EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER. Meddelelse til medlemmerne nr. 7/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER. Meddelelse til medlemmerne nr. 7/2003"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER Meddelelse til medlemmerne nr. 7/2003 Emne: Offentlig høring om industriel omstrukturering Vedlagt fremsendes et referat af den offentlige høring den 17. juni 2003 om industriel omstrukturering. GENERALDIREKTORATET FOR UDVALG OG DELEGATIONER CM\ doc PE

2 REFERAT Offentlig høring "Industriel omstrukturering" Tirsdag den 17. juni 2003 Baggrund Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender afholdt den 17. juni 2003 på forslag af sine koordinatorer en offentlig høring om industrielle omstruktureringer i samarbejde med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i Dublin (EUROFOUND), som forvalter Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer. Formålet med høringen var at undersøge, hvilke foranstaltninger der bør træffes på europæisk plan for at begrænse de sociale, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske konsekvenser af de industrielle omstruktureringer og for at sikre de berørte arbejdstageres rettigheder. Der er tale om et problem, som Parlamentet ved flere lejligheder har henledt opmærksomheden på, bl.a. i en beslutning, der blev vedtaget i 2001 efter en mundtlig forespørgsel fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, men også i en lang række dokumenter vedrørende europæiske samarbejdsudvalg, beskæftigelse samt information og høring af arbejdstagerne osv. Beslutningen om at afholde en høring blev truffet i forlængelse af offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om "Tidlig planlægning af og kontrol med forandringer: en dynamisk tilgang til de sociale aspekter i forbindelse med omstruktureringer af selskaber", der udløste den første fase af høringen af arbejdsmarkedets parter om dette emne. Høringens strukturering Høringen bestod af fire dele: a) redegørelse for de generelle, økonomiske sociale og arbejdsmarkedsmæssige aspekter af omstruktureringerne i Europa med indlæg af Bernard Brunhes, Bernard Brunhes Consultants (Frankrig) og af Prof. Leo Sleuwaegen, Vlerick Leuven Gent Management School b) behandling af et tilfælde af "konsensuel" omstrukturering: tilfældet "svenske TeliaSonera" med deltagelse af Raymond-Pierre Bodin, direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Maria Dahlgren, leder af Telias Omstillingscenter og af TeliaSoneras virksomhedsstøttegruppe samt Elof Isaksson, formand for TeliaSoneras fagforening SEKO-Tele c) analyse af tilfældet "omstrukturering af FALK" (Italien) og navnlig af omstruktureringens territoriale dimension med indlæg af Dr. Stefano Palmieri, IRES - CGIL Institut for Økonomisk og Social Forskning under De Italienske Samvirkende Fagforbund, og af Renato Galliano, Udviklingskontoret Milano-Nord d) behandling af fremtidsperspektiverne, hvad angår fremtidige europæiske politikker på området, med deltagelse af repræsentanter for europæiske arbejdsmarkedsparter: Thérèse de Liedekerke, direktør for UNICE, Hans-Werner Müller, generalsekretær for UEAPME, Jean PE /9 CM\ doc

3 Lapeyre, vicegeneralsekretær for EFS, og en repræsentant for Europa-Kommissionen: Fernando Vasquez, vicekontorchef, Kommissionens GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold. Medlemmer af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, der deltog i debatten: Theodorus J.J. Bouwman, Stephen Hughes, Marie-Thérèse Hermange, Regina Bastos og Herman Schmid. Hovedemner Hvad angår redegørelsen for de generelle rammer for omstruktureringer, blev to hovedemner taget op: - Følgerne af økonomiens globalisering for virksomhedsomstruktureringer. Globaliseringen har medført på den ene side en territorial specialisering af virksomhedernes produktionsaktiviteter og en gruppering af disse i globale eller regionale netværk og på den anden side en styrkelse af europæiske virksomheders rolle i den globale økonomi. Begge fænomener har en væsentlig effekt på beskæftigelsen og bør kontrolleres og foregribes af de regionale, nationale og overstatslige institutioner. - De foranstaltninger, der bør træffes for at begrænse den sociale og arbejdsmarkedsmæssige effekt af omstruktureringerne, navnlig hvad angår tidlig planlægning af ændringer samt information og høring af de berørte arbejdstagere og disses inddragelse i virksomhedens beslutninger og sikring af deres beskæftigelsesevne. Specielt med hensyn til sidstnævnte aspekt understregede Bruhnes, at arbejdsgiverne bør anspores til at give arbejdstagerne ikke kun en uddannelse, der opfylder virksomhedens umiddelbare behov, men også en uddannelse, der sikrer arbejdstagernes beskæftigelsesevne og eventuelle erhvervsmæssige reintegration i andre sammenhænge. Behandlingen af de to tilfælde af omstrukturering viste: - at det er nødvendigt, at arbejdsmarkedets parter er rede til at forhandle om omstruktureringerne, informere de berørte arbejdstagere i tide og indgå en aftale, idet de bl.a. bestræber sig på at styrke de pågældende aktørers evne til at tilpasse sig ændringer - at de virksomhedsorganer, der sigter mod at styrke arbejdstagernes beskæftigelsesevne gennem uddannelse, jobsøgningsbistand, virksomhedsetablering osv., er til stor nytte - at der er behov for at tage hensyn til omstruktureringernes territoriale dimension, især når de berører industriområder, der er specialiseret i en specifik produktion, og ikke kun at afbøde deres sociale konsekvenser på kort sigt, men også deres konsekvenser for bystrukturen og det territoriale samfund på mellemlang og lang sigt. Deltagerne understregede således betydningen af at udarbejde et reintegreringsprojekt med bidrag ikke alene fra det offentlige, arbejdsmarkedets parter og interessenter, men også fra repræsentanter for den sociale økonomi og det territoriale samfund CM\ doc 3/9 PE

4 - at det er nødvendigt at tilstå virksomhedernes ansatte de samme rettigheder med hensyn til information og medindflydelse, som aktionærerne nyder. Endelig redegjorde arbejdsmarkedets parter for deres synspunkter under den del af høringen, der var helliget fremtidsperspektiverne: - Arbejdsgiverrepræsentanterne (UNICE og UEAPME) understregede, at omstruktureringer er et uundgåeligt fænomen i virksomhedernes liv, og at det er nødvendigt at kortlægge god praksis i hvert enkelt tilfælde, idet man er opmærksom på, at alle situationer er forskellige. De frarådede desuden lovindgreb på dette område og opfordrede til, at en større grad af opmærksomhed rettedes mod omstruktureringer i små og mellemstore virksomheder, der ikke opererer med velfærdsordninger. - Omvendt pointerede EFS-repræsentanten, at det var nødvendigt med lovindgreb for at sikre arbejdstagerne en reel information, der sætter dem i stand til at deltage i virksomhedens beslutninger, og påpegede, at der var behov for en revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg. Han fremholdt desuden, at det var vigtigt at satse på uddannelse for at sikre beskæftigelsesevnen, at man burde følge virkningerne af omstruktureringerne på mellemlang og lang sigt, og at det var nødvendigt at sikre dem, der mister jobbet, alternative aktiviteter. - Europa-Kommissionens repræsentant glædede sig sammen med arbejdsmarkedets parter over den kreative respons på den første fase af høringen om omstruktureringer og betonede, at det var vigtigt at afdække og formidle god praksis på dette område, og han udelukkede, at Kommissionen på nuværende tidspunkt ville gennemføre et lovgivningsindgreb. Han slog dog fast, at det var planen at indlede første fase af høringen af arbejdsmarkedets parter vedrørende revisionen af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg inden udgangen af Han understregede endvidere, at efter hans opfattelse udgjorde tiltagene med hensyn til virksomhedernes sociale ansvar den bedst egnede ramme for foranstaltninger på omstruktureringsområdet. - Medlemmerne af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender fremhævede, at det var nødvendigt at få belyst, hvilke tiltag i relation til virksomhedsomstruktureringer der ville være mest effektive på europæisk plan, og påpegede, at det var nødvendigt at forbedre informationen af arbejdstagerne og disses deltagelse i virksomhedens beslutninger. Bilag: Høringsprogram Fortegnelse over eksterne deltagere PE /9 CM\ doc

5 UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER Offentlig høring "Industriel omstrukturering" afholdt i fællesskab af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Tirsdag den 17. juni 2003, kl kl , Europa-Parlamentet, mødeværelse PHS 3C50 (Paul-Henri Spaak-Bygningen), Bruxelles PROGRAM Kl Kl Indledning ved Theodorus J.J. Bouwman, formand Industriel omstrukturering: centrale spørgsmål og udfordringer Bernard Brunhes, Bernard Brunhes Consultants, Frankrig Prof. Leo Sleuwaegen, Vlerick Leuven Gent Management School; Hovedfakultetet: iværksættervirksomhed, nye styreformer og strategi, Belgien Behandling af tilfælde 1: TeliaSonera (Sverige) Raymond-Pierre Bodin, direktør, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leveog Arbejdsvilkårene Redegørelse for tilfældet og drøftelse med repræsentanter for virksomheden: Maria Dahlgren, leder af Telias Omstillingscenter og af TeliaSoneras virksomhedsstøttegruppe Elof Isaksson, formand for TeliaSoneras fagforening SEKO-Tele Kl Kl Drøftelse Behandling af tilfælde 2: omstrukturering af Falk i Sesto San Giovanni (Italien) Dr. Stefano Palmieri, IRES - CGIL Institut for Økonomisk og Social Forskning under De Italienske Samvirkende Fagforbund; forskningsområde: lokaludvikling og industripolitik CM\ doc 5/9 PE

6 Renato Galliano, direktør for Udviklingskontoret Milano-Nord (Agenzia Sviluppo Nord Milano - ASNM), Sesto San Giovanni, Milano, Italien Kl Kl Kl Fremtidige tiltag Thérèse de Liedekerke, direktør, UNICE Hans-Werner Müller, generalsekretær, UEAPME Jean Lapeyre, vicegeneralsekretær, EFS Fernando Vasquez, vicekontorchef, Kommissionens GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold Drøftelse Afsluttende bemærkninger fra formanden PE /9 CM\ doc

7 Fortegnelse over eksterne deltagere 1 Feral Antoine Michelin 2 Fonseca Susana Konsulent 3 Jacquet J.-Marc JMJ-AG 4 Pentenga Erick Board European Found 5 Terrenoire Jacques Eurofound 6 Earman Amber Unieuropa 7 Gutmann-Vormus Fabienne CEC 8 Lepoutre Claude DEXIA BANK 9 Sforza Leonardo Hewitt Associates 10 Huisman Truus UNILEVER 11 Vandenbrande Tom HIVA 12 Junck Paul ARCELOR 13 Bouzar Cedric ARCELOR 14 Murray Jane BT 15 Biais Isabelle UIMM 16 Housset Bernard Groupe Danone 17 Rønnow Thomas Dansk Arbejdsgiverforening 18 De Brouwer Frederic EBF Den Europæiske Banksammenslutning 19 Larsen Fleming Friis Finanssektorens Arbejdsgiverforening 20 Van Herpe Steve PREVENT 21 Laigo Laurence CFDT 22 Haak 23 Graden Grigor EFS 24 De Liedekerke Therese UNICE 25 Ardhe Christian Conf. of Swedish Enterprise 26 Düvel Wiebke EFS 27 Oscari Romano CERRM 28 Kluge Norbert ETUI-ISE/ETUC 29 Kwateng Barbara Generation Europe 30 Ma Tie Ying CERRM 31 Garcia Caballero Pedro CERRM 32 Tosun W. Tyrkiets Ambassade CM\ doc 7/9 PE

8 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENNCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) Theodorus J.J. Bouwman (P), Marie-Hélène Gillig (VP), Marie-Thérèse Hermange (VP) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ Ledamöter: Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Carlo Fatuzzo, Stephen Hughes, Elspeth Attwooll, Herman Schmid, Jean Lambert, Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: Richard Howitt, Bruno Trentin, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Brian Crowley Presentes Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog BREJC Mihael, CHRZANOWSKI Zbigniew, ORY Csaba, PALECKOVÁ Alena, KOWALSKA Bronislawa, TOOMAS Sawi, KRETZBERG Peeter, GADZINOWSKI Piotr, CIEMNIAK Grazyna, LIEPINA Liene (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) Tuesday, 17 June 2003 PE /9 CM\ doc

9 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ Kommissionen: (*) Fernando Vasquez, Joachim Ott, Zuhal Nalbant, Fabienne Gutmann-Vormus Cour des comptes: C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική ιεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI I II III IV V VI VII VIII GRZEBISZ-NOWICKA Zofia, ZRIHEN Olya Cullen Paul (Représentation permanente IRL), Marc Holland (Représentation permanente UK Klaus Kellersmann, Alan Reid Anna Colombo, Rosie Donachie Marianne Ekdahl Elisabeth Horstkötter Constanze Beckerhoff Lothar Bauer Panos Konstantopoulos, Christina Rupp, Artemissia Kefalopoulou, Cecilia Moro, Anna Thompson, Aurel Sava Johann Berger * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman CM\ doc 9/9 PE

10 New.eu Domain Changed Web and Addresses The introduction of the.eu domain also required the web and addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for addresses etc. Page: 7 Type: mailto Old: New: Page: 7 Type: mailto Old: New: Addendum: 1

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. PROTOKOL fra mødet den 26. november 2001 og 27. november 2001 BRUXELLES

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. PROTOKOL fra mødet den 26. november 2001 og 27. november 2001 BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme PE/XII/PV/01-12 PROTOKOL fra mødet den 26. november 2001 og 27. november 2001 BRUXELLES Mødet åbnet mandag den 26. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 23. januar 2002 kl. 15.00 og den 24. januar 2002 kl. 9.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 23. januar 2002 kl. 15.00 og den 24. januar 2002 kl. 9. EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 PE/XVII/PV/02-82 PROTOKOL fra mødet den 23. januar 2002 kl. 15.00 og den 24. januar 2002 kl. 9.00 BRUXELLES 1. Åbning af mødet under forsæde af aldersformanden.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter PE/X/PV/03-15 PROTOKOL fra mødet den 29. september 2003 kl. 15.00 17.20 og den 30. september 2003 kl. 9.05-12.30 og kl.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport. PROTOKOL fra mødet den 17. og 18. april 2002 BRUXELLES

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport. PROTOKOL fra mødet den 17. og 18. april 2002 BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport PROTOKOL fra mødet den 17. og 18. april 2002 BRUXELLES Mødet åbnet onsdag den 17. april 2002 kl. 15.05 af Michel Rocard,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder PROTOKOL. fra mødet den maj 2001 BRUXELLES

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder PROTOKOL. fra mødet den maj 2001 BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder PE/XVI/PV/01-11 PROTOKOL fra mødet den 28.-29. maj 2001 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag den 28. maj 2001 kl. 15.00 af forkvinden,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender PE/XVII/PV/02-89

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender PE/XVII/PV/02-89 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 PE/XVII/PV/02-89 PROTOKOL fra mødet den 9. juli 2002 kl. 15.00 og 10. juli 2002 kl. 9.00 og 15.00 BRUXELLES 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik PE/I/PV/01-10 PROTOKOL fra mødet mandag den 9. april og tirsdag den 10. april 2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PROTOKOL fra mødet den 16. marts 2005 kl. 9.30-18.30 og den 17. marts 2005 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet onsdag den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetkontroludvalget 2009 CONT(2005)0201_1 PROTOKOL fra mødet den 1. februar 2005 kl. 15.00-18.30, den 2. februar 2005 kl. 9.00-12.30, den 2. februar 2005 kl. 16.15-19.45

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik PE/IX/PV/03-08 PROTOKOL fra mødet den 29. april 2003 kl. 15.00 18.30 og den 30. april 2003 kl. 9.00-12.30 og kl.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EMPL(2012)0917_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 17. september 2012 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 18. september 2012 kl.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_OJ(2016)0615_2 UDKAST TIL PROGRAM Høring Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KVÆSTORERNE PROTOKOL

KVÆSTORERNE PROTOKOL CQ PV 03.09.2003 PV 09/03 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet den 3. september 2003 kl. 15.00 Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

UFORMELT MØDE I DET EUROPÆISKE RÅD den 16. april 2003 Athen

UFORMELT MØDE I DET EUROPÆISKE RÅD den 16. april 2003 Athen E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE UFORMELT MØDE I DET EUROPÆISKE RÅD den 16. april 2003 Athen TALE AF FORMANDEN PAT COX 03/S-2003 DA Generaldirektoratet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS Deltid RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til aftalen om

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD PE-6/QUAEST/PV/2005-04 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL P PV 04/2005 fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0324/2006 9.10.2006 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik PE/VI/PV/02-18 PROTOKOL fra mødet den 4. november 2002 kl. 15.00-18.30 og 5. november 2002 kl. 9.00 12.30 og 15.00

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet.

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. Hvad er EØSU? Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et økonomisk og socialt udvalg og et regionsudvalg med rådgivende funktioner" Traktaten

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 6. november 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

PRÆSIDIET. PROTOKOL fra mødet. mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00)

PRÆSIDIET. PROTOKOL fra mødet. mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00) PE-5/BUR/PV/2003-12 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00) Louise Weiss-Bygningen Mødeværelse R1.1 Strasbourg INDHOLD 1.Godkendelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD PE-5/BUR/PV/2003-18 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30 PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP

RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP 10. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP RÅDET FOR

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012 Civilafdelingen Dato: 7. december 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 599459 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER ARBEJDSTAGERNES RET TIL INFORMATION, HØRING OG DELTAGELSE EU supplerer medlemsstaternes aktiviteter med hensyn til arbejdstagernes ret til information og høring gennem foranstaltninger, der er udformet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU $UEHMGVPDUNHGHWVSDUWHU LGLDORJRYHUNO IWHU 3DUWHUQHSnGHWHXURS LVNHDUEHMGVPDUNHGYHGWDJHUHWWUHnUV KDQGOLQJVSURJUDPPHQVHUVWDGLJIRUVNHOOLJWSnSUREOHPHUSn DUEHMGVPDUNHGHW

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere