Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring"

Transkript

1 Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring

2 0 BedreBolig

3 BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold hjælper...11 BedreBolig grøn vækst, borgerdialog og klimamål...12 Samarbejde med borgere og erhvervsliv...15 Samarbejde på tværs af kommunegrænser...16 Sådan kommer I i gang med BedreBolig Tænk BedreBolig sammen med eksisterende projekter Involvér de lokale virksomheder Forberedelse af møde med interessenter Skab et aktivt samarbejde med erhvervslivet Fokus på borgerne Nå ud til borgerne Skab synlighed i lokalmedierne BedreBolig nu og fremover Få mere information Cases Odense Kommune Roskilde Kommune Morsø Kommune Høje-Taastrup Kommune Esbjerg Kommune... 38

4 4 BedreBolig BedreBolig i din kommune BedreBolig er en ny ordning under Energistyrelsen, der skal gøre det nemmere for boligejere at energirenovere deres hus. Ordningen er blevet til i samarbejde med bygge-, finans-, og energisektoren og er afprøvet i ni kommuner i foråret Energistyrelsen har løbende indsamlet erfaringerne fra testkommunerne og tilpasset ordningen, så den kan bruges i enhver kommune, uanset størrelse, beliggenhed og ambitioner for energibesparelser. Læs og bliv inspireret til, hvordan Bedre- Bolig kan bruges i jeres kommune. Kataloget er en værktøjskasse til jer, der ønsker at sætte energirenovering af boliger på kommunens dagsorden. Her finder du inspiration, gode råd og spændende cases fra kommuner, der allerede har afprøvet BedreBolig i praksis. Alt sammen noget, som kan hjælpe med at skabe større fokus på energirenovering lokalt eller integrere ordningen i allerede eksisterende initiativer i jeres kommune. Læs mere på BedreBolig.dk

5 BedreBolig 5

6 6 BedreBolig

7 BedreBolig 7 Enkel energirådgivning for boligejere BedreBolig tager udgangspunkt i Bedre- Bolig-rådgivere, der har gennemgået en efteruddannelse udviklet af Energistyrelsen. BedreBolig-rådgiverne kan rådgive boligejerne om potentialet for energibesparelser og gennemføre en komplet gennemgang af boligen, hvor de beskriver og udarbejder budget for renoveringsopgaverne og beregner den forventede energibesparelse af hvert forslag. BedreBolig kommer også kommunerne til gode. Ordningen kan være med til at reducere kommunens samlede CO 2 -udledning og medvirke til at nå kommunens klimamål. Samtidig bidrager energirenoveringer til lokal vækst både i byggesektoren og blandt virksomheder, som sælger byggematerialer. BedreBolig-ordningen er også med til at forbedre kommunens boliger ved at gøre dem mere energieffektive og attraktive at bo i. BEDREBOLIG ER TESTET I NI KOMMUNER I FØRSTE HALVDEL AF 2014 Fredensborg Høje-Taastrup Roskilde Næstved Odense Esbjerg Skanderborg Morsø Frederikshavn Bedre boliger bedre livskvalitet Overalt i landet findes villakvarterer, hvor en stor del af boligmassen er opført før Fælles for de fleste af disse boliger er, at de kan energiforbedres, og selv med mindre renoveringstiltag kan boligen blive mere tidssvarende og opnå en bedre kvalitet. Erfaringer viser, at renoveringsprojekter breder sig over hækken. Når først en boligejer går i gang, varer det ikke længe, før naboer og genboer følger med i processen og resultaterne og bliver inspireret til at gøre det samme selv. Det kan betyde, at der over tid kommer et generelt løft af boligstandarden i kvarterer, så hele områder fremstår som synligt ny-renoverede og mere attraktive at bo i.

8 8 BedreBolig En landsdækkende indsats Energistyrelsen markedsfører BedreBolig i perioden fra oktober 2014 frem til 2016, blandt andet med en landsdækkende kampagne på både TV og internet. Desuden vil løbende presseomtale i dagblade, fagblade og magasiner inspirere boligejere til at have fokus på energirenovering. Parallelt med den nationale BedreBolig-kampagne vil Energistyrelsen have tæt kontakt til brancheorganisationer indenfor byggeriet og virksomheder i finanssektoren, energiselskaberne og byggemarkeder. På den måde vil både boligejerne og de, der rådgiver boligejerne, høre om BedreBolig, hvilket vil skabe bred interesse for ordningen. Også kommunerne kan være med til at gøre BedreBolig til en succes. Ved for eksempel at planlægge aktiviteter som borgermøder eller anden information til boligejerne, kan kommunen være med til at udbrede kendskabet til BedreBolig og på den måde bidrage til at sætte skub i indsatsen for en grønnere og mere fremtidssikret boligmasse i kommunen.

9 BedreBolig 9

10 10 BedreBolig

11 BedreBolig 11 Sekretariat og rejsehold hjælper Energistyrelsen ønsker at støtte kommunernes arbejde med BedreBolig bedst muligt og driver derfor et BedreBoligsekretariat, der besvarer spørgsmål og følger med i de lokale erfaringer med ordningen. Sekretariatet tilbyder støtte i det konkrete arbejde via et BedreBolig-rejsehold. Rejseholdet står til rådighed for kommunerne og kan levere sparring om BedreBoligaktiviteter, assistere med at udarbejde en handlingsplan eller gennemføre arrangementer og netværksmøder. Læs mere om rejseholdets ydelser på BedreBolig.dk/kommune. På hjemmesiden findes desuden en række materialer, som kommunen kan bruge til at markedsføre BedreBolig. Eksempelvis ideer til presseindsats, invitationer til aktørmøder, foldere og andet materiale, der kan lette arbejdet i den enkelte kommune. Materialerne kan enten trykkes, som de er, tilføjes kommunens logo eller blot bruges som inspiration. Materialerne kan anvendes ved aktiviteter målrettet borgere eller erhvervsliv med interesse i BedreBolig og kan for eksempel stilles til rådighed på biblioteket, i Borgerservice og i de lokale foreninger. Hvis I har spørgsmål, kommentarer eller bare en god idè, så kontakt BedreBoligsekretariatet på Find alle relevante informationer og materialer på BedreBolig.dk/kommune. Her kan I også tilmelde jer nyhedsbreve og servic s, hvor nye tiltag bliver annonceret.

12 12 BedreBolig BedreBolig grøn vækst, borgerdialog og klimamål Kommuner, der vælger at arbejde med BedreBolig, har mulighed for at skabe lokal vækst gennem nye netværk og tæt dialog med borgerne og samtidig opnå målbare resultater i forhold til kommunens samlede klimaindsats. Et bredere samarbejde mellem de forskellige brancher i kommunen kan medvirke til, at borgerne oplever en lokalt engageret og strømlinet proces, når de vælger at energirenovere deres bolig. Det er en af erfaringerne fra Odense Kommune, som har testet BedreBolig-ordningen.

13 BedreBolig 13 case ODENSE KOMMUNE Bredt samarbejde skal sikre lokal vækst Odense Kommune har tidligere uddannet håndværksmestre i energirenovering i samarbejde med andre kommuner i Region Syddanmark. Resultatet blev øget omsætning blandt håndværkerne og 165 nye fuldtidsstillinger i de deltagende kommuner. Kommunen så derfor en oplagt mulighed for at koble BedreBolig sammen med den eksisterende indsats for i samarbejde med erhvervslivet at sætte yderligere skub i energirenoveringer og den lokale vækst. "Vi har en klar forventning om, at Bedre- Bolig vil skabe vækst for de håndværkere, der involverer sig i ordningen. Der er masser af potentiale for vækst, for dem der ser den gode forretning i at bistå boligejerne med energirenovering, så det giver rigtig god mening for kommunen at støtte op," fortæller Jane Immerkær, projektleder i Odense Kommune. Det har hele tiden været kommunens målsætning, at BedreBolig skal udrulles blandt aktører fra erhvervslivet, som kan gøre den til en fast del af deres forretning. Derfor har kommunen oprettet en taskforce bestående af energirådgivere, rådgivere fra pengeinstitutter og realkreditforeninger samt energiselskaber. Det har styrket interessen for ordningen både i byggebranchen og blandt pengeinstitutter. Vi kan virkelig mærke, at folk gerne ville deltage i arbejdet med BedreBolig. Allerede på vores kick-off møde var der mange, der meldte sig til taskforcen, og flere er kommet til, efterhånden som de har hørt om arbejdet. Selv dem, der var lidt afventende i begyndelsen, kan nu se forretningen i det, siger Jane Immerkær. Ud over at styrke samarbejdet i erhvervslivet, skal taskforcen fortsætte arbejdet med at sikre, at boligejerne møder ordningen så mange forskellige steder som muligt, og at alle, fra håndværkeren og arkitekten til energiselskabet og banken, kender mulighederne i BedreBolig.

14 14 BedreBolig

15 BedreBolig 15 Samarbejde med borgere og erhvervsliv Tilpas indsatserne efter jeres ressourcer og målsætninger Det er oplagt for kommunerne at bruge BedreBolig-ordningen til at skabe et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det kan ske ved at være med til at opbygge et BedreBolig-netværk blandt de lokale virksomheder eller ved introducere ordningen i allerede eksisterende netværk. Hvis jeres kommune ikke har ressourcer til at være den drivende part i samarbejdet med erhvervslivet, kan I nøjes med at arrangere et indledede BedreBolig-møde eller deltage i møde, der er arrangeret af andre. Uanset hvilken model, kommunen vælger, giver Bedre Bolig-ordningen en mulighed for at være aktiv og synlig i det lokale erhvervsliv. Synlighed blandt boligejerne Arrangementer for borgerne skaber lokal samhørighed, og BedreBolig er en mulighed for kommunen til at komme i dialog med borgerne. Kommunen kan iværksætte forskellige borgeraktiviteter, fra almindelige borgermøder til større arrangementer som for eksempel landsbyarrangementer og gå-hjem-møder, i samarbejde med grundejerforeninger eller organisere et mobilt for enden af villavejen -arrangement. Kommunen kan vælge selv at være tovholder eller kan gennemføre arrangementerne i samarbejde med erhvervslivet. På den måde er det muligt at tilpasse niveauet for aktiviteterne i forhold til ressourcer, og hvilket mål kommunen har for indsatsen. Læs mere om aktørsamarbejde på side 24. Læs mere om borgeraktiviteter på side 32.

16 16 BedreBolig Samarbejde på tværs af kommunegrænser Vidensdeling i lokale netværk De ni testkommuner har haft god gavn af at videndele i testforløbet, og erfaringen er, at der kan skabes god effekt ved at samarbejde med en eller flere nabokommuner om udrulning af BedreBolig. Erhvervsvirksomhederne er aktive på tværs af kommunegrænser, og det giver derfor god mening, at flere kommuner samles om BedreBolig-aktiviteter. BedreBolig-sekretariatet kan informere om, hvilke kommuner det kan være relevante at indgå samarbejde med. Kontakt sekretariatet på og hør mere om mulighederne.

17 BedreBolig 17

18 18 BedreBolig Sådan kommer I i gang med BedreBolig Definér ambitionsniveauet Det er en god idé at starte med at definere kommunens ambitionsniveau i forhold til BedreBolig. Vil I for eksempel være drivende part i et BedreBolig-netværk bestående af lokale virksomheder, eller vil I begrænse jer til at tage initiativ til det første møde eller blot deltage, hvis andre inviterer? Og I hvilken grad, har I ambitioner om at informere kommunens borgere gennem dialog og synlighed i lokalmedierne? Uanset hvor ambitiøse I er, så er det godt, at overveje alt dette, så I kan beslutte, hvor meget tid og hvor mange penge I ønsker at sætte af til at rulle ordningen ud. BedreBolig-sekretariatet og rejseholdet kan hjælpe jer med at afklare, hvor mange ressourcer, I skal bruge. Hvornår skal I i gang? BedreBolig-ordningen bliver markedsført overfor boligejerne med en landsdækkende kampagne fra oktober 2014 frem til Så jo tidligere I går i gang med at arbejde med BedreBolig-ordningen, desto længere tid kan I drage nytte af den interesse blandt boligejerne, som kampagnen skaber. TIPS & TJEK Vurdér om BedreBolig er noget, der kan bidrage til at nå de politiske mål om for eksempel vækst, netværksdannelse, klimamål og borgerdialog i jeres kommune. Vurdér hvem af jeres kollegaer, der også kan have interesse i at arbejde med BedreBolig, så alle er med fra starten, og I får et godt internt afsæt. Lav en handlingsplan for arbejdet med BedreBolig

19 BedreBolig 19 En handlingsplan er et godt afsæt Når I har besluttet, hvad I gerne vil opnå med BedreBolig, og hvor mange ressourcer I vil bruge, er det en god idé at udarbejde en handlingsplan, der kronologisk beskriver, hvilke aktiviteter kommunen vil være tovholder på, hvem der er internt ansvarlig, og hvem fra lokalområdet I ønsker at inddrage. Når I udvikler handlingsplanen, er det en fordel, hvis I tidligt overvejer, om I vil gå i dialog med andre kommuner om fælles aktiviteter og gøre brug af muligheden for at få gratis assistance fra BedreBoligrejseholdet. Læs mere om mulighederne på bedrebolig.dk/kommune. På side 24 har vi beskrevet mulighederne for at aktivere erhvervslivet i arbejdet med BedreBolig og skabe et godt og levedygtigt netværk omkring ordningen. I afsnittene Fokus på borgerne og Skab synlighed i lokalmedierne kan I lade jer inspirere af forslag til konkrete aktiviteter og på den baggrund lave en plan for, hvornår de enkelte tiltag skal tilrettelægges og føres ud i livet. På BedreBolig.dk/kommune findes en skabelon til handlingsplan, som I kan tage udgangspunkt i, når I planlægger kommunens indsats.

20 20 BedreBolig Tænk BedreBolig sammen med eksisterende projekter Det er en fordel at integrere BedreBolig i kommunens eksisterende indsatser, for eksempel ved at koble ordningen sammen med eksisterende energiog klimaprojekter eller med nogle af kommunens øvrige politiske målsætninger.

21 BedreBolig 21 0 case ROSKILDE KOMMUNE Kodeordet er bredt samarbejde BedreBolig-ordningens formål med at gøre det nemmere for boligejeren at energi- renovere, passede godt ind i Roskilde Kommunes visioner om at sætte skub i boligejernes energirenoveringer, grøn vækst og nye arbejdspladser. Kommunen, forsyningsselskabet og det lokale erhvervsnetværk havde i forvejen etableret partnerskabet GRØN PULS, der blandt andet skal give kompetenceløft hos de lokale håndværksvirksomheder og give borgerne en nemmere adgang til at låne penge til renoveringerne. Om arbejdet med at koble BedreBoligordningen til eksisterende tiltag siger udviklingskonsulent Pia Berring fra Roskilde Kommune: Mit råd er, at man først spørger: Hvor er min kommune lige nu?. Derefter kan man begynde at lokalisere, hvilke partnerskaber, der skal styrkes eller skabes og så organisere samarbejdet omkring det. Vi skulle med andre ord sørge for at lave en konstruktion, hvor alle parter kunne se fordelene, siger udviklingskonsulent, Pia Berring fra Roskilde Kommune. Bankernes rådgivning til boligejerne er afgørende for at skabe succes for BedreBolig. Derfor var det vigtigt at sikre fordelagtige betingelser for at låne penge til de borgere, som er interesserede i energirenovering. Derfor skabte vi sammen en model med en lokal bank, hvor borgerne kan henvende sig i forbindelse med energirenovering, og få deres sag behandlet hurtigt. Det giver endnu en god grund til at gå i gang, fortæller Pia Berring. Det brede samarbejde på tværs af sektorerne i kommunen styrkes yderligere med en aftale om at sende alle de realiserede energibesparelser til forsyningsselskabet, der efterfølgende køber besparelserne af boligejerne.

22 22 BedreBolig

23 BedreBolig 23

24 24 BedreBolig Involvér de lokale virksomheder Sådan kan I indlede kontakten til lokale interessenter Der er mange fordele ved at engagere det lokale erhvervsliv i arbejdet med BedreBolig. Men banker, byggemarkeder og det øvrige erhvervsliv, har ikke nødvendigvis de samme forventninger til indsatsen, som kommunen har. Derfor kan det være en fordel at beskrive ordningens muligheder for de enkelte brancher i et kort introduktionsbrev. På BedreBolig.dk/kommune findes eksempler på disse breve, som I kan vælge at tage udgangspunkt i. Når I henvender jer til de lokale virksomheder, er det en god idé at holde sig for øje, hvilken værdi BedreBolig kan skabe for dem hver især. I det følgende er ordningens fordele beskrevet i korte budskaber, som kommunen kan bruge ved den første henvendelse. Kommunerne Kommunerne Bankerne Byggemarkederne Ejendomsmæglerne Boligadvokaterne Håndværkerne Boligejerne Håndværkerne BedreBolig-rådgiverne Energiselskaberne Kommunerne Kommunerne

25 BedreBolig 25 BYGGESEKTOREN Med BedreBolig kan virksomhederne opkvalificere medarbejderne, samarbejde på tværs af brancher og skabe vækst inden for energirenovering. Som BedreBolig-rådgiver får man opgraderet sin viden og adgang til beregningsværktøjer, der kan benyttes i rådgivningen af boligejeren. Flere forskellige faggrupper kan blive BedreBolig-rådgivere det skaber mulighed for bredt samarbejde i branchen. Som BedreBolig-rådgiver får man ret til at markedsføre sin virksomhed med BedreBolig-logo og anvende markedsføringsmateriale udviklet specifikt for BedreBolig-rådgivere. BedreBolig kendes og markedsføres også af finanssektoren, energiselskaber mv. Energistyrelsen bakker op med en national markedsføringskampagne.

26 26 BedreBolig FINANSSEKTOREN Når boligejere overvejer at renovere deres boliger, har de ofte behov for finansiel rådgivning og lånevurdering. Derfor er banker og realkreditinstitutter en central del af BedreBolig. Energirenovering medfører lavere udgifter til energi og giver boligejeren større økonomisk råderum. Når boligejeren investerer i energirenovering kan boligens værdi stige, hvilket giver større sikkerhed for lånet. Banken leverer bredde i sin kunderådgivning ved at oplyse kunderne om BedreBolig. Gennem BedreBolig kan filialerne styrke relationen til boligejere, kommunen, lokale håndværkere, ingeniører og arkitekter. En synlig indsats med långivning til energirenoveringer kan styrke bankens/realkreditinstituttets grønne profil. Energistyrelsen bakker op med en national markedsføringskampagne. ENERGISELSKABERNE BedreBolig gør det nemmere for boligejeren at komme i gang med sin energirenovering, og de energibesparelser, som renoveringerne medfører, kan bidrage til at opfylde energiselskabernes forpligtelse til at spare på energien. Energiselskaberne kan øge indsatsen for at spare på energien ved at samarbejde med lokale BedreBolig-rådgivere om en helhedsorienteret kunderådgivning. Styrker relationen til kunderne, når kunden oplever at få tilskud til deres energirenovering. Energiselskaberne får adgang til artikler og cases om energirenovering, som kan bruges i kommunikationen til kunderne via web, nyhedsbreve og kundemagasiner. Energistyrelsen bakker op med en national markedsføringskampagne.

27 BedreBolig 27 EJENDOMSMÆGLERNE OG BOLIGADVOKATERNE Energirenovering kan øge værdien af boligerne, og en BedreBolig-plan giver overblik over, hvad det kræver at forbedre husets energimæssige standard. Det gør BedreBolig relevant i forbindelse med køb og salg af boliger. Energirenovering øger boligens værdi, og det kan være en fordel for sælgeren at bruge ordningen, når boligen gøres klar til salg. Ved at samarbejde med BedreBolig-rådgivere kan ejendomsmægleren henvise både købere og sælgere til at få en overskuelig vurdering af, hvad det vil koste at energirenovere huset. Boligadvokater og ejendomsmæglere, som rådgiver boligkøbere, kan anbefale BedreBolig-rådgivning som en del af købsprocessen. Energistyrelsen bakker op med en national markedsføringskampagne. BYGGEMARKEDERNE Landets boligejere vil høre om BedreBolig i kraft af den nationale markedsføringskampagne. I byggemarkederne kan personalet derfor forvente stigende interesse for at høre mere om ordningen. Byggemarkederne kan ruste gør-det-selv-folket til at tage del i energirenoveringerne og sælge dem de byggematerialer, som de behøver. Byggemarkederne kan vejlede kunderne i, hvor de kan få kontakt til en BedreBoligrådgiver i lokalområdet og på den måde styrke samarbejdet med deres professionelle kundesegment. I samarbejde med de lokale BedreBolig-rådgivere kan byggemarkeder invitere til informationsmøder om BedreBolig-ordningen og dermed trække kunder til butikken. BedreBolig kan inkluderes i flere typer kundearrangementer for at give bredde og faglighed i kundetilbuddene. Energistyrelsen bakker op med en national markedsføringskampagne.

28 28 BedreBolig BedreBolig 0 case MORSØ KOMMUNE Motivér brancherne til at lave BedreBolig-samarbejde 600 boliger med oliefyr var afsættet for BedreBolig i Morsø Kommune. Vi havde gennemført 600 energitjek i boliger opvarmet med oliefyr og vidste derfor allerede, hvor store besparelser vi kunne opnå. Derfor var motivationen fra kommunens side i top, da vi engagerede os i BedreBolig, fortæller klima- og energikoordinator i Morsø Kommune, Niels Pedersen. Indtil videre har to tømrere, to elektrikere, to blikkenslagere og en energirådgiver i Morsø Kommune taget BedreBoliguddannelsen, og de har søsat et værdifuldt samarbejde: I vores tilfælde havde vi brugt den samme rådgiver til de 600 indledende energitjek. Så da han og seks lokale håndværkere tog BedreBolig-uddannelsen, lavede de efterfølgende et konsortium på kommunens opfordring. De seks håndværkere overlader det nu til den mere rutinerede rådgiver at gennemgå boligerne, hvorefter borgerne bliver henvist til en af de nyuddannede BedreBolig-rådgivere, der kan tage sig af projektering og byggeledelse. Men samarbejdet mellem håndværkerne er ikke kun vigtigt for kommunen det er det også for borgerne, siger Niels Pedersen: Det giver tryghed for borgeren, når der er et velfungerende partnerskab mellem håndværkerne. Vores uddannede BedreBolig-rådgivere har en ordning, hvor udgiften til BedreBolig-planen bliver betalt af den håndværker, der får opgaven, hvis borgeren energirenoverer for kroner og derover.

29 BedreBolig 29 Forberedelse af møde med interessenter Hvis I beslutter at engagere det lokale erhvervsliv i BedreBolig, er det en god idé at invitere til et fælles informationsmøde. Her kan I fra kommunens side introducere BedreBolig og drøfte, hvilke muligheder ordningen giver for et samarbejde på tværs. Et godt aktørmøde munder ud i en forventningsafstemning blandt deltagerne samt en aftale om ansvars- og rollefordeling. Det første informationsmøde handler om at få indsigt i de forskellige parters parathed. Hvis virksomhederne tilkendegiver, at de vil involvere sig, kan I allerede på første møde aftale konkrete tiltag, der skal sættes i gang. Handler første møde derimod om at få parterne informeret og motiveret, kan de konkrete drøftelser vente til andet møde. Det er en god idé at sende information ud inden mødet, så alle er klar over, hvad der kommer til at ske, og hvad formålet med mødet er. Mødet for interessenterne kan med fordel lægges sidst på dagen, og erfaringen viser, at der bør afsættes to til tre timer til mødet. Det første møde bør rumme følgende punkter: Præsentationsrunde Kort præsentation af BedreBolig Kommunens ambitioner og rolle Workshop, rundbords-diskussion eller anden form for dialog mellem deltagerne, der kan udmønte sig i en forventningsafstemning Opsamling og næste skridt På hjemmesiden BedreBolig.dk/kommune findes skabeloner til invitationer, som I kan tage udgangspunkt i. Der ligger også et eksempel på en dagsorden, som blev udviklet af rejseholdet og Næstved Kommune i forbindelse med første møde for interessenter. I finder også en samling PowerPoints, der forklarer ordningen og viser værdien af BedreBolig for de forskellige brancher. Hvis I har behov, kan rejseholdet bistå med at facilitere mødet med interessenterne. TIPS & TJEK Beslut, hvilke aktører I vil invitere. Forbered jeres budskaber til hver gruppe af interessenter grundigt, så I er konkrete i jeres henvendelse. Overvej, hvilke brancher og netværk der kan samarbejde på tværs i kommunen.

30 30 BedreBolig Skab et aktivt samarbejde med erhvervslivet Hvis l vil sikre et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, er det en fordel at involvere dem i ordningens aktiviteter. Her er en række forslag til, hvordan I kan etablere et solidt netværk, hvor alle parter indgår aktivt. TIPS & TJEK Vurdér, om I kan samarbejde med nabokommunerne om at etablere netværk med erhvervslivet. Vurdér, om indsatsen kan tage afsæt i eksisterende erhvervsnetværk. Vær åben og dialogorienteret nye tiltag kræver god forståelse hos alle involverede parter. Afstem forventningerne sammen. Vær opmærksom på, at parterne kan have meget forskellige forventninger til samarbejdet. Tag en åben dialog om de individuelle mål og forventninger til tids- og ressourceforbrug, mødefrekvens og ansvarsfordeling. Sørg for, at der ved hvert møde er én, som skriver og udsender referat samt indkalder til nye møder. Nedsæt en taskforce med repræsentanter fra kommunen og erhvervslivet. Taskforcen kan få ansvaret for at opsøge og drive samarbejdet på tværs af erhvervslivet, og det kan øge medlemmernes ansvarsfølelse og motivation at indgå i en taskforce med repræsentanter for både kommunen og erhvervslivet. Det kan også lette en del af kommunens arbejde. Gå sammen om markedsføring og pressehistorier der viser, at kommunen og erhvervslivet arbejder sammen om at gøre BedreBolig-ordningen værdifuld for boligejerne. Fælles reklamer, pressehistorier, eller informationsstande understreger dynamikken i BedreBolig og giver et godt indtryk af ordningen.

31 BedreBolig 31

32 32 BedreBolig Fokus på borgerne Sådan får I borgerne med Der er mange muligheder for at skabe engagement blandt boligejere, og indsatsen bør selvfølgelig skaleres i forhold til jeres ambitionsniveau med BedreBolig og potentialet i boligmassen. I løbet af testfasen var de ni testkommuner drivkraften, der skabte en vedvarende og bred lokal indsats, og her var erfaringerne positive. Ønsker I at lave en lignende indsats i jeres kommune, kan I finde inspiration i dette afsnit og afsnittet Skab synlighed i lokalmedierne. Hvis I ikke har ressourcer til at organisere en bred kampagne, kan I vælge at arbejde med en mere målrettet indsats, der henvender sig til specifikke boligområder og borgergrupper, hvor potentialet for energirenovering er stort. I kan for eksempel sende breve ud til de boligejere, der bor i kvarterer, hvor mange af husene er bygget i 1960 erne eller 70 erne områder, hvor mange af boligejerne kan opnå store energibesparelser, der hurtigt betaler sig. I kan også sende breve til den ældre del af kommunens borgere, som bor i ejerbolig og kan have friværdi, der kan investeres i renovering af boligen. Derudover kan I stille BedreBolig-materialer til rådighed på biblioteket, i Borgerservice eller andre steder, hvor boligejerne færdes til hverdag, samt omtale ordningen på kommunens hjemmeside. I kan også skabe kendskab til ordningen ved at invitere til arrangementer med lokale BedreBolig-rådgivere, banker, byggemarkeder, ejendomsmæglere og/eller forsyningsselskaber. Endelig kan kommunen gå sammen med foreninger om at skabe dialog med borgerne. Det kan for eksempel være grundejerforeninger eller Ældresagens lokalafdelinger, der har god kontakt til kommunens ældre borgere. Foreningerne kan for eksempel indkalde deres medlemmer til møder med banker, byggemarkeder, håndværkere og kommunen. BedreBolig-rejseholdet kan bistå med at arrangere de forskellige aktiviteter. Læs mere om mulighederne på BedreBolig.dk/kommune

33 BedreBolig 33 0 case HØJE-TAASTRUP KOMMUNE En målrettet og vedholdende indsats Høje-Taastrup Kommune nøjes ikke kun med at invitere til BedreBolig-informationsmøder gennem kommunens egne kanaler. De bruger også mere målrettede metoder. Kommunen anvender data fra BBR til at målrette husstandsomdelt post og e-post til særlige grupper af boligejere. Det ældre segment på 60+ nåede kommunen gennem et samarbejde med ÆldreSagen, der oplyste deres medlemmer om Bedre- Bolig-arrangementerne. Vi fik besøg af flere end 200 boligejere til forårets arrangementer. Vores mål var, at de besøgende skulle gå derfra med tanken om, at BedreBolig virkelig ville kunne hjælpe dem, hvis de går med drømme om at forbedre hjemmet og skrue ned for energien. Vi forventer dog ikke, at de umiddelbart vil tage imod tilbuddet, da der ligger en større beslutningsproces bag derfor er det vigtigt at følge dem og løbende informere om ordningen, fortæller Steen Olesen, klimakonsulent i Høje-Taastrup Kommune. Til møderne deltog udvalgsformanden eller borgmesteren, der viste opbakning fra politisk hold. Derudover var der indlæg fra både BedreBolig-rådgivere samt boligejere, der havde gennemført energirenovering og derfor kunne bidrage med egne erfaringer. Det kan være ressourcekrævende at få fat i borgerne, så man skal ikke give op, hvis det ikke lykkes i første omgang. Vi supplerede de større borgerarrangementer med de mere nære landsbymøder, hvor vi kunne tale mere ind til de fremmødtes forventninger og behov. Man må prøve sig lidt frem og finde den rette form hvad der virker i vores kommune, virker jo ikke nødvendigvis i resten af landet, fortæller Steen Olesen.

34 34 BedreBolig Nå ud til borgerne Boligejerne er omdrejningspunktet i BedreBolig. Og den største udfordring i arbejdet med BedreBolig og energirenovering er naturligvis at motivere boligejerne til at gå i gang. Nedenfor finder I en række idéer til, hvordan I kan nå ud til borgerne og skabe opmærksomhed, viden og motivation for energirenovering. På BedreBolig.dk/kommune findes materialer, I kan anvende til flere af disse tiltag.

35 BedreBolig 35 INFORMATIONSBREVE Send informationsbreve om BedreBolig ud til kommunens boligejere eller til udvalgte målgrupper som for eksempel ejerene af de ældre boliger i kommunen. FOLDERE Stil foldere om BedreBolig til rådighed på biblioteket, på genbrugspladsen, i Borgerservice, i foreninger og andre steder, hvor boligejerne færdes til hverdag. Folderne kan rekvireres hos BedreBolig-sektariatet. ANNONCERING Annoncér for de lokale BedreBoligrådgivere og andre aktører, som støtter ordningen på kommunens hjemmeside, i lokalaviserne eller lokale biografspots. VIDEO TIL KOMMUNENS HJEMMESIDE Lav en video med en lokal BedreBoligrådgiver, som gennemgår en bolig, der trænger til energirenovering og læg videoen på kommunens hjemmeside. Vær opmærksom på, at videoen ikke bliver for lang. En maksimumlængde på to minutter er en god tommelfingerregel for den type videoer. Hellere flere korte videoer end én lang. LOKALE ARRANGEMENTER Vær til stede med information om BedreBolig, når der er arrangementer i lokalområdet. Sæt en stand op til Kulturnat eller byfester gerne sammen med erhvervslivet. INFORMATIONSSTAND Stil en stand op ved genbrugsstationen, i indkøbscenteret eller på torvet lørdag formiddag, hvor I sammen med BedreBoligrådgivere kan fortælle om ordningen. De lokale virksomheder kan evt. deltage på skift, så arkitekten er med én uge, tømreren en anden og energiselskabet en tredje. BEDREBOLIG-BUTIK Lej et ledigt butikslokale på gågaden eller torvet, hvor borgerne kan komme forbi og høre om ordningen. Butikken kan for eksempel holde åbent et par timer den første lørdag i måneden, hvor repræsentanter fra kommunen og erhvervslivet fortæller om ordningen og besvarer boligejernes spørgsmål.

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat fra 1. møde den 4. december 2013

Referat fra 1. møde den 4. december 2013 BedreBolig Opstartsmøde for de 9 første kommuner 04. december2013 J.nr. Ref.XNE Side 1 Referat fra 1. møde den 4. december 2013 Formål med mødet: Præsentation, drøftelse og igangsættelse af projekt til

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune. Steen Olesen, klimakonsulent

Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune. Steen Olesen, klimakonsulent Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune Steen Olesen, klimakonsulent Høje-Taastrup Kommune Klimakommune med forpligtelse til at reducere CO 2 - udledning Klimaplan 2009-2013 (realiseret

Læs mere

Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer

Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Steen Olesen, klimakonsulent. Gate21 26.03.2014 Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Nr. 1 Det skal være enkelt og rentabelt at energimodernisere, men sådan

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

BedreBolig-ordningen i forhold til andre energispareaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune

BedreBolig-ordningen i forhold til andre energispareaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune BedreBolig-ordningen i forhold til andre energispareaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune Steen Olesen Rejseholdet for BedreBolig (Energistyrelsen) & Klimakonsulent (Høje-Taastrup Kommune) En kommunes fokus

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ELFORSK WORKSHOP ENERGIRÅDGIVER, HVILKE VIRKEMIDLER SKAL DU BRUGE? KOLDING 16 NOVEMBER PROFESSOR KIRSTEN GRAM- HANSSEN Hvad jeg vil sige

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen

Evaluering af BedreBolig-ordningen Evaluering af BedreBolig-ordningen Testforløb i ni kommuner Geelmuyden Kiese Denmark Jorcks Passage 1 A, 3. Sal, 1162 Copenhagen (+45) 33 95 96 97, gknordic.com/dk denmark@gknordic.com Dato: 2014.06.12

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Klimafotografering i. - et værktøj til at få borgerne op af stolene. GIS-koordinator Birte Jacobsen Klimakonsulent Steen Olesen

Klimafotografering i. - et værktøj til at få borgerne op af stolene. GIS-koordinator Birte Jacobsen Klimakonsulent Steen Olesen Klimafotografering i Høje-Taastrup Kommune - et værktøj til at få borgerne op af stolene GIS-koordinator Birte Jacobsen Klimakonsulent Steen Olesen Hvad er varmetab? Det er når huset rødmer og fuglene

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

VÆKST VIA ENERGIRENOVERING EN ENKEL MEN VEDVARENDE INDSATS RETTET MOD ENFAMILIEHUSE

VÆKST VIA ENERGIRENOVERING EN ENKEL MEN VEDVARENDE INDSATS RETTET MOD ENFAMILIEHUSE VÆKST VIA ENERGIRENOVERING EN ENKEL MEN VEDVARENDE INDSATS RETTET MOD ENFAMILIEHUSE KONTAKT Tommy Olsen, Fagkonsulent, Gate 21 tommy.olsen@gate21.dk Signe Poulsen, Projektleder, Gate 21 signe.poulsen@gate21.dk

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Rådgivning en genvej til energirenovering

Rådgivning en genvej til energirenovering Rådgivning en genvej til energirenovering Nyborg Strand 23.11.2015: BedreBolig og effektiv energirenovering Steen Olesen, klimakonsulent, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs klima og energiarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere