Brugervejledning. HLA Fusion -software v. 3.x.x. Til brug ved in vitro-diagnostik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. HLA Fusion -software v. 3.x.x. Til brug ved in vitro-diagnostik."

Transkript

1 Brugervejledning HLA Fusion -software HLA Fusion -software v. 3.x.x Til brug ved in vitro-diagnostik Kittridge Street, Canoga Park, CA Tlf.: (818)

2 LABType, LABScreen og FlowPRA er registrerede varemærker tilhørende One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP og LABScan 100 er varemærker tilhørende One Lambda, Inc. Luminex er et registreret varemærke tilhørende Luminex Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Alle One Lambda-softwareprodukter er designet til at assistere personale, som har erfaring med HLA-analyse, ved at foreslå typebestemmelsesresultater. Alle kliniske eller diagnostiske resultater skal omhyggeligt gennemgås af en person, der er uddannet i HLA-typebestemmelse, for at sikre korrekthed. Denne software kan bruges til at hjælpe med at foreslå resultater, men bør ikke bruges som den eneste metode til at fastslå rapporterbare resultater. Denne software er beregnet som en hjælp i laboratoriet, ikke som kilde til definitive resultater. Softwaredesignet formindsker ikke farerne forbundet med softwaren. Laboratoriets leder eller teknolog, som er uddannet i histokompatibilitetstestning, skal gennemgå alle data for at detektere eventuelle problemer med softwaren. Bemærk, at dette dokument blev forberedt forud for udgivelsen af HLA Fusion-softwaren. Derfor kan der forekomme ubetydelige forskelle i indholdet af de faktiske skærmbilleder i programmet. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 2

3 Indhold INDLEDNING HVAD ER HLA FUSION -SOFTWARE? PRODUKTDOKUMENTATION OG OPDATERINGSFILER PROGRAMOPDATERINGER BEGRÆNSNINGER FOR PROGRAMMET TEKNISK SUPPORT FORMÅLET MED DENNE VEJLEDNING NAVIGATION SÅDAN LOGGER DU PÅ FUSION INDHENTNING AF ET GLEMT BRUGERNAVN ELLER EN GLEMT ADGANGSKODE VIGTIGE SYSTEMINDSTILLINGER SKÆRMOPLØSNING FILTILLADELSER BRUGERGRÆNSEFLADE STARTSIDER I FUSION START AF NAVIGATOR Navigator-træ GRUPPERING AF RESULTATER Grupper efter produkt Grupper efter katalog Grupper efter testdato ADGANG TIL HLA FUSION -SOFTWAREFUNKTIONER VALGMULIGHEDER I HOVEDMENUEN Analyser data Rapporter Data Prøve Patientoplysninger HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 3

4 Profil Værktøjer Hjælp Afslut Knapper på værktøjslinjen Find Udskriv rapport Vis udskrift af rapport Udskriv skærmbillede Forstør Vis Navigator Patient-/donoroplysninger Tilknyttede journaler Analyse side om side ANALYSE AF PRODUKTDATA Prøvenavigation Prøvedato LABTYPE-ANALYSE START LABTYPE-ANALYSE IMPORT AF LABTYPE-SESSIONSDATA (IKKE-HD) INDHENTNING AF LABTYPE-SESSIONSDATA (HD) ANALYSE AF EXON 4+ SESSIONER LABTYPE-SESSIONSOVERSIGT Feltvælgeren i sessionsoversigt Knapperne Export (Eksporter), Vis udskrift og Print (Udskriv) FANER I LABTYPE-SESSIONSOVERSIGT Fanen Summary (Oversigt) Fanen Control Value (Kontrolværdi) Den positive kontroloversigt Negativ kontroloversigt Oversigt over kugletal FANEN BEAD ANALYSIS (KUGLEANALYSE) Oversigt over falske reaktioner GENERELLE FUNKTIONER I SESSIONSOVERSIGT Udeladelse af en prøve fra analyse KONFIGURER LABTYPE-ANALYSE FOR DEN AKTUELLE PRØVE SKIFT KONFIGURATION FOR DEN AKTUELLE PRØVE Tildel kode Bw4/Bw6 i serologi Demografiske oplysninger Minimum positiv kontrol HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 4

5 Minimum kugletal Indstil kugle med sikker reaktion Vis QC Indstilling af lav positiv tærskel BRUG AF LABTYPE-DATAANALYSEVINDUET TASTATURGENVEJE FOR NAVIGATION I LABTYPE-ANALYSE KVADRANT 1 (QC-HISTOGRAM) Fanen QC Fanen Rxn (Reaktion) Fanen Rec (Recognition) Site (Genkendelsessted) Genkendelsesbjælken Fanen Local QC (Lokal QC) Fanen Patient/Sample Results (Patient/prøveresultater) KVADRANT 2 (KUGLEDATA) Fanen Bead (Kugle) Fanen Raw (Rå) Fanen Bead Info (Kugleoplysninger) KVADRANT 3 (REAKTIONSPROFIL) Reaktionsprofilen KVADRANT Fanen Pairs (Par) Tildel et allelpar fra den foreslåede liste Dobbeltklik på et allelpar under fanen Pairs (Par) for at tildele det til tildelingsområdet for endelige allelpar Manuel tildeling af et allelpar Fanen Force (Gennemtving) Fanen Type/Subtype (Type/undertype) Fanen Match (Forlig) Fanen Sero (Serologisk) Udelad Exon 3-prober for et locus Tildeling af allelkode Tildeling af allelkode Manuel tildeling af allelkode Anden tildeling Analyser igen Kombinerede sessioner for LABType-analyser Tilføjelse af brugerkommentarer til prøver Mærkning af en prøve til yderligere testning Tildeling af serologiske og allelkoderesultater til en patient Vis udskrift af eller udskriv rapporter Tildel kodede resultater Konverter Gem tildelinger Bekræft tildelinger HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 5

6 HØJREKLIKSMENUVALG I NAVIGATOR FOR LABTYPE VALGMULIGHEDER PÅ SESSIONSNIVEAU Create Lab QC (Opret Lab-QC) Gennemgang af session Analyser igen med ny nomenklatur VALGMULIGHEDER PÅ PRØVENIVEAU Related Records (Tilknyttede jounaler) Side By Side Analysis (Analyse side om side) Stifinder i Fusion MICRO SSP-ANALYSE PÅBEGYND MICRO SSP-ANALYSE KONFIGURER MICRO SSP-DATAANALYSEN Tildel kode Bw4/Bw6 i serologi Demografiske oplysninger BRUG AF MICRO SSP-ANALYSEVINDUET Testgelrude Vis brønddetaljer Arbejde med gelbilleder Tilføj prøver Fanen Rxn (Reaktion) Antal tilladte falske reaktioner Fremtving en falsk reaktion KOMBINERET MICRO SSP-ANALYSE TILDEL TYPEBESTEMMELSER I MICRO SSP-ANALYSER Tildel et allelpar fra den foreslåede liste Fanen Match (Forlig) Manuel tildeling af allelpar Mulige allelkoder Tildeling af allelkoder Manuel tildeling af allelkoder Ukendte allelkoder Anden tildeling Felt med mulig serologi Konverter (kun gamle nomenklaturformater) Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve, der kræver yderligere test Udskrivning af det aktuelle analysevindue Vis eller udskriv rapporter Tildel kodede resultater HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 6

7 Gem tildelinger Bekræft tildelinger MICRO SSP-SESSIONSOVERSIGT INDSTILLINGER I HØJREKLIKSMENUEN I NAVIGATOR TIL MICRO SSP INDSTILLINGER PÅ SESSIONSNIVEAU Analyser igen med ny nomenklatur Indstillinger på prøveniveau Related Records (Tilknyttede jounaler) Side By Side Analysis (Analyse side om side) LABSCREEN-ANALYSE START AF EN LABSCREEN-ANALYSE HENTNING AF LABSCREEN-SESSIONSDATA OVERSIGTSSKÆRM FOR LABSCREEN-SESSIONER BRUG AF VINDUET LABSCREEN MIXED ANALYSIS (BLANDET LABSCREEN-ANALYSE) FIND ANTIGEN SE MOLEKYLÆR TYPEBESTEMMELSE FOR ANTIGENER Se screeningsresultater for MIC-antistoffer Juster afskæringspunkter Graph Raw (Rådatagraf) Rådatatabel Rådatarapport BJÆLKE MED KRYDSREAGERENDE ANTIGENER (CREG) Tildeling Lagring af tildelinger BEKRÆFTELSE AF TILDELINGER TILFØJELSE AF KOMMENTARER TIL PRØVER MARKERING AF EN PRØVE, DER KRÆVER YDERLIGERE TEST Udskrivning af det aktuelle analysevindue VISNING OG UDSKRIVNING AF RAPPORTER BRUG AF ANALYSEVINDUET FOR LABSCREEN PRA, SINGLE ANTIGEN & SINGLES TABEL OVER KRYDSREAGERENDE ANTIGENER (CREG) Find antigen Rediger laboratorieskalaen Se molekylernes specificiteter Juster afskæringspunkter Vælg minimal positiv tærskel Rediger normaliseringsformlen Udelad antigen(er) fra analyse Medtag/udelad Cw Nulstil alle indstillinger til standard HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 7

8 Fremtving positivt resultat Graph Raw (Rådatagraf) Rådatatabel Rådatarapport Visning af forlig/uforlig med DSA (donorspecifikt antigen) Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve, der kræver yderligere test Udskrivning af det aktuelle analysevindue Visning og udskrivning af rapporter Endelige tildelinger Manuelle tildelinger Tildeling af negative prøveværdier Fjernelse af tildelinger Lagring af tildelinger Bekræftelse af tildelinger Hent haleanalyseværdier(med undtagelse af Singles) Donor PRA (med undtagelse af Singles) Vælg minimum positive afskæringstærskelværdier (med undtagelse af Singles) Gem haleanalyseværdier (Single Antigen) Navigering mellem klasse I og II (PRA klasse I og II kombineret) Sorter antigen (Single Antigen) HØJREKLIKSINDSTILLINGER FOR LABSCREEN I NAVIGATOR Reanalyze with New Settings/Catalog (Analyser igen med nye indstillinger/nyt katalog) Indstillinger på prøveniveau Related Records (Tilknyttede jounaler) Side-By-Side Analysis (Analyse side om side) LAT-ANALYSE PÅBEGYND EN LAT-ANALYSE HENT LAT-SESSIONSDATA Manuel indtastning af en enkelt session Manuel batchindtastning IMPORT AF CSV-FILER I LAT BRUG AF ANALYSEVINDUET FOR BLANDEDE LAT-PRØVER Indtastning af data og reaktionsmønster BRUG AF ELISA-LÆSEREN Tildeling Gem tildelinger BEKRÆFT TILDELINGER Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve, der kræver yderligere test Tilføjelse af bakkeoplysninger Eksport af sessionsdata HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 8

9 Rådatatabel Hurtig rådatarapport Udskrivning af det aktuelle analysevindue Visning og udskrivning af rapporter BRUG AF ANALYSEVINDUET LAT PRA/SINGLE ANTIGEN INDTASTNING AF REAKTIONSMØNSTER BRUG AF ELISA-LÆSEREN HISTOGRAM FOR LAT PRA/SINGLE ANTIGEN Tabel over krydsreagerende antigener Find antigen Vis molekylernes specificiteter Vælg minimal positiv tærskel Udelad antigen fra analysen Medtag/udelad Cw NAVIGERING MELLEM KLASSE I OG KLASSE II (Kombineret PRA klasse I & II) Rådatatabel Rådatarapport Eksport af sessionsdata Donor-PRA Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve til yderligere testning Vis udskrift og udskrivning af rapporter OPRETTELSE AF ENDELIGE TILDELINGER Manuelle tildelinger Tildeling af negative prøveværdier Fjernelse af tildelinger Gem tildelinger BEKRÆFT TILDELINGER Hentning af haleanalyseværdier NAVIGATON MELLEM KLASSE I OG KLASSE II (PRA Klasse I og II kombineret) NAVIGATOR-HØJREKLIKSMENUVALG FOR LAT Analyser igen med nyt katalog VALG PÅ PRØVENIVEAU Tilknyttede journaler Side-om-side analyse LCT-ANALYSE START AF LCT-ANALYSE INDHENTNING AF LCT-DATA OVERSIGTSSKÆRM FOR LCT-SESSION HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 9

10 BRUG AF LCT-ANALYSEVINDUET RUDE FOR REAKTIONSINPUT OG ANALYSE Tilføjelse af bakkeoplysninger Find antigen CREG-tabel Sorter efter brøndposition Vælg minimum positiv tærskel Udelad antigen fra analyse Medtag/udelad Cw Rådatatabel Rådatarapport Donor-PRA Tilføjelse af kommentarer til prøver Markering af en prøve til yderligere testning Udskrivning af det aktuelle analysevindue VIS UDSKRIFT AF, OG UDSKRIVNING AF RAPPORTER OPRETTELSE AF ENDELIGE TILDELINGER Manuelle tildelinger Tildeling af negative prøveværdier Fjernelse af tildelinger Lagring af tildelinger Bekræftelse af tildelinger NAVIGATOR HØJREKLIKSMENUVALG FOR LCT-SESSIONER Analyser igen med nyt katalog VALG PÅ PRØVENIVEAU Tilknyttede journaler Side-om-side analyse RAPPORTER SÅDAN BRUGES RAPPORTVINDUET Sådan får du adgang til rapportvinduet Vælg rapporttype Indsnævring af rapport-input Valg af session/prøve Vis, udskriv, eller eksporter rapporter Eksporter rapport Adgang til rapporter fra menuen My Favorite (Foretrukne) Fjernelse af rapporter fra My Favorite (Foretrukne) RAPPORTVÆRKTØJER TILPASNING AF RAPPORTENS UDSEENDE Oprettelse af tilpassede dataeksportskabeloner Oprettelse af tilpassede rapporter HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 10

11 Opsætning af tilpasset molekylær- og antistof-rapport PRØVEOVERSIGT PRØVEOVERSIGT OVER MOLEKYLÆR TYPEBESTEMMELSE Prøveoversigt over antistof-screening VIS JOURNALER PATIENTOPLYSNINGER REVISIONSSPORRAPPORT RAPPORTTYPER DATAADMINISTRATION SESSIONSADMINISTRATION VINDUET TIL ADMINISTRATION AF SESSIONSDATA PRØVEADMINISTRATION IMPORT AF PRØVELISTER INFORMATIONSFORMATER FOR PRØVELISTER Nyt pakkelisteformat Pakkeliste: Gamle standard "X"-prøver Gammelt pakkelisteformat, '11' for AB/DR-prøver Komma-adskilt format Tabulator-adskilt format SDF-format Kun lokal-/prøve-/patient-id VISNING OG REDIGERING AF PRØVEOPLYSNINGER TESTLISTER Oprettelse af nye testlister Visning og redigering af eksisterende testlister Sletning af eksisterende testlister Eksport af testlister LUMINEX-LISTER OPRETTELSE AF LUMINEX-LISTER Opret prøvearbejdslister Opret Plate Design PATIENTOPLYSNINGER IMPORT AF PATIENT/DONORLISTER HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 11

12 ADMINISTRATION AF PATIENT/DONORJOURNALER TILFØJELSE AF NYE PATIENT/DONORJOURNALER Slå patient/donorjournaler op Redigering af patient/donorjournaler Tilknytning af et patient/donor-id til prøve-id'er Oversættelse af tilknyttede patient/donorresultater til ny allelkode Tilknytning af patient- og donorjournaler Tilknytning af en donor til donor PRA-resultater Udskrivning af patient/donorjournaler Eksport af patient/donorjournaler Arkivering af patient/donorjournaler Sletning af patient/donorjournaler Oprettelse af patient/donorlister SPORING AF PATIENTANTISTOFFER PROFILADMINISTRATION BRUGERADMINISTRATION Visning af brugerlisten Tilføjelse af nye brugere Redigering af brugerprofiler Ændring af adgangskoder Nulstilling af adgangskoder Ændring af brugerrettigheder Deaktivering af brugere LABORATORIEPROFIL Redigering af laboratorieprofilen Administration af laboratoriekoder VÆRKTØJER ADMINISTRATION AF KATALOGREFERENCEFILER Opdatering af katalogfiler fra et lokalt eller netværksdrev OPDATERING AF KATALOGFILER FRA ONE LAMBDA DOWNLOAD-WEBSTEDET OPDATERING AF REFERENCEFILER FOR MOLEKYLÆR TYPEBESTEMMELSE Opdatering af NMDP-koder fra et lokalt eller netværksdrev Opdatering af NMDP-filer fra NMDP-webstedet Oprettelse af en lokal kodefil Opdatering af den lokale kodefil Opdatering af serologisk ækvivalent fil fra One Lambda-webstedet KATALOGADMINISTRATION OG INFORMATION Arkiver kataloger Dearkiver filer Visning af katalogfiloplysninger HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 12

13 Sletning af katalogfiloplysninger Rapportering af katalogfiloplysninger Tilknytning af produktkatalogfiler og Luminex-skabeloner Import af allelfrekvensfiler (Demografisk frekvens) OPDATERING AF ALLELFREKVENSFILER (DEMOGRAFISK FREKVENS) ADMINISTRATION AF CREG-LISTEOPLYSNINGER ÆNDRING AF PRODUKTKONFIGURATIONSINDSTILLINGER ÆNDRING AF MOLEKYLÆR PRODUKTKONFIGURATION Oprettelse af et kombineret LABScreen-sessionskatalog Ændring af LABScreen standard negativ serum Ændring af konfiguration af LABScreen Mixed-produkt Ændring af analysekonfiguration for antistof-screening Import af NS-filer VALG AF GENERELLE INDSTILLINGER Printerstandarder INDSTILLING AF HLA FUSION STANDARD-URL'ER OG BIBLIOTEKSSTIER AKTIVERING AF PRODUKTER KLIK PÅ OK SOFTWAREVALIDERING IQ (INSTALLATION QUALIFICATION) (INSTALLATIONSKVALIFICERING) HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 13

14 Indledning Hvad er HLA Fusion -software? HLA Fusion-software følger med One Lambdas produkter til molekylær typebestemmelse og antistof-screening. Denne software kører både i enkeltstående (på en enkelt computer) og netværksmiljøer. Med funktionerne i denne software kan du gøre følgende: Importere rådata fra LABScan 100-flowanalysator Manuelt indtaste reaktionsmønstre for Micro SSP-, FlowPRA-, LAT- og LCT-produkter Læse ELISA-resultater for LAT-produkter Analysere rådataene og gennemgå resultaterne i grafisk form Justere afskæringsværdier for at tydeliggøre resultaterne Nemt opdatere produktoplysninger (dvs. oplysninger om nyt produkt og parti) Søge efter specifikke data og oprette standard eller tilpassede rapporter Bemærk: Sørg for at downloade den serologisk ækvivalente fil i nomenklaturen fra januar 2011 eller nyere, før du importerer kataloger eller forsøger at analysere sessioner/prøver. Kontroller også, at din kollation af SQL Server matcher kollationen af eventuelle klientforekomster, (en kollation indkoder de regler, som styrer den korrekte brug af tegn for et sprog eller et alfabet). Hvis du ikke er sikker, bedes du tjekke det med din system-/databaseadministrator. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 14

15 Produktdokumentation og opdateringsfiler HLA Fusion online-hjælpen indeholder de nyeste oplysninger og procedurer for HLA Fusion. Den kan åbnes fra Fusion-softwareprogrammet ved at trykke på tasten F1 eller ved at vælge Help: Hjælp til HLA Fusion (Hjælp: Hjælp til HLA Fusion). Selv om dette dokument, brugervejledningen til HLA Fusion, så vidt muligt holdes løbende opdateret, skal det leveres i god tid før softwaren af hensyn til oversættelserne. Generelt findes oplysninger om produktopdatering, såsom nye funktioner og problemløsning, i produktbemærkningerne til HLA Fusion. Hvis en softwarerevision er mindre betydningsfuld og produktbemærkningerne ikke opdateres, leveres der en README-fil med en liste over ændringer af softwaren og relevante oplysninger, som endnu ikke er inkluderet i brugervejledningen. Desuden har du altid adgang til de nyeste oplysninger om produktopdatering fra menuvalget Help > Product Update Notes (Hjælp > Produktopdateringsnoter) i HLA Fusion-softwareprogrammet eller fra OLIdownloadstedet. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 15

16 Programopdateringer Bemærk: For at få de bedste resultater bør du altid sørge for at benytte den nyeste version af HLA Fusion -softwaren. HLA Fusion vil automatisk registrere, hvis der er en tilgængelig softwareopdatering/patch tilgængelig og give dig besked om det. Du kan også få opdateringer af HLA Fusion efter anmodning. Kontakt din One Lambda, Inc.-repræsentant for at få en kopi af softwaren, eller se afsnittet Teknisk support nedenfor for at få flere kontaktoplysninger. Opdateringer af produktoplysninger (katalogfiler, osv.) for HLA Fusion kan fås fra din One Lambda Inc.-repræsentant eller fra One Lambda-webstedet: HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 16

17 Begrænsninger for programmet Alle One Lambda-softwareprodukter er designet til at assistere personale, som har erfaring med HLA-analyse, ved at foreslå resultater for typebestemmelse og antistof-screening. Resultaterne skal dog omhyggeligt gennemgås af en person, der er uddannet i HLA-typebestemmelse eller antistof-screening, for at sikre korrektheden. Denne software kan bruges til at hjælpe med at foreslå resultater, men bør ikke bruges som den eneste metode til at fastslå rapporterbare resultater. Denne software er beregnet som en hjælp i laboratoriet, ikke som en kilde til definitive resultater. For at sikre pålideligheden af patientoplysningerne lagret i databasen skal brugerne sikre, at identifikatoren for hver patient er unik, og at hver prøveidentifikator er unik. Lagerkapaciteten i HLA Fusion er begrænset af din version af Microsoft SQL Server. Se brugervejledningen til værktøjet Fusion Database Utility eller Microsoft-webstedet (www.microsoft.com) for at få flere oplysninger om lagerkapaciteten i de forskellige versioner af SQL Server. HLA Fusion antager, at data for hvert påkrævet input er i standardformat, som ikke er blevet ændret. Rådatafiler skal være i Comma Separated Values (CSV) filformat (opdelt af kommaer) og skal følge disse retningslinjer: Datafilen er en CSV genereret af LABScan100, som benytter softwareversionerne 1.7, 2.2, 2.3 eller xponent 3.1. Alle HD-produkter skal optages på softwareversion 2.2, 2.3 eller xponent 3.1. Datafilnavnet (også kaldet et sessions-id) skal være på 40 tegn eller mindre i længden og inkludere.csv filtypenavnet. Dataene genereres baseret på originale, uændrede skabeloner leveret af One Lambda, Inc. Brugeren er ansvarlig for endelige tildelinger og skal gennemgå alle foreslåede resultater. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 17

18 Teknisk support For teknisk support eller for at rapportere softwareproblemer bedes du kontakte din One Lambda-repræsentant. Ring på fra USA, eller ring på i Greater Los Angeles Area. Kontakt os via på: Se Installationsvejledning for HLA Fusion software vedrørende systemkrav. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 18

19 Formålet med denne vejledning Denne vejledning giver oplysninger om, hvordan du importerer rådata, udfører ændringer af afskæringsværdier og andre konfigurations- og kontroljusteringer efter behov til brug ved analyse, samt hvordan du sporer og rapporterer analyseresultater. Det er meget vigtigt at anerkende, at QC-data (Quality Control - kvalitetskontrol) anvendt med dette program og standarderne indstillet i dette program er baseret på One Lambdas erfaringer med produktet i et nøje kontrolleret forsknings- og udviklingsmiljø. Derfor skal et laboratorium, som udfører HLA-typebestemmelse eller antistof-screening i et andet miljø, muligvis nulstille afskæringsværdier for at opfylde specifikke laboratoriekrav. Fra hovedmenuen i HLA Fusion har du adgang til de tre vigtigste komponenter i programmet: Analyse af data Administration af journaler Administration af prøver Desuden har du også adgang til følgende funktioner: Patientoplysninger Værktøjer Hjælp Afslut Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge Lambdas HLA Fusion. Den omfatter en oversigt over systemet og leder dig derpå ind i processen med analyse af data. Se Installationsvejledning for HLA Fusion software vedrørende instruktionerne for installation. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 19

20 Navigation Dette afsnit beskriver de forskellige måder at åbne HLA Fusion softwaremenuerne og funktionerne på, samt hvordan Navigator-værktøjet bruges til at åbne og bevæge sig mellem sessioner og prøver. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 20

21 Sådan logger du på Fusion 1. Dobbeltklik på ikonet for HLA Fusion på computerens skrivebord. Du kan også åbne programmet fra Windows-menuen: Start > Programs > One Lambda > HLA Fusion (Start > Programmer > One Lambda > HLA Fusion). Dialogboksen for sikkerhedslogin vises. Skærmbilledet for Fusion-sikkerhedslogin Version af SQL Server, der benyttes Database, som Fusion benytter Databasekollation Indtast dit User Name (Brugernavn) og din Password (Adgangskode) for HLA Fusion. Klik på knappen Log In (Log på) for at åbne programmet. Bemærk: Feltet Database viser den database, som du aktuelt er tilsluttet. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 21

22 Indhentning af et glemt brugernavn eller en glemt adgangskode Hvis du glemmer dit brugernavn til HLA Fusion, klikker du på linket Forgot User Name (Glemt brugernavn), indtaster dit fornavn og efternavn og vælger din laboratorierolle, (leder eller tekniker). Systemet viser det brugernavn, der matcher de data, du angiver. Hvis du glemmer din adgangskode til HLA Fusion, klikker du på linket Forgot Password (Glemt adgangskode) og besvarer de to sikkerhedsspørgsmål, som du blev bedt om, da du opsatte din brugerprofil. Adgangskoden vises, når spørgsmålene besvares korrekt. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 22

23 Vigtige systemindstillinger Skærmopløsning HLA Fusion-softwaren kræver en skærmopløsning på 1280 x 768. Softwaren viser en meddelelse, hvis din aktuelle opløsning er mindre end de forventede indstillinger. Bemærk: Du kan vælge ikke at vise denne meddelelse via linket Edit (Rediger) i afsnittet General Configurations (Generelle konfigurationsindstillinger) på startsiden. Minimum skærmopløsning Du kan vælge Yes (Ja) for at lade systemet forsøge at udføre justeringen. Det vil fortsætte med at starte programmet, selv om det ikke kunne justere opløsningen. Eller du kan vælge No (Nej) og justere den manuelt. Hvis din computer kører Microsoft Windows 7 -operativsystemet, skal indstillingen af tekstdisplay desuden indstilles til Smaller - 100% (standard) (Mindre - 100% (standard)). Udfør disse trin, hvis du har brug for at justere størrelsen af skærmens tekstdisplay: 1. Højreklik på computerens skrivebord. Vælg muligheden Screen Resolution (Skærmopløsning). Vinduet Screen Resolution (Skærmopløsning) vises. Vinduet for skærmopløsning i Windows 7 HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 23

24 Vælg Make text and other items larger or smaller (Gør tekst og andre elementer større eller mindre), (se foregående). 2. Vælg tekst af mindre størrelse. Windows - Valg af mindre Filtilladelser Alle brugere af HLA Fusion skal have læse- og skrivetilladelser til følgende biblioteker og filer: OneLambda.Fusion.Interface.exe.config ReportMap.xml C:\OLI Fusion\( og alle underbibliotekerne og filerne i disse biblioteker) HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 24

25 Brugergrænseflade Startsider i Fusion Åbner vinduet til katalogadministration Åbner vinduet til opdatering af referencefil Åbner vinduet til valg af analyseprodukt Meddelelse om, at nye eller opdaterede kataloger er til rådighed Åbner brugerlisteskærmbilledet Åbner vinduet for navigatorens søgekriterier Stifinder i Fusion klik på en vilkårlig knap for at åbne det tilsvarende produkt Til kontrol af opdateringer til Fusion-software Åbner vinduet til printeropsætning Åbner Fusionopsætningsvinduet for generel opsætning, (revisionsspor, aktivering af auto-download, patienttype, osv.) af printer, URL er og bibliotekssti Grøn hvis revisionslogning er slået til, Rød hvis det er slået fra Statuslinje Denne indstilling af brugergrænseflade giver dig adgang til de individuelle produktstartsider, import af data og vinduer til visning af analyse. Den giver også mulighed for visning eller åbning af system- eller produktdata, download af referencefiler og konfigurationsindstillinger. Bemærk: Hvis den aktuelle side ikke viser opdaterede oplysninger efter ændring eller downloads, skal du gå tilbage til hovedstartsiden og derpå vende tilbage til produktets startside for at se ændringerne. Denne grænseflade er det, du vil se, første gang du logger på HLA Fusion. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 25

26 Klik på knappen eller menuvalget for at få vist startsiden for et af produkterne anført i nederste venstre område af siden. For LABScreen: Fra Fusion-hovedstartsiden klikker du på knappen LABScreen eller på knappen LABScreen på HLA Fusion-værktøjslinjen øverst på skærmen. ELLER Vælg Analyze Data > LABScreen (Analyser data > LABScreen) fra Fusion-menulinjen. Læg mærke til, hvordan skærmen ændres for at passe til det valgte One Lambda-produkt. Bemærk: Migrerede og opdaterede databaser bruger den samme grænseflade. Hvis du ønsker at gøre en af produktstartsiderne til standardstartside, så den bestemte startside vises, hver gang du logger på HLA Fusion, skal du gøre følgende: 1. Vend tilbage til hovedstartsiden i Fusion enten ved at klikke på knappen Home (Start) til venstre på skærmen eller knappen Startside øverst til venstre på skærmen i Fusion-værktøjslinjen. 3. Klik på Save (Gem) og derefter på Close (Luk). 2. På startsiden klikker du på [Edit] (Rediger) i højre side af afsnittet General Configurations (Generelle konfigurationsindstillinger). ELLER, Klik på ordet Utilities (Værktøjer) på Fusion-proceslinjen. På fanen General Settings (Generelle indstillinger) klikker du på rullepilen og vælger fra rullelisten i feltet Default Home Page (Standard startside) for at vælge din standardstartside. HLAF-MAN-v3.x.x-DA-00, Ver 0 (Brugervejledning til HLA Fusion v3.x.x) Til brug ved in vitro-diagnostik 26

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.8 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

BAKURI WEBSHOP ADMINISTRATION GUIDE... 3

BAKURI WEBSHOP ADMINISTRATION GUIDE... 3 BAKURI WEBSHOP ADMINISTRATION GUIDE... 3 BACK OFFICE KONFIGURATION...4 Log ind...4 Back Office sidehoved... 5 Back Office faner... 5 KATALOG SEKTION...6 Katalog...6 Tilføj et nyt produkt... 9 Sporing...19

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning sdfg 3 Sono Key 1.1 Brugervejledning Sono Key tilbyder adgang til alle din kommunikationsmaskines funktioner på en ensartet og intuitiv måde. Det er en omfattende pakke

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere