NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover"

Transkript

1 NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen netop har meddelt godkendelse til et nyt havbrug ved Endelave. Ministeren slår på, at opdrætserhvervet er med til at producere sunde fødevarer og skabe arbejdspladser, og vi er rigtig gode til det. Havbruget får en årlig produktion på ca tons regnbueørreder. Den maksimale udledning af kvælstof er sat til 88 tons kvælstof, og der stilles krav til fuld kompensation for den udledte mængde. Det skal ske via tre muslingeanlæg, som hver især forventes at producere til tons blåmuslinger årligt. Beregninger viser, at der skal høstes mindst tons blåmuslinger årligt for at kompensere 100 % for det udledte kvælstof. Kritikere påstår, at Miljøministeriet ikke tager højde for havbrugets miljøbelastninger. Ministeren fastslår, at det naturligvis ikke er tilfældet. Danske havbrug skal overholde en række strenge miljøkrav, og alle havbrug vurderes for at sikre, at produktionen ikke skader havmiljøet. Det indebærer bl.a., at der for Endelave havbrug etableres et moniteringsprogram, der følger produktionen af både fisk og muslinger. Akvakulturudvalget angav tre vækstveje for havbrug: Recirkulering på land, off-coast eller kompensationsopdræt. Det nye havbrug ved Endelave er det første større kommercielle projekt, hvor der investeres i kompensationsopdræt. Side 2 Handelssager mod Tyrkiet Side 2 Laks går østover Side 3 91 mio. kr. skal skabe grøn vækst i fødevareerhvervet Side 3 Aller-Aqua åbner ny forskningsenhed Side 4 Dansk Åleproducentforening nedlægges Side 4 Odder fangst ved dit dambrug? Side 6 Pilot havbrug ved Bornholm Side 6 Tidobling af bævere ved de jyske vandløb Side 7 Informationsdag om havbrug og kompensations opdræt Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Bladet er støttet af: Lorem est del monte virt del monte est Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger RYGMARVSREAKTIONER? Den 7. maj i år fik Hjarnø Havbrug godkendelse af Miljøstyrelsen til at etablere et nyt anlæg ved Endelave. På trods af, at havbruget investerer i store miljøforbedrende tiltag, blev tilladelsen straks anket til Miljøklagenævnet. Dagen før bragte dagbladet Politiken en kronik med overskriften En miljøkatastrofe lurer under overfladen. Et eksempel på en usaglig og negativ rygmarvsreaktion på en øget miljøgodkendt produktion vil mange med god ret sikkert sige. Parallelt hermed er der indløbet høringssvar fra mange interessenter på udkastet til regeringens nye Akvakulturstrategi. Og heri udtrykkes der betydelig bekymring for en øget produktion i havbrugene. En bekymring som erhvervet må tage seriøst. Og det er netop derfor at Dansk Akvakultur arbejder målrettet for tilladelser til øget produktion i havet primært gennem: Videnskabelige forsøg og dokumentation af kombineret fiske, muslinge- og tangproduktion således, at kvælstof fra fiskeopdrættet modsvares af kvælstofoptag hos muslinger og tang, når ny produktion etableres indenfor vandplansområderne (nær kysten). Dette er tilfældet med den nye tilladelse ved Endelave. Nye opdrætstilladelser i områder med stor vandudskiftning (off coast) og længere fra kysten, men hvor det begrænsede øgede udslip ikke vil kunne registreres og have negativ effekt. Men alligevel er der fortsat protester, som for det første kan skyldes manglende information lokalt omkring de nye havbrug. Det skal vi have mere fokus på i fremtiden. For det andet er der misforståelser, som at der eksempelvis sker øget udslip. Ja det gør der, men dette neutraliseres gennem kompenserende muslinge- og tangopdræt sådan, at det lokale vandområde som helhed ikke får øget belastning. Endelig er der forglemmelserne. Hvad er alternativet til en øget dansk produktion af opdrætsfisk? Øget import og forbrug i Danmark af fisk fra lande, hvor fødevaresikkerhed har en helt anden betydning end her til lands. Og outsourcing af en meget begrænset dansk miljøeffekt til lande med en produktion, hvor miljøeffekten bliver mangedoblet! Det vil derfor være en stor gevinst for det danske samfund, hvis skeptikerne sammen med erhvervet vil påtage sig et medansvar for, at dansk fiskeopdræt kan udvikle sig fremover og samtidig være i verdensklasse på miljø og fødevaresikkerhed. I Dansk Akvakultur skal vi derfor holde fast i vore forudsætninger for at kunne bidrage til vækst indenfor akvakultur i Danmark. Vi erkender, at fødevareproduktion giver et begrænset miljøaftryk, men det står vi ved, da vi med sindsro kan sige og dokumentere, at dansk akvakultur er baseret på verdens nok skrappeste miljø- og fødevarelovgivning. Det er den måde, hvormed vi øger beskæftigelsen og derved øger bidraget til det danske samfund. Ivan Bundgård Sørensen Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Handelssager mod Tyrkiet Maj måned bød på ekstraordinær travlhed for udvalgte EU akvakulturvirksomheder. EU Kommissionen gennemførte nemlig en række såkaldte verifikationsbesøg, som havde til formål at bekræfte og uddybe tidligere indsendte informationer. Det drejer sig især men ikke udelukkende om de data, der ligger til grund for årsregnskaber. EU Kommissionen har udvalgt tre danske virksomheder (Danforel, Danaqua og Kongeåen), som alle fik besøg i uge 21. Laks går østover Forbruget af europæiske fødevarer stiger i lande som Japan og Kina. Det smitter af på salget af norsk laks til de to lande, som ser ud til at stige kraftigt. Det finske luftfartsselskab Finnair forventer at fordoble selskabets forsendinger af laks til Kina og Japan fra nuværende 300 ton til 600 ton om ugen i Selskabet oplyser, at laks er den hurtigst voksende lastvare. Norsk lakseopdræt har følgeskab af fx den franske vinindustri og fastfood-restauranter, som også mærker en stigende efterspørgsel fra de store Nordøstasiatiske lande. Kilde: FødevareWatch. 2

3 91 mio. kr. skal skabe grøn vækst i fødevareerhvervet Workshoppen arrangeres af Cefas og Miljøministeriet på vegne af DG Miljø og DG Mare. Cefas er en engelsk organisation, der på vegne af EU Kommissionen har fået i opdrag at udvikle et guidance papir, der skal understøtte implementeringen af især vandrammedirektivet og havstrategidirektivet set i forhold til ønsket om vækst i akvakultur. Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning GUDP har uddelt 91 mio. kr. til 22 projekter. Fællesnævneren er, at projekterne bidrager til at løse nogle af de klima- miljø- og dyrevelfærdsmæssige udfordringer samtidig med, at de skaber vækst i fødevareerhvervet. EU Kommissionen har tidligere udarbejdet et sæt strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af EU s akvakultur. Der peges her på fire prioriterede områder: 1. Reducere de administrative barrierer, 2. Forbedre adgang til plads og vand, 3. Styrke konkurrenceevnen og 4. Udnytte de konkurrencemæssige fordele ved høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed og høje miljømæssige standarder. Opgaven er nu finde den mest effektive måde, hvorpå udviklingen kan balancere hensyn til miljøet og hensyn til vækst i akvakultur. Flere projekter har fokus på øget ressourceeffektiv, og andre ser på balancen mellem landbrugsproduktion og miljø. Der er således bevilget støtte til et projekt, der skal udvikle en emissionsbaseret regulering af kvælstof, så man kan tage hul på en mere effektiv og målrettet regulering af landbrugsproduktion i 2015, som der er lagt op til i Natur- og Landbrugskommissionens rapport. GUDP uddeler hvert år ca. 200 mio. kr. fordelt på to ansøgningsrunder. De 22 projekter er valgt blandt 68 andre kandidater. Cefas står bag fire to-dages konferencer, der afholdes i forskellige EU lande, herunder altså én i Danmark. Akvakultur workshop i København Den 12. og 13. juni afholdes der en workshop i København under overskriften Exploring good practices in improving both environmental performance in aquaculture and cost effective implementation of WFD & MSFD ORBIT 929 Aller-Aqua åbner ny forskningsenhed Aller-Aqua Group har investeret 5 mio. kr. i faciliteter i Büsum ved den tyske vadehavskyst. Indvielsen blev markeret ved et arrangement den 14. maj. E T O P T I M A LT F O D E R F O R F I S K O G F O R B A K T E R I E R N E I B I O F I LT E R E T ORBIT 929 Større udbytte i recirkuleringsanlæg ORBIT recirkuleringsfoder giver mulighed for at øge produktionen med op mod 25% på samme biofilter, sammenlignet med andre højtydende fodertyper. Opdræt i moderne recirkuleringsdambrug kræver, at du skal tage vare på to levende organismer - fisk og de bakterier, der lever på biofilteret. Med ORBIT er også bakteriernes behov for optimal ydelse tilgodeset, og foderet giver derfor maksimalt udbytte af dit anlæg. Oveni får du renere og mere klart vand og en reduktion af kvælstofudledningen, til gavn for miljøet. 3

4 Dansk Åleproducentforening nedlægges Forsøgsanlægget er fordelt på to haller. Danske Daniit og OxyGuard har leveret al styring og monitering af anlægget, der kan drives med både ferskvand og saltvand. Der er desuden indrettet en karantæneafdeling, hvor nye fisk kan opholdes, indtil der er sikkerhed for deres helbredsstatus. Åleopdrætterne har besluttet at nedlægge Dansk Åleproducentforening (DÅF) og at overføre alle aktiviteter til Dansk Akvakultur. DÅF indgik af diverse økonomiske årsager ikke i den store fusion i 2005, men det har hele tiden været intentionen at nedlægge DÅF, således at Dansk Akvakultur fremstår som den samlende forening for primærproduktionen i akvakultur. Det mål er nu nået, og vi glæder os over, at åleopdræt nu er fuldt integreret i Dansk Akvakultur. Vi har i den forbindelse overtaget det igangværende projekt eel-hatch, og vi har endvidere ansat konsulent Christian Graver i sekretariatet. Udsnit af anlægget (foto: Jesper Heldbo) Odder fangst ved dit dambrug? Odderne på Sjælland er i fare for at uddø. Derfor er etableret en regional forvaltningsgruppe, hvor man vil samarbejde om at efterse og evt. lave faunapassager. Selvom dette arbejde faktisk har været i gang siden amternes tid, har man desværre ikke oplevet den samme fremgang i bestanden hos de sjællandske oddere, som de jyske. Daglig leder Florian Nagel og Paw Petersen fra OxuGuard (foto: Jesper Heldbo) Man kan frygte at bestanden nu er så lille, at den ikke uden en indsprøjtning kan komme over en kritisk tærskel. ALLER VITAMAX ALLER VITAMAX er et funktionelt foder beriget med ekstra C-vitamin, E-vitamin, nukleotider og glucaner. De aktive ingredienser styrker det naturlige immunforsvar og forbereder fisken til at klare stressende situationer såsom håndtering, transport, nedsat vandkvalitet, vaccination, ændringer i vandtemperaturer og sygdomme. Det anbefales at fodre ALLER VITAMAX for at styrke fiskens immunsystem før en forudset stress situation opstår. - Let s grow together! ALLER AquA A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

5 Det har vist sig, at de sjællandske oddere genetisk kan adskilles fra de jyske. Der er tale om en lille forskel, ikke om 2 forskellige underarter eller lignende. Derfor er der tale om et forvaltningsmæssigt paradoks: Hvis man ikke udsætter nogle jyske oddere, forsvinder generne for den adskilte sjællandske bestand for altid. Men hvis man omvendt udsætter jyske oddere, bliver generne blandet op. Det siger sig selv, at alle tilladelser til indfangningen er på plads. For at fælderne og dit dambrug kan være i fred, foreslår vi, at opsætningen af fælder forbliver mellem os.vil du deltage, kan du kontakte projektlederne. Enten Morten Vissing på Aqua i Silkeborg på mail eller Bo Håkansson i Danmarks Naturfredningsforening telefon mail Miljøministerens Vildtforvaltningsråd, hvor bl.a. jægere, landmænd og skovbrug også er repræsenteret, har dog bakket op om udsætningen af foreløbig 5 dyr som et forsøg. På Sjælland er der som bekendt ikke dambrug, og derfor ikke konflikter mellem oddere og mennesker, som der kan være ved dambrugene. Ny uddannet fransk biolog søger arbejde på et opdrætsanlæg My name is Claire Zubiaurre, I m French and I hold two masters, one in marine environment and resources, and a second master in aquaculture from Spain from In addition, I ve got a bachelor s degree in biology. I have very relevant experience from working with organic aquaculture in the European Aquaculture Society. Har du dambrug i Lemvig, Struer, Holstebro, Herning eller Viborg kommuner? Så vil Aqua i Silkeborg og Danmarks Naturfredningsforening meget gerne have lov at sætte en odderfælde op hos dig snarest muligt. At sige ja til at medvirke i projektet vil indebære, at du får leveret en odderfælde. Now I am wishing to continue in the field of aquaculture research and production, but I need to get first some practical experience from aquaculture and if possible experimental work. I really would be interested to get a job in Denmark. Fluent in French and Spanish, proficient in English, I am a highly motivated and enthusiastic person, serious and conscientious, and able to provide a great quantity of work. I en periode vi aftaler, håber vi, at du da vil lægge madding i form af fisk med mere i fælden, og tilse den mindst to gange om dagen, når den er aktiveret.vi kan også aftale, at vi gør det. Når der er en odder i fælden, skal du blot ringe til os, ikke håndtere dyret. Det bliver bedøvet af en dyrlæge og ført til Aqua i Silkeborg. If you got any job offer, do not hesitate to contact me at claire. TenCate Geotube Enkel og effektiv slamafvanding til dambrug og fiskeopdræt TenCate Geotube afvander og opbevarer slammet i én og samme proces. Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotube posen, hvor polymeren sikrer en god flokdannelse og separering af slam og rejektvand. Med TenCate Geotube får du lave investerings- og driftsomkostninger, effektiv tilbageholdelse af suspenderede stoffer, fosfor og kvælstof, og gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotube poser til biogasanlæg. TenCate GeoTube kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer. For mere information Kontakt: Jan K. Pedersen på eller 5

6 Pilot havbrug ved Bornholm Først i april 2014 gav Miljøstyrelsen Bornholm Havbrug A/S miljøgodkendelse til etablering og drift af ét året pilot havbrug ved Bornholm. Med teknologi udviklet under GUDP projektet Offshore er der nu mulighed for at afprøve udstyr og drift på en meget eksponeret lokalitet vest for Nexø. Tidobling af bævere ved de jyske vandløb Antallet af bævere langs de jyske vandløb er på 15 år tidoblet. For 15 år siden blev der udsat 18 bævere i Klosterheden ved Lemvig. Efter en bævertælling gennemført i april 2014 anslås antallet af bævere langs de jyske vandløb nu til ca. 195 bævere. Samtidig har myndighederne registreret en stigende geografisk udbredelse af bæverne i Jylland. Der findes nu bævere ved Lindenborg å i Himmerland, ligesom de første bævere er registreret ved Holme å i det tidligere Ribe Amt. På Miljøstyrelsens hjemmeside findes følgende beskrivelse: Hvorfor bæver i Danmark? Den vigtigste grund til at udsætte bæver i Danmark er, at den forbedrer vores natur. Den hjælper med at genskabe noget af det, som igennem flere hundrede år er forsvundet fra Danmark, nemlig de mange skovsumpe, småsøer, det døde ved i skovene og lysningerne i tætte krat. Det er ofte levesteder for mange af vores truede plante- og dyrearter. Bæveren skaber dynamik og variation i vores ellers gennemregulerede natur. Og til trods for at Danmarks natur har ændret sig en del siden bæveren var her sidst, er her i dag mange steder, hvor den vil trives fint. For tiden genskaber vi endda store vådområder, hvor bæveren kan hjælpe til med at højne kvaliteten af naturen. I foråret 2005 kan Klosterhedens Statsskovdistrikt konstatere, at forventningerne til bævernes evner som naturgenoprettere er blevet indfriet. Bæverne har allerede bygget mange dæmninger, og ved de opstemmede søer er bl.a. set vandstær, isfugl og fiskehejre. Frøer er indvandret og er begyndt at yngle. Kilde: DR Midt og Vest, Miljøstyrelsens hjemmeside Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om Filskov Dambrug Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde 19. maj 2014 en sag om miljøgodkendelse af Filskov Dambrug og hjemviste Billund Kommunes afgørelse fra 31. januar 2012 til fornyet behandling. Dansk Sportsfiskerforbund havde klaget over afgørelsen dels mht. at der ikke var taget hensyn til de nye BAT krav i den endnu ikke gældende nye dambrugsbekendtgørelse og dels mht. fastsættelse af DVFI. Nævnet vurderede, at afgørelsen herunder BAT krav skal behandles i forhold til dagældende regler, og at der ikke kan stilles krav i forhold til endnu ikke godkendte forventede ændringer i reglerne. The smartest way to purer water 30 years in Aquaculture extensive sales and after sales service Cost-effective technology Low maintenance MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Reduced carbon footprint Low energy consumption World leader First class Swedish engineering Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Phone: +46 (0)

7 Nævnet vurderede, at gældende BAT krav var iagttaget tilstrækkeligt. Dog vurderede nævnet, at kommunen ikke havde foretaget en tilstrækkelig vurdering i forhold til habitatreglerne, hvorfor sagen på dette grundlag er hjemvist til fornyet behandling. Herefter kom Orbicon på bane med Per Andersen, Per Dolmer, Ditte Tørring og Jonathan Carl, der informerede om delresultater fra KOMBI projektet bl.a. drift, vækst muligheder og potentiale, næringsfjernelse ved tang og muslinge dyrkning, anvendelsesmuligheder for kompensations muslinger samt muligheder for etablering af bundkulture med udlægning af små muslinger. Informationsdag om havbrug og kompensations opdræt Sommerferie i sekretariatet Med afsæt i GUDP projekterne OffSHORE og KOMBI blev der holdt informationsdag 27. maj i Snaptun med 31 deltagere fra styrelser, kommuner, universiteter, havbrugserhvervet og konsulentvirksomheder. Brian Thomsen Lisbeth J. Plesner Kaare Michelsen Niels Henrik Henriksen Villy J. Larsen Marianne Sneftrup Mads Birkeland fra DHI lagde ud med information om Offshore projektet, hvor erhvervsparterne Musholm A/S og Hvalpsund Net er i gang med udvikling af netbure til meget eksponerede lokaliteter, der både er robuste og kan sænkes og hæves. 14/7-3/8 7/7-30/7 7/7-3/8 21/7-3/8 7/7-27/7 16/6-1/7 Herefter gav Peter Skou DTU Aqua en gennemgang af nogle af udfordringerne med fiskeopdræt på eksponerede lokaliteter til tider nedsænket. Faktorer som meget stærk strøm, begrænset lys og afgang til luft er nogle af de parametre, der kan påvirke fiskevelfærd og fodereffektivitet. Hvad kan Bureau Veritas gøre for dig? Bureau Veritas tilbyder ASC certificering af ørred og laks! Med en certificering efter ASC-standarden sikrer du, at din virksomhed er på forkant med myndighedskravene og kan imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige varer. Bureau Veritas Certification kan bistå din virksomhed i alle led af forsyningskæden og være med til at sikre de højeste standarder. Vil du høre mere? Vil du vide mere om ASC certificering? Se mere på eller kontakt os på Bureau Veritas ønsker Danforel A/S tillykke med certifikatet! Bureau Veritas Denmark Tlf Birkemosevej 7 Vestkraftgade 1 Oldenborggade 1B Vesterbrogade 149 DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia DK-1620 København V DK-6000 Kolding 7

8 8

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Rekvirent Rådgiver Anders Pedersen Orbicon Jens Juuls Vej

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Bat for fiskeopdræt i Norden

Bat for fiskeopdræt i Norden TemaNord 2013:529 Bat for fiskeopdræt i Norden Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden Bat for fiskeopdræt i Norden Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden Jesper Heldbo

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere