REFERAT Dato: 24. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Dato: 24. februar 2009"

Transkript

1 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme (CE), Henning Larsen Architects (HLA), Tegnestuen Vandkunsten (TV), Årstiderne Arkitekter (ÅA) og Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA). Dagsorden Velkomst og status for projektet efter vedtagelsen af rammelokalplan, herunder en beskrivelse af de midlertidige aktiviteter og deres betydning for Carlsbergbyens image, direktør Lars Holten (LH), Carlsberg Ejendomme. Byggeafsnit 17 (det første byggeafsnit). Den overordnede idé inkl. landskabsplan illustreret via 3Dmodel, udviklingschef Jacob Martin Andersen (JMA), Carlsberg Ejendomme. PAUSE Præsentation af de tre nybyggerier samt silorenoveringen i det første byggeafsnit ved Lars Steffensen (LS), Henning Larsen Architects, Søren Nielsen (SN), Tegnestuen Vandkunsten, Anders Kærsgaard (AK), Årstiderne Arkitekter, Thomas West (TW), Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Lars Holten bød velkommen til det sjette dialogmøde med omgivelserne og andre interesserede i relation til den kommende bydel Carlsberg. Han gennemgik kort dagsordenen og fortalte bl.a., at de enkelte tegnestuer involverede i det første byggeafsnit, "Byggeafsnit 17", efter pausen selvstændigt ville præsentere deres kommende bygninger. Endvidere ville der, med verdenspremiere, blive præsenteret en model i 3D af den kommende bydel med særligt fokus på det første byggeafsnit. Lars Holten gennemgik herefter nogle af de 57 indsigelser, der er kommet i forbindelse med, at rammelokalplanen har været i høring, og hvad disse har afstedkommet af ændringer i projektet. Tårnhusenes placeringer er blevet justeret bl.a. som følge af en indsigelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen vedr. friholdelse af sigtelinien fra Norske Allé i Søndermarken. Dette har generelt medført, at flere tårnhuse er blevet flyttet længere ind på grunden. Carlsberg Ejendomme har også ønsket at forbedre skyggeforholdene for beboerne i Humleby, hvilket har medført flytning af to tårnhuse. Det maksimale etageantal for den fremtidige karré syd for Jerichausgade er sænket fra seks til fem. Bebyggelsen syd for Bakkehuset er trukket tilbage fra museet for at sikre yderligere "luft" til den historiske bygning endvidere er mulighederne for ekstra høj hjørnebygning fjernet. Det gør sig også gældende for Henning Larsen Architects bygning ved Kammasvej. Endelig er det præciseret, at der etableres en bred grøn kantzone mod Rahbeks Allé, som modsvarer den eksisterende på Frederiksbergsiden. Angående Enghave Station er der indgået trafikaftale regering og aftalepartier imellem, der indeholder afsættelse af 200 mio. kr. i en pulje til bl.a. Enghave og Nordhavn stationer. Afklaring vedr. stationen ventes i løbet af foråret. 1

2 De midlertidige aktiviteter på Carlsberg er begyndt at tage form. Dansehallerne kører på skinner og starter til april i den gamle mineralvandsfabrik, Tap E. Ny Tap som aktivitetshus for kreative erhverv m.v. ventes også at være oppe at køre snart de første kunstnere er allerede flyttet ind. Tap H 1 nu kaldet "Tap 1" omdannes til en hal for totaloplevelser. Store dele af området er nu blevet åbnet for offentligheden. Endnu en del åbnes i løbet af få uger, når en række ammoniaktanke er blevet fjernet. I forbindelse med områdets åbning er der indført parkeringsbetaling. Lars Holten gav afslutningsvis en status for byggeristart. Første byggeri forventes at gå i gang sommeren Indflytning sker ultimo 2010/primo Byggestart er dog omgærdet med en vis usikkerhed p.t. grundet finanskrise. Det blev nævnt, at der skal findes en løsning på finansiering, før byggeriet kan gå i gang i det første byggeafsnit. Spørgsmål: Bliver den store Carlsberg-silo med hovedkontor revet ned i forbindelse med byggeriet i det første byggeafsnit? LH: Nej, den store Carlsberg-silo er ikke en del af Byggeafsnit 17. Udviklingschef Jacob Martin Andersen fra Carlsberg Ejendomme fik ordet og lagde ud med at vise den model i 3D, som Carlsberg Ejendomme har fået udarbejdet af Byggeafsnit 17 i færdigbygget scenarium. Modellen skal give et særligt indblik i byrummene, som jo er det særlige i planen for Carlsberg-byen. Modellen vil kontinuerligt blive udviklet med nye byggeafsnit og endelige designs. JMA berettede under fremvisningen af 3D-modellen om de nye bygninger i det første byggeafsnit og særligt byrummet, "Industrikulturens Plads", som er tegnet af de schweiziske landskabsarkitekter, Vogt. Han fortalte, at der efter planen skal være børnehaver i Tegnestuen Vandkunstens bygning samt i den såkaldte "Håndværkerbygning". Disse vil få adgang til legepladser i den nye byhave, der anlægges mellem Bakkehuset, Vandkunstens bygning, Gl. Bakkehus og "Håndværkerbygningen". Byhaven er også tegnet af Vogt. Vogts idé med "Industrikulturens Plads" er visuelt at sikre, at det meget markante fald i byggeafsnittet fortsat bliver "opdaget". Dette sker gennem anlæggelse af en række trappeplateauer, hvorpå man også kan sætte sig ned og hvile. Fladerne mellem trapperne kan man forestille sig anvendt til eksempelvis udendørsservering hvilket konkret projekteres i forbindelse med Tegnestuens Vandkunstens bygning. De gamle, rustne masktanke bevares og bliver pladsens fikspunkt og primære industrielle kobling. Mellem Vandkunstens nye bygning og Bakkehuset anlægges en offentlig, grøn zone med adgang fra Kammasvej. Herfra kan man via en sti komme ned til den kommende byhave. Spørgsmål: Hvad med de fremtidige bygninger i Frederiksberg Kommune (langs Rahbeks Allé)? JMA: Disse kræver lokalplan i Frederiksberg Kommune. PAUSE Henning Larsen Architects ved partner Lars Steffensen præsenterede herefter tegnestuens forslag til bebyggelse ved Valby Langgade/Pile Allé. Det blev anført, at der fortsat kan komme justeringer. Bygningen er endnu ikke tegnet helt færdigt. LS nævnte, at det er bygningens grundidé, at den skal afslutte Valby Langgade/Pile Allé. Det er også denne funktion, bygningen er forudsat i Entasis' masterplan. 2

3 Spørgsmål: Bliver der fortsat ensrettet på Kammasvej? LS: Ja og en ændring herom skal ske via Frederiksberg Kommune. Spørgsmål: Kan man komme til at køre ind på Carlsberg fra Kammasvej? LS: Nej, men man kan gå ind på grunden, og det er derfor, at vi introducerer kolonnaden. Lars Steffensen fortsatte herefter med at beskrive bygningen og forklare tankerne herom. Det er en bygning, der er lidt større end det nuværende Søndermarkshus men lidt mindre end en karré. Den skal både rumme det mere højtidelige udtryk på Frederiksberg og det mere uforudsigelige "Carlsbergske". Bygningen er præget af denne sammensathed; mod Frederiksberg står facaden klassisk og højtidelig mod Carlsberg er den åben og tilgængelig. Huset kommer til at rumme ni boliger, men er så lille, at det kun har én elevatoradgang. Det er en bygning, der skal opdages. Arkitekterne overvejer at genanvende teglstenene fra Søndermarkshuset herved sikres en vis bæredygtighed i byggeriet samt patina på en ny bygning. Spørgsmål: Kommer der hegn? LS: I gårdrummet mellem det nye hus og Laboratoriebygningen kommer der træer, som bliver et grønt svar på haverne på Kammasvej. Spørgsmål: Kommer der butikker i stuen? LS: Det håber vi inderligt, at der gør. Spørgsmål: Hvordan kan man forholde sig til højden på byggeriet; at tale om fire eller fem etager giver jo ikke mening, eftersom etager kan have varierende højder? LS: Der sker noget i terrænet på dette sted, som gør, at etagerne ikke følger hinanden. Mens den øverste del af bygningen får fire etager, bliver der fem etager længere nede mod Laboratoriebygningen. Hvilke vinduespartier arbejder I med? Lodrette og i rummets fulde højde? LS: Delvis ja. Der bliver nok en lille brøstning, men der bliver tale om høje, slanke vinduer øverst, mens der i bunden af bygningen bliver mere brede formater. Spørgsmål: Tager man Google og ser på skygger, så kan vi se, at fire lejligheder i Ny Bakkehus får taget deres sollys! LS: Vi kan ikke påstå, at bygningen ikke skygger. Det gør den som alle andre bygninger, men den overholder alle højdegrænseplaner for København og Frederiksberg kommuner Lars Steffensen fortalte videre, at der arbejdes med en vejudvidelseslinie Kammasvej bliver en smule bredere. Det samme gør fortovet og endvidere indeholder HLA's bygning en kolonnade, der faktisk kommer til at virke som en ekstraudvidelse af fortovet. Tegnestuen trækker det nye hus en smule tilbage i forhold til det eksisterende således at det kommer til at flugte med den øvrige facaderække langs Pile Allé. Endelig konstaterede han, at bygningen ikke vil få ventilationsanlæg eller elevatortårne, der stikker op fra taget. En deltager i mødet udtrykte håb om, at arkitekterne "fattede bare lidt om", hvad det er for et område, de har med at gøre. Hans indtryk var, at unge arkitekter ikke forstår ret meget af historien. Efter HLA s gennemgang var det Tegnestuen Vandkunsten ved partner Søren Nielsens tur til at præsentere deres byggeri, som skal ligge lige syd for Bakkehuset. Søren Nielsen fortalte, med udgangspunkt i Entasis helhedsplan, om de planlægningsmæssige rammer for netop deres byggeri herunder forhold vedrørende volumen samt den indskæring i bygningen, som er afstedkommet efter 3

4 dialog med Frederiksberg Kommune og Bakkehusmuseet. Det drejede sig på dette sted lidt mere end normalt om at skabe en meget fin balance mellem bygningsmassen og gade- og pladsrummene. Søren Nielsen beskrev Vandkunstens bygning som "en klump", som byen har formgivet. Et hus i bevægelse, der ligesom triller nedad Valby Bakke og som ikke er formgivet efter rationelle overvejelser om geometri. Spørgsmål: Er det højere end Bakkehuset? SN: Vores hus forholder sig til den ene side til et kæmpehøjt Bryghus og til den anden side til det lille Bakkehus. Det tager hverken Bryghusets eller Bakkehusets parti. Men jeg skal understrege, at der her er tale om en skitse og at meget vil forandre sig i forhold til, hvad jeg kan vise i dag. Spørgsmål: Men hvad med højden, ligger den fast? SN. Ja, vi bygger i fire etager, som bliver til fem etager efterhånden som vi bevæger os nedad på grunden. JMA supplerede med, at da de præcise etagehøjder endnu ikke kendes, kan den eksakte bygningshøjde ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Søren Nielsen oplyste videre, at der som udgangspunkt kan regnes med i alt meters højde for en stueetage med tre etager ovenpå. Spørgsmål: Det lyder ikke, som om du er så glad for det her? SN: Arkitekter er ikke ude på at bestemme alting. Vi arbejder her med en irrationel form, som er defineret af byrummet, og det er altid interessant at arbejde i feltet mellem det rationelle og det irrationelle. SN fortalte herefter videre om, at Vandkunsten skærer altaner ind i bygninger i store nicher i facaden. Mod nord har man i princippet lov til at sætte kæmpe balkoner på, men det gør man ikke, netop fordi det ville være uforeneligt med Entasis' oplæg at hænge "Mallorca-agtige" altaner på byens huse. I så fald ville man ikke kunne se de rum, som planen er ude på at få frem. Vandkunsten håber på at kunne sætte skodder på bygningen og på tværgående linier på facaden. Inspirationen hertil kommer fra nærområdet bl.a. Rahbeks Allé, hvor der efter Søren Nielsens udsagn ligger et af byens smukkeste huse. Det skal, i overensstemmelse med de overordnede præmisser for projektet, være en multifunktionel bygning eksempelvis indplaceres der en børnehave. Huset får 24 varierede boliger. De gamle masktanke bliver stående på den kommende Industrikulturens Plads. Bygningen bliver opført efter et bygningsreglement, der først træder i kraft i Der bliver varmepumper og i det hele taget mere teknik og flere installationer end normalt, hvilket skal udnyttes som arkitektonisk motiv i.e. skorstene på taget. Også Vandkunsten vil arbejde med genbrugstegl og har allerede været på studieture med henblik på at se på genanvendelse af tegl. Tegnestuen fremhævede, at man meget gerne vil bruge genbrugstegl, hvis det kan hænge sammen økonomisk. Og helst fra bryggeriområdet således at bygningen får patina herfra. Spørgsmål: Det bliver i hvert fald ikke ældreboliger? SN: Det skal du ikke sige! Københavns Kommune administrerer tilgængelighedsreglerne på den hårdest tænkelige måde. Det bliver det mest tilgængelige byggeri i København. Spørgsmål: Det ligner en ø uden grønt areal? SN: Vi arbejder i en bymæssig kontekst. Til den ene side kigger men ned i en dejlig have, og til den anden kigger man ud over en dejlig plads, men den type fællesskab, hvor der er et område, som kun er tilgængeligt for dem, der bor der, er det svært at danne her. JMA: Du rører ved et meget centralt element i planen for Carlsberg. På Vesterbro er der kæmpestore gårdrum mellem bygningerne, men man har kun adgang med en nøgle. Her på stedet har vi presset de 4

5 private gårdrum til fordel for byrummene, som er tilgængelige for alle. Hvis man vil grille og lave picnic på Carlsberg, bliver det i fælles grønne områder. Spørgsmål: Hvornår er bygningen klar til at flytte ind i? SN: Vi regner med, at det bliver i slutningen af 2010 eller i starten af Spørgsmål: Kommer der nok parkeringspladser, så Rahbeks Allé ikke bliver oversvømmet af biler? JMA: Byggeafsnit 17 vil få parkeringskælder syd for afsnittet (i byggeafsnit 2, red.), hvor der bliver mellem 300 og 500 parkeringspladser. Herefter præsenterede Årstiderne Arkitekters byggeri ved Elefantporten. Partner Anders Kærsgaard lagde ud med at berette, at huset har en overordnet geometri, der er givet på forhånd jf. Entasis helhedsplan. Man har fra tegnestuen haft et ønske om at forholde sig nænsomt og stilfærdigt til omgivelserne og skabe en facadeindramning til Elefantporten. Årstiderne Arkitekter har ladet sig inspirere af omgivelserne og stjålet med næb og kløer. Der er en tyngde i de eksisterende bygninger, som man har villet udnytte og drage fordel af. Entasis har i deres helhedsplan villet en by, der er mørk og tung. AK fastslog, at det er vigtigt at arbejde videre med de elementer, der findes i de eksisterende bygninger på området bl.a. ornamentik og en vis forfinethed men også det rå og industrielle. Disse kvaliteter, tanker, skikke og proportioner skal videreføres i respekt for det gamle, men samtidig skal der være tale om en ny og nutidig arkitektur en arkitektur der hæfter sig på det, der er foregået op gennem historien. Huset indeholder kun erhverv. Der vil være et portmotiv i facaden i stueplan og stenene ligger forskubbet i forhold til hinanden. Vinduerne bliver i forskellige størrelser, de ligger i nicher, der er trukket ind for at sikre, at den røde tegl træder frem. Facaden får en stor reliefvirkning AK koblede her inspirationsmæssigt til den gamle maltsilo længere nede af Ny Carlsberg Vej. Bygningen bliver ikke et hus, der råber højt men i detaljerne findes en rigdom hentet fra de eksisterende bygninger. Anders Kærsgaard afsluttede med at fortælle, at det for tiden overvejes, hvorvidt der i murstenene skal indskrives citater. Spørgsmål: I har ikke samme højdeønsker, som de andre tegnestuer tilsyneladende har? AK: Vi prøver at fange skalaen på stedet d.v.s. højden på Bryghuset og Laboratoriebygningen. Da der ikke umiddelbart var den store spørgelyst til lige netop Årstiderne Arkitekters bygning, konstaterede Anders Kærsgaard henvendt til mødedeltagerne: I bor længere væk fra os, kan jeg høre. Thomas West, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, præsenterede deres bygning, som adskiller sig fra de øvrige tre arkitekt-tegnestuer ved ikke at være nybyggeri men en omdannelse af en eksisterende silo. Han refererede til bygningen som en skotøjsæske støbt i beton på stedet. Bygningen ligger klos op ad Dipylonporten. VLA s hovedidé er at fjerne en række af silokernerne. Den indre kerne bevares dog grundet dennes bærende funktion, ligesom der etableres etagedæk. Siloen skal være et hus, der er tilgængeligt fra alle tre, åbne sider. Man skal også kunne gå igennem i stueetagen bliver der offentlig adgang og forhåbentlig to-fire butikker. Man skal kunne komme ind i bygningen pr. ti meter. Det skal ikke være et afvisende eller lukket hus; der vil være et centralt lobbyrum, som man kan passere igennem. Mod nord bliver der en hævet plads, som vil egne sig til udendørs ophold. 5

6 I stueetagen bliver der hele seks meter til loftet. Dette for at sikre rummeligheden og åbenheden. TW fremhævede, at netop basen er meget vigtig i de overordnede planer for Carlsberg, og derfor skal denne have en særlig stoflighed og prioritering. Bygningen skal være et flerbrugerhus, der genererer liv på gaden. Indvendigt bliver der tale om et lidt mere råt hus herved, forklarede Thomas West, etableres en kobling til den gamle industri. Vinduerne placeres i forhold til silokernerne. Mod øst vil man opleve mere variation i vinduesplaceringer og mere livlighed i bygningens udtryk jf. tanken om et varieret og sammensat hus. Det er meningen, at man skal kunne sidde og tage ophold i vinduesnicherne også selvom man ikke har et ærinde i bygningen. Hvad angår bæredygtighed, så arbejdes der også med et højt ambitionsniveau. Der ses på genbrugsmaterialer og der arbejdes med naturlig ventilation. Thomas West afsluttede med at konstatere, at Ny Carlsberg Vej med den nye bygning samt de øvrige planer i højere grad vil blive et fodgænger- og cyklistmiljø. Spørgsmål: Det er idéforladt, at man kun bygger skarpskårent! TW: Disse forhold og præmisser er angivet i den vedtagne lokalplan. Efter Vilhelm Lauritzen Arkitekters præsentation var det tid til mere generelle spørgsmål, betragtninger og diskussion i relation til projektet. Kommunikationsdirektør i Carlsberg Danmark, Jens Bekke (JB), var ordstyrer. Spørgsmål: Arkitekterne har tænkt sig godt om! TW: Byrummene fra Entasis helhedsplan definerer volumener, så vi har langt hen ad vejen blot skullet følge nogle allerede eksisterende og meget gennemtænkte anvisninger. Spørgsmål: Havde gerne set at bebyggelsesprocenten var lidt mindre. Dér, hvor jeg er mest kritisk, er i forhold til det trafikale (på Rahbeks Allé, red.): JMA: Vi har lavet grundige analyser og computermodeller, hvad angår den fremtidige trafik, der ikke viser, at der kommer meget trafik på Rahbeks Allé. Spørgsmål (Niels Vestergaard, Vesterbro Lokaludvalg): Udformningen af byen dens højde, drøjde og tæthed ligger i lokalplanene, og det vil jeg ikke kommentere, men også jeg er meget nervøs for trafikken samt udformningen af bygningerne. Her og nu vil jeg gerne kommentere arkitekturen synes det er lidt stereotypt. Det er spændende med genbrugssten og mønstre men det er dødssygt at se på. Jeg er godt klar over, at der er tale om en anden tid, men ville gerne at bygningerne spillede mere med de eksisterende i særdeleshed ud mod Ny Carlsberg Vej. Det ligner sgu det samme som alt andet. Spørgsmål: Tidl. har det forlydt, at der skulle være en cykel- og gangsti ud til Rahbeks Allé. Har man ændret disse planer? JMA: Cykel- og gangstien planlægges fortsat anlagt langs Gl. Bakkehus ned mod Bryghuset. Der planlægges endvidere en sidevej nede ved Kongens Bryghus. Spørgsmål (Jens Møller, Humleby): Jeg synes, at det har været nogle rigtig fine præsentationer og godt at komme tættere på virkeligheden. Jeg har et par forslag fremadrettet: 1. Mere fokus på trafikken og komme tættere på at forstå trafikløsningen. 2. Hvad vil I gøre med ambitionen om at få udnyttet stueetagerne? Hvad vil I gøre for at sikre, at det liv, I ønsker at skabe, rent faktisk sker (med spændende og aktive stueetager)? 6

7 Spørgsmål: Hvad med parkering mens byggeriet i det første byggeafsnit står på? LH: Næste byggeafsnit rummer en p-kælder, men for øjeblikket er der masser af parkeringspladser nede ved den eksisterende silo. Spørgsmål: Hvad med bommen på Rahbeks Allé? LH: Den har vi ikke noget at gøre med. Spørgsmål: Hvad med pilotering og erstatninger? LH: Der ligger en række faste procedurer herfor. Beboerne vil blive kontaktet. Spørgsmål: Hvornår går I videre? Starter I alt med det samme, så området kommer til at ligge hen i byggekaos i mange år? LH: Vi starter ikke alt byggeri samtidig. Vi lægger vægt på, at alle bygninger i de enkelte byggeafsnit går i gang samtidig og færdiggøres sideløbende. Dernæst går vi i gang med byggeafsnit 2 og 3. Spørgsmål: Lukker I Ny Carlsberg Vej? LH: Nej, men den bliver forbeholdt gående, cyklende og den kollektive trafik. Synes i øvrigt at det er en god idé med at holde et dialogmøde med trafik som tema. Spørgsmål (Niels Vestergaard, Vesterbro Lokaludvalg): Jeg synes, det har været en spændende gennemgang af projekterne, men jeg synes, at I kommer lidt let om det det med de firkantede bygninger. Jeg ved godt, at det er moderne arkitektur, men der er forskel på at bygge på en bar mark og på at bygge sammen med huse med gesimser og tårne. Der mangler et eller andet, måske mere diskussion mellem arkitekter og brugere ellers er risikoen, at begge parter bliver utilfredse. Spørgsmål: Vil gerne fortsætte diskussionen omkring arkitektur. Hvad med "muren" langs Rahbeks Allé? Man behøver ikke nødvendigvis at være så ydmyg; vi kunne godt tænke os et modspil her. Kommentar: Det er velsagtens også et spørgsmål om penge. Det må man ikke glemme. Man skal ikke bilde sig ind, at det her er en storstilet gave til København. Der er tale om en meget høj bebyggelsesgrad, og nu er det lige pludselig blevet meget snedigt, at der ikke er ret meget lys i lejlighederne! LH: Vi er meget tæt på bebyggelsesprocenten i vinderprojektet. JB: Jeg vil lige kort fortælle om processen hidtil. Vi afholdt oprindeligt en åben, international idékonkurrence, hvor der indkom i alt 221 forslag af meget forskelligartet karakter. Majoriteten i juryen lå ikke hos Carlsberg det er vigtigt at huske på. Juryen var sammensat af folk fra kommunen, fagspecialister, herunder flere fra udlandet m.fl. Det var juryens beslutning alene, der afgjorde, at Entasis blev udpeget som vinder af konkurrencen med deres forslag til en i dansk sammenhæng meget tæt, klassisk bydel. Lars Holten afsluttede herefter mødet og takkede for en god og konstruktiv dialog. 7

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

REFERAT Dato: Den 23. januar 2008

REFERAT Dato: Den 23. januar 2008 VORES BY REFERAT Dato: Den 23. januar 2008 Dialogmøde (3) med beboere og andre interesserede Deltagere 18-20 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg ejendomme,

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Referat af idéværksted nr. 2

Referat af idéværksted nr. 2 Byomdannelse Bryggervej - Århus Kommune Referat af idéværksted nr. 2 04.05.2010 kl. 17.00 til 19.00 1. Program 17.00 Velkomst og formål med forløbet v/ Carsten Lützen, Århus Kommune 17.05 Introduktion

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

DIALOGMØDE 7 REFERAT Dialogmøde nummer syv, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19:00.

DIALOGMØDE 7 REFERAT Dialogmøde nummer syv, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19:00. DIALOGMØDE 7 REFERAT Dialogmøde nummer syv, tirsdag den 10. november 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 40 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Visitors Centre

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Strøby Egede Sommerhusområde

Strøby Egede Sommerhusområde Strøby Egede Sommerhusområde 1 stevns kommune Hvad forbinder I med et SOMMERHUSOMRÅDE? Et karakteristisk sommerhusområde: Små enkle huse af træ Store naturgrunde Grusveje Rekreative og fritidsmæssige formål

Læs mere

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Emne Mødested Dronninggårds Allé 24-26, Nyt Støtte- og Aktivitetscenter, samt almene boliger. Mødelokale 03, Rådhuset i Holte. Mødedato Tirsdag d. 15/01-2013

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID

Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID DAGSORDEN Velkomst v/boligselskabet Sjælland Præsentation af deltagerne fra Ringsted Kommune og Boligselskabet Sjælland Baggrund

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere