på omkostningerne. Men der skal spares mere på de cirka 200 tørlastskibes og cirka 80 produkttankskibes brændstofforbrug. NORDEN havde i 2012 såkaldte rejseafhængige omkostninger på USD 969 mio. 67% eller USD 651 mio. gik til bunkerolie, som dermed er den klart største omkostningspost. En større koordinering af de forskellige tiltag vil sammen med systematisk opsamling og analyse af data gøre os i stand til i endnu højere grad at prioritere de fremtidige aktiviteter, siger koncerndirektør Martin Badsted. Derfor har NORDEN oprettet en ny funktion, hvor koordinerings- og analysearbejde samles. Leder af dette Fuel Efficiency Team er Peter Sinding, som er nyansat i Rederiet. Han kommer fra en stilling som R&D Manager i FORCE Technology, hvor han arbejdede med maritim teknologi. Peter Sinding, leder af det nye Fuel Efficiency Team. En ensartet tilgang Den ny funktion er resultatet af en forudgående analyse af området vedrørende brændstofbesparende tiltag. NORDEN nedsatte i midten af 2012 en gruppe, der bestod af lederne af de kommercielle afdelinger og NPP, den tekniske direktør, finansdirektøren og Martin Badsted. Formålet var at kortlægge de eksisterende tiltag for at skabe en ensartet tilgang for hele koncernen og et grundlag for at måle og følge resultaterne løbende. Det er nemlig lettere sagt end gjort. Det viser sig ret hurtigt, at det er væsentligt mere kompliceret end som så og involverer en bred vifte af personer og kompetencer. Vi samler f.eks. en stor mængde data op fra skibene allerede, men de ligger i forskellige systemer og bliver brugt til forskellige ting. Dermed får vi ikke det fulde udbytte af dem, og det udbytte, vi får, kræver en høj grad af manuel bearbejdning. Så vi konkluderede, at vi har behov for at få sat tingene mere i system, fortæller Martin Badsted. Bevågenhed hver dag Optimeringen af brændstofforbruget kræver bevågenhed hver dag mange steder i organisationen for at sikre, at man får det fulde udbytte af indsatsen: I befragtnings- og operationssektionerne i forbindelse med optimering af rejserne, i Teknisk Afdeling ved vedligeholdelsesplanlægningen og tekniske optimeringer på NORDENs egne skibe, ved flådeoptimeringen i forbindelse med køb og salg af skibe osv. Alle de konkrete, daglige optimeringsbeslutninger skal stadig ligge decentralt i organisationen der ligger de bedst. Men den nye Fuel Efficiency-funktion skal gøre det lettere for os alle sammen at tage de rigtige beslutninger i en verden, hvor brændstof er en stadig større omkostningspost. Vi ved allerede i store træk, hvad der har den ønskede effekt, og hvad vi bør gøre. Men kunsten er at sikre, at vi så gør det på alle skibe og på alle rejser. For at vi løbende kan forbedre vores daglige beslutninger, skal vi opsamle erfaringer om, hvad der virker, og hvad der ikke gør under forskellige forhold og så omsætte dette erfaringsgrundlag til gode daglige beslutninger, siger koncerndirektør Martin Badsted.

8 8 NORDEN news forår 2013 NORDENS AKTIVE KERNEFLÅDE Tørlast Capesize Antal skibe 4 Egne skibe 3 Indbefragtet skib med købsoption 1 Byggeår Gennemsnitsalder 8,3 år Længde 289 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 8 år Post-Panamax Antal skibe 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Byggeår Gennemsnitsalder 1,9 år Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Verdensflåden antal skibe 456 Gennemsnitlig alder på verdensflåden 4,4 år Panamax Antal skibe 15 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 12 Byggeår Gennemsnitsalder 5 år Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 9,5 år Handymax Antal skibe 21 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 17 Byggeår Gennemsnitsalder 3,2 år Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 9,7 år Tank MR Antal skibe 14 Egne skibe 5 Indbefragtede skibe med købsoption 9 Byggeår Gennemsnitsalder 3 år Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 7,5 år Handysize Antal skibe 21 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 10 Byggeår Gennemsnitsalder 1,6 år Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Verdensflåden antal skibe Gennemsnitlig alder på verdensflåden 13,5 år Handysize Antal skibe 11 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Byggeår Gennemsnitsalder 5,4 år Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Hyppigste laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Verdensflåden antal skibe 567 Gennemsnitlig alder på verdensflåden 11,5 år Noter: Listen over NORDENs aktive kerneflåde er opgjort pr. 31. december Verdensflådedata/Tank: SSY. Verdensflådedata/Tørlast: R.S. Platou. Listen omfatter ikke: - De 150,5 skibe, der pr. 31. december 2012 var indbefragtet uden købsoption eller indbefragtet kun til enkelte rejser. - De 18,5 skibe, som er til levering dvs. 8 egne skibe, 10 indbefragtede skibe med købsoption og 0,5 skib indbefragtet over 3 år uden købsoption. - De skibe, som poolpartneren Interorient Navigation Company Ltd. har lagt ind i de fælles pools inden for Tørlast og Tank Post-Panamax Pool, Handysize Pool og Norient Product Pool, NPP. Bruttoflåde i alt: 263 skibe

9 NORDEN news forår NORDEN kort fortalt NORDEN kom i mål i 2012 trods udfordrende markeder NORDEN nåede i mål i 2012, selv om markedsforholdene for både tørlast og produkttank fortsat var udfordrende med lave fragtrater, høje brændstofpriser og rekordmange nye skibe på søen. Driftsresultatet (EBITDA) blev USD 148 mio. Det er 21% lavere end i 2011, men i den høje ende af forventningerne. Pengestrømme fra driften var USD 122 mio. mod USD 120 mio. i 2011, så NORDEN fortsætter med også i et udfordrende år at skabe et positivt cashflow. Tørlast: Driftsresultat: USD 131 mio., hvilket er 24% lavere end i 2011, men bedre end forventet Indsejlingen var væsentlig højere end både spotmarkedet og 1-års markedet Antal skibsdage: eller 5,5% flere end i 2011 Baltic Dry Index lå året igennem gennemsnitligt 41% lavere end året før Fastholdt markedsandelen og udvidet kundeportefølje Tank: Driftsresultat: USD 28 mio., der er på linje med resultatet og over forventningerne Norient Product Pool (NPP), som har den kommercielle og operationelle drift af NORDENs og det cypriotiske Interorient Navigation Company Ltd. s produkttankskibe, er med 80 skibe nu verdens næststørste produkttankpool Baltic Clean Tanker Index lå i gennemsnit 11% lavere end året før Indsejlingen lå som tidligere år over de sammenlignelige markedsrater Godt positioneret til at drage fordel af de stigende rater i 4. kvartal 2012 Antal skibsdage: eller 14% flere end i 2011 Lastmængden steg med 32% til i alt 27,8 mio tons. NORDENs Tørlastafdeling går ind i 2013 med en afdækning på 76% og Tankafdelingen med en afdækning på 27%. Korn og kul dominerer Tørlastafdelingen Kul og korn er de 2 dominerende lasttyper på NORDENs tørlastskibe. De udgjorde henholdsvis 40% og 18% af den samlede fragtmængde i 2012 på 64 mio. tons (uden last på udbefragtede skibe). Det er karakteristisk for kul og korn, at begge lasttyper er mindre konjunkturfølsomme end den gennemsnitlige tørlastvare. NORDENs Tørlastflåde sejlede i alt sømil i 2012, og flåden var gange i havn for at laste og gange for at losse. Hver 5. tørlast blev losset i en kinesisk havn, og Kina er fortsat NORDENs ubestridt største tørlastmarked. Hver 3. tanklast består af fuelolie Fuelolie tyktflydende brændselsolie var klart det raffinerede olieprodukt, som Norient Product Pool (NPP) oftest sejlede med i Poolens lastmængde var 27,8 mio. tons, og heraf udgjorde fuelolie 32%. Derefter fulgte gasolie, benzin og nafta (til fremstilling af plastprodukter), som udgjorde 56% af den samlede last. Hovedparten blev transporteret på traditionelle ruter dvs. diesel fra Nordamerika til Sydamerika og Europa og benzin fra Europa til Nordamerika. I alt sejlede NPPs skibe sømil i Skibene lastede gange, og gange var de i havn for at losse.

10 10 NORDEN news forår 2013 Nu skal der investeres i nye tørlastskibe NORDEN skifter investeringsfokus. Efter i en årrække at have investeret i nye produkttankskibe bliver 2013 året, hvor investeringer i Tørlast kommer i fokus. Tørlastafdelingens bruttokerneflåde har over de seneste 4-5 år i overensstemmelse med NORDENs afventende holdning til tørlastmarkedet bestået af omkring 80 skibe. Nu er priserne på nybygninger kommet ned i et niveau, der gør det attraktivt for NORDEN at investere. NORDEN ønsker derfor i løbet af 2013 at øge eksponeringen til et forventet bedre marked. Det skal primært ske ved at investere i tørlastskibe med fokus på brændstofeffektive nybygninger. Det kan være skibe, som NORDEN selv kommer til at eje, og det kan være indbefragtede skibe med købsoption. Koncerndirektør og leder af NORDENs Tørlastafdeling Ejner Bonderup erkender, at det umiddelbart kan lyde som et paradoks, at NORDEN vil investere i nye tørlastskibe, når verdensflåden af netop tørlastskibe er for stor og fortsat øges i forhold til efterspørgslen med historisk dårlige rater til følge. Men der er gode argumenter for, at NORDEN i 2013 går efter at anskaffe nye skibe og dermed øge den såkaldte bruttokerneflåde af aktive og bestilte egne skibe og indbefragtede skibe med købsoption. Til bruttokerneflåden kommer de cirka 120 indbefragtede skibe uden købsoption nogle kun indbefragtet for en enkelt rejse, så den samlede Tørlastflåde når op på omkring 200 skibe. I perioder har flåden været oppe på 240/245 enheder. Timingen er på plads Anskaffelsespriserne er nu kommet ned på et for os meget interessant niveau, så vi følger den gamle læresætning i shippingverdenen om, at man skal købe nye skibe, netop når markedet er nede, værftskapaciteten er stor og anskaffelsespriserne derfor er lave. Hvis vi bestiller nye skibe i 2013 enten for at eje dem selv eller for at indbefragte dem med købsoption vil de først blive leveret om cirka 2 år. De bliver altså bygget, mens raterne er lave, og rammer først søen, når markedet er begyndt at forbedre sig som konsekvens af en bedre balance mellem udbuddet af tonnage og efterspørgslen på tonnage. Vi har altså som forudsætning for investeringen i nye tørlastskibe, at vi kan beskæftige dem til attraktive rater. Så timingen er på plads, siger Ejner Bonderup. Mere brændstofeffektive skibe Men NORDEN har endnu en grund til at investere i nye tørlastskibe, siger han, og det er muligheden for at få skibe, som er langt mere brændstofeffektive end størstedelen af den eksisterende flåde, og her taler vi ikke kun om NORDENs flåde, men også om verdensflåden. Selv om NORDENs bruttokerneflåde i Tørlast allerede er meget ung sammenlignet med verdensflåden (se flådelisten side 9, red.), så vil nye tørlastskibe med et 20-25% lavere brændstofforbrug i forhold til sammenlignelig tonnage give NORDEN et stærkt kort på hånden. Det vil medføre markante besparelser og dermed forbedre vores kon-

11 NORDEN news forår kurrenceevne. Og det er ikke kun NORDEN, der ønsker en grøn profil det samme gælder i stigende grad for vore kunder, hvilket afspejler sig i deres efterspørgsel på tonnage, siger Ejner Bonderup. Finansielt beredskab på plads Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen oplyser, at det er en del af NORDENs strategi at have et finansielt beredskab, som gør det muligt for Rederiet at modstå dårlige tider, agere uafhængigt af bank- og lånemarkedet i øvrigt og udnytte mulighederne i et cyklisk marked. Det gælder også i tider som dem vi med finanskrisen som årsag gennemlever i disse år, hvor ekstern finansiering kan være svær at opnå. Ved udgangen af 2012 havde NORDEN likvider og værdipapirer for USD 529 mio. samt uudnyttede kreditfaciliteter for USD 161 mio. Med dette finansielle beredskab kan NORDEN gennemføre både de allerede kendte investeringer samt det planlagte nye investeringsprogram for 2013 uden ekstern finansiering. Vores store beholdning af likvider og værdipapirer kan på kort sigt reducere aktionærernes afkast, men giver de bedste muligheder for på længere sigt at skabe et attraktivt risikojusteret afkast, siger Michael Tønnes Jørgensen. Nye kunder til Tørlastafdelingen NORDENs Tørlastafdeling har i det forgangne år udvidet kundekredsen med nye kunder. Mængden af globale søbaserede tørlasttransporter steg med 5,5% i 2012, og med en vækst i transporteret last på 6% i 2012 har NORDEN fastholdt sin position på markedet og nok så væsentligt tiltrukket et væsentligt antal nye kunder. I årets løb blev det til nye kunder. NORDENs to primære lasttyper er korn og kul, der begge er mindre konjunkturfølsomme end den gennemsnitlige tørlastvare. Ud af en samlet fragtet mængde på 64 mio. tons (uden last på udbefragtede skibe) udgjorde kul og korn henholdsvis 40% og 18% af NORDENs transporterede tørlast. I forhold til markedet, hvor 80% af tørlastimporten sker i Østen, har NORDEN en mere ligelig geografisk fordeling, idet næsten 25% af NORDENs transporterede last blev fragtet til Vesteuropa. Fordelin- gen er i høj grad et resultat af NORDENs 5-årige kontrakt om transport af kul fra Svalbard til Nordeuropa samt indonesisk og russisk kul til henholdsvis Syd- og Nordeuropa. Derudover indgik NORDEN i 2012 endnu en stor kontrakt om transport af biomasse fra USA til Vesteuropa se side 11. Kina og Indien er fortsat de største enkeltaftagere af NORDENs laster. Samlet leverede NORDEN 17 mio. tons til Kina og Indien i 2012, hvoraf Kina modtog den største andel hver 5. tørlast blev losset i Kina, hvor det blev til i alt 188 losninger i 51 forskellige havne. Det er primært NORDENs større skibe, der anløber disse lande med kul og jernmalm fra Australien samt kul fra Indonesien. Derudover transporterer NORDEN en stor mængde korn fra Sydamerika til Asien.

12 12 NORDEN news forår 2013 NORDEN målretter sine CSR-ambitioner Efter et langvarigt og grundigt forarbejde er NORDEN klar med sin strategi for arbejdet med samfundsansvar. Strategien afspejler, at Corporate Social Responsibility (CSR) er tænkt som et redskab, der skal understøtte NORDENs forretning. Strategien hedder On the rigth course eller På rette kurs. For at sikre en forretningsdrevet tilgang til Corporate Social Responsibility (CSR) har NORDEN udviklet en CSR-strategi, som dels afspejler NORDENs forretningsstrategi, dels giver et klart billede af retningen af Rederiets CSR-aktiviteter. NORDENs CSR-strategi fokuserer på de emner, som vi har fundet vigtige for vores forretning og vore mange forskellige interessenter, og strategien skal gøre CSR til en del af NORDENs værditilbud til vore kunder, forretningspartnere i øvrigt, investorer og ansatte. Strategien skal også styrke vores position som en ansvarlig del af vore kunders og forretningspartneres ansvarlige forsyningskæde, ligesom strategien skal gøre det muligt at kommunikere vore CSR-ambitioner og indsats på området, siger Director CSR, Ulla E. Nielsen. Hun understreger, at det altid har kendetegnet NORDENs måde at drive forretning på, at man skal opføre sig ordentligt det følger af Rederiets værdier, og sådan har det været også længe før, at nogen begyndte at tale om virksomheders samfundsansvar, og udtrykket Corporate Social Responsibility blev opfundet. Men et stigende pres fra kunder og andre forretningspartnere og myndigheder får nu også NORDEN til at arbejde med CSR på en mere systematisk, målrettet og synlig form. Omfattende forarbejde CSR-strategien er blevet formuleret på baggrund af et omfattende forarbejde. Første skridt var en research, som omfattede NORDENs interessenter. Researchen bestod både af en gennemgang af hjemmesider og af interviews, og formålet med researchen var at sikre, at CSRstrategien reflekterer de risici, muligheder og forventninger, som NORDEN står over for som rederi. Researchen identificerede i alt 17 relevante CSR-emner. De blev efterfølgende gennemgået, vurderet og prioriteret af NORDENs Senior Management og CSR Executive Body. Derefter var der 7 fokusområder tilbage: CO 2 -effektivitet, sikkerhed på skibene, medarbejderforhold, transparens, anti-korruption, miljøstyring og ansvarlig leverandørstyring. De 7 fokusområder blev fordelt på to ambitionsniveauer. På det ene vil vi differentiere NORDEN og være blandt de bedste, på det andet vurderede vi, at de krav, som lovgivningen opstillede er tilstrækkeligt ambitiøse og ikke behøver skærpelse fra vores side. Til sammen skaber de 7 fokusområder grundlaget for vores CSR-strategi, som vi kalder On the right course eller På rette kurs, siger Ulla E. Nielsen. Næste skridt: Detaljeret plan Næste skridt gik ud på at lave en detaljeret plan for hvert fokusområde for at sikre, at NORDEN når de mål, som er sat i strategien, der dækker perioden Det er en vital del af enhver strategi at få den succesfuldt forankret i organisationen. Vi skrev i vores CSR-rapport for 2011, at vi ville udnævne nogle CSR-ambassadører i Det er sket nu, og de pågældende vil blive forsynet med relevant materiale, der skal gøre CSR-strategien og den tilhørende Code Of Conduct (etisk regelsæt) til en del af den daglige drift i deres respektive afdelinger, siger Ulla E. Nielsen. Differentiere NORDEN CO2-effektivitet Sikkerhed på skibene Medarbejderforhold Transparens Følge lovgivningen Anti-korruption Miljøstyring Ansvarlig leverandørstyring På rette kurs Ved at arbejde målrettet, systematisk og synligt på de 7 udvalgte CSR-områder sikrer NORDEN, at Rederiet er på rette kurs.

13 NORDEN news forår Kaptajn standsede motoren og sejlede for vind og vejr Skibet et MR-produkttankskib på tons nåede alligevel frem til lastehavnen til tiden. Men ved at standse hovedmotoren i 3-4 dage blev der sparet 27 tons brændstof. Skibets kaptajn roses af Operationsafdelingen i Norient Product Pool, NPP, for sin opfindsomhed og sit initiativ. Under den sidste del af en ballastrejse fra Sao Sebastiao i Brasilien til Skikda i Algeriet var MR-produkttankskibet NORD INTEGRITY i så god tid efter at have taget brændstof om bord i Las Palmas på Gran Canaria, at kaptajn Rohit Minocha i samråd med Operationsafdelingen på hovedkontoret i Hellerup besluttede at stoppe hovedmotoren og udnytte naturens egne og gratis kræfter som eneste drivmiddel. Herefter drev skibet de kommende 3-4 dage hele 280 sømil (518 km) frem mod lastedestinationen alene for vind og vejr. Det usædvanlige initiativ gav en besparelse på 27 tons brændstof eller i alt USD Og nok så væsentligt sejladsen for vind og vejr alene foregik efter alle sikkerhedsforskrifter, og NORD INTEGRITY nåede frem til lastedestinationen lige til tiden og klar til at laste kondensat, en let olie, til efterfølgende losning i Rotterdam i Holland. Aktiv og opfindsom kaptajn Operationschefen i NPP, Jens Malund Jensen, roser kaptajn Rohit Minocha for hans initiativ. Vi har her at gøre med en kaptajn, der er i stand til at tænke ud af boksen. Det er ikke alle, der lige får den idé at udnytte naturens kræfter på denne måde. Det er jo mange årtier siden, at handelsflådens skibe gik over til motorkraft. Så det kræver noget at tænke i vind og vejr som eneste drivmiddel. Dertil kommer, at kaptajnen har forstået at udnytte de lokale informationer om vind og vejr optimalt. Der blev sparet en masse brændstof også til glæde for miljøet, sejladsen var sikker, han nåede frem til tiden, han slap for at ligge for anker i lastehavnen, han bidrog til bedre sikkerhed i lastehavnen, for jo mindre trængsel her, desto mere sikkerhed. Alt og alle vandt ved hans beslutning, siger Jens Malund Jensen. Han understreger, at der er mange faktorer, der skal passe sammen, før den slags sejlads kan lade sig gøre. Der skal være rigtig god tid inden lastehavnen, hvad vi heldigvis sjældent har. Vinden og strømmen skal have den rigtige retning. Og endelig skal der være plads i området til at drive, for sikkerheden må naturligvis aldrig sættes over styr. Et godt samarbejde Jens Malund Jensen siger, at den usædvanlige sejlads mellem Las Palmas og Skikda også er resultatet af et godt samarbejde mellem skibet og Operationsafdelingen i NPP, og mellem NORDEN og ejeren af det langtidsindbefragtede skib. Det er et samarbejde, der er opbygget gennem flere år, og et samarbejde, der lægger op til en tæt og åben dialog mellem parterne og til en proaktiv og ud-af-boksentænkning hos parterne. Jo mere vi fortsætter i det spor, desto flere gode initiativer vil vi også blive præsenteret for. Optimering af alle rejser er afgørende for vores forretning. Derfor vil jeg også gerne dele en succeshistorie som denne her fra NORD INTEGRITY, så man kan håbe på en gentagelse, når tid, vind, strøm, trafikken i området og markedet igen gør det muligt, siger Jens Malund Jensen. For god ordens skyld tilføjer han, at et skib med last om bord aldrig vil sejle for vind og vejr alene. Her gælder det generelle princip for søtransporter om utmost despatch dvs. at lasten skal frem hurtigst muligt.

14 14 NORDEN news forår 2013 Unge med shippingdrømme indtog NORDEN for en aften Der var masser af engagement, interesse og spørgsmål i hele huset, da NORDEN en januaraften åbnede dørene til hovedkontoret i Hellerup for potentielle kandidater til Rederiets eftertragtede 2-årige shipping- eller finance trainee-uddannelse. Omkring 75 unge kvinder og mænd deltog i arrangementet, hvor NORDEN gav dem smagsprøver på shippingverdenen og dens karrieremuligheder. NORDENs skibe sejler med tørlastprodukter som jernmalm, kul, cement og korn og med raffinerede olieprodukter som brændselsolie, benzin, nafta og jetfuel. Alligevel er Rederiet først og fremmest en softwarevirksomhed, hvis succes bygger på, at medarbejderne til søs og til lands træffer flest mulige rigtige beslutninger. Så selv om det er svære tider for shippingbranchen, har NORDEN skarpt fokus på at finde de mest talentfulde medarbejdere og her spiller Rederiets trainees en central rolle. fremtidige arbejdsliv, ligesom de var rundt på hovedkontoret og møde nuværende trainees, der fortalte om deres dagligdag som befragtere, operatører eller finansmedarbejdere. Inden aftenen var omme, skulle hver af de deltagende en ad gangen give nogle ledende NORDEN-medarbejdere en kort præsentation af sig selv. Også det var alle med på, og de gjorde det godt. HR-direktør Vibeke Schneidermann siger, at hun var yderst tilfreds med aftenen. Dels var fremmødet stort, dels viste de unge mænd og kvinder generelt et stort engagement og en stor interesse og nok så væsentligt så er jeg overbevist om, at der blandt deltagerne var mange kvalificerede kandidater. Men forud for ansættelsen går en meget omfattende udvælgelsesproces, siger hun. Ligesom de foregående år forventer NORDEN i år at ansætte 10 trainees herunder en enkelt finance trainee. Halvdelen får arbejdsplads på hovedkontoret i Hellerup, mens de øvrige skal arbejde på Rederiets kontorer i Singapore, Shanghai og Annapolis. Trainees til de oversøiske kontorer rekrutterer NORDEN ved at være til stede, når nogle af de universiteter, som Rederiet samarbejder med, holder karrieredage. Arrangementet i Hellerup var for unge med ambition om at blive trainees på hovedkontoret, og i løbet af aftenen fik de mange deltagere mulighed for at fortælle om forventningerne til deres Der blev lyttet og spurgt flittigt, da NORDENs nuværende shipping trainees her Mads Hansen fra befragtningssektionen i Tørlast fortalte om den 2-årige trainee-uddannelse. Ny chef for NORDEN i Shanghai Steffen Johnstad-Møller er ny chef for NORDENs repræsentationskontor i Shanghai. Det er en mand med stort kendskab til såvel NORDEN som Asien, der nu skal lede Shanghai-kontoret, der ligger i NOR- DENs vigtigste tørlastmarked. Hver 5. af NORDENs tørlaster losses i en kinesisk havn. Han begyndte sin karriere i NORDEN som shipping trainee. Det var i 2003, og to år senere var han færdig med uddannelsen, der førte til jobs på NORDENs kontorer i Singapore og siden i Annapolis i USA. I 2008 blev han ansat som skibsmægler inden for tørlast hos Yamamizo i Tokyo. Her var han frem til 2011, da han blev ansvarlig for J. Lauritzens daglige forretninger i Japan. Steffen Johnstad-Møllers brede erfaringsgrundlag vil være meget værdifuldt, når han nu skal lede NORDENs repræsentationskontor i Shanghai i en ny retning. Jeg er meget glad for at kunne byde Steffen velkommen tilbage til NORDEN. Han er den helt rigtige mand til at løfte opgaven i Shanghai med opbygningen af en stærk NORDEN tilstedeværelse på det kinesiske marked, siger leder af Tørlastafdelingen, koncerndirektør Ejner Bonderup. Steffen Johnstad-Møller kender både NORDEN og Asien ud og ind.

15 NORDEN news forår Japansk-dansk kulturudveksling for 4. gang I januar bød Tørlast- og Tankafdelingerne i NORDEN for 4. gang nære japanske forretningsforbindelser til Cultural Exchange Day i Danmark, og igen i år spændte programmet vidt. De omkring 20 repræsentanter for japanske handelshuses og værfters europæiske afdelinger mødte en halv snes ledende medarbejdere fra NORDEN, anført af koncerndirektørerne Ejner Bonderup og Lars Bagge Christensen fra henholdsvis Tørlast og Tank. Denne gang begyndte programmet med et besøg i en af Københavns ældste, mest berømte og med sine 41,8 meter engang en af hovedstadens højeste bygninger, nemlig Rundetårn, som Danmarks legendariske kong Christian 4. lod opføre i årene Manager Shinji Shimakura, Japan Marine United, Rotterdam (til venstre), og General Manager Tom Kinoshita, Imabari, Amsterdam, melder sig klar til kulturudvekslingens lokumsræs på NORDENs hovedkontor i Hellerup. Efter en rundvisning med besøg i både tårnet og observatoriet og frokost i lokalet over den tilstødende og sammenbyggede Trinitatis Kirke drog selskabet videre til næste og kulturelt set noget anderledes punkt på programmet i kulturudvekslingen. Det var et såkaldt lokumsræs i kantinen i NORDENs hovedkontor i Hellerup, hvor deltagerne fordelt på 2 hold og 2 ad gangen skulle vise deres evner på motoriserede toiletter alt sammen til selskabets overraskelse og store morskab. Her havde den danske del af selskabet virkelig noget at vise frem, som den japanske del ikke kendte i forvejen. Så det var kulturudveksling for fuld gas. Dagen sluttede med middag, endnu mere dialog mellem forretningsforbindelser, som har kendt hinanden i årevis, et par taler, og en enkelt godnatøl eller to på et nærliggende værtshus. Kulturudvekslingens værter, koncerndirektør Lars Bagge Christensen, Tank (til venstre), og koncerndirektør Ejner Bonderup, Tørlast, leverede en solid indsats under lokumsræset. Rotterdam hitter på listen over havnekald i gange i 2012 var et af Norient Product Pools godt 80 produkttankskibe i Rotterdam for at losse eller laste, og 23 gange var et af de cirka 200 tørlastskibe, som NORDEN opererer, i samme hollandske havn. De i alt 174 havnekald gør Rotterdam til Norient Product Pools og NORDENs mest besøgte havn i 2012 langt foran nummer 2 og 3 Sankt Petersborg i Rusland og San Lorenzo i Argentina. De mange havnekald i Rotterdam afspejler den status, som byens havn gennem årtier har haft som Europas centrum for handel med råolie, raffinerede olieprodukter og kul. Sammenlagt foretog NORDENs Tørlastflåde havnekald i 2012 eller i gennemsnit 8 i døgnet. Norient Product Pools produkttankflåde nåede op på havnekald det er gennemsnitligt 4 i døgnet. På Top 10-listerne kan man se, hvilke havne der i øvrigt får mange besøg af NORDENs og Norient Product Pools flåder. Selv om Kina også i 2012 var NORDENs største tørlastmarked, og hver 5. af NORDENs tørlaster blev losset i Kina, er der ingen kinesiske havne på Top 10-listerne. Det skyldes, at de i alt 188 laster beregnet for Kina i 2012 blev losset i 51 forskellige havne, hvoraf ingen blev kaldt tilstrækkelig mange gange til at nå med på Top 10-listerne. Rizhao mellem Shanghai og Beijing var med 18 losninger den kinesiske havn, der fik flest besøg af NORDENs tørlastskibe. Top 10 havne lastning og losning NORDEN Havnekald New Orleans, USA 76 San Lorenzo, Argentina 70 Takodari, Ghana 39 Caleta Patillos, Chile 35 Santos, Brasilien 35 Murmansk, Rusland 32 Hoping, Taiwan 29 Garrucha, Spanien 29 Taboneo, Indonesien 29 Norfolk, USA 29 Norient Product Pool Havnekald Rotterdam, Holland 151 Sankt Petersborg, Rusland 75 Amsterdam, Holland 57 New York & New Jersey, USA 45 Antwerpen, Belgien 44 Singapore 42 Houston, USA 34 Vysotsk, Rusland 32 Grand Harbour, Malta 29 San Juan, Puerto Rico 28

16 Den menneskelige drivkraft afgørende for NORDEN NORDENs bestyrelsesformand siden 1995, Mogens Hugo, har nu rundet de 70 år og benytter lejligheden til at gøre status over de seneste 2 årtier i Rederiets 142-årige historie. Mogens Hugo, NORDENs bestyrelsesformand siden 1995, er ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der har været drivkraften i den enestående udvikling, som NORDEN har været igennem det seneste par årtier. Mere end noget andet er det mennesker, der er skyld i, at NORDEN er gået fra at eje og operere en halv snes tørlastskibe til at kontrollere omkring 300 tørlast- og produkttankskibe, samtidig med at Selskabets markedsværdi er øget fra cirka 360 mio. kr. til lidt over 7,5 mia. kr. Det er en stigning på 2.000%. Samtidig er der udbetalt 4,7 mia. kr. i udbytter til aktionærerne. NORDEN har altid været i stand til at tiltrække, ansætte og fastholde de rigtige mennesker inklusive ledere på alle niveauer, som har kunnet udstikke retningslinjerne og motivere medarbejdere til at skabe nogle værdier. Tag f.eks. årene , da NORDEN satte skandinavisk rekord med hensyn til kursudvikling i større virksomheder. Og det har man vel at mærke kunnet gøre, samtidig med at man har bevaret de gode traditioner, den høje etik og det unikke omdømme. Jeg er stolt over at have været med i denne udvikling, siger bestyrelsesformand Mogens Hugo, der benytter sin 70 års fødselsdag til at gøre status over de seneste 2 årtier i NORDENs 142-årige historie. Den markante udvikling af NORDEN fra et lille rederi til en af verdens største transportører af råvarer inden for tørlast og raffinerede olieprodukter med en meget stærk balance er sket i en periode med alt andet end roligt vejr og blikstille verdenshave. Snarere tværtimod. Det er gået ned, det er gået op, og det er gået ned igen. Jo, shipping lever en cyklisk tilværelse. I slutningen af 1990 erne kom den voldsomme krise i Asien, så fulgte 9/11 og dot.com-krisen, hvorefter verdensøkonomien, shipping og dermed også NORDEN i årene oplevede et boom uden sidestykke. Alt gik bare den rigtige vej i de år. Så meget desto mere voldsomt kom derfor Lehmann-krakket i Det var så spektakulært og lammende for ikke bare den globale finanssektor, men for hele verdensøkonomien, at krakkets dato 15. september 2008 står mejslet ind i manges hukommelse. Det har ubetinget været den værste oplevelse i min tid som formand for NORDEN. Fragtraterne faldt jo med 80-90%. Men vi Mogens Hugo, som siden 1995 har været formand for NORDEN, måler sine ledere på 5 parametre: Drive, faglige kompetencer, care for people, etik og humor. klarede den. Selv om vi havde udbetalt pæne udbytter til aktionærerne, havde vi penge i kassen hvad vi stadigvæk har, og vi havde store fordele ved vores forretningsmodel, der betyder, at vi hurtigt kan tilpasse flådens størrelse til efterspørgslen. Samtidig nød vi også godt af en god afdækning til fornuftige priser. Men det har været en daglig udfordring at drive NORDEN under den finanskrise, som Lehmann-krakket udløste. Men igen NORDEN har de rigtige mennesker at trække på og ikke at forglemme nogle solide forretningspartnere, som vi har arbejdet sammen med i rigtig mange år, siger Mogens Hugo. Det var også i hans formandstid, at NORDEN gik fra 2 til 1 aktieklasse, da NORDEN blev fusioneret med Motortramp det skete i 2000 og at NORDEN i 5 år fra var ude for et fjendtligt overtagelsesforsøg fra rederiet Torms side. Jeg stod fast på, at bestyrelsen ikke ville anbefale vore aktionærer at sælge til Torm dels fordi tilbuddet var for dårligt, dels på grund af deres virksomhedskultur. Men det endte heldigvis med en winwin-situation. Torm opgav overtagelsesforsøget og tjente rigtig mange penge på at sælge de NORDEN-aktier, de havde nået at købe, og raidet mod os gav os et spark bagi og satte yderligere skub i udviklingen af NORDEN, siger Mogens Hugo.

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug efterår 2012 Nye trainees på vej Uddannelsen varer 2 år og lægger op til fastansættelse Side 10 og 11 strategi 2011-13 på rette spor Side 3 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug Side 6,7

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret NEWS Vinter 2013 NORDEN i Amerika Alene fra 2012 til 2013 er tørlastaktiviteterne steget med 30%, og der er mere at komme efter på det modne nordamerikanske marked Side 4 Det lysner for tørlast Side 8

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 INDLEDNING En gang imellem kan man næsten ønske sig, at man ikke ville få ret. Vi havde forudset,

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier og penge i kassen Nyt shippingsystem Side 3 Side 8 og 9 Side 12, 13 og 14

tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier og penge i kassen Nyt shippingsystem Side 3 Side 8 og 9 Side 12, 13 og 14 vinter 2012 Nyt shippingsystem Side 3 Trainee-kampagne med et nyt ansigt Side 8 og 9 Destination: Svalbard Side 12, 13 og 14 tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system NEWS Sommer 2015 Næste stop: Chile Efter sommerferien åbner NORDEN sit 7. oversøiske tørlastkontor. Det skal øge forretningen på Sydamerikas vestkyst Side 4, 5, 6, 7, 8 og 9 NORDENs nye mand på broen Side

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100 NEWS EFTERÅR 2015 NORDENs nye trio For at effektivisere og forenkle virksomheden har NORDEN sammenlagt en række ledelsesfunktioner og reduceret direktionen fra 5 til 3 medlemmer Side 4, 5 og 6 NPP får

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

på VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI

på VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI forår 2012 styrket fokus på VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI Felix Ng skal sikre NORDEN de rigtige forretninger i Kina Side 4-5 BIOMASSE LIGE EFTER KUL I NORDENS LASTEBOG Side 3 FORTSAT FOKUS PÅ DEN LANGSIGTEDE

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 INDLEDNING Da vi sidste år mødtes til generalforsamling, sagde jeg, at 2011 ville blive et meget

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere