Skal sundhedsfremmende indsatser altid kunne betale sig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal sundhedsfremmende indsatser altid kunne betale sig?"

Transkript

1 Hvilke sundhedsfremmende indsatser skal kommunerne koncentrere sig om, og hvilke skal de lade ligge? Skal sundhedsfremmende indsatser altid kunne betale sig? Jakob Kjellberg, Professor, Projektchef & Programleder for Sundhed

2 Skal sundhedsfremmende indsatser altid kunne betale sig? JA! men skal afkastet være i kroner? Og hvor bredt skal de måles Laver vi sundhedsfremme for fremme sundheden, eller for at spare penge. Er kravet til andre serviceydelser, at de sparer penge? Hvis vi kan lave noget der er både billigere og bedre så er det en no brainer Men der er rigtig langt i mellem dem

3 Proportion of published CEA ratios Forebyggelse er måske bedre end behandling, men sjældent billigere. Proportion af 1500 CEA ratioer publiceret i 599 artikler mellem 2000 og ,4 Cost-effectiveness ratios, $ per QALY. 0,35 0,3 279 preventive interventions 0, Treatments for existing conditions 0,2 0,15 0,1 0,05 1. Forebyggelse ikke +CE end behandling 2. 20% cost-saving 3. 80% cost-adding 4. Forebyggelse koster 5. Og altid på kort sigt 0 Cost-saving < US-$) > Costs Health Og forebyggelse skal derfor : Prioriteres og Finansieres Kilde: Cohen, JT, Neumann PJ, Weinstein, MC, Does Preventive Care Save Money? Health Economics and the Presidential Candidates, NEJM, Febr. 14,

4 Og det var hvis man fik gevinsten! I Danmark får kommunen ca. 19% af gevinsten i sygehusvæsenet, via kommunal medfinansiering (KMF). Hvis kravet er, at det skal være billigere i snæver driftsøkonomisk forstand, så får man næppe travlt i kommunerne. Måske lave nogle rygestopstilbud

5 000 Dkr Euro, 000 Faktisk ikke så let at måle effekter og omkostninger 160 Danish kroner (000), 1999 prices 300 Euro(000), 2003 prices Denmark, 35 years old male All other Respiratory Vascular Cancer Netherlands, 20 years old person All other Muscoloskeletal Diabetes Respiratory Vascular Cancer 0 Never smoker Ever smoker 0 Healthy Smokers Obese Source: Rasmussen et al, 2004 Source: van Baal et al, Hollandske studier fundamentalt andre resultater end de danske Hvad angår omkostningseffekter af usund livsstil på sundhedsvæsenet

6 Og især på effektsiden!!! Epidemiologisk sundhedsforskning Lokale sundheds- og risikoprofiler KRAM projektet Hvordan ændres risikofaktorernes forekomst i befolkningen via adfærdsinterventioner og vilkårsændringer, f.eks. adgang, pris, påbud? Vi ved meget om de epidemiologiske sammenhænge mellem risikofaktorerne (tobak, alkohol, ), og relativt meget om, hvad risikoeksponeringerne koster (om end med uenighed). Vi ved meget lidt om varige ændringer i risikofaktorerne i befolkningen og forskellige dele af befolkningen, og endnu mindre om cost- og cost-benefit, ved det vi går rundt og gør. Vi kan antage sammenhænge, men meget følsomt

7 Strukturel forebyggelse i kommuner Gøre det gode valg let, og gør det dårlige valg svært. Kan omfatte mere end sundhedsvæsenet I teorien fint, men i praksis altså ikke så let, og også uklart i hvilket omfang det giver effekt. Klar effekt mellem priser og forbrug, fx cigaretter, men det er ikke et kommunalt anliggende Så heller ikke her, er vi på sikker grund, men tanken er stadig god...

8 Så hvad skal vi gøre og hvad skal vi lade ligge? Vi bygger ikke håndboldhaller og støjskærme fordi vi tjener penge på det!!! Hvis det bare skal handle om penge, så skal vi som minimum fokusere meget brede end hospitalsomkostningerne. Kommunes egne plejeomkostninger og omkostninger på arbejdsmarkedet.

9 Alkohol som eksempel Omkostningsgruppe Overførselsindkomster Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Ikke medtagede omkostninger (listen er ikke fuldt dækkende, da mulighederne er uendelige) Omfattede ydelser: Kontanthjælp Førtidspensioner Fleks-og skånejobordninger Sygedagpenge Bolig- og børnetilskud Revalideringsydelser Aktiveringsydelser Kursusgodtgørelse Orlov til børnepasning for personer, der ikke er dagpengeberettigede Pasning af nærstående, der ønsker at dø i eget hjem Pasning af børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau Etableringsydelser Øvrige a-kasse ydelser (andet end efterløn, overgangsydelse, arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse og orlovsydelse) Alle sundhedsydelser med kommunal medfinansiering Anbringelser Forebyggende hjælpeforanstaltninger Kommunale løntilskud Pleje og omsorg Bosteder Støtte/kontaktperson ordninger Særlig støttepædagog i institution eller skole Kommunal genoptræning. 9

10 Samlede omkostninger per borger Personer med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe Personer i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe Kontrol P-værdi Alkoholoverforbrugere Alkoholoverforbrugere Kontrol P-værdi (n=18.036) (n=72.140) (n=34.330) (n= ) Kommunal medfinansiering af sundhedsomkostninger Kommunale overførsler og ydelser mv. Anbringelser og hjælpeforanstaltninger kr kr. 0, kr kr. 0, kr kr. 0, kr kr. 0, kr kr. 0, kr kr. 0,00 Kommunale omkostninger i alt kr kr. 0, kr kr. 0,00 10

11 Mange penge, men Husk på at sygeplejeomkostningerne, kriminalitet mv. ikke er med Center for Alkoholforskning vurdere der er omkring 2-3 gange flere alkoholafhængige i Danmark. Kan man forebygge alkoholafhængighed, så er der en ganske stort kommunaløkonomisk potentiale. Kan vi det? Kræver gode studier 11

12 Genoptræning efter THA som eks. Ser på data for THA patienter. Identificere dem i LPR, Identificere et OP år, og ser før og efter. Matcher dem 1:4 på køn, alder, civilstand, bopælsgeografi i diagnoseåret. Fanger data om arbejdsmarked, sundhedsforbrug mv. i DST registrer.

13 Indkomst falder efter OP Income from employment Years from OP Case Control Significant, p<0.05

14 Pension starter ved OP Signifikant fra OP Age Pension THA Control Year

15 Overførslerne stiger efter OP Ej signifikant forskel 10 år før, signifikant efter Public transfer income total THA Control Year

16 Samlede Sundhedsudgifter Health costs total Years from OP Case Control Significant, p<0.05

17 Kommunal Hjemmepleje Signifikant forsk, år 3 og Years from OP Case Control

18 Er det bare fordi de er meget syge.. Alle signifikant forsk. 1 Survival distribution function 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 case control 0,3 0,2 0, Year

19 Hvad skal man så bruge sådanne studie til? Det kan faktisk være lidt uklart Vi har især brug for bedre studier om hvad vi kan gøre anderledes! Omkostningen siger noget om potentialet Men derfor er stavgang ikke nødvendigvis en god løsning for alle.. 19

20 Store tal skaber overskrifter, men hvad betyder det 20

21 21 Reablement/ fokus på sammenhæng Det kan vi også se bredere på Fru. Hansens almen tilstand Indlagt elektivt (før) Indlagt (nu) Indlagt (før) Amb. udredning / behandling Indlagt akut (før) Indlagt (nu) (1) Præopgaver (2) Postopgaver (3) Opgaver under forløbet (2) Postopgaver

22 Økonomien i Glostrup OpBS projektet Interventio n Kontrol Meromkostnin g per patient Medicin kr kr. 468 kr. Primær Sundhed kr kr kr. Ambulant behandling kr kr. 300 kr. Indlæggelser kr kr kr. Total kr kr kr.

23 Efterfølgende implementering Langt fra så entydige resultater Nogle steder store besparelse, andre steder store merudgifter Fokus for besøget er formodentlig afgørende.

24 % Det der koster i en kommune 70,0 60,0 50,0 40,0 Andel hjemmepleje, Mænd Andel hjemmepleje, Kvinder 30,0 20,0 10,0

25 Træning som Hjælp i Odense Ændring før Før-2009 Før Efter før Ændring før-efter 2011-priser 2011-priser 2011-priser % % Samlet Under 67 år ,0-2,4 67+ år ,3-9,2 Fordelt på ydelser Under 67 år Akut/død mm ,3 75,6 Fast vagt ,0 300,8 Pleje ,3-6,6 Praktisk hjælp ,0-4,5 67+ år Akut/død mm ,6 108,8 Fast vagt ,4-62,4 Pleje ,1-9,9 Praktisk hjælp ,7-4,6 Kilde: Kjellberg og Ibsen

26 Rehabilitering til hverdagen Foregår i næsen alle kommuner Meget forskellig implementering Mange har en besparelse Men ikke alle! Og slet ikke på sundhedsudgifterne

27 Opsummering Forebyggelse skal betale sig, men afkastet vil typisk være mere end besparelser i kr. Og især mere end sygehusomkostninger At der er et potentiale betyder ikke at det kan realiseres! Effektstudier er stadig vigtige Når noget er effektivt, så er det næsten altid omkostningseffektivt. Husk på, at beskæftigelsesindsatser blandt matchgrp. 4 & 5 næppe har effekt, selv om vi bruger mia. af kr. på det Pas på med at tage for meget med i analysen

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, medfinanciering i sundhedsvæsenet og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Jakob Kjellberg og Camilla Aavang Poulsen. Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug

Jakob Kjellberg og Camilla Aavang Poulsen. Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug Jakob Kjellberg og Camilla Aavang Poulsen Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Jacob Nielsen Arendt Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere