Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnus:Årsafslutning. Hjælp"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning Arbejdsgang Virksomhedsoplysninger Opret regnskabsår Personoplysninger Import af regnskabsdata Regnskabssystem som støtter SIE-format Saldobalance Opret årsregnskab Posttypeinddeling Efterposteringer Oplysninger til årsrapporten Årsberetning Pengestrømsopgørelse Regnskabsprincipper Noteoversigt Knyt til linje i årsregnskabet Knyt til saldobalance Indstillinger til årsrapport Årsrapport Sideskift Øvrige rapporter Licenser Licensmenuen Accept af programkøb til Magnus:Årsafslutning menuen Magnus Informatiks hjemmeside Kontakt Magnus Informatik A/S Referencer...10 Side 2 af 10

3 1. VELKOMMEN TIL MAGNUS:ÅRSAFSLUTNING Tak fordi du valgte programmet Magnus:Årsafslutning. Vi håber, du vil få fornøjelse af at arbejde med programmet. Magnus:Årsafslutning er et værktøj til udarbejdelse af en virksomheds årsrapport samt specifikationshæfte. Herunder blandt andet registrering af efterposteringer og anlægskartotek. Programmet udsendes første gang i efteråret 2008, og nye versioner vil blive udsendt ved ændring i praksis, eller hvis behov herfor i øvrigt opstår. I denne hjælp kan du få hjælp til og læse om de forskellige praktiske og tekniske funktioner m.m. i Magnus:Årsafslutning. 2. ARBEJDSGANG Til venstre i skærmbilledet ligger Arbejdsgang. Denne liste kan bruges som en naturlig rækkefølge for Arbejdsgang i programmet. Dette dokument henviser til programvalgene i Arbejdsgang, men alle valg er også tilgængelige via menuer og genvejstaster Virksomhedsoplysninger Hvis du allerede har klientinformationer i Magnus:Revision eller Magnus:Økonomianalyse, kan du hente dem derfra. Angiv stien på den ønskede fil og tryk Hent info. Hvis du har oprettet en mappe for hver klient, med både Magnus:Årsafslutning-, Magnus:Revision- eller Magnus:Økonomianalysefiler, behøver du ikke at angive stien, men blot trykke Hent info ud for hvert aktuelt program Opret regnskabsår Klik på Opret og skriv det aktuelle år i feltet Start dato, automatisk genereres til i det aktuelle år; hvis anden dato ønskes, ændres dette. Tryk Tilføj historisk år og året forinden det aktuelle år tilføjes. Hvis anlægskartoteket skal benyttes, skal der i denne version være regnskabsår tilbage til anskaffelsesdatoen for det første anlægsaktiv Personoplysninger Personoplysningerne bruges først og fremmest til underskrifter i balance og årsberetning. Tilføj navn, adresse og markér personens tilknytning til virksomheden. Informationerne overføres til siden Indstillinger til årsrapporten, her kan der også rettes i oplysningerne Import af regnskabsdata Standard tekstimport tillader dig at importere filer, som indeholder saldobalance på tekstfilformat (csvfil, txt-fil, sdv-fil). Informationerne kan indlæses i Excel og gemmes i et af disse formater. Side 3 af 10

4 Angiv stien på filen du ønsker at importere. Kontroller om saldobalancen ligger i den rigtige kolonne. Hvis feltseparatorerne er anderledes, end der foreslås, ændres disse. Hvis den første linje er overskrift, skal dette angives. Hvis der er eksporteret fra et DOS-system, kan det være nødvendigt at markere i feltet OEM format (DOS), da tekst i kontonavne ellers kan blive vist forkert. Angiv hvilken kolonne, der angiver saldo for indeværende år, og hvilken, der viser for foregående år. Indhentning af saldo for foregående år er nødvendig for nyoprettede klienter. For eksisterende klienter vil foregående år allerede ligge i programmet, når der er lavet årsskifte. Angiv kontogruppering benyttes, når konti ikke følger vanlig gruppering af konti, hvor kontoklasse 1-2 er resultatkonti, og 3-9 er balancekonti. For ordinære kontoplaner er funktionen ikke nødvendig. Klik importer Regnskabssystem som støtter SIE-format Fra regnskabssystemer, som understøtter SIE-formatet, vil der kunne indhentes mere information end fra en ordinær tekstfil. I enkelte filer vil der som tillæg til saldobalancen kunne ligge klientinformation, regnskabsår, transaktioner (SIE-4) m.m. Magnus:Årsafslutning og andre Magnus-programmer understøtter dette format. Du kan undersøge hos din leverandør, om dit regnskabssystem understøtter SIE-formatet. SIE-4-formatet gør det fx muligt at foretage transaktionsanalyser Saldobalance Normalt importeres saldobalancen fra regnskabssystemet, men der kan også registreres konto og saldo manuelt. Tryk på Tilføj konto og angiv rigtig kontotype. Antal kolonner, som vises i saldobalancen, kan ændres ved at klikke på Vælg kolonner. Det anbefales, at der fjernes visning af Årets debet, Årets kredit, T-postering debet. T-postering kredit bør fravælges. Kolonnen efterpostering viser efterposteringer, som er registreret. Før import af årets indgående saldi vil udgående saldi for balancekonti vise det samme som indgående saldi. Dette er fordi udgående saldi er en kalkulation af indgående saldi, bevægelser og efterposteringer. Resultatkonti viser nul, til årets tal er hentet ind Opret årsregnskab I Opret årsregnskab vælges skabelon for posttypeinddeling og årsrapporten Posttypeinddeling I posttypeinddelingen kobles konti i saldobalancen til aktuelle poster. Koblingen sker i stor grad automatisk ud fra kontointerval. Hvis konti falder udenfor definerede kontointervaller, vil disse ligge i listen Konti uden kobling. Konti uden kobling kan trækkes med musen og slippes på den aktuelle post Tekst kan ændres ved at markere linjen og ændre den nederst i posttypeinddelingen. Side 4 af 10

5 Kontrolintervallerne kan også ændres. Kontrolintervallerne tilpasser sig automatisk, når konti placeres ved at trække med musen og slippe i posttypeinddelingen. Posttypeinddelingen kan vises i kr., tusinde kr., millioner kr., med en, to eller ingen decimaler. I kolonnen Format kan udskriftsformatet for den enkelte konto ændres ved at klikke på den aflange knap med tre prikker. Skabelonen til posttypeinddeling, kan også bruges til andre klienter/selskaber og af andre brugere. Tilpassede posttypeinddelinger kan gemmes ved at trykke på knappen til højre for sprogvalg i øverste højre hjørne, og på den måde benyttes af samme bruger på flere klienter. Hvis man ønsker, at posttypeinddelingen skal kunne bruges af andre brugere, skal posttypeinddelingerne gemmes, når man er logget ind som MASTER. Disse vil så kunne blive brugt af andre brugere på netværket ved at vælge posttypeinddeling fra Opret årsregnskab Efterposteringer Efterposteringer kan findes i Arbejdsgang (Efterposteringer Nyregistrering og Oversigt) via værktøjslinjen ved at trykke på ikonerne, som forestiller et stempel og et stempel med langs siden. Alternativt kan genvejtasten Ctrl+B bruges. I Konto-feltet kan der trykkes på mellemrumstasten for at slå op i kontoplanen. Posteringerne udlignes som udgangspunkt i næste kontolinje. Bevægelserne mellem forrige og næste efterpostering kan foretages direkte fra efterposteringsmenuen. Efterposteringerne kan skrives ud samlet (Arbejdsgang Rapporter Efterposteringer komprimeret) eller enkeltvis som posteringsbilag (arbejdsgang rapporter efterposteringer) Oplysninger til årsrapporten Oplysninger til årsrapporten består af registreringssider, som danner grundlag for årsrapporten. Årsberetning Posttypeinddeling Pengestrømsopgørelse Regnskabsprincipper Noteoversigt Indstillinger til årsrapporten Format i årsrapporten Årsberetning Afhængigt af hvilket valg, der er foretaget ved oprettelsen af årsregnskabet, fremkommer registreringssider for årsberetningen i henhold til kravene for den givne selskabsstørrelse. Side 5 af 10

6 Markér hvilke dele, der skal indgå i årsberetningen i listen til venstre, og hvilke dele med relevant tekstindhold i tekstgeneratoren, der er relevant for den enkelte klient. Tekst markeret med # henter forudindtastet indhold fra andre steder i programmet. Der skal markeres for, hvor mange underskrifter, der skal bruges. Over tekstindholdet i årsberetningen ligger bokse til hjælpetekst, disse kan udfyldes af brugeren som noter til årsberetningen og bliver gemt med filen, men vises ikke i udskriften. Udseende, font m.m. kan tilpasses til højre i tekstgeneratoren. Årsberetningen kan forhåndsvises ved at klikke på fanebladet Forhåndsvisning nederst Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er lavet ud fra den indirekte model. Pengestrømsopgørelsen har flere afsnit i programmet Regnskabsprincipper Markér hvilke regnskabsprincipper, der skal indgå i listen til venstre, og hvilke dele af teksten i tekstgeneratoren, der er relevant. Tekst markeret med # henter forud indtastet indhold fra andre steder i programmet. Regnskabsprincipperne kan forhåndsvises ved at klikke på fanebladet Forhåndsvisning nederst Noteoversigt Afhængigt af hvilket notevalg, der er foretaget, fremkommer der et sæt noter i henhold til kravene for regnskabsklassen, virksomheden har valgt at aflægge regnskab efter. Der kan altid vælges og fravælges noter fra alle virksomhedsklasser. Ved at dobbeltklikke på den ønskede note i venstre side eller markere den og trykke på pilen, der peger mod højre, bliver noten lagt over i højre side og bliver en aktiv note for det aktuelle selskab. For at komme ind på selve noten dobbeltklikkes på denne. Rækkefølgen på noterne kan ændres ved at markere noten og benytte pilene op og ned. Rækkefølgen i noteoversigten er den samme som på selve udskriften. Oprettede noter kan også slettes igen ved at markere noten og trykke på pilen, der peger mod venstre Knyt til linje i årsregnskabet De fleste noter er forhåndsknyttet til aktuelle linjer i årsregnskabet. Linjerne vises øverst i noten og kan ændres via knappen Knyt til linje i årsregnskab Noterne skal være knyttet til de linjer, som skal skrives ud. Ofte vil dette være overordnede kategorier som fx lønomkostninger. Side 6 af 10

7 2.16. Knyt til saldobalance I tilknytningen til felterne i noterne ses en knap med en pil mod venstre, denne benyttes til at knytte felterne til konti i saldobalancen. Knytningen henter den til enhver tid gældende information fra saldobalancen og opdateres også ved årsskiftet. Information kan også lægges ind manuelt. De enkelte noter kan forhåndsvises ved at trykke på fanebladet Vis i bunden af skærmbilledet. Noterne skrives også ud i den samlede årsrapport Indstillinger til årsrapport I indstillinger kan der vælges og fravælges forskellige alternativer til dokumenter, der skal indgå i årsrapporten, udskriftsindstillinger mv. Regnskabsår overføres fra klientinformation, og balancetidspunktet kan ændres ved at afvikle regnskabsåret. Markér de dele, der skal indgå i årsrapporten. De forskellige udskriftsmuligheder vælges. Indstillinger til årsrapporten henter navn og titel fra Personoplysninger. Oplysninger kan også ændres her Årsrapport Årsrapporten kan genereres ud fra Fuldfør i arbejdsgangen. PDF-udskrift af årsrapporten kan genereres fra Send til Sideskift Det kan være nødvendigt at lave sideskift i den generede årsrapport. For regnskabsprincipperne kan dette gøres på registreringssiden for det enkelte princip ved at trykke på ikonet med et udråbstegn og markere Start note med sideskift. Det samme kan gøres for de øvrige noter, men da fra skabelonen på den enkelte note. Den genererede årsrapport kan også åbnes for redigering ved at markere Åben for redigering af dokumentet. Ændringer som foretages bliver annulleret, hvis markering fjernes. Så længe der er markering, opdateres dokumentet ikke med nye oplysninger. Årsrapporten kan også eksporteres i et rtf-format via menuvalget Fil Eksportér dokument Øvrige rapporter Rapporter for specificeret regnskab, specificeret skatteregnskab, efterposteringer, kontospecificeret resultat og balance, kontoudtog og hovedbog er tilgængelige under Fuldfør Rapporter. Rapporterne kan også skrives ud i PDF-format via Send til i Arbejdsgang. Side 7 af 10

8 3. LICENSER 3.1. Licensmenuen Under Licens-menuen finder du følgende funktioner: Vis installerede Her kan du finde information omkring den/de installerede licenser. Internet-licens Her har du mulighed for at acceptere, installere licenser, afinstallere licenser, vise licensstatus, åbne brugerprofil og få tilsendt kodeord Accept af programkøb Har du modtaget programmet på prøve i en periode, vil leverandøren stå som ejer af programmet. Når den aftalte prøvetid er udløbet, kan programmet kun startes som demo, og licensen skal afinstalleres og returneres til leverandøren sammen med det eventuelt øvrige medsendte materiale. Beslutter du dig i prøveperioden for at købe programmet, skal du rette henvendelse til afdelingen for kundeservice hos Magnus Informatik A/S på tlf.nr , som efterfølgende vil sørge for fremsendelse af gyldig firmalicens. 4. HJÆLP TIL MAGNUS:ÅRSAFSLUTNING menuen til Magnus:Årsafslutning Arbejdsgang Internet Opdatér Magnus:Årsafslutning FAQ Kontakt Magnus Informatik Om Magnus:Årsafslutning 4.2. Magnus Informatiks hjemmeside Magnus Informatik A/S hjemmeside finder du på magnus.dk. Her har du mulighed for at læse om forskellige relevante ting: Side 8 af 10

9 Info På denne side er der mulighed for at se de ændringer, der er lavet i de nyeste programversioner. Ved at bladre ned ad siden kan man også læse om ændringerne i vores tidligere programmer Produkter Vi har forskellige produkter, vi kan tilbyde. Her kan læses en kort gennemgang af, hvad de forskellige programmer kan FAQ Ofte bliver de samme spørgsmål stillet flere gange. Vi har derfor lavet en FAQ side, hvor man kan finde de ofte stillede spørgsmål og svarene dertil. Det kan være en god idé at kigge på siden for at se, om du kan få et hurtigt svar på dit spørgsmål Downloads På denne side har du mulighed for at downloade vores programmer. For at kunne benytte programmerne fuldt ud, er det nødvendigt at erhverve en licens hos en af vores forhandlere (links til forhandlerne kan ses på hjemmesiden). Det er muligt at afprøve programmerne uden licens, dog vil noget af funktionaliteten være fjernet. Når der udkommer nye opdateringer af vores programmer, og du allerede har en licens, har du mulighed for at downloade den nyeste version og derved holde dig opdateret via hjemmesiden Kontakt Her kan du se, hvem der har ansvaret for de forskellige områder hos Magnus Informatik A/S Links På denne side er der bl.a. links til de firmaer, der forhandler vores programmer. Derudover findes andre relevante links. Side 9 af 10

10 5. KONTAKT MAGNUS INFORMATIK A/S Får du problemer med Magnus:Årsafslutning, som du ikke selv kan løse og ikke kan finde hjælp til i denne online hjælp, kan du kontakte vores supportafdeling i Århus vedr. faglige/tekniske spørgsmål. Eller vores kundeserviceafdeling i København, hvis det drejer sig om selve abonnementet. Support via mail sendes til: Mail: Support telefon, Århus: Support telefon, København Du kan også sende os et brev på gammeldags manér, dette gøres til en af følgende adresser - alt efter problemstilling Magnus Informatik A/S (Programudvikling og support) Europaplads 2, 5. sal 8000 Århus C Magnus Informatik A/S (Kundeservice og salg) Palægade 4 Postboks København K 6. REFERENCER Indholdet i årsrapporten er inspireret af PricewaterhouseCoopers Regnskabshåndbog. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, som nogen måtte lide på baggrund af handlinger foretaget på basis af, eller på grund af afståelse af handlinger som følge af, oplysninger i Børshåndbogen/Regnskabshåndbogen. Læserne bør derfor ikke handle på baggrund af de viste oplysninger uden at indhente professionel rådgivning. Side 10 af 10

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere