Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system."

Transkript

1 BeoVision 7

2 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 6 Menuer, der vises første gang der tændes for fjernsynet. Vælg menusprog, 8 Sådan vælges menusprog. Programmer positioner, som fjernsynet skal dreje til, 9 Sådan forudindstilles de positioner, som motordrejestanden skal dreje til. Tuneropsætning, 10 Sådan deaktiveres den interne tv-tuner eller det indbyggede DVB-HD-modul. Tilslutninger, 11 Sådan tilsluttes ekstraudstyr, f.eks. en computer eller et kamera. Registrer ekstra videoudstyr, 15 Sådan registreres tilsluttet udstyr i menuen TILSLUTNINGER. Rediger indstillede tv-kanaler, 18 Sådan ændres kanalernes rækkefølge i kanallisten og navngives og slettes kanaler. Genindstil eller tilføj kanaler, 21 Sådan tilføjes nye kanaler eller foretages en ny automatisk indstilling. Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. Adaptive Sound Technology, 27 Sådan konfiugereres højttalerne og optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. Juster billed- og lydindstillinger, 32 Sådan indstilles billedet, sådan justeres bas, diskant osv. og sådan bruges spiltilstand. Daglig brug af højttalerkombinationer, 35 Sådan skiftes mellem forskellige højttalerkombinationer. Vis to kilder samtidig, 36 Sådan vises to kilder samtidig. Hjemmebiograf, 37 Sådan konfigureres systemet som hjemmebiograf. Programmer fjernsynet til at tænde og slukke selv, 38 Sådan indstilles fjernsynet til at slukke automatisk eller tænde/slukke via timer. Wake-up Timer, 41 Sådan indstilles fjernsynet til at vække dig om morgenen. Indstil klokkeslæt og dato, 43 Sådan indstilles klokkeslæt og dato. Foretrukne indstillinger for Blu-rayafspilleren, 44 Sådan foretages indstillinger og præferencer for Blu-ray-afspilleren og dens børnesikring. Pinkodesystemet, 46 Sådan bruges pinkodesystemet. Konfigurer fjernbetjeningen, 48 Sådan aktiveres eller deaktiveres fjerbetjeningens navigationsknap. Aktiver funktioner, 49 Sådan indtastes en funktionsaktiveringsnøgle, der giver adgang til flere funktioner. HDMI MATRIX, 50 Sådan foretages indstillinger i menuen HDMI MATRIX. Tekst-tv, 52 Sådan gemmes foretrukne tekst-tv-sider som MEMO-sider. Betjen andet udstyr med Beo5 eller Beo4, 53 Sådan betjenes tilsluttet udstyr som f.eks. set-top boxe, dvd-afspillere o.l. Tilslut og betjen et musiksystem, 55 Sådan sluttes et musiksystem til fjernsynet, og sådan betjenes et integreret musik- og videosystem. Fordel lyd og billede med BeoLink, 58 Sådan foretages linktilslutninger, og sådan betjenes et linksystem. Fjernsynet i et linkrum, 60 Sådan konfigureres og betjenes fjernsynet i et linkrum. To fjernsyn i samme rum, 62 Sådan Option-programmeres og betjenes to fjernsyn i samme rum. 2

3 Menuoversigt INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING MANUEL INDSTILLING MANUEL INDSTILLING (EKSTRA) AUTOMATISK SLUK TÆND/SLUK VIA TIMER TIMER TIL/FRA OVERSIGT MANUEL PROGRAMMERING WAKE-UP TIMER ØVRIGE MULIGHEDER TILSLUTNINGER AV1-AV6 DISPLAY 2 HDMI EXPANDER LINK TUNEROPSÆTNING TV-TUNER DVB LYDJUSTERING (Når Adaptive Sound Technology er slået fra) JUSTERING HØJTTALERTYPE TV-HØJTTALERPLACERING AFSTAND TIL HØJTTALER HØJTTALERNIVEAU LYDSYSTEM AST TIL/FRA LYDJUSTERING (Når Adaptive Sound Technology er slået til) JUSTERING HØJTTALERJUSTERING LYTTEPROFIL LYDSYSTEM AST TIL/FRA BILLEDJUSTERING UR AUTO STANDBY EFTER 1 TIME EFTER 2 TIMER EFTER 4 TIMER FRA FJERNBETJENING NAVIGATIONSKNAP INGEN NAVIGATIONSKNAP FUNKTIONSAKTIVERING MENUSPROG DREJESOKKELPOSITION VIDEO AUDIO STANDBY JUSTER STAND 3

4 Blu-ray-menuoversigt OPSÆTNING AFSPILNINGSSTATUS STANDARD UDVIDET LYDFORMAT STANDARD OMKODE BITSTRØM SPROG AUDIO UNDERTEKSTER DISKMENU ADGANGSKONTROL BØRNESIKRING KLASSIFICERING NY ADGANGSKODE AVANCERET HUKOMMELSESSTYRING NETVÆRK MODULINFORMATION SOFTWAREOPDATERING 4

5 Naviger i menuer Beo5 STOP BACK PLAY Hvis du betjener fjernsynet med en Beo5 fjernbetjening, skal du bruge centerknappen til at navigere op, ned, til venstre eller til højre i menuer. Tryk på midten af centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger i menuer. Åbn menuen TV-OPSÆTNING ved at trykke på Menu, mens fjernsynet er tændt. Hvis din Beo5 er sat op til brug uden navigationsknap, skal du trykke på STOP for at gå baglæns i menuer og på BACK for at lukke dem. Bemærk, at Beo5 skal rekonfigureres, når du føjer nye produkter til din opsætning. Tryk på BACK for at gå tilbage gennem menuer. Hold BACK nede for at lukke menuer. Beo4 med navigationsknap Hvis du har en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap, og fjernsynet er sat op til brug sammen med denne (se side 48), skal du bruge centerknappen til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne. Tryk på midten af centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger i menuer. Åbn menuen TV-OPSÆTNING ved at trykke på MENU, mens fjernsynet er tændt. Hvis du har valgt en kilde med en menuoverlay, skal du trykke to gange på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING. Tryk på BACK for at gå tilbage gennem menuer. Hold BACK nede for at lukke menuer. Hvis fjernsynet er sat op til brug sammen med en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, skal du bruge "stjernen" til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne. Tryk på centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger. Tryk på STOP for at gå tilbage gennem menuer. Tryk på BACK for at lukke menuer. Beo4 uden navigationsknap GO Hvis du har en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, skal du bruge "stjernen" til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne. Tryk på centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger. Åbn menuen TV-OPSÆTNING ved at trykke på MENU, mens fjernsynet er tændt. Hvis du har valgt en kilde med en menuoverlay, skal du trykke to gange på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING. Tryk på STOP for at gå tilbage gennem menuer. Tryk på EXIT for at lukke menuer. 5

6 Førstegangsopsætning Opsætningsproceduren aktiveres, når fjernsynet sluttes til lysnettet og tændes første gang. Du føres automatisk igennem en række skærmmenuer, hvor du skal registrere eventuelt ekstraudstyr, som du har tilsluttet, f.eks. en projektor eller højttalere. Hvis du ændrer opsætningen på et senere tidspunkt, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger. Husk, at du skal indstille højttalertype og -afstand i menuen LYDJUSTERING. Indholdet af førstegangsopsætningen afhænger af indstillingen i menuen AST TIL/FRA. Menuernes rækkefølge ved førstegangsopsætning MENUSPROG Vælg sprog for Adaptive Sound Technology deaktiveret: skærmmenuerne. Teksten på skærmen HØJTTALERTYPE I denne menu vælger du, ændres, når du går fra ét sprog til et andet. hvilke højttalere der er sluttet til fjernsynet. FJERNBETJENING... Aktiver eller deaktiver Se side 22 for yderligere oplysninger. navigationsknappen på fjernbetjeningen. TV-HØJTTALERPLACERING I denne menu Se side 48 for oplysninger om, hvordan du kan du vælge funktionen for hver enkelt af konfigurerer fjernbetjeningen. Se side 5 de tilsluttede højttalere i din opsætning, for oplysninger om fjernbetjeninger.* såsom front, bag eller surround. Når du TUNEROPSÆTNING Deaktiver eventuelt fremhæver hver højttaler, afgiver den tv-tuneren eller DVB-tuneren. Se side 10. pågældende højttaler en lyd. Kontroller, at TILSLUTNINGER Vælg den type udstyr, du den højttaler, der er fremhævet i menuen, har tilsluttet hvert enkelt stik. Vælg de er den, der afgiver lyden. Se side 23 for anvendte stik, produktnavnet og yderligere oplysninger. kildenavnet. Se side 15 for yderligere AFSTAND TIL HØJTTALER I denne menu oplysninger om menuen TILSLUTNINGER. vælger du afstanden i meter til hver enkelt KONTROLLÉR ANTENNESTIK Denne højttaler i din opsætning. Se side 24 for meddelelse vises kun, hvis tv-tuneren er yderligere oplysninger. aktiveret. HØJTTALERNIVEAU I denne menu kan du AUTOMATISK INDSTILLING Når du har justere lydstyrken for hver enkelt højttaler registreret det tilsluttede udstyr, vises en i din opsætning. Se side 25 for yderligere menu for kanalindstilling automatisk på oplysninger. skærmen. Tryk på centerknappen for at LYDJUSTERING I denne menu kan du starte automatisk indstilling. Fjernsynet justere bas, lydstyrke, diskant og loudness. finder alle tilgængelige kanaler. Se side 21 Desuden kan du forudindstille to for yderligere oplysninger om indstilling af standardhøjttalerkombinationer: én til tv-kanaler. videokilder og én til lydkilder, der er AST TIL/FRA... I denne menu kan du vælge tilsluttet fjernsynet. Se side 34 for mellem en højttaleropsætningsmenu med yderligere oplysninger. eller uden Adaptive Sound Technology. Standardindstillingen er FRA. Se side 27 for yderligere oplysninger om Adaptive Sound Technology. * Du kan kun aktivere navigationsknappen, hvis din Beo4 er forsynet med en navigationsknap og er indstillet til den korrekte tilstand. Se brugervejledningen til Beo4, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. Undlad at ændre indstillingen under førstegangsopsætningen, da dette vil afbryde proceduren. 6

7 >> Førstegangsopsætning Adaptive Sound Technology aktiveret: HØJTTALERJUSTERING... I denne menu angives højttalertypen. Indtast de direkte afstande fra punkterne A og B til hver højttaler, venstre og højre side af fjernsynsskærmen, en eventuel projektorskærm og en fjernsynsposition. Angiv desuden afstanden mellem de to punkter. Se side 29 for yderligere oplysninger. TV... Vælg de højttalere, der skal være aktive, når du ser fjernsyn, og bestem afstanden fra din lytteposition til tre af de aktive højttalere. Du kan aktivere Adaptive Sound Technology samt indstille højttalerfunktioner og lydniveau. Se side 30 for yderligere oplysninger. CINEMA... Vælg de højttalere, der skal være aktive, når du bruger en tilsluttet projektor, og bestem afstanden fra din lytteposition til tre af de aktive højttalere. Du kan aktivere Adaptive Sound Technology samt indstille højttalerfunktioner og lydniveau. Denne menu er kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet en projektor. Se side 30 for yderligere oplysninger. LYDJUSTERING I denne menu kan du justere lydstyrke, bas, diskant og loudness. Desuden kan du vælge to standardhøjttalerkombinationer: én til videokilder og én til lydkilder, der er tilsluttet fjernsynet. Du kan også vælge, hvilken LYTTEPROFIL der skal aktiveres, når du tænder for en lydkilde. Hvis du har valgt MANUEL, bliver den profil, der er aktiveret, når du tænder for lydkilden, ved med at være aktiv. Hvis alle kilderne er slukket, bliver den profil, der var i brug, inden lydkilden blev tændt, automatisk aktiveret. Hvis du vælger en profil under LYTTEPROFIL, aktiveres den valgte profil, hver gang du tænder for en lydkilde. Se side 34 for yderligere oplysninger. LYDJUSTERING... Åbn menuen LYTTEPROFIL, og vælg et tomt felt. Vælg derefter de højttalere, der skal være aktive for forskellige lyttepositioner, f.eks. ved spisebordet eller i din foretrukne lænestol, og bestem afstanden fra din lytteposition til tre af de aktive højttalere. Du kan aktivere eller deaktivere Adaptive Sound Technology og enten rotere den valgte højttaleropsætning eller indstille højttalerfunktioner og lydniveau. Se side 30 for yderligere oplysninger. Fortsæt førstegangsopsætning JUSTER STAND... Indstil den maksimale vinkel, som fjernsynet kan drejes og vippes. Brug,, og til at dreje/ vippe fjernsynet og begrænse standens bevægelse. Se side 9 for yderligere oplysninger.* DREJESOKKELPOSITION Indstil dine foretrukne positioner for fjernsynet. Se side 9 for yderligere oplysninger om menuen DREJESOKKELPOSITION. DVB OPSÆTNING Hvis DVB-HD-tuneren er aktiveret, vises menuen DVB OPSÆTNING. Se den separate DVB-HD-vejledning for yderligere oplysninger. * Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, eller navigationsknappen på din fjernbetjening er deaktiveret, skal du bruge den grønne knap til at vippe fjernsynet op og den røde knap til at vippe det ned. Se kapitlet om tilslutningspaneler i vejledningen Kom godt i gang for oplysninger om, hvor og hvordan ekstraudstyr skal tilsluttes. 7

8 Vælg menusprog Det menusprog, du vælger under førstegangsopsætningen af fjernsynet, kan til enhver tid ændres. Når du har valgt et menusprog, vises alle menuer og skærmmeddelelser på dette sprog. Du kan vælge sprog for skærmmenuerne via menuen TV-OPSÆTNING. Teksten på skærmen ændres, når du går fra ét sprog til et andet. > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv MENUSPROG. menuen MENUSPROG. > Fremhæv dit sprog > Tryk på centerknappen for at vælge. > Tryk på BACK for at gå tilbage gennem de forrige menuer, og hold BACK nede for at lukke menuerne. MENUSPROG DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA 8

9 Programmer positioner, som fjernsynet skal dreje til Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand (ekstraudstyr), kan du dreje og vippe det med fjernbetjeningen. Desuden kan du programmere det til automatisk at dreje og vippe til en position, der passer til din foretrukne siddeplads, når du tænder for det. Fjernsynet kan også dreje/vippe til en bestemt position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og til en standbyposition, når du slukker for det. Fjernsynet kan også drejes manuelt. BEMÆRK! Se vejledningen Kom godt i gang for oplysninger om førstegangsopsætning af motordrejestanden. Vælg de positioner, som fjernsynet skal indtage, når du hhv. tænder for det, lytter til musik på det og slukker for det. > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv DREJESOKKELPOSITION. menuen DREJESOKKELPOSITION. > Tryk på centerknappen for at fastsætte positionen for VIDEO. > Brug,, og til at dreje og vippe fjernsynet, så det passer til din foretrukne siddeplads. > Tryk på centerknappen for at gemme positionen. Gem en standposition, som fjernsynet skal indtage, når en lydkilde tændes via fjernsynet > Fremhæv AUDIO. > Tryk på centerknappen for at angive positionen for AUDIO. > Brug,, og til at dreje og vippe fjernsynet til den ønskede position. > Tryk på centerknappen for at gemme positionen. DREJESOKKELPOSITION VIDEO AUDIO STANDBY JUSTER STAND Gem en standposition, som fjernsynet skal indtage, når det slukkes og går på standby > Fremhæv STANDBY. > Tryk på centerknappen for at fastsætte positionen for STANDBY. > Brug,, og til at dreje og vippe fjernsynet til den ønskede position. > Tryk på centerknappen for at gemme positionen. > Tryk på den grønne knap for at fortsætte konfigurationen, hvis indstillingen foretages i forbindelse med førstegangsopsætningen. > Hold BACK nede for at lukke alle menuer. Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, eller navigationsknappen på din fjernbetjening er deaktiveret, skal du bruge den grønne knap til at vippe fjernsynet op og den røde knap til at vippe det ned. 9

10 Tuneropsætning Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen TV eller DTV. Deaktiver den interne tuner > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv TUNEROPSÆTNING. menuen TUNEROPSÆTNING, og fremhæv TV-TUNER. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at skifte mellem indstillingerne TIL og FRA. > Fremhæv DVB. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at skifte mellem indstillingerne TIL og FRA. > Tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne, eller > hold BACK nede for at lukke alle menuer uden at gemme. TUNEROPSÆTNING TV-TUNER TIL DVB TIL Menuen INDSTILLING er kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se side 18 og 21. Hvis du har sluttet en Bang & Olufsen harddiskoptager til dit fjernsyn, bør du ikke deaktivere tv-tuneren. 10

11 Tilslutninger Tilslutningspanelet på fjernsynet giver dig mulighed for både at tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en videooptager eller et linkbart musiksystem fra Bang & Olufsen. Alt udstyr, som du tilslutter disse stik, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Se side 15 for yderligere oplysninger. DVB-S DVB-T/C ANALOGUE POWER LINK 1 SUB POWER LINK 2 6 Husk at trække netledningen til fjernsynet ud af stikkontakten, før du slutter udstyr til fjernsynet. HDR [V.MEM] Digital TV [DTV2] BeoMaster [PC] Camera [CAMERA] AV 5 MASTER LINK VGA AV 6 AV 1 AV 2 Der er visse begrænsninger i forhold til, hvilke typer udstyr der kan tilsluttes stikkene. Udstyr med VGA-udgang kan kun tilsluttes og registreres til stikkene AV5 og AV6. Højttalere Brug Bang & Olufsen Power Link højttalere. Brug de kabler, der følger med højttalerne. Du kan få kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. Udstyr til HDMI -tilslutning Udstyr med HDMI-udgang, som f.eks. en set-top box, kan tilsluttes ethvert ledigt HDMI-stik på fjernsynet, uanset hvilken AVstikgruppe du har sluttet udstyret til. Hvis du ønsker at fordele kilden til et andet rum, skal du også slutte udstyret til et 21-bens stik eller en AV3-videoindgang på tilslutningspanelet. Se side 15 yderligere oplysninger om registrering af tilsluttet udstyr inden brug. 11

12 >> Tilslutninger PROJECTOR OUT PUC 1+2 IR-IN CINEMA CONTROL Home Automation system ML Hjemmebiograf med projektor og home automation-system Slut en projektor eller et home automationsystem til fjernsynet, så du kan styre belysningen og gardinerne. Musiksystem Hvis du har et musiksystem fra Bang & Olufsen med et Master Link stik, kan du slutte det til fjernsynet. Brug et Master Link kabel, og slut det til Master Link stikket på det primære tilslutningspanel. Se vejledningen Kom godt i gang for yderligere oplysninger. Hvis den indbyggede modtager til fjernbetjeningssignalerne (IR-modtager) er skjult bag en nedtrukket projektionsskærm, er det nødvendigt at sætte en ekstern IR-modtager op. IR-modtageren fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler. 12

13 >> Tilslutninger Styring I AV-menuerne kan du vælge, hvordan et produkt, der styres af en Peripheral Unit Controller (PUC), er tilsluttet. Du kan vælge mellem STIK (kabel) og IR (IR-blaster). Hvis du vælger STIK, skal du også vælge mellem MODULERING TIL og MODULERING FRA. Kontakt forhandleren for oplysninger om kabeltype og indstillinger for modulering. STB STB PLUG IR IR-sendere: Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening, hvis der sluttes en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Slut hver enkelt sender til det relevante stik mærket PUC i det primære tilslutningspanel. DVB-modul CA-modulet er en kortlæser til dit Smart Card, der afkoder de kodede signaler, som programudbyderen udsender. CA-modulet har én hævet kant på den ene side og to hævede kanter på den anden. Siden med de to hævede kanter skal vende opad. PCMCIA SMARTCARD Når kortet indsættes, skal den gyldne chip vende væk fra skærmen. 13

14 >> Tilslutninger Tilslut og brug en computer VIGTIGT! Før en computer sluttes til fjernsynet, skal stikkene fra fjernsynet, computeren og alt udstyr, der er sluttet til computeren, tages ud af stikkontakten. Slut en computer til fjernsynet > Brug den rigtige type kabel, og slut den ene ende til DVI-, VGA- eller HDMIudgangsstikket på computeren og den anden ende til VGA- eller HDMI-stikket på fjernsynet. > Hvis du vil høre lyd fra computeren i de højttalere, der er tilsluttet fjernsynet, skal du bruge den rigtige type kabel og forbinde computerens lydudgang med fjernsynets R-, L- eller SPDIF-stik. > Sæt atter stikkene fra fjernsynet, computeren og alt udstyr, der er tilsluttet computeren, i stikkontakten, og tænd for strømmen. Husk, at computeren skal være tilsluttet et jordforbundet vægstik som angivet i computerens opsætningsvejledning. Hvis du har sluttet computeren til fjernsynets VGA-stik, skal du registrere computeren til AV5- eller AV6-stikket i menuen TILSLUTNINGER. En computer, der er tilsluttet HDMI-stikket, kan registreres på alle AV-stikgrupper. Få computerbilledet vist på skærmen Hvis du ønsker at se computerbilledet på fjernsynsskærmen, skal du vælge det med fjernbetjeningen. Få vist computerbilledet > Tryk på PC for at få vist billedet. Du kan herefter betjene computeren som normalt. Beo4: Tryk på LIST, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne PC i displayet på Beo4, og tryk på centerknappen for at få vist billedet på skærmen. Se digitale billeder på fjernsynet Hvis du vil se dine digitale billeder, skal du slutte kameraet til AV6-stikket/stikkene og tænde for fjernsynet. Fjernsynet registrerer automatisk signalet, og du kan se optagelserne på skærmen. Hvis kamerasignalet slukkes > Tryk på Camera på Beo5. Beo4: Tryk på LIST, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne CAMERA i displayet på Beo4, og tryk på centerknappen for at få vist billedet på skærmen. 14

15 Registrer ekstra videoudstyr Hvis du slutter ekstra videoudstyr til fjernsynet, skal det registreres i menuen TILSLUTNINGER. Ved førstegangsopsætningen registrerer fjernsynet automatisk noget af det udstyr, der er tilsluttet på det pågældende tidspunkt. Desuden vises menuen TILSLUTNINGER på skærmen, så du selv kan registrere det tilsluttede udstyr, der ikke blev fundet af fjernsynet. Hvis du senere tilslutter yderligere udstyr, skal det også registreres i menuen TILSLUTNINGER. Hvad er tilsluttet? Når du registrerer det udstyr, der er sluttet til fjernsynet, kan du betjene det via fjernbetjeningen. > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER. TILSLUTNINGER er allerede fremhævet. menuen TILSLUTNINGER. > Brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem de forskellige stikgrupper: AV1, AV2, AV3, AV5, AV6, DISPLAY 2, HDMI EXPANDER og LINK. > Tryk på centerknappen for at registrere en tilsluttet produkttype til den fremhævede stikgruppe. > Brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem stikkene i gruppen. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at registrere, hvilket udstyr der er tilsluttet det fremhævede stik. > Tryk på centerknappen, mens KILDE er fremhævet, for at vælge produktet på en liste på skærmen. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at få vist lister over andre typer produkter. > Brug op eller ned på navigationsknappen eller en taltast til at fremhæve navnet på produktet, og tryk på centerknappen for at registrere det. > Tryk på den grønne knap for at kunne navngive kilden. Navngivningsmenuen er nu aktiveret. > Brug op og ned på navigationsknappen til at finde bogstaverne i navnet. > Tryk på centerknappen for at godkende navnet. TILSLUTNINGER AV1 INGEN AV2 INGEN AV3 INGEN AV4 INGEN AV5 INGEN AV6 INGEN DISPLAY 2 INGEN HDMI EXPANDER NEJ LINK De tilgængelige stik kan være forskellige fra opsætning til opsætning. > Navnet vises på fjernsynsskærmen, når kilden vælges. menuen STANDBYINDSTILLINGER. > Brug op eller ned på navigationsknappen for fremhæve en standbyindstilling for det tilsluttede udstyr. Se side 17. > Tryk på centerknappen for at vælge den fremhævede standbyindstilling. > Tryk på centerknappen for at vende tilbage til menuen TILSLUTNINGER, når du er færdig med indstillingerne for en stikgruppe. > Gentag fremgangsmåden for hver stikgruppe. Ved førstegangsopsætningen efter alt tilsluttet udstyr er registreret gemmes opsætningen ved at trykke på den grønne knap. 15

16 >> Registrer ekstra videoudstyr Menuerne AV1-AV6 KILDE Vælg den kilde, du har tilsluttet. Den valgte kilde angiver, hvilken knap på fjernbetjeningen der tænder for kilden. For eksempel tændes kilden, der er registreret som V.MEM, når du trykker på knappen V MEM. Trykker du på DTV2, tændes kilden DTV2. Beo4: Tryk på LIST, og brug op og ned på navigationsknappen for at få vist DTV2. Tryk derefter på centerknappen). Valgmulighederne er: INGEN... Hvis der ikke er tilsluttet noget udstyr. V.MEM... Vælger en tilsluttet video- eller harddiskoptager. DVD Vælger en Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr). DVD2... Vælger en tilsluttet dvd-afspiller eller dvd-optager. DTV Bruges af DVB-modulet, medmindre DVB-tuneren er deaktiveret i menuen TUNEROPSÆTNING. DTV2 Vælger andet udstyr, f.eks. en set-top box. V.AUX2 Vælger andet udstyr, f.eks. en spillekonsol. TV Bruges af TV-tuneren, medmindre tuneren er deaktiveret i menuen TUNEROPSÆTNING. PC... Vælger en tilsluttet computer. CENTER Vælger tilslutning af et kildecenter, der kan indeholde op til seks indbyggede kilder, f.eks. en dvd-afspiller og en set-top box. Denne valgmulighed er kun tilgængelig i menuerne AV1 og AV2. NAVN Gør det muligt for dig at navngive den kilde, du er i gang med at registrere. Det navn, du indtaster, vises på fjernsynsskærmen, når kilden aktiveres. AUTOMATISK VALG Gør det muligt automatisk at vælge tilsluttede kilder, så snart fjernsynet registrerer et signal, forudsat at fjernsynet er tændt på det tidspunkt. Valgmulighederne er JA og NEJ. TIMER-OPTAGER Aktiverer signalet for optagelse via timer for en tilsluttet optager. Valgmulighederne er JA og NEJ. Er kun tilgængelig i menuerne AV1 og AV2 og kan kun aktiveres i én af disse menuer. HDMI Angiver, hvorvidt udstyret er sluttet til fjernsynet via et af HDMI-stikkene. Vælg det relevante stik. Udstyr, der er tilsluttet et HDMI-stik, skifter til standbytilstand, hvis der ikke registreres noget signal i 15 minutter. (LYDINDGANG) Angiver, hvilket lydsignal der anvendes. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis udstyret er registreret til et HDMI-stik. Valgmulighederne er HDMI og SPDIF. (Y/Pb/Pr) Angiver, hvorvidt udstyret er sluttet til fjernsynet via Y/Pb/Pr-stikkene. Valgmulighederne er JA og NEJ. Kan kun registreres i én af AV-menuerne (AV2 eller AV3) ad gangen. (AV3 > AV1) Angiver, om fjernsynet skal sende signaler fra AV3 til AV1, selv når fjernsynet er slukket. Funktionen anvendes, når en ekstern tv-tuner er tilsluttet AV3, og en videooptager er tilsluttet AV1. Valgmulighederne er: NEJ og AUTO. Denne valgmulighed er kun tilgængelig i menuen AV3. (VGA) Angiver, hvorvidt udstyret er sluttet til fjernsynet via VGA-stikket. Valgmulighederne er JA og NEJ. Kan kun registreres i én af AV-menuerne (AV5 eller AV6) ad gangen. Det er muligt at registrere udstyr under alle de tilgængelige kildetyper, men den valgte type har indflydelse på, hvordan kilden kan bruges. Menuen DISPLAY2 Vælg projektortype. Menuen HDMI EXPANDER En eventuel HDMI Expander skal altid tilsluttes HDMI C. Når den tilsluttes, giver den adgang til yderligere fire HDMI-stik: C1-C4. Menuen LINK Indstil en linkfrekvens, og aktiver systemmodulatoren. AV2 KILDE INGEN NAVN..... AUTOVALG NEJ TIMER-OPTAGER NEJ HDMI NEJ LYDINDGANG Y/Pb/Pr NEJ HD-kilder (High Definition)... SD-signaler (Standard Definition) kan optages og fordeles til et linkrumsfjernsyn. Det kan HD-signaler ikke. Slut såvel HD- som SD-signalerne til fjernsynet. Det bedste signal anvendes altid. Hvis der ikke er noget HD-signal til rådighed, vises SD-signalet. 16

17 >> Registrer ekstra videoudstyr Standbyindstillinger Når du registrerer et produkt, der ikke er fra Bang & Olufsen, i menuen TILSLUTNINGER, kan du også vælge andre standbyindstillinger for produktet. Det betyder, at du kan vælge, om det tilsluttede produkt automatisk skal skifte til standby. Valgmulighederne er: FRA VED KILDESKIFT Produktet skifter til standby, når en anden kilde vælges. FRA VED TV-STANDBY... Produktet skifter til standby, når fjernsynet sættes på standby. ALTID TÆNDT Produktet skifter ikke automatisk til standby. MANUEL BETJENING Produktet kan tændes og slukkes ved hjælp af fjernbetjeningen. Se side 55 for yderligere oplysninger. 17

18 Rediger indstillede tv-kanaler Hvis den automatiske indstilling af alle kanaler ikke har gemt kanalerne på de kanalnumre, du ønsker, eller ikke automatisk har navngivet de gemte kanaler, kan du ændre kanalernes rækkefølge og selv give dem et navn. Brug menuen MANUEL INDSTILLING, hvis de indstillede kanaler kræver ekstra redigering, f.eks. finindstilling. Se side 20. Se vejledningen til DVB-modulet for indstilling af digitale kanaler. Flyt, navngiv eller slet indstillede tv-kanaler Når den automatiske indstilling af Flyt indstillede tv-kanaler... kanaler er fuldført, vises menuen > Fremhæv den kanal, du ønsker at flytte, i REDIGER KANALER automatisk, og de menuen REDIGER KANALER. indstillede tv-kanaler kan flyttes eller > Brug højre på navigationsknappen til at navngives. Du kan også slette indstillede flytte kanalen ud af listen. tv-kanaler, som du ikke ønsker at gemme. > Brug op eller ned på navigationsknappen til at flytte kanalen til det ønskede Åbn menuen REDIGER KANALER... kanalnummer. > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og > Brug venstre på navigationsknappen til at fremhæv INDSTILLING. flytte kanalen tilbage på listen eller lade den bytte plads med kanalen på det menuen INDSTILLING, og fremhæv ønskede kanalnummer. REDIGER KANALER. > Flyt derefter den kanal, der blev udskiftet, til et ledigt kanalnummer eller til et menuen REDIGER KANALER. allerede optaget nummer, og gentag fremgangsmåden. > Når du har flyttet de relevante kanaler, skal du trykke på BACK for at gå tilbage gennem de forrige menuer eller holde BACK nede for at lukke alle menuer. 18

19 >> Rediger indstillede tv-kanaler Navngiv indstillede kanaler... > Fremhæv den kanal, du ønsker at navngive, i menuen REDIGER KANALER. > Tryk på den grønne knap for at få adgang til navngivning af kanalen. Navngivningsmenuen er nu aktiveret. > Brug op og ned på navigationsknappen til at finde bogstaverne i navnet. > Gå fra et bogstav til et andet med venstre eller højre på navigationsknappen. > Tryk på centerknappen for at gemme navnet. > Gentag om nødvendigt fremgangsmåden, og navngiv andre kanalnumre. > Når du har nanvgivet kanalerne, skal du trykke på centerknappen for at godkende den redigerede liste eller holde BACK nede for at lukke alle menuer uden at gemme. Slet indstillede kanaler... > Fremhæv den kanal, du ønsker at slette, i menuen REDIGER KANALER. > Brug højre på navigationsknappen til at flytte kanalen ud af listen. > Tryk på den gule knap for at kunne slette kanalen. > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte sletningen, eller tryk to gange på venstre på navigationsknappen for at flytte kanalen tilbage på listen. > Når du har slettet de pågældende kanaler, skal du holde BACK nede for at lukke alle menuer. REDIGER KANALER 1 TV BBC 1 4 EUROSPORT 5 TV 4 6 ZDF DISCOVER 9 10 Flytning af en kanal. REDIGER KANALER 1 TV 2 2 A BBC 1 4 EUROSPORT 5 TV 4 6 ZDF DISCOVER 9 10 Navngivning af en kanal. REDIGER KANALER 1 TV BBC 1 4 EUROSPORT 5 TV 4 6 ZDF DISCOVER 9 10 Sletning af en kanal. 19

20 >> Rediger indstillede tv-kanaler Juster indstillede kanaler Du kan gemme tv-kanaler på deres egne kanalnumre, finindstille kanalmodtagelsen, angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og vælge passende lydtyper til de enkelte kanaler. > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv INDSTILLING. menuen INDSTILLING, og fremhæv MANUEL INDSTILLING. menuen TV-PROGRAMSØGNING. > Brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem menupunkterne. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at få vist valgmulighederne for de enkelte menupunkter. > Hvis du vælger NAVN, skal du trykke på den grønne knap for at påbegynde navngivningen. Brug op eller ned på navigationsknappen til at indtaste bogstaverne i det navn, du vælger. Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at skifte mellem bogstaverne i navnet. > Hvis du vil se flere indstillinger under menuen MANUEL INDSTIL. TV-KANALER, skal du gå til MERE og derefter trykke på centerknappen. Finindstil, om nødvendigt, eller vælg lydtype. > Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på centerknappen for at godkende indstillingerne. > Tryk på centerknappen for at gemme den justerede kanal. > Hold BACK nede for at lukke alle menuer. Hvis punktet TV-SYSTEM vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanalerne: B/G for PAL/SECAM BG I for PAL I L for SECAM L M for NTSC M D/K for PAL/SECAM D/K Hvis en kanal tilbydes på to sprog, og du ønsker begge, kan du gemme den pågældende kanal to gange én for hvert sprog. Menuen TV-PROGRAMSØGNING... SØG... Start søgefunktionen. FREKVENS Vælg en frekvens at indstille på. KANALNUMMER Gem eller skift kanalnummer. Du kan gemme 99 kanaler. NAVN... Åbn navngivningsmenuen, og giv den valgte kanal et navn. MERE... Se flere indstillinger under menuen TV-PROGRAMSØGNING. Flere indstillinger under TV- PROGRAMSØGNING... FININDSTILLING Finindstil frekvensen for en kanal eller en gemt kanal. Du kan finindstille inden for intervallet -8 til +8. (DEKODER)... Du skal have en dekoder for at kunne modtage kodede kanaler. Normalt registreres dekoderen automatisk under indstillingen, men den kan vælges via denne menumulighed. Indstil DEKODER på en af følgende valgmuligheder: TIL (dekoder aktiveret) eller FRA (ingen dekoder). (TV-SYSTEM)... TV-sendesystem dette menupunkt er kun tilgængeligt på visse typer fjernsyn, da TV-sendesystemet normalt vælges automatisk. TV MANUAL TUNING SEARCH FREQUENCY 217 CHANNEL NO. 7 NAME DR 1 FINE TUNE 0 DECODER OFF TV SYSTEM PAL/BG SOUND STEREO LYD... Forskellige typer lyd kan være tilgængelige for forskellige kanaler mono, stereo eller forskellige sprog. Vælg mellem mulighederne MONO (FM/NICAM monolyd), STEREO (NICAM/A2 stereolyd), MONO 1 (monosprog 1), MONO 2 (monosprog 2), MONO 3 (monosprog 3) eller STEREO 2 (stereosprog 2) på den relevante kanal eller frekvens. Selvom du gemmer én type lyd/sprog, kan du skifte mellem de forskellige typer, mens du ser en udsendelse. Se også vejledningen Kom godt i gang. 20

21 Genindstil eller tilføj kanaler Du kan få fjernsynet til at finde tv-kanaler for dig. Forudindstil op til 99 forskellige tv-kanaler med deres egne kanalnumre, og giv hver enkelt kanal et unikt navn. Du kan indstille nye kanaler f.eks. hvis du flytter eller genindstille tidligere slettede kanaler. Når du indstiller kanaler via menuen TILFØJ KANALER, ændres tidligere indstillede kanaler ikke. Det betyder, at du kan beholde kanalnavne, deres rækkefølge på kanallisten og eventuelle særlige indstillinger, som du har gemt for disse kanaler. Du kan genindstille alle dine tv-kanaler ved at lade fjernsynet indstille alle kanalerne automatisk. Du kan også tilføje en ny kanal eller opdatere en indstillet kanal, der f.eks. er blevet flyttet af udbyderen. > Åbn menuen OPSÆTNING, og fremhæv INDSTILLING. menuen INDSTILLING. Genindstil via automatisk indstilling... > Fremhæv AUTOMATISK INDSTILLING i menuen INDSTILLING. menuen AUTOMATISK INDSTILLING > Brug højre på navigationsknappen til at starte automatisk indstilling. > Når den automatiske indstilling er udført, vises menuen REDIGER KANALER. Nu kan du slette eller navngive kanaler. Tilføj nye tv-kanaler... > Fremhæv TILFØJ KANALER i menuen INDSTILLING. menuen TILFØJ KANALER. > Brug højre på navigationsknappen til at starte. Nye kanaler tilføjes automatisk, efterhånden som de findes. > Når indstillingen er udført, og nye kanaler er tilføjet, vises menuen REDIGER KANALER. Nu kan du slette eller navngive kanaler. Markøren fremhæver den første af de nye kanaler, der netop er føjet til listen. AUTOMATISK INDSTILLING TV-KANALER BEMÆRK! Hvis du genindstiller alle dine tvkanaler, slettes alle dine kanalindstillinger! TILFØJ KANALER PRIME 31 TV BBC 1 34 EUROSPORT 35 TV 4 36 ZDF 37 DISCOVER

22 Højttaleropsætning surround sound Slut Power Link højttalere og en BeoLab subwoofer til fjernsynet, og få et surround sound-system. En surround sound-opsætning kan nemt tilpasses din stue. Find den ideelle siddeplads ud fra billedet. Du får den bedste lydoplevelse i det område, der skabes af højttalerne. Hvis du har flere højttalere og en Beo5 fjernbetjening, kan du med fordel anvende Adaptive Sound Technology i stedet for den opsætning, der beskrives i dette afsnit. Se side 27. Vælg højttalertyper Tænd for fjernsynet i fjernsyns- eller biograftilstand, før du justerer højttalernes indstillinger. Registrer højttalertyper... > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv HØJTTALERTYPE. menuen HØJTTALERTYPE, og brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge type for centerhøjttaler. > Fremhæv INDSTIL. Det gør det muligt for dig at vælge, om konfigurationen af CENTER skal være en enkelt højttaler eller et par. Afhængigt af dit valg af højttaler(e), kan INDSTIL være nedtonet og dermed utilgængelig > Tryk på ned på navigationsknappen for at gå videre til den næste højttaler, og brug venstre eller højre til at vælge højttalertype. > Tryk på centerknappen for at gemme, eller tryk på BACK for at lukke menuen uden at gemme HØJTTALERTYPE CENTER 1 BEOLAB 7-4 INDSTIL HØJTTALERE: BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 5 BEOLAB 5 BEOLAB 4000 INGEN BEOLAB 5 INGEN INGEN 22

23 >> Højttaleropsætning surround sound Vælg højttalerfunktioner De højttalere, du tilslutter fjernsynet, kan have mere end én funktion. Hvis du eksempelvis kun bruger et sæt fronthøjttalere, når du ser fjernsyn, kan du dreje din stol 90 mod en projektorskærm og bruge de samme højttalere som højre front- og baghøjttalere i et surround soundsystem til en hjemmebiograf. Vælg højttalerfunktioner... > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv TV-HØJTTALERPLACERING. menuen TV-HØJTTALERPLACERING. > Fremhæv en højttalerfunktion. Den pågældende højttaler afgiver en lyd. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge placering for højttaleren. > Gentag fremgangsmåden for hver højttaler. > Tryk på centerknappen for at gemme, eller tryk på BACK for at lukke menuen uden at gemme. G F 2 A 1 E B D C Ved at vælge funktioner til de tilsluttede højttalere kan du specificere højttalernes funktion i et surround sound system og det antal højttalere, der skal bruges. Vælg forskellige funktioner til brug af fjernsyn (1) og hjemmebiograf (2), som vist på illustrationen: Sammen med fjernsyn (1)... Højttaler A: Venstre front Højttaler B: Højre front Højttaler C: Fra Højttaler D: Fra Højttaler E: Højre bag Højttaler F: Venstre bag Højttaler G: Fra HØJTTALERPLACERING HØJTTALERE: INGEN INGEN INGEN HØJRE SURROUND HØJRE FRONT INGEN INGEN VENSTRE SURROUND VENSTRE FRONT INGEN INGEN INGEN Menuen TV-HØJTTALERPLACERING... Valgmulighederne er INGEN, VENSTRE FRONT, HØJRE FRONT, VENSTRE SURROUND, HØJRE SURROUND, VENSTRE BAG, HØJRE BAG, CENTER BAG. Menuen BIOGRAFHØJTTALERPLACERING... Valgmulighederne er INGEN, VENSTRE FRONT, HØJRE FRONT, VENSTRE SURROUND, HØJRE SURROUND, VENSTRE BAG, HØJRE BAG, CENTER BAG, CENTER, VENSTRE CENTER, HØJRE CENTER. Du skal vælge surroundhøjttalere, inden du kan vælge baghøjttalere. Sammen med hjemmebiograf (2) Højttaler A: Højre front Højttaler B: Højre surround Højttaler C: Højre bag Højttaler D: Venstre bag Højttaler E: Venstre surround Højttaler F: Venstre front Højttaler G: Center 23

24 >> Højttaleropsætning surround sound Indstilhøjttalerafstand Tænd for fjernsynet, mens du sidder på din foretrukne plads. Indtast den direkte afstand i meter mellem din position og de enkelte højttalere. Indstil højttalerafstande... > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv AFSTAND TIL HØJTTALER. menuen AFSTAND TIL HØJTTALER. > Flyt markøren fra højttaler til højttaler, og brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge den omtrentlige afstand i meter fra din siddeplads til hver af højttalerne. > Tryk på centerknappen for at gemme dine indstillinger, eller tryk på BACK for at lukke menuen uden at gemme. AFSTAND TIL HØJTTALER CENTER VENSTRE FRONT HØJRE FRONT VENSTRE SURROUND HØJRE SURROUND VENSTRE BAG HØJRE BAG LEFT FRONT LEFT REAR CENTRE 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M RIGHT FRONT RIGHT REAR 24

25 >> Højttaleropsætning surround sound Kalibrer lydniveauet Når du har sluttet højttalere i en surround sound-opsætning til fjernsynet, skal du foretage en højttalerkalibrering. Der afgives en kalibreringslyd skiftevis fra hver af de tilsluttede højttalere i surround sound-opsætningen. Lydniveauet på alle de tilsluttede højttalere skal nu justeres, så det passer til centerhøjttalerens lydniveau. Du kan vælge, om lydsekvensen skal gennemføres automatisk eller manuelt. Når du har foretaget højttalerkalibreringen, behøver du ikke at kalibrere højttalerlyden igen, medmindre du ændrer opstillingen, f.eks. hvis du flytter en eller flere af højttalerne. Kalibrer lydniveauet... > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv HØJTTALERNIVEAU. menuen HØJTTALERNIVEAU. RÆKKEFØLGE er fremhævet. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge mellem AUTOMATISK og MANUEL. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at justere højttalerlyden, og brug op eller ned på navigationsknappen til at gå videre til en anden højttaler. > Når du har justeret lyden for alle højttalerne i surround sound-opstillingen, skal du trykke på centerknappen for at gemme dine indstillinger eller på BACK for at lukke menuen uden at gemme. HØJTTALERNIVEAU RÆKKEFØLGE AUTOMATISK VENSTRE FRONT HØJRE FRONT VENSTRE SURROUND HØJRE SURROUND VENSTRE BAG HØJRE BAG

26 >> Højttaleropsætning surround sound Få vist navnet på det aktive lydsystem Du kan få vist navnet på det aktive lydsystem for en kilde eller et program på skærmen. Det er dog ikke muligt at justere eller programmere et lydsystem. Få vist det aktive lydsystem... > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv LYDSYSTEM. menuen LYDSYSTEM det aktive lydsystem vises eller > hold BACK nede for at lukke alle menuer. LYDSYSTEM INPUTFORMAT: MONO/STEREO OUTPUTFORMAT: STEREO SPEAKER 1 ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY: DEAKTIVERET LYTTEPROFIL: Eksempel på et lydsystem, som det vises i menuen. Din højttalerkombination behøver ikke matche antallet af tilgængelige kanaler, for at lydsystemet fungerer. 26

27 Adaptive Sound Technology Dit system er udstyret med Aktiver Adaptive Sound Technology Adaptive Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse med en opstilling med flere højttalere, selvom disse ikke er placeret korrekt i Hvis du vælger at slå Adaptive Sound Technology til, kan du stadig deaktivere funktionen for én eller flere af de lytteprofiler, du opretter. AST TIL/FRA AST TIL forhold til din lytteposition. Med funktionen Adaptive Sound Technology bruger fjernsynet alle de tilsluttede højttalere til at skabe den ultimative lydoplevelse af perfekt placerede højttalere. > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv For at nyde fordelen af denne opsætning skal du have adskillige højttalere og en Beo5 fjernbetjening. Hvis du kun har et par højttalere eller en Beo4 fjernbetjening, frarådes det at vælge denne opsætning. Du bør i stedet vælge opsætningen uden AST TIL/FRA. menuen AST TIL/FRA. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at aktivere eller deaktivere funktionen. > Tryk på centerknappen for at gemme, eller tryk på BACK for at lukke menuen uden at gemme. Adaptive Sound Technology, som Det fremgår af menuen LYDSYSTEM, er beskrevet i kapitlerne om førstegangsopsætning af fjernsynet og højttaleropsætning hvorvidt Adaptive Sound Technology er slået til, og hvilken lytteprofil der er aktiveret. Se side 26. på side 6 og 22. I denne del af opsætningen laver du en højttaleropsætning til dit fjernsyn og evt. en projektor. Se også vejledningen Kom godt i gang for oplysninger om den daglige brug af Adaptive Sound Technology. 27

28 >> Adaptive Sound Technology Punkt A og B For at Adaptive Sound Technology præcist kan regne ud, hvor de enkelte højttalere er placeret, skal du definere to faste punkter, A og B, før du indtaster indstillingerne i menuen HØJTTALERJUSTERING. Disse punkter kunne f.eks. være på en væg. A(2) B(2) A (1) Retningslinjer for definition af punkt A og B: 1 Definer punkterne langs væggen i et rum, så alle højttalere er placeret på den samme side af en usynlig linje mellem punkt A og B. 2 Sæt punkterne langt fra hinanden, mindst to meter. 3 Du skal kunne se alle højttalere i opstillingen både fra punkt A og punkt B. Det er dog acceptabelt, hvis der står et møbel i vejen. B (1) To mulige placeringer af punkt A og B med den usynlige linje fra det ene punkt til det andet. Du kan indstille højttalerkombinationer for adskillige lyttepositioner som f.eks. sofaen, når du ser fjernsyn, spisebordet eller en lænestol, når du sidder og læser. 28

29 >> Adaptive Sound Technology Opsætning af højttalerne Indstil de direkte afstande fra punkterne A og B, til hver højttaler, venstre og højre side af fjernsynsskærmen, en eventuel projektorskærm og en fjernsynsposition. Indstil desuden afstanden mellem de to punkter. Indstil højttalertype og -afstand > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv HØJTTALERJUSTERING. menuen HØJTTALERJUSTERING. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge højttalertype. > Tryk på centerknappen på fjernbetjeningen for at gemme indstillingerne og åbne menuen AFSTAND TIL PKT. A. > Angiv de relevante vandrette afstande i meter. Afstanden til en stereohøjttaler skal måles både ved højttalerens venstre og højre side. > Tryk på centerknappen på fjernbetjeningen for at gemme indstillingerne og åbne menuen AFSTAND TIL PKT. B. > Angiv de vandrette afstande. > Tryk på centerknappen for at gemme indstillingen. Fjernsynet kan nu beregne din højttaleropsætning. A B Vælg den siddeplads, som du vil se fjernsyn fra. Når du indstiller højttalertypen, skal det højttalernavn, der er fremhævet i menuen, stemme overens med den højttaler, der afgiver en lyd. I den følgende menu bliver du bedt om at indtaste den vandrette afstand i meter fra punkt A til hver af dine højttalere, til venstre og højre kant af din fjernsynsskærm og en eventuel tilsluttet projektorskærm, til en siddeplads samt til punkt B. HØJTTALERTYPE CENTER 1 BEOLAB 7-2 INDSTIL HØJTTALERE: BEOLAB 5 BEOLAB 5 BEOLAB 9 BEOLAB 9 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 INGEN INGEN INGEN INGEN AFSTAND TIL PKT. A BEOLAB 7 2 VENSTRE BEOLAB 7 2 HØJRE BEOLAB 5 BEOLAB 5 BEOLAB 9 BEOLAB 9 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 TV, VENSTRE TV, HØJRE SIDDEPLADS BIOGRAF, VENSTRE BIOGRAF, HØJRE PUNKT B 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 1,0 M 29

30 >> Adaptive Sound Technology Lytteprofiler Vælg de højttalere, der skal aktiveres i fjernsynstilstand eller i hjemmebiograftilstand (hvis du har tilsluttet en projektor). Du kan også definere op til fem personlige lytteprofiler, f.eks. ved spisebordet eller i din foretrukne lænestol. Vælg tre til syv* højttalere og op til to subwoofere, der skal aktiveres for en profil, og bestem afstanden fra din lytteposition til tre af de aktive højttalere. For hver personlig lytteprofil er det også muligt at rotere den oplevede lyd 360 grader omkring lyttepositionen. Standardrotationen er 0 grader, hvilket er retningen fra din lytteposition til fjernsynet. Hvis dine højttalere er placeret korrekt i forhold til dine lyttepositioner, anbefales det, at du deaktiverer Adaptive Sound Technology og indstiller højttalerplaceringer, -afstande og -niveauer. Hvis du aktiverer færre end tre højttalere, skal du indstille højttalerplaceringer, -afstande og -niveauer. Se side for yderligere oplysninger om højttalerplaceringer, -afstande og -niveauer. * En stereohøjttaler, som f.eks. BeoLab 7-1 eller BeoLab 7-2, tæller som to højttalere, hvis færre end seks højttalere er aktiverede. Afstanden fra din lytteposition til hver enkelt højttaler i en lytteprofil må højst være 10 meter. Indstil højttalerprofiler > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv LYTTEPROFIL. menuen LYTTEPROFIL, og fremhæv TV, CINEMA eller et brugerindstillet felt. den fremhævede menu. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at aktivere eller deaktivere Adaptive Sound Technology. > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at aktivere de foretrukne højttalere. Der kan aktiveres tre til syv højttalere samt to subwoofere. > Kontroller, at Adaptive Sound Technology har den ønskede indstilling. næste menu. Hvis du har valgt FRA og deaktiveret Adaptive Sound Technology, skal du se side om valg af højttalerfunktioner, indstilling af højttalerafstand og kalibrering af lydniveauet. > Angiv den vandrette afstand i meter mellem din lytteposition og den højttaler, der afgiver lyden. > Hvis du indstiller en personlig profil, og ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY er aktiveret, skal du fremhæve ROTATION og vælge, hvor meget lydbilledet skal roteres. Hvis en kilde afspilles, høres en lyd fra opsætningen. Roter lydbilledet, indtil lyden opleves fra den ønskede retning. > Tryk på centerknappen for at gemme og vende tilbage til menuen LYTTEPROFIL. Under førstegangsopsætningen skal du trykke på den grønne knap for at fortsætte proceduren for førstegangsopsætning, når du har defineret de ønskede profiler. CINEMA TV Eksempel på en lytteposition ved brug af fjernsynet og hjemmebiografen. Du vælger selv, hvilke højttalere der skal være aktive i de enkelte situationer. 30

31 >> Adaptive Sound Technology Navngiv en personlig profil Slet en personlig profil LYTTEPROFIL TV BIOGRAF MIDDAG LÆSNING RENGØRING SELSKAB Hvis du under den daglige brug har ændret rotationen for en profil, kan du nemt definere en ny profil med disse indstillinger. Åbn menuen LYTTEPROFIL, vælg et tomt felt, og tryk på centerknappen i alle menuer. De aktuelle indstillinger indsættes automatisk i hver af disse menuer. Du kan få fjernsynet til automatisk at skifte til en bestemt personlig lytteprofil, når en lydkilde vælges. Se side 34 om justering af lyd. Du kan selv navngive dine personlige lytteprofiler i fjernsynsmenuen. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe dig med at navngive dine personlige lytteprofiler i displayet på Beo5. Navngiv en personlig profil > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv LYTTEPROFIL. menuen LYTTEPROFIL. > Fremhæv den ønskede personlige lytteprofil, og tryk på den grønne knap for at navngive profilen. > Angiv et foretrukket navn, og gem det ved at trykke på centerknappen på din fjernbetjening. Du kan slette personlige lytteprofiler, som du ikke ønsker at gemme. Slet en personlig profil > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER. menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING. menuen LYDJUSTERING, og fremhæv LYTTEPROFIL. menuen LYTTEPROFIL. > Fremhæv den ønskede personlige lytteprofil, og tryk på den gule knap for at slette profilen. Profilen vises derefter nedtonet. > Tryk på den gule knap igen for at slette profilen helt. 31

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om funktioner fra vejledningen Kom godt i gang.

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoVision 7. Håndbog

BeoVision 7. Håndbog BeoVision 7 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen VIGTIGT! Henvisninger til brug af dvd gælder kun, hvis dit fjernsyn er udstyret med en dvd-afspiller. Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit.

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BeoVision 7-55 skræddersyede lydløsninger og forbedrede billedteknologier

BeoVision 7-55 skræddersyede lydløsninger og forbedrede billedteknologier PRESSEMEDDELELSE 1/5 BeoVision 7-55 skræddersyede lydløsninger og forbedrede billedteknologier BeoVision 7-55 er et yderst alsidigt Full HD fjernsyn, der kan byde på det nyeste inden for 55" LED-baseret

Læs mere