Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015"

Transkript

1 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet. Frekvenserne er antal kontroller pr. år. Frekvens 0,5 svarer til en kontrol hver andet år. På baggrund af en risikovurdering inddeles foderkontrolobjekter i 5 risikogrupper med tilhørende kontrolfrekvens. Risikogruppe Risikopoint Standardfrekvens Reduceret frekvens Særlig høj (SH) Høj (H) Middel (M) ,5 Lav (L) ,5 - Ultra lav (UL) 0-20 Efter behov* - * Samt stikprøvekontrol med transportører Risikovurdering Placering af de enkelte kontrolobjekter i de forskellige risikogrupper sker ud fra en vurdering i forhold til kontrolobjekternes aktiviteter og produktkategorier. Risikovurderingen bygger på 5 risikofaktorer. Risikofaktorerne er: 1. (produktion, lager, handel eller transport) 2. Aktiviteter der kræver godkendelse efter foderhygiejneforordningen samt produktion af foderlægemidler (andre end zink) 3. Håndtering af animalsk foder samt foder uden animalsk protein til fødevareproducerende dyr 4. Import 5. Import med lager I det følgende beskrives, hvor mange risikopoint, der tildeles for de 5 risikofaktorer, og hvilke aktiviteter, der udløser tildeling af point. Risikofaktor 1. er bestemmende for tildeling af det antal risikopoint, der udgør startværdien for beregningen. Startværdien bygger på en indbyrdes vurdering af risikoen ved de forskellige grupper. n bestemmes af de hovedaktiviteter m.v., som kontrolobjektet er registreret eller godkendt til jf. tabel 1.1. Side 1 af 5

2 Tabel 1.1 Hovedaktiviteternes betydning for indplacering i kontrolobjekt risikoaktivitetsgruppe. Producent, generelt har én eller flere af følgende produktionsaktiviteter: Hovedaktiviteter m.v. Registreret til produktion af fodertilsætningsstoffer efter foderhygiejneforordningen Registreret til produktion af forblandinger efter foderhygiejneforordningen Registreret til produktion af foderblandinger efter foderhygiejneforordningen Registreret til produktion af fodermidler efter foderhygiejneforordningen Godkendt til produktion af fodertilsætningsstoffer efter foderhygiejneforordningen Godkendt til produktion af forblandinger efter foderhygiejneforordningen Godkendt til produktion af foderblandinger efter foderhygiejneforordningen Godkendt til produktion af fodermidler og/eller foderblandinger efter foderhygiejneforordningen. Godkendelsen omfatter produktion af fodermidler og tilskudsfoder, der skal kunne markedsføres med særlige ernæringsformål som følge af mængden af indgående fodertilsætningsstof, jf. markedsføringsforordningen og ingen af følgende: Producent, maskinstation har én eller flere af produktionsaktiviteterne nævnt ovenfor, samt produktionsaktiviteten: Producent, udelukkende fodertilsætningsstoffer (og forbundne aktiviteter, uden import) har følgende produktionsaktivitet: Producent, petfood og minkfoder har følgende produktionsaktivitet: Handel har ingen af produktionsaktiviteterne nævnt ovenfor, men har én eller flere af følgende handelsaktiviteter: Lager har ingen af produktionsaktiviteterne eller handelsaktiviteterne nævnt ovenfor, men har følgende lageraktivitet: Transport har ingen af produktionsaktiviteterne, handelsaktiviteterne eller lageraktiviteten nævnt ovenfor, men har transportaktiviteten: Maskinstation (entreprenørvirksomheder eller landbrug, der håndterer andre landbrugs foder) Registreret til produktion af foder til selskabsdyr og pelsdyr efter foderhygiejneforordningen Maskinstation (entreprenørvirksomheder eller landbrug, der håndterer andre landbrugs foder) Godkendt til produktion af fodertilsætningsstoffer efter foderhygiejneforordningen, og ikke nogen af de andre produktionsaktiviteter nævnt ovenfor, og ikke Import af foderstoffer fra 3. lande (udenfor EU/EØS) Registreret til produktion af foder til selskabsdyr og pelsdyr efter foderhygiejneforordningen Registreret til handel med fodertilsætningsstoffer og/eller forblandinger efter foderhygiejneforordningen Registreret til handel med foderblandinger efter foderhygiejneforordningen Registreret til handel med fodermidler efter foderhygiejneforordningen Godkendt til handel med fodertilsætningsstoffer efter foderhygiejneforordningen Godkendt til handel med forblandinger efter foderhygiejneforordningen Registreret til oplagring af foder efter foderhygiejneforordningen Registreret til transport af foder efter foderhygiejneforordningen Side 2 af 5

3 Antal startpoint afhænger af kontrolobjekt risikoaktivitetsgruppen og fremgår af tabel 1.2 nedenfor. Kontrolobjektet kan kun indplaceres i én af grupperne og tildeles det tilhørende antal startpoint. Tabel 1.2 r og startværdier. Startpoint Producent, generelt 35 Producent, maskinstation 10 Producent Producent, der udelukkende er godkendt til produktion af fodertilsætningsstof 6 (og forbundne aktiviteter, uden import) Producent af petfood og minkfoder 5 Handel 15 Lager 15 Transport 4 Risikofaktor 2. Aktiviteter der kræver godkendelse efter foderhygiejneforordningen samt produktion af foderlægemidler (andre end zink) For denne risikofaktor tildeles kun point for den af aktiviteterne, der har det højeste antal point: Aktiviteter Godkendt til produktion af fodertilsætningsstoffer efter foderhygiejneforordningen 15 Godkendt til produktion af forblandinger efter foderhygiejneforordningen 15 Godkendt til produktion af foderblandinger efter foderhygiejneforordningen 15 Godkendt til produktionsaktivitet "forarbejdning af rå vegetabilske olie" med henblik på at markedsføre produkter til brug i foder efter foderhygiejneforordningen mv. 10 Godkendt til produktionsaktivitet "oliekemisk fremstilling af fedtsyrer" med henblik på at markedsføre produkter til brug i foder efter foderhygiejneforordningen mv. 10 Godkendt til produktionsaktivitet "fremstilling af biodiesel" med henblik på at markedsføre produkter til brug i foder efter foderhygiejneforordningen mv. 10 Godkendt til produktionsaktivitet "fedtstofblanding" med henblik på at markedsføre produkter til brug i foder efter foderhygiejneforordningen mv. 10 Godkendt til produktion af fodermidler og/eller foderblandinger efter foderhygiejnefor-ordningen. Godkendelsen omfatter produktion af fodermidler og tilskudsfoder, der skal kunne markedsføres med særlige ernæringsformål som følge af mængden af indgående fodertilsætningsstof, jf. markedsføringsforordningen 15 Godkendt til afgiftning af foder efter foderhygiejneforordningen. Godkendelsen vedrører foder, der kun må anvendes efter passende afgiftning, jf. markedsføringsforordningen 5 Produktion af foderlægemidler, jf. Sundhedsstyrelsen lovgivning 15 Point Risikofaktor 3. Håndtering af animalsk foder samt foder uden animalsk protein til fødevareproducerende dyr Denne risikofaktor udløser risikopoint, hvis kontrolobjektet har aktiviteter, der opfylder betingelserne i tabel 3.1. Antal risikopoint afhænger af kontrolobjekt risikoaktivitetsgruppen jævnfør risikofaktor nr. 1, og fremgår af tabel 3.2. Kontrolobjektet kan kun få point i én af kategorierne. Side 3 af 5

4 Tabel 3.1 Aktiviteter der udløser point for håndtering af animalsk foder samt foder uden animalsk protein til fødevareproducerende dyr. Håndtering af animalsk foder og foder uden animalsk protein til fødevareproducerende dyr Èn eller flere af følgende aktiviteter: Og én eller flere af følgende aktiviteter: Registreret til produktion af drøvtyggerfoder efter foderhygiejneforordningen Registreret til produktion af foder til andre opdrættede dyr bortset fra pelsdyr, når der også er produktion af foder til aquakulturdyr efter foderhygiejneforordningen Registreret til lager med foder til opdrættede dyr (bortset fra pelsdyr) fx heste, drøvtyggere, svin og fjerkræ efter foderbekendtgørelsen Registreret til transport af foder til opdrættede dyr (bortset fra pelsdyr fx heste, drøvtyggere, svin og fjerkræ) efter foderbekendtgørelsen Godkendt til produktion af foder med forarbejdet animalsk protein efter TSE-forordningen Godkendt til produktion af foder med fiskemel efter TSE-forordningen Godkendt til produktion af mælkeerstatninger med fiskemel efter TSE-forordningen Godkendt til produktion af foder med di- og tricalciumfosfat efter TSE-forordningen Godkendt til produktion af foder med blodprodukter efter TSE-forordningen Registreret til lager med animalsk foder, forarbejdet animalsk protein, di- og tricalciumfosfat samt blodprodukter i form af fodermidler eller foderblandinger efter foderbekendtgørelsen Registreret til transport med animalsk foder (forarbejdet animalsk protein, di- og tricalciumfosfat samt blodprodukter i form af fodermidler eller foderblandinger) efter foderbekendtgørelsen Registreret til transport med animalske bestanddele fra drøvtyggere (i form af fodermidler eller -blandinger i løs vægt - dog ikke mælk, mælkebaserede produkter, kolostrum og kolostrumprodukter, di- og tricalciumfosfat samt hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere efter foderbekendtgørelsen) Tabel 3.2 Antallet af point for animalske aktiviteter er bestemt af kontrolobjekt risikoaktivitetsgruppe. Point Producent (alle fire undergrupper) 16 Handel 6 Lager 16 Transport 16 Risikofaktor 4. Import Der tildeles 10 risikopoint for aktiviteten "Import af foderstoffer fra 3. lande (udenfor EU/EØS)". Risikofaktor 5. Import med lager Der tildeles yderligere 6 risikopoint, hvis kontrolobjektet både har aktiviteten "Import af foderstoffer fra 3. lande (udenfor EU/EØS)" og aktiviteten "Registreret til oplagring af foder efter foderhygiejneforordningen". Risikofaktor 6. Eksport med brug af FVST certifikatpapir Der tildeles 7 risikopoint for aktiviteten "E-Foder-Eksport med FVST certifikatpapir". Risikofaktor 7. Direkte tørring Der tildeles 5 risikopoint for aktiviteten "Direkte tørring af foder" Side 4 af 5

5 Samlet antal risikopoint Det samlede antal risikopoint udgøres af summen af point fra de aktuelle risikofaktorer for kontrolobjektet. Et kontrolobjekt kan maksimalt opnå 94 risikopoint. Side 5 af 5

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere