Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17

2 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses i sammenhæng med Risiko- og kapitalstyring 29, der blev offentliggjort i februar 21. Investorrapporten publiceres kvartalsvis i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen af BRFkredits delårsog årsrapporter. Ved udgangen af 3. kvartal 21 er det overordnede risikobillede gennemgående forbedret i forhold til både 2. kvartal 21 og ultimo 29. Forbedringerne ses for både privatkunde og erhvervskundeområdet. BRFkredit konstaterer en positiv udvikling i det overordnede risikobillede, idet der i 3. kvartal ses et betydeligt fald i antallet af berammede og gennemførte tvangsauktioner, overtagne ejendomme samt antallet af tabsgivende ejendomme. Restanceprocenterne for BRFkredits samlede udlån er lavere ved udgangen af 3. kvartal 21 end ultimo 29. Ved udgangen af 3. kvartal er de lange restanceprocenter 45, 9 og 15 dage faldet i forhold til 2. kvartal 21 for både privat- og erhvervskunder. På baggrund af den opnåede forbedring af det overordnede risikobillede vurderes risikoen for fremtidige tab reduceret for både privat- og erhvervsområdet. BRFkredit udstedte i 2. kvartal Junior Covered Bonds uden statsgaranti for 2 mia. kr. og der er ikke i 3. kvartal 21 udstedt yderligere JCB er. BRFkredits kapitalgrundlag vurderes sammenfattende at være meget tilfredsstillende. Sven A. Blomberg Adm. direktør Carsten Tirsbæk Madsen Direktør Side 2 af 17

3 BRFkredits kapitalforhold Sikkerheden bag BRFkredits obligationer udgøres af de belånte ejendomme, BRFkredits egenkapital samt øvrige kapitalelementer og garantier. BRFkredits samlede kapitalgrundlag udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 21 godt 25 mia. kr., hvoraf knap halvdelen er kernekapital. Den resterende del udgøres af Junior Covered Bonds samt seniorgæld. BRFkredits kapitalgrundlag er fortsat af en størrelse, der gør at BRFkredit - udover de lovgivningsmæssige kapitalkrav - også overholder de af ratingbureauet Moody s fastsatte krav. På baggrund af det nuværende kapitalgrundlag forventes det, at ratings på BRFkredits obligationer kan forsvares - selv i et scenarie med ét notch nedgradering af BRFkredits udstederrating. Figur 1. Mia. kr BRFkredits kapitalforhold Nedskrivninger (realkredit) Egenkapital Hybr. kapital Seniorlån JCB Boligbyrden Boligbyrdeindekset viser hvor meget boligudgifterne, målt som renter og skatter, udgør af husholdningernes disponible indkomst. Indekset beregnes af BRFkredit og tager udgangspunkt i hhv. et gennemsnitligt parcelhus på 14 kvadratmeter og en ejerlejlighed på 75 kvadratmeter samt et fastforrentet realkreditlån. Boligbyrden udtrykker således den økonomiske belastning for en gennemsnitlig husstand ved hver af de to boligtyper. Figur 2. Boligbyrden kvt kvt Ejerlejligheder Parcelhuse 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 21 Side 3 af 17

4 Boligbyrden har været kraftigt faldende siden 29, primært som følge af de historisk lave renter og stigende disponible indkomster samt korrektionerne af boligpriserne. Af figuren ses, at det er blevet væsentlig billigere for førstegangskøbere at træde ind på boligmarkedet. Den lave boligbyrde understøtter generelt ejendomsmarkedet, og boligmarkedsstatistikkerne vidner generelt også om stigende boligpriser og stigende handelsaktivitet i flere områder i landet. Restancer Restanceniveauet for terminen ultimo 2. kvartal 21 målt hhv. 45, 9 og 15 dage efter forfaldsdatoen er alle faldet i forhold til niveauet efter 1. kvartal 21 for både privat og erhvervsområdet. Den helt korte restanceprocent 15 dage udgjorde 3,7 efter 3. kvartal 21, hvilket er en stigning sammenlignet med 2. kvartal 21. I forhold til 3. kvartal 29 er også restanceprocenten 15 dage faldet markant, idet den er knap halveret i perioden. Der synes at være en tendens til at den korte 15 dages restanceprocent igennem de seneste 1 år stiger i 3. kvartal for atter at falde i 4. kvartal. Figur 3. Restanceprocent, Privat 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, % dage 45 dage 9 dage 15 dage Figur 4. Restanceprocent, Erhverv 16 % dage 45 dage 9 dage 15 dage Figur 5. Figur 6. Restanceprocent, Alment 1 Restanceprocent, total 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, % dage 45 dage 9 dage 15 dage % dage 45 dage 9 dage 15 dage Note: Restanceprocenten opgøres som restancer i procent af den samlede opkrævede ydelse. 1) Alment boligbyggeri indeholder tillige udlån til støttede andelsboligforeninger m.v. Samlet over året 21 ses fortsat en forbedring af restanceprocenten i BRFkredit sammenlignet med ultimo 29. Side 4 af 17

5 Tabel 1. Restanceprocenter Restanceprocent Segment Restance periode, mdr. 29 Q2 29 Q3 29 Q Q2 21 Q3 21 Privat,5 3,5 3, 3,4 3,4 2,8 2,6 2,8 3, 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1, 3,5 1,1 1,1 1,2 1,2,9,8 6,5,6,6,6,6,5 12,5,1,1,2 Privat boligudlejning,5 26,3 11,3 29,2 13,4 8,5 6,7 9,2 3, 16,5 6,8 12,2 9,4 9,1 3,1 3,5 11,3 6,4 11,8 8,3 4,1 2,8 6,5 8,5 3,4 6,1 2,6 2,4 12,5 1,6 1, 1,6 Alment byggeri,5,5,1,2,1,3,1,3 3,,1,1,1,1,2,1 3,5,1,1,1,1,2,1 6,5,1,,,,2 12,5,,, Andelsboliger,5 2,1 2,2 2,,9 1,,7,7 3,,8,2,4,4,6,4 3,5,8,1,4,4,6,4 6,5,2,1,3,3,5 12,5,2,, Kontor og forretning,5 9,7 6,6 6,2 7,3 4,1 5,1 4,4 3, 5,9 2,8 4,2 3,8 3,1 3,1 3,5 3,8 2,4 3,7 3, 2,7 2,1 6,5 2,4 1,4 1,6 1,8 1,6 12,5,4,5,6 Øvrigt udlån,5,3 1,1 1,1,8,7,8 1,1 3,,1,5,4,5,5,4 3,5,1,5,4,5,5,4 6,5,1,1,3,5,4 12,5,,,3 Alle,5 6,4 4, 6,3 3,9 3, 2,4 3,1 3, 3,5 1,9 2,9 2,2 2, 1,1 3,5 2,5 1,7 2,6 1,9 1,3,9 6,5 1,7 1, 1,3,8,8 12,5,3,3, Nedenstående tabel 2 viser restancebeløbet. Side 5 af 17

6 Tabel 2. Restancer i mio. kr. Restancer i mio. kr. Segment Restance periode, mdr. 29 Q2 29 Q3 29 Q Q2 21 Q3 21 Privat,5 6,1 5,7 55,7 53, 4,2 36,3 39,7 3, 22,4 2,9 23,1 22,7 15,6 13,8 3,5 19, 17,7 19,7 19, 12,6 11,3 6,5 1,3 1, 1,6 9,5 6,6 12,5 2,5 1,7 2,6 Privat boligudlejning,5 14,6 83,1 117,9 66,2 26, 22,3 26,7 3, 65,6 5,1 49,6 46,2 27,8 1,4 3,5 45, 47,2 47,9 41, 12,5 9,3 6,5 34, 25,4 24,7 13, 7,5 12,5 6,3 7,1 6,7 Alment byggeri,5 2,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 3,,5 1,1,5,8,9 1,1 3,5,5 1,,4,8,9 1,1 6,5,5,2,2,3,7 12,5,2,2,2 Andelsboliger,5 3,8 1,3 3,8 2,7 1,7 1,4 1,3 3, 1,5,8,7 1,1 1,1,9 3,5 1,5,5,7 1,1 1,1,9 6,5,3,5,6,8,8 12,5,3,2. Kontor og forretning,5 45, 47,1 29,7 35,9 16,1 21,1 16,7 3, 27,5 2,1 19,9 18,6 12,4 12,7 3,5 17,7 16,9 17,4 15,1 1,8 8,8 6,5 11,3 9,8 7,6 9,1 6,1 12,5 1,8 3,4 2,7 Øvrigt udlån,5,4 1,4 1,4 1,,7,9 1,1 3,,1,6,5,7,6,5 3,5,1,6,5,7,6,5 6,5,1,1,4,6,5 12,5,1,1,4 Alle,5 216,3 193,9 29,6 16,1 86,1 83,3 86,7 3, 117,6 93,6 94,3 9, 58,3 39,3 3,5 83,7 84, 86,5 77,6 38,4 31,8 6,5 56,6 46, 44,2 33,3 22,2 12,5 11,2 12,7. Side 6 af 17

7 Overtagne ejendomme Beholdningen af overtagne ejendomme faldt i 3. kvartal 21, idet der netto blev afhændet ejendomme igennem kvartalet. Således faldt beholdningen af overtagne ejendomme fra 328 til 276 ved udgangen af 2. kvartal 21. Reduktionen i antallet af overtagne ejendomme medførte at obligationsrestgælden for de overtagne ejendomme faldt med 88 mio. kr. og udgjorde 1,2 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal mod 2,1 mia. ultimo 2. kvartal 21. Erhvervsejendommene er solgt til mere end den bogførte værdi, mens privatejendommene sælges tæt på den bogførte værdi. Tabel 3. Overtagne ejendomme Primo 3. kvt. 21 Tilgang Afgang Ultimo Ultimo Alle beløb i mio. kr. Antal Obligationsrestgæld Antal Antal Antal Obligationsrestgæld Privat Alment byggeri 1 5 Beboelse Kontor og forretning Øvrige I alt Figur 7. Gennemførte tvangsauktioner q1 25 q3 25 q1 26 q3 26 q1 27 q3 27 q1 28 q3 28 q1 29 q3 29 q1 21 q3 21 Af figur 7 ses at årets positive udvikling i antallet af gennemførte tvangsauktioner fortsatte i 3. kvartal 21. I 3. kvartal 21 blev der gennemført 13 tvangsauktioner mod 29 i 2. kvartal 21. Koncentration på store engagementer I nedenstående tabel er koncentrationen af de 5 største engagementer illustreret. Det fremgår af tabellen, at de 5 største engagementer i BRFkredit tilsammen udgør godt 15 pct. af det samlede udlån. Tabel 4. Koncentration af store engagementer Udlån*, pr. 3. september 21 Mio. kr. Akkumuleret I pct. af samlede portefølje I pct. af portefølje, akkumuleret ,5 6, ,4 9, ,3 12, ,7 13, ,4 15,3 * Der er ikke foretaget fradrag ved opgørelsen af udlånet, jf. Bekendtgørelse om store engagementer Side 7 af 17

8 Nedskrivninger De løbende nedskrivninger i kvartalet udgjorde 48 mio. kr. i 2. kvartal 21. De samlede nedskrivninger reserveret til imødegåelse af tab er 1426 mio. kr. ultimo 3. kvartal 21. Tabel 5. Nedskrivninger Periodens nedskrivning Akkumulerede nedskrivninger 3. kvartal 21 Ultimo 3. kvartal 21 Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat ,% 449,4% Alment byggeri ,% 3,% Beboelse ,2% 785 1,8% Kontor ,% 182,6% Øvrige 5.722,% 7,1% I alt ,% 1.426,7% Konstaterede tab BRFkredit oplevede i lighed med det foregående kvartal, at de konstaterede tab faldt. De konstaterede tab androg således 44 mio. kr. i 3. kvartal 21 mod 89 mio. kr. i 2. kvartal. 21. Størstedelen af tabene kan tilskrives eksponeringer i ejerboligsegmentet. Tabel 6. Konstaterede tab opdelt pr. ejendomskategori. Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Konstaterede tab i 3. kvt. 21 I mio. kr. i pct Privat ,1% Alment byggeri ,% Beboelse ,1% Kontor ,% Øvrige 5.722,% I alt ,% Nedenfor ses udviklingen i de konstaterede tab siden Side 8 af 17

9 Figur 8. Konstaterede tab, perioden 1991 til 3. kvartal Mio. kr kvt. 21 Låntyper Det fremgår af tabellen, at andelen af udlånsporteføljer med afdragsfrihed har stabiliseret sig omkring 5 procent, mens rentetilpasningslån udgør godt halvdelen af den samlede udlånsportefølje. Tabel 7. Fordeling af porteføljen efter låntype (i pct.) Rentetilpasningslån Fastforrentede lån Kortrentelån 1) m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag Andre låntyper 2) I alt Privat 17,7 37,5 22,8 7,8 5,1 9,1, 1 Alment byggeri 41,1,2 19,8,1,1, 38,6 1 Beboelse 7,3 57,6 14,2 7,8,5 9, 3,8 1 Kontor 19,4 61,6 8, 2,1,3 8,1,5 1 Øvrige 27,7 3,4 3,1,8,7 6,8 3,4 1 I alt 19,9 38,9 18,6 5,5 2,6 7,4 7,1 1 1) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, f.eks. Indekslån m.v. Side 9 af 17

10 Sikkerhed Nedenstående figur 9 viser fordelingen af udlånet efter sikkerhed i segmenterne Privat, Erhverv samt alment byggeri i perioden 26 til udgangen af 3. kvartal 21. Figuren udtrykker hvor stor en del af udlånsporteføljen i de respektive kundesegmenter, der befinder sig indenfor en belåningsprocent på hhv. - 2 pct., 2-4 pct. osv. Det ses af figuren, at eksempelvis mere end 8 pct. af udlånet til privatkunder ligger inden for en LTV-værdi på 6 pct. Tilsvarende ligger mere end 93 pct. af udlånet til alment byggeri indenfor en LTV på 6 pct. Figur 9. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV-bånd) Privat Erhverv (incl. privat udlejning og andelsboliger) Alment byggeri Q3 21 < 2% 2% - 4% 4% - 6% 6% - 8% > 8% Q3 21 < 2% 2% - 4% 4% - 6% 6% - 8% >8% Q3 21 < 2% 2% - 4% 4% - 6% 6% - 8% >8% I nedenstående tabel 8 er obligationsrestgældens sikkerhed opgjort for BRFkredits samlede udlånsportefølje. Ved udgangen af 3. kvartal 21 lå 8 pct. af det samlede udlån inden for en LTV på 6 pct. af de anslåede ejendomsværdier. Andelen af udlån, hvor sikkerheden lå udover 8 pct. af ejendommens værdi, udgjorde 7 pct. Tabel 8. Fordeling af restgæld efter sikkerhed BRFkredit i alt * Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) % til 2% til 4% til 6% til 2% 4% 6% 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Oplysninger om fordeling på belåningsgrad fremgår af tabel 16. Side 1 af 17

11 Kapitaloverdækning i BRFkredit BRFkredits samlede kapitalgrundlag kan opgøres til godt 25 mia. kr., hvortil skal lægges værdien af garantier. Nedenstående figur viser hvorledes BRFkredits kapitalgrundlag kan forventes påvirket ved forskellige default-rates og i forskellige tabsscenarier. Antages et scenarie med en default-rate på 7 pct. og hvor alt over 8 pct. af ejendomsværdien tabes, vil BRFkredit tabe mindre end 1/5 af BRFkredits samlede kapitalgrundlag, eksklusiv garantier, svarende til knap 5 mia. kr. I et scenarie hvor alt over hhv. 6 pct. og 9 pct. af ejendomsværdien tabes vil hhv. 1/4 og 1/6 af BRFkredits kapitalgrundlag være tabt. I alle scenarier ses, at det alene er BRFkredits egenkapital der berøres, da hverken hybrid kernekapital, seniorgæld eller JCB er vil blive berørt i de nævnte scenarier. Til sammenligning kan det oplyses, at default-rate for 3. kvartal 21 er 1,1 pct. mod niveauet 6 7 pct. under krisen i 9'erne. Figur 1 BRFkredits indbetalte overdækning Mia. kr Garantier JCB Seniorgæld Hybrid kernekapital Egenkapital Alt over 6% af ejd.værdi tabes Alt over 8% af ejd.værdi tabes Alt over 9% af ejd. værdi tabes Nedskrivningssaldo Default-rate svarende til krisen Restgæld i default i pct. af samlet udlån Note: Default-rate er opgjort som restanceprocenten 9 dage Side 11 af 17

12 Oplysninger om BRFkredits kapitalcenter B og E Nedenfor fremgår oplysninger om BRFkredits to største kapitalcentre Kapitalcenter B og Kapitalcenter E. Tabel 9. BRFkredits realkreditudlån Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld i mia. kr Procent af restgæld Antal lån Tabel 1. Fordeling af udlån på ejendomskategori, ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Privat (ejerboliger & sommerhuse) Alment byggeri (udlejning til beboelse) Privat udlejning til beboelse Kontor og forretning Andet (landbrug, industri & håndværk, m.v.) Sum Tabel 11. Fordeling af udlån på geografi (ejendommens adresse), ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Uden for Danmark 1 1 Sum Side 12 af 17

13 Tabel 12. Fordeling af udlån efter størrelsesintervaller, ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld mellem og 2 mio. kr og 5 mio. kr og 2 mio. kr til 5 mio. kr til 1 mio. kr Over 1 mio. kr Sum Tabel 13. Fordeling af udlån efter låns alder siden udbetaling (vintage), ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Indtil 1 år mellem 1 og 2 år mellem 2 og 5 år mellem 5 og 1 år Over 1 år 1 9 Sum Note: Alder defineres som forskellen mellem lånets udbetalingsdato og opgørelsesdato. Tabel 14. Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Fordeling af udlån på lånetyper, ultimo Procent af restgæld Rentetilpasningslån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Fastforrentede lån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Garantilån, Rentefaldslån og var. forr. lån uden cap Uden afdragsfrihed 6 3 Med afdragsfrihed Andre lånetyper, inkl. stående lån Sum Side 13 af 17

14 Tabel 15. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) BRFkredits kapitalcenter B (RO) Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) % til 2% til 4% til 6% til 2% 4% 6% 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) % til 2% til 4% til 6% til 2% 4% 6% 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) % til 2% til 4% til 6% til 2% 4% 6% 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 14 af 17

15 Tabel 16. Fordeling af restgæld efter belåningsgrad BRFkredits kapitalcenter B (RO) Procent Belåningsgrad % til 2% til 2% 4% 4% til 6% 6% til 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Procent Belåningsgrad % til 2% til 2% 4% 4% til 6% 6% til 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Procent Belåningsgrad % til 2% til 2% 4% 4% til 6% 6% til 8% - andel af restgæld - 8% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 15 af 17

16 Noter: BRFkredits kapitalcenter E (SDO fundet udlån). BRFkredit stiller supplerende sikkerhed, hvis værdien af pantet (ejendommen) og eventuelle garantier er utilstrækkelige til at overholde lånegrænserne. Eksempelvis på grund af faldende ejendomspriser. Den supplerende sikkerhed udgøres af kapital indskudt i kapitalcentret og midler, der er fremkommet fra udstedelse af JCB (junior covered bonds) eller seniorgæld. Sikkerhedsgrundlaget for RO og SDO (generelt). Sikkerhedsgrundlaget for obligationerne er den del af BRFkredits aktiver, som er placeret i kapitalcentret hvorfra obligationerne er udstedt. Sikkerhedsgrundlaget omfatter således, udover pantebrevene (lånene), også eventuelle garantier, kautionsforpligtelser, andre særlige sikkerheder og låntagernes personlige gældsansvar samt den indskudte kapital (overdækning). Yderligere sikkerhedsgrundlag udgøres af BRFkredits øvrige aktiver, jf. lovgivningen. Fordeling af lån efter sikkerhed Kursværdi af lån fordelt i forhold til skønnet markedsværdi af ejendom. Opgørelsen vises i forhold til en inddeling af ejendommens værdi i intervaller af 2 pct. points. For lån med garanti fra off. myndighed (alment) er den garanterede del af lånet henført til nedre belåningsgrænse. Fordeling af lån efter belåningsgrad Kursværdi af lån ud fra belåningsgrad (øvre belåningsgrænse). Belåningsgraden er fundet som kursværdien af gælden inkl. foranstående gæld i forhold til en skønnet markedsværdi af ejendom. For lån med garanti fra off. myndighed (alment) er den garanterede del af lånet holdt ude af beregningen af belåningsgrad. Ejendomsværdi Der fastsættes en skønnet markedsværdi for hver ejendom. For udlån til ejerboliger og sommerhuse tages udgangspunkt i en af BRFkredit foretaget vurdering eller den faktiske handelspris, hvis denne er højest 5 år gammel. I modsat fald tages udgangspunkt i en værdi fastsat med en statistisk værdiansættelsesmodel eller den offentlige ejendomsvurdering. Den konstaterede værdi fremdiskonteres til opgørelsesdatoen på basis af en statistisk model for prisudviklingen. For øvrige ejendomme anvendes en af BRFkredit foretaget vurdering eller den offentlige ejendomsværdi. Hovedparten af skønnene er baseret på vurderinger eller faktiske handler, som har dannet grundlag for lånetilbud eller udbetalte lån. Side 16 af 17

17 Disclaimer Oplysninger i dette materiale er udelukkende baggrundsinformation og kun til brug for relevante modtagere. Oplysningerne i dette materiale er ikke og har ikke til hensigt at være investeringsrådgivning eller et tilbud eller opfordring om salg af eller køb af værdipapirer eller finansielle instrumenter. Oplysningerne tager ikke afsæt i eller hensyn til noget specifikt investeringsmotiv, en specifik økonomisk situation eller et behov hos nogen konkret investor. Relevant og konkret rådgivning bør altid tilvejebringes før beslutning om investering eller eksponering. Det er tilstræbt at sikre, at oplysningerne ikke er fejlagtige eller misvisende, men BRFkredit kan ikke og vil ikke garantere at oplysningerne i dette materiale er nøjagtige, tilstrækkelige, fuldstændige eller rettidigt opgjort. BRFkredit påtager sig intet ansvar for direkte tab eller indirekte tab som helt eller delvis skyldes oplysninger angivet i materialet eller transaktioner baseret på oplysninger i materialet. Materialet må ikke betragtes som fremskrivninger eller estimater og heller ikke som rådgivning om juridiske, skattemæssige, reguleringsmæssige eller regnskabsmæssige forhold. Materialet må ikke, hverken helt eller delvis, gengives, videredistribueres eller offentliggøres, uanset formål, uden forudgående skriftlig tilladelse hertil er indhentet fra BRFkredit. Relevante modtagere er personer som har professionel viden om investering i omtalte eller berørte værdipapirer og til hvem dette materiale lovligt kan stiles. Materialet og informationen i materialet må ikke anvendes af eller lægges til grund af modtagere, der ikke er relevante modtagere. Side 17 af 17

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015 BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 215 Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 215 Indhold Hovedtal for 3. kvartal 215 Udvikling portefølje Kapitalforhold Fundingprofil Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

RISiko- og kapitalstyring

RISiko- og kapitalstyring RISiko- og kapitalstyring 211 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2012

Realkreditudlånet 4. kvartal 2012 22. januar 2013 Realkreditudlånet 4. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,5 mia. kr. i 4. kvartal 2012 og udgør nu 2.456,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen 13. december 2007 Meddelelse nr. 58/2007 BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån BRFkredit a/s udsteder

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere