Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet"

Transkript

1 Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Tid : Onsdag 24. marts kl , mødet sluttede Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Katinka Svale, Connie Boier Christensen Tilstede fra Odense AndelsBoligforening: Dorte Laursen Niels Rasmussen,, Kjeld U. Sørensen, John Strauss Jensen, 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt 2. Inspektørens beretning El-Fyn leverer el-skabe til alle opgange, KS kontakter firmaet og sætter processen i gang. Der er taget hånd om biler der er parkeret uden nummerplade, de er fjernet eller bliver fjernet. Indbrud i frisørsalonen natten til 24/3-10, røveri ved bageren omkring kl Ansøgning om skilt ved butikstorvet: afdelingsbestyrelsen siger ja, men vil deltage i udformning og placering af skiltet, ligeledes pålægges vedligeholdelse ejerne (de butikker der køber skiltet). 3. Varmemesterens beretning Garage har været udsat for hærværk, portene er ødelagt varmemester ordner. Peter fra teknisk skole er i praktik i afd. 04. Lene (rengøring) ønsker at gå ned i tid, hun vil fremover være i afdelingen 30 timer om ugen. Lene arbejder alle hverdage fra kl , rengøring af beboerhuset ændres fra fredag til mandag. Herunder en snak om, der er rigtig meget tøj som efterlades i vaskeriet + fodtøj på trappeopgange et punkt der drøftes på næste møde i afdelingsbestyrelsen. 4. Projekternes status Sundhedsprojektet en tillægsbevilling til eksisterende helhedsindsats: vi har fået midler fra Landsbyggefonden. Vi laver en Naboskabsundersøgelse i boligområdet starter i april, her uddeles spørgeskemaer til alle beboere. Undersøgelsen skal give en pejling på, hvordan beboerne trives i boligområdet vi måler nu og vi måler igen i år 2012 for at få et billede af, om helhedsindsatsen og aktiviteterne øger trivslen og tilfredsheden i området. 5. Bestyrelsens beretning Der ryges i kælderen i nogle opgange det indskærpes, at rygning er forbudt i opgange og kælder. Nogle paraboler er placeret uhensigtsmæssigt KS kontakter beboerne. Legeplads

2 Enighed om, at legepladsen skal være fremtidssikret og der reserveres en reserve til teknologiske legeredskaber vi indgår i projektet med folkeskole, Robocluster der søges midler ved forstadspuljen. KS kontakter Kompan og Trine som kommer med et tilbud til omkring kr. incl. boldbane.. Teleslynge Der siges nej til teleslynge i beboerhuset det er for dyrt i forhold til behovet. Vaskeri KS har indhentet forskellige tilbud - der er flere produkter der kan være et godt alternativ til de eksisterende maskiner og betalingssystem. KS laver aftale med Nortec/ Vejle om, at Formand og Varmemester kommer på studietur. Nye regler omkring gennemsigtighed af bestyrelsens arbejde hvordan informerer vi? Referater offentliggøres på hjemmeside, i skab v/vaskekælder og vinduet v/varmemester Ny renoverede lejligheder skabe og hvem bestemmer højder og lignende detaljer? Bestyrelsen skal udarbejde et forslag som herefter behandles på et beboermøde. Husorden alle har fået kopi og bedes gøre sine notater til mødet. Udsættes til næste møde. 6. Eventuelt Der skal 3 nye termokande til te i beboerhuset varmester ordner. Påskeløkke-foreningen har fået bevilliget 3000kr. pengene overføres til foreningen. Afdelingsbestyrelsen ønsker et tilbud på skabe mv. i mellemgangen i beboerhuset, ligeledes ønskes et tilbud på nye låger på køkkenskabe! Ref. Dorte Laursen

3 Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Tid : Onsdag 20. maj kl , mødet sluttede Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Niels Rasmussen (NR), Kim Bondtofte(KB) Tilstede fra Odense AndelsBoligforening: Kjeld U. Sørensen(KS), Dorte Laursen(DL) 1. Godkendelse af sidste referat Intet referat til godkendelse 2. Inspektørens beretning Ingen beretning 3. Varmemesterens beretning Ingen beretning 4. Projekternes status Ingen beretning 5. Bestyrelsens beretning Fugtskader Fugtskader blev diskuteret Der blev aftalt at der opsættes to affugter i Skjalm Hvidesvej Nr 6 st. th. og 1 th. - eventuel køb af endnu en affugter KS og JS aftaler dette. Legeplads Det blev besluttet at accepterer Kompans tilbud af den 3. Maj 2010 tilbuds nr. DKQ med følgende ændringer: Fravælg: Peak Sparer Kr excl moms Fitnes redskab 3 stk. i stedet for 4 stk. DL angiver de 3 stk. ved navns benævnelse til KS. Sparer Kr KS forsøger at få vally ball net og stænger med til prisen ellers købes de. 6. Eventuelt Intet under dette punkt. Ref.

4 Tid : Onsdag den 2. juni kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Connie Boier Christensen(CBC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referat godkendt Inspektørens beretning Bestyrelsen godkendte skilte for butikstorvet il opsætning Risingsvej/Påskeløkke vej mod at butikkerne selv betaler opsætning og produktion. Der søges Odense kommune om tilladelse til opsætning af skilt. Vinduerne hos Pizza Uno skal males enten betaler afdelingen eller pizza Uno selv Der undersøges hvad der står i Pizza Unos lejekontrakt. Tilbud lyder på kr inkl. Moms Bestyrelsen har godkendt pris hvis det er den der skal betale. Tilbud fra Kompan på legeplads er endt på kr inkl. Moms Der bliver lagt gummi under legeredskaber i græs således at det er mest hensigtsmæssig for ejendomsfunktionærerne. Der er søgt om byggetilladelse. Kloak ved nr. 2 Skjalm Hvidesvej bliver lavet færdig nu sagen fortsætter med forsikringsselskabet. Varmemesterens beretning Angående Femkanten 15 1 sal th. badeværelset renoveres og JSJ ønskede dato for levering af badeværelsesmiljøet. KS undersøger sagen JSJ er på kursus i uge 23 JSJ starter ferie i uge 28 Erik praktikanten er ansat i 9 uger som afløser. JSJ ønsker fremover referater fra afdelingsbestyrelses møderne ønskes via mail da printning af kopi til ophængning bliver lettere. Glas til hoveddørene er bestil og der er 10 stk. på lager købt over hærværks kontoen. Projekternes status Status og indsats fra de opsøgende medarbejder tages op på mødet mandag den 7. juni af DL Synligheden af politi i området er blevet større. Naboskabs undersøgelsen er blevet i gang sat og alle beboer er blevet besøgt. Svar procenter er desværre meget lav (10 15 %) DL taler med Odense Kommune om sagen. Alle aktiviteter og information omkring projekterne er blevet synlig gjort ved ophæng af informationer i trappe opgangene samt ved ny opslags kasse på beboer huset. Der arrangeres BAZAR DAG lørdag den 12. juni i beboerhuset.

5 Mandag den 21. juni kommer der besøg fra Odense Kommune Stina Willumsen, Anker Boye og Peter Rabeck for at se alle aktørerne i huset. Beskæftigelses projektet kører langsomt for tiden det er svært at få deltagere grundet visitationsreglerne. Der er fra flere sider blevet klaget over rengøringen. OAB har givet tilsagn omkring rengøring men denne er stille og roligt blevet erstattet af en let kontrol sammen med opfyldning af diverse papirholdere og lignende. Rengøringen skal tilbage bringes. KB taler med Jesper om sagen og underretter KS om forløbet. Det er aktuelt med skabe i mellemgangen grundet plads til rengørings artikler. Bestyrelsens beretning Vaskeriet er ved at blive malet forventes færdigt den 4. juni Vaske udvalget har set på forskellige maskiner og har valgt Nyborg vaskemaskiner. Bestyrelsen har godkendt køb af 4 maskiner af typen W475H 8 kg valget på 4 store maskiner blev taget med baggrund i de mange der selv har maskiner i lejligheden hvorved man godt kunne reducerer antal maskiner fra 5 til 4 og samtidig hæve volumen fra 7 til 8 kg. Pris kr inkl. moms Maskinerne forventes opsat den 21. juni og der bliver instruktion onsdag den 23. juni i vaskekælderen. JSJ står for instruktion af maskinerne samt omkodning af nøgler til nyt system. JSJ tager selv aktion over for Nyborg vaskemaskiner omkring introduktion samt information til lejerne om udskiftning af maskiner og instruktion. Ramadan forventes at starte den 11. August til den 10. september dette betyder at beboermødet som er aftalt til den 24. August vil forventes at lide under manglende deltagelse fra beboer med anden religiøs baggrund end protestantismen. KS undersøger om mødet kan afholdes 8 dage efter ramadanens afslutning. Åbent hus arrangementet, i BL regi, forsøger vi at komme med i som deltager ansøgningsfrist er overskredet.

6 Tid : Onsdag den 11. august kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Katinka Snare (KS) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt ved oplæsning Inspektørens beretning KS har møder med ingeniør og tømmermester omkring isolering af væggene - der er problemer med vindueskarmene idet de nye ikke kan bære vægten efter udskiftning under vinduerne. Udskiftning af badeværelses vinduer taler KS med tømmerne om. Konto og er drifts kontoer og kan ikke bruges til anskaffelser. Varmemesterens beretning Problem med parabol der kan ses fra karnap KS har adresse og skriver. El skabe mangler udstansning til nøgler godkendelse af opsætning ikke givet. Projekternes status Projekterne er i beboerhuset fra kl til DL laver liste over aktør og om hvordan vi nemmest kan håndtere hverdagen i huset. Bestyrelsens beretning Legeplads Hele pladsen skulle være færdig inden den 31. august DL arrangerer indvielse med nogle kendte fodboldspillere og KS undersøger pris fra isfirma og rapporterer tilbage til DL. Arrangement finder sted 2. september om eftermiddagen. Projekt femkanten har spurgt om man må bruge området vest for beboerhus til terrasse godkendt. Spørgsmål omkring pigtråd hos købmandens baggård JS undersøger dette. KB godkendt til telefon penge kr for 2010 Der opsættes ny væg i mellemgangen i beboerhuset KS får tilbud. Kælder nedgang bag bager lukkes med gitter væg KS får tilbud. Plader i lysskakte i stedet for riste JS ordner dette. Affaldsspande hos købmand og pizza mand JS ordner dette. Væg mellem købmand og ejendom rives ned og der sås græs for passage. Jubilæums tur henlægges til ktober KB finder pris og arrangement.

7 Tid : Torsdag den 7. oktober kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Shama D. Cheema (SDC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Formand Niels Rasmussen bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og fortalte om det at arbejde i en bestyrelse. Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og tidlige aktiviteter blev gennemgået og en aktivitetsliste blev oprettet. Inspektørens beretning Tekniker rum er færdige fra VVS side den 14. oktober der forventes en indkøringsperiode på 3 måneder. Stigrør til forbrugsvand giver problemer. Isoleringsarbejdet af ydervægge er stoppet grundet tekniske problemer. Der tages prøver idet det har vist sig at det ikke er fugt der giver problemerne. Opstart igen den 6. oktober og en tidsplan vil blive udarbejdet. Tilbud på opførelse af en væg i beboerhuset blev godkendt og arbejdet går til CP Byg. Der ønskes imidlertid opsætning af en DB 60 væg hvilket medfører en prisstigning på ca. kr total entreprise ca. kr JSJ underretter maler om tapetsering og maling af væggen. Vaskemaskine afregningerne udsendes nu systemet bliver opgraderet til at kunne aflæses på skærm i vaskekælder. Bag bageren fældes den store bjergfyr hvis der fortsat bliver samlingssted i kælderskakt vil denne blive lukket med gitter. Budget opfølgning: Konto Art Tilbage til året Budget 115 Alm. Vedligeholdelse Planlagt vedligehold Istandsættelse fraflyt Varmemesterens beretning Der udarbejdes et brev til samtlige beboer angående: Nøgler fra kælderrum Affald i kælder efter håndværker besøg i kælderrum Isolering af vægge se inspektør afsnit. Der har igen været indbrud forskellige steder: Frisøren KONO Kælder i Påskeløkken 7 Projekternes status Ungdomsskolens udadvendte personale har talt med de unge i kvarteret dette har bl.a. medført at der er blevet ryddet op i kælderen i Påskeløkken 7. Ungdomsskolens arbejder på ændring af deres struktur herunder arbejdstiden for de udadvendte personaler grupper. Håndvask i KONO opsættes på Ungdomsskolens regning. Naboskabs undersøgelsen er færdig og der udarbejdes plakater med resultaterne. Kirsten Andersen er ansat i det sundhedsfaglige projekt velkommen til hende.

8 Projekt Femkanten er i fuld gang med mange deltagere. Byggetilladelse til SPIDER er kommet arbejdet starter i uge 43. Alle aktiviteter i beboer huset er aktive i efterårsferien Landsbyggefondens ønske om en evaluering er udført Dorte er til at tale med igen Bestyrelsens beretning Jubilæums tur til Odense ZOO den 30. oktober er godkendt i henhold til budgettet. Tysklands tur den 4. december er godkendt i henhold til budget. Tilbud på overvågning af kælder og butikstorvet er bestilt. Sølvmåge problemet ser KS og KB ved nærmeste lejlighed materiale er kommet fra Skov og natur styrelsen Fyn. Olie opsamling - i forhold til det nye påbud i husreglerne undersøger JSJ muligheden for opsamlingssted i afd. 11. Social engagerede butikker KB og DL taler om dette emne. Fremtidens møder skal holdes tirsdage mellem kl og Tilbud fra M entreprise angående sandkasse og petanque bane er modtaget KS indhenter kontrol tilbud.

9 Sted : Legeplads Tid : Torsdag den 17. november kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE) underrettes efterfølgende af KB Tilstede fra OAB : Mødets eneste punkt var gennemgang af legeplads med Mentreprise i forbindelse med legeplads. Fodboldbane: Den ene del af banen står tit under vand selv om der er lavet to faskiner. Løsningen på dette kan være at lave en faskine på selve legepladsen og lægge rør fra selve banen, koble dræn til eksisterende kloak under banen eller at trække græsset væk og lave en stor faskine under græsset. Løsningen blev at trække græsset væk og grave en faskine under banen - alle var i tvivl om hvor kloakken løb hen og om den kunne klare trykket hvorfor denne løsning blev fravalgt. Sandkasser: Med baggrund i tidlige besluttet ombygning af sandkasser budget kr gennemgik vi området og bestemte følgende: Der laves endnu en sandkasse - efter samme skabelon som de tidligere besluttede sandkasser på området ved påskeløkkevej hvorved alle decentrale legepladser er ens og giver mindre vedligeholdelse for service funktionærerne. Pris: Bygning af sandkasse inkl. moms Kr M P Firkløver, gul/orange, HDPE 1 Stk. Kr Der opsættes samtidig et Kompan bord som vi selv har på lager. KS bedes bestille M p Terrasser: I forbindelse med alle tre legepladser etableres terrasser på 3 X 4 meter. Pris: 3 Komplette terrasser Kr Konklusion: Samlet forøgelse af budget Kr Total forbrug Kr Grønt område ved legeplads: Vi har bedt om tilbud på en amfibium scene.

10 Sted : Legeplads Tid : Torsdag den 11. november kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE) underrettes efterfølgende af KB Tilstede fra OAB : Dorte Lauersen (DL) Mødets eneste punkt var gennemgang af tilbud fra Kompan i forbindelse med ny sandkasse. Bestyrelsen besluttede enstemmig at godkende nedenstående fra Kompans tilbud: Navn Type Pris Firkløver M128P Tik Tak M631p Smørblomst M95172P Hest Rød M172P Ovenstående er ekskl. moms og montage. Bestyrelsen ønsker montage foretaget af Mentreprise i forbindelse med udgravning til sandkasser og har budgetteret med Kr ekskl. Moms KS bestiller produkterne hos Kompan I forbindelse med sandkasserne er bestyrelsen blevet enige om at lave to sandkasser på den halve størrelse mellem Skjalm Hvidesvej 2 og 4 og bibeholde den planlagte plads mellem nr. 6 og Asser Rigsvej. Prisen vil være uændret. Opsætning af bænk omkring træ bortfalder der ønskes i stedet anlagt 3 terrasser og et lille amfiteater på skrå græsplæne mod Påskeløkkevej. Pris fremkommer.med de anførte ændringer vil legeplads og petange bane samt legetøj andrage kr inkl. moms og montage. Bestyrelsen indhenter tilbud på nye borde til terrasse ved legeplads idet vi bruger bordene på de ny anlagte terrasser.

11 Tid :Mandag den 1. november kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Tilstede fra OA B : Mødets eneste punkt var gennemgang af tilbud fra Håndværker Gården og fra M entreprise vedrørende bygning af ny sandkasse samt en petanque bane. Håndværkergården Kr M entreprise Kr Bestyrelsen besluttede enstemmig at godkende M entreprises tilbud og KB meddeler Håndværkergården at man takker for tilbuddet men ikke går brug af dette. KB indhentet tilbud hos Kompan på udstyr til sandkassen. Afdelingsbestyrelses referat afd. 04 Tid : Tirsdag den 7. december kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Shama D. Cheema (SDC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og tidlige aktiviteter blev gennemgået og en aktivitetsliste blev oprettet. Inspektørens beretning Efterisolering af vægge er opstartet igen og følger den nye plan. Der iværksættes arbejde med loftplaceret kollektiv udsugning i alle indvendige badeværelser arbejdet vil medføre udskæring i badeværelsesdøren for neutralisering af det opstående vacum. Arbejdet forventes afsluttet marts/april Vinduerne i udvendige badeværelser forventes udskiftet i februar/marts Vand- og varmerør udskiftes hurtigst muligt i Pizza Uno samt i damefrisør butik da disse er utætte. Sølvmåge problematikker fortsætter KS og KB er på sagen. Varmemesterens beretning Problemerne med kælderen Påskeløkkevej 7 forsøges afhjulpet med udgangspunkt i følgende: Bestyrelsen har over sommeren talt med flere af de unge om et værested/fristed hvor man kunne være sig selv. De unge opholder sig meget i kælderen og føler sig godt tilpas her. Bestyrelsen har indvilget i at der sammen med de unge, Ungdomsskolen og bestyrelsen opstartes en klub baseret på en 3 mdr. prøvetid. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med ungdomsklubben få men enkelte punkter der skal overholdes ellers bliver forsøget lukket. Der opsættes ny dør (pris ca. kr )til kælderen således at kun få af de unge har mulighed for at åbne til det nye klublokale. Projekternes status Eid fest var godt besøgt af ca. 100 beboer aftenen gik godt. Naboskabsundersøgelsen er færdig. Materiale og gennemgang afholdes på basis af invitation den 9. december.

12 Afd. 4 er kommet på statens getholiste. Kedeligt men kan vendes til noget positivt. Sparta bokseklub søger lokaler på Risingskolen via kommunen. Bestyrelsens beretning Påskeløkkeforeningen har fremsendt ansøgning om tilskud på Kr ,- som blev bevilget af bestyrelsen med tak for godt arbejde i Bestyrelsen bevilgede Kr , - til nye gardiner samt reoler i det nye opbevaringsrum. Afdelingens vinduer er i en dårlig forfatning og der opstartes med tilbudsgivning fra håndværkerer.

13 Tid : Tirsdag den 7. december kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Shama D. Cheema (SDC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og tidlige aktiviteter blev gennemgået og en aktivitetsliste blev oprettet. Inspektørens beretning Efterisolering af vægge er opstartet igen og følger den nye plan. Der iværksættes arbejde med loftplaceret kollektiv udsugning i alle indvendige badeværelser arbejdet vil medføre udskæring i badeværelsesdøren for neutralisering af det opstående vacum. Arbejdet forventes afsluttet marts/april Vinduerne i udvendige badeværelser forventes udskiftet i februar/marts Vand- og varmerør udskiftes hurtigst muligt i Pizza Uno samt i damefrisør butik da disse er utætte. Sølvmåge problematikker fortsætter KS og KB er på sagen. Varmemesterens beretning Problemerne med kælderen Påskeløkkevej 7 forsøges afhjulpet med udgangspunkt i følgende: Bestyrelsen har over sommeren talt med flere af de unge om et værested/fristed hvor man kunne være sig selv. De unge opholder sig meget i kælderen og føler sig godt tilpas her. Bestyrelsen har indvilget i at der sammen med de unge, Ungdomsskolen og bestyrelsen opstartes en klub baseret på en 3 mdr. prøvetid. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med ungdomsklubben få men enkelte punkter der skal overholdes ellers bliver forsøget lukket. Der opsættes ny dør (pris ca. kr )til kælderen således at kun få af de unge har mulighed for at åbne til det nye klublokale. Projekternes status Eid fest var godt besøgt af ca. 100 beboer aftenen gik godt. Naboskabsundersøgelsen er færdig. Materiale og gennemgang afholdes på basis af invitation den 9. december. Afd. 4 er kommet på statens getholiste. Kedeligt en kan vendes til noget positivt. Sparta bokseklub søger lokaler på Risingskolen via kommunen. Bestyrelsens beretning Påskeløkkeforeningen har fremsendt ansøgning om tilskud på Kr ,- som blev bevilget af bestyrelsen med tak for godt arbejde i Bestyrelsen bevilgede Kr , - til nye gardiner samt reoler i det nye opbevaringsrum. Afdelingens vinduer er i en dårlig forfatning og der opstartes med tilbudsgivning fra håndværkerer.

Afd. 4 - Påskeløkken. Den 15.11.11. Kl. 16.00. Tilstede: Niels Rasmussen (NR), Thomas Bodholdt (TB), Camilla Juul Fomsgaard (CJF), Shama Cheema (SC)

Afd. 4 - Påskeløkken. Den 15.11.11. Kl. 16.00. Tilstede: Niels Rasmussen (NR), Thomas Bodholdt (TB), Camilla Juul Fomsgaard (CJF), Shama Cheema (SC) Afd. 4 - Påskeløkken Den 15.11.11 Kl. 16.00 Tilstede: Afdelingsbestyrelsen: Øvrige: Afbud: Niels Rasmussen (NR), Thomas Bodholdt (TB), Camilla Juul Fomsgaard (CJF), Shama Cheema (SC) Kjeld U. Sørensen

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager Mødedato: tirsdag 3/2 2015 Deltagere: Heidi Hansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Jette Jansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager Mødedato: torsdag 5/3 2015 Deltagere: Jette Jansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Heidi Hansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Referatet godkendt.

Læs mere

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde Fraværende: Gitte Horsfall, Lene G. Andersen Mødedato: tirsdag 7/10 2014 Deltagere: Heidi Hansen, Jette Jansen, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Referat fra sidste mode Godkendt følgende punkter: i

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

www.vestbyen-afd-44.dk

www.vestbyen-afd-44.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag 2.sept. 2013 kl. 17.00 Mødested bestyrelseslokalet Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Preben, Jacobine, Iver, Rasmus og Inspektør: Henrik Suplleanter: Marianne. Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening

Postfunktionærernes Andels-boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 09/06 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A.

Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Kim L. og Poul Erik under pkt. 1 Knud Erik, Ole Dorthe,

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra varmemester Hans P.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 4. maj 2011 kl. 17.00 19.00 Til stede: John Jensen, Myrna Rønning, Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Referat Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 03.08.2015 Deltagere ved mødet: Jørn, Frank, Ejnar, Helle Pia (Ref.) Afbud: Ej Fremmødt: Tomas Dagsordenspunkt Beslutning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Festlokalet Møde den torsdag den 30. oktober 2008 Møde start: kl. 19.37 Møde slut: kl. 21.15 Tilstede er: Linda, Betty, Ellen og Jonas Afbud:

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat.

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat. Til stede: Jette, Najah, Liselotte, Anna. Afbud: Susanne. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. Godkendt med en enkelt rettelse til punktet vedr. tyveri og værkstøjsskuret; Det

Læs mere

www.vestbyen-afd-44.dk

www.vestbyen-afd-44.dk Afdelingsbestyrelsesmøde 7. Oktober 2013 kl. 17.00 Mødested bestyrelseslokalet Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Preben, Jacobine, Birthe, Iver, og Inspektør: Henrik Suplleanter: Fraværende: Rasmus. Referent:

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: tirsdag 6/11 2012 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson Ejerforeningen Isefjord Bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. februar 2009 Kl. 19.00 22.00 Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2.

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2 Referat Deltager. Kirsten Almind, Formand Marie Lisby, Bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Anne-Kathrine

Læs mere

Beboermøde i afdeling 20 torsdag den 15. september 2016

Beboermøde i afdeling 20 torsdag den 15. september 2016 Beboermøde i afdeling 20 torsdag den 15. september 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Godkendelse af budget

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d. 12-06-2017 kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet Fremmødte: Diana Andersen-Alstrup, Helle Thorup Laursen, Henning Petersen, Linda Hansen, Michel

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 4.februar 2013 kl. 17.00 18.45 Til stede: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, Myrna Rønning, Verner E. Rasmussen,

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere