Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringshåndbog YTONG Energy+"

Transkript

1 Projekteringshåndbog YTONG Energy+

2 Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip

3 Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy Bæredygtighed...5 Xellas naturlige kredsløb...6 Sortiment YTONG Energy Præfabrikeret YTONG Energy + overligger...8 Universal beton overligger...8 Ytong Lim og Grundpuds...9 YTONG Energy + beslag mv...9 YTONG Energy + YTONG Energy + tekniske data CE certificering Ytong Grundpuds Ytong Grundpuds produktdata Ytong Grundpuds sikkerhedsdatablad Statik Grundlag...20 Søjler...23 Punktlaster...24 Planlægning af vægkonstruktioners understøtning Vandret lastfordeling på hule mure...26 Dimensionering af vederlag for bjælker...27 Grundlag...58 Kuldebroer Det termiske indeklima...64 Energikrav til byggeri...66 Mindste varmeisolering...66 U-værdier...68 Fugtsikring Grundbegreber vedr. fugt i bygninger...70 Fugtpåvirkning...72 Indvendig efterisolering...73 Brand Brandforhold Ytong bygningsdele iht. EC Lyd Lydisolering for Ytong vægge...79 Lyd - principløsninger...81 Detaljer YTONG Energy + Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg...83 Montage af YTONG Energy + Generelt Montage...96 Ytong pudssystem - udførelse Søjlelængde...28 Robusthed/slankhedshold...28 Glidning...28 Stabilitet generelt...29 Projektering af lodrette og vandrette laster...30 Dimensionering af vægfelt mod væltning og glidning.37 Bæreevne af feltvæg til skema...38 Eftervisning af glidning...39 El-installationer...57 YTONG Energy + 3

4 YTONG Energy + YTONG Energy + YTONG Energy + er resultatet af et målrettet udviklingsarbejde: en superisolerende byggeblok til bærende ydervægge med Ytong porebetons gode fugtregulerende og varmeabsorberende egenskaber. Samtidig har bæredygtighed i alle led fra råstofudvinding, produktion og brug til genanvendelse været i fokus. Produktet kan genanvendes 100% og giver derfor nye muligheder for bæredygtigt byggeri. YTONG Energy + er Cradle-to-Cradle-certificeret. YTONG Energy + består af 3 lag inderst et bærende lag Ytong porebeton densitet 340 kg/m³, i midten et højisolerende lag Ytong Multipor porebeton densitet 115 kg/m³ og yderst en klimaskærm af Ytong porebeton 340 kg/m³ til at give facaden den nødvendige robusthed. De 3 lag støbes i én arbejdsgang til en blok. Denne produk.tionsmetode er unik for YTONG Energy + og giver byggeblokken en række gode egenskaber, som adskiller den fra alle andre løsninger: n 100 % uorganisk materiale n Samme materiale gennem hele blokken n Ingen afdampning af skadelige stoffer n..ingen sundhedsrisiko, hverken ved bearbejdning eller brug n..100 % genanvendelig som råmateriale for nye porebetonprodukter n Enkel projektering n Sikker opførelse en arbejdsgang n U-værdi 0,11 god varmeisolering n Sikrer godt indeklima n Økonomisk løsning Massive ydervægge med U-værdi på kun 0,11 W/mK YTONG Energy + anvendes til massive, bærende ydervægge op til 2 etagers højde som bærende ydervægge eller alternativt som udfyldningsmateriale. Den enkle byggemetode, hvor bærende konstruktion og isolering er en integreret løsning, sikrer tæt byggeri. YTONG Energy + blokkene suppleres med Ytong Overligger og Ytong Grundpuds. Etagedæk og fladt tag kan med fordel udføres med Ytong dækelementer isoleret med Ytong Multipor, således at hele råhuset opføres i porebeton og uden brug af dampspærre. YTONG Energy + overholder 25 cm modulmål. YTONG Energy + løsningen har en række fordele udover den suveræne isoleringsevne og det sunde og behagelige indeklima: n..massive ydervægge i ét materiale er nemme at dimensionere både mht. stabilitet, varme, fugt og lyd. n..færre arbejdsopgaver, enklere logistik. n..én leverandør. n Få materialer. n..det er nemt og hurtigt at bygge med YTONG Energy + blokke. Bærende mur og isolering udføres i én arbejdsgang, der skal ikke udføres tidkrævende dampspærre, og de store, lethåndterlige blokke, som er nemme at bearbejde med skærende og slibende håndværktøj, sikrer hurtigt byggeri. n..væggen uden dampspærre optager og afgiver fugt fra rummet. n..det er sikkert at bygge med YTONG Energy +. Risikoen for fejl minimeres, når der ikke skal bygges i flere lag og forskellige materialer. n..det er enkelt at udføre stærke og smukke overflader. Overfladebehandlingen af de målfaste blokke med glat overflade er nem og hurtig. n..alt spildmateriale kan genanvendes som råmateriale for nye Ytong produkter. n..ytong porebetons gode varmeakkumulerende egenskaber forhindrer overophedning i rum med store vinduesflader. n..ytong porebetons evne til at optage og afgive fugt fra rumluften minimerer behovet for bortventilering af rumfugt. YTONG Energy + fås som blokke i 2 dimensioner: 40 cm med varmeledningsevne, lambda på 0,07 W/mK og 50 cm med lambda på 0,06 W/mK. Produktionen af YTONG Energy + er miljøcertificeret iht. ISO Efter opmuring pudses væggene på begge sider. 4 YTONG Energy +

5 Bæredygtighed At skabe uden at skade For Xella er bæredygtighed en integreret del af virksomhedens produktudvikling og produktion. Ikke bare som begreb, men som et praktisk værktøj for udviklere og ledelse. YTONG Energy + er udviklet og produceret i overensstemmelse med bæredygtigheds tankegangen. Bæredygtighed indebærer således, at miljøet skånes i alle faser fra råstofudvinding, produktion, anvendelse, nedbrydning og genanvendelse, og at de anvendte materialer skal være 100 % genanvendelige. YTONG Energy + er Cradle-to-Cradle-certificeret. Bæredygtighed Xellas definitionen på bæredygtighed er, at alle materialer skal indgå i et vugge-til-vugge kredsløb, hvor materialerne efter brug kan vende tilbage til jorden som biologisk næringsstof, eller genanvendes i nye produkter eller processer som teknisk næringsstof. For Xella betyder dette, at affald er lig med råmaterialer. Råstoffer YTONG Energy + er fremstillet af kalk, sand og vand samt en lille andel cement. Udvindingen af kalk, sand og vand sker i åbne brud, der reetableres som naturområder efter endt brydning. Sand udvindes lokalt, mens de øvrige råstoffer udvindes lokalt eller så nær fabrikken, som muligt. Xella har som den første virksomhed i verden udviklet en forbrændingsmetode, hvor kalkslam, der er et restprodukt i produktionen af kalk, indgår i et kredsløb som energikilde. Denne energiproduktion mere end dækker Xellas eget forbrug, og overproduktionen af miljøvenlig energi sælges på det frie energimarked. Under fremstillingen af Ytong iblandes små mængder (0,05 0,1 %) aluminiumspulver fra industrigenbrug for at danne porerne. Fremstilling Fintformalet sand blandes med de øvrige råstoffer. Der tilsættes vand, som, for at skåne de begrænsede ressourcer af helt rent vand, ikke tages fra drikkevandsboringer eller reservoirer. Aluminiumpulver reagerer med den hydratiserede, brændte kalk, og der opstår brint, som får massen til at hæve med små, jævnt fordelte porer. 2Al + 3Ca(OH)2 + 6 H2O bliver til 3 CaO + Al2O3 + 6 H2O + 3H2 Derefter bliver massen langsomt fast, og under størkningen undviger den flygtige brint, så der kun er varmeisolerende luft tilbage i porerne. Poredannelsen betyder, at der ud af 1 m 3 råmaterialer bliver 5-8 m³ færdig Ytong porebeton. De halvfaste råblokke tilskæres med trådskærere og profileres bl.a. med udfræsning af gribefordybninger. Alt materiale, der skæres fra, opslemmes med vand og genbruges i efterfølgende blandinger for at begrænse ressourceforbruget. De tilskårne blokke og elementer hærdes i autoklave dvs. under damptryk, som kræver tilførsel af energi. Der er dog tale om relativt lav temperatur, omkring o C, og CO 2 udledningen er derfor væsentlig begrænset i forhold til produktion af tegl eller beton. Vandet, der bruges i hærdeprocessen, genbruges flere gange med op til %. Energi, der ikke længere kan indgå i produktionsprocessen, bruges til opvarmning fx fører man ved Werk Brück varmt vand i 0 m rørledning til firmaet Paul Harmann AG, der anvender det til opvarmning i deres produktion. Bearbejdning YTONG Energy + kræver minimal tilpasning på byggepladsen. Tilpasningsaffaldet, som typisk udgør mindre end 1 % af den samlede leverance, kan håndteres som almindeligt, ufarligt byggeaffald, men Xella kan også tilbyde en returordning, hvor affaldet afhentes og genanvendes i produktion af nye blokke. YTONG Energy + tilskæres let med båndsav eller håndsav med hårdtmetal klinge, hvorved der kun dannes groft støv. Til opmuring bruges tyndfugemørtel i et tyndt, 2 mm, lag i både ligge- og studsfuge. Mørtelen er på cementbasis (mineralsk). Der er ikke tilsat organiske opløsningsmidler eller blødgørere, og der sker derfor ingen afdampning af skadelige stoffer. YTONG Energy + vægge overfladebehandles udvendigt med Ytong Grundpuds. Indvendigt spartles og males eller tapetseres. YTONG Energy + leveres på EU paller eller på Xella genbrugspaller, der returneres og bruges flere gange. Pallerne er indpakket med Inseroh folie, der kan returneres og genanvendes. Brug YTONG Energy + afgiver ingen skadelige dampe eller partikler heller ikke i tilfælde af brand. Det samme gælder Ytong tyndfugemørtlen. YTONG Energy + er indeklimamærket i lighed med andre Ytong produkter. YTONG Energy + 5

6 Ytong porebeton er udviklet med henblik på lang levetid og bevarer sine byggetekniske egenskaber i mange generationer. Efter nedrivning, kan rensorteret YTONG Energy + returneres til Xella og genanvendes i nye porebetonprodukter. Carbon footprint - CO 2 aftryk Xella betragter reduktion af CO 2 belastning som en del af bæredygtigheds begrebet. I anerkendelse af behovet for at reducere CO 2 udledning kraftigt, har Xella sammen med nogle af Tysklands største virksomheder bl.a. Deutsche Bahn, Puma og Otto Group stiftet 2 Foundation med det formål at finde langsigtede, konkrete løsninger på klimaforandringerne i et samarbejde mellem industri, forskning og samfund. For Xella er klimabeskyttelse og økonomisk udvikling ikke modstridende behov. Gennem et målrettet engagement har vi lykkedes med store CO 2 reduktioner, og samtidig investeres der i øjeblikket i udvikling af helt ny teknologi, hvor restprodukter fra kalkudvinding indgår i et lukket kredsløb, der helt uden CO 2 udledning fremstiller energi. Xellas naturlige kredsløb Udvinding af råstoffer Sand og kalk udvindes fra grusgrav og benyttes til produktion. Ecoloop producerer energi af restprodukter. Genanvendelse Produkterne kan genanvendes som kattegrus eller kan indgå i produktion af nye produkter. Fremstilling af materiale God udnyttelse af råstoffer uden spild. 1 m³ råstoffer bliver til 5-8 m³ færdigt produkt pga. hævning. Færdigt byggeri Energivenlige bygninger med lavt energiforbrug, godt indeklima og lang levetid. Produktion af produkter CO 2 -reduktion pga. produktion ved lav temperatur. Overskudsvarme sælges. 6 YTONG Energy +

7 Sortiment YTONG Energy + Densitet 340 kg/m³ +/- 10 kg. Porebeton λ 10dry = 0,083 W/mK Multipor λ 10dry = 0,042 W/mK TUN B H L cm Stk. pr. m² mur Palle format Stk. pr. palle m²/ palle Vægt kg/stk. Indhold m³/palle Limforbrug kg/stk /1 18 2,25 15,5 0,90 1, /1 18 2,25 17,3 1,13 1, * 60 1/1 60-6,4 1,13 - * Stenen anvendes ved hjørneafslutninger og i vindues og dørfalse. Skovbrynet, som omfatter 23 boliger, er projekteret af Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S. De massive ydervægge udføres med YTONG Energy +. YTONG Energy + 7

8 Præfabrikeret YTONG Energy + Overligger Densitet 575 kg/m +/- 25 kg. Vederlag massivbyggeri min cm TUN Overligger B H L cm Multipor Isolering cm Porebeton Fals cm Bæreevne kn/m ,5 6,5 33, ,5 6,5 33, ,5 6,5 32, ,5 6,5 27, ,5 6,5 24,8 98 Vægt kg/stk ,5 6,5 21, ,5 6,5 18, ,5 6,5 15, ,5 6,5 11, ,5 6,5 33, ,5 6,5 33, ,5 6,5 32, ,5 6,5 27, ,5 6,5 24, ,5 6,5 21, ,5 6,5 18, ,5 6,5 15, ,5 6,5 11,7 161 Universal Beton Overligger Leveres med 14 eller 24 cm Ytong Multipor og 10 cm porebetonfals til eftermontering. Porebeton Ytong Multipor Porebeton Betonoverligger TUN T H L cm Lysvidde maks. cm Bæreevne kn/m Vægt kg/stk se tabel s se tabel s se tabel s se tabel s se tabel s se tabel s YTONG Energy +

9 Ytong Lim og Grundpuds Tilpasset Ytong produkterne TUN Vare Anvendelse Indhold Lager enhed Dünnbett- Lim Mörtel Ytong Lim Ytong Plader og Blokke, +5 til +30 C 15 kg pose fix P Vinter Ytong Lim, Vinter Ytong Plader og Blokke, -10 til +5 C 15 kg pose Grundpuds Ytong Grundpuds YTONG Energy + og Ytong Multipor +5 til 30 C 20 kg pose YTONG Energy + Beslag mv. Tilpasset YTONG Energy + produkterne TUN Vare Anvendelse Indhold Lager enhed Murfolie Fugtsikring over sokkel 9,5 500 cm rl Facadenet 100 cm Pudsarmering 50 m 100 cm rl Fugearmering 38 cm Armering af limfuge 100 m rl Fugearmering 45 cm Armering af limfuge 100 m rl Vandnæseprofil med pudsenet, 250 cm Hjørneprofil med pudsenet, 250 cm Dilatationsprofil, 250 cm med net Dilatationsprofil, hjørne 250 cm med net Indmures over sokkel stk. stk. Hjørneforskalning stk. stk. Montage over dilatationsfuge stk. stk. Montage over dilatationsfuge stk. stk Dübler, STR U 155 Væggen reno/nybyg 80 mm 100 kasse Dübler, STR U 175 Væggen reno/nybyg 100 mm 100 kasse Dübler, STR U 195 Væggen reno/nybyg 120 mm 100 kasse Dübler, STR U 275 Væggen reno/nybyg mm 100 kasse YTONG Energy + 9

10 YTONG Energy+ YTONG Energy + Tekniske data YTONG Energy + er porebetonblokke, der anvendes til bærende og ikke-bærende facade og bagmur i alle typer af byggeri. 40 cm massiv ydervæg med U-værdi ned til 0,15 W/mK, 50 cm massiv ydervæg ned til 0,11 W/mK. n..velegnet til massivbyggeri med U-værdi ned til 0,11 n..bærende ydervægge n..god varmeisolering n..god lydisolering n..godt indeklima n..optimal brandbeskyttelse n..hurtigt byggeri pga. håndterlige, store formater n..nem indfræsning af installationer n..nem overfladebehandling n..ideelle befæstigelsesmuligheder n..100% genanvendelige som råmateriale til Ytong porebeton efter nedbrydning og knusning Produkt YTONG Energy + er fremstillet af naturlige råstoffer: sand, kalk og vand. Blokkenes 3 lag porebeton med forskellig densitet er støbt sammen til én blok. - Inderst 15,5 cm bærende lag, 340 kg/m 3, -..derefter 18 eller 28 cm isolerende lag Multipor densitet 115 kg/m³ - og yderst 6,5 cm densitet 340 kg/m 3. YTONG Energy + fås i 40 og 50 cm tykkelse. Højden er 25 og længden 50. Overfladen er glat. Egenskaber YTONG Energy + er formstabile, har god styrke, lav vægt, lille varmeledningsevne. Blokkene er brandsikre. De er fremstillet af uorganiske materialer, som er modstandygtige overfor fugt og råd. Montage YTONG Energy + limes med Ytong Lim / Ytong Lim, vinter iht. EC-6. Blokkene kan tildannes med almindeligt håndværktøj eller Ytong båndsav. Til håndtering anvendes Ytong tang. Overfladebehandling Indvendige vægge kan overflade.behandles med glasflies og maling, sandspartel, gips- eller kalk/gipspuds. Udvendigt blokmurværk kan stå blankt eller pudset med afstemt finpuds. Transport og opbevaring YTONG Energy + leveres pakket i folie på paller. På byggepladsen opbevares YTONG Energy + tørt. 10 YTONG Energy +

11 6,5 6, ,5 YTONG Energy + Tekniske data 15,5 CE mærkede data Porebetonbyggesten iht. DS/EN 771-4:3/A1:5 Benævnelse. Byggesten kategori 1 Densitet [kg/m³]. 340 ± 10 Trykstyrke [MPa] Middel f b. 2,6 Basis f k. 1,9 Bøjningstrækstyrke [MPa] Liggefuge f xk1. 0,50 Studsfuge f xk2. 0,18 Studsfuge uden lim f xk2. 0,05 Kohæsion ck f vk0 [MPa] EN Annex C. 0,30 Varmeledningsevne Ytong λ 10,dry indvendig [W/mK]. 0,083 Ytong Multipor λ 10,dry [W/mK]. 0,042 Svindmål [mm/m]. 0,20 Diffusionsmodstand μ. 5/10 E-modul E ok [MPa] Måltolerancer [mm/m] Længde. ± 1,5 Bredde. ± 0,5 Højde. ± 0,5 Brandmodstand. Ikke brændbar.... E190 fra tykkelser d=75 mm Brandklasse. A1 Disse angivelser er oplyst og udgivet af Xella Danmark A/S. Vi rådgiver og informerer i vores informationsmateriale efter nuværende viden indtil publiceringstidspunktet. Anvendelsen af porebeton er underlagt gældende bestemmelser, regler, godkendelser og ændringer af disse, og vore oplysninger er ikke juridisk bindende. Det er den projekterendes ansvar at tilse, at love og regler (statik) er overholdt i hvert enkelt tilfælde. YTONG Energy + 11

12 12 YTONG Energy +

13 YTONG Energy + 13

14 Ytong Grundpuds Produktdata Ytong Grundpuds Produkt Mineralsk pudsemørtel til netarmeret grundpuds på facader af Ytong porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader. Anvendelse n..som grundpuds på Ytong porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader Egenskaber n..naturlig hvid mineralsk letmørtel n..vandafvisende n..frost- og vejrbestandig n..kan blandes maskinelt Kvalitet n Bindemiddel efter DS EN 197 n..tilslagsstoffer i kornstørrelser 0 1mm efter DIN 4226 n..en 998-1:3 Pudsmørtel (mørtelgruppe PII) n..fremstillet og kontrolleret efter DIN n Lavt kromindhold Udførelse Krav til underlaget Overfladen skal være tør, fast, jævn og støvfri iht. DIN Ujævnheder udbedres, løse dele fjernes samt stærkt sugende undergrund grundes. Blanding n Med alle gængse pudsemaskiner n Med tvangsblander n Manuelt med elpisker Pulveret tilsættes den anbefalede mængde rent vand og blandes til en jævn, klumpfri masse. Omrøres godt efter 10 min. ventetid. Pudsning n..grundpuds trækkes fulddækkende på underlaget med tandspartel (tanding 10 mm). Nettet lægges i den våde mørtel og trykkes fast med stålbræt. Herefter påføres yderligere grundpuds til nettet er helt dækket. Nettet bør sidde i den yderste 1/3 af pudslaget. Overfladen filtses jævn og tæt med filtsebræt. Vandforbrug n..til normal plastisk konsistens 7,5 til 8 l pr. 20 kg pose (kold postevand) n..til anbringelse af hjørneskinner, sokkelskinner og diagonal armering osv. Anvendelsestid n..indenfor ca. 1,5 time, alt efter vandtilsætning og vejrforhold n..mørtelen omrøres lejlighedsvis uden yderligere tilsætning af vand Rækkeevne n..ca. 30 l mørtel pr. 20 kg pose n..ca. 6 m² ved 5 mm lagtykkelse Lagring på paller, tørt og frostfrit max 12 måneder i lukket emballage. Sikkerhedshenvisninger Mørtel reagerer stærkt alkalisk med fugt, derfor skal hud og øjne beskyttes. Ved kontakt skylles grundigt med vand. Ved øjenkontakt søg straks lægehjælp. Se sikkerhedsdatabladet. Tekniske data Letmørtel iht. EN Trykstyrke Diffusionsmodstandsfaktor µ 10 1,5 5 N/mm² Kapillær vandoptagelse c < 0,2 kg/m² min 0,5 Vameledningsevne Brandklasse Anvendelsestid Anvendelsestemperatur 5 C Lagring Levering λ dry = 0,18 W/mK A2, ikke brændbar ca. 1,5 timer Tørt på palle,. 12 måneder 20 kg pose 14 YTONG Energy +

15 YTONG Energy + 15

16 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: Ytong Grundpuds Side 1 af 4 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Ytong Grundpuds PR-nr.: Anvendelse: Produktet anvendes som grundpuds til Ytong porebeton og Ytong Multipor mineraluldsisoleringsplade samt som slutpuds med filset overflade Indholdet af vandopløselig chromat er mindre end 2 mg/kg tør cement. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 måneder fra produktionsdato Leverandør: Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Tlf: (+45) Fax: (+45) Producent: Fels-Werke GmbH, Geheimrat-Ebert-Strasse 12, D Goslar 2. Fareidentifikation Materialet er lokalirriterende. Indånding af støv irriterer åndedrætsorganerne. Ved øjenkontakt med støv er der risiko for varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud. 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer Kemisk karakter: Produktet indeholder portlandcement og calciumhydroxyd Stofbetegnelse: % CAS-nr. Einics nr. Symbol R-sætninger Note Portlandcement > Xi R37/R38 R41 Calciumdihydroxyd < Xi R37/R38 R41 Methylhydroxypropylcel lulose < Førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved utilpashed og medbring sikkerhedsdatabladet. Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand Gnid ikke i øjet. Skyl straks grundigt med rent vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsættes skylningen under transport til skadestue/læge. Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Søg lægehjælp 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: Særlige farer: Produktet kan ikke brænde. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier Ingen Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende Personlige værnemidler: 16 YTONG Energy +

17 YTONG Energy + 17

18 18 YTONG Energy +

19 YTONG Energy + 19

20 Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste information findes på Af hensyn til projekteringen, der er afhængig af udførelsen og de individuelle ydelser og normale entrepriseskel, er nedenstående retningslinjer opstillet. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Materialeparametre Der anvendes CE- deklarerede data for de aktuelle byggesten. Vær opmærksom på, at det er de karakteristiske basisstyrker, som skal anvendes fra de CE-mærkede værdier. Tekniske data findes på vores hjemmeside under de enkelte produkter. I denne anvisning er det forudsat, at væggene står på stabilt og bæredygtigt underlag. Hvor der anvendes vægge på terrændæk, med underliggende hård isolering, henviser vi til den respektive isoleringsleverandørs anvisninger, og denne vejledning kan ikke anvendes. Vægges fastholdelse/understøtning Det gælder om at fastholde væggene så mange steder som muligt for at undgå ekstraforanstaltninger og/eller dimensionsspring f. eks langs remme, etageadskillelser, lofter, spærhoved, spærfod, kanter o.l. Undgå i videst muligt omfang murpiller, der ikke er tværafstivede, da disse kan kræve indbygning af afstivende stålsøjler. Vægfelter bør min. være 3-sidigt understøttede for at undgå ekstraforanstaltninger i form af afstivende søjler o.l. Undgå spændinger/tvangskræfter i byggeriet Vægge bør disponeres således, at tvangsdeformationer ikke resulteret i revnedannelser i svage tværsnit. Remme oplægges med indbyrdes afstand imellem remmene på 10 mm, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt, særligt i byggeperioden, da nedbør o.l. kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Husk at afstandsklodser imellem spær og gavle ikke må sidde tættere ved krydsende vægge end en meter, således at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt i byggeperioden, da nedbør kan medføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Skivevirkning i hhv. vandrette loftskonstruktioner og etageadskillelser Under projekteringen skal der tages hensyn til, at de fornødne tværvægge er til stede til at overføre de vandrette kræfter, og der udføres de nødvendige kraftoverførende samlinger mellem vægge og loftskive/etageadskillelse. Er dette ikke tilfældet, må stabiliteten sikres på anden vis med f.eks. stålrammer i murpiller, hvor der i forvejen måtte være en søjle. 20 YTONG Energy +

21 Murpap under ydervægge Der anvendes normalt murpap, minimum kvalitet som PF0, under porebetonvæggene, hvor væggene opbygges på en terrændækskonstruktion med gulvvarme, som går ud under bagmurene. Dette er særligt vigtigt, da terrændækskonstruktionen udvider sig i længderetningen, når den opvarmes. Vigtigt man bør opvarme langsomt ved ca. 20 grader. Murpappen bidrager således til at afkoble nogle af tvangskrafterne hidrørende fra længdeudvidelsen af terrændækket. Temperaturudvidelserne er typisk størst ved første opvarmning af vinterbyggerier og i lange bygninger. Ellers anvendes murpap løsninger, som normalt for det murede byggeri. Lim-pap-lim løsning kan anvendes, hvor bærende vægge ikke hviler på terrændæk. Murpap under skillevægge Der anvendes normalt murfolie eller pap, da dette forhindrer kohæsion, dvs. vedhæftning til terrændækket, da terrændæk kan deformere. Herved undgås, at væggene påvirkes uhensigtsmæssigt fra tvangskræfter hidrørende fra terrændækkene i videst muligt omfang. Fundering: Alle vægge opstilles på stabilt og bæredygtigt underlag. Fundamenter og andre underlag skal være permanent formstabile og skal kunne bære væggene og ovenliggende laster, uden at der forekommer skadelige sætninger/differenssætninger o.l. Fundering skal sikres til frostfri dybde. Etagedæk (dækelementer af porebeton, letklinkebeton, beton og andet) Etagedæk har vederlag på bagmuren og normalt på en hovedskillevæg. Der må ikke forekomme andre mellemunderstøtninger. Dæk dimensioneres, så nedbøjningen minimeres hensigtsmæssigt. Vægge på etagedæk, ikke bærende Hvor der står sekundære vægge på dækket, og der er/forventes nedbøjning/deformation, skal vægge projekteres med elastiske samlinger ved tilslutninger og krydsende vægge, således at væggene kan følge med dækkenes nedbøjning og uhensigtsmæssige tvangskræfter undgås. Dækdeformationen kan normalt danne en lunke imellem understøtningerne, hvorved vægge fra forskellig side vil kippe/tvinges ind mod midten. Det er også vigtigt for sekundære vægge, at der anvendes et adskillende underlag, som f.eks. murfolie eller Fibertex F4M for at undgå vedhæftning, således at der ikke opstår uhensigtsmæssige trækspændinger i væggens nederste del. Anvend ikke asfaltpap under sekundære vægge. Det tilrådes derfor altid at anvende så korte dæk som muligt, gerne mellemunderstøttede på tværvægge, idet deformationerne herved kan reduceres betydeligt, og væggene derfor holdes mere i ro. Vinduefalse Falsene (porebeton) projekteres efter projekt med Ytong og Ytong Multipor False, bidrag og egenskaber: n Vægkonstruktionen er massiv og af uorganisk materiale n..gode muligheder for fastgørelse af vinduet n..valgfrihed mht. vinduesplacering (betydning for linietab og skyggevirkning) n..hurtig og nem montage (sikrer gode tætte løsninger) n..porebeton limes med Ytong lim til lodrette side af YTONG Energy + (sikrer en tæt løsning/ingen samlinger) n..skarpe hjørneafslutninger n..ingen kuldebro n..ingen revnedannelser omkring vinduet, som kan forekomme ved anvendelse af pladefalse n..vinduet monteres efter producentens anvisninger Falsen projekteres alt efter projekt. Vægge på etagedæk, bærende og stabiliserende Hvor vægge står lige over hinanden i etageadskillelsen, og dækelementerne er understøttet af den nedenstående væg, kan den ovenstående væg indgå i stabiliteten (skiveberegning) samt anvendes som bærende væg. Alle vægge skal være funderet. YTONG Energy + 21

22 Dimensionering af vægge Bæreevne Bæreevne beregnes optimalt via programmet Murværksprojektering, som kan findes på eller kontakt til Murværkscenteret på Teknologisk Institut på Programmet er opdateret iht. gældende danske normer EN og EN 1996, 1-1. Vederlag Hvor der er behov for at optage punktlaster fra dragere er der på side 24 beskrevet 3 klassiske metoder, som kan give en stor kapacitet og robusthed. Stabilitet Porebeton er et isolerende byggemateriale og derfor er det et meget let byggemateriale. For at kompensere for manglende tyngde anvendes forankringer i kombination med sikring mod glidning. Porebetonens gode styrkeparametre giver også pæne skivestyrker. Der er således normalt rigeligt med kapacitet i væggene til almindeligt byggeri. Men mangler der styrke til at opnå den fornødne stabilitet, inddrages skillevæggene i stabiliteten. Dette giver nye muligheder for stabilitet i bygninger, hvor bygningsdesignet mangler effektive stabiliserende vægskiver i facaderne. Bidragene fra skillevæggene kan være ganske store, da skillevæggene primært består af længere ubrudte/regulære vægstykker. Se også tabellerne for vægfelters kapacitet og bidrag for tilstødende vægge i kataloget. I det følgende er anvisning på projektering af vægfelter påvirket af vandrette og lodrette laster. Konsekvensklasser, der regnes i normal konsekvensklasse CC2. Terrænklasse, vind Når vægge skal dimensioneres, er det i størstedelen af tilfældene terrænklassen, der er den dimensionsgivende faktor. Forskellen fra vindtrykket i den lave zone til vindtrykket i den høje zone kan betyde ca. en fordobling af vindtrykket. Vær derfor meget omhyggelig med valg af den korrekte terrænklasse, da det kan medføre tilsvarende dimensionsspring. Glidningsikring For at undgå glidning kan det være nødvendigt at montere ekstra beslag. Vægges glidningssikring skal eftervises og etableres/kontrolleres i nødvendigt omfang. Det er væsentlig at være opmærksom på, at anvendes plastfolier som fugtspærre på lecasokkelsten, så er glidningskoefficienten øget med ca. 50 % i forhold til almindeligt murpap. Se: www. mur-tag.dk. Fugearmering I vægge af YTONG Energy + indlimes Ytong armeringsnet i alle liggefuger. Stabiliserende forankringer Forankringer fastgøres kun i hhv. fundament og tagværk. Forankringer fæstnes ikke i væggene, hvorved spændinger i væggene hidrørende fra forankringerne undgås. Forankringer kan indbygges i skillevæggene, hvorved der kan opnås store stabiliserende bidrag, idet skillevæggenes vægfelter normalt er ubrudte af vindueshuller o.l.. Stængerne i skillevægge føres med et flexrør, som man kender det fra el-installationers tomrørssystemer. Se også afsnittene: n..projektering. Konstruktion. Forede forankringsstænger i skillevægge. n..udførelse. Installationer. Montering af el, rør og forankringsstænger. Normgrundlag, seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger. 22 YTONG Energy +

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere