Kvalitets- og Miljøhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitets- og Miljøhåndbog"

Transkript

1 Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012

2 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil Produkter Service Kvalitetsstyring Miljøstyring Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik og målsætning 2.1 Ledelse Målsætning Politik Kvalitet Målsætning Politik Produkter Målsætning Politik Kunder Målsætning Politik Leverandører Målsætning Politik. 7 3 Miljøpolitik og målsætning 3.1 Målsætning Politik Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan 8 4 Arbejdsmiljøpolitik og målsætning 4.1 Målsætning Politik Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan 9 5 Organisation 5.1 Organisationsplan Miljø, Sikkerhed og Kvalitet Overordnet ansvar Præcisering af ansvar og myndighed Ledelsens repræsentant Systembeskrivelse Kvalitet og Miljø 6.1 Styringssystemet Opbygning Procesbeskrivelser.. 12 Henvisning Krydsreferencetabel QC-501 Page 2 of 13

3 1. Forord 1.1 Firmaprofil Mekoprint A/S blev grundlagt i 1955, og siden har virksomheden udviklet sig til en af Skandinaviens førende leverandører af komplekse højteknologiske løsninger til alle brancher, bla. tele-, maskin-, auto-, elektro-, og medicoindustrien i hele Europa. Mekoprint A/S har produktion på følgende adresser: Hermesvej 2, Støvring Hermesvej 4, Støvring Mercurvej 1, Støvring Fåborgvej 15, Aalborg Øst På disse fire produktionssteder behersker Mekoprint samlet nøgleteknologier indenfor bl.a. design, serigrafi, mekanisk bearbejdning, overfladebehandling, montage og kabelkonfektionering. Mekoprint samarbejder endvidere i et globalt netværk med mange råvare- og komponentleverandører samt en række højtspecialiserede underleverandører. Derfor kan Mekoprint tilbyde individuelle løsninger, kombinations- og totalløsninger, altid skabt med fælles fokus på optimal kvalitet til den rigtige pris - og levering til tiden. Hos Mekoprint vil vi altid stræbe efter perfekte løsninger baseret på et innovativt partnerskab med vore kunder. 1.2 Produkter Mekoprint A/S udvikler og producerer unikke, kundetilpassede komponenter og totalløsninger inden for området plastik produkter (membran- og folietastaturer, flexprint, selvklæbende transfers og grafiske "overlays" samt konfektionerede kabler og metal produkter (instrumentbokse, frontpaneler, præcisions fræsede aluminium opgaver, faconætsede og udstansede komponenter, skilte og skalaer). Mekoprint har gennem årene samarbejdet med kunder inden for stort set alle brancher - og altid med fokus på at udvikle, producere og levere kundetilpassede løsninger i absolut højeste kvalitet. Mekoprints evne til at samarbejde er blevet virksomhedens varemærke. Stadig flere kunder benytter sig af Mekoprints erfaring og specialviden omkring processer og produktteknologi. Derfor er det i dag mere reglen end undtagelsen, at Mekoprint meget tidligt involveres i udviklingsopgaver, der har baggrund i den enkelte kundes særlige behov og problemstillinger. 1.3 Service Mekoprint forenkler indkøb af totalløsninger, idet kunden har én fast kontaktperson hos Mekoprint, kunden køber én samlet løsning - og leverancen bygger på ét varenummer, én kontrakt og én prisforhandling. Al kommunikation foregår på skandinavisk, engelsk og tysk. Der skal for vore europæiske kunder ikke tages forbehold for tidszoner. Med Mekoprints kompetencer inden for udvikling, konstruktion, kvalitet, logistisk styring og produktion - kombineret med samarbejdspartneres og underleverandørers kompetencer og produkter - varetager Mekoprint forløbet og sikrer, at leveringstid og leveret kvalitet altid modsvarer aftalegrundlaget. Page 3 of 13

4 1.4 Kvalitetsstyring Mekoprint A/S har et velfungerende kvalitetsstyringssystem certificeret efter kravene i ISO ISO 9001 Mekoprint blev første gang certificeret efter ISO 9001:1994 d.14 oktober 1996 certifikatet er siden fornyet til at dække ISO 9001: Miljøstyring Mekoprint A/S har opbygget og implementeret et miljøstyringssystem, og har siden 1996 været certificeret efter ISO Miljøsystemet er en integreret del af det oprindelige kvalitetsstyringssystem. ISO Mekoprint blev første gang certificeret efter ISO 14001:1996 d.19 december 1999 certifikatet er siden fornyet til at dække ISO 14001:2004. I 2006 og 2007 er ROHS og REACH direktiverne implementeret. Mekoprint Fåborgvej 15, Aalborg udfærdiger Grønt Regnskab. 1.6 Arbejdsmiljø OHSAS Mekoprint blev første gang certificeret efter OHSAS 18001:1999 d.19 december 1999 certifikatet er siden fornyet til at dække DS/OHSAS 18001:2008. Virksomheden er ATEX godkendt. Mekoprint d Esben Kold Esben Kold CEO Page 4 of 13

5 2. Kvalitetspolitik og målsætning Hos Mekoprint A/S har vi valgt at udarbejde en kvalitetshåndbog til at sikre vores kvalitet og løbende forbedre vores virksomhed. Grundlæggende tror vi på, at man kun kan blive ved med at producere kvalitetsprodukter, hvis kvalitetsbegrebet er en stor del af virksomhedskulturen. Derfor skal Mekoprints fornemmelse for kvalitet afspejle sig i hver en detalje, hver en krog og hos hver en medarbejder. 2.1 Ledelse Målsætning Mekoprint A/S målsætning for kvalitet: Mekoprint A/S skal ledes professionelt i en organisation, hvor kommandovejene er korte, og ændringer hurtigt kan gennemføres. Mekoprint A/S skal til enhver tid udvikle sig gennem kontrolleret vækst - uden at gå på kompromis med kvalitetsmålsætningerne. Mekoprint A/S skal sikre, at nødvendige ressourcer (lokaler, personale, uddannelse, maskiner mm.) er til rådighed i takt med virksomhedens udvikling og behov. Virksomhedens medarbejdere skal vedblivende opfattes som troværdige kvalitets- og miljøbevidste medarbejdere, der samarbejder om fælles mål. Samtlige medarbejdere har et medansvar for at bevare kvalitetsniveauet, og gennem et kreativt arbejdsmiljø at forbedre kvaliteten. Mekoprint A/S sikrer at der sker en opfyldelse af såvel kunde- som myndighedskrav. Dette gøres gennem en sikring af overholdelse af legale bestemmelser for Mekoprint A/S gennem en opdatering og ajourføring af registrering af de legale bestemmelser der er gældende for Mekoprint A/S Politik Mekoprint A/S vil: Sikre at den enkelte afdeling og dens medarbejdere kender kvalitets- og dokumentationskravene for de enkelte arbejdsprocesser samt det hermed forbundne ansvar. Tilrettelægge og gennemføre en løbende information og uddannelse til styrkelse af kvalitetsbevidstheden overalt i organisationen. Aktivt involverede medarbejdere og ledelse i løbende kvalitetsforbedringer ud fra opstillede kvalitetsmål. 2.2 Kvalitet Målsætning Mekoprint A/S målsætning for miljø: Kvalitetsaktiviteter skal finde sted på alle niveauer i virksomhedens organisation i overensstemmelse med kravene i ISO Det integrerede ledelses- og styringssystem skal opretholdes og vedligeholdes, så det til stadighed overholder kravene i ISO 9001 og altid er i overensstemmelse med Mekoprints A/S' målsætninger Politik Mekoprint A/S vil: Gennemføre en dokumenteret og certificeret kvalitetsstyring efter ISO 9001 i hele forløbet fra modtagelse af ordre fra kunden, råvarer og halvfabrikata over produktion til lagring, konfiguration og levering hos kunden, samt for produktudvikling og markedsføring Page 5 of 13

6 Opstille kvalitetsforbedringsmål overalt i organisationen samt foretage systematisk opfølgning på indsatser og resultater Overvåge kvalitetsstyringssystemets effektivitet og hensigtsmæssighed i relation til målsætninger og politik samt forbedringsmål, gennem interne audits og ledelsesevaluering Løbende foretage systematisk måling og opfølgning på kundetilfredshed. 2.3 Produkter Målsætning Mekoprint A/S målsætning for produkter: Mekoprints A/S målsætning er at udvikle, producere og markedsføre produkter af høj kvalitet, som opfylder gældende myndighedskrav og kundernes behov. Løbende foretage systematisk måling og opfølgning på kundetilfredshed Politik Mekoprint A/S vil: Sikre behovet for at etablere processer og dokumenter og tilvejebringelse af ressourcer, der er specifikke for produktet Gennem effektive inspektions- og overvågningsaktiviteter at sikre produktkvaliteten og overholdelse af specifikationer Sikre registreringer, der er specificeret og nødvendige for at tilvejebringe vidnesbyrd for, at fremstillingsprocesserne er gennemgået og har opnået de krav og forventninger, der er krævet af produktet. 2.4 Kunder Målsætning Mekoprint A/S målsætning for kunder: Mekoprint A/S skal gennem seriøs markedsføring vedblivende være kendt som en attraktiv samarbejdspartner, som er handlingsorienteret og parat til at udvikle sig i nær kontakt med kunderne. Forholdet til vore kunder skal resultere i fuld kundetilfredshed Politik Mekoprint A/S vil: Markedsføre, producere og levere produkter, der opfylder kundens behov, myndighedernes krav samt lever op til nationale og internationale. Markedsføre, producere og levere produkter, der opfylder kundens behov, myndighedernes krav samt lever op til nationale og internationale standardspecifikationer. I tæt dialog med kunden sikre det rette valg af produkt og fremstillings metode til formålet. Have korte leveringstider, bl.a. ved opretholdelse af et fleksibel produktionsplanlægnings system. Være åben over for specielle kundeønsker med hensyn til funktioner og tolerancer. Yde kunder og potentielle kunder en professionel vejledning og service. Opretholde et fleksibelt lagersystem kombineret med sporbarhed i produktionen. Have en åben, ærlig og tæt relation til vore kunder og samarbejdspartnere. Indgå kontraktlig samarbejde med vore kunder og samarbejdspartnere. Page 6 of 13

7 2.5 Leverandører Målsætning Mekoprint A/S målsætning for Leverandører: Leverandører til Mekoprint A/S skal være indstillet på at yde en udstrakt service. Vi foretrækker firmaer, der er certificerede indenfor kvalitet, og Miljø, og kræver, at vore leverandører har en ansvarlig og professionel holdning til kommende samarbejde. Vore leverandører skal levere varer og ydelser af tilfredsstillende kvalitet, til tiden og til en konkurrencedygtig pris samtidig med at der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Endvidere skal leverandørerne leve op til deres sociale ansvar (CSR). Vi indgår kun i partnerskab med professionelle og finansielt sunde leverandører. I vores forhold ti leverandører fokuserer vi på fleksible og innovative firmaer, der er parate til at samarbejde om at nå fælles mål. Forholdet til leverandører baseres så vidt muligt på længerevarende rammeaftaler Politik Mekoprint A/S vil: Have en åben, ærlig og tæt relation til leverandører og samarbejdspartnere. Anvende leverandører og samarbejdspartnere, der opfylder Mekoprint A/S godkendelseskriterier, herunder Mekoprint A/S Code of Conduct. 3. Miljøpolitik og målsætning 3.1 Målsætning Mekoprint A/S målsætning for miljø: Mekoprint A/S skal vedligeholde et dokumenteret og certificeret miljøstyringssystem iht. ISO Indenfor økonomisk forsvarlige rammer skal belastningen af miljøet og forbrug af ressourcer søges minimeret overalt i virksomheden ved udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende produkter og processer Politik Mekoprint A/S vil: Leve op til national og international miljølovgivning. Indsatsen herfor skal primært være forebyggende. Tilrettelægge et målrettet og synligt arbejde med at forebygge uheld og skader og derigennem styrke det forebyggende miljøarbejde og fremme den interne dialog. Løbende foretage en systematisk måling og opfølgning på virksomhedens miljøbelastninger. Via intern uddannelse og træning samt kommunikation fremme miljøbevidstheden blandt medarbejderne. Gennemføre en åben dialog med virksomhedens kunder i miljøspørgsmål herunder give kunderne fyldestgørende svar på henvendelser angående miljø. Opstille forbedringsmål og handlingsplaner samt foretage systematisk opfølgning på indsatser og resultater og derigennem opnå løbende forbedringer. Overvåge systemets effektivitet og hensigtsmæssighed i relation til målsætninger og forbedringsmål, gennem interne audits og ledelsesevalueringer. Page 7 of 13

8 3.1.3 Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan Der er for hver division opstillet konkrete kvalitets- og miljømålsætninger. Registreringer foretages løbende i de enkelte divisioner, og disse evalueres hvert år. Hvis målene ikke er nået, findes årsagen til dette og korrigerende handlinger samt forbedringer besluttes. Ledelsen/QA udvælger hver år et eller flere indsatsområder indenfor kvalitet og eller miljø. De(t) valgte indsatsområde(r) danner rammen for en nedbrydning til specifikke og i videst muligt omfang målbare forbedringsmål. For hvert specifikt og målbart forbedringsmål udarbejdes der herefter en handlingsplan med de opgaver og aktiviteter, som planlægges gennemført for at nå målet. Ved specifikke mål på afdelingsniveau fastlægges disse i samråd med afdelingen som opgave for den afdelingsansvarlige. Handlingsplanerne revideres løbende i takt med resultater opnås eller nye ideer og forslag til aktiviteter inden for det udvalgte indsatsområde fremkommer. 4. Arbejdsmiljøpolitik og målsætning 4.1 Målsætning Mekoprint A/S målsætning for arbejdsmiljø: Mekoprint A/S skal vedligeholde et dokumenteret og certificeret arbejdsmiljø certifikat iht. OHSAS Virksomheden skal gennem sikkerhedsarbejdet forblive at være en sikker arbejdsplads for medarbejderne. Indenfor lovgivningens og økonomisk forsvarlige rammer skal belastning i arbejdsmiljøet søges minimeret overalt i virksomheden ved udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende produkter og processer Politik Mekoprint A/S vil: I det omfang det er hensigtsmæssigt lade arbejdsmiljø indgå i virksomhedens integrerede ledelsessystem. Leve op til national arbejdsmiljølovgivning. Tilrettelægge et målrettet og synligt arbejde med at forebygge nedslidning, uheld og ulykker og derigennem styrke de forebyggende arbejde og fremme den interne dialog. Foretage arbejdspladsvurdering, som en systematisk måling af virksomhedens arbejdsmiljøbelastninger. Med udgangspunkt heri opstille forbedringsmål og handlingsplaner samt foretage systematisk opfølgning på resultater af de igangsatte forbedringer. Via intern uddannelse, instruktion og kommunikation fremme arbejdsmiljøbevidstheden blandt medarbejderne. Gennemføre en åben dialog med virksomhedens kunder og leverandører om arbejdsmiljøspørgsmål herunder give kunderne fyldestgørende svar på henvendelser angående arbejdsmiljø. Overvåge styringens effektivitet og hensigtsmæssighed gennem sikkerhedsudvalget. Page 8 of 13

9 4.1.3 Indsatsområder, Forbedringsmål og Handlingsplan 5. Organisation Hvor det er relevant opstilles konkrete mål for de enkelte arbejdsmiljø målsætninger. Registreringer foretages løbende i de enkelte divisioner, og disse evalueres på sikkerhedsmøder hvert kvartal. Hvis mål ikke er nået, findes årsagen til dette. Korrigerende handlinger samt forbedringer besluttes med involvering af de relevante afdelingsledere. Arbejdspladsvurderingen fastlægger indsatsområderne indenfor arbejdsmiljø. Vurderingen foretages mindst hvert 3 år. Afdelingsansvarlige udarbejder handlingsplan med opgaver og aktiviteter, som planlægges gennemført for at nå forbedringsmål for de(t) valgte indsatsområde(r). Handlingsplan på afdelingsniveau fastlægges i samråd med afdelingens medarbejdere og sikkerhedsrepræsentant. Handlingsplanerne revideres løbende i takt med resultater opnås. 5.1 Organisationsplan Miljø, Sikkerhed og Kvalitet Bestyrelse Kvalitets- & Miljø chef CEO Ledelse Økonomi/Indkøb IT/MPS Vedligehold/ Håndværker Mekoprint Støvring Mekoprint Aalborg Kvalitetschef Kvalitetschef Miljøchef Miljøchef Arbejdsmiljøansvarlig Arbejdsmiljøansvarlig Page 9 of 13

10 5.1.2 Overordnet ansvar Mekoprint A/S har 3 besluttende organer: Bestyrelsen Direktionen Kvalitets- og miljøledelsen Der er desuden etableret flere arbejdsgrupper til at varetage specifikke opgaver, herunder virksomhedens sikkerhedsudvalg. Direktionen: Direktionen vælger produktstrategi ud fra markedskendskab, kundeønsker, ressourcer, beregninger og konkurrent information. Derudover beslutter Direktionen, om der skal anvendes ressourcer til undersøgelse at teknologiske muligheder, eller om der skal vælges leverandører til specifikke opgaver. Kvalitets- og miljøledelsen: Kvalitets- og miljøledelsen består af virksomhedens direktion, kvalitets- og miljø Chef og produktionschefer, og gruppens hovedopgave er at: Sikre bred enighed om, hvordan kvalitets- og miljøstyringen skal udføres i praksis. Træffe ledelsesmæssige beslutninger på kvalitets- og miljøområdet. Udveksle informationer i alle væsentlige kvalitets- og miljøspørgsmål præcisering af ansvar og myndighed Ved fordeling af ansvar og beføjelser er der hos Mekoprint A/S lagt vægt på, at de opsatte forbedringsmål, ansvar og beføjelser er kendt for alle, der leder, kontrollerer og udfører arbejde, der har indflydelse på henholdsvis kvaliteten samt sikkerheden og miljøarbejdet på virksomheden. Virksomhedens kontrolfunktion er baseret på en stor grad af selvkontrol. I alle led er den enkelte medarbejder derfor ansvarlig for, at proces- og kvalitetsbeskrivelser, instruktioner og interne retningslinjer inden for ansvarsområdet overholdes. For alle funktioner er der udarbejdet stillingsbeskrivelser, og de enkelte procedurebeskrivelser i ledelsessystemet indeholder en præcisering af ansvar i forlængelse af ovenstående beskrivelser. Page 10 of 13

11 5.1.4 ledelsens repræsentant Mekoprint A/S Kvalitets- og Miljø Chef er ledelsens repræsentant i forhold til myndigheder og certificeringsorganer og varetager de handlinger, som skal sikre, at systemet fungerer effektivt. Ledelsens repræsentant har ansvaret for og beføjelser til: At sikre at processer, der er nødvendige for kvalitets-, miljøog arbejdsmiljøsystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdes. At rapportere til Direktionen vedrørende systemets præstationer og eventuelle behov for forbedringer. At sikre at bevidsthed om kundekrav udbredes i hele virksomheden. 6. Systembeskrivelse Kvalitet og Miljø 6.1 Styringssystemet Dokumentationen angiver rammen for og beskriver den daglige styring samt forbedringsindsats. Samtidig udgør den en omfattende styringsmæssig dokumentation over for forretningsforbindelser og kunder. Gennem opbygning af styringssystemet og udarbejdelse af proces- og kvalitetsbeskrivelser/ instruktioner sikres opfyldelsen af de specificerede krav til produkter, projekter og kontrakter samt dokumentation. Styringssystemet dækker alle væsentlige processer hos Mekoprint A/S. Gennem handlingsplan og produktkravspecifikation tages stilling til processer, ressourcer, færdigheder, inspektions- og målekrav samt forbedringer. En oversigt over virksomhedens ledelses-, kerne- samt støtteprocesser findes til sidst i denne håndbog. Mekoprint A/S styringssystem er opbygget og indført i overensstemmelse med kravene i standarderne for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) og (ISO 18001), og opbygget med inspiration i den procesorienterede tankegang fra disse standarder. Alle medarbejdere deltager i større eller mindre grad i indsatsen, og er gjort bekendt med de beskrevne forhold i systemet, der er af betydning for en kvalitets-, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig udførsel af det enkelte job. Page 11 of 13

12 6.1.2 Opbygning Kvalitets- og miljøstyringssystemet er opbygget i niveauer, som illustreret på modellen i figur 2: Niveau 1 Kvalitets- og Miljøhåndbog Målsætning og Politik Procedurer Niveau 2 Sådan arbejder vi Instruktioner Kerneprocesser Målsætning og Politik Målsætning og Politik Instruktioner Støtteprocesser Proces- og Kvalitets Instruktioner Blanketter, skabeloner, manualer etc. Niveau 3 Sådan arbejder vi Ledelsesprocesser Figur 2 Instruktioner Procesbeskrivelser: Procedurebeskrivelserne og proces- og kvalitetsinstruktionerne er som illustreret i figur 3 opdelt i virksomhedens ledelses-, kerneog støtteprocesser. Procedure, proces- og kvalitetsinstruktioner er opbygget efter et fast mønster med: Gyldighedsområde, Ansvar, Aktivitetsbeskrivelse, Proceskontrol og Dokumentation. I de enkelte procedure- og proces- og kvalitetsinstruktioner henvises der til underliggende instruktioner eller andre procesbeskrivelser, som har relation til den pågældende proces. Procedure- og proces- og kvalitetsinstruktionerne er identificeret ved et specifikt nummer. Kerneprocessernes sammenhænge er illustreret og beskrevet i Kvalitets- og miljøhåndbogen. Page 12 of 13

13 Ledelsesprocesser Kvalitets- og miljøhåndbog Politik og målsætning Organisation og ansvar Kommunikation, Uddannelse og træning LEAN-ledelse Løbende forbedringer Ledelsens evaluering Kerneprocesser KAM Salg & Salg- og markedsføring markedsføring Konstruktion og udvikling SCM - Indkøb og råvarelager Produktion og lagerstyring Kvalitet og Miljø Støtteprocesser Dokumentstyring Reklamationer, afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Audit, måling og rapportering Udvikling og Styring af EDB Reparation og vedligehold Maskiner, Måle- og test udstyr Arbejdsmiljø, Beredskab, affaldssortering Figur 3 Henvisning Krydsreferencetabel QC-501 Page 13 of 13

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Ledelsessystemer Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Politik Procedurer Strategisk Taktisk Arbejdsbeskrivelser, tegninger Operationelt Work process Product Work process policy Procedures Working procedures or

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Lyreco arbejder ud fra mottoet: Kvalitet opnås først, når kunden har fået opfyldt sine forventninger.

Lyreco arbejder ud fra mottoet: Kvalitet opnås først, når kunden har fået opfyldt sine forventninger. Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbejder ud fra mottoet: Kvalitet opnås først, når kunden har fået opfyldt sine forventninger. Lyreco Skandinavien er certificeret i henhold til ISO 9001:2008 og

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock:

Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock: Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock: I forbindelse med en mere udbredt brug af IT hos PN-BESLAG var det naturligt at gøre kvalitetsstyringen mere elektronisk. Vort mailsystem

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Velkommen til KVM-Conheat A/S.

Velkommen til KVM-Conheat A/S. Vi er til for Dem! En dedikeret historik KVM-Conheat Vi laver kun det, vi er bedst til. Og intet andet. Derfor har vi fokuseret på fjernvarmeløsninger og -stationer i mere end 30 år. Lige siden starten

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Læringskontrakten. Gruppenummer, retning, dato Projektets titel (evt arbejdstitel) Problembeskrivelse

Læringskontrakten. Gruppenummer, retning, dato Projektets titel (evt arbejdstitel) Problembeskrivelse Læringskontrakten Gruppenummer, retning, dato Projektets titel (evt arbejdstitel) Problembeskrivelse En beskrivelse af, hvad der forventes lært gennem projektet. Indlæringsniveauet beskrives ved brug af

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Compfitt Gruppen- Et stærkt fundament for industrien

Compfitt Gruppen- Et stærkt fundament for industrien Compfitt Gruppen- Et stærkt fundament for industrien Udviklingen løber stærkt. For den enkelte industrivirksomhed sker forandringerne med voldsom hast forandringer, der stiller krav til både forretningsgrundlag

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere