Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bygningsmæssige forhold mv Bygning Cellerne Øvrige rum mv Toilet- og badeforhold Køkkenfaciliteter Besøgsrum Værksted Motions- og fællesrum Beskæftigelse mv Arbejde Undervisning Andre forhold Lægebehandlingen og misbrugsafvænning Forplejning Telefonering Talsmandsordning Samtaler med de indsatte Opfølgning Underretning...18

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 1. Indledning Som led i Folketingets Ombudsmands almindelige inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg den 10. oktober 1997 inspektion af Arresthuset i Ringkøbing. Jeg henviser herom til min rapport af 11. maj 1998 og opfølgningen herpå i rapport af 19. april I brev af 7. juli 2000 til Direktoratet for Kriminalforsorgen og Arresthuset i Ringkøbing meddelte jeg at jeg betragtede sagen om inspektionen af Arresthuset i Ringkøbing som afsluttet. Jeg bad i forbindelse med varslingen af inspektionen arresthuset om at oplyse om eventuelle ændringer i de bygningsmæssige forhold og andre forhold siden inspektionen i 1997 og/eller eventuelle projekter eller planer herom. Jeg bad endvidere arresthuset om oplysninger vedrørende vedligeholdelsesstandarden, herunder inventarets standard. Jeg bad også om bl.a. at få tilsendt nyt informationsmateriale siden min inspektion i 1997 vedrørende arresthuset herunder nye kort og skitser over bygningerne. Den 24. september 2007 besvarede arresthuset min anmodning. Den 2. oktober 2007 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere en fornyet inspektion af Arresthuset i Ringkøbing. Til stede under inspektionen var vicepolitidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi, arrestforvareren i Arresthuset i Ringkøbing og to af arresthusets øvrige ansatte. Denne inspektion tog udgangspunkt i rapporten af 11. maj 1998 og opfølgningen herpå. Under inspektionen spurgte jeg på grundlag af en tjekliste til flere forhold der normalt ønskes besigtiget og drøftet i forbindelse med inspektion af arresthuse. Inspektionen og rapporten omfatter dog ikke samtlige de forhold

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 som er indgået i den tidligere inspektion, og heller ikke samtlige de forhold der fremgår af tjeklisten. Arresthusets indsatte var forud for inspektionen blevet gjort bekendt med inspektionen og med muligheden for i den forbindelse at få en samtale med mig om generelle forhold vedrørende institutionen eller den enkelte indsattes egne forhold. Inspektionen blev indledt med en samtale med ledelsen. I forbindelse med samtalen afleverede jeg en skriftlig anmodning om udlevering af 10 disciplinærsager for en nærmere angiven periode. Det blev oplyst at der ikke var sådanne sager. Den retlige undersøgelse af enkeltsager som normalt bliver foretaget i forbindelse med inspektion af et arresthus, bliver således ikke gennemført i dette tilfælde. Efter en rundgang i arresthuset havde jeg samtaler med to indsatte der havde ønsket at tale med mig. Samtalerne vedrørte dels klager og bemærkninger vedrørende egne forhold, dels generelle forhold vedrørende arresthuset som er omtalt i denne rapport. De to indsatte har fået særskilt brev om de forhold som blev drøftet under samtalen, herunder oplysning om at enkelte forhold ville blive behandlet nærmere i denne rapport. Ved inspektionens afslutning havde jeg et afsluttende møde med arrestforvareren og vicepolitidirektøren bl.a. om forskellige generelle forhold som var blevet bragt frem under rundgangen i arresthuset og samtalerne med de to indsatte. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Arresthuset i Ringkøbing, Politidirektøren for Midt- og Vestjylland og Direktoratet for Kriminalforsorgen for at myndighederne kunne få lejlighed til at komme med eventuelle

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 yderligere bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget sådanne bemærkninger. 2. Bygningsmæssige forhold mv. 2.1 Bygning Siden inspektionen i 1997 har arresthuset fået et nyt indgangsparti herunder ny hoveddør, trappe, flisebelægning og mur. Efter ikrafttrædelsen af rygeloven den 15. august 2007 er der etableret et overdækket hjørne med et bord og to stole. Der er i tilknytning til arresthuset bygget et træskur som anvendes til fjernlager til de indsattes arbejdsmaterialer og til garage for en truck. Arresthuset har haft problemer med at der udefra er kastet forskellige genstande ind til de indsatte (mobiltelefoner mm.) i gårdtursarealet. Efter pålæg fra Direktoratet for Kriminalforsorgen er et nyt gitter med mindre huller monteret som loft over gårdtursarealet. 2.2 Cellerne Alle indsatte i arresthuset har deres egen celle. Der er en tomandscelle tilbage i arresthuset, men den bliver brugt som enkeltmandscelle. Det er meningen at tomandscellen skal ombygges til en almindelig enkeltmandscelle. Der er ikke sket en forringelse af pladsforholdene i forbindelse med ombygning af cellerne til enkeltmandsceller. Der findes ikke længere tremandsceller i arresthuset. Cellerne anvendes til beskæftigelse for indsatte som ikke har beskæftigelse i værksted. I tomandscellen var der på tidspunktet for inspektionen på et langt bord placeret en del kasser med brochurer, kassetter med cd-rommer og lignende som tre indsatte pakkede som led i deres arbejde.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Der har i arresthuset været en enkelt detentionscelle som blev nedlagt den 1. september Under inspektionen var den tidligere detentionscelle under ombygning til en almindelig celle. Arresthuset oplyste at der er sket udskiftning af celleinventaret i 2005 og cellerne er nu indrettet med Kriminalforsorgens standardinventar. I de celler som jeg inspicerede, fremstod inventaret i god stand. Under inspektionen blev celle 1, 2 (ubeboet på inspektionstidspunktet) og 7 (tomandscellen) besigtiget efter mit valg. Væggene fremstod beskidte, og de trænger til at blive malet. Væggene er malet med en gul farve og giver et lidt mørkt og trist indtryk. I celle 2 er linoleumsgulvet i hjørnet under vasken meget nedslidt. Arresthuset oplyste at der i adskillige celler var tilsvarende skader i gulvbelægningen. Arresthuset oplyste endvidere at arresthuset havde ansøgt Direktoratet for Kriminalforsorgen om ny gulvbelægning i alle celler, og arresthuset afventede direktoratets svar herpå. Det fremgår af det materiale (oversigt over celler) som jeg modtog den 24. september 2007 fra arresthuset, at arresthusets indvendige fællesarealer er blevet malet i 2005, og at cellerne males efter behov helst 2-3 stk. pr. år. Det fremgår endvidere af en oversigt vedrørende maling af arresthuset (de enkelte celler og andre lokaler hvert år fra 2000 til 2007) at der ikke er malet celler overhovedet i 2005 og Mange celler (celle 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15) er senest malet i 2000 og 2001 eller er slet ikke malet i tidsrummet fra 2000 til Jeg forstår at der udover oversigten over celler ikke foreligger andet skriftligt materiale om maling af cellerne og vedligeholdelse i øvrigt. Under inspektionen blev det oplyst at der ikke var planer om maling af celler i 2007 idet der ikke var penge hertil.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Jeg går ud fra at årsagen til at der ikke i videre omfang end det har været tilfældet er sket (maler)vedligeholdelse af cellerne har sammenhæng med den høje belægningsprocent der i nogle år har været på bl.a. arresthussektoren. Jeg henstiller til arresthuset snarest muligt (i starten af 2008) at gå i gang med maling af væggene i cellerne. Jeg udbeder mig underretning om hvad der videre sker i anledning af min henstilling. Jeg har noteret mig at arresthuset har ansøgt Direktoratet for Kriminalforsorgen om bevilling til etablering af ny gulvbelægning. Jeg beder om underretning om direktoratets stillingtagen hertil. 2.3 Øvrige rum mv Toilet- og badeforhold I arresthuset er der (nu) to toiletter til de indsatte og et almindeligt badeværelse. Det ene toilet bruges også som urinprøverum. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyste i forlængelse af inspektionen i 1997 at arresthuset havde oplyst at der ikke har været konstateret kødannelse eller andre problemer med kun ét bad. Arresthuset oplyste under denne inspektion på min forespørgsel at der fortsat ikke er problemer med kun et bad til de 16 indsatte. Jeg har noteret mig arresthusets oplysninger om at der fortsat ikke er problemer med badeforholdene Køkkenfaciliteter Arresthuset har et køkken med en ovn til opvarmning af de indsattes mad der leveres fra Statsfængslet ved Sdr. Omme. Derudover er der en håndvask, en opvaskemaskine, en mikrobølgeovn og skabe.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Arresthusets køkken er omfattet af Fødevarestyrelsens smiley-ordning, og blev senest kontrolleret den 4. juli 2007 uden bemærkninger fra fødevareregionen. Fødevareregionens vurdering hang på cellegangen Besøgsrum Besøgsrummet er møbleret med en nyere briks betrukket med blåt stof. Herudover er der et bord og to stole af ældre dato og fremtræder noget slidte. Arresthuset oplyste at bordet og de to stole ville blive udskiftet med standardinventar. Jeg går ud fra at der snarest indsættes et nyt bord og to nye stole i besøgsrummet, og foretager mig herefter ikke videre. Der er ældre lyse gardiner for vinduet. Vinduet er lille og sidder højt oppe i væggen. Belysningen i rummet er svagt. Jeg anbefaler arresthuset at udskifte belysningen, at male væggene i en anden farve og at sætte et nyt gardin op så rummet fremstår med en rarere atmosfære, jf. 48 i varetægtsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 738 af 25. juni Det blev oplyst at der er rene lagner og kondomer i en skuffe under briksen til rådighed for besøgende og indsatte. I døren (en almindelig celledør) til besøgsrummet er der et indkigshul som tidligere har været blændet, hvilket ikke var tilfældet under inspektionen. Arresthusets ledelse oplyste at indkigshullet ville blive blændet med det samme.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg går ud fra at indkigshullet i døren til besøgsrummet er blevet blændet således at det ikke er muligt at kigge ind i besøgsrummet fra cellegangen, og jeg foretager mig herefter ikke videre Værksted Arresthuset har to værksteder. Det ene værksted er indrettet med værkstøjsmaskiner og materialer til brug for arbejdet. Det andet værksted er indrettet med et langt bord hvor der kan udføres samlearbejde. Tomandscellen bruges som tidligere nævnt også som værksted i dagtimerne Motions- og fællesrum Et tidligere lager er siden inspektionen i 1997 ombygget til et motions- og fællesrum. Lokalet er malet hvidt og har lyse trægulve. Der er ventilation med kold luft. I lokalet er der opstillet kondicykel, motionsmaskine til bænkpres, måtte til gulvøvelser og der er ribbe på væggen. På samtlige maskiner er der påsat brugsanvisninger. Der findes endvidere et bordtennisbord og nogle brætspil, og der er mulighed for at høre radio. Jeg blev under rundgangen opmærksom på et brugt askebæger. Arresthuset oplyste at der bliver håndhævet rygeforbud i motions- og fællesrummet. Jeg går ud fra at det er et enkeltstående tilfælde at der har været rygning i motions- og fællesrummet, og går i øvrigt ud fra at arresthuset til stadighed er opmærksom på at rygeloven skal håndhæves på arresthusets fællesarealer.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Vedligeholdelsesstandarden af arresthuset var generelt set god. De bygningsmæssige forhold giver mig udover det jeg har anført under pkt. 2.2 og pkt ikke anledning til bemærkninger. 3. Beskæftigelse mv. 3.1 Arbejde Arresthuset oplyste at de indsatte udfører akkordarbejde. Beskæftigelsen består af bl.a. pakning af forskellige effekter, f.eks. brochurer, flag, skruer og lignende. Visse af arbejdsopgaverne udføres i arresthusets to værksteder som jeg besigtigede (jf. afsnit 2.3.4). Arbejdet består bl.a. i at samle minkbure ved hjælp af et mekanisk samleværktøj og at samle metaldele til tagrendeholdere ved hjælp af en maskine der sammenpresser de enkelte dele. En indsat er beskæftiget som gangmand og sørger for opvarmning af mad, tøjvask mv. De indsatte kan arbejde i fællesskab både i cellerne og i værkstedet. Arbejdet der udføres i fællesskab i tomandscellen bestod på inspektionstidspunktet bl.a. i at pakke brochurer. Arresthuset oplyste at de indsatte betragter arbejdet som et fælles anliggende og har glæde af arbejdet og indtægten. Arresthuset oplyste at der kan skaffes arbejde til alle indsatte. Arresthuset opsøger selvstændigt arbejdsopgaver ved at tage kontakt til forskellige virksomheder. Jeg har noteret mig at Arresthuset i Ringkøbing kan skaffe arbejde til alle indsatte og at de indsatte har glæde af arbejdet. Jeg har endvidere noteret mig at

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 arbejdet kan foregå i fællesskab på værkstederne og i cellerne (i overensstemmelse med pkt. 8 i fællesskabsvejledningen, vejledning nr. 71 af 5. juli 2002). Som nævnt ovenfor i afsnit 2.2 anvendes tomandscellen som enkeltmandscelle. Som også omtalt ovenfor var denne celle på tidspunktet for inspektionen nærmest indrettet som et værksted med et langt bord med en betragtelig mængde arbejdsmateriale (papkasser mv.) Det var ikke mit indtryk at cellen ved arbejdstids ophør blev ryddet. At tomandscellen anvendes til arbejdssted for tre indsatte med den beskrevne indretning, giver mig ikke i sig selv anledning til bemærkninger. Jeg går imidlertid ud fra at beboeren af cellen er fuldt ud indforstået med denne anvendelse af cellen og at den pågældende indsatte enten kan få ryddet cellen og benytte den som enkeltmandscelle eller få anvist en enkeltmandscelle hvis den pågældende måtte ønske det. 3.2 Undervisning Arresthuset oplyste at de indsatte får tilbud om undervisning. Der er en bevilling til 5 timers undervisning om ugen, men denne udnyttes ikke fuldt ud. Der er til arresthuset tilknyttet en skolelærer der bl.a. lægger vægt på undervisning af eventuelle ordblinde mv. Arresthuset har ikke nogen pc til undervisningsbrug. Arresthuset oplyste at der tidligere har været en bærbar pc som gik i stykker, og at de indsatte fik valget mellem en PlayStation eller og en ny pc havde valgt en PlayStation. Under samtalen med en af de indsatte blev der udtrykt ønske om (igen) at få adgang til en bærbar pc brug ved privat brevskrivning (jf. nedenfor i afsnit 5). Der er opstillet en printer på cellegangen som kan tilsluttes en bærbar pc.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ledelsen var under den afsluttende samtale indstillet på at anskaffe en bærbar pc. I min rapport om inspektionen den 7. oktober 2003 af Arresthuset i Frederikshavn har jeg tilkendegivet at det er min opfattelse af de indsatte så vidt muligt bør have mulighed for at benytte pc i undervisningen. Som nævnt ovenfor er det imidlertid min opfattelse at de indsatte til undervisningsbrug så vidt muligt bør have mulighed for at benytte pc. Jeg har noteret mig arresthusets tilkendegivelse under samtalen og går herefter ud fra at arresthuset snarest muligt vil anskaffe en pc til undervisningsbrug. Jeg beder om underretning når pc en er indkøbt. At der nødvendigvis må foretages et valg mellem indkøb af udstyr som de indsatte kan bruge i deres fritid, har jeg ingen bemærkninger til. 3.3 Fritid Siden inspektionen i 1997 er der indrettet et nyt motions- og fællesrum som de indsatte kan benytte i fritiden (jf. afsnit 2.3.5). Rummet kan efter aftale med arresthusets ansatte benyttes i fællesskab af op til fire indsatte ad gangen. Det blev oplyst at rummet benyttes meget. Under min samtale med en af de indsatte blev der udtrykt et ønske om anskaffelse af en løbemaskine. Jeg viderebragte efter aftale med den indsatte i forbindelse min afsluttende samtale under inspektionen ønsket til arresthuset ledelse. Ledelsen oplyste at der i motionsrummet er en fuldt ud funktionsduelig motionscykel og at der bl.a. på grund af pladsforholdene ikke er anskaffet en løbemaskine. Jeg har i brev af 18. oktober 2007 oplyst den pågældende indsatte om at jeg ikke foretager mig videre vedrørende dette forhold. De indsatte har mulighed for at låne PlayStation efter først-til-mølle - princippet. Arresthuset har endvidere på gangen i stueetagen et mindre udvalg

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 af bøger. Herudover har de indsatte mulighed for at bestille bøger fra biblioteket. Arresthuset oplyste at arresthuset abonnerer på Jyllands-Posten, BT og Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt diverse tidsskrifter som de indsatte kan låne. Arresthuset oplyste endvidere at de indsatte kan bestille udenlandske bøger fra biblioteket. Direktoratet for Kriminalforsorgen har tidligere i forbindelse med mine inspektioner udtalt sig om den måde hvorpå institutionerne har forholdt sig til bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 3, og varetægtsbekendtgørelsens 80, stk. 3. For så vidt angår adgangen til udenlandske aviser er det indgået i bedømmelsen heraf hvor stort et antal udlændinge de pågældende institutioner har. Som anført i pkt. 199 i vejledningen til varetægtsbekendtgørelsen (nr. 37 af 25. juni 2007) bør der afhængig af andelen af udenlandske indsatte være 1-2 udenlandske nyhedsformidlende aviser gratis til rådighed. Forpligtelsen kan opfyldes ved en ordning med et bibliotek om at overtage aviser efter en periode. Jeg har noteret mig at de indsatte kan bestille udenlandske bøger fra biblioteket, og jeg går ud fra at man også kan låne udenlandske tidsskrifter. Jeg beder arresthuset om at oplyse om den gennemsnitlige andel af udlændinge (der ikke læser dansk) i arresthuset. Jeg anmoder desuden om oplysning om muligheden for at låne (aktuelle) udenlandske aviser fra biblioteket og muligheden for at udskrive udenlandske aviser fra nettet til de indsatte. Jeg har tidligere noteret mig at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke stiller krav om at der er et vist antal bøger på fremmedsprog i arresthusenes bogsamlinger. Jeg har udtalt at jeg er enig med direktoratet i at det væsentligste er at arresthuset vurderer om bogbestanden afspejler det behov som de indsatte har,

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 herunder behovet for bøger på fremmedsprog, og at dette behov naturligvis kan veksle fra arresthus til arresthus. Idet jeg i øvrigt henviser til min anmodning ovenfor (om oplysning af andelen af udlændinge i Arresthuset i Ringkøbing), anbefaler jeg at arresthuset indkøber (eventuelt et mindre antal) bøger på andre sprog end dansk til arresthusets egen bogsamling således at udenlandske indsatte (generelt) har mulighed for at låne en bog indtil det bliver muligt at bestille bestemte bøger på fremmedsprog fra biblioteket. Jeg anmoder om underretning om hvad der sker i anledning af min anbefaling. Motions- og fællesrummet og de øvrige muligheder for aktiviteter i fritiden i arresthuset giver mig ikke anledning til bemærkninger. 4. Andre forhold 4.1 Lægebehandlingen og misbrugsafvænning En praktiserende læge har konsultationer i arresthuset hver onsdag og efter behov. Under inspektionen drøftede jeg spørgsmålet om metadonbehandling for de indsatte der før indsættelsen i arresthuset som varetægtsarrestant har indgået en aftale om behandling med et misbrugscenter. Dette spørgsmål indgik også i rapporten om min inspektion af Arresthuset i Ringkøbing i Arresthuset oplyste at der er mulighed for at få metadon under varetægtsfængsling uanset om der foreligger en aftale med et misbrugscenter, og at der under varetægten kan iværksættes nedtrapning. Arresthuset oplyste at arresthusets læge vurderer om der skal ske nedtrapning af metadonbehandlingen. Arresthuset blander sig ikke i lægens vurdering. Det blev endvidere oplyst at hvis en indsat har fået ordineret metadon fra sin egen praktiserende læge, tager arrest-

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 husets læge selvstændig stilling til metadonbehandling af den pågældende indsatte. En af de indsatte som jeg havde samtale med, var i metadonbehandling uden nedtrapning. Han oplevede ved kontakt med arresthusets læge at han blev truet med at han ikke ville blive ved med at få metadonbehandling efter modtagelsen af sin dom, og han var usikker på om han kunne få den metadonbehandling som et misbrugscenter havde planlagt før han blev varetægtsfængslet. Jeg oplyste under inspektionen at det i andre arresthuse er fast praksis at en indsat som har en aftale med et misbrugscenter, fortsætter aftalen i arresthuset. Arresthuset oplyste at der ikke er hash og andre euforiserende stoffer i arresthuset. Politiets narkohunde har ikke fundet spor af euforiserende stoffer i arresthuset ved flere undersøgelser. Arresthuset oplyste endelig at der udføres akut tandlægebehandling uden for arresthuset under ledsagelse af politiet. Jeg anmoder om nærmere oplysninger fra arresthuset om behandlingen i arresthuset af stofmisbrugere. Jeg beder specielt oplyst om der sker ændringer af behandlingen i forbindelse med at der falder dom. 4.2 Forplejning Der modtages frosne portionsanretninger til varm frokost fra Statsfængslet ved Sdr. Omme. Arresthuset oplyste at de indsatte ikke har klaget over forplejningen. Arresthuset oplyste at de indsatte har den opfattelse af de ikke måtte/kunne afbestille den varme mad idet alle indsatte skulle kunne tilbydes den varme mad uanset om en indsat havde tilkendegivet ikke at ville have den varme mad

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 den pågældende dag eller uge. Dette har resulteret i at arresthuset løbende smed mad ud. Jeg og mine medarbejdere spiste under inspektionen fire forskellige varme retter fra statsfængslet. Maden forekom kedelig og mindre indbydende særligt var kartoflerne der ellers skulle være forbedret bløde. Jeg har tidligere over for Direktoratet for Kriminalforsorgen rejst spørgsmål om tilberedningen af den kost der fremstilles i produktionskøkkenerne i Statsfængslet ved Sdr. Omme og i Statsfængslet i Jyderup. Jeg har i forbindelse med min inspektion af arresthuse konstateret en vis forbedring af kosten (såvel den kolde som den varme kost). Jeg vil på baggrund af erfaringerne fra denne inspektion overveje at rette en fornyet henvendelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen om kosten i arresthusene. Idet jeg henviser til mine bemærkninger under inspektionen, går jeg ud fra at arresthuset nu etablerer en ordning der sikrer at der ikke smides mad ud i større omfang. Til inspiration kan jeg henvise til rapporterne om mine inspektioner den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring og den 20. september 2006 af Arresthuset i Viborg der begge findes på Folketingets Ombudsmands hjemmeside Telefonering De indsatte kan ringe fra en telefon der er placeret uden for det sikrede område. Telefonopkald foregår ved at den indsatte får udleveret telefonrøret af arrestpersonalet og kan sidde på gangarealet i stueetagens sikrede område. Det fremgår af opslag på gangen at der kan telefoneres onsdage fra kl til kl og lørdage fra kl til kl Arresthuset oplyste at der ikke er andre indsatte på gangen når en indsat foretager telefonopkald, og at de indsatte derfor kan ringe uden at andre indsatte

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 overhører samtalen. Det blev endvidere oplyst at der ikke har været klager over telefonforholdene. Jeg har noteret mig at de indsatte efter det oplyste i praksis kan foretage telefonopkald i arresthuset uden at andre indsatte overhører samtalen, og foretager mig ikke videre. 4.4 Talsmandsordning Efter straffuldbyrdelseslovens 34, stk. 1 der også gælder varetægtsarrestanter der ikke er isolerede i medfør af retsplejeloven, jf. 9 i talsmandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 735 af 25. juni 2006 om gennemførelse af medindflydelse for de indsatte i kriminalforsorgens institutioner) skal de indsatte have mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd. Der er ingen talsmandsordning for de indsatte. Arresthuset oplyste at de indsatte ikke ønsker dette. Der har tidligere været etableret en talsmandsordning som eksisterede i fire måneder. Arresthuset opfordrer ikke de indsatte til at etablere en talsmandsordning, men oplyste at de indsatte gerne må etablere en sådan ordning. Arresthuset oplyste at de indsatte altid kan drøfte eventuelle spørgsmål med arrestforvareren. Arresthuset vil nu (igen) opfordre de indsatte til at etablere en talsmandsordning. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i rapport af 4. april 2005 om inspektion af sagsbehandlingen i Arresthuset i Ringkøbing den 2. februar 2005 blandt andet anført at der ikke er regler om talsmænd i husordenen, og at der selv om der ikke er interesse for talsmandsordningen skal fastsættes regler om talsmandsordningen, jf. talsmandsbekendtgørelsens 8.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Som anført af direktoratet, skal der fastsættes regler (af et nærmere bestemt indhold) om talsmandsordningen i husordenen, jf. talsmandsbekendtgørelsens 8. I Direktoratet for Kriminalforsorgens følgebrev til udsendelsen af talsmandsbekendtgørelsen til kriminalforsorgens institutioner (skrivelse nr. 74 af 16. maj 2001) forudsatte direktoratet at reglerne var udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden. Det er beklageligt at arresthuset på trods af bemærkningerne i direktoratets rapport og angivelsen i følgebrevet til udsendelsen af talsmandsbekendtgørelsen stadig ikke har fastsat regler om talsmandsordningen. Jeg henstiller til at der snarest muligt fastsættes regler om talsmandsordningen og anmoder om at modtage kopi af reglerne når de er fastsat. Jeg har noteret mig at arresthuset vil orientere de indsatte om muligheden for at etablere en talsmandsordning der efter min opfattelse ville kunne understøtte for den måde hvorpå de indsatte jævnligt kan drøfte spørgsmål mv. med ledelsen i arresthuset. Jeg henviser i den forbindelse også til 2, stk. 3, i talsmandsbekendtgørelsen. 5. Samtaler med de indsatte Jeg havde som nævnt i pkt. 1 samtaler med to indsatte i forbindelse med inspektionen. De har begge efterfølgende modtaget særskilt brev om behandlingen af de konkrete klagepunkter og bemærkninger de har fremført over for mig. De to indsatte som jeg havde samtale med udtalte i det store hele tilfredshed med forholdene i arresthuset. Nogle af bemærkningerne vedrørende generelle forhold som de to indsatte fremførte over for mig, kan jeg forstå også har været drøftet med arresthusets ledelse. Jeg henviser til pkt. 3.2 og 3.3.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen som jeg ligeledes beder om en udtalelse. 7. Underretning Denne endelige rapport sendes til Arresthuset i Ringkøbing, Politidirektøren for Midt- og Vestjylland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 623 Offentligt 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 3 2.1 Bygningen mv.... 3 2.2 Celler og gangarealer... 4 2.3 Øvrige rum...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

7. Samtaler med indsatte58. 8. Gennemgang af rapporter58

7. Samtaler med indsatte58. 8. Gennemgang af rapporter58 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning3 2. Bygningsmæssige forhold mv.4 2.1.Bygning og gangarealer4 2.2.Cellerne6 2.2.1. Venterum9 2.3.Øvrige rum mv.10 2.3.1. Toilet- og badefaciliteter10

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.4 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.4 2. Bygningsmæssige forhold mv..5 2.1. Bygning og gangarealer..5 2.2. Cellerne 7 2.3. Øvrige rum mv....9 2.3.1. Toilet- og badeforhold..9 2.3.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Folketingets Ombudsmand 1

Indholdsfortegnelse. Folketingets Ombudsmand 1 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Bygning og gangarealer... 4 2.2. Cellerne... 7 2.3. Øvrige rum mv... 10 2.3.1. Toilet- og badeforhold...

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen Den 6. april 2004 aflagde jeg og en medarbejder ved inspektionsafdelingen besøg i Anstalten ved Herstedvester

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 2.1. Bygning og gangarealer... 4 2.2. Cellerne... 5 2.3. Øvrige rum mv.... 7 2.3.1. Besøgsrum... 7 2.3.2.

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4. 3. Arbejde, fritid og undervisning... 20. 4. Lægebetjening mv...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4. 3. Arbejde, fritid og undervisning... 20. 4. Lægebetjening mv... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 2.1. Cellerne... 5 2.1.1. Almindelige celler... 5 2.1.2. Observationscelle... 7 2.2. Øvrige rum mv....

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/03559-22/ PH 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 367 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv... 4 2.1 Afdeling A og B... 7 2.2. Anneks Syd... 10 2.3.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

1/28. Indholdsfortegnelse

1/28. Indholdsfortegnelse 1/28 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold... 4 2.1 Bygning og gangarealer... 4 2.2 Cellerne... 5 2.3 Øvrige rum mv.... 6 2.3.1 Besøgsrum... 6 2.3.2 Fritidsfaciliteter... 7

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som et led i ombudsmandens almindelige inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og fire af embedets medarbejdere

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere