Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet"

Transkript

1 Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Tid : Onsdag 24. marts kl , mødet sluttede Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Katinka Svale, Connie Boier Christensen Tilstede fra Odense AndelsBoligforening: Dorte Laursen Niels Rasmussen,, Kjeld U. Sørensen, John Strauss Jensen, 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt 2. Inspektørens beretning El-Fyn leverer el-skabe til alle opgange, KS kontakter firmaet og sætter processen i gang. Der er taget hånd om biler der er parkeret uden nummerplade, de er fjernet eller bliver fjernet. Indbrud i frisørsalonen natten til 24/3-10, røveri ved bageren omkring kl Ansøgning om skilt ved butikstorvet: afdelingsbestyrelsen siger ja, men vil deltage i udformning og placering af skiltet, ligeledes pålægges vedligeholdelse ejerne (de butikker der køber skiltet). 3. Varmemesterens beretning Garage har været udsat for hærværk, portene er ødelagt varmemester ordner. Peter fra teknisk skole er i praktik i afd. 04. Lene (rengøring) ønsker at gå ned i tid, hun vil fremover være i afdelingen 30 timer om ugen. Lene arbejder alle hverdage fra kl , rengøring af beboerhuset ændres fra fredag til mandag. Herunder en snak om, der er rigtig meget tøj som efterlades i vaskeriet + fodtøj på trappeopgange et punkt der drøftes på næste møde i afdelingsbestyrelsen. 4. Projekternes status Sundhedsprojektet en tillægsbevilling til eksisterende helhedsindsats: vi har fået midler fra Landsbyggefonden. Vi laver en Naboskabsundersøgelse i boligområdet starter i april, her uddeles spørgeskemaer til alle beboere. Undersøgelsen skal give en pejling på, hvordan beboerne trives i boligområdet vi måler nu og vi måler igen i år 2012 for at få et billede af, om helhedsindsatsen og aktiviteterne øger trivslen og tilfredsheden i området. 5. Bestyrelsens beretning Der ryges i kælderen i nogle opgange det indskærpes, at rygning er forbudt i opgange og kælder. Nogle paraboler er placeret uhensigtsmæssigt KS kontakter beboerne. Legeplads

2 Enighed om, at legepladsen skal være fremtidssikret og der reserveres en reserve til teknologiske legeredskaber vi indgår i projektet med folkeskole, Robocluster der søges midler ved forstadspuljen. KS kontakter Kompan og Trine som kommer med et tilbud til omkring kr. incl. boldbane.. Teleslynge Der siges nej til teleslynge i beboerhuset det er for dyrt i forhold til behovet. Vaskeri KS har indhentet forskellige tilbud - der er flere produkter der kan være et godt alternativ til de eksisterende maskiner og betalingssystem. KS laver aftale med Nortec/ Vejle om, at Formand og Varmemester kommer på studietur. Nye regler omkring gennemsigtighed af bestyrelsens arbejde hvordan informerer vi? Referater offentliggøres på hjemmeside, i skab v/vaskekælder og vinduet v/varmemester Ny renoverede lejligheder skabe og hvem bestemmer højder og lignende detaljer? Bestyrelsen skal udarbejde et forslag som herefter behandles på et beboermøde. Husorden alle har fået kopi og bedes gøre sine notater til mødet. Udsættes til næste møde. 6. Eventuelt Der skal 3 nye termokande til te i beboerhuset varmester ordner. Påskeløkke-foreningen har fået bevilliget 3000kr. pengene overføres til foreningen. Afdelingsbestyrelsen ønsker et tilbud på skabe mv. i mellemgangen i beboerhuset, ligeledes ønskes et tilbud på nye låger på køkkenskabe! Ref. Dorte Laursen

3 Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Tid : Onsdag 20. maj kl , mødet sluttede Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Niels Rasmussen (NR), Kim Bondtofte(KB) Tilstede fra Odense AndelsBoligforening: Kjeld U. Sørensen(KS), Dorte Laursen(DL) 1. Godkendelse af sidste referat Intet referat til godkendelse 2. Inspektørens beretning Ingen beretning 3. Varmemesterens beretning Ingen beretning 4. Projekternes status Ingen beretning 5. Bestyrelsens beretning Fugtskader Fugtskader blev diskuteret Der blev aftalt at der opsættes to affugter i Skjalm Hvidesvej Nr 6 st. th. og 1 th. - eventuel køb af endnu en affugter KS og JS aftaler dette. Legeplads Det blev besluttet at accepterer Kompans tilbud af den 3. Maj 2010 tilbuds nr. DKQ med følgende ændringer: Fravælg: Peak Sparer Kr excl moms Fitnes redskab 3 stk. i stedet for 4 stk. DL angiver de 3 stk. ved navns benævnelse til KS. Sparer Kr KS forsøger at få vally ball net og stænger med til prisen ellers købes de. 6. Eventuelt Intet under dette punkt. Ref.

4 Tid : Onsdag den 2. juni kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Connie Boier Christensen(CBC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referat godkendt Inspektørens beretning Bestyrelsen godkendte skilte for butikstorvet il opsætning Risingsvej/Påskeløkke vej mod at butikkerne selv betaler opsætning og produktion. Der søges Odense kommune om tilladelse til opsætning af skilt. Vinduerne hos Pizza Uno skal males enten betaler afdelingen eller pizza Uno selv Der undersøges hvad der står i Pizza Unos lejekontrakt. Tilbud lyder på kr inkl. Moms Bestyrelsen har godkendt pris hvis det er den der skal betale. Tilbud fra Kompan på legeplads er endt på kr inkl. Moms Der bliver lagt gummi under legeredskaber i græs således at det er mest hensigtsmæssig for ejendomsfunktionærerne. Der er søgt om byggetilladelse. Kloak ved nr. 2 Skjalm Hvidesvej bliver lavet færdig nu sagen fortsætter med forsikringsselskabet. Varmemesterens beretning Angående Femkanten 15 1 sal th. badeværelset renoveres og JSJ ønskede dato for levering af badeværelsesmiljøet. KS undersøger sagen JSJ er på kursus i uge 23 JSJ starter ferie i uge 28 Erik praktikanten er ansat i 9 uger som afløser. JSJ ønsker fremover referater fra afdelingsbestyrelses møderne ønskes via mail da printning af kopi til ophængning bliver lettere. Glas til hoveddørene er bestil og der er 10 stk. på lager købt over hærværks kontoen. Projekternes status Status og indsats fra de opsøgende medarbejder tages op på mødet mandag den 7. juni af DL Synligheden af politi i området er blevet større. Naboskabs undersøgelsen er blevet i gang sat og alle beboer er blevet besøgt. Svar procenter er desværre meget lav (10 15 %) DL taler med Odense Kommune om sagen. Alle aktiviteter og information omkring projekterne er blevet synlig gjort ved ophæng af informationer i trappe opgangene samt ved ny opslags kasse på beboer huset. Der arrangeres BAZAR DAG lørdag den 12. juni i beboerhuset.

5 Mandag den 21. juni kommer der besøg fra Odense Kommune Stina Willumsen, Anker Boye og Peter Rabeck for at se alle aktørerne i huset. Beskæftigelses projektet kører langsomt for tiden det er svært at få deltagere grundet visitationsreglerne. Der er fra flere sider blevet klaget over rengøringen. OAB har givet tilsagn omkring rengøring men denne er stille og roligt blevet erstattet af en let kontrol sammen med opfyldning af diverse papirholdere og lignende. Rengøringen skal tilbage bringes. KB taler med Jesper om sagen og underretter KS om forløbet. Det er aktuelt med skabe i mellemgangen grundet plads til rengørings artikler. Bestyrelsens beretning Vaskeriet er ved at blive malet forventes færdigt den 4. juni Vaske udvalget har set på forskellige maskiner og har valgt Nyborg vaskemaskiner. Bestyrelsen har godkendt køb af 4 maskiner af typen W475H 8 kg valget på 4 store maskiner blev taget med baggrund i de mange der selv har maskiner i lejligheden hvorved man godt kunne reducerer antal maskiner fra 5 til 4 og samtidig hæve volumen fra 7 til 8 kg. Pris kr inkl. moms Maskinerne forventes opsat den 21. juni og der bliver instruktion onsdag den 23. juni i vaskekælderen. JSJ står for instruktion af maskinerne samt omkodning af nøgler til nyt system. JSJ tager selv aktion over for Nyborg vaskemaskiner omkring introduktion samt information til lejerne om udskiftning af maskiner og instruktion. Ramadan forventes at starte den 11. August til den 10. september dette betyder at beboermødet som er aftalt til den 24. August vil forventes at lide under manglende deltagelse fra beboer med anden religiøs baggrund end protestantismen. KS undersøger om mødet kan afholdes 8 dage efter ramadanens afslutning. Åbent hus arrangementet, i BL regi, forsøger vi at komme med i som deltager ansøgningsfrist er overskredet.

6 Tid : Onsdag den 11. august kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Katinka Snare (KS) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt ved oplæsning Inspektørens beretning KS har møder med ingeniør og tømmermester omkring isolering af væggene - der er problemer med vindueskarmene idet de nye ikke kan bære vægten efter udskiftning under vinduerne. Udskiftning af badeværelses vinduer taler KS med tømmerne om. Konto og er drifts kontoer og kan ikke bruges til anskaffelser. Varmemesterens beretning Problem med parabol der kan ses fra karnap KS har adresse og skriver. El skabe mangler udstansning til nøgler godkendelse af opsætning ikke givet. Projekternes status Projekterne er i beboerhuset fra kl til DL laver liste over aktør og om hvordan vi nemmest kan håndtere hverdagen i huset. Bestyrelsens beretning Legeplads Hele pladsen skulle være færdig inden den 31. august DL arrangerer indvielse med nogle kendte fodboldspillere og KS undersøger pris fra isfirma og rapporterer tilbage til DL. Arrangement finder sted 2. september om eftermiddagen. Projekt femkanten har spurgt om man må bruge området vest for beboerhus til terrasse godkendt. Spørgsmål omkring pigtråd hos købmandens baggård JS undersøger dette. KB godkendt til telefon penge kr for 2010 Der opsættes ny væg i mellemgangen i beboerhuset KS får tilbud. Kælder nedgang bag bager lukkes med gitter væg KS får tilbud. Plader i lysskakte i stedet for riste JS ordner dette. Affaldsspande hos købmand og pizza mand JS ordner dette. Væg mellem købmand og ejendom rives ned og der sås græs for passage. Jubilæums tur henlægges til ktober KB finder pris og arrangement.

7 Tid : Torsdag den 7. oktober kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Shama D. Cheema (SDC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Formand Niels Rasmussen bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og fortalte om det at arbejde i en bestyrelse. Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og tidlige aktiviteter blev gennemgået og en aktivitetsliste blev oprettet. Inspektørens beretning Tekniker rum er færdige fra VVS side den 14. oktober der forventes en indkøringsperiode på 3 måneder. Stigrør til forbrugsvand giver problemer. Isoleringsarbejdet af ydervægge er stoppet grundet tekniske problemer. Der tages prøver idet det har vist sig at det ikke er fugt der giver problemerne. Opstart igen den 6. oktober og en tidsplan vil blive udarbejdet. Tilbud på opførelse af en væg i beboerhuset blev godkendt og arbejdet går til CP Byg. Der ønskes imidlertid opsætning af en DB 60 væg hvilket medfører en prisstigning på ca. kr total entreprise ca. kr JSJ underretter maler om tapetsering og maling af væggen. Vaskemaskine afregningerne udsendes nu systemet bliver opgraderet til at kunne aflæses på skærm i vaskekælder. Bag bageren fældes den store bjergfyr hvis der fortsat bliver samlingssted i kælderskakt vil denne blive lukket med gitter. Budget opfølgning: Konto Art Tilbage til året Budget 115 Alm. Vedligeholdelse Planlagt vedligehold Istandsættelse fraflyt Varmemesterens beretning Der udarbejdes et brev til samtlige beboer angående: Nøgler fra kælderrum Affald i kælder efter håndværker besøg i kælderrum Isolering af vægge se inspektør afsnit. Der har igen været indbrud forskellige steder: Frisøren KONO Kælder i Påskeløkken 7 Projekternes status Ungdomsskolens udadvendte personale har talt med de unge i kvarteret dette har bl.a. medført at der er blevet ryddet op i kælderen i Påskeløkken 7. Ungdomsskolens arbejder på ændring af deres struktur herunder arbejdstiden for de udadvendte personaler grupper. Håndvask i KONO opsættes på Ungdomsskolens regning. Naboskabs undersøgelsen er færdig og der udarbejdes plakater med resultaterne. Kirsten Andersen er ansat i det sundhedsfaglige projekt velkommen til hende.

8 Projekt Femkanten er i fuld gang med mange deltagere. Byggetilladelse til SPIDER er kommet arbejdet starter i uge 43. Alle aktiviteter i beboer huset er aktive i efterårsferien Landsbyggefondens ønske om en evaluering er udført Dorte er til at tale med igen Bestyrelsens beretning Jubilæums tur til Odense ZOO den 30. oktober er godkendt i henhold til budgettet. Tysklands tur den 4. december er godkendt i henhold til budget. Tilbud på overvågning af kælder og butikstorvet er bestilt. Sølvmåge problemet ser KS og KB ved nærmeste lejlighed materiale er kommet fra Skov og natur styrelsen Fyn. Olie opsamling - i forhold til det nye påbud i husreglerne undersøger JSJ muligheden for opsamlingssted i afd. 11. Social engagerede butikker KB og DL taler om dette emne. Fremtidens møder skal holdes tirsdage mellem kl og Tilbud fra M entreprise angående sandkasse og petanque bane er modtaget KS indhenter kontrol tilbud.

9 Sted : Legeplads Tid : Torsdag den 17. november kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE) underrettes efterfølgende af KB Tilstede fra OAB : Mødets eneste punkt var gennemgang af legeplads med Mentreprise i forbindelse med legeplads. Fodboldbane: Den ene del af banen står tit under vand selv om der er lavet to faskiner. Løsningen på dette kan være at lave en faskine på selve legepladsen og lægge rør fra selve banen, koble dræn til eksisterende kloak under banen eller at trække græsset væk og lave en stor faskine under græsset. Løsningen blev at trække græsset væk og grave en faskine under banen - alle var i tvivl om hvor kloakken løb hen og om den kunne klare trykket hvorfor denne løsning blev fravalgt. Sandkasser: Med baggrund i tidlige besluttet ombygning af sandkasser budget kr gennemgik vi området og bestemte følgende: Der laves endnu en sandkasse - efter samme skabelon som de tidligere besluttede sandkasser på området ved påskeløkkevej hvorved alle decentrale legepladser er ens og giver mindre vedligeholdelse for service funktionærerne. Pris: Bygning af sandkasse inkl. moms Kr M P Firkløver, gul/orange, HDPE 1 Stk. Kr Der opsættes samtidig et Kompan bord som vi selv har på lager. KS bedes bestille M p Terrasser: I forbindelse med alle tre legepladser etableres terrasser på 3 X 4 meter. Pris: 3 Komplette terrasser Kr Konklusion: Samlet forøgelse af budget Kr Total forbrug Kr Grønt område ved legeplads: Vi har bedt om tilbud på en amfibium scene.

10 Sted : Legeplads Tid : Torsdag den 11. november kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE) underrettes efterfølgende af KB Tilstede fra OAB : Dorte Lauersen (DL) Mødets eneste punkt var gennemgang af tilbud fra Kompan i forbindelse med ny sandkasse. Bestyrelsen besluttede enstemmig at godkende nedenstående fra Kompans tilbud: Navn Type Pris Firkløver M128P Tik Tak M631p Smørblomst M95172P Hest Rød M172P Ovenstående er ekskl. moms og montage. Bestyrelsen ønsker montage foretaget af Mentreprise i forbindelse med udgravning til sandkasser og har budgetteret med Kr ekskl. Moms KS bestiller produkterne hos Kompan I forbindelse med sandkasserne er bestyrelsen blevet enige om at lave to sandkasser på den halve størrelse mellem Skjalm Hvidesvej 2 og 4 og bibeholde den planlagte plads mellem nr. 6 og Asser Rigsvej. Prisen vil være uændret. Opsætning af bænk omkring træ bortfalder der ønskes i stedet anlagt 3 terrasser og et lille amfiteater på skrå græsplæne mod Påskeløkkevej. Pris fremkommer.med de anførte ændringer vil legeplads og petange bane samt legetøj andrage kr inkl. moms og montage. Bestyrelsen indhenter tilbud på nye borde til terrasse ved legeplads idet vi bruger bordene på de ny anlagte terrasser.

11 Tid :Mandag den 1. november kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Tilstede fra OA B : Mødets eneste punkt var gennemgang af tilbud fra Håndværker Gården og fra M entreprise vedrørende bygning af ny sandkasse samt en petanque bane. Håndværkergården Kr M entreprise Kr Bestyrelsen besluttede enstemmig at godkende M entreprises tilbud og KB meddeler Håndværkergården at man takker for tilbuddet men ikke går brug af dette. KB indhentet tilbud hos Kompan på udstyr til sandkassen. Afdelingsbestyrelses referat afd. 04 Tid : Tirsdag den 7. december kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Shama D. Cheema (SDC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og tidlige aktiviteter blev gennemgået og en aktivitetsliste blev oprettet. Inspektørens beretning Efterisolering af vægge er opstartet igen og følger den nye plan. Der iværksættes arbejde med loftplaceret kollektiv udsugning i alle indvendige badeværelser arbejdet vil medføre udskæring i badeværelsesdøren for neutralisering af det opstående vacum. Arbejdet forventes afsluttet marts/april Vinduerne i udvendige badeværelser forventes udskiftet i februar/marts Vand- og varmerør udskiftes hurtigst muligt i Pizza Uno samt i damefrisør butik da disse er utætte. Sølvmåge problematikker fortsætter KS og KB er på sagen. Varmemesterens beretning Problemerne med kælderen Påskeløkkevej 7 forsøges afhjulpet med udgangspunkt i følgende: Bestyrelsen har over sommeren talt med flere af de unge om et værested/fristed hvor man kunne være sig selv. De unge opholder sig meget i kælderen og føler sig godt tilpas her. Bestyrelsen har indvilget i at der sammen med de unge, Ungdomsskolen og bestyrelsen opstartes en klub baseret på en 3 mdr. prøvetid. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med ungdomsklubben få men enkelte punkter der skal overholdes ellers bliver forsøget lukket. Der opsættes ny dør (pris ca. kr )til kælderen således at kun få af de unge har mulighed for at åbne til det nye klublokale. Projekternes status Eid fest var godt besøgt af ca. 100 beboer aftenen gik godt. Naboskabsundersøgelsen er færdig. Materiale og gennemgang afholdes på basis af invitation den 9. december.

12 Afd. 4 er kommet på statens getholiste. Kedeligt men kan vendes til noget positivt. Sparta bokseklub søger lokaler på Risingskolen via kommunen. Bestyrelsens beretning Påskeløkkeforeningen har fremsendt ansøgning om tilskud på Kr ,- som blev bevilget af bestyrelsen med tak for godt arbejde i Bestyrelsen bevilgede Kr , - til nye gardiner samt reoler i det nye opbevaringsrum. Afdelingens vinduer er i en dårlig forfatning og der opstartes med tilbudsgivning fra håndværkerer.

13 Tid : Tirsdag den 7. december kl mødet slut kl Tilstede fra afdelingen : Niels Rasmussen (NR), (KB), Nevine El-Hajj (NE), Shama D. Cheema (SDC) Tilstede fra OAB : Kjeld U. Sørensen(KS), John Strauss Jensen(JSJ), Dorte Laursen(DL) Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt og tidlige aktiviteter blev gennemgået og en aktivitetsliste blev oprettet. Inspektørens beretning Efterisolering af vægge er opstartet igen og følger den nye plan. Der iværksættes arbejde med loftplaceret kollektiv udsugning i alle indvendige badeværelser arbejdet vil medføre udskæring i badeværelsesdøren for neutralisering af det opstående vacum. Arbejdet forventes afsluttet marts/april Vinduerne i udvendige badeværelser forventes udskiftet i februar/marts Vand- og varmerør udskiftes hurtigst muligt i Pizza Uno samt i damefrisør butik da disse er utætte. Sølvmåge problematikker fortsætter KS og KB er på sagen. Varmemesterens beretning Problemerne med kælderen Påskeløkkevej 7 forsøges afhjulpet med udgangspunkt i følgende: Bestyrelsen har over sommeren talt med flere af de unge om et værested/fristed hvor man kunne være sig selv. De unge opholder sig meget i kælderen og føler sig godt tilpas her. Bestyrelsen har indvilget i at der sammen med de unge, Ungdomsskolen og bestyrelsen opstartes en klub baseret på en 3 mdr. prøvetid. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med ungdomsklubben få men enkelte punkter der skal overholdes ellers bliver forsøget lukket. Der opsættes ny dør (pris ca. kr )til kælderen således at kun få af de unge har mulighed for at åbne til det nye klublokale. Projekternes status Eid fest var godt besøgt af ca. 100 beboer aftenen gik godt. Naboskabsundersøgelsen er færdig. Materiale og gennemgang afholdes på basis af invitation den 9. december. Afd. 4 er kommet på statens getholiste. Kedeligt en kan vendes til noget positivt. Sparta bokseklub søger lokaler på Risingskolen via kommunen. Bestyrelsens beretning Påskeløkkeforeningen har fremsendt ansøgning om tilskud på Kr ,- som blev bevilget af bestyrelsen med tak for godt arbejde i Bestyrelsen bevilgede Kr , - til nye gardiner samt reoler i det nye opbevaringsrum. Afdelingens vinduer er i en dårlig forfatning og der opstartes med tilbudsgivning fra håndværkerer.

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere