Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007"

Transkript

1 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27

2 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

3 Nykredit Realkredit koncernen Resultatopgørelse Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Forskel Basisindtægter af: - Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering efter skat af strategiske aktier over egenkapitalen

4 Resultatet bedre end forventet Tilfredsstillende resultat Mio. kr Markant fremgang for bankaktiviteterne Markant fremgang for Erhverv og Markets & Asset Management Realkreditaktivitet 8% lavere - men udlånssaldoen vokser fortsat Totalkredit styrker fortsat sin markedsposition Koncernen har forretning med 1 million danskere halvår 2. halvår Strategiske aktier

5 Nykredit koncernens aktivitet Realkreditudlån Mia. kr Bruttonyudlån Udlånsvækst 1. H. 2. H. Forsikring Mio. kr Bestand Nytegning 1. H. 2. H. Mia. kr Mio.kr Bank halvår Udlån Indlån 27 Udland bestand halvår 27 Privat Erhverv

6 Pension og Markets & Asset Management vokser Pension Mio. kr Asset Management Formue under adm. 239 mia. kr. (+1%) H H H H H H H H 27 Portefølje Pensionsinvest Øvrige Pensionsprodukter Privat Nykredit Formue under forvaltning 67 mia. kr. (-5%) Privat portefølje 5,7 mia. kr. (+1%) Nykredit Invest og Multi Manager 8,9 mia. kr. (+14%) Markets Markedsandel på handel med obligationer er uændret 13,1% Markedsandel for aktiehandel,9% (+,2%-point)

7 Godt forretningsmix (Mio. kr.) H 27 Bruttoindtægter fra kunder Realkredit - Nykredit Realkredit - Totalkredit Bank Markets & Asset Management Forsikring Mægler Koncern Kapacitetsomkostninger Koncern Tjen-nyt % 17% 21% 51% 56%

8 Ejendomsmarkedet Prisjusteringen fortsætter Huspriser, kvartalsvis ændring i % 1 5 Nordjylland Hele landet +2,6% +,4% -5 København -3,5% -1 5 Note: Sæsonkorrigerede tal 6 7 Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger

9 Ejendomsmarkedet - lejligheder Lejlighedspriser, kvartalsvis ændring i % Nordjylland Hele landet København +,2% -2,2% -3,6% -1 5 Note: Sæsonkorrigerede tal 6 7 Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger

10 Huspriserne i langt perspektiv - I 1. kvartal 198 = Huspriser Forbrugerpriser Kilde: Told og skat, Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger

11 Huspriserne i langt perspektiv - II Indeks, 1998 = 1 25 Huspris Forbrugerpriser Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger

12 Huspriserne i langt perspektiv - III Indeks, 1998 = 1 25 Huspris 2 15 Boligudgifter 1 Forbrugerpriser Note: Boligudgifter for en førstegangskøber med et fastforrentet lån (Nykredits Boligindeks) 8 Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger

13 Huspriserne i langt perspektiv - IV Indeks, 1998 = 1 25 Huspris Boligudgifter Indkomst Forbrugerpriser Note: Boligudgifter for en førstegangskøber med et fastforrentet lån (Nykredits Boligindeks) 8 Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger

14 Boligbyrden falder i København Høj boligbyrde primær drivkraft bag prisjustering Boligindeks for huse, % 7 København Hele landet 3 Nordjylland Kilde: Nykredits regionale boligindeks

15 Boligbyrden - lejligheder Boligindeks for lejligheder, % 6 København Hele landet Nordjylland Kilde: Nykredits regionale boligindeks

16 Udbuddet af huse er stabiliseret og falder i København Antal udbudte huse i % af bestand 3. København Antal udbudte huse i % af bestand 2.5 Nordjylland Hele landet Note: Sæsonkorrigerede tal Kilde: e-nettet/realviewtni og egne beregninger

17 Udbuddet af lejligheder falder specielt i København Antal udbudte lejligheder i % af bestand 9 8 København Hele landet Nordjylland 7 Note: Sæsonkorrigerede tal Kilde: e-nettet/realviewtni og egne beregninger

18 Rentefølsomheden er faldet Månedlige renteudgifter Ultimo 1. kvartal kvartal 27 Uændret %-point %-point %-point Ændring i månedlige renteudgifter Ultimo 1. kvartal kvartal 27 Uændret +1%-point %-point %-point Note: Beregningen er foretaget på Nykredits kundedatabase (ekskl. Totalkredit), jf. Nationalbankens Finansiel Stabilitet 25 og 26

19 Stor friværdi til rådighed Mia. kr << Boligformue Friværdi >> Mia. kr << Boliggæld Kilde: Nykredits beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet og Nationalbanken

20 Konklusion på boligmarkedet Boligmarkedet oplever en naturlig prisjustering prisfald, hvor priserne er steget mest lavere boligbyrde, hvor boligbyrden er høj færre udbudte boliger, hvor priserne er blevet justeret Og boligejerne har det grundlæggende godt store friværdier sikre lån og lav rentefølsomhed god økonomi og lav ledighed Men boligmarkedet kan blive påvirket af lavkonjunktur højere renter politiske indgreb høje lokale prisniveauer

21 SDO - lovgivningen Lovgivning SDO-lov i kraft 1. juli Kompleks og detaljeret lov Nye rammer nye muligheder Største ændringer i maskinrummet Udlån Ubegrænset løbetid og afdragsfrihed, hvis belåningen er under 7% (75% fra 1. juli 29) Mulighed for kassekreditlignende lån Udvidet mulighed for indfrielse uden obligationsopkøb Lån skal kunne indfries til pari, medmindre de er fundet med børsnoterede obligationer Variabel rente skal være reguleret af renteindeks Check-skema i rådgivningen

22 SDO - lovgivningen Risikostyring Krav om supplerende sikkerhed hvis lånegrænsen overskrides ved ejendomsprisfald 6% belåning for landbrug m.v., hvis der ikke stilles sikkerhed Ændrede regler for fundingen Særligt Dækkede Obligationer, SDO Særligt Dækkede RealkreditObligationer, SDRO RealkreditObligationer, RO Derivater til risikoafdækning Det gamle balanceprincip Det nye overordnede balanceprincip Fortsat snævre risikorammer Mere fleksibel likviditetsstyring Derivater

23 SDO produkter 3 års afdragsfrihed Nykredit og Totalkredit vil give op til 3 års afdragsfrihed 3 års afdragsfrihed indføres på variabelt forrentede lån, lån med rentelofter og fastforrentede lån Det indføres gradvist frem til 1. kvt. 28 Allerede nu forberedes pantebrevene på rentetilpasningslån og lån med korte rentelofter, så Nykredit og Totalkredit senere kan tilbyde en forlængelse af afdragsfriheden ud over 1 år Ydelsesstigning på et lån på 1 mio. kr. Rentetilpasningslån Mdl. ydelse 1 år netto 1 års afdragsfrihed kr Mdl. ydelse 1 år netto 3 års afdragsfrihed kr Afdragsfrihed op til 3 år kan gives, hvis kunden har en belåningsgrad under 7% (75% efter 1. juli 29), og kundens økonomi kan bære det Fastforrentet 6% lån kr 3.68 kr

24 SDO maskinrummet Nyt kapitalcenter E Nykredit og Totalkredit åbner nyt kapitalcenter E Eksisterende fondskoder i D lukkes i år Forventer rating af obligationer på niveau med nuværende Balanceprincip Vi vælger det overordnede balanceprincip for alt realkreditudlån også det gamle Vores holdning til risiko ændres ikke Mere fleksibilitet uden risikoforøgelse SDO er i kapitalcenter E Rentetilpasning i december i SDO er Opbygger tyngde ved en blokemission Løbende overgang til SDO funding på øvrige produkter

25 Design din egen boligøkonomi Nyt beregningsmodul på nykredit.dk

26 US subprimelån ingen parallel til DK Subprimelån kort fortalt Forskelle til dansk realkredit Subprimelån ydes til familier, som ikke kan få et almindeligt realkreditlån Formidles af agenter, der ikke selv har en kreditrisiko Subprimelån udgør ca. 14% af samtlige amerikanske boliglån Formidler har intet ansvar for rigtigheden af kreditoplysninger Subprimelån står for over halvdelen af alle tvangsauktioner i USA Formidler har kun ansvar for, at tre måneders ydelse bliver betalt På lån med teaser rates stiger ydelsen med 25-3% efter to år ABX 27-1 BBB- Typisk intet personligt gældsansvar Kreditrisikoen er i mange tilfælde blevet videresolgt til investorer - som ikke har den nødvendige kreditvurderings ekspertise - på grundlag af en kreditvurdering med fejlagtige oplysninger Nykredit ikke eksponeret over for US subprime 5 19/1/7 19/2/7 19/3/7 19/4/7 19/5/7 19/6/7

27 Partnere Totalkredit vil være PIs foretrukne samarbejdspartner Udvikle markedspositionen sammen med PI via - Markedsføring - Uddannelse - White labelling IT Ny version af Xportalen lanceres i 4. kvartal Nye avancerede features Implementeres over for ca. 12. brugere Grundpille i partnersamarbejdet med pengeinstitutterne Styrker rådgivning og partnersamarbejdet Nykredits hidtil største IT-projekt Op mod 2 mand på projektet Kombinerer information, rådgivning og produktion Effektiviserer sagsgang

28 Øget dialog Webdesk Lanceret 25. januar 27 Netmøde med rådgiver direkte på nettet Over 37. besøgende Stakeholder-fokus Analyse og styrket dialog Foreningen Nykredit Styrket information nykredit.dk kundemagasiner Valgannoncering og kandidatpræsentation Nykredit Blog Lanceret 14. juni 27 Blog med eksperter Video-podcast Kunderne med til at designe nye produkter Nykredit Barometer Ca. 25. besøgende Nykredits kundeambassadør Kommet godt fra start 62 henvendelser til dato Fastholder den gode dialog mellem kunden og Nykredit Hjælper kunden videre, hvis der opstår problemer Intern vagthund

29 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncerndirektør Søren Holm 16. august 27

30 Nykredit Realkredit koncernen Resultatopgørelse Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Forskel Basisindtægter af: - Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering efter skat af strategiske aktier over egenkapitalen

31 Kreditkvalitet i top Korrektivkonto Mio. kr H. 27 Nedskrivninger Mio. kr H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H Overtagne ejendomme Privatkunder vælger sikre lån Antal % Tilgang Afgang Ultimo 1h Af dragsf rit Af dragsf rit Af dragsf rit Af ragsf rit Fastforrentede lån Garantilån Variabelt forrentede lån

32 Totalkredit Resultat før skat Mio. kr Stærkt distributionsnet i lokale og regionale PI Garantimodel erstattes gradvist af modregningsmodel BaselII effektiv model Giver lavere solvenskrav i PI 1. H. 2. H. Udlånsvækst Mia. kr H. 27 Hidtil bedste halvårsresultat Basisindtægter fra drift 459 mio. kr. (+12%) Omkostninger 15 mio. kr. (+25%) Basisindtjening fra drift 38 mio. kr. (+6%) Fondsindtægter 14 mio. kr. (+24%)

33 Nykredit Bank Resultat før skat Mio. kr H. 2. H. Mio. kr. Ændring Basisindtægter fra drift 896 (+38%) Privat 141 (-1%) Erhverv 237 (+89%) Markets & Asset Management 518 +(36%) Omkostninger -421 (+23%) Nedskrivninger -3 Indlån: 23 mia. kr. (+1%) Udlån: 35 mia. kr. (+2%) Garantier: 12 mia. kr. (+24%) Basisindtjening fra drift 472 mio. kr. (+48%) Fondsindtægter 86 mio. kr. (+85%)

34 Nykredit Forsikring Resultat før skat Mio. kr H. 2. H. Præmiebestand Privat 888 mio. kr. (+2%) Erhverv 429 mio. kr. (+4%) Forsikringsteknisk resultat 1. halvår 27: 58 mio. kr. 1. halvår 26: 47 mio. kr. Combined Ratio 11 12,4 1,9 1 98,5 94,7 93, H. 27 Rabat til bilister uden klip i kørekortet Som de første i Danmark sænkede Nykredit prisen med 1% til bilister uden klip i kørekortet Mere end 4. kunder har fået rabat

35 Nykredit Mægler Resultat før skat Mio. kr H. 2. H. Antal solgte boliger Markedsandel: 22,8% ultimo 26 Ejendomsomsætningen: (1. H. 27 i forhold til 1. H. 26) H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H Nybolig Estate Sjælland Jylland og Fyn -25% -13%

36 Omkostningsudvikling Antal Medarbejdere Koncernomkostninger Mio. kr H H. 2. H. *JN Data pro-rata konsolideres fra 26 *JN Data pro-rata konsolideres fra 26 Selskaber omkostninger Realkredit: -3,7% /-51 mio. kr. IT-omk. inkl. personaleomk. 58 mio. kr. Totalkredit: +24,4% /+3 mio. kr. (+2% / +9 mio. kr.) Bank: Forsikring: Mægler: +23,1% +12,3% +11,5% /+79 mio. kr. /+11 mio. kr. /+5 mio. kr. Samlede personaleomkostninger 1.83 mio. kr. (+1,9%/+21 mio. kr.) Personaleomkostninger Nykredit Realkredit 72 mio. kr. (-6,1%/-46 mio. kr.) Koncern: +,7% /+13 mio. kr.

37 Finansindtægter Mio. kr Finansindtægter i alt H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H. 2. H. 1. H Finansindtægter Strategiske aktier -138 Renteudviklingen 9% 8% 1-årig stat 7% 6% 5% 4% 3% CIBOR 6 2% 1% % Finansindtægter udgør mio. kr. (+149%) Basisindtægter af fonds 929 mio. kr. (+87%) Beholdningsindtjening 253 mio. kr. Strategiske aktier -138 mio. kr. OMXC2 Nettotal OM XC2 Merafkast i forhold til benchmark udgør 596 mio. kr. (+62%) ,7% i

38 Nykredits kapitalforhold Rating Høj rating kræver stærkt kapitalgrundlag - Aaa på nyudstedte realkreditobl. - Aa3 for usikrede fordringer Ratingbureauerne fokuserer på - Egenkapital - Og til en vis grad hybrid kernekapital Mia. kr Strategikapitalens udvikling Køb af Totalkredit H. 27 Lovpligtigt kapitalkrav Lovpligtige solvensfradrag Stødpudekapital Strategikapital Kapitalberedskab Forretningskapital - Lovkrav 8% af vægtede poster 38,8 mia. kr. - Lovkrav af kapitalfradrag 4,1 mia. kr. 42,9 mia. kr. Stødpudekapital - 1% af vægtede poster 4,8 mia. kr. Strategikapital Egenkapital , mia. kr. 53,7 mia. kr.

39 Forventninger til 27 Realkreditaktivitet lavere end 26 Stigende indtjening i bank Stigende finansindtjening Lav omkostningsvækst Nedskrivning fortsat lavt niveau Resultat før skat opjusteres med 8 mio. kr. til: 4,4 4,7 mia. kr.

40 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen 16. august 27

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Markedet for investeringsejendomme. 13. januar 2015

Markedet for investeringsejendomme. 13. januar 2015 Markedet for investeringsejendomme 13. januar 2015 Agenda Investering i fast ejendom v/cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Markedssituationen for investeringsejendomme v/direktør

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere