TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 1/2006 LÆS OGSÅ: SYV SKARPE TIL NY REKTOR FOR ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 1/2006 LÆS OGSÅ: SYV SKARPE TIL NY REKTOR FOR ARKITEKTSKOLEN AARHUS"

Transkript

1 1/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE LÆS OGSÅ: SYV SKARPE TIL NY REKTOR FOR ARKITEKTSKOLEN AARHUS LEDIGE ARKITEKTJOBS: NORSKE TEGNESTUER RÅBER PÅ ARBEJDSKRAFT PROFESSION: CITYDESIGNER

2 - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår? - Er kæmpehøjene arkitektur? - Skal landsbykirkerne i arkitekturens kanon? - Er Vilhelm Lauritzens gamle luft - havn vigtigere end Radiohuset? - Hvem forhindrede, at Vor Frue Kirke fik et kransekagespir? - Hvad ville arkitekten demonstrere med Faaborg Museum? - Få svar på disse og andre spørgsmål Arkitektens Forlags arkitekturkanon er en komprimeret arkitekturhistorie, der rækker tilbage til de ældste tider. Den beskriver i tekst og billeder 50 af de vigtigste danske arkitekturværker, der også fortæller om de vigtigste epoker i dansk arkitektur. 144 sider Format 22,7 cm x 21,5 cm. ISBN Pris: 280 kr. Jørgen Hegner Christiansen, Kim Dirckinck-Holmfeld -er starten på bogserien DE BYGGEDE DANMARK, et bibliotek af let tilgængelige bøger skrevet af vores bedste kunsthistorikere. Den følges af dr. phil Hakon Lund med en bog om C.F.Hansen ARKITEKTENS FORLAG Overgaden oven Vandet 10, 1. DK-1415 København K Tlf: Fax: Bestillingskort Undertegnede ønsker at bestille En Arkitekturkanon Pris: 280 kr. Prisen er inklusive moms excl. porto. (Udfyldes med blokbogstaver) Navn:... Gade/vej:... Postnr.:... By:... American Express Eurocard Mastercard JCB Visa Dankort Girokort bedes tilsendt Kortnummer:... Kontrolcifre:...Udløb måned/år:... Dato:... Underskrift:...Tlf:... O P LYS ES KORTNUM M E R DATA ANBE FA LES D ET AT S E N D E O R D R E N I LU KKET KU V ERT ARKITEKTENS FORLAG Overgaden oven Vandet 10, DK-1045 København K

3 INDHOLD: Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Claus Padkær Jensen og Stine Munch-Nielsen, informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET Grafiker Jesper Lind Jans Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Birkeskov Mogensen, Nicolai Steinø, Niels von Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Søren Risager, Thomas Dickson. Forsiden Beboer Dagny Madsen og spisegæst Niels Peter Hansen ved indgangen til plejehjemmet Nybodergården, København. Nybodergården er opført og tegnet af Ib og Jørgen Rasmussen. Foto: Søren Kuhn Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt. Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 2 ARKITEKTEN SOM SAMFUNDSREVSER Hvor blev arkitekten af i samfundsdebatten? spørger Axel Bendtsen i Arkklummen. TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 4 ÆLDREBOLIGER SKAL BYGGES TIL LIV Interview med Lars Børjeson fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Jette Frost Larsen fra Arkitektfirmaet Frost Larsen. 10 BEDSTEFORÆLDRE MED SLAG I Fremtidens gamle vil have liv, energi og kreativt bøvl, fortæller Margrethe Kähler fra Ældre Sagen. 12 FRA FATTIGGÅRDEN TIL LEVE-BO-MILJØER De gamles vilkår har ændret sig radikalt. 13 BLIV KLOGERE PÅ ÆLDREBOLIGER Boligbyggeri for ældre en nyttig serie af hæfter om fremtidens seniorbolig. 14 ÆLDREVENLIGT DESIGN Godt design kan være en stor hjælp i hverdagen for de ældre. 18 JOB & KARRIERE Byggeboom og arkitektjobs i Norge. 22 SYV SKARPE TIL STAFFAN Interview med ny rektor for Arkitektskolen Aarhus, Staffan Henriksson. 24 PROFESSION: CITYDESIGNER Steffen Gulmanns bog CityDesign om moderne bypleje. 26 ZOOM To nye bøger: Steen Hildebrandts almanak med 365 tips til lederne og Peter Gardes Mit hus i Sverige om de danske torpare. 28 FORBUNDSNYT & NEWS Kort nyt fra ind- og udland. BAGSIDEN: ARKFLASH 1

4 ARKITEKTEN SOM SAMFUNDSREVSER Af Axel Bendtsen Omkring ARKFOKUS er der en lille initiativgruppe, som af og til mødes for at drøfte bladet. Og vi føler, at ARKITEKTFORBUNDETs nye magasin er kommet rigtig godt i gang. Det var ikke ARKITEKTFORBUNDET, der i første omgang ville have sit eget blad. Vi mente, arkitektfamilien var godt tjent med at samles om ARKITEKTEN, og at vi i fællesskab kunne udvikle dette blad. Men desværre ønskede AKADEMISK ARKITEKT- FORENING at have ARKITEKTEN for sig selv. ARKITEKTFORBUNDET blev smidt ud, hvorefter ARKFOKUS så dagens lys. Og nu tager ARKFOKUS hul på sit andet år som fagligt magasin; som et fagligt arkitekturmagasin med en menneskelig vinkel og i øjenhøjde med læserne samt de udfordringer og problemer, der kendetegner design- og arkitektfaget. På den måde er ARKFOKUS ikke en konkurrent men et supplement til ARKITEKTEN. Sådan ser vi det i hvert fald, og vi håber, at du er enig. Men uanset ét eller to arkitekturtidsskrifter, så har vi alle det fælles problem, at arkitekter er alt for lidt synlige i samfundet. Vi blander os ikke nok. Danmark har fx nu gennemført den største reform på det offentlig område vel nogensinde kommunalreformen med en kæmpe omfordeling af både opgaver og penge. Men hvad har arkitekter ment om det?. Og lige nu står vi over for det, man kalder en velfærdsreform, og hvor bliver så arkitekterne af? Det er ikke godt nok, venner. Vi har hævdet vores stand som en slags faglige generalister. Men vi er i dag reelt faglige specialister, og vi har givet initiativet til at blade sig i samfundsudviklingen i hænderne på fx økonomer og jurister. Hvor er arkitekten som samfundsrevser blevet af? Vi har givet initiativet til at blande sig i samfundsudviklingen i hænderne på fx økonomer og jurister. Det er ikke godt nok, venner. Hvor er arkitekten som samfundsrevser blevet af? Samfundet har brug for arkitekter. Midt i ynken ser vi heldigvis eksempler på dette. Trods standens stempling som 2. klasses arkitekter har stadig flere søgt mere utraditionelle stillinger både inden for erhvervslivet og det offentlige. Og disse arkitekter mener i høj grad, at de udfører arkitektarbejde. De er med til, at samfundet får øjnene op for, at arkitekter kan mere end at tegne huse. Disse 2. klasses arkitekter er pionerer for vores stand. ARKFOKUS har bragt mange gode indlæg fra denne bredere verden uden for tegnestuemrådet. Men der er alligevel en del igen, før vi når fortidens niveau for arkitektstandens opfattelse af sin rolle i samfundet. I en opsang i 1. nummer af det lille arkitekturtidsskrift A5 fra 1942 står: 2

5 For tiden foregår og forestår der store brydninger inden for arkitekternes fag. Arkitekternes forhold til samfundet er et brændende spørgsmål, der er opstået af de foregående års rivende udvikling af arkitekternes arbejdsfelt, der i sin form så stærkt har skiftet karakter fra tidligere tiders opfattelse af arkitekten som en fri og uafhængig kunstner til den moderne arkitekts store afhængighed af samfundet, af de sociale forhold af videnskaben og teknikken og håndværket og af de rent juridiske og økonomiske ansvar, der i stadig højere grad pålignes ham i et tempo, der er hurtigere end de retsvilkår, der samtidig sikres arkitekterne. Der forestår et stort reformeringsarbejde af arkitektstandens forhold, og forudsætningen for dets løsning er en altomfattende revision af arkitektuddannelsens vilkår for hele landet. Dette er en nødvendighed for arkitektstanden selv, men er det i endnu højere grad for det samfund, arkitekterne tjener. (A5, 1. årgang nr. 1, april 1942) Ordene er skrevet af Ole Bang, Dea Trier Mørch, Ole Thomassen og Bent Salicath, og de kan ikke udtrykkes klarere her mere end 50 år efter. Så, kære arkitektkolleger, lad os bruge 2006 til at blande os mere i samfundsudviklingen. ARKITEKTFORBUNDET og ARKFOKUS vil gerne gå forrest, men hele standen har et ansvar. Axel Bendtsen, tidl. formand for AAR, nu bla medlem af ARKITEKTFORBUNDETs Repræsentantskab LØGET BLOMSTRER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Næste nummer af ARKFOKUS udkommer 24. marts med nyheder fra arkitekternes verden og tema om udsatte boligområder i Danmark. Her kan du bla læse om vinderprojekterne i konkurrencen Strategier for udsatte boligområder og de tre kvindelige landskabsarkitekter og urban designere bag den ny tegnestue metopos, som fik hele to førstepræmier for deres projekter Løget blomstrer og Gellerup.dk. ARKKLUMMEN 3

6 TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE Der skal bygges ældreboliger. For i løbet af de næste 25 år vil andelen af ældre vokse fra 15 procent til næsten 23 procent af befolkningen. Og fremtidens seniorer vil stille krav om fleksible boliger, der kan indrettes til aktive mennesker og om plejehjem, hvor den hjemlige trivsel er i højsædet. Medindflydelse, tryghed og fællesskab er alle nøgleord inden for ældre- og seniorbyggeri netop nu. Læs her om to arkitekters bud på, hvad der er godt seniorbyggeri og om design, der kan hjælpe ældre i hverdagen. Andelsboligforeningen Seniorbo Bøgeskovparken, Viby J., tegnet af Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. 4

7 ÆLDREBOLIGER SKAL BYGGES TIL LIV Flere ældre og større krav skaber nye udfordringer til, hvordan nutidens og fremtidens ældreboliger skal se ud. Af Dorthe la Cour og Marianne Hartz Thomas, Deadline Press. Medindflydelse, tryghed og fællesskab er nøgleordene inden for ældre- og seniorbyggeri netop nu. I løbet af de næste 25 år vil andelen af ældre vokse fra 15 procent af befolkningen til næsten 23 procent. Og det betyder en tilsvarende stigende efterspørgsel på moderne boliger til ældre. For når 68-generationen går på pension, kommer der en stor skare viljestærke, målbevidste og kompetente mennesker ud fra arbejdsmarkedet, og de ved, hvad de vil. Flere sociologer spår, at denne generation ønsker en aktiv alderdom. Det stiller store krav til de boliger, der bygges nu og i fremtiden. En ny vejledning fra Socialministeriet om at bygge demensboliger fokuserer netop på, at arkitekter skal have en specialviden. Men det er ikke kun specialviden, der er vigtig, mener to arkitekter med stor erfaring inden for ældreboliger. Fleksible veltilrettelagte boliger, der kan ændres, er vejen frem. De to Leve-bo miljø: Lillevang i Farum, Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS. TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 5

8 Boligerne må ikke give indtryk af, at det er en institution, men ved at bruge lyssætningen og inddele rummene på en anderledes måde, kan vi få dem til at virke som et privat hjem. (Arkitekt Lars Børjeson) Lillevang i Farum, Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS. 6

9 arkitekter giver her deres bud på, hvad trenden inden for ældreboligbyggeri er netop nu. fællesarealer, som består af køkken, have og opholdsstue. Boligerne må ikke give indtryk af, at det er en institution, men ved at bruge lyssætningen og inddele rummene på en anderledes måde, kan vi få dem til at virke som et privat hjem. Det er også vigtigt, at de ældre selv kan sætte deres præg på boligen, at de kan bringe deres private rum med såvidt muligt, siger han. Netop nu er han i gang med et nyt ældreprojekt med 48 boliger på Samsø, der skal være færdige om et par år, og her har begrebet husmor-funktion en stor betydning. Vi oplever, at der er et kæmpe behov for seniorboliger, som har en vis størrelse. Folk er vant til store rum og meget lys, og det ønsker de også i deres seniorbolig. 65 m 2, som er standarden på en ældrebolig, er for lidt i dag vil folk have 100 til 120 m 2. (Arkitekt Jette Frost Larsen) Hos arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen har arkitekt Lars Børjeson bygget plejeboliger og bofællesskaber leve-bo miljøer siden starten af 1990 erne. Det er blevet til adskillige ældrebyggerier gennem årene, og blandt andet har han tegnet Lillevang i Farum, der var en af landets første eksempler på leve-bo miljøer. Da Lillevang stod færdigt i 1998, blev det lanceret som fremtidens plejecenter med dobbelt så meget plads i hver bolig 40 m 2 sammenlignet med det, de ældre ellers var vant til, samt et lille stykke jord til hver bolig og fællesarealer. Og det vigtigste dengang som nu er, at der bliver bygget for liv. Vi skal ikke bygge specialbyggeri for de gamle og svage, men veltilrettelagte boliger, der kan modificeres, og som naturligvis lever op til reglerne, siger han. Loven siger nemlig, at hver ældrebolig skal være på 65m 2, og med Lillevang er der omkring 40m 2 individuel bolig plus Meget af, hvad vi beskæftiger os med, er på støvekludsniveau det er de små detaljer, der gør hverdagen bedre for de ældre. Det skal implementeres til personalestaben, som skal servicere de ældre på en husmoderlig måde. I planlægningen skal vi sørge for, at personalet kan det, og at vi afdramatiserer hele området. Vi har alle et ansvar for de ældre, og det er vigtigt, at plejen af dem har et godt og naturligt præg, siger han. Og støvekludene bliver svinget på Samsø, hvor en af de fremtidige beboere sidder med i arbejds- Øverst: Andelsboligforeningen Seniorbo Klokkeskoven, Stautrup, af Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE Til højre: Lillevang, Farum, Vilhelm Lauritzen AS. 7

10 Det er vigtigt at have et godt sind, at være menneskelig, når man bygger denne slags boliger. Det er alvor det her. Her skal de ældre leve, og det skal føles godt. (Arkitekt Lars Børjeson) gruppen, og siger til og fra over for arkitekternes forslag. Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S fra Skanderborg har i de sidste 15 år tegnet mere end seniorboliger. Her bliver der lagt vægt på tryghed, medbestemmelse, fællesskab og kvalitet. Seniorboligerne er efterspurgte og i de næste par år er yderligere et par hundrede nye seniorboliger klar til at blive bygget, mens andre stadig er på planlægningsstadiet. Ofte er seniorbofællesskaberne etableret som andelsboligforeninger med 20 til 30 andele i hver. Erfaringsmæssigt giver dette antal et godt og overskueligt fællesskab. Vi oplever, at der er et kæmpe behov for seniorboliger, som har en vis størrelse. Folk er vant til store rum og meget lys, og det ønsker de også i deres seniorbolig. 65 m 2, som er standarden på en ældrebolig, er for lidt i dag vil folk have 100 til 120 m 2. Samtidig har andelshaverne mulighed for at præge husets indre med materialevalg, inventar og lignende. Vi fastsætter en ramme både i det ydre og i det indre, men andelshaverne bliver draget ind i den sidste del af byggeprocessen. Og det skaber mulighed for at give boligen identitet, at sætte sit præg, og det betyder meget, forklarer arkitekt og firmaindehaver Jette Frost Larsen. Vi har tegnet seniorboliger siden 1988, og alle boliger er handicapvenlige og i ét plan. Vi har ønsket, at projekterne gav beboerne tryghed og mulighed for fællesskab. Derfor er der altid et fælleshus med i vores projekter, som indbyder til socialt samvær med de andre beboere. Seniorboligen er faktisk et parcelhus i et fællesskab. Husene ligger heller ikke ryg mod ryg, men vender sig mod hinanden, så man kan se hovedindgangen. Det giver tryghed, at andre kan se, når man kommer og går, siger arkitekten og fortsætter: Husene er traditionel god dansk byggeskik, og i det indre lægger vi vægt på gennemskinnelighed med store rum i forlængelse af hinanden. Derfor betyder det ikke så meget, om huset vender mod nord, syd, øst eller vest. Indretningen er praktisk og til hver bolig hører en overkommelig have. Uderummet vender væk fra fællesskabet, så man har mulighed for både privatliv og fællesskab. Arkitektfirmaet indgår i et samarbejde i Planlægningsgruppen A/S som desuden består af et advokatfirma og en ejendomsmægler. På denne måde kan de levere en totalløsning til kunderne. Endelig er det vigtigt ikke kun at være arkitekt, fremhæver Lars Børjeson. Det er vigtigt at have et godt sind, at være menneskelig, når man bygger denne slags boliger. Det er alvor det her. Her skal de ældre leve, og det skal føles godt, siger han. Andelsboligforeningen Seniorbo Damvænget, Stautrup, Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. 8

11 Ældre i Danmark I 2005 var der danskere på 65 år og derover, og gruppen udgør dermed ca. 15 procent af den samlede befolkning. Over halvdelen er gift og ca personer er samboende. Dette tal forventes at ændre sig i fremtiden, når skilsmissegenerationen går på pension. Det forventes, at der i 2050 vil der være 1,3 mio. danskere over 65 år, da vil de udgøre ca. 23 procent af den samlede befolkning. Vidste du At danske børn bor i en familie, hvor børn, forældre og bedsteforældre bor under samme tag? Det svarer til, at 1 procent af alle danske børn under 18 bor i en familie med tre generationer. Kilde: Danmarks Statistik Andelsboligforeningen Seniorbo Damvænget, Stautrup, Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. Ældreboliger i Holme, Århus, Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS. TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 9

12 Vidste du At antallet af danskere over 100 år vokser eksplosivt? Seneste befolkningsprognose viser, at tallet om 35 år vil være tidoblet til ca personer. Kilde: Danmarks Statistik BEDSTEFORÆLDRE MED SLAG I Af Dorthe la Cour og Marianne Hartz Thomas, Deadline Press. De nye gamle dem, der går på pension nu og i fremtiden vil ikke have ældreboliger sammen med mange andre ældre. De vil have liv, energi og kreativt bøvl. Det mener Margrethe Kähler, boligekspert fra Ældre Sagen og forfatter til adskillige bøger og rapporter om ældres bo-vaner i dag og i fremtiden. De ældre vil kunne bruges, så de vil bo sammen med andre generationer, hvor de for eksempel kan være reservebedste eller lave andet relevant arbejde. De ældre får også mere energi og bliver mentalt sparket lidt af at bo sammen med yngre generationer, siger hun. Hun peger på bofællesskabet Munksøgård ved Trekroner i Roskilde som et forbilledeligt eksempel på fremtidens ældreboliger. Her er både seniorboliger, studenterboliger og børnefamilier, og der er et fællesspisehus. Der vil komme flere og flere ældre med lange uddannelser på pension, og de vil ikke bare sidde med hænderne i skødet. De efterspørger kultur og at være en del af samfundet, at blive brugt. De vil holde sig unge. De siger, at de tilhører de levendes generation, forklarer boligeksperten. Der findes dog ikke mange eksempler på den slags boliger, og det er heller ikke dem arkitekterne arbejder mest på i dag. Der har været meget fremme om, hvor dårligt livet i de nuværende ældreboliger er. Boligerne er ikke bygget til fremtidens ældre, som ikke identificerer sig selv som gamle og svage. Endelig vil de kommende ældre helst undgå at være et sted, de ikke selv har valgt med mennesker, de ikke selv har valgt, understreger Margrethe Kähler. Men de eksisterende ældreboliger kan godt blive brugt i fremtiden alligevel, spår hun. Den eksisterende boligmasse skal løftes og oprustes med udgangspunkt i folk med mindre fysisk ydeevne, og der skal være plads til rullestole og rollatorer. Faktisk skal alle nye boliger være så tilpasningsdygtige, at de kan bruges fra gravid til man er bedstemor med svage fingre. Det er ikke altid smart, men arkitekterne og de unge, der bygger i dag, kan ligeså godt tænke det ind fra starten, siger hun. Se også håndbogen Bofællesskab fra drøm til virkelighed af Margrethe Kähler. Kan rekvireres gennem Ældre Sagen på tlf eller bestilles via Toftehaven i Ballerup, Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS. 10

13 Sådan bor de ældre Over halvdelen af de ældre bor i ejerbolig. Det tal forventes at stige i fremtiden. I dag eksisterer der ca. 200 ældre-bofællesskaber med ca husstande. Men interessen er stærkt stigende, og fremtidsstudier viser, at over 15 procent af den ældre generation i fremtiden ønsker at bo i bofællesskaber personer over 65 år bor i dag på plejehjem eller i ældrebolig, hvilket er ca. 10 procent af den samlede ældre befolkning. De ældre er i gennemsnit 82,5 år, når de flytter i ældrebolig, og de vil være ældre i fremtiden. Kilde: Tal og fakta om ældre, Ældre Sagen. Andelsboligforeningen Seniorbo Hjortshøj, Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 11

14 I GAMLE DAGE VAR FATTIGGÅRDEN ET PRIVILEGIUM Roskilde Fattiggård, ca Alderdomshjemmet Abildgården, Århus Ældre og gamle i Danmark har langt fra altid haft det så godt som i dag og som de får i fremtiden. Før industrialiseringen boede 80 procent af alle danskere på landet, og landbosamfundet havde svært ved at brødføde sine indbyggere. Mange var uden bolig og måtte klare sig ved omvandring og tiggeri. Begge dele blev forbudt ved lov i 1708 samtidig med, at regeringen påbød sognene at tage sig af sine ældre og boligløse. I 1830 erne blev det almindeligt at samle sognets fattige på fattiggårde og i fattighuse. Disse huse blev den dominerende institutionstype. Først senere kom der anstalter og asyler. Var man gammel omkring de tredive altså og familieløs, var man heldig, hvis man fik en plads på fattiggården. De, der ikke var så heldige, var henvist til at gå på omgangsforsørgelse hos sognets familier: 14 dage hos Kresten Krestensen, 14 dage hos Peder Pedersen osv. I 1922 blev fattighusene til alderdomshjem. Nogle blev nyopført. Andre blev til ved ombygning af de gamle fattighuse. Stort set alle alderdomshjem var kommunale. Op til 2. verdenskrig skete der en kraftig udbygning af denne del af boligmassen. I perioden mellem 1937 og 1952 opførte Københavns Kommune for eksempel næsten aldersrenteboliger i parkbebyggelser. De nye bo- og levegrupper, som udgør 75 procent af plejeboligerne i dag, blander privatboligens fordele med plejeboligen og lægger op til, at hverdagen i plejeboligerne lægges til rette, så den minder så meget som muligt om en almindelig hverdag. Kilde: Boligpolitik gennem tiderne, Ældrerådet. 12

15 BLIV KLOGERE PÅ ÆLDREBOLIGER ARKFOKUS har nærlæst to hæfter i serien Boligbyggeri for ældre fra Kroghs Forlag. Serien kan varmt anbefales (kommende) gamle mennesker, der vil have medindflydelse på fremtidens seniorbolig, samt planlæggere, arkitekter og andre bygningskyndige, der ønsker inspiration til at imødegå de mange udfordringer, boligbyggeri til ældre giver i det 21. århundrede. Af Claus Padkær Jensen. I serien Boligbyggeri for ældre indkredses de væsentlige udfordringer inden for det brugercentrerede ældrebyggeri, og de i alt ni hæfter er samtidig fyldt med løsningsforslag til, hvordan man kan supplere det eksisterende byggeri og dække de kommende års behov for nye boliger og udeområder med plads til individuelle behov. I Den enkeltes bolig sættes fokus på indretningen af de enkelte rum som køkken, badeværelse og opholdsstue. Det handler om funktionalitet, kravene til hjælpemidler, brug af kørestol, og ved hjælp af cases følges bla renovering og ombygning af et traditionelt plejehjem til et tidssvarende plejecenter: et hus med plads til forskellighed. Men hvorledes inddrages beboere og pårørende i projektet for at imødekomme ønsker og behov, så meget som muligt? Her giver i hæftet en lang række nyttige tjeklister og til allersidst afsluttes med en interessant case om realiseringen af et dansk ældrecenter i Spanien. I Udeområder præsenteres læseren for en række forslag til indretning af bla sansehaver og optimale adgangsforhold, og hæftet kommer meget fint omkring de problemstillinger, man møder, når man vil indbyde ældre til at nyde de udendørs omgivelser. Vidste du for eksempel, hvornår en have er en sansehave? En sansehave er et koncentrat af naturoplevelser, som landskabsarkitekten iscenesætter. Og undersøgelser påpeger, at gode udeområder kan være med til at forbedre livskvaliteten. Det var måske nok værd at tage med i overvejelserne også når det gælder ældreboliger? Boligbyggeri for ældre hæfte 5: Den enkeltes bolig 64 sider, 109 kr. Hæfte 8: Udeområder 84 sider, 109 kr. TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 13

16 DESIGN EN HJÆLPENDE HÅND... Af Cornelius Colding Der bliver flere og flere ældre. I år 2010 vil der være mere end trekvart million mennesker over 65 år. Det stiller store krav til indretningen af samfundet og af den enkeltes hjem. Ét er sikkert: Fremtidens ældreboliger vil i høj grad blive præget af ny teknologi. Men allerede i dag har teknologien betydet, at hverdagen er blevet lettere for mange ældre mennesker. Danmark er en af de nationer i verden, hvor flest ældre bruger internettet. Det indebærer nye muligheder for at holde kontakten med familie og venner; og er man ikke længere så mobil, kan det være en stor hjælp, at man kan gøre sine daglige indkøb via nettet. I fremtiden vil netshopping formentlig blive meget mere udbredt. Et andet vigtigt fænomen, der er på vej, er den såkaldt intelligente bolig. I et intelligent hus kan man fx fjernstyre eller forprogrammere lyset, åbne vinduer og døre automatisk, betjene nødkald og alarmer. Er der post, blinker en lampe i entreen... osv. Indtil videre er smart home-teknologien dog science-fiction for de fleste. Langt mere jordnære er de gentande, vi omgiver os med i hverdagen. Har man nedsat fysisk ydeevne, påvirker det nødvendigvis ens brug af og krav til dagligdagens redskaber. De skal være robuste og nemme at betjene men også rare at røre ved og smukke at se på! Her ligger der en stor udviklingsog formgivningsopgave for designere og arkitekter. Vi har samlet en række eksempler på eksisterende design, der på én gang er visionært og ældrevenligt :... HVIS DET KNIBER MED HUKOMMELSEN The Helping Hand. Intelligent pilledispenser udviklet af tegnestuen Designit for Bang & Olufsen Medicom. Hjælper én med at holde styr på medicinen. Dispenseren er netop blevet tildelt Good Design Award. / hård plast-skal der beskytter pillerne og samtidig ligger godt i hånden lampe der lyser, når man skal tage sin medicin 14

17 ... HVIS MAN MÅ HAVE NOGET AT STØTTE SIG TIL Khargo. Innovativ tysk rollator. Sammenklappeligt letvægtskøretøj. 3-i-én: rollator/indkøbsvogn/siddeskammel. Hvem siger, at man ikke kan være designbevidst, bare fordi man er kommet lidt op i årene? patenteret håndgreb. Kan betjenes med én hånd ergonomisk sæde med polstret rygstøtte let at folde sammen vha håndtaget i sædet. Nem at transportere, når den er foldet sammen. store letbevægelige hjul TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 15

18 ... HVIS HÆNDERNE ER BLEVET SVAGERE Good Grips. Prisbelønnet amerikansk køkkentøj. Princippet er, at redskaberne skal kunne bruges af alle også mennesker med nedsat kraft og bevægelighed. skaft af santoprene-gummi. Glider ikke, selv når det er vådt låsemekanisme der holder dåsen fast, mens man drejer rustfrit stål gummibelægning der giver efter for tryk, og gør at kniven ikke smutter ergonomisk udformet skaft kan gå i opvaskemaskinen stort greb der gør den let at håndtere skridsikker gummibelægning i bunden store knapper der er nemme at se og at betjene (salatslynge med pumpe) passer ind i en hul hånd (grønsagsbørste) 16

19 ... HVIS FINGRENE IKKE ER, HVAD DE HAR VÆRET PenAgain. Ergonomisk kuglepen. Det Y-formede skaft gør, at man ikke skal bruge kræfter på at holde om pennen, man kan nøjes med at føre den. / fås i en spritny Ergo-sof-udgave med silkeblød overflade-finish fungerer som en forlængelse af hånden udløses ved tryk på clips... HVIS SYNET DRILLER Vega. Kombineret computerskærm og tekstforstørrelsesapparat vha indbygget kamera. Produceret af Tagamo Innovision A/S. praktisk split-screen-funktion både manuel zoom og autofokus... NÅR MAN GERNE VIL HOLDE KONTAKTEN Mobileasy. Enkel, brugervenlig mobiltelefon specielt udviklet til ældre. Nem at bruge, selvom man er svagtseende eller har nedsat funktion i hænderne. Design: Karin Ohlis. Ikke i produktion. forsynet med snor, så man kan have den hængende om halsen store knapper TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 17

20 NORSKE TEGNESTUER RÅBER PÅ ARBEJDSKRAFT Forestil dig et arbejdsmarked, hvor ledigheden blandt arkitekter er omkring nul, og hvor arkitekterhvervet også giver plads til at prioritere familie, fritid og venner et arbejdsmarked, hvor din arkitektkarriere ikke nødvendigvis realiseres på bekostning af dit privatliv. Et sådant arbejdsmarked findes rent faktisk kun en times flyvetur fra Danmark nemlig i Norge. For her vrimler det med frustrerede tegnestuepartnere, der gang på gang må takke nej til store, spændende projekter, fordi de mangler arkitektfaglig kompetence og arbejdskraft. Af Stine Munch-Nielsen. Der er job til de fleste. Derfor kan det også være vanskeligt at få ansat dygtige arkitekter. Vi må sige nej til flere store spændende opgaver, simpelthen fordi vi ikke kan få nok arbejdskraft, og det er selvfølgelig en frustrerende situation, fortæller arkitekt Kolbjørn Jensen, tegnestueleder på den norske tegnestue Signatur Arkitekter, der ligger i Sandnes i Norges Sør-Vestland. Kolbjørn Jensen er en af dem, der for alvor har mærket manglen på norsk arbejdskraft og han ansætter hellere end gerne danske arkitekter, hvis kvalifikationer han tilmed roser i høje toner. ARKFOKUS har talt med den norske tegnestueleder og den danske arkitekt Gunhild Witt, der selv har arbejdet på tegnestuen i Sandnes. En samtale om, hvorfor man vælger at søge job i Norge, om karrierespring og skihop, om hverdagen på en norsk tegnestue og om det norske byggebooms konsekvenser for ansatte arkitekter. Hvorfor søge job i Norge? 50 ansøgninger og 50 afslag. Er det mon sådanne nederlag, der får én til at rette blikket mod Norge? For ganske vist er Norge et af vores nordiske nabolande, men landet har trods alt en anden kultur, et andet sprog og ligger ca. 12 timers sejltur fra København. Gunhild ser noget overrasket ud, da hun får stillet spørgsmålet. Det at arbejde med en kontakt til Udsigt fra Preikestolen ved Stavanger. Preikestolen er en 604 meter høj klippe, der står som en prædikestol over Lysefjorden. 18

21 Arkitekt Gunhild Witt Jun. 2000: Afgang ved Kunstakademiets Arkitektskole, Studieafdeling 5. Jan. 2005: Projektansat ved Signatur Arkitekter, Sandnes, Norge. Sep. 2005: Filialbestyrer i Signatur Arkitekter, København, nyåbnet afdeling med 7 ansatte. Norge og Norden, har jeg altid set som en spændende udfordring. Jeg har tidligere været en del i Norge og arbejdet med en række projekter i Sverige. Jeg elsker den natur, som Norge kan byde på, og mulighederne for at stå på ski og vandre i terrænet. Man kan få en masse oplevelser, som man ikke kan i Danmark. Det var altså ikke noget stort spring for mig, eller noget jeg gjorde af nød tværtimod var det en mulighed for at møde nye faglige udfordringer. Det har da heller ikke skortet på udfordringer i den tid, Gunhild har været ansat hos Signatur Arkitekter. Hverken vandreture eller skihop har stået i vejen for hendes karrieremuligheder i Norge. Efter seks måneders ansættelse hos Signatur Arkitekter leder hun nu det norske arkitektfirmas nyåbnede afdeling i Danmark. Her skal hun sammen med de øvrige ansatte bla stå for byggeprojektet Smedvig Kvartalet, et ca m 2 kontor og boligbyggeri i Stavanger, som tegnestuen udfører i samarbejde med danske Schmidt, Hammer & Lassen. Gunhild er overhovedet ikke i tvivl om, at der masser af karrieremuligheder i Norge. Og de store udviklingsmuligheder for arkitekter i Norge er både et spørgsmål om virksomhedskultur og manglen på arkitekter: Efter bare fem måneder gav nordmændene mig tilbudet i Danmark. Så meget ansvar ville jeg aldrig have fået hos et dansk arkitektfirma. Her ville man nok have startet mere fra bunden. Menneskeligt arbejdsmiljø Ud over de faglige udfordringer i Norge, oplevede Gunhild også et arbejdsmarked, som mange danske arkitekter sikkert ville misunde deres fagfæller mod nord. For der er rent faktisk plads til interesser ved siden af karrieren, og der hersker ikke tvivl om, at byggeboomet har påvirket både det norske arbejdsmarked og de ansattes adfærd. For de ansattes vedkommende, mener Kolbjørn, har byggeboomet især påvirket arkitekternes livsstil med høj prioritering af fritiden og mere begrænset bevægelighed på jobmarkedet. Gennem de seneste år har vi mærket ændringer i arkitekternes mobilitet. Før var det almindeligt at skifte job hvert år, så man kunne tilegne sig en stadig bredere erfaring og bevare sin egen markedsværdi. Sådan er det ikke i dag, hvor arkitekterne bliver i det samme job i mange flere år end tidligere. Hvis de er tilfredse, Arkitekt Kolbjørn Jensen Leder af tegnestuen Signatur Arkitekter i Sandnes, Norge. 1977: Afgang fra Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen. 1989: Etablering af egen arkitektvirksomhed i kontorfællesskab med Torsvik og Thesen as. 1999: Etablerede Signatur Arkitekter as, som er en fusion mellem Torsvik og Thesen as og Østervåg Arkitekter as. Vi ser vældig mange danskere her i Norge. De arbejder ikke kun på tegnestuerne mange er også ansat i de norske kommuner. Indstillingen over for danskere i Norge er meget positiv. Vi ser en samhørighed inden for Norden, hvor danskere, svenskere og nordmænd krydser landegrænser for at tage job i deres nordiske nabolande. Jostein Fyhn, Afag den norske fagforening for arkitekter. Boliger Øvre Strand Gate, Stavanger, Norge. Tegnet af Signatur Arkitekter i samarbejde med Schmidt, Hammer & Lassen og opført i Bebyggelsen indeholder 29 boliger, som er placeret tæt op ad det gamle Stavanger. Basisformen for hver lejlighed er et kvadrat, som er tillagt rektangulære biformer, der indeholder balkoner og udvidelser af basisenheden. JOB OG KARRIERE 19

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE CLOVER EASY BY DAMIXA 2 3 CLOVER EASY BY DAMIXA HVIS HÆNDER KUNNE TALE Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere