Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt."

Transkript

1 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud eller forurening af vandet. I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt. en beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. en opdateres mindst én gang om året. Ved ændringer fremsendes den opdaterede plan til relevante brugere, herunder det kommunale tilsyn. en indgår i Frederikssund Kommunes overordnede beredskabsplan for vandforsyning Indhold 3. Det kommunale beredskab Vandværkets beredskab Generel handling i beredskabssituationer Alarmering Længere tids afbrydelse af vandforsyningen Information af forbrugere og presse Nødforsyning... 3 Bilag A Ekstern telefonliste... 5 Bilag B Interne telefonliste... 6 Bilag C Alarmeringsplan... 7 Bilag D Alarmeringsliste... 8 Bilag E Information til forbrugerne Bilag F Gode råd om hvordan man forholder sig i tilfælde af forurening af vandet Bilag G Nødforsyning vand og el Bilag H Aftale om nødforsyning Bilag I Oversigtsplan for ledningsnettet Bilag J Beskrivelse af vandværket Bilag K Handlingsplaner Bilag L Det kommunale beredskab samt udkast til meddelelser til andelshavere for Frederikssund Kommune, findes endnu kun i udkast af december 2014 Side 1 af 20

2 3. Det kommunale beredskab Kommunen skal revidere den samlede plan i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode, dvs. mindst hvert 4. år. Det er den kommunale beredskabschef, der umiddelbart er ansvarlig for det kommunale beredskab. Frederikssund og Halsnæs kommuner har fælles beredskab. Bilag A indeholder en telefonliste med numre på eksterne myndigheder, der kan blive behov for i en beredskabssituation. Bilag K beskriver de opgaver, som man kan forvente varetaget af det kommunale beredskab, herunder udkast til breve til andelshaverne i tilfælde af forurening. 4. Vandværkets beredskab en beskriver, hvem der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligehold, og hvem der bør tilkaldes i forskellige situationer. en indeholder derfor også en beskrivelse af hele anlægget (Bilag J) og hvilke forholdsregler, der skal iværksættes, når der f.eks. sker forurening af en boring på vandværket eller på en del af ledningsnettet (Alarmeringsplan, Bilag C). en og dens indhold er kendt af hele bestyrelsen inkl. suppleanter (se oversigt bilag B) og opbevares ud over hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer hos Jørlunde By Vandværk. Et resumé findes endvidere på vandværkets hjemmeside. en er fremsendt til vandværkets VVS installatør (Tage Bagger, se Bilag B) og Frederikssund Kommune (Natur & Miljø og Beredskabschefen, se Bilag A). Bilag B indeholder en intern telefonliste for Jørlunde Østre Vandværk med numre på: bestyrelsesmedlemmer, vandværkspasser, VVS installatør, elektriker, PTA Engineering (leverandør af styretavle) og følsomme forbrugere. Den interne telefonliste opdateres løbende og fremsendes til alle eksterne modtagere af planen i opdateret udgave. 5. Generel handling i beredskabssituationer I enhver beredskabssituation noteres hele forløbet på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse af stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning for politi eller anden myndighed samt evt. forsikringssag. Forsikringsselskabet underrettes i alle beredskabssituationer. I Bilag K findes en række handlingsplaner samt forslag til rapportblad. 6. Alarmering Bilag C indeholder en alarmeringsplan, der oplyser om, hvem der skal kontaktes, og hvem der gør hvad i forskellige situationer. december 2014 Side 2 af 20

3 Bilag D indeholder alarmeringslisten med telefonnumre herunder mobilnumre (anvendes for SMS besked) for samtlige forbrugere opdelt efter lukkeplanen. 7. Længere tids afbrydelse af vandforsyningen I tilfælde af at nødforsyningen fra Jørlunde By Vandværk ikke er mulig, og forsyningen af vand er truet over en længere periode (typisk mere end 6 timers afbrydelse), hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen, eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene f.eks. ved forurening af indvindingsområdet, etableres en koordineringsgruppe i samarbejde med kommunens beredskabschef og Natur & Miljø. Koordinationsgruppens sammensætning aftales mellem vandværk, kommune og beredskabschef. Koordinationsgruppen vil altid omfatte en repræsentant for vandværket og en fra kommunen. Herudover kan den suppleres med beredskabschef, embedslæge eller andre, alt afhængig af situationen. Kommunens repræsentant (sagsbehandleren på vandforsyningsområdet) er ansvarlig for gruppens indkaldelse og sammensætning i hvert enkelt tilfælde. Embedslægen er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen 8. Information af forbrugere og presse Bilag E indeholder retningslinjer for information af forbrugere og presse: hvem gør hvad og hvornår. Bilag F indeholder gode råd om hvordan man forholder sig i tilfælde af forurening af vandet. 9. Nødforsyning I tilfælde af svigt i vandforsyningen har vandværket en aftale med Jørlunde By Vandværk om nødforsyning. Der er etableret en nødforsyningsledning mellem de to vandværker. Beskrivelse af hvorledes tilslutning foretages findes i Bilag G og omfang af aftalen findes i Bilag H. I tilfælde hvor begge vandværker er ramt at svigt (f.eks. ved forurening af indvindingsområdet), træder kommunens beredskabsplan i kraft, og der kan leveres vand fra f.eks. tankvogne og opstillede tanke. I tilfælde af svigt i elforsyningen har vandværket ikke etableret aftale om nødforsyning. Bilag I indeholder oversigtsplan for ledningsnettet med de overordnede ledninger, der viser placering af ventiler til sektionering af ledningsnet. Originalt tegningsmateriale i Autocad LT format findes hos landinspektørfirmaet Hyldegaard (Bilag B). Formanden har endvidere kopi af CAD filen samt software til at læse og printe filen. Tegninger over ledningsnettet findes på vandværkets december 2014 Side 3 af 20

4 hjemmeside i pdf format. Bilag J indeholder en kort beskrivelse af vandværket opbygning. En overordnet funktionsbeskrivelse for vandværkets boringer, filter- og udpumpningsanlæg findes i selvstændig manual, der opbevares på vandværket, hos vandværkspasseren og hos formanden. I manualen findes en beskrivelse af, hvorledes anlægget kan betjenes manuelt. Bilag K indeholder en række handlingsplaner, der kan sættes i værk i forskellige situationer af driftsforstyrrelser. Bilag L indeholder en kort beskrivelse af det kommunale beredskab samt forslag til skrivelser, der kan anvendes i tilfælde af driftsforstyrrelser. Opmærksomheden henledes på, at det altid vil være det kommunale beredskab, der vurderer om der foreligger sundhedsrisici og pålægger vandværket at informere herom. december 2014 Side 4 af 20

5 Bilag A Frederikssund Kommune Vandforsyning EKSTERN TELEFONLISTE Dato: 1. december 2014 Udarbejdes af Frederikssund og Halsnæs Kommune - tages fra deres beredskabsplan TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Beredskabschef, Kim Lintrup Natur & Miljø Frederikssund Forsyning Vand Frederikssund Forsyning Spildevand Embedslægen øst Fødevarestyrelsen øst Alarmcentral 112 Beredskabsstyrelsen Politi 114 Falck Regionalradio (DR Byen) Regional TV Lorry Lokalavisen Frederikssund Frederikssund Sygehus akut klinikken Vagtlægen Hovedstaden 1813 Rigshospitalet gift info december 2014 Side 5 af 20

6 Jørlunde Østre Vandværk INTERN TELEFONLISTE Bilag B Dato: 1. december 2014 Kontakt Telefon Dag Telefon Aften Telefon Mobil Hans Chr. Sørensen, Bestyrelse/formand Ole Green, Bestyrelse/sekretær Gert Petersen, Næstformand Bestyrelse/vandværkspasser1 Jørgen Lilja Bestyrelse/vandværkspasser Peder Grønne, Bestyrelse Jens Jensen Bestyrelse/kasserer Jesper Christensen, Bestyrelse Henrik Nørring, Bestyrelse/suppleant Mogens Fog, Bestyrelse/suppleant Tage og Chr. Bagger, VVS Tage Bagger A/S CR El & Teknik Kim Husmer PTA Engineering (el) Ole Hansen Jørlunde By Vandværk Landinspektørfirmaet Hyldegaard Eurofins Analyselaboratorium *Jesper Christensen, Metalskolen *Skovbørnehaven Siflingen Engledsvej 2, Lindholm *Skovbørnehaven Skovhytten *Følsomme forbrugere december 2014 Side 6 af 20

7 Bilag C ALARMERINGSPLAN JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning på vandværkets tlf.: / (Gert Petersen) eller / (Hans Chr. Sørensen) Værkpasser Gert Petersen eller Formand Hans Chr. Sørensen Almindelig driftsforstyrrelse (fx ledningsbrud) Større driftsforstyrrelse (fx større brud) Truet forsyningssituation (fx forurening) Værkpasser tilkalder assistance. VVS Tage Bagger A/S på tlf.: eller / / Berørte kunder informeres om omfang og forventet varighed.* Værkpasser tilkalder assistance. VVS Tage Bagger A/S på tlf.: eller / / Ved elfejl: CR El & Teknik på tlf.: / eller PTA Engineering på tlf.: Vandværkets bestyrelse (formand/næstformand/ sekretær) orienteres evt. Berørte kunder informeres om omfang og forventet varighed.* Værkpasser tilkalder assistance. Vandværkets bestyrelse (formand/næstformand/ sekretær) orienteres. Tilsynsmyndighed: Frederikssund Kommune på tlf.: Afhængig af situationen evt. kommunens Brand- & Redningsberedskab på tlf.: Ved sundhedsmæssig fare alarmerer kommunen lokalbefolkningen i forsyningsområdet. * Metalskolen ( ), Skovbørnehave Siflingen ( ) og Skovhytten ( ). Øvrige informeres efter behov. Alarmeringsdiagram v Berørte kunder informeres om omfang og forventet varighed.* dd december 2014 Side 7 af 20

8 Alarmering sker primært med sms besked Jørlunde Østre Vandværk Alarmeringsliste opdelt efter lukkeplan Dato: 1. januar 2014 Område 1: Hovedventil nr. 4. Skriverbakken (alle numre). Bilag D Kontakt Målernummer Telefon Mobil 1 Telefon Mobil 2 Skriverbakken Skriverbakken Skriverbakken Skriverbakken 3A Skriverbakken Område 2: Hovedventil nr. 2. Rappendamsvej 1A, 1B, 3 og Nytoften (alle numre). Rappendamsvej 1A Rappendamsvej 1B Rappendamsvej Nytoften Nytoften Nytoften Nytoften Nytoften Nytoften Nytoften Nytoften Område 3: Hovedventil nr. 3. Metalskolen og Korn- og Foderstoffen. Metalskolen Korn- og Foderstoffen Område 4: Hovedventil nr. 20. Slagslundevej 7 og 9. Slagslundevej Slagslundevej Område 5: Hovedventil nr. 16 og 53. Rappendamsvej 4, 5 og 6. Slagslundevej 11, 18 og 20. Jørlunde Overdrev 1 og 2. Rappendamsvej Rappendamsvej Rappendamsvej Slagslundevej Slagslundevej Slagslundevej Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev Område 6: Hovedventil nr. 54. Sommerhusområdet (alle veje og numre). Plantagevej Plantagevej Plantagevej Plantagevej Plantagevej Plantagevej Tjørnevej Tjørnevej Tjørnevej Tjørnevej Tjørnevej december 2014 Side 8 af 20

9 Buresø Buresø Buresø Buresø Buresø Buresø Buresø Birkevej Birkevej Birkevej Birkevej Område 7: Hovedventil nr. 57. Jørlunde Overdrev 3, 5, 7, 11, 20A, 20 B og 20C. Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev Jørlunde Overdrev 20A Jørlunde Overdrev 20 B Jørlunde Overdrev 20C Område 8: Hovedventil nr. 29. Gl. Københavnsvej 1, 4 og 6. Gl. Københavnsvej Gl. Københavnsvej Gl. Københavnsvej Område 9: Hovedventil nr. 42. Gl. Københavnsvej 7A, 7B, 9, 10, 12 og 14. Gl. Københavnsvej 7A Gl. Københavnsvej 7B Gl. Københavnsvej Gl. Københavnsvej Gl. Københavnsvej Gl. Københavnsvej Gl. Københavnsvej Område 10: Hovedventil nr Slangerup Ås (alle numre). Engledsvej 1 og 2. Slangerup Ås Slangerup Ås Slangerup Ås Slangerup Ås Slangerup Ås Slangerup Ås 5B Slangerup Ås 6 Slangerup Ås 7 Slangerup Ås 8 Slangerup Ås 9 Slangerup Ås Slangerup Ås Engledsvej Engledsvej Område 11: Hovedventil nr. 21 og nr. 28. Gl. Københavnsvej 2, områderne 8, 9 og 10. Gl. Københavnsvej Område 12: Hovedventil nr. 99 SKAL ÅBNES. Jørlunde By. december 2014 Side 9 af 20

10 Bilag E Information til forbrugerne Forbrugerne informeres omgående gennem telefon/sms evt. suppleret af husstandsomdelte informationer, hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt. Følsomme forbrugere på den interne telefonliste informeres først pr. telefon/sms. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen. Telefon/sms anvendes også ved svigtende vandforsyning i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud, der berører mange eller alle forbrugere. Alarmeringsplanen (sms og telefon) er baseret på lukkeplanen omfattende: Sommerhuse, Åsen, Rappendamsvej, Overdrevsvej samt Nytoften, (Bilag D). Er der tale om mindre overskridelse af nogle grænseværdier, der ikke vurderes at indebære sundhedsrisiko, orienteres forbrugerne i fornødent omfang ved udsendelse af skriftlig information. Pressen informeres altid, når der udsendes information til forbrugerne om sundhedsskadelig forurening. Information bringes endvidere på vandværkes hjemmeside. Informationens indhold Hvilke områder er berørt Årsag til problemet (bakterier, pesticider, strømsvigt, ledningsbrud mv.) Konsekvens for forbrugerne, (må vandet bruges? Kogeanbefaling / må ikke drikkes) Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen, varighed Hvornår kommer der ny information Forsyningssituationen er normal igen Hvem informerer og udtaler sig? Det er vandværkets formand - eller ved forfald næstformand eller sekretær -, der på vandværkets vegne koordineret med kommunens repræsentant i koordineringsgruppen informerer og evt. udtaler sig til pressen. Med mindre andet aftales Vandværkets repræsentant må ikke udtale sig om sundhedsrisiko, det overlades til embedslægen. Generelt om information I en kritisk situation er informationsbehovet meget stort, og hvis der ikke bliver informeret ofte og præcist nok, vil forbrugere og presse ofte selv opsøge eller i værste fald selv skabe information. Manglende information skaber utryghed, og der kan opstå mistanke om, at vandværket ikke informerer om alt det, de ved. december 2014 Side 10 af 20

11 Bilag F Gode råd til forbrugerne Det er ikke i tilfælde af kogepåbud nok at anvende en kaffemaskine; vandet bliver ikke kogt på denne måde, se også bilag K. Udbygges løbende december 2014 Side 11 af 20

12 Bilag G Nødforsyning fra Jørlunde By Vandværk Nødforsyning af vand og el Etablering af nødforsyningen fra Jørlunde By Vandværk foretages under normale omstændigheder efter telefonisk anmodning fra vandværket af VVS firmaet Tage Bagger A/S. Nødforsyningen etableres ved at åbne hovedventil nr. 99 placeret på Jørlunde Bygade ud for Rappendamsvej. Ved etableringen af nødforbindelsen orienterer enten vandværket eller efter aftale Tage Bagger A/S desuden formanden for Jørlunde By Vandværk. I samme forbindelse sørger Tage Bagger A/S for at hæve udgangstrykket på Jørlunde By Vandværk. Tilsvarende lukker Tage Bagger A/S for nødforsyningen og normal drift etableres ved vandværket. Tidspunktet for etablering og afbrydelse af nødforsyningen noteres og meddeles til vandværkets kasserer med henblik på afregning vandværkerne imellem. Nødstrømsanlæg Vandværket er ikke forberedt til tilslutning af nødstrømsanlæg. Ved længere tids strømafbrydelse og kun lokalt omkring vandværket, kan der etableres en nødstrømstilslutning ved tilkald af elinstallatør. Nybrovejens Vandværk har et 11kVA nødstrømsanlæg, som kan lånes. december 2014 Side 12 af 20

13 Bilag H Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning Mellem I/S Jørlunde By Vandværk og A/S Jørlunde Østre Vandværk er der indgået aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning på følgende vilkår: 1. Jørlunde By Vandværk og Jørlunde Østre Vandværk har for egen regning etableret forsyningsledning frem til og med stikledningens tilslutning til sidste forbruger i eget forsyningsområde. 2. Etableringsudgifter til resterende ledning, ventiler mv., der er nødvendig for sammenkobling af en nødforsyningsledning imellem vandværkerne, deles ligeligt mellem de to vandværker. Samme fordeling anvendes for udgifter til reparation og vedligeholdelse af nødforsyningsledningen. 3. Ved afspærringsventilen mellem forsyningsområderne etableres et omløb, som tillader gennemstrømning af en mindre vandmængde, der sikrer frisk vand i nødforsyningsledningen, så den i nødsituationer kan benyttes uden forudgående udskylning. Vandet strømmer under normale driftsforhold fra Jørlunde Østre Vandværk til Jørlunde By Vandværk, idet Slangerup Foderstofforening, Slagslundevej 16 er tilsluttet nødforsyningsledningen. Den leverede vandmængde til Slangerup Foderstofforening registreres af Foderstofforeningens normale vandmåler. 4. Ud over det i pkt. 3 nævnte formål, må nødforsyningsledningen kun anvendes i egentlige nødsituationer, hvor et af vandværkerne ikke kan eller ønsker at opretholde normal vandforsyning. Begge vandværker er efter nedbrud eller lukning forpligtet til at genoprette egen vandforsyning så hurtigt som muligt. 5. Den udpumpede vandmængde i forbindelse med nødsituationer afregnes tidsmæssigt ved oprunding til hele døgn og fastsættes til et normalforbrug for Jørlunde By Vandværk til 55 m³ pr. døgn og for Jørlunde Østre Vandværk til 50 m³ pr. døgn. 6. M³ prisen for vand leveret gennem omløb til Slangerup Foderstofforening såvel som vand leveret som nødforsyning fastsættes til 3,00 kr./m³. 7. Vand leveret gennem omløb til Slangerup Foderstofforening samt nødforsyningsvand afregnes helårligt. 8. Brug af nødforsyningsvand skal aftales vandværkerne imellem, idet der for hvert vandværk er udpeget en fast kontaktperson fra bestyrelsen. 9. Nødforsyningsledning med tilhørende ventiler mv. er vist på vedlagte tegning. december 2014 Side 13 af 20

14 Bilag I De 4 pdf tegninger i A 3 format Oversigtsplan for ledningsnettet december 2014 Side 14 af 20

15 Beskrivelse af vandværket Bilag J Figur 1: Skærmbillede fra SRO anlæg Fig 2 PLC styringen Fig 3 Foto styretavle med knap for nødstop Jørlunde Østre Vandværk styres via en styretavle, der er monteret til venstre for indgangsdøren til det store rum. Styretavlen indeholder alle de for kontrol, styring, visning og dataopsamling på vandværkets nødvendige komponenter. Det centrale styringsorgan er en Siemens PLC. I fronten af styretavlen er der opsat betjeningsomskiftere, som er knyttet til pumper og ventiler i vandværket. Operatørpanelet er et Siemens OP73, og en betjeningsvejledning er placeret ved styretavlen. Med omskifterne i stillingen Aut styres komponenterne via det overordnede styresystem (programmet). Med stillingen 0 er komponenterne taget ud af drift. I stillingen Man kan pumper startes og ventiler åbnes. Den manuelle drift er kun mulig ved hjælp af en nøgleafbryder, som er placeret i forbindelse med betjeningsomskifterne. I fronten af styretavlen er der opsat en NØDSTOP og en tilknyttet RESET knap. Ved nødstop stoppes alle pumper og ventiler på vandværket. Frigivelse af nødstoppet sker ved at dreje den røde knap mod højre. Når nødstoppet er frigivet skal RESET knappen aktiveres, før vandværket starter igen. december 2014 Side 15 af 20

16 PLC anlægget er forbundet med computer placeret ved siden af styretavlen. I computeren er der installeret SRO software. Vandværket kan styres med denne SRO computer på vandværket eller via internettet ved en anden computer ved hjælp af Team Viewer. Vandværket forsynes fra to råvandsboringer boring 1 og boring 2 (DGU og DGU ), der på skift kører som primær eller sekundær henholdsvis samtidig. De to råvandsboringer er placeret i en fælles tørbrønd på parkeringspladsen ud for vandværksbygningen. Der er adgang til tørbrønden via det største af dækslerne, som er aflåst. I boringerne er der monteret råvandspumper af typen Grundfos SP 8A-10. Fra råvandsboringerne pumpes råvand ind gennem et Silhorko sand- og trykfilter og videre ned i rentvandstanken. I tilknytning til råvandspumperne er der en luftventil, der ilter det indpumpede råvand, når råvandspumperne er startet. Der er ingen pejling af niveau i boringerne eller flow fra boringerne. Start og stop af råvandspumperne via flydere i det store rentvandstank, hvor der desuden også er placeret flydere, der giver alarm ved for høj eller lav vandstand i tanken. Rentvandstanken består af en 30 m 3 og en 10 m 3 tank, der er placeret under gulvet i vandværket henholdsvis i det store rum og i det lille rum. De to rentvandstanke er indbyrdes forbundne. Sandfiltret er et overrislingsfilter, hvor det iltede råvand ledes til toppen af filtret og synker ned gennem et porøst filtermateriale. Sandfiltret er monteret med fire fællesaktiverede ventiler, der skifter parvis mellem de to situationer nemlig filtrering og filterskyl. Ved filterskyl anvendes en skylleluftblæser og en skyllevandspumpe CR Der skylles to gange om ugen med vand fra rentvandstanken. Med henblik på at skaffe trykluft til ventilerne er der placeret en 150 l kompressor i det lille rum. Det rene vand pumpes ud til forbrugerne via tre rentvandspumper bestående af to små pumper (Grundfos CR 5-10) og en stor pumpe (Grundfos CR 8-60). Udpumpningen styres af tre programmerede pressostater monteret i afgangsrøret i kombination med to membranbeholdere. De to små rentvandspumper fungerer som primær og sekundær pumpe, medens den store rentvandspumpe starter, når de to små pumper ikke kan følge med. Det rene vand pumpes ud fra vandværket via en flowmåler og ud til forbrugerne ad tre hovedforsyningsledninger. I det store rum er der anbragt en affugter. Alarmer vises på betjeningspanelet og på SRO anlæggets computer samt ringes ud som SMS via et GSM og sende- og opkaldsmodul til vagtpersonalets mobiltelefoner. En gang i døgnet udsendes som SMS et kontrolopkald. Kontrolopkaldene og alarmerne skal kvitteres på såvel SRO anlægges computer som på mobiltelefonerne. december 2014 Side 16 af 20

17 Bilag K Handlingsplaner Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg Handlingsplan ved lækager på ledningsnet Handlingsplan ved desinficering Handlingsplan ved brand og eksplosion Handlingsplan ved længerevarende strømudfald Handlingsplan ved planlagt afbrydelse af forsyningen Handlingsplan ved trusler om sabotage/krigssituationer december 2014 Side 17 af 20

18 Bilag K Skema til afrapportering af handlingsforløb Handlinger Tid Hvem Alarm indgået: Hvordan, hvornår og hvem? Afhjælpning startet: Hvordan, hvornår og hvem? december 2014 Side 18 af 20

19 Det kommunale beredskab samt udkast til meddelelser til andelshavere Det kommunale beredskabsplan sørger for: Bilag L Opdateret offentlig telefonliste Sammensætning af koordinationsgruppe ved krisesituation (mindst 1 med fra vandværket). Den kommunale beredskabschef eller afløser har øverste myndighed! Embedslægen er rådgiver overfor kommunen, og skal altid inddrages ved forureninger af drikkevandet. Dette er et eksempel, der udbygges Antal/kapacitet Leveringstid Rådighedstid Anvendes i forbindelse med Tankvogne Ingen Vandbeholdere 5 store Få timer Vanddunke Ingen? Slanger Op til 10 km Generatoranlæg 40 kva Generatoranlæg 11 kva Kan lånes Nybrovejens Vandværk, tlf. Mandskab Akut ja? Øvrigt udstyr: Ved strømsvigt må vandværkerne primært selv løse opgaven, da beredskabet kun har 1 stk. anlæg på 40 kva, samt nogle mindre 1faset anlæg som ikke kan bruges til vandværkerne. Det vil sige vandværkerne må enten have sørget for ringledning til naboværk eller have nødstrømsanlæg eller aftale om leje/lån. Ved forureningssager har beredskabet ingen brugbare tankvogne, men 5 stk. store vandbeholdere (OVR har 3 stk.), samt mulighed for at udlægge brandslanger op til 10 km oven på jorden. Begge dele skal dog desinficeres inden de kan bruges til drikkevand. I akutsituationer vil beredskabet være behjælpelig med transport, opfyldning og tilsyn med disse. Derefter skal vandværket normalt selv løse det videre forløb i samråd med den kommunale myndighed. Dette kunne f. eks være: Leje af containeranlæg med minivandværk, som kan køre vandet udenom vandværket og ud til forbrugerne, sørge for mere permanent ledning til naboværk, analysetagning for sporing af forureningskilde m.m. Ved længerevarende hjælp fra beredskabet kan der komme regning til vandværket! Efterfølgende findes forslag til breve om kogeanbefaling; påbud herom udstedes altid af kommunen: 1. Forslag til kogeanbefaling. 2. Forslag til brev fra vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet. december 2014 Side 19 af 20

20 Bilag L Forslag til kogeanbefaling Vigtig meddelelse fra Jørlunde Østre Vandværk dato xx.xx.xxxx Bakteriologisk forurening Vandværket har modtaget en analyse af en vandprøve udtaget på vandværket som led i den rutinemæssige kontrol. Analysen viser, at de tilladte værdier for bakterier i drikkevand er overskredet. Der er påvist xx coliforme bakterier pr. 100 ml xx kimtal pr. ml ved 22 o C xx kimtal pr. ml ved 37 o C. Frederikssund Kommune, Vandforsyningen har drøftet vandkvaliteten med Sundhedsstyrelsen, der udtaler, at det kan være sundhedsfarligt at bruge vandet til drikkevand og til husholdning uden at koge det først. Kogeanbefaling I bør koge alt vand, der skal bruges til f.eks. drikkevand, madlavning, tandbørstning, opvask i hånden og lignende. Du skal blive ved med at koge indtil du hører fra os igen. Ved kogning forstås at vandet opvarmes til 100 o C i 2 minutter. Vandet skal spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 o C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner kan derfor ikke bruges. Hvad kan vandet bruges til? Madlavning: Det forurenede vand bør ikke drikkes kog vandet først og afkøl derefter. Vandet bør heller ikke bruges til at skylle salat og andre grøntsager, der spises rå. Grøntsagerne skal derfor skylles i vand, der har været kogt og derefter afkølet. Vandet kan godt bruges til kogning af kartofler m.m., da bakterierne dør efter kort tids kogning. Personlig hygiejne: Tandbørstning bør ske med afkølet kogt vand. Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand. Opvask/vask: Opvask i hånden/balje skal foregår med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande. Man kan godt bruge ikke-kogt vand til opvask i opvaskemaskine, til tøjvask og til rengøring. Husdyr: Husdyr som kun er vant til at være indendørs f.eks. undulater eller hamstre, bør drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet direkte fra hanen. december 2014 Side 20 af 20

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto Vandværkets stamdata Eksempel på løbeseddel Særlig følsomme

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

God hygiejne. i DIN Forsyning 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK. QSE nr. 4.1.B1 2. udgave

God hygiejne. i DIN Forsyning 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK. QSE nr. 4.1.B1 2. udgave God hygiejne i DIN Forsyning 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK QSE nr. 4.1.B1 2. udgave DIN Forsyning A/S Ravnevej 10 post@dinforsyning.dk Tlf: 74 74 74 74 6705 Esbjerg Ø Fax: 74 74 74 10 Indhold Indledning...

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen

aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen I/S Egenæs Vandværk Helge Bergholt Møller Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Den 31. oktober 2014 Påbud om kogeanbefaling mv. for Egenæs Vandværk Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet

Læs mere

Dåstrup Vandværk AmbA. Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker HVAD SÅ?? Arne Christiansen

Dåstrup Vandværk AmbA. Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker HVAD SÅ?? Arne Christiansen Dåstrup Vandværk AmbA Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker -- -- HVAD SÅ?? Arne Christiansen 2 Dåstrup vandværk AmbA Beredskabsplan Indledning... 3 Om beredskabsplaner - vandværket...

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk 2016 Indhold: side Indledning... 1 Det kommunale beredskab... 1 Vandværkets beredskab... 1 De vigtigste elementer i beredskabsplanen... 3 Beredskabets organisering

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk.

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk. #split# MANNA VANDVÆRK Kilden 7 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 16-12-2015 Sags. nr.: 13.02.03-P19-1-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram Beredskabsplan Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplanen er revideret 1. februar 2016 Andelsselskabet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere