Bogdebat på hele følelsesregistret BF-formand uden håndtryk Faggruppen Fabulær: Når bibliotekaren står ved tavlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogdebat på hele følelsesregistret BF-formand uden håndtryk Faggruppen Fabulær: Når bibliotekaren står ved tavlen"

Transkript

1 Bogdebat på hele følelsesregistret BF-formand uden håndtryk Faggruppen Fabulær: Når bibliotekaren står ved tavlen PRESSEN 7. februar 2008 Du er ikke alene PET ved, hvad du læser

2 L eder formanden har ordet Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf Fax Internet: Ekspedition mandag-fredag kl BF s hovedbestyrelse Formand: Pernille Drost Tlf. A: , P: Næstformand: Mette Kjeldsen Sloth Frederiksberg Kommunes Biblioteker Tlf. A: , P: Øvrige hovedbestyrelse: Matthias Eiriksson, Danmarks Statistiks Bibliotek Tlf. A: , P: Karen Buus, Varde Bibliotek Tlf. A: , P: Per Kjær Fredborg,Århus Kommunes Biblioteker Tlf. A: , P: Berit Sandholdt Jacobsen, Greve Bibliotek Tlf. A: , P: Kim Josefsen, Biblioteksmedier as Tlf. A: , P: Søren Kløjgaard, Hasle Bibliotek Tlf. A: , P: Lone Krøgh, Lemvig Bibliotek Tlf. A: , P: Joan Mühldorff, HvidovreBibliotekerne Tlf. A: , P: E-post: Jette Rasmussen, Varde Bibliotek Tlf. A: , P: Direktør: Johnny Roj-Larsen, Faglig Afdeling: Bruno Pedersen, afdelingschef, Konsulenter: Nanna Berg, konsulent vedr. faglige spørgsmål, Niels Bergmann, webredaktør, faggruppeansvarlig, Arne Svane Frei, web-supporter, Mads Løkke Rasmussen, karriererådgiver, Konsulenter, løn- og ansættelse: Karin Madsen, privatområdet, kommuner i Region Midtjylland, Lone Rosendal, København, kommuner i Region Sjælland og kommuner i den jyske del af Region Syddanmark, Susanne Høgdahl Thomsen, kommuner i Region Nordjylland, kommuner i den fynske del af Region Syddanmark samt alle regionsansatte, Helle Fridberg: Region Hovedstaden ekskl. København, Ulla Thorborg, statsområdet, Telefonvagten: kl : Forsiden: Det er ikke længere en privat sag, hvilke bøger, man låner på biblioteket. Med ny terrorlovgivning kan PET kigge bibliotekaren over skulderen. Illustration: Anna Margrethe Kjærgaard Informationskompetencer en national opgave»google generationen«er en myte. Det står endnu værre til. Uddannelsesbibliotekernes udfordring er enorm i forhold til at kunne leve op til brugernes forventninger om adgang til materialerne og nem navigation. En ny undersøgelse publiceret i januar 2008 fra British Library : Information Behaviour of the Researcher of the Future viser, at alle grupper af biblioteksbrugere er utålmodige. Bedst som vi troede, at det var 80 er generationen af brugere, der var de zappende, googlende og krævende brugere viser det sig nu, at alle brugere har denne adfærd uanset alder og uddannelsesniveau. Det er lige fra førsteårsstuderende til professorer. For at bruge et rammende udtryk fra rapporten: der er ganske enkelt zero tolerance i brugernes informationsadfærd. En udvikling, der kræver, at uddannelsesbibliotekerne er i stand til at imødekomme de ændrede brugerbehov, hvor fokus i høj grad vil være på de digitale ydelser. Forståelsen for digitale licenser og rettigheder er stort set ikkeeksisterende hos brugerne, og kravet til bibliotekerne er at skabe den mest smidige tilgængelighed digitalt og samtidig skabe sammenhæng med de fysiske materialer. En anden væsentlig konklusion på rapporten er, at selvom de unge brugere er fortrolige med computere, er deres informationskompetencer dårlige de forlader sig nærmest udelukkende på søgemaskiner, skimmer i stedet for at læse og evner i ringe grad at forholde sig kritisk og analytisk til den information, de finder på nettet. Dette bekræfter den informationsadfærd, vi også oplever i Danmark, og som bibliotekarerne på både forskningsog folkebibliotekerne har påpeget gennem flere år. Men det er afgørende, at det ikke forbliver bibliotekernes problem. De manglende informationskompetencer hos studerende er en opgave for hele uddannelsessystemet. Undervisning i informationssøgning og kildekritik skal starte allerede som en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Ligesom gymnasierne i langt højere grad bør prioritere dette område. Bibliotekarforbundet har tidligere undersøgt nytten af at have bibliotekarer ansat på gymnasier, og det viste sig at være til stor gavn for både elever og lærere netop i forhold til studieteknik. Udfra British Library-rapporten er der ikke meget, der tyder på, at det bliver bedre på de videregående uddannelser. I sidste ende vil de studerendes manglende evne til at forholde sig kritisk og analytisk til de informationer, de modtager, blive et problem på et arbejdsmarked, der er baseret på viden og forskning. Medarbejderne vil ikke være gode nok. Sammenholdt med et arbejdsmarked, der enten ikke prioriterer eller har råd til at købe databaseadgang, hvorfor medarbejderne igen vil forlade sig på søgemaskiner. Man definerer i for høj grad, at computerkendskab er lig med informationskompetence. En del af forklaringen kan være, at det ikke er alment kendt, at kurven for forskningsbibliotekernes fysiske materialer er knækket der er nu overvejende brug af digitale ressourcer. Derfor er informationskompetencer og evnen til at arbejde digitalt en national opgave, og der mangler en politisk erkendelse af, at informationskompetencer er en disciplin, der skal læres. PERNILLE DROST

3 INDHOLD Ingen gyldne håndtryk i BF Hvad får BF s formand i løn og håndtryk? Er bogen hellig? Københavns Hovedbiblioteks nye chef, Pernille Schaltz, kan ikke klage over for lidt mediebevågenhed. Overblik over den følelsesladede bogdebat. Rektor på prøve Konstitueret rektor på Biblioteksskolen, Trine Schreiber, er i fuld sving med at hale de projekter i mål, som Lars Qvortrup satte i gang. Lovens lange øje I terrorbekæmpelsens navn skal bibliotekerne makke ret, når PET kræver oplysninger om en låner. Vox pop: ok med overvågning? Lånerne på Vesterbros Bibliotek er ikke krænkede over PET s overvågning. Styrelsen sov i timen Hverken Biblioteksstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening eller Bibliotekarforbundet har været opmærksom på PET s nye beføjelser. Bogen bag et mord I 1979 blev 16-årige Gitte Thomsen bestialsk myrdet i Kolding. Dengang krævede politiet oplysninger om bibliotekets lånere for at opklare forbrydelsen. Debat: Giv os Dotbot tilbage! Forklædt som blogger For mange biblioteker glemmer, at kommunikationen går to veje på en blog. Få gode råd til, hvordan bloggen lykkes. Undervisning på dagsordenen Faggruppen Fabulær er for dem, der har fået for lidt undervisning om undervisning på biblioteksskolen I DETTE NUmmER: Boganmeldelse 15 Debat 16 Nyt fra det offentlige 22 Nye stillinger 24 Aktivitetskalender 27 Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf Fax Internet: Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Ansvarsh. redaktør Henrik Hermann, Journalister:Anette Brynskov, Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7, 1455 København K, Tlf ,fax Bladudvalg: Matthias Eiriksson, Øjvind Harkamp, Hanne K. Kjergård, Lise Marie Kofod, Kristine N. Ledet og Laila B. Sørensen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S ISSN Medlem af Dansk Fagpresseforening Abonnement: Ingelise Dyrlund Frederiksen, Årsabonnement: 435 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer Adresseændring skal af Bibliotekarforbundets medlemmer meddeles til BF s medlemsafdeling. Uregelmæssigheder i leveringen meddeles til det lokale postkontor. bibliotekspressen

4 KongeligepåFacebook danskere mod nedlæggelsen af Det Kongelige Bibliotek, Fiolstræde. Det er navnet på en ny gruppe påfacebook.com, som er åben for alle. Gruppen, der rundede medlemmer den 10. januar 2008, er opstået som protest ikølvandet på Københavns Universitets beslutning omat opsige Det Kongelige Bibliotek ifiolstræde ikøbenhavn fra 2009, blandt andet for atbruge bygningen til administration. Et medlem af gruppen, skriver:»hvorfor ikke også bare tage Rosenborg, når denuhar så meget brug for mappeplads!«mønsted medlemmer,det er næste mål for gruppen på Facebook, der protesterer mod lukningen af filialbiblioteket i Fiolstræde i København. Foto: Jakob Boserup Ny undersøgelse fra British Library viser,at brugerne vil have informationer promte og er ukritiske over for de informationer, de finder på nettet. Foto: Scanpix Brugere har nultolerance Det er ikke kun unge, født efter 1993 med en computer i hånden, der kan kaldes»googlegenerationen«. En undersøgelse fra 11. januar 2008 fra British Library: Information Behaviour of the Reseacher of the Future konkluderer, at alle brugere fra gymnasieelever til forskere har zero tolerance, når det kommer til at søge informationer det skal gå hurtigt. Det betyder, at det er søgemaskiner som Google og ikke bibliotekernes søgetjenester, der klikkes ind på. Rapporten konkluderer også, at folks informationssøgning er ukritisk og tilfældig, de skimmer og er hurtigt videre, og 65 procent vender aldrig tilbage. Problemet for de virtuelle biblioteker er, ifølge rapporten, at folk bruger lige så meget tid på at finde rundt på siderne, som på at kigge på det, de finder. Udviklingschef på Gentofte Bibliotekerne Thomas Angermann kan godt genkende den beskrivelse. - Bibliotek.dk er manges yndlingsaversion der er ti felter, der skal udfyldes, og du skal vide, hvilken bog du vil have for at kunne finde den. Det er mere enkelt på Google. Han mener heller ikke, at brugerne nødvendigvis er så ukritiske. Det kan være, at de har fravalgt for eksempel bibliotekernes søgesystemer, fordi deres relevans-sortering er dårlige end Googles, siger han. Læs hele undersøgelsen på final Keynote < Danskernemobber Til trods for et årtis fokus på problemet, mobbes et voksende antal danskere på arbejdet og risikerer store konsekvenser for karriereoghelbred. DetskriverUgebrevet A4, sompåbaggrundafenundersøgelse blandt 495 adspurgte beretter, at 70 procent af de mobbede stadig lider under forringet arbejdsglæde,menshvertredjefortæller,at mobningen er gået ud over privatlivet. Forskeren og professor på Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Tage Søndergaard Christensen, siger til ugebrevet, at fænomenet skyldes en generel forråelse i det offentlige rum, som man også ser i trafikken, under fodboldkampe og andre former for samvær. Ifølge ugebrevet gælder det om at få standset mobning i opløbet ellers smitter den, og»smittebærerne«er ofte de mobbede selv. hermann IngengyldnehåndtrykiBF Bøgerskrottet Fire millioner. Så mange bøger er forsvundet fra bibliotekernes hylder fra 2000 til Eller hvad der svarer til knap 14 procent af bibliotekernes bogbestand, skriver Nordjyske Stiftstidende. Det viser talfra Biblioteksstyrelsen. Alene på Hovedbiblioteket i Aalborg skrumpede antallet af bøger med i 2007 som led i strategien Den tredje Vej, hvor mindre lånte bøger har afgivet plads til aktiviteter og digitalt materiale en idé, der har udløst stor furore og debat om bogens status på biblioteket. brynskov Hvor mange penge skal det give at sidde i toppen af en fagforening eller at forlade den? Debatten om fratrædelsesordninger for fagforeningsvalgte er igen aktuel, efter at LO s tidligere næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger, kræver flere millioner kroner i forbindelse med sin fratrædelse. HK s afgåede formand John Dahl fik kr. i fratrædelse til trods for, at hans selv valgte at forlade formandsposten og fik et andet job. I Bibliotekarforbundet er reglerne ganske enkle. Formanden har kort og godt ingen fratrædelsesordning. Den nuværende formand, Pernille Drost, er derved mønsted dårligere stillet end efter funktionærloven, der sikrer tre måneders opsigelse. Formanden havner altså på dagpenge i det øjeblik, hun ikke bliver genvalgt ved BF s generalforsamling. Kun hvis formanden bliver gået uden for valgperioden, er der tre måneders opsigelse. Formandsposten i BF giver en månedlig løn på ,04 kroner og 16,9 procent i pension. Medlemmerne af BF s Hovedbestyrelse bliver frikøbt til bestyrelsesmøderne og får derudover 500 kroner om måneden. mønsted bibliotekspressen

5 VK vil ændre Biblioteksloven Biblioteksloven skal ændres, så den giver bøgerne særstatus i forhold til andre medier.det kom frem i debatten om bibliotekernes rolle, der har buldret løs siden nytår. Siden år 2000 har ordlyden af Biblioteksloven, paragraf 1, været:»folkebibliotekernes formåleratfremmeoplysning,uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger,tidsskrifter,lydbøger og andre egnede materialer til rådighed,såsom musikbærende materialerogelektroniskeinformationsressourcer, herunder internet og multimedier.«grundloven fra 1915 ligger sikkert i glasmontrer på Christiansborg. Biblioteksloven fra 2000 er derimod taget ned fra hylden og står måske til ændring. Foto: Scanpix BIBLIOTEKET I VIDENS- OG VELFÆRDSSAMFUNDET Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2008 sætter bl.a. fokus på bibliotekernes udviklingsmuligheder i fremtidens kultur- og læringslandskab. Årsmødet finder sted marts 2008 i Kolding. Få konkrete bud på nogle af de udfordringer som bibliotekerne står overfor i forhold til den forestående velfærdsreform. Vi glæder os til at se dig til både fagligt og socialt samvær. LÆS MERE OM PROGRAMMET OG TILMELD DIG ÅRSMØDET PÅ Kulturminister Brian Mikkelsen siger i et interview til Berlingske Tidende,at det ikke betyder,at alle medier er lige. -Bogen er det helt centrale på et folkebibliotek. De øvrige medier tjener til at understøttebogen. Han er villig til at»præcisere«loven. - Af præciseringen skal det fremgå, at bøger er folkebibliotekernes primære ydelse og primære aktivitet, siger han. Holdningenomenlovændringstøttes af Venstres kulturpolitiske ordfører, Ellen TraneNørby. -Biblioteketerbøgernes mekka, og jeg synes, der har været et markant skred væk fra bøgerne i bibliotekernes indkøb de senere år,siger hun til Dagbladet Politiken. -Hvis man vil bruge ressourcer på de nye medier,skulleman efter min mening hellere bruge penge på at digitaliseremangeaf bogtitlerne,som de har gjortivoresnabolande, siger hun. brynskov Smidigereophavsret? Et valg kom ivejen for etlovforslag om nye, mere smidige regler for ophavsretten. Ifølge forskningschef ved Statsbiblioteket, Harald von Hielmcrone, bliver et forslag dog højst sandsynligt fremsat ijanuar eller februar2008. Forslaget vil gøre det lettere at lave kollektive aftaler med rettighedshavernes organisationer om digital benyttelse afbe- skyttede værker. Forskningschefen tror på, at forslaget vil vinde genhør ifolketinget. - Den arbejdsgruppe, der skrev udkastet, bestod både af brugere og rettighedshaverne, så der var enighed om forslaget fra begge sider af bordet. Men der er jo ingen garantier, siger han. mønsted Slåordet op og SE På Merriam-Websters Visual Dictionary behøver du ikke nøjes med tørre bogstaver, når du slår et ord op. Den engelske on-line ordbog viser også et billede af det, du søger, og fortæller dig, hvad alle dele af for eksempel et jordbær eller en solsikke hedder. Der er cirka billeder at vælge imellem. Tjek selv: hvad hedder toppen af et jordbær? Foto: Merriam-Websters Visual Dictionary Se mere på Udviklingskerikaos Kreativ ledelse er det, der skal til for at skabe innovation. Den måde,vi normalt organiserer vores arbejde på, er ikke fulgt med samfundsudviklingen, mener Dr. Chris Bilton ved UniversityofWarwick. Ifølge ham arbejder vi med orden, forudsigelighedogkonsensus, og vi adskiller de kreative fradeseriøseivoresorganisationer.men udvikling sker i kaos, mener han. Læsmereomkreativ ledelse på mønsted mønsted»kreativ kage«på konferencen for kulturforvaltere, 18. januar Foto: Henrik Dybdahl. bibliotekspressen

6 Interview Politiken den Pernille Schaltz, chef for Københavns Hovedbibliotek:» Jeg vil gerne have en diskussion om, hvordan biblioteket anno 2008 skal se ud og afprøve, hvad borgerne vil sige, hvis vi prøver at flytte noget på lager og formidler resten på en anden måde.«johannes Riis, litterær direktør, Gyldendal»Jeg har sympati for, at man vil sætte de forskellige medier i spil med hinanden, men det er nemt at se, hvad hensigten med dette udspil er. Det er at få bogen manøvreret ud på et sidespor.«interview Politiken den Leif Davidsen, forfatter:»bibliotekarer vil hellere lave alt muligt andet end formidle bøger, som de mener fylder alt for meget på hylderne. ( ) Disse mennesker søgte af en eller anden ubegribelig årsag ind på biblioteksskolen, men vil helst omdanne biblioteker til væresteder for unge.( ) Jeg forstår godt, at den 35-årige Pernille Schaltz har den holdning, at bøger ikke skal have en særstilling på bibliotekerne. Hun gik i skole i en tid, hvor bøger blev erstattet af fotokopier, og lærere fortalte hende, at det var ét fedt, om man læste Tintin eller Tolstoj.«Få et overblik over debatten på Politiken, Bøger, den Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet:»Der synes at herske et kulturelt snobberi omkring bogen som den eneste sande mulighed for fordybelse og eneste medie for litteraturen. Og hvor elektroniske medier ikke anses for at have kulturel værdi. En lidt spøjs konklusion, da selv samme Gyldendal allerede i 2006 meddelte, at de satsede stort på udgivelse af lydbøger. Måske kan det have noget at gøre med, at økonomien naturligvis skal plejes, når der er tale om et forlag «Debat, Kristeligt Dagblad, den Journalist Hans Flemming Kragh:»Hun hedder Pernille Schaltz, og hun vil smide de bøger ud, som ikke er blevet udlånt i tre år, og erstatte dem med alskens computer-tingeltanget. Bøgerne skal have modstand, siger hun kampberedt. Nej, det skal hun have. Hendes bogpolitik er den rene overfladiskhed, og den skal bekæmpes, hvor end i kulturlivet den vinder indpas.«klummen»sylen«, Ekstra Bladet, den bibliotekspressen

7 Forfatter Mette Winge:»Forestiller Pernille Schaltz sig, at de i forvejen meget løbende bibliotekarer på Københavns Hovedbibliotek skal springe i kælderen, hver gang en låner måtte ønske en depotbog, og derfor vil være væk i minutter?«er bogen hellig? Politiken, Bøger, den Helvede brød på det nærmeste løs, da Københavns Hovedbiblioteks nye chef, Pernille Schaltz,i et interview i Dagbladet Politiken på noget så helligt som anden juledag luftede sine visioner for fremtidens bibliotek. Siden har ordene været mange genlæs nogle af dem her: redigeret af MARIE BRYNSKOV Elsebeth Tank, stadsbibliotekar i Malmø:»Jeg forstår fuldt ud den nye chef for Københavns Hovedbibliotek, Pernille Schaltz. Jeg forstår også, at Københavns Hovedbibliotek med sin fysiske fremtræden i gamle butikslokaler ikke kan have stor appel som byrum. Mon ikke man kommer her mere af nød end af lyst? Fordi man altså er studerende og med djævelens vold og magt skal have fat i denne eller hin konkrete udgivelse? Biblioteket er i en udpræget konkurrencesituation og må svare igen i et moderne sprog.«debat, Politiken den Lektor HenrikJochumsen, DanmarksBiblioteksskole:»Man savner politiske visioner for, hvad biblioteket skal. Da biblioteket blev tænkt, var det primært bøger, men det er efterhånden mange år siden, det har været sådan.( ) Man kunne læse de samme holdninger for 40 år siden. Det var præcis det samme, man sagde, da der kom tegneserier og lp er på bibliotekerne.«dagbladenes Bureau, den Kulturminister Brian Mikkelsen:»Bogen er det helt centrale på et folkebibliotek. De øvrige medier tjener til at understøtte bogen. Sådan skal det blive ved med at være.«jens Thorhauge, direktør i Biblioteksstyrelsen:»Bibliotekernes opgave er ikke blot at formidle bøger, men,at støtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet,, som det hedder i bibliotekslovens paragraf 1. Bibliotekerne kan ikke nøjes med at være bogdepoter. De er nødt til at udstikke læse-, lære- og oplevelsesstier. Det gør man blandt andet ved en mere levende præsentation af bøger og andre materialer.«interview, Kristeligt Dagblad, den Berlingske Tidende, den bibliotekspressen

8 På Danmarks Biblioteksskole holder Trine Schreiber rektorstolen varm efter Lars Qvortrup. Lysten til at blive siddende er der om hun har søgt rektorstillingen, vil hun ikke rykke ud med. Rektor på prøve tekst MARIE BRYNSKOV foto JAKOB BOSERUP - Jeg har vel»tavshedsret«,siger Trine Schreiber og læner sig tilbage i stolen med en smørretgrin. Som forventet vil hun ikke ud med, om hun satser på at blive Danmarks Biblioteksskoles nye rektor. Men kropssproget afslører, at tanken ikke ligger hende helt fjernt. Hvorfor skulle den også det? Siden rektor Lars Qvortrup forlod skolen i december, har den 51-årige prorektor haft titel af rektor skolens første kvindelige nogensinde.med en baggrund som etnograf følger hun til gengæld traditionen med, at rektor ikke selv er uddannet inden for biblioteksvæsenet. Hun udgør sammen med forskningsleder Kirsten Devantier og konstitueret prorektor og uddannelsesleder,pia Borklund,et ledelsestrekløver. -Det er os, der ligenusamler trådenepå en rigtig god måde,siger Trine Schreiber og lægger ikke skjul på, at konstellationen og kemien passer hende godt. Trine Schreiber Alder: 51 år Privat: Gift med Jørgen, der er øjenlæge Bor i Bagsværd og har datter på 17 år og søn på 21 Uddannelse: Etnograf, Ph.d. isociologi Arbejde før: På Sociologisk Institut, Umeå Universitet, Sverige Underviser,prorektor og uddannelsesleder på DB Arbejde nu: Konstitueret rektor på Danmarks Biblioteksskole Bonusinfo: Løber fem kilometer to gange om ugen Har forandret sig Det er en spændende tid at have noget at skullehavesagtpådanmarksbiblioteksskole, fastslår Trine Schreiber. Ikke engang da skolen gik fra alene at være professionsuddannelse til også at tilbyde en kandidatuddannelse, føltes forandringerne så store som nu. Heller ikke på det personlige plan,siger hun. -Vi har alle sammen forandret os i det år, Lars Qvortup var rektor. Skolen er i krise siden det lave optagelsestal i 2007, nedskæringer og rektorskifte. -Det harværet et hårdt år medetfokus udefra på institutionen, som vi slet ikke har været vant til. Der forventes noget af os, og det mærker alle i huset, siger Trine Schreiber. På den anden side har modvinden medført en forandringsvilje og kampånd, siger hun. Lars Qvortrups bratte exit har ikke væltet skolen af pinden, understreger hun. -Vi var da både overraskede og kede af, at han blev rektor et andet sted, men han harsat så mange nye, spændende ting i gang og har gearet os til at tænke mere innovativt, end vi nogensinde har gjort før, siger hun med hentydning til,at studieordningen for både bachelor-og kandidatuddannelsen nu ændres, så der blandt andet er større sammenhæng mellem uddannelse og forskning. Skal sælges bedre Hvad mener den måske måske ikke kommende rektor, der skal trække flere studerende til Danmarks Biblioteksskole i fremtiden? -Viersåheldigeathaveensektorbag os. Derhar vi en styrke iforhold til andre humanistiske uddannelser,som vi skal sælge os på,siger Trine Schreiber.Der erkender,at det har haltet med formidlingen af uddannelsen. -Når de unge hører om konkrete projekter,vil de gerne være med,men de er tit fanget i mere traditionelle billeder.her på skolen harviikkeværet så gode til at taleiet sprog, som folk forstår, siger hun. Fremover skal de studerende kunne følge et modul på en anden uddannelse, for eksempel kurser på IT-universitetet. Det betyder ikke,at biblioteksskolen skal fusioneres med IT-universitetet eller nogen andre. -Vi skal beholde vores eget brand,understreger Trine Schreiber. Privat kok Selv om hun er glad for den indflydelse, hendes nuværende position giver, er det ikke verdens undergang,når de fire års rotation som prorektor og uddannelsesleder rinder ud om tre år. Tværtimod er hun stor tilhængerafrotationsordningen. -Jeg vil glæde mig over at komme tilbage til at undervise og skrive bøger, siger Trine Schreiber. Skulle hun gå hen og blive rektor,kan hun se frem til en arbejdsuge,hvor hun lige som nu»vælter hjem til noget mad«ved 19-tiden om aftenen og derefter sætter sig til computeren igen for at tjekke mails. - Heldigvis har jeg en mand, der siger,»det er ok,hvis jeg laver mad et par år,«griner Trine Schreiber. n bibliotekspressen

9 Med de nyeste discreparationsmaskiner fra Sund Sound er det ingen kunst at holde alle medier rene og uden ridser. På mindre end et minut kan de fleste ridser repareres, og lånerne vil opleve fejlfrie afspilninger af musik, film og spil. Med priser fra Kr ,- kan vi tilbyde reparationsmaskiner til ethvert behov og budget. Total Disc Repair Danmark er en afdeling af SUND SOUND og en del af den verdensomspændende organistion TOTAL DISC REPAIR, som er markedsledende inden for discreparation. Med eneret for Danmark tilbyder vi professionelle discreparationsmaskiner dækkende ethvert behov - og enhver prisklasse - samt hurtig kvalitetsreparation af alle discformater. Ring straks for nærmere aftale om demonstration. SUND SOUND APS VED KLÆDEBO HØRSHOLM TELEFON

10 PET læser med: LOVENS LANGE ØJE 10 bibliotekspressen

11 PET vil spørge, om vi er villige til at risikere en bombe på Nørreport i myldretiden? Direktør i Danmarks Biblioteksforening, Winnie Vitzansky Bibliotekarer skal makke ret, når PET vil vide, om det er Mein Kampf eller Vejen til Guantanamo, en låner er gået hjem med.»trygt«mener politiker,»glidebane«siger blandt andre Institut for Menneskerettigheder. tekst SABRINE MØNSTED illustration ANNA MARGRETHE KJÆRGAARD PET har fået carte blanche til at søge fortrolige oplysninger i den offentlige forvaltning, hvis de har mistanke om grov kriminalitet, for eksempel terror. En stramning af Forvaltningsloven i 2006 giver dem direkte adgang til persondata uden en dommerkendelse, eller at den offentlige institution siger ja. Bibliotekarerne skal altså ikke længere i hver enkelt sag vurdere, om det er rimeligt, når PET vil vide, hvilke materialer en borger har lånt, i de fire uger bibliotekerne ligger inde med oplysningerne. Hvor meget, PET benytter sig af muligheden, vil de ikke oplyse. Formand for Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, er bekymret over udviklingen, som hun mener kan ændre brugernes tillid og opfattelse af biblioteket og bibliotekarer, som indirekte bliver en del af en kontrolinstans. - Derfor skal bibliotekarer og tillidsrepræsentanter vide, hvordan de skal forholde sig, siger hun. - De bør informere borgerne om, at det, de låner, uden videre kan blive videregivet til PET, siger Pernille Drost, der generelt er imod overvågning og den nuværende antiterrorlov. - Argumentet»hvis du som borger ikke har gjort noget galt, så har du intet at frygte,«er naivt. Vi har aldrig prøvet, at politikere eller politiet misbrugte friheden i systemet, men det er bare et spørgsmål om tid. Der er altid brodne kar, og det er en mistænkeliggørelse af borgerne, siger hun. Tidligere efterretningschef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, har også i den offentlige understreget, at lovgivningen er gået for langt, når PET alene skal vurdere sig selv. Retssikkerhed i afløbet Det afgørende bliver, ifølge direktør i Danmarks Biblioteksforening, Winnie Vitzansky, hvordan PET vil bruge deres nyvundne rettigheder. - Vil de have oplysninger om en»terrormistænkt«en gang om ugen, så vil vi tage sagen op politisk, siger hun, men forventer ikke, at stramningen vil få stor betydning i praksis. - Principielt kan vi ikke lide det. Antiterrorlovgivningen er et brud på den hidtidige lovgivning i Danmark, der klart adskiller den lovgivende, dømmende og udøvende magt. De bliver sammenblandet her, siger hun. - PET vil spørge, om vi er villige til at risikere en bombe på Nørreport i myldretiden? Men det er betænkeligt, hvis vi får hældt retssikkerheden ud med badevandet ved samme lejlighed. Bibliotekslederforeningens formand, Jørgen Bartholdy, ser stramningen som et mindre tiltag blandt mange og tror ikke, det har betydning for forholdet mellem bibliotekar og bruger. Han understreger, at det er PET, der udøver kontrollen. Til gengæld forstår han ikke, at det er nødvendigt at kunne tjekke folks boglån. - PET kan bede om de oplysninger, vi er i besiddelse af, men ikke om at registrere en bestemt låner over en periode. Jeg har personligt svært ved at forstå, hvorfor PET vil sætte deres rygte til for så lidt, siger han. Han mener, at biblioteker og bibliotekarer har en forpligtelse til at gøre opmærk- bibliotekspressen

12 VOX PET kan tjekke, hvad du låner af bøger, planlægning af terror.vispurgte seks de synes om det? som på nye overvågningstiltag og undrer sig over, at befolkningen umiddelbart accepterer det. - Folk har generelt ikke reageret ret meget på nye tiltag som overvågning af mobiltelefon og trafik på nettet, og der går man tættere på end biblioteksbøger, siger han. Ikke noget at skjule Det mener også jurist ved Institut for Menneskerettigheder Christoffer Badse. - Det bunder i en stor tiltro til myndighederne, siger han. - Privatlivets fred er ofte den første rettighed, vi giver køb på, fordi vi ikke føler os krænket, så længe det ikke direkte berører os. Spørger man folk, hvad de mener om, at PET kan tjekke deres boglån, tror jeg, de fleste vil svare:»jeg har ikke noget at skjule, så de må godt se mine bøger«. Alligevel har overvågningen betydning for, hvordan vi agerer, mener han. - Det er en indskrænkning af ytringsfriheden. Det er en rettighed at søge informationer, og det kan ændre lånerens adfærd, hvis de ved, at de kan blive tjekket. Men han ser det ikke som en sort-hvid diskussion, fordi et argument som terror selvfølgelig fremkalder angst og bliver en abstrakt trussel, der kan legitimere en masse indgreb fra statens side. Han har dog endnu ikke set en forklaring, der kan retfærdiggøre, at det er nødvendigt at kunne se folks boglån. Overvågning fra bøger til sms I 2006 blev Forvaltningsloven fra 1984 strammet. PET kan kræve oplysninger fra enhver forvaltningsmyndighed, uden at den pågældende myndighed skal vurdere sagen eller kan kræve dommerkendelse. I 2007 trådte den såkaldte logningsbekendtgørelse i kraft: Tele og internetudbydere skal gemme mails, sms er og oplysninger om internettrafik et år. Biblioteker og andre ikke-kommercielle institutioner er undtaget. - Der er jo ikke bombemanualer på biblioteket, siger han. Institut for Menneskerettigheder udsendte i januar sin årlige rapport menneskeret i Danmark. Den overordnede konklusionen lyder, at danskernes frihed er under pres, især regeringens såkaldte terrorpakker får skylden for at have indskrænket borgernes frihed og retssikkerhed. En brik i puslespillet Siden 11. september 2001 har de fleste af folketingets partier stået bag mere overvågning også PET s adgang til at se det, vi låner. Socialdemokratiets retsordfører, Karen Hækkerup, kalder det trygt og en brik i det puslespil, politiet skal samle, når de undersøger en mistænkt. - Det kan tegne et billede af en, der er ved at blive radikaliseret, siger hun og understeger, at PET har forhindret flere terrorangreb. - Så deres metoder har altså virket, og de har vurderet, at de har behov for det, siger hun. Hun mener på ingen måde, at det går ud over ytringsfriheden eller folks lyst til at søge informationer. - Det har jo ikke konsekvenser for en, med mindre man er i gang med at begå terror. Det interessere jo ikke PET, at du læser om jordbrug eller krimier. Et af de partier, der var imod stramningen af Forvaltningsloven, var SF. Retsordfører Anne Baastrup mener, det er»vildt«, at PET uden videre kan få at vide, hvad man låner på biblioteket. Hun kalder resultatet for»andenrangs«politiarbejde, når PET ikke skal begrunde over for en dommer, hvorfor de vil tjekke en borger. - Vi forstår ikke, hvorfor man ikke vil involvere andre myndigheder. PET forbereder sig mere på sagen, hvis de skal omkring en dommer først. Det er jo pinligt for en politimand at få en sag afvist, siger hun. Liv Høirup. 25 år. Studerende Personligt synes jeg ikke, det er nogen stor ting, hvis PET kan have gavn af det. Umiddelbart har jeg ikke noget imod, at de kan tjekke det, jeg låner. Men det er en del af overvågningssamfundet, hvor der er kameraer overalt, som jeg har lidt imod, så det burde stå på bibliotekets hjemmeside. Tove Høyer. 78 år. Pensionist Jeg vidste det ikke. Men jeg har ikke noget at skjule for politiet. Hvis det kan være til nytte, er det i orden, jeg føler det ikke som et indgreb i mit privatliv. Jeg synes, biblioteket bør oplyse om det, så de, der beskæftiger sig med kriminalitet, er klar over, at politiet søger flere steder. Asbjørn Poulsen. 33 år. Tømrer Det kommer ikke bag på mig, og det generer mig ikke. Det ville være noget andet, hvis de aflyttede ens telefon. Vi er i»terrortider«, og politiet holder øje, det er klart. Men jeg kan godt se, at det kan være krænkende for nogle, og jeg ville da godt have vidst det. 12 bibliotekspressen

13 POP hvis du kommer under mistanke for lånere på Vesterbro Bibliotek, hvad Biblioteksstyrelsen burde som,vores institution,have gjort os opmærksom på stramningens konsekvenser eller sagt,tag det roligt,,hvis det reelt ikke har stor betydning Claus Vesterager Pedersen, formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforening Styrelsensov itimen Judith Beer. 23. Sygeplejestuderende Det vidste jeg ikke, de kunne, men jeg vidste godt, at de kunne tjekke opkald. Egentlig ved jeg ikke, hvordan jeg har det med det. Men det kan være grænseoverskridende, at nogen kan se, hvad man låner. Det er ubehageligt at vide, men ok, hvis det kan forhindre noget kriminelt. Søren Bjerregaard. 30. Specialestuderende Jeg vidste det ikke. Jeg ved ikke, om jeg er for eller imod. Umiddelbart er det problematisk at registrere, hvad man låner. Det handler om friheden til at læse, hvad man vil, også om nazisme eller terror. Det er et skridt, der kan diskuteres, og der skal være klar information om, at de kan kigge med. Gunner Madsen. 63 år. På efterløn Det vidste jeg ikke, men det er helt okay. Det drejer sig om rigets sikkerhed efter 11. september. Jeg har rent mel iposen, så det er absolut en god ide. Jeg synes ikke, jeg behøver at vide det. I Justitsministeriets forslag om mulighederne for at tjekke borgerne kan man måske godt udlede det. PET s ret til at afkræve oplysninger af bibliotekerne uden dommerkendelse burde have fået Biblioteksstyrelsen af SABRINE MØNSTED Hvor varbiblioteksstyrelsen,dafolketingets politikeregav Politiets Efterretningstjeneste lovtil at søge fortroligeoplysningeriden offentlige forvaltning uden at spørge andreend sig selv? Winnie Vitzansky,direktør idanmarksbiblioteksforening, efterlyser en klar meldingfra Biblioteksstyrelsen. -Det havdeværet en god ide,hvisstyrelsen havdemeldt ud,atpet harfået lettere adgang til bibliotekets oplysninger, siger hun. Hunmener dog ikke kun, ansvareter deres. -Viburde allesammenhavespottet det, da debatten foregik i2006. Mendet gjordevisåikke, siger hun. ClausVesteragerPedersen, formand fordanmarksforskningsbiblioteksforening, savner også, at styrelsen havde været på banen. -Biblioteksstyrelsen burdesom»vores institution«have gjortosopmærksom på stramningens konsekvensereller sagt»tag det roligt,«hvis det reeltikkehar storbetydning, siger han. Bibliotekernehar dog selv et ansvar for at væreopmærksomme på tiltag, der givetøgetmulighedfor overvågning, menerhan. -Overvågningergenereltproblematisk,ogher handler det om,atoplysningerskaludleveres blot,der er en mistanke,ogatlåneren ikke blivergjort opmærksom på kontrollen. op af stolen, lyder kritikken. FormandiBibliotekarforbundet, PernilleDrost,mener,atBiblioteksstyrelsen harsovet itimen og erkender,at det sammegælder forbibliotekarforbundet. -Vihar fokuseretpå, at bibliotekernevar undtagetfra lovgivningenom at gemmeoplysninger ietåroghar ikke været nokopmærksomme på,at PET idefireuger, biblioteketgemmer låneroplysninger, kanfådem uden videre, siger hun. Ikke voresjob KontorchefiBiblioteksstyrelsen Jakob Heide Petersen kalder det et bibliotekspolitisk anliggende. Deterikkestyrelsens opgave at reagere. -Det er ikke os, der administrerer denne lov. Bibliotekerne skal overholde den som andre love. Det ermere enpolitisk sag og en sag for biblioteksforeningerne end et job for centraladministrationen, siger han. Han mener ikke, det er styrelsens opgave at sikre, at bibliotekerne ved alt om alt. -Det er voresjob at informere om de ting,der fylder meget. Hvis vi bliver kimetned iforhold til det her, vilvigå mere indidet, siger hanogkalder det ogsåetprioriteringsspørgsmål. -Det har ikke har haft nogen stor prioritering, fordi vihar mange opgaver, siger han. Læs også: Bogen bag et mord, side 14. bibliotekspressen

14 Bogenbag et mord Ingen udover PET ved, hvor mange gange og hvorfor tjenesten har fået oplysninger om en bibliotekslåner. Den eneste kendte sag stammer helt tilbage fra 1979, da Kolding politi bad biblioteket om hjælp til opklaring af et mord. af SABRINE MØNSTED I oktober 1979 stillede politiets rejsehold i udlånet på Kolding Bibliotek. De krævede en liste over alle, der iårets løbhavde lånt den engelske krimi Offer for en samler af forfatteren John Fowles. Anledningen var et bestialsk mord på den 16-årige Gitte Thomsen. Et mord, der ned i detaljen lignede det mord,der blev begået i romanen blandt andet brugte morderen Det var i dyb hemmelighed, at politiet bad Kolding Bibliotek om låneroplysninger i en mordsag. Først da sagen kom op ibyrådet, kom der debat i medierne. Avisudklip fra Folkebladet Sydjylland den 11. marts 1980, kopi af mikrofilm fra Stadsarkivet i Kolding. kloroform til at bedøve sitoffer. Af flere årsager var det ikke en henvendelse, KoldingBibliotek brød sig om.det stred imod bibliotekets hold- ning om, at det er strengt fortroligt, hvad en person låner afbøger.desuden ville det kræve etmeget omfattende arbejde atskaffe oplysningerne. Det stoppede ikke politiet, der den 25. oktober kom tilbage med endommerkendelse.» under hensyn til den pågældende efterforsknings meget alvorlige karakter imedfør af retsplejelovens 785 stk. 1«blev biblioteket pålagt atudlevere navnogadresse på alle, der havde haft bogen med hjem i1979. To medarbejdere fik opgaven oggen- nemgik efter arbejdstid bunke efter bunke alt registeret materiale fra 2.januar til 11. oktober1979. KoldingKommunebibliotekerbrugtepå den tid den mest avancerede udlånsregistrering.hvert udlån blev registeret ved en affotografering af et datahulkort,sygesikringskort og teksten fra en såkaldt boglomme, som alt materiale var udstyret med. Listen endte på 29 personer.politiet fik navne og adresser, der dog aldrig førte til en opklaring af mordet, der stadig i dag er en gåde. Denne artikel bygger på en redegørelseaf sagen til Koldings Kulturudvalg i 1980 skrevet af Kolding Bibliotekernes daværende stadsbibliotekar. Lad din personlige jobagent påbibliotekarjob.dk finde de jobmuligheder, der matcher dine ønsker og kvalifikationer. Opret hurtigt og nemt din jobagent påbibliotekarjob.dk. Jobagenten finder de relevante stillinger og sender dig løbende s med de nyeste jobannoncer. Jobagenten giver dig tid til at slappe af. Bibliotekarjob.dk tilbyder dig en række funktioner, der hjælper til at planlægge din karriere. HOLD FRI MENS JOBAGENTEN Opret en jobagent påwww.bibliotekarjob.dk FINDER ET JOB TIL DIG I udviklingen af Bibliotekarjob.dk har vi udnyttet vores viden til at udvikle en jobportal, der er tilpasset dig og dine jobønsker. Bibliotekarjob.dk er en del af Profiljob.dk netværket, som er et samarbejde mellem 14 af Danmarks faglige organisationer. Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du ikke alene modtager relevante jobannoncer fra Bibliotekarjob.dk, men også fra de øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent på Bibliotekarjob.dk. Mere end personer har allerede oprettet deres personlige jobagent på Profiljob.dk netværket. RELEVANTE JOB RELEVANTE PROFILER PARTNER I PROFILJOB.DK 14 bibliotekspressen

15 A ktuelle bøger Netværksgrupper i BF Som medlem afbf s netværksgrupper kan du: være med til atudvikle faget udvikle din egen faglige profil fornye dine kontakter med kolleger inden for dine faglige interesseområder fåviden og erfaringer udvikle din karriere fågode oplevelser. Netværksgrupperne eråbne for alle medlemmer afbf. Meld dig ind ién eller flere netværksgrupper BF s faggrupper: BITA - Bibliotekarer itværkulturelt Arbejde Bibliotekarforbundets Lederforum BØFA -Børnebibliotekarernes Fag - gruppe FaBuLær -Faggruppen for biblioteksunderstøttet læring Faggruppen Bibliotek &Uddannelse Faggruppen for Medicinsk Informa - tion Fabita - Faggruppen vedr. kataloger FILIBUSSEN -Faggruppen for Filial og Bogbusarbejde Kunstfaggruppen IT-fagggruppen MUFA Musikfaggruppen Referencefaggruppen Bibliotekarforbundets Pensionist - gruppe (gratis medlemskab) BF s ansættelsesgrupper: Er du privatansat eller statansat medlem af BF, er du automatisk medlem af enten: Privatgruppen eller Statsgruppen Kom videre med dit netværk på Beretningerfra år 2030 Rolf Jensen harfør,isin tidligere egenskab af direktørfor Institut for Fremtidsforskning, forsøgt ibogform at foregribe fremtiden, hvilket i1999 resulteredeiden nogetuklartfunderede teori(eller fantasiomman vil) om The DreamSociety, hvor hovedpåstanden var, at et paradigmeskiftfra faktatil føleriienikkesåfjern fremtidville revolutionere erhvervslivet og forbrugersamfundet. Fremtidsmagernetager afsæt i dette grundlag,om end præmisserne klædeligt er blevet en smule modererede. Rammen er oplevelsesøkonomien, og hovedingredienserneerblandtandet individualitet, amatørisme,storytellingogspiritualitet adnausseum. Kvalmegrænsennås hurtigt, nårønsket om værdi og autenticitet pakkes ind i uhæmmet forbrugerisme, og mangfoldighed gøres til et synonym for individuel,materielselviscenesættelse. Metodisk er Fremtidsmagerne inspiration til nutiden fra 2030 baseret på»tidsrejser«-en form for scenarietænkning, hvor hvert enkelt kapitel består af en beskrivelseafenrække af nutidige tendenseriforhold til altfra shopping, organisationsformerogparforhold til sundhed, globaliseringogreligion. Efterfølgendefremskrivestendenserne i en art fiktioner, hvor forfatteren er dumpet nediår2030. Beskrivelserne af nutidens udviklingstendenser er empirisk velfunderede, hvilket gørflereaf kapitlerne tankevækkende, mens andre blot må beskrivessom harmløse. Fælles forfremskrivningerneertil gengæld, at de ofte virker relativt unuancerede og til tider utroværdigeideres ensidighed, hvor konklusionerne, der alle ligger inden fordrømmesamfundets præmisser, ifleretilfælde virker skrevetpå forhånd. Bogenblevoprindeligt udgiveti2005 og udkomi2.oplag i2007. Iindledningenhenvisestil dk,hvorden engagerede læserselvkan digtevideremed sinebud på,hvad fremtiden vilbringe.symptomatisk nok findes den mulighed ikke længere på hjemmesiden. Bogenfungererpågodt og ondt som en velunderbygget beskrivelseafoplevelsesøkonomien og inspiration til ageren heri men er ikke redskabet, der kanuddanne læserentil fremtidsmager. Tilgengæld kanrolf Jensensberetningerfra 2030 fungere sometgodtoplæg til en diskussionaf, hvilkeværdier vi idag og ifremtiden ønsker at lægge til grund for vores samfund og individuelle tilværelse. /Anders Vestergaard, cand.scient.bibl., trainee, CBS Bibliotek Fremtidsmagerne inspiration til nutiden fra 2030 Rolf Jensen Udgivet af Børsens Forlag, sider. Hardback: 455 kr./paperback: 299 kr. (vejl.) ISBN: / bibliotekspressen

16 D ebat Gi os Dotbot tilbage! Koordinationsgruppen anbefaler en lukning af børnebiblioteksportalen Dotbot. I udvalgets møde af hedder det blandt andet, at organisationen»er tung.«består det tunge i, at vi er rigtig mange om at løse opgaven og derfor har ejerskab til portalen indefra? Hvordan mon børnenes og børnebibliotekernes brug af portalen er indgået i udvalgets overvejelser? Ja, det er dyrt at holde en portal kørende. Ja, benyttelsen kunne blive større med tv-spot og en endnu bedre formidling. Men en eventuel lukning af Dotbot vil være et hammerslag mod landets børnebiblioteker og det kan vi og børnene ikke holde til. Biblioteksstyrelsen har som bekendt nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til fremtidens biblioteksbetjening for børn. Vi skal blandt andet og vil meget gerne lave sammenhængende læringsforløb og sammen med skolen udvikle børns it-kompetencer. En helt nødvendig fælles opgave, som mange skole-og biblioteksfolk fik flot demonstreret ved Netpilotkonferencen i december. Når børn skal lære at navigere på nettet, er det godt med øvelser i et sikkert»rum«som Dotbot. Når børn skal»tilbage«på børnebiblioteket og opleve reelle fritidstilbud, så er Dotbot altid en god aha-oplevelse. Hedensted Bibliotekerne ønsker den unikke portal for 9-13-årige videreudviklet. Dotbot er blevet en helt uundværlig og meget populær del af børnebibliotekets brand. Vi har børnelånerkort og låneregler med Kranieknuseren. Vi underviser seks læselystklasser i Dotbot. Vi bruger Dotbot i udlånet. Vi tager på børnefritidsmesse med Dotbot som aktivitet. Som et mindre bibliotek»på landet«værdsætter vi de større bibliotekers projektledelse og koordinerende rolle og bidrager selv med fagreferentarbejde. Netværket med nyhedsbreve og møder giver os nødvendig børnebiblioteksfaglig viden omkring børns brug af it. Gi os Dotbot tilbage! Team børn v. Marianne Bundgaard, Hedensted Bibliotekerne Dotbot.dk: Blev succesen for stor? Jeg har med forbløffelse læst udmeldingen om,at driftstilskuddet til den populære netguide for børn ophører. Lad mig sige det straks: Jeg fatter ikke en brik.dotbot er lækker og brugervenlig Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig,at Dotbot fik sparket. Dotbot bliver brugt af målgruppen til informationssøgning, til opgaver, til leg og læring og til fantasifuld ageren i cyberspace og interaktivt. Børnene kender og bruger Dotbot.Det ser man dagligt på børnebibliotekerne, og man mærker det, når de faste opgaver med at lægge børnenes poster ind i Dotbots forskellige universer går på omgang.som fagreferent skal man ikke sove i timen. Er den store brug af Dotbot fremkommet ved statistikfusk? Jegciterer:»Der er betydelig usikkerhed om validiteten og sammenligneligheden af opgivnebrugertal.«øh???? Bliver siden brugt for meget? Hvad er nu det for noget? Fuskes der? Jamen, jeg ser, den bliver brugt mange gange hver dag fra små børnehavebørn til skolebørn. Klart nok, for den er reklamefri og brugervenlig,udviklingsorienteret og oppe på dupperne Men er detnuogså galt? Dotbot har fra første færd fået børnebibliotekarerne til at netværke. Ca. 150 børnebibliotekarerertilknyttetdotbot- universet på den eneeller den anden måde. Detteejerskabgiveretinteressefællesskab og et ajourførende kompetenceløft. For nogle år siden var ejerskabs-tanken højt prioriteret i festtaler.i dag er selv samme vellykkede ejerskab/partnerskab bedømt til at være:»etvanskeligtstyrbartnetværk (citat).«tja, bom-bom, sådan kan man jo også se på det. Nu flyttesfokus:»der er brug for et kursskifte (citat).«betyder det på almindeligt dansk, at tiden er løbet fra Dotbot? Går trenden en anden vej eller er der taleomenirriterendesucceshistoriemed (for?) mange aktører? Var det i virkeligheden bare for godt til at være sandt? Læser jeg mellem linjerne, at der savnes noget Second Life-klonet,noget ARTOagtigt, nogetweb 2.0? Jamen, det er da bare et spørgsmål om tid. En omstrukturering frem for en nedlæggelse er da under alle omstændigheder at foretrække. Det går vel ikke helt galt, for»biblioteksstyrelsen laver et udspil til næste møde med henblik på et projekt, der kan nyskabe netbiblioteket for børn baseret på brugerdreven innovation (citat). «Hvornår er ophør og nedlæggelse en forudsætning for nyskabelse og innovation? Brugerdreven? Jamen uden brugere gik det da slet ikke i hverken det ene eller det andet netbibliotek. Jeg har en stærk fornemmelse af, at vi i biblioteksvæsenet lever i parallelle verdener. Jeg efterlyser derfor i mit stille sind en panserbjørn med hjertet på rette sted Se en panserbjørn her.: Citaterne er fra Biblioteksstyrelsens hjemmeside, hvor referat af koordinationsgruppen for netbibliotekers møde den 4. december 2007 ligger. Bente Strand, ledende børnebibliotekar Guldborgsund-Bibliotekerne, 16 bibliotekspressen

17 Ytringsfrihed Bibliotekspressen nr. 1 handlede om ytringsfrihed og debatkultur blandt bibliotekarer. Artiklerne udløste debat på bladets hjemmeside, som vi her bringer udpluk fra. Læs indlæggene i deres fulde længde på Bibliotekarer er for indforståede ( ) Den der med, at man skal være en loyal embedsmand, så derfor kan man ikke skrive læserbreve, den køber jeg altså ikke. Hvis jeg kunne bestemme, skulle alle læserbreve i avisen selvfølgelig besvares af biblioteket. Vi skal da gribe enhver lejlighed til at gå i dialog med borgerne, og vi skal da gribe enhver lejlighed til at fortælle om biblioteket. Og det kan da aldrig kollidere med ens arbejdsgivers interesse. For der er vel ingen kommunale chefer, som er imod dialog med borgerne. Det virker som om, mange biblioteksfolk er mere interesserede i at danne netværk inden for egne rækker end at række ud mod borgerne. Hvilket skaber en indforståethed og manglende kritiske spørgsmål til samme. Men vi skal da stile meget højere Vi skal være superaktive i den kulturelle debat i alle medier. Vi skal svare på den igangværende debat, og vi skal selv sætte emner til debat. Folk vil jo gerne debattere, jævnfør den nuværende debat om, hvad biblioteket skal være for en størrelse i fremtiden. Vi skal stile højere end at blive lektør, eller komme med til Danmarksbiblioteksforenings årsmøde. Vi skal da også melde os på banen som anmeldere i aviser, radio og fjernsyn. Og vi skal melde os i andre sammenhænge end de bibliotekariske. For det er vel ikke, fordi størsteparten af biblioteksleder-standen ikke har ideer til fremtidens bibliotek, at der ikke er mere debat? Og det er vel heller ikke fordi, at de er bange for at bruge den ytringsfrihed, de selv hævder at kæmpe for? Måske det er fordi, de er bange for at gå i dialog med borgerne og blive udfordret på, i virkeligheden, ret fastlåste holdninger. (forkortet af red.) Michael Larsen, Odense Centralbibliotek Mafia-ed? ( ) Mange biblioteksledere har fået det indtryk, at hvis de mener noget fagligt eller nærmest bare svarer på almindelige spørgsmål, så»politiserer«de. Folk som Ole Hansen, der sætter jobbet på spil for holdninger, er en uddøende race. Med den type embedsfolk, som er karakteristiske for tiden, ville folkebibliotekerne vist aldrig have slået igennem i sidste århundrede. Og hvorfor er der ikke flere, som griber den aktuelle lejlighed, hvor bibliotekets mål og midler er til debat og indkalder borgerne/politikerne til stort debatmøde? Er vi bange for at høre noget, vi ikke bryder os om? En anden kedelig tendens i kommunerne er, at»loyalitet«tolkes nærmest som en ubrydelig mafia-ed, sådan at man i de øverste lag lukker af for al diskussion og kritik. (forkortet af red.) Mona Madsen, Rudersdal Bibliotekerne! Bland dig i debatten! Har du kommentarer til artikler eller debatindlæg i bladet, så send en mail til eller skriv en kommentar til artiklerne på Indlæggene må max. være 1400 anslag med mellemrum. Venlig hilsen redaktionen Vindereafjulequiz præmien, gavekort til bærbar computer, værdi kr.: Hanne Eckmann, Svendborg 2. præmien, 6 flasker rødvin: Birgitte Tindbæk, Søborg 3. præmien, bogen Vi de druknede af Carsten Jensen: Mads Sørensen, Herning, Dorette Larsen, Statsbiblioteket, Anja Sørensen, Silkeborg Vinderne vil blive kontaktet af redaktionen. Se spørgsmål og svar på bibliotekspressen

18 illustration llustra Blog-politik: Forklædt som blogger Bloggen er et godt sted at starte, hvis biblioteket gerne vil i gang med web 2.0, skriver Christina Andersen. I sit BA-projekt har hun undersøgt 13 danske biblioteksblogs, og de er ikke alle lige vellykkede. Hvad er det første,jeres besøgende møder på bibliotekets websted? Er det bibliotekets blog,som præsenterer et livligt og udadvendt bibliotek? Eller er det snarere bibliotekets opslagstavle forklædt som blog,hvor man kan læse,at biblioteket har lukket i vinterferien, og at bødestørrelsen desuden er hævet med 150 procent? Webloggen er en let tilgængelig web 2.0 teknologi. At det er let at kommeigang betyder imidlertid ikke, at det også er nemt at beherske.en undersøgelse af 13 danske biblioteksblogs afslørede,at en stor del ikke opfylder kravene om at være personlige 18 bibliotekspressen

19 og interaktive. Bibliotekerne bruger den gratis blogskabelon til at lave virtuelle opslagstavler,hvordeskriveralmindeligeserviceoplysninger. Andre har intentioner om dialog,men glemmer at opfordre til det. Hos et mindretal af de undersøgte blogs er bloggerne entusiaster med udpræget forståelse for bloggens styrker. Disse bloggere udmærker sig ved at være personlige, samtidig med at de blogger som ansatte bibliotekarer. Den virtuelle opslagstavle Selv den mindst it-kyndige kan lære at lave et indlæg og opdatere en blog.det gør bloggen til et indlysende redskab for fornyelser på bibliotekets hjemmeside.men at bruge blogskabelonen som opslagstavle er ikke ensbetydende med, at biblioteket blogger. Fra Herning Bibliotekernes webside linkes til to weblogs:»læsetips«og»musikanbefalinger«. Begge indeholder anmeldelser og anbefalinger. Anmeldelserne skrives af én gruppe personer og lægges efterfølgende op af webmastere i god,gammeldags kontrolleret form.det er et absolut brud på blogkonceptet, at skribenterne ikke selv lægger deres indlæg på bloggen. Når det i stedet er en webmaster, som poster indlæggene, går der koks i, hvem afsenderen er. Skribenten har reelt ikke noget tilhørsforhold til bloggen, og dermed ved læseren ikke, hvem hun indgår i dialog med, hvis hun vil kommentere på et indlæg. Huskeliste Bloggernes identitet bør fremgå, mindst med navn gerne med billede og bonusoplysninger. Brug tags og tagclouds, hvor de emneord, der er mest søgt, bliver store eller en anden farve det giver et hurtigt overblik stil spørgsmål, hvis du vil have svar sørg for at linke ud i verden det signalerer åbenhed og viden Implementér bloggen på bibliotekets hjemmeside Blogindlæg er korte. lav hellere to korte indlæg end et langt Indfør rss. lad læseren slippe for skuffelsen ved visitter til en uopdateret blog Pas på med løfterne Patientbiblioteket på Hvidovre Hospital har noget, der af udseende matcher en blog. Øverst på siden præsenteres indholdet som»alt om Biblioteket nyheder og gode historier«. Ved et besøg på bloggen i starten af november 2007 vardet nyeste indlæg fra 12. juli 2007 altså næsten fire måneder gammelt. Denoptimistiskeoverskriftfalder til jorden med et brag. Det er en god idé at gøre opmærksom på,hvad den besøgende kan forvente sig på ens websted. Hvis opsætningen ligner en blog,skaber det visse forventninger hos læseren om hyppige indlæg,personlige afsendere og mulighed for interaktivitet via kommentarfeltet. Det er i orden at erkende, at nye indlæg er interessante for bibliotekets brugere, men sjældne, og derfor anbefale sine læsere at bruge RSS (mail-varsling om, at der er nytpåbloggen, red.) Ingen kommentarer Bloggerne glemmer ret konsekvent at skrive i en tone, der opfordrer til kommentarer. Da indlæggene samtidig er renset for personlig stillingtagen fra bloggerens side, er der ikke noget for læseren at reagere på. Det er vitalt for dialogen at skrive personligt og huske at stille åbne spørgsmål,når det er muligt. Skulle det gå så godt,at læserne kommenterer på bloggen, besvarer bloggeren selvfølgelig kommentaren uden undtagelse.på den måde viser man,at man sætter pris på den respons, man får. Det eneste, der er værre end et tomt kommentarfelt, er en interesseret kommentar fra en læser som der aldrig er nogen, der reagerer på. De fleste indlæg vil aldrig få en kommentar. Deltagerprocentenergenereltelendig, når det gælder blogs. For hver 100, der læser en blog, er de 95 kun med på en kigger, fem kommenterer fra tid til anden og en enkelt promille vil deltage ofte og aktivt. Det kan væreenidé at få en tæller på bloggen, så man kan se, om den overhovedet bliver besøgt. Det gode eksempel Musikbloggen på Albertslund Bibliotek kører en klar personlig stil,hvor bloggeren oser af at være engageret musiknørd,der gerne vil sprede budskabet. Indlæggene er en blanding af anbefalinger og reklame for musikevents både på biblioteket, på nettet Hvad er blogs? En weblog er en hjemmeside, der opdateres jævnligt med korte, personlige indlæg, hvor de nyeste står øverst. skribenten kaldes en blogger. I april 2007 var der omkring 70 millioner blogs i verden. Det anslås, at nye blogs dukker op om dagen. Lær mere 13 gode råd: Blog bedre af kommunikationsrådgiver og blogger Catrine thielke og i nærområdet. Bloggeren præsenter os foretnyt band eller en cd.vifår hendes personlige holdning, mulighed for at høre musikken via links til bandets hjemmeside eller MySpace-side.Samtidig kan vi downloade et nummer fra Netmusik eller med et par klik reservere cd en hos biblioteket. Det er inspirerende og forløsende blogmetode. Indlæggene er altid illustrerede, så de fremstår visuelt appetitlige. Endelig bruges der tags på en helt overbevisende måde.det er eksemplarisk bibliotekarisk formidling, som til fulde udnytter bloggens muligheder. Ud over rampen Det er en god idé at lave en blogpolitik, hvor I definerer,hvad bloggen skal handle om,hvor tit I skriver nye indlæg,og hvem der afløser, når bloggeren har ferie. En seriøs tilgang til bloggen indbefatter,at både ledelseogmedarbejderebakkeropomprojektet. Biblioteket linker tydeligt til bloggen fra webbens forside,og alle kan støtte bloggernes arbejde ved at kommentere på et indlæg fra tid til anden. Bibliotekaren tilhører en troværdig faggruppe, og det er nemt at tropå, at han også er personligt interesseret i de bøger, links eller den musik, han blogger om, selvom det er hans arbejde at blogge.generelt tegner undersøgelsen et billede af, at bibliotekaren lige skal lære sig selv at komme ud over den objektive formidlerrolle. Men når hansågør det, gørhan det godt. n Christina Andersen er bibliotekarstuderende på 7. semester og chefredaktør på Bogrummet.dk. Artiklen er baseret på bacheloropgaven»biblioteket på Bloggen«, der kan læses på bibliotekspressen

20 Undervisning Fik du ikke fået nok undervisning om undervisning på Biblioteksskolen, er faggruppen Fabulær stedet, hvor du kan indhente det forsømte. tekst JO BRAND illustration ANNA MARGRETHE KJÆRGAARD De kommer fra folkebibliotekerne,og de kommer fra det private erhvervsliv. Nogle arbejder på seminarierne, mens andre eransat på universiteterne. En enkelt arbejder for brandvæsenet, en anden på Grønlands Handelsskole. De omkring 120 medlemmer af BF s faggruppe Fabulær kommer fra vidt forskellige steder, men fælles for langt størstedelen af dem er, atdetil daglig beskæftiger sig med undervisning. -Det var engruppe afbibliotekarer, der studerede påbiblioteksskolen iålborg imidten af 90 erne, der stod bag oprettelsen afgruppen, fortæller bestyrelsesmedlem Charlotte Stoltenberg, der selv er ansat iborgerservice og Biblioteker iårhus. -Deoplevede, at de havde brug for erfaringsudveksling, fordi de manglede noget viden, 20 bibliotekspressen

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over

Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over Børn vejledning i biblioteksbetjening af børn IFLA Guideline fra Libraries for Children and Young Adults Section Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over IFLA Postboks

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere