Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg"

Transkript

1 Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave at være DEM SOM KAN KLARE ALT Dette gælder både de LO er som er meget synlige og som med Deres sproglige kunnen skal være den fremstrakte hånd til de gæstende skibe, såvel som de LO-funktionærer som er i baggrunden, men sørger for at organisationen fungere. Vi er ikke så mange som de tidligere år, så derfor bliver der nok at se til for alle. Flere års planlægning er ved at være på plads og er foretaget med baggrund i de erfaringer vi har høstet under de tidligere arrangementer i 1999, 2004 og Der vil narturligvis ske mange ændringer, nogle ting er kendte, nogle er fravalgte, dette er jo en del af udviklingen! For at Tall Ship Races igen og igen kan afvikles med succes, med så mange deltagere og tilskuere, må der holdes meget focus på det sikkerhedsmæssige område. Dette gælder både de simple ting som små rifter til personer der falder i vande. Til det værste scenarie med brand ombord i et skib ved kaj, samtidig med masser af tilskuer på kajen. Dette er forhold VI skal holde fokus på! Vi har forsøgt at tage højde for mange forskellige situationer, men erfaringsmæssigt er der altid her og nu opgaver der skal løses, men med Jeres erfaring, viden og entusiasme så skal det nok lykkes. Det vigtigste for os er, at gasterne / gæsterne befinder sig godt og får den hjælp de har behov for med et smil på læben. Nogle skibe er statsejet og for dem er besøget at betragte som et officielt flådebesøg. Her gælder særlige regler når de anløber en dansk havn de vil bl.a. blive serviceret af en officiel LO er fra Søværnet, som tager sig af det ceremonielle, men samtidig har vi en eller flere LO er tilknyttet, som tager sig af det praktiske normal i tæt dialog med Søværnets LO. Vi skal udnytte vores lokale viden, kunnen og Vores danske mentalitet så VI bliver bedre i løbet af dagene under TSR15. Når skibene igen stikker til søs skal VI ALLE kunne løfte armene vejret og med et stort smil tænke tilbage på nogle spændende dage hvor VI var VERDENS BEDSTE LO er og DEM SOM KLAREDE ALT. Lad os sammen løfte denne store opgave, og vide vi har udført en førsteklasses indsats. Lad os vise at vi kan lave en succes igen, ligesom i 1999, 2004 og Lad os vise at Nordjylland og Aalborg KAN! Velkommen til nogle hårde, men forhåbentlig spændende og fornøjelige døgn! Jan Kondrup Formand for Skibsgruppen Kim Kyst Kristensen Chef Liaison Officer

2 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO OPGAVER: LO er på enhver måde bindeledet mellem det besøgende skib og land i besøgsperioden. LO optræder i den udleverede beklædning og skal bære det udleverede ID-kort. LO er tilknyttet et bestemt skib eller LOC. LO indtager ikke alkohol i tjenestetiden. LO skal overholde knivloven. LO skal på enhver måde servicere skibet. Opgaver kan normalt løses v.h.a. viden fra LO Håndbog. Se hjemmeside. Er opgaven større eller særdeles tidskrævende og / eller kræver eksperthjælp, sker henvendelse til Liaison Operation Center (LOC). LO må på ingen måde binde organisationen økonomisk eller love at ønsker opfyldes gratis. Til rekvirering af brændstof - gas - vand og andet forbrugsmateriale anvendes de dertil beregnede REKVISITIONER. (Vand kun for klasse A skibe). Udleveres fra LOC. LO skal møde til briefing hver morgen kl. 07:30 (mødested tilgår senere). LO skal være ombord kl 08:30 (eller efter aftale med kaptajnen ombord) for videregivelse af dagens orientering og sørge for skibets deltagelse i diverse arrangementer af sportslig, Repræsentativ og kulturel art! LO skal ledsage besætningen eller enkeltmedlemmer til TSR-arrangementer LO skal ledsage enkeltpersoner eller grupper til læge, tandlæge og anden behandling i land. LO fordeler post til skibene. Udleveres fra LOC. LO udfylder dagens dagsrapport / evalueringsskema og afleverer det senest kl på LOC En LO er der ikke overholder LO-codex, kan blive bedt om at fratræde og aflever udleveret materiale m.m. LØSNINGER: Personlige muligheder: Diverse oplysende materialer bl.a. fra hjemmeside. LO Centret har specialister på en række sprog og på forskellige fagområder og et udbygget net af kommunikationsmidler. LOC ( Liaison Operation Center ) Særlig komplicerede sager følger Du til LOC, hvor der er specialister til at tage sig af større opgaver!

3 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO (Første kontakt med skib) Situation: Når skibenes omtrentlige ankomsttid kendes, skal du kunne kaldes med kort varsel. Det materiale, du skal have med ombord er i LOC (Liaison Operation Center). Her skal Du hente det. Opgaver : At gå ombord, og byde skibet velkommen til Aalborg. At skabe en positiv stemning mellem skib og LO organisationen At servicerer skibet og dets besætning. At afleverer den officielle velkomstpakke til hele besætningen. At forklare hvordan LO organisationen fungerer og kan bruges. At udpege de for skibet væsentlige steder på kajen LOC, Crew Service Centre, affaldsbeholdere, vask, bad, osv. At gøre opmærksom på fremgangsmåde ved evt. bestilling af bunker, vand m.m. Udførelse: Når skibet du skal servicere ankommer, tager du det materiale, der skal ombord, med ud på kajen. Du stiller dig på kajen ca. midt for den strækning skibet skal ligge på, og venter til skibet er fortøjet og landgangen sat. Du må IKKE blande dig i trosseføring og fortøjning.(udføres af MHV folk). Når du går ombord - så stop op et øjeblik og se på skibets flag.(høflig gestus). Drej aldrig om på fodballen. Løft fødderne. Træd aldrig i tovværk eller andet løbende gods, der kan få kinker. Husk at dukke hovedet når Du bevæger dig ombord (især i mindre skibe). Ombord må aldrig løbes. Du spørger efter kaptajnen, og præsenterer dig selv og evt. de øvrige tilknyttede LO hvis I er flere. Du beder kaptajnen introducere dig til andre officerer og medlemmer af besætningen. Materialer til skibet, afleveres. Det, der evt. skal samles ind til myndighederne skal overlades dig af kaptajnen eller udpeget officer. Orienter om hvordan Du / I kan kontaktes. (Dit / jeres telefonnr. eller nr. til LOC). Orienter om de aktiviteter skibets besætning skal deltage i. Orienter om de muligheder besætningen har for at klare ting på egen hånd. (Udflugter; aktiviteter) Diverse: Ved LO-Briefing hver morgen kl. 07:30 vil det fremgå, om der er ændringer til det planlagte program. Det drejer sig om at få en god og fortrolig kontakt, så LO bliver brugt godt og hensigtsmæssigt. Hver aften udfyldes Dagsrapport / evalueringsskema i LOC (senest kl. 19:30), så vi til næste dag kan rette eventuelle fejl, eller have supplerende oplysninger klar ved briefingen kl. 07:30.

4 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO-Center (LOC) OPGAVE: LOC er behjælpelig med alle former for opgaver, det være sig opgaver den enkelte LOér ikke kan løse, eller evt. fra besætningsmedlemmer, men fælles for disse opgaver er, at de forsøges løst på en hurtig og efektiv måde, samt i en god tone! Tilbagemeldinger når opgaven er løst er også et væsentlig kriterium! UDFØRELSE: Er en opgaven større eller særdeles tidskrævende og / eller kræver den eksperthjælp, sker henvendelse til Liaison Operation Center (LOC). Ingen må på nogen måde binde organisationen økonomisk eller love, at ønsker opfyldes gratis. Til rekvirering af brændstof- gas- vand og andet forbrugsmateriale anvendes de dertil beregnede REKVISITIONER. (Vand dog kun for klasse A-skibe).LOerne sørger for udlevering af revisioner til skibene. LOC er åben i tidsrummet 08:30-20:00 LOC har specialister på en række sprog og forskellige fagområder. Indtil ca. kl. 20:00 vil der være en lille bemanding, som redigerer næste dags oplæg, behandler Dagsrapporter m.m. LO-BÅDENE dirigeres af Senior LO, som også giver tilladelse til tankning af benzin m.m. Nærmere oplysninger senere. LO skal ledsage besætningen eller enkeltmedlemmer til TSR10-arrangementer eller ledsager enkelt personer eller grupper til læge, tandlæge og anden behandling i land. Efter kl. 20:00 kan assistance fås hos TSR15 Emergency Sta tion på kajen i AAL. Tlf.: XXXXXXXX LOC modtager post til skibene. Posten fordeles af LO. LOC-personel må ikke indtage alkohol i tjenestetiden! ALARM POLITI DIVERSE: KOST: Der udleveres spisebilletter til kantine. (Sted tilgår senere) Frokostmadpakker leveres til LOC, hvor LO afhenter dem/kan leveres ud efter nærmere aftale med LOC. Der vil være mulighed for vand, kaffe m.m. I/fra LOC.

5 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Instruks for LO-BÅDE (VIP-Transport) SITUATION: LO-bådene er underlagt LO-organisationen og dirigeres fra LOC (Liaison Operation Center af Senior LO / LO-BÅDE). LO-både er alene til rådighed til transport i skibsgruppens / LO-organisationens regi. Alle ombord skal bære redningsvest under sejlads, alle ombord er underlagt de normale søfartsregler! Udover besætningen, må bådene kun medtage det antal LO-passagerer der er redningsveste til. (DK lov). LO-bådføre breefing hver morgen kl. 08:30 i LOC. LO-Bådene vil skære de normale sejladsruter i Limfjorden. De skal derfor sejles forsvarligt og følge godt sømandskab under hensyntagen til den til enhver tid herskende trafik i havneområdet Bådene skal være et godt eksempel for andre i havnen og for eksempel holde lav fart i nærheden af fortøjede skibe. OPGAVER: At transportere personer og lettere gods alene for LO-organisationen og VIP, men kun efter ordre fra Senior LO i LOC. Ved afsejling til Parade of Sails, skal LO-BÅDENE være sikkerhedsbåde i havneområdet efter nærmere anvisning fra havnekaptajnen. UDFØRELSE: Båden må ikke anvendes til nogen form for sejlads, der ikke er autoriseret af LOC. Anmodning om transport rettes til LOC / Senior LOC. Båden skal være bemandet i hele tjenesteperioden, eller fortøjet og under opsigt og skal kunne kontaktes for umiddelbar sejlads via VHF. Kun de etablerede anløbssteder må bruges. Tanken skal altid være mindst kvartfuld. Tankning sker på LO-bådførens egen foranstaltning. bliver Reservemængde må medtages ombord. (5 Liter). Tankning sker på nærmere anvist sikkerhedsplads i Aalborg Havn, i anvist tidsrum! Førerne blander selv olie i benzinen jvnf. Motorspecifikationerne for den aktuelle motor. (Hvis nødvendigt). DIVERSE Båden fører en særlig afmærkning(tsr15 Flag/Skilt). Bådføreren skal have redningsveste til passagererne. Bådene er ansvars-/ kaskoforsikrede i TSR15 arbejdstid ( ), men lægges i hjemhavn udenfor tjenestetiden ( ) eller under opsyn efter nærmere aftale. Forsikringen dækker ikke tyveri af motor/grej! KOST: Bådførerne får udleveret spisebilletter, og eller madpakker til hele vagten. (2-3 personer pr.dag pr. båd)

6 Skibsgruppen / Forbindelsesofficerer (LO) Direktiv for MHV-skibe Deltagende MHV-skibe er oplistet som gæsteskibe i arrangementet: Navn Hjemsted int. c/s Telefon Vagt på civ. kanal 13 MHV811, Apollo Vendsyssel OVMU Skagen Control MHV812, Hercules Djursland OVMV Hals Control, primær MHV816, Patrioten Aalborg OWMZ MHV902, Manø Thyborøn OVLB Hals Control, sekundær SITUATION: MHV816 PATRIOTEN,(HVF114, Aalborg) er på sin normale liggeplads og er til rådighed for redningsberedskabet og stiller med trossehold. Øvrige MHV skibe er underlagt TSR10 Skibsgruppe og dirigeres fra Liaison Operation Center (LOC) via OPO HVF114 (Operationsofficeren Flotille 114). Mållinien for TSR 2015 er beliggende??? Efter at have passeret mållinien forventes en del sejlskibe at gå til Aalborg. Når sejlskibene nærmer sig Limfjorden, kan MHV-skibene forvente at skulle være presseskibe og / eller ledsagefartøjer mellem Hals Barre og Aalborg. Sejlads efter nærmere ordre. Efter ankomst til Aalborg lægger MHV-skibe til jvnf. havneplanen. (Bilag i LO Håndbog) Alle større deltagende sejlskibe har AIS. (Bilag i LO Håndbog) OPGAVER: MHV skibene er under kommando af LOC / OPO HVF114 (Operationsofficeren Flotille 114) MHV??? tager station i Skagen og følger hovedfeltet. Håndterer opkald på SKAGEN CONTROL for assistance for deltagende sejlskibe undervejs. MHV og MHV tager station ved Hals for tilsvarende assistance ved anduvning af Limfjorden og passage op til Aalborg, idet det fra Hals Barre kan blive nødvendigt at ledsage / guide skibe ind til Hals Havn / Aalborg Havn. Før anduvning af Hals Barre skal sejlskibene melde sig på??? CONTROL for at melde om de går direkte til Aalborg. Her melder de sig til PORT CONTROL AALBORG og giver melding om anløbstid, slæbebåde m.m. Skibe med over 6 m dybgang skal have lods ombord. Der kan blive tale om at MHV skibene placeres som mærkebåde eller guider gennem Langerak, så der løbende kan meldes om positioner og andet. Dette beordres, hvis det bliver aktuelt.

7 MHV-skibene udfører diverse opgaver fx sejlads for pressen m.v. under TSR15 AAL. Skibene kan indgå i det overordnede beredskab i arrangementet, fx stille gummibåde til rådighed som LO-både og platform for Redningsberedskab, Politi og SKAT. Der er fortrinsvis behov for sejladser med presse og TV ved anduvning af Limfjorden og ved afsejlingen (Parade of Sail). Der må forventes nogen TV interesse, og vi vil fortrinsvis kun have eet TV hold i hvert skib. (max 15 pers.) I Aalborg bliver kajplads som vist i fortøjningsplan. Opgaverne som nævnt, samt forefalden søtransport og naturligvis SAR samt andre ad hoc assistancer. Påregn, at alle er aktive ved afsejlingen den??? kl (Parade of Sail) I forlængelse heraf kan forlægges til base efter nærmere ordre. UDFØRELSE: LOC/OPO HVF??? beordrer sejlads i relation til arrangementet i perioden???. Ref.: HJK bestemmelse om sejlads med civilt personel. Passagerlister udfyldes jvnf. HJV Bestemmelserne. MATERIEL: TSR10 LO-system kommunikerer på telefonnettet. MHV skibene kommunikerer på VHF og telefon. Telefonliste og LO-Håndbog tilgår. LO både kommunikerer på VHF. Der tilgår ekstra redningsmateriel til skibene (10 pers flåde) og 14stk voksenveste og 5 stk børneveste DIVERSE. a) Hjemmeværnet kan afvikle informationsarrangementer ombord efter nærmere aftale. b) Stedlig kontakt: PL Kim Graversen, HVF114, / LT Palle Nielsen. c) Kommunikation efter Race : Civil VHF kanal 13 eller efter ordre fra PORT CONTROL AALBORG. d) Forplejning i Aalborg: Morgen og aften i Kantine; Middag madpakker. Gælder fra den??? kl. 12 e) Besætningerne får udleveret T-shirt og TSR Cap som gave, men optræder i reglementeret uniform.

8 Egne notater dag, den / 2015

9 Maritim ordliste A Abehånd Afdrift Agten for tværs Agter Agtergaster Agterhånd Agterklyds Agterpeak Agterspejl Agterstag Agterstævn Amning Amningsmærker Anduve Ankerbøje Ankerklyds Ankerkugle Ankerspil Aptering Arbejder Kugleformet knob til kasteline. Vinklen mellem den styrede kurs og den sejlede kurs En. ca. retning i forhold til båden mellem tværs og agter. Låringsvind. Bagude i et skib. (modsat forude) De gaster der ordner opgaverne i agterskibet. Være i agterhånd. 1. Bagud med sit arbejde. 2. Stå bagved andre. Agtertrossens klyds. Rum/tank i skibets agterende. Skrogets tværgående afslutning agter Kaldes også lænsestag, slørstag eller hækstag. Wire, der går fra mastetop til hækken til støtte for masten Skibets afslutning agter. Fartøjets dybgående for og agter.(markering for hver decimeter) Se styrlastighed. Decimetermarkering af dybgående for og agter. Fra søen nærmer sig havn eller sømærke under land. Bøje fastgjort til ankeret, for at vise dettes beliggenhed. Bovklyds ved siden af stævnen hvorigennem ankerkæden løber. Sort kugle der om dagen erstatter ankerlanternen. Spil til at hive ankeret op med. Beboelsesrums placering og indretning om læ. Skibet bevæger sig kraftigt i søen. B Bagbord Bak Bakke op Bakkes ud Bakstørn Ballast Banjen Banke Barre Beauforts skala Bedding Bedstemand Beholdne distance Beholdne fart Beholdne kurs Beknibe Bådens venstre side set fremefter Halvdæk forude eller løftet fordæk i et større skib. Servere. Når et spil stikker kæde ud. Opvask/rengøring. Tungt materiale, der anbringes dybt i båden for at forhindre krængning Opholdsrum og soverum for mandskabet. Større vandområde med ret ens, men ufarlig vanddybde. Lavvandet strømskabt område. (Eks. Hals Barre) Vindstyrketabel med betegnelser fra 0 (vindstille) til 12 (orkan) Stativ eller vogn der understøtter og bærer skibet, når det er trukket op på land. Den mest kvalificerede blandt besætningen. Benævnes normalt bådsmand. Distancen over grunden. Bådens fart over grunden. Bådens retning over grunden. Tov der (ofte utilsigtet) sidder fast under f.eks. en klampe eller i et skivgat.

10 Bermudarig Højt, trekantet storsejl. Den mest almindelige rig på lystfartøjer. Bestik Regnskab over kurser, distancer og position. Bidevind En båd sejler bidevind, når den ligger så tæt til vinden, som den kan, hvis den med fordel skal arbejde sig til luvart Bifyr Fyr i nærheden af et hovedfyr til lettelse af orienteringen i området Bjærge Et sejl eller et flag bjærges når det hales ned. Redde en person op af vandet. Samle en bøje (eller et tabt anker) op i fartøjet. Redde et skib (en havarist) ved at bugsere det sikkert i havn. Et skib kan bjærge sig godt i søen. Bjærgemærs Redningskrans forbundet med flagstage. Blok Et hjul eller skive indbygget i et hus af træ eller jern hvor tovværk skæres igennem. Bolværksmatros Nedladende om en person, der giver sig ud for at have forstand på skibe og sejlads. Bom Rundholt, hvortil et sejls underlig fastgøres for at holdes det strakt Bondenat En hel nats søvn uden at skulle på vagt. Bord Planker, der danner skibets klædning.(skibssiden) Borde Henviser til bådsiden Bordfyldt Vand til lønningen (eller til essingen i en jolle). Bov Den buede del af skibssiden nærmest stævnen. Brakvand Vand med lavt saltindhold (under 2,5 %). Brandgods Udrangeret kassabelt tovværk. Breast Kort fortøjningsline vinkelret på kajen for at holde skibet mod denne. Bredde Ved et steds bredde forstås buen af en meridian, regnet fra ækvator til breddeparallellen gennem stedet Breddeparallel En tænkt cirkel om jorden parallelt med ækvator Brækker Stor sø, der slår ind over båden. Brådsø En sø der brækker ude på det åbne hav.(eller ned over skibet) Bugt En bøjning på et tov. Bund Skroget under vandlinien Bundbrædder Sammensatte brædder, der danner dørken ( gulvet ) Bundprop Prop dybest i bunden af båden, så bundvandet kan løbe ud, når båden er kommet på land Bælgen Den midterste del af skrogets bund og sider. Bændsle Naje to ting sammen ved hjælp af en smækker line. F.eks. en kovs i tovværk. Bøje Forankret beholder/tønde. Også flydende sømærke. I havne også anvendt til fortøjning af skibe. Bøjereb Line fæstnet i ankerets kryds. Har en bøje i enden. Bruges til at katte ankeret med. Bådshage Stage med krog og spids i den ene ende. Den benyttes som hjælpemiddel til at fiske tovværk op m.m. Bådsmand Ældre erfaren matros, der er mønstret som arbejdsleder. Bådsmandspibe Fløjte til at dirigere mandskabet med i marinen. Bruges i dag kun ceremonielt. Bådsmandsstol Sæde med firgrenet hanefod, der ved hjælp af en topjolle i masten kan hejse en reparatør op. Båker Sejladsmærker (ofte anbragt på land) f.eks. til at styre efter eller markere elkabler

11 C Capstan Casing Cockpit Spil med lodret spiltromle. Maskinrummets overbygning. Bådens opholdsrum uden loft over. Mest i lystfartøjer. D Dagvagten Fra Dam Vandfyldt fiskeopbevaringsrum i fiskekutter, vandfornyelse sker gennem huller, så fisken holdes i live. Danske Havnelods Beskrivelser af alle danske havne. Danske Lods Den Danske Lods bind I: omfatter oplysninger af almindelig interesse for skibsfarten. Bind II: omfatter beskrivelser af danske farvande David Lille eller mindre kran. De bjælker (jollebomme) der bærer jollen på hækken kaldes davider. Den blå hylde Søen.(lægge på den blå hylde) Slang for at smide over bord Den Gamle Skipperen. Deplacement Vægten af den vandmasse skibet fortrænger (= fartøjets vægt). Måles i ton. Det er vel Vagthavendes svar på enhver melding fra udkig, lodhiver, rorgænger osv. Deviation Kompassets fejlvisning på grund af påvirkninger fra jerndele og elektriske systemer i båden. Deviationens størrelse er afhængig af bådens kurs Deviationstabel En til båden udarbejdet tabel over deviationen på forskellige kurser Se også deviation. Devierende misvisning Summen af deviation og misvisning. Diametralplan Det langskibs lodrette plan, der deler båden i to ens halvdele Diopter Sigteinstrument, der ved brug placeres oven på kompasset eller pejlskiven. Dreje bi Stoppe farten ved at gå op i vinden. Drift Et fartøj er i drift (driver) hvis ankeret ikke kan holde eller fortøjningerne går løs. Drivanker Flydende anker til at holde en båds stævn eller hæk mod vindretningen i stormvejr (udspændt sejldugspose) Drivgods Fællesbetegnelse for alt der ligger og flyder på borde, køjer, dørk eller dæk. Dræg Lille anker med fire faste flige. Bruges til joller og til at fiske tabte ting op med. Drægtighed Skibets bæreevne (lasteevne). Duc d Albe En solid konstruktion af svære nedrammede pæle. Bruges til fortøjning/forhaling (varpning). Duve Skibets bløde bevægelser langskibs.(modsat hugning) Dybgang Afstanden fra vandspejlet og til kølens underkant. Se Stikker. Dæk Skibets vandtætte loft op imod det fri. Dødssejler Et dårligt sejlende skib. En overtro om overnaturlige natlige sejlere, der varsler storm og ulykke. Dødvande I en fjord nær land, hvor strømmen helt ophører. Kan også være understrøm, i en anden retning end havets overflade. Dønning Havets bølgebevægelse skabt af vind eller store skibe langt borte. Dørk Skibets gulv om læ, f.eks. i kahyt, cockpit o.l.

12 E Eftermiddagsvagt Efterretninger for Søfarende Ekkolod Ende Entre Evert Fra Ofte slås eftermiddagsvagterne sammen, under navnet platfod, for at få forløb i vagterne. Udgives ugentligt af Det Kongelige Søkortarkiv. Indeholder aktuelle advarsler samt ændringer til søkort, håndbøger m.v. Elektronisk dybdemåler, der arbejder med lydimpulser Generel betegnelse for et stykke tovværk. Stik mig lige en ende o. lign. Gå om bord fra en jolle eller fra et andet skib. Fladbundet jagtrigget fartøj med sidesværd. F Fald Falde af Faldereb Fange en ugle Fangline Fare til søs Farer Fast Faste part Favn Fedtsmørekop Fender Fenderliste Fetalje Fire af Fisker Fiskeriårbogen Flagspil Flak Flot Flover Fod Foran for tværs Forbåke Forhale Tovværk eller wire til at hejse sejlet med Ændre kurs bort fra vinden (modsat luffe [luve] op) Store skibe har på skibssiden en flytbar trappe for at lette adgangen fra kaj eller skib. Når roeren ikke får sit åreblad op af vandet. Line i jollens for- eller agterende til slæbning eller kortvarig fortøjning. Være ansat på et skib. Opbevares. Eks. Vandslangen farer i forpeaken. Ordre til at tørne (sætte) f.eks. et fald fast om en klampe. Starten på et taljehal. Gammelt dansk mål. 1 favn = 3 alen = 6 fod = 72 tommer = 1,884 meter. Til smøring af f.eks. stævnrør. Skibets stødpuder der beskytter fribordet mod skamfiling. Plast- eller gummipuder til at anbringe udenpå fribordet for at forhindre skroget i at gnide op ad bolværk eller andet fartøj Liste af gummi, plast eller træ, der er ført rundt om båden udenpå fribordet - som regel et lille stykke under skandæklisten (samling af skrog og dæk) - for at hindre båden i at gnide op ad bolværk eller anden båd Proviant. Hejse ned eller slække. Når tovværk (eller et fald, flagline, sejl, anker, ankerkæde ) utilsigtet griber fat i noget. Udgives hvert år. Indeholder også mange oplysninger, som sejlere og sejlsportsfolk kan have gælde af Kort flagstang agter. En mindre sandbanke eller grund. Når et skib igen flyder (er let) efter grundstødning. Vinden flover, når styrken aftager. Samme som at løje af 1 fod = 30,5 cm.(engelsk) eller 1 fod = 31,4 cm. (dansk) En retning mellem bidevind og halv vind, når det anvendes om vindretning i forhold til sejlbåd. I relation til søvejsregler: Vinklen fra ret forude til tværs (90 om styrbord eller bagbord) Skal stå på linie med bagbåken. Markerer en afgrænsning. At flytte båden fra et sted i havnen til et andet

13 Forhudning Nogle skibe er beklædt (forhudet) med kobberplader udvendigt. Forhånd De søfolk der haler tæt ved blokken. Søfolk der haler i tampen er i agterhånd. Formiddagsvagten Fra Forpeak Skibets forreste rum. Bruges ofte som stuverum. Forstag Wire fra stævn til mastetop Forsætning Skibes afdrift på grund af strøm eller vind, forsat fra sin kurs. Fresnéllinse Lanterneglas med riller, der bevirker en bedre spredning af lyset. Fribord Skrogsiden over vandlinien Frisker Vindstyrken tiltager. Frivagt De besætningsmedlemmer der ikke har vagt. Fuldrigger Skib med råsejl på alle master. Førlighed Tovværks omkreds. Ikke at forveksle med diameteren. Første vagt Fra G Galease Gangway Gast Gat Gel-coat Gilling Gire Gisse Glas GPS Gæsteflag Gøs Gå klar af Tomastet skib. Forreste mast - stormasten - højest. Agterste mast hedder mesanmasten. Landgang fra skib til kaj. Besætningsmedlem Skibets agterende. Spidsgattet, rundgattet, spejlgattet eller platgattet. Åbning i lønningen. En glasfiberbåds yderste lag Den skrå underside af hækken. Ufrivillige småafvigelser fra kursen på grund af sø, strøm eller vind. Bedømmelse af afstand eller fart ved øjemål eller på grundlag af erfaring Tidsangivelse hver halve time med et system af enkelt og dobbeltslag på skibsklokken. Satellitbaseret navigationssystem. Ved sejlads i andre lande føres det pågældende lands flag i miniature under styrbords salingshorn Orlogsfartøjer til kaj eller for anker fører i stævnen et lille flag (gøs) på en gøsstage. (Gå fri af) Kunne passere uden problemer. Eks. Pynten, grunden, andet skib eller sømærke. H Hale hjem Halekæbe Halløj Hals Halse; (maritim) Halvdæk Halvvind Hammer Tage det slække hjem. Eks. Hale i skødet. Åbent klys på lønningen. Gastens svar når han prajes. Nu mest på skoleskibe. Det forreste nederste hjørne af et sejl. Sejle på styrbords halse; vinden (luv) kommer fra styrbord. Bommen er ud til bb (læ). Sejle på bagbords halse; vinden (luv) kommer fra bagbord. Bommen er ud til stb (læ). Det hævede agterste dæk. Kaldes også poop dæk. Vinden kommer ind vinkelret på kursen. (Tværs.) Vandret tømmer der er boltet på bolværket eller kajen.

14 Hanefod Strop til fordeling af træk. Eks. på bådsmandsstolen. Havari Alvorlig skade på skib forårsaget f.eks. af sammenstød, grundstødning eller brand. Havgal Søsyg. Hives Trækkes hjem. Eks. Ankeret. Hjerte i wire Kalv. Holde ned på Styre hen imod. Hugge an Hugge i. Hugge i Eks. Karabinhage i et stag. (Det modsatte hedder at hugge ud) Hugge Skibets hårde og hurtige langskibs bevægelser i søen. Hundevagt I Danmark betegnelsen for vagten Hyre Job ombord. Ansættelse. Sømandens løn kaldes således. Hytte Lille dækshus. Hæk Bruges nu om alle fartøjers agterste del. Hækjolle Sådan kaldes den lille robåd der hænger i davider ud over skibets hæk. Hæl Kølens nederste agterste del. Hældningsviser Krængningsmåler. Klinometer. Højreskåret skrue Skibet går fremad, når skruen går højre om. I I ballast Idvande (ilvande) Iling Tomt skib uden ladning om bord. Strøm, der under land løber modsat hovedstrømmen. Opstår ofte på steder med snævringer eller kraftige slyngninger. Under sejlads i modstrøm kan der spares meget i tid eller brændstof ved at udnytte idvandet. Er man i en kapsejlads, er udnyttelse af idvandet en helt afgørende faktor. Steder hvor idvand og hovedstrøm slår sammen kan der gå nogle svære uberegnelige søer. Hastig vindpust, der skaber små bølger. Forvarsel om tiltagende vind. J Jagt Jolle Jolle Jomfruer Jomfrurejse Jordbær Traditionel skibstype med en enkelt udelt mast (kutter) Lille båd med årer og ofte med sejl. Tov ført over en blok eller et skivgat. Cirkelformet træskive med tre huller, del af taljelignende anordning til opstramning af vanterne. Et skibs første rigtige togt efter søsætningen. Rund tovværksfender med korkfyld, eller rund luftfyldt plasticfender.

15 K Kabelarhjul Kabelartromle Kabellængde Kabelslået Kabys Kabysrygte Kalv Kappe Kapsejse Karabinhage Kardansk Kast los Kasteblok Katamaran Kending Kiming Kimingen Kineservagt Kinke Kip (Fouten) Kippe Kistebænk Klampe Klare op Klinkbygget Klipperstævn Klos Klyds Klædning Knager Knob Knob Knæ Koffardiskib Kofilnagle Kohale Kontorflag Kordel Kovs Hjul eller tromle på ankerspil. Evt. med udskæringer der passer til ankerkædens led. Se Kabelarhjul. 1/10 sømil = 185,2 meter Venstreslået tovværk. Lukket skibskøkken. Hvis det ikke er et særskilt, aflukket rum, kaldes det for pantry Sladder og rygter af upålidelig karakter. Hjertet i firslået, i flettet tovværk eller wirer. Hugge over. Afskære. Eks. Kappe en trosse. Kuldsejle, vælte, kæntre. Metalkrog, der holdes lukket af fjedermekanisme. Ophængningsmetode der sikrer at kompasset (eller komfuret) altid er vandret. Samme betydning som lad gå. Blok åben i den ene side så et reb hurtigt kan slås om skiven. Vi bruger den ikke. Skib med 2 skrog Man får kending af land, når landet kan øjnes. Den synlige grænselinie mellem himmel og hav. Overgangen mellem fartøjets sider og bund. Gå to vagter uden afløsning. Gå vagt om vagt. Utilsigtet tørn (snoning) på tovværk. Vridning af kordelerne ødelægger tovværket. Revnen mellem tovværkets kordeler. Hilse med flaget. Siddemøbel med indvendig stuveplads under det opklappelige sæde. Fastskruet metal- eller træstykke, der anvende til fastgørelse af fortøjningstov, skøder, fald o.l. Bringe tovværket i orden efter sejlmanøvre. Også at rydde op generelt. Klædningsplankerne er taglagte og er nittet (klinket) sammen. Også ganske udbredt ved træbyggeri på landjorden. Runder indad i modsætning til en jagtstævn der runder udad. Op ad = tæt op ad Eks. Tæt bidevind eller tæt på et sømærke. Åbent beslag med to flanger eller et lukket klyds, hvori fortøjningen lægges, når lønningen/ skandæklisten er højere end kajen eller det sted, hvortil fortøjningen er fastgjort. Skibssidens planker - bordene - danner klædningen. Forlængelsen af skibsrattets egre ud gennem ratkransen. Forskellige knuder der bruges til hver sit formål om bord. Hastighedsangivelse. En sømil (1852meter) udsejlet på en time kaldes en knob. Vinkel-understøtning af træ eller metal. Eks. hvor dæksbjælker samles med bjælkevæger og spanter. Handelsskib der sejler med fragt og el. passagerer. Drejet rundstok i naglebænk til fastgørelse af tovværk. Utaklet tovværkstamp. Firmaflag. (Torm, Mærsk, DFDS, Norden osv.) De tråde, hvoraf et tov eller wire er snoet Galvaniseret jern-, stål-, messing- eller kunststofring, der sættes i tovværkets øjesplejs (eller i sejlets lig )for at skabe et solidt øje.

16 Koøjer Vinduer med kraftig metalramme i skibssiden eller dækshuse. Krapsø Mindre bølger med kort afstand mellem bølgetoppene Kravelbygget Klædningsplankerne danner en glat side og er spigret og boltet på spanterne. Kronometer Nøjagtigt skibsur der følger UTC-tid. Krydstørner 8-talstørner. En klampe belægges med krydstørn. Krænge Vindens pres får skibet til at ligge på skrå. Kuldsejle Kæntre pga. for stor sejlføring. Kuling (stiv, hård, stormende) Vind med hastighed mellem 13 og 24 m/sek. Kurs Beholdne, sejlet eller styret kurs Kuttendækker Gulvkost til rengøring af dæk og dørk Kvejl Et bundt oprullet tovværk. (Man køber tovværk i hele og halve kvejl - ca. 220/110 meter) Kvejle op Rulle tovværk pænt op (altid med solen, ellers kinker det). Kædekasse I denne opbevares ankerkæden under sejlads. Kædepiber Krumme jernrør der leder ankerkæden ned i kædekassen. Kædesjækel Samler og viser ankerkædens længde. For hver ca. 28m (15 favne). Køje Nu fast seng. Tidligere sov man af pladshensyn i hængekøjer. Nu kun i skoleskibe o. l. Køjesæk Sømandens kuffert. Sæk af ravndug, lukkes med et tov eller en lukkesjækkel. Kølevand Søvand, der holder maskinens temperatur konstant og køler udstødningen. Kølhale I gamle dage krængede man skibet for at skrabe, male og reparere skibets bund. Kølhales Barbarisk straf; delinkventen blev, fastgjort til et tov, trukket rundt under skibet. Kølkiste Vandtæt trækiste, hvori sænkekølen befinder sig. Kølsprængt Når et fartøjs stævne synker ned og midten hæves, siger man at det er kølsprængt. Kølsvin Kraftigt, langsgående tømmer, der ligger over bundstokkene og er boltet til kølen. Kølvandsstribe Skibet laver et spor gennem vandet hvor bølgerne er ændret. L Lejder Lig Livline Lodde Log Luffe Luv Luvart Luvgerrig Læ Lægerig Længde Læns Lænse Låring Bådstige eller trappe Kanterne på et sejl. For-, under- og agterlig Sikkerhedsline Måle vanddybden ved hjælp af håndlod eller ekkolod Instrument til måling af bådens fart gennem vandet At ændre kurs nærmere vinden til vindøjet Side er modsat den side, hvor storsejlet føres, altså den side, der er tættest til vinden Samme som luv Betegnelse for båd, der drejer op mod vindøjet, når roret slippes Side af en båd er den side, hvor storsejlet føres, altså den side, der vender længst væk fra vinden Betegnelse for en båd, der falder af fra vindretningen, når roret slippes Ved et steds længde forstås buen af stedets breddeparallel fra 0-meridianen til meridianen gennem stedet Når en sejlbåd sejler en sådan kurs, at vinden kommer ind fra agter. Nøjagtig ret agter = plat læns Sammen som at øse Den del af en båds sider, der er nærmest agterspejlet.

17 M Mandehul Mane Mellemdæk Misvisning Muse Åbning i tank, hvorigennem der er adgang Flytte eks. En trosse for- eller agterefter Et eller flere dæk under hoveddækket Vinklen mellem retvisende nord (=geografisk nord) og magnetisk nord Sikre eks. en sjækkels skruebolt med garn e.lign., så den ikke opgår. N Nathus Nok Træ- eller metalcylinder, hvori spritkompasset er anbragt. Yderste del af rundholt, f.eks. på bom O Om læ Opskud Overetmærke Overhaling Samme som under dæk. Rum og kahytter indvendig Den fremdrift, der er i båden efter, at sejlene er holdt op med at trække Båker, som når de er overet, danner stedlinie Pludselig og hurtig krængning af skibet P Pantry Pariserøje Pejling Plane Position Pulpit Forpulpit Pæletræk Pøs Bådkøkken, når dette ikke er i særligt aflukket rum En ring i sejldugen til fastgørelse af tovværk Retning fra iagttageren til den genstand, der pejles Båden bliver p.g.a. farten løftet op på vandoverfladen, så vandmodstanden bliver minimal Det sted, hvor båden eller en anden genstand er. Kan udtrykkes ved bredde og længde, eller ved retning og afstand fra et kendt punkt Kraftigt, permanent fastgjort stålgelænder, fastboltet til dækket omkring stævnen. Agterpulpit: Tilsvarende stålgelænder omkring agterenden (kaldes også pushpit) Mål for et skibs evne til at øve træk Spand R Radarreflektor Rank Rebe Rumskøds Rundholt Mangesidet metalgenstand, der reflekterer radarimpulser Om båd, der let krænger (i modsætning til stiv) Mindske sejl Når en sejlbåd sejler en hvilken som helst kurs, som blot ikke er bidevind Mast, bom e.l.

18 S Salingshorn Træ- eller metaltværstivere mellem mast og vant for at forbedre afstivningen af masten Scepter Stålstøtte for søgelænder Sejlet distance Den distance, et skib sejler gennem vandet (måles af log) Sejllomme Lange, smalle lommer indsyet i sejlets kappe Sejlpinde Anbringes i sejllommerne for at få sejlet til at stå roligt med en jævn kurs Sejsing Sejldugsstrimler til at beslå et sejl til bom eller stag Selvlæns Vandet kan selv løbe ud, f.eks. fra cockpit Sjækkel Jernbøjle med skruebolt til samling af kæder, wirer eller tovværk. Skamfile Eks. tovværk slides Skral vind Når vinden under sejlads ændrer retning mere i stævn vinden skraller Skot Vægge i skrog Skydekappe Luge i ruftag over kahytsnedgang Skære op At styre båden mere op mod vinden (luffe) Skøde Tovværk, der anvendes til at hale og slække i sejlene Skødebarm Det sejlhjørne, der er nærmest skødet Skødeviser Blok eller øje, hvor skødet går igennem Slingregrej Ting, der sikre, at personer eller genstande holdes på plads, når båden arbejder i søen Slække eller Slæk op Fire ud på tovværket Slør Når en sejlbåd sejler en sådan kurs, at vinden kommer ind mellem halvvind og læns Splejsning Sammenføjning af to tov- eller wireender ved at stikke kordelerne ind og ud mellem hinanden Sprayhood Sejldugskaleche over kahytsnedgangen. Tager af for røgvand (sprøjt) og giver læ Spring Dæksplanets kurve set fra siden. Fortøjning fra stævn og agterud samt fra hæk og forud. Anvendes, når båden ligger langs kaj eller anden båd. Herved undgår man, at båden bevæger sig frem og tilbage i forhold til det, den er fortøjet ved. Spygat Vandafløbshuller i skandæksliste og tilsvarende Stag Stålwire i bådens diametralplan til af stivning af masten Stikke ud Slække Stiv Om båd, når den kraftigt modarbejder krængning (i modsætning til rank) Streg Gammeldags inddeling af kompasset. En streg = 11,25. Anvendes ved udkiggens angivelse af en retning i forhold til skibet Styrbord Bådens højre side set fremefter Styrefart Lige netop fart nok til, at båden lystrer roret Stævnrør Rør gennem bund, hvori propellerakslen fra motoren roterer Svaber Langskaftet kost til rengøring af båden Svaj Når en båd ligger fortøjet til pæl eller anker Svanehals Beslag, der forbinder mast og bom. Beslaget bevirker, at bommen både kan bevæges til siderne samt op og ned 7/8 rig Rigtype, hvor forstaget går til 7/8-del af masten, regnet nedefra Sømil 1 sømil = 1 breddeminut = meter Søventil; (maritim) hane i bådens bund. Disse bør lukkes, når båden ikke benyttes i længere tid

19 T Takling Talje Tilrigning Tilsyneladende vind Tofte Tomme Top-coat Topvant Tot Trimaran Tværs Tørn Tørne til Omvikling af en overskåret tovværksende med garn for at undgå, at tovet løber op Et system af blokke for at forøge trækkraften. Et sådant system findes f.eks. ved storsejlsskødehalet At gøre båden sejlklar Som angivet af bådens vindindikator, d.v.s. kombinationen af den virkelige vind og bådens fart. Vinden vil f.eks. på bidevind se ud til at komme mere fra stævnen, end den gør i virkeligheden Siddebænk i en båd 1 engelsk tomme = 2,54 cm. 1 fod = 12 tommer = 0,305 meter En glasfiberbåds inderste lag polyester Det vant, der når højest på masten i hver side At hale så stramt som muligt (udtales tåt ) Skib med 3 skrog Plan vinkelret på bådens diametralplan (midterlinie) At lægge tovværk rundt om en klampe, pullert eller spil Begynde vagten eller arbejdet U Underdrejet Underslå Undervant Man kan ligge underdrejet i hårdt vejr At fastgøre et sejl til en rundholt Det nederste vant i hver side. Det går ofte op til omkring salingshornet V Vant Vantskrue Vindøjet Masteafstivning, stålwirer på tværs af bådens diametralplan Spændeskrue til regulering af vant Nøjagtig den retning, hvor vinden kommer fra Y Yawl Yoghurtbæger 2-mastet traditionelt sejlskib. Nedsættende om glasfiberfartøjer. Ø Øjesplejsning Øjebolt Fast øje på et reb. Bolt med påsvejset ring til at fastgøre f.eks. en blok.

Kaldes også lænsestag, slørstag eller hækstag. Wire, der går fra mastetop til hækken til støtte for masten Ankerlys

Kaldes også lænsestag, slørstag eller hækstag. Wire, der går fra mastetop til hækken til støtte for masten Ankerlys Vinklen mellem den styrede kurs og den sejlede kurs Afdrift Afrigger At tage hele riggen af båden Agten for tværs En. ca. retning i forhold til båden mellem tværs og agter Agterlys Hvidt lys, der lyser

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla. Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.dk Hvad skal jeg pakke? Følgende udrustningsliste er meget ideel

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Klasseregler: Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Formålet med klassereglerne: Formålet med reglerne er, at bådene på sigt vil blive mere ens, hvad angår rig og sejl. Reglerne

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Optimist Trim Guide fra UK Sails

Optimist Trim Guide fra UK Sails Optimist Trim Guide fra UK Sails Der er ikke nogen præcis facitliste på hvordan vores Optimistsejl skal trimmes. Det afhænger nemlig af flere faktorer, bl.a: Sejlerens vægt Sejlerens fysiske styrke Sejlerens

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226.

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226. Kattegatbåd SVALEN Kort beskrivelse af skibets tidligste historie, som den er fundet og dokumenteret af bådebygger Hans Bendix og Jes Kroman, SKIBSBEVARINGSFONDEN. SVALEN er bygget af bådebygger Andreas

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Reb Indholdsfortegnelse Besnøringer... 2 Filippinerbesnøring... 3 Japansk krydsbesnøring... 4 Krydsbesnøring... 5 Ottetalsbesnøring... 6 Simpel besnøring... 7 Vinkelbesnøring... 8 Rebpleje... 9 Splejsninger...

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer:

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: Linietegning Olle Enderleins konstruktion nr. 395-1 (17/9-1969) eller modificeret udgave dateret d.

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Fokus på tursejlads. Artikel nr. 6

Fokus på tursejlads. Artikel nr. 6 Fokus på tursejlads Artikel nr. 6 Jeg går og glæder mig til den kommende sejlersæson og tænker på de mange muligheder, der ligger i kombinationen: En folkebåd og en hel sommer forude, det er en dejlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Pipaluk mast og cockpitteak.

Pipaluk mast og cockpitteak. Pipaluk mast og cockpitteak. I cockpittet var der jo allerede lavet ny dørk den bag ratsøjlen var knækket, og den over motoren var et must for at sikre at vandet ikke finder den vej ned over motoren. Kistebænkesæderne

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

D. 20. juni 1997 Trimanvisninger for Tejsten Let vind: Frisk vind: Mellemvind: Læns: Hold stor krumning i sejlene. Slæk på bomudhal, Cunningham og hækstag. Skødepunkter for forsejl sættes forud. Der må

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene.

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene. Information om tilrigning af 29er og sejlads tips 1. udgave 29er tilrignings manual 29eren er enkel og tilrigges på få minutter. Du skal først sikre dig at alle fald, vant og forstag er klar og uden knuder.

Læs mere

Nyt fra Søværnet: Stern launching.

Nyt fra Søværnet: Stern launching. Nyt fra Søværnet:. Ingen erfaring i SVN inden for sternlaunching nedsættelse af arbejdsgruppe. 3 principper: VESTKYSTEN HAVØRNEN DAMEN Redningsskibet VESTKYSTEN Fiskeriinspektionsskibet HAVØRNEN DAMEN

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen erer dit rig- og sejltrim l trim af bådens rig. EN gør for at sejle hurtigt. Trimning handler bare i lige så høj grad om at få en komfor- tabel sejlads i al slags vejr. Når jeg er med familien på sommertur,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Havnemanøvre og ankring med sejlbåd

Havnemanøvre og ankring med sejlbåd Havnemanøvre og ankring med sejlbåd I samarbejde med: Side 1 Side 2 Havnemanøvre og ankring med sejlbåd Tekst illustrationer og fotos af Jack Klang Quantum Sail Design Group Annapolis, Md. Indhold Tag

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SOLSEJL / AWNINGS SOLSEJL / SUNSHADE SOLSEJL HÆNGENDE SUNSHADES FREE HANGING SOLSEJL STÅENDE SUNSHADES FREE STANDING

SOLSEJL / AWNINGS SOLSEJL / SUNSHADE SOLSEJL HÆNGENDE SUNSHADES FREE HANGING SOLSEJL STÅENDE SUNSHADES FREE STANDING BLUE PERFORMANCE programmet omfatter tovposer til fald og skøder, solsejl i forskellige versioner, lugecovers med myggenet, en række forskellige afdækninger samt en serie tasker. Alle produkter er professionelt

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide 1 af 13 Behandling af rosportsmateriel, manøvrering m.m. Denne vejledning for roere og styrmænd i Fredericia Roklub, som er skrevet af Danske Studenters Roklub DSR og derefter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

mere info på telefon 62 22 01 17

mere info på telefon 62 22 01 17 RÅD - 10 Dette er et tilbud til nuværende og kommende Folkebådssejlere. Brug disse råd som et redskab til brug ved vedligehold og i en købesituation. Det er på ingen måde en tilkendegivelse af, at Folkebåden

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl.

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. H-BÅD TRIMGUIDE Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. De angivne værdier er erfaringsværdier og kan afhængigt af de enkelte båd- og

Læs mere

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion. KLASSEBESTEMMELSER FOR LUFFE 37 februar 2013 Seneste ændringer ( 2. 9. stk. b & c, 10. stk. b, 15, 16. stk. 1 samt 18. stk. a.) vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2013 i Nyborg.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr.

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr. MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Bygger:.. Bygge:.. Produktionsår:. BB 10 meter Registrerings: Nation Sejl DANSK BB10m KLUB Sejl:... Bygge:... Byggeår:... Ejers Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:...

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE MÅLESKEMAER 2005 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Sejl: DEN... DASP bygge:... Byggeår:... Ejer: Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:... 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 A.11.3 D.8.2

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer.

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer. Yachtskippereksamen af 1. grad Y1NAV1-1/98 Foråret 1998. NAVIGATION Besvarelsestid: Hjælpemidler: 4 timer Lærebog i navigation for skippere, DNA 1992, uddrag af H.O. 249 vol. I (EPOCH 1990) og vol. III,

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Besøg ved Kustbevaktningen (Göteborg) Strandbekämpare 19. februar 2015

Besøg ved Kustbevaktningen (Göteborg) Strandbekämpare 19. februar 2015 Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 15 Offentligt Besøg ved Kustbevaktningen (Göteborg) Strandbekämpare 19. februar 2015 Indledning. I forlængelse af aftale på forsvarsområdet

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler SeaWind klasseregler 1. GENERELT OM KLASSEN: SeaWind er en entypebåd. Klassens mål er kapsejlads, hvor skipperens dygtighed til at trimme og sejle båden vil være afgørende for at vinde. Reglernes hensigt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere