Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling"

Transkript

1 Vi har benyttet ETHICS i en årrække og oplever at den elektroniske udbudsproces er en stor fordel for både byder og udbydere. Vi har et fantastisk samarbejde med Inno:vasion. Vi er blevet mødt med stor fleksibilitet, hvilket er essentielt i en verden, hvor skarpe deadlines er dagens orden, og hvor der skal handles straks, hvis noget brænder på. Susanne Taarnehøj, Udbudscontroller hos Movia Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling Trafikselskabet Movia anvender ETHICS til en række anskaffelser heriblandt udbud af rutekørsel i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, der gennemføres som udbud med forhandling. ETHICS holder styr på dokumentationen og sikrer at alle tilbudsgivere får samme vilkår. Movias udbud følger Forsyningsdirektivet og begynder med en prækvalifikation. Efter at have valgt tilbudsgivere gennemføres først en budrunde, hvor alle tilbudsgivere afgiver tilbud på en fælles udbudsside med samme tidsfrist for alle. Herefter gennemføres individuelle forhandlinger, og når en forhandling er overstået afgiver hver tilbudsgiver fornyet tilbud på sin egen, individuelle udbudsside. Ved at hver tilbudsgiver har sin egen udbudsside i ETHICS kan tidsfristen fastsættes individuelt. Da forhandlingerne naturligvis ikke foregår på samme tid med alle tilbudsgivere, er dette en forudsætning for at alle tilbudsgivere får lige lang til at afgive tilbud i. Movia behøver imidlertid ikke at skulle ind på hver enkelt udbudsside for at se hvert tilbud, alle dokumenter fra de individuelle tilbudssider kan overføres automatisk til den fælles udbudsside, som blev anvendt i første budrunde. Movia anvender ligeledes ETHICS til at kvalificere de virksomheder, der kan byde på deres opgaver. I ETHICS er der oprettet en kvalifikationsside, hvor virksomheder løbende kan anmode om at blive kvalificeret til at deltage i de forskellige typer udbud. Virksomheden indsender en anmodning om godkendelse via ETHICS, der understøtter hele processen fra modtagelse, behandling og godkendelse (eller afslag). Godkender Movia virksomheden tilføjes den til ETHICS liste over kvalificerede virksomheder. Når der efterfølgende gennemføres et udbud under den pågældende kvalifikationsordning, vil virksomheden optræde på den liste af virksomheder som Movia kan invitere til at byde. Kun de inviterede virksomheder kan se udbudssiden. Udbudscontroller i Movia, Susanne Taarnehøj, udtaler: Vi har benyttet ETHICS i en årrække, og vi ser en stor fordel i at kunne gennemføre hele udbudsprocessen via det elektroniske system, som gør det enkelt for byder såvel som udbyder. Movia bruger følgende funktioner i Tilbudsafgivelse Automatiserede mails Al kommunikation sendes fra systemet til alle parter Spørgsmål og svar Modtagelse af spørgsmål og distribution af svar til alle parter gennemføres i ETHICS. Automatisk analyse af indsendte dokumenter Dokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet. Effektiv prækvalifikation af leverandører ETHICS hjælper med at strømline prækvalifikationen til gavn for alle parter. innovasion.dk

2 Tilbudsprocessen var nem at gå til, og ingen af tilbudsgiverne havde problemer med den elektroniske tilbudsgivning Susanne Karll, Projektleder hos Aller Aller, nordens største mediehus, køber nyt abonnementsystem Da Aller skulle forny koncernens abonnementssystem havde de brug for en effektiv metode til at vurdere de forventelige omfattende tilbud. Aller er ikke, som offent-lige virksomheder, forpligtet til at gennemføre udbud, men valgte at anvende ETHICS til tilbudsindhentning og evaluering pga. anskaffelsens kompleksitet. Tilbudsindhentningen blev gennemført på en ETHICS udbudsside, der oftest bliver brugt til offentlige udbud. Siden blev tilpasset så både udseende, menupunkterne, vejledninger og logo passede perfekt til formålet. De mange krav, som tilbudsgiver skulle opfylde, blev præsenteret som et spørgeskema i pdf-format, så tilbudsgiverne kunne arbejde med besvarelsen lokalt. Spørgeskemaet blev lavet i ETHICS s særlige modul, qdesign, der bruges til at opbygge avancerede spørgeskemaer med forskellige svartyper, listevalg samt minimums- og maksimumsværdier. qdesign giver tilbudsgiveren hjælp til besvarelserne, check for om alle obligatoriske spørgsmål er besvaret - og automatisk validering af svarene. I Allers tilfælde var dette særligt vigtigt, fordi spørgeskemaet kom op på hele 300 sider. Processen forløb som planlagt - et antal virksomheder hentede vejledninger og spørgeskemaer samt et unikt certifikat til brug for digital underskrift. Efter en spørgerunde uploadede tilbudsgiverne det udfyldte spørgeskema. Ved tilbudsfristen udløb lukkes muligheden for at modtage tilbud, og de indkomne spørgeskemaer bliver automatisk overført til et samlet resultatark, hvor man kan sammenligne alle tilbudsgiveres svar på specifikke spørgsmål/krav. Resultatet vises i et EXCEL-regneark, og når man har tildelt vægte til de enkelte underkriterier, er det en enkel sag at lægge resultaterne sammen og udpege den vindende tilbudsgiver. Projektleder Susanne Karll, Aller, siger om forløbet: Tilbudsprocessen var nem at gå til, og at ingen af tilbudsgiverne havde problemer med den elektroniske tilbudsgivning. Det er en fordel, at alt materiale er samlet eet sted og Selve evalueringen var ret enkel at gå til, dels fordi alle data/resultater var samlet eet sted og dels fordi der var sikkerhed for, at der ikke kunne opstå fejl eller fortolkningsspørgsmål som ved en manuel behandling af besvarelser. Det vil være en fordel at bruge systemet i tilsvarende, kommende sager Aller bruger følgende funktioner i ETHICS Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilpasninger Grænsefladen og indholdet tilpasses udbyderens identitet. Kravbesvarelsen bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Friststyring Løsningen kan håndtere alle frister - herunder spørgefrister og frist for aflevering. Digital signatur Alle dokumenter signeres ved afsendelse digitalt med budgiverens unikke signatur. Spørgeskema designer Brugervenligt modul til at designe komplekse spørgeskemaerog besvarelsesark.

3 ETHICS gav os en overskuelig og sammenlignelig metode til at evaluere de indkomne udbud, det var med til at styre processen igennem inden for en forholdsvis kort periode, med en sikker fornemmelse af et korrekt resultat Vibeke Lund, EPJ-projektchef Sundhedsvæsnet i Grønland Brugervenligt udbud af Patient Journaler i Grønland Grønlands Selvstyre vedtog i 2012 en omfattende IKT-strategi, hvor een af de større projekter var anskaffelse af et samlet EPJ-system til hele Grønland. Da Grønlands Sundhedsvæsen allerede havde gode erfaringer med ETHICS, valgte man at gennemføre udbuddet i løsningen med støtte fra Inno:vasion i evalueringsfasen. På grund af de store geografiske afstande mellem de enkelte enheder i Grønlands Sundhedsvæsenet og en begrænset erfaring med store offentlige udbud, besluttede man at gennemføre et udbud der dækkede eksisterende standardsystemer, med vægt på gode referencer, funktionalitet, høj brugervenlighed og leverandørens strategi og kompetencer til at gennemføre implementeringen. Selve udbuddet blev gennemført i foråret 2013 som en 2-trins evaluering, hvor første fase var baseret på evaluering af de indkomne tilbud. Denne fase vægtede 75%, medens de sidste 25% blev gennemført som brugernes evaluering af systemet blandt de tre indkomne EPJ-tilbud. Brugernes evaluering blev gennemført med de kliniske brugere, som efter en række præsentationer af systemerne havde mulighed for at evaluere systemerne ud fra en række definerede arbejdsgange. Spørgeskemaet, der blev anvendt ved tilbudsgivning, blev udarbejdet i løsningen, og den første fase af evalueringen blev derfor gennemført som en standard ETHICS evaluering med anvendelse af de regneark/resultatark, som var resultatet af den automatiske samkøring af besvarelserne. Følgende funktioner bruges i Grønland Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilbudsafgivelse Kravbesvarelse bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Friststyring Løsningen kan håndtere alle frister - herunder spørgefrister og frist for aflevering. Automatisk analyse af indsendte dokumenter Dokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet. Projektgruppen havde ikke før medvirket ved en ETHICS evaluering, men det forløb godt med kun begrænset assistance fra Inno:vasion. Grønlands Departement for Sundhed og Infrastruktur og det grønlandske sundhedsvæsen har nu gennemført et omfattende udbud baseret på ETHICS, og hvor såvel specialisterne i projektgruppen som SHV's klinikere er blevet direkte inddraget i evalueringen. Med støtte fra Inno:vasion blev udbudshjemmesiden med alt tilhørende dokumentation, udbudsbekendtgørelse, håndtering af indkomne spørgsmål og selve processen gennemført 'efter bogen'. Med resultatarkene kan dialogen med de tabende tilbudsgivere gennemføres med en klar præcisering af de faktorer, der var medvirkende til, at de blev fravalgt.

4 Det ville ikke have været muligt at lave et så omfattende udbud hvis ikke dette havde været elektronisk understøttet af ETHICS Gurli Frøstrup, Projektleder FBE Forsvarets omfattende udbud af håndværksydelser Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemfører begrænsede udbud af rammekontrakter om vedligeholdelse af forsvarets bygninger og ejendomme i hele landet. Med 11 forskellige typer håndværk fordelt på 15 geografiske områder betyder det 165 delaftaler med hver 3 leverandører. Blandt de håndværk, som er omfattet af udbuddet er bl.a. tømrer- og snedkerarbejder, murerarbejder, entreprenørarbejder, malerarbejder, gulvarbejder, tagdækning, porte, hegn og gitterporte, VVS-arbejder, elektriker-arbejder, ventilationsarbejde. Det er karakteristisk at udbuddet appellerer til brancher, som traditionelt ikke er så stærke IT-mæssigt, og som altså i 2006 for første gang skulle deltage i et elektronisk udbud. 350 virksomheder inden for de omfattede håndværk anmodede om at deltage i det begrænsede udbud via ETHICS hjemmesiden. Første trin i processen var at vurdere tilbudsgivernes egnethed. Til det formål skulle anmodningen om deltagelse ledsages af besvarelser af et pdf-baseret spørgeskema, som var udarbejdet i ETHICS spørgeskemaværktøj qdesign. Den strukturerede spørgeform medvirker til, at alle virksomhederne besvarer alle spørgsmål. Efter anmodningsfristens udløb sammenkøres besvarelserne automatisk i et Microsoft Excel resultatark, hvor alle besvarelser kan ses samlet. Den IT-understøttede evalueringsproces i ETHICS medfører, at det kun tager to mand to dage at evaluere alle anmodninger og vælge egnede tilbudsgivere. I det efterfølgende begrænsede udbud var der ligeledes et spørgeskema i pdf-format til automatisk indlæsning og generering af resultatark, samt yderligere nogle detailspørgsmål til hvert enkelt fag, som i ETHICS også genereres i Excel-format. Den strukturerede besvarelsesform minimerer risiko for fejlagtige besvarelser og gør evalueringen markant mere effektiv. De 165 delaftaler med tre leverandører på hver aftale medførte, at der blev lavet i alt hele 495 kontrakter, fordelt på 115 virksomheder. Der blev modtaget 1,3 Gb materiale fra de deltagende virksomheder, hvilket ville have været 7-10 meter hyldeplads. Projektleder Gurli Frøstrup, FBE udtalte: Vi har gentaget udbuddet i 2006 og 2009 og planlægger naturligvis at gentage det i 2014 også - Både for tilbudgivere og for os er det nu både overskueligt og effektivt, og vi kan let indpasse nye krav og ønsker i udbudsmaterialet. FBE bruger følgende funktioner i ETHICS Enkel prækvalifikation ETHICS kan hurtigt analysere prækvalifikationer fra mange tilbudsgivere Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilbudsafgivelse Kravbesvarelse bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Automatisk analyse af indsendte dokumenter Dokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet.

5 Vi har i samarbejde med Inno:vasion udarbejdet et effektivt miniudbudskoncept baseret på brug af ETHICS. Dette koncept har været anvendt i en række miniudbud på SKIs rammeaftaler, og vil medføre en 2-cifret millionbesparelse over de kommende år Sektionschef Mikael B. Schwartz, Koncernindkøb IT Forsvarets Informatiktjeneste afvikler effektive miniudbud Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) bruger i høj grad ETHICS til de mange mini-udbud på eksisternde rammeaftaler. FKIT koordinerer Forsvarets indkøb af alt hvad der vedrører IT, fra konsulentydelser til IT-udstyr og services, men det er enhederne der bestiller. Det var vigtigt for FKIT at etablere en proces, der gjorde det nemt for bestillerne ude i enhederne at gennemføre mini-udbud og det er lykkedes med ETHICS. Skal der køres et miniudbud på en eksisterende rammeaftale, f.eks. på konsulentydelser, udfylder rekvirenten, der har brug for de eksterne konsulenter, en simpel bestillingsformular. Når den er korrekt udfyldt konverterer ETHICS den til en kravspecifikation i form af et nyt spørgeskema der lægges ved et standard kontraktparadigme og udbuddet kan igangsættes. Når tilbudsfristen er overstået, samler ETHICS automatisk de indkomne tilbud i ét resultatark, der bliver rekvirentens evalueringsgrundlag. Når der er valgt en leverandør, overføres dennes tilbud til kontraktparadigmet, og den færdige kontrakt kan underskrives af parterne. Den automatiserede form, som miniudbud gennemføres i ved hjælp af ETHICS, medfører at det er simplere og langt mindre ressourcekrævende at gennemføre miniudbud. Den øgede anvendelse af miniudbud på grund af ease of use har resulteret i million-besparelser hos Forsvaret. Sektionschef Mikael B. Schwartz, Koncernindkøb IT, udtaler herom: Vi har i samarbejde med Inno:vasion udarbejdet et effektivt miniudbudskoncept baseret på brug af ETHICS. Dette koncept har været anvendt i en række miniudbud på SKIs rammeaftaler, og vil medføre en 2-cifret millionbesparelse over de kommende år. Besparelserne er opnået på baggrund af den effektive konkurrenceudsættelse der opnås ved brug af miniudbud - samt den enkelthed og effektivitet, der ligger i det udarbejdede miniudbudskoncept. Vi havde aldrig selvstændigt kunnet gennemføre så mange miniudbud med så begrænset ressourceanvendelse og med den hastighed. Konceptets enkelhed sikrer også, at tilbudsgiverne "spidser pennen" ved at kunne fokusere på ydelserne i højere grad end på processen, da den er så enkel og transparent. Hertil kommer at vi har sikkerhed for, at udbudsreglerne samt SKIs rammeaftaler til fulde overholdes. Vi har endnu en række miniudbud at skulle gennemføre på denne måde. Besparelserne ligger lige for at hente, og vores arbejde herved er så begrænset. - vi fortsætter i fuld fart." FKIT bruger følgende funktioner i ETHICS Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilbudsafgivelse Kravbesvarelsen bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Automatisk analyse af indsendte dokumenter vdokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet. Effektive mini-udbud Etablerer en nem proces for at effektivt at sikre konkurrencedygtige priser. Direktør Mora Jensen

6 ETHICS er udviklet i partnerskab med Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) SKIs mange rammeaftaler administreres i ETHICS ETHICS blev oprindeligt udviklet i et partnerskab med SKI og taget i brug allerede i SKI gennemfører udbud på vegne af offentlige myndigheder i Danmark. Der er to typer af SKI-rammeaftaler: Frivillige aftaler, som myndighederne kan vælge at benytte, eller forpligtende aftaler. Begge understøttet af ETHICS. SKI benytter ETHICS til at gennemføre både offentlige og begrænsede udbud og til at gennemføre miniudbud på allerede indgåede rammeaftaler. Ved miniudbud inviteres kun de leverandører, der allerede er på en gældende rammeaftale. Typisk for varer og services, hvor priserne ændrer sig - for eksempel elektronik og computerudstyr - er det en fordel løbende at konkurrenceudsætte tilbuddene. SKI-aftaler med forpligtende tilslutning giver tilbudsgiverne større sikkerhed for omsætning end ved frivillige aftaler. Kommuners og myndigheders tilslutning til denne type udbud sker ved at kommunen forpligter sig til at anvende aftalen. Når køberne har underskrevet tilslutningsaftalen elektronisk, sammenkøres tilslutningsaftalerne, så man kan se, hvad det forventede aftræk vil blive. Dette fremgår så af udbudsgrundlaget, når leverandører inviteres til at byde. Som eksempel udbød SKI multifunktionsmaskiner og printere med et forpligtende volumen på 400 mio. kr. I dette tilfælde blev een leverandør valgt. Resultatet af denne type udbud er, at de kommuner, der har tilsluttet sig en forpligtende aftale, opnår langt bedre priser på grund af tilsagnet fra aftagerne, end de kommuner, der vælger at foretage selvstændig anskaffelse af mindre volumen. Antallet af kontrakter, som SKI udbyder, er meget stort. Derfor har SKI en stor admini-strativ gevinst ved at gennemføre udbuddene i ETHICS. ETHICS understøtter processerne og sikrer, at udbudsreglerne overholdes. Da ETHICS i sit administrationsbibliotek har en omfattende samling af standardparadigmer for bekendtgørelser, vejledninger og spørgeskemaer for et meget stort udvalg af varer, tjenester og services, sikrer man at udbyderne i nye udbud kan koncentrere sig om selve genstanden for udbuddet. Man kan udnytte lagrede erfaringer og ikke mindst benytte de fastlagte, afprøvede procedurer med sikkerhed for overholdelse såvel af EU regler som af specifikke krav til det enkelte område, som allerede tidligere har været genstand for et ETHICS udbud. SKI bruger følgende funktioner i ETHICS Kontraktmodul Alle indgående kontrakter kan nemt findes og genanvendes fra kontraktarkivet. Friststyring Løsningen kan håndtere alle frister - herunder spørgefrister og frist for aflevering. Digital signatur Alle dokumenter signeres ved afsendelse digitalt med budgiverens unikke signatur. Altid gældende lov ETHICS er opdateres så EU s udbudsdirektiv altid overholdes.

7 Brugen af ETHICS sikrer myndighedernes overholdelse af udbudsreglerne, og at korruption undgås. Slovakiet bruger ETHICS til alle offentlige udbud Allerede i 2006 besluttede Ministeriet for Transport, Post og Telekommunikation at anskaffe ETHICS som værktøj for alle offentlige udbud i Slovakiet. Bekæmpelse af korruption, transparens og overholdelse af EU regler var mærkesager for den slovakiske regering. Inno:vasion bistod, sammen med IBM, regeringen med at etablere Úrad pre verejné obstarávanie - Office for Public Procurement (UVO). Alle statslige myndigheder i Slovakiet er forpligtede til at gennemføre deres udbud, mini-udbud samt auktioner elektronisk i ETHICS. Dette medfører, at der hvert år udbydes mange tusinde udbud og auktioner. I Slovakiet afslutter man meget ofte et udbud med gennemførelse af en e-auktion. I ETHICS auktionsmodul er det muligt at lave auktioner såvel på tildelingskriteriet laveste pris som på økonomisk mest fordelagtige bud, fordi auktionerne gør det muligt at konkurrenceudsætte flere underkriterier på én gang. ETHICS indeholder en udbudsoversigt over alle udbud - på tværs af alle offentlige myndigheder - der afvikles i Slovakiet. Den ansvarlige udbudskonsulent kan her bestemme og opdatere status for det enkelte udbud - han behøver ikke at inddrage en IT-medarbejder eller webmanager. Fra udbudsoversigten er der direkte adgang til de enkelte udbud og de relevante bekendtgørelserud. I Slovakiet anvendes et særligt ETHICS krypteringsværktøj hvor tilbudsgiver krypterer sit tilbud før det uploades. Først efter tilbudsfristens udløb sender tilbudsgiverne nøglen til udbyderen. Dermed har tilbudsgiveren vished for, at den udbydende myndighed ikke kan åbne tilbud før den fastsatte frist. ETHICS tillader aldrig, at den udbydende myndighed har adgang til de modtagne tilbud før tilbudsfristen, men ved brug af krypteringsværktøjet har tilbudsgiveren vished for at dette ikke kan ske. Som tidligere Østland er man i Slovakiet meget opmærksom på korruption, og brugen af ETHICS tilsikrer, at alle regler (herunder EU s udbudsdirektiv) overholdes. Den omfattende brug af ETHICS auktionsmodul medfører at meget attraktive tilbud modtages - og Slovakiet har ligesom de mange andre ETHICS kunder oplevet en markant effektivitetsforbedring ved planlægning og gennemførelse af udbud og har samtidigt haft fordel af mulighederne i ETHICS for at tilpasse løsningen til det enkelte lands særlige regler og tolkning af EU's indkøbsdirektiv. En særlig fordel for Slovakiet er, at der ved hjælp af ETHICS til enhver tid er et fuldt og helt aktuelt overblik over alle igangværende, planlagte og nyligt afsluttede offentlige udbud. UVO bruger følgende funktioner i ETHICS Tilpasninger Grænsefladen og indholdet tilpasses udbyderens identitet. Kravbesvarelsen bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Kryptering En tilbudsgiver har vished for at tilbuddet kun kan åbnes med den adgangskode tilbudsgiveren selv har valgt. eauktioner Sikrer at udbyderen altid får attraktive tilbud til konkurrencedygtige priser. Udbudsoversigt Der genereres automatisk en samlet oversigt over alle organisationens udbud.

8

Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Hvordan vælger du den bedste leverandør? Foto af Umberto Salvagnin, http://www.flickr.com/photos/kaibara/ Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer Mini-vejledning Nedenfor kan du læse om den forpligtende aftale 50.05 Biblioteksmaterialer, få en oversigt over indholdet af udbudsmaterialet og se,

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Sagsfremstilling i resumé

Sagsfremstilling i resumé Kommissorium for: ESDH-udbudsrådgivning; valg af rådgiver Projektleder Projektejer Evt. styregruppe Version Dato Projekt sluttidspunkt 4.0 (1.0-3.0 er notater) 30.9.2013 31.12.2014 Motivation/baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere