Beo4 1. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beo4 1. Brugervejledning"

Transkript

1 Beo4 1 Brugervejledning

2 I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til netop dit Bang & Olufsen system. I brugervejledningen til de Bang & Olufsen produkter, der er beregnet til betjening med Beo4 fjernbetjeningen, vil du finde udførlige instruktioner om, hvordan du betjener Beo4. Hvis du har et Bang & Olufsen produkt, der er beregnet til betjening med en Bang & Olufsen fjernbetjeningsenhed af nyere dato, vil du opdage, at du med knapperne på Beo4 og stikordene i displayet på Beo4 også kan betjene de grundlæggende, daglige funktioner i dette produkt. Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 knapper 6 Daglig og mere kompliceret betjening med Beo4 knapper Ekstra funktioner i Beo4 8 Sådan hentes ekstra knapper frem i displayet på Beo4 Tilpasning af Beo4 10 Indstilling og udvidelse af Beo4 11 Tilføjelse af et ekstra knapper 12 Ændring af rækkefølgen af ekstra Beo4 knapper 13 Fjernelse af en ekstra knap Vedligeholdelse af Beo4 14 Rengøring af Beo4 14 Udskiftning af batterier Beo4 leksikon over ekstra knapper 16 Beskrivelse af ekstra knapper i Beo4

3 4 B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 er en håndholdt fjernbetjening. Den gør det let for dig at fjernbetjene dit Bang & Olufsen musik- og/eller videosystem. Daglige funktioner udføres ved at trykke på en enkelt knap på Beo4 eller ved at trykke på nogle få knapper i en logisk og ligetil rækkefølge. Displayet på Beo4 holder dig underrettet om, hvilken kilde du betjener: fjernsynet (TV), radioen (RADIO), videobåndoptageren (V TAPE), CD- eller DVD-afspilleren, kassettebåndoptageren (A TAPE) eller måske endog lyset (LIGHT) TEXT 0 MENU LIST STOP GO Men Beo4 fjernbetjeningen indeholder flere funktioner end dem, der er knyttet til de enkelte knapper: De kan tænde for ekstra kilder og udføre ekstra funktioner via displayet. Ved at trykke på LIST knappen kan De kalde knapper, der henviser til disse funktioner, frem i displayet på fjernbetjeningen Beo4. Hvad enten du bruger knapperne på Beo4 til daglig betjening, eller du kalder ekstra knapper for funktioner eller kilder frem i displayet, vil du opdage, at fjernbetjening med Beo4 er let Beo4 fjernbetjeningen ligger godt i hånden og den stjerneformede knap er bekvemt placeret til betjening med tommelfingeren. Alle de knapper, du skal bruge i den daglige betjening, er placeret i og omkring den stjerneformede knap.

4 F O R B E O 4 5 Displayet på Beo4 fortæller dig, hvilken kilde du betjener. Det bruges også til at kalde ekstra knapper for andre funktioner eller kilder frem. Kildeknapper og knapper til optagelse. Taltaster og knapper, der giver adgang til tekst-tv og skærmmenuer. Kontrolknapper i og omkring den stjerneformede knap. Lydstyrke, stop og stand-by knapper, samt knapper til at kalde ekstra knapper frem i Beo4 displayet. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU LIST STOP GO EXIT Fjernbetjeningen Beo4

5 6 B E O 4 K N A P P E R Daglig og mere kompliceret betjening med Beo4 knapper Knapperne på Beo4 fjernbetjeningen er grupperet for at gøre betjeningen bekvem TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE Kildeknapperne TV, SAT, V TAPE, RADIO, DVD, CD, A TAPE og LIGHT bruges til at tænde for dit Bang & Olufsen musik- og videoprodukter såvel som integrerede musik/videosystemer og Bang & Olufsen lysstyring.* RECORD-knappen er placeret tæt ved kildeknapperne for at gøre det let at optage på video- eller kassettebåndoptageren. *Bemærk: Visse eksternt tilsluttede produkter skal muligvis tændes via knappen LIST og efterfølgende relevante knapper, som vises på Beo4 displayet. V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU Taltasterne (0 til 9) bruges, når du skal indtaste tal, f.eks. til at vælge et bestemt tv- eller radioprogramnummer, til at vælge sider på tekst-tv eller til at vælge bestemte musiknumre eller optagelser på en CD, en DVD disk eller et kassette- eller videobånd. Knapperne TEXT og MENU giver henholdsvis adgang til tekst-tv på it Bang & Olufsen fjernsyn og til at kalde skærmmenuerne frem for di Bang & Olufsen videoprodukter.

6 7 TEXT 0 MENU LIST GO EXIT Betjeningsknapperne omkring den stjerneformede knap Stepknapperne og giver dig mulighed for at springe fra et program-eller musiknummer til et andet. I nogle musiksystemer fungerer de som henholdsvis tænd- og slukknapper for funktionerne afspilning i tilfældig rækkefølge, gentag eller rediger. Spoleknapperne ss og tt giver dig mulighed for at spole gennem et kassetteeller videobånd eller en CD på en CDafspiller til en enkelt CD. På en CD-afspiller til flere CD er bruges spoleknapperne til at skifte fra CD til CD. GO knappen bruges til at godkende forskellige typer betjeninger og til at genoptage afspilning af den kilde, der vises i Beo4 displayet. Farvede knapper bruges til at udføre specielle funktioner. Betjeningsvejledningen til Deres Bang & Olufsen produkt forklarer, hvornår og hvordan knapperne skal benyttes. LIST STOP EXIT Lydstyrkeknapper, stop og Stand-by knapper samt knapper til betjening af Beo4 displayet Lydstyrkeknapperne og i midten af gruppen hæver og sænker lydstyrken i højttalerne. Hvis De trykker lige midt på lydstyrkeknappen, slukker du for lyden fra højttalerne. Trykker du igen, kommer lyden tilbage. STOP knappen bruges til forskellige stopfunktioner, f.eks. til at stoppe afspilningen af en kilde. EXIT knappen afslutter betjeningen via Beo4 displayet og fjerner skærmmenuerne. LIST knappen hvis du trykker på den gentagne gange, får du vist ekstra knapper for funktioner eller kilder i Beo4 displayet. Stand-by knappen den røde Stand-by knap slukker for dit Bang & Olufsen system.

7 8 E K S T R A K N A P P E R I B E O 4 Sådan hentes ekstra knapper frem i displayet på Beo4 Knapperne på Beo4 fjernbetjeningen giver adgang til direkte fjernbetjening af en lang række funktioner på dit Bang & Olufsen system. Displayet på Beo4 giver dig imidlertid mulighed for at betjene endnu flere funktioner eller kilder.hver gang du trykker på knappen LIST på Beo4, vises et nyt stikord i displayet, som repræsenterer en ekstra funktion eller kilde, som du kan betjene via Beo4 Når der vises en kilde i Beo4 displayet (TV, RADIO, CD, ), kan du kalde ekstra knapper frem i displayet til hjælp til betjening af den pågældende kilde, f.eks. STAND til at dreje tv et, FORMAT til at ændre størrelsen og formen af billedet på skærmen osv. Via displayet kan du også tænde for de ekstra produkter, du har tilsluttet dit Bang & Olufsen musik- eller videosystem, f.eks. VTAPE2 for en ekstra videobåndoptager. De ekstra knapper for funktioner og kilder kan også redigeres. Hvis det bliver nødvendigt, kan du tilføje nye knapper fra Beo4 opstillingslisten, arrangere den måde, de valgte knapper vises på i Beo4 displayet eller endog fjerne dem fra listen over ekstra knapper, som du har direkte adgang til. For yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer Beo4 listen med ekstra knapper, se kapitlet Tilpasning af Beo4. LIST Beo4 displayet fungerer som et statusdisplay og viser, hvilken kilde du aktuelt betjener. Men hver gang du trykker på knappen LIST, vil displayet vise en ny knap, der repræsenterer en ny funktion eller kilde.

8 9 Sådan hentes ekstra knapper for funktioner og kilder Du kan enten holde LIST knappen nede, så knapperne automatisk bliver vist i displayet i rækkefølge, eller du kan trykke på LIST gentagne gang, så knapperne bringes frem et ad gangen for hvert tryk. Når du har fundet knappen for den ekstra funktion, du har brug for, skal du enten trykke på GO knappen for at aktivere funktionen, eller du skal begynde at betjene funktionen direkte ved hjælp af knapperne på Beo4. Når du har afsluttet betjeningen af den ekstra funktion, skal du trykke på EXIT eller en kildeknap, f.eks. TV, for at fjerne knappen fra Beo4 displayet og for igen at betjene den oprindelige kilde, f.eks. tv et. Bemærk: En knap i Beo4 displayet giver kun adgang til at betjene en funktion, såfremt den pågældende funktion er indbygget i netop dit Bang & Olufsen produkt. Brug af Beo4 LIST knappen sammen med displayet Tryk på LIST gentagne gange eller hold den nede, indtil det ønskede stikord vises i displayet. Q Når du har fundet den rigtige knap derefter Tryk på GO for at aktivere O funktionen eller for at tænde for den ekstra kilde. Eller Tryk på de relevante knapper for at aktivere funktionen, f.eks. ss tt eller Tryk på EXIT for at vende tilbage til den oprindelige kilde. Tryk på en kildeknap, f.eks. TV for at vende tilbage til betjening af tv et. S Eller A Bemærk venligst Ikke alle Bang & Olufsen produkter (f.eks. ikke alle tv-apparater) indeholder de samme funktioner. Det er derfor, Beo4 displayet er opstillet specielt, så det asser til netop Deres Bang & Olufsen system(er).

9 10 T I L P A S N I N G A F B E O 4 Opstilling og udvidelse af Beo4 Beo4 fjernbetjeningen er designet til at passe bedst muligt til dit Bang & Olufsen system. Som oftest er de relevante knapper allerede til rådighed i Beo4 displayet, men du kan dog alligevel tilpasse din Beo4, så den passer til netop dine krav eller produkter. Du kan indstille Beo4, således at kun de knapper, der er relevante for dinbetjening, bliver omfattet. Du kan fjerne en knap eller tilføje en knap, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også ændre den rækkefølge, som de ekstra knapper vises i, når du trykker på LIST. Hvis du vil tilføje, flytte eller fjerne ekstra knapper, skal du aktivere opstillingsfunktionen i Beo4 og finde knappen ADD? (for at tilføje en knap), MOVE? (for at ændre rækkefølgen af knapperne), eller REMOVE? (for at fjerne en knap). *Bemærk venligst Hvis du vil finde ud af, hvad de forskellige ekstra Beo4 knapper eller opstillingsfunktioner medfører, skal du slå op i Beo4 leksikonet bag i denne vejledning for at få flere oplysninger og mere vejledning. LIST Beo4 indstillingsfunktionen består af en række forskellige funktioner. De første tre knapper eller funktioner handler om, hvordan du tilpasser Beo4 ved at tilføje, flytte eller fjerne enkelte ekstra knapper, der benyttes til at udføre funktioner i det daglige. De øvrige indstillingsfunktioner handler om de produkter, din Beo4 betjener*.

10 11 Tilføjelse af en ekstra knap til Beo4 Sådan tilføjes ekstra knapper Tryk på og hold Stand-by knappen nede. GO 3 Du kan føje ekstra knapper til Beo4, som derefter kan bruges til at udføre funktioner i det daglige. Hvis du tilføjer en knap, kan du vælge at placere den nye knap et tilfældigt sted, på dets forudindstillede plads eller øverst*. Når den rette knap vises, skal du tilføje knappen og vælge, hvor den skal placeres. Næste gang du trykker på LIST på Beo4, vil den nye knap blive vist i displayet. *Bemærk: Den knap, du tilføjer, vil kun blive placeret øverst på listen, hvis du allerede har tilføjet en anden knap og placeret den et bestemt sted, eller hvis du har brugt flyttefaciliteten i Beo4 indstillingsfunktionen. Tryk på LIST for at få adgang til den specielle Beo4 indstillingsfunktion. Slip nu begge knapper V derefter t ADD? vises i displayet derefter Tryk på GO for at fremkalde listen O over knapper, som du skal vælge fra. Den første knap vises i displayet, som blinker derefter Tryk på LIST, indtil det stikord, De vil Q tilføje, vises. Eller tryk på en af betjeningsknapperne, eller ss tt, for at bladre frem eller tilbage på listen over alle ekstra knapper derefter Tryk på GO for at tilføje knappen O og placere den på dens forudindstillede placering eller som den første knap på listen over ekstra knapper. Eller Tryk på en taltast, f.eks. 3, for at 3 indsætte den tilføjede knap på et bestemt sted på listen over ekstra knapper. Når ADDED vises i displayet, er knappen blevet tilføjet, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen

11 12 > Tilpasning af Beo4 Ændring af rækkefølgen på ekstra Beo4 knapper Sådan flyttes ekstra knapper V Tryk på og hold Stand-by knappen nede. t Tryk på LIST for at få adgang til Beo4 indstillingsfunktionen. Slip nu begge knapper ADD? vises i displayet derefter q Tryk på LIST, indtil MOVE? vises. O derefter q Tryk på GO for at fremkalde Beo4 listen over ekstra knapper. Den første knap vises i displayet Tryk på LIST, indtil den knap, der skal flyttes, vises. Eller tryk på en af betjeningsknapperne, eller ss tt for at bladre frem eller tilbage på listen over ekstra knapper derefter O Tryk på GO for at flytte og placere den som den første knap på listen over ekstra knapper Eller 3 Tryk på en taltast, f.eks. 3, for at indsætte den knap, du flytter, på et bestemt sted på listen over ekstra knapper. Når MOVED vises i displayet, er knappen blevet flyttet, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen GO 3 Du kan ændre rækkefølgen på listen over ekstra knapper, som du selv har tilføjet og dem, som allerede var der, da du trykkede på LIST. Hvis du tilføjer en knap, kan du vælge, hvor den nye knap skal placeres øverst, så den altid vises som den første ekstra knap, eller et sted mellem de andre knapper. Bemærk: Hvis du skal flytte mere end en knap på Beo4 listen over ekstra knapper, f.eks. FORMAT og STAND, skal du sørge for, at due flytter FORMAT først og bagefter STAND, hvis du vil have STAND vist som din første ekstra knap, når du trykker på LIST.

12 13 Fjernelse af en ekstra Beo4 knap Du kan fjerne enhver ekstra knap, der findes, når du trykker på LIST. Næste gang du betjener dit Bang & Olufsen produkt, vil den knap, du har fjernet, ikke længere blive vist i displayet. Hvis du fjerner en ekstra knap er det ikke ensbetydende med, at den er helt slettet fra Beo4. Du kan altid tilføje knappen igen via ADD? i Beo4 indstillingsfunktionen. Bemærk: Nogle ekstra knapper kan ikke fjernes. De knapper, der vises, når du tilføjer V.SETUP eller A.SETUP, f.eks. BASS og TREBLE, kan ikke fjernes, fordi de hører til denne hoved-knap. Hvis du vil fjerne dem, skal du fjerne V.SETUP eller A.SETUP. Sådan fjernes ekstra knapper Tryk på og hold Stand-by knappen nede. Tryk derefter på LIST for at få adgang til den specielle Beo4 indstillingsfunktion. Slip nu begge knapper ADD? vises på i displayet Tryk på LIST, indtil REMOVE? vises. V t Q Den første knap på Beo4 listen over alle tilgængelige ekstra knapper vises i displayet Tryk på LIST, indtil den knap, der skal fjernes, vises. Q Eller tryk på en af betjeningsknapperne, eller ss tt for at bladre frem eller tilbage på listen over ekstra knapper Tryk på GO for at fjerne den knap, du har valgt. O Når REMOVED vises på displayet, er knappen blevet fjernet, og du forlader automatisk Beo4 indstillingsfunktionen

13 14 V E D L I G E H O L D E L S E A F B E O 4 Rengøring af Beo4 Fjernbetjeningen Beo4 kan tørres af med en blød, fnugfri klud, der er dyppet i vand og vredet hårdt op. Udskiftning af batterier Når stikordet BATTERY vises i Beo4 displayet, er det tid at udskifte batterierne i fjernbetjeningen. Beo4 bruger tre batterier (placeret under dækslet på bagsiden). Vi anbefaler, at du kun anvender 1,5 volt (størrelse AAA) Alkaline batterier. Anbring batterierne som vist på illustrationen på denne side Når du har udskiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil displayet viser TV. Dette er tegn på, at fjernbetjeningen Beo4 nu igen er klar til brug. Bemærk: Vi anbefaler, at du holder batterierne nede med en finger, indtil dækslet er sat på plads. 2 De tre batterier i Beo4 er placeret under dækslet på bagsiden

14 15

15 16 B E O 4 L E K S I K O N A ADD? En funktion, der vises i Beo4 indstillingsfunktionen. Med funktionen kan du føje ekstra knapper for funktioner eller kilder til Beo4 displayet. Vælg Beo4 indstillingsfunktionen, og hent ADD?, tryk på GO, hvorefter du kan blade gennem de knapper, du kan tilføje tryk på GO for at tilføje den knap, der vises i displayet, som ekstra knap på listen over alle ekstra knapper, der fremkaldes, når du trykker på LIST eller tryk f.eks. på. 3 for at placere det som nummer 3 på denne liste. AUDIO? Bruges til at vælge en musikproduktopstilling til Beo4. Du kan vælge mellem produktopstillingerne BS9000 og BASIC. AV Angiver, at musik/videofunktionen er aktiveret, f.eks. i forbindelse med overførsel af tv-lyd til de højttalere, der er tilsluttet et musiksystem eller omvendt. Dette gælder kun, hvis dit video- og musiksystem er forbundet med hinanden. AVANT Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoVision Avant. AVANTUS Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for USversionen af BeoVision. AV5 Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoCenter AV5. AV9000 Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der gælder for BeoSystem AV9000. A.OPT (opstilling for musiksystemer) Til programmering af en systemopstilling for musiksystemer. For yderligere oplysninger se OPTION? A.SETUP (opstilling til musiksystemer) Giver adgang til en liste over ekstra knapper, der er påkrævede til lydjustering af visse Bang & Olufsen musiksystemer. A.SETUP skal tilføjes for at få vist følgende stikord til lydjustering: BASS Giver adgang til justering af basniveauet i et musiksystem. TREBLE Giver adgang til justering af diskantniveauet i et musiksystem. LOUDNSS (loudness) Giver adgang til aktivering og deaktiveringaf loudness. For yderligere oplysninger se LOUDNSS. S.STORE (fastindstilling) Giver adgang til lagring af lydindstillinger. For yderligere oplysninger se S.STORE. A.TAPE (kassettebåndoptager)> Vises i displayet, når du trykker på knappen A TAPE på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4,udføres på din Bang & Olufsen kassettebåndoptager. A.TAPE2 (kassettebåndoptager nr. 2) Bruges til at tænde kassettebåndoptager nr. 2, hvis en sådan er tilsluttet dit Bang & Olufsen musiksystem. A.AUX (ekstra musikkilde) Bruges til at tænde for ekstra udstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen musiksystem. B BASIC Angiver Beo4 musikproduktopstillingen til alle Bang & Olufsen musiksystemer undtagen BeoSound 9000 BASS Justerer basniveauet i visse Bang & Olufsen systemer. Hvis du vil have adgang til BASS, skal du enten tilføje A.SETUP eller V.SETUP. Hvis du vil lagre lydindstillinger, skal du se under S.STORE (fastindstilling) for at få yderligere oplysninger. BATTERY Angiver, at batterierne i Beo4 fjernbetjening skal skiftes. BC1 Angiver en dedikeret Beo4 videoproduktopstilling. Til brug i fremtiden. BV1 Angiver en dedikeret Beo4 videoproduktopstilling. Til brug i fremtiden. BS9000 Angiver den Beo4 musikproduktopstilling, der gælder for BeoSound C CAMCORD (Camcorder) Bruges til at vælge Camcorder-tilslutningen på et Bang & Olufsen videosystem.

16 O V E R E K S T R A S T I K O R D 17 CD (CD-afspiller) Vises i displayet, når du trykker på knappen CD på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på dit Bang & Olufsen CDafspiller. CD2 (CD-afspiller nr. 2) Bruges til at tænde for CD-afspiller nr. 2 på nogle Bang & Olufsen musiksystemer. CDV (CD-videoafspiller) Bruges til at tænde for en CD-videoafspiller, som er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. CLEAR Bruges til at slette programnumre på nyere Bang & Olufsen fjernsyn. Hvis du vil have adgang til CLEAR, skal V.SETUP først tilføjes. CLOCK Bruges til at få vist klokkeslættet på nogle Bang & Olufsen produkter. For yderligere oplysninger se den relevante brugervejledning.. CONFIG? Gør det muligt at programmere en dedikeret produktopstilling for Beo4. De kan vælge produktopstillinger til video- og musikprodukter. COUNTER (tællerposition) Gør det muligt at finde en bestemt tællerposition på et videobånd. Tryk på LIST gentagne gang for at fremkalde COUNTER, og indtast så den ønskede tællerposition ved hjælp af taltasterne. D DOORCAM (overvågningskamera) Bruges i forbindelse med specielle Bang & Olufsen programmer. DVD (DVD-disk) Vises i displayet, når du trykker på knappen DVD på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din DVD-afspiller. E EDIT Bruges til afspilning af en forprogrammeret afspilningssekvens af musiknumre fra en CD på BeoSound F FORMAT (billedformat) Til optimering af billedformatet i et Bang & Olufsen bredformat videosystem. For yderligere oplysninger se den relevante brugervejledning. I INDEX (indeksside på tekst-tv) Henter indekssiden til tekst-tv (s.100). Tilføj INDEX til Beo4 listen over funktioner. Få adgang til tekst-tv ved at trykke på TEXT, og derefter trykke LIST gentagne gange for at fremkalde INDEX, og tryk på GO for at udføre funktionen. L LAMP (lampested) Bruges til at tænde en bestemt lampe i din lysopstilling kræver installation af en Bang & Olufsen lysstyringsenhed. Tryk på LIST gentagne gange for at fremkalde LAMP, tilføj stikordet, hvis det ikke allerede er tilgængeligt, og indtast så det ønskede nummer på en lampe (1 9). LARGE (forstørrelse af en tekst-tv-side) Bruges på nogle Bang & Olufsen fjernsyn for at forstørre den tekst-tv-side, De er ved at læse. Vælg tekst-tv, og tryk derefter gentagne gangen på LIST for at fremkalde LARGE, og tryk på GO for at forstørre en del af siden. Tryk på GO for at forstørre den anden halvdel af siden, og tryk på GO for at vende tilbage til normal sidestørrelse i tekst-tv. LIGHT (lyskontrol) Vises i displayet, når De trykker på knappen LIGHT på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din Bang & Olufsen lyskontrol(ler). LINK Skal bruges, hvor der normalt er angivet brug af knappen LINKLINK skal føjes til Deres Beo4 for at opnå følgende: 1. Hvis det er ønskeligt, at en dekoder i hovedrummet kan nås fra et videolinkrum, fremkald f.eks. LINK i Beo4 displayet, og tryk så på TV for at udføre handlingen. 2. Hvis den samme kilde er tilgængelig i

17 18 >Beo4 leksikon over ekstra stikord både link- og hovedrum, f.eks. hvis det er ønskeligt med adgang i linkrummet til en videobåndoptager (VTR) i hovedrummet i stedet for den VTR, der findes i linkrummet, fremkald LINK i Beo4 displayet, og tryk så på V TAPE for at udføre handlingen. 3. Hvis et linkrumprodukt, f.eks. BeoLab 3500, er placeret i det samme rum som et hovedrumprodukt, f.eks. Avant og Ouverture. (Valgmulighed 4) 4. Til kompatibilitetsopstillinger, hvor f.eks. et ekstra sæt højttalere er placeret i et linkrum sammen med et tv, eller, hvor f.eks. et X-tra TV kit er placeret i et linkrum sammen med et gammelt Bang & Olufsen tv, f.eks. et LX2802 tv. Hvis du skal aktivere en linkopstilling, fremkald LINK på Beo4, og tryk derefter på den relevante kildeknap (TV, RADIO, CD, A TAPE, V TAPE). L-PHONO (LINK pladespiller) Bruges til at vælge LINK og derefter PHONO. L-V.TP2 (LINK videobåndoptager nr. 2) Bruges til at vælge LINK og derefter V.TAPE2. LINK-AV (LINK musik/videofunktioner) Bruges til få stereolyd fra Deres Bang & Olufsen hovedvideosystem i et linkrum med endnu en videokilde, sædvanligvis tv. Funktionen er nyttig, hvis der er sluttet en tv-dekoder til hovedvideosystemet. Føj den til Beo4 listen over funktioner, tryk på LIST for at fremkalde LINK-AV, og tryk derefter på TV for at udføre handlingen. L.OPT (LINK option) Til programmering af en systemopstilling for linkrumprodukter. Brug L.OPT til at programmere en linkopstilling. For yderligere oplysninger se OPTION?. LOUDNSS (Loudness) Bruges til at aktivere/ deaktivere loudness-funktionen i nogle Bang & Olufsen systemer. LOUDNSS er kun tilgængelig, hvis A.SETUP eller V.SETUP er blevet tilføjet. Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres formindskede følsomhed over for bas- og diskantniveauer, når De lytter til musik med lav lydstyrke. Tryk på LIST for at fremkalde LOUDNSS, og tryk så på GO gentagne gange for at aktivere eller deaktivere loudness. Hvis du vil lagre dine indstillinger, skal du se under S.STORE (Sound Store) for at få yderligere oplysninger. M MIX ( MIX-funktion på tekst-tv) Bruges på visse Bang & Olufsen fjernsyn til at lægge tekst-tvsiden ind over fjernsynsbilledet. Få adgang tiltekst-tv, tryk på LIST gentagne gange for at fremkalde MIX, og tryk på GO. MOVE? En funktion, der vises i Beo4 opstillingsfunktionen. Gør det muligt at ændre rækkefølgen for de ekstra stikord i Beo4 displayet. Vælg Beo4 opstillingsfunktionen, og hent MOVE?, tryk på GO, hvorefter De kan bladre gennem de stikord, De kan flytte tryk på GO for at flytte det stikord, der vises, som det første stikord på listen over alle stikord, når De trykker på LIST eller tryk på f.eks. 3 for at placere det som nummer 3 på denne liste. MX Angiver den Beo4 videoproduktopstilling, der er dedikeret til BeoVision MX. MX produktopstillingen skal også bruges til ældre versioner af BeoVision MX fjernsyn og andre ældre Bang & Olufsen videosystemer. For at kunne tune og forudindstille sådanne systemer, skal V.SETUP være tilføjet. N NONE Angiver Beo4 videoproduktopstillingen NONE. Bruges, hvis De kun vil programmere en Beo4 med en musikproduktopstilling uden at inkludere nogen videofunktioner. O OPTION? (optionsprogrammering) Vises, når De vælger den specielle Beo4 opstillingsfunktion (Tryk på Standby og LIST, og tryk derefter gentagne gange på LIST). Gør det muligt at forudprogrammere en Bang & Olufsen systemopstilling. Tryk på GO, og derefter LIST for at få vist den type forud-

18 19 programmering, De ønsker at foretage: V.OPT (opstilling for videosystemer) A.OPT (opstilling for musiksystemer) L.OPT (opstilling for BeoLink produkter) Når den rigtige opstilling vises, skal De indtaste det relevante nummer for opstillingen. P PAGE (vælg en side på tekst-tv) Bruges til at vælge tekst-tv-sider på nogle Bang & Olufsen fjernsyn (hvor der normalt kræves et tryk på GO TO for at få adgang). Indtast det sidenummer, De ønsker, eller tryk på eller PC Vælg PC, hvis De vil bruge Beo4 til at justere lyden fra en pc, der er sluttet til Deres Bang & Olufsen BeoLink system. PHONO (pladespiller) Bruges til at tænde for en Bang & Olufsen pladespiller. Tryk på GO for at udføre handlingen. Mens PHONO vises i displayet, og pladen spiller, kan De trykke på eller for at gå trinvist gennem musikken; og De kan trykke på STOP og GO for at lave en pause og genoptage afspilningen. PICTURE Bruges til at udføre de forskellige funktioner, der er relateret til PICTURE knappen på nyere Bang & Olufsen fjernbetjeninger. På ældre videosystemer kan den være beregnet til at udføre funktioner som drejning af motordrejesokkel, billede-i-billede samt billedjustering. For at få adgang til PICTURE, skal V.SETUP være tilføjet. P-IN-P (billede-i-billede) Til betjening af funktionen billede-i-billede på visse Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk, for eksempel, på knappen TV for at kalde tv-programmet frem i det lille billede. Bemærk: Mens P-IN-P vises i displayet, kan De flytte det lille billede rundt på fjernsynsskærmen ved at trykke på de fire farvede knapper. R RADIO Vises i displayet, når De trykker på knappen RADIO på Beo4. De betjeninger, De herefter foretager med Beo4, udføres på Deres Bang & Oluf sen radio. RANDOM (afspilning i tilfældig rækkefølge) Bruges til at koble funktionen Random Play til i nyere Bang & Olufsen CD-afspillere. Fremkald RANDOM i displayet, og tryk på GO for at udføre handlingen. RECORD2 (optagelse på kassette-/ videobåndoptager nr. 2 (A.TAPE2 eller V.TAPE2)) Burde tilføjes, hvis De tilslutter en videobåndoptager nr. 2 til Deres videosystem. Starter en optagelse på en Bang & Olufsen kassette- eller videobåndoptager nr. 2. Tryk på GO to gange for at starte optagelsen. REMOVE? Vises, når De har valgt den specielle Beo4 opstillingsfunktion. Gør det muligt at fjerne ekstra stikord fra Beo4 displayet. Vælg Beo4 opstillingsfunktion, og fremkald REMOVE? i displayet, tryk på GO, og start med at fremkalde stikord. Tryk på GO for at fjerne det stikord, der vises. REPEAT (gentaget afspilning) Bruges til at aktivere funktionen Repeat (gentaget afspilning) på nyere Bang & Olufsen CDafspillere. Fremkald REPEAT i displayet, og tryk på GO for at udføre handlingen. RESET Bruges til nulstille justeringer af billede og lyd til deres oprindelige indstillingsniveau. Tryk på GO for at udføre handlingen. RETURN (retur til starten af en optagelse) Bruges til at aktivere funktionen Return på visse Bang & Olufsen båndoptagere. Tryk på GO for at vende tilbage, til hvor optagelsen startede. REVEAL (afdække en skjult tekst på tekst-tv) Bruges til at afdække skjulte tekst-tv informationer på Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk på GO for at udføre handlingen.

19 20 >Beo4 leksikon over ekstra stikord S SAT (satellit-tv) Vises i displayet, når De trykker på knappen SAT på Beo4. De betjeninger, De herefter foretager med Beo4, udføres på Deres Bang & Olufsen satellit-tvprogramnumre. SELECT Bruges til at programmere en sekvens af cd er til afspilning på BeoSound SETUP Til opstilling af lyskontrollen LC 2. SHIFT Til betjening af visse funktioner, der er relateret til betjeningen af opstillingsbokseni et linkrum. Visse andre funktioner kan også kræve, at SHIFT vises først. SP.DEMO (højttaler demo) Bruges til at foretage en højttalerdemonstration på det pågældende system. Tryk på GO for at udføre handlingen. SOUND (mono/stereo musik/tale) Bruges til at skifte mellem forskellige lydtyper (mono/ stereo/tale), der aktuelt findes i et radio-, tv-, eller satellitprogram eller til at skifte mellem lydsporene på et videobånd. Tryk gentagne gange på GO for at udføre handlingen. SPEAKER (højttalere) Bruges til at vælge det antal højttalere, De ønsker i en Bang & Olufsen Surround Sound opstilling. Tryk på 1 5 for at udføre handlingen. Mens SPEAKER vises i displayet, justerer et tryk på,, ss eller tt højttalerbalancen. S.STORE (fastindstilling) Bruges til at lagre opstillingerne for lydindstillinger. S.STORE er kun tilgængelig, hvis V.SETUP eller A.SETUP er blevet tilføjet. STAND bruges til at dreje visse Bang & Olufsen videosystemer på motordrejesoklen. Tryk på ss or tt for at udføre handlingen, eller indtast en forudindstillet position. STORE Bruges til at lagre tv-programmer/billedjusteringer (se V.SETUP) og foretrukne teksttv-sider (hukommelsessider). Bruges også til at lagre Bang & Olufsen lysopstillinger (se LIGHT). For at gøre det skal De trykke på GO, indtaste detrelevante nummer, og derefter trykke på GO igen. SUBCODE (kode for underside på tekst-tv) Til betjening af funktionen, der giver adgang til en ekstra side på tekst-tv på visse Bang & Olufsen fjernsyn. T TEXT (tekst-tv) Vises i displayet, når De trykker på knappen TEXT på Beo4. De betjeninger, De herefter foretager på Beo4, bliver rettet mod tekst-tv funktionen (hvis der er en) på det tvprogram, De ser på. TRACK Bruges til at vælge bestemte musiknumre på en CD på BeoSound TRACKNG (sporing) Til at regulere sporingen på det videobånd, De ser på. TREBLE Justerer diskantniveauet på visse Bang & Olufsen systemer. TREBLE er kun tilgængelig, hvis A.SETUP eller V.SETUP er blevet tilføjet. Tryk på eller for at lave de nødvendige justeringer. Se under S.STORE (fastindstilling), hvis De ønsker at lagre Deres indstillinger. TUNE (indstilling af en station) Bruges til at vælge stationer på visse Bang & Olufsen fjernsyn. TUNE er kun tilgængelig, hvis V.SETUP er blevet tilføjet. TURN Bruges til at vende båndet på visse Bang & Olufsen kassettebåndoptagere dvs. til at afspille den anden side. På visse Bang & Olufsen videobåndoptagere bruges TURN også til, i tilstanden optagelsespause, at vælge camcorder som kilde. Tryk på GO for at udføre handlingen. TV Vises i displayet, når De trykker på knappen TV på Beo4. De betjeninger, De herefter foretager med Beo4, udføres på Deres Bang & Olufsen fjernsyn.

20 21 U UPDATE (opdatering af tekst-tv-side) Bruges til at betjene opdateringsfunktionen på teksttv på Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk på GO for at udføre handlingen. Gentag betjeningen for at få vist tekst-tv-siden, når den er blevet opdateret. V VIDEO? Bruges til at vælge en dedikeret videoproduktopstilling for Beo4. De kan vælge imellem produktopstillingerne AVANT, AVANTUS, AV9000, MX, BV1, AV5, BC1 og NONE. V.AUX (ekstern videokilde) Bruges til at tænde ekstra videoudstyr, der er tilsluttet Deres Bang & Olufsen videosystem. Tryk på GO for at udføre handlingen. V.OPT (videofunktion) Til programmering af en systemopstilling for videosystemer. For yderligere oplysninger se OPTION?. V.SETUP (opstilling for videosystemer) Giver adgang til en liste med ekstra stikord, der er nødvendige til opstilling af visse Bang & Olufsen videoprodukter: TUNE bruges til at stille ind på tv-stationer. For yderligere oplysninger setune. PICTURE Bruges til billedjustering. For yderligere oplysninger sepicture. STORE Bruges til at lagre en indstilling eller en forudindstillet værdi. For yderligere oplysninger se STORE. CLEAR (slette programmer) Bruges til at slette programnumre. For yderligere oplysninger se CLEAR. BASS Lydjustering af bassen. For yderligere oplysninger se BASS. TREBLE Lydjustering af diskanten. For yderligere oplysninger se TREBLE. LOUDNSS (loudness) Lydjustering aktiverer og deaktiverer loudness funktionen. For yderligere oplysninger seloudnss. S.STORE (fastindstilling) Bruges til lagring af lydindstillinger. For yderligere oplysninger se S.STORE. V.TAPE (VIDEO TAPE) (videobåndoptager)> Vises i displayet, når De trykker på knappen V TAPE på Beo4. De betjeninger, De herefter foretager med Beo4, udføres på Deres Bang & Olufsen videobåndoptager. V.TAPE2 (videobåndoptager nr. 2) Bruges til at tænde for videobåndoptager nr. 2, hvis der er sluttet en sådan til Deres Bang & Olufsen videosystem. Tryk på GO for at udføre handlingen.

21 22 Købsdato Kontaktperson Forhandler Telefon Adresse Beo4 fjernbetjeningens serienummer Kære Bruger! Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt. Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for vores bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre. På forhånd tak! Skrivvenligst til: Customer information Bang & Olufsen a/s 7600 Struer Danmark Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

22 23

23 24

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Beo4. Leksikon over ekstra knapper

Beo4. Leksikon over ekstra knapper Beo4 Leksikon over ekstra knapper 2 BEMÆRK! Knapper, som er mærket med *, gælder kun for tidligere versioner af Beo4 fjernbetjeningen. A A.AUX (ekstern musikkilde) Bruges til at tænde for ekstra udstyr,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere