VEJEN TIL DET MODNE ARKED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL DET MODNE ARKED"

Transkript

1 VEJEN TIL DET MODNE ARKED og

2 Vejen til det modne marked Inspiration til produkt- og serviceudvikling - hvordan kommunikerer vi med de modne forbrugere? Forord Andelen af befolkningen over 50 år vil stige kraftigt de kommende tre årtier som følge af de store fødselsårgange i midten af 1900-tallet, de lave fødselstal de seneste årtier og befolkningens generelt forbedrede helbredstilstand. De store årgange er karakteriseret ved længere levetid, de fleste er stærke og funktionsduelige både fysisk, psykisk og socialt de har en relativt høj levestandard, og de ønsker at bevare den for at kunne udleve deres drømme. De føler sig unge, og deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er alt andet end en tilbagetrækning fra livet. De er vant til at få deres vilje, de er veluddannede og har en høj livsappetit. De søger oplevelser, udfordringer og viden. De lægger vægt på kvalitet og er villige til at betale for den. Da gruppen var unge i 60 erne, redefinerede de fuldstændigt forestillingen om, hvad det vil sige at være ung. Nu vil den samme generation redefinere, hvad det vil sige at være ældre. De vil stille krav, de er mange, og de har købekraft. Hvad betyder det for den måde, vi tænker og designer services, produkter og emballage? Hvad betyder det for kommunikationen med kunderne? Hvad betyder det for virksomhedens image og den identitet, der kan tiltrække de ældre forbrugere uden at udskille de unge? Der er et stort behov for, at virksomhederne begynder at reflektere og besvare spørgsmålene. I dette materiale kan du læse om et marked, der vokser dramatisk, samt hvordan din virksomhed kan tilrette produkter og kommunikation til ikke mindst fremtidens store kundegruppers behov og livssituation. God læselyst. AldersPiloterne & AgeLab

3 Demografien bestemmer alt! Gennem historien har store demografiske ændringer skabt muligheder for virksomheder volumen bag nye krav og behov medfører udvikling og formidling af nye produkter og services Tom Peters, forfatter og konsulent Fra babyboomere til seniorboomere Med de store fødselsårgange efter 2. verdenskrig, de seneste årtiers lave fødselstal og befolkningens generelt forbedrede helbred udgør aldersgruppen 50+ i dag 35% af den danske befolkning, og i løbet af de kommende år vil gruppen stige til 45%. Dermed er det ikke bare første gang i historien, at en målgruppe vokser så hurtigt. Det er også første gang i den vestlige verden, at samfundet står over for en så stor population af mennesker over 50 med en stor formue, et højt uddannelsesniveau, et generelt set godt helbred og masser af appetit på livet. Da denne gruppe var unge i 60 erne, redefinerede de fuldstændig forestillingen om, hvad det ville sige at være ung. Nu vil den samme generation redefinere, hvad det vil sige at være ældre. 50+ vil udleve drømmene Den nye generation af ældre er karakteriseret ved længere levetid, de er stærke og funktionsduelige både fysisk, psykisk og socialt, de har en relativt høj levestandard, og de ønsker at bevare den for at kunne realisere deres drømme. De er vant til at få deres vilje ellers går de bare et andet sted hen. De søger nye oplevelser, nye udfordringer og ny viden. Som ældre ser de frem til at prøve noget af det, de har været nødt til at udskyde, mens de arbejdede og tog sig af familielivet. Generationen har hele livet været aktivt trendsættende på mange fronter og kan med stigende uddannelsesniveau og veludviklede itkompetencer også forventes at være det i fremtiden. Da de generelt ikke vil gå meget ned i indtægt efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, forbliver købekraften stort set intakt. De vil bruge deres penge og forøge livskvaliteten, mens de kan. Nye muligheder og nye krav Den demografiske udvikling skaber helt unikke muligheder for virksomheder og betyder at offentlige institutioner skal forberede sig på nye krav til service. Virksomhederne skal ikke kun tænke i større tekst på labels. Hvis de ønsker at skabe vækst, er det nødvendigt også at udvikle strategi, pro-

4 dukter, ydelser og kommunikation overfor de nye ældre. Med andre ord er en af de store udfordringer for virksomhederne, at de skal bidrage til livskvaliteten hos 50+ ved at levere produkter, teknologi og service, som gør 50+ i stand til at bevare deres vitalitet og produktivitet. Det offentlige skal indstille sig på, at ældreområdet ikke kun er en diskussion om omsorg og pleje. Det drejer sig om at skabe løsninger, der både tager hånd om dem, der har svært ved at klare sig selv, og om de aktive der gerne vil forblive aktive så længe som muligt. Derfor bliver et samspil og en kombination af offentlige og private tiltag, en af metoderne til at skabe fornuftige og individualiserede løsninger for de ældre borgere. Faktaboks Næsten 1.8 millioner danskere er i dag over 50 år. Det svarer til 35%. I 2012 vil der være 8% flere personer der har rundet 50 år, mens der vil være 10% færre mellem 20 og 40 år. I 2020 er tallene 24% og 14%. 50+ sidder i dag på 70% af den personlige formue årige er på toppen af deres lønindkomst. 50+ repræsenterer i dag 30% af befolkningen, men står for 43% af forbruget og det vokser! Potentialet er der men Hvad betyder den demografiske udvikling for vores måde at designe produkter, service, emballage, bygninger, offentlige pladser og transportsystemer på? Hvad betyder det for kommunikationen med kunderne? Hvad betyder det for annonceringen af produkter og ydelser? Og hvilket image og identitet kan tiltrække de ældre uden at udskille de unge? Den finansielle sektor møder et kapitalstærkt publikum med klare behov for livssituationsbaseret rådgivning og placering af frigjorte midler. Det offentlige skal indstille sig på borgere, der er langt mere krævende og kritiske, men som muligvis også er parate til at betale for ydelser leveret af det offentlige og/eller private virksomheder. Næringsmiddelindustrien må justere deres produktsortiment mht. næringsindhold, portionsstørrelser, emballageløsninger og konceptuelle rammer sammen med detailhandlen. Rejse- og underholdningsbranchen vil møde et publikum der vil opleve verden, og mange tager børnebørnene med på turen. Medicinalindustrien vil opleve en målgruppe, der gerne vil gøre en indsats, og betale hvad det koster for at holde aldringens forfald og sygdomme fra livet.

5 Livsstils- og helseprodukter også alternative der kan bevare de ældre friske og livskraftige, behøver heller ikke at frygte kundemangel i fremtiden. Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt 50+ markedet er interessant, er et rungende JA og Generation Plus bliver mere og mere interessant. Design- og reklamebureauerne skal lære sig en ny dialekt - om ikke et nyt sprog. Der er al mulig grund til at tage forbrugere på 50+ alvorligt: 50+ erne har betydelige penge til rådighed gennem indkomst og formue. De har en samlet formue på 816 mia. kr. ud af en formue for hele befolkningen på 1000 mia. kr. Dertil kommer, at de har en årlig opsparing på 26 mia kr. Den samlede personindkomst i Danmark i 2001 var på 916 mia. kr. Heraf havde 50 + gruppen en samlet personindkomst på 370 mia. kr. svarende til ca. 40 %. 50+ erne er aktive forbrugere, og de har midler til at forbruge mere. Det samlede årlige forbrug i Danmark for samtlige husstande udgør 571 mia. kr. (2001 priser). Heraf forbruger 50+erne 242 mia. kr. svarende til 42%. Dette til trods for at det samlede antal personer i 50+ husstandene kun udgør 37% af den samlede befolkning. De årige forbruger næsten det samme som de årige henholdsvis 65 og 68 mia. kr. årligt.

6 Lever til de dør Med den nye generation af ældre er billedet af de sene år og ikke mindst aldringen ved at ændre sig dramatisk. Længere levetid vil erstatte den lineære livsproces, hvor vi vokser op, går i skole, arbejder hårdt, etablerer familie og dør, med en livscirkel, hvor vi går ind og ud af mange forskellige karrierer, afbrudt af perioder med selvrealisering, sabbat, etc. Nutidens 50+ er mere fremtidsorienterede end samme gruppe var tidligere, og de har ikke tænkt sig at tilbringe resten af livet med at fodre duer i parken eller flette peddigrør. De har masser af ideer om deres fremtid. De drømmer om at holde sig friske, fortsætte det gode liv, tage fat på alle de muligheder som anden halvdel af livet og pensionisttilværelsen tilbyder. De beundrer ældre mennesker, som repræsenterer vitalitet og formår at bevare livsgnisten, håbet og glæden. De drømmer om at få tid til at realisere sig selv og udleve alt det, de ikke havde mulighed for tidligere. De drømmer om frihed, og for mange vil de sidste år af deres liv kunne sammenlignes med de helt unges liv, der er præget af frihed, uafhængighed og et væld af muligheder. De vil søge eventyr, kundskaber og oplevelser. De vil drømme om at lære mere, om at udvikle sig som mennesker og leve et aktivt og indholdsrigt liv. De vil rejse, lære sprog og it, spille nye instrumenter, udforske nye sportsgrene - og sikkert også spille golf. For mange vil den anden halvdel af livet give anledning til at ændre kurs. Der vil være tid og ressourcer til at lægge tidligere fejltagelser bag sig og bygge videre på succeser og nye erkendelser. Måske indleder de en helt ny karriere, tager et sabbatår eller vender tilbage til skolebænken. De vil være deres alder bevidst, men uden at føle sig gammel, og med et bedre helbred end tidligere tiders ældre, vil det være muligt at påtage sig en mere aktiv rolle - også i forhold til børn og børnebørn. Hvorfor skulle det være anderledes med det sene liv end med andre livsfaser? Der er to muligheder: Man kan gå i gang, eller man kan give op. Det sidste behøver man ikke være gammel for at gøre. Der findes unge, der går i stå, før de fylder 30, mens de, der har levet et aktivt liv, og som har været vant til at lære nyt, vil fortsætte i samme spor. De bliver ved med at have kurser, møder, rejse og andre aktiviteter i deres kalender og time-planner.

7 På spørgsmålet om, hvad en gruppe af personer der netop har forladt arbejdsmarkedet ville nu, sagde de samstemmende: Leve det gode liv. Men hvad er det gode liv, og hvilke parametre skal til for at opfylde det? Nedenfor har vi opstillet de forhold, som gruppen 50+ har fokus på, og som ikke mindst forstærkes, når de er på vej til eller lige har forladt arbejdsmarkedet. i fremtidsstudiet angiver, at de frygter, at få et skrøbeligt helbred med alderen. Derfor er det ikke overraskende, at mange investerer i at bevare eller få et godt helbred, og de er opmærksomme på at få rigelig motion, undgå tobak, pleje kroppen samt spise sundt. Fx er andelen af årige, der køber økologisk, tredoblet inden for 10 år. I de senere år er der kommet et bredere og mere nuanceret sundhedsbegreb - det holistiske sundhedssyn, som ikke alene drejer sig om at leve et langt liv, men også et godt liv. Hermed bliver sundhed et normativt begreb, der også drejer sig om at trives og have det godt. Til at belyse emnerne har vi indhentet data fra Ældre Sagens Fremtids-studie. Fremtidsstudiet er et unikt forløbsstudie, hvor man i såvel 1987 som i 1997 har gennemført interviews. Studiet belyser dels nutidens og fremtidens voksne og ældres levevilkår, deres ønsker og holdninger til det at være ældre, dels hvordan ønsker og holdninger eventuelt ændrer sig, efterhånden som man bliver ældre. Helbred Det gode liv har helbred og helse som grundsten. Undersøgelser peger på, at helbredet er en af de afgørende faktorer for at kunne realisere sine ønsker. Op mod 3/4 af de adspurgte Der er tale om en generationseffekt i forhold til forventningerne om hjælp, hvis man bliver syg. De yngre generationer har en større forventning til familie og en tilsvarende mindre forventning til det offentlige end den ældste generation. Frygt for ensomhed i en periode af ens liv hvor man af forskellige grunde kan være sårbar, hører med til billedet af aldring. Det er imidlertid interessant at konstatere, at ensomhed sjældent er et statisk forhold, men ofte fremkaldt af voldsomme ændringer i tilværelsen som fx dødsfald, skilsmisse eller jobtab. Sygdom opfattes som en funktionsfejl, og behandlingen består i at rette apparatfejlene. Sundhed betragtes i bund og grund som noget,

8 man kan behandle sig til. Man er sund, når man ikke er syg. da gerne spare lidt op, så der kan være noget til børnene. Økonomi Økonomisk tryghed betragtes som en væsentlig forudsætning for at leve et rigt og mangfoldigt liv. Opfattelsen af ens egen økonomiske situation afhænger blandt andet af, hvad man forventer, hvilken livsstil man har eller gerne vil have, hvordan man kan tilpasse sig den økonomiske formåen, og hvor realistiske forventningerne er. Generationerne mener selv, at deres økonomi er god. Selv de, der stod over for at skulle forlade arbejdsmarkedet i 1987 og frygtede en forværring i deres økonomi, kunne ånde lettet op. For de flestes vedkommende blev økonomien ikke værre og en del fik en bedre økonomi! Generationsforskelle som egentlig afspejler forskelle i livsfaserne fremtræder meget tydeligt i analyserne. De lidt ældre generationer har ikke gæld i nært så stort omfang som de yngre generationer. Kun 5 pct. af de årige har gæld sammenlignet med 47 pct. af de årige. Det fremgår af analyserne, at børnene ikke skal tage arven for givet. Den amerikanske talemåde om, at vi tager en taxa, og lader børnebørnene gå gælder også i Danmark. Kun 8 pct. af de årige er enige i udsagnet: Man skulle At generationerne også i økonomisk henseende lever i nuet, understreges tydeligt af tilslutningen til følgende udsagn: Der er ingen grund til at spinke og spare - man kan jo ikke tage det med sig. 70 pct. af de årige er enige i dette udsagn, og det er interessant at bemærke, at andelen stiger med alderen. I kraft af arbejdsmarkedspensionerne der holdt sit indtog op gennem 80 erne og 90 erne, vil der ske markante ændringer i de forskellige aldersgruppers indtægtsstruktur. Der vil fremover tegne sig en tydelig skillelinie mellem en stor gruppe med arbejdsmarkedspensioner eller private pensionsopsparinger og en mindre gruppe uden. Med andre ord et økonomisk A- og B-hold. De indkomstforskelle, som findes eller har været i voksenlivet, vil blive opretholdt i pensionisttilværelsen. Fremtidens økonomiske B-hold som ikke har en arbejdsmarkedspension eller en privat pension, består overvejende af kvinder, enlige og mennesker med lav husstandsindkomst, og de vil være økonomisk dårligt stillet i fremtiden. Kigger vi på bolig, er det tydeligt at interessen for bofællesskaber er steget markant. Velvære Velvære er de små øjeblikke, og det gode liv er den store helhed. For kvinder er velvære typisk at unde sig selv lidt luksus og bruge penge på

9 sig selv. De forbinder velvære med massage, ansigtspleje, etc. Altså ting der plejer dem. Langt størstedelen af alle generationer er omhyggelige med pleje af kroppen. Andelen stiger med alderen fra 81 pct. til 94 pct. Her fører kvinderne suverænt foran mændene! Med den store grad af ungdomsdyrkelse kunne man fristes til at tro, at ældre ikke føler, de har nogen fremtid. Imidlertid tyder nyere forskning stærkt på, at ældre har en stabil selvopfattelse, en høj selvvurdering og masser af identitetsudvikling. Kun en meget lille andel angiver deres alder (og omverdenens reaktion) som grund til, at de ikke gør det, de gerne vil! Det er tydeligt, at generationerne vil bestemme selv. Faktisk er det sådan, at man ikke kan klare, at andre skal bestemme over én. Man vil selv bestemme tilbagetræknings-tidspunktet fra arbejdsmarkedet. Man vil selv bestemme, hvordan man bor. Man vil selv bestemme, hvordan man sikrer sin økonomi. Man vil selv bestemme, hvordan man bruger sin fritid. Man vil kort sagt bestemme over eget liv. Men lysten og viljen må ikke tolkes som en nok-i-sig-selv holdning. Det kan slås fast, at generationerne udviser en stor grad af solidaritet også de yngste. Godt nok vil man selv have lov men det betyder ikke, at de svageste skal lades i stikken. Der er i det hele taget en stor tilslutning til medansvar og samfundsengagement. Der er tydeligvis forskel på kønnenes grad af solidaritet. Ifølge Bengal Consulting vil fremtidens bedstemor være udpræget individualist og således stå i modsætning til tidligere tiders idealforstilling om den selvopofrende bedstemor. Hun ved, hvad hun vil bruge sin tid og sine penge på, og øverst på listen står der mig, mig, mig. Eller som en 62-årige norsk kvinde formulerede det i Bengal Consultings undersøgelse: Børnene? De må nøjes med at arve mine gener. Jo yngre kvinder man spørger, desto mere tydelig bliver tendensen: Den traditionelle, omsorgsfulde kvinderolle vil lidt efter lidt blive overtaget af mændene. Og mens fremtidens voksne og ældre mænd i stigende grad vil bekymre sig om deres efterkommere, vil kvinderne være stolte og selvbevidste og gå op i deres udseende og krop. Aktivitetsniveauet er steget dramatisk i de senere år. Der bliver gået mere i teatret, biografen og til koncerter, og der er sket en markant adfærdsændring, når det drejer sig om at gå på café eller restaurant. Især café-kulturen, der holdt sit indtog i 90 erne, synes nu at have vundet naturligt indpas i vores liv uanset alder. Man dyrker mere motion, deltager i flere foreningsaktiviteter, kurser og undervisningsforløb, og det viser, at interessen for at søge ny viden ikke har meget med årstallet på dåbsattesten at gøre. Mange er og ønsker at være i en livslang læreproces.

10 Fællesskab og netværk Mens man endnu er tilknyttet arbejdsmarkedet, har man her et socialt netværk. Undersøgelser viser, at samvær med kolleger prioriteres højt og udgør det, mange forventer at savne mest, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og sådan viser det sig også at være. Derfor er det vigtigt for trivslen at etablere nye netværk. De fleste søger aktiviteter, der underbygger fællesskab. Andelen af personer mellem det er blevet meget mere udbredt at lave ting sammen f.eks. gå i teatret, på restaurant og til sportsarrangementer. Samvær med familie og venner samt fritidsaktiviteter er det, som de nuværende pensionister bruger tiden på, og det samme forventer kommende pensionister at bruge tiden til, når de holder op med at arbejde. Der er også en betydelig interesse for at udføre frivilligt arbejde blandt både nutidens og fremtidens ældre. 50 og 74 år, der holder ferie sammen med venner, er steget dramatisk de senere år, ligesom

11 Myter om den voksne forbruger Hvor mange gange har vi ikke hørt om de ældre forbrugere, at de ingen penge har, og hvis de har, bruger de dem ikke. Det forlyder også, at deres loyalitet over for bestemte mærker er absolut, og at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er lig med tilbagetrækning fra livet. Dette er forældede myter. Måske bare måske var maksimen om de unge, som de bedste forbrugere rigtig dengang. Men i dag holder den ikke, konkluderer det amerikanske fagblad Advertising Age, der punkt for punkt lukker luften ud af læresætningen: Påstand: De årige er de fleste. Kendsgerning: Passer ikke. I 1960 erne var de store efterkrigsårgange de store unge årgange, men i dag er 38 pct. af amerikanerne over 49 år, og i 2020 vil tallet være steget til 47 pct. Det er her den store befolkningsudvikling er. Påstand: De årige er de bedste forbrugere. Kendsgerning: Passer ikke. De største forbrugere er mellem 45 og 54 år. I USA i 2008 brugte de dollar pr. husstand, mens forbrugere under 25 år brugte dollar pr. husstand. Påstand: De årige er lettest at påvirke til at prøve et nyt mærke. Kendsgerning: Passer ikke. 67 pct. af de unge siger i dag, at de er villige til at prøve et nyt mærke selv om det går imod deres hidtidige forbrugsvaner, mens 70 pct. af de midaldrende siger det samme. Påstand: Det er mest lønsomt at gå efter de unge fordi de i resten af deres liv kan være loyale over for et mærke. Kendsgerning: Siden 1960 erne har der været et dyk i antallet af personer, der siger, at de er loyale over for ét mærke. I dag siger 54 pct. af de unge, at de forsøger at være loyale over for et mærke, mens det tilsvarende tal for de midaldrende er 57 pct. Summa summarum: De midaldrende er de fleste. De midaldrende er suverænt dem, der forbruger mest. De midaldrende er lige så villige til at skifte mærke som de unge. Hverken unge eller gamle er specielt mærkeloyale. Dem over 50 føler sig gamle Voksne, der er ved godt helbred, føler sig yngre end de er ifølge deres dåbsattest - utallige analyser og interviews fortæller, at de oplever sig selv år yngre. Menneskers egen oplevelse af alder er vigtigere end den kognitive alder. En analyse ved Ipsen Institute viste, at blandt personer over 60 år følte 75 pct. sig unge. En amerikansk undersøgelse udført af World

12 Report fortæller, hvilken forestilling man har om begrebet alder efterhånden som man bliver ældre: Blandt de helt unge (16 19 år) vurderede 27 pct., at man er ældre, når man fylder 50. I aldersgruppen år vurderede 33 pct., at man først er ældre, når man er over 70, og dem på 65 år fandt, at man er ældre som 80-årig. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på de modeller og skuespillere, man anvender i sine annoncer og tv-reklamer - de skal kunne skabe et relativt ungt image. Alderen betyder ikke noget det kan sagtens være en skuespiller på 80, så længe vedkommende har en positiv, aktiv og sporty udstråling. De er svage og udsatte I virkeligheden er det kun et lille mindretal af de ældre, der med rette kan betragtes som svage og udsatte. Eksempelvis er det kun ca. 15 pct. af gruppen mellem 67 og 79 år der jævnligt modtager hjemmehælp. Resten klarer sig selv og må betegnes som både vel- og selvfungerende. Men i den offentlige debat er disse mennesker så godt som fraværende. De er fysisk og socialt inaktive Tilbage i 60 erne viste en undersøgelse at kun 8 pct. over 65 år var aktive i sport, men i dag er 36 pct. aktive og spiller typisk tennis eller badminton, dyrker motionsløb og ja. tilbringer tid på golfbanen. Denne udvikling vil accelerere yderligere, efterhånden som baby boomerne bliver ældre. Der ligger her en uhyre interessant målgruppe for sportsudstyr og -klubber. Der er utallige eksempler på den store indsats, som mange ældre yder med frivilligt arbejde lige fra deltagelse i tennisklubbens bestyrelsesarbejde til udførelse af sociale, humanitære opgaver. Renault i Frankrig har forstået at anvende disse ressourcer og har hyret tidligere medarbejdere til at være ambassadører for Renault. Det har resulteret i et årligt salg på over biler til 65+-årige. De udvider ikke deres horisont Hvordan ville det gå for museer, udstillinger, historiske bygninger og gallerier uden 50+? De repræsenterer 32 pct. af de besøgende, og tallet stiger fortsat. Hvert år melder de sig til kurser, og især universiteternes åben uddannelse har stor succes. Hele 75 pct. mener, at den sene alder blandt andet skal bruges til at udvikle sig intellektuelt. Det er også forklaringen på, hvorfor gruppen bliver større og større på internettet. Deres helbred er dårligt Jo ældre man bliver, desto større er sandsynligheden for at ens helbred bliver ringere det er jo helt naturligt. Men at sidestille dette med, at alle over 50 år er besværet af deres helbred, er langt fra et reelt billede. Vi kender alle mennesker, der i en alder af 70 eller 80 er er knivskarpe og aktive. Men der sker noget med synet og med hørel-

13 sen, huden er ikke så stram længere, og benene bliver lidt tungere. Der er heldigvis en række virksomheder, der er begyndt at tage hensyn til disse forhold, og som designer deres produkter og serviceydelser, så de er mere enkle at anvende. Et smertestillende produkt Tylenol har udviklet en emballage, der er let at åbne, og låget kan tages af med én hånd. Nogle enkelte forlag har udgivet bøger med en lidt større typografi. AT&T har udviklet fastnettelefoner i flot design, og NTT Do Co Mo har designet en mobiltelefon med større taster og stort display på to måneder solgte virksomheden styk. Modstand over for nyt Mange producenter og markedsførere tror, at 50+ er fastlåst i deres forbrugsmønster, og at der ikke er nogen idé i at tilbyde dem nye produkter. Myten bygger på det forhold, at hvis de ældre er tilfredse med et produkt, er de meget loyale over for det. Men det er ikke det samme som at sige, at de ikke er påvirkelige over for reklamer eller ikke prøver nye produkter. Faktisk viser analyser, at 59 pct. gerne vil prøve nye produkter, og at 75 pct. har forsøgt sig med et nyt produkt inden for et år. De er ikke opvokset med GameBoy ligesom deres børn og børnebørn, men de er åbne over for at prøve ny teknologi. unges behændighed med computere. Men det er myter, der ikke har rod i virkeligheden. Ifølge en Vilstrup-analyse fra 2000 er der f.eks. ingen markante forskelle med hensyn til de unges (20 30-årige) og de ældres (50 70-årige) brug af nettet. Begge generationer er lige positive og interesserede, og de bruger nogenlunde samme tid på nettet heraf mange dagligt primært for at finde information. Generelt kan man konkludere, at en hel del ældre ikke, som man ellers ynder at fremstille det, er bange for internettet, og at deres manglende erfaring fra computere fra f.eks. arbejdslivet tilsyneladende ikke er nogen hindring for, at de giver sig i kast med at bruge nettet. Deres interesse handler i stor grad om deres forståelse for, at det moderne menneske anvender internet. Fremtidsstudiet viser, at selve computeren af de fleste i hver af aldersgrupperne bliver brugt til at skrive og redigere tekster, at føre regnskab og til underholdning og spil. Men også informationssøgning, mails til familie og venner samt bankforretninger indgår i anvendelsen. Det tyder også på, at når først man har en computer, så bruger alle uanset alder den til nogenlunde det samme. De ældre anvender ikke internettet Der findes næsten myteagtige forestillinger om ældres teknologiangst, som stilles over for de

14

15 De mest udbredte serviceog produktkategorier Generation Plus er både kritisk, legende og kompetent på samme tid. De vil både have tradition og nytænkning fra leverandøren. De er vokset op med en del mærkevarer, som de er glade for, men som de også ønsker skal udvikle sig. De ønsker udfordringer, men uden at mærket mister sine kendte, kære værdier, og de forventer at mærket holder sig opdateret. 50+ ser sig selv som dynamiske og forandringsvillige. Derfor forventer de også, at mærkevarerne ændrer og fornyer sig men det skal være inden for de kendte rammer. Det er vigtigt at huske på forskellen mellem gammeldags og klassisk. For mange voksne er loyalitet ensbetydende med fornuftsbaseret vane. De under sig i høj grad luksusprodukter, men vil have et rationale. Det stærkeste rationale er baseret på egne eller vennernes erfaringer. Lad os se på nogle parametre, der bestemmer adfærden hos 50+ inden for forskellige produktkategorier: Finansielle ydelser Økonomi overskygger alle andre emner i alle indtægtsgrupper der kan bidrage til det gode liv for 50+. Kun bekymringen for helbredet befinder sig på samme niveau. Den høje involveringsgrad i økonomiske spørgsmål bør være en udfordring for virksomheder i den finansielle sektor i forhold til gruppens modtagelighed for markedsføring og information om finansielle produkter. Men ifølge Bengal Consulting har de voksne ændret holdning til finansielle virksomheder. De føler sig svigtet af bank- og forsikringsvirksomheder. Begrebet sikkert som banken får en skarp ironisk klang. Bengal Consulting nævner fire parametre, der vil få konsekvenser for de ældres fremtidige forhold til virksomheder i den finansielle sektor: Høj involvering: I takt med at tilliden til bærekraften af de fremtidige offentlige ydelser falder, vil den voksne sikre sig på anden vis. Lav tilfredshed med dagens leverandører: De voksne udtrykker tydeligvis en lavere tilfredshed med banker og forsikringsselskaber end tidligere. Ambivalens: Tidligere fremstod finansinstitu- tioner som autoriteter på linie med lægen og præsten. På samme måde er respekten for finansinstitutionernes ufejlbarlighed blevet udfordret i takt med, at den personlige betjening er mindsket. Alternative leverandører må være attraktive: Det er holdningen til alternative leverandører, der har ændret sig mindst, antagelig fordi så lidt af kommunikationen fra branchen har haft held til at ramme gruppen direkte.

16 Forsikringer I takt med at man bliver ældre, stiger følelsen af usikkerhed og utryghed. De ældre har flere ejendele, de er bekymrede for fremtiden, for helbredet og for at blive afhængige af andre. I Storbritannien er plejeforsikringer (long-term care insurance) blevet en stor succes. Forsikringen dækker de store omkostninger, der i givet fald vil være, hvis man får behov for pleje i en standard, som det offentlige ikke kan levere. En anden udbredt forsikring er begravelsesforsikringer, der sørger for, at omkostningerne i forbindelse med begravelsen ikke bliver en byrde for familien. Codan var en af de første virksomheder i Danmark, der i samarbejde med Ældre Sagen udviklede specifikke forsikringer til 50+. hellere opleve noget eksotisk og nyt. Kultur og historie har høj prioritet, og mange understreger, at de ikke vil det samme sted hen to gange. De såkaldte adventure travels og temarejser som inviterer til fordybelse inden for forskellige interessefelter f.eks. mad- og vinture er populære. Når det gælder rejser med fysisk aktivitet, scorer golf højt, men også cykling, svømning, dykning og meditation er interessante produktudviklingsområder. Da mange voksne er alene, ønsker de rejser, der er tilpasset denne livssituation og vil gerne med på arrangerede rejser, hvor der kan skabes relationer, samtidig med at de oplever noget nyt. De vil gerne have fyldig information om destinationen inden afrejse Turisme Interessen hos Generation Plus for at rejse og opleve er stor, og alt tyder på at de bliver fremtidens vigtigste turistgruppe. Analyser i USA viser, at 90 pct. af 50+ vil rejse mere, så snart børnene flytter hjemmefra. Når børnene klarer sig selv, og forældrene har færre familiemæssige forpligtelser, vil mange ældre forbrugere tage på alle de rejser, de ikke kunne eller nåede tidligere. De ønsker kvalitet og højere standard, bedre faciliteter på hotellerne, og lidt mere plads i flyene De forventer at guiden har høje kundskaber og kan formidle på en levende måde I USA har rejsebureauet Grandtravel udviklet et produkt, hvor de bringer bedsteforældre og børnebørn sammen. Generation Plus er erfarne rejsende, og de har en anden livsstil end tidligere generationer. De fristes ikke længere af strandferier, men vil

17 Kosmetik Det er en udbredt myte, at ældre ikke interesserer sig for deres udseende, og kosmetikbranchen mener tilsyneladende, at Generation Plus ikke bryder sig om at se sig selv blive ældre, siden de temmelig konsekvent bruger meget unge modeller, som de ældre må forsøge at spejle sig selv i. Denne form for reklame er sikkert effektiv over for helt unge kvinder, men hvordan kan branchen tro, at ældre som i øvrigt anvender formuer på skønhedsmidler - kan identificere sig med en radmager model på 18, som tilmed kunne være deres barnebarn. Kvinder mellem 65 og 74 år bruger flere penge på kosmetik og livsstilspræparater, end kvinder mellem 25 og 34 år. Estée Lauder valgte for nogle år siden at anvende samme model, Karen Graham, som de brugte for ca. 30 år siden til at markedsføre Resilience Lift. For eksempel anvender 81 pct. af 50+ ansigtscreme (53 pct. af markedet). Underholdning Som nævnt tidligere vil den nye 50+ gruppe søge underholdning i alle mulige former lige fra riverrafting i Frankrig til Det Kgl. Teater. I det hele taget vil restauranter, cafeer, pc-udbydere, magasiner, bogklubber, aviser, events, spil og film opleve en stærkt stigende efterspørgsel. Men gruppen er også interesseret i selvudvikling, både den akademiske og den mere spirituelle. Der vil blive et enormt marked for uddannelse og udvikling. Transport 50+ står for ca. 45 pct. af markedet for nye biler og for 60 pct. af alle luksusbiler. Selv om det sjældent kommunikeres til omverdenen, har flere bilfabrikanter de senere år udviklet biler, der er mere komfortabel for ældre, og som har en mere enkel instrumentering og er nemmere at komme ind og ud af. Både i annoncer og udstillingslokaler fokuserer branchen på manden, men undersøgelser viser, at jo ældre parret er, desto større er sandsynligheden for, at det er kvinden, der påtager sig ansvaret for de større økonomiske beslutninger som fx bilkøbet. En opgørelse udarbejdet af Aagesen Motorcykler viser, at 40 pct. af kunderne er over 50 år. Det er en klar stigning i forhold til tidligere, men det kommer ikke som en overraskelse for forhandlerne. Man kan groft sagt dele de lidt ældre kunder op i to kategorier. Enten er det folk, der kørte motorcykel som unge, og som efter en lang pause med arbejde og familie pludselig gerne vil genopleve følelsen. Eller også er det dem, der altid har drømt om det, og nu får råd til at gøre noget ved det, fortæller Jørgen Aagesen, der hovedsagelig sælger Yamaha. Flere steder i landet er der allerede etableret MC-klubber for 50+ erne, hvor man ud over at arrangere fælles køreture også mødes til socialt samvær.

18 Udstyr til hjemmet herunder elektronisk udstyr Antallet af årige, der køber køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, støvsugere, pc er, tv er og videobåndoptagere, har i mange år ligget over gennemsnittet. Så hvem har fundet på kun at henvende sig til dem under 50 år, når man skal sælge en ovn eller en kaffemaskine? Når børnene flytter hjemmefra, bliver indretningen af huset ofte ændret. Det betyder nye møbler, hårde hvidevarer, tv/radio, etc. Salg af køkkener går i stort omfang til 50+. Hjælpemidler i hjemmet kan bidrage til at gøre hverdagen mere behagelig og til at afhjælpe de små skavanker, ikke mindst hvis førligheden nedsættes. Det er i øvrigt glædeligt, at hjælpemidler nu i mange tilfælde er både funktionelle og smukt designet. Telekommunikation 50+ bruger telefonen livligt og er ofte i kontakt med familien. Og mange af dem bruger mobiltelefon med amplifiers, kalenderfunktion, nummerhukommelse mm. Kun få mobiltelefonudbydere har i dag gjort sig den ulejlighed at henvende sig til 50+. Også her bruger man flest markedsføringskroner og energi på at fokusere på de unge. Men sikkerhedsaspektet er et væsentligt behov hos de ældre, der bliver mere og mere mobile. Men naturligvis skal designet og ergonomien display/-knapper tilpasses et syn og en hørelse, der er for nedadgående. Madvarer En fornuftig ernæring kan bidrage til bedre helbred og livskvalitet i de sene år. Med den bevidsthed køber 50+ fedtfattige produkter og anden sund mad. Samtidig sætter mange ældre pris på at tilberede mad til børn og børnebørn og måske lære dem lidt om at værdsætte et godt måltid. Tøj Beklædning er vigtig for de voksne især for kvinderne. Faktisk er kvinder i alderen år den gruppe, der bruger flest penge på at købe nyt tøj, hele 56 pct. mere end gennemsnittet. Markedet kunne være større, hvis ikke hovedparten af tøjet var skabt til kvinder med en meget slank og meget ung figur. En fjerdedel af kvinderne over 50 ville ønske, de havde flere valgmuligheder. Undersøgelser peger dog på, at tøjet ikke har samme signalfunktion for seniorer som for yngre mål-grupper. Til gengæld lægger kvinderne vægt på komfort, holdbarhed og kvalitet, som de også gør med andre produkter.

19 Fitness og helse Nu er de tilbage igen! Generationen der opfandt og udviklede fitness-revolutionen i 70 erne, træder i pedalerne med endnu større entusiasme. Ifølge SGMA International er over halvdelen af de amerikanere, der besøger helse-klubberne mindst én gang om ugen, over 42 år. Klubberne tager hensyn til, at behovet i dag er anderledes end tidligere. Nu er der især fokus på Tai Chi (med lette vægte), vand-aerobic og nye former for yoga som power yoga og hot yoga. Det er vigtigt at holde sig i form, siger Mike May fra SGMA, hvis flower- power generationen igen skal dufte til blomster, skal de også have konditionen til at bevæge sig ud i skoven!

20 Temaer i markedsføringen Nedenfor har vi sammenfattet de områder, der karakteriserer 50+, og de begivenheder der ændrer livet : Børn flytter hjemmefra, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, børnebørn etc. - og opstillet en række ideer til, hvordan man som markedsfører, kan reklamere mere effektivt over for målgruppen: De er erfarne forbrugere De har købt biler flere gange i livet, måske er det bil nummer fem eller syv, de skal erhverve sig. De har også oplevet, at ansigtscremen i årtier er blevet markedsført som forbedret og mere effektiv - uden at de har kunnet opleve en mærkbar forskel. De har selv bidraget til og deltaget i forbrugsfesten. De var med til at opfinde forbrugerorganisationerne og de økologiske varer. Med andre ord er de ikke bare erfarne forbrugere, de er også både kritiske og kræsne. Ideer: Forstå og værdsæt deres erfaring som forbrugere, og lad være med at tage dem for givet som kunder. Giv dem masser af information på deres præmisser de vil vide alt om produktet/-serviceydelsen. Produktlanceringer bør fokusere mere på premium kvalitetsversioner af eksisterende mærker, som målgruppen allerede har erfaringer med. Det kendes i dag fra f.eks. alkohol- og ølkategorien (premium og classic), Fitness 1. Class med større omklædningsrum, voksen musik med tåleligt lydniveau, instruktører med specialtræning i 50+, cafémiljø, etc., Spies Premium Club med bedre benplads i flyet, lækrere flymad, dux senge på hotellet og guider der ikke er purunge. De vil ikke se sig selv som stereotyper Vi taler om den gruppe, der startede ungdomsog studenteroprøret, som fik stoppet Vietnamkrigen, og i det hele taget gik på barrikaderne for en bedre og mere retfærdig verden. Med karriere, ægteskaber og børn har de holdt en pause fra deres samfundsengagement, men de har ikke glemt værdierne - og nu har de tiden - og pengene til at genoptage deres udfordring af det etablerede samfund. Ideer: Undgå standardisering af serviceydelser og produkter 50+ vil have individuel service og insisterer på sammensætte produkterne, så de passer til dem. Lad dem selv bestemme, behandl dem intelligent, vær åben og giv næring til deres ideer. Hjælp dem til fortsat at kunne udfordre det etablerede og til at skabe en bedre verden for samfundet og sig selv. De er unge af sind Uafhængigt af de fysiske omstændigheder vil den ældres oplevelse af sin alder være forskellig fra den kronologiske alder. Undersøgelse efter undersøgelse peger på, at voksne oplever eller tænker på sig selv som år yngre, end de egentlig er. De hænger ud med vennerne,

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug

Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Generation PLUS segmenteringsmodel

Generation PLUS segmenteringsmodel Generation PLUS segmenteringsmodel Kulturisten Funktionalisten Traditionalisten Materialisten Segmenteringsmodellen er udarbejdet af IUM på baggrund af Index DK Segmenterings modellen Segmenteringsmodellen

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

SUND OG VELLYKKET ALDRING. Seminar for kommende pensionister. Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk

SUND OG VELLYKKET ALDRING. Seminar for kommende pensionister. Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk SUND OG VELLYKKET ALDRING Seminar for kommende pensionister Fredensborg Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk Aktiv og beskæftiget Kontakt med andre Internettet og teknologi Følg med i livet omkring

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Selvopfattelse Birgit er gift, og har voksne børn samt 8 børnebørn. Hun og ægtefællen bor i hus Birkerød under Rudersdal kommune.

Selvopfattelse Birgit er gift, og har voksne børn samt 8 børnebørn. Hun og ægtefællen bor i hus Birkerød under Rudersdal kommune. BILAG_bf: 1. Fortolkning af interview med Birgit (Bilag_bt) Forskningsspørgsmål: Hvordan forholder ældre sig til motion og hvordan kan Ældre Sagen i Rudersdal styrke inaktive medlemmers mulighed for et

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Sunde vaner. Forebyggelses kampagne for Diabetesforeningen Indstilling til IAA prisen 2011 HEY!

Sunde vaner. Forebyggelses kampagne for Diabetesforeningen Indstilling til IAA prisen 2011 HEY! Sunde vaner Forebyggelses kampagne for Diabetesforeningen Indstilling til IAA prisen 2011 Baggrund: En donation muliggjorde kampagnen Herman Sallings Fond efter indstilling fra Føtex Pressemeddelelse Diabetesforeningen

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere