Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget sig nedad det meste af året, og nøgletallene understøtter indtrykket af, at det lysner for amerikansk økonomi. Samtidig fortsætter europæisk økonomi med at skuffe, og Den Europæiske Centralbank kæmper en desperat kamp for at understøtte det skrøbelige opsving. Det er lykkedes ECB at trække de korte renter ned, men de har endnu ikke haft held til at løfte vækst- og inflationsforventningerne i euroområdet. Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Internationalt Vi venter stadig, at den amerikanske centralbank forhøjer renten i april Der er udsigt til højere markedsrenter i USA, da væksten og inflationen er på vej op, og markederne samtidig venter, at Fed vil gå relativt forsigtigt frem med renteforhøjelserne. ECB sætter ikke renten længere ned, men er indstillet på en betydelig udvidelse af balancen, og de eksisterende pengepolitiske midler kan derfor meget vel blive suppleret med opkøb af statsobligationer. Vi ser blot en lille risiko for, at eurorenterne overrasker opad i prognoseperioden. Vores prognose ligger kun over forward-markedet i den meget lange ende af kurven. Renteprognosen for USA ligger over forward-markedet for alle løbetider, og vi venter derfor, at det amerikanske rentespænd i forhold til euroområdet vil køre lidt længere ud, selv om det allerede er rekordhøjt. Bank of England bliver den første af de store centralbanker, der strammer op. Det sker formentlig i januar 2015, og vi venter rentestigninger i de kommende måneder. Skandinavien Vi tror, at Danmarks Nationalbank vil intervenere i valutamarkedet for at svække kronen, og at de vil nedsætte indskudsbevisrenten med 10bp til minus 0,15 %, inden for de kommende tre måneder. Dermed er der udsigt til en gradvis indsnævring af swaprentespændet til euroen. Svensk økonomi kan formentlig ikke vente mere hjælp fra Riksbanken efter rentenedsættelsen på 50bp i juli, medmindre den økonomiske situation forværres betydeligt. Der er stadig ikke udsigt til rentenedsættelser i Norge, men de forsigtige udmeldinger fra Norges Bank om pengepolitikken sætter en grænse for, hvor meget obligationsrenterne kan stige. Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktører: Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders V. Fischer Danmark... 4 Makro Økonom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders V. Fischer Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro Chefanalytiker Allan Von Mehren Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders V. Fischer Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer september

3 Prognose for euroområdet Opsvinget er blevet svækket i 2014, og euroområdet havde nulvækst i 2. kvartal set i forhold til kvartalet før. Tillidsindikatorerne peger mod en fortsat afmatning på kort sigt, men vi venter en teknisk vending i 3. kvartal, hvor der vil være flere arbejdsdage. Vi ser også tegn på, at eksportvæksten er på vej op igen efter et svagt 2. kvartal, der formentlig skyldtes lav vækst i USA og Kina i 1. kvartal. Vi venter fortsat lave tillidsindikatorer og lav aktivitet på kort sigt, men der er udsigt til en ny fremgang mod slutningen af 2014, idet den økonomiske vækst i euroområdet vil nyde godt af højere vækst i USA og Kina og en svagere valuta. Inflationen er faldet kraftigt til 0,3 % på årsbasis, især som følge af lavere prisstigninger på fødevarer. Vi venter, at inflationen stiger gradvist fremover, da fødevarepriserne formentlig vil stige, og kerneinflationen ser ud til at nå bunden. Pengepolitik og pengemarked Den Europæiske Centralbank har lempet pengepolitikken betydeligt i de seneste måneder. Renten er således nedsat til under nul, og ECB har desuden lanceret nye likviditetstildelinger til bankerne (TLTRO) og indledt et nyt program for opkøb af værdipapirer i ABS-markedet ( asset-backed securities ) og realkreditobligationer. Centralbanken er indstillet på en betydelig udvidelse af balancen, og de eksisterende pengepolitiske midler kan derfor meget vel blive suppleret med opkøb af statsobligationer. Vi venter, at 3-måneders Euribor-fixingerne falder lidt endnu, men holder sig over nul. Vores prognose for rente-fixingerne på pengemarkedet ligger en anelse under forward-markedet. ECB har med de fortsatte rentenedsættelser, der har bragt renterne endnu længere ned under nul, og viljen til at øge balancen betydeligt sikret, at eurorenterne vil forblive lave over en bred kam. Vi venter derfor, at renterne op til det 5-årige segment vil holde sig stabile i prognoseperioden. Flere (kvantitative) pengepolitiske lempelser vil dog kunne trække de 10-årige renter en anelse ned, men vi tror, at denne effekt vil blive delvist opvejet af højere statsobligationsrenter i USA. Nettoresultatet ventes at være en gradvis stigning i de tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt. Vi venter lavere swapspænd i det 5-10-årige segment, og swaprenterne kan derfor falde lidt yderligere. Over de kommende måneder ser vi kun, at renterne overrasker opad i den meget lange ende af kurven. Det gælder især, hvis renterne i USA stiger kraftigt i sidste del af EUR Spot +3m +6m +12m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Aug Sep-14 3-måneders Euribor-rente september

4 Prognose for Danmark Nationalregnskabstallene skuffede i 2. kvartal med et fald i BNP på 0,3 %. Faldet skyldtes især en nedgang i eksporten på 1,6 %, idet Danmark ser ud til at være blevet påvirket kraftigere end mange andre lande af den generelle økonomiske afmatning i Europa. Der var imidlertid fortsat pæn underliggende vækst i privatforbruget, og hvis vi får ret i, at opbremsningen i Europa kun er midlertidig, er der lagt op til ny vækst i dansk økonomi. Indikatorerne tegner dog ikke noget klart billede af udviklingen i 3. kvartal. Inflationen er faldet igen, bl.a. fordi fødevarepriserne er blevet trukket ned af billigere mælk, men også som følge af mere tekniske faktorer. Vi venter kun en lille stigning i inflationen i Pengepolitik og pengemarked Danmarks Nationalbank fulgte rentenedsættelsen i euroområdet i september og nedsatte indskudsbevisrenten med 10bp til minus 0,05 %. Udlåns- og foliorenten blev holdt uændret på hhv. 0,20 % og 0,00 %, hvilket i realiteten er den nedre grænse for begge renter. Kronen er blevet styrket mod euroen siden august og ligger nu i Nationalbankens interventionszone. Det opadgående pres på kronen er blevet forstærket, siden vi udsendte vores foreløbige prognose, jf. FX Edge: DN to cap DKK appreciation with a 10bp rate cut in 3M, 2. september. Vi tror derfor fortsat, at Nationalbanken må intervenere i valutamarkedet for at svække kronen, og at de må nedsætte indskudsbevisrenten med 10bp til minus 0,15 %, inden for de kommende tre måneder. En rentenedsættelse på 10bp vil formentlig være tilstrækkelig til at dæmme op for presset på kronekursen, og vi venter derfor, at Nationalbanken holder indskudsbevisrenten uændret på 3-6 måneders sigt. Swaprentespændet i forhold til euroen er kørt noget ind, men det er især sket i den korte ende af rentekurven. Indsnævringen i rentespændet er sket fra et højt niveau, og vi ser en pæn sandsynlighed for, at spændet kører yderligere ind i de kommende måneder. En selvstændig dansk rentenedsættelse vil understøtte en fortsat indsnævring af rentespændet, idet spændet mellem Cibor- og Euribor-fixingen ventes at falde. Vores renteprognose for Danmark ligger derfor under forward-markedet for alle løbetider op til 10 år. Vi ser i øjeblikket kun en risiko for, at renterne overrasker opad i den meget lange ende af rentekurven (30 år). DKK Spot +3m +6m +12m REPO M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % Statsobligationer 0.0 bp Ændring, bp (h-akse) 15-Aug Sep-14 3M Cibor-rente september

5 Prognose for Sverige De svenske nøgletal har generelt været skuffende i de sidste par måneder, og det har lagt en dæmper på de økonomiske udsigter. Vi venter nu en vækst på blot 2 % både i 2014 og Som tidligere er det den faldende nettoeksport, der tynger væksten, og der er ikke udsigt til en ændring i denne situation, så længe opsvinget i euroområdet ikke formår at bide sig fast. Vi ser en stigende risiko for, at højere skatter og indgreb over for realkreditlån vil holde privatforbruget nede i De langsigtede inflationsforventninger er fortsat afdæmpede og ligger langt under inflationsmålet, hvilket skyldes den fortsat lave lønvækst. Vi tror dog, at en svagere svensk krone vil kunne stimulere aktiviteten i svensk økonomi. Pengepolitik og pengemarked Vi forventer ikke mere hjælp til økonomien fra Riksbankens side efter rentenedsættelsen på 50bp i juli. Inflationen ventes at stige i efteråret og har indtil videre ligget på niveau med eller en anelse over Riksbankens prognose. Da Riksbanken desuden stadig ser med bekymring på udviklingen på boligmarkedet, vil det formentlig kræve en væsentlig forværring af økonomien, før der eventuelt kan blive tale om flere stimuli. Vi venter en første renteforhøjelse medio FRA-kurven er meget flad, og vi venter, at pengemarkedsrenterne vil være solidt forankrede fremover. Som følge af den lave volatilitet for 2-årige løbetider afhænger formen på den 2-10-årige kurve i vid udstrækning af de 10-årige løbetider. Vi tror, at den fortsat intense jagt på afkast vil kunne trække de lange renter yderligere ned. Vores foretrukne position på rentekurven er 5-10-årige kurvefladere, som kan yde lidt beskyttelse, hvis inflationen begynder at stige. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/08/ /09/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets september

6 Prognose for Norge Vækstudsigterne for norsk økonomi blev generelt forbedret over sommeren. Detailsalget steg hele 1,2 % i juni i forhold til maj, og AKU-ledigheden faldt til 3,3 % i 2. kvartal. Da beskæftigelsen og industriproduktionen også fortsatte med at stige, medførte det en høj vækstrate på 1,2 % på kvartalet, hvilket var noget over Norges Banks prognose på 0,45 %. Det går også stadig fremad på boligmarkedet, hvor priserne i juli steg for syvende måned i træk. Endelig var kerneinflationen 2,3 % på årsbasis i august, og kerneinflationen lå dermed igen et godt stykke over Norges Banks prognose, der var på 2,1 %. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank overraskede markedet med en nedjustering af renteprognosen på mødet i juni og en udmelding om, at renten måske vil blive nedsat, hvis udsigterne for norsk økonomi forværres yderligere. Givet de bedre nøgletal, der er kommet i løbet af sommeren, tror vi imidlertid ikke, at Norges Bank nedsætter renten i de kommende 12 måneder. Vi venter dog en mindre nedjustering af renteprognosen på mødet i september som reaktion på det kraftige fald i de globale renter, og den første renteforhøjelse kunne meget vel blive skubbet til et stykke ind i Når det er sagt, så er der fortsat positive tendenser i de indenlandske nøgletal. NIBOR-fixingerne er faldet hen over sommeren som følge af en bedring i likviditetssituationen. Vi venter, at 3- og 6-måneders fixingerne vil ligge omkring det nuværende niveau i de kommende 12 måneder. Den 2-10-årige swapkurve er fortsat med at flade ud i år fra ca. 145bp ved årets begyndelse til aktuelt omkring 90bp, men kurven er på det seneste stejlet marginalt. Den forsigtige udmelding fra Norges Bank og rentenedsættelserne i euroområdet og Sverige har trukket de korte renter ned, men det store fald i de lange renter på globalt plan har trukket de lange renter i Norge endnu mere ned. Vi venter fortsat, at rentekurven vil flade yderligere om end moderat da vi ikke tror, at Norges Bank nedsætter renten igen, og samtidig venter, at de lange renter i Norge falder en smule i forhold til eurorenterne. Vores prognose for de 2-årige swaprenter ligger over markedet, men vi forventer samtidig, at de lange renter vil stige mere, end forward-markedet indregner Det er primært højere renter i USA og Storbritannien, som vil trække den lange ende op. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/08/ /09/ måneders Nibor-rente september

7 Prognose for USA Væksten i USA steg til 4 % i 2. kvartal efter at være faldet kraftigt i 1. kvartal pga. det hårde vintervejr. Aktivitetsindikatorerne ser fortsat pæne ud her ind i 3. kvartal. Det gælder ikke mindst det samlede ISM-indeks, som nu ligger på det højeste niveau i næsten 10 år. Selvom jobvæksten har skuffet lidt i de seneste måneder, har der været en fortsat bedring i beskæftigelsesindikatorerne. Vi venter, at væksten i USA flader ud fremover, men holder sig på et pænt niveau på 3-3,5 % i 2. halvår og i Kerneinflationen er steget til ca. 1,5 % på det seneste fra 1 % i starten af året, men har vist tegn på stabilisering omkring dette niveau. Vi venter desuden, at ledigheden når ned på det naturlige niveau på 5,4 % i 2. kvartal Pengepolitik og pengemarked Med udsigt til, at det naturlige ledighedsniveau nås allerede i 2. kvartal 2015, kommer den første renteforhøjelse formentlig i april Trods bedringen i ledigheden vil den amerikanske centralbank sandsynligvis vurdere, at kapacitetspresset på arbejdsmarkedet fortsat er lavt. Vi tror derfor, at Fed vil gå forsigtigt frem og forhøje renten gradvist, så den når op på 1 % ultimo 2015 og 2,5 % ultimo Da pengemarkedet både venter senere og mere forsigtige renteforhøjelser end os, er der udsigt til en stejlere pengemarkedskurve i USA. Renterne i det 2-5-årige segment kravler fortsat opad i takt med fremgangen i de amerikanske nøgletal. I den lange ende af kurven ser den faldende tendens ud til at være ophørt, og det har lettet det kraftige pres i retning af en udfladning af kurven. Trods de seneste rentestigninger og ECB s lempelige retorik, ser vi en sandsynlighed for fortsatte rentestigninger over hele linjen i USA, da renteforhøjelserne nu rykker nærmere. Desuden venter vi særskilte stigninger i de lange renter. Samlet set ligger vores renteprognose på USA over forward-markedet. USD Spot +3m +6m +12m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer 3.5 % bp Ændring, bp (h.akse) 15-Aug Sep-14 3-måneders USD Libor-rente september

8 Prognose for Storbritannien Britisk økonomi voksede 0,8 % i 2. kvartal set i forhold til kvartalet før. Det var servicesektoren, som udgør den største sektor i britisk økonomi, der førte an, med en vækst på 1 %. Industrien er bremset lidt op på det seneste. Det har også afspejlet sig i tillidsindikatorerne, hvilket peger i retning af lidt mere afdæmpet aktivitet i de kommende måneder. Dermed er risikoen steget for, at væksten skuffer i forhold til vores prognose på 3,1 % i På den anden side ligger PMI-indekset fortsat højt, hvilket indikerer, at der er gang i væksten. Samlet set tror vi, at opsvinget i Storbritannien kører videre her i 2. halvår. Inflationen i Storbritannien var på 1,6 % i juli mod 2,0 % i juni. Pengepolitik og pengemarked Den britiske centralbank, Bank of England, fremhævede i inflationsrapporten fra august, at der fortsat er en betydelig ledig kapacitet på arbejdsmarkedet svarende til omkring 1 % af BNP. Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet spiller en vigtig rolle for, hvornår den første renteforhøjelse kan ventes, og sandsynligheden for en renteforhøjelse i 2014 er faldet betydeligt som følge af den lave lønvækst. Vi ser derfor nu en renteforhøjelse i 1. kvartal 2015 som det mest sandsynlige scenario, men udelukker ikke, at renteforhøjelsen kommer allerede i december i år. Den britiske centralbank er dermed på en helt anden pengepolitisk kurs end Den Europæiske Centralbank. Finansmarkederne venter den første renteforhøjelse i Storbritannien i marts Vi venter stigende obligationsrenter i Storbritannien, idet markedet formentlig vil fremrykke den ventede første renteforhøjelse til begyndelsen af 2015, samtidig med at vi venter mere aggressive renteforhøjelser end markedet. Desuden vil de højere renter i USA sandsynligvis smitte af på renterne i Storbritannien, især i det 5- og 10-årige segment. Vores prognose ligger over forward-markedet både for de 2- og 10-årige renter, og vi venter, at rentespændet til euroområdet kører ud, især på 6 og 12 måneders sigt. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Aug Sep-14 3-måneders Libor-rente september

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet september

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse september

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere