Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringshåndbog YTONG Energy+"

Transkript

1 Projekteringshåndbog YTONG Energy+

2 Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip

3 Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy Bæredygtighed...5 Xellas naturlige kredsløb...6 Sortiment YTONG Energy Præfabrikeret YTONG Energy + overligger...8 Universal beton overligger...8 Ytong Lim og Grundpuds...9 YTONG Energy + beslag mv...9 YTONG Energy + YTONG Energy + tekniske data CE certificering Ytong Grundpuds Ytong Grundpuds produktdata Ytong Grundpuds sikkerhedsdatablad Statik Grundlag...20 Søjler...23 Punktlaster...24 Planlægning af vægkonstruktioners understøtning Vandret lastfordeling på hule mure...26 Dimensionering af vederlag for bjælker...27 Grundlag...58 Kuldebroer Det termiske indeklima...64 Energikrav til byggeri...66 Mindste varmeisolering...66 U-værdier...68 Fugtsikring Grundbegreber vedr. fugt i bygninger...70 Fugtpåvirkning...72 Indvendig efterisolering...73 Brand Brandforhold Ytong bygningsdele iht. EC Lyd Lydisolering for Ytong vægge...79 Lyd - principløsninger...81 Detaljer YTONG Energy + Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg...83 Montage af YTONG Energy + Generelt Montage...96 Ytong pudssystem - udførelse Søjlelængde...28 Robusthed/slankhedshold...28 Glidning...28 Stabilitet generelt...29 Projektering af lodrette og vandrette laster...30 Dimensionering af vægfelt mod væltning og glidning.37 Bæreevne af feltvæg til skema...38 Eftervisning af glidning...39 El-installationer...57 YTONG Energy + 3

4 YTONG Energy + YTONG Energy + YTONG Energy + er resultatet af et målrettet udviklingsarbejde: en superisolerende byggeblok til bærende ydervægge med Ytong porebetons gode fugtregulerende og varmeabsorberende egenskaber. Samtidig har bæredygtighed i alle led fra råstofudvinding, produktion og brug til genanvendelse været i fokus. Produktet kan genanvendes 100% og giver derfor nye muligheder for bæredygtigt byggeri. YTONG Energy + er Cradle-to-Cradle-certificeret. YTONG Energy + består af 3 lag inderst et bærende lag Ytong porebeton densitet 340 kg/m³, i midten et højisolerende lag Ytong Multipor porebeton densitet 115 kg/m³ og yderst en klimaskærm af Ytong porebeton 340 kg/m³ til at give facaden den nødvendige robusthed. De 3 lag støbes i én arbejdsgang til en blok. Denne produk.tionsmetode er unik for YTONG Energy + og giver byggeblokken en række gode egenskaber, som adskiller den fra alle andre løsninger: n 100 % uorganisk materiale n Samme materiale gennem hele blokken n Ingen afdampning af skadelige stoffer n..ingen sundhedsrisiko, hverken ved bearbejdning eller brug n..100 % genanvendelig som råmateriale for nye porebetonprodukter n Enkel projektering n Sikker opførelse en arbejdsgang n U-værdi 0,11 god varmeisolering n Sikrer godt indeklima n Økonomisk løsning Massive ydervægge med U-værdi på kun 0,11 W/mK YTONG Energy + anvendes til massive, bærende ydervægge op til 2 etagers højde som bærende ydervægge eller alternativt som udfyldningsmateriale. Den enkle byggemetode, hvor bærende konstruktion og isolering er en integreret løsning, sikrer tæt byggeri. YTONG Energy + blokkene suppleres med Ytong Overligger og Ytong Grundpuds. Etagedæk og fladt tag kan med fordel udføres med Ytong dækelementer isoleret med Ytong Multipor, således at hele råhuset opføres i porebeton og uden brug af dampspærre. YTONG Energy + overholder 25 cm modulmål. YTONG Energy + løsningen har en række fordele udover den suveræne isoleringsevne og det sunde og behagelige indeklima: n..massive ydervægge i ét materiale er nemme at dimensionere både mht. stabilitet, varme, fugt og lyd. n..færre arbejdsopgaver, enklere logistik. n..én leverandør. n Få materialer. n..det er nemt og hurtigt at bygge med YTONG Energy + blokke. Bærende mur og isolering udføres i én arbejdsgang, der skal ikke udføres tidkrævende dampspærre, og de store, lethåndterlige blokke, som er nemme at bearbejde med skærende og slibende håndværktøj, sikrer hurtigt byggeri. n..væggen uden dampspærre optager og afgiver fugt fra rummet. n..det er sikkert at bygge med YTONG Energy +. Risikoen for fejl minimeres, når der ikke skal bygges i flere lag og forskellige materialer. n..det er enkelt at udføre stærke og smukke overflader. Overfladebehandlingen af de målfaste blokke med glat overflade er nem og hurtig. n..alt spildmateriale kan genanvendes som råmateriale for nye Ytong produkter. n..ytong porebetons gode varmeakkumulerende egenskaber forhindrer overophedning i rum med store vinduesflader. n..ytong porebetons evne til at optage og afgive fugt fra rumluften minimerer behovet for bortventilering af rumfugt. YTONG Energy + fås som blokke i 2 dimensioner: 40 cm med varmeledningsevne, lambda på 0,07 W/mK og 50 cm med lambda på 0,06 W/mK. Produktionen af YTONG Energy + er miljøcertificeret iht. ISO Efter opmuring pudses væggene på begge sider. 4 YTONG Energy +

5 Bæredygtighed At skabe uden at skade For Xella er bæredygtighed en integreret del af virksomhedens produktudvikling og produktion. Ikke bare som begreb, men som et praktisk værktøj for udviklere og ledelse. YTONG Energy + er udviklet og produceret i overensstemmelse med bæredygtigheds tankegangen. Bæredygtighed indebærer således, at miljøet skånes i alle faser fra råstofudvinding, produktion, anvendelse, nedbrydning og genanvendelse, og at de anvendte materialer skal være 100 % genanvendelige. YTONG Energy + er Cradle-to-Cradle-certificeret. Bæredygtighed Xellas definitionen på bæredygtighed er, at alle materialer skal indgå i et vugge-til-vugge kredsløb, hvor materialerne efter brug kan vende tilbage til jorden som biologisk næringsstof, eller genanvendes i nye produkter eller processer som teknisk næringsstof. For Xella betyder dette, at affald er lig med råmaterialer. Råstoffer YTONG Energy + er fremstillet af kalk, sand og vand samt en lille andel cement. Udvindingen af kalk, sand og vand sker i åbne brud, der reetableres som naturområder efter endt brydning. Sand udvindes lokalt, mens de øvrige råstoffer udvindes lokalt eller så nær fabrikken, som muligt. Xella har som den første virksomhed i verden udviklet en forbrændingsmetode, hvor kalkslam, der er et restprodukt i produktionen af kalk, indgår i et kredsløb som energikilde. Denne energiproduktion mere end dækker Xellas eget forbrug, og overproduktionen af miljøvenlig energi sælges på det frie energimarked. Under fremstillingen af Ytong iblandes små mængder (0,05 0,1 %) aluminiumspulver fra industrigenbrug for at danne porerne. Fremstilling Fintformalet sand blandes med de øvrige råstoffer. Der tilsættes vand, som, for at skåne de begrænsede ressourcer af helt rent vand, ikke tages fra drikkevandsboringer eller reservoirer. Aluminiumpulver reagerer med den hydratiserede, brændte kalk, og der opstår brint, som får massen til at hæve med små, jævnt fordelte porer. 2Al + 3Ca(OH)2 + 6 H2O bliver til 3 CaO + Al2O3 + 6 H2O + 3H2 Derefter bliver massen langsomt fast, og under størkningen undviger den flygtige brint, så der kun er varmeisolerende luft tilbage i porerne. Poredannelsen betyder, at der ud af 1 m 3 råmaterialer bliver 5-8 m³ færdig Ytong porebeton. De halvfaste råblokke tilskæres med trådskærere og profileres bl.a. med udfræsning af gribefordybninger. Alt materiale, der skæres fra, opslemmes med vand og genbruges i efterfølgende blandinger for at begrænse ressourceforbruget. De tilskårne blokke og elementer hærdes i autoklave dvs. under damptryk, som kræver tilførsel af energi. Der er dog tale om relativt lav temperatur, omkring o C, og CO 2 udledningen er derfor væsentlig begrænset i forhold til produktion af tegl eller beton. Vandet, der bruges i hærdeprocessen, genbruges flere gange med op til %. Energi, der ikke længere kan indgå i produktionsprocessen, bruges til opvarmning fx fører man ved Werk Brück varmt vand i 0 m rørledning til firmaet Paul Harmann AG, der anvender det til opvarmning i deres produktion. Bearbejdning YTONG Energy + kræver minimal tilpasning på byggepladsen. Tilpasningsaffaldet, som typisk udgør mindre end 1 % af den samlede leverance, kan håndteres som almindeligt, ufarligt byggeaffald, men Xella kan også tilbyde en returordning, hvor affaldet afhentes og genanvendes i produktion af nye blokke. YTONG Energy + tilskæres let med båndsav eller håndsav med hårdtmetal klinge, hvorved der kun dannes groft støv. Til opmuring bruges tyndfugemørtel i et tyndt, 2 mm, lag i både ligge- og studsfuge. Mørtelen er på cementbasis (mineralsk). Der er ikke tilsat organiske opløsningsmidler eller blødgørere, og der sker derfor ingen afdampning af skadelige stoffer. YTONG Energy + vægge overfladebehandles udvendigt med Ytong Grundpuds. Indvendigt spartles og males eller tapetseres. YTONG Energy + leveres på EU paller eller på Xella genbrugspaller, der returneres og bruges flere gange. Pallerne er indpakket med Inseroh folie, der kan returneres og genanvendes. Brug YTONG Energy + afgiver ingen skadelige dampe eller partikler heller ikke i tilfælde af brand. Det samme gælder Ytong tyndfugemørtlen. YTONG Energy + er indeklimamærket i lighed med andre Ytong produkter. YTONG Energy + 5

6 Ytong porebeton er udviklet med henblik på lang levetid og bevarer sine byggetekniske egenskaber i mange generationer. Efter nedrivning, kan rensorteret YTONG Energy + returneres til Xella og genanvendes i nye porebetonprodukter. Carbon footprint - CO 2 aftryk Xella betragter reduktion af CO 2 belastning som en del af bæredygtigheds begrebet. I anerkendelse af behovet for at reducere CO 2 udledning kraftigt, har Xella sammen med nogle af Tysklands største virksomheder bl.a. Deutsche Bahn, Puma og Otto Group stiftet 2 Foundation med det formål at finde langsigtede, konkrete løsninger på klimaforandringerne i et samarbejde mellem industri, forskning og samfund. For Xella er klimabeskyttelse og økonomisk udvikling ikke modstridende behov. Gennem et målrettet engagement har vi lykkedes med store CO 2 reduktioner, og samtidig investeres der i øjeblikket i udvikling af helt ny teknologi, hvor restprodukter fra kalkudvinding indgår i et lukket kredsløb, der helt uden CO 2 udledning fremstiller energi. Xellas naturlige kredsløb Udvinding af råstoffer Sand og kalk udvindes fra grusgrav og benyttes til produktion. Ecoloop producerer energi af restprodukter. Genanvendelse Produkterne kan genanvendes som kattegrus eller kan indgå i produktion af nye produkter. Fremstilling af materiale God udnyttelse af råstoffer uden spild. 1 m³ råstoffer bliver til 5-8 m³ færdigt produkt pga. hævning. Færdigt byggeri Energivenlige bygninger med lavt energiforbrug, godt indeklima og lang levetid. Produktion af produkter CO 2 -reduktion pga. produktion ved lav temperatur. Overskudsvarme sælges. 6 YTONG Energy +

7 Sortiment YTONG Energy + Densitet 340 kg/m³ +/- 10 kg. Porebeton λ 10dry = 0,083 W/mK Multipor λ 10dry = 0,042 W/mK TUN B H L cm Stk. pr. m² mur Palle format Stk. pr. palle m²/ palle Vægt kg/stk. Indhold m³/palle Limforbrug kg/stk /1 18 2,25 15,5 0,90 1, /1 18 2,25 17,3 1,13 1, * 60 1/1 60-6,4 1,13 - * Stenen anvendes ved hjørneafslutninger og i vindues og dørfalse. Skovbrynet, som omfatter 23 boliger, er projekteret af Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S. De massive ydervægge udføres med YTONG Energy +. YTONG Energy + 7

8 Præfabrikeret YTONG Energy + Overligger Densitet 575 kg/m +/- 25 kg. Vederlag massivbyggeri min cm TUN Overligger B H L cm Multipor Isolering cm Porebeton Fals cm Bæreevne kn/m ,5 6,5 33, ,5 6,5 33, ,5 6,5 32, ,5 6,5 27, ,5 6,5 24,8 98 Vægt kg/stk ,5 6,5 21, ,5 6,5 18, ,5 6,5 15, ,5 6,5 11, ,5 6,5 33, ,5 6,5 33, ,5 6,5 32, ,5 6,5 27, ,5 6,5 24, ,5 6,5 21, ,5 6,5 18, ,5 6,5 15, ,5 6,5 11,7 161 Universal Beton Overligger Leveres med 14 eller 24 cm Ytong Multipor og 10 cm porebetonfals til eftermontering. Porebeton Ytong Multipor Porebeton Betonoverligger TUN T H L cm Lysvidde maks. cm Bæreevne kn/m Vægt kg/stk se tabel s se tabel s se tabel s se tabel s se tabel s se tabel s YTONG Energy +

9 Ytong Lim og Grundpuds Tilpasset Ytong produkterne TUN Vare Anvendelse Indhold Lager enhed Dünnbett- Lim Mörtel Ytong Lim Ytong Plader og Blokke, +5 til +30 C 15 kg pose fix P Vinter Ytong Lim, Vinter Ytong Plader og Blokke, -10 til +5 C 15 kg pose Grundpuds Ytong Grundpuds YTONG Energy + og Ytong Multipor +5 til 30 C 20 kg pose YTONG Energy + Beslag mv. Tilpasset YTONG Energy + produkterne TUN Vare Anvendelse Indhold Lager enhed Murfolie Fugtsikring over sokkel 9,5 500 cm rl Facadenet 100 cm Pudsarmering 50 m 100 cm rl Fugearmering 38 cm Armering af limfuge 100 m rl Fugearmering 45 cm Armering af limfuge 100 m rl Vandnæseprofil med pudsenet, 250 cm Hjørneprofil med pudsenet, 250 cm Dilatationsprofil, 250 cm med net Dilatationsprofil, hjørne 250 cm med net Indmures over sokkel stk. stk. Hjørneforskalning stk. stk. Montage over dilatationsfuge stk. stk. Montage over dilatationsfuge stk. stk Dübler, STR U 155 Væggen reno/nybyg 80 mm 100 kasse Dübler, STR U 175 Væggen reno/nybyg 100 mm 100 kasse Dübler, STR U 195 Væggen reno/nybyg 120 mm 100 kasse Dübler, STR U 275 Væggen reno/nybyg mm 100 kasse YTONG Energy + 9

10 YTONG Energy+ YTONG Energy + Tekniske data YTONG Energy + er porebetonblokke, der anvendes til bærende og ikke-bærende facade og bagmur i alle typer af byggeri. 40 cm massiv ydervæg med U-værdi ned til 0,15 W/mK, 50 cm massiv ydervæg ned til 0,11 W/mK. n..velegnet til massivbyggeri med U-værdi ned til 0,11 n..bærende ydervægge n..god varmeisolering n..god lydisolering n..godt indeklima n..optimal brandbeskyttelse n..hurtigt byggeri pga. håndterlige, store formater n..nem indfræsning af installationer n..nem overfladebehandling n..ideelle befæstigelsesmuligheder n..100% genanvendelige som råmateriale til Ytong porebeton efter nedbrydning og knusning Produkt YTONG Energy + er fremstillet af naturlige råstoffer: sand, kalk og vand. Blokkenes 3 lag porebeton med forskellig densitet er støbt sammen til én blok. - Inderst 15,5 cm bærende lag, 340 kg/m 3, -..derefter 18 eller 28 cm isolerende lag Multipor densitet 115 kg/m³ - og yderst 6,5 cm densitet 340 kg/m 3. YTONG Energy + fås i 40 og 50 cm tykkelse. Højden er 25 og længden 50. Overfladen er glat. Egenskaber YTONG Energy + er formstabile, har god styrke, lav vægt, lille varmeledningsevne. Blokkene er brandsikre. De er fremstillet af uorganiske materialer, som er modstandygtige overfor fugt og råd. Montage YTONG Energy + limes med Ytong Lim / Ytong Lim, vinter iht. EC-6. Blokkene kan tildannes med almindeligt håndværktøj eller Ytong båndsav. Til håndtering anvendes Ytong tang. Overfladebehandling Indvendige vægge kan overflade.behandles med glasflies og maling, sandspartel, gips- eller kalk/gipspuds. Udvendigt blokmurværk kan stå blankt eller pudset med afstemt finpuds. Transport og opbevaring YTONG Energy + leveres pakket i folie på paller. På byggepladsen opbevares YTONG Energy + tørt. 10 YTONG Energy +

11 6,5 6, ,5 YTONG Energy + Tekniske data 15,5 CE mærkede data Porebetonbyggesten iht. DS/EN 771-4:3/A1:5 Benævnelse. Byggesten kategori 1 Densitet [kg/m³]. 340 ± 10 Trykstyrke [MPa] Middel f b. 2,6 Basis f k. 1,9 Bøjningstrækstyrke [MPa] Liggefuge f xk1. 0,50 Studsfuge f xk2. 0,18 Studsfuge uden lim f xk2. 0,05 Kohæsion ck f vk0 [MPa] EN Annex C. 0,30 Varmeledningsevne Ytong λ 10,dry indvendig [W/mK]. 0,083 Ytong Multipor λ 10,dry [W/mK]. 0,042 Svindmål [mm/m]. 0,20 Diffusionsmodstand μ. 5/10 E-modul E ok [MPa] Måltolerancer [mm/m] Længde. ± 1,5 Bredde. ± 0,5 Højde. ± 0,5 Brandmodstand. Ikke brændbar.... E190 fra tykkelser d=75 mm Brandklasse. A1 Disse angivelser er oplyst og udgivet af Xella Danmark A/S. Vi rådgiver og informerer i vores informationsmateriale efter nuværende viden indtil publiceringstidspunktet. Anvendelsen af porebeton er underlagt gældende bestemmelser, regler, godkendelser og ændringer af disse, og vore oplysninger er ikke juridisk bindende. Det er den projekterendes ansvar at tilse, at love og regler (statik) er overholdt i hvert enkelt tilfælde. YTONG Energy + 11

12 12 YTONG Energy +

13 YTONG Energy + 13

14 Ytong Grundpuds Produktdata Ytong Grundpuds Produkt Mineralsk pudsemørtel til netarmeret grundpuds på facader af Ytong porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader. Anvendelse n..som grundpuds på Ytong porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader Egenskaber n..naturlig hvid mineralsk letmørtel n..vandafvisende n..frost- og vejrbestandig n..kan blandes maskinelt Kvalitet n Bindemiddel efter DS EN 197 n..tilslagsstoffer i kornstørrelser 0 1mm efter DIN 4226 n..en 998-1:3 Pudsmørtel (mørtelgruppe PII) n..fremstillet og kontrolleret efter DIN n Lavt kromindhold Udførelse Krav til underlaget Overfladen skal være tør, fast, jævn og støvfri iht. DIN Ujævnheder udbedres, løse dele fjernes samt stærkt sugende undergrund grundes. Blanding n Med alle gængse pudsemaskiner n Med tvangsblander n Manuelt med elpisker Pulveret tilsættes den anbefalede mængde rent vand og blandes til en jævn, klumpfri masse. Omrøres godt efter 10 min. ventetid. Pudsning n..grundpuds trækkes fulddækkende på underlaget med tandspartel (tanding 10 mm). Nettet lægges i den våde mørtel og trykkes fast med stålbræt. Herefter påføres yderligere grundpuds til nettet er helt dækket. Nettet bør sidde i den yderste 1/3 af pudslaget. Overfladen filtses jævn og tæt med filtsebræt. Vandforbrug n..til normal plastisk konsistens 7,5 til 8 l pr. 20 kg pose (kold postevand) n..til anbringelse af hjørneskinner, sokkelskinner og diagonal armering osv. Anvendelsestid n..indenfor ca. 1,5 time, alt efter vandtilsætning og vejrforhold n..mørtelen omrøres lejlighedsvis uden yderligere tilsætning af vand Rækkeevne n..ca. 30 l mørtel pr. 20 kg pose n..ca. 6 m² ved 5 mm lagtykkelse Lagring på paller, tørt og frostfrit max 12 måneder i lukket emballage. Sikkerhedshenvisninger Mørtel reagerer stærkt alkalisk med fugt, derfor skal hud og øjne beskyttes. Ved kontakt skylles grundigt med vand. Ved øjenkontakt søg straks lægehjælp. Se sikkerhedsdatabladet. Tekniske data Letmørtel iht. EN Trykstyrke Diffusionsmodstandsfaktor µ 10 1,5 5 N/mm² Kapillær vandoptagelse c < 0,2 kg/m² min 0,5 Vameledningsevne Brandklasse Anvendelsestid Anvendelsestemperatur 5 C Lagring Levering λ dry = 0,18 W/mK A2, ikke brændbar ca. 1,5 timer Tørt på palle,. 12 måneder 20 kg pose 14 YTONG Energy +

15 YTONG Energy + 15

16 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: Ytong Grundpuds Side 1 af 4 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Ytong Grundpuds PR-nr.: Anvendelse: Produktet anvendes som grundpuds til Ytong porebeton og Ytong Multipor mineraluldsisoleringsplade samt som slutpuds med filset overflade Indholdet af vandopløselig chromat er mindre end 2 mg/kg tør cement. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 måneder fra produktionsdato Leverandør: Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Tlf: (+45) Fax: (+45) Producent: Fels-Werke GmbH, Geheimrat-Ebert-Strasse 12, D Goslar 2. Fareidentifikation Materialet er lokalirriterende. Indånding af støv irriterer åndedrætsorganerne. Ved øjenkontakt med støv er der risiko for varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud. 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer Kemisk karakter: Produktet indeholder portlandcement og calciumhydroxyd Stofbetegnelse: % CAS-nr. Einics nr. Symbol R-sætninger Note Portlandcement > Xi R37/R38 R41 Calciumdihydroxyd < Xi R37/R38 R41 Methylhydroxypropylcel lulose < Førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved utilpashed og medbring sikkerhedsdatabladet. Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand Gnid ikke i øjet. Skyl straks grundigt med rent vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsættes skylningen under transport til skadestue/læge. Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Søg lægehjælp 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: Særlige farer: Produktet kan ikke brænde. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier Ingen Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende Personlige værnemidler: 16 YTONG Energy +

17 YTONG Energy + 17

18 18 YTONG Energy +

19 YTONG Energy + 19

20 Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste information findes på Af hensyn til projekteringen, der er afhængig af udførelsen og de individuelle ydelser og normale entrepriseskel, er nedenstående retningslinjer opstillet. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Materialeparametre Der anvendes CE- deklarerede data for de aktuelle byggesten. Vær opmærksom på, at det er de karakteristiske basisstyrker, som skal anvendes fra de CE-mærkede værdier. Tekniske data findes på vores hjemmeside under de enkelte produkter. I denne anvisning er det forudsat, at væggene står på stabilt og bæredygtigt underlag. Hvor der anvendes vægge på terrændæk, med underliggende hård isolering, henviser vi til den respektive isoleringsleverandørs anvisninger, og denne vejledning kan ikke anvendes. Vægges fastholdelse/understøtning Det gælder om at fastholde væggene så mange steder som muligt for at undgå ekstraforanstaltninger og/eller dimensionsspring f. eks langs remme, etageadskillelser, lofter, spærhoved, spærfod, kanter o.l. Undgå i videst muligt omfang murpiller, der ikke er tværafstivede, da disse kan kræve indbygning af afstivende stålsøjler. Vægfelter bør min. være 3-sidigt understøttede for at undgå ekstraforanstaltninger i form af afstivende søjler o.l. Undgå spændinger/tvangskræfter i byggeriet Vægge bør disponeres således, at tvangsdeformationer ikke resulteret i revnedannelser i svage tværsnit. Remme oplægges med indbyrdes afstand imellem remmene på 10 mm, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt, særligt i byggeperioden, da nedbør o.l. kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Husk at afstandsklodser imellem spær og gavle ikke må sidde tættere ved krydsende vægge end en meter, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt i byggeperioden, da nedbør kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Skivevirkning i hhv. vandrette loftskonstruktioner og etageadskillelser Under projekteringen skal der tages hensyn til, at de fornødne tværvægge er til stede til at overføre de vandrette kræfter, og der udføres de nødvendige kraftoverførende samlinger mellem vægge og loftskive/etageadskillelse. Er dette ikke tilfældet, må stabiliteten sikres på anden vis med f.eks. stålrammer i murpiller, hvor der i forvejen måtte være en søjle. 20 YTONG Energy +

21 Murpap under ydervægge Der anvendes normalt murpap, minimum kvalitet som PF0, under porebetonvæggene, hvor væggene opbygges på en terrændækskonstruktion med gulvvarme, som går ud under bagmurene. Dette er særligt vigtigt, da terrændækskonstruktionen udvider sig i længderetningen, når den opvarmes. Vigtigt man bør opvarme langsomt ved ca. 20 grader. Murpappen bidrager således til at afkoble nogle af tvangskrafterne hidrørende fra længdeudvidelsen af terrændækket. Temperaturudvidelserne er typisk størst ved første opvarmning af vinterbyggerier og i lange bygninger. Ellers anvendes murpap løsninger, som normalt for det murede byggeri. Lim-pap-lim løsning kan anvendes, hvor bærende vægge ikke hviler på terrændæk. Murpap under skillevægge Der anvendes normalt murfolie eller pap, da dette forhindrer kohæsion, dvs. vedhæftning til terrændækket, da terrændæk kan deformere. Herved undgås, at væggene påvirkes uhensigtsmæssigt fra tvangskræfter hidrørende fra terrændækkene i videst muligt omfang. Fundering: Alle vægge opstilles på stabilt og bæredygtigt underlag. Fundamenter og andre underlag skal være permanent formstabile og skal kunne bære væggene og ovenliggende laster, uden at der forekommer skadelige sætninger/differenssætninger o.l. Fundering skal sikres til frostfri dybde. Etagedæk (dækelementer af porebeton, letklinkebeton, beton og andet) Etagedæk har vederlag på bagmuren og normalt på en hovedskillevæg. Der må ikke forekomme andre mellemunderstøtninger. Dæk dimensioneres, så nedbøjningen minimeres hensigtsmæssigt. Vægge på etagedæk, ikke bærende Hvor der står sekundære vægge på dækket, og der er/forventes nedbøjning/deformation, skal vægge projekteres med elastiske samlinger ved tilslutninger og krydsende vægge, således at væggene kan følge med dækkenes nedbøjning og uhensigtsmæssige tvangskræfter undgås. Dækdeformationen kan normalt danne en lunke imellem understøtningerne, hvorved vægge fra forskellig side vil kippe/tvinges ind mod midten. Det er også vigtigt for sekundære vægge, at der anvendes et adskillende underlag, som f.eks. murfolie eller Fibertex F4M for at undgå vedhæftning, således at der ikke opstår uhensigtsmæssige trækspændinger i væggens nederste del. Anvend ikke asfaltpap under sekundære vægge. Det tilrådes derfor altid at anvende så korte dæk som muligt, gerne mellemunderstøttede på tværvægge, idet deformationerne herved kan reduceres betydeligt, og væggene derfor holdes mere i ro. Vinduefalse Falsene (porebeton) projekteres efter projekt med Ytong og Ytong Multipor False, bidrag og egenskaber: n Vægkonstruktionen er massiv og af uorganisk materiale n..gode muligheder for fastgørelse af vinduet n..valgfrihed mht. vinduesplacering (betydning for linietab og skyggevirkning) n..hurtig og nem montage (sikrer gode tætte løsninger) n..porebeton limes med Ytong lim til lodrette side af YTONG Energy + (sikrer en tæt løsning/ingen samlinger) n..skarpe hjørneafslutninger n..ingen kuldebro n..ingen revnedannelser omkring vinduet, som kan forekomme ved anvendelse af pladefalse n..vinduet monteres efter producentens anvisninger Falsen projekteres alt efter projekt. Vægge på etagedæk, bærende og stabiliserende Hvor vægge står lige over hinanden i etageadskillelsen, og dækelementerne er understøttet af den nedenstående væg, kan den ovenstående væg indgå i stabiliteten (skiveberegning) samt anvendes som bærende væg. Alle vægge skal være funderet. YTONG Energy + 21

22 Dimensionering af vægge Bæreevne Bæreevne beregnes optimalt via programmet Murværksprojektering, som kan findes på eller kontakt til Murværkscenteret på Teknologisk Institut på Programmet er opdateret iht. gældende danske normer EN og EN 1996, 1-1. Vederlag Hvor der er behov for at optage punktlaster fra dragere er der på side 24 beskrevet 3 klassiske metoder, som kan give en stor kapacitet og robusthed. Stabilitet Porebeton er et isolerende byggemateriale og derfor er det et meget let byggemateriale. For at kompensere for manglende tyngde anvendes forankringer i kombination med sikring mod glidning. Porebetonens gode styrkeparametre giver også pæne skivestyrker. Der er således normalt rigeligt med kapacitet i væggene til almindeligt byggeri. Men mangler der styrke til at opnå den fornødne stabilitet, inddrages skillevæggene i stabiliteten. Dette giver nye muligheder for stabilitet i bygninger, hvor bygningsdesignet mangler effektive stabiliserende vægskiver i facaderne. Bidragene fra skillevæggene kan være ganske store, da skillevæggene primært består af længere ubrudte/regulære vægstykker. Se også tabellerne for vægfelters kapacitet og bidrag for tilstødende vægge i kataloget. I det følgende er anvisning på projektering af vægfelter påvirket af vandrette og lodrette laster. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Terrænklasse, vind Når vægge skal dimensioneres, er det i størstedelen af tilfældene terrænklassen, der er den dimensionsgivende faktor. Forskellen fra vindtrykket i den lave zone til vindtrykket i den høje zone kan betyde ca. en fordobling af vindtrykket. Vær derfor meget omhyggelig med valg af den korrekte terrænklasse, da det kan medføre tilsvarende dimensionsspring. Glidningsikring For at undgå glidning kan det være nødvendigt at montere ekstra beslag. Vægges glidningssikring skal eftervises og etableres/kontrolleres i nødvendigt omfang. Det er væsentlig at være opmærksom på, at anvendes plastfolier som fugtspærre på lecasokkelsten, så er glidningskoefficienten øget med ca. 50 % i forhold til almindeligt murpap. Se: www. mur-tag.dk. Fugearmering I vægge af YTONG Energy + indlimes Ytong armeringsnet i alle liggefuger. Stabiliserende forankringer Forankringer fastgøres kun i hhv. fundament og tagværk. Forankringer fæstnes ikke i væggene, hvorved spændinger i væggene hidrørende fra forankringerne undgås. Forankringer kan indbygges i skillevæggene, hvorved der kan opnås store stabiliserende bidrag, idet skillevæggenes vægfelter normalt er ubrudte af vindueshuller o.l.. Stængerne i skillevægge føres med et flexrør, som man kender det fra el-installationers tomrørssystemer. Se også afsnittene: n..projektering. Konstruktion. Forede forankringsstænger i skillevægge. n..udførelse. Installationer. Montering af el, rør og forankringsstænger. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. 22 YTONG Energy +

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Statik. Generelt. I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer:

Statik. Generelt. I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer: Generelt Projekteringsansvar Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgiverens ansvar. I vejledningen

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Projekteringshåndbog. Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog. Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5 Xellas naturlige kredsløb...6 Sortiment Silka Blokke...7 Silka E-sten...9 Silka

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

celblokken Celblokken Teknisk information Dato 06.02.2009 Side 1

celblokken Celblokken Teknisk information Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Celblokken Teknisk information Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem rceasybuild.com VELKOMMEN TIL RC BETON OG RC EASYBUILD Hos RC Beton ønsker vi at give vores kunder de bedste muligheder for at bygge effektivt. På den baggrund

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

vægelementet Vægelementet Teknisk information Dato 01.11.2010 Side 1 Erstatter: xx.xx.xx

vægelementet Vægelementet Teknisk information Dato 01.11.2010 Side 1 Erstatter: xx.xx.xx Vægelementet Teknisk information Dato 01.11.2010 Side 1 Dato 01.11.2010 Side 2 Dato 01.11.2010 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere