guide DECEMBER Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden"

Transkript

1 DECEMBER Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider

2 Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til, hvordan formuen skal deles ved skilsmisse eller død 2 -

3 Knap hvert andet»ja«i kirken ender med en skilsmisse. Men kun 7 pct. af alle par har aftalt, hvordan formuen skal deles, når det ikke længere er så yndigt at følges ad. Det betyder, at rigtig mange ender med at få en slem økonomisk overraskelse, fordi de ikke kender reglerne. Når to personer gifter sig, får de automatisk fælles eje. Men rigtig mange danskere ved ikke, hvad fælles eje betyder. En helt ny undersøgelse, der er foretaget af Epinion for Danske Familieadvokater, viser, at 77 pct. svarer forkert på, hvordan deres formue og gæld skal deles, mens 14 pct. svarer, at de ikke ved det. - Det er dybt foruroligende, at så mange danskere forholder sig nærmest ukritisk til den juridiske og økonomiske del af den kontrakt, som et ægteskab er. Mange får sig en slem overraskelse, når de skal skilles, siger Helle Larsen, der er formand for Danske Familieadvokater. den ene kan få det hele Hver femte dansker tror f.eks., at de automatisk deler de opsparede pensioner, når de bliver skilt. Faktum er, at pensionen tilhører den person, hvis navn den er foretaget i. 75 pct. af danskerne tror, at de automatisk får halvdelen af boligens værdi, når de skilles men det vil kun ske, hvis begge står på skødet. Det overrasker mange, forklarer Helle Larsen. Helle Larsen anbefaler derfor, at begge ægtefællers navn altid står på skødet til huset og på købsbeviset til andre fælles anskaffelser som bil, computer, fladskærm, båd, malerier og møbler. - Man kan godt havne i en situation, hvor den ene går med stort set hele formuen, og den anden ikke får noget, siger Helle Larsen. Når et par skal skilles, skal deres formue gøres op hver for sig og derefter deles. Hvis f.eks. manden har en gæld, der er større end hans formue, kan det betyde, at han ikke har noget at give til konen, mens hun stadig skal give ham halvdelen af sin formue. Manden beholder desuden sin fede pension, mens konen må nøjes med typisk kr. mindre, fordi hun har været på barsel og tjent mindre. lav aftalen mens I er gode venner Privatøkonomisk rådgiver Rune Wagenitz Sørensen fra det uafhængige økonomiske rådgivningsfirma Miranova mener, at det er vigtigt, at tage stilling til, hvordan man er sikret økonomisk ved en eventuel skilsmisse eller dødsfald. Det kan man bl.a. gøre ved at oprette en ægtepagt om særeje, hvor det aftales, hvordan pensionen, huset, arven, bilen osv. deles. - En ægtepagt er en vigtig faktor for mange par især når der er forskelle på indkomster, og hvis man indbetaler forskelligt til pensionen, som langt de fleste jo gør. Hvis ikke man tager stilling, så bliver det den, der har sparet mindst op, som trækker det korteste strå, siger Rune Wagenitz Sørensen. Selv om det måske ikke virker så romantisk, så mener begge eksperter, at alle par bør tale åbent om formuer og gæld, mens man stadig er gode venner, så man kan få lavet en god og fair aftale. B.T. Plus udgives af Berlingske Media. Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen. Redaktionschef: Anders-Peter Landert. Redaktion og layout: Thomas Stærmose. Tekst: Trine Steengaard. Foto: Colourbox SeflereguidespåB.T.Plus 3

4 Sådan sikrer I hinanden Sådan deler I ved en skilsmisse Hvis I en dag skal skilles, skal jeres formue gøres op og deles. Ved bodelingen skal jeres formuer opgøres hver for sig. Det betyder, at ægtefællerne trækker sin gæld fra sin formue. En evt. gæld trækkes fra vedkommendes formue. Hvis formuen er positiv, skal du give halvdelen til din ægtefælle. Tilsvarende skal din ægtefælle afgive halvdelen af sin positive formue til dig. I vil altså have lige store formuer med ud af ægteskabet. Gæld bliver ikke delt. Hvis en af jer har en gæld, der er større end vedkommendes formue, bliver bodelen opgjort til kr. 0. Dermed er det kun den anden ægtefælles formue, der bliver delt. mio. kr. om året og den anden kr. om året. Udgangspunktet er, at I deler. Har manden en sofa, som han tager med ind i ægteskabet, indgår den i fællesejet, men den tilhører hans egen formue (bodel), når I hver især skal gøre jeres bodel op. Det har i princippet kun betydning, hvis han har gæld. Køber manden en fladskærm med sit kontokort, mens I er gift, gælder samme regler. Udgangspunktet er, at det I hver især står som ejer af, tilhører den pågældende som en del af den pågældendes bodel. Ægtefællerne kan hver især tage de ting med sig, som de bragte med sig ind i ægteskabet, eller som de står som registrerede eneejere af. Det kan typisk være en kvindefælde, at kvindens indtægt forsvinder i fælles forbrug som f.eks. mad eller børnetøj, mens manden alene står for køb og dermed ejerskab af bil, computer, fladskærm og designermøbler. Det kan derfor være en rigtig god ide, at begge ægtefællers navn altid står på købsbeviset til fælles anskaffelser som bil, pc, fladskærm, båd, malerier og møbler. Formue (løn, opsparinger, møbler) Al opsparing, løn, alle møbler, bilen, værdipapirerne, den faste ejendom, virksomheden og smykkerne bliver fælleseje, den dag I gifter jer - hvis ikke I laver en ægtepagt om særeje inden. Løn er formuefællesskab, idet der er gensidig forsørgelsespligt. Det har altså ingen betydning, om den ene har tjent 1 4 -

5 Virksomhed Hvis f.eks. manden ejer en virksomhed og skal skilles fra sin kone, kan det komme til at koste ham virksomheden. En virksomhed bliver nemlig fælleseje, hvis ikke I aftaler andet i en ægtepagt. Det betyder, at hvis I skal skilles, så skal virksomhedens værdi indgå i opgørelsen af bodelingen. Det kan give manden en ubehagelig oplevelse, hvis han skal til at købe sin virksomhed ud af skilsmisseboet. Det kan være, at han ikke har råd til det. Hvis manden skal aflevere halvdelen af virksomhedens værdi til sin tidligere kone, så kan det også betyde, at virksomheden efterfølgende er så dårligt stillet, at den ikke længere kan køre rundt. For at beskytte sin virksomhed, kan man lave en ægtepagt, hvor man får særeje for sin virksomhed i tilfælde af skilsmisse. Omvendt kan kvinden også indirekte hæfte, hvis manden har en underskudsforretning. Kvinden hæfter ikke for hans gæld, men hvis virksomheden er en del af formuefællesskabet/fælles eje, kan manden trække gælden fra sin formue, når boet skal opgøres. Det kan komme til at betyde, at manden ikke har noget at give til konen, når formuen til sidst skal deles, mens konen skal give ham halvdelen af sin positive bodel. Se flere guides på B.T. Plus 5

6 Arv og gaver Hvis du har arvet kr. fra din mormor, skal du som udgangspunkt give halvdelen til din partner ved skilsmisse. Arv og gaver bliver nemlig fælleseje, hvis ikke ægteparret i forvejen har særeje på området, eller at arvelader eller gavegiver har gjort arven til særeje. Men det er ikke sikkert, at du altid synes, det er en god ide, hvis f.eks. din partner har været dig utro. Hvis du har udsigt til en stor arv, eller du allerede har arvet, kan det være en god ide at lave arven som særeje. Bolig Mange tror fejlagtigt, at man automatisk får halvdelen af boligens værdi, hvis man en dag bliver skilt. Det vil imidlertid kun ske, hvis begge parter står på skødet/ andelsbeviset. Hvis kun en af jer står på skødet, kan det give ubehagelige oplevelser, hvis I går fra hinanden, eller den ene dør. Det er nemlig kun den, der står på skødet/ andelsbeviset, som ejer boligen. Stiger boligen i værdi, er det kun ejeren, som får hele gevinsten eller står med hele tabet, hvis værdien falder. Hvis I sørger for, at begge står på skødet, er I sikre på, at begge får andel i gevinster og tab på ejendommen. Hvis kun den ene står på skødet til sommerhuset/den fælles bolig, kan ejerægtefællen dog ikke bare sælge eller pantsætte boligen eller sommerhuset. Der er nemlig i loven en beskyttelse af ikke-ejerægtefællen, som skal godkende salg og pantsætning. Hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der skal blive boende i lejligheden. Det samme gælder, hvis I bor i andelsbolig. Det har ingen betydning, hvem der har underskrevet lejekontrakten eller andelsbeviset. Pension Pensionsopsparingen bliver ofte opfattet som familiens fælles opsparing til alderdommen. Men rent juridisk er pensionen ikke fælles. Fra 1. januar 2007 trådte en ny lov om deling af pensioner i kraft. Loven betyder, at en lang række pensionsordninger kun tilhører den af jer, i hvis navn opsparingen er foretaget. Derfor bliver jeres pensionsopsparinger normalt ikke delt ved separation eller skilsmisse, heller ikke selv om I har fælleseje. Det kan være et problem for rigtig mange kvinder, da deres pensionsformue typisk er meget mindre end mændenes. En analyse fra Forsikring og Pension viser, at kvinderne i gennemsnit har kr. færre at leve for i deres alderdom, end mændene har. Det skyldes bl.a., at kvinderne tjener mindre og dermed sparer mindre op til pension, oftere går hjemme (f.eks. deltid) og tager langt den største barselsorlov, hvor ikke alle får pension. Hvis I ønsker en ligedeling af jeres pensionsordninger, skal I oprette en ægtepagt herom. Fordelen, ved at give håndslag på at man vil deles om hinandens pensionsopsparinger i tilfælde af skilsmisse, er, at 6 -

7 på den måde sikres begge parter økonomisk, uanset hvem der har sparet mest op og på hvilken måde, dette er sket. Det er dog ikke alle pensioner, man selv kan bestemme, om man vil dele. Det er kun rate- og kapitalpensioner. De nye regler har fået nogen til at tro, at de aldrig har ret til andel i pensionerne. Derfor kan der også være nogen, der går glip af penge, som de har krav på. Der kan nemlig være tilfælde, hvor pensionen skal deles. Hvis den ene ægtefælle har foretaget en opsparing, der kan betegnes som ekstra, og ægteskabet har varet mere end fem år, kan den anden partner have krav på at få del i opsparingen. Opsparing i livrente-ordninger ikke kan inkluderes i en ægtepagt. Netop indbetalinger på disse ordninger forventes at stige, efter at regeringen med den nye finanslov vil indføre et loft over ind- Se flere guides på B.T. Plus 7

8 betalinger til kapital- og ratepensioner på kr. mod kr. i år. Man kan dog kompensere for den ulige fordeling af den formue, der er opsparet i netop livrenter, hvis man i ægtepagten»skævvrider«delingen af den fælles formue på andre områder. Man kan f.eks. tegne særeje over en værdigenstand, som har nogenlunde samme værdi som ægtefællens livrentepension. Det kunne f.eks. være bilen, sommerhuset eller andet. Særeje Hvis der er stor forskel på jeres personlige formuer, eller hvis en af jer har udsigt til en stor arv, så kan det være en god ide at overveje særeje. Hvis I ønsker at oprette en ægtepagt om særeje, skal denne underskrives af begge, og ægtepagten skal tinglyses, før den er gyldig. Hvis I vil have særeje, skal I tage stilling til, hvad særejet skal omfatte. Særejet kan omfatte alt, hvad I ejer, men kan også begrænses til kun at angå enkelte dele af formuen f.eks. huset, en virksomhed, en arv osv. Der findes tre former for særeje, som du og din ægtefælle kan vælge mellem. Skilsmissesæreje: Det man har særeje om, kan man tage med ud af ægteskabet uden at skulle dele, hvis man går fra hinanden, mens begge lever. Men hvis en af jer dør, er skilsmissesæreje fælleseje, og der skal i så fald ske en deling af fællesboet på almindelig vis i forbindelse med behandlingen af dødsboet. Fuldstændigt særeje: Her skal ikke ske en deling af fællesboet hverken ved separation/skilsmisse eller ved død. Det betyder, at hver af jer beholder 8 -

9 den formue og gæld, som jeres særeje omfatter. Kombinationssærejet: I kan også kombinere skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Det betyder, at I har særeje, hvis I skal separeres eller skilles, men når én af jer dør, bliver afdødes særeje til fælleseje, mens den efterladtes særeje bliver til fuldstændigt særeje. Det vil sige, at det kun er afdødes formue og gæld, der skal deles. På den måde sikrer I den efterladte bedst muligt. Det kan være en god idé at opsøge professionel bistand (f.eks. en advokat), hvis man vil lave en ægtepagt med særeje. Den skal også løbende opdateres i forbindelse med opsigelse, jobskifte, barsel el. lign. Ugifte samlevende Hvis I lever sammen i et økonomisk fællesskab, men ikke er gift, skal I ikke automatisk dele formuen, hvis parforholdet ophører. Går I fra hinanden, har den af jer, som har købt en ting, også ret til at tage den med. Har kvinden f.eks. stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens manden har købt fladskærmen, bilen og stereoanlægget, så er det manden, der tager ejendelene med sig ved samlivsophør. Tænk derfor på at få jeres respektive navne på fakturaer og købekontrakter vedrørende tv, bil og sofa osv. Hvis du betaler mere end halvdelen af udgifterne til huset, bør I lave en aftale om, hvordan fordelingen skal være ved samlivets ophævelse. Kun i særlige tilfælde, hvor eksempelvis kvinden kan bevise, at hendes indsats har været en væsentlig medvirkende årsag til, at manden har fået forøget sin formue, kan et (mindre) kompensationsbeløb komme på tale. Hvis I ejer fast ejendom sammen, skal alle beslutninger om denne træffes i enighed. Er I ikke enige, kan den ene af jer godt blokere for et salg af huset. Er godt råd er derfor at få rene linjer nu og undgå uoverensstemmelser senere. F.eks. kan I indgå aftaler, der sikrer jer begge, hvis I en dag skulle gå fra hinanden. Også her gælder det, at det kun er den, der står på skødet, som ejer boligen. Kun den der står på skødet får gevinst eller tab af friværdien fra huset. Det kan derfor være en god ide, at begge står på skødet. Hvis den ene af jer indskyder kr. mere i huset end den anden, bør I lave en aftale, der sikrer den af jer med det største indskud, sådan at vedkommende får sine penge igen, hvis I går fra hinanden. Som ugifte samlevende arver I ikke hinanden, hvis den ene af jer skulle gå bort. Det betyder altså, at en af jer kan komme til at eje huset med sine svigerforældre eller sammen med børn eventuelt fra et tidligere forhold, der måske har ekspartneren som værge. For ugifte samlevende er det vigtigt at oprette testamente især hvis man har børn og har købt fast ejendom. Samlevere er heller ikke automatisk primært begunstigede i pensionsordninger mv., der er oprettet før 1. januar Ugifte samlevende bør sørge for, at den anden er begunstiget på forsikringer, pensioner og ATP. Det kan være store beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfald, og de skal helst gå til den rigtige person. Kilder: Danske Familieadvokater, formand Helle Larsen, Spar Nord Se flere guides på B.T. Plus 9

10 Kvinder taber Skilsmisser koster årligt kvinder mere end kr. på pensionen og det kan blive endnu mere med den nye finanslov 10 -

11 på skilsmisse Et forlist ægteskab betyder ikke kun knust kærlighed. Det kan også komme til at knuse især kvinderne økonomisk. Når danske kvinder bliver skilt, går de samlet set årligt glip af 1,5 mia. pensionskroner. Det svarer til mere end kr. pr. skilsmisse, som i stedet tilfalder manden. Det viser nye beregninger fra banken Spar Nord -Det her er et alvorligt problem for kvinderne. Og situationen bliver ikke bedre af, at kvinder typisk lever længere end mænd, og derfor reelt har brug for den største pensionsopsparing, siger pressechef i Spar Nord, Leif Lind Simonsen. Problemet er, at kvinderne siden 1. januar 2007 ikke længere automatisk får andel i mandens pensionsformue ved skilsmisse, og mandens formue er i gennemsnit væsentligt større end kvindens. For et 60-årigt par vil der være en forskel på kr., fordi mænd typisk tjener mere og dermed sparer mere op. Samtidig er mænds karrierer ikke i samme omfang som kvindens afbrudt af barselsforløb. Kvinderne har mulighed for at sikre sig en ligelig deling af pensionsformuen ved at tegne en ægtepagt. Men det har kun 7 pct. af alle par gjort. Spar Nord anbefaler som udgangspunkt alle ægtepar at tegne en ægtepagt. Men ikke al pensionsopsparing kan deles i en ægtepagt, og det kan blive et problem i det nye år. Regeringen vil i den nye finanslov indføre et loft over indbetalinger til kapital- og ratepensioner på kr. mod kr. i år. Det nye loft kan komme til at koste kvinderne endnu mere på pensionen. Dyr udvikling for kvinder Ifølge Spar Nord vil sænkningen af loftet føre til, at særligt mandlige pensionsopsparere øger deres indbetalinger på livrenteordninger, fordi det er en af de sidste pensionsordninger, der ikke er begrænset af et loft for fradragsberettigede indbetalinger. Men pensionsopsparing på livrente-ordninger kan ikke inkluderes i en ægtepagt og dermed ikke deles. - Den udvikling kan blive dyr for kvinderne. Opsparingen i livrente-ordninger er populært sagt uden for kvindernes rækkevidde, siger Leif Lind Simonsen. Det er ikke kun på pensionen, at kvinderne kan blive ramt. Det kan også være en kvindefælde, at kvindens indtægt ofte forsvinder i fælles forbrug som f.eks. mad og gummistøvler og tøj til børnene, mens manden alene står for køb af bil, computer, fladskærm og designermøbler. - Hvis kun mandens navn står på købsbeviset, så løber kvinden en risiko for, at manden også smutter med bilen og fladskærmen, når de går fra hinanden, siger formanden for Danske Familieadvokater, Helle Larsen. Udgangspunktet er nemlig, at det som man hver især står som ejer af, tilhører den pågældende. Helle Larsen anbefaler derfor, at begge ægtefællers navn altid stå på købsbeviset til fælles anskaffelser. Se flere guides på B.T. Plus 11

12 YDERLIGERE FÅ ENDNU MERE UD AF BT.DK MED PLUS MERVÆRDI PÅ TOPPEN MERVÆRDI ENDNU 3-29 MERE kr TILBYGNING YDERLIGERE PÅ TOPPEN FÅ TILBYGNING ADGANG TIL ENDNU ADDITION MERE PLUS BT.DK/PLUS Abonnement Fri adgang til PLUS i en måned Pris pr. måned Pr. år 249 kr ENDNU MERE YDERLIGERE 29 kr Køb abonnement på bt.dk/plus Stk-vis Køb PLUS guider og artikler Pris fra Køb nu på bt.dk/plus ADDITION EKSTRA OVEN I HATTEN EKSTRA ADDITION På bt.dk/plus får du nemt og hurtigt adgang til rejseguider, sundhedstips, produkttest og meget mere. Bliv medlem for kun 29 kr./måned eller køb stk-vis fra 3-29 kr. Spar penge og tid på din bil, bolig, træning, ferie og meget andet.

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

guide SKILSMISSE SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE SKILSMISSE sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SKILSMISSE SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE SKILSMISSE sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 R178 G210 R116 G178 INDHOLD SIDE 4 PLUS logo De daglige udgifter eksploderer, hvis du bliver skilt, viser

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

guide MAJ 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få mest ud 24 af den nye sider efterløn Hvad betyder den nye efterløn for dig? Få svaret her!

guide MAJ 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få mest ud 24 af den nye sider efterløn Hvad betyder den nye efterløn for dig? Få svaret her! guide MAJ 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få mest ud 24 af den nye sider efterløn Hvad betyder den nye efterløn for dig? Få svaret her! Det får du i efterløn SÅdan rammer reformen dig Bestem selv

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

guide få en stærk økonomi hele livet Slår pengene til? December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide få en stærk økonomi hele livet Slår pengene til? December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 få en stærk Slår pengene til? økonomi hele livet Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 STÆRK ØKONOMI HELE LIVET INDHOLD SIDE 4 Ændrer din livssituation sig pludselig dramatisk,

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere