Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser, der både indeholder en negativ indlånsrente og målrettede likviditetstildelinger til bankerne, samtidig med at man ophører med at neutralisere likviditetseffekten af obligationsopkøbene (SMPprogrammet). De pengepolitiske lempelser sikrer, at de korte eurorenter holdes fast forankrede og har samtidig sendt pengemarkedsrenterne ned på et nyt bundniveau. Lempelserne trækker desuden i retning af lavere korte obligationsrenter i euroområdet. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Danmarks Nationalbank fulgte mod vores forventning ikke ECB. Den implicitte danske renteforhøjelse mindsker sandsynligheden for flere renteforhøjelser i Danmark. Prognose for Storbritannien Renterne i USA har nu nået bunden, da der igen er kommet mere gang i økonomien. Desuden har markedet nærmet sig et mere neutralt niveau for positionerne i amerikanske obligationer. Det giver mindre modstand i markedet mod rentestigninger. Internationalt ECB sikrer som nævnt nu, at de korte swaprenter i holdes fastforankrede i en længere periode, og vi venter heller ikke de store stigninger i de 5-årige swaprenter. Vi ser imidlertid en sandsynlighed for højere renter i den lange ende af kurven især for løbetider over 10 år idet ECB s aggressive lempelser kombineret med det økonomiske opsving og den meget lave inflation i euroområdet vil løfte de langsigtede vækst- og inflationsforventninger. Samtidig tror vi, at renterne i USA nu er på bunden, og at de vil stige betydeligt i de kommende 12 måneder. Det vil formentlig smitte af på eurorenterne, og vi venter derfor, at de lange eurorenter stiger mere, end forward-markedet har indregnet. Skandinavien I Danmark ligger de pengepolitiske renter nu over de tilsvarende renter i euroområdet for første gang siden slutningen af Den relative rentestigning har fjernet deprecieringspresset på kronen, og vi venter, at Nationalbanken holder renten i ro i hele prognoseperioden. Den svenske Riksbank ventes at nedsætte renten med 25bp på mødet i juli og vil muligvis samtidig signalere, at der kan komme endnu en rentenedsættelse senere. Vi venter en stejling af den svenske rentekurve fremover. Renterne er faldet betydeligt i Norges samhandelslande, og vi ser derfor en høj sandsynlighed for, at Norges Bank nedjusterer renteprognosen og dermed udskyder den første renteforhøjelse yderligere. Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Danmark... 4 Makro Økonom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro Chefanalytiker Allan Von Mehren Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer juni 2014

3 Prognose for euroområdet Opsvinget fortsætter i euroområdet. Den indenlandske efterspørgsel er vækstmotoren, mens eksportvæksten er faldet lidt efter opbremsningen i USA og Kina i 1. kvartal. Vi venter, at væksten stiger til ca. 0,5 % på kvartalet i 2. halvår, hvor der kommer mere gang i eksporten. Opsvinget understøttes af faldende ledighed, stigende reallønninger og mindre usikkerhed, efter at krisen er kommet under kontrol, samtidig med at efterspørgsel, der i første omgang var blevet udskudt, nu frigøres. Endelig har ECB stillet finansiering til rådighed for bankerne og desuden indikeret, at de er parate til at opkøbe værdipapirer fra bankerne via et såkaldt ABS-program, hvis det er de nye kapitalkrav, der er hovedårsagen til den lave kreditvækst. Inflationen faldt til et bundniveau på 0,5 % i maj og vil sandsynligvis holde sig omkring det niveau frem til 4. kvartal, hvor inflationen ventes at stige til ca. 0,9 %. Inflationen fortsætter op i 2015 til et niveau på 1,1 %. Pengepolitik og pengemarked ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser, der både indeholder en negativ indlånsrente og målrettede likviditetstildelinger (LTRO) til bankerne, samtidig med at man ophører med at neutralisere likviditetseffekten af det eksisterende program for opkøb af obligationer (SMP). ECB vil med den nye målrettede LTRO tilføre bankerne likviditet de næste to år, hvis deres nettoudlån overstiger et fastsat mål. Vores prognose for væksten og inflationen indebærer formentlig, at ECB holder sig i ro i lang tid, men vi udelukker dog ikke et ABS-program. Vi venter, at 3M Euribor-fixingerne falder mod 0,1 % i de kommende måneder som følge af højere likviditet og en lavere rentekorridor. ECB har nu i sikret, at de korte eurorenter holdes forankrede i en længere periode. Vi venter, at de 2-årige swaprenter falder lidt endnu i takt med lavere fixinger. ECB s løfte om at tilføre likviditet i op til fire år til en rente på 0,25 % levner ikke mulighed for synderlige stigninger i de 5-årige swaprenter. Vores prognose for de 5-årige swaprenter ligger under forward-markedet for alle tidshorisonter. Vi ser imidlertid en sandsynlighed for højere renter i den lange ende af kurven især for løbetider over 10 år. For det første ventes ECB s aggressive lempelser kombineret med det økonomiske opsving og den rekordlave inflation at løfte de langsigtede vækst- og inflationsforventninger. For det andet tror vi, at renterne i USA nu er på bunden og vil stige betydeligt i de kommende 12 måneder. Det vil formentlig smitte af på eurorenterne, og vi venter derfor, at de lange eurorenter stiger mere, end der er indregnet i forward-markedet. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig Kilde: Danske Markets EUR-swapkurve Kilde: Danske Markets Tyske statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13-May Jun-14 3-måneders Euribor-rente 10-årig EUR-swaprente juni 2014

4 Prognose for Danmark Den økonomiske vækst steg kraftigt til 0,9 % i 1. kvartal i forhold til kvartalet før. Det skyldes især vejrets positive effekt på tallene og lageropbygning, men bekræfter alligevel indtrykket af, at det nu endelig går fremad i dansk økonomi. Bedringen ser ud til at være fortsat ind i foråret, om end i et mere moderat tempo. Beskæftigelsen er på vej op, og det officielle ledighedstal er nu tæt på niveauet fra før krisen, selv om der dog her er en vis usikkerhed om opgørelsen. Inflationen er fortsat overraskende lav, men fødevarepriserne er nu begyndt at stige, og det bekræfter forventningen om højere inflation fremover. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken har strammet pengepolitikken mere, end markederne havde ventet. Den danske rente er således blevet forhøjet med mindst 30bp set i forhold til euroområdet siden slutningen af april. Det betyder, at det såkaldte fixing-spænd opgjort dag til dag nu er positivt for første gang, siden eurokrisen eskalerede i Det skyldes delvist, at eurokrisen er aftaget, og at Danmark derfor ikke længere er så interessant som sikker havn for investorerne som tidligere, men også at dansk pengepolitik er blevet strammet betydeligt. Faldet i de korte eurorenter har fjernet deprecieringspresset på den danske krone, og vi venter, at Nationalbanken holder renten i ro i hele prognoseperioden. Swapspændet er kørt ud i forhold til euroen som følge af de pengepolitiske stramninger. Vi venter, at rentespændet vil blive udvidet lidt mere fremover, først og fremmest i den korte ende af kurven. Det skyldes især udsigten til lavere pengemarkedsrenter i euroområdet snarere end højere danske renter. Rentespændet i den lange ende af kurven ventes at holde sig mere stabilt, men vi ser en lille sandsynlighed for en udvidelse på kort sigt. Vores prognose ligger under forward-markedet for de 2- og 5-årige renter, men tæt på forward-markedet for det 10-årige segment. DKK Spot +3m +6m +12m REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve d % 3.0 bp Ændring, bp (h-akse) 13-May Jun-14 3-måneders Cibor-rente 10-årig swaprente Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets juni 2014

5 Prognose for Sverige De seneste nøgletal peger på en tvedelt svensk økonomi. Den indenlandske økonomi nyder godt af en positiv udvikling i husholdningernes situation. Fortsat realindkomstfremgang har sammen med pæn jobvækst, lavere renter og højere boligpriser styrket optimismen blandt husholdningerne samt i byggeriet, detailhandlen og den private servicesektor. Det er en situation, der ikke vil ændre sig på kort sigt. Derimod går det stadig kun langsomt fremad med industriproduktionen og eksporten. Den svenske krones styrke ser stadig ud til at tynge fremtidsudsigterne, men den største bekymring er den manglende efterspørgsel på de vigtigste eksportmarkeder i Europa. Når det er sagt, så er det altoverskyggende økonomiske problem for Sverige den lave inflation. Udsigten til fortsat lave lønstigninger i de kommende år betyder, at inflationen vil forblive lav. Vi venter dog, at inflationen når bunden i efteråret. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken ventes at nedsætte renten med 25bp på mødet i juli og vil muligvis samtidig signalere, at der kan komme endnu en rentenedsættelse senere. Selv om markederne i øjeblikket venter rentenedsættelser på lige over 25bp, tror vi, at renterne vil falde yderligere i den lange ende af pengemarkedskurven. Vi venter fortsat, at de korte renter (op til 5 år) vil være under pres givet inflationsudsigterne og den indirekte effekt af yderligere stimuli fra ECB. Da inflationen formentlig fortsat vil give anledning til bekymring, ser vi en sandsynlighed for, at de 5- årige renter vil være faldende. Længere ude på kurven er der mangel på efterspørgsel efter varighed. Pensionssektorens behov for varighed er klart aftaget, idet aktivpriserne er steget, samtidig med at den nye diskonteringskurve har reduceret det lovgivningsmæssige mismatch mellem aktiver og passiver. Vores hovedscenarie er derfor en fortsat stejling af rentekurven især når det gælder de 5-årige renter. Stejlingen kan tiltage, hvis vi får en betydelig stigning i renterne i USA. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 13/05/ /06/ måneders Stibor-rente 10-årig swaprente juni 2014

6 Prognose for Norge Norsk økonomi vokser i øjeblikket en smule mere end ventet. Detailsalget er fortsat på vej op, og det peger mod et solidt vækstbidrag fra privatforbruget igen i 2. kvartal. Den seneste olieinvesteringsundersøgelse skuffede imidlertid, og det ser nu ud til, at olieinvesteringerne vil give et negativt vækstbidrag i Industriproduktionen vokser fortsat trods tegn på svagere tillidsindikatorer (f.eks. PMI), og bruttoledigheden er begyndt at falde efter en stigning i 2. halvår Samtidig synes risikoen for en nedtur på boligmarkedet at være aftagende, da priserne igen er på vej op, omsætningen af boliger stiger på årsbasis, og liggetiden er begyndt at falde. Kerneinflationen er steget pga. den norske krones svækkelse og ligger nu tæt på inflationsmålet på 2,5 %. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank holdt renten uændret på mødet i maj og gentog udmeldingen fra marts om, at renten vil forblive uændret frem til næste sommer. Det er dog muligt, at retorikken bliver blødt op på mødet den 19. juni. Renterne er faldet betydeligt i Norges samhandelslande, og vi ser derfor en høj sandsynlighed for, at Norges Bank nedjusterer renteprognosen og dermed udskyder den første renteforhøjelse yderligere. Den 2-årige swapkurve er generelt fladet ud i år fra ca. 145bp ved årets begyndelse til aktuelt omkring 100bp. De 10-årige renter er fortsat blevet trukket op af det store udbud af lange statsobligationer og en ændring i markedets forventninger til Norges Bank, samtidig med at nogle investorer har haft interesse i at betale fast rente i den lange ende af swapkurven. Det opadgående pres på renterne herfra er imidlertid så rigeligt blevet opvejet af faldet i de lange renter i euroområdet. I den korte ende af kurven har en stejlere norsk FRA-kurve og højere NIBOR-fixinger trukket de 2-årige norske renter op, selv om det pengepolitiske møde for nylig i ECB har trukket i modsat retning. Markedet har på det seneste udskudt den ventede første renteforhøjelse i Norge til begyndelsen af 2016, og renteforhøjelsen kan blive udskudt yderligere efter mødet i Norges Bank den 19. juni. Vi tror dog, at markedet på sigt vil fremrykke de ventede renteforhøjelser igen. Samtidig venter vi, at de 10-årige renter vil stige over hele rentekurven som følge af indenlandske faktorer og stigende lange renter i USA og euroområdet. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13/05/ /06/ måneders Nibor-rente 10-årig swaprente Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets juni 2014

7 Prognose for USA Der er igen kommet mere fart på amerikansk økonomi her i 2. kvartal, og væksten ligger nu på 3-3½ % efter at være bremset op i 1. kvartal. Den negative effekt af det hårde vintervejr, høje lagre og stigningen i obligationsrenterne sidste år aftager nu. Vi venter en vækst på 3-3½ % i 2. halvår på baggrund af store formuestigninger, en pæn reallønsvækst, lav usikkerhed og et robust arbejdsmarked. Den månedlige jobvækst ventes at stige til 250k i løbet af 2. halvår. Kerneinflationen er kravlet lidt op på det seneste og ligger nu på 1,4 % efter at have været nede på 1,1 % i januar. Vi venter, at kerneinflationen gradvist vil nærme sig inflationsmålet på 2 % det kommende år. Pengepolitik og pengemarked Vi venter, at ledigheden fortsætter ned, i takt med at der kommer mere gang i økonomien. Ledigheden lå på 6,3 % i april og nærmer sig dermed det naturlige niveau på 5½ %. Vi venter stigende debat om, hvornår den første renteforhøjelse skal komme, hen over sommeren og efteråret. Renteforhøjelsen kommer formentlig i juni 2015, og den pengepolitiske rente ventes at nå op på 1 % ved udgangen af Vi venter derfor en stejling af den amerikanske pengemarkedskurve de kommende 3-6 måneder. De lange renter i USA har været faldende siden årets begyndelse. Vi mener imidlertid nu, at renterne har nået bunden, og vil begynde at stige i de kommende 3-6 måneder. For det første tror vi, at renteforhøjelserne vil starte, før markedet venter det, og at markedet undervurderer, hvor hurtigt Federal Reserve vil gå frem, når først de begynder at forhøje renten. For det andet er den økonomiske vækst på vej op, og ledigheden vil nærme sig de 5½ % i løbet af det kommende år. For det tredje ser vi nu begyndende tegn på stigende lønninger og inflation. Endelig mener vi, at markedet har nærmet sig et mere neutralt niveau for positionerne i amerikanske obligationer efter at have undervægtet disse tidligere på året. Samlet set betyder dette, at der nu vil være mindre modstand i markedet mod rentestigninger i USA. Vores renteprognose på USA ligger betydeligt over forwardmarkedet for alle løbetider og tidshorisonter, da vi mener, at markedet undervurderer de kommende rentestigninger især næste år, hvor renteforhøjelserne fra Federal Reserve rykker nærmere. USD Spot +3m +6m +12m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer 4.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 13-May Jun-14 3-måneders USD Libor-rente 10-årig swaprente juni 2014

8 Prognose for Storbritannien Seneste tal viser, at britisk økonomi fortsætter fremgangen, der startede i 2013, men opsvinget ser fortsat skrøbeligt ud, idet væksten især skabes i den indenlandske økonomi og indtil for nylig har været meget afhængig af forbruget. Industriproduktionen og byggeriet er dog på vej op i gear, og vi ser dermed et vækstmomentum i en række sektorer. PMI-tallene peger mod høj aktivitet i indeværende kvartal. Vi har oprevideret vækstprognosen til 3,0 % i 2014 og 2,5 % i 2015 (begge + 0,2 procentpoint). Inflationen er i øjeblikket på 1,8 %, og Bank of England venter i den seneste inflationsrapport, at inflationen forbliver under 2 % i en rum tid og kun stiger gradvist. Pengepolitik og pengemarked Ledigheden fortsætter med at falde støt, men Bank of England (BoE) mener fortsat, at der er en ledig produktionskapacitet i økonomien svarende til 1,0-1,5 % af BNP. Vi tror ikke, at en renteforhøjelse er nært forestående. Den lave globale inflation holder prispresset nede, og det britiske pund er fortsat stærkt, samtidig med at Storbritannien har et relativt lavt indenlandsk lønpres. Nogle af medlemmerne i BoE s er imidlertid begyndt at varme forsigtigt op til, at der skal strammes før eller senere. Det betyder formentlig, at fordelingen af stemmer i BoE, snart vil ændre sig. BoE indikerer i referatet af mødet i maj, at timingen af renteforhøjelserne skal vægtes i forhold til tempoet. Mødereferaterne vil formentlig vise stigende uenighed om pengepolitikken i BoE, i takt med at opsvinget fortsætter, og en normalisering af pengepolitikken rykker nærmere. Den første renteforhøjelse kan formentlig ventes i 1. kvartal Vi venter kun mindre rentestigninger i det 5- og 10-årige segment i de næste 3 måneder set i forhold til det aktuelle niveau. Vores renteforventninger bygger delvist på, at vores hovedscenarie for væksten og pengepolitikken er blevet bekræftet, samt på afsmitning især fra renteudviklingen i USA. Der er dog udsigt til stigninger i den korte ende af rentekurven senere på året, når de første renteforhøjelser, der ventes i foråret 2015, rykker nærmere. Vi venter derfor en udfladning af den britiske rentekurve, da de korte renter vil stige mere end de lange. Vores prognose ligger tæt på forward-markedet for alle løbetider på 3 måneders sigt og lidt over forward-markedet på længere sigt, da vi venter lidt mere aggressive renteforhøjelser (25bp per kvartal) end markedet. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13-May Jun-14 3-måneders Libor-rente 10-årig swaprente Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets juni 2014

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet juni 2014

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni 2014

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere