DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841"

Transkript

1 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT

2 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere processer I virksomheder omkring udvikling af kompetenceudviklingsstrategier som tager udgangspunkt i/understøtter virksomhedens vækststrategi. Endvidere skal konsulenten vejlede omkring/drive udmøntning af kompetencestrategien I en konkret plan for kompetenceudvikling I virksomheden hvor relevante leverandører af uddannelsestilbud inddrages. Der skal tilrettelægges et forløb, som sikrer, at de deltagende konsulenter kompetenceudvikles I Facilitering af processer I virksomheder omkring udvikling af kompetenceudviklingsstrategi.

3 UDBYTTE Overordnet ønsker vi i løsningen af denne opgave at skabe kompetencer i forhold til: At kunne agere kompetent i rollen som proceskonsulent/facilitator. Herunder at kunne mestre praktiske metoder til facilitering af møder og processer. At kunne håndtere, beskrive og afdække vækst- og kompetenceudviklingsstrategier på en overskuelig og metodisk måde, samt omsætte disse til konkrete planer med inddragelse af relevante leverandører. Det samlede udbytte af kompetencerne er for os en udviklet kapacitet som faciliterende rådgiver fremfor en specialiseret ekspert. Med de tillærte kompetencer kan deltagerne indtage en holistisk tilgang til virksomhederne og dermed være med til at sikre størst mulig realisering af gevinster i virksomhederne.

4 ROLLER & REGLER Roller I er eksperterne på mødet med virksomhederne Jeg skal undervise, træne og hjælpe jer med at strække jeres kompetencer Retningslinjer 1. Modtageren bestemmer budskabet vi danner vores egen virkelighed 2. Det vi giver opmærksomhed, vokser 3. Alt, hvad vi vil lykkes med sker i relationer

5 MODUL 1 MIG SOM RÅDGIVER Velkomst og Intro Læringsopsamling på baggrund af den forberedende opgave Indledende tanker om det at være rådgiver og konsulent Mindfulness hvorfor nu det? Relationsopbygning i professionelle relationer Identifikation af de reelle og vigtige behov for rådgivning hos kunden Tillid og den betroede rådgiver Arbejde med egne læringsmål Afslutning og evaluering

6 MODUL 2 MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 Læringsopsamling på baggrund af den forberedende opgave, herunder refleksion over effekt i egen praksis af læringsmål fra modul 1 Afklaring af forskellige konsulentroller og positioner Adskillelse af proces og indhold Grundliggende teori som fundament for procesledelse Meningsskabende, involverende processer Kunsten at stille spørgsmål, model for spørgsmålstyper Nysgerrighed som metode og skabelse af udforskende processer Proceskonsulenten som gamemaster et samtale- og procesværktøj der holder fokus på udvikling af løsninger og resultater Arbejde med egne læringsmål Afslutning og evaluering

7 MODUL 3 MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 2 Læringsopsamling på baggrund af den forberedende opgave, herunder refleksion over effekt i egen praksis af læringsmål fra modul B Anerkendelse som metode til skabelse af engagement og ejerskab Håndtering af modstand Effektiv og værdiskabende mødefacilitering Kontraktstyring som fremmer værdiskabelse i processer Resultatunderstøttende værktøjer projektmodeller Arbejde med egne læringsmål Afslutning og evaluering

8 PROGRAM FOR I DAG 0915: Velkomst, Intro og læringsopsamling 1000: Procesledelse: Positioner, proces/indhold og grundlæggende teori om meningskabende, involverende processer 1100: Nysgerrighed og kunsten at stille spørgsmål 1200: Frokost 1230: Virksomhedscase 1340: Game Mastering 1440: Egne læringsmål 1455: Opsamling og evaluering 1500: Vi ses!

9 LÆRINGSOPSAMLING Hvad er procesledelse? Hvilke forskellige konsulentroller og positioner kan man indtage og hvor placerer proceslederen sig ift de andre?

10 PROCESLEDELSE: POSITIONER, PROCES/INDHOLD OG GRUNDLÆGGENDE TEORI OM MENINGSKABENDE, INVOLVERENDE PROCESSER

11 AT LEDE EN PROCES SYSTEMISKE NØGLEBEGREBER Intervention i den organisatoriske hverdag Fra A til B: VI SKAL VIDE HVOR VI GERNE VIL HEN!!! Den tilpasse forstyrrelse Vi kan ikke- ikke påvirke hvordan vil vi bruge vores sprog? Arbejdshypoteser Neutralitet og uærbødighed Magt og etik Proceslederens positioner

12 FORSKELLIGE KONSULENTROLLER OG POSITIONER Generalist Sparringspartner Facilitator Indhold Proces Rådgiver Supervisor/Mentor Specialist

13 FORVENTNINGER TIL DIN ROLLE OG POSITION

14 AT HOLDE TINGENE ADSKILTE Procesleder/facilitator Ansvar for overordnede rammer for udvikling Øvelser, samtaler og værktøj til at nå mål Udfordre, inspirere og tilvejebringe nye perspektiver Ingen aktiver i indholdet og løsninger Engagement og ønske om at hjælpe og forstå Deltagere Udfordringer, indhold og løsninger Sætte sig selv i spil og bidrage til mening og udvikling Aktiver i indhold, løsninger/udfordringer og mål Engagement og ønske om forandring og udvikling

15 MENINGSKABENDE, INVOLVERENDE PROCESSER

16 INDIVIDETS MENINGSDANNELSE AUTOPOIESIS (HUMBERTO MATURANA) Vores billede af verden skabes gennem sanserne. Konstruerer egne mentale modeller Strukturel kobling Indre meningsdannelse Selvreference Autopoiesis

17 FOKUS PÅ RELATIONER OG SYSTEMER Verden består af mange sandheder (Multivers) Kommunikationen er bindemiddel Verden består af kommunikation af mening i relationer, ikke af sandheder og individer Systemisk helhedssyn se hele systemet

18 KUNNE SE TINGENE FRA ET META PERSPEKTIV Vi kommunikerer med vores eget billede af den anden/de andre

19 HUSKE AT SANDHEDEN ER DEN PT. BEDSTE FORKLARING Den er lokalt forhandlet i systemet

20 LINEARITET VS. CIRKULARITET Chef: vi skal have afklaret... Chef: Frustreret, der sker ikke en skid Chef: Så er jeg nød til at gøre det igen, handler Chef: frustreret Chef til konsulenten: de tager ikke ansvar for... Mellemlederne: Chefen plejer jo at tage teten, Hvad kommer han med?... Mellemlederne: Venter, Gør ikke noget Mellemlederne: Fint ( det er som det plejer) Mellemlederne: Gør som altid

21 DE MANGE PERSPEKTIVER

22 MULTIVERSE LOGIKKER Produktion Fejlfri produktion, kvalitet, stringens, logistik, styringssystemer m.m. -En mekanisk-teknisk tænkning Salg Salgstal, individuelle præstationsmålinger, sæsonudsving, kampagner, hurtigst muligt ud til kunderne m.m. Analytisk, psykologisk tænkning De gode spørgsmål: Hvad må de hver især være loyale overfor? (interesser, mål, værdier m.m.) Administration registring og dokumentation, gentagelse, it m.m. -En formalistiskmatematisk tænkning Direktion Share holders value, strategi, magt, bundlinie m.m. -En strategisk, økonomisk tænkning HR Relationer, kommunikation, læring, trivsel, kompetenceudvikling m.m. Tænkning i relationer, kompetencer og sociale systemer Hvordan forholder de sig hver især til projektets mål? Hvordan gør vi det vedkommende for dem?

23 PERFEKTIONSHYPOTESEN ALLE HANDLER PERFEKT UD FRA EGNE LOGIKKER

24 INDRE MENINGSDANNELSE Auto = selv Poiesis = skabelse, digtning Perfektionshypotesen Et selvrefererende system Forandringsforståelse: tid + kærtegn + forstyrrelse Den tilpasse forstyrrelse! All you can do is to tickle it and see how it jumps (Peter Lang)

25 MENING SKABES I KONTEKSTEN Det første, det er vigtigt at vi forholder os til, når vi skal lede en proces eller en gruppe er at forstå konteksten og sætte konteksten. Konteksten er rammesættende for den mening der bliver skabt. Det er en form for kultur, hvor der er noget vi siger og noget vi ikke siger. Når vi f.eks. gerne vil skabe rum for udvikling tænke i nye baner, bruge vores ressourcer og ideer og perspektiver bedst muligt, så er det vigtigt at vi sætter en tydelig og klar kontekst for hvordan vi skal arbejde sammen. At der gælder nogle andre spilleregler her, end i vores normale arbejde. At vores positioner måske er anderledes og at vi skal indgå i andre samarbejdsformer end normalt.

26 VI MÅ FORHOLDE OS TIL KULTUREN OG PÅVIRKE DEN GENNEM VORES SPROG OG HANDLINGER

27 SPROGET SKABER VORES VIRKELIGHED Sproget er ikke et spejl på livet, det er livets gøren i sig selv Sproget er vores lysende lygte Sproget er magtfuldt og bærer både ødelæggelse og det opbyggende i sig Med vores sprog kan vi etablere et mindset: Lære af vores successer og gode erfaringer eller.. Vi skaber heliotropier og pygmalion effekter med vores sprog Vores sproglige mest kraftfulde våben er spørgsmålet

28 FNIPSEL ØVELSE Svar på de følgende spørgsmål i jeres gruppe: Sig ordet FNIPSEL hvilke associationer får I? Definer meningen og betydningen af orden hvad betyder det for jer som gruppe? Skriv mindst to sætninger hvor ordet FNIPSEL indgår.

29 NYSGERRIGHED OG KUNSTEN AT STILLE SPØRGSMÅL

30 FORSKELLIGE TYPER AF SPØRGSMÅL SKABER FORSKELIG EFFEKT Øverste chef, har en fagligt dygtig medarbejder, som der er en række samarbejdsproblemer med i relation til lederen og til de andre medarbejdere Liniærer spørgsmål: ( Hvornår er der problemer?, Hvad gør han? ) Virkning på fokusperson - fastholder - stimulerer fordomme Ledende spørgsmål: ( Er det fordi han er ondskabsfuld, Skulle du ikke sætte ham grundigt på plads? ) Virkning på fokusperson - fastlåser - stimulerer til konfrontation Perspektivspørgsmål: ( Hvordan tror du han tænker om jeres relation? ) Virkning på fokusperson - frigør -stimulerer accept Fremtidsspørgsmål: ( Er der nogen ting du kan gøre anderledes, som vil gavne jeres samarbejde? Hvad kan gøre ham mere tilfreds i jeres relation?, Kan de andre medarbejdere gøre noget? ) Virkning på fokusperson - udvikler - stimulerer kreativitet

31 KARL TOMMS MODEL FOR SPØRGSMÅLSTYPER I følge Karl Tomm rummer alle spørgsmål som en interviewer stiller: - en eller anden intention - og udspringer af antagelser (bevidste eller ubevidste) - [1] Interventive Interviewing: Part 111. Intending to Ask Linial, Circular, Strategic or Reflexive Questions, Karl Tomm, M.D.t., s.1-4, Fam. Proc., Vol. 27, 1988

32 Lineære antagelser Fortid/ enkle Fremtid/ enkle Orienterende Intention Influerende Intention Fortid/ komplekse Fremtid/ komplekse Cirkulære antagelser

33 KARL TOMM S SPØRGSMÅLSTYPER Detektiven Liniære antagelser Kaptajnen Problem forklarende Ledende Problem definerende Orienterende Intention Årsag/virkning Fortidenkle spørgsmål Fortidkomplekse spørgsmål Fremtidsenkle spørgsmål. Fremtid komplekse spørgsmål Konfronterende Influerende Intention Hypotetiske (fremtids-) Differentierende Antropologen Cirkulære antagelser Observator perspektiv Fremtidsforsker Figur: Karl Tomm - Spørgsmålstyper

34 KARL TOMMS SPØRGSMÅLSTYPER

35 DETEKTIVEN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Hvordan vil du beskrive din udfordring/hvad du er optaget af (kort)? Tove Krebs Lange Hvem er involveret? Hvor længe har det stået på? Hvilken betydning har det for dig? Og andre? Beskriv den seneste situation, hvor du har oplevet denne udfordring. Hvad gjorde du i situationen? Hvornår opstår denne udfordring typisk? Hvornår er den der ikke? Hvad er de bedste erfaringer, du har med at håndtere udfordringen? Hvem plejer du at tale med om disse udfordringer?

36 ANTROPOLOGEN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Tove Krebs Lange Hvad ville andre (i din organisation) fortælle om din udfordring? Hvad ville de fortælle om din måde at håndtere udfordringen på? Hvad vil være den største forskel på det, andre fortæller, og det som du selv oplever? I hvilke sammenhænge har du oplevet, at det har været vanskeligst at håndtere udfordringen? I hvilke sammenhænge har du oplevet, at det har faldet dig nemmere? Hvad ville jeg ikke kunne undgå at værdsætte ved din måde at håndtere denne udfordring? Hvad er den mest positive effekt, som du oplever, når det lykkes for dig at håndtere denne udfordring? For dig? For andre? Hvis jeg spurgte din kollega, hvad ville hun sige om

37 Tove Krebs Lange FREMTIDSFORSKEREN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Lad os forestille os, at du er i stand til at håndtere denne type af udfordringer på en måde, som du finder helt ideel: hvad kendetegner så situationen? Beskriv idealsituationen så konkret som muligt. Hvad gør du i situationen - hvad gør andre? Hvordan tror du andre ville beskrive idealsituationen? Hvis idealsituationen var et billede eller en metafor, hvad ville det så være? Hvad vil være det mest vigtige for dig at lykkes med? Hvilken positiv forskel ville det gøre for dig (og andre) at Hvordan vil du fejre succesen, når du du kunne håndtere udfordringen på denne måde? har nået idealsituationen? Hvis der skete et mirakel i nat, og dit problem havde løst sig mens du sov, hvad ville være ændret?

38 KAPTAJNEN EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL Hvilke af de muligheder, som du har skitseret tror du mest på? Hvornår skal du have gjort noget ved denne udfordring? Hvad vil være det mindste skridt, som du kan tage, som vil have den største effekt? Hvad vil være dit første skridt? Hvilken positiv udvikling vil vi allerede kunne se om 1 måned, når du har taget dette skridt? Hvem skal hjælpe dig til at holde dig fast på første skridt og efterfølgende skridt? Hvem bliver i øvrigt involveret? Hvilke mål vil du opstille for de næste 3 måneder? Hvad har du opnået, næste gang vi taler sammen? Tove Krebs Lange

39 TRÆNING I KARL TOMM S SPØRGSMÅLSTYPER Lav et kryds på gulvet og definer de fire felter ift. detektiv, antropolog, fremtidsforsker og kaptajn. Gå sammen to og to en coach og en fokusperson. Fokuspersonen finder en problematik eller lignende som vedkommende ønsker at udforske. Coachen coacher fokuspersonen imens de flytter sig imellem felterne i krydset. Derefter skidtes roller.

40 KRAFTFULDE SPØRGSMÅL Starter med åbne spørgsmål: Hvordan, Hvad, Hvornår, Hvor, Hvilke, Hvem, Hvorledes (ikke Hvorfor). Er gerne korte og formuleret tydeligt og præcist. Skaber ny viden og forståelse for modtageren. Er nysgerrige, mulighedsorienterede og fremadrettede. Stillet fra nuet (ikke tænkt og forberedt). Har den rette timing (ét spørgsmål kan fungere i én kontekst og ikke i en anden).

41 UÆRBØDIGE SPØRGSMÅL Hvad gør I hver især for at fastholde den situation, I befinder jer i? Hvad er det gode ved den situation, I befinder jer i lige nu? Hvilke andre historier kan fortælles om den situation, I befinder jer i? Hvad sker der, hvis I ikke gør noget?

42 ANERKENDENDE SPØRGSMÅL Hvad er jeres bedste erfaringer med? Hvad gjorde at I lykkedes så godt med dette? Hvad er jeres største ressourcer i forhold til at overkomme jeres udfordringer? Hvad gør I allerede som virker godt?

43 SURFING SPØRGSMÅL Hvad er I optagede af i øjeblikket? Hvad er I ellers optagede af? Hvad snakker I om i pauserne Hvad er de hotte samtale emner?

44 PRÆCISERENDE SPØRGSMÅL Hvornår er SNART? Hvem er ALLE? I siger det er UMULIGT, men hvad ville der ske, hvis I gjorde det alligevel? Hvem er MAN? Hvem skal gøre noget?

45 VIRKSOMHEDSCASE

46 FROKOST

47 PROCES- OG SAMTALESTYRING GAME MASTERING

48 KOMMUNIKATION OG SITUATIONER IMELLEM MENNESKER FORSTÅET SOM SPROGSPIL* PEARCE (1999) WITTGENSTEIN* Sprogspil (Game) - ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger - som i et spil. Gameplayer - ved hvordan man følger reglerne for spillet, men kender ikke de overordnede betingelser og værdier, som spillet bygger på. Gamemaster - har gameplayerens færdigheder samt en overordnet forståelse for hvornår spillet behøver en ændring og hvordan man skaber nye variationer og nye spil.

49 KOMMUNIKATIONSNIVEAUER I SAMTALER/PROCESSER Kontakt vis interesse, god small talk Kontrakt Aftale emne, mål og arbejdsform. Time out Samtale om samtalen, genforhandling af kontrakt Afslutning Opsummér udbyttet af samtalen Procesniveau Handlingsniveau Samtale og spørgsmål Indhold Gamemaster: Mestrer meta- og handlingsniveau og omsætter det i handling

50 OM KONTRAKTER Kontrakt = Aftale om ramme og retning for samtalen (Hvad, hvorfor, hvordan) Hvilken samtale vil være hjælpsom i situationen? Baggrund og kontekst Samtaletype (ex. Brainstorm) Varighed Ud fra bestemt model f.eks. Karl Tomm Kontrakten er et kommunikationsredskab, som kan bruges i alle typer af samtaler.

51 HVILKEN SAMTALE SKAL VI HAVE? Vejledning? Andet...? Mødeleder? Et godt råd? Konflikthåndtering? Information eller instruktion? Overtage opgaven og løse den? Ordre eller beslutning? Undervisning? Coaching/sparring? 1. Opgavecoaching? 2. Samarbejdscoaching? 3. Kompetencecoaching?

52 OM KONTRAKTER Roller i samtalen: Brainstorm, dvæle, perspektivere Djævlens advokat Aktiv vs. bare lytte Kort vs. Længere (forløb / flere samtaler) Ud fra bestemt model f.eks. 5F, løsningsfokuseret samtale, etc... Kontrakten er et kommunikations- og navigationsredskab, som i princippet kan bruges i alle typer af samtaler.

53 OM KONTRAKTER Kontrakter kan være åbne: hvad vil du tale om? Kontrakter kan være lukkede: fokus for denne samtale er dine arbejdsopgaver / dit nuværende projekt og hvor du kan udvikle dig i forhold til det. Hjælpespørgsmål: Hvad er emnet? Hvad er målet med samtalen? Hvad ønsker du at få ud af denne samtale? Når vi er færdige her om xx tid, hvor vil du så gerne have at vi er nået til? Hvad vil du gerne have min hjælp til at blive afklaret omkring? Hvad er din største udfordring lige nu? Kontrakten = samtalens røde tråd

54 KONTRAKT En fælles aftale om hvilken samtale vi skal have Formål med samtalen (baggrund, hvorfor?) Udbytte (hvad skal være slutmålet) Proces (Vejledning, rådgivning, sparring, dialog, brainstorm) F U P

55 TIME OUT SPØRGSMÅL Taler vi om det, der er vigtigst for dig? Er vi på rette vej i samtalen? Er det stadig det samme mål, du har eller skal vi ændre fokus? Genforhandle kontrakten Lad os lige prøve at gøre status: Hvilke ting er blevet afklarede? Hvad skal vi fokusere på nu? For mig at se er der to veje at gå herfra - 1).. og 2)... Ser du andre? Hvilken skal vi vælge? Lille Stor

56 AFSLUTNING EN AFSLUTNING PEGER BÅDE FREM OG TILBAGE Om indholdet I forhold til det vi aftalte i starten hvor er du så nu henne i forhold til emnet? Hvad har vores samtale bragt? Er du kommet videre i forhold til emnet? Har du fundet nogle gode løsninger på det? Hvad taler for, at det er gode løsninger? Hvad sker der herfra? Hvordan vil du gribe det an? Om samtalen Hvad var det vi gjorde, der fik samtalen til at fungere? Hvilke spørgsmål eller noget andet var særligt virkningsfulde? Vær gerne meget konkret! OBS! Lad fokuspersonen opsummere, således at coach ikke tager ejerskab

57 ØVELSE: SAMTALE VHA. GAMEMASTERMODELLEN Hjælp den anden til at afklare en nuværende eller kommende udfordring. Hav fokus på at bruge nøgleord og at stille spørgsmål. Metode: Gamemasterfærdigheder (Kontrakt/Time-out/afslut) Processen: Forbered kontrakt, timeout og afslutning og tider til en samtale (Fokus er på en samtale, der hjælper til at afklare en nuværende eller kommende udfordring) Roller: Fokusperson, interviewer (coach), observatør Gennemfør Anerkendende feedback fra observatør: Hvad lykkedes? Evaluer: Hvad lærte I af det? Hvordan gik det med brugen af teknikkerne? Hvilken effekt oplevede I?

58 EGNE LÆRINGSMÅL OG AKTIONSLÆRING Hvor ser du dine styrker og dit udviklingspotentiale? Hvad kunne du godt tænke dig at prøve af til næste gang?

59 UDBYTTE: AKTIONSLÆRINGSPLAN Udfordring eller mulighed Hvad vil jeg lære? Hvilke ideer vil jeg gerne prøve af? Hvornår vil jeg gøre det? Hvem vil jeg involvere og hvad skal jeg bruge?

60 AFSLUTNING OG EVALUERING Off course Det regnede jeg også med Thank you Det var godt at blive mindet om - Genopfrisker perspektiver, værktøjer og ideer Aha! Det var nyt og spændende det må jeg tænke over hvordan kan implementeres YES!! Oplagt, det kan jeg gå i gang med, med det samme

61 TAK FOR NU! LEMMY K. L. JENSEN, CHEFKONSULENT RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Før-leder-forløb 2013 modul 3 Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.25: Velkomst & scenen sættes for dagens proces-laboratorium 09.25-10.00:

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Planprocesser i et systemisk perspektiv

Planprocesser i et systemisk perspektiv Planprocesser i et systemisk perspektiv ATTRACTOR- Institut for systemisk ledelse, kommunikation og intervention. Cand. Psych Kristian Aagaard Dahl kd@attractor.dk www.attractor.dk 1 Program Den systemiske

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket ETHVERT MØDE MELLEM MENNESKER ER UNIKT - OG EN MULIGHED FOR NY

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS

Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS Formål/mål Formålet er at styrke din gennemslagskraft i TRrollen Målene er: at styrke

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere