Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Ishøj Kommuneforetaget et anmeldt tilsyn på Løkkekrogen. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det overordnede indtryk af Løkkekrogen er, at der er fulgt flot og godt op på alle de tidligere givne anbefalinger. Tilsynet anerkender det store stykke arbejde dette har været for Løkkekrogens leder og medarbejdere. Det er derfor også tydeligt, at Løkkekrogen aktuelt er midt inde i en rivende udvikling. Tilsynet vurderer og bemærker, at Løkkekrogen aktuelt står midt i en proces, hvor der er kommet fornyet og øget fokus på, hvordan Løkkekrogen kan leve op til de lovkrav, der jf. Serviceloven stilles til et 107 tilbud. I den forbindelse ses der på det samlede tilbud, herunder hvilke borgere, der kan bo i egen lejlighed med støtte, jf. SEL 107 og, hvilke borgere, der skal visiteres til et tilbud efter SEL 108. I den forbindelse bemærker tilsynet, at en af borgerne af faglige og helbredsmæssige årsager har behov for en mere specialiseret indsats, (jf. SEL 108), end de ydelser og rammer som Løkkekrogen kan tilbyde. Det er tilsynets, at der er sket gode initiativer omkring den pædagogiske referenceramme, jf. et 12 dages fælles kursus for medarbejderne. Det er ligeledes tilsynets, at initiativet har givet anledning til gode pædagogiske refleksioner på området, hvilket tilsynet anerkender. Tilsynet noterer sig endvidere, at der er kommet mere fokus på botræning og selvstændiggørelse, som målrettet indsats, jf. SEL 107. vurderer og bemærker, at tilbuddet er ved at få implementeret et nyt koncept omkring de pædagogiske handleplaner og status. Tilsynet ser skabelonerne og det vurderes, at de kommer godt omkring, og har alle de væsentlige punkter med. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en individuel og målrettet hverdag, hvor der tages hensyn til den enkelte. Tilsynet bemærker dog, at medarbejderne skal håndtere en meget kompleks hverdag, hvor de både skal have fokus på botræning og selvstændiggørelse samtidig med, at de skal varetage opgaver omkring en borger med mere specialiserede, herunder et særligt stort plejemæssigt, behov. Det er tilsynets, at dette stiller endog meget store krav til medarbejdernes faglighed, fleksibilitet og overblik. Det er endvidere tilsynets, at det øgede fokus på botræning og selvstændiggørelse, jf. ovenstående, vil stille ændrede krav til tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis og hverdag. Tilsynet anbefaler derfor, at dette sættes til debat. Løkkekrogen arbejder på en god måde med borgernes medindflydelse, hvilket bl.a. sikres gennem afholdelse af husmøder. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen overvejer brug af visuelle dagsordner og referater til disse møder, alt for at udvikle deres allerede gode praksis på området. Løkkekrogen har desuden stort fokus på borgernes kost og madindtag. Tilsynet anbefaler, at det overvejes om det kunne være hensigtsmæssigt at udarbejde en kostpolitik, alt for at optimere det allerede gode arbejde og jf. at den ene borger udtaler et ønske om mere støtte på området. Når det gælder medicinhåndtering, så vurderes det, at leder og Løkkekrogen har relevant opmærksomhed på området, og har udviklet praksis på området, hvilket tilsynet anerkender. Tilsynet bemærker jf. leders info om, at vikarer udleverer medicin. Derudover har Løkkekrogen et godt fokus på magtanvendelsesområdet, og det vurderes, at området er blevet fagligt opkvalificeret jf. temadag og de fælles refleksioner omkring gråzonerne på området mm. Personalesituationen er kendetegnet ved kontinuitet og stabilitet. Tilsynet har noteret sig det lave sygefravær. Der er et godt og velfungerende samarbejde på Løkkekrogen og de har haft en masse fælles arbejdspunkter, som de er kommet godt igennem. 2

4 Det er tilsynets, at der generelt er gode muligheder for kompetenceudvikling på Løkkekrogen. Tilsynet har noteret sig leders gode overvejelser og strukturændringen, hvor tilbuddet også skal have fokus på pædagogisk udvikling, hvilket tilsynet kraftigt understøtter. Tilsynet bemærker, at leder vurderer, at medarbejderne generelt har de fornødne kompetencer til at kunne forestå botræning, men at de står midt i en proces, hvor medarbejderne langsomt er ved at blive opkvalificeret til de nye forhold. I relation til arbejdet med en borger som har brug for mere støtte og pleje, end hvad Løkkekrogen kan og skal magte, er det leders, at medarbejderne ikke har de fornødne kompetencer. Medarbejderne har eksempelvis ikke forflytningskurser, ligesom de mangler indsigt i alternativ visuel kommunikation. Derudover bemærker tilsynet, at en medarbejder, der er ansat til at varetage opgaver i forhold til en konkret borger, også er ansat på andre vilkår end de øvrige medarbejdere, og at dette har betydning for, hvilke kurser der er relevante for vedkommende. Der er opmærksomhed på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold, hvilket blandt andet ses ved de faste AMR-møder. Tilsynet har noteret sig medarbejdernes gode fleksibilitet under deres efteruddannelse. Tilsynet vurderer endvidere, at der ud fra data, er et velfungerende eksternt samarbejde på Løkkekrogen. Endelig er det er tilsynets, at de fysiske rammer er velfungerende og velegnet til borgere, der skal arbejde med botræning. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at Løkkekrogen aktuelt står midt i en proces, hvor der er kommet fornyet og øget fokus på, hvordan Løkkekrogen kan leve op til de lovkrav, der jf. Serviceloven stilles til et 107 tilbud. I den forbindelse ses der på det samlede tilbud, herunder hvilke borgere, der kan bo i egen lejlighed med støtte, og hvilke borgere, der skal visiteres til et tilbud efter SEL bemærker, at tilbuddet er ved at få implementeret et nyt koncept omkring de pædagogiske handleplaner og status. 3. Tilsynet bemærker jf. leders info om, at vikarer udleverer medicin. 4. Tilsynet bemærker, at leder vurderer, at medarbejderne generelt har de fornødne kompetencer til at kunne forestå botræning, men at de står midt i en proces, hvor medarbejderne langsomt er ved at blive opkvalificeret til de nye forhold. I relation til arbejdet med en borger som har brug for mere støtte og pleje, end hvad Løkkekrogen kan og skal magte, er det leders, at medarbejderne ikke har de fornødne kompetencer. Medarbejderne har eksempelvis ikke forflytningskurser, ligesom de mangler indsigt i alternativ visuel kommunikation. 5. Tilsynet bemærker, at en medarbejder, der er ansat til at varetage opgaver i forhold til en konkret borger, også er ansat på andre vilkår end de øvrige medarbejdere, og at dette har betydning for, hvilke kurser der er relevante for vedkommende. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at det øgede fokus på botræning og selvstændiggørelse, sættes til debat med henblik på at få drøfte eventuelle ændringer i tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis og hverdag. 2. Tilsynet anbefaler, at det overvejes om det kunne være hensigtsmæssigt at udarbejde en kostpolitik, alt for at optimere det allerede gode arbejde og jf. at den ene borger udtaler et ønske om mere støtte på området. 3. Tilsynet anbefaler Løkkekrogen at overveje visuelle dagsordner og referater til husmøderne, alt for at udvikle deres allerede gode praksis på området. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Løkkekrogen 9, 2625 Vallensbæk Leder Karoline Winther-Lund 4

6 Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 7 pladser, og p.t. vågen nattevagt, idet 1 beboer har brug for dette. Der er fuld belægning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er voksne borgere med en udviklingshæmning, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen. Tilbuddet er 107 (SEL). En beboer har brug for vågen nattevagt. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består ifølge Tilbudsportalen af: Leder Karoline Winther-Lund: 1 (18 timer pr. uge) Sekretærfunktion: 1 (10 timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for målgruppen: 9 (298 timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg d. 29.november kl Deltagere i interviews Ledelse: Karoline Winther-Lund, uddannet pædagog, diplom i ledelse, ansat siden maj 2012 Medarbejdere: Medarbejder, uddannet pædagog, ansat marts 2012 Medarbejder, uddannet pædagog, ansat siden 2009 Medarbejder, uddannet socialpædagog, ansat siden 1998 Beboere: Borger, boet på tilbuddet siden opstart Borger, boet på tilbuddet i 18 år Pårørende: Far til en borger, som har boet på tilbuddet i 3-4 år Mor til en borger, som har boet på tilbuddet i 18 år BDO blev vist rundt på stedet af: Leder og medarbejder Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 5

7 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved det sidste tilsyn (uanmeldt juni 2012), foretaget af BDO blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler for anden gang, at der udarbejdes ens skabeloner, samt retningslinjer for opfølgning af samarbejdsaftalerne (de pædagogiske planer), alt for, at det pædagogiske arbejde kan målrettes yderligere til borgernes bedste, og for at personalet kan dokumentere beboernes udvikling og det pædagogiske arbejde som foregår på Løkkekrogen. Leder informerer her, at der nu er udarbejdet en skabelon for de pædagogiske planer samt en vejledning. Hensigten er, at de pædagogiske planer skal ligge i EKJ sammen med 141 handleplanen fra sagsbehandlerne. 2. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen drøfter den pædagogiske referenceramme og metoder sammen med den nye leder. Dette for at sikre en mere bevidst anvendelse af såvel referenceramme og metoder, hvorved det vurderes, at Løkkekrogen ville kunne løfte sit pædagogiske niveau yderligere. Leder oplyser her, at de i fællesskab har drøftet, hvilken pædagogisk referenceramme de gerne vil arbejde med. Der er her enighed om, at de gerne vil arbejde med neuropædagogikken som fundament. Leder oplyser, at tilbuddet har været så heldigt, at der har været midler til at give alle medarbejdere et 12 dages kursus i neuropædagogik. Leders er, at udbyttet af dette kursus har været givtigt. Tilsynet får udleveret et kort skriv, der redegør for kursus Fra neuropædagogisk viden til socialpædagogisk praksis. Kurset blev afholdt i AMU-regi og var blandet case baseret, så den nye viden blev aktualiseret. 3. Tilsynet anbefaler at Løkkekrogen i forbindelse med den igangværende dialog om tilbuddet er et 107 tilbud eller er 108 tilbud, får afdækket, hvor mange beboere der reelt har brug for den vågne nattevagtsordning. Leder oplyser her, at én beboer har behov for vågen nattevagt. Udover vågen nattevagt har beboeren desuden behov for en mere specialiseret indsats, og vil derfor være mere korrekt placeret i et tilbud efter SEL 108. Som situationen er p.t. har dette såvel pædagogiske, personalemæssige og normeringsmæssige konsekvenser. 4. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen udfærdiger en backup-plan for registreringen af medicinuddelingen, hvis det elektroniske system EKJ svigter. Dette for at mindske risikoen for utilsigtede hændelser. Det oplyses, at den medicinansvarlige medarbejder har lavet en papirbackup plan, hvor der så kan kvitteres, og den medicinansvarlige skriver det så senere ind i EKJ. 6

8 5. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen hurtigst muligt får afholdt brandøvelse, idet anbefalingen også blev givet ved sidste tilsyn, og der endnu ikke er afholdt en brandøvelse. Leder oplyser, at tilbuddet har haft Roskilde Brandvæsen ude og afholde en brandøvelse. Roskilde Brandvæsen var gode til at gøre situationen meget konkret, og var gode formidlere. 6. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen bør være opmærksom på, at medicinen ikke må være tilgængelig for andre (heller ikke indenfor et kort tidsinterval). Leder og medarbejder fortæller og fremviser aflåst medicinskab på kontoret. Medicinen kan så opbevares her midlertidigt indtil, medicinen kan komme på rette plads i borgernes lejligheder. 7. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen finder et andet opbevaringssted til kraftige rengøringsmidler i vaskerummet, end det nuværende. Disse er flyttet og tilbuddet vil overveje at flytte yderligere rengøringsmidler. Adspurgt til om der har været nogen form for formelle klager siden sidste tilsyn, så informerer lede om, at der ingen formelle klager har været siden sidste tilsyn. Adspurgt til væsentlige ændringer siden sidst, leder oplyser her, at der er kommet nye omstruktureringer og anden organisering af Løkkekrogen. Koordinatorfunktionen er derfor afskaffet. Derudover oplyser leder også, at der aktuelt er en ledig stilling, og at der derfor er stillingsopslag ude. Endelig er der også sket en ændring i forhold til afholdelse personalemøder, idet disse nu afholdes hver 14. dag i stedet for hver uge. Dette trådte i kraft oktober Ifølge leder har der været et højt tempo i Løkkekrogen med de nye ændringer, men leders indtryk er nu, at alle er godt med. Det er tilsynets, at der er fulgt flot og godt op på alle de tidligere givne anbefalinger. Tilsynet anerkender det store stykke arbejde dette har været for Løkkekrogens leder og medarbejdere. Tilsynet noterer sig, at der er en situation med en beboer på Løkkekrogen som har såvel pædagogiske, personalemæssige og normeringsmæssige konsekvenser, idet vedkommende har behov for en mere specialiseret indsats, (jf. SEL 108), end de ydelser og rammer som Løkkekrogen kan tilbyde Opfølgning fra andre tilsyn Tilsynet spørger ind til om der har været tilsyn fra andre instanser siden sidste tilsyn. Leder informerer her, at der ikke har været tilsyn fra Embedslæge eller Fødevarestyrelsen. Derimod har der været Brandtilsyn og Arbejdstilsyn. Disse tilsyn har ikke medført nogen form for anmærkninger. Ingen kommentarer. 7

9 3.2 Fysiske rammer Løkkekrogen er et bofællesskab, der ligger centralt i Vallensbæk tæt på Albertslund Station og gode indkøbsmuligheder. Bofællesskabet har eksisteret siden Bygningen ejes af LEV og Ishøj Kommune står for den daglige drift. Huset er i ét plan og er en ombygget børnehave med syv boliger. Hver bolig har eget tekøkken, badeværelse og en mindre terrasse. Der er et fælles køkkenalrum i forlængelse med stuen, samt et fælles vaskerum. Derudover rummer huset et kontor, personaletoilet, depot samt et opbevaringsrum. Overalt ses der en pæn rengøringsstandard. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at borgerne gør rent i det omfang de selv formår, men flere af borgerne betaler også et rengøringsfirma til at udføre ekstra rengøring i deres egen bolig. Ved dette tilsyn observeres det, at julen er flyttet ind på Løkkekrogen, da der skal være julehygge med de pårørende den kommende søndag. Den fælles stue er pyntet fint og hyggeligt op med Grantræ og nisser. Derudover arbejder tilbuddet med at visualisere forskellige ting, hvor de finder det hensigtsmæssigt. Eksempelvis i forhold til at vaske hænder, tørre hænder i håndklæde, og hvad et viskestykke skal bruges til. Tilsynet ser to forskellige lejligheder, som begge udviser et fint personligt præg. De borgere, som tilsynet taler med, fortæller, at de er glade for deres lejligheder. De bruger deres lejligheder til de ting, som de har interesse for eksempelvis at spille computer, være kreativ og slappe af. De pårørende fortæller, at de fysiske rammer er gode og velfungerende. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er velfungerende og velegnet til borgere, der skal arbejde med botræning. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Ved forrige tilsyn er det oplyst og noteret, at den pædagogiske referenceramme var to forskellige pædagogiske tilgange; en neuropædagogisk og en personcentreret. Ved sidste tilsyn fremgik det, at de to tilgange var trådt lidt i baggrunden jf. data ved dette tilsyn Tilsynet spørger uddybende ind til status på området her ultimo november Leder oplyser her, at medarbejderne har været på neuropædagogisk efteruddannelse (se venligst også rubrik 3.1), og at der er nedfældet en procesplan om, hvordan man skal få dette implementeret på Løkkekrogen. I denne proces er en medarbejder særlig ansvarlig. Leder fortæller dertil, at der skal laves neuropædagogiske screeninger på alle borgerne. Tilsynet får udleveret en tidsplan for dette arbejde, og af denne fremgår det, at alle borgere efterår 2013 vil have fået foretaget en neuropædagogisk screening. Leder fortæller dertil også, at der er lavet temadag (d. 5. december) med den personcentrerede metode. Dagen skal afholdes sammen med andre tilbud i stedliggende kommune. Leder har en forestilling om, at underviser på denne temadag muligvis kunne anvendes som kommende supervisor. Tilsynet spørger medarbejderne, hvad de har fået ud af deres nylige kursus 8

10 (efteruddannelse) i neuropædagogik. Medarbejderne fortæller her, at de nu har fået et fælles fundament i neuropædagogik, og at de sammen har fået udarbejdet en neuropædagogisk udredning (screening) på en borger, og at de efterfølgende skal have dette udarbejdet på de andre borgere. Medarbejderne fortæller også, at de har en kollega, som er ansvarsperson for at få udarbejdet de neuropædagogiske screeninger, og at der er planer om et samarbejde med Kronborghus i Helsingør. En god oplevelse var, at medarbejderne blev bekræftet i, at de allerede arbejdede meget neuropædagogisk. Derudover blev de under kurset forstyrret i deres egen faglighed og fandt ud af de måske skulle se anderledes på en borgers væremåde jf. deres nye fælles viden/indsigt. Adspurgt til om kursuset har givet anledning til refleksioner, så er den ene medarbejders respons, at dette gør det naturligvis. Medarbejderne beskriver desuden, at der er kommet øget fokus på botræningen og selvstændiggørelse i den daglige hverdagspraksis, hvilket kurserne har været med til at understøtte. Det er tilsynets, at der er sket gode initiativer omkring den pædagogiske referenceramme jf. det 12 dages fælles kursus for medarbejderne. Det er ligeledes tilsynets, at initiativet har givet anledning til gode pædagogiske refleksioner på området, hvilket tilsynet anerkender. Tilsynet noterer sig endvidere, at der er kommet mere fokus på botræning og selvstændiggørelse, jf. SEL Pædagogiske planer Som tidligere oplyst (se venligst rubrik 3.1) har leder udarbejdet en skabelon til de pædagogiske planer samt en vejledning. Materialet er blevet præsenteret på personalemøder og medarbejderne er inddraget så vidt muligt. Aktuelt er to pædagogiske planer færdig udarbejdet og initiativet er blevet taget godt imod af personalegruppen. Leder fortæller, at de sammen sidder på personalemøderne og sparrer med hinanden om udarbejdelsen af de pædagogiske planer. Denne sparring er derfor en proces, som fører til faglig opkvalificering af hele personalegruppen og det pointeres, at borgerne inddrages så vidt muligt. Den udarbejdede skabelon kommer til at samspille med 141 planen for den enkelte borger. Det hele er med afsæt i Voksenudredningsmetoden. Medarbejderne fortæller omkring de pædagogiske planer, at de nu er kommet i gang og har lavet handleplansmøder med tre borgere indtil nu. Den ene medarbejder fortæller, at de langsomt er ved at blive bedre og bedre til dette arbejde, idet de får mere og mere erfaring. Den ene medarbejder fortæller også, at vedkommendes erfaring er, at skabelonen til de pædagogiske plan er god, men de har endnu ikke udarbejdet en handleplan i den nye skabelon. Handleplansmøderne er sket på baggrund af en udarbejdet status. Det oplyses, at de pædagogiske planer skal udarbejdes på baggrund af resultatet fra Handleplansmødet. Dette arbejde skal varetages af borgerens kontaktperson. Begge de to borgere som tilsynet taler med fortæller, at de har afholdt handleplansmøder for nyligt. Tilsynet observerer, at de begge udviser glæde overfor initiativet. Tilsynet spørger om hvilken støtte de får fra personalet. Borgerne fortæller her, at de får hjælp til det, som de har brug for, og den ene siger helt konkret: 9

11 det er ikke altid, at det har hjulpet endnu, men personalet hjælper. Tilsynet får udleveret en skabelon for de pædagogiske planer og skabelonen indeholder: først plads til formalia (navn, adresse, værgemål mm), dernæst er der plads til evaluering af den forgangne periodes mål. Herefter følger borgernes egne ønsker og mål for det kommende år, de pædagogiske mål og indsatsområder samt et punkt til andet eller øvrig info og koordinering. Tilsynet får også udleveret vejledningen til den pædagogiske plan, som uddybende redegør for sigtet med planen og hvordan arbejdsopgaven skal gribes an. Tilsynet får dertil også udleveret en skabelon til brug for statusbeskrivelserne og denne skabelon indeholder først: et punkt til formalia (navn, adresse, værgemål, kontaktperson mm), derefter generelle oplysninger (diagnose, historik, civilstand mm). Herefter er der punkter såsom; psykisk/socialt/intellektuelt, dagligdagsfunktioner, beskæftigelse, kost og sundhed, økonomi og post, kontakt med øvrige myndigheder og evaluering. Alle disse punkter er uddybende beskrevet, så det tydeligt angives, hvad man som medarbejdere skal beskrive. vurderer og bemærker, at tilbuddet er ved at få implementeret et nyt koncept omkring de pædagogiske handleplaner og status. af de udleverede skabeloner er, at de kommer godt omkring og har alle de væsentlige punkter med. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Tilsynet bemærkede ved sidste tilsyn, at Løkkekrogen måske kunne have gavn af at arbejde mere målrettet med at udvide det sociale samvær, over en længere periode. Adspurgt til hvad medarbejderne tænker om dette, så fortæller medarbejderne, at det lyder godt, men at det er sværere end som så, idet borgerne har bestemte meninger og holdninger til, hvad de vil og ikke vil. Derudover er der forskel på omfanget af beboerens sociale kompetencer samt sproglige formåen, hvilket påvirker gruppens samlede funktionsniveau. Alle borgere har et dagtilbud og kommer af sted, alt efter ønske, behov og formåen. Alle borgere har også en hjemmedag. På Løkkekrogen spiser man morgenmad og frokost for sig selv, medens man spiser aftensmad sammen. Denne ordning skyldes, at den selvstændige morgenmad og frokost ligger i tråd med en botræning og mod et liv i eksempelvis et opgangsfællesskab. Når det gælder fritidsinteresser, så fortæller den ene medarbejder, at hendes borger går til svømning fast en gang om ugen og ellers har snoozel-aftaler. De andre to medarbejder fortæller, borgere har fritidsaktiviteter og disse er forskellige alt efter borgernes behov og interesse. Adspurgt til om der er udfordringer i forhold til, at der er kommet øget fokus på botræning og selvstændiggørelse hen mod et liv i opgangsfælleskab, så fortæller den ene medarbejder, at det gør det bestemt, idet man skal nytænke det hele. Medarbejderen kommer med et praksiseksempel, idet borgerne og medarbejderne på nuværende tidspunkt fortsat handler ind til hele huset på en gang og laver mad til alle på en gang. Medarbejderen fortæller, at dette jo ikke træner borgerne i et selvstændigt liv, så i stedet skulle de jo faktisk handle ind hver for sig og der skulle laves mad ude i 10

12 lejlighederne. Adspurgt til om borgerne har en god hverdag, så er det medarbejdernes, at dette har de generelt. Den medarbejder, som arbejder med en borger med et særligt større plejebehov, fortæller, at hendes er, at borgeren særligt trives den dag, hvor vedkommende har et specialiseret tilbud. Ikke at de andre dage, er dårlige, men det er medarbejderens erfaring, at borgeren profiterer af at være sammen med andre mere ligesindede borgere. I disse sammenhænge er der mulighed for mere fokus på den alternative kommunikation, (som er mere udviklet end på Løkkekrogen), og der er fokus på sansestimuli, som ikke kan udfoldes på samme måde på Løkkekrogen. Det er derfor medarbejderens, at hverdagen for denne borger kunne være bedre, hvis der var et mere målrettet tilbud til denne borger. Adspurgt til om de andre borgere forstyrrer denne borger, fortæller medarbejderen, at dette gør de ikke, men borgeren ville, ifølge medarbejderne, have det meget bedre et andet sted, hvor pædagogikken og metoderne var mere målrettet og tilpasset hendes særlige plejebehov. Den ene borger fortæller, at han tre dage om ugen arbejder i IKEA og dette er han meget glad for. Ellers er han på Sandtoften. Den anden borger fortæller, at han arbejder på et beskyttet værksted tre dage om ugen. Borgeren fortæller at han har lyst til at prøve noget andet, men har fået at vide, at det lige skal vente lidt, idet han ofte skifter job. De to øvrige dage i ugen, har borgeren enten fri eller hjemmedag. Denne borger går også til bowling. Den ene pårørende fortæller, at hun aktuelt står midt i en udfordring, idet det nu skal afdækkes om Løkkekrogen fortsat kan tilbyde - og er rette tilbud til den voksne datter. Med til dette hører også en overvejelse om, at den voksne datter har boet i tilbuddet i 18 år, og at det er hendes hjem. Den anden pårørende, fortæller om sin voksne søn, at han på sin vis får den hjælp han skal have, og på den anden side ikke, idet der har været personaleudskiftning, som har påvirket sønnens botilbud. Den pårørende fortæller også, at den voksne søn har det generelt godt, og at den voksne søn spiller på meget guitar, og at han har et dagtilbud tre dage om ugen. Nyligt er den pårørende blevet økonomisk værge for den voksne søn, idet borgeren har tendens til at anvende sine penge forkert derfor aftalen. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en individuel og målrettet hverdag, hvor der tages hensyn til den enkelte. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er kommet øget fokus på botræning og selvstændiggørelse hen mod eventuelt at kunne bo i et opgangsfællesskab, samtidig med, at medarbejderne skal håndtere en hverdag, hvor en af borgerne har behov for en langt mere specialiseret indsats. Det er tilsynets, at medarbejderne dermed skal håndtere en meget kompleks hverdag med differentierede behov og pædagogiske tiltag. Samtidig vurderer tilsynet, at det øgede fokus på botræning og selvstændiggørelse vil stille ændrede krav til tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis og hverdag, og anbefaler, at dette tema sættes til debat Medindflydelse og kommunikation Tilsynet bemærkede ved sidste tilsyn, at det kunne være givtigt for Løkkekrogen at arbejde med deres dagsorden og referater til beboernes infomøder, så de blev mere forståelige for alle beboerne jf. beboernes noget divergerende funktionsniveau. Ved dette tilsyn foreslår tilsynet, 11

13 hvordan man kunne gribe det an, hvilket sker ved rundvisningen, og dermed forekommer naturligt. Den ene medarbejder, som deltager i denne samtale, finder dette som en god ide og vil tage det med til personalegruppen. Medarbejderne fortæller, at de har fire udarbejdede kogebøger, som er lavet ud fra, hvad borgerne godt kan lide, og hvad der er deres livretter. Kogebøgerne bliver løbende revideret, men masterplanen er lavet for otte år siden Den ene medarbejder fortæller omkring en chili-con-carne-ret, at borgerne sorterer kidneybønner fra, ergo skulle man nok tage denne opskrift væk fra samlingen. Dette fører til en lille debat om, at man måske skulle overveje at lave nye kogerbøger. Borgerne fortæller, at de til infomøderne kan tale om, hvor man gerne vil hen på ferie, og at de så skal finde ud af at blive enige. Borgerne fortæller, at de synes møderne er gode, og at de godt kan lide at afholde møde. Den ene borger fortæller også, at vedkommende er med i bestyrelsen i borgermøderne i klubben. Adspurgt til om de begge kan læse dagsorden og referater fra husmøderne, så fortæller borgerne, at det kunne være en god idé med billeder også, idet de så bedre kunne forstå og huske. Den ene borger kender i forvejen til disse visuelle dagsordner fra sit dagtilbud, og det forslås derfor, at vedkommende kunne tage et eksemplar med til inspiration. Det er tilsynets, at Løkkekrogen har god opmærksomhed og sikrer borgerne formel indflydelse gennem husmøderne. Tilsynet anbefaler Løkkekrogen at overveje visuelle dagsordner og referater til disse møder, alt for at udvikle deres allerede gode praksis på området Sprogbrug og omgangsformer Adspurgt til, hvordan borgerne har det sammen, så fortæller den ene borger, at han har det godt, men der er nogen som kan blive sure, når man siger stop. Den anden borger fortæller, at han gerne ville være bedre til at være sammen med de andre borgere i eksempelvis klubben og andre steder. Begge borgere fortæller, at de glade for den hjælp de modtager, og at de trives i tilbuddet. Den ene pårørende fortæller, at hun i dagligdagen altid har syntes, at der er god omgangsform og sprogbrug på tilbuddet. Den anden pårørende fortæller, at vedkommende finder omgangsform og sprogbrug god. Den voksne søn har en gang udtrykt, at han blev drillet, men det blev der fluks taget hånd om efter, at den pårørende henvendte sig. Begge pårørende fortæller, at deres er, at deres voksne børn trives i tilbuddet. Det er tilsynets, at der er god omgangsform og sprogbrug på Løkkekrogen. Området er ikke uden udfordringer, men der arbejdes fortløbende på at optimere borgernes indbyrdes omgangsform og dermed også deres sociale kompetencer. Tilsynet noterer derfor også, at den ene borger udtrykker et ønske om mere social aktivitet. 12

14 3.4.4 Sundhed, kost og motion Medarbejderne fortæller her, at de ikke har en kost og motionspolitik, men de diskuterer meget kost med den enkelte borger, og det vurderes, at et par borgere er afhængige af mad. Adspurgt til, hvordan der arbejdes med dette, så fortæller den ene medarbejder, at de samtaler med borgerne og den ene borger har eksempelvis forstået, at vedkommende skal købe mad med nøglehullet på, men vedkommende kan jo naturligvis selv bestemme mængden af indtag i egen lejlighed. Den ene medarbejder fortæller også, at en borger får et fast tilbud omkring svømning, men det virker ikke til, at borgeren har den store lyst til dette, mens badminton er et større hit (borgeren går til begge dele). Borgerne fortæller omkring sundhed, kost og motion, at de begge skal passe på med, hvad de spiser. Den ene borger har en aftale om, at han kun må spise slik og chokolade i weekenden og han kan godt overholde dette. Den anden borger fortæller, at han har det svært ved dette område, hvorfor han gerne vil have mere støtte, idet så snart der er penge på lommen, så køber han nemlig noget at spise. Det er tilsynets, at Løkkekrogen har stort fokus på borgernes kost og madindtag. Tilsynet anbefaler, og det kunne være hensigtsmæssigt at udarbejde en kostpolitik, alt for at optimere det allerede gode arbejde og jf. at den ene borger udtaler et ønske om mere støtte på området. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Leder oplyser, at der er udarbejdet både medicinprocedure og regelsæt for medicinhåndteringen. Derudover er leder i gang med at undersøge forholdende omkring et muligt nyt, mere uddybende medicinkursus for alle medarbejdere. Adspurgt til utilsigtede hændelser, fortæller leder, at de tidligere har ført UTH i EKJ, men at de aktuelt nu også er begyndt at indberette det til rette instans. Der er allerede udarbejdet retningslinjer for dette. Leder oplyser til tilsynet, at en mulig udfordring er, at vikarer på Løkkekrogen udleverer medicin. Den ene medarbejder fortæller at vedkommende ikke har noget medicinkursus, og derfor gerne vil have et. Tilsynet oplyser om leders hensigt (se ovenfor). Adspurgt til om der er udfordringer på området, så fortæller den ene medarbejder, at EKJ giver visse udfordringer, men at de har nu deres skriftlige back-up system, hvilket fungerer godt. Det er tilsynets at leder og Løkkekrogen har god fokus og har udviklet praksis omkring medicinhåndteringen, hvilket tilsynet anerkender. Tilsynet bemærker jf. leders info om, at vikarer udleverer medicin Magtanvendelse og konflikthåndtering Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der i samarbejde med kommunens jurist ville blive udformet retningslinjer og procedurer for håndtering af 13

15 magtanvendelser. Leder fortæller her, at medarbejderne har været på internt kursus ved stedliggende kommune, og at er udarbejdet retningslinjer på området. Derudover har leder drøftet gråzonerne på området med personalegruppen. Endelig er tilbuddet opmærksom på at søge om godkendte magtanvendelser til hygiejnesituationer. Leder oplyser dertil, at nye medarbejder og vikarer altid introduceres til regler og procedurer. Medarbejderne fortæller, at de har været på den interne temadag. Udbyttet af denne dag vurderes dog til at være divergerende. Den ene medarbejder fortæller, at hendes er, at hun kender borgeren så godt, at hun ikke er tvivl om, hvornår hun udfører en magtanvendelse eller ikke. Det oplyses, at der ikke sker magtanvendelser. er, at Løkkekrogen har et godt fokus på magtanvendelsesområdet, og det syner til, at området er blevet fagligt opkvalificeret jf. temadag og de fælles refleksioner omkring gråzonerne på området mm. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Leder fortæller omkring de overordnede rammer for arbejdet på Løkkekrogen, at det allerede i forbindelse med indførelsen af det forpligtigende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune (i forbindelse med Strukturreformen) blev besluttet, at Løkkekrogen er et tilbud efter SEL 107. Der er kommet fornyet og øget fokus på, hvordan det pædagogiske arbejde i Løkkekrogen kan udvikles og opkvalificeres, så Løkkekrogen faktisk lever op til de lovkrav der, jf. Serviceloven stilles et 107 tilbud. Dette har betydet, at stedet er i gang med en opkvalificering af det pædagogiske arbejde i Løkkekrogen, og der ses i den forbindelse på det samlede tilbud, herunder hvilke borgere der skal revisiteres til et 108 tilbud, og hvilke borgere der kan bo i egen lejlighed med støtte. Konkret har en borger behov for en mere specialiseret indsats, hvilket indebærer særlige udfordringer, idet borgeren trækker mange ressourcer fra de andre borgere og de andre borgere bliver dertil påvirket af, at de kan se, at en medbeboer ikke har det optimalt. Der foregår derfor aktuelt en proces om, hvordan man skal tackle denne situation med stor respekt og indlevelsesevne overfor borgeren og dennes pårørende. Leder oplyser, at der aktuelt ikke er flere ændringer omkring de overordnede rammer, men der skal senere ses på virksomhedsplanen og hjemmeside, ligesom oplysningerne på Tilbudsportalen skal redigeres til. Leder har en vision om, at tilbuddet skal få godt afklaret, hvad de kan og at indsatsen på stedet skal være på et godt og højt niveau, hvilket skal synliggøres ude i verden. Tilsynet vurderer og bemærker, at Løkkekrogen aktuelt står midt i en proces, hvor der er kommet fornyet og øget fokus på, hvordan Løkkekrogen kan leve op til de lovkrav, der jf. Serviceloven stilles til et 107 tilbud. I den forbindelse ses der på det samlede tilbud, herunder hvilke borgere, der kan bo i egen lejlighed med støtte, og, hvilke borgere, der skal visiteres til et tilbud efter SEL

16 3.6.2 Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder fortæller, at der er sket en personalerokering for en medarbejder, og at en anden medarbejder har valgt at sige sin stilling op. Dette har gjort, at leder har valgt at give nogle af medarbejderne mulighed for at gå op i tid, hvilket de har sagt ja til. Der er derfor nu seks stillinger på Løkkekrogen. Sygefraværet er lavt (aktuelt på 4,5 %) og der er udarbejdet et oplæg til en ny sygepolitik (oplægget udleveres til tilsynet), som skal endeligt behandles i MED-udvalget. Ifølge leder skal det lave sygefravær ses i sammenhæng med, at medarbejderne udover pædagogiske opgaver også skal varetage opgaver, som relaterer sig til en beboer med massivt plejebehov. Som tidligere oplyst (se venligst Opfølgning fra sidste tilsyn) er koordinatorfunktionen ophørt. Det er tilsynets at personalesituationen er kendetegnet ved kontinuitet og stabilitet. Tilsynet har noteret sig det lave sygefravær Internt samarbejde og kommunikation Leder oplyser, at der afholdes personalemøder hver 14. dag i Løkkekrogen. Der er en fast dagsorden og fast rotation til ordstyrerfunktionen. Leder har en forventning om, at medarbejdere kommer forberedte til disse møder. Derudover afholdes der personalemøder sammen med Spindehuset hver 3. måned, hvor de drøfter forskellige fælles faglige temaer. Et kommende punkt er eksempelvis seksualitet, med henblik på sigt at få udarbejdet en politik på området. Leder vurderer at det interne samarbejde er yderst velfungerende og fortæller, at hun har stor glæde af de afholdte MUS-samtaler. Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at Løkkekrogens interne informationsgang kan virke tung og omsiggribende og tilsynet ville derfor gerne give en anbefaling om at optimere situationen, alt for at lette arbejdsgangen. Leder fortæller her, at de sammen er ved at se på, hvordan de kan optimere informationsgangen og medarbejderne fortæller her, at de er enige i, at dette bestemt godt kunne optimeres. Den nyeste medarbejder fortæller, at vedkommende havde en god følordning på omkring en 4-5 arbejdsdage, og at den udarbejdede tjekliste for de nye medarbejder fungerer fint. Tilsynet får udleveret tjeklisten til nye medarbejdere, og denne fremviser, hvad en ny medarbejder skal vide. Der er plads til afkrydsning af, hvornår info bliver givet og af hvem. Adspurgt til det interne samarbejde, så fortæller medarbejderne, at dette er velfungerende, og at deres nye leder er god og konsekvent. Der har været et højt tempo og tingene er gået stærkt, men holdningen er, at det har været nødvendigt. Det er tilsynets, at der er godt og velfungerende samarbejde på Løkkekrogen. De har haft en masse fælles arbejdspunkter, som de er kommet godt igennem. 15

17 3.6.4 Kompetenceudvikling Der har siden sidste tilsyn været afholdt en 12 dages efteruddannelse for alle medarbejdere på Løkkekrogen i neuropædagogik, og der skal yderligere afholdes en temadag omkring den personcentrerede metode Leder fortæller, at der er afholdt MUS og dette foregår ud fra en fast anerkendende skabelon. Der mangler aktuelt to MUS-samtaler. Adspurgt til om medarbejderne har de kompetencer, som der skal til, er leders respons. Ja generelt, men ikke i forhold til arbejdet med en borger som har brug for mere støtte og pleje, end hvad Løkkekrogen kan og skal magte. Medarbejderne har eksempelvis ikke forflytningskurser, ligesom de mangler indsigt i alternativ visuel kommunikation. Adspurgt til om medarbejderne har de kompetencer, som de skal have i forhold til de andre borgere, så er leders respons både ja og nej. De står derfor midt i en proces, hvor medarbejderne langsomt er ved at blive opkvalificeret til de nye forhold. Leder pointerer, at medarbejderne yder et godt stykke arbejde, men at der skal skabes en ny tradition for, at de også skal have fokus på pædagogisk udvikling. Medarbejderne fortæller selv, at de oplever, at de har de kompetencer, som de skal have for at varetage deres job med botræning, og de er glade for de muligheder Løkkekrogen og stedliggende kommune giver for efteruddannelse mm. Den ene medarbejder, hvis funktion er knyttet an til en bestemt borger, har ikke samme muligheder for kurser, og vedkommende udtrykker derfor, at hun savner dette. I den faktuelle høringsproces oplyser leder, at det er aftalt med medarbejderen, at vedkommende kan deltage i de fælles personalemøder, der afvikles med Spindehuset, såfremt der kan findes vikar fra eget korps. Endvidere har vedkommende samme muligheder for kompetenceudvikling, men det skal naturligvis ske i henhold til de opgaver, som vedkommende er ansat til at løse. Det er tilsynets, at der generelt er gode muligheder for kompetenceudvikling på Løkkekrogen. Tilsynet har noteret sig leders gode overvejelser og strukturændringen, hvor tilbuddet også skal have fokus på pædagogisk udvikling, hvilket tilsynet kraftigt understøtter. Tilsynet bemærker, at leder vurderer, at medarbejderne generelt har de fornødne kompetencer til at kunne forestå botræning, men at de står midt i en proces, hvor medarbejderne langsomt er ved at blive opkvalificeret til de nye forhold. I relation til arbejdet med en borger som har brug for mere støtte og pleje, end hvad Løkkekrogen kan og skal magte, er det leders, at medarbejderne ikke har de fornødne kompetencer. Medarbejderne har eksempelvis ikke forflytningskurser, ligesom de mangler indsigt i alternativ visuel kommunikation. Derudover bemærker tilsynet, at en medarbejder, der er ansat til at varetage opgaver i forhold til en konkret borger, også er ansat på andre vilkår end de øvrige medarbejdere, og at dette har betydning for, hvilke kurser der er relevante for vedkommende Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Leder oplyser, at der er lavet en APV og denne er evalueret i sommeren Der skal laves en ny APV til januar eller februar Der afholdes faste sikkerhedsmøder (AMR-møder) på tilbuddet. 16

18 Medarbejderne fortæller, at det har været en lidt stressende tid, idet de har mistet en kollega til et andet tilbud og nu igen en kollega, som har opsagt sin stilling. De har været gode til at støtte hinanden i denne proces, men det er en fortløbende udfordring, at meget af arbejdet er baseret på vikarer. De har blandt andet løst dette ved, at de ved deres 12 dages neuropædagogiske kursus har taget en dag hver, hvor de ikke kom på kursus, men tog en vagttjans på Løkkekrogen. er, at der er opmærksomhed på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold, hvilket blandt andet ses ved de faste AMR-møder. Tilsynet har noteret sig medarbejdernes gode fleksibilitet under deres efteruddannelse og finder, at dette afspejler et godt arbejdsmiljø Eksternt samarbejde Leder fortæller, at hun har et godt samarbejde med de pårørende, og at der er udarbejdet en pårørendepolitik fra forvaltningens side samt lokale retningslinjer for Løkkekrogen. Tilsynet får begge dokumenter udleveret. I de lokale retningslinjer står, at pårørendesamarbejdet skal ske i en åben og fordomsfri dialog, i et klart sprog, hvor man lytter til hinanden. Samarbejdet skal også ske med respekt for den enkelte borgers selvbestemmelse. Leder udsender dertil også nyhedsbreve til de pårørende, hvor de informeres om nyt på Løkkekrogen. Tilsynet får udleveret det nyeste brev, som er udsendt i starten af november måned. Medarbejderne fortæller, at de generelt har et godt eksternt samarbejde både med dagtilbud og pårørende. Den ene medarbejder som varetager en særlig funktion overfor en borger, fortæller at vedkommende har et godt og tæt samarbejde med den pårørende. Begge de pårørende som deltager i tilsynet udtaler, at der har et godt samarbejde med personalet, og den ene pårørende påpeger, at der ikke har været nogen form for konflikter. Det er tilsynets, at der ud fra data er et velfungerende eksternt samarbejde på Løkkekrogen. 3.7 Øvrige udfordringer Leder fortæller, at en øvrig udfordring er, at der ikke er noget opgangsfællesskab, som var et sigte med botræningen i 107 fællesskabet, men dette er naturligvis en større proces. Dertil bemærkes det også fra medarbejdernes side, at de (i forbindelse med en organisationsændring) har været igennem et forløb, hvor de har haft seks ledere på fem år, og at dette naturligvis tager lidt tid at fordøje. De pårørende ønsker et andet tidspunkt for tilsynet, idet de tænker, at der ville være flere pårørende tilstede, hvis de pårørende kunne interviewes efter gængs arbejdstid. Tilsynet har noteret sig de øvrige udfordringer. 17

19 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 18

20 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ishøj Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 19

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Kirsten Marie Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert Center for Særlig Social Indsats Dato: 10. marts 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere