Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling"

Transkript

1 Vi har benyttet ETHICS i en årrække og oplever at den elektroniske udbudsproces er en stor fordel for både byder og udbydere. Vi har et fantastisk samarbejde med Inno:vasion. Vi er blevet mødt med stor fleksibilitet, hvilket er essentielt i en verden, hvor skarpe deadlines er dagens orden, og hvor der skal handles straks, hvis noget brænder på. Susanne Taarnehøj, Udbudscontroller hos Movia Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling Trafikselskabet Movia anvender ETHICS til en række anskaffelser heriblandt udbud af rutekørsel i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, der gennemføres som udbud med forhandling. ETHICS holder styr på dokumentationen og sikrer at alle tilbudsgivere får samme vilkår. Movias udbud følger Forsyningsdirektivet og begynder med en prækvalifikation. Efter at have valgt tilbudsgivere gennemføres først en budrunde, hvor alle tilbudsgivere afgiver tilbud på en fælles udbudsside med samme tidsfrist for alle. Herefter gennemføres individuelle forhandlinger, og når en forhandling er overstået afgiver hver tilbudsgiver fornyet tilbud på sin egen, individuelle udbudsside. Ved at hver tilbudsgiver har sin egen udbudsside i ETHICS kan tidsfristen fastsættes individuelt. Da forhandlingerne naturligvis ikke foregår på samme tid med alle tilbudsgivere, er dette en forudsætning for at alle tilbudsgivere får lige lang til at afgive tilbud i. Movia behøver imidlertid ikke at skulle ind på hver enkelt udbudsside for at se hvert tilbud, alle dokumenter fra de individuelle tilbudssider kan overføres automatisk til den fælles udbudsside, som blev anvendt i første budrunde. Movia anvender ligeledes ETHICS til at kvalificere de virksomheder, der kan byde på deres opgaver. I ETHICS er der oprettet en kvalifikationsside, hvor virksomheder løbende kan anmode om at blive kvalificeret til at deltage i de forskellige typer udbud. Virksomheden indsender en anmodning om godkendelse via ETHICS, der understøtter hele processen fra modtagelse, behandling og godkendelse (eller afslag). Godkender Movia virksomheden tilføjes den til ETHICS liste over kvalificerede virksomheder. Når der efterfølgende gennemføres et udbud under den pågældende kvalifikationsordning, vil virksomheden optræde på den liste af virksomheder som Movia kan invitere til at byde. Kun de inviterede virksomheder kan se udbudssiden. Udbudscontroller i Movia, Susanne Taarnehøj, udtaler: Vi har benyttet ETHICS i en årrække, og vi ser en stor fordel i at kunne gennemføre hele udbudsprocessen via det elektroniske system, som gør det enkelt for byder såvel som udbyder. Movia bruger følgende funktioner i Tilbudsafgivelse Automatiserede mails Al kommunikation sendes fra systemet til alle parter Spørgsmål og svar Modtagelse af spørgsmål og distribution af svar til alle parter gennemføres i ETHICS. Automatisk analyse af indsendte dokumenter Dokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet. Effektiv prækvalifikation af leverandører ETHICS hjælper med at strømline prækvalifikationen til gavn for alle parter. innovasion.dk

2 Tilbudsprocessen var nem at gå til, og ingen af tilbudsgiverne havde problemer med den elektroniske tilbudsgivning Susanne Karll, Projektleder hos Aller Aller, nordens største mediehus, køber nyt abonnementsystem Da Aller skulle forny koncernens abonnementssystem havde de brug for en effektiv metode til at vurdere de forventelige omfattende tilbud. Aller er ikke, som offent-lige virksomheder, forpligtet til at gennemføre udbud, men valgte at anvende ETHICS til tilbudsindhentning og evaluering pga. anskaffelsens kompleksitet. Tilbudsindhentningen blev gennemført på en ETHICS udbudsside, der oftest bliver brugt til offentlige udbud. Siden blev tilpasset så både udseende, menupunkterne, vejledninger og logo passede perfekt til formålet. De mange krav, som tilbudsgiver skulle opfylde, blev præsenteret som et spørgeskema i pdf-format, så tilbudsgiverne kunne arbejde med besvarelsen lokalt. Spørgeskemaet blev lavet i ETHICS s særlige modul, qdesign, der bruges til at opbygge avancerede spørgeskemaer med forskellige svartyper, listevalg samt minimums- og maksimumsværdier. qdesign giver tilbudsgiveren hjælp til besvarelserne, check for om alle obligatoriske spørgsmål er besvaret - og automatisk validering af svarene. I Allers tilfælde var dette særligt vigtigt, fordi spørgeskemaet kom op på hele 300 sider. Processen forløb som planlagt - et antal virksomheder hentede vejledninger og spørgeskemaer samt et unikt certifikat til brug for digital underskrift. Efter en spørgerunde uploadede tilbudsgiverne det udfyldte spørgeskema. Ved tilbudsfristen udløb lukkes muligheden for at modtage tilbud, og de indkomne spørgeskemaer bliver automatisk overført til et samlet resultatark, hvor man kan sammenligne alle tilbudsgiveres svar på specifikke spørgsmål/krav. Resultatet vises i et EXCEL-regneark, og når man har tildelt vægte til de enkelte underkriterier, er det en enkel sag at lægge resultaterne sammen og udpege den vindende tilbudsgiver. Projektleder Susanne Karll, Aller, siger om forløbet: Tilbudsprocessen var nem at gå til, og at ingen af tilbudsgiverne havde problemer med den elektroniske tilbudsgivning. Det er en fordel, at alt materiale er samlet eet sted og Selve evalueringen var ret enkel at gå til, dels fordi alle data/resultater var samlet eet sted og dels fordi der var sikkerhed for, at der ikke kunne opstå fejl eller fortolkningsspørgsmål som ved en manuel behandling af besvarelser. Det vil være en fordel at bruge systemet i tilsvarende, kommende sager Aller bruger følgende funktioner i ETHICS Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilpasninger Grænsefladen og indholdet tilpasses udbyderens identitet. Kravbesvarelsen bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Friststyring Løsningen kan håndtere alle frister - herunder spørgefrister og frist for aflevering. Digital signatur Alle dokumenter signeres ved afsendelse digitalt med budgiverens unikke signatur. Spørgeskema designer Brugervenligt modul til at designe komplekse spørgeskemaerog besvarelsesark.

3 ETHICS gav os en overskuelig og sammenlignelig metode til at evaluere de indkomne udbud, det var med til at styre processen igennem inden for en forholdsvis kort periode, med en sikker fornemmelse af et korrekt resultat Vibeke Lund, EPJ-projektchef Sundhedsvæsnet i Grønland Brugervenligt udbud af Patient Journaler i Grønland Grønlands Selvstyre vedtog i 2012 en omfattende IKT-strategi, hvor een af de større projekter var anskaffelse af et samlet EPJ-system til hele Grønland. Da Grønlands Sundhedsvæsen allerede havde gode erfaringer med ETHICS, valgte man at gennemføre udbuddet i løsningen med støtte fra Inno:vasion i evalueringsfasen. På grund af de store geografiske afstande mellem de enkelte enheder i Grønlands Sundhedsvæsenet og en begrænset erfaring med store offentlige udbud, besluttede man at gennemføre et udbud der dækkede eksisterende standardsystemer, med vægt på gode referencer, funktionalitet, høj brugervenlighed og leverandørens strategi og kompetencer til at gennemføre implementeringen. Selve udbuddet blev gennemført i foråret 2013 som en 2-trins evaluering, hvor første fase var baseret på evaluering af de indkomne tilbud. Denne fase vægtede 75%, medens de sidste 25% blev gennemført som brugernes evaluering af systemet blandt de tre indkomne EPJ-tilbud. Brugernes evaluering blev gennemført med de kliniske brugere, som efter en række præsentationer af systemerne havde mulighed for at evaluere systemerne ud fra en række definerede arbejdsgange. Spørgeskemaet, der blev anvendt ved tilbudsgivning, blev udarbejdet i løsningen, og den første fase af evalueringen blev derfor gennemført som en standard ETHICS evaluering med anvendelse af de regneark/resultatark, som var resultatet af den automatiske samkøring af besvarelserne. Følgende funktioner bruges i Grønland Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilbudsafgivelse Kravbesvarelse bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Friststyring Løsningen kan håndtere alle frister - herunder spørgefrister og frist for aflevering. Automatisk analyse af indsendte dokumenter Dokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet. Projektgruppen havde ikke før medvirket ved en ETHICS evaluering, men det forløb godt med kun begrænset assistance fra Inno:vasion. Grønlands Departement for Sundhed og Infrastruktur og det grønlandske sundhedsvæsen har nu gennemført et omfattende udbud baseret på ETHICS, og hvor såvel specialisterne i projektgruppen som SHV's klinikere er blevet direkte inddraget i evalueringen. Med støtte fra Inno:vasion blev udbudshjemmesiden med alt tilhørende dokumentation, udbudsbekendtgørelse, håndtering af indkomne spørgsmål og selve processen gennemført 'efter bogen'. Med resultatarkene kan dialogen med de tabende tilbudsgivere gennemføres med en klar præcisering af de faktorer, der var medvirkende til, at de blev fravalgt.

4 Det ville ikke have været muligt at lave et så omfattende udbud hvis ikke dette havde været elektronisk understøttet af ETHICS Gurli Frøstrup, Projektleder FBE Forsvarets omfattende udbud af håndværksydelser Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemfører begrænsede udbud af rammekontrakter om vedligeholdelse af forsvarets bygninger og ejendomme i hele landet. Med 11 forskellige typer håndværk fordelt på 15 geografiske områder betyder det 165 delaftaler med hver 3 leverandører. Blandt de håndværk, som er omfattet af udbuddet er bl.a. tømrer- og snedkerarbejder, murerarbejder, entreprenørarbejder, malerarbejder, gulvarbejder, tagdækning, porte, hegn og gitterporte, VVS-arbejder, elektriker-arbejder, ventilationsarbejde. Det er karakteristisk at udbuddet appellerer til brancher, som traditionelt ikke er så stærke IT-mæssigt, og som altså i 2006 for første gang skulle deltage i et elektronisk udbud. 350 virksomheder inden for de omfattede håndværk anmodede om at deltage i det begrænsede udbud via ETHICS hjemmesiden. Første trin i processen var at vurdere tilbudsgivernes egnethed. Til det formål skulle anmodningen om deltagelse ledsages af besvarelser af et pdf-baseret spørgeskema, som var udarbejdet i ETHICS spørgeskemaværktøj qdesign. Den strukturerede spørgeform medvirker til, at alle virksomhederne besvarer alle spørgsmål. Efter anmodningsfristens udløb sammenkøres besvarelserne automatisk i et Microsoft Excel resultatark, hvor alle besvarelser kan ses samlet. Den IT-understøttede evalueringsproces i ETHICS medfører, at det kun tager to mand to dage at evaluere alle anmodninger og vælge egnede tilbudsgivere. I det efterfølgende begrænsede udbud var der ligeledes et spørgeskema i pdf-format til automatisk indlæsning og generering af resultatark, samt yderligere nogle detailspørgsmål til hvert enkelt fag, som i ETHICS også genereres i Excel-format. Den strukturerede besvarelsesform minimerer risiko for fejlagtige besvarelser og gør evalueringen markant mere effektiv. De 165 delaftaler med tre leverandører på hver aftale medførte, at der blev lavet i alt hele 495 kontrakter, fordelt på 115 virksomheder. Der blev modtaget 1,3 Gb materiale fra de deltagende virksomheder, hvilket ville have været 7-10 meter hyldeplads. Projektleder Gurli Frøstrup, FBE udtalte: Vi har gentaget udbuddet i 2006 og 2009 og planlægger naturligvis at gentage det i 2014 også - Både for tilbudgivere og for os er det nu både overskueligt og effektivt, og vi kan let indpasse nye krav og ønsker i udbudsmaterialet. FBE bruger følgende funktioner i ETHICS Enkel prækvalifikation ETHICS kan hurtigt analysere prækvalifikationer fra mange tilbudsgivere Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilbudsafgivelse Kravbesvarelse bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Automatisk analyse af indsendte dokumenter Dokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet.

5 Vi har i samarbejde med Inno:vasion udarbejdet et effektivt miniudbudskoncept baseret på brug af ETHICS. Dette koncept har været anvendt i en række miniudbud på SKIs rammeaftaler, og vil medføre en 2-cifret millionbesparelse over de kommende år Sektionschef Mikael B. Schwartz, Koncernindkøb IT Forsvarets Informatiktjeneste afvikler effektive miniudbud Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) bruger i høj grad ETHICS til de mange mini-udbud på eksisternde rammeaftaler. FKIT koordinerer Forsvarets indkøb af alt hvad der vedrører IT, fra konsulentydelser til IT-udstyr og services, men det er enhederne der bestiller. Det var vigtigt for FKIT at etablere en proces, der gjorde det nemt for bestillerne ude i enhederne at gennemføre mini-udbud og det er lykkedes med ETHICS. Skal der køres et miniudbud på en eksisterende rammeaftale, f.eks. på konsulentydelser, udfylder rekvirenten, der har brug for de eksterne konsulenter, en simpel bestillingsformular. Når den er korrekt udfyldt konverterer ETHICS den til en kravspecifikation i form af et nyt spørgeskema der lægges ved et standard kontraktparadigme og udbuddet kan igangsættes. Når tilbudsfristen er overstået, samler ETHICS automatisk de indkomne tilbud i ét resultatark, der bliver rekvirentens evalueringsgrundlag. Når der er valgt en leverandør, overføres dennes tilbud til kontraktparadigmet, og den færdige kontrakt kan underskrives af parterne. Den automatiserede form, som miniudbud gennemføres i ved hjælp af ETHICS, medfører at det er simplere og langt mindre ressourcekrævende at gennemføre miniudbud. Den øgede anvendelse af miniudbud på grund af ease of use har resulteret i million-besparelser hos Forsvaret. Sektionschef Mikael B. Schwartz, Koncernindkøb IT, udtaler herom: Vi har i samarbejde med Inno:vasion udarbejdet et effektivt miniudbudskoncept baseret på brug af ETHICS. Dette koncept har været anvendt i en række miniudbud på SKIs rammeaftaler, og vil medføre en 2-cifret millionbesparelse over de kommende år. Besparelserne er opnået på baggrund af den effektive konkurrenceudsættelse der opnås ved brug af miniudbud - samt den enkelthed og effektivitet, der ligger i det udarbejdede miniudbudskoncept. Vi havde aldrig selvstændigt kunnet gennemføre så mange miniudbud med så begrænset ressourceanvendelse og med den hastighed. Konceptets enkelhed sikrer også, at tilbudsgiverne "spidser pennen" ved at kunne fokusere på ydelserne i højere grad end på processen, da den er så enkel og transparent. Hertil kommer at vi har sikkerhed for, at udbudsreglerne samt SKIs rammeaftaler til fulde overholdes. Vi har endnu en række miniudbud at skulle gennemføre på denne måde. Besparelserne ligger lige for at hente, og vores arbejde herved er så begrænset. - vi fortsætter i fuld fart." FKIT bruger følgende funktioner i ETHICS Udbuddet præsenteres på sin egen hjemmeside. Tilbudsafgivelse Kravbesvarelsen bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Automatisk analyse af indsendte dokumenter vdokumenter valideres mod de definerede krav i udbuddet. Effektive mini-udbud Etablerer en nem proces for at effektivt at sikre konkurrencedygtige priser. Direktør Mora Jensen

6 ETHICS er udviklet i partnerskab med Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) SKIs mange rammeaftaler administreres i ETHICS ETHICS blev oprindeligt udviklet i et partnerskab med SKI og taget i brug allerede i SKI gennemfører udbud på vegne af offentlige myndigheder i Danmark. Der er to typer af SKI-rammeaftaler: Frivillige aftaler, som myndighederne kan vælge at benytte, eller forpligtende aftaler. Begge understøttet af ETHICS. SKI benytter ETHICS til at gennemføre både offentlige og begrænsede udbud og til at gennemføre miniudbud på allerede indgåede rammeaftaler. Ved miniudbud inviteres kun de leverandører, der allerede er på en gældende rammeaftale. Typisk for varer og services, hvor priserne ændrer sig - for eksempel elektronik og computerudstyr - er det en fordel løbende at konkurrenceudsætte tilbuddene. SKI-aftaler med forpligtende tilslutning giver tilbudsgiverne større sikkerhed for omsætning end ved frivillige aftaler. Kommuners og myndigheders tilslutning til denne type udbud sker ved at kommunen forpligter sig til at anvende aftalen. Når køberne har underskrevet tilslutningsaftalen elektronisk, sammenkøres tilslutningsaftalerne, så man kan se, hvad det forventede aftræk vil blive. Dette fremgår så af udbudsgrundlaget, når leverandører inviteres til at byde. Som eksempel udbød SKI multifunktionsmaskiner og printere med et forpligtende volumen på 400 mio. kr. I dette tilfælde blev een leverandør valgt. Resultatet af denne type udbud er, at de kommuner, der har tilsluttet sig en forpligtende aftale, opnår langt bedre priser på grund af tilsagnet fra aftagerne, end de kommuner, der vælger at foretage selvstændig anskaffelse af mindre volumen. Antallet af kontrakter, som SKI udbyder, er meget stort. Derfor har SKI en stor admini-strativ gevinst ved at gennemføre udbuddene i ETHICS. ETHICS understøtter processerne og sikrer, at udbudsreglerne overholdes. Da ETHICS i sit administrationsbibliotek har en omfattende samling af standardparadigmer for bekendtgørelser, vejledninger og spørgeskemaer for et meget stort udvalg af varer, tjenester og services, sikrer man at udbyderne i nye udbud kan koncentrere sig om selve genstanden for udbuddet. Man kan udnytte lagrede erfaringer og ikke mindst benytte de fastlagte, afprøvede procedurer med sikkerhed for overholdelse såvel af EU regler som af specifikke krav til det enkelte område, som allerede tidligere har været genstand for et ETHICS udbud. SKI bruger følgende funktioner i ETHICS Kontraktmodul Alle indgående kontrakter kan nemt findes og genanvendes fra kontraktarkivet. Friststyring Løsningen kan håndtere alle frister - herunder spørgefrister og frist for aflevering. Digital signatur Alle dokumenter signeres ved afsendelse digitalt med budgiverens unikke signatur. Altid gældende lov ETHICS er opdateres så EU s udbudsdirektiv altid overholdes.

7 Brugen af ETHICS sikrer myndighedernes overholdelse af udbudsreglerne, og at korruption undgås. Slovakiet bruger ETHICS til alle offentlige udbud Allerede i 2006 besluttede Ministeriet for Transport, Post og Telekommunikation at anskaffe ETHICS som værktøj for alle offentlige udbud i Slovakiet. Bekæmpelse af korruption, transparens og overholdelse af EU regler var mærkesager for den slovakiske regering. Inno:vasion bistod, sammen med IBM, regeringen med at etablere Úrad pre verejné obstarávanie - Office for Public Procurement (UVO). Alle statslige myndigheder i Slovakiet er forpligtede til at gennemføre deres udbud, mini-udbud samt auktioner elektronisk i ETHICS. Dette medfører, at der hvert år udbydes mange tusinde udbud og auktioner. I Slovakiet afslutter man meget ofte et udbud med gennemførelse af en e-auktion. I ETHICS auktionsmodul er det muligt at lave auktioner såvel på tildelingskriteriet laveste pris som på økonomisk mest fordelagtige bud, fordi auktionerne gør det muligt at konkurrenceudsætte flere underkriterier på én gang. ETHICS indeholder en udbudsoversigt over alle udbud - på tværs af alle offentlige myndigheder - der afvikles i Slovakiet. Den ansvarlige udbudskonsulent kan her bestemme og opdatere status for det enkelte udbud - han behøver ikke at inddrage en IT-medarbejder eller webmanager. Fra udbudsoversigten er der direkte adgang til de enkelte udbud og de relevante bekendtgørelserud. I Slovakiet anvendes et særligt ETHICS krypteringsværktøj hvor tilbudsgiver krypterer sit tilbud før det uploades. Først efter tilbudsfristens udløb sender tilbudsgiverne nøglen til udbyderen. Dermed har tilbudsgiveren vished for, at den udbydende myndighed ikke kan åbne tilbud før den fastsatte frist. ETHICS tillader aldrig, at den udbydende myndighed har adgang til de modtagne tilbud før tilbudsfristen, men ved brug af krypteringsværktøjet har tilbudsgiveren vished for at dette ikke kan ske. Som tidligere Østland er man i Slovakiet meget opmærksom på korruption, og brugen af ETHICS tilsikrer, at alle regler (herunder EU s udbudsdirektiv) overholdes. Den omfattende brug af ETHICS auktionsmodul medfører at meget attraktive tilbud modtages - og Slovakiet har ligesom de mange andre ETHICS kunder oplevet en markant effektivitetsforbedring ved planlægning og gennemførelse af udbud og har samtidigt haft fordel af mulighederne i ETHICS for at tilpasse løsningen til det enkelte lands særlige regler og tolkning af EU's indkøbsdirektiv. En særlig fordel for Slovakiet er, at der ved hjælp af ETHICS til enhver tid er et fuldt og helt aktuelt overblik over alle igangværende, planlagte og nyligt afsluttede offentlige udbud. UVO bruger følgende funktioner i ETHICS Tilpasninger Grænsefladen og indholdet tilpasses udbyderens identitet. Kravbesvarelsen bliver nemmere for byder og udbyder med elektroniske blanketter. Kryptering En tilbudsgiver har vished for at tilbuddet kun kan åbnes med den adgangskode tilbudsgiveren selv har valgt. eauktioner Sikrer at udbyderen altid får attraktive tilbud til konkurrencedygtige priser. Udbudsoversigt Der genereres automatisk en samlet oversigt over alle organisationens udbud.

8

Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Hvordan vælger du den bedste leverandør? Foto af Umberto Salvagnin, http://www.flickr.com/photos/kaibara/ Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også

Læs mere

17. august Informationsmøde Satellitkommunikation. Onsdag d. 10.august 2011

17. august Informationsmøde Satellitkommunikation. Onsdag d. 10.august 2011 1 Informationsmøde 02.09 Satellitkommunikation Onsdag d. 10.august 2011 2 Agenda Velkomst v/ Signe Lynggaard Madsen Juridiske rammer for en rammeaftale v/ Vibeke Jessen Rammeaftalens opbygning v/ Claus

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS 23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS NB: Følgende præsentation og eksempler er baseret på et offentligt udbud. Ved et begrænset udbud foregår udvælgelse

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere Reviderede Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Kundernes tilslutning og aftagepligt... 5 3.1. Selvejende uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Rammeaftale 50.45 Servere Tirsdag den 22. oktober 2013 Agenda Velkomst og praktiske informationer v. Udbudskonsulent Steffen Bang-Møller Udbud 50.45 Servere v. Udbudskonsulent

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Rammeaftale 04.10 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere 8 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte Stillede Spørgsmål Markedsovervågning I dette dokument kan du finde en overskuelig samling af de ofte stillede spørgsmål vi møder i forbindelse med vores markedsovervågning. Klik på det spørgsmål

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Kort om ETHICS ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication System I ETHICS

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Orienteringsmøde - flytteaftalen. Ved Rikke Skovgård Hansen, Marianne Røder Lauridsen(Moderniseringsstyrelsen) og Philip Mora-Jensen, Inno:vasion

Orienteringsmøde - flytteaftalen. Ved Rikke Skovgård Hansen, Marianne Røder Lauridsen(Moderniseringsstyrelsen) og Philip Mora-Jensen, Inno:vasion Orienteringsmøde - flytteaftalen Ved Rikke Skovgård Hansen, Marianne Røder Lauridsen(Moderniseringsstyrelsen) og Philip Mora-Jensen, Inno:vasion DAGSORDEN Velkomst om dagens møde Genudbud af flytteaftalen

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser 12. marts 2014 1 Informationsmøde 17.01 Revisionsydelser 12. marts 2014 2 Agenda Velkomst kort om SKI Opbygning af udbuddet v/udbudskonsulent Serap Gökce, herunder - Bilagsstruktur - Tildelingskriterier

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print Udbudsbetingelser Rammeaftale 02.12 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Delaftalestruktur... 6 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Rammekontrakt 04.13 Nærværende præciserede bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Praktisk anvendelse af SKI s aftaler

Praktisk anvendelse af SKI s aftaler 12. marts 2015 1 Praktisk anvendelse af SKI s aftaler Årsdage for offentligt indkøb 2015 12. marts 2015 2 Skitseret tidslinje for brug af en SKI-aftale Kassen markerer faserne i den praktiske anvendelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikationsvejledning

Prækvalifikationsvejledning Vejledning prækvalifikation Prækvalifikationsvejledning For udbud af rammeaftale hårde hvidevarer til husholdningsbrug Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Side 1 af 6 1 Prækvalifikationsvejledning Nærværende

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12288-2012:text:da:html DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere