Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg"

Transkript

1 Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave at være DEM SOM KAN KLARE ALT Dette gælder både de LO er som er meget synlige og som med Deres sproglige kunnen skal være den fremstrakte hånd til de gæstende skibe, såvel som de LO-funktionærer som er i baggrunden, men sørger for at organisationen fungere. Vi er ikke så mange som de tidligere år, så derfor bliver der nok at se til for alle. Flere års planlægning er ved at være på plads og er foretaget med baggrund i de erfaringer vi har høstet under de tidligere arrangementer i 1999, 2004 og Der vil narturligvis ske mange ændringer, nogle ting er kendte, nogle er fravalgte, dette er jo en del af udviklingen! For at Tall Ship Races igen og igen kan afvikles med succes, med så mange deltagere og tilskuere, må der holdes meget focus på det sikkerhedsmæssige område. Dette gælder både de simple ting som små rifter til personer der falder i vande. Til det værste scenarie med brand ombord i et skib ved kaj, samtidig med masser af tilskuer på kajen. Dette er forhold VI skal holde fokus på! Vi har forsøgt at tage højde for mange forskellige situationer, men erfaringsmæssigt er der altid her og nu opgaver der skal løses, men med Jeres erfaring, viden og entusiasme så skal det nok lykkes. Det vigtigste for os er, at gasterne / gæsterne befinder sig godt og får den hjælp de har behov for med et smil på læben. Nogle skibe er statsejet og for dem er besøget at betragte som et officielt flådebesøg. Her gælder særlige regler når de anløber en dansk havn de vil bl.a. blive serviceret af en officiel LO er fra Søværnet, som tager sig af det ceremonielle, men samtidig har vi en eller flere LO er tilknyttet, som tager sig af det praktiske normal i tæt dialog med Søværnets LO. Vi skal udnytte vores lokale viden, kunnen og Vores danske mentalitet så VI bliver bedre i løbet af dagene under TSR15. Når skibene igen stikker til søs skal VI ALLE kunne løfte armene vejret og med et stort smil tænke tilbage på nogle spændende dage hvor VI var VERDENS BEDSTE LO er og DEM SOM KLAREDE ALT. Lad os sammen løfte denne store opgave, og vide vi har udført en førsteklasses indsats. Lad os vise at vi kan lave en succes igen, ligesom i 1999, 2004 og Lad os vise at Nordjylland og Aalborg KAN! Velkommen til nogle hårde, men forhåbentlig spændende og fornøjelige døgn! Jan Kondrup Formand for Skibsgruppen Kim Kyst Kristensen Chef Liaison Officer

2 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO OPGAVER: LO er på enhver måde bindeledet mellem det besøgende skib og land i besøgsperioden. LO optræder i den udleverede beklædning og skal bære det udleverede ID-kort. LO er tilknyttet et bestemt skib eller LOC. LO indtager ikke alkohol i tjenestetiden. LO skal overholde knivloven. LO skal på enhver måde servicere skibet. Opgaver kan normalt løses v.h.a. viden fra LO Håndbog. Se hjemmeside. Er opgaven større eller særdeles tidskrævende og / eller kræver eksperthjælp, sker henvendelse til Liaison Operation Center (LOC). LO må på ingen måde binde organisationen økonomisk eller love at ønsker opfyldes gratis. Til rekvirering af brændstof - gas - vand og andet forbrugsmateriale anvendes de dertil beregnede REKVISITIONER. (Vand kun for klasse A skibe). Udleveres fra LOC. LO skal møde til briefing hver morgen kl. 07:30 (mødested tilgår senere). LO skal være ombord kl 08:30 (eller efter aftale med kaptajnen ombord) for videregivelse af dagens orientering og sørge for skibets deltagelse i diverse arrangementer af sportslig, Repræsentativ og kulturel art! LO skal ledsage besætningen eller enkeltmedlemmer til TSR-arrangementer LO skal ledsage enkeltpersoner eller grupper til læge, tandlæge og anden behandling i land. LO fordeler post til skibene. Udleveres fra LOC. LO udfylder dagens dagsrapport / evalueringsskema og afleverer det senest kl på LOC En LO er der ikke overholder LO-codex, kan blive bedt om at fratræde og aflever udleveret materiale m.m. LØSNINGER: Personlige muligheder: Diverse oplysende materialer bl.a. fra hjemmeside. LO Centret har specialister på en række sprog og på forskellige fagområder og et udbygget net af kommunikationsmidler. LOC ( Liaison Operation Center ) Særlig komplicerede sager følger Du til LOC, hvor der er specialister til at tage sig af større opgaver!

3 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO (Første kontakt med skib) Situation: Når skibenes omtrentlige ankomsttid kendes, skal du kunne kaldes med kort varsel. Det materiale, du skal have med ombord er i LOC (Liaison Operation Center). Her skal Du hente det. Opgaver : At gå ombord, og byde skibet velkommen til Aalborg. At skabe en positiv stemning mellem skib og LO organisationen At servicerer skibet og dets besætning. At afleverer den officielle velkomstpakke til hele besætningen. At forklare hvordan LO organisationen fungerer og kan bruges. At udpege de for skibet væsentlige steder på kajen LOC, Crew Service Centre, affaldsbeholdere, vask, bad, osv. At gøre opmærksom på fremgangsmåde ved evt. bestilling af bunker, vand m.m. Udførelse: Når skibet du skal servicere ankommer, tager du det materiale, der skal ombord, med ud på kajen. Du stiller dig på kajen ca. midt for den strækning skibet skal ligge på, og venter til skibet er fortøjet og landgangen sat. Du må IKKE blande dig i trosseføring og fortøjning.(udføres af MHV folk). Når du går ombord - så stop op et øjeblik og se på skibets flag.(høflig gestus). Drej aldrig om på fodballen. Løft fødderne. Træd aldrig i tovværk eller andet løbende gods, der kan få kinker. Husk at dukke hovedet når Du bevæger dig ombord (især i mindre skibe). Ombord må aldrig løbes. Du spørger efter kaptajnen, og præsenterer dig selv og evt. de øvrige tilknyttede LO hvis I er flere. Du beder kaptajnen introducere dig til andre officerer og medlemmer af besætningen. Materialer til skibet, afleveres. Det, der evt. skal samles ind til myndighederne skal overlades dig af kaptajnen eller udpeget officer. Orienter om hvordan Du / I kan kontaktes. (Dit / jeres telefonnr. eller nr. til LOC). Orienter om de aktiviteter skibets besætning skal deltage i. Orienter om de muligheder besætningen har for at klare ting på egen hånd. (Udflugter; aktiviteter) Diverse: Ved LO-Briefing hver morgen kl. 07:30 vil det fremgå, om der er ændringer til det planlagte program. Det drejer sig om at få en god og fortrolig kontakt, så LO bliver brugt godt og hensigtsmæssigt. Hver aften udfyldes Dagsrapport / evalueringsskema i LOC (senest kl. 19:30), så vi til næste dag kan rette eventuelle fejl, eller have supplerende oplysninger klar ved briefingen kl. 07:30.

4 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO-Center (LOC) OPGAVE: LOC er behjælpelig med alle former for opgaver, det være sig opgaver den enkelte LOér ikke kan løse, eller evt. fra besætningsmedlemmer, men fælles for disse opgaver er, at de forsøges løst på en hurtig og efektiv måde, samt i en god tone! Tilbagemeldinger når opgaven er løst er også et væsentlig kriterium! UDFØRELSE: Er en opgaven større eller særdeles tidskrævende og / eller kræver den eksperthjælp, sker henvendelse til Liaison Operation Center (LOC). Ingen må på nogen måde binde organisationen økonomisk eller love, at ønsker opfyldes gratis. Til rekvirering af brændstof- gas- vand og andet forbrugsmateriale anvendes de dertil beregnede REKVISITIONER. (Vand dog kun for klasse A-skibe).LOerne sørger for udlevering af revisioner til skibene. LOC er åben i tidsrummet 08:30-20:00 LOC har specialister på en række sprog og forskellige fagområder. Indtil ca. kl. 20:00 vil der være en lille bemanding, som redigerer næste dags oplæg, behandler Dagsrapporter m.m. LO-BÅDENE dirigeres af Senior LO, som også giver tilladelse til tankning af benzin m.m. Nærmere oplysninger senere. LO skal ledsage besætningen eller enkeltmedlemmer til TSR10-arrangementer eller ledsager enkelt personer eller grupper til læge, tandlæge og anden behandling i land. Efter kl. 20:00 kan assistance fås hos TSR15 Emergency Sta tion på kajen i AAL. Tlf.: XXXXXXXX LOC modtager post til skibene. Posten fordeles af LO. LOC-personel må ikke indtage alkohol i tjenestetiden! ALARM POLITI DIVERSE: KOST: Der udleveres spisebilletter til kantine. (Sted tilgår senere) Frokostmadpakker leveres til LOC, hvor LO afhenter dem/kan leveres ud efter nærmere aftale med LOC. Der vil være mulighed for vand, kaffe m.m. I/fra LOC.

5 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO-BÅDE (VIP-Transport) SITUATION: LO-bådene er underlagt LO-organisationen og dirigeres fra LOC (Liaison Operation Center af Senior LO / LO-BÅDE). LO-både er alene til rådighed til transport i skibsgruppens / LO-organisationens regi. Alle ombord skal bære redningsvest under sejlads, alle ombord er underlagt de normale søfartsregler! Udover besætningen, må bådene kun medtage det antal LO-passagerer der er redningsveste til. (DK lov). LO-bådføre breefing hver morgen kl. 08:30 i LOC. LO-Bådene vil skære de normale sejladsruter i Limfjorden. De skal derfor sejles forsvarligt og følge godt sømandskab under hensyntagen til den til enhver tid herskende trafik i havneområdet Bådene skal være et godt eksempel for andre i havnen og for eksempel holde lav fart i nærheden af fortøjede skibe. OPGAVER: At transportere personer og lettere gods alene for LO-organisationen og VIP, men kun efter ordre fra Senior LO i LOC. Ved afsejling til Parade of Sails, skal LO-BÅDENE være sikkerhedsbåde i havneområdet efter nærmere anvisning fra havnekaptajnen. UDFØRELSE: Båden må ikke anvendes til nogen form for sejlads, der ikke er autoriseret af LOC. Anmodning om transport rettes til LOC / Senior LOC. Båden skal være bemandet i hele tjenesteperioden, eller fortøjet og under opsigt og skal kunne kontaktes for umiddelbar sejlads via VHF. Kun de etablerede anløbssteder må bruges. Tanken skal altid være mindst kvartfuld. Tankning sker på LO-bådførens egen foranstaltning. bliver Reservemængde må medtages ombord. (5 Liter). Tankning sker på nærmere anvist sikkerhedsplads i Aalborg Havn, i anvist tidsrum! Førerne blander selv olie i benzinen jvnf. Motorspecifikationerne for den aktuelle motor. (Hvis nødvendigt). DIVERSE Båden fører en særlig afmærkning(tsr15 Flag/Skilt). Bådføreren skal have redningsveste til passagererne. Bådene er ansvars-/ kaskoforsikrede i TSR15 arbejdstid ( ), men lægges i hjemhavn udenfor tjenestetiden ( ) eller under opsyn efter nærmere aftale. Forsikringen dækker ikke tyveri af motor/grej! KOST: Bådførerne får udleveret spisebilletter, og eller madpakker til hele vagten. (2-3 personer pr.dag pr. båd)

6 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Direktiv for MHV-skibe Deltagende MHV-skibe er oplistet som gæsteskibe i arrangementet: Navn Hjemsted int. c/s Telefon Vagt på civ. kanal 13 MHV811, Apollo Vendsyssel OVMU Skagen Control MHV812, Hercules Djursland OVMV Hals Control, primær MHV816, Patrioten Aalborg OWMZ MHV902, Manø Thyborøn OVLB Hals Control, sekundær SITUATION: MHV816 PATRIOTEN,(HVF114, Aalborg) er på sin normale liggeplads og er til rådighed for redningsberedskabet og stiller med trossehold. Øvrige MHV skibe er underlagt TSR10 Skibsgruppe og dirigeres fra Liaison Operation Center (LOC) via OPO HVF114 (Operationsofficeren Flotille 114). Mållinien for TSR 2015 er beliggende??? Efter at have passeret mållinien forventes en del sejlskibe at gå til Aalborg. Når sejlskibene nærmer sig Limfjorden, kan MHV-skibene forvente at skulle være presseskibe og / eller ledsagefartøjer mellem Hals Barre og Aalborg. Sejlads efter nærmere ordre. Efter ankomst til Aalborg lægger MHV-skibe til jvnf. havneplanen. (Bilag i LO Håndbog) Alle større deltagende sejlskibe har AIS. (Bilag i LO Håndbog) OPGAVER: MHV skibene er under kommando af LOC / OPO HVF114 (Operationsofficeren Flotille 114) MHV??? tager station i Skagen og følger hovedfeltet. Håndterer opkald på SKAGEN CONTROL for assistance for deltagende sejlskibe undervejs. MHV og MHV tager station ved Hals for tilsvarende assistance ved anduvning af Limfjorden og passage op til Aalborg, idet det fra Hals Barre kan blive nødvendigt at ledsage / guide skibe ind til Hals Havn / Aalborg Havn. Før anduvning af Hals Barre skal sejlskibene melde sig på??? CONTROL for at melde om de går direkte til Aalborg. Her melder de sig til PORT CONTROL AALBORG og giver melding om anløbstid, slæbebåde m.m. Skibe med over 6 m dybgang skal have lods ombord. Der kan blive tale om at MHV skibene placeres som mærkebåde eller guider gennem Langerak, så der løbende kan meldes om positioner og andet. Dette beordres, hvis det bliver aktuelt.

7 MHV-skibene udfører diverse opgaver fx sejlads for pressen m.v. under TSR15 AAL. Skibene kan indgå i det overordnede beredskab i arrangementet, fx stille gummibåde til rådighed som LO-både og platform for Redningsberedskab, Politi og SKAT. Der er fortrinsvis behov for sejladser med presse og TV ved anduvning af Limfjorden og ved afsejlingen (Parade of Sail). Der må forventes nogen TV interesse, og vi vil fortrinsvis kun have eet TV hold i hvert skib. (max 15 pers.) I Aalborg bliver kajplads som vist i fortøjningsplan. Opgaverne som nævnt, samt forefalden søtransport og naturligvis SAR samt andre ad hoc assistancer. Påregn, at alle er aktive ved afsejlingen den??? kl (Parade of Sail) I forlængelse heraf kan forlægges til base efter nærmere ordre. UDFØRELSE: LOC/OPO HVF??? beordrer sejlads i relation til arrangementet i perioden???. Ref.: HJK bestemmelse om sejlads med civilt personel. Passagerlister udfyldes jvnf. HJV Bestemmelserne. MATERIEL: TSR10 LO-system kommunikerer på telefonnettet. MHV skibene kommunikerer på VHF og telefon. Telefonliste og LO-Håndbog tilgår. LO både kommunikerer på VHF. Der tilgår ekstra redningsmateriel til skibene (10 pers flåde) og 14stk voksenveste og 5 stk børneveste DIVERSE. a) Hjemmeværnet kan afvikle informationsarrangementer ombord efter nærmere aftale. b) Stedlig kontakt: PL Kim Graversen, HVF114, / LT Palle Nielsen. c) Kommunikation efter Race : Civil VHF kanal 13 eller efter ordre fra PORT CONTROL AALBORG. d) Forplejning i Aalborg: Morgen og aften i Kantine; Middag madpakker. Gælder fra den??? kl. 12 e) Besætningerne får udleveret T-shirt og TSR Cap som gave, men optræder i reglementeret uniform.

8 Egne notater dag, den / 2015

9 Maritim ordliste A Abehånd Afdrift Agten for tværs Agter Agtergaster Agterhånd Agterklyds Agterpeak Agterspejl Agterstag Agterstævn Amning Amningsmærker Anduve Ankerbøje Ankerklyds Ankerkugle Ankerspil Aptering Arbejder Kugleformet knob til kasteline. Vinklen mellem den styrede kurs og den sejlede kurs En. ca. retning i forhold til båden mellem tværs og agter. Låringsvind. Bagude i et skib. (modsat forude) De gaster der ordner opgaverne i agterskibet. Være i agterhånd. 1. Bagud med sit arbejde. 2. Stå bagved andre. Agtertrossens klyds. Rum/tank i skibets agterende. Skrogets tværgående afslutning agter Kaldes også lænsestag, slørstag eller hækstag. Wire, der går fra mastetop til hækken til støtte for masten Skibets afslutning agter. Fartøjets dybgående for og agter.(markering for hver decimeter) Se styrlastighed. Decimetermarkering af dybgående for og agter. Fra søen nærmer sig havn eller sømærke under land. Bøje fastgjort til ankeret, for at vise dettes beliggenhed. Bovklyds ved siden af stævnen hvorigennem ankerkæden løber. Sort kugle der om dagen erstatter ankerlanternen. Spil til at hive ankeret op med. Beboelsesrums placering og indretning om læ. Skibet bevæger sig kraftigt i søen. B Bagbord Bak Bakke op Bakkes ud Bakstørn Ballast Banjen Banke Barre Beauforts skala Bedding Bedstemand Beholdne distance Beholdne fart Beholdne kurs Beknibe Bådens venstre side set fremefter Halvdæk forude eller løftet fordæk i et større skib. Servere. Når et spil stikker kæde ud. Opvask/rengøring. Tungt materiale, der anbringes dybt i båden for at forhindre krængning Opholdsrum og soverum for mandskabet. Større vandområde med ret ens, men ufarlig vanddybde. Lavvandet strømskabt område. (Eks. Hals Barre) Vindstyrketabel med betegnelser fra 0 (vindstille) til 12 (orkan) Stativ eller vogn der understøtter og bærer skibet, når det er trukket op på land. Den mest kvalificerede blandt besætningen. Benævnes normalt bådsmand. Distancen over grunden. Bådens fart over grunden. Bådens retning over grunden. Tov der (ofte utilsigtet) sidder fast under f.eks. en klampe eller i et skivgat.

10 Bermudarig Højt, trekantet storsejl. Den mest almindelige rig på lystfartøjer. Bestik Regnskab over kurser, distancer og position. Bidevind En båd sejler bidevind, når den ligger så tæt til vinden, som den kan, hvis den med fordel skal arbejde sig til luvart Bifyr Fyr i nærheden af et hovedfyr til lettelse af orienteringen i området Bjærge Et sejl eller et flag bjærges når det hales ned. Redde en person op af vandet. Samle en bøje (eller et tabt anker) op i fartøjet. Redde et skib (en havarist) ved at bugsere det sikkert i havn. Et skib kan bjærge sig godt i søen. Bjærgemærs Redningskrans forbundet med flagstage. Blok Et hjul eller skive indbygget i et hus af træ eller jern hvor tovværk skæres igennem. Bolværksmatros Nedladende om en person, der giver sig ud for at have forstand på skibe og sejlads. Bom Rundholt, hvortil et sejls underlig fastgøres for at holdes det strakt Bondenat En hel nats søvn uden at skulle på vagt. Bord Planker, der danner skibets klædning.(skibssiden) Borde Henviser til bådsiden Bordfyldt Vand til lønningen (eller til essingen i en jolle). Bov Den buede del af skibssiden nærmest stævnen. Brakvand Vand med lavt saltindhold (under 2,5 %). Brandgods Udrangeret kassabelt tovværk. Breast Kort fortøjningsline vinkelret på kajen for at holde skibet mod denne. Bredde Ved et steds bredde forstås buen af en meridian, regnet fra ækvator til breddeparallellen gennem stedet Breddeparallel En tænkt cirkel om jorden parallelt med ækvator Brækker Stor sø, der slår ind over båden. Brådsø En sø der brækker ude på det åbne hav.(eller ned over skibet) Bugt En bøjning på et tov. Bund Skroget under vandlinien Bundbrædder Sammensatte brædder, der danner dørken ( gulvet ) Bundprop Prop dybest i bunden af båden, så bundvandet kan løbe ud, når båden er kommet på land Bælgen Den midterste del af skrogets bund og sider. Bændsle Naje to ting sammen ved hjælp af en smækker line. F.eks. en kovs i tovværk. Bøje Forankret beholder/tønde. Også flydende sømærke. I havne også anvendt til fortøjning af skibe. Bøjereb Line fæstnet i ankerets kryds. Har en bøje i enden. Bruges til at katte ankeret med. Bådshage Stage med krog og spids i den ene ende. Den benyttes som hjælpemiddel til at fiske tovværk op m.m. Bådsmand Ældre erfaren matros, der er mønstret som arbejdsleder. Bådsmandspibe Fløjte til at dirigere mandskabet med i marinen. Bruges i dag kun ceremonielt. Bådsmandsstol Sæde med firgrenet hanefod, der ved hjælp af en topjolle i masten kan hejse en reparatør op. Båker Sejladsmærker (ofte anbragt på land) f.eks. til at styre efter eller markere elkabler

11 C Capstan Casing Cockpit Spil med lodret spiltromle. Maskinrummets overbygning. Bådens opholdsrum uden loft over. Mest i lystfartøjer. D Dagvagten Fra Dam Vandfyldt fiskeopbevaringsrum i fiskekutter, vandfornyelse sker gennem huller, så fisken holdes i live. Danske Havnelods Beskrivelser af alle danske havne. Danske Lods Den Danske Lods bind I: omfatter oplysninger af almindelig interesse for skibsfarten. Bind II: omfatter beskrivelser af danske farvande David Lille eller mindre kran. De bjælker (jollebomme) der bærer jollen på hækken kaldes davider. Den blå hylde Søen.(lægge på den blå hylde) Slang for at smide over bord Den Gamle Skipperen. Deplacement Vægten af den vandmasse skibet fortrænger (= fartøjets vægt). Måles i ton. Det er vel Vagthavendes svar på enhver melding fra udkig, lodhiver, rorgænger osv. Deviation Kompassets fejlvisning på grund af påvirkninger fra jerndele og elektriske systemer i båden. Deviationens størrelse er afhængig af bådens kurs Deviationstabel En til båden udarbejdet tabel over deviationen på forskellige kurser Se også deviation. Devierende misvisning Summen af deviation og misvisning. Diametralplan Det langskibs lodrette plan, der deler båden i to ens halvdele Diopter Sigteinstrument, der ved brug placeres oven på kompasset eller pejlskiven. Dreje bi Stoppe farten ved at gå op i vinden. Drift Et fartøj er i drift (driver) hvis ankeret ikke kan holde eller fortøjningerne går løs. Drivanker Flydende anker til at holde en båds stævn eller hæk mod vindretningen i stormvejr (udspændt sejldugspose) Drivgods Fællesbetegnelse for alt der ligger og flyder på borde, køjer, dørk eller dæk. Dræg Lille anker med fire faste flige. Bruges til joller og til at fiske tabte ting op med. Drægtighed Skibets bæreevne (lasteevne). Duc d Albe En solid konstruktion af svære nedrammede pæle. Bruges til fortøjning/forhaling (varpning). Duve Skibets bløde bevægelser langskibs.(modsat hugning) Dybgang Afstanden fra vandspejlet og til kølens underkant. Se Stikker. Dæk Skibets vandtætte loft op imod det fri. Dødssejler Et dårligt sejlende skib. En overtro om overnaturlige natlige sejlere, der varsler storm og ulykke. Dødvande I en fjord nær land, hvor strømmen helt ophører. Kan også være understrøm, i en anden retning end havets overflade. Dønning Havets bølgebevægelse skabt af vind eller store skibe langt borte. Dørk Skibets gulv om læ, f.eks. i kahyt, cockpit o.l.

12 E Eftermiddagsvagt Efterretninger for Søfarende Ekkolod Ende Entre Evert Fra Ofte slås eftermiddagsvagterne sammen, under navnet platfod, for at få forløb i vagterne. Udgives ugentligt af Det Kongelige Søkortarkiv. Indeholder aktuelle advarsler samt ændringer til søkort, håndbøger m.v. Elektronisk dybdemåler, der arbejder med lydimpulser Generel betegnelse for et stykke tovværk. Stik mig lige en ende o. lign. Gå om bord fra en jolle eller fra et andet skib. Fladbundet jagtrigget fartøj med sidesværd. F Fald Falde af Faldereb Fange en ugle Fangline Fare til søs Farer Fast Faste part Favn Fedtsmørekop Fender Fenderliste Fetalje Fire af Fisker Fiskeriårbogen Flagspil Flak Flot Flover Fod Foran for tværs Forbåke Forhale Tovværk eller wire til at hejse sejlet med Ændre kurs bort fra vinden (modsat luffe [luve] op) Store skibe har på skibssiden en flytbar trappe for at lette adgangen fra kaj eller skib. Når roeren ikke får sit åreblad op af vandet. Line i jollens for- eller agterende til slæbning eller kortvarig fortøjning. Være ansat på et skib. Opbevares. Eks. Vandslangen farer i forpeaken. Ordre til at tørne (sætte) f.eks. et fald fast om en klampe. Starten på et taljehal. Gammelt dansk mål. 1 favn = 3 alen = 6 fod = 72 tommer = 1,884 meter. Til smøring af f.eks. stævnrør. Skibets stødpuder der beskytter fribordet mod skamfiling. Plast- eller gummipuder til at anbringe udenpå fribordet for at forhindre skroget i at gnide op ad bolværk eller andet fartøj Liste af gummi, plast eller træ, der er ført rundt om båden udenpå fribordet - som regel et lille stykke under skandæklisten (samling af skrog og dæk) - for at hindre båden i at gnide op ad bolværk eller anden båd Proviant. Hejse ned eller slække. Når tovværk (eller et fald, flagline, sejl, anker, ankerkæde ) utilsigtet griber fat i noget. Udgives hvert år. Indeholder også mange oplysninger, som sejlere og sejlsportsfolk kan have gælde af Kort flagstang agter. En mindre sandbanke eller grund. Når et skib igen flyder (er let) efter grundstødning. Vinden flover, når styrken aftager. Samme som at løje af 1 fod = 30,5 cm.(engelsk) eller 1 fod = 31,4 cm. (dansk) En retning mellem bidevind og halv vind, når det anvendes om vindretning i forhold til sejlbåd. I relation til søvejsregler: Vinklen fra ret forude til tværs (90 om styrbord eller bagbord) Skal stå på linie med bagbåken. Markerer en afgrænsning. At flytte båden fra et sted i havnen til et andet

13 Forhudning Nogle skibe er beklædt (forhudet) med kobberplader udvendigt. Forhånd De søfolk der haler tæt ved blokken. Søfolk der haler i tampen er i agterhånd. Formiddagsvagten Fra Forpeak Skibets forreste rum. Bruges ofte som stuverum. Forstag Wire fra stævn til mastetop Forsætning Skibes afdrift på grund af strøm eller vind, forsat fra sin kurs. Fresnéllinse Lanterneglas med riller, der bevirker en bedre spredning af lyset. Fribord Skrogsiden over vandlinien Frisker Vindstyrken tiltager. Frivagt De besætningsmedlemmer der ikke har vagt. Fuldrigger Skib med råsejl på alle master. Førlighed Tovværks omkreds. Ikke at forveksle med diameteren. Første vagt Fra G Galease Gangway Gast Gat Gel-coat Gilling Gire Gisse Glas GPS Gæsteflag Gøs Gå klar af Tomastet skib. Forreste mast - stormasten - højest. Agterste mast hedder mesanmasten. Landgang fra skib til kaj. Besætningsmedlem Skibets agterende. Spidsgattet, rundgattet, spejlgattet eller platgattet. Åbning i lønningen. En glasfiberbåds yderste lag Den skrå underside af hækken. Ufrivillige småafvigelser fra kursen på grund af sø, strøm eller vind. Bedømmelse af afstand eller fart ved øjemål eller på grundlag af erfaring Tidsangivelse hver halve time med et system af enkelt og dobbeltslag på skibsklokken. Satellitbaseret navigationssystem. Ved sejlads i andre lande føres det pågældende lands flag i miniature under styrbords salingshorn Orlogsfartøjer til kaj eller for anker fører i stævnen et lille flag (gøs) på en gøsstage. (Gå fri af) Kunne passere uden problemer. Eks. Pynten, grunden, andet skib eller sømærke. H Hale hjem Halekæbe Halløj Hals Halse; (maritim) Halvdæk Halvvind Hammer Tage det slække hjem. Eks. Hale i skødet. Åbent klys på lønningen. Gastens svar når han prajes. Nu mest på skoleskibe. Det forreste nederste hjørne af et sejl. Sejle på styrbords halse; vinden (luv) kommer fra styrbord. Bommen er ud til bb (læ). Sejle på bagbords halse; vinden (luv) kommer fra bagbord. Bommen er ud til stb (læ). Det hævede agterste dæk. Kaldes også poop dæk. Vinden kommer ind vinkelret på kursen. (Tværs.) Vandret tømmer der er boltet på bolværket eller kajen.

14 Hanefod Strop til fordeling af træk. Eks. på bådsmandsstolen. Havari Alvorlig skade på skib forårsaget f.eks. af sammenstød, grundstødning eller brand. Havgal Søsyg. Hives Trækkes hjem. Eks. Ankeret. Hjerte i wire Kalv. Holde ned på Styre hen imod. Hugge an Hugge i. Hugge i Eks. Karabinhage i et stag. (Det modsatte hedder at hugge ud) Hugge Skibets hårde og hurtige langskibs bevægelser i søen. Hundevagt I Danmark betegnelsen for vagten Hyre Job ombord. Ansættelse. Sømandens løn kaldes således. Hytte Lille dækshus. Hæk Bruges nu om alle fartøjers agterste del. Hækjolle Sådan kaldes den lille robåd der hænger i davider ud over skibets hæk. Hæl Kølens nederste agterste del. Hældningsviser Krængningsmåler. Klinometer. Højreskåret skrue Skibet går fremad, når skruen går højre om. I I ballast Idvande (ilvande) Iling Tomt skib uden ladning om bord. Strøm, der under land løber modsat hovedstrømmen. Opstår ofte på steder med snævringer eller kraftige slyngninger. Under sejlads i modstrøm kan der spares meget i tid eller brændstof ved at udnytte idvandet. Er man i en kapsejlads, er udnyttelse af idvandet en helt afgørende faktor. Steder hvor idvand og hovedstrøm slår sammen kan der gå nogle svære uberegnelige søer. Hastig vindpust, der skaber små bølger. Forvarsel om tiltagende vind. J Jagt Jolle Jolle Jomfruer Jomfrurejse Jordbær Traditionel skibstype med en enkelt udelt mast (kutter) Lille båd med årer og ofte med sejl. Tov ført over en blok eller et skivgat. Cirkelformet træskive med tre huller, del af taljelignende anordning til opstramning af vanterne. Et skibs første rigtige togt efter søsætningen. Rund tovværksfender med korkfyld, eller rund luftfyldt plasticfender.

15 K Kabelarhjul Kabelartromle Kabellængde Kabelslået Kabys Kabysrygte Kalv Kappe Kapsejse Karabinhage Kardansk Kast los Kasteblok Katamaran Kending Kiming Kimingen Kineservagt Kinke Kip (Fouten) Kippe Kistebænk Klampe Klare op Klinkbygget Klipperstævn Klos Klyds Klædning Knager Knob Knob Knæ Koffardiskib Kofilnagle Kohale Kontorflag Kordel Kovs Hjul eller tromle på ankerspil. Evt. med udskæringer der passer til ankerkædens led. Se Kabelarhjul. 1/10 sømil = 185,2 meter Venstreslået tovværk. Lukket skibskøkken. Hvis det ikke er et særskilt, aflukket rum, kaldes det for pantry Sladder og rygter af upålidelig karakter. Hjertet i firslået, i flettet tovværk eller wirer. Hugge over. Afskære. Eks. Kappe en trosse. Kuldsejle, vælte, kæntre. Metalkrog, der holdes lukket af fjedermekanisme. Ophængningsmetode der sikrer at kompasset (eller komfuret) altid er vandret. Samme betydning som lad gå. Blok åben i den ene side så et reb hurtigt kan slås om skiven. Vi bruger den ikke. Skib med 2 skrog Man får kending af land, når landet kan øjnes. Den synlige grænselinie mellem himmel og hav. Overgangen mellem fartøjets sider og bund. Gå to vagter uden afløsning. Gå vagt om vagt. Utilsigtet tørn (snoning) på tovværk. Vridning af kordelerne ødelægger tovværket. Revnen mellem tovværkets kordeler. Hilse med flaget. Siddemøbel med indvendig stuveplads under det opklappelige sæde. Fastskruet metal- eller træstykke, der anvende til fastgørelse af fortøjningstov, skøder, fald o.l. Bringe tovværket i orden efter sejlmanøvre. Også at rydde op generelt. Klædningsplankerne er taglagte og er nittet (klinket) sammen. Også ganske udbredt ved træbyggeri på landjorden. Runder indad i modsætning til en jagtstævn der runder udad. Op ad = tæt op ad Eks. Tæt bidevind eller tæt på et sømærke. Åbent beslag med to flanger eller et lukket klyds, hvori fortøjningen lægges, når lønningen/ skandæklisten er højere end kajen eller det sted, hvortil fortøjningen er fastgjort. Skibssidens planker - bordene - danner klædningen. Forlængelsen af skibsrattets egre ud gennem ratkransen. Forskellige knuder der bruges til hver sit formål om bord. Hastighedsangivelse. En sømil (1852meter) udsejlet på en time kaldes en knob. Vinkel-understøtning af træ eller metal. Eks. hvor dæksbjælker samles med bjælkevæger og spanter. Handelsskib der sejler med fragt og el. passagerer. Drejet rundstok i naglebænk til fastgørelse af tovværk. Utaklet tovværkstamp. Firmaflag. (Torm, Mærsk, DFDS, Norden osv.) De tråde, hvoraf et tov eller wire er snoet Galvaniseret jern-, stål-, messing- eller kunststofring, der sættes i tovværkets øjesplejs (eller i sejlets lig )for at skabe et solidt øje.

16 Koøjer Vinduer med kraftig metalramme i skibssiden eller dækshuse. Krapsø Mindre bølger med kort afstand mellem bølgetoppene Kravelbygget Klædningsplankerne danner en glat side og er spigret og boltet på spanterne. Kronometer Nøjagtigt skibsur der følger UTC-tid. Krydstørner 8-talstørner. En klampe belægges med krydstørn. Krænge Vindens pres får skibet til at ligge på skrå. Kuldsejle Kæntre pga. for stor sejlføring. Kuling (stiv, hård, stormende) Vind med hastighed mellem 13 og 24 m/sek. Kurs Beholdne, sejlet eller styret kurs Kuttendækker Gulvkost til rengøring af dæk og dørk Kvejl Et bundt oprullet tovværk. (Man køber tovværk i hele og halve kvejl - ca. 220/110 meter) Kvejle op Rulle tovværk pænt op (altid med solen, ellers kinker det). Kædekasse I denne opbevares ankerkæden under sejlads. Kædepiber Krumme jernrør der leder ankerkæden ned i kædekassen. Kædesjækel Samler og viser ankerkædens længde. For hver ca. 28m (15 favne). Køje Nu fast seng. Tidligere sov man af pladshensyn i hængekøjer. Nu kun i skoleskibe o. l. Køjesæk Sømandens kuffert. Sæk af ravndug, lukkes med et tov eller en lukkesjækkel. Kølevand Søvand, der holder maskinens temperatur konstant og køler udstødningen. Kølhale I gamle dage krængede man skibet for at skrabe, male og reparere skibets bund. Kølhales Barbarisk straf; delinkventen blev, fastgjort til et tov, trukket rundt under skibet. Kølkiste Vandtæt trækiste, hvori sænkekølen befinder sig. Kølsprængt Når et fartøjs stævne synker ned og midten hæves, siger man at det er kølsprængt. Kølsvin Kraftigt, langsgående tømmer, der ligger over bundstokkene og er boltet til kølen. Kølvandsstribe Skibet laver et spor gennem vandet hvor bølgerne er ændret. L Lejder Lig Livline Lodde Log Luffe Luv Luvart Luvgerrig Læ Lægerig Længde Læns Lænse Låring Bådstige eller trappe Kanterne på et sejl. For-, under- og agterlig Sikkerhedsline Måle vanddybden ved hjælp af håndlod eller ekkolod Instrument til måling af bådens fart gennem vandet At ændre kurs nærmere vinden til vindøjet Side er modsat den side, hvor storsejlet føres, altså den side, der er tættest til vinden Samme som luv Betegnelse for båd, der drejer op mod vindøjet, når roret slippes Side af en båd er den side, hvor storsejlet føres, altså den side, der vender længst væk fra vinden Betegnelse for en båd, der falder af fra vindretningen, når roret slippes Ved et steds længde forstås buen af stedets breddeparallel fra 0-meridianen til meridianen gennem stedet Når en sejlbåd sejler en sådan kurs, at vinden kommer ind fra agter. Nøjagtig ret agter = plat læns Sammen som at øse Den del af en båds sider, der er nærmest agterspejlet.

17 M Mandehul Mane Mellemdæk Misvisning Muse Åbning i tank, hvorigennem der er adgang Flytte eks. En trosse for- eller agterefter Et eller flere dæk under hoveddækket Vinklen mellem retvisende nord (=geografisk nord) og magnetisk nord Sikre eks. en sjækkels skruebolt med garn e.lign., så den ikke opgår. N Nathus Nok Træ- eller metalcylinder, hvori spritkompasset er anbragt. Yderste del af rundholt, f.eks. på bom O Om læ Opskud Overetmærke Overhaling Samme som under dæk. Rum og kahytter indvendig Den fremdrift, der er i båden efter, at sejlene er holdt op med at trække Båker, som når de er overet, danner stedlinie Pludselig og hurtig krængning af skibet P Pantry Pariserøje Pejling Plane Position Pulpit Forpulpit Pæletræk Pøs Bådkøkken, når dette ikke er i særligt aflukket rum En ring i sejldugen til fastgørelse af tovværk Retning fra iagttageren til den genstand, der pejles Båden bliver p.g.a. farten løftet op på vandoverfladen, så vandmodstanden bliver minimal Det sted, hvor båden eller en anden genstand er. Kan udtrykkes ved bredde og længde, eller ved retning og afstand fra et kendt punkt Kraftigt, permanent fastgjort stålgelænder, fastboltet til dækket omkring stævnen. Agterpulpit: Tilsvarende stålgelænder omkring agterenden (kaldes også pushpit) Mål for et skibs evne til at øve træk Spand R Radarreflektor Rank Rebe Rumskøds Rundholt Mangesidet metalgenstand, der reflekterer radarimpulser Om båd, der let krænger (i modsætning til stiv) Mindske sejl Når en sejlbåd sejler en hvilken som helst kurs, som blot ikke er bidevind Mast, bom e.l.

18 S Salingshorn Træ- eller metaltværstivere mellem mast og vant for at forbedre afstivningen af masten Scepter Stålstøtte for søgelænder Sejlet distance Den distance, et skib sejler gennem vandet (måles af log) Sejllomme Lange, smalle lommer indsyet i sejlets kappe Sejlpinde Anbringes i sejllommerne for at få sejlet til at stå roligt med en jævn kurs Sejsing Sejldugsstrimler til at beslå et sejl til bom eller stag Selvlæns Vandet kan selv løbe ud, f.eks. fra cockpit Sjækkel Jernbøjle med skruebolt til samling af kæder, wirer eller tovværk. Skamfile Eks. tovværk slides Skral vind Når vinden under sejlads ændrer retning mere i stævn vinden skraller Skot Vægge i skrog Skydekappe Luge i ruftag over kahytsnedgang Skære op At styre båden mere op mod vinden (luffe) Skøde Tovværk, der anvendes til at hale og slække i sejlene Skødebarm Det sejlhjørne, der er nærmest skødet Skødeviser Blok eller øje, hvor skødet går igennem Slingregrej Ting, der sikre, at personer eller genstande holdes på plads, når båden arbejder i søen Slække eller Slæk op Fire ud på tovværket Slør Når en sejlbåd sejler en sådan kurs, at vinden kommer ind mellem halvvind og læns Splejsning Sammenføjning af to tov- eller wireender ved at stikke kordelerne ind og ud mellem hinanden Sprayhood Sejldugskaleche over kahytsnedgangen. Tager af for røgvand (sprøjt) og giver læ Spring Dæksplanets kurve set fra siden. Fortøjning fra stævn og agterud samt fra hæk og forud. Anvendes, når båden ligger langs kaj eller anden båd. Herved undgår man, at båden bevæger sig frem og tilbage i forhold til det, den er fortøjet ved. Spygat Vandafløbshuller i skandæksliste og tilsvarende Stag Stålwire i bådens diametralplan til af stivning af masten Stikke ud Slække Stiv Om båd, når den kraftigt modarbejder krængning (i modsætning til rank) Streg Gammeldags inddeling af kompasset. En streg = 11,25. Anvendes ved udkiggens angivelse af en retning i forhold til skibet Styrbord Bådens højre side set fremefter Styrefart Lige netop fart nok til, at båden lystrer roret Stævnrør Rør gennem bund, hvori propellerakslen fra motoren roterer Svaber Langskaftet kost til rengøring af båden Svaj Når en båd ligger fortøjet til pæl eller anker Svanehals Beslag, der forbinder mast og bom. Beslaget bevirker, at bommen både kan bevæges til siderne samt op og ned 7/8 rig Rigtype, hvor forstaget går til 7/8-del af masten, regnet nedefra Sømil 1 sømil = 1 breddeminut = meter Søventil; (maritim) hane i bådens bund. Disse bør lukkes, når båden ikke benyttes i længere tid

19 T Takling Talje Tilrigning Tilsyneladende vind Tofte Tomme Top-coat Topvant Tot Trimaran Tværs Tørn Tørne til Omvikling af en overskåret tovværksende med garn for at undgå, at tovet løber op Et system af blokke for at forøge trækkraften. Et sådant system findes f.eks. ved storsejlsskødehalet At gøre båden sejlklar Som angivet af bådens vindindikator, d.v.s. kombinationen af den virkelige vind og bådens fart. Vinden vil f.eks. på bidevind se ud til at komme mere fra stævnen, end den gør i virkeligheden Siddebænk i en båd 1 engelsk tomme = 2,54 cm. 1 fod = 12 tommer = 0,305 meter En glasfiberbåds inderste lag polyester Det vant, der når højest på masten i hver side At hale så stramt som muligt (udtales tåt ) Skib med 3 skrog Plan vinkelret på bådens diametralplan (midterlinie) At lægge tovværk rundt om en klampe, pullert eller spil Begynde vagten eller arbejdet U Underdrejet Underslå Undervant Man kan ligge underdrejet i hårdt vejr At fastgøre et sejl til en rundholt Det nederste vant i hver side. Det går ofte op til omkring salingshornet V Vant Vantskrue Vindøjet Masteafstivning, stålwirer på tværs af bådens diametralplan Spændeskrue til regulering af vant Nøjagtig den retning, hvor vinden kommer fra Y Yawl Yoghurtbæger 2-mastet traditionelt sejlskib. Nedsættende om glasfiberfartøjer. Ø Øjesplejsning Øjebolt Fast øje på et reb. Bolt med påsvejset ring til at fastgøre f.eks. en blok.

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets

Læs mere

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute FORTØJNING BILAG Bilag Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute Foto: Walter Vervloesen (Formand for IMCS) Særlig tak til The Nautical

Læs mere

Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS"

Udstyrsliste Bavaria 32 TALIS Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS" I forhold til f.eks Bavaria 31, 32, 36 er Bavaria 32 Holiday helt anderledes bygget. Skroget er i meget kraftig håndoplagt enkeltlaminat med forstærkning i kevlar fortil

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Vinduerne var fra starten af forsynet med en PVC profil, den var imidlertid ødelagt af 40 år sollys og var derfor væk på de fleste vinduer. Derudover havde der

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Opgaven Idégenerering Udvikling af visuelt design Udvikling af visuelt design til en skipper, der ønsker at markedsføre et nyt koncept, hvor han vil tilbyde virksomheder

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Det mobile Søcenter og

Det mobile Søcenter og Udviklingsaftale mellem Det mobile Søcenter og Patrulj e aktivitet Læring - udnytter potentialet for vækst igennem udbredelse og styrkelse af søspejd som et supplement til KFUM Spejdernes mange aktivitetsmuligheder

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Teambuilding på Skoleskibet Danmark

Teambuilding på Skoleskibet Danmark Teambuilding på Skoleskibet Danmark Af Ebbe Kyrø Siden 1933 har Skoleskibet Danmark sejlet verdenshavene tynde. Togtet i 2006 var nr. 92, og det fulgte ruten Frederikshavn Bergen La Coruña i Spanien Antwerpen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg til havns - ProJektBeskrIveLsee KOLOFON: LasC studio Johannes Schotanus Jonas Labbé Gitte Kolbeck Kjær I dialog og udvikling med: KONTAKTOPLYSNINGER: LASC

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere