ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Afbud: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit H. Jørming, Finn Sørensen, Lars Ulrik Hansen, Ole Juel Larsen, Erik Andersen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Jesper Langkilde, Erik Bengtsson, Ole Skrald Rasmussen Åben del Sag 7994 Godkendelse af referat Sag 7995 Revisionsprotokol Sag 7996 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7997 Udlejningsforhold Sag 7998 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7999 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8000 Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel Sag 8001 Skoleparken 1 - Helhedsplan Sag 8002 Buddingeparken Sag 8003 Fjernvarme Sag 8004 Årsregnskab 2010/11 Sag 8005 Børneattester/straffeattester Sag 8006 Energiaftale mellem ABG og GK Sag 8007 Rygeforbud i selskabslokaler Sag 8008 Orientering fra administrationen Sag 8009 Det årlige møde med Byrådet Sag 8010 Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.fl. Sag 8011 Kredsudvalget Sag 8012 Fritidsudvalget Sag 8013 BL-cirkulærer Sag 8014 Eventuelt Sag 8015 Næste møde Sag 8016 Øvrige datoer Lukket del Sag 8017 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7994 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 23. august 2012 er udsendt den 30. august Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 8. december 2011 vedrørende regnskabet for 2010/11, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret på mødet den 23. august 2012 * Kopi af Økonomiudvalgets referat fra møde den 14. august 2012 vedrørende Søborgparken, regnskabs- og budgettivst Udsendt den 30. august 2012 * Høje Gladsaxe Bladet nr. 7/8 juli/august 2012 Udsendt den 6. september 2012 * Kopi af brev dateret den 4. september 2012 fra Gladsaxe Kommune vedrørende invitation til det årlige møde med Byrådet * Kopi af invitation dateret den 6. september 2012 til afdelingsbestyrelserne vedrørende invitation til det årlige møde med Byrådet Der var ingen udsendelse i uge 37. 2

3 7997 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for august 2012 er udsendt den 6. september Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. Afdeling 10 Tinghøjparken køkkenudskiftning ved fraflytning/indflytning B-sag I henhold til forretningsgangen omkring køkkenudskiftning ved fraflytning/indflytning skal forslaget fra den enkelt afdeling forelægges og godkendes af Organisationsbestyrelsen. Afdeling 10 Tinghøjparken har på deres afdelingsmøde den 16. maj 2012 godkendt køkkenudskiftning ved fraflytning/indflytning. Udskiftningen til et standardkøkken vil andrage ca kr. med en huslejestigning på 550 kr. pr. måned. Den månedlige husleje for en 3-rums bolig på 73 m² er p.t kr. Godkendt. b. Afdeling 32 Kildeparken 4 optagelse af lån B-sag Jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010 sag 7452 meddeltes tilladelse til låneoptagelse vedrørende renovering af vinduer, hoveddøre og gavlbeklædning. Projektets samlede udgifter blev opgjort til kr. finansieret ved brug af henlagte midler på kr. samt optagelse af et 15-årigt realkreditlån på kr. Efter arbejdets færdiggørelse har afdelingsbestyrelsen undersøgt muligheden for uskiftning af samtlige vinduer og døre i havefacader, hvilket er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. september Den samlede udgift udgør kr. finansieret med henlagte midler på kr. samt optagelse af et 15-årigt realkreditlån på kr. Dette medfører en huslejestigning pr. bolig pr. måned på 587,60 kr. svarende til en huslejestigning på 9,04 % i forhold til huslejen pr. 1. oktober

4 Gladsaxe Kommune har jf. udsendt brev af 7. september 2012 godkendt projektet, projektets finansiering samt den dertil knyttede lejeforhøjelse. Det indstilles derfor, at tilladelse til optagelse af et 15-årigt realkreditlån på kr. godkendes. Godkendt. c. Afdeling 09 Lyngparken 1 optagelse af lån B-sag Udskiftning af terrassedøre, vinduer samt renovering af kvist har været udbudt i licitation. De midler der er afsat i afdelingens budget rækker ikke til det udbudte arbejde, hvorfor afdelingsbestyrelsen foreslår optagelse af et 20-årigt kreditforeningslån. Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2012 for beslutning herom. Den samlede udgift udgør kr. finansieret med trækningsret fra Landsbyggefonden, henlagte midler på kr. samt optagelse af et 20-årigt kreditforeningslån på kr. Dette medfører en huslejestigning pr. bolig pr. måned på 395 kr. svarende til en huslejestigning på 7,9 % i forhold til huslejen pr. 1. oktober Under forudsætning af godkendelse på det ekstraordinære afdelingsmøde den 10. oktober 2012 og for hurtigere sagsbehandling, indstilles godkendelse af optagelse af et 20- årigt kreditforeningslån. Godkendt. d. Afdeling 12 Pileparken 4 - Råderetskatalog B-sag Råderetskatalog for afdeling 12 Pileparken 4 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 29. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. 4

5 e. Afdeling 15 Kongshvileparken nye reglementer B-sag Jf. beslutning på bestyrelsens møde den 28. juni 2012 sag 7956 pkt. b tilrettes reglement 1 side 7 afdelingsmøder, således at de følger vedtægternes 13. Reglementet er tilrettet og udsendtes med dagsordenen til endelig godkendelse på mødet. Det nuværende reglement udsendtes tillige med dagsordenen. Godkendt. f. Afdeling 23 Lyngparken 2 Husorden B-sag Husorden for Lyngparken 2 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 18. april 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. g. Afdeling 27 Vadgårdsparken Husorden B-sag Husorden for Vadgårdsparken med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 29. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Der skal undersøges følgende inden husordenen kan godkendes: Side 5 Børn under 16 år må ikke betjene maskinerne uden der er en voksen tilstede Side 6 EFTERSKRIFT tilføjelse efter Afdelingsbestyrelsen kan tilføjes via administrationen h. Afdeling 27 Vadgårdsparken Selskabslokaler B-sag Betingelser for leje af selskabslokale der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 29. maj 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt. 5

6 O-sag i. Afdeling 46 Søborgparken indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen har ved mail af 26. september 2012 bedt administrationen om at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde den 11. oktober Kopi af dagsordenen udsendtes med dagsordenen til orientering. Der blev på mødet givet en kort orientering Støtte til visse boligafdelinger Ingen sager til behandling Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel E-sag Gældende tidsplan af 19. juni Tidsplanen følges. Sanktionsgivende tidspunkt for aflevering er den 21. februar Økonomi i projektet Under henvisning til bestyrelsens møde den 24. maj 2012 sag 7939 blev der orienteret om en del tillægsarbejder og finansiering heraf. Der blev orienteret om forventet udgift på tillægsarbejder på kr. ekskl. moms samt forventet tillægsarbejde på renovering af p-pladsen på ca kr. ekskl. moms. Altså forventede tillægsarbejder på ca kr. ekskl. moms. Af udsendte oversigt over forventede tillægsarbejder udgør det p.t. ca kr. ekskl. moms, hvilket vil sige en forøgelse af tillægsarbejderne på ca kr. ekskl. moms, som skyldes yderligere merudgifter på p-pladsen (overskudsjord) samt ekstra arbejder (markeret på oversigten med gult). 6

7 Finansieringen forventes dækket af: Indarbejdet uforudsete udgifter LBF merudgifter 2% Besparelser på renter I alt kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms En overskridelse på ca kr. ekskl. moms svarende til ca kr. inkl. moms, som dækkes af Dispositionsfonden Skoleparken 1 Helhedsplan E-sag Kopi af brev fra Landsbyggefonden dateret den 17. september 2012 vedrørende besigtigelse af afdelingen den 15. november 2012 udsendtes med dagsordenen til orientering. Der er indkaldt til projektgruppemøde for at forberede besigtigelsen bedst muligt Buddingeparken E-sag Gældende tidsplan er revideret den 25. juni Tidsplanen følges. Sanktionsgivende tidspunkt for aflevering er den 28. marts

8 8003 Fjernvarme O-sag Vestforbrændingen Skoleparken 1 og 2 er koblet på fjernvarmen. Hyrdeparken har fået rør nedlagt i transit til Skoleparken 1 og 2. Hyrdeparken er retableret og alle aftaler er overholdt. Højgårdsparken forventes at komme på fjernvarme i 2013/14. Gladsaxe Fjernvarme Som Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er orienteret, har E-on ikke gjort indsigelse over Byrådets godkendelse ultimo juni 2012 af fjernvarmeudvidelsen etape 1. E-on er således ikke en hindring p.t. for konvertering til fjernvarme for Stengårdsparken, Lyngparken 1 og 2 samt Mølleparken 1 og 2. Gladsaxe Fjernvarme har underskrevet og returneret leveringsaftaler for alle vores boligafdelinger under etape 1. Vi er derved at betragte, som kontraktligt forbundet til hinanden. Tidsplaner for levering af fjernvarme for etape 1 er ret upræcise, men Gladsaxe Fjernvarme forventer at have udført stik i afdelingerne i december Vi forsøger derfor at få skubbet ombygning af varmecentraler i gang. Administrationen udarbejder beboerinformation til beboerne i etape 1. Udkast til denne information udsendtes med dagsordenen. Egeparken 1 og 2 ligger i etape 4. Beboerne har godkendt konvertering til fjernvarme, og selskabet har underskrevet en tilslutningserklæring, der er forhåndstilkendegivelsen på, at vi ønsker fjernvarme. Boligafdelingerne langs Søborg Hovedgade, herunder Moseparken ligger fortsat i etape 5. Gladsaxe Fjernvarme har registreret, at vi ønsker varmecentralen for Kiplingsgården/Kiplingeparken konverteret til fjernvarme. E-on Selskabet har 7 boligafdelinger, der forsynes med centralvarme fra 4 LKV-værker ejet og drevet af E-on. Som følge af den voldsomme prisstigning i 2012 har Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe ultimo juni standset betalingerne for varmeleveringen og koblet en tekniker og en advokat på sagen for at klarlægge E-ons overpris, med henblik på at få den aktuelle omkostning nedsat og for at klarlægge, om der også tilbage i tiden er betalt en for høj pris for den leverede varme. 8

9 På baggrund af denne granskning har selskabet nu tilskrevet E-on om yderligere dokumentation, som E-on som udgangspunkt har pligt til at udlevere. Brev ekskl. bilag udsendtes med dagsordenen. P.t. er der ingen skriftlig respons fra E-on Årsregnskab 2010/11 E-sag Gladsaxe Kommune har ved brev af 11. juni 2012 (udsendtes med dagsordenen) modtaget den 19. september 2012 taget selskabets regnskab for perioden til efterretning med forhold for igangværende tvist vedrørende regnskab og budget i afdeling 46 Søborgparken. Der er følgende bemærkninger til Gladsaxe Kommunes godkendelsesbrev: Tilgodehavende hos fraflytter Afdelingernes henlæggelser ikke kan dække eventuelle tab fuldt ud. Dette er blevet taget til efterretning i forbindelse med regnskabsgodkendelsen og der er blevet fuldt op på dette i budgetudarbejdelsen for budget 2012/13 Langtids- og likviditetsbudgetter Lavt eller illikvidt henlæggelsesniveau kun 3 år ude i tiden. Henstillingen om at revurdere langtids- og likviditetsbudgetter er taget til efterretning. Det kan herunder oplyses, at de fleste af forholdene er rettet op på i langtids- og likviditetsbudgetterne for 2012/13. Der er kun afdeling 13 Stationsparken 1 som fortsat er illikvidt i budget 2012/13, men illikviditeten er blevet mindre, og der vil ikke være illikviditet i det kommende langtids- og likviditetsbudget. Herudover er der enkelte afdelinger, som i nogle år har lavt henlæggelsesniveau på grund af større arbejder, som udnytter henlæggelserne næsten fuldt ud inden der igen sker en opsparing. 9

10 8005 Børneattester/straffeattester B-sag Det er ved lov dikteret, at der for personale, der i sit arbejde kommer i nærhed af børn, skal hjemtages børneattester. Loven er afgrænset til, at det kun gælder ved nyansættelser, og i selskabsregi vil det kun gælde ejendomsfunktionærer, idet de kan have deres virke omkring legepladser. Bestyrelsen har tidligere drøftet forholdet og anmodet administrationen om at afklare, om det bør gælde for eksisterende ansættelsesforhold. Bestyrelsen ønskede endvidere gransket, om der også bør hjemtages straffeattester for hele personalet. Forholdene har været drøftet i Virksomhedsnævnet, som kommer med følgende holdning: Der skal hjemtages børneattester ved nyansættelse af ejendomsfunktionærer Der bør ikke hjemtages børneattester for eksisterende ansættelsesforhold Ingen konklusion vedr. straffeattester. Der var en drøftelse Hvis der skulle hjemtages børneattester for eksisterende ansættelsesforhold, vil der ved et negativt udfald ikke være nogen formel sanktionsmulighed. Der vil derimod blive skabt en del mistillid fra den part, der bliver undersøgt. Vedrørende straffeattester kan det virke urimeligt, at man skal ansætte en gårdmand, man ikke kan have tillid til eller en økonomimedarbejder, der tidligere er dømt for økonomisk kriminalitet. Modsat er man i retslig forstand uskyldig, når man har udstået sin straf, og efter straf skal man netop indsluses i samfundet. Straffeattesten er modsat børneattesten meget bred, og der er derfor en større sandsynlighed for, at der fremkommer en registrering ved forespørgsel. Det er samtidig ikke sikkert, at den pågældende registrering er relevant for det pågældende job. Det anbefales, at der ikke hjemtages børneattester for eksisterende ansættelsesforhold. Der lægges op til en drøftelse, om der skal hjemtages straffeattester på personalet, herunder om det kun skal gælde for nyansatte, eller om eksisterende ansættelsesforhold også skal medtages. Børneattester og straffeattester hjemtages ved nyansættelser. Eventuelle oplysningerne i straffeattesterne, skal medtages i den samlede vurdering omkring ansættelsen. 10

11 8006 Energiaftale mellem ABG og GK B-sag Som det fremgår af udsendte brev fra Gladsaxe Kommune, vil kommunen gerne invitere boligforeninger til samarbejde om energiprojekter. I den forbindelse har der været en dialog mellem kommunen og selskabet som mundede ud i en samarbejdsaftale, der udsendtes med dagsordenen i udkast. Administrationen anbefaler, at de udpegede afdelinger bliver en afdeling i Kildeparkerne og en i Pileparkerne, da det vil være nemmere, at gennemfører renoveringsprojekter i flere afdelinger efterfølgende. Det indstilles: at samarbejdsaftalen indgås med Gladsaxe Kommune at ABG s andel dækkes af Dispositionsfonden i tilfælde af, at vi vælger at springe fra midt i forløbet at administrationen anbefaler hvilke afdelinger der skal deltage og tager kontakt til afdelingsbestyrelserne herom Godkendt. Fortolkningen af Hvis ABG vælger at springe fra midt i forløbet skal afklares med Gladsaxe Kommune Rygeforbud i selskabslokaler B-sag I henhold til beslutning på bestyrelsesmødet den 28. juni 2012 udsattes behandlingen af rygeforbud i selskabslokaler til dette møde, hvor der til oversigten er tilføjet de afdelinger, der har selskabslokaler samt oplysning om hvem der servicerer de lokaler, der har afvist rygeforbuddet. Jf. rygeloven er det gældende, at lokaler, maskiner mv., hvor vores personale har adgang, er omfattet af rygeforbud. Rygeloven gælder ikke for boliger, og jf. fortolkning fra BL er selskabslokaler ej heller omfattet af rygeloven, hvis de ikke har tilknytning eller deler adgangsforhold med driftslokaler. På baggrund af dette har Virksomhedsnævnet i 2010 og 2011 arbejdet på en rygepolitik gældende for hele selskabet. I denne var det formuleret, at der var rygeforbud i alle lokaler, hvor driftspersonalet har adgang eller øvrige lokaler, der deler adgangsforhold med driftslokaler. For overblikkets skyld var alle selskabslokaler omfattet af dette forbud. 11

12 Organisationsbestyrelsen anmodede efterfølgende om (sag 7774 bestyrelsesmødet den 22. september 2011), at de steder, hvor beboerdemokratiet kunne have indflydelse på et rygeforbud, der skulle beboerdemokratiet høres. Ved afdelingsmøderne i april/maj 2012 har det derfor været et fast forslag på dagsordenen i de boligafdelinger, der ikke havde rygeforbud, og hvor selskabslokalet havde selvstændig indgang og derfor ikke var omfattet af rygeloven. Forslaget om rygeforbud mundede ud i følgende afstemningsresultat: Afdeling Vedtaget Afvist serviceres af Beboer Rygelov ABG Ekstern 03 Stengårdsparken x X 06 Hulegårdsparken x 09 Lyngparken 1 x 10 Tinghøjparken x 11 Pileparken 3 X x 12 Pileparken 4 X 13 Stationsparken 1 x 14 Lykkeparken x 15 Kongshvileparken x 17 Skoleparken 1 x 18 Kildeparken 1 x X 20 Mølleparken 2 X 21 Pileparken 6 x 23 Lyngparken 2 x 24 Pileparken 7 x 25 Egeparken 2 x 39 Kiplingsgården x 39 Moseparken x 46 Søborgparken x En afvisning af et rygeforbud betyder i denne sammenhæng, at det er op til den enkelte lejer af lokaler, om der er rygeforbud i forbindelse med anvendelse af lokalet. Holdningen i rygeloven er, at medarbejderne ikke udsættes for andres tobaksrøg i offentligt tilgængelige lokaler, og at rygeloven ikke er gældende i private hjem. Hvis der ryges i et selskabslokale vil der de følgende dage være lugt og partikler, og det er bevisligt, at det er skadeligt at opholde sig i dette miljø. Modsat er det uholdbart, at selskabet har offentligt tilgængelige lokaler, hvor der ikke føres tilsyn. Nej siger til rygeforbuddet anfører, at det medfører for megen lugt og uro udenfor selskabslokalet, og det er generende for naboerne samt at det er beboerne, som lejer selskabslokalet, der skal bestemme, om der skal ryges eller ej. På bestyrelsesmødet den 23. august 2012 blev det besluttet, at udsætte beslutningen med bemærkning om, at sagen genoptages med forslag til afstemningstekst. Af hensyn til arbejdsmiljøet må medarbejdere ikke arbejde i selskabslokaler, hvor der ikke er rygeforbud. Af hensyn til arbejdsmiljøet må medarbejdere kun arbejde med opsyn og optælling i selskabslokaler, hvor der ikke er rygeforbud. 12

13 Af hensyn til arbejdsmiljøet må medarbejdere kun arbejde med opsyn og optælling i selskabslokaler, hvor der ikke er rygeforbud. Finn Sørensen var uenig i beslutningen, da han ikke mente, at det var de rammer, som afdelingsmøderne havde taget beslutningerne omkring rygeforbud i selskabslokalerne ud fra. Han mente derfor, at teksten skulle være Af hensyn til arbejdsmiljøet må medarbejdere ikke arbejde i selskabslokaler, hvor der ikke er rygeforbud Orientering fra administrationen a. Låneomlægninger O-sag Der har igennem længere tid været rentefald, hvilket har gjort det rentabelt at omlægge vores lån for forbedringsarbejder. Besparelser ved låneomlægninger er følgende: Afdeling Ca. besparelser pr. år Restløbetid Besparelse i alt 04 Hyrdeparken kr. 11 år kr. 11 Pileparken kr. 22 år kr. 12 Pileparken kr. 11 år kr. 12 Pileparken kr. 18 år kr. 13 Stationsparken kr. 13 år kr. 18 Kildeparken kr. 19 år kr. 21 Pileparken kr. 27,5 år kr. 23 Lyngparken kr. 22 år kr. 25 Egeparken kr. 18 år kr. 25 Egeparken kr. 18 år kr. 25 Egeparken kr. 18 år kr. 29 Stationsparken kr. 12,5 år kr. I alt kr kr. 13

14 b. Virksomhedsnævnet O-sag Referat fra Virksomhedsnævnets møde den 4. september 2012 udsendtes med dagsordenen til orientering. c. Den nye storskraldsordning for plast og metal O-sag Ved styringsdialogmødet den 8. juni 2012 blev Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe kortfattet orienteret om, at der vil komme en udvidelse af storskraldsordningen, så plast og metal skulle sorteres i dagrenovationen og håndteres som særskilte fraktioner jf. udsendte uddrag af referat. På dialogmødet blev det aftalt, at kommunen skulle indkalde til et stormøde om denne ændring af affaldshåndteringen. Dette møde er endnu ikke holdt, og vi har fra kommunen ikke modtaget yderligere information om de nye fraktioner hen over sommeren. Primo september 2012 modtager vi mails fra Gladsaxe Kommune, hvor de anmoder om kontaktinfo til vores varmemestre. Den 21. september 2012 modtager vi orienteringsskrivelse (udsendt med dagsordenen) fra Gladsaxe Kommune om den nye storskraldsordning for plast og metal, og i den forbindelse hører selskabet om at de første møder mellem kommunens affaldskontor og varmemestrene bliver holdt. Selskabet videresender straks orienteringen fra Gladsaxe Kommune til varmemesteren, inspektør og afdelingsbestyrelser med en kortfattet information om hvad det indebærer af løsninger samt en tidsplan herfor. Alt andet end lige vil flere fraktioner i vores håndtering af dagrenovation medføre investering i udvidelse af anlæg for denne håndtering. Administrationen har naturligvis ikke haft mulighed for at indarbejde denne udvidelse i budgetterne for 2012/13, og kommunens handlingsplan med, at ordningen skal være implementeret april 2013 levner ikke mulighed for at dette sker på en ordentlig beboerdemokratisk måde. Holdningen til øget kildesortering af dagrenovation er vi enige i. Selvfølgelig skal vi denne vej, og vi bakker naturligvis kommunen op om dette. Skal der ske investeringer i udvidelse af anlæg for affaldshåndteringen må de beboerdemokratiske spilleregler følges, og om nødvendigt vil vi derfor i boligafdelingerne udarbejde midlertidige løsninger og derfor billige løsninger. De udleverede bøtter kan f.eks. være fritstående, og så må man finde en logisk plads, hvor bøtten ikke skæmmer men samtidig er anvendelig. Permanente løsninger bliver efterfølgende indarbejdet i budgetterne. 14

15 8009 Det årlige møde med Byrådet B-sag Invitation til det årlige møde med Byrådet er modtaget den 5. september 2012 og udsendt til bestyrelsen den 6. september Invitationen er ligeledes udsendt til afdelingsbestyrelserne den 6. september 2012 med opfordring til fremsendelse af forslag/emner til selskabets kontor. Boligselskabet kan som tidligere deltage med 2 repræsentanter fra selskabets bestyrelse og 1 repræsentant fra hver afdeling. Tilmelding og fremsendelse af eventuelle forslag/emner til drøftelse er senest onsdag den 10. oktober Deltagelse fra bestyrelsen samt eventuelle forslag og/emner aftales til mødet. Ryno Scheil og Steen Pedersen deltager fra Organisationsbestyrelsen. Jesper Loose Smith og Henning Juul Hovmand deltager fra administrationen. Det blev besluttet at fremsende følgende forslag til behandling på mødet: Orientering/dialog om ny renovationsordning samt orientering om fremtidige renovationsordninger KlimaKlar orientering om ændring i tilbagebetaling af kloaktilslutningsafgift Gladsaxe Kommunes modtagelse af flygtninge deres eventuelle placering i almene boliger Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.fl. E-sag Invitation til introduktionskursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer i 2012 er udsendt den 30. august Kurset afholdes torsdag den 4. oktober 2012 kl i administrationens mødelokale. Der er p.t. tilmeldt 14 personer. En reminder om introduktionskurset er udsendt til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 20. september

16 8011 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 11. september Referatet herfra er udsendtes med dagsordenen. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 13. december Der er indkaldt til Temamøde om kompetencer/grænser til afholdelse den 21. november Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 17. september Referat herfra udsendtes med dagsordenen. Næste møde i udvalget afholdes den 22. oktober Der var en orientering om Fritidskonferencen, som afholdes den 15. november 2012, herunder at alle beboere inviteres til at deltage via Boligbladet. b. Ansøgning fra Tinghøjparkens Dart, motions- og billardklub B-sag Klubben har ved mail af 4. september 2012 ansøgt om tilskud til indkøb af multimotionsmaskine, nye gulvtæpper samt nye stabelstole. Fritidsudvalget har behandlet ansøgningen, og indstiller at støtte klubben med et tilskud på kr. Godkendt. Fritidsudvalget opfordres til at være opmærksom på støtte fra Fonde, herunder at bede klubberne om at søge Fondene, inden de søger Fritidsudvalget. 16

17 8013 BL- cirkulærer E-sag Udsendt den 6. september 2012 * BL informerer nr. 37 af den 4. september 2012 vedrørende BL har indgået samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Ikke udsendt * BL informerer nr. 36 af den 30. august 2012 vedrørende Lovpligtige eftersyn af ventilationsanlæg * BL informerer nr. 38 af den 7. september 2012 vedrørende Lejefastsættelse i kapitel 12 institutioner * BL informerer nr. 39 af den 10. september 2012 vedrørende Kontingent for medlemskab af BL Eventuelt O-sag Der var en kort dialog om Gladsaxe Kommunes Råd og Indsats og deres opgaver i forhold til Gladsaxe Kommunes Tilsyn og Pleje Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 25. oktober

18 8016 Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 27. september 2012 er udsendt den 20. september 2012 * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2012 udsendes den 4. oktober 2012 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 11. oktober 2012 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 12. oktober

19 Lukket del 8017 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 19

20 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken 12 familieboliger x x x Helhedsplan x x x x Buddingeparken x x x Boligsocial Helhedsplan x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Rygepolitik selskabslokaler x 20

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. august 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 17.30 Mødet holdes på Hotel Harmonien, Gåskærgade, 6100 Haderslev og afsluttes med middag. Evt. afbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 7. april 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 1. december 2014

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 1. december 2014 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 1. december 2014 Mødedeltagere: Jan Lemser Lone Clausen Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Jesper Olesen Dorte Keller Bentzen Bjarne Kristensen Henrik Bjørn

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 4. maj 2010 kl. 17.00 hos AAB, Nygade 2, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 4. maj 2010 kl. 17.00 hos AAB, Nygade 2, Skive Protokol 1 Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet JA Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 29. marts 2010 er tidligere udsendt. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Opfølgning på beslutninger

Læs mere