Kvalitets- og Miljøhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitets- og Miljøhåndbog"

Transkript

1 Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012

2 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil Produkter Service Kvalitetsstyring Miljøstyring Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik og målsætning 2.1 Ledelse Målsætning Politik Kvalitet Målsætning Politik Produkter Målsætning Politik Kunder Målsætning Politik Leverandører Målsætning Politik. 7 3 Miljøpolitik og målsætning 3.1 Målsætning Politik Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan 8 4 Arbejdsmiljøpolitik og målsætning 4.1 Målsætning Politik Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan 9 5 Organisation 5.1 Organisationsplan Miljø, Sikkerhed og Kvalitet Overordnet ansvar Præcisering af ansvar og myndighed Ledelsens repræsentant Systembeskrivelse Kvalitet og Miljø 6.1 Styringssystemet Opbygning Procesbeskrivelser.. 12 Henvisning Krydsreferencetabel QC-501 Page 2 of 13

3 1. Forord 1.1 Firmaprofil Mekoprint A/S blev grundlagt i 1955, og siden har virksomheden udviklet sig til en af Skandinaviens førende leverandører af komplekse højteknologiske løsninger til alle brancher, bla. tele-, maskin-, auto-, elektro-, og medicoindustrien i hele Europa. Mekoprint A/S har produktion på følgende adresser: Hermesvej 2, Støvring Hermesvej 4, Støvring Mercurvej 1, Støvring Fåborgvej 15, Aalborg Øst På disse fire produktionssteder behersker Mekoprint samlet nøgleteknologier indenfor bl.a. design, serigrafi, mekanisk bearbejdning, overfladebehandling, montage og kabelkonfektionering. Mekoprint samarbejder endvidere i et globalt netværk med mange råvare- og komponentleverandører samt en række højtspecialiserede underleverandører. Derfor kan Mekoprint tilbyde individuelle løsninger, kombinations- og totalløsninger, altid skabt med fælles fokus på optimal kvalitet til den rigtige pris - og levering til tiden. Hos Mekoprint vil vi altid stræbe efter perfekte løsninger baseret på et innovativt partnerskab med vore kunder. 1.2 Produkter Mekoprint A/S udvikler og producerer unikke, kundetilpassede komponenter og totalløsninger inden for området plastik produkter (membran- og folietastaturer, flexprint, selvklæbende transfers og grafiske "overlays" samt konfektionerede kabler og metal produkter (instrumentbokse, frontpaneler, præcisions fræsede aluminium opgaver, faconætsede og udstansede komponenter, skilte og skalaer). Mekoprint har gennem årene samarbejdet med kunder inden for stort set alle brancher - og altid med fokus på at udvikle, producere og levere kundetilpassede løsninger i absolut højeste kvalitet. Mekoprints evne til at samarbejde er blevet virksomhedens varemærke. Stadig flere kunder benytter sig af Mekoprints erfaring og specialviden omkring processer og produktteknologi. Derfor er det i dag mere reglen end undtagelsen, at Mekoprint meget tidligt involveres i udviklingsopgaver, der har baggrund i den enkelte kundes særlige behov og problemstillinger. 1.3 Service Mekoprint forenkler indkøb af totalløsninger, idet kunden har én fast kontaktperson hos Mekoprint, kunden køber én samlet løsning - og leverancen bygger på ét varenummer, én kontrakt og én prisforhandling. Al kommunikation foregår på skandinavisk, engelsk og tysk. Der skal for vore europæiske kunder ikke tages forbehold for tidszoner. Med Mekoprints kompetencer inden for udvikling, konstruktion, kvalitet, logistisk styring og produktion - kombineret med samarbejdspartneres og underleverandørers kompetencer og produkter - varetager Mekoprint forløbet og sikrer, at leveringstid og leveret kvalitet altid modsvarer aftalegrundlaget. Page 3 of 13

4 1.4 Kvalitetsstyring Mekoprint A/S har et velfungerende kvalitetsstyringssystem certificeret efter kravene i ISO ISO 9001 Mekoprint blev første gang certificeret efter ISO 9001:1994 d.14 oktober 1996 certifikatet er siden fornyet til at dække ISO 9001: Miljøstyring Mekoprint A/S har opbygget og implementeret et miljøstyringssystem, og har siden 1996 været certificeret efter ISO Miljøsystemet er en integreret del af det oprindelige kvalitetsstyringssystem. ISO Mekoprint blev første gang certificeret efter ISO 14001:1996 d.19 december 1999 certifikatet er siden fornyet til at dække ISO 14001:2004. I 2006 og 2007 er ROHS og REACH direktiverne implementeret. Mekoprint Fåborgvej 15, Aalborg udfærdiger Grønt Regnskab. 1.6 Arbejdsmiljø OHSAS Mekoprint blev første gang certificeret efter OHSAS 18001:1999 d.19 december 1999 certifikatet er siden fornyet til at dække DS/OHSAS 18001:2008. Virksomheden er ATEX godkendt. Mekoprint d Esben Kold Esben Kold CEO Page 4 of 13

5 2. Kvalitetspolitik og målsætning Hos Mekoprint A/S har vi valgt at udarbejde en kvalitetshåndbog til at sikre vores kvalitet og løbende forbedre vores virksomhed. Grundlæggende tror vi på, at man kun kan blive ved med at producere kvalitetsprodukter, hvis kvalitetsbegrebet er en stor del af virksomhedskulturen. Derfor skal Mekoprints fornemmelse for kvalitet afspejle sig i hver en detalje, hver en krog og hos hver en medarbejder. 2.1 Ledelse Målsætning Mekoprint A/S målsætning for kvalitet: Mekoprint A/S skal ledes professionelt i en organisation, hvor kommandovejene er korte, og ændringer hurtigt kan gennemføres. Mekoprint A/S skal til enhver tid udvikle sig gennem kontrolleret vækst - uden at gå på kompromis med kvalitetsmålsætningerne. Mekoprint A/S skal sikre, at nødvendige ressourcer (lokaler, personale, uddannelse, maskiner mm.) er til rådighed i takt med virksomhedens udvikling og behov. Virksomhedens medarbejdere skal vedblivende opfattes som troværdige kvalitets- og miljøbevidste medarbejdere, der samarbejder om fælles mål. Samtlige medarbejdere har et medansvar for at bevare kvalitetsniveauet, og gennem et kreativt arbejdsmiljø at forbedre kvaliteten. Mekoprint A/S sikrer at der sker en opfyldelse af såvel kunde- som myndighedskrav. Dette gøres gennem en sikring af overholdelse af legale bestemmelser for Mekoprint A/S gennem en opdatering og ajourføring af registrering af de legale bestemmelser der er gældende for Mekoprint A/S Politik Mekoprint A/S vil: Sikre at den enkelte afdeling og dens medarbejdere kender kvalitets- og dokumentationskravene for de enkelte arbejdsprocesser samt det hermed forbundne ansvar. Tilrettelægge og gennemføre en løbende information og uddannelse til styrkelse af kvalitetsbevidstheden overalt i organisationen. Aktivt involverede medarbejdere og ledelse i løbende kvalitetsforbedringer ud fra opstillede kvalitetsmål. 2.2 Kvalitet Målsætning Mekoprint A/S målsætning for miljø: Kvalitetsaktiviteter skal finde sted på alle niveauer i virksomhedens organisation i overensstemmelse med kravene i ISO Det integrerede ledelses- og styringssystem skal opretholdes og vedligeholdes, så det til stadighed overholder kravene i ISO 9001 og altid er i overensstemmelse med Mekoprints A/S' målsætninger Politik Mekoprint A/S vil: Gennemføre en dokumenteret og certificeret kvalitetsstyring efter ISO 9001 i hele forløbet fra modtagelse af ordre fra kunden, råvarer og halvfabrikata over produktion til lagring, konfiguration og levering hos kunden, samt for produktudvikling og markedsføring Page 5 of 13

6 Opstille kvalitetsforbedringsmål overalt i organisationen samt foretage systematisk opfølgning på indsatser og resultater Overvåge kvalitetsstyringssystemets effektivitet og hensigtsmæssighed i relation til målsætninger og politik samt forbedringsmål, gennem interne audits og ledelsesevaluering Løbende foretage systematisk måling og opfølgning på kundetilfredshed. 2.3 Produkter Målsætning Mekoprint A/S målsætning for produkter: Mekoprints A/S målsætning er at udvikle, producere og markedsføre produkter af høj kvalitet, som opfylder gældende myndighedskrav og kundernes behov. Løbende foretage systematisk måling og opfølgning på kundetilfredshed Politik Mekoprint A/S vil: Sikre behovet for at etablere processer og dokumenter og tilvejebringelse af ressourcer, der er specifikke for produktet Gennem effektive inspektions- og overvågningsaktiviteter at sikre produktkvaliteten og overholdelse af specifikationer Sikre registreringer, der er specificeret og nødvendige for at tilvejebringe vidnesbyrd for, at fremstillingsprocesserne er gennemgået og har opnået de krav og forventninger, der er krævet af produktet. 2.4 Kunder Målsætning Mekoprint A/S målsætning for kunder: Mekoprint A/S skal gennem seriøs markedsføring vedblivende være kendt som en attraktiv samarbejdspartner, som er handlingsorienteret og parat til at udvikle sig i nær kontakt med kunderne. Forholdet til vore kunder skal resultere i fuld kundetilfredshed Politik Mekoprint A/S vil: Markedsføre, producere og levere produkter, der opfylder kundens behov, myndighedernes krav samt lever op til nationale og internationale. Markedsføre, producere og levere produkter, der opfylder kundens behov, myndighedernes krav samt lever op til nationale og internationale standardspecifikationer. I tæt dialog med kunden sikre det rette valg af produkt og fremstillings metode til formålet. Have korte leveringstider, bl.a. ved opretholdelse af et fleksibel produktionsplanlægnings system. Være åben over for specielle kundeønsker med hensyn til funktioner og tolerancer. Yde kunder og potentielle kunder en professionel vejledning og service. Opretholde et fleksibelt lagersystem kombineret med sporbarhed i produktionen. Have en åben, ærlig og tæt relation til vore kunder og samarbejdspartnere. Indgå kontraktlig samarbejde med vore kunder og samarbejdspartnere. Page 6 of 13

7 2.5 Leverandører Målsætning Mekoprint A/S målsætning for Leverandører: Leverandører til Mekoprint A/S skal være indstillet på at yde en udstrakt service. Vi foretrækker firmaer, der er certificerede indenfor kvalitet, og Miljø, og kræver, at vore leverandører har en ansvarlig og professionel holdning til kommende samarbejde. Vore leverandører skal levere varer og ydelser af tilfredsstillende kvalitet, til tiden og til en konkurrencedygtig pris samtidig med at der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Endvidere skal leverandørerne leve op til deres sociale ansvar (CSR). Vi indgår kun i partnerskab med professionelle og finansielt sunde leverandører. I vores forhold ti leverandører fokuserer vi på fleksible og innovative firmaer, der er parate til at samarbejde om at nå fælles mål. Forholdet til leverandører baseres så vidt muligt på længerevarende rammeaftaler Politik Mekoprint A/S vil: Have en åben, ærlig og tæt relation til leverandører og samarbejdspartnere. Anvende leverandører og samarbejdspartnere, der opfylder Mekoprint A/S godkendelseskriterier, herunder Mekoprint A/S Code of Conduct. 3. Miljøpolitik og målsætning 3.1 Målsætning Mekoprint A/S målsætning for miljø: Mekoprint A/S skal vedligeholde et dokumenteret og certificeret miljøstyringssystem iht. ISO Indenfor økonomisk forsvarlige rammer skal belastningen af miljøet og forbrug af ressourcer søges minimeret overalt i virksomheden ved udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende produkter og processer Politik Mekoprint A/S vil: Leve op til national og international miljølovgivning. Indsatsen herfor skal primært være forebyggende. Tilrettelægge et målrettet og synligt arbejde med at forebygge uheld og skader og derigennem styrke det forebyggende miljøarbejde og fremme den interne dialog. Løbende foretage en systematisk måling og opfølgning på virksomhedens miljøbelastninger. Via intern uddannelse og træning samt kommunikation fremme miljøbevidstheden blandt medarbejderne. Gennemføre en åben dialog med virksomhedens kunder i miljøspørgsmål herunder give kunderne fyldestgørende svar på henvendelser angående miljø. Opstille forbedringsmål og handlingsplaner samt foretage systematisk opfølgning på indsatser og resultater og derigennem opnå løbende forbedringer. Overvåge systemets effektivitet og hensigtsmæssighed i relation til målsætninger og forbedringsmål, gennem interne audits og ledelsesevalueringer. Page 7 of 13

8 3.1.3 Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan Der er for hver division opstillet konkrete kvalitets- og miljømålsætninger. Registreringer foretages løbende i de enkelte divisioner, og disse evalueres hvert år. Hvis målene ikke er nået, findes årsagen til dette og korrigerende handlinger samt forbedringer besluttes. Ledelsen/QA udvælger hver år et eller flere indsatsområder indenfor kvalitet og eller miljø. De(t) valgte indsatsområde(r) danner rammen for en nedbrydning til specifikke og i videst muligt omfang målbare forbedringsmål. For hvert specifikt og målbart forbedringsmål udarbejdes der herefter en handlingsplan med de opgaver og aktiviteter, som planlægges gennemført for at nå målet. Ved specifikke mål på afdelingsniveau fastlægges disse i samråd med afdelingen som opgave for den afdelingsansvarlige. Handlingsplanerne revideres løbende i takt med resultater opnås eller nye ideer og forslag til aktiviteter inden for det udvalgte indsatsområde fremkommer. 4. Arbejdsmiljøpolitik og målsætning 4.1 Målsætning Mekoprint A/S målsætning for arbejdsmiljø: Mekoprint A/S skal vedligeholde et dokumenteret og certificeret arbejdsmiljø certifikat iht. OHSAS Virksomheden skal gennem sikkerhedsarbejdet forblive at være en sikker arbejdsplads for medarbejderne. Indenfor lovgivningens og økonomisk forsvarlige rammer skal belastning i arbejdsmiljøet søges minimeret overalt i virksomheden ved udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende produkter og processer Politik Mekoprint A/S vil: I det omfang det er hensigtsmæssigt lade arbejdsmiljø indgå i virksomhedens integrerede ledelsessystem. Leve op til national arbejdsmiljølovgivning. Tilrettelægge et målrettet og synligt arbejde med at forebygge nedslidning, uheld og ulykker og derigennem styrke de forebyggende arbejde og fremme den interne dialog. Foretage arbejdspladsvurdering, som en systematisk måling af virksomhedens arbejdsmiljøbelastninger. Med udgangspunkt heri opstille forbedringsmål og handlingsplaner samt foretage systematisk opfølgning på resultater af de igangsatte forbedringer. Via intern uddannelse, instruktion og kommunikation fremme arbejdsmiljøbevidstheden blandt medarbejderne. Gennemføre en åben dialog med virksomhedens kunder og leverandører om arbejdsmiljøspørgsmål herunder give kunderne fyldestgørende svar på henvendelser angående arbejdsmiljø. Overvåge styringens effektivitet og hensigtsmæssighed gennem sikkerhedsudvalget. Page 8 of 13

9 4.1.3 Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan 5. Organisation Hvor det er relevant opstilles konkrete mål for de enkelte arbejdsmiljø målsætninger. Registreringer foretages løbende i de enkelte divisioner, og disse evalueres på sikkerhedsmøder hvert kvartal. Hvis mål ikke er nået, findes årsagen til dette. Korrigerende handlinger samt forbedringer besluttes med involvering af de relevante afdelingsledere. Arbejdspladsvurderingen fastlægger indsatsområderne indenfor arbejdsmiljø. Vurderingen foretages mindst hvert 3 år. Afdelingsansvarlige udarbejder handlingsplan med opgaver og aktiviteter, som planlægges gennemført for at nå forbedringsmål for de(t) valgte indsatsområde(r). Handlingsplan på afdelingsniveau fastlægges i samråd med afdelingens medarbejdere og sikkerhedsrepræsentant. Handlingsplanerne revideres løbende i takt med resultater opnås. 5.1 Organisationsplan Miljø, Sikkerhed og Kvalitet Bestyrelse Kvalitets- & Miljø chef CEO Ledelse Økonomi/Indkøb IT/MPS Vedligehold/ Håndværker Mekoprint Støvring Mekoprint Aalborg Kvalitetschef Kvalitetschef Miljøchef Miljøchef Arbejdsmiljøansvarlig Arbejdsmiljøansvarlig Page 9 of 13

10 5.1.2 Overordnet ansvar Mekoprint A/S har 3 besluttende organer: Bestyrelsen Direktionen Kvalitets- og miljøledelsen Der er desuden etableret flere arbejdsgrupper til at varetage specifikke opgaver, herunder virksomhedens sikkerhedsudvalg. Direktionen: Direktionen vælger produktstrategi ud fra markedskendskab, kundeønsker, ressourcer, beregninger og konkurrent information. Derudover beslutter Direktionen, om der skal anvendes ressourcer til undersøgelse at teknologiske muligheder, eller om der skal vælges leverandører til specifikke opgaver. Kvalitets- og miljøledelsen: Kvalitets- og miljøledelsen består af virksomhedens direktion, kvalitets- og miljø Chef og produktionschefer, og gruppens hovedopgave er at: Sikre bred enighed om, hvordan kvalitets- og miljøstyringen skal udføres i praksis. Træffe ledelsesmæssige beslutninger på kvalitets- og miljøområdet. Udveksle informationer i alle væsentlige kvalitets- og miljøspørgsmål præcisering af ansvar og myndighed Ved fordeling af ansvar og beføjelser er der hos Mekoprint A/S lagt vægt på, at de opsatte forbedringsmål, ansvar og beføjelser er kendt for alle, der leder, kontrollerer og udfører arbejde, der har indflydelse på henholdsvis kvaliteten samt sikkerheden og miljøarbejdet på virksomheden. Virksomhedens kontrolfunktion er baseret på en stor grad af selvkontrol. I alle led er den enkelte medarbejder derfor ansvarlig for, at proces- og kvalitetsbeskrivelser, instruktioner og interne retningslinjer inden for ansvarsområdet overholdes. For alle funktioner er der udarbejdet stillingsbeskrivelser, og de enkelte procedurebeskrivelser i ledelsessystemet indeholder en præcisering af ansvar i forlængelse af ovenstående beskrivelser. Page 10 of 13

11 5.1.4 ledelsens repræsentant Mekoprint A/S Kvalitets- og Miljø Chef er ledelsens repræsentant i forhold til myndigheder og certificeringsorganer og varetager de handlinger, som skal sikre, at systemet fungerer effektivt. Ledelsens repræsentant har ansvaret for og beføjelser til: At sikre at processer, der er nødvendige for kvalitets-, miljøog arbejdsmiljøsystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdes. At rapportere til Direktionen vedrørende systemets præstationer og eventuelle behov for forbedringer. At sikre at bevidsthed om kundekrav udbredes i hele virksomheden. 6. Systembeskrivelse Kvalitet og Miljø 6.1 Styringssystemet Dokumentationen angiver rammen for og beskriver den daglige styring samt forbedringsindsats. Samtidig udgør den en omfattende styringsmæssig dokumentation over for forretningsforbindelser og kunder. Gennem opbygning af styringssystemet og udarbejdelse af proces- og kvalitetsbeskrivelser/ instruktioner sikres opfyldelsen af de specificerede krav til produkter, projekter og kontrakter samt dokumentation. Styringssystemet dækker alle væsentlige processer hos Mekoprint A/S. Gennem handlingsplan og produktkravspecifikation tages stilling til processer, ressourcer, færdigheder, inspektions- og målekrav samt forbedringer. En oversigt over virksomhedens ledelses-, kerne- samt støtteprocesser findes til sidst i denne håndbog. Mekoprint A/S styringssystem er opbygget og indført i overensstemmelse med kravene i standarderne for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) og (ISO 18001), og opbygget med inspiration i den procesorienterede tankegang fra disse standarder. Alle medarbejdere deltager i større eller mindre grad i indsatsen, og er gjort bekendt med de beskrevne forhold i systemet, der er af betydning for en kvalitets-, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig udførsel af det enkelte job. Page 11 of 13

12 6.1.2 Opbygning Kvalitets- og miljøstyringssystemet er opbygget i niveauer, som illustreret på modellen i figur 2: Niveau 1 Kvalitets- og Miljøhåndbog Målsætning og Politik Procedurer Niveau 2 Sådan arbejder vi Instruktioner Kerneprocesser Målsætning og Politik Målsætning og Politik Instruktioner Støtteprocesser Proces- og Kvalitets Instruktioner Blanketter, skabeloner, manualer etc. Niveau 3 Sådan arbejder vi Ledelsesprocesser Figur 2 Instruktioner Procesbeskrivelser: Procedurebeskrivelserne og proces- og kvalitetsinstruktionerne er som illustreret i figur 3 opdelt i virksomhedens ledelses-, kerneog støtteprocesser. Procedure, proces- og kvalitetsinstruktioner er opbygget efter et fast mønster med: Gyldighedsområde, Ansvar, Aktivitetsbeskrivelse, Proceskontrol og Dokumentation. I de enkelte procedure- og proces- og kvalitetsinstruktioner henvises der til underliggende instruktioner eller andre procesbeskrivelser, som har relation til den pågældende proces. Procedure- og proces- og kvalitetsinstruktionerne er identificeret ved et specifikt nummer. Kerneprocessernes sammenhænge er illustreret og beskrevet i Kvalitets- og miljøhåndbogen. Page 12 of 13

13 Ledelsesprocesser Kvalitets- og miljøhåndbog Politik og målsætning Organisation og ansvar Kommunikation, Uddannelse og træning LEAN-ledelse Løbende forbedringer Ledelsens evaluering Kerneprocesser KAM Salg & Salg- og markedsføring markedsføring Konstruktion og udvikling SCM - Indkøb og råvarelager Produktion og lagerstyring Kvalitet og Miljø Støtteprocesser Dokumentstyring Reklamationer, afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Audit, måling og rapportering Udvikling og Styring af EDB Reparation og vedligehold Maskiner, Måle- og test udstyr Arbejdsmiljø, Beredskab, affaldssortering Figur 3 Henvisning Krydsreferencetabel QC-501 Page 13 of 13

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Management Summary Formål Formålet med projektet har

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere