Medlemsliste. Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax. Lavsbestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsliste. Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax. Lavsbestyrelse"

Transkript

1 LAVSBREV Fra De Sorte Ekvipagers første generalforsamling i Horsens Oldermand Ib Møller fortæller om rustvognstraditioner og viser her en rustvognslygte med urnen øverst. Foto Ole Jespersen Februar 2002

2 Medlemsliste Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax Andersen, Henrik Køier DKS Smidstrupvej 8, 4733 Tappernøje Andersen, Lis og Svend MKS Kongemosevej 17, Hvam, 8620 Kjellerup Autrup, Inger og Jørn MKS Dollerupvej 100, 8800 Viborg Birkely, Susanne og Morten Ottendal FKS Baunemosevej 1, Bovense, 5800 Nyborg Baden, Inge og Erik VKS Knudmosevej 36, 7400 Herning bil Christensen, Niels ØKS Hedehusvej 29, Svenstrup, 8450 Hammel Giversen, Mette og Niels DKS Kyringevej 102, 4296 Nyrup Greisen, Lilan og Erik Palm DKS Karlebo Markvej 1, Karlebo, 3400 Hillerød Hage, Grethe og Henri FKS Kærsgaard, 5464 Brenderup, Hansen, Arne SKS Allerupvej 4, Allerup, 6520 Toftlund Jensen, John Fjeldal MKS Klosterhedevej 54, Fousing, 7600 Struer Jensen, Ole Buch og Ane Wieder DKS Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde bil Jespersen, Lene og Ole HKR Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ Jørgensen, Marianne og Henrik FKS Nordbangsvej 6, 5750 Ringe Lindberg, Hanne og Poul-Jørn ØKS Søholtvej 8, 8400 Ebeltoft Konge, Jørgen DKS Frederikssundsvej 90B 4.tv, 2400 Kbh. NV Kure, Thor Lund BKS Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie Kjær, Asta og Poul Erik SKS Herles 2, 6300 Gråsten Lauridsen, Henrik og Jane Rasmussen VKS Ahornvej 3, 8240 Risskov Lauridsen, Lilly og Svend Aage VKS Stensbjergvej 25, 7400 Herning Madsen, Gunhild og Jørn Wolff ØKS Nederholmsvej 7, 8723 Løsning Mortensen, Benny Grundvadvej 4, 7860 Spøttrup Mortensen, Litten og Kurt MKS Kærsholt Møllevej 1, 8620 Kjellerup Møller, Ib MKS Assedrupvej 7, Højgård, 8300 Odder Nissen, Svend Å. og Elsebeth Dehlholm SKS Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens Olsen, Benny og Elisabeth Mary MKS Kongemosevej 15, Hvam, 8620 Kjellerup Ratzow, Inge Luise og Rolf Nielsen TKS Skyttegården, Nr. Bjert, 6000 Kolding Seidenfaden, Marianne DKS Dorthealyst, 4440 Mørkøv Siegfredsen, Keld og Jane Williams MKS Norupvej 100, Vammen, 8830 Tjele Strauss, Inger og Peter DKS Toksværd Bygade 5, 4684 Holme-Olstrup Strøm Petersen, Allan VK Doktorvejen 27, Byrum, 9940 Læsø Svendsen, Frede DKS Magleskovvej 8, Gammerød, 4140 Borup Søndergård, Esther og Jens MKS Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer Sørensen, Allan P. og Elisabeth Mathilde DKS Skuerup Mark 4, 4295 Stenlille Tomra, Kirtsen og Knud-Erik HKR Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø Wendelboe, Holger ØKS Hølkenhavevej 21, Hølken, 8300 Odder Zawada, Lone og Keld FKS Vognsbjergvej 7, 5935 Bagenkop NB. Alle bedes venligst kontrollere ovennævnte oplysninger. Lavsbestyrelse Oldermand Ib Møller Højgaard, Assedrupvej Odder Tlf Fax Bisidder Keld Siegfredsen Norupvej 10, Vammen 8830 Tjele Tlf Bisidder Ole Jespersen Bækkedal Aalborg SØ Tlf Fax

3 Hvorfor en ny forening? Af Oldermand Ib Møller Kørefolket holder traditioner i live. Vi kører gerne til bryllupper og fest som forhen med fine herskabsvogne og i korrekt antræk. Men om døden taler vi ikke så gerne. Den lige så betydningsfulde tradition at køre med rustvogn er næsten uddød herhjemme - men ikke i udlandet. I 2001 blev foreningen 'De Sorte Ekvipager' dannet. Medlemstallet er støt stigende. Formålet er 'at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaber under Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig afskedskørsel med heste - til hver sin tid'. Siden 1400 tallet har der herhjemme været adskillige liglaug opdelt efter professioner eller stand - men kun for mænd. Mange af disse lav trives endnu i bedste velgående flere hundrede år efter stiftelsen. De Sorte Ekvipager åbner for tilgang af alle kuske under Dansk Køre Forbund. I udlandet findes museer, der udelukkende omfatter ligvogne, udstyr og tidligere skikke ved begravelser. Flere kuske har dér påtaget sig opgaven med professionelt at køre til begravelser, endda med forskellige vogne, forspand og påklædning. Blandt kuske og pårørende kan det være forbundet med en vis blufærdighed og generthed at beskæftige sig med dette emne. Ligeledes med at melde sig ind i foreningen. Men døden kommer til os alle - som regel uventet og uønsket. Gennem foreningen forsøger vi nu at lære mere om vore forfædres skikke og sædvaner. Der findes faktisk en del litteratur om emnet. Vi vil tage rundt og se på rustvogne, hente kyndige som foredragsholdere og ikke mindst styrke vort kammeratskab. Med tiden kan det tænkes, at hvert køreselskab danner sit eget liglaug, og så vil vor nye forening være overflødig. DKFs blad Køresporten har åbnet sine spalter for indlæg. Ligvogne, bøger, museer, udstillinger, aktiviteter mm vil blive omtalt. Kontingentet, som nu er på 300 kr. om året, skal bidrage til at dække udgifter efter medlemmernes beslutning. Det kan fx være hjælp til efterladte, dækning af transportudgifter, indkøb af skaberakker eller andet udstyr osv. Foreningen skal ikke være sagtmodig eller bedrøvelig. Vi skulle gerne - som tidligere tilsvarende foreninger - have det hyggeligt og festligt sammen så længe som muligt. I det følgende omtales blandt andet forestående arrangementer, rustvogne i Danmark, litteratur og en foreløbig medlemsliste. Generalforsamling 3. marts 2002 Program Kl Møde ved vognsamlingen på Kærsgård, Brenderup. Henri Hage vil fremvise sin omfattende samling samt den restaurerede rustvogn. Kl Frokost i Orangeriet. Smørrebrød og kaffe for 100 kr. Øl og vand kan købes. Tilmelding er nødvendig senest torsdag den 28. februar til bestyrelsen. Kl Oldermand fra Kjerteminde Skipper-Ligbærerlaug, Ole Mainan Jensen vil fortælle om det ærværdige ligbærerlaugs traditioner og skikke. Kl Ordinær generalforsamling. Se beretningen. Kl Generalforsamling forventes afsluttet. Kontingent Kontingentet kr. 300,- for året 2002 bedes indbetalt på vedlagte girokort inden generalforsamlingen den 3. marts Eventuelt kan beløbet betales til bisidder Keld Siegfredsen på dagen. Kjerteminde Skipper-Ligbærerlaug Lauget blev oprettet i 1737 og eksisterer i bedste velgående. Det ledes af en oldermand og to bisiddere. Begravelsestraditionerne er som fra stiftelsen. Medlemmerne møder op ved begravelser, og 12 af dem bærer deres kammerater og familie på skuldrene. Oldermanden går forrest iført lang, sort sørgekappe med slag, sorte handsker og sort opsmækket filthat med et langt crepeslør. Selv om rustvogn normalt ikke bruges, kan det ske. Vi vil kunne hente megen inspiration fra denne hæderkronede forening.

4 Pressemeddelelse Oktober 2001 En ny forening med et traditionelt og alligevel nyt indhold er stiftet. Formålet er 'at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaber i Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig afskedskørsel med heste - til hver sin tid.' Bryllups- og studenterkørsel med hestevogne er et iøjnefaldende og festligt led i at fastholde køretraditionerne. I udlandet gælder dette også for begravelseskørsel - selv om det er knap så festligt, men alligevel traditionsrigt. I Danmark taler vi helst ikke om døden, selv om vi alle skal opleve den. Når heste og kørsel har været en stor del af ens tilværelse, har en kreds af ældre og yngre kuske, besluttet at fastholde de gamle traditioner, der er forbundet med døden. Medlemmerne vil hermed sikre, at ligesindede får en værdig, sidste køretur til deres begravelse. I Danmark har der siden 1400-tallet været lig-laug opdelt efter professioner eller stand. Det nye initiativ sondrer ikke herved, men åbner mulighed for, at alle kuske, der er medlemmer af DKF, kan være med til at fastholde også denne side af en ældgammel kulturtradition. Henvendelse - om foreningen - kan ske til: Ib Møller Assedrupvej Odder Tlf , fax , Henvendelse - om billedmateriale - kan ske til: Ole Jespersen Bækkedal 16

5 Beretning og program Siden sidst DSE har allerede nu 37 familiemedlemmer, der tilsammen udgør ca. knap 70 personer. Flere kan uden tvivl forventes i fremtiden, når formålet med foreningen er mere kendt, og når en vis skyhed over emnet er overvundet. Bestyrelsen konstituerede sig selv med Ib Møller som oldermand samt Ole Jespersen og Keld Sigfredsen som bisiddere. Bestyrelsen har bl.a. kontaktet potentielle medlemmer og holdt møder den og den Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet, som generalforsamlingen pålagde sidste år, nemlig: - ajourføring af medlemslisten (vedlægges) - oversigt over rustvogne i Danmark og deres tilgængelighed (fremlægges den 3. marts) - skik for påklædning mm (fremlægges den 3. marts) - hensigtserklæring med foreningen (Se Køresporten 4 og og samt vedtægterne) - pressemeddelelse (er udsendt den ) Foreløbige notater om ovennævnte opgaver vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. I artikler i Køresporten og samt i foreningens vedtægter er der redegjort for foreningens formål og hensigter samt udenlandske erfaringer. I det førstkommende nummer af Køresporten kommer yderligere en artikel om emnet med omtale af udenlandske museer. Hermed menes ønsket om en hensigtserklæring for opfyldt. Hvad nu På den kommende generalforsamling håber bestyrelsen på en fortsat drøftelse af foreningens fremtidige opgaver. Bestyrelsen foreslår, at den næste generalforsamling afholdes den 11. maj 2003 kl i Andelslandsbyen Nyvang umiddelbart syd for Holbæk. Efter vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden den 1. april, men da er Andelslandsbyen ikke åbnet. Nyvang er ikke mere end knap 10 år gammel, og har allerede ca besøgende om året samt ca. 150 frivillige hjælpere. Nyvang har sikret sig vognsamlingen fra Sparresholm, som vil genåbne i en nybygget hal i slutningen af april i år. I samlingen er bl.a. den rustvogn, som er brugt på Sjælland ved tre begravelser de senere år. Bestyrelsen vil orientere mere om Andelslandsbyen Nyvang i den kommende tid. Foreningens generalforsamlinger vil således være holdt i Jylland 2001, på Fyn 2002 og på Sjælland Forslag til dagsorden for 2. generalforsamling , stk 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henrik Køier Andersen. 9, stk 2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende. Fremlæggelse af denne beretning og nyhedsbrev. 9, stk 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Da der endnu ikke er indgået kontingent, vil dette punkt ikke blive behandlet. 9, stk 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr Dette beløb dækker én person foruden samlever eller ægtefælle. 9, stk 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag inden den 15.februar Generalforsamlingen bedes dispensere fra vedtægtens 8 til at afholde generalforsamlingen inden 1.juni 2003 i stedet for inden 1.april. 9, stk 6. Valg til bestyrelsen Ifølge vedtægterne skal der vælges op til fem medlemmer til bestyrelsen. Der er som bekendt udelukkende valgt de tre nedennævnte. Bestyrelsen foreslår, at valgperioden sættes til 2 år ad gangen, og at mindst ét medlem opstilles til valg hvert år, således at kontinuiteten fastholdes. Ib Møller vil i konsekvens heraf opstille til valg i , stk 7. Valg af revisor Foreningen har endnu ikke valgt revisor, da der ikke er indgået kontingent. Girokort er vedlagt denne indkaldelse, og kontingent forventes nu at indkomme. Bestyrelsen foreslår derfor valg af Erik Palm Greisen, 'Mads', DKS til revisor. Mads har indvilget i at lade sig opstille. 9, stk 8. Eventuelt Bestyrelsen vil fremlægge foreløbigt materiale om - Oversigt over rustvogne og deres tilgængelighed - Begravelsesskikke med bl.a. kortegekørsel, påklædning for kuske, udstyr for heste, opgaver ved begravelser - Litteraturfortegnelse over emnet begravelser, hvor rust vogne anvendes. Alle medlemmer opfordres til at medbringe artikler, bøger, fotografier, udstyr mm, hvor rustvognskørsel indgår. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil være i stand til at møde. Gæster må gerne medtages. Tilmelding er dog nødvendig senest torsdag den 28. februar til bestyrelsen.

6 Rustvogne i Danmark 1. oversigt af 11. februar 2002, Udarbejdet af Ib Møller Private ejere Sted Tilgængelig Tilstand Andersen, H. Køier. Tlf ??? Smidstrupvej 8, 4733 Tappernøje Hage, Henri. Tlf Kærsgård Ja God Kærsgård, 5464 Brenderup Jensen, John Fjeldal. Tlf Klosterhedevej 54 Ja God Klosterhedevej 54, 7600 Struer Kjær, Poul Erik. Tlf Gråsten?? Herles 2, 6300 Gråsten Kure, Thor Lund. Tlf Mønstergård?? Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie Lauridsen, Sv.Å. Tlf ??? Stensbjergvej 25, 7400 Herning Mortensen, Benny. Tlf ??? Grundvadvej 4, 7860 Spøttrup Møller, Ib. Tlf Industrimuseet Horsens Ja God Assedrupvej 7, 8300 Odder Gasvej. Tlf Svendsen, Frede. Tlf ??? Magleskovvej 8, 4140 Borup Zawada, Keld. Tlf ??? Vognsbjergvej 7, 5935 Bagenkop Museer og samlinger Sted Tilgængelig Tilstand Aalborg Historiske Museum Magasin Nej Rimelig Algade, 9000 Aalborg Andelslandsbyen Nyvang Andelslandsbyen Nyvang? God Oldvejen 25, 4300 Holbæk Bangsbo Museum Bangsbo Museum?? Dr. Margrethesvej 6, 9900 Frederikshavn Bjergbygård Bjergbygård?? Bjergby, Statshuse 4, 4440 Mørkøv Den gamle By Magasin?? E. Warmingsvej 2-6, 8000 Århus C

7 Egeskov Veteranmuseum Egeskov?? 5772 Kværndrup Nationalmuseet Magasin?? Brede, 2800 Lyngby Slesvigske Vognsamling Schaumanns Klædefabrik?? Haderslev Museum, 6100 Haderslev Simmerstedvej, Haderslev Sparresholm Vognsamling Oldvejen 25, 4300 Holbæk Andelslandsbyen Nyvang (Se denne) Kilde: Bl.a. 'HESTEVOGNE i Danmark' af Ib Møller Litteratur Begravelse Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, 1991 Begravelsesvæsen Sagsregister til Aarhus byråds forhandlinger De Sorte Ekvipager Erik Kjersgaard, Nationalmuseets Arbejdsmark 1966 En hæderlig begravelse Artikel i Jyllandsposten 21. februar 1997 Instruks for Ligbærerne i Aarhus Byrådsforhandlinger Ligfærd og Lejersteder i Aalborg J.P. Stenholm, Aalborg 1922 Liglav og Begravelsesselskaber i Aalborg D.H. Wulf Ligvognskørsel i Aarhus Sagsakter fra 1917 vedrørende vognmand N. Madsens ligvognskørsel for Aarhus Kommune Museum of ancient funeral Coaches of The Funeral Services of Barcelona Brochure og skrift fra rustvognsmuseet i Barcelona Stijlvolle Uitvaartverzorging Brochure fra Stalhouderij Haasnoot, Holland Til jord skal du blive - begravelsesskikke på land og i by Vejle Museum, januar 1997, hæfte 1 og 2 Yderligere materiale Har du andet skriftligt materiale, billeder, tegninger eller lignende, der kan have interesse for De Sorte Ekvipager, så kontakt gerne bestyrelsen. Vi vil gerne omtale materialet her i nyhedsbrevet, ligesom vi kan tage det med i en revideret litteraturliste.

8 Vedtægter for Foreningen De Sorte Ekvipager 1 Foreningens navn er De sorte Ekvipager (DSE). Hjemsted er Oldermandens kommune. 2 Foreningens formål er at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaberne i Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig afskedskørsel med heste - til hver sin tid. Foreningens brødre/søstre skal mødes mindst én gang om året for at mindes afgående brødre/søstre, inspicere at vogn, skaberakker, påklædning mm. er i passende stand, diskutere eventuel supplering af udstyr, ajourføre vedtægter, vælge bestyrelse - og nyde en god middag. 3 Som bror/søster kan optages enhver kusk, der anbefales af to medlemmer og som godkendes af bestyrelsen. Som betingelse for optagelse tilkommer det vedkommende at give en omgang til næste møde i foreningen. 4 Udmeldelse af foreningen forudsættes at ske ved naturlig afgang men kan dog ekstraordinært bevilges med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Såfremt en bror/søster ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter forfaldsdag, udelukkes den pågældende af foreningen og kan kun optages på ny efter betaling af det skyldige beløb. 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt fem. I tilfælde af vakance, udpeger bestyrelsen en anden person til at træde i stedet for denne. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 8 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev til de enkelte brødre/søstre. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller, såfremt 25% af foreningens brødre/søstre begærer dette. 11 Generalforsamlingen er uanset fremmødet beslutningsdygtig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10% af de tilstedeværende brødre/søstre ønsker skriftlig afstemning foretaget. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 12 Regnskabsåret er kalenderåret. 13 Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af de tilstedeværende brødre/søstre stemmer for et sådant forslag. Til vedtagelse af foreningens ophævelse fordres, at ¾ af de tilstedeværende brødre/søstre stemmer for et sådant forslag. Ved en ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes der skal forholdes med en eventuel formue. Vedtaget på den stiftende generalforsamling for Foreningen De Sorte Ekvipager i Horsens, den 25. august Til vitterlighed Forslag fra brødre/søstre til vedtagelse på generalforsamlingen skal være foreningens sekretær i hænde senest 15. februar. Indkomne forslag udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ib Møller Keld Siegfredsen 9 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent Ole Jespersen

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 3 2003 Juni

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 3 2003 Juni KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 3 2003 Juni Køresporten 3 2003 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 5 2004 November

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 5 2004 November KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 5 2004 November Køresporten 5 2004 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere