DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841"

Transkript

1 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT

2 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere processer I virksomheder omkring udvikling af kompetenceudviklingsstrategier som tager udgangspunkt i/understøtter virksomhedens vækststrategi. Endvidere skal konsulenten vejlede omkring/drive udmøntning af kompetencestrategien I en konkret plan for kompetenceudvikling I virksomheden hvor relevante leverandører af uddannelsestilbud inddrages. Der skal tilrettelægges et forløb, som sikrer, at de deltagende konsulenter kompetenceudvikles I Facilitering af processer I virksomheder omkring udvikling af kompetenceudviklingsstrategi.

3 UDBYTTE Overordnet ønsker vi i løsningen af denne opgave at skabe kompetencer i forhold til: At kunne agere kompetent i rollen som proceskonsulent/facilitator. Herunder at kunne mestre praktiske metoder til facilitering af møder og processer. At kunne håndtere, beskrive og afdække vækst- og kompetenceudviklingsstrategier på en overskuelig og metodisk måde, samt omsætte disse til konkrete planer med inddragelse af relevante leverandører. Det samlede udbytte af kompetencerne er for os en udviklet kapacitet som faciliterende rådgiver fremfor en specialiseret ekspert. Med de tillærte kompetencer kan deltagerne indtage en holistisk tilgang til virksomhederne og dermed være med til at sikre størst mulig realisering af gevinster i virksomhederne.

4 ROLLER & REGLER Roller I er eksperterne på mødet med virksomhederne Jeg skal undervise, træne og hjælpe jer med at strække jeres kompetencer Retningslinjer 1. Modtageren bestemmer budskabet vi danner vores egen virkelighed 2. Det vi giver opmærksomhed, vokser 3. Alt, hvad vi vil lykkes med sker i relationer

5 MODUL 1 MIG SOM RÅDGIVER Velkomst og Intro Læringsopsamling på baggrund af den forberedende opgave Indledende tanker om det at være rådgiver og konsulent Mindfulness hvorfor nu det? Relationsopbygning i professionelle relationer Identifikation af de reelle og vigtige behov for rådgivning hos kunden Tillid og den betroede rådgiver Arbejde med egne læringsmål Afslutning og evaluering

6 MODUL 2 MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 Læringsopsamling på baggrund af den forberedende opgave, herunder refleksion over effekt i egen praksis af læringsmål fra modul 1 Afklaring af forskellige konsulentroller og positioner Adskillelse af proces og indhold Grundliggende teori som fundament for procesledelse Meningsskabende, involverende processer Kunsten at stille spørgsmål, model for spørgsmålstyper Nysgerrighed som metode og skabelse af udforskende processer Proceskonsulenten som gamemaster et samtale- og procesværktøj der holder fokus på udvikling af løsninger og resultater Arbejde med egne læringsmål Afslutning og evaluering

7 MODUL 3 MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 2 Læringsopsamling på baggrund af den forberedende opgave, herunder refleksion over effekt i egen praksis af læringsmål fra modul B Anerkendelse som metode til skabelse af engagement og ejerskab Håndtering af modstand Effektiv og værdiskabende mødefacilitering Kontraktstyring som fremmer værdiskabelse i processer Resultatunderstøttende værktøjer projektmodeller Arbejde med egne læringsmål Afslutning og evaluering

8 PROGRAM FOR I DAG 0915: Velkomst, Intro og læringsopsamling 1000: Procesledelse: Positioner, proces/indhold og grundlæggende teori om meningskabende, involverende processer 1100: Nysgerrighed og kunsten at stille spørgsmål 1200: Frokost 1230: Virksomhedscase 1340: Game Mastering 1440: Egne læringsmål 1455: Opsamling og evaluering 1500: Vi ses!

9 LÆRINGSOPSAMLING Hvad er procesledelse? Hvilke forskellige konsulentroller og positioner kan man indtage og hvor placerer proceslederen sig ift de andre?

10 PROCESLEDELSE: POSITIONER, PROCES/INDHOLD OG GRUNDLÆGGENDE TEORI OM MENINGSKABENDE, INVOLVERENDE PROCESSER

11 AT LEDE EN PROCES SYSTEMISKE NØGLEBEGREBER Intervention i den organisatoriske hverdag Fra A til B: VI SKAL VIDE HVOR VI GERNE VIL HEN!!! Den tilpasse forstyrrelse Vi kan ikke- ikke påvirke hvordan vil vi bruge vores sprog? Arbejdshypoteser Neutralitet og uærbødighed Magt og etik Proceslederens positioner

12 FORSKELLIGE KONSULENTROLLER OG POSITIONER Generalist Sparringspartner Facilitator Indhold Proces Rådgiver Supervisor/Mentor Specialist

13 FORVENTNINGER TIL DIN ROLLE OG POSITION

14 AT HOLDE TINGENE ADSKILTE Procesleder/facilitator Ansvar for overordnede rammer for udvikling Øvelser, samtaler og værktøj til at nå mål Udfordre, inspirere og tilvejebringe nye perspektiver Ingen aktiver i indholdet og løsninger Engagement og ønske om at hjælpe og forstå Deltagere Udfordringer, indhold og løsninger Sætte sig selv i spil og bidrage til mening og udvikling Aktiver i indhold, løsninger/udfordringer og mål Engagement og ønske om forandring og udvikling

15 MENINGSKABENDE, INVOLVERENDE PROCESSER

16 INDIVIDETS MENINGSDANNELSE AUTOPOIESIS (HUMBERTO MATURANA) Vores billede af verden skabes gennem sanserne. Konstruerer egne mentale modeller Strukturel kobling Indre meningsdannelse Selvreference Autopoiesis

17 FOKUS PÅ RELATIONER OG SYSTEMER Verden består af mange sandheder (Multivers) Kommunikationen er bindemiddel Verden består af kommunikation af mening i relationer, ikke af sandheder og individer Systemisk helhedssyn se hele systemet

18 KUNNE SE TINGENE FRA ET META PERSPEKTIV Vi kommunikerer med vores eget billede af den anden/de andre

19 HUSKE AT SANDHEDEN ER DEN PT. BEDSTE FORKLARING Den er lokalt forhandlet i systemet

20 LINEARITET VS. CIRKULARITET Chef: vi skal have afklaret... Chef: Frustreret, der sker ikke en skid Chef: Så er jeg nød til at gøre det igen, handler Chef: frustreret Chef til konsulenten: de tager ikke ansvar for... Mellemlederne: Chefen plejer jo at tage teten, Hvad kommer han med?... Mellemlederne: Venter, Gør ikke noget Mellemlederne: Fint ( det er som det plejer) Mellemlederne: Gør som altid

21 DE MANGE PERSPEKTIVER

22 MULTIVERSE LOGIKKER Produktion Fejlfri produktion, kvalitet, stringens, logistik, styringssystemer m.m. -En mekanisk-teknisk tænkning Salg Salgstal, individuelle præstationsmålinger, sæsonudsving, kampagner, hurtigst muligt ud til kunderne m.m. Analytisk, psykologisk tænkning De gode spørgsmål: Hvad må de hver især være loyale overfor? (interesser, mål, værdier m.m.) Administration registring og dokumentation, gentagelse, it m.m. -En formalistiskmatematisk tænkning Direktion Share holders value, strategi, magt, bundlinie m.m. -En strategisk, økonomisk tænkning HR Relationer, kommunikation, læring, trivsel, kompetenceudvikling m.m. Tænkning i relationer, kompetencer og sociale systemer Hvordan forholder de sig hver især til projektets mål? Hvordan gør vi det vedkommende for dem?

23 PERFEKTIONSHYPOTESEN ALLE HANDLER PERFEKT UD FRA EGNE LOGIKKER

24 INDRE MENINGSDANNELSE Auto = selv Poiesis = skabelse, digtning Perfektionshypotesen Et selvrefererende system Forandringsforståelse: tid + kærtegn + forstyrrelse Den tilpasse forstyrrelse! All you can do is to tickle it and see how it jumps (Peter Lang)

25 MENING SKABES I KONTEKSTEN Det første, det er vigtigt at vi forholder os til, når vi skal lede en proces eller en gruppe er at forstå konteksten og sætte konteksten. Konteksten er rammesættende for den mening der bliver skabt. Det er en form for kultur, hvor der er noget vi siger og noget vi ikke siger. Når vi f.eks. gerne vil skabe rum for udvikling tænke i nye baner, bruge vores ressourcer og ideer og perspektiver bedst muligt, så er det vigtigt at vi sætter en tydelig og klar kontekst for hvordan vi skal arbejde sammen. At der gælder nogle andre spilleregler her, end i vores normale arbejde. At vores positioner måske er anderledes og at vi skal indgå i andre samarbejdsformer end normalt.

26 VI MÅ FORHOLDE OS TIL KULTUREN OG PÅVIRKE DEN GENNEM VORES SPROG OG HANDLINGER

27 SPROGET SKABER VORES VIRKELIGHED Sproget er ikke et spejl på livet, det er livets gøren i sig selv Sproget er vores lysende lygte Sproget er magtfuldt og bærer både ødelæggelse og det opbyggende i sig Med vores sprog kan vi etablere et mindset: Lære af vores successer og gode erfaringer eller.. Vi skaber heliotropier og pygmalion effekter med vores sprog Vores sproglige mest kraftfulde våben er spørgsmålet

28 FNIPSEL ØVELSE Svar på de følgende spørgsmål i jeres gruppe: Sig ordet FNIPSEL hvilke associationer får I? Definer meningen og betydningen af orden hvad betyder det for jer som gruppe? Skriv mindst to sætninger hvor ordet FNIPSEL indgår.

29 NYSGERRIGHED OG KUNSTEN AT STILLE SPØRGSMÅL

30 FORSKELLIGE TYPER AF SPØRGSMÅL SKABER FORSKELIG EFFEKT Øverste chef, har en fagligt dygtig medarbejder, som der er en række samarbejdsproblemer med i relation til lederen og til de andre medarbejdere Liniærer spørgsmål: ( Hvornår er der problemer?, Hvad gør han? ) Virkning på fokusperson - fastholder - stimulerer fordomme Ledende spørgsmål: ( Er det fordi han er ondskabsfuld, Skulle du ikke sætte ham grundigt på plads? ) Virkning på fokusperson - fastlåser - stimulerer til konfrontation Perspektivspørgsmål: ( Hvordan tror du han tænker om jeres relation? ) Virkning på fokusperson - frigør -stimulerer accept Fremtidsspørgsmål: ( Er der nogen ting du kan gøre anderledes, som vil gavne jeres samarbejde? Hvad kan gøre ham mere tilfreds i jeres relation?, Kan de andre medarbejdere gøre noget? ) Virkning på fokusperson - udvikler - stimulerer kreativitet

31 KARL TOMMS MODEL FOR SPØRGSMÅLSTYPER I følge Karl Tomm rummer alle spørgsmål som en interviewer stiller: - en eller anden intention - og udspringer af antagelser (bevidste eller ubevidste) - [1] Interventive Interviewing: Part 111. Intending to Ask Linial, Circular, Strategic or Reflexive Questions, Karl Tomm, M.D.t., s.1-4, Fam. Proc., Vol. 27, 1988

32 Lineære antagelser Fortid/ enkle Fremtid/ enkle Orienterende Intention Influerende Intention Fortid/ komplekse Fremtid/ komplekse Cirkulære antagelser

33 KARL TOMM S SPØRGSMÅLSTYPER Detektiven Liniære antagelser Kaptajnen Problem forklarende Ledende Problem definerende Orienterende Intention Årsag/virkning Fortidenkle spørgsmål Fortidkomplekse spørgsmål Fremtidsenkle spørgsmål. Fremtid komplekse spørgsmål Konfronterende Influerende Intention Hypotetiske (fremtids-) Differentierende Antropologen Cirkulære antagelser Observator perspektiv Fremtidsforsker Figur: Karl Tomm - Spørgsmålstyper

34 KARL TOMMS SPØRGSMÅLSTYPER

35 DETEKTIVEN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Hvordan vil du beskrive din udfordring/hvad du er optaget af (kort)? Tove Krebs Lange Hvem er involveret? Hvor længe har det stået på? Hvilken betydning har det for dig? Og andre? Beskriv den seneste situation, hvor du har oplevet denne udfordring. Hvad gjorde du i situationen? Hvornår opstår denne udfordring typisk? Hvornår er den der ikke? Hvad er de bedste erfaringer, du har med at håndtere udfordringen? Hvem plejer du at tale med om disse udfordringer?

36 ANTROPOLOGEN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Tove Krebs Lange Hvad ville andre (i din organisation) fortælle om din udfordring? Hvad ville de fortælle om din måde at håndtere udfordringen på? Hvad vil være den største forskel på det, andre fortæller, og det som du selv oplever? I hvilke sammenhænge har du oplevet, at det har været vanskeligst at håndtere udfordringen? I hvilke sammenhænge har du oplevet, at det har faldet dig nemmere? Hvad ville jeg ikke kunne undgå at værdsætte ved din måde at håndtere denne udfordring? Hvad er den mest positive effekt, som du oplever, når det lykkes for dig at håndtere denne udfordring? For dig? For andre? Hvis jeg spurgte din kollega, hvad ville hun sige om

37 Tove Krebs Lange FREMTIDSFORSKEREN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Lad os forestille os, at du er i stand til at håndtere denne type af udfordringer på en måde, som du finder helt ideel: hvad kendetegner så situationen? Beskriv idealsituationen så konkret som muligt. Hvad gør du i situationen - hvad gør andre? Hvordan tror du andre ville beskrive idealsituationen? Hvis idealsituationen var et billede eller en metafor, hvad ville det så være? Hvad vil være det mest vigtige for dig at lykkes med? Hvilken positiv forskel ville det gøre for dig (og andre) at Hvordan vil du fejre succesen, når du du kunne håndtere udfordringen på denne måde? har nået idealsituationen? Hvis der skete et mirakel i nat, og dit problem havde løst sig mens du sov, hvad ville være ændret?

38 KAPTAJNEN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Hvilke af de muligheder, som du har skitseret tror du mest på? Hvornår skal du have gjort noget ved denne udfordring? Hvad vil være det mindste skridt, som du kan tage, som vil have den største effekt? Hvad vil være dit første skridt? Hvilken positiv udvikling vil vi allerede kunne se om 1 måned, når du har taget dette skridt? Hvem skal hjælpe dig til at holde dig fast på første skridt og efterfølgende skridt? Hvem bliver i øvrigt involveret? Hvilke mål vil du opstille for de næste 3 måneder? Hvad har du opnået, næste gang vi taler sammen? Tove Krebs Lange

39 TRÆNING I KARL TOMM S SPØRGSMÅLSTYPER Lav et kryds på gulvet og definer de fire felter ift. detektiv, antropolog, fremtidsforsker og kaptajn. Gå sammen to og to en coach og en fokusperson. Fokuspersonen finder en problematik eller lignende som vedkommende ønsker at udforske. Coachen coacher fokuspersonen imens de flytter sig imellem felterne i krydset. Derefter skidtes roller.

40 KRAFTFULDE SPØRGSMÅL Starter med åbne spørgsmål: Hvordan, Hvad, Hvornår, Hvor, Hvilke, Hvem, Hvorledes (ikke Hvorfor). Er gerne korte og formuleret tydeligt og præcist. Skaber ny viden og forståelse for modtageren. Er nysgerrige, mulighedsorienterede og fremadrettede. Stillet fra nuet (ikke tænkt og forberedt). Har den rette timing (ét spørgsmål kan fungere i én kontekst og ikke i en anden).

41 UÆRBØDIGE SPØRGSMÅL Hvad gør I hver især for at fastholde den situation, I befinder jer i? Hvad er det gode ved den situation, I befinder jer i lige nu? Hvilke andre historier kan fortælles om den situation, I befinder jer i? Hvad sker der, hvis I ikke gør noget?

42 ANERKENDENDE SPØRGSMÅL Hvad er jeres bedste erfaringer med? Hvad gjorde at I lykkedes så godt med dette? Hvad er jeres største ressourcer i forhold til at overkomme jeres udfordringer? Hvad gør I allerede som virker godt?

43 SURFING SPØRGSMÅL Hvad er I optagede af i øjeblikket? Hvad er I ellers optagede af? Hvad snakker I om i pauserne Hvad er de hotte samtale emner?

44 PRÆCISERENDE SPØRGSMÅL Hvornår er SNART? Hvem er ALLE? I siger det er UMULIGT, men hvad ville der ske, hvis I gjorde det alligevel? Hvem er MAN? Hvem skal gøre noget?

45 VIRKSOMHEDSCASE

46 FROKOST

47 PROCES- OG SAMTALESTYRING GAME MASTERING

48 KOMMUNIKATION OG SITUATIONER IMELLEM MENNESKER FORSTÅET SOM SPROGSPIL* PEARCE (1999) WITTGENSTEIN* Sprogspil (Game) - ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger - som i et spil. Gameplayer - ved hvordan man følger reglerne for spillet, men kender ikke de overordnede betingelser og værdier, som spillet bygger på. Gamemaster - har gameplayerens færdigheder samt en overordnet forståelse for hvornår spillet behøver en ændring og hvordan man skaber nye variationer og nye spil.

49 KOMMUNIKATIONSNIVEAUER I SAMTALER/PROCESSER Kontakt vis interesse, god small talk Kontrakt Aftale emne, mål og arbejdsform. Time out Samtale om samtalen, genforhandling af kontrakt Afslutning Opsummér udbyttet af samtalen Procesniveau Handlingsniveau Samtale og spørgsmål Indhold Gamemaster: Mestrer meta- og handlingsniveau og omsætter det i handling

50 OM KONTRAKTER Kontrakt = Aftale om ramme og retning for samtalen (Hvad, hvorfor, hvordan) Hvilken samtale vil være hjælpsom i situationen? Baggrund og kontekst Samtaletype (ex. Brainstorm) Varighed Ud fra bestemt model f.eks. Karl Tomm Kontrakten er et kommunikationsredskab, som kan bruges i alle typer af samtaler.

51 HVILKEN SAMTALE SKAL VI HAVE? Vejledning? Andet...? Mødeleder? Et godt råd? Konflikthåndtering? Information eller instruktion? Overtage opgaven og løse den? Ordre eller beslutning? Undervisning? Coaching/sparring? 1. Opgavecoaching? 2. Samarbejdscoaching? 3. Kompetencecoaching?

52 OM KONTRAKTER Roller i samtalen: Brainstorm, dvæle, perspektivere Djævlens advokat Aktiv vs. bare lytte Kort vs. Længere (forløb / flere samtaler) Ud fra bestemt model f.eks. 5F, løsningsfokuseret samtale, etc... Kontrakten er et kommunikations- og navigationsredskab, som i princippet kan bruges i alle typer af samtaler.

53 OM KONTRAKTER Kontrakter kan være åbne: hvad vil du tale om? Kontrakter kan være lukkede: fokus for denne samtale er dine arbejdsopgaver / dit nuværende projekt og hvor du kan udvikle dig i forhold til det. Hjælpespørgsmål: Hvad er emnet? Hvad er målet med samtalen? Hvad ønsker du at få ud af denne samtale? Når vi er færdige her om xx tid, hvor vil du så gerne have at vi er nået til? Hvad vil du gerne have min hjælp til at blive afklaret omkring? Hvad er din største udfordring lige nu? Kontrakten = samtalens røde tråd

54 KONTRAKT En fælles aftale om hvilken samtale vi skal have Formål med samtalen (baggrund, hvorfor?) Udbytte (hvad skal være slutmålet) Proces (Vejledning, rådgivning, sparring, dialog, brainstorm) F U P

55 TIME OUT SPØRGSMÅL Taler vi om det, der er vigtigst for dig? Er vi på rette vej i samtalen? Er det stadig det samme mål, du har eller skal vi ændre fokus? Genforhandle kontrakten Lad os lige prøve at gøre status: Hvilke ting er blevet afklarede? Hvad skal vi fokusere på nu? For mig at se er der to veje at gå herfra - 1).. og 2)... Ser du andre? Hvilken skal vi vælge? Lille Stor

56 AFSLUTNING EN AFSLUTNING PEGER BÅDE FREM OG TILBAGE Om indholdet I forhold til det vi aftalte i starten hvor er du så nu henne i forhold til emnet? Hvad har vores samtale bragt? Er du kommet videre i forhold til emnet? Har du fundet nogle gode løsninger på det? Hvad taler for, at det er gode løsninger? Hvad sker der herfra? Hvordan vil du gribe det an? Om samtalen Hvad var det vi gjorde, der fik samtalen til at fungere? Hvilke spørgsmål eller noget andet var særligt virkningsfulde? Vær gerne meget konkret! OBS! Lad fokuspersonen opsummere, således at coach ikke tager ejerskab

57 ØVELSE: SAMTALE VHA. GAMEMASTERMODELLEN Hjælp den anden til at afklare en nuværende eller kommende udfordring. Hav fokus på at bruge nøgleord og at stille spørgsmål. Metode: Gamemasterfærdigheder (Kontrakt/Time-out/afslut) Processen: Forbered kontrakt, timeout og afslutning og tider til en samtale (Fokus er på en samtale, der hjælper til at afklare en nuværende eller kommende udfordring) Roller: Fokusperson, interviewer (coach), observatør Gennemfør Anerkendende feedback fra observatør: Hvad lykkedes? Evaluer: Hvad lærte I af det? Hvordan gik det med brugen af teknikkerne? Hvilken effekt oplevede I?

58 EGNE LÆRINGSMÅL OG AKTIONSLÆRING Hvor ser du dine styrker og dit udviklingspotentiale? Hvad kunne du godt tænke dig at prøve af til næste gang?

59 UDBYTTE: AKTIONSLÆRINGSPLAN Udfordring eller mulighed Hvad vil jeg lære? Hvilke ideer vil jeg gerne prøve af? Hvornår vil jeg gøre det? Hvem vil jeg involvere og hvad skal jeg bruge?

60 AFSLUTNING OG EVALUERING Off course Det regnede jeg også med Thank you Det var godt at blive mindet om - Genopfrisker perspektiver, værktøjer og ideer Aha! Det var nyt og spændende det må jeg tænke over hvordan kan implementeres YES!! Oplagt, det kan jeg gå i gang med, med det samme

61 TAK FOR NU! LEMMY K. L. JENSEN, CHEFKONSULENT RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Systemisk projektledelse

Systemisk projektledelse Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard (red) (2012) Systemisk projektledelse den 21-01-2013 kl. 8:15 Søren Moldrup side 1 af 9 sider INDLEDNING Projektledelse handler traditionelt om at komme

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere