Brugervejledning. HLA Fusion -software v. 3.x.x. Til brug ved in vitro-diagnostik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. HLA Fusion -software v. 3.x.x. Til brug ved in vitro-diagnostik."

Transkript

1 Brugervejledning HLA Fusion -software HLA Fusion -software v. 3.x.x Til brug ved in vitro-diagnostik Kittridge Street, Canoga Park, CA Tlf.: (818)

2 LABType, LABScreen og FlowPRA er registrerede varemærker tilhørende One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP og LABScan 100 er varemærker tilhørende One Lambda, Inc. Luminex er et registreret varemærke tilhørende Luminex Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Alle One Lambda-softwareprodukter er designet til at assistere personale, som har erfaring med HLA-analyse, ved at foreslå typebestemmelsesresultater. Alle kliniske eller diagnostiske resultater skal omhyggeligt gennemgås af en person, der er uddannet i HLA-typebestemmelse, for at sikre korrekthed. Denne software kan bruges til at hjælpe med at foreslå resultater, men bør ikke bruges som den eneste metode til at fastslå rapporterbare resultater. Denne software er beregnet som en hjælp i laboratoriet, ikke som kilde til definitive resultater. Softwaredesignet formindsker ikke farerne forbundet med softwaren. Laboratoriets leder eller teknolog, som er uddannet i histokompatibilitetstestning, skal gennemgå alle data for at detektere eventuelle problemer med softwaren. Bemærk, at dette dokument blev forberedt forud for udgivelsen af HLA Fusion-softwaren. Derfor kan der forekomme ubetydelige forskelle i indholdet af de faktiske skærmbilleder i programmet. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 2

3 Indhold INDLEDNING HVAD ER HLA FUSION -SOFTWARE? PRODUKTDOKUMENTATION OG OPDATERINGSFILER PROGRAMOPDATERINGER BEGRÆNSNINGER FOR PROGRAMMET TEKNISK SUPPORT FORMÅLET MED DENNE VEJLEDNING NAVIGATION SÅDAN LOGGER DU PÅ FUSION INDHENTNING AF ET GLEMT BRUGERNAVN ELLER EN GLEMT ADGANGSKODE VIGTIGE SYSTEMINDSTILLINGER SKÆRMOPLØSNING FILTILLADELSER BRUGERGRÆNSEFLADE STARTSIDER I FUSION START AF NAVIGATOR Navigator-træ GRUPPERING AF RESULTATER Grupper efter produkt Grupper efter katalog Grupper efter testdato ADGANG TIL HLA FUSION -SOFTWAREFUNKTIONER VALGMULIGHEDER I HOVEDMENUEN Analyser data Rapporter Data Prøve Patientoplysninger HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 3

4 Profil Værktøjer Hjælp Afslut Knapper på værktøjslinjen Find Udskriv rapport Vis udskrift af rapport Udskriv skærmbillede Forstør Vis Navigator Patient-/donoroplysninger Tilknyttede journaler Analyse side om side ANALYSE AF PRODUKTDATA Prøvenavigation Prøvedato LABTYPE-ANALYSE START LABTYPE-ANALYSE IMPORT AF LABTYPE-SESSIONSDATA (IKKE-HD) INDHENTNING AF LABTYPE-SESSIONSDATA (HD) ANALYSE AF EXON 4+ SESSIONER LABTYPE-SESSIONSOVERSIGT Feltvælgeren i sessionsoversigt Knapperne Export (Eksporter), Vis udskrift og Print (Udskriv) FANER I LABTYPE-SESSIONSOVERSIGT Fanen Summary (Oversigt) Fanen Control Value (Kontrolværdi) Den positive kontroloversigt Negativ kontroloversigt Oversigt over kugletal FANEN BEAD ANALYSIS (KUGLEANALYSE) Oversigt over falske reaktioner GENERELLE FUNKTIONER I SESSIONSOVERSIGT Udeladelse af en prøve fra analyse KONFIGURER LABTYPE-ANALYSE FOR DEN AKTUELLE PRØVE SKIFT KONFIGURATION FOR DEN AKTUELLE PRØVE Tildel kode Bw4/Bw6 i serologi Demografiske oplysninger Minimum positiv kontrol HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 4

5 Minimum kugletal Indstil kugle med sikker reaktion Vis QC Indstilling af lav positiv tærskel BRUG AF LABTYPE-DATAANALYSEVINDUET TASTATURGENVEJE FOR NAVIGATION I LABTYPE-ANALYSE KVADRANT 1 (QC-HISTOGRAM) Fanen QC Fanen Rxn (Reaktion) Fanen Rec (Recognition) Site (Genkendelsessted) Genkendelsesbjælken Fanen Local QC (Lokal QC) Fanen Patient/Sample Results (Patient/prøveresultater) KVADRANT 2 (KUGLEDATA) Fanen Bead (Kugle) Fanen Raw (Rå) Fanen Bead Info (Kugleoplysninger) KVADRANT 3 (REAKTIONSPROFIL) Reaktionsprofilen KVADRANT Fanen Pairs (Par) Tildel et allelpar fra den foreslåede liste Dobbeltklik på et allelpar under fanen Pairs (Par) for at tildele det til tildelingsområdet for endelige allelpar Manuel tildeling af et allelpar Fanen Force (Gennemtving) Fanen Type/Subtype (Type/undertype) Fanen Match (Forlig) Fanen Sero (Serologisk) Udelad Exon 3-prober for et locus Tildeling af allelkode Tildeling af allelkode Manuel tildeling af allelkode Anden tildeling Analyser igen Kombinerede sessioner for LABType-analyser Tilføjelse af brugerkommentarer til prøver Mærkning af en prøve til yderligere testning Tildeling af serologiske og allelkoderesultater til en patient Vis udskrift af eller udskriv rapporter Tildel kodede resultater Konverter Gem tildelinger Bekræft tildelinger HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 5

6 HØJREKLIKSMENUVALG I NAVIGATOR FOR LABTYPE VALGMULIGHEDER PÅ SESSIONSNIVEAU Create Lab QC (Opret Lab-QC) Gennemgang af session Analyser igen med ny nomenklatur VALGMULIGHEDER PÅ PRØVENIVEAU Related Records (Tilknyttede jounaler) Side By Side Analysis (Analyse side om side) Stifinder i Fusion MICRO SSP-ANALYSE PÅBEGYND MICRO SSP-ANALYSE KONFIGURER MICRO SSP-DATAANALYSEN Tildel kode Bw4/Bw6 i serologi Demografiske oplysninger BRUG AF MICRO SSP-ANALYSEVINDUET Testgelrude Vis brønddetaljer Arbejde med gelbilleder Tilføj prøver Fanen Rxn (Reaktion) Antal tilladte falske reaktioner Fremtving en falsk reaktion KOMBINERET MICRO SSP-ANALYSE TILDEL TYPEBESTEMMELSER I MICRO SSP-ANALYSER Tildel et allelpar fra den foreslåede liste Fanen Match (Forlig) Manuel tildeling af allelpar Mulige allelkoder Tildeling af allelkoder Manuel tildeling af allelkoder Ukendte allelkoder Anden tildeling Felt med mulig serologi Konverter (kun gamle nomenklaturformater) Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve, der kræver yderligere test Udskrivning af det aktuelle analysevindue Vis eller udskriv rapporter Tildel kodede resultater HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 6

7 Gem tildelinger Bekræft tildelinger MICRO SSP-SESSIONSOVERSIGT INDSTILLINGER I HØJREKLIKSMENUEN I NAVIGATOR TIL MICRO SSP INDSTILLINGER PÅ SESSIONSNIVEAU Analyser igen med ny nomenklatur Indstillinger på prøveniveau Related Records (Tilknyttede jounaler) Side By Side Analysis (Analyse side om side) LABSCREEN-ANALYSE START AF EN LABSCREEN-ANALYSE HENTNING AF LABSCREEN-SESSIONSDATA OVERSIGTSSKÆRM FOR LABSCREEN-SESSIONER BRUG AF VINDUET LABSCREEN MIXED ANALYSIS (BLANDET LABSCREEN-ANALYSE) FIND ANTIGEN SE MOLEKYLÆR TYPEBESTEMMELSE FOR ANTIGENER Se screeningsresultater for MIC-antistoffer Juster afskæringspunkter Graph Raw (Rådatagraf) Rådatatabel Rådatarapport BJÆLKE MED KRYDSREAGERENDE ANTIGENER (CREG) Tildeling Lagring af tildelinger BEKRÆFTELSE AF TILDELINGER TILFØJELSE AF KOMMENTARER TIL PRØVER MARKERING AF EN PRØVE, DER KRÆVER YDERLIGERE TEST Udskrivning af det aktuelle analysevindue VISNING OG UDSKRIVNING AF RAPPORTER BRUG AF ANALYSEVINDUET FOR LABSCREEN PRA, SINGLE ANTIGEN & SINGLES TABEL OVER KRYDSREAGERENDE ANTIGENER (CREG) Find antigen Rediger laboratorieskalaen Se molekylernes specificiteter Juster afskæringspunkter Vælg minimal positiv tærskel Rediger normaliseringsformlen Udelad antigen(er) fra analyse Medtag/udelad Cw Nulstil alle indstillinger til standard HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 7

8 Fremtving positivt resultat Graph Raw (Rådatagraf) Rådatatabel Rådatarapport Visning af forlig/uforlig med DSA (donorspecifikt antigen) Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve, der kræver yderligere test Udskrivning af det aktuelle analysevindue Visning og udskrivning af rapporter Endelige tildelinger Manuelle tildelinger Tildeling af negative prøveværdier Fjernelse af tildelinger Lagring af tildelinger Bekræftelse af tildelinger Hent haleanalyseværdier(med undtagelse af Singles) Donor PRA (med undtagelse af Singles) Vælg minimum positive afskæringstærskelværdier (med undtagelse af Singles) Gem haleanalyseværdier (Single Antigen) Navigering mellem klasse I og II (PRA klasse I og II kombineret) Sorter antigen (Single Antigen) HØJREKLIKSINDSTILLINGER FOR LABSCREEN I NAVIGATOR Reanalyze with New Settings/Catalog (Analyser igen med nye indstillinger/nyt katalog) Indstillinger på prøveniveau Related Records (Tilknyttede jounaler) Side-By-Side Analysis (Analyse side om side) LAT-ANALYSE PÅBEGYND EN LAT-ANALYSE HENT LAT-SESSIONSDATA Manuel indtastning af en enkelt session Manuel batchindtastning IMPORT AF CSV-FILER I LAT BRUG AF ANALYSEVINDUET FOR BLANDEDE LAT-PRØVER Indtastning af data og reaktionsmønster BRUG AF ELISA-LÆSEREN Tildeling Gem tildelinger BEKRÆFT TILDELINGER Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve, der kræver yderligere test Tilføjelse af bakkeoplysninger Eksport af sessionsdata HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 8

9 Rådatatabel Hurtig rådatarapport Udskrivning af det aktuelle analysevindue Visning og udskrivning af rapporter BRUG AF ANALYSEVINDUET LAT PRA/SINGLE ANTIGEN INDTASTNING AF REAKTIONSMØNSTER BRUG AF ELISA-LÆSEREN HISTOGRAM FOR LAT PRA/SINGLE ANTIGEN Tabel over krydsreagerende antigener Find antigen Vis molekylernes specificiteter Vælg minimal positiv tærskel Udelad antigen fra analysen Medtag/udelad Cw NAVIGERING MELLEM KLASSE I OG KLASSE II (Kombineret PRA klasse I & II) Rådatatabel Rådatarapport Eksport af sessionsdata Donor-PRA Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve til yderligere testning Vis udskrift og udskrivning af rapporter OPRETTELSE AF ENDELIGE TILDELINGER Manuelle tildelinger Tildeling af negative prøveværdier Fjernelse af tildelinger Gem tildelinger BEKRÆFT TILDELINGER Hentning af haleanalyseværdier NAVIGATON MELLEM KLASSE I OG KLASSE II (PRA Klasse I og II kombineret) NAVIGATOR-HØJREKLIKSMENUVALG FOR LAT Analyser igen med nyt katalog VALG PÅ PRØVENIVEAU Tilknyttede journaler Side-om-side analyse LCT-ANALYSE START AF LCT-ANALYSE INDHENTNING AF LCT-DATA OVERSIGTSSKÆRM FOR LCT-SESSION HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 9

10 BRUG AF LCT-ANALYSEVINDUET RUDE FOR REAKTIONSINPUT OG ANALYSE Tilføjelse af bakkeoplysninger Find antigen CREG-tabel Sorter efter brøndposition Vælg minimum positiv tærskel Udelad antigen fra analyse Medtag/udelad Cw Rådatatabel Rådatarapport Donor-PRA Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve til yderligere testning Udskrivning af det aktuelle analysevindue VIS UDSKRIFT AF, OG UDSKRIVNING AF RAPPORTER OPRETTELSE AF ENDELIGE TILDELINGER Manuelle tildelinger Tildeling af negative prøveværdier Fjernelse af tildelinger Lagring af tildelinger Bekræftelse af tildelinger NAVIGATOR HØJREKLIKSMENUVALG FOR LCT-SESSIONER Analyser igen med nyt katalog VALG PÅ PRØVENIVEAU Tilknyttede journaler Side-om-side analyse RAPPORTER SÅDAN BRUGES RAPPORTVINDUET Sådan får du adgang til rapportvinduet Vælg rapporttype Indsnævring af rapport-input Valg af session/prøve Vis, udskriv, eller eksporter rapporter Eksporter rapport Adgang til rapporter fra menuen My Favorite (Foretrukne) Fjernelse af rapporter fra My Favorite (Foretrukne) RAPPORTVÆRKTØJER TILPASNING AF RAPPORTENS UDSEENDE Oprettelse af tilpassede dataeksportskabeloner Oprettelse af tilpassede rapporter HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 10

11 Opsætning af tilpasset molekylær- og antistof-rapport PRØVEOVERSIGT PRØVEOVERSIGT OVER MOLEKYLÆR TYPEBESTEMMELSE Prøveoversigt over antistof-screening VIS JOURNALER PATIENTOPLYSNINGER REVISIONSSPORRAPPORT RAPPORTTYPER DATAADMINISTRATION SESSIONSADMINISTRATION VINDUET TIL ADMINISTRATION AF SESSIONSDATA PRØVEADMINISTRATION IMPORT AF PRØVELISTER INFORMATIONSFORMATER FOR PRØVELISTER Nyt pakkelisteformat Pakkeliste: Gamle standard "X"-prøver Gammelt pakkelisteformat, '11' for AB/DR-prøver Komma-adskilt format Tabulator-adskilt format SDF-format Kun lokal-/prøve-/patient-id VISNING OG REDIGERING AF PRØVEOPLYSNINGER TESTLISTER Oprettelse af nye testlister Visning og redigering af eksisterende testlister Sletning af eksisterende testlister Eksport af testlister LUMINEX-LISTER OPRETTELSE AF LUMINEX-LISTER Opret prøvearbejdslister Opret Plate Design PATIENTOPLYSNINGER IMPORT AF PATIENT/DONORLISTER HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 11

12 ADMINISTRATION AF PATIENT/DONORJOURNALER TILFØJELSE AF NYE PATIENT/DONORJOURNALER Slå patient/donorjournaler op Redigering af patient/donorjournaler Tilknytning af et patient/donor-id til prøve-id'er Oversættelse af tilknyttede patient/donorresultater til ny allelkode Tilknytning af patient- og donorjournaler Tilknytning af en donor til donor PRA-resultater Udskrivning af patient/donorjournaler Eksport af patient/donorjournaler Arkivering af patient/donorjournaler Sletning af patient/donorjournaler Oprettelse af patient/donorlister SPORING AF PATIENTANTISTOFFER PROFILADMINISTRATION BRUGERADMINISTRATION Visning af brugerlisten Tilføjelse af nye brugere Redigering af brugerprofiler Ændring af adgangskoder Nulstilling af adgangskoder Ændring af brugerrettigheder Deaktivering af brugere LABORATORIEPROFIL Redigering af laboratorieprofilen Administration af laboratoriekoder VÆRKTØJER ADMINISTRATION AF KATALOGREFERENCEFILER Opdatering af katalogfiler fra et lokalt eller netværksdrev OPDATERING AF KATALOGFILER FRA ONE LAMBDA DOWNLOAD-WEBSTEDET OPDATERING AF REFERENCEFILER FOR MOLEKYLÆR TYPEBESTEMMELSE Opdatering af NMDP-koder fra et lokalt eller netværksdrev Opdatering af NMDP-filer fra NMDP-webstedet Oprettelse af en lokal kodefil Opdatering af den lokale kodefil Opdatering af serologisk ækvivalent fil fra One Lambda-webstedet KATALOGADMINISTRATION OG INFORMATION Arkiver kataloger Dearkiver filer Visning af katalogfiloplysninger HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 12

13 Sletning af katalogfiloplysninger Rapportering af katalogfiloplysninger Tilknytning af produktkatalogfiler og Luminex-skabeloner Import af allelfrekvensfiler (Demografisk frekvens) OPDATERING AF ALLELFREKVENSFILER (DEMOGRAFISK FREKVENS) ADMINISTRATION AF CREG-LISTEOPLYSNINGER ÆNDRING AF PRODUKTKONFIGURATIONSINDSTILLINGER ÆNDRING AF MOLEKYLÆR PRODUKTKONFIGURATION Oprettelse af et kombineret LABScreen-sessionskatalog Ændring af LABScreen standard negativ serum Ændring af konfiguration af LABScreen Mixed-produkt Ændring af analysekonfiguration for antistof-screening Import af NS-filer VALG AF GENERELLE INDSTILLINGER Printerstandarder INDSTILLING AF HLA FUSION STANDARD-URL'ER OG BIBLIOTEKSSTIER AKTIVERING AF PRODUKTER KLIK PÅ OK SOFTWAREVALIDERING IQ (INSTALLATION QUALIFICATION) (INSTALLATIONSKVALIFICERING) HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 13

14 Indledning Hvad er HLA Fusion -software? HLA Fusion-software følger med One Lambdas produkter til molekylær typebestemmelse og antistof-screening. Denne software kører både i enkeltstående (på en enkelt computer) og netværksmiljøer. Med funktionerne i denne software kan du gøre følgende: Importere rådata fra LABScan 100-flowanalysator Manuelt indtaste reaktionsmønstre for Micro SSP-, FlowPRA-, LAT- og LCT-produkter Læse ELISA-resultater for LAT-produkter Analysere rådataene og gennemgå resultaterne i grafisk form Justere afskæringsværdier for at tydeliggøre resultaterne Nemt opdatere produktoplysninger (dvs. oplysninger om nyt produkt og parti) Søge efter specifikke data og oprette standard eller tilpassede rapporter Bemærk: Sørg for at downloade den serologisk ækvivalente fil i nomenklaturen fra januar 2011 eller nyere, før du importerer kataloger eller forsøger at analysere sessioner/prøver. Kontroller også, at din kollation af SQL Server matcher kollationen af eventuelle klientforekomster, (en kollation indkoder de regler, som styrer den korrekte brug af tegn for et sprog eller et alfabet). Hvis du ikke er sikker, bedes du tjekke det med din system-/databaseadministrator. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 14

15 Produktdokumentation og opdateringsfiler HLA Fusion online-hjælpen indeholder de nyeste oplysninger og procedurer for HLA Fusion. Den kan åbnes fra Fusion-softwareprogrammet ved at trykke på tasten F1 eller ved at vælge Help: Hjælp til HLA Fusion (Hjælp: Hjælp til HLA Fusion). Selv om dette dokument, brugervejledningen til HLA Fusion, så vidt muligt holdes løbende opdateret, skal det leveres i god tid før softwaren af hensyn til oversættelserne. Generelt findes oplysninger om produktopdatering, såsom nye funktioner og problemløsning, i produktbemærkningerne til HLA Fusion. Hvis en softwarerevision er mindre betydningsfuld og produktbemærkningerne ikke opdateres, leveres der en README-fil med en liste over ændringer af softwaren og relevante oplysninger, som endnu ikke er inkluderet i brugervejledningen. Desuden har du altid adgang til de nyeste oplysninger om produktopdatering fra menuvalget Help > Product Update Notes (Hjælp > Produktopdateringsnoter) i HLA Fusion-softwareprogrammet eller fra OLIdownloadstedet. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 15

16 Programopdateringer Bemærk: For at få de bedste resultater bør du altid sørge for at benytte den nyeste version af HLA Fusion -softwaren. HLA Fusion vil automatisk registrere, hvis der er en tilgængelig softwareopdatering/patch tilgængelig og give dig besked om det. Du kan også få opdateringer af HLA Fusion efter anmodning. Kontakt din One Lambda, Inc.-repræsentant for at få en kopi af softwaren, eller se afsnittet Teknisk support nedenfor for at få flere kontaktoplysninger. Opdateringer af produktoplysninger (katalogfiler, osv.) for HLA Fusion kan fås fra din One Lambda Inc.-repræsentant eller fra One Lambda-webstedet: HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 16

17 Begrænsninger for programmet Alle One Lambda-softwareprodukter er designet til at assistere personale, som har erfaring med HLA-analyse, ved at foreslå resultater for typebestemmelse og antistof-screening. Resultaterne skal dog omhyggeligt gennemgås af en person, der er uddannet i HLA-typebestemmelse eller antistof-screening, for at sikre korrektheden. Denne software kan bruges til at hjælpe med at foreslå resultater, men bør ikke bruges som den eneste metode til at fastslå rapporterbare resultater. Denne software er beregnet som en hjælp i laboratoriet, ikke som en kilde til definitive resultater. For at sikre pålideligheden af patientoplysningerne lagret i databasen skal brugerne sikre, at identifikatoren for hver patient er unik, og at hver prøveidentifikator er unik. Lagerkapaciteten i HLA Fusion er begrænset af din version af Microsoft SQL Server. Se brugervejledningen til værktøjet Fusion Database Utility eller Microsoft-webstedet (www.microsoft.com) for at få flere oplysninger om lagerkapaciteten i de forskellige versioner af SQL Server. HLA Fusion antager, at data for hvert påkrævet input er i standardformat, som ikke er blevet ændret. Rådatafiler skal være i Comma Separated Values (CSV) filformat (opdelt af kommaer) og skal følge disse retningslinjer: Datafilen er en CSV genereret af LABScan100, som benytter softwareversionerne 1.7, 2.2, 2.3 eller xponent 3.1. Alle HD-produkter skal optages på softwareversion 2.2, 2.3 eller xponent 3.1. Datafilnavnet (også kaldet et sessions-id) skal være på 40 tegn eller mindre i længden og inkludere.csv filtypenavnet. Dataene genereres baseret på originale, uændrede skabeloner leveret af One Lambda, Inc. Brugeren er ansvarlig for endelige tildelinger og skal gennemgå alle foreslåede resultater. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 17

18 Teknisk support For teknisk support eller for at rapportere softwareproblemer bedes du kontakte din One Lambda-repræsentant. Ring på fra USA, eller ring på i Greater Los Angeles Area. Kontakt os via på: Se Installationsvejledning for HLA Fusion software vedrørende systemkrav. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 18

19 Formålet med denne vejledning Denne vejledning giver oplysninger om, hvordan du importerer rådata, udfører ændringer af afskæringsværdier og andre konfigurations- og kontroljusteringer efter behov til brug ved analyse, samt hvordan du sporer og rapporterer analyseresultater. Det er meget vigtigt at anerkende, at QC-data (Quality Control - kvalitetskontrol) anvendt med dette program og standarderne indstillet i dette program er baseret på One Lambdas erfaringer med produktet i et nøje kontrolleret forsknings- og udviklingsmiljø. Derfor skal et laboratorium, som udfører HLA-typebestemmelse eller antistof-screening i et andet miljø, muligvis nulstille afskæringsværdier for at opfylde specifikke laboratoriekrav. Fra hovedmenuen i HLA Fusion har du adgang til de tre vigtigste komponenter i programmet: Analyse af data Administration af journaler Administration af prøver Desuden har du også adgang til følgende funktioner: Patientoplysninger Værktøjer Hjælp Afslut Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge Lambdas HLA Fusion. Den omfatter en oversigt over systemet og leder dig derpå ind i processen med analyse af data. Se Installationsvejledning for HLA Fusion software vedrørende instruktionerne for installation. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 19

20 Navigation Dette afsnit beskriver de forskellige måder at åbne HLA Fusion softwaremenuerne og funktionerne på, samt hvordan Navigator-værktøjet bruges til at åbne og bevæge sig mellem sessioner og prøver. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 20

21 Sådan logger du på Fusion 1. Dobbeltklik på ikonet for HLA Fusion på computerens skrivebord. Du kan også åbne programmet fra Windows-menuen: Start > Programs > One Lambda > HLA Fusion (Start > Programmer > One Lambda > HLA Fusion). Dialogboksen for sikkerhedslogin vises. Skærmbilledet for Fusion-sikkerhedslogin Version af SQL Server, der benyttes Database, som Fusion benytter Databasekollation Indtast dit User Name (Brugernavn) og din Password (Adgangskode) for HLA Fusion. Klik på knappen Log In (Log på) for at åbne programmet. Bemærk: Feltet Database viser den database, som du aktuelt er tilsluttet. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 21

22 Indhentning af et glemt brugernavn eller en glemt adgangskode Hvis du glemmer dit brugernavn til HLA Fusion, klikker du på linket Forgot User Name (Glemt brugernavn), indtaster dit fornavn og efternavn og vælger din laboratorierolle, (leder eller tekniker). Systemet viser det brugernavn, der matcher de data, du angiver. Hvis du glemmer din adgangskode til HLA Fusion, klikker du på linket Forgot Password (Glemt adgangskode) og besvarer de to sikkerhedsspørgsmål, som du blev bedt om, da du opsatte din brugerprofil. Adgangskoden vises, når spørgsmålene besvares korrekt. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 22

23 Vigtige systemindstillinger Skærmopløsning HLA Fusion-softwaren kræver en skærmopløsning på 1280 x 768. Softwaren viser en meddelelse, hvis din aktuelle opløsning er mindre end de forventede indstillinger. Bemærk: Du kan vælge ikke at vise denne meddelelse via linket Edit (Rediger) i afsnittet General Configurations (Generelle konfigurationsindstillinger) på startsiden. Minimum skærmopløsning Du kan vælge Yes (Ja) for at lade systemet forsøge at udføre justeringen. Det vil fortsætte med at starte programmet, selv om det ikke kunne justere opløsningen. Eller du kan vælge No (Nej) og justere den manuelt. Hvis din computer kører Microsoft Windows 7 -operativsystemet, skal indstillingen af tekstdisplay desuden indstilles til Smaller - 100% (standard) (Mindre - 100% (standard)). Udfør disse trin, hvis du har brug for at justere størrelsen af skærmens tekstdisplay: 1. Højreklik på computerens skrivebord. Vælg muligheden Screen Resolution (Skærmopløsning). Vinduet Screen Resolution (Skærmopløsning) vises. Vinduet for skærmopløsning i Windows 7 HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 23

24 Vælg Make text and other items larger or smaller (Gør tekst og andre elementer større eller mindre), (se foregående). 2. Vælg tekst af mindre størrelse. Windows - Valg af mindre Filtilladelser Alle brugere af HLA Fusion skal have læse- og skrivetilladelser til følgende biblioteker og filer: OneLambda.Fusion.Interface.exe.config ReportMap.xml C:\OLI Fusion\( og alle underbibliotekerne og filerne i disse biblioteker) HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 24

25 Brugergrænseflade Startsider i Fusion Åbner vinduet til katalogadministration Åbner vinduet til opdatering af referencefil Åbner vinduet til valg af analyseprodukt Meddelelse om, at nye eller opdaterede kataloger er til rådighed Åbner brugerlisteskærmbilledet Åbner vinduet for navigatorens søgekriterier Stifinder i Fusion klik på en vilkårlig knap for at åbne det tilsvarende produkt Til kontrol af opdateringer til Fusion-software Åbner vinduet til printeropsætning Åbner Fusionopsætningsvinduet for generel opsætning, (revisionsspor, aktivering af auto-download, patienttype, osv.) af printer, URL er og bibliotekssti Grøn hvis revisionslogning er slået til, Rød hvis det er slået fra Statuslinje Denne indstilling af brugergrænseflade giver dig adgang til de individuelle produktstartsider, import af data og vinduer til visning af analyse. Den giver også mulighed for visning eller åbning af system- eller produktdata, download af referencefiler og konfigurationsindstillinger. Bemærk: Hvis den aktuelle side ikke viser opdaterede oplysninger efter ændring eller downloads, skal du gå tilbage til hovedstartsiden og derpå vende tilbage til produktets startside for at se ændringerne. Denne grænseflade er det, du vil se, første gang du logger på HLA Fusion. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 25

26 Klik på knappen eller menuvalget for at få vist startsiden for et af produkterne anført i nederste venstre område af siden. For LABScreen: Fra Fusion-hovedstartsiden klikker du på knappen LABScreen eller på knappen LABScreen på HLA Fusion-værktøjslinjen øverst på skærmen. ELLER Vælg Analyze Data > LABScreen (Analyser data > LABScreen) fra Fusion-menulinjen. Læg mærke til, hvordan skærmen ændres for at passe til det valgte One Lambda-produkt. Bemærk: Migrerede og opdaterede databaser bruger den samme grænseflade. Hvis du ønsker at gøre en af produktstartsiderne til standardstartside, så den bestemte startside vises, hver gang du logger på HLA Fusion, skal du gøre følgende: 1. Vend tilbage til hovedstartsiden i Fusion enten ved at klikke på knappen Home (Start) til venstre på skærmen eller knappen Startside øverst til venstre på skærmen i Fusion-værktøjslinjen. 3. Klik på Save (Gem) og derefter på Close (Luk). 2. På startsiden klikker du på [Edit] (Rediger) i højre side af afsnittet General Configurations (Generelle konfigurationsindstillinger). ELLER, Klik på ordet Utilities (Værktøjer) på Fusion-proceslinjen. På fanen General Settings (Generelle indstillinger) klikker du på rullepilen og vælger fra rullelisten i feltet Default Home Page (Standard startside) for at vælge din standardstartside. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 26

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

HLA Fusion Version 3.X.X

HLA Fusion Version 3.X.X Brugervejledning til databaseværktøj HLA Fusion Version 3.X.X Katalog nr.: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-DA-01, Rev 0 (Brugervejledning til HLA Fusion Databaseværktøj v3.x.x) Alle software produkter fra One Lambda

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Organisér og del dine referencer

Organisér og del dine referencer Organisér og del dine referencer Indhold Ved import af referencer... 2 Opret en Folder... 3 Opret en undermappe... 4 Fjern/søg efter dubletter... 5 Fjern dubletter/søg efter dubletter i specifik Folder...

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere