Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Så venter vi på centralbankerne"

Transkript

1 Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske og tyske statsobligationer. Renten på den 10-årige tyske statsobligation ligger derfor nu på det laveste niveau siden april Obligationsrentefaldet er gået hånd i hånd med stigende frygt for en mere alvorlig opbremsning i verdensøkonomien i en situation, hvor det globale inflationspres i forvejen er meget lavt. Markedets inflationsforventninger er faldet i år både i USA og euroområdet, hvilket også har været med til at trække de nominelle renter ned. Faldet i de 10-årige renter i USA og Tyskland skyldes desuden, at forventningerne til pengepolitikken har ændret sig. Markedet venter nu, at ECB nedsætter renten med 10bp på mødet i marts, og at der kommer mindst en rentenedsættelse mere i I USA tror markedet ikke længere på renteforhøjelser i Her indregnes den første renteforhøjelse ikke før sidst i 2017, og markedet har flirtet med tanken om rentenedsættelser i Chefen for ECB, Mario Draghi, anslog en meget forsigtig tone på rentemødet i slutningen af januar, og vi venter nu, at ECB nedsætter indlånsrenten med 10bp i marts og indfører et system med to indlånsrenter for at begrænse omkostningerne for banksektoren. Vi regner desuden med, at statsobligationsopkøbene fremrykkes, så ECB vil opkøbe for 80 mia. euro om måneden i perioden fra marts til maj, mens de samlede opkøb holdes uændrede. De svagere vækst- og inflationsudsigter i euroområdet betyder sammen med forventningen om flere pengepolitiske lempelser, at den hidtil ventede lille stigning i den 10-årige statsobligationsrente nu ser ud til at være rykket langt ud i horisonten. Med udsigt til, at ECB fremrykker statsobligationsopkøbene, samt risiko for, at den generelle usikkerhed forstærkes, kan Tyskland meget vel blive det næste land efter Schweiz og Japan hvor de 10-årige obligationsrenter går i minus. Vi venter imidlertid fortsat et pres for højere obligationsrenter på 12 måneders sigt pga. afsmitning fra de lange renter i USA senere i Vi tror stadig fuldt og fast på, at ECB vil kunne holde de 2- og 5-årige renter i skak med statsobligationsopkøbene og en indlånsrente på minus 0,4 %. Vi venter heller ikke de store stigninger i obligationsrenterne i USA i de kommende måneder. Federal Reserve vil formentlig anslå en mere neutral tone på det næste rentemøde. Vi tror imidlertid fortsat, at stresset i markedet vil aftage på lidt længere sigt, og at renteforhøjelserne vil blive genoptaget, især fordi ledigheden stadig er meget lav. De amerikanske obligationsrenter vil derfor begynde at stige igen, selv om renterne i den lange ende af kurven holdes nede af de pengepolitiske lempelser i euroområdet og Japan. Danmark ventes at følge ECB Vi regner med, at Danmarks Nationalbank følger den ventede rentenedsættelse i euroområdet og dermed igen nedsætter indskudsbevisrenten til -0,75 %. Den svenske Riksbank nedsatte indlånsrenten med 15bp til -0,50 % på sidste uges møde som reaktion på den lave inflation. Vi venter ikke flere rentenedsættelser i Sverige, men statsobligationsopkøbene forlænges sandsynligvis. I Norge ventes den lave oliepris at udløse en sidste rentenedsættelse til 0,50 % i næste måned. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Renter USA... 7 Makro & Renter Analytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt februar

3 Prognose for euroområdet Den vedvarende uro på finansmarkederne øger risikoen for, at den økonomiske vækst ikke stiger så meget, som vi venter, i 2016, da den generelle usikkerhed kan smitte negativt af på erhvervs- og forbrugertilliden. Den årlige inflation steg til 0,4 % i januar, men ventes at falde igen allerede her i februar som følge af en basiseffekt i olieprisen i 1. halvår. Vi venter, at inflationen kommer ned på omkring -0,1 % medio 2016 for så at stige til over 1,0 % i 2. halvår. Chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, anslog en meget forsigtig tone på rentemødet i slutningen af januar, og vi venter nu, at ECB nedsætter indlånsrenten med 10bp og indfører et system med to indlånsrenter for at begrænse omkostningerne for banksektoren. Faldet i markedets inflationsforventninger, der har sendt renten på 5Y5Y inflations-swaps ned under 1,45 %, har skabt stor bekymring hos ECB, og vi regner også med, at centralbanken fremrykker statsobligationsopkøbene, så de vil opkøbe for 80 mia. euro om måneden i perioden marts til maj, mens de samlede opkøb holdes uændrede. Vi venter, at ECB fortsat vil signalere, at de lægger vægt på en meget lempelig pengepolitik, og de vil sandsynligvis fastholde formuleringen i den pengepolitiske udmelding om, at renten vil forblive på det nuværende eller et lavere niveau i en længere periode, hvilket betyder, at markedet fortsat vil indregne flere rentenedsættelser i euroområdet. De svagere vækst- og inflationsudsigter i euroområdet betyder sammen med forventningen om flere pengepolitiske lempelser, at den hidtil ventede lille stigning i den 10-årige statsobligationsrente nu ser ud til at være rykket langt ud i horisonten. Med udsigt til, at ECB på mødet i marts vil annoncere en fremrykning af statsobligationsopkøbene, kan Tyskland meget vel blive det næste land efter Schweiz og Sverige hvor de 10-årige obligationsrenter går i minus. Vi venter imidlertid fortsat et pres for højere obligationsrenter på 6-12 måneders sigt som følge af afsmitning fra den lange ende af den amerikanske rentekurve senere i Vi tror stadig fuldt og fast på, at ECB vil kunne holde de 2- og 5-årige renter i skak med statsobligationsopkøbene og en indlånsrente på minus 0,4 %. Vi venter derfor stadig en lille stejling af den 2- og 5- årige eurokurve. Desuden ventes 3-måneders Euribor-fixingerne at forblive under nul i hele prognoseperioden. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Tyske statsobligationer 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Jan Feb-16 3-måneders Euribor-rente februar

4 Prognose for Danmark Vi får flere og flere indikationer af, at Danmark har haft en vækstfremgang i 4. kvartal 2015 på baggrund af eksportudviklingen samt det indenlandske forbrug og de indenlandske investeringer. Jobskabelsen er også fortsat i en god gænge. Inflationen steg som ventet lidt i januar pga. såkaldte basiseffekter, men da olieprisen er faldet igen i år, venter vi ikke, at inflationen kommer op over 1 % før i september. Danmarks Nationalbank (DN) intervenerede for 8 mia. kroner i valutamarkedet i januar. Det er relativt beskedent og indikerer, at den selvstændige danske renteforhøjelse på 10bp til minus 0,65 % i begyndelsen af januar har mindsket presset for en svagere krone og behovet for intervention til støtte for kronen. Hvis ECB som ventet nedsætter renten med 10bp i marts, tror vi, at DN vil følge efter og nedsætte indskudsbevisrenten til minus 0,75 % igen. Det er efter vores vurdering den nedre grænse for den ledende rente i Danmark. Det er imidlertid vanskeligt at forudsige, om Danmark nu også vil følge ECB, da kronen ligger noget svagere end centralpariteten på 7, Vi er på et niveau, hvor DN tidligere har interveneret i valutamarkedet. Det er derfor også muligt, at DN vil benytte sig af en kommende rentenedsættelse i euroområdet til at indsnævre rentespændet yderligere. Hvis den ledende rente igen kommer ned på den nedre grænse (-0,75 %), kan DN desuden vælge at forhøje bankernes folioramme for at lette presset på bankerne fra de negative renter. Da kronen ligger svagere end centralpariteten, kan det også blive nødvendigt at indsnævre rentespændet til euroen yderligere. I det tilfælde vil DN formentlig følge den normale reaktionsfunktion, hvilket betyder, at en valutaudstrømning på mia. kroner vil udløse en ny renteforhøjelse. et ligger til en normalisering af de danske pengemarkedsrenter i løbet af Aktuelt venter markedet, at 1-måneds CITA-renten vil ligge på niveau med 1- måneds EONIA-renten i 2. kvartal, og at rentespændet til euroområdet derefter bliver positivt. Vores prognose for indskudsbevisrenten ligger derfor stadig noget under markedets forventninger. Vi tror fortsat, at det betydelige danske betalingsbalanceoverskud vil sikre, at Nationalbankens rente kan forblive under eurorenten på kort sigt. Vi venter derfor også, at rentespændet til Tyskland vil køre lidt ind i I det 10-årige segment venter vi et lille pres for højere renter pga. afsmitning fra USA, og vi venter en stejling af den 2- og 5-årige rentekurve i måneders CIBOR-fixingerne ventes at forblive tæt på nul, mens 3-måneders fixingerne sandsynligvis vil bevæge sig længere ned under nul i DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % Statsobligationer bp 0 Ændring, bp (h-akse) 15-Jan Feb M Cibor-rente februar

5 Prognose for Sverige Riksbanken nedsatte renten med 15bp (til -0,5 %) den 11. februar. Det skyldtes, at inflationen har været lavere end ventet i de seneste måneder, at huslejerne og olieprisen også har ligget under det forventede, og at der er udsigt til flere pengepolitiske lempelser bl.a. i euroområdet. Vores inflationsprognose ligger fortsat under Riksbankens (reviderede) forventninger, og vi ser derfor en sandsynlighed for flere pengepolitiske lempelser. Vi udelukker ikke, at det vil ske i form af rentenedsættelser, men vi tror, at renten vil blive holdt i ro indtil videre, og at Riksbanken til april vil annoncere, at statsobligationsopkøbene forlænges med et kvartal (50 mia. svenske kroner), så de kommer til at løbe til og med september. Det er værd at lægge mærke til den forholdsvis stejle svenske rentekurve ud til ca. fem år. Markedet venter fortsat renteforhøjelser fra begyndelsen af næste år, hvilket vi dog mener er for tidligt. Vi har endnu ikke set en effekt af nedturen på aktiemarkedet, som begyndte i starten af december (vi har stadig kun meget få tal for perioden), men hvis den pessimistiske stemning på markederne fortsætter, er vi dog overbeviste om, at det vil afspejle sig i makrotallene. Den svenske rentekurve ser dog stadig for stejl ud selv uden svagere nøgletal, da vi har svært ved at tro, at Riksbanken vil kunne afvige særligt meget fra Den Europæiske Centralbanks kurs uden at risikere en styrkelse af den svenske krone. Derfor mener vi, at rentekurven skal være stejlere for løbetider over 5 år og mindre stejl indtil de 5-årige løbetider (der skal med andre ord være mindre krumning på kurven). Når det er sagt, skal det indrømmes, at der er en del usikkerhed om, hvor renterne skal hen på kort sigt. De 10-årige SEK-swaprenter er trods alt faldet 50bp siden årsskiftet, så det vil ikke være overraskende, hvis der sker en korrektion på et tidspunkt. Ellers er grundlaget for de lave obligations- og swaprenter stort set intakt. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/01/ /02/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets februar

6 Prognose for Norge. Vi venter, at Norges Bank nedsætter renten med 25bp til 0,50 % på rentemødet den 17. marts. På mødet den 17. december sidste år indikerede Norges Bank en stor sandsynlighed for en rentenedsættelse til marts. Siden da er olieprisen faldet. Der er ikke de store udsigter til en bedring på oliemarkedet på kort sigt. Prisen på råolie har ligget omkring 30 dollar pr. tønde i de seneste uger et niveau, der i sig selv bør kunne udløse en rentenedsættelse til marts. En rentenedsættelse ser faktisk mere eller mindre ud til at være et fait accompli, når man også tager i betragtning, at renterne er faldet blandt Norges handelspartnere. Det gælder ikke mindst i Sverige, hvor Riksbanken nedsatte renten mere end ventet, og i USA, hvor markedet nu ser ud til at have mistet troen på renteforhøjelser. Norges Bank undlod at nedsætte renten i marts sidste år til trods for, at de havde signaleret, at der kunne blive tale om lempelser, og at de økonomiske nøgletal havde skuffet i forhold til forventningerne. Beslutningen om ikke at sætte renten ned er blevet stærkt kritiseret, og Norges Bank vil formentlig ikke gentage fejlen denne gang. Opbremsningen i den globale økonomi og olienedturen forplanter sig kun langsomt til den norske fastlandsøkonomi. De traditionelle eksportvirksomheder nyder godt af en meget svag norsk krone, og boligmarkedet er samtidig begunstiget af de rekordlave renter, hvilket sammen med et højt offentligt forbrug holder gang i byggeriet. Ledigheden stiger kun langsomt, da nedturen i oliesektoren og den svage norske krone reducerer importen af arbejdskraft. Muligheden for negative renter i Norge bør ikke ignoreres. Det er imidlertid også muligt, at regeringen vil foretrække at bruge finanspolitikken til at modvirke effekten af olienedturen i 2016 og 2017 for ikke at strække pengepolitikken for langt. Samlet set venter vi en stigning i den korte end af rentekurven, da markedet aktuelt forventer, at Norges Banks ledende rente vil ligge under 0,25 % ved udgangen af Vi regner med, at den ventede rentenedsættelse til marts vil markere bunden for de pengepolitiske renter i denne omgang. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.2 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/01/ /02/ vil imidlertid byde på udfordringer for norsk økonomi, når vi sammenligner med udlandet. Vi venter et relativt stabilt rentespænd til Europa i den lange ende af kurven fremover. 3-måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets februar

7 Prognose for USA Usikkerheden på finansmarkederne og den voksende risiko for en systemisk krise betyder efter vores vurdering, at Federal Reserve vil undlade at forhøje renten, indtil markederne er faldet til ro. Det går stadig godt på det amerikanske arbejdsmarked, men udsigterne er blevet mere usikre på grund af stramningen af de finansielle forhold på det seneste og risikoen for en global systemisk krise. Fed kan dog tillade sig at se tiden an, da kerneinflationen ligger pænt under inflationsmålet på 2 %, samtidig med at inflationsforventningerne er faldende (både i markedet og i spørgeundersøgelserne), og at løninflationen kun er steget moderat. Vi forventer, at Federal Reserve vil nedjustere deres renteforventninger på mødet den 16. marts og dermed signalere to-tre renteforhøjelser i år. Samtidig ventes de at melde ud, at renten vil blive holdt i ro, indtil der er mere klarhed om situationen. Vores hovedscenarie er, at den aktuelle panik i markedet ikke vil udvikle sig til en systemisk finanskrise. Risikoen er dog steget, og vi venter, at de strammere finansielle forhold vil smitte negativt af på den globale vækst. Federal Reserve vil formentlig gerne have mere vished for, at inflationen udvikler sig i den rigtige retning, og at den økonomiske vækst vil ligge over det potentielle niveau, før de går videre med renteforhøjelserne. Vi venter derfor nu, at Fed holder sig i ro indtil mødet i september, da det formentlig vil vare noget, før usikkerheden om fremtidsudsigterne fortager sig. Markedet har i betydelig grad neddroslet forventningerne om renteforhøjelser i USA, siden vi udsendte renteprognosen for januar, jf. Renteprognose: Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne China, 19. januar, og markedet venter nu ikke den første renteforhøjelse før sidst i Desuden er de lange renter faldet, og den 2- årige rentekurve er fladet ud til omkring 80bp, idet de 10-årige renter er faldet markant som følge af den finansielle uro. Vi venter ikke de store stigninger i obligationsrenterne i de kommende måneder, da finansmarkederne sandsynligvis fortsat vil være præget af pessimisme. Stresset i markedet vil imidlertid aftage på lidt længere sigt, og renteforhøjelserne vil blive genoptaget. Det betyder, at de amerikanske obligationsrenter vil stige, selv om renterne i den lange ende af kurven holdes nede af de pengepolitiske lempelser i euroområdet og Japan. Vores renteprognose på USA ligger stadig over forward-markedet. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h.akse) 15-Jan Feb-16 3-måneders USD Libor-rente februar

8 Prognose for Storbritannien Det første BNP-tal viste, at britisk økonomi voksede 0,5 % på kvartalsbasis i 4. kvartal 2015 mod 0,4 % i 3. kvartal. Bedringen skyldtes hovedsagelig en stigning i produktionen af tjenesteydelser på 0,7 %. Samlet set faldt væksten i 2015 i forhold til 2014 (til 2,2 % fra 2,9 %). PMI-tallene peger fortsat på vækst i de kommende kvartaler, og vi venter stadig pæn vækst i britisk økonomi i Den seneste uro på finansmarkederne og ikke mindst den kommende folkeafstemning om EU-medlemskab kan dog skabe øget usikkerhed, hvilket kan påvirke investeringerne og privatforbruget. Dette udgør en væsentlig risikofaktor i forhold til den økonomiske vækst i det kommende år. Vi venter nu først, at Bank of England (BoE) forhøjer renten i februar 2017 (mod tidligere maj 2016). Der er flere grunde til, at vi tror, at renten vil blive holdt i ro i en længere periode: 1) inflationen og lønvæksten er lav, 2) inflationsforventningerne er faldet, 3) risikoen for en Brexit skaber usikkerhed, og 4) andre centralbanker signalerer fokus på en fortsat lempelig pengepolitik, og der ventes flere lempelser i euroområdet og Japan. Samtidig har markedet kraftigt neddroslet forventningerne til renteforhøjelser i USA. Udsættelsen af den første renteforhøjelse fra BoE betyder i kombination med den nylige svækkelse af det britiske pund og det globale rentefald, at vi nu tror mindre på stigende renter i Storbritannien på kort sigt. Vi har derfor nedjusteret prognosen for GBPrenteswaps på 1, 3 og 6 måneders sigt med 20-30bp over hele kurven og venter nu en relativt flad udvikling i de britiske renter i de kommende 1-3 måneder. Der er dog allerede indregnet betydelige negative forventninger til britisk økonomi i markedet, og det britiske pengemarked ser næsten 50 % sandsynlighed for en rentenedsættelse inden udgangen af Dette står i stærk kontrast til forventningen hos en enig rentekomite i BoE om, at den næste renteændring vil være en forhøjelse. Markedet venter den første fulde renteforhøjelse på 25bp i april 2019 og regner kun med, at den vil blive fulgt af en enkelt renteforhøjelse mere året efter. Når BoE går i gang med at forhøje renten, vil det formentlig ske i et tempo på tre renteforhøjelser om året, og vi venter, at den ledende rente vil nå op på 1,25 % inden udgangen af Det ventes at trække markedsrenterne i Storbritannien op på mellemlangt sigt. Vi venter nu en 5-årige britisk swaprente på 1,75 % på 12 måneders sigt (mod tidligere 2,15 %), og vores 6- og 12-månders prognose ligger over forwardmarkedet for alle løbetider. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 2.1 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Jan Feb-16 3-måneders Libor-rente februar

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m februar

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse februar

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august 16. august 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering med prognose 15. august Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5-

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere