Medlemsliste. Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax. Lavsbestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsliste. Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax. Lavsbestyrelse"

Transkript

1 LAVSBREV Fra De Sorte Ekvipagers første generalforsamling i Horsens Oldermand Ib Møller fortæller om rustvognstraditioner og viser her en rustvognslygte med urnen øverst. Foto Ole Jespersen Februar 2002

2 Medlemsliste Navn Selsk. Adresse Telefon Telefax Andersen, Henrik Køier DKS Smidstrupvej 8, 4733 Tappernøje Andersen, Lis og Svend MKS Kongemosevej 17, Hvam, 8620 Kjellerup Autrup, Inger og Jørn MKS Dollerupvej 100, 8800 Viborg Birkely, Susanne og Morten Ottendal FKS Baunemosevej 1, Bovense, 5800 Nyborg Baden, Inge og Erik VKS Knudmosevej 36, 7400 Herning bil Christensen, Niels ØKS Hedehusvej 29, Svenstrup, 8450 Hammel Giversen, Mette og Niels DKS Kyringevej 102, 4296 Nyrup Greisen, Lilan og Erik Palm DKS Karlebo Markvej 1, Karlebo, 3400 Hillerød Hage, Grethe og Henri FKS Kærsgaard, 5464 Brenderup, Hansen, Arne SKS Allerupvej 4, Allerup, 6520 Toftlund Jensen, John Fjeldal MKS Klosterhedevej 54, Fousing, 7600 Struer Jensen, Ole Buch og Ane Wieder DKS Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde bil Jespersen, Lene og Ole HKR Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ Jørgensen, Marianne og Henrik FKS Nordbangsvej 6, 5750 Ringe Lindberg, Hanne og Poul-Jørn ØKS Søholtvej 8, 8400 Ebeltoft Konge, Jørgen DKS Frederikssundsvej 90B 4.tv, 2400 Kbh. NV Kure, Thor Lund BKS Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie Kjær, Asta og Poul Erik SKS Herles 2, 6300 Gråsten Lauridsen, Henrik og Jane Rasmussen VKS Ahornvej 3, 8240 Risskov Lauridsen, Lilly og Svend Aage VKS Stensbjergvej 25, 7400 Herning Madsen, Gunhild og Jørn Wolff ØKS Nederholmsvej 7, 8723 Løsning Mortensen, Benny Grundvadvej 4, 7860 Spøttrup Mortensen, Litten og Kurt MKS Kærsholt Møllevej 1, 8620 Kjellerup Møller, Ib MKS Assedrupvej 7, Højgård, 8300 Odder Nissen, Svend Å. og Elsebeth Dehlholm SKS Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens Olsen, Benny og Elisabeth Mary MKS Kongemosevej 15, Hvam, 8620 Kjellerup Ratzow, Inge Luise og Rolf Nielsen TKS Skyttegården, Nr. Bjert, 6000 Kolding Seidenfaden, Marianne DKS Dorthealyst, 4440 Mørkøv Siegfredsen, Keld og Jane Williams MKS Norupvej 100, Vammen, 8830 Tjele Strauss, Inger og Peter DKS Toksværd Bygade 5, 4684 Holme-Olstrup Strøm Petersen, Allan VK Doktorvejen 27, Byrum, 9940 Læsø Svendsen, Frede DKS Magleskovvej 8, Gammerød, 4140 Borup Søndergård, Esther og Jens MKS Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer Sørensen, Allan P. og Elisabeth Mathilde DKS Skuerup Mark 4, 4295 Stenlille Tomra, Kirtsen og Knud-Erik HKR Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø Wendelboe, Holger ØKS Hølkenhavevej 21, Hølken, 8300 Odder Zawada, Lone og Keld FKS Vognsbjergvej 7, 5935 Bagenkop NB. Alle bedes venligst kontrollere ovennævnte oplysninger. Lavsbestyrelse Oldermand Ib Møller Højgaard, Assedrupvej Odder Tlf Fax Bisidder Keld Siegfredsen Norupvej 10, Vammen 8830 Tjele Tlf Bisidder Ole Jespersen Bækkedal Aalborg SØ Tlf Fax

3 Hvorfor en ny forening? Af Oldermand Ib Møller Kørefolket holder traditioner i live. Vi kører gerne til bryllupper og fest som forhen med fine herskabsvogne og i korrekt antræk. Men om døden taler vi ikke så gerne. Den lige så betydningsfulde tradition at køre med rustvogn er næsten uddød herhjemme - men ikke i udlandet. I 2001 blev foreningen 'De Sorte Ekvipager' dannet. Medlemstallet er støt stigende. Formålet er 'at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaber under Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig afskedskørsel med heste - til hver sin tid'. Siden 1400 tallet har der herhjemme været adskillige liglaug opdelt efter professioner eller stand - men kun for mænd. Mange af disse lav trives endnu i bedste velgående flere hundrede år efter stiftelsen. De Sorte Ekvipager åbner for tilgang af alle kuske under Dansk Køre Forbund. I udlandet findes museer, der udelukkende omfatter ligvogne, udstyr og tidligere skikke ved begravelser. Flere kuske har dér påtaget sig opgaven med professionelt at køre til begravelser, endda med forskellige vogne, forspand og påklædning. Blandt kuske og pårørende kan det være forbundet med en vis blufærdighed og generthed at beskæftige sig med dette emne. Ligeledes med at melde sig ind i foreningen. Men døden kommer til os alle - som regel uventet og uønsket. Gennem foreningen forsøger vi nu at lære mere om vore forfædres skikke og sædvaner. Der findes faktisk en del litteratur om emnet. Vi vil tage rundt og se på rustvogne, hente kyndige som foredragsholdere og ikke mindst styrke vort kammeratskab. Med tiden kan det tænkes, at hvert køreselskab danner sit eget liglaug, og så vil vor nye forening være overflødig. DKFs blad Køresporten har åbnet sine spalter for indlæg. Ligvogne, bøger, museer, udstillinger, aktiviteter mm vil blive omtalt. Kontingentet, som nu er på 300 kr. om året, skal bidrage til at dække udgifter efter medlemmernes beslutning. Det kan fx være hjælp til efterladte, dækning af transportudgifter, indkøb af skaberakker eller andet udstyr osv. Foreningen skal ikke være sagtmodig eller bedrøvelig. Vi skulle gerne - som tidligere tilsvarende foreninger - have det hyggeligt og festligt sammen så længe som muligt. I det følgende omtales blandt andet forestående arrangementer, rustvogne i Danmark, litteratur og en foreløbig medlemsliste. Generalforsamling 3. marts 2002 Program Kl Møde ved vognsamlingen på Kærsgård, Brenderup. Henri Hage vil fremvise sin omfattende samling samt den restaurerede rustvogn. Kl Frokost i Orangeriet. Smørrebrød og kaffe for 100 kr. Øl og vand kan købes. Tilmelding er nødvendig senest torsdag den 28. februar til bestyrelsen. Kl Oldermand fra Kjerteminde Skipper-Ligbærerlaug, Ole Mainan Jensen vil fortælle om det ærværdige ligbærerlaugs traditioner og skikke. Kl Ordinær generalforsamling. Se beretningen. Kl Generalforsamling forventes afsluttet. Kontingent Kontingentet kr. 300,- for året 2002 bedes indbetalt på vedlagte girokort inden generalforsamlingen den 3. marts Eventuelt kan beløbet betales til bisidder Keld Siegfredsen på dagen. Kjerteminde Skipper-Ligbærerlaug Lauget blev oprettet i 1737 og eksisterer i bedste velgående. Det ledes af en oldermand og to bisiddere. Begravelsestraditionerne er som fra stiftelsen. Medlemmerne møder op ved begravelser, og 12 af dem bærer deres kammerater og familie på skuldrene. Oldermanden går forrest iført lang, sort sørgekappe med slag, sorte handsker og sort opsmækket filthat med et langt crepeslør. Selv om rustvogn normalt ikke bruges, kan det ske. Vi vil kunne hente megen inspiration fra denne hæderkronede forening.

4 Pressemeddelelse Oktober 2001 En ny forening med et traditionelt og alligevel nyt indhold er stiftet. Formålet er 'at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaber i Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig afskedskørsel med heste - til hver sin tid.' Bryllups- og studenterkørsel med hestevogne er et iøjnefaldende og festligt led i at fastholde køretraditionerne. I udlandet gælder dette også for begravelseskørsel - selv om det er knap så festligt, men alligevel traditionsrigt. I Danmark taler vi helst ikke om døden, selv om vi alle skal opleve den. Når heste og kørsel har været en stor del af ens tilværelse, har en kreds af ældre og yngre kuske, besluttet at fastholde de gamle traditioner, der er forbundet med døden. Medlemmerne vil hermed sikre, at ligesindede får en værdig, sidste køretur til deres begravelse. I Danmark har der siden 1400-tallet været lig-laug opdelt efter professioner eller stand. Det nye initiativ sondrer ikke herved, men åbner mulighed for, at alle kuske, der er medlemmer af DKF, kan være med til at fastholde også denne side af en ældgammel kulturtradition. Henvendelse - om foreningen - kan ske til: Ib Møller Assedrupvej Odder Tlf , fax , Henvendelse - om billedmateriale - kan ske til: Ole Jespersen Bækkedal 16

5 Beretning og program Siden sidst DSE har allerede nu 37 familiemedlemmer, der tilsammen udgør ca. knap 70 personer. Flere kan uden tvivl forventes i fremtiden, når formålet med foreningen er mere kendt, og når en vis skyhed over emnet er overvundet. Bestyrelsen konstituerede sig selv med Ib Møller som oldermand samt Ole Jespersen og Keld Sigfredsen som bisiddere. Bestyrelsen har bl.a. kontaktet potentielle medlemmer og holdt møder den og den Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet, som generalforsamlingen pålagde sidste år, nemlig: - ajourføring af medlemslisten (vedlægges) - oversigt over rustvogne i Danmark og deres tilgængelighed (fremlægges den 3. marts) - skik for påklædning mm (fremlægges den 3. marts) - hensigtserklæring med foreningen (Se Køresporten 4 og og samt vedtægterne) - pressemeddelelse (er udsendt den ) Foreløbige notater om ovennævnte opgaver vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. I artikler i Køresporten og samt i foreningens vedtægter er der redegjort for foreningens formål og hensigter samt udenlandske erfaringer. I det førstkommende nummer af Køresporten kommer yderligere en artikel om emnet med omtale af udenlandske museer. Hermed menes ønsket om en hensigtserklæring for opfyldt. Hvad nu På den kommende generalforsamling håber bestyrelsen på en fortsat drøftelse af foreningens fremtidige opgaver. Bestyrelsen foreslår, at den næste generalforsamling afholdes den 11. maj 2003 kl i Andelslandsbyen Nyvang umiddelbart syd for Holbæk. Efter vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden den 1. april, men da er Andelslandsbyen ikke åbnet. Nyvang er ikke mere end knap 10 år gammel, og har allerede ca besøgende om året samt ca. 150 frivillige hjælpere. Nyvang har sikret sig vognsamlingen fra Sparresholm, som vil genåbne i en nybygget hal i slutningen af april i år. I samlingen er bl.a. den rustvogn, som er brugt på Sjælland ved tre begravelser de senere år. Bestyrelsen vil orientere mere om Andelslandsbyen Nyvang i den kommende tid. Foreningens generalforsamlinger vil således være holdt i Jylland 2001, på Fyn 2002 og på Sjælland Forslag til dagsorden for 2. generalforsamling , stk 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henrik Køier Andersen. 9, stk 2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende. Fremlæggelse af denne beretning og nyhedsbrev. 9, stk 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Da der endnu ikke er indgået kontingent, vil dette punkt ikke blive behandlet. 9, stk 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr Dette beløb dækker én person foruden samlever eller ægtefælle. 9, stk 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag inden den 15.februar Generalforsamlingen bedes dispensere fra vedtægtens 8 til at afholde generalforsamlingen inden 1.juni 2003 i stedet for inden 1.april. 9, stk 6. Valg til bestyrelsen Ifølge vedtægterne skal der vælges op til fem medlemmer til bestyrelsen. Der er som bekendt udelukkende valgt de tre nedennævnte. Bestyrelsen foreslår, at valgperioden sættes til 2 år ad gangen, og at mindst ét medlem opstilles til valg hvert år, således at kontinuiteten fastholdes. Ib Møller vil i konsekvens heraf opstille til valg i , stk 7. Valg af revisor Foreningen har endnu ikke valgt revisor, da der ikke er indgået kontingent. Girokort er vedlagt denne indkaldelse, og kontingent forventes nu at indkomme. Bestyrelsen foreslår derfor valg af Erik Palm Greisen, 'Mads', DKS til revisor. Mads har indvilget i at lade sig opstille. 9, stk 8. Eventuelt Bestyrelsen vil fremlægge foreløbigt materiale om - Oversigt over rustvogne og deres tilgængelighed - Begravelsesskikke med bl.a. kortegekørsel, påklædning for kuske, udstyr for heste, opgaver ved begravelser - Litteraturfortegnelse over emnet begravelser, hvor rust vogne anvendes. Alle medlemmer opfordres til at medbringe artikler, bøger, fotografier, udstyr mm, hvor rustvognskørsel indgår. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil være i stand til at møde. Gæster må gerne medtages. Tilmelding er dog nødvendig senest torsdag den 28. februar til bestyrelsen.

6 Rustvogne i Danmark 1. oversigt af 11. februar 2002, Udarbejdet af Ib Møller Private ejere Sted Tilgængelig Tilstand Andersen, H. Køier. Tlf ??? Smidstrupvej 8, 4733 Tappernøje Hage, Henri. Tlf Kærsgård Ja God Kærsgård, 5464 Brenderup Jensen, John Fjeldal. Tlf Klosterhedevej 54 Ja God Klosterhedevej 54, 7600 Struer Kjær, Poul Erik. Tlf Gråsten?? Herles 2, 6300 Gråsten Kure, Thor Lund. Tlf Mønstergård?? Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie Lauridsen, Sv.Å. Tlf ??? Stensbjergvej 25, 7400 Herning Mortensen, Benny. Tlf ??? Grundvadvej 4, 7860 Spøttrup Møller, Ib. Tlf Industrimuseet Horsens Ja God Assedrupvej 7, 8300 Odder Gasvej. Tlf Svendsen, Frede. Tlf ??? Magleskovvej 8, 4140 Borup Zawada, Keld. Tlf ??? Vognsbjergvej 7, 5935 Bagenkop Museer og samlinger Sted Tilgængelig Tilstand Aalborg Historiske Museum Magasin Nej Rimelig Algade, 9000 Aalborg Andelslandsbyen Nyvang Andelslandsbyen Nyvang? God Oldvejen 25, 4300 Holbæk Bangsbo Museum Bangsbo Museum?? Dr. Margrethesvej 6, 9900 Frederikshavn Bjergbygård Bjergbygård?? Bjergby, Statshuse 4, 4440 Mørkøv Den gamle By Magasin?? E. Warmingsvej 2-6, 8000 Århus C

7 Egeskov Veteranmuseum Egeskov?? 5772 Kværndrup Nationalmuseet Magasin?? Brede, 2800 Lyngby Slesvigske Vognsamling Schaumanns Klædefabrik?? Haderslev Museum, 6100 Haderslev Simmerstedvej, Haderslev Sparresholm Vognsamling Oldvejen 25, 4300 Holbæk Andelslandsbyen Nyvang (Se denne) Kilde: Bl.a. 'HESTEVOGNE i Danmark' af Ib Møller Litteratur Begravelse Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, 1991 Begravelsesvæsen Sagsregister til Aarhus byråds forhandlinger De Sorte Ekvipager Erik Kjersgaard, Nationalmuseets Arbejdsmark 1966 En hæderlig begravelse Artikel i Jyllandsposten 21. februar 1997 Instruks for Ligbærerne i Aarhus Byrådsforhandlinger Ligfærd og Lejersteder i Aalborg J.P. Stenholm, Aalborg 1922 Liglav og Begravelsesselskaber i Aalborg D.H. Wulf Ligvognskørsel i Aarhus Sagsakter fra 1917 vedrørende vognmand N. Madsens ligvognskørsel for Aarhus Kommune Museum of ancient funeral Coaches of The Funeral Services of Barcelona Brochure og skrift fra rustvognsmuseet i Barcelona Stijlvolle Uitvaartverzorging Brochure fra Stalhouderij Haasnoot, Holland Til jord skal du blive - begravelsesskikke på land og i by Vejle Museum, januar 1997, hæfte 1 og 2 Yderligere materiale Har du andet skriftligt materiale, billeder, tegninger eller lignende, der kan have interesse for De Sorte Ekvipager, så kontakt gerne bestyrelsen. Vi vil gerne omtale materialet her i nyhedsbrevet, ligesom vi kan tage det med i en revideret litteraturliste.

8 Vedtægter for Foreningen De Sorte Ekvipager 1 Foreningens navn er De sorte Ekvipager (DSE). Hjemsted er Oldermandens kommune. 2 Foreningens formål er at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaberne i Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig afskedskørsel med heste - til hver sin tid. Foreningens brødre/søstre skal mødes mindst én gang om året for at mindes afgående brødre/søstre, inspicere at vogn, skaberakker, påklædning mm. er i passende stand, diskutere eventuel supplering af udstyr, ajourføre vedtægter, vælge bestyrelse - og nyde en god middag. 3 Som bror/søster kan optages enhver kusk, der anbefales af to medlemmer og som godkendes af bestyrelsen. Som betingelse for optagelse tilkommer det vedkommende at give en omgang til næste møde i foreningen. 4 Udmeldelse af foreningen forudsættes at ske ved naturlig afgang men kan dog ekstraordinært bevilges med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Såfremt en bror/søster ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter forfaldsdag, udelukkes den pågældende af foreningen og kan kun optages på ny efter betaling af det skyldige beløb. 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt fem. I tilfælde af vakance, udpeger bestyrelsen en anden person til at træde i stedet for denne. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 8 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev til de enkelte brødre/søstre. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller, såfremt 25% af foreningens brødre/søstre begærer dette. 11 Generalforsamlingen er uanset fremmødet beslutningsdygtig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10% af de tilstedeværende brødre/søstre ønsker skriftlig afstemning foretaget. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 12 Regnskabsåret er kalenderåret. 13 Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af de tilstedeværende brødre/søstre stemmer for et sådant forslag. Til vedtagelse af foreningens ophævelse fordres, at ¾ af de tilstedeværende brødre/søstre stemmer for et sådant forslag. Ved en ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes der skal forholdes med en eventuel formue. Vedtaget på den stiftende generalforsamling for Foreningen De Sorte Ekvipager i Horsens, den 25. august Til vitterlighed Forslag fra brødre/søstre til vedtagelse på generalforsamlingen skal være foreningens sekretær i hænde senest 15. februar. Indkomne forslag udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ib Møller Keld Siegfredsen 9 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent Ole Jespersen

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere