Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune"

Transkript

1 Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

2 Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske vestegns kommunegrænser. Hvordan samarbejdede kommunerne om opgaven? Og hvordan fik de varetaget den nye opgave om regionalt udsyn i planlægningen? Hvilke fordele var der i at udføre dele af opgaven i fællesskab? Og hvilke grænser satte de forskellige kommunale interesser for samarbejdet? Der gives eksempler på resultaterne af planlægningen. Udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen, Høje- Taastrup Kommune,

3 Præsentation af HTK Vestegnssamarbejdet fælles detailhandelsplanlægning? Resultater Kommuneplan 2010 Eksempel: Høje Taastrup Bymidte

4 Høje-Taastrup Kommune

5 Høje-Taastrup Kommune By og land - 3 stationsbyer I alt ca indbyggere Regionalt knudepunkt Infrastruktur Handel og arbejdspladser Særligt: City2 og aflastningsområdet ved IKEA Taastrup

6 Nye roller - Kommunalreformen Planlov Regionalt udsyn Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets detailhandel Statslige mål for planlægningen Høje Taastrup by, samt aflastningscentret ved IKEA

7 Udgangspunkt planlægning for detailhandel i HTK Kommuneplan 2000 samlet analyse, Kbh. amt kommunale detailhandelsbestemmelser og udpegning af bymidter, lokalcentre, butiksstørrelser mv. Revideret løbende med tillæg maksimale butiksstørrelser, samt samlede rammer jf. regionplaner 2001/2005 og skiftende lovgivning Kommuneplan 2006 revision af detailhandelstemaet. Samlet Detailhandelsanalyse Tillæg til Kommuneplan 2006 Områder, butiksstørrelser og rammer for særligt pladskrævende udvalgsvarer.

8 HTK-behov? Kommuneplan 2010 Planloven Nye maks. Butiks-størrelser implementeres Rammer for detailhandelens udvikling justeres Nye maks. butiksstørrelser og områder til særligt pladskrævende udvalgsvarer kan vedtages Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter Statistisk metode? Vi beholder de allerede udpegede Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet udpeger Høje Taastrup by som lokaliseringssted for 3 store udvalgsvarebutikker. Disse skal implementeres i Kommuneplanen.

9 Særligt behov for regionalt udsyn? Samlede rammer HTK er en del af et regionalt detailhandelsmarked for især udvalgsvarer Udviklingsmuligheder for det regionale center Høje Taastrup By Udviklingsmuligheder for aflastningsområdet ved IKEA? Særligt pladskrævende varegrupper Også dette er et regionalt marked

10 Vestegnssamarbejdet 7 kommuner vest for Kbh. I alt indbyggere Politisk og administrativt samarbejde gennem 10 år Tidligere bl.a. Fælles udviklingsperspektiv, ErhvervsTopmøde, Høringssvar, lobbyarbejde mm.

11 Vestegnssamarbejdet

12 Vestegnssamarbejdet - organisering

13 Kommissorium Arbejdsgruppe om detailhandelsplanlægning 140 timer, 4 deltagere, Afrapportere til Planforum Undersøge og beskrive lovgrundlag, fordele og ulemper ved fælles arbejde oplæg til det videre forløb Indhente tilbud og gennemføre analyse Forslag til kommunernes planlægning om detailhandelsstruktur

14 Pragmatiske mål for samarbejdet om detailhandelsplanlægning Opfylde lovkrav om regionalt udsyn (koordinere og mindske risiko for mellemkommunale indsigelser) Billigst muligt. Fælles udbud = stordriftsfordele?

15 Udfordringer i samarbejde Forskellige udgangspunkter stade for tidligere planlægning på området? handelsmæssige problemstillinger politisk dagsorden Økonomi - forskellig holdning til hvad det må koste Holdninger til rådgivere / eget arbejde Koordinering af kommuneplanproces Mindste fællesnævner

16 Proces Årsplan for Planforum godkendes af Tekniske direktører Planforum (kommunernes planlæggere) fast forum Arbejdsgruppe om detailhandel Kommuneplan 2010 (140 timer) Arbejdsgruppens 1. indstilling via Planforum til gruppen af tekniske direktører Kortlægning / indsamling af eksisterende analyser og vurdering af behov for revision af detailhandelstemaet ved Kommuneplan 2010 Belysning af lovgivningens krav til planlægningen Fordele og ulemper ved fælles detailhandelsanalyse Priser for nye analyser (tilbud fra 1 rådgiver) Ny runde: 2. indstilling efter ekstra tilbud Gennemførelse i samarbejde med kommuner og rådgiver

17 Resultat: Model for fælles analyse Fælles: Grundpakke med de regionale temaer. Fælles for de kommuner, som skulle revidere detailhandelstemaet Aftales og afregnes via Vestegnssamarbejdet Mulighed for at stå over Mulighed for at genbruge hele eller dele af eksisterende materiale Individuelt: Tilvalgsmuligheder den enkelte kommune ud fra de lokale behov Aftales og afregnes individuelt

18 Fælles detailhandelsanalyse grundlag for Kommuneplan 2010

19 Regionale konklusioner Faldende areal effektivitet Internettet vil betyde noget for specielle varegrupper Skærpet konkurrence i Hovedstadsregionen Stigende forbrugermobilitet Stor udvikling såvel internt på Vestegnen som i øvrige dele af regionen. Betragtelige nyudlæg i stort set alle kommuner i regionen: styrk de største udbudspunkter Butikker for særligt pladskrævende varegrupper: pga indskrænkning i varesortiment: ikke det store behov for udvidelse af rammen generelt Planlæg med en lokal buffer (sikre dynamik og fleksibilitet) Regionalt afstemt forslag til minimumsudlæg af samlede rammer daglig- og udvalgsvarer. Forslag til regionalt afstemte samlede rammer samt butiksstørrelser for særligt pladskrævende udvalgsvarer

20 Supplerende HTK-analyse

21 Problemstillinger ift. detailhandelen i HTK Forholdet omsætning/forbrug er vigende siden Skærpet regional konkurrence. Styrk bymidterne. Lokal bymidtehandel i konkurrence med City 2 og andre store regionale centre? Behov for nye koncepter ex. Møbelbutikker, fuldsortiment-dagligvare Styrk det regionale center i Høje Taastrup City2 i konkurrence med vækst i andre regionale centre Styrk aflastningsområdet ved IKEA Suppler strukturen med områder til særligt pladskrævende varegrupper

22 Detailhandelsstruktur, Kommuneplan 2010

23 Øde bymidte i området omkring stationen Det regionale center City2 presset af andre regionale centre Infrastruktur og kvalitet. Dårlig bymæssig sammenhæng mellem station og center Oplevelser og kritisk masse Eksempel Høje Taastrup By

24

25 Høje Taastrup By Udfordringer og muligheder

26 At gå fra stationen.til City2

27

28 Projektide: Høje Taastrup Downtown Styrke sammenhængen, stationsområdet City2 Omlægning af infrastruktur Fortætte kritisk masse, samt økonomi Øge handel og oplevelser styrke både bymidte og City2 Fælles udviklingsselskab (OPP) under dannelse

29

30 Kommuneplan 2014? Ingen beslutninger Næppe de store ændringer Arbejde på at realisere Opdatere lokalplan for City2 Store eksisterende butikker store udvalgsvarebutikker Kommuneplanrammer/lokalplan for byfortætningsprojekt Down-Town

31 Taastrup Hovedgade før og efter bymidteprojekt

32

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Detailhandelsanalyse Fredensborg Kommune September 2014 Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Side 1. Resumé 5 2. Forbruger og detailhandelstendenser 6 3. Det regionale perspektiv

Læs mere