REFERAT Dato: 24. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Dato: 24. februar 2009"

Transkript

1 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme (CE), Henning Larsen Architects (HLA), Tegnestuen Vandkunsten (TV), Årstiderne Arkitekter (ÅA) og Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA). Dagsorden Velkomst og status for projektet efter vedtagelsen af rammelokalplan, herunder en beskrivelse af de midlertidige aktiviteter og deres betydning for Carlsbergbyens image, direktør Lars Holten (LH), Carlsberg Ejendomme. Byggeafsnit 17 (det første byggeafsnit). Den overordnede idé inkl. landskabsplan illustreret via 3Dmodel, udviklingschef Jacob Martin Andersen (JMA), Carlsberg Ejendomme. PAUSE Præsentation af de tre nybyggerier samt silorenoveringen i det første byggeafsnit ved Lars Steffensen (LS), Henning Larsen Architects, Søren Nielsen (SN), Tegnestuen Vandkunsten, Anders Kærsgaard (AK), Årstiderne Arkitekter, Thomas West (TW), Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Lars Holten bød velkommen til det sjette dialogmøde med omgivelserne og andre interesserede i relation til den kommende bydel Carlsberg. Han gennemgik kort dagsordenen og fortalte bl.a., at de enkelte tegnestuer involverede i det første byggeafsnit, "Byggeafsnit 17", efter pausen selvstændigt ville præsentere deres kommende bygninger. Endvidere ville der, med verdenspremiere, blive præsenteret en model i 3D af den kommende bydel med særligt fokus på det første byggeafsnit. Lars Holten gennemgik herefter nogle af de 57 indsigelser, der er kommet i forbindelse med, at rammelokalplanen har været i høring, og hvad disse har afstedkommet af ændringer i projektet. Tårnhusenes placeringer er blevet justeret bl.a. som følge af en indsigelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen vedr. friholdelse af sigtelinien fra Norske Allé i Søndermarken. Dette har generelt medført, at flere tårnhuse er blevet flyttet længere ind på grunden. Carlsberg Ejendomme har også ønsket at forbedre skyggeforholdene for beboerne i Humleby, hvilket har medført flytning af to tårnhuse. Det maksimale etageantal for den fremtidige karré syd for Jerichausgade er sænket fra seks til fem. Bebyggelsen syd for Bakkehuset er trukket tilbage fra museet for at sikre yderligere "luft" til den historiske bygning endvidere er mulighederne for ekstra høj hjørnebygning fjernet. Det gør sig også gældende for Henning Larsen Architects bygning ved Kammasvej. Endelig er det præciseret, at der etableres en bred grøn kantzone mod Rahbeks Allé, som modsvarer den eksisterende på Frederiksbergsiden. Angående Enghave Station er der indgået trafikaftale regering og aftalepartier imellem, der indeholder afsættelse af 200 mio. kr. i en pulje til bl.a. Enghave og Nordhavn stationer. Afklaring vedr. stationen ventes i løbet af foråret. 1

2 De midlertidige aktiviteter på Carlsberg er begyndt at tage form. Dansehallerne kører på skinner og starter til april i den gamle mineralvandsfabrik, Tap E. Ny Tap som aktivitetshus for kreative erhverv m.v. ventes også at være oppe at køre snart de første kunstnere er allerede flyttet ind. Tap H 1 nu kaldet "Tap 1" omdannes til en hal for totaloplevelser. Store dele af området er nu blevet åbnet for offentligheden. Endnu en del åbnes i løbet af få uger, når en række ammoniaktanke er blevet fjernet. I forbindelse med områdets åbning er der indført parkeringsbetaling. Lars Holten gav afslutningsvis en status for byggeristart. Første byggeri forventes at gå i gang sommeren Indflytning sker ultimo 2010/primo Byggestart er dog omgærdet med en vis usikkerhed p.t. grundet finanskrise. Det blev nævnt, at der skal findes en løsning på finansiering, før byggeriet kan gå i gang i det første byggeafsnit. Spørgsmål: Bliver den store Carlsberg-silo med hovedkontor revet ned i forbindelse med byggeriet i det første byggeafsnit? LH: Nej, den store Carlsberg-silo er ikke en del af Byggeafsnit 17. Udviklingschef Jacob Martin Andersen fra Carlsberg Ejendomme fik ordet og lagde ud med at vise den model i 3D, som Carlsberg Ejendomme har fået udarbejdet af Byggeafsnit 17 i færdigbygget scenarium. Modellen skal give et særligt indblik i byrummene, som jo er det særlige i planen for Carlsberg-byen. Modellen vil kontinuerligt blive udviklet med nye byggeafsnit og endelige designs. JMA berettede under fremvisningen af 3D-modellen om de nye bygninger i det første byggeafsnit og særligt byrummet, "Industrikulturens Plads", som er tegnet af de schweiziske landskabsarkitekter, Vogt. Han fortalte, at der efter planen skal være børnehaver i Tegnestuen Vandkunstens bygning samt i den såkaldte "Håndværkerbygning". Disse vil få adgang til legepladser i den nye byhave, der anlægges mellem Bakkehuset, Vandkunstens bygning, Gl. Bakkehus og "Håndværkerbygningen". Byhaven er også tegnet af Vogt. Vogts idé med "Industrikulturens Plads" er visuelt at sikre, at det meget markante fald i byggeafsnittet fortsat bliver "opdaget". Dette sker gennem anlæggelse af en række trappeplateauer, hvorpå man også kan sætte sig ned og hvile. Fladerne mellem trapperne kan man forestille sig anvendt til eksempelvis udendørsservering hvilket konkret projekteres i forbindelse med Tegnestuens Vandkunstens bygning. De gamle, rustne masktanke bevares og bliver pladsens fikspunkt og primære industrielle kobling. Mellem Vandkunstens nye bygning og Bakkehuset anlægges en offentlig, grøn zone med adgang fra Kammasvej. Herfra kan man via en sti komme ned til den kommende byhave. Spørgsmål: Hvad med de fremtidige bygninger i Frederiksberg Kommune (langs Rahbeks Allé)? JMA: Disse kræver lokalplan i Frederiksberg Kommune. PAUSE Henning Larsen Architects ved partner Lars Steffensen præsenterede herefter tegnestuens forslag til bebyggelse ved Valby Langgade/Pile Allé. Det blev anført, at der fortsat kan komme justeringer. Bygningen er endnu ikke tegnet helt færdigt. LS nævnte, at det er bygningens grundidé, at den skal afslutte Valby Langgade/Pile Allé. Det er også denne funktion, bygningen er forudsat i Entasis' masterplan. 2

3 Spørgsmål: Bliver der fortsat ensrettet på Kammasvej? LS: Ja og en ændring herom skal ske via Frederiksberg Kommune. Spørgsmål: Kan man komme til at køre ind på Carlsberg fra Kammasvej? LS: Nej, men man kan gå ind på grunden, og det er derfor, at vi introducerer kolonnaden. Lars Steffensen fortsatte herefter med at beskrive bygningen og forklare tankerne herom. Det er en bygning, der er lidt større end det nuværende Søndermarkshus men lidt mindre end en karré. Den skal både rumme det mere højtidelige udtryk på Frederiksberg og det mere uforudsigelige "Carlsbergske". Bygningen er præget af denne sammensathed; mod Frederiksberg står facaden klassisk og højtidelig mod Carlsberg er den åben og tilgængelig. Huset kommer til at rumme ni boliger, men er så lille, at det kun har én elevatoradgang. Det er en bygning, der skal opdages. Arkitekterne overvejer at genanvende teglstenene fra Søndermarkshuset herved sikres en vis bæredygtighed i byggeriet samt patina på en ny bygning. Spørgsmål: Kommer der hegn? LS: I gårdrummet mellem det nye hus og Laboratoriebygningen kommer der træer, som bliver et grønt svar på haverne på Kammasvej. Spørgsmål: Kommer der butikker i stuen? LS: Det håber vi inderligt, at der gør. Spørgsmål: Hvordan kan man forholde sig til højden på byggeriet; at tale om fire eller fem etager giver jo ikke mening, eftersom etager kan have varierende højder? LS: Der sker noget i terrænet på dette sted, som gør, at etagerne ikke følger hinanden. Mens den øverste del af bygningen får fire etager, bliver der fem etager længere nede mod Laboratoriebygningen. Hvilke vinduespartier arbejder I med? Lodrette og i rummets fulde højde? LS: Delvis ja. Der bliver nok en lille brøstning, men der bliver tale om høje, slanke vinduer øverst, mens der i bunden af bygningen bliver mere brede formater. Spørgsmål: Tager man Google og ser på skygger, så kan vi se, at fire lejligheder i Ny Bakkehus får taget deres sollys! LS: Vi kan ikke påstå, at bygningen ikke skygger. Det gør den som alle andre bygninger, men den overholder alle højdegrænseplaner for København og Frederiksberg kommuner Lars Steffensen fortalte videre, at der arbejdes med en vejudvidelseslinie Kammasvej bliver en smule bredere. Det samme gør fortovet og endvidere indeholder HLA's bygning en kolonnade, der faktisk kommer til at virke som en ekstraudvidelse af fortovet. Tegnestuen trækker det nye hus en smule tilbage i forhold til det eksisterende således at det kommer til at flugte med den øvrige facaderække langs Pile Allé. Endelig konstaterede han, at bygningen ikke vil få ventilationsanlæg eller elevatortårne, der stikker op fra taget. En deltager i mødet udtrykte håb om, at arkitekterne "fattede bare lidt om", hvad det er for et område, de har med at gøre. Hans indtryk var, at unge arkitekter ikke forstår ret meget af historien. Efter HLA s gennemgang var det Tegnestuen Vandkunsten ved partner Søren Nielsens tur til at præsentere deres byggeri, som skal ligge lige syd for Bakkehuset. Søren Nielsen fortalte, med udgangspunkt i Entasis helhedsplan, om de planlægningsmæssige rammer for netop deres byggeri herunder forhold vedrørende volumen samt den indskæring i bygningen, som er afstedkommet efter 3

4 dialog med Frederiksberg Kommune og Bakkehusmuseet. Det drejede sig på dette sted lidt mere end normalt om at skabe en meget fin balance mellem bygningsmassen og gade- og pladsrummene. Søren Nielsen beskrev Vandkunstens bygning som "en klump", som byen har formgivet. Et hus i bevægelse, der ligesom triller nedad Valby Bakke og som ikke er formgivet efter rationelle overvejelser om geometri. Spørgsmål: Er det højere end Bakkehuset? SN: Vores hus forholder sig til den ene side til et kæmpehøjt Bryghus og til den anden side til det lille Bakkehus. Det tager hverken Bryghusets eller Bakkehusets parti. Men jeg skal understrege, at der her er tale om en skitse og at meget vil forandre sig i forhold til, hvad jeg kan vise i dag. Spørgsmål: Men hvad med højden, ligger den fast? SN. Ja, vi bygger i fire etager, som bliver til fem etager efterhånden som vi bevæger os nedad på grunden. JMA supplerede med, at da de præcise etagehøjder endnu ikke kendes, kan den eksakte bygningshøjde ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Søren Nielsen oplyste videre, at der som udgangspunkt kan regnes med i alt meters højde for en stueetage med tre etager ovenpå. Spørgsmål: Det lyder ikke, som om du er så glad for det her? SN: Arkitekter er ikke ude på at bestemme alting. Vi arbejder her med en irrationel form, som er defineret af byrummet, og det er altid interessant at arbejde i feltet mellem det rationelle og det irrationelle. SN fortalte herefter videre om, at Vandkunsten skærer altaner ind i bygninger i store nicher i facaden. Mod nord har man i princippet lov til at sætte kæmpe balkoner på, men det gør man ikke, netop fordi det ville være uforeneligt med Entasis' oplæg at hænge "Mallorca-agtige" altaner på byens huse. I så fald ville man ikke kunne se de rum, som planen er ude på at få frem. Vandkunsten håber på at kunne sætte skodder på bygningen og på tværgående linier på facaden. Inspirationen hertil kommer fra nærområdet bl.a. Rahbeks Allé, hvor der efter Søren Nielsens udsagn ligger et af byens smukkeste huse. Det skal, i overensstemmelse med de overordnede præmisser for projektet, være en multifunktionel bygning eksempelvis indplaceres der en børnehave. Huset får 24 varierede boliger. De gamle masktanke bliver stående på den kommende Industrikulturens Plads. Bygningen bliver opført efter et bygningsreglement, der først træder i kraft i Der bliver varmepumper og i det hele taget mere teknik og flere installationer end normalt, hvilket skal udnyttes som arkitektonisk motiv i.e. skorstene på taget. Også Vandkunsten vil arbejde med genbrugstegl og har allerede været på studieture med henblik på at se på genanvendelse af tegl. Tegnestuen fremhævede, at man meget gerne vil bruge genbrugstegl, hvis det kan hænge sammen økonomisk. Og helst fra bryggeriområdet således at bygningen får patina herfra. Spørgsmål: Det bliver i hvert fald ikke ældreboliger? SN: Det skal du ikke sige! Københavns Kommune administrerer tilgængelighedsreglerne på den hårdest tænkelige måde. Det bliver det mest tilgængelige byggeri i København. Spørgsmål: Det ligner en ø uden grønt areal? SN: Vi arbejder i en bymæssig kontekst. Til den ene side kigger men ned i en dejlig have, og til den anden kigger man ud over en dejlig plads, men den type fællesskab, hvor der er et område, som kun er tilgængeligt for dem, der bor der, er det svært at danne her. JMA: Du rører ved et meget centralt element i planen for Carlsberg. På Vesterbro er der kæmpestore gårdrum mellem bygningerne, men man har kun adgang med en nøgle. Her på stedet har vi presset de 4

5 private gårdrum til fordel for byrummene, som er tilgængelige for alle. Hvis man vil grille og lave picnic på Carlsberg, bliver det i fælles grønne områder. Spørgsmål: Hvornår er bygningen klar til at flytte ind i? SN: Vi regner med, at det bliver i slutningen af 2010 eller i starten af Spørgsmål: Kommer der nok parkeringspladser, så Rahbeks Allé ikke bliver oversvømmet af biler? JMA: Byggeafsnit 17 vil få parkeringskælder syd for afsnittet (i byggeafsnit 2, red.), hvor der bliver mellem 300 og 500 parkeringspladser. Herefter præsenterede Årstiderne Arkitekters byggeri ved Elefantporten. Partner Anders Kærsgaard lagde ud med at berette, at huset har en overordnet geometri, der er givet på forhånd jf. Entasis helhedsplan. Man har fra tegnestuen haft et ønske om at forholde sig nænsomt og stilfærdigt til omgivelserne og skabe en facadeindramning til Elefantporten. Årstiderne Arkitekter har ladet sig inspirere af omgivelserne og stjålet med næb og kløer. Der er en tyngde i de eksisterende bygninger, som man har villet udnytte og drage fordel af. Entasis har i deres helhedsplan villet en by, der er mørk og tung. AK fastslog, at det er vigtigt at arbejde videre med de elementer, der findes i de eksisterende bygninger på området bl.a. ornamentik og en vis forfinethed men også det rå og industrielle. Disse kvaliteter, tanker, skikke og proportioner skal videreføres i respekt for det gamle, men samtidig skal der være tale om en ny og nutidig arkitektur en arkitektur der hæfter sig på det, der er foregået op gennem historien. Huset indeholder kun erhverv. Der vil være et portmotiv i facaden i stueplan og stenene ligger forskubbet i forhold til hinanden. Vinduerne bliver i forskellige størrelser, de ligger i nicher, der er trukket ind for at sikre, at den røde tegl træder frem. Facaden får en stor reliefvirkning AK koblede her inspirationsmæssigt til den gamle maltsilo længere nede af Ny Carlsberg Vej. Bygningen bliver ikke et hus, der råber højt men i detaljerne findes en rigdom hentet fra de eksisterende bygninger. Anders Kærsgaard afsluttede med at fortælle, at det for tiden overvejes, hvorvidt der i murstenene skal indskrives citater. Spørgsmål: I har ikke samme højdeønsker, som de andre tegnestuer tilsyneladende har? AK: Vi prøver at fange skalaen på stedet d.v.s. højden på Bryghuset og Laboratoriebygningen. Da der ikke umiddelbart var den store spørgelyst til lige netop Årstiderne Arkitekters bygning, konstaterede Anders Kærsgaard henvendt til mødedeltagerne: I bor længere væk fra os, kan jeg høre. Thomas West, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, præsenterede deres bygning, som adskiller sig fra de øvrige tre arkitekt-tegnestuer ved ikke at være nybyggeri men en omdannelse af en eksisterende silo. Han refererede til bygningen som en skotøjsæske støbt i beton på stedet. Bygningen ligger klos op ad Dipylonporten. VLA s hovedidé er at fjerne en række af silokernerne. Den indre kerne bevares dog grundet dennes bærende funktion, ligesom der etableres etagedæk. Siloen skal være et hus, der er tilgængeligt fra alle tre, åbne sider. Man skal også kunne gå igennem i stueetagen bliver der offentlig adgang og forhåbentlig to-fire butikker. Man skal kunne komme ind i bygningen pr. ti meter. Det skal ikke være et afvisende eller lukket hus; der vil være et centralt lobbyrum, som man kan passere igennem. Mod nord bliver der en hævet plads, som vil egne sig til udendørs ophold. 5

6 I stueetagen bliver der hele seks meter til loftet. Dette for at sikre rummeligheden og åbenheden. TW fremhævede, at netop basen er meget vigtig i de overordnede planer for Carlsberg, og derfor skal denne have en særlig stoflighed og prioritering. Bygningen skal være et flerbrugerhus, der genererer liv på gaden. Indvendigt bliver der tale om et lidt mere råt hus herved, forklarede Thomas West, etableres en kobling til den gamle industri. Vinduerne placeres i forhold til silokernerne. Mod øst vil man opleve mere variation i vinduesplaceringer og mere livlighed i bygningens udtryk jf. tanken om et varieret og sammensat hus. Det er meningen, at man skal kunne sidde og tage ophold i vinduesnicherne også selvom man ikke har et ærinde i bygningen. Hvad angår bæredygtighed, så arbejdes der også med et højt ambitionsniveau. Der ses på genbrugsmaterialer og der arbejdes med naturlig ventilation. Thomas West afsluttede med at konstatere, at Ny Carlsberg Vej med den nye bygning samt de øvrige planer i højere grad vil blive et fodgænger- og cyklistmiljø. Spørgsmål: Det er idéforladt, at man kun bygger skarpskårent! TW: Disse forhold og præmisser er angivet i den vedtagne lokalplan. Efter Vilhelm Lauritzen Arkitekters præsentation var det tid til mere generelle spørgsmål, betragtninger og diskussion i relation til projektet. Kommunikationsdirektør i Carlsberg Danmark, Jens Bekke (JB), var ordstyrer. Spørgsmål: Arkitekterne har tænkt sig godt om! TW: Byrummene fra Entasis helhedsplan definerer volumener, så vi har langt hen ad vejen blot skullet følge nogle allerede eksisterende og meget gennemtænkte anvisninger. Spørgsmål: Havde gerne set at bebyggelsesprocenten var lidt mindre. Dér, hvor jeg er mest kritisk, er i forhold til det trafikale (på Rahbeks Allé, red.): JMA: Vi har lavet grundige analyser og computermodeller, hvad angår den fremtidige trafik, der ikke viser, at der kommer meget trafik på Rahbeks Allé. Spørgsmål (Niels Vestergaard, Vesterbro Lokaludvalg): Udformningen af byen dens højde, drøjde og tæthed ligger i lokalplanene, og det vil jeg ikke kommentere, men også jeg er meget nervøs for trafikken samt udformningen af bygningerne. Her og nu vil jeg gerne kommentere arkitekturen synes det er lidt stereotypt. Det er spændende med genbrugssten og mønstre men det er dødssygt at se på. Jeg er godt klar over, at der er tale om en anden tid, men ville gerne at bygningerne spillede mere med de eksisterende i særdeleshed ud mod Ny Carlsberg Vej. Det ligner sgu det samme som alt andet. Spørgsmål: Tidl. har det forlydt, at der skulle være en cykel- og gangsti ud til Rahbeks Allé. Har man ændret disse planer? JMA: Cykel- og gangstien planlægges fortsat anlagt langs Gl. Bakkehus ned mod Bryghuset. Der planlægges endvidere en sidevej nede ved Kongens Bryghus. Spørgsmål (Jens Møller, Humleby): Jeg synes, at det har været nogle rigtig fine præsentationer og godt at komme tættere på virkeligheden. Jeg har et par forslag fremadrettet: 1. Mere fokus på trafikken og komme tættere på at forstå trafikløsningen. 2. Hvad vil I gøre med ambitionen om at få udnyttet stueetagerne? Hvad vil I gøre for at sikre, at det liv, I ønsker at skabe, rent faktisk sker (med spændende og aktive stueetager)? 6

7 Spørgsmål: Hvad med parkering mens byggeriet i det første byggeafsnit står på? LH: Næste byggeafsnit rummer en p-kælder, men for øjeblikket er der masser af parkeringspladser nede ved den eksisterende silo. Spørgsmål: Hvad med bommen på Rahbeks Allé? LH: Den har vi ikke noget at gøre med. Spørgsmål: Hvad med pilotering og erstatninger? LH: Der ligger en række faste procedurer herfor. Beboerne vil blive kontaktet. Spørgsmål: Hvornår går I videre? Starter I alt med det samme, så området kommer til at ligge hen i byggekaos i mange år? LH: Vi starter ikke alt byggeri samtidig. Vi lægger vægt på, at alle bygninger i de enkelte byggeafsnit går i gang samtidig og færdiggøres sideløbende. Dernæst går vi i gang med byggeafsnit 2 og 3. Spørgsmål: Lukker I Ny Carlsberg Vej? LH: Nej, men den bliver forbeholdt gående, cyklende og den kollektive trafik. Synes i øvrigt at det er en god idé med at holde et dialogmøde med trafik som tema. Spørgsmål (Niels Vestergaard, Vesterbro Lokaludvalg): Jeg synes, det har været en spændende gennemgang af projekterne, men jeg synes, at I kommer lidt let om det det med de firkantede bygninger. Jeg ved godt, at det er moderne arkitektur, men der er forskel på at bygge på en bar mark og på at bygge sammen med huse med gesimser og tårne. Der mangler et eller andet, måske mere diskussion mellem arkitekter og brugere ellers er risikoen, at begge parter bliver utilfredse. Spørgsmål: Vil gerne fortsætte diskussionen omkring arkitektur. Hvad med "muren" langs Rahbeks Allé? Man behøver ikke nødvendigvis at være så ydmyg; vi kunne godt tænke os et modspil her. Kommentar: Det er velsagtens også et spørgsmål om penge. Det må man ikke glemme. Man skal ikke bilde sig ind, at det her er en storstilet gave til København. Der er tale om en meget høj bebyggelsesgrad, og nu er det lige pludselig blevet meget snedigt, at der ikke er ret meget lys i lejlighederne! LH: Vi er meget tæt på bebyggelsesprocenten i vinderprojektet. JB: Jeg vil lige kort fortælle om processen hidtil. Vi afholdt oprindeligt en åben, international idékonkurrence, hvor der indkom i alt 221 forslag af meget forskelligartet karakter. Majoriteten i juryen lå ikke hos Carlsberg det er vigtigt at huske på. Juryen var sammensat af folk fra kommunen, fagspecialister, herunder flere fra udlandet m.fl. Det var juryens beslutning alene, der afgjorde, at Entasis blev udpeget som vinder af konkurrencen med deres forslag til en i dansk sammenhæng meget tæt, klassisk bydel. Lars Holten afsluttede herefter mødet og takkede for en god og konstruktiv dialog. 7

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

WHITE ARKITEKTER NETVÆRKET SYD - JANUAR 2016

WHITE ARKITEKTER NETVÆRKET SYD - JANUAR 2016 WHITE ARKITEKTER NETVÆRKET SYD - JANUAR 2016 WHITE White arkitekter blev grundlagt i 1951 af Sidney White og er i dag Scandinaviens største arkitektvirksomhed. White er en 100 procent medarbejderejet koncern.

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00 NOTAT Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: 520.08-33 Vedr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/3 2016 kl.18.00 Dato: 14/3 2016 Fordeling: Aarhus Kommune Teknisk Udvalg På møde i Teknisk Udvalg ønsker vi

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Resumé af borgermødet

Resumé af borgermødet Resumé af borgermødet - d. 01. september i Østerbrohuset Dagsorden: 1. Velkomst ved ordstyrer Michaela Brüel 2. Gennemgang af lokalplanforslaget ved Jørgen Abrahamsen 3. Gennemgang af projektet udarbejdet

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

FORDEBAT SKAL DER PLANLÆGGES FOR ETAGE- BOLIGER PÅ BOJESVEJ? MATR NR. 9E, 9DH,92. Bojesvej

FORDEBAT SKAL DER PLANLÆGGES FOR ETAGE- BOLIGER PÅ BOJESVEJ? MATR NR. 9E, 9DH,92. Bojesvej Vænget Åvej Bojesvej FORDEBAT SKAL DER PLANLÆGGES FOR ETAGE- BOLIGER PÅ BOJESVEJ? MATR NR. 9E, 9DH,92 har modtaget en ansøgning om, at bygge etageboliger og evt rækkehuse på Bojesvej 29, 42 og 44 i Vorup.

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger nord Landemærket Hemmingsens Gade Vognmagergade Pilestræde Niels Gothersgade Klareboderne Møntergade Købma Kronprinsensg. gergade Amagertorv Kgs. Have Pilestræde

Læs mere

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8

NY TAP BILAG CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 NY TAP BILAG 5 30.01.2012 CARLSBERG BYEN BYGGEAFSNIT 8 INTRODUKTION Baggrund Baggrunden for nærværende oplæg er den forestående udvikling af Stationsområdet i Carlsberg Byen. Oplægget er tiltænkt som information

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 EKSISTERENDE FORHOLD VISIONSPLAN - 1:1000 Visionsplan for den samlede Karre. BADEVEJ Planen illustrerer et fremtidigt attraktivt

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Bilag 3 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Notat om høringsproces og modtagne indsigelser Forslagene har været offentliggjort

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Referat af borgermøde om Postgrunden

Referat af borgermøde om Postgrunden Referat af borgermøde om Postgrunden Onsdag d. 3. februar kl. 19 21 i Postgården Indre By Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg var vært for borgermødet, som blev afholdt i forbindelse med den forudgående

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer.

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. NOTAT Bestemmelse Nuværende ordlyd Forslag til justering 4 Vejforhold Stk. 2. Vejadgange og overkørsler

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende dagsorden: 1. Kort orientering om

Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende dagsorden: 1. Kort orientering om Christianiaprojektet 3. maj 2005 SES 990-0006 agj/agj Referat af møde ml. SES, Christianias Naboer og Christianshavns Lokalråd Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Århusgadekvarteret - en livlig oase

Århusgadekvarteret - en livlig oase Nordhavn - ny dynamisk bydel ved vandet Nordhavns historie strækker mere end 100 år tilbage og har gennem årene afspejlet den industrielle udvikling i København. Hårdt arbejdende havnearbejdere og fiskere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION MØDEREFERAT Emne: Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 11 borgere Mødedeltagere: ØU:

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt Byens Netværk 27.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Først skød 9 slanke betonsiloer i vejret på havnefronten ved Kalvebod Brygge og mange

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere