Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser, der både indeholder en negativ indlånsrente og målrettede likviditetstildelinger til bankerne, samtidig med at man ophører med at neutralisere likviditetseffekten af obligationsopkøbene (SMPprogrammet). De pengepolitiske lempelser sikrer, at de korte eurorenter holdes fast forankrede og har samtidig sendt pengemarkedsrenterne ned på et nyt bundniveau. Lempelserne trækker desuden i retning af lavere korte obligationsrenter i euroområdet. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Danmarks Nationalbank fulgte mod vores forventning ikke ECB. Den implicitte danske renteforhøjelse mindsker sandsynligheden for flere renteforhøjelser i Danmark. Prognose for Storbritannien Renterne i USA har nu nået bunden, da der igen er kommet mere gang i økonomien. Desuden har markedet nærmet sig et mere neutralt niveau for positionerne i amerikanske obligationer. Det giver mindre modstand i markedet mod rentestigninger. Internationalt ECB sikrer som nævnt nu, at de korte swaprenter i holdes fastforankrede i en længere periode, og vi venter heller ikke de store stigninger i de 5-årige swaprenter. Vi ser imidlertid en sandsynlighed for højere renter i den lange ende af kurven især for løbetider over 10 år idet ECB s aggressive lempelser kombineret med det økonomiske opsving og den meget lave inflation i euroområdet vil løfte de langsigtede vækst- og inflationsforventninger. Samtidig tror vi, at renterne i USA nu er på bunden, og at de vil stige betydeligt i de kommende 12 måneder. Det vil formentlig smitte af på eurorenterne, og vi venter derfor, at de lange eurorenter stiger mere, end forward-markedet har indregnet. Skandinavien I Danmark ligger de pengepolitiske renter nu over de tilsvarende renter i euroområdet for første gang siden slutningen af Den relative rentestigning har fjernet deprecieringspresset på kronen, og vi venter, at Nationalbanken holder renten i ro i hele prognoseperioden. Den svenske Riksbank ventes at nedsætte renten med 25bp på mødet i juli og vil muligvis samtidig signalere, at der kan komme endnu en rentenedsættelse senere. Vi venter en stejling af den svenske rentekurve fremover. Renterne er faldet betydeligt i Norges samhandelslande, og vi ser derfor en høj sandsynlighed for, at Norges Bank nedjusterer renteprognosen og dermed udskyder den første renteforhøjelse yderligere. Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Danmark... 4 Makro Økonom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro Chefanalytiker Allan Von Mehren Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Analytiker Anders V. Fischer Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer juni

3 Prognose for euroområdet Opsvinget fortsætter i euroområdet. Den indenlandske efterspørgsel er vækstmotoren, mens eksportvæksten er faldet lidt efter opbremsningen i USA og Kina i 1. kvartal. Vi venter, at væksten stiger til ca. 0,5 % på kvartalet i 2. halvår, hvor der kommer mere gang i eksporten. Opsvinget understøttes af faldende ledighed, stigende reallønninger og mindre usikkerhed, efter at krisen er kommet under kontrol, samtidig med at efterspørgsel, der i første omgang var blevet udskudt, nu frigøres. Endelig har ECB stillet finansiering til rådighed for bankerne og desuden indikeret, at de er parate til at opkøbe værdipapirer fra bankerne via et såkaldt ABS-program, hvis det er de nye kapitalkrav, der er hovedårsagen til den lave kreditvækst. Inflationen faldt til et bundniveau på 0,5 % i maj og vil sandsynligvis holde sig omkring det niveau frem til 4. kvartal, hvor inflationen ventes at stige til ca. 0,9 %. Inflationen fortsætter op i 2015 til et niveau på 1,1 %. Pengepolitik og pengemarked ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser, der både indeholder en negativ indlånsrente og målrettede likviditetstildelinger (LTRO) til bankerne, samtidig med at man ophører med at neutralisere likviditetseffekten af det eksisterende program for opkøb af obligationer (SMP). ECB vil med den nye målrettede LTRO tilføre bankerne likviditet de næste to år, hvis deres nettoudlån overstiger et fastsat mål. Vores prognose for væksten og inflationen indebærer formentlig, at ECB holder sig i ro i lang tid, men vi udelukker dog ikke et ABS-program. Vi venter, at 3M Euribor-fixingerne falder mod 0,1 % i de kommende måneder som følge af højere likviditet og en lavere rentekorridor. ECB har nu i sikret, at de korte eurorenter holdes forankrede i en længere periode. Vi venter, at de 2-årige swaprenter falder lidt endnu i takt med lavere fixinger. ECB s løfte om at tilføre likviditet i op til fire år til en rente på 0,25 % levner ikke mulighed for synderlige stigninger i de 5-årige swaprenter. Vores prognose for de 5-årige swaprenter ligger under forward-markedet for alle tidshorisonter. Vi ser imidlertid en sandsynlighed for højere renter i den lange ende af kurven især for løbetider over 10 år. For det første ventes ECB s aggressive lempelser kombineret med det økonomiske opsving og den rekordlave inflation at løfte de langsigtede vækst- og inflationsforventninger. For det andet tror vi, at renterne i USA nu er på bunden og vil stige betydeligt i de kommende 12 måneder. Det vil formentlig smitte af på eurorenterne, og vi venter derfor, at de lange eurorenter stiger mere, end der er indregnet i forward-markedet. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig Kilde: Danske Markets EUR-swapkurve Kilde: Danske Markets Tyske statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13-May Jun-14 3-måneders Euribor-rente 10-årig EUR-swaprente juni

4 Prognose for Danmark Den økonomiske vækst steg kraftigt til 0,9 % i 1. kvartal i forhold til kvartalet før. Det skyldes især vejrets positive effekt på tallene og lageropbygning, men bekræfter alligevel indtrykket af, at det nu endelig går fremad i dansk økonomi. Bedringen ser ud til at være fortsat ind i foråret, om end i et mere moderat tempo. Beskæftigelsen er på vej op, og det officielle ledighedstal er nu tæt på niveauet fra før krisen, selv om der dog her er en vis usikkerhed om opgørelsen. Inflationen er fortsat overraskende lav, men fødevarepriserne er nu begyndt at stige, og det bekræfter forventningen om højere inflation fremover. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken har strammet pengepolitikken mere, end markederne havde ventet. Den danske rente er således blevet forhøjet med mindst 30bp set i forhold til euroområdet siden slutningen af april. Det betyder, at det såkaldte fixing-spænd opgjort dag til dag nu er positivt for første gang, siden eurokrisen eskalerede i Det skyldes delvist, at eurokrisen er aftaget, og at Danmark derfor ikke længere er så interessant som sikker havn for investorerne som tidligere, men også at dansk pengepolitik er blevet strammet betydeligt. Faldet i de korte eurorenter har fjernet deprecieringspresset på den danske krone, og vi venter, at Nationalbanken holder renten i ro i hele prognoseperioden. Swapspændet er kørt ud i forhold til euroen som følge af de pengepolitiske stramninger. Vi venter, at rentespændet vil blive udvidet lidt mere fremover, først og fremmest i den korte ende af kurven. Det skyldes især udsigten til lavere pengemarkedsrenter i euroområdet snarere end højere danske renter. Rentespændet i den lange ende af kurven ventes at holde sig mere stabilt, men vi ser en lille sandsynlighed for en udvidelse på kort sigt. Vores prognose ligger under forward-markedet for de 2- og 5-årige renter, men tæt på forward-markedet for det 10-årige segment. DKK Spot +3m +6m +12m REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve d % 3.0 bp Ændring, bp (h-akse) 13-May Jun-14 3-måneders Cibor-rente 10-årig swaprente Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets juni

5 Prognose for Sverige De seneste nøgletal peger på en tvedelt svensk økonomi. Den indenlandske økonomi nyder godt af en positiv udvikling i husholdningernes situation. Fortsat realindkomstfremgang har sammen med pæn jobvækst, lavere renter og højere boligpriser styrket optimismen blandt husholdningerne samt i byggeriet, detailhandlen og den private servicesektor. Det er en situation, der ikke vil ændre sig på kort sigt. Derimod går det stadig kun langsomt fremad med industriproduktionen og eksporten. Den svenske krones styrke ser stadig ud til at tynge fremtidsudsigterne, men den største bekymring er den manglende efterspørgsel på de vigtigste eksportmarkeder i Europa. Når det er sagt, så er det altoverskyggende økonomiske problem for Sverige den lave inflation. Udsigten til fortsat lave lønstigninger i de kommende år betyder, at inflationen vil forblive lav. Vi venter dog, at inflationen når bunden i efteråret. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken ventes at nedsætte renten med 25bp på mødet i juli og vil muligvis samtidig signalere, at der kan komme endnu en rentenedsættelse senere. Selv om markederne i øjeblikket venter rentenedsættelser på lige over 25bp, tror vi, at renterne vil falde yderligere i den lange ende af pengemarkedskurven. Vi venter fortsat, at de korte renter (op til 5 år) vil være under pres givet inflationsudsigterne og den indirekte effekt af yderligere stimuli fra ECB. Da inflationen formentlig fortsat vil give anledning til bekymring, ser vi en sandsynlighed for, at de 5- årige renter vil være faldende. Længere ude på kurven er der mangel på efterspørgsel efter varighed. Pensionssektorens behov for varighed er klart aftaget, idet aktivpriserne er steget, samtidig med at den nye diskonteringskurve har reduceret det lovgivningsmæssige mismatch mellem aktiver og passiver. Vores hovedscenarie er derfor en fortsat stejling af rentekurven især når det gælder de 5-årige renter. Stejlingen kan tiltage, hvis vi får en betydelig stigning i renterne i USA. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 13/05/ /06/ måneders Stibor-rente 10-årig swaprente juni

6 Prognose for Norge Norsk økonomi vokser i øjeblikket en smule mere end ventet. Detailsalget er fortsat på vej op, og det peger mod et solidt vækstbidrag fra privatforbruget igen i 2. kvartal. Den seneste olieinvesteringsundersøgelse skuffede imidlertid, og det ser nu ud til, at olieinvesteringerne vil give et negativt vækstbidrag i Industriproduktionen vokser fortsat trods tegn på svagere tillidsindikatorer (f.eks. PMI), og bruttoledigheden er begyndt at falde efter en stigning i 2. halvår Samtidig synes risikoen for en nedtur på boligmarkedet at være aftagende, da priserne igen er på vej op, omsætningen af boliger stiger på årsbasis, og liggetiden er begyndt at falde. Kerneinflationen er steget pga. den norske krones svækkelse og ligger nu tæt på inflationsmålet på 2,5 %. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank holdt renten uændret på mødet i maj og gentog udmeldingen fra marts om, at renten vil forblive uændret frem til næste sommer. Det er dog muligt, at retorikken bliver blødt op på mødet den 19. juni. Renterne er faldet betydeligt i Norges samhandelslande, og vi ser derfor en høj sandsynlighed for, at Norges Bank nedjusterer renteprognosen og dermed udskyder den første renteforhøjelse yderligere. Den 2-årige swapkurve er generelt fladet ud i år fra ca. 145bp ved årets begyndelse til aktuelt omkring 100bp. De 10-årige renter er fortsat blevet trukket op af det store udbud af lange statsobligationer og en ændring i markedets forventninger til Norges Bank, samtidig med at nogle investorer har haft interesse i at betale fast rente i den lange ende af swapkurven. Det opadgående pres på renterne herfra er imidlertid så rigeligt blevet opvejet af faldet i de lange renter i euroområdet. I den korte ende af kurven har en stejlere norsk FRA-kurve og højere NIBOR-fixinger trukket de 2-årige norske renter op, selv om det pengepolitiske møde for nylig i ECB har trukket i modsat retning. Markedet har på det seneste udskudt den ventede første renteforhøjelse i Norge til begyndelsen af 2016, og renteforhøjelsen kan blive udskudt yderligere efter mødet i Norges Bank den 19. juni. Vi tror dog, at markedet på sigt vil fremrykke de ventede renteforhøjelser igen. Samtidig venter vi, at de 10-årige renter vil stige over hele rentekurven som følge af indenlandske faktorer og stigende lange renter i USA og euroområdet. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13/05/ /06/ måneders Nibor-rente 10-årig swaprente Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets juni

7 Prognose for USA Der er igen kommet mere fart på amerikansk økonomi her i 2. kvartal, og væksten ligger nu på 3-3½ % efter at være bremset op i 1. kvartal. Den negative effekt af det hårde vintervejr, høje lagre og stigningen i obligationsrenterne sidste år aftager nu. Vi venter en vækst på 3-3½ % i 2. halvår på baggrund af store formuestigninger, en pæn reallønsvækst, lav usikkerhed og et robust arbejdsmarked. Den månedlige jobvækst ventes at stige til 250k i løbet af 2. halvår. Kerneinflationen er kravlet lidt op på det seneste og ligger nu på 1,4 % efter at have været nede på 1,1 % i januar. Vi venter, at kerneinflationen gradvist vil nærme sig inflationsmålet på 2 % det kommende år. Pengepolitik og pengemarked Vi venter, at ledigheden fortsætter ned, i takt med at der kommer mere gang i økonomien. Ledigheden lå på 6,3 % i april og nærmer sig dermed det naturlige niveau på 5½ %. Vi venter stigende debat om, hvornår den første renteforhøjelse skal komme, hen over sommeren og efteråret. Renteforhøjelsen kommer formentlig i juni 2015, og den pengepolitiske rente ventes at nå op på 1 % ved udgangen af Vi venter derfor en stejling af den amerikanske pengemarkedskurve de kommende 3-6 måneder. De lange renter i USA har været faldende siden årets begyndelse. Vi mener imidlertid nu, at renterne har nået bunden, og vil begynde at stige i de kommende 3-6 måneder. For det første tror vi, at renteforhøjelserne vil starte, før markedet venter det, og at markedet undervurderer, hvor hurtigt Federal Reserve vil gå frem, når først de begynder at forhøje renten. For det andet er den økonomiske vækst på vej op, og ledigheden vil nærme sig de 5½ % i løbet af det kommende år. For det tredje ser vi nu begyndende tegn på stigende lønninger og inflation. Endelig mener vi, at markedet har nærmet sig et mere neutralt niveau for positionerne i amerikanske obligationer efter at have undervægtet disse tidligere på året. Samlet set betyder dette, at der nu vil være mindre modstand i markedet mod rentestigninger i USA. Vores renteprognose på USA ligger betydeligt over forwardmarkedet for alle løbetider og tidshorisonter, da vi mener, at markedet undervurderer de kommende rentestigninger især næste år, hvor renteforhøjelserne fra Federal Reserve rykker nærmere. USD Spot +3m +6m +12m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer 4.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 13-May Jun-14 3-måneders USD Libor-rente 10-årig swaprente juni

8 Prognose for Storbritannien Seneste tal viser, at britisk økonomi fortsætter fremgangen, der startede i 2013, men opsvinget ser fortsat skrøbeligt ud, idet væksten især skabes i den indenlandske økonomi og indtil for nylig har været meget afhængig af forbruget. Industriproduktionen og byggeriet er dog på vej op i gear, og vi ser dermed et vækstmomentum i en række sektorer. PMI-tallene peger mod høj aktivitet i indeværende kvartal. Vi har oprevideret vækstprognosen til 3,0 % i 2014 og 2,5 % i 2015 (begge + 0,2 procentpoint). Inflationen er i øjeblikket på 1,8 %, og Bank of England venter i den seneste inflationsrapport, at inflationen forbliver under 2 % i en rum tid og kun stiger gradvist. Pengepolitik og pengemarked Ledigheden fortsætter med at falde støt, men Bank of England (BoE) mener fortsat, at der er en ledig produktionskapacitet i økonomien svarende til 1,0-1,5 % af BNP. Vi tror ikke, at en renteforhøjelse er nært forestående. Den lave globale inflation holder prispresset nede, og det britiske pund er fortsat stærkt, samtidig med at Storbritannien har et relativt lavt indenlandsk lønpres. Nogle af medlemmerne i BoE s er imidlertid begyndt at varme forsigtigt op til, at der skal strammes før eller senere. Det betyder formentlig, at fordelingen af stemmer i BoE, snart vil ændre sig. BoE indikerer i referatet af mødet i maj, at timingen af renteforhøjelserne skal vægtes i forhold til tempoet. Mødereferaterne vil formentlig vise stigende uenighed om pengepolitikken i BoE, i takt med at opsvinget fortsætter, og en normalisering af pengepolitikken rykker nærmere. Den første renteforhøjelse kan formentlig ventes i 1. kvartal Vi venter kun mindre rentestigninger i det 5- og 10-årige segment i de næste 3 måneder set i forhold til det aktuelle niveau. Vores renteforventninger bygger delvist på, at vores hovedscenarie for væksten og pengepolitikken er blevet bekræftet, samt på afsmitning især fra renteudviklingen i USA. Der er dog udsigt til stigninger i den korte ende af rentekurven senere på året, når de første renteforhøjelser, der ventes i foråret 2015, rykker nærmere. Vi venter derfor en udfladning af den britiske rentekurve, da de korte renter vil stige mere end de lange. Vores prognose ligger tæt på forward-markedet for alle løbetider på 3 måneders sigt og lidt over forward-markedet på længere sigt, da vi venter lidt mere aggressive renteforhøjelser (25bp per kvartal) end markedet. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13-May Jun-14 3-måneders Libor-rente 10-årig swaprente Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets juni

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet juni

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere