NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014."

Transkript

1 NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13

2 2 NORDEN news forår et spændende år 2014 bliver et spændende år med store udfordringer og tilsvarende store muligheder. NORDEN er klar til begge dele. Vi har opdateret vores strategi, så den bedst muligt sikrer, at NORDEN klarer udfordringerne og udnytter mulighederne. Strategien hedder Capture value in improving markets, og et helt centralt omdrejningspunkt er investeringer. 4 NORDENs tankforretning forberedt til bedre tider På kort sigt har vi investeret i ekstra skibsdage ved at indbefragte ekstra tonnage og holde skibene klar til at udnytte stigende rater. I alt går NORDEN ind i 2014 med over åbne skibsdage, og inden for Tørlast er der ligefrem tale om en fordobling af antallet. Men vi har også haft travlt med at sikre den langsigtede konkurrenceevne. Det er sket med investeringer i nye NORDEN-skibe. Hvor vi tidligere havde fokus på investeringer i Tank og sørgede for at få købt nye brændstofeffektive produkttankskibe, mens priserne var attraktive, har vi siden slutningen af 2012 primært haft fokus på investeringer i Tørlast. Og der har været travlt i vores projektafdeling. Alene i 2013 blev der bestilt 18,5 skibe, hvoraf de 14,5 er tørlastskibe, og hertil kommer yderligere 7,5 tørlastskibe bestilt i Dermed kommer vores samlede ordrebog op på 37 skibe, som repræsenterer en investering på over USD 1 mia. Alle nybygningerne er brændstofeffektive eco-skibe, som vi også vil være glade for, hvis markederne skulle udvikle sig negativt på sigt. Skibene er brændstofeffektive og købt billigt. Og det er en afgørende forskel fra de skibe, der blev bestilt i årene De nye skibes brændstofeffektivitet sikrer nemlig, at den største enkeltudgift på rejserne, bunkerolie, vil være forholdsvis lav. Og reduktionen af brændstofforbruget er ikke blot godt for bundlinjen, men også klimaet, som man kan læse mere om på side 14 og 15. På siderne 10 og 11 redegør tørlastchef Ejner Bonderup for, hvordan NORDEN på baggrund af de mere positive markedsudsigter har valgt at køre med lavere afdækning, og hvad det giver af muligheder og risici. For det er naturligvis også forbundet med en vis risiko at sejle med lavere afdækning. Vi er i større grad udsat for markedets udsving, men beslutningen er truffet på baggrund af meget grundige analyser og med et fortsat stærkt sikkerhedsnet i form af vores stærke finansielle position. Det er en position, som blandt andet er blevet styrket af Tankafdelingens forbedrede resultater. Med 18 egne produkttankskibe på havet og yderligere 6 på vej fik vi også her investeret i brændstofeffektiv tonnage på et godt tidspunkt. Nu er raterne inden for produkttank på vej i den rigtige retning, og det samme er skibspriserne. I 2013 havde Tankafdelingen det bedste driftsresultat i 5 år, og med flere topmoderne eco-skibe på vej står afdelingen godt rustet til fremtidens udfordringer, som vores tankchef, Lars Bagge Christensen, redegør for på siderne 4-8. Skibspriserne er også steget i vores primære forretningsområde tørlast se side 13. Det er særdeles positivt, at markedsværdien af NORDENs flåde i slutningen af 2013 lå USD 92 mio. over de bogførte værdier, for det er ikke blot udtryk for, at skibene er blevet mere værd det er også udtryk for, at markedet deler vores opfattelse af, at vi er på vej mod en bedring af raterne og indtjening fremadrettet. Året er godt nok begyndt med relativt svage rater i tørlast, men som kvartalerne skrider frem, vil de mange åbne skibsdage kunne generere endog meget stor værdi for os. 9 NORDEN hyppigste tørlastrederi gennem Panamakanalen Jeg ønsker alle en god fornøjelse med læsningen i dette første nummer af NORDEN NEWS i et spændende CARSTEN MORTENSEN, adm. direktør Forsidefoto: NORDENs tankforretning er forberedt til bedre tider. Flåden af produkttankskibe i kommerciel og operationel management i produkttankpoolen Norient Product Pool, en af verdens største består af unge, moderne skibe, der er velpositionerede i markedet. I 2013 kom 4 nye, brændstofeffektive skibe til, og yderligere 6 brændstofeffektive nybygninger er på vej i år og i 2015 alle bestilt, mens nybygningspriserne var attraktive. Dampskibsselskabet NORDEN A/S: Strandvejen 52, 2900 Hellerup, Danmark, Telefon: , Ansvarshavende redaktør: Carsten Mortensen, adm. direktør Redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as

3 NORDEN news forår Klimahandlingsplan reducerer brændstofforbruget år for år Indhold 10 Tørlast satser mere på spotmarkedet for at udnytte de forventeligt bedre tider 16 Interessant nichemarked i vækst: Sejlads med træstammer største investeringsår i NORDENs historie 12 NORDEN med til at sætte global standard for ansvarlige leverandører år med NORDEN-stjernen på brystet

4 4 NORDEN news forår 2014 NORDENs tankforretning forberedt Flåden er under fornyelse med moderne, brændstoføkonomiske skibe, der blev bestilt, mens værfternes priser var attraktive. Sammensætningen mellem egne og kort- og langtidsindbefragtede skibe er god, og gennem samarbejdet i Norient Product Pool har NORDEN tonnage verden over. NORDENs Tankafdeling er trimmet til at få del i den gradvise bedring, som ventes på markedet for produkttank altså sejlads med raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta og flybrændstof. I 2013 leverede Tankafdelingen det bedste resultat i 5 år og viste dermed, at flåden på 46 egne samt langtids- og korttidsindbefragtede MR- og Handysize-skibe kan få noget ud af et marked, der er vanskeligt, men på samme tid viser tegn på opsving. Tankafdelingens ambition for 2014 og årene derefter er krystalklar. Vi går efter at få mest muligt ud af den bedring på markedet, som tegner sig. I kriseårene har vi ikke alene gjort, hvad vi kunne for at klare os helskindet gennem de historisk vanskelige udfordringer ved at skrue på alle de håndtag, vi selv er herrer over dvs. omkostningssiden, flådesammensætningen, positioneringen, afdækningen kontra spotsejlads, kundeporteføljen osv. Vi har samtidig brugt

5 NORDEN news forår til bedre tider tiden på at forberede os optimalt på, at markedet vender. Målet har været at ligge helt fremme i pole position den dag, de gode tider med højere rater kommer tilbage, siger koncerndirektør Lars Bagge Christensen. Counter-cykliske investeringer Til forberedelserne hører først og fremmest, at NORDENs Executive Management med opbakning fra bestyrelsen har givet Tankafdelingen mulighed for at fremtidssikre flåden ved at forny den med nybyggede eco-skibe, der sejler væsentligt længere på et ton bunkerolie end konventionelle skibe i den globale tankflåde. Fornyelsen sker ved at investere counter-cyklisk, som det hedder. Det vil sige, at man investerer, når markedet og dermed nybygningspriserne er nede og når researchen giver tiltro til, at markedet vil vende med højere rater til følge. Under kriseårene, der begyndte med Lehman-krakket i september 2008, er det blevet til bestilling af i alt 10 nye brændstoføkonomiske produkttankskibe: 4 MR-skibe, der blev leveret i 2013, 2 Handysize-skibe, der leveres i 2014, og 4 MR-skibe, der leveres i 2014 og Det er en markant fornyelse af flåden, som i dag efter leveringen af de 4 nye skibe i 2013 tæller 18 egne skibe. Og det er en fornyelse, som vi har kunnet foretage, fordi NORDENs finansielle position er så stærk, og fordi bestyrelsen og Executive Management har tillid til vores strategi og vurdering af markedsmulighederne fremadrettet, siger Lars Bagge Christensen. Vanskelige år under krisen Det er Lars Bagge Christensen, der har ansvar for Tankafdelingen hvor stor skal flåden være, hvor mange skibe NORDEN selv skal eje, hvor mange skibe skal NORDEN indbefragte og til hvilken pris og i hvor lang tid osv. Han har stået i spidsen for NORDENs Tankafdeling siden Årene under finanskrisen har været vanskelige, meget vanskelige endda. Men med en dygtig operation af tankflåden og gennem en Læs mere på de følgende sider

6 6 NORDEN news forår 2014 Vi er på vej mod en større og den mest moderne/ brændstofeffektive flåde nogensinde Koncerndirektør Lars Bagge Christensen relativ høj afdækning har tabene trods alt været overskuelige. Men røde tal på bundlinjen det havde vi gennem 4 år. Så meget desto mere bemærkelsesværdigt og glædeligt er det, at vi for 2013 kan præstere et overskud ikke stort, men stort nok til at markere en betydelig ændring af markedsforholdene, siger tankchefen. De største olieselskaber med i kundekredsen Den kommercielle og operationelle drift af NORDENs tankflåde ligger i den snart 10 år gamle produkttankpool Norient Product Pool (NPP) som på basis drives sammen med det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company. Med en flåde på cirka 80 MR- og Handysize-skibe er NPP i dag en af verdens største produkt- Produkttankmarkedet i fortsat bedring Bedringen af produkttankmarkedet ventes at fortsætte på længere sigt. Hovedforklaringen er en stadig stigende efterspørgsel efter produkttankskibe, mens flådetilvæksten, der dog er behæftet med stor usikkerhed, forventes at være under det historiske niveau. Den positive efterspørgselsudvikling understøttes i den grad af, at der i disse år sker en neddrosling eller ligefrem lukning af ældre olieraffinaderier i Europa. Da det europæiske forbrug af fuelolie, dieselolie, benzin, jetbrændstof, gasolie osv. forventes at forblive nogenlunde uændret, vil den reducerede raffinaderikapacitet i Europa føre til øget import og til flere laster til produkttankskibene. I Mellemøsten sker der samtidig med åbningen af nye, effektive raffinaderier tæt på de store oliekilder en voldsom udvidelse af raffinaderikapaciteten. På trods af en stadig stærk efterspørgselsvækst i de pågældende lande forventes Mellemøsten på sigt at blive en af verdens største eksportører af raffinerede olieprodukter. må importeres, fordi uroligheder mange steder i Afrika besværliggør udviklingen af raffinaderiprojekter. Den sorte hest En sort hest i spillet på produkttankmarkedet er først og fremmest flådetilvækstens størrelse. De forbedrede markedsudsigter har fået mange rederier til at kontrahere ny tonnage, men NORDEN har et forspring i forhold til mange andre rederier. Handysize-skibet NORD GERANIUM leveres sammen med søsterskibet NORD GARDENIA fra Guangzhou Shipyard International i Kina i henholdsvis maj og juli. Usikkerhed om raffinaderier Det er også positivt for produkttankflåden, at de senere års importvækst i Sydamerika ser ud til at fortsætte, om end med en lavere vækstrate. En lang række planlagte raffinaderier i Sydamerika kan mindske behovet for import af raffinerede olieprodukter, men det er usikkert, hvornår bygningen af disse raffinaderier realiseres. Også Afrika kan få en voksende, om end stadig relativ lille, indflydelse på produkttankmarkedet. Den økonomiske vækst i verdensdelen begynder at tiltage, og det kræver flere raffinerede olieprodukter, som

7 NORDEN news forår Bedste indsejling i 5 år NORDENs Tankafdeling præsterede i 2013 den bedste indsejling i 5 år, og den lå 7% over de 1-årige T/C-rater i NORDENs to primære skibstyper. Resultatet før afskrivninger m.v. det kaldes EBITDA nåede op på USD 39 mio., hvilket lå i den høje ende af forventningsrammen på USD mio. Det er USD 11 mio. over resultatet i Det understreger den gradvise forbedring i produkttankmarkedet som et resultat af en forbedret balance mellem udbuddet af skibe og efterspørgslen efter transport. Tankmarkedet begyndte året godt, men blev i 2. og 3. kvartal ramt af svag efterspørgsel og deraf følgende lave rater. I slutningen af året rettede raterne sig, hvilket Tank var godt positioneret til at drage fordel af. USA fortsatte i 2013 med at være en af de store drivkræfter i produkttankmarkedet. Den stigende udvinding af skiferolie har medført en rekordhøj eksport af raffinerede olieprodukter, der for dieseloliens vedkommende især sejles til Sydamerika og Europa, hvor raffinaderikapaciteten er utilstrækkelig til at klare efterspørgslen. Asien var også med til at løfte markedet, ligesom raffinaderilukninger i Australien og Japan øgede disse landes import af raffinerede olieprodukter. Clean products fylder mest Clean petroleum products som benzin, diesel/gasolie, nafta og flybrændstof tegner sig for 2/3 af NPPs lastmængde, mens den resterende tredjedel udgøres af dirty petroleum products, og det vil primært sige fuelolie, som fortsat er den største lastkategori med 28% af de samlede laster. Benzin, diesel/gasolie og nafta udgør 52% af den samlede last og transporteres for hovedpartens vedkommende på traditionelle ruter dvs. diesel fra Nordamerika til Sydamerika og Europa og benzin fra Europa til Nordamerika. Europa og Nordamerika er dermed fortsat NPPs største markeder. NPPs lastmængde faldt i 2013 med 10% til 25,1 mio. tons. Årsagen var blandt andet længere rejser og flere ventedage. tankpools med verdens største olieselskaber som BP, Shell og Total blandt kunderne. Tankchefen fremhæver det gode samarbejde med BP, Shell og Total og siger, at det er et samarbejde, som NORDEN og NPP løbende arbejder på at højne kvaliteten af. Fleksibel flådesammensætning Hele vejen rundt føler Tankafdelingen sig godt rustet til fremtiden, påpeger Lars Bagge Christensen. Vi er på vej mod en større og den mest moderne/brændstofeffektive flåde nogensinde. Vi har og vel at mærke også til den rigtige pris øget vores flåde af indbefragtede skibe, altså den såkaldte T/C-flåde, så vi har den helt rigtige flådesammensætning med hensyn til egne, langtids- og korttidsindbefragtede skibe. Vi har en flådesammensætning, der er fleksibel, så vi både kan udnytte markedsopsvinget, men også indskrænke eksponeringen til markedet, hvis det skulle blive nødvendigt. Alt i alt er antal skibsdage for T/C-flåden fra 2013 til 2014 øget med 16% til i alt skibsdage, så den samlede kapacitet er altså øget væsentligt helt præcist til skibsdage eller 15,3% flere skibsdage end i Og gennem samarbejdet i NPP har vi tonnage over hele kloden, og tonnagen er vel at mærke godt positioneret, ligesom vi er til stede med egne kontorer med befragtning og operation på de mest relevante markeder, siger tankchefen. Spoteksponeringen øges Ligesom det gælder for Tørlastafdelingen, gælder det også for Tankafdelingen for at få det optimale ud af forbedrede markedsforhold satses der nu mere på spotmarkedet, hvor der i en opgangsperiode som regel kan hentes bedre rater end gennem kortere kontrakter med kunderne. Mens Tank gik ind i 2013 med en afdækning på 27% af skibsdagene, er afdækningen ved indgangen til 2014 på 24%, og den er på 1% for Det procentuelle forhold mellem afdækning og eksponeringen mod spotmarkedet vil altid være dynamisk og reflektere, hvordan afdækningsraterne forholder sig til NORDENs egen indsejling i spotmarkedet. Når den sidste er markant højere end den første, vil afdækningen være lavere. NORDEN ønsker ikke at være helt uden afdækning, da den er et redskab til styring af risici, og da den skaber stærke kundeforhold. Spændende udvikling i 2013 Spotmarkedet har udviklet sig rigtig spændende i 2013, og vores resultat for året viser jo, at vi fik noget ud af denne udvikling. Gennem sin positionering fik NPP f.eks.

8 8 NORDEN news forår 2014 Spotmarkedet har udviklet sig rigtig spændende i 2013 og vores resultat for året viser jo, at vi fik noget ud af denne udvikling Koncerndirektør Lars Bagge Christensen del i den øgede eksport fra Den Mexicanske Golf, som dækkes godt af NPP-kontorerne i USA og Brasilien. I det hele taget har medarbejderne hos NPP været gode til at have de rigtige skibe på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. NPPs cirka 50 medarbejdere er erfarne og dygtige købmænd, der forstår at øge aktiviteten i poolen på en velovervejet og afbalanceret måde, siger Lars Bagge Christensen. NPP har også, tilføjer han, alle forudsætninger for at få del i det øgede behov for transport af raffinerede olieprodukter, som følger af neddroslingen eller lukningen af olieraffinaderier i Europa og åbningen af nye raffinaderier tæt på de store oliekilder i Mellemøsten (se særskilt artikel). Styrke med kun 2 partnere Han påpeger, at NPP har en stor styrke i, at samarbejdet foregår mellem kun 2 partnere 2 partnere har alt andet lige altid lettere ved at finde løsninger end flere partnere. Selv om NPP formelt er en pool, fungerer den reelt som et joint venture med 2 partnere, som deler de samme værdier og ambitioner, som har en homogen og pragmatisk tilgang til tingene, og som har forstået at stå sammen i både medgang og modgang på markederne. Dertil kommer, at det at drive en flåde på cirka 80 skibe inden for 2 beslægtede skibstyper MR og Handysize giver en styrke i forhold til poolens kunder. Også set med kundernes øjne er NPP udbyder af en stor flåde og en stabil udbyder af tonnage med god geografisk dækning, styret af relativt få, men effektive mennesker. Kunderne oplever det er i hvert fald, hvad de fortæller os at de altid får den samme behandling, uanset hvilket skib, det drejer sig om, og uanset hvilket kontor eller hvilken person, de taler med. NORDEN og Interorient Navigation Company har afstemt mange procedurer, og de virker i dagligdagen, siger Lars Bagge Christensen. Chef for NORDENs Tankafdeling, koncerndirektør Lars Bagge Christensen: NORDENs tankflåde skal ligge fremme i pole position, når de gode tider med højere rater kommer tilbage. Tiltage styrker positionen NORDEN er gennem NPP allerede i dag en meget betydelig aktør på det globale marked for produkttank. Jeg synes, vi har foretaget en række strategiske tiltag, som kun kan styrke vores position, tilføjer han. Bedre balance i markedet Balancen mellem udbuddet af produkttankskibe og efterspørgslen efter transport blev væsentligt forbedret i 2013 med bedre rater til følge. I 2013 var den globale flådetilvækst inden for produkttank på knap 3% eller det samme som i 2012, men meget lavere end den historiske flådetilvækst, der i gennemsnit over de seneste 10 år har ligget på 9% om året. NORDENs og NPPs flåde af tankskibe er sammensat af MR og Handysize. Flådetilvæksten i MR var 7% i Til gengæld blev den globale Handysize-flåde reduceret med 2,5%. I 2014 forventes flådetilvæksten i produkttank at lande på 4-5%, hvilket primært skyldes væksten i LR2- og MR-skibstyperne, mens der næsten ingen kontraheringer har været i Handysize- og LR1-skibstyperne gennem de seneste par år. Væksten i efterspørgslen forventes at blive på 4-5%. NORDEN Tank får i år og næste år leveret 2 nye Handysize-skibe og 4 nye MR-skibe fra værfter i henholdsvis Kina og Korea.

9 NORDEN news forår Panamax-skibet NORD NEPTUNE på vej gennem Panamakanalen i øvrigt en af de smukkeste sørejser i verden med en last hvede fra New Orleans i USA til Ningbo i Kina. NORDEN hyppigste tørlastrederi gennem Panamakanalen 235 gange i 2013 sejlede et NORDEN tørlastskib gennem den 77 kilometer lange kanal, som sparer skibene for omveje på tusindvis af sømil. Med 235 passager i 2013 er NORDEN det tørlastrederi i verden, som oftest sejler gennem Panamakanalen den 77 kilometer lange smutvej mellem Atlanterhavet og Stillehavet, der gør det muligt for skibsfarten at undgå omvejssejlads syd om Sydamerika eller Afrika på tusindvis af sømil. NORDEN er nummer 10 på listen, men de 9 rederier foran NORDEN er alle containerrederier. Det tørlastrederi, som efter NORDEN har det største antal passager gennem Panamakanalen, har kun halvt så mange passager som NORDEN. Opgørelsen viser, dels hvor stor en tørlastaktør NORDEN er, dels hvor vigtig Panamakanalen er for gennemførelsen af vores rejser i den del af verden, siger lederen af operationsafdelingen i Tørlast, Vice President Jens Christensen. Panamakanalen har siden indvielsen i 1914 sammen med Suezkanalen fra 1869 på 169 kilometer sparet den globale søfart og dermed i høj grad også NORDEN for mange millioner af sømils ekstra sejlads. Omkring skibe eller cirka 15% af verdens skibsfart sejler årligt gennem Suezkanalen, der forbinder Middelhavet med Rødehavet. Kun godt og vel halvt så mange skibe passerer Panamakanalen i løbet af et år. Der er flere forklaringer på den mindre trafik gennem Panamakanalen, der i modsætning til Suezkanalen ikke bare er en smutvej. Den er også i bogstaveligste forstand en flaskehals. Suezkanalen har ingen begrænsninger med hensyn til, hvor brede eller lange skibene må være, eller hvor dybt de må stikke kun fuldt lastede supertankere må tage turen syd om Afrika. Panamakanalen derimod har begrænsninger i dag, idet skibenes bredde højst må være 32 meter, længden 294 meter og dybgangen cirka 12 meter deraf navnet Panamax på den maksimale skibstype, der kan passere kanalen. Kanalen under udvidelse Med en folkeafstemning i 2006 besluttede Panama at udvide kanalen, så skibe med en bredde på op til 49 meter, en længde på op til 366 meter og en dybgang på op til 15 meter kan sejle igennem. Panamakanalen har siden bygningen bestået af 1 sluse på Atlanterhavssiden, Gatunsøen i midten og 2 sluser på Stillehavssiden. Udvidelsesprojektet omfatter en ekstra og altså meget større dimensioneret sluse ved begge indgange til kanalen. Den officielle tidsplan for færdiggørelsen er fortsat oktober Nye muligheder for NORDEN Som andre rederier ser vi frem til, at begrænsningerne ved passagen af Panamakanalen falder væk. Vi vil kunne øge lastindtaget på vores Panamax-skibe, men jeg kan ikke sige, hvor mange flere passager NOR- DENs tørlastflåde på omkring 280 skibe vil foretage gennem kanalen. Efter udvidelsen vil også vores flåde af Post-Panamax-skibe og i et vist omfang Capesize-skibene kunne benytte Panamakanalen. I hvilket omfang det vil ske, afhænger af deres handelsmønstre, siger operationschef Jens Christensen fra NORDENs Tørlastafdeling. Passagen gennem Panamakanalen varer i gennemsnit en lille dags tid. Prisen varierer afhængigt af skibets størrelse, men for et typisk tørlastskib overstiger den USD pr. passage, hvilket naturligvis skal ses i forhold til den væsentligt reducerede distance.

10 10 NORDEN news forår 2014 Tørlast satser mere på spotmarkedet I takt med at balancen mellem udbuddet af skibe og efterspørgslen efter transport forventeligt forbedres, vil det være mere lønsomt at mindske afdækningen og holde flere skibe åbne til spotmarkedet. NORDEN har I de senere år haft en betydelig del af tørlastflådens kapacitet afdækket på lastekontrakter. Langsigtede lastekontrakter og tætte relationer til kunderne vil fortsat være en integreret del af NORDENs tørlastforretning. NORDEN vil dog operere med et lavere dækningsniveau for at få mest muligt ud af de forventede stigende tørlastrater. Vi har altid været og vil fortsat være long-term players i tørlastmarkedet. Vi ser NORDEN som et 1. klasses rederi, der har styrken og evnen til at servicere kunderne med alt lige fra enkeltlaster på under tons til langsigtede lastekontrakter med stor volumen dvs. millioner af tons, som skal flyttes år efter år, f.eks. kul fra Svalbard til det europæiske kontinent. En mangfoldighed af lastekontrakter vil altid være en del af det fundament, som NOR- DENs forretning er bygget op omkring. Vores mangeårige, langsigtede og loyale kunder vil altid have afgørende betydning for os, siger tørlastchefen, koncerndirektør Ejner Bonderup. Tørlastmarkedet fremadrettet Når det er sagt, vurderer NORDEN også nøje, hvordan tørlastmarkedet ser ud de næste år, hvor der efter 5-6 kriseår med historisk lave fragtrater endelig ser ud til at komme en bedre balance mellem udbud af skibe og efterspørgslen efter transport, påpeger tørlastchefen. Vi oplever nu en klar tendens i retning af, at balancen mellem udbud og efterspørgsel forbedres. Det betyder en højere udnyttelse af verdensflåden, og det vil alt andet lige medføre højere fragtrater i første omgang på spotmarkedet. Derfor er det vores vurdering, at vi kan øge indtjeningen og dermed lønsomheden ved at øge eksponeringen mod spotmarkedet, siger Ejner Bonderup. Den forventede bedring i markedet betyder, at NORDENs Tørlastafdeling ved indgangen til 2014 blot havde afdækket 59% af sine skibsdage. Sammen med udvidelsen af kapaciteten betyder det, at Rederiet gik ind i 2014 med omkring dobbelt så mange åbne skibsdage som i Det er vores vurdering, at upsiden ved dette skift er betydelig Tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup Grundige analyser Det strategiske skift fra mindre afdækning til mere eksponering mod spotmarkedet er baseret på grundige analyser af eksterne markedsforhold og NORDENs position, organisation og kompetencer. Det er vores vurdering, at upsiden ved dette skift er betydelig. Vi forventer, at markedsudviklingen sammenholdt med vores position, organisation og kompetencer vil få en positiv effekt på vores indtjening. Men shipping er en cyklisk branche som vi både lever af og lever i. Så naturligvis rummer vores strategiske skift med hensyn til afdækningsgraden og omfanget af eksponeringen mod spotmarkedet også risici. Men støttet af de forbedrede markedsforhold synes vi, at tidspunktet er rigtigt til at læne sig lidt mere ud. NORDEN er så fleksibel en organisation med så mange års erfaring i godt købmandskab, at vi løbende vil være i stand til at foretage den mest lønsomme afvejning mellem rejser på kontrakt og spotrejser. Vi har tradition for hurtig tilpasning, siger Ejner Bonderup. Prisen skal være i orden NORDEN har i den nu afsluttede strategiperiode haft fokus på vækst i lastvolumener i tørlast og opnået en vækst på 20% om året. Samtidig er antallet af nye kunder øget med 130 alene i 2013, idet NORDEN laver flere og flere forretninger direkte med kunderne i stedet for blot at chartre skibene ud og forblive en såkaldt tonnage provider. I den kommende strategiperiode vil målet om vækst i laster blive sat til 5-10% om året og vel at mærke med fokus på laster, der giver den største positioneringsgevinst. Dette mål reflekterer, at NORDEN vil bevare det stærke kunde- og lastefokus, men fremover samtidig sige nej tak til forretning, der er prisfastsat lavt, siger koncerndirektør Ejner Bonderup. Han tilføjer: Helt basalt set var 2013 et investeringsår for Tørlast. Vi investerede USD 700 mio. i egne skibe og i langtidsindbefragtede skibe, og vi gjorde det, mens værfternes priser var attraktive. Det betyder, at vi får nogle brændstofmæssigt optimerede og prisrigtige nye skibe ind i flåden fra 2015 og frem og det kommer i den grad vore kunder, miljøet og os selv til gode.

11 NORDEN news forår Ny strategi skal sikre at NORDEN får mest muligt ud af markedet Den gamle og nu gennemførte strategi for årene har positioneret NORDEN godt til de forbedrede markedsforhold, og den nye strategi anviser, hvordan NORDEN kommer videre. I 2013 sluttede NORDEN strategiperioden og udviklede en ny strategi, der skal sikre, at Rederiet får mest muligt ud af opsvinget. Strategiplanen Long-term growth in challenging times er blevet implementeret tilfredsstillende og har positioneret NORDEN godt til at skabe værdi i de forventede bedre markedsforhold. Det overordnede mål for NORDEN var at skabe et højere afkast til aktionærerne end sammenlignelige rederier, og det er opnået med et totalafkast på 56% mod 13% for sammenlignelige rederier, siger administrerende direktør Carsten Mortensen. Den nye strategi tager ligesom den gamle udgangspunkt i NORDENs uændrede, overordnede forretningsmodel og fortsatte ambition om at levere et afkast, der er højere end sammenlignelige rederiers. Forventningerne til markedet var forholdsvis negative ved starten af strategiperioden , og det tog strategien Longterm growth in challenging times højde for. Udsigterne er mere positive nu, og derfor har vi kaldt den nye strategi Capture value in improving markets vi skal have mest muligt ud af de forventeligt forbedrede Vores ambition er at levere et afkast, der er højere end sammenlignelige rederiers Administrerende direktør Carsten Mortensen markeder. Med udsigt til bedre markeder for både tørlast og produkttank ændrer vi derfor fokus på en række områder, siger Carsten Mortensen. Den nye strategi er blevet til efter en omfangsrig og grundig strategiproces, hvor eksterne markedsforhold og NORDENs position, organisation og kompetencer er blevet gennemgået og analyseret. 7 punkter i den nye strategi Long-term growth in challenging times Capture value in improving markets Protect downside create upside Sell short buy long Overweight Tankers Low gearing High coverage Cargo is king and all cargo is good Eco focus slow steaming Near-term value long-term competitiveness Buy short buy long Overweight Dry Cargo Increased gearing Lower coverage Cargo is still king, but some cargo is better than other Fuel efficiency right steaming 1. NORDEN vil udnytte de forventede opsving i markederne på kort sigt, samtidig med at Rederiets langsigtede konkurrenceposition forbedres. 2. NORDEN vil fortsætte investeringerne i ny tonnage. 3. Investeringsmæssigt fokus rettes primært på Tørlast. 4. Højere gearing. 5. Lavere dækningsniveau i Tørlast og fastholdelse af dækningsniveaet i Tank for at udnytte de forbedrede spotrater. 6. Fokus på laster med størst positioneringsgevinst. 7. Right steaming i stedet for slow steaming

12 12 NORDEN news forår 2014 Smagsprøve på shipping NORDENs HR-afdeling gik direkte til sagen, da hovedkontoret i Hellerup i januar holdt sin årlige karriere event for unge mænd og kvinder med ambitioner om at blive shipping trainees. En central del af arrangementet var et spil, hvor de unge fordelt i grupper fik nogle smagsprøver på de opgaver, som befragtere og operatører udfører. Alle skulle søge om at komme med til eventen, og knap 60 unge 1/3 var kvinder slap gennem ansøgningsprocessen, hvor NORDENs HR-afdeling fik et indtryk af, hvorfor de forestiller sig en karriere inden for shipping, ligesom ansøgningerne sagde noget om deres faglige og menneskelige egenskaber. Deltagerne i eventen kastede sig ud i spillet og regnede og forhandlede på livet løs både når de skulle skaffe lasten, og når de skulle gennemføre rejsen og i den forbindelse f.eks. købe bunkerolie, fortæller HR Partner Lotte Bonde Jessen. Mens de måske kommende shipping trainees spillede befragtere og operatører, blev de observeret af erfarne NORDENmedarbejdere, der endte med at have en liste med navnene på cirka 20 unge, der gjorde en særlig god figur undervejs ved hurtigt at fange spillet, ved at samarbejde, ved at forhandle, ved at kommunikere på en klar og entydig måde osv. NORDEN med til at sætte global standard for ansvarlige leverandører NORDEN har sammen med et andet dansk rederi, J. Lauritzen, og en international indkøbsorganisation lagt fundamentet til en global industri-standard for, hvornår leverandører opfylder FN-bestemmelserne om menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption. Siden eventen har HR-afdelingen haft de bedst kvalificerede fra eventen plus en række ansøgere, som ikke havde meldt sig til eventen, til samtaler og tests. Det har ført til ansættelse af 7 shipping trainees på hovedkontoret i Hellerup og 3 på kontoret i Singapore. Kontorerne i Shanghai og Annapolis vil hver især ansætte 1-2 trainees. De unge prøvede livet som befragter og operatør. Det er en central del af NORDENs arbejde med samfundsansvar, at Rederiets hundredevis af leverandører ligesom NORDEN selv lever op til FNs og diverse FN-organisationers bestemmelser om menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption. Derfor har NORDEN i samarbejde med et andet dansk rederi, J. Lauritzen, og International Marine Purchasing Association (IMPA) lavet et system til brug for ansvarlig leverandørstyring. Systemet kaldes IMPA ACT, og det er et system, som andre virksomheder i shippingsektoren nu kan købe. Ved at købe systemet får virksomhederne adgang til en fælles database med navne på leverandører, der allerede har været igennem godkendelsesprocessen og som derfor lever op til en Supplier Code of Conduct, der dækker FN-bestemmelserne. Da mange shippingvirksomheder har de samme leverandører, vil dette standardiserede system mindske bureaukratiet. Det gælder både for leverandørerne, der ikke skal bruge tid på at efterleve talrige forskellige Codes of Conduct, og det gælder for virksomhederne i shippingbranchen, der umiddelbart vil kunne bruge andre shippingvirksomheders vurderinger af de fælles leverandører, siger Director CSR, Ulla E. Nielsen. Vores mål er at lægge fundamentet til en global industri-standard på området, siger hun. Politikker på området Hvorvidt leverandørerne lever op til FNbestemmelserne om menneskerettigheder defineres af UN Guiding Principles (UNGP), som siger, at det gør en leverandør, hvis den har politikker på området, og hvis den har forretningsprocesser og klagemekanismer på plads, som hele tiden tager hånd om mulige angreb på menneskerettighederne i virksomheden. Definitionerne af, hvornår en leverandør overholder bestemmelserne

13 NORDEN news forår NORDENs egne skibe steget i værdi De forbedrede markedsforhold slår igennem på skibspriserne. Efter flere år med faldende skibspriser vendte udviklingen i 2013, og værdien af NORDENs 44 egne skibe og 12 nybygningsordrer inklusive joint ventures nåede ved udgangen af 2013 op på USD mio. Det er USD 92 mio. højere end de regnskabsmæssige værdier og en stigning på USD 228 mio. i forhold til for et år siden. Markedsværdien af skibene er baseret på 3 uafhængige skibsmægleres vurderinger. Siden finanskrisens udbrud i 2008 har skibsværdierne ellers været under pres i hele branchen, hvilket i maj 2012 fik NORDEN til at nedskrive sine skibsværdier med USD 300 mio. om arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption, bygger på andre internationalt anerkendte principper. Københavnsk firma først Det tager tid at opbygge databasen over godkendte leverandører. I 2013 har NOR- DEN arbejdet sammen med 5 af Rederiets leverandører som led i etableringen af databasen. En af disse leverandører er den københavnske virksomhed Weilbach, som leverer søkort og publikationer til NORDEN. For Dette standardiserede system vil mindske bureaukratiet CSR-chef, Director Ulla E. Nielsen NORDEN er storforbruger af søkort, og søkortleverandøren Weilbach blev den første leverandør, der opfylder kravene til ansvarlige leverandører. På billedet ses NORDENs indkøbschef Ole Lykke, som forvalter de nye krav. at opfylde kravene i IMPA ACT-systemet gennemgik Weilbach alle sine politikker på området, sikrede sig, at de var relevante, oversatte dem til engelsk og lagde dem ud på hjemmesiden, så alle nu kan læse dem. 22. januar underskrev Weilbach som den første af NORDENs leverandører Rederiets Supplier Code of Conduct, og virksomheden blev dermed også den første leverandør, der opfylder kravene i IMPA ACT. Som leverandør bliver vi ofte af vore kunder præsenteret for diverse Codes of Conduct. Normalt handler det om at svare ja eller nej, om at skrive under og om at komme videre. Med IMPA ACT er der tale om en helt anden proces, som stikker dybere, og som opfordrer til at dele best practice. Vi har set denne proces som en mulighed for at forbedre vores virksomhed, og NORDEN hjalp os på denne rejse, siger Director Sales & Support, Martin Mikkelsen, Weilbach. Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen oplyser, at stigningen i skibsværdierne ikke har medført, at NORDEN straks opskrev værdierne i regnskaberne. Det skyldes 2 forhold. Dels er der et spænd mellem højeste og laveste mæglervurdering, dels vil vi sikre os, at udviklingen i skibspriserne viser sig at være mere stabil, før vi eventuelt foretager en opskrivning, siger finansdirektøren. Det var ikke mindst udviklingen i 2. halvår, der bidrog til den positive værdiudvikling i NORDENs flåde. En indeksbaseret beregning af skibenes markedsværdi eksklusive certepartier viser, at NORDENs tørlastflåde samlet steg med 16% i 2013, mens værdien af NORDENs tankflåde steg med 11%. Hvis man ser bort fra alderens indflydelse på værdien af skibene, er flådens værdi steget med 21% i løbet af året. I alle NORDENs skibstyper steg også nybygningspriserne i 2013 i tørlastsegmentet med 6-16%.

14 14 NORDEN news forår 2014 Klimahandlingsplan Et andet effektivt initiativ i planen er NORDENs måde at male skibenes skrog på. NORDEN bruger i dag en avanceret bundmaling, så alger, muslinger, bundgræs m.v. har svært ved at sætte sig fast på den del af skroget, der er under vandet. Som en vigtig sidegevinst er malingen selvpolereducerer brændstofforbruget markant Udgiften til brændstof til skibene, dvs. udgiften til bunkerolie, er med USD 671 mio. i 2013 klart NORDENs største omkostningspost. Rederiets klimahandlingsplan fra 2007 har en central rolle i NORDENs bestræbelser på at reducere brændstofforbruget på Rederiets 44 egne skibe og dermed også skibenes udledning af det miljøbelastende CO 2. NORDENs klimahandlingsplan fra 2007 er så effektiv, at den år for år er årsag til, at Rederiets flåde af 44 egne tørlastskibe og produkttankskibe sejler stadig længere på det samme ton bunkerolie. Klimahandlingsplanens 10 initiativer betød i 2013, at NORDENs forbrug af brændstof og dermed udledning af CO 2 var 10,4% lavere, end det ville have været uden klimahandlingsplanen. Klimahandlingsplanen og NORDENs fokus på fartoptimering og fokus på at have en ung, moderne og brændstofeffektiv flåde skal tilsammen sikre, at NORDEN når sit mål om, at Rederiets egne skibe i 2020 har et brændstofforbrug og en CO 2 -udledning, der er 25% lavere, end tilfældet var i % af reduktionen skal komme fra tekniske optimeringer fra klimahandlingsplanen og gennem anskaffelse af nye brændstofeffektive eco-skibe, mens 10% af reduktionen skal opnås ved fartoptimering (right steaming). Brændstof er største omkostning Udgiften til brændstof til NORDENs flåde af 44 egne og 242 indbefragtede tørlastskibe og produkttankskibe er klart den største omkostningspost. NORDEN brugte i 2013 USD 671 mio. på bunkerolie. Alene af den grund, men også på grund af forpligtelserne over for UN Global Compact FNs 10 principper om bl.a. miljøbeskyttelse har brændstofbesparelse høj prioritet. Klimahandlingsplanen fra 2007 implementeres løbende på de skibe i flåden, som NORDEN ikke alene opererer, men også har teknisk indflydelse på, og det vil sige NORDENs 44 egne skibe. Bedring år for år Hvor stor klimahandlingsplanens effekt på brændstofforbruget og dermed CO 2 - udledningen er, måles på årsbasis. Når et nyt år begynder, nulstilles viserne, og når året er omme, beregnes effekten af klimahandlingsplanens 10 initiativer i løbet af det pågældende år. År for år viser tallene, at effekten er stigende hen over årene. Så klimahandlingsplanen virker. Mens effekten i 2013 som nævnt var 10,4%, var den i 2012 og 2011 henholdsvis 7,7% og 5,4%. Ren propel og glat skibsskrog Det mest effektive initiativ i klimahandlingsplanen er NORDENs rensning i gennemsnit hver 6. måned af skibenes propel. Propellen skal have en helt glat overflade for at møde mindst mulig modstand i vandet, når den drejer rundt for at drive skibet frem. Er propellens overflade ru, øges brændstofforbruget til at dreje den rundt markant, fordi den ru overflade virker som en bremse.

15 NORDEN news forår Scrape down analysis - verificerer korrekt smøreolie-dosering af hovedmotoren Casper - system, der sikrer overblik over, hvor brændstofeffektivt hvert eneste skib er 1,6% 4,1% Alpha lubrication system - sikrer korrekt smøreolie-dosering af hovedmotoren 1,4% 0,9% Variable seawater cooling pumps - sikrer, at pumpe-kapaciteten afpasses efter aktuelt behov Electrical steam generator - elektrisk kedel, som assisterer med dampprodukton til opvarmning Slide fuel valve - indsprøjtningsdyse med skydeventil i hovedmotoren 7,3% 8,9% M/E perform check/service - oftere check af turbolader, brændstofpumpe og ladeluftkøler 6,4% 13,3% Shaft torque measuring - sikrer korrekt brændstofforbrug KLIMA- HANDLINGSPLAN 31,9% Propeller cleaning - propellerne renses i gennemsnit hver 6. måned 24,1% Advanced hull coating - selvpolerende bundmaling, der hindrer algevækst mv. på skroget rende, ligesom den bliver glattere, jo mere skibet sejler. Alene disse 2 initiativer tegner sig for cirka halvdelen af klimahandlingsplanens samlede bidrag til brændstofreduktionen og reduktionen af CO 2 -udledningen. Fartoptimering og eco-skibe Oveni bidragene fra klimahandlingsplanen kommer bidragene fra fartoptimeringen kendt som right steaming og fra fordelene ved at have en ung, moderne og brændstofeffektiv flåde, der hele tiden optimeres yderligere i takt med anskaffelsen af eco-skibe. 4 kom til i 2013, og ordrebogen tæller yderligere 37 brændstofeffektive skibe til levering i årene Resultaterne taler for sig selv. De dokumenterer, at det giver noget, når man arbejder systematisk og vedvarende med en vifte af målrettede, effektive og dermed relevante initiativer med det sigte at reducere brændstofforbruget. Tilbage i 2007 omfattede klimahandlingsplanen 14 initiativer. Men planen er dynamisk og revideres hvert år for at sikre, at den fortsat består af de rigtige initiativer hvilket vil sige initiativer, som bevisligt bidrager til en reduktion af brændstofforbruget og dermed udledningen af det miljøbelastende CO 2, siger teknisk direktør Lars Lundegaard. Det giver noget, når man arbejder systematisk og vedvarende med en vifte af målrettede, effektive og dermed relevante initiativer Teknisk direktør Lars Lundegaard Samme data, antagelser og modeller I 2013 introducerede NORDEN i øvrigt et nyt tiltag for at begrænse brændstofforbruget. Rederiet fik et Fuel Efficiency Team, som har arbejdet med et projekt under navnet One Set Of Numbers. Projektet skal sikre, at alle i NORDEN bruger de samme data, antagelser og modeller, når man beskriver skibenes fart og forbrug af den dyre bunkerolie. Vi satser på de rigtige initiativer for en løbende forbedring af udviklingen. Derfor er jeg fortrøstningsfuld med hensyn til at nå vores målsætning om en reduktion af vores samlede forbrug og udledning i 2020 med 25%. Og der vil være 2 vindere ved at nå dette mål. Den ene er NORDENs bundlinje, den anden er miljøet det er 2 sider af den samme sag, siger teknisk direktør Lars Lundegaard.

16 16 NORDEN news forår 2014 Stærk balance og penge i kassen Selv om NORDEN i 2013 investerede i 18,5 nye skibe 9 egne skibe og 9,5 langtidsindbefragtede skibe med forkøbsret og i den forbindelse øgede sin såkaldte gearing, har Rederiet fortsat en stærk balance og et solidt finansielt beredskab. Ved årets udgang havde NORDEN likvider og værdipapirer for i alt USD 486 mio. og uudnyttede kreditfaciliteter på USD 211 mio. Tallene viser, at vi også fremadrettet er godt positioneret til at udnytte de investeringsmuligheder, som måtte vise sig, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Det omfattende investeringsprogram har medført en markant forøgelse af gearingen, der udtrykker NORDENs nettoforpligtelser i forhold til den bogførte egenkapital, og som har været holdt lavt i kriseårene. Som følge af de stigende nettoforpligtelser i forbindelse med ordrerne på nye skibe er gearingen steget til 0,70 ved udgangen af 2013 mod 0,26 ultimo Nettoforpligtelserne steg i 2013 med USD 683 mio., så de ved årets udgang nåede USD mio. mod USD 443 mio. ved udgangen af Interessant nichemarked i vækst: Sejlads med træstammer NORDEN har opbygget en betydelig erfaring, når det gælder transport af træstammer fra New Zealand. Den erfaring skal bruges også andre steder i verden, f.eks. i USA og Canada. Siden årsskiftet har NORDEN investeret i yderligere 7,5 skibe 6,5 egne skibe og 1 langtidsindbefragtet skib med forkøbsret. Det har øget nettoforpligtelserne med yderligere USD 217 mio. og bragt nettogearingen op på 0,84 målt i forhold til egenkapitalen ved udgangen af Gearingen er vokset markant, men er fortsat lav i branchesammenhæng og i alle henseender til at håndtere, siger finansdirektøren. Foruden de investeringer, som allerede er foretaget i 2014, forventer NORDEN at foretage yderligere investeringer i løbet af året uden at trække på de uudnyttede kreditfaciliteter. Sammen med udbetalingen af udbytte vil det øge gearingen yderligere. Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen NORDEN beskæftiger sig med tørlasttransporter verden over og transporterer hvert år millioner af tons kul, korn, jernmalm, cement osv. Nogle af transporterne er volumenmæssigt særdeles omfangsrige og har derfor betydelig indflydelse på Rederiets resultater. Andre transporter har en anden natur: Volumenmæssigt er de mindre, men de har alligevel stor betydning for de lokale markeder. Til den sidste kategori hører sejladsen med træstammer fra New Zealand til markeder i Fjernøsten. Siden NORDEN i 2006 etablerede sin Handysize-division, har NORDEN hele tiden øget tilstedeværelsen i dette nichemarked, hvor netop Handysize dominerer. Transporten af newzealandske træstammer udgør en markant del af Stillehavsaktiviteterne i Handysize-divisionen på NORDENs kontor i Singapore. NORDENs Handysize-flåde tæller skibe, som er udstyret til transport af træstammer. Skovbrug et nøgleerhverv i New Zealand Den årlige eksport af træstammer fra New Zealand nærmer sig 15 millioner kubikmeter, og da der lastes kubikmeter pr. skib laster bestående af træstammer måles ikke i tons men i kubikmeter bliver det til cirka 40 afskibninger pr. måned. Udskibningerne finder sted fra forskellige havne med Tauranga på nordøen som den største med 5,5 millioner kubikmeter om året. Det er New Zealands målsætning, at skovbrug i 2025 skal være landets største eksporterhverv. Det vil medføre en vækst i træfældningerne på cirka 60% og en tilsvarende vækst i genplantingen, som landet har stort fokus på af såvel økonomiske som miljømæssige grunde. Derfor har NORDEN også sikkerhed for, at Rederiet kun transporterer træstammer fra miljømæssigt bæredygtige skove. Den helt store aftager af de newzealandske træstammer er som når det gælder de fleste andre råvarer Kina, der årligt aftager omkring 65%. De næste 2 lande på aftagerlisten er Sydkorea og Japan.

17 NORDEN news forår Japanske gæster til Bond-fest Det var 5. gang, da NORDENs Tørlastafdeling i december bød en lille snes repræsentanter for japanske handelshuses og værfters europæiske afdelinger til Cultural Exchange Day på hovedkontoret i Hellerup, hvor selveste James Bond leverede temaet. Med tørlastchefen, koncerndirektør Ejner Bonderup, som vært blev der først kørt race, idet de hurtige Bond-biler var udskiftet med næsten lige så hurtige gokarts, og siden blev der gået til den ved spillebordene, hvor den stod på Blackjack og roulette. Førstepræmien var rigtig gættet! et kasinospil i kuffertudgave. Senere i programmet var der middag og endnu mere tid til en face to face-snak med dem, man ellers mest møder på telefonen eller mailen. Som traditionen byder, sluttede kulturarrangementet med godnat-øl på et nærliggende værtshus. Handysize-skibet NORD MELBOURNE laster træstammer i Tauranga på New Zealands nordø med destination Kina. Udfordrende lastninger Det er Senior Chartering Manager Søren Holm Rysgaard, der har stået for opbygningen af NORDENs sejlads med træstammer i Stillehavsområdet. Da han blev ansat i Rederiet i 2006, var en del af den erfaring, han kom med, netop relateret til transport af træstammer. På grund af deres fysiske struktur adskiller sejlads med træstammer sig fra sejlads med typiske råvarer, der er meget nemmere at laste/pakke og at sikre under sejladsen. Det er således ikke muligt på forhånd at bestemme, præcist hvor mange træstammer, der kan lastes det kan variere med op til kubikmeter på samme skib. Dernæst er det en udfordring at sikre især Vi kan noget, som vi skal blive endnu bedre til at omsætte til forretning verden over Tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup de træstammer, som ligger på dækket under transporten, så de ikke kan rive sig løs under sejladsen, hvis det blæser op, fortæller Søren Holm Rysgaard. Tæt samarbejde nødvendigt Han siger, at den succesfulde afskibning af træstammer kræver et tæt samarbejde mellem skibets besætning, havnearbejderne og NORDENs stab på land. Så snart vi har lavet den kommercielle aftale om en transport, involverer vi de lokale havnekaptajner, der har en central rolle i forbindelse med lastningen, siger Søren Holm Rysgaard. Erfaringer skal bruges andre steder NORDENs tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup: Jeg er meget opmærksom på den stærke position, som Singaporekontoret har fået på dette marked. Erfaringerne herfra vil vi gerne bruge andre steder i verden, og her tænker jeg specifikt på eksporten af træstammer fra USAs vestkyst og fra Canada. Her er det vores mål, at NORDEN skal vokse. For vi kan noget, som vi skal blive endnu bedre til at omsætte til forretning verden over. kalender 22. april maj 2014 Silent period frem til offentliggørelsen af delårsrapport 1. kvartal april 2014 kl. 15:00 Generalforsamling Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Falkoner Allé Frederiksberg 29. april 2014 Forventet udbetaling af udbytte 13. maj 2014 Regnskab for 1. kvartal maj maj 2014 Roadshows i forbindelse med kvartalsregnskab 22. maj 2014 Levering af Handysize produkttankskib NORD GERANIUM GSI, Kina

18 18 NORDEN news forår 2014 NORDEN kort fortalt 2013 blev et investeringsår i NORDEN 2013 blev som forudset et udfordrende år, der på forhånd var udnævnt til et investeringsår og ikke et indtjeningsår. De attraktive nybygningspriser på værfterne i Asien blev i årets løb udnyttet til investering i 18,5, brændstofeffektive skibe, hvoraf 9 er egne skibe, mens 9,5 er langtidsindbefragtninger med forkøbsret. De moderne skibe vil give NORDEN langsigtede kommercielle konkurrencefordele og styrke Rederiets miljøprofil. Ordrebogen omfatter i dag 37 skibe, der svarer til en investering på over USD 1 mia. NORDEN vil fortsat aktivt søge investeringsmuligheder, primært inden for Tørlast. NORDENs driftsresultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) for 2013 endte på USD 24 mio. mod USD 148 mio. i Det samlede 2013-resultat bundlinjen lander på USD -48 mio. mod USD -279 mio. i Vending til det bedre Selv om 2013 blev et finansielt udfordrende år, markerede 2013 på flere områder en vending til det bedre ind for både Tørlast og Tank. EBITDA i Tørlast endte på USD -14 mio. i 4. kvartal, mens det for hele 2013 landede på USD -5 mio. Tørlast præsterede en indsejling, der lå 17% over de 1-årige T/C-rater. Med et EBITDA i 4. kvartal på USD 9 mio. endte hele 2013 for Tanks vedkommende med et EBITDA på USD 39 mio. det bedste driftsresultat siden Tanks indsejling lå 7% over de 1-årige T/C-rater. Timingen af bestillingerne lader til at være god Adm. direktør Carsten Mortensen Skibsværdierne steg i 2013, og ved udgangen af året var markedsvurderingen af NORDENs flåde USD 92 mio. over de bogførte værdier. Det er en stigning på USD 228 mio. i forhold til 2012 og et udtryk for, at markedsforholdene er i bedring. Underskud utilfredsstillende Vi forudsagde, at 2013 ville blive et investeringsår og ikke et indtjeningsår, og det holdt stik. Selv om vi slår markedet i både Tørlast og Tank, er vi ikke tilfredse med at sejle et underskud hjem. Særlig ærgerlig var jeg over det ringe 4. kvartal og det faktum, at vi ramte under vores senest udmeldte guidance for Tørlast. Vi har dog brugt tiden godt og investereret i øget kapacitet på langt sigt med henholdsvis indbefragtninger og bestilling af flere nye brændstoføkonomiske skibe. Timingen af bestillingerne lader til at være god. Skibsværdierne er steget markant. Det er med til at underbygge vores forventninger om forbedrede markeder, som NORDEN med over åbne skibsdage i 2014 er godt positioneret til, siger administrerende direktør Carsten Mortensen. EBITDA i 2014: USD mio. NORDEN forventer, at EBITDA i 2014 vil ligge på USD mio. for Tørlast USD 0-50 mio. og for Tank USD mio åbne skibsdage i % af Tørlasts og 24% af Tanks skibsdage var afdækket ved indgangen til 2014 ved indgangen til 2013 lå afdækningerne på henholdsvis 76% og 27%. Det vil sige, at Tørlast er gået ind i 2014 med åbne skibsdage og Tank med eller sammenlagt med åbne skibsdage. Den større eksponering mod spotmarkedet flugter med NORDENs opdaterede strategi, som afspejler de muligheder, markeder i bedring forventes at give. NORDEN forventer, at spotraterne typisk vil være højere end dem, der kan opnås gennem kortere eller længerevarende kontrakter.

19 NORDEN news forår NORDENs aktive kerneflåde: 90 skibe Tørlast: Capesize Antal skibe 4 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 1 Byggeår Gennemsnitsalder 9,3 år Længde 289 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Total antal Capesize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Capesize i verdensflåden 8 år Post-Panamax Antal skibe 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Byggeår Gennemsnitsalder 2,9 år Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Total antal Post-Panamax-skibe i verdensflåden 505 Gennemsnitsalder på Post-Panamax i verdensflåden 5 år Panamax Antal skibe 13 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 10 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 5,8 år meter 32 meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Total antal Panamax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Panamax i verdensflåden 9,3 år Supramax Antal skibe 20 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 16 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 4,2 år meter 32 meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Total antal Supramax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Supramax i verdensflåden 8,9 år Handysize Antal skibe 23 Egne skibe 12 Indbefragtede skibe med købsoption 11 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 2,4 år meter meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Total antal Handysize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12,3 år NORDENs aktive flåde: 285 skibe Tank: MR Antal skibe 15 Egne skibe 7 Indbefragtede skibe med købsoption 8 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster Kunder 2,8 år meter 32 meter tons Hele verden Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Store olieselskaber og oliehandlere Total antal MR-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på MR i verdensflåden 9 år Handysize Antal skibe 11 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster Kunder 6,4 år meter meter tons Hele verden Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Store olieselskaber og oliehandlere Total antal Handysize-skibe i verdensflåden 524 Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12 år NORDENs aktive flåde omfatter NORDENS aktive kerneflåde 44 egne skibe og 50 skibe indbefragtet med købsoption og 191 skibe indbefragtet uden købsoption eller kun til enkelte rejser. Det er 240 tørlastskibe og 45 tankskibe. Noter: Verdensflådedata/Tank: SSY pr. 31. december 2013 Verdensflådedata/Tørlast: Clarksons pr. 31. december 2013 Flådelisten er opgjort pr. 31. december 2013

20 40 år med NORDENstjernen på brystet Med gaven fra Norden... Kaptajn Egon Christensen har gennem de mange år til søs fået hele udviklingen med: Fra 3 egne skibe i NORDEN til næsten 100 gange så mange egne og opererede skibe. Mod slutningen af året faldt raterne brat, således at de var mere end halveret i forhold til de bedste rater i forårsmånederne. Nedgangen i den globale økonomiske aktivitet skabte ved udgangen af året en usikkerhed om indtjeningsmulighederne... fra NORDENS årsrapport. Efter 40 år i NORDEN, deraf de 30 som kaptajn, hyldes Egon Christensen (nummer 2 fra venstre) af teknisk direktør Lars Lundegaard med en tale, mens administrerende direktør Carsten Mortensen og Egon Christensens kone Birgit lytter på. Nej, vi skriver ikke om et af årene efter finanskrisens udbrud i september Vi skriver om 1974, da verdensøkonomien led af følgerne af den globale oliekrise med eksplosionsagtige stigninger i oliepriserne, som også havde ødelæggende virkning på den cykliske shipping-industri. Vi skriver om 1974, da NORDEN ansatte en ung mand 22-årige Egon Christensen som ville til søs, drevet af eventyrlyst efter at han som barn havde kigget på skibe i Rudkøbing Havn på Langeland og en aften i biografen i samme provinsby havde set filmen Styrmand Karlsen med alle dens flammer selve juleaften og eksotiske scener fra livet på verdenshavene. I januar i år blev Egon Christensen med rang af kaptajn fejret for sine 40 år i NORDEN med både frokost og reception på hovedkontoret i Hellerup. At Egon Christensen havde flair og talent som senior officer stod klart på et tidligt tidspunkt i hans karriere. Efter 10 års ansættelse blev han i 1984 forfremmet til kaptajn. Egon Christensens foreløbig sidste rejse var med produkttankskibet NORD SNOW QUEEN, som han afmønstrede ved Panamakanalen lige efter nytår. Hele udviklingen med Gennem de mange år til søs har Egon Christensen fået hele udviklingen med: Fra et NORDEN med en flåde på bare 3 tørlastskibe 1 med en lastekapacitet på tons og 2 hver med plads til tons i lasten til et NORDEN med en flåde på næsten 100 gange så mange skibe, hvoraf de største med en lastekapacitet på 5-6 gange så meget som de største skibe i Fra ren dansk besætning på et dansk skib til multietnisk besætning. Fra astronomisk navigation til GPS-navigation med 10 centimeters nøjagtighed. Og fra stor besætning til mindre besætning med deraf følgende mere arbejde til kaptajnen. Hvad min drivkraft har været? Jeg har altid været glad for mit arbejde. Jeg har altid følt en stor tilknytning til NORDEN. I mange år kendte jeg hver eneste ansat, og jeg er altid blevet godt behandlet. Jeg har også fået lov til at prøve mange ting og haft mange udfordringer nybygninger, tørlast, tank og bestyrelsesarbejde. Men det har også haft sin pris for mig at være så meget hjemmefra uden mulighed for lige at smutte hjem, når der var brug for det. Jeg glemmer ikke, da jeg lå på Lagos red og ikke kunne komme hjem til min alvorligt syge datter, fortæller Egon Christensen. 4 fiskere på Stillehavet Egon Christensen er ikke i tvivl om, hvad der har været hans bedste enkelt-oplevelse i de mange år til søs. Det var langfredag i 1974 under hans første udmønstring som 2. styrmand på NORDTRAMP. I Stillehavet på vej fra Tasmanien i Australien til Japan reddede NORDEN-besætningen 4 fiskere, som i 39 dage havde drevet rundt med motorstop. Andre skibe var sejlet forbi dem uden at hjælpe, fordi de havde misforstået fiskernes vink de troede åbenbart, at de bare ville hilse. Selv om han formelt går på pension nu og glæder sig til uendelig meget mere tid med familien, har han dog lovet NORDEN, at han står til rådighed sammenlagt 2-3 måneder om året på en eller flere rejser.

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 INDLEDNING En gang imellem kan man næsten ønske sig, at man ikke ville få ret. Vi havde forudset,

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret NEWS Vinter 2013 NORDEN i Amerika Alene fra 2012 til 2013 er tørlastaktiviteterne steget med 30%, og der er mere at komme efter på det modne nordamerikanske marked Side 4 Det lysner for tørlast Side 8

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system NEWS Sommer 2015 Næste stop: Chile Efter sommerferien åbner NORDEN sit 7. oversøiske tørlastkontor. Det skal øge forretningen på Sydamerikas vestkyst Side 4, 5, 6, 7, 8 og 9 NORDENs nye mand på broen Side

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100 NEWS EFTERÅR 2015 NORDENs nye trio For at effektivisere og forenkle virksomheden har NORDEN sammenlagt en række ledelsesfunktioner og reduceret direktionen fra 5 til 3 medlemmer Side 4, 5 og 6 NPP får

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 INDLEDNING Da vi sidste år mødtes til generalforsamling, sagde jeg, at 2011 ville blive et meget

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Den 31. marts 2016 Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Jeg vil i dag orientere om bestyrelsens syn på Danmarks Skibskredits nuværende situation og fremtidsudsigter.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof NEWS Efterår 2014 safety first Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed NORDENs produkttankskibe er hele tiden til eksamen for at bevise, at skibene er sikre Side 4-8 safety first Strategien tilpasset de

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug efterår 2012 Nye trainees på vej Uddannelsen varer 2 år og lægger op til fastansættelse Side 10 og 11 strategi 2011-13 på rette spor Side 3 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug Side 6,7

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Pressemeddelelse. God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat

Pressemeddelelse. God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat Pressemeddelelse God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat April 2010 PI 7004 Asien-Stillehavsområdet sætter skub

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere