Beskæftigelsesplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter Rødovre Kommune

2 Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen Prioriterede områder i beskæftigelsesindsatsen Strategi Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til at begrænse ledigheden i Rødovre Samarbejde med lokale og regionale virksomheder skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked Unge på offentlig forsørgelse skal gennemføre en uddannelse Ufaglærte og kortuddannede skal gennemføre uddannelse En tværfaglig indsats skal hjælpe flere ud på arbejdsmarkedet En fornyet indsat skal nedbringe andelen af flygtninge og indvandrere på offentlig forsørgelse Bedre borgerservice skal hjælpe flere ledige i arbejde Opfølgning på beskæftigelsesplanens målsætninger og strategier i SIDE 1 AF 12

3 Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune Beskæftigelsesplan 2016 angiver målsætninger og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune. Rødovre Kommunes beskæftigelsesplan omhandler de borgerrettede og virksomhedsrettede prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministerens mål samt anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter m.fl. indgår, sammen med Jobcentrets vurderinger af regionale og lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen, som baggrundsmateriale for fastlæggelse af målsætninger og strategier. Planen omfatter en række formulerede mål og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, som løbende kan evalueres i forbindelse med de kvartalsvise redegørelser til Kommunalbestyrelsen for resultater i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre. SIDE 2 AF 12

4 Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er kendetegnet ved en begyndende stigning i beskæftigelsen, flere jobopslag og et svagt fald i ledigheden. Det er fortsat overvejende ufaglærte borgere og borgere med forældede kvalifikationer, der er udenfor arbejdsmarkedet i Rødovre og selvom langtidsledigheden har været faldende, er der blandt disse borgere fortsat risiko for lange ledighedsforløb. Ledigheden blandt unge og nyuddannede er fortsat en udfordring, og blandt borgere med helbredsmæssige og øvrige komplekse problemer er den aktive beskæftigelsesindsats og samarbejdet med virksomhederne afgørende for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Nye flygtninge til Rødovre Kommune gør indsatsen for flygtninge og indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet fortsat aktuel, og er et fornyet prioriteret område i Rødovre kommunes beskæftigelsesindsats. Prognoser viser en forventning om fortsat stigning i beskæftigelsen - men kun svagt fald i ledigheden frem til udgangen af Strategier i beskæftigelsesindsatsen forudsætter derfor fortsat stor volumen og en markant andel af borgere i Rødovre, der omfattes af kontaktforløb og beskæftigelsesindsats i Rødovre Jobcenter. Det er højt prioriteret, at beskæftigelsesindsatsen i Rødovre medvirker til et velfungerende arbejdsmarked. Jobcentret rekrutterer medarbejdere til nye ledige jobs i virksomhederne og fremmer, at borgere i Rødovre dels står til rådighed for de nye jobåbninger og dels søger at uddanne sig til et kommende arbejdsmarked med stigende krav til faglige og personlige kompetencer. Samarbejdet med lokale og regionale virksomheder er helt centralt i beskæftigelsesindsatsen og Rødovre Jobcenter er både opsøgende og parat til at rekruttere til ledige nye jobs. Rødovre Jobcenter indgår i den forbindelse i samarbejder på tværs af kommuner, så Jobcentret fungerer som én indgang til virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft og én indgang til ledige, med tilbud fra hele jobmarkedet. Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen. Omfattende reformer på hele beskæftigelsesområdet har medført nye opgaver og givet beskæftigelsesindsatsen fornyet retning på en række områder. Det omhandler en øget individuel tilgang til alle ledige og et øget fokus på opkvalificering og uddannelse blandt voksne ledige. Det er fortsat højt prioriteret, at unge gennemfører en uddannelse og at indsatsen for unge, der modtager uddannelseshjælp, tilrettelægges tæt på uddannelsesinstitutionerne. Den tværfaglige indsats for ledige og sygemeldte med komplekse problemstillinger har fået nye redskaber og er ligeledes væsentlige elementer i reformerne. A-kasser og Jobcentret deltager i fælleskab i samtaler med forsikrede ledige og dette samarbejde skal dels udnyttes til at motivere flere ledige til et uddannelsesløft og dels til at tilrettelægge en indsats, der begrænser antallet af langtidsledige. Erhvervsskolereformen betyder nye vilkår for unge, der ikke går uddannelsesvejen direkte efter folkeskolen. Nye regler for Ungdommens Uddannelsesvejledning og de målgrupper der er omfattet heraf, samt nye regler og samarbejdsstrukturer på flere øvrige beslægtede områder, giver nye vilkår, tilbud og muligheder for de unge, der ikke opnår en eksamen, der er adgangsgivende til ungdomsuddannelser. Nye flygtninge og indvandrere skal integreres i kommunen og på arbejdsmarkedet. Det er et udviklingsområde også i beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. baseres på samarbejdet med lokale virksomheder om hurtigst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og SIDE 3 AF 12

5 indvandrere forventes i øvrigt at få et øget og forbedret fokus, også som følge af statens ekstraordinære tilskud. Reglerne for kommunernes modtagelse af statsrefusion af forsørgelsesudgifter omlægges. Det medfører et særligt fokus på, at borgere har korte ledighedsforløb og udnytter alle arbejds- og/eller opkvalificeringsmuligheder samt et fokus på, om der er behov for uddannelse og efteruddannelse hos den enkelte ledige, der kan føre til varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der opretholdes i forvejen en omfattende rådighedskontrol og sanktionsadministration overfor ledige. Der ydes en daglig borgerservice til ledige i Jobcentret, der både kan guide ledige i beskæftigelsessystemet og i kontaktforløbet, og samtidigt kan understøtte ledige i konkret jobsøgning. Det tværkommunale samarbejde styrkes ved KKRs nye rolle, der både understøtter arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og det fælles fokus på udvikling af effektive metoder og best practice. Prioriterede områder i beskæftigelsesindsatsen. Sammenfattende er følgende strategiske målsætninger særligt prioriteret i beskæftigelsesindsatsen i Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til at begrænse ledigheden i Rødovre. Samarbejde med lokale og regionale virksomheder skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked. Unge på offentlig forsørgelse skal gennemføre en uddannelse. Ufaglærte og kortuddannede skal gennemføre uddannelse. En tværfaglig indsats skal hjælpe flere ud på arbejdsmarkedet. En fornyet indsat skal nedbringe andelen af flygtninge og indvandrere på offentlig forsørgelse. Bedre borgerservice skal hjælpe flere ledige i arbejde. Strategi Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til at begrænse ledigheden i Rødovre. Målsætning: Det er målsætningen, at ledige borgere i Rødovre fuldt ud udnytter nuværende og nye muligheder for uddannelse og jobs, og at beskæftigelsesindsatsen medvirker til at begrænse antallet af ledige og langtidsledige mest muligt. Med stigende beskæftigelse og begyndende flere ledige jobs samt en beskæftigelsesreform, der bl.a. styrker samarbejdsstrukturerne på tværs af kommuner om jobformidling, er det naturligt at øge det beskæftigelsesrettede fokus på ordinær formidling. Virksomheder kan henvende sig til Rødovre Jobcenter og få SIDE 4 AF 12

6 hjælp til rekruttering af nye medarbejdere. Jobcentret formidler jobs til ledige i Rødovre og i øvrige kommuner. Jobcentret er en del af et tværkommunalt samarbejde i Jobservice Danmark og regionalt blandt 16 hovedstadskommuner (Hovedstadens Jobformidling) om formidling af ledige jobs og koordinering af større rekrutteringsønsker. Jobcentrets Virksomhedsservice fungerer som én indgang for virksomheder og ledige kandidater til jobs. Det er vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen medvirker til at borgere i Rødovre kan kvalificere sig til fremtidens arbejdsmarked, hvor der bl.a. forventes mangel på faglærte medarbejdere. Beskæftigelses- og uddannelsestilbud til ledige målrettes de brancher, hvor der nu og i fremtiden vurderes at være gode beskæftigelsesmuligheder og evt. manglende arbejdskraft. Jobcentret er særligt opsøgende overfor ufaglærte ledige borgere med oplysning om uddannelsesmuligheder og uddannelsesvejledning. Beskæftigelsesindsatsen i Rødovre understøtter Rødovre Kommunes målsætning om, at unge skal gennemføre en uddannelse. Jobcentret hjælper unge, der har behov for det, i gang med uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen understøtter målet om, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. 2. Samarbejde med lokale og regionale virksomheder skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked. Målsætning: Det er målsætningen, at Jobcentret opleves som en synlig og attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Der er i 2016 et øget fokus på virksomheder beliggende i Rødovre. Jobcentrets Virksomhedsservice er opsøgende blandt virksomheder lokalt og regionalt for at øge det daglige samarbejde om jobformidling, om kommunens øvrige serviceydelser på beskæftigelsesområdet, der omhandler arbejdsfastholdelse af syge medarbejdere, og om uddannelses- og efteruddannelsestilbud, herunder jobrotation. Ordinær jobformidling mellem ledige og virksomheder er en ny og voksende kerneopgave, der er fast forankret i Jobcentrets virksomhedsservice. Medarbejdere i Virksomhedsservice rekrutterer ledige til jobs og samarbejder med jobkonsulenter om det rette match. Jobs, der ikke umiddelbart kan besættes med ledige fra Rødovre, søges besat med ledige fra øvrige kommuner og gennem Hovedstadens Rekrutteringsservice. Fast-track ordning er virksomhedernes nye digitale mulighed for at anmode om en særlig fremskyndet indsats fra Jobcentret, når medarbejdere er sygemeldt. Det er målsætningen at øge samarbejdet med virksomhederne om en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen for deres sygemeldte medarbejdere med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen. Jobcentret understøtter i det daglige intentionerne om, at virksomheder og kommune bør øge samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen for ledige, der er længere fra arbejdsmarkedet. Der samarbejdes med virksomheder i og uden for Rødovre om at få langtidsledige og borgere med varig nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet og i øvrigt give plads til borgere, der har brug for en periode med praktik, uddannelsesforløb eller løntilskudsansættelse. SIDE 5 AF 12

7 Der appelleres til samarbejde om uddannelsesrelaterede ansættelser, herunder lære- og praktikpladser, voksenlærlinge og uddannelse som led i ansættelse i et nyt job. Jobcentret har hidtil, uden særskilt skelen til lokalitet, samarbejdet med virksomheder i regionen. Et øget fokus på det lokale samarbejde fra både ministeriet og en række brancheorganisationer giver anledning til at øge samarbejdsgraden med virksomhederne i Rødovre i Dette understøtter tillige et øget kendskab til lokale virksomheders behov for arbejdskraft nu og i fremtiden. Jobcentret har fortsat fokus på Rødovre kommunes ønske om bedre sammenhængskraft (Sammen om Rødovre) og en bedre virksomhedsservice lokalt. Denne målsætning styrkes bl.a. i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Jobcentret samarbejder i øvrigt om beskæftigelsesindsatsen med virksomheder, der udfører opgaver for kommunen og er omfattet af sociale klausuler. Jobcentret vil være særligt opsøgende blandt virksomheder, der bygger Irmabyen, Plejehjemmet Ørbygård og øvrige større renoveringer, samt fortsætte sit samarbejde med de virksomheder, der er de største leverandører til kommunen. Jobcentret arbejder på at digitalisere samarbejdet med virksomhederne, både for at lette virksomhedernes administration i forbindelse med samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen og for bedre at kunne opsamle viden om arbejdsmarkedets og de enkelte virksomheders behov. 3. Unge på offentlig forsørgelse skal gennemføre en uddannelse Målsætning: Unge uddannelsesparate skal modtage uddannelsesvejledning og unge med komplekse problemer skal støttes i at gennemføre uddannelse eller sikres et udviklingsforløb med henblik på senere uddannelse eller job - evt. på særlige vilkår. Jobcentret understøtter intentionerne om, at unge i Rødovre skal gennemføre uddannelse og at flere skal søge ind på erhvervsuddannelserne. Dette sker dels gennem målrettet vejledning til unge, dels gennem beskæftigelsesindsatsen og dels ved at understøtte kampagner og Jobcentres samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner, herunder folke- og ungdomsskoler. Erhvervsskolereformen har ændret uddannelsesform og optagelseskriterier. Det bliver helt afgørende, at unge består folkeskolens afgangsprøve på et vist niveau for at kunne fortsætte i uddannelsessystemet og at tilbud, som understøtter unge med behov for særlig vejledning og støtte, hurtigt etableres og anvendes. Det er forventet, at der fremover vil være en større gruppe unge, der har behov for en særlig og mere målrettet vejlednings- og beskæftigelsesindsats for at opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelser. Nye samarbejdsstrukturer mellem uddannelses- og beskæftigelsessystemet er under opbygning med henblik på at skabe et nyt og velkoordineret samarbejde mellem skolerne og indsatsen i kommunens jobcenter. Det er målsætningen, at aktive indsatser for unge foregår i et uddannelsesmiljø, herunder erhvervsskoler, VUC og øvrige særligt tilrettelagte tilbud. Indsatsen skal understøtte de formelle krav om 9. klasse og adgangsgivende karakterer til en uddannelse og afklare i forhold til valg af uddannelse. Et mindre antal unge er uddannelsesparate og venter blot på uddannelsesstart, men er berettiget til uddannelseshjælp. Unge, der har 3 måneder eller mere til uddannelsesstart, skal i job eller nyttejob. Jobcentrets Virksomhedsservice sikrer ordinære jobtilbud til disse unge. SIDE 6 AF 12

8 De mange øvrige tilbud skal medvirke til at afhjælpe det store frafald på uddannelsesområdet. De omhandler bl.a. kvalificeret uddannelsesvejledning, der bedre afklarer og forbereder unge, der er i tvivl om det rette valg. Jobcentret samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning om at forbedre vejledningen om uddannelsesvalg. Udvikling af boglige færdigheder - skrive, læse og regnekurser mv. skal fortsat tilbydes både gennem etablerede udbydere, såsom VUC, men også gennem særligt tilrettelagte og mere skånsomme forløb for unge med komplekse vanskeligheder, f.eks. i samarbejde med Ungdomsskolen, 10. klasse, og erhvervsskolernes forberedende forløb, hvor også sociale elementer indlægges. Jobcentret samarbejder med Kriminalforsorgen, SSP, lokalmiljøerne, misbrugscentre m.fl. om en koordineret indsats, hvor der gives et reelt tilbud om uddannelse og arbejde. Målet er et synligt og tilgængeligt alternativ målrettet unge, der er misbrugere, og/eller kriminelle samt evt. udsat for radikalisering mv. Jobcentret fortsætter samarbejdet om særligt tilrettelagte projekter, der henvender sig til disse unge og som har gode resultater. To tredjedele af de unge på uddannelseshjælp er ikke uddannelsesparate og har behov for længerevarende forløb. En meget stor del har oftest flere personlige udfordringer, som er en barriere for at deltage i og gennemføre uddannelse. Det omhandler særligt unge psykisk sårbare og unge med alvorlige psykiske diagnoser. En del af disse profiterer ikke af umiddelbare tilbud i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Der skal derfor fortsat udvikles nye metoder og praksis, så de relativt mange med psykiske vanskeligheder og diagnoser kan modtage behandlingsforløb i sundhedssystemet, der er kombineret og koordineret med de forløb, der er tilrettelagt i beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Det omhandler bl.a. øget anvendelse af mentorer, som har faglige kapaciteter til at støtte disse unge også når den offentlige forsørgelse i kommunen afløses af SU, fleksjob eller ordinær beskæftigelse. En voksende andel af unge ville tidligere modtage førtidspension på grund af varige diagnoser og betydelig funktionsnedsættelse. Disse er nu i ressourceforløb og Jobcentret vil øge anvendelsen af ressourceforløb til denne målgruppe med henblik på evt. uddannelse f.eks. EGU eller med henblik på fleksjob. 4. Ufaglærte og kortuddannede skal gennemføre uddannelse. Målsætning: Det er målsætningen at udvikle vejledningsmetoder, som bedre synliggør de mange veje til uddannelse og at få flere ufaglærte og øvrige ledige med utilstrækkelige kvalifikationer til at gennemføre en uddannelse. Den nye beskæftigelsesreform giver redskaber til at højne uddannelsesniveauet for voksne ufaglærte ledige og ledige med korte eller forældede kvalifikationer. Det omfatter den største gruppe jobparate ledige i jobcentret og det er disse ledige, der har størst risiko for lange ledighedsforløb og for at passere den 2-årige dagpengeperiode. De nye redskaber giver mulighed for at tage ordinær uddannelse på 80 % af dagpengene eller via de særlige puljer til kortvarige arbejdsmarkedsrettede uddannelser, som er tildelt den enkelte kommune. Der skal implementeres nye screeningsredskaber, der identificerer de ledige med størst risiko for at blive langtidsledige og der skal udvikles faste vejledningstilbud, som synliggør mulighederne for uddannelse og mulighederne for at blive kompetencevurderet og opnå merit til faglige uddannelser. SIDE 7 AF 12

9 Ledige tilbydes fortsat tests og læse, skrive og regnekurser. Jobcentret vil gennem sit samarbejde med virksomhederne søge at øge antallet af ledige, der starter som voksenlærlinge, deltager i jobrotation med opkvalificeringsforløb eller indgår i opkvalificeringsjob på ordinære vilkår med aftalte uddannelsesforløb finansieret af beskæftigelsesmidlerne, som del af en aftale med den enkelte virksomhed. Jobcentret deltager i Hovedstadens Uddannelsessamarbejde, hvor 16 jobcentre søger at samarbejde med erhvervsskolerne og AMU-centre om koordinering af uddannelsesudbuddet og anvendelse af de enkelte uddannelser. Jobcentret søger gennem sin vejledning at målrette flest mulige til uddannelsesforløb på de håndværksmæssige og faglige uddannelser, for dermed at understøtte det fremtidige behov for faglært arbejdskraft. Samarbejdet med A-kasserne omhandler tilbuddet om 6-ugers jobrettet uddannelse, men særligt samarbejdet om kontaktforløbet med ledige medlemmer, hvor A-kassen, Jobcentret og den ledige afholder fælles samtaler, skal søge at motivere flere ledige til at udnytte deres uddannelsesmuligheder. Samarbejdet skal udvikles således, at A-kassers branchekendskab inddrages i fastlæggelse af strategier for beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for de persongrupper, som traditionelt er truet af lange ledighedsforløb blandt medlemmer i de enkelte A-kasser. Uddannelses- og kursusforløb målrettes brancher med gode beskæftigelsesmuligheder gennem særlige positivlister for uddannelser, der kan gennemføres som led i beskæftigelsesindsatsen. 5. En tværfaglig indsats skal hjælpe flere ud på arbejdsmarkedet Målsætning: Ledige og sygemeldte på kanten af arbejdsmarkedet modtager en tværfagligt sammenhængende indsats, og flest muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. I Jobcentrets indsats for både sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mødes borgere med en tidlig indsats i henholdsvist projekt Tilbage i Arbejde og projekt Hurtigt i gang. Formålet er, dels at fastholde arbejdsmarkedstilknytningen og bringe sygemeldte og ledige hurtigt tilbage i job og dels at screene for mere komplekse problemstillinger, der forudsætter en koordinerende indsats mellem myndigheder, beskæftigelsesindsats og sundhedsvæsen. Den tidligere screening skal således sikre, at borgerne straks i forløbet får en koordineret og sammenhængende plan, der med tydelige mål og delmål skal bringe borgerne tilbage i arbejde så hurtigt som muligt, enten på ordinære eller særlige vilkår. En relativ stor gruppe borgere er helbredsmæssigt uafklarede eller har diagnoser, der begrænser arbejdsevnen. Gruppen er til dels sammenfaldende med en relativ stor gruppe borgere, der er marginaliserede på arbejdsmarkedet og uden tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer til at være attraktive på arbejdsmarkedet. Reformer har stillet nye mål for de borgere, der tidligere er blevet tildelt førtidspension, men også nye redskaber i kraft af Den koordinerende Sagsbehandler og Rehabiliteringsteamet, med deltagelse af forskellige myndigheder og sundhedsvæsnet m.fl., samt den Personlige Mentor, der i højere grad gør det muligt at støtte borgeren mere kontinuerligt i gennemførelse af handleplaner bl.a. gennem længerevarende jobafklarings- og ressourceforløb. Jobcentret er organiseret i enheder, SIDE 8 AF 12

10 der varetager den koordinerende sagsbehandling samt jobafklarings- og ressourceforløb for henholdsvis modtagere af sygedagpenge og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Sideløbende med den sundhedsmæssige indsats afklares flest mulige borgere i virksomheder med henblik på vurdering af arbejdsevne og kompetencer. Jobcentret har oprettet en særlig enhed til dette formål og det er målsætningen at øge antallet af virksomheder, som indgår i dette samarbejde og antallet af borgere, der deltager. Jobcentret søger generelt virksomheder, der har et større samarbejdspotentiale omkring indslusning af borgere med mere komplekse problemstillinger på arbejdsmarkedet både på ordinære og særlige vilkår. Længerevarende forløb med hhv. praktik og opkvalificeringsforløb i form af branchepakker, der er målrettet bestemte jobtyper, hvor der både er gode og realistiske beskæftigelsesmuligheder for den enkelte. Målet i de koordinerende forløb er ordinær beskæftigelse, men det realistiske er ofte fleksjob og ofte på relativt få ugentlige timer. Jobcentret er organiseret med en særlig enhed, der varetager det opsøgende arbejde med etablering af fleksjob. Dette virksomhedssamarbejde skal fortsat udbygges. En voksende gruppe borgere har psykiske diagnoser og metoderne skal videreudvikles, så disse borgere kan få fodfæste i virksomhederne. 6. En fornyet indsat skal nedbringe andelen af flygtninge og indvandrere på offentlig forsørgelse. Målsætning Indvandrere og flygtninge skal hurtigere i job eller i virksomhedsrettet aktivering. Rødovre Kommune modtager nu nye flygtninge og jobcentret varetager integrationsindsatsen i forhold til danskundervisning og beskæftigelse. De nye flygtninge skal hurtigst muligt tilknyttes arbejdsmarkedet sideløbende med danskundervisning. En hurtig kompetenceafklaring skal målrette arbejdspladstilknytningen, under hensyntagen til de brancher hvor udsigten til job er størst. Der udarbejdes en forpligtende handleplan, der tager udgangspunkt i den enkeltes formelle og uformelle kompetencer og ønsker. Den tidlige og programlagte indsats skal medvirke til at flygtninge mødes med positive forventninger og forpligtelser og ikke klientgøres i et passivt ydelsessystem. Der skal etableres samarbejde med virksomheder, der er særligt dedikeret opgaven med at bistå til integrationen, hvor formålet er både at supplere danskkundskaberne, samt introducere og opkvalificere til det danske arbejdsmarked. Der skal etableres samarbejde med virksomheder, der i forvejen er bekendt med udenlandsk arbejdskraft og som har en jobomsætning, der kan give plads til de nye flygtninge i ordinære jobs. Der skal gøres en særlig indsats for, at flygtninge med formelle kvalifikationer kan få disse godkendt og anvendt på det danske arbejdsmarked. Flygtninge har ofte traumatiske oplevelser og helbredsmæssige vanskeligheder med i bagagen. Integrationsplanen skal omfatte den helhedsorienterede indsats, hvor alle udfordringer så vidt muligt imødegås sideløbende, således at udfordringer og vanskeligheder ikke står i kø for at blive løst. Der skal findes særskilte veje gennem de nye muligheder i Rehabiliteringsteamet og øvrige samarbejder med sundhedsvæsnet, der fremmer behandling af psykiske og fysiske udfordringer. Et særligt samarbejde med frivillige borgere og foreninger skal bidrage til den generelle samfundsintroduktion og sprogudvikling, men også være netværksskabende i relation til det omgivende SIDE 9 AF 12

11 samfund og til arbejdsmarkedet. Nye flygtninge fra 2014, 15 og 16 skal tilbydes både netværksfamilie og erhvervsmentorer. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er, som i de øvrige Vestegnskommuner, overrepræsenteret blandt ledige arbejdsmarkedsparate og aktivitetsparate. Fra i en årrække overvejende at varetage beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande, som en integreret del af indsatsen for alle ledige, vil jobcentret fremover forsøge at målrette flere ressourcer til både sagsbehandling og beskæftigelsesindsats for de målgrupper, hvor indvandrere er markant overrepræsenterede, i en særskilt enhed. Jobcentret vil igen sætte særskilt fokus på de indvandrere, der er umiddelbart arbejdsmarkedsparate. Det omfatter overvejende målgruppen fra 30 år og opefter, da den yngre gruppe ikke udgør en overrepræsentation. Indsatsen består af særlige fokussamtaler omhandlende mål for beskæftigelsesindsats, opkvalificering, herunder evt. supplerende danskundervisning, virksomhedspraktik som led i opkvalificering og henvisning til job. I forbindelse med tilførsel af nye ressourcer på integrationsområdet vil Jobcentret ligeledes etablere en bredere integrationsindsats, som også omfatter aktivitetsparate borgere. Indsatsen skal sikre en screening af borgernes potentiale med henblik på virksomhedsrettet placering i opkvalificerende og afklarende forløb, herunder sprogpraktikker og praksisorienteret arbejdsmarkedsrettet træning som led i placering eller genplacering i job, enten på ordinære eller særlige vilkår. 7. Bedre borgerservice skal hjælpe flere ledige i arbejde. Målsætning: Borgernes mulighed for selvbetjening skal øges og hjælp til selvhjælp skal ydes til de borgere, der har behov for en fremskudt beskæftigelsesindsats i jobcentrets Info-center. Der er et stort behov for en dagligt fungerende borgerservice i Jobcentret. Ledige og sygemeldte, henvender sig med spørgsmål om regler og om deres beskæftigelsesindsats. En stor gruppe borgere har dagligt behov for hjælp til administration og udførelse af de forpligtelser, der er forbundet med digital rådighedsforpligtelse på Jobnet, hjælp til konkret jobsøgning og udarbejdelse af CV mv. I forlængelse af beskæftigelsesplan 2015, har Jobcentret ændret receptions- og visitationskonceptet således, at borgere modtages i et nyt indrettet Info-center. Det betjenes af medarbejdere, der har de fornødne kvalifikationer til at rådgive og vejlede borgere i alle akutte beskæftigelsesfaglige spørgsmål og som kan yde en professionel hjælp til jobsøgning. Ledige jobs og uddannelsesmuligheder er blevet mere synlige på informationsskærme og der er adgang til computere, hvor borgere kan udarbejde ansøgninger mv. og i øvrigt administrere deres rådighedsforpligtelse med den nødvendige vejledning. De øgede krav til digital selvbetjening forudsætter vejledningsmulighed i Jobcentret for at undgå, at borgere mister forsørgelse på grund af manglende digital kompetence. I 2016 udvides selvbetjeningen således, at forsikrede ledige er forpligtet at booke og administrere eget samtaleforløb i jobcentret digitalt. Digital selvbetjening tilbydes også øvrige ledige og sygemeldte med kontaktforløb. Desuden udvikles en ny hjemmeside på rk.dk, som vejleder og oplyser om regler og administration mv. til både borgere og virksomheder. SIDE 10 AF 12

12 Opfølgning på beskæftigelsesplanens målsætninger og strategier i Kommunalbestyrelsen følger op på målsætninger og strategier i beskæftigelsesplanen gennem kvartalsvise redegørelser for resultater i indsatsen, som fremlægges i beskæftigelsesudvalget. Mål og resultater i det tværkommunale samarbejde, som er vedtaget i forbindelse med KKRs drøftelser af beskæftigelsesindsatsen, fremlægges på årligt møde i februar. Jobcentret udarbejder desuden tematiske statusrapporter omhandlende særskilte målgrupper eller indsatser. SIDE 11 AF 12

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats... 5 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats... 6 5. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 RAR-møde 10/12-15 Bilag til pkt. 6 40 RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 3. udkast December 2015 41 Indhold 1 RAR Sjællands fokusområder RAR s tværgående initiativer Opfølgning på strategi-

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN 2016 2018 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND December 2015 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. RAR SJÆLLANDS FOKUSOMRÅDER 4 RAR S TVÆRGÅENDE INITIATIVER

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere