Blindenetværket, afdeling M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blindenetværket, afdeling M"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April

2 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING Overordnet vurdering Pædagogik / pædagogisk plan/personlige mapper Organisatoriske og personalemæssige forhold Tilsynets bemærkninger og anbefalinger DATAGRUNDLAG Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Pædagogik Pædagogiske planer / personlige mapper Forflytninger Lejring Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Introduktion til nye medarbejdere Struktur og beskrivelser af arbejdsprocesser Rygepolitik FORMÅL OG METODE Formål med tilsynet Metode Tilsynets tilrettelæggelse KONTAKTOPLYSNINGER BDO Kommunernes Revision

3 1 TILSYNETS VURDERING BDO har, efter aftale med Gentofte Kommune, Social & Handicap, Myndighed, Kirsten Denning, foretaget et uanmeldt tilsyn på Blindenetværket, hus M. Baggrunden for det uanmeldte tilsyn er en underretning, der retter sig mod konkrete områder af det pædagogiske og organisatoriske arbejde i hus M. På baggrund af det umiddelbare indtryk, det datamateriale, som under tilsynet er indsamlet gennem interviews og observationer, og den efterfølgende analyse er BDO kommet frem til følgende vurdering Overordnet vurdering Det overordnede indtryk af Blindenetværket, afdeling M er, at der er tale om et godt tilbud til målgruppen, en engageret medarbejdergruppe, der relevant er i stand til redegøre for pædagogik og metoder. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at der eksisterer udfordringer, der relaterer sig til den interne organisering af teamlederfunktionen samt håndtering af interne informationer og dokumentation. Ved det sidste tilsyn (anmeldt tilsyn den 8. oktober 2010), foretaget af Gentofte Kommune, blev der givet påbud om, at beboernes medicin skal opbevares i aflåste skabe, og at nøglen til dette ikke må sidde i døren eller ligge frit fremme. Som opfølgning på dette påbud, konstaterer tilsynet ved dette tilsyn, at beboernes medicin opbevares i aflåst medicinskab, og at nøglen til medicinskabet opbevares på kontoret Pædagogik / pædagogisk plan/personlige mapper Tilsynet kan konstatere, at der er udarbejdet pædagogiske planer for alle beboere, og vurderer, at disse indeholder relevante beskrivelser af beboerne, herunder af beboernes hverdag og aktiviteter, rutiner, medicin, forflytning. De pædagogiske planer indeholder mål og delmål for den pædagogiske indsats, og er beskrevet i et etisk sprogbrug. Herudover findes der tilgængeligt materiale med konkrete anvisninger på, hvordan den enkelte beboer skal hjælpes i hverdagen. Det er endvidere tilsynets vurdering, at medarbejderne har gjort en fin indsats for at afdække hvilke aktiviteter, som beboerne hver især har størst interesse og behov for. Tilsynet vurderer, at dette initiativ understøtter perspektivet om aktiv læring, som indgår som en del af Blindenetværkets pædagogiske referenceramme. Tilsynet vurderer, at der relevant fokus på forflytninger, såvel set i et arbejdsmiljømæssigt som et sundhedsmæssigt perspektiv, og at det også femover er et område, hvor der vil være behov for interne drøftelser af og refleksion over. Tilsynet bemærker, at medarbejderne, på overbevisende måde, er i stand til at redegøre for sammenhænge mellem forflytninger og pædagogik. Derudover vurderer tilsynet, at personalegruppens drøftelser af grænsen for og mulighederne for selvstændige vurderinger af, hvorvidt forflytninger kan ske alene eller sammen med en kollega åbner op for nye perspektiver. I forlængelse af dette vurderer tilsynet, at en væsentlig forudsætning for medarbejdernes selvstændige vurdering, er sikkerhed omkring teknik og viden, samt viden om, at medarbejderne indbyrdes kan støtte sig til hinandens viden og erfaring. Tilsynet anbefaler derfor, at ledelsen tager initiativ til fælles introduktion og undervisning i brug af de nyeste hjælpemidler, så der opnås optimal udnyttelse af disse. Tilsynet vurderer endvidere, at der foreligger forskrifter vedrørende korrekt lejring af en konkret beboer, og at disse, ifølge medarbejderne, efterleves. 2

4 1.1.3 Organisatoriske og personalemæssige forhold Det er tilsynets vurdering, at det interne samarbejde og kommunikation er præget af nye strukturændringer, hvor især den interne organisering af teamledernes ansvarsområder udgør en udfordring. Det er tilsynets vurdering, i lighed med teamlederen, at sårbarheden ved den nye struktur er, at teamlederne skal være særligt opmærksomme på at følge op på de spørgsmål, som de har lovet at påtage sig i de forskellige huse. Hvorvidt dette sker i tilstrækkeligt omfang er svært at vurdere for tilsynet, men det kan konstateres, at en af medarbejderne giver udtryk for, at medarbejderne savner overblik over, hvilke teamledere, der har ansvaret for hvilke opgaver, og at det kan virke forvirrende ikke at vide, hvem medarbejderne skal gå til med konkrete spørgsmål. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes funktionsbeskrivelser /opgavebeskrivelser, så medarbejderne sikres overblik over, hvem de kan forvente støtte fra til løsning af forskellige typer af opgaver. Tilsynet bemærker desuden, at der i forbindelse med teamledernes ½ årlige skift i funktionen som personaleleder kan være behov for øget opmærksomhed på kontinuitet og ensartethed i løsningen af opgaven, for herigennem at sikre, at udfordringer eller problemer, såvel fagligt som personalemæssigt, ikke forbliver uberørte og/eller uløste. Tilsynet kan konstatere, at der findes strukturer for fordeling af arbejdsopgaver, der relaterer sig til arbejdet med beboerne, og at arbejdsprocesserne er tydeligt beskrevne. Det er desuden tilsynets indtryk, at der søges løsninger på de udfordringer, der opstår, og at der kan redegøres relevant for de valgte løsninger. I relation til medarbejdernes information om - og dokumentation af arbejdet med beboerne, vurderer tilsynet, at der tilsyneladende ikke eksisterer klare retningslinjer for, hvor hvilke oplysninger der skal noteres, ligesom der øjensynligt er store udfordringer med at bruge kardex i EKJ. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes retningslinjer for hvor, hvilke typer af informationer skal noteres, og at personfølsomme oplysninger vedrørende beboerne ikke noteres i personalet interne informationsbog. Derudover anbefaler tilsynet, at der arbejdes på at adgangen til EKJ, evt. gennem flere pc ere, gøres mere tilgængelig. På baggrund af teamlederens oplysninger, er det tilsynets vurdering, at personalegruppen består af en fast kerne af medarbejdere, og at udskiftning i personalegruppen sker af naturlige årsager. Der forefindes relevant introduktionsprogram, og at det ifølge teamleder fungerer efter hensigten. Endelig er det tilsynets vurdering, at der forefindes en rygepolitik, og at denne fungerer efter hensigten. Nye medarbejdere introduceres til rygepolitikken via introforløbet. 3

5 1.2 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne, på overbevisende måde, er i stand til at redegøre for sammenhænge mellem forflytninger og pædagogik. 2. Tilsynet bemærker, at der i forbindelse med teamledernes ½ årlige skift i funktionen som personaleleder kan være behov for øget opmærksomhed på kontinuitet og ensartethed i løsningen af opgaven, for herigennem at sikre, at udfordringer eller problemer, såvel fagligt som personalemæssigt, ikke forbliver uberørte og/eller uløste. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. 1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tager initiativ til fælles introduktion og undervisning i brug af de nyeste hjælpemidler, så der opnås optimal udnyttelse af disse. 2. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes funktionsbeskrivelser /opgavebeskrivelser for teamlederne, så medarbejderne sikres overblik over, hvem de kan forvente støtte fra til løsning af forskellige typer af opgaver. 3. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes retningslinjer for hvor, hvilke typer af informationer skal noteres, og at personfølsomme oplysninger vedrørende beboerne ikke noteres i personalet interne informationsbog. 4. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes på, at adgangen til EKJ, evt. gennem flere pc ere, gøres mere tilgængelig. Påbud Påbud gives, hvis der er tale om alvorlige forhold eksempelvis i forhold til lovregler, der ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. Ingen påbud. 4

6 2 DATAGRUNDLAG 2.1 Oplysninger Adresse Blindenetværket M-Huset, Bank Mikkelsensvej 4,2820 Gentofte Leder Solveig Broby Tilbudstype og juridisk grundlag Blindenetværket er et kommunalt helhedstilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108. Antal pladser og belægningsgrad Der er 8 pladser på afdeling M. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 2787,00 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er unge mennesker i alderen år. Alle borgere har et synshandicap og multiple funktionsnedsættelser. Alle er kørestolsbrugere og skal have hjælp til alt omkring personlig hygiejne, ved spisning og i forhold aktiviteter. De fleste borgere har følgehandicaps som epilepsi, spasticitet samt astma og har et stort behov for brug af hjælpemidler (Kilde: hjemmeside). Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: 6 uddannede pædagoger 6 medhjælpere Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 6. april 2011 kl Deltagere og rundvisning Ledelse: Talte kortvarigt med souschef Tina Pensdorf ved tilsynets start Talte med teamleder Marianne Spiegelhauer, der ved tilsynets start var til stede i hus M. Teamleder har været ansat i Blindenetværket i 17 år. Medarbejdere: En pædagog, ansat i 3 år En skolelærer, der fungerer som pædagog, og har været ansat i 8 år Talte kortvarigt med vikar fra vikarbureau Tilsynet observerede flere beboere på afdelingen. BDO blev vist rundt på stedet af teamleder Marianne Spiegelhauer. 5

7 Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Lene Thorius (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Data Tilsynets vurdering Ved det sidste tilsyn (anmeldt tilsyn den 8. oktober 2010), foretaget af Gentofte Kommune, blev der givet følgende påbud: Ved tilsynet i 2008 blev der givet anbefaling om, at medicin skal opbevares i aflåste skuffer/skabe. Med udgangspunkt i dette, giver tilsynsmyndigheden ved dette års tilsyn påbud om, at medicin skal opbevares i aflåste skabe, og at nøglen til dette ikke må sidde i døren eller ligge frit fremme. Tilsynet observerede, at beboernes medicin er låst inde i to medicinskabe. Nøglen opbevares på kontoret. Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på påbuddet vedr. korrekt opbevaring af medicin, og at nøglen til medicinskabet skal opbevares sikkert. 2.3 Pædagogik Pædagogiske planer / personlige mapper Data Ifølge Tilbudsportalen udarbejdes der individuelle mål i brugernes personlige handleplaner. De overordnede mål for tilbuddets arbejde, udarbejdes på et årligt målsætningsseminar. Tilsynet kan konstatere, at der er udarbejdet pædagogiske planer for alle beboerne. Disse er placeret på computeren i word-format, men ikke i EKJ. De pædagogiske planer rummer beskrivelser af beboerne, herunder fx sondemad, pleje, forflytning, sprog, aktiviteter, astma, zoneterapi og kommunikation med beboerne. Der findes særskilt dokument vedrørende medicingivning og vedrørende økonomi. De pædagogiske planer rummer opsatte mål og delmål, og er beskrevet i et etisk sprogbrug. En af medarbejderne oplyser, at der findes et eksemplar af de pædagogiske planer på beboernes værelser. Udover de pædagogiske planer er der udarbejdet flip-flaps for alle beboere. Disse indeholder vigtige informationer og rutiner omkring hver enkelt beboer, herunder, hvordan den enkelte beboer skal hjælpes i hverdagen. Samlingen af flip-flaps er placeret i fællesrummer, tilgængelige for alle medarbejdere. Teamlederen oplyser, at medarbejderne i en periode har forsøgt at afdække, hvilke aktiviteter, som beboerne hver især har størst interesse og behov for. 6

8 Dette er sket med henblik på at udvikle en så optimal hverdag, som muligt for beboerne, og for at understøtte perspektivet om aktiv læring, som er en del af stedets pædagogiske referenceramme. Tilsynet kan observere, at der for hver beboer er opsat et skema, hvori der er noteret forskellige typer af aktiviteter. Ifølge medarbejderne fungerer skemaet ikke som et dagsprogram, men som inspiration til medarbejderne om, hvilke aktiviteter, som beboerne er særligt glade for. Tilsynets vurdering Tilsynet kan konstatere, at der er udarbejdet pædagogiske planer for alle beboere, og vurderer, at disse indeholder relevante beskrivelser af beboerne, herunder af beboernes hverdag og aktiviteter, rutiner, medicin, forflytning. De pædagogiske planer indeholder mål og delmål for den pædagogiske indsats, og er beskrevet i et etisk sprogbrug. Herudover findes der tilgængeligt materiale med konkrete anvisninger på, hvordan den enkelte beboer skal hjælpes i hverdagen. Det er endvidere tilsynets vurdering, at medarbejderne har gjort en fin indsats for at afdække hvilke aktiviteter, som beboerne hver især har størst interesse og behov for. Tilsynet vurderer, at dette initiativ understøtter perspektivet om aktiv læring, som indgår som en del af Blindenetværkets pædagogiske referenceramme Forflytninger Data Blindenetværket har udarbejdet Retningslinjer for forflytning, som indeholder mål, definitioner, samt overordnede retningslinjer vedrørende forflytning. Retningslinjerne er godkendt af MED-udvalget og sidst revideret den 18. november Retningslinjerne udleveres til tilsynet. Ifølge de overordnede retningslinjer skal der udarbejdes individuelle forflytningsvejledninger for alle beboere. Tilsynet konstaterer, at der er udarbejdet forflytningsvejledninger for samtlige 8 beboere i hus M. Forflytningsvejledningerne er udarbejdet elektronisk i word-format, men befinder sig ikke i EKJ. Derudover foreligger alle forflytningsvejledningerne i papirform i separate mapper, som er tilgængelige for medarbejderne. Forflytningsvejledningerne indeholder beskrivelser af den enkelte beboers egne ressourcer er i relation til forflytning, og præcise angivelser af, hvordan medarbejderne skal håndtere forflytninger af beboerne i konkrete situationer, som fx ved af- og påklædning, bleskift, lejring, flytning fra seng til badebriks, og når beboeren skal rykkes frem eller tilbage i en stol eller flyttes fra en stol til madras eller omvendt. I beskrivelsen indgår de funktioner beboeren selv kan, hvilke hjælpemidler der skal bruges til hvilke forflytninger, kommunikation med beboeren undervejs samt en uddybende vejledning til håndtering af forflytningen. Alle forflytningsvejledningerne rummer udover tydelige instruktioner udførlige billeder af, hvordan forflytningerne skal foregå. Tilsynet kan konstatere, at forflytningsvejledningen for en konkret beboer rummer ca. 70 billeder, som støtte til de skriftlige instruktioner. Teamleder og medarbejderne vurderer samstemmende, at der forefindes alle relevante hjælpemidler, og at der i vagtplanen er afsat tid til at foretage 7

9 forflytninger i overensstemmelse med de beskrevne vejledninger. En af medarbejderne beskriver, at alle nye medarbejdere nøje introduceres til retningslinjer for forflytninger (Dette fremgår også af det Tjekliste for nye medarbejdere se nedenfor). Som erfaren medarbejder, med stort kendskab til de enkelte beboere i hus M, afviger vedkommende til tider fra den udarbejdede forflytningsvejledning for beboerne. I kraft af sit kendskab og relation til beboerne kan medarbejderen motivere nogle af dem til at deltage i forflytningen, udover det, som er beskrevet i forflytningsvejledningen. Medarbejderen kan således få beboeren til at bevæge sig eller dreje sig på måder, som betyder, at medarbejderen kan foretage forflytninger alene, sammen med beboeren. Medarbejderen pointerer, at man som udgangspunkt skal være to om de forflytninger, hvor dette er beskrevet, og pointerer, at nye medarbejdere altid skal følge forflytningsvejledningen, indtil medarbejderen får tilstrækkeligt kendskab til beboeren, til evt. at afvige fra denne. Medarbejderen redegør for, at de situationer, hvor der er behov for forflytninger ofte er tidspunkter, som samtidig kan give anledning til opbygning og til styrkelse af følelsesmæssige og sociale relationer mellem beboer og medarbejder. Her kan det være særligt givende, hvis medarbejderen kan foretage forflytningen alene, idet to medarbejdere tilstede på samme tidspunkt kan virke forstyrrende for beboernes mulighed for at kunne indgå i sociale og følelsesmæssige relationer med medarbejderen, fx under bleskift. Derudover bidrager beboernes egen deltagelse i forflytningerne til, at de bibeholder flest mulig færdigheder. Medarbejderen redegør for, at der aldrig er pres på medarbejderne indbyrdes om at skulle kunne klare forflytninger alene. Det er udelukkende den enkelte medarbejders vurdering af, hvorvidt forflytninger alene kan fungere for den enkelte medarbejder. Medarbejderen giver eksempel på, at en kollega kan anvende særlige teknikker (sammen med hjælpemidler) ved fx badning og påklædning af en beboer, som den medarbejder, som tilsynet taler med, ikke kan håndtere. Dette indebærer, at medarbejderen altid får hjælp af en kollega, når vedkommende skal hjælpe denne beboer med bad og i tøjet, hvilket er helt accepteret i personalegruppen. Det er helt op til den enkelte at foretage disse vurderinger, oplyser medarbejderen. Diskussioner af afvigelser fra beboerens forflytningsvejledninger drøftes på personalemøderne, oplyser medarbejderen. Hvis der er specifikke spørgsmål vedrørende forflytning, hvor medarbejderne fx ønsker dispensation til at forflytte personer på andre måder end beskrevet i de overordnede retningslinjer, så fremlægges disse for arbejdsmiljørepræsentanten og den forflytningsansvarlige, oplyser medarbejderen. Det gives eksempel på, at der i en konkret anmodning blev givet dispensation vedrørende forflytning af en enkelt beboer, mens der blev givet afslag til at forflytte de øvrige beboere på samme måde. Dette afslag blev givet med henvisning til, at det hverken var arbejdsmiljømæssigt eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Medarbejderen vurderer, at der som nævnt er tid og hjælpemidler nok til at kunne håndtere forflytninger. Vedkommende udtrykker dog behov for fælles undervisning og introduktion af personalet omkring brug af hjælpemidler, fx Spilerdug, særligt i relation til de mere i de specielle tilfælde. Medarbejderne kommer på kursus men oftest alene. Implementering af den ny viden tager lang tid fordi det forudsætter, at medarbejderne selv får afprøvet nye teknikker og færdigheder, og der er eksempler på, at 8

10 nyerhvervet viden går tabt fordi der går for lang tid mellem, at man kan videreformidle den til resten af personalegruppen. Konkret kunne medarbejderen ønske sig, at der kunne komme en konsulent fra et hjælpemiddelfirma ud på stedet, og give fælles introduktion og undervisning til alle medarbejderne på én gang. Teamlederen beskriver, at der er fokus på at understøtte den proces, hvor medarbejderne støttes til at foretage selvstændige vurderinger af, hvornår de kan håndtere selvstændige forflytninger. Ikke fordi selvstændige forflytninger er et mål i sig selv, men fordi forflytninger ses som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde med beboerne. Og her vægtes mindste forstyrrelses princippet, og to medarbejdere vil altid forstyrre mere end én, vurderer teamlederen. Processen indebærer dels at medarbejderne skal lære nye måder at gøre tingene på dels, at medarbejderne skal aflære gamle rutiner i forhold til forflytninger. Det er teamlederens vurdering, at der også fortsat vil være behov for løbende drøftelser af forflytninger i personalegruppen. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der relevant fokus på forflytninger, såvel set i et arbejdsmiljømæssigt som et sundhedsmæssigt perspektiv, og at det også femover er et område, hvor der vil være behov for interne drøftelser af og refleksion over. Tilsynet bemærker, at medarbejderne, på overbevisende måde, er i stand til at redegøre for sammenhænge mellem forflytninger og pædagogik. Derudover vurderer tilsynet, at personalegruppens drøftelser af grænsen for - og mulighederne for selvstændige vurderinger af, hvorvidt forflytninger kan ske alene eller sammen med en kollega åbner op for nye perspektiver. I forlængelse af dette vurderer tilsynet, at en væsentlig forudsætning for medarbejdernes selvstændige vurdering er sikkerhed omkring teknik og viden, samt viden om, at medarbejderne indbyrdes kan støtte sig til hinandens viden og erfaring. Tilsynet anbefaler derfor, at ledelsen tager initiativ til fælles introduktion og undervisning i brug af de nyeste hjælpemidler, så der opnås optimal udnyttelse af disse Lejring Data En pårørende til en af beboerne, der har en forsnævring af spiserøret, og jævnligt lider af spiserørskatar, har udarbejdet en beskrivelse af mavesyrereflux og spise-katar til internt brug i personalegruppen. Beskrivelsen indeholder desuden forholdsregler, som personalet skal iagttage ved påklædning, udvælgelse af kost og forhold omkring spisning, fx at beboeren skal sidde opret mindst 2 timer efter et måltid. Denne beskrivelse indgår i samlingen af flip-flaps, der er placeret i opholdsrummet, og som alle kan orientere sig efter. Det er medarbejdernes vurdering, at alle følger vejledningen vedr. korrekt lejring af en beboer, når vedkommende skal spise. Medarbejderne fremhæver, at det er særdeles vigtigt at udføre denne praksis, idet beboeren ellers får reflux. Efter alle måltider registreres reflux hos beboeren, så der løbende kan holdes øje med dette. Tilsynet ser skemaet for beboerens reflux efter måltider. Dette skema er 9

11 placeret i en mappe i fællesrummet. Derudover indgår beskrivelse af korrekt lejring af beboeren i vedkommende pædagogiske plan. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der foreligger forskrifter vedr. korrekt lejring af en konkret beboer, og at disse, ifølge medarbejderne, efterleves. 2.4 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Data Teamleder oplyser, at de 5 teamledere har forskellige funktioner i alle 5 huse under Blindenetværket, dvs. der arbejdes ikke med afdelingslederfunktioner, men med funktionsopdelt ledelse. Konkret har den teamleder, som tilsynet taler med, en personaleledelsesfunktion for et andet hus, men kan fx godt deltage i et handleplansmøde vedr. én af beboerne i hus M. derudover varetager teamlederen arbejdstidsplanlægningen, bortset fra enkeltfridage etc., som alle kan stå for. støtte til medarbejderne omkring udarbejdelse og revidering af de pædagogiske planer varetages, ifølge teamlederen, af den teamleder, der har tid til at gå ind i opgaven på det konkrete tidspunkt. Én af de øvrige teamledere har p.t. personaleledelsesfunktionen fra hus M. Opgaven med personaleledelse for det enkelte hus skifter hvert ½ år, oplyser teamlederen. Den nye struktur er trådt i kraft den 7. marts 2011, hvorfor der endnu ikke er høstet mange erfaringer med denne ordning, der har været på vej i organisationen siden I den mellemliggende periode er der arbejdet med motivation af medarbejderne, der fremover skal deltage i arbejdet på såvel dag- som botilbuddet, undersøgelse af, hvilke aktivitetstilbud beboerne har interesse for, kompetenceafklaring og udarbejdelse af nye grundplaner for arbejdstidstilrettelæggelse. Det er teamlederens vurdering, at medarbejderne er motiverede for den nye måde at arbejde på, men samtidig også påvirkede af de nye ændringer. Sårbarheden ved den nye struktur er, ifølge teamlederen, at teamlederne skal være opmærksomme på at følge op på de spørgsmål, som de har lovet at påtage sig i de forskellige huse. Ifølge teamlederen er der på hvert teammøde indlagt tid til en runde, hvor medarbejderne har mulighed for at fortælle, hvordan de trives med forandringerne i deres arbejdsforhold. Teamlederen beskriver, at det kræver stor lydhørhed hos teamlederne at opfange de frustrationer, som medarbejderne kan give for, og få handlet på disse. Adspurgt oplyser en af medarbejderne, at vedkommende ikke har overblik over, hvilke opgaver teamlederne har, eller hvem der har hvilke hovedopgaver. Medarbejderen beskriver, at en konkret teamleder p.t. varetager personaleledelsen i hus M, og at teamlederne skifter denne funktion hvert ½ år. Ifølge medarbejderen kan det virke forvirrende ikke at vide, hvem man skal gå til med konkrete spørgsmål, ligesom det er hendes oplevelse, at teamlederne ikke nødvendigvis har et grundigt kendskab til beboerne og rutinerne. Det er hendes oplevelse, at medarbejderne selv løser en lang række af opgaver, og at man som medarbejder skal kunne klare meget selv i 10

12 hverdagen. Konkret kunne medarbejderen ønske sig mere støtte til fx at optimere kommunikationen mellem dag-, aften- og nattevagterne. Sygefraværet er fortsat højt, oplyser teamlederen. Det overordnede ansvar for håndtering af sygefraværet påhviler souschefen, mens den ansvarlige teamleder for personaleledelse har ansvaret for løbende at afholde sygefraværssamtaler og omsorgssamtaler. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikation er præget af nye strukturændringer, hvor især den interne organisering af teamledernes ansvarsområder udgør en udfordring. Det er tilsynets vurdering, i lighed med teamlederen, at sårbarheden ved den nye struktur er, at teamlederne skal være særligt opmærksomme på at følge op på de spørgsmål, som de har lovet at påtage sig i de forskellige huse. Hvorvidt dette sker i tilstrækkeligt omfang er svært at vurdere for tilsynet, men det kan konstateres, at en af medarbejderne giver udtryk for, at medarbejderne savner overblik over, hvilke teamledere, der har ansvaret for hvilke opgaver, og at det kan virke forvirrende ikke at vide, hvem medarbejderne skal gå til med konkrete spørgsmål. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes funktionsbeskrivelser /opgavebeskrivelser, så medarbejderne sikres overblik over, hvem de kan forvente støtte fra til løsning af forskellige typer af opgaver. Tilsynet bemærker desuden, at der i forbindelse med teamledernes ½ årlige skift i funktionen som personaleleder kan være behov for øget opmærksomhed på kontinuitet og ensartethed i løsningen af opgaven, for herigennem at sikre, at udfordringer eller problemer, såvel fagligt som personalemæssigt, ikke forbliver uberørte og/eller uløste Introduktion til nye medarbejdere Data Tilsynet får udleveret Tjekliste til nye medarbejdere, som gennemgås med nye medarbejdere. Det dokumenteres om de nye medarbejdere er blevet henholdsvis informeret om eller har tjek på væsentlige områder i arbejdet: Sikkerhed, herunder brandudstyr, informationer om forflytninger/brug af hjælpemidler/forflytningspolitik Medicinering Blindepædagogik Hygiejne Køkkenhygiejne/egenkontrol Beboerne Informationer, herunder kardex i EKJ, fællesbog og kalender, kontaktbøger/båndoptager Personaleforhold, herunder beskrivelse af arbejdsopgaver aftenvagter, nattevagter Teamleder oplyser, at nye vikarer får 3 introvagter sammen med en fast medarbejder, og gennemgår Tjekliste til nye medarbejdere, så de får kendskab til arbejdsopgaverne i huset. Nye fastansatte medarbejdere tildeles en ressourceperson, der viser den nye medarbejder rundt, og dernæst fremstår sidemandsoplæring på en aftenvagt. På denne vagt er der ingen forventninger om, at den nye medarbejder 11

13 deltager i det pædagogiske arbejde med beboerne. Dernæst gennemgår den nye medarbejder introforløbet. Alle nye medarbejdere deltager i et internt kursus med mobilityinstruktør, hvor de nye medarbejdere prøver at være blinde, dvs. at de selv oplever, hvordan det er at blive kørt i kørestol, blive liftet etc. Det er teamlederens vurdering, at nye medarbejdere sikres en grundig indføring i arbejdet. Ifølge teamlederen består personalegruppen af en fast kerne af medarbejdere, der har arbejdet på stedet i 3 4 år. Udskiftninger sker oftest fordi medhjælperne skal begynde på uddannelsesforløb eller en pædagog går på pension. Der er hyppigt udskiftning af vikarer. Tilsynet observerer, at vikar fra vikarbureauet arbejder selvstændigt med beboerne, der bl.a. kommer i bad, i det tidsrum, hvor tilsynet foregår. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der forefindes relevant introduktionsprogram, og at det ifølge teamleder fungerer efter hensigten. På baggrund af teamlederens oplysninger, er det endvidere tilsynets vurdering, at personalegruppen består af en fast kerne af medarbejdere, og at udskiftning i personalegruppen sker af naturlige årsager Struktur og beskrivelser af arbejdsprocesser Data Adspurgt oplyser teamleder, at de væsentligste områder i det pædagogiske arbejde er omsorg for beboerne, samarbejdet med de pårørende og udarbejdelse af pædagogiske planer. Der forefindes struktur og beskrivelser af arbejdsprocesser for mange områder, herunder for sygemeldinger, for arbejdsopgaver for henholdsvis aftenvagten, nattevagten og morgenvagten. Tilsynet observerer ophængte arbejdsbeskrivelser af ovenstående. Teamleder beskriver, at udfordringer i arbejdsprocesserne drøftes i personalegruppen, og at man her søger efter funktionsduelige løsninger. Der gives eksempel på, at det at give alle beboere et bad hver eller hver anden dag, er løst ved at nogle beboere kommer i bad om morgenen, mens andre kommer i bad om aftenen. Teamleder fremhæver, at badning er en væsentlig pædagogisk aktivitet, der fordrer tid og ro. Mens tilsynet foregår, kommer flere beboere i bad, hvilket medarbejderne giver sig den nødvendige tid til. Medarbejderne oplyser, at beskrivelser af deres arbejde med beboerne fremgår af følgende: Kardex i EKJ Hver beboer har en kontaktbog, der følger beboeren mellem dag- og døgntilbud En intern informationsbog En kalender Ved gennemgang af ovenstående, kan tilsynet observere, at den interne informationsbog bruges til såvel interne beskeder mellem medarbejderne, men også til informationer vedr. beboerne. Ifølge medarbejderne noteres der fx en besked om, at medarbejderne skal læse konkrete beboeres kardex for yderligere information. Der er dog også 12

14 eksempler på, at der noteres vigtige beskeder, såsom at en beboer er syg og skal have mad i sengen, ændringer i medicinen etc. De samme beskeder skrives, ifølge medarbejderne, også i kardex. Når medarbejderne møder ind læser de først den interne informationsbog, mens det ikke er altid, at de når at læse kardex. Som tidligere nævnt er de pædagogiske planer ikke placeret i kardex, der primært bruges til dagbogsnotater. Problemet er, ifølge medarbejderne, at det kan være svært og langsommeligt at få åbnet kardex, og at medarbejderne derfor noterer meget vigtige beskeder i den interne informationsbog for at sikre, at alle er informeret om vigtige forhold vedrørende beboerne. Det oplyses, at der er installeret nyt kardex, som er hurtigere, men også at dette system kan alle medarbejdere ikke logge sig ind på, Nattevagter skriver og læser beskeder både i kardex og i informationsbogen. Medarbejderne i dagtilbuddet læser kun i kardex, idet de ikke har adgang til den interne informationsbog. Medarbejderen beskriver, at der ikke bør stå oplysninger vedrørende beboerne i den interne informationsbog fordi den ligger fremme. Det er da også medarbejderens vurdering, at man intern burde trimme ud i, hvad der bliver beskrevet i bogen, men giver udtryk for, at det sker, at der slækkes på dette krav fordi det tager langt længere tid at åbne og læse i kardex. Tilsynet kan desuden læse i informationsbogen, at en af medarbejderne opfordrer til, at medarbejderne internt strammer op på, at vigtige informationer om beboerne skal skrives i kardex. Beskeder vedrørende beboerne fremgår desuden af kalenderen, beboernes egne mapper og kontaktbøger. Aftenvagten skriver informationer i den enkelte beboers kontaktbog, som bruges som guide til medarbejderne i dagtilbuddet om, hvad der er foregået om aftenen. Kontaktbogen følger beboeren. Endelig findes der på kontoret en flip-flap med beredskabsplan, procedure ved sygemeldinger, ligesom der er ophængt huskesedler for morgenvagter, aftenvagter, nattevagter. Medarbejderne beskriver, at der er mange forskellige informationskanaler, og det kan være et stort arbejde at lave henvisninger og skrive relevante informationer de respektive steder. Tilsynets vurdering Tilsynet kan konstatere, at der findes strukturer for fordeling af arbejdsopgaver, der relaterer sig til arbejdet med beboerne, og at arbejdsprocesserne er tydeligt beskrevne. Det er desuden tilsynets indtryk, at der søges løsninger på de udfordringer, der opstår, og at der kan redegøres relevant for de valgte løsninger. I relation til medarbejdernes information om og dokumentation af arbejdet med beboerne, vurderer tilsynet, at der tilsyneladende ikke eksisterer klare retningslinjer for, hvor hvilke oplysninger skal noteres, ligesom der øjensynligt er store udfordringer med at bruge kardex i EKJ. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes retningslinjer for hvor, hvilke typer af informationer skal noteres, og at personfølsomme oplysninger vedrørende beboerne ikke noteres i personalet interne informationsbog. Tilsynet anbefaler endvidere, at der arbejdes på at adgangen til EKJ, evt. gennem flere pc ere gøres mere tilgængeligt. 13

15 2.4.4 Rygepolitik Data Tilsynets vurdering Tilsynet får udleveret rygepolitikken, der sidst er revideret den 23. november rygepolitikken er udarbejdet af Arbejdsmiljøudvalget og vedtaget på MRF-udvalgsmøde den 22. april Medarbejderne og teamleder fortæller samstemmende, at rygepolitikken fungerer efter hensigten, og at nye medarbejdere introduceres til rygepolitikken via introforløbet. Der er placeret udendørs borde og stole, hvor rygningen kan foregå. Tilsynet vurderer, at der forefindes en rygepolitik, og at denne fungerer efter hensigten. 14

16 3 FORMÅL OG METODE 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisa toriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Gentofte Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 15

17 3.3 Tilsynets tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4 KONTAKTOPLYSNINGER Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V Tlf BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning og bistand til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på det socialfaglige område. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det socialfaglige område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicapog psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Da Vida. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Da Vida. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Da Vida Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollektivhuset. Formålet

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Midgården April 2011. Tilsynsrapport. Midgården. Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Midgården April 2011. Tilsynsrapport. Midgården. Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Midgården Uanmeldt tilsyn April 2011 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere