Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vælger du den bedste leverandør?"

Transkript

1 Foto af Umberto Salvagnin, Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også at I behandler alle tilbudsgivere lige og retfærdigt. ETHICS er et elektronisk udbudssystem, der kan hjælpe dig med netop det.

2 Indhold Er det ikke bare at vælge den laveste pris?...3 Den elektroniske udbudsproces...4 Roller og brugere i ETHICS...6 Funktioner i ETHICS...7 Vi kan hjælpe jer igennem hele processen Kom godt i gang Inno:vasion er en dansk konsulent- og softwareudviklingsvirksomhed med speciale i udbud og beslutningsprocesser. Vi tilbyder software, rådgivning og praktisk assistance til myndigheder, organisationer og virksomheder i forbindelse med deres udbud. Vores elektroniske udbudsløsning, ETHICS, anvendes internationalt, eksempelvis hos den slovakiske stat, der afvikler samtlige udbud på løsningen med et mål om at få bedre priser og reducere korruption. Internationalt markedsføres ETHICS af IBM. 2

3 Det behøver ikke være besværligt! Offentlige organisationer skal overholde EUs udbudsregler og gennemføre udbud, men flere og flere private virksomheder vælger også at følge en tilsvarende proces. Virksomhederne gør det af tre hensyn: for at få bedre og mere sammenlignelige tilbud, for at hjælpe tilbudsgiverne til en mere effektiv proces samt for at kunne dokumentere ligebehandling og gennemsigtighed i forløbet. Både hos offentlige og private har der traditionelt været en opfattelse af at en udbudsproces er langvarig og ressourcekrævende og derfor ofte ikke står mål med det resultat man opnår. Men med gode værktøjer, effektive processer og god rådgivning er der ikke længere grund til at være i tvivl om fordelene ved gennemførelse af udbud, og man kan i stedet fokusere på hvordan det gøres bedst: Hvilken udbudsform, er mest hensigtsmæssig til den anskaffelse vi står over for? Hvordan sikrer jeg at besvarelserne er præcise, men ikke drukner os i arbejde efterfølgende - eller resulterer i protester og langsommelige klagesager? Hvordan hjælper vi tilbudsgiverne til at give gode besvarelser, hvis de ikke tidligere har deltaget i udbud? Vi har i Inno:vasion arbejdet med disse problemstillinger i mere end 18 år. Vi har designet vores løsning, ETHICS, så udbuddet kan gennemføres effektivt for alle involverede parter og til en hver tid overholde gældende lovgivning. Vi vil med denne folder give dig en introduktion til hvordan elektroniske udbud og auktioner kan gennemføres, hvilke problemstillinger I bør have med i jeres overvejelser, samt konkrete forslag til hvordan I kan gennemføre jeres næste udbud. Hvis du har specifikke spørgsmål til jeres udbud vil vores udbudseksperter altid gerne hjælpe. I denne folder kan du også læse om hvordan vi kan bistå i jeres proces. Jeg håber du får gavn og inspiration af disse sider. Der er en lang række formelle krav der skal overholdes, men det kan behøver ikke være besværligt at gennemføre et udbud. Med venlig hilsen Philip Mora-Jensen Direktør, Inno:vasion Hvordan sikrer jeg mig, at vi overholder alle gældende regler nationalt og i EU? Vælg den rigtige leverandør 3

4 Den elektroniske udbudsproces Bekendtgørelse om indgået kontrakt Kontraktindgåelse Ve jledende forhåndsmeddelelse Evaluerin g Markedsanalyse Indsendelse af tilbud Udbudsplanlægning Udarbejdelse af tilbud Udbudsbekendtgørelse Spørgsmål & Svar Leverandørtilmelding og download af udbudsmateriale Alle udbud gennemgår de samme faser og mange af de samme aktiviteter. Overordnet er de tre faser: Planlægning, Udbud og Evaluering. Inno:vasion tilbyder rådgivning og støtte i hele processen og vores løsning, ETHICS, understøtter forløbet for alle involverede parter. Planlægningsfasen I planlægningsfasen skal I lægge jer fast på hvordan udbuddet skal gennemføres, hvem I ønsker der skal deltage samt fastlægge jeres ønsker og behov. En markedsanalyse er et godt udgangspunkt for udbuddet. Den giver overblik over hvilke muligheder der er for at indfri jeres behov og sætter jeres forventninger på et realistisk niveau. Den er samtidig en god dokumentation for hvordan udgangspunktet for udbuddet var. Jeres krav skal indsamles og struktureres så tilbudsgiverne kan imødekomme dem. Her er det vigtigt at tænke på det efterfølgende evalueringsforløb, så I ikke risikerer at ende med store mængder oplysninger, der er svære at sammenligne. Udbuddet kan nu bekendtgøres. Der er en del formalia omkring hvordan udbud bekendtgøres og også en vigtig opgave i at annoncere det så alle relevante tilbudsgivere bliver opmærksomme på jeres udbud. Når bekendt- 4

5 gørelsen laves digitalt giver reglerne jer mulighed for at afkorte tilbudsfristen med 7 dage og yderligere 5 dage når der er direkte og fuld elektronisk adgang til materialet. Udbudsfasen I udbudsfasen er det i høj grad tilbudsgiverne der arbejder. De skal besvare de krav I har stillet og dokumentere deres kompetencer inden den frist I har stillet. De kan, hvis I har valgt at give dem muligheden, stille spørgsmål til jer. Spørgmålene og svarene skal, for at sikre ligebehandling af alle tilbudgivere, offentliggøres i annonymiseret form til alle tilbudsgivere. Et andet tidspunkt hvor fortrolighed og gennemsigtighed er essentiel er når tilbudsgiverne begynder at aflevere deres besvarelser til ordregiveren. Frem til fristens udløb skal tilbudsgiveren være sikker på at ingen andre, hverken ordregiver eller andre tilbudsgivere, kan se de afleverede dokumenter. Det er jeres pligt at kunne garantere dette. At tilbudsgiverene løbende kan aflevere den færdige dokumentation gør både processen mere overskuelig og mindre stressende for dem frem mod fristens udløb. vælger en eller flere leverandører, men samtidigt fravælger endnu flere. I bør kunne forklare de fravalgte hvilke kriterier, der var udslagsgivende for at de blev fravalgt. Hvis de oplever beslutningen som fair og velbegrundet undlader de at anfægte beslutningen i spørgsmål og klagesager. Vores løsning laver en automatisk sammenstilling af alle afleverede tilbud og udpeger den vindende og tabende tilbudsgiver for hvert enkelt kriterie. Det er med til at reducere ressourceforbruget betydeligt. Når leverandøren er valgt skal den endelige kontrakt udfærdiges og underskrives. Oftest er kontrakterne en sammenstilling af et kontraktparadigme, udbuddets dokumentation og tilbudsgiverens afleverede materiale. Med elektronisk kontraksignering og -administration håndteres kontrakterne hurtigt og korrekt. Sidste formelle trin er at den indgåede kontrakt skal bekendtgøres. Både form og procedure er fastlagt i EU og nationale retningslinier. Før fristens udløb skal alle tilbudsgivere underskrive de dokumenter, der skal indgå i bedømmelsen. Når dette gøres med digital signatur får tilbudsgiveren en kvittering for hvornår og hvilke dokumenter der er afleveret. Evaluering og tildeling Når fristen rinder ud skal ordregiver samle alle de modtagne besvarelser og holde dem op imod de kriterier og vægte der blev annonceret ved udbuddets bekendtgørelse. Ofte inddrages virksomhedens indkøbsfunktion, fagspecialister og rådgivere, der hver har deres vinkel på materialet. Det er i denne evalueringsproces, at jeres planlægning og systematik står sin prøve. Resultatet er at, I Vælg den rigtige leverandør 5

6 Roller og brugere i ETHICS ETHICS kan håndtere et bredt spektrum af forskellige udbud - fra de små mini -udbud, hvor det kun er slutbrugeren og de potentielle leverandører, der deltager og til de meget store, nationale og internationale udbudsorganisationer, som udbyder på vegne af mange organisationer og forvaltninger og som gennemføres af en række forskellige administrative medarbejdere. Adgangen til ETHICS afhænger af brugerens rolle. I modellen ovenfor kan du se et udsnit af de roller, der er er undertøttet af ETHICS. Hver af disse har adgang til veldefinerede brugergrænseflader, der er skræddersyet til netop deres funktion og opgaver. 6

7 Funktioner i ETHICS ETHICS er en løsning, der hjælper alle involverede parter i udbudsprocessen. ETHICS kan anvendes til alle typer udbud og elektroniske auktioner. Vi fokuserer på at kvalitet, effektivitet og sikkerhed går hånd i hånd i en sammenhængende proces. Løsningen tilgås af alle brugere via internettet i brugervenlige grænseflader. ETHICS funktioner i planlægningsfasen Alle udbud får deres egen udbudshjemmeside. Udbudshjemmesiden er stedet hvor al kommunikation mellem udbyder og tilbudsgivere foregår. Udbudssiden er også et dokumentarkiv for såvel de interne dokumenter, der indgår i forberedelsen af udbuddet, som selve udbudsmaterialet samt vejledninger og evalueringsdokumenter. Herved er alt materiale vedr. en udbudssag samlet under ét. Med ETHICS kommer en række standard dokumenter, så det er nemt at komme i gang med udbuddet. ETHICS indeholder værktøjer til at indsamle jeres krav og ønsker. Det gøres i intelligente spørgeskemaer. Spørgeskemaerne gør det nemmere for tilbudsgivere at besvare udbuddet, besvarelserne bliver mere ensartet og det bliver markant nemmere for jer at evaluere de mange besvarelser efterfølgende. Værktøjerne i ETHICS hjælper jer med, allerede i planlægningsfasen, at vurdere kravene og justere deres indbyrdes prioritet eller vægt. Det er naturligvis vigtigt at alle gældende regler overholdes. For at sikre at udbudsreglerne i Danmark og EU overholdes, har vi udviklet ETHICS i tæt dialog med Kammeradvokaten og EU. ETHICS arbejdsgange, regler og dokumenter er altid i overensstemmelse med seneste regelsæt. Når I har klargjort udbuddets dokumentation på udbudshjemmesiden, genererer ETHICS udbudsbekendtgørelsen og sender den automatisk til EU s TED-database, konkurrence- Tilpassede udbudshjemmesider styrelsen og udvalgte medier. På grund af den automatiske annonceringsproces må man som udbyder, jf. de gældende regler, afkorte tilbudsfristen med 7 dage, og da tilbudsgiverne efterfølgende har elektronisk adgang til al dokumentation, må man som udbyder yderligere reducere udbudsprocessen med 5 dage. ETHICS funktioner i udbudsfasen Når udbuddet er offentliggjort kan mulige leverandører anmode om at blive tilbudsgivere. ETHICS tidsstempler anmodningen, kontroller gyldigheden og udsteder en digital signatur til den godkendte tilbudsgiver. Al kommunikation til ETHICS er krypteret. Når tilbudsgiverne er godkendt får de adgang til alle dokumenter. Dokumenterne er forberedt så tilbudsgivere kan hente dem ned til deres egen maskine så de kan arbejde med dem lokalt og ikke tvinges til at arbejde med dokumenterne på nettet. Samtidigt med åbningen af udbuddet offentliggøres de tidsfrister, som indgår: frist for tilmelding, frist for indsendelse af spørgsmål og frist for aflevering af tilbud. Disse ure er synlige for alle tilbudsgivere, og de styrer også de Vælg den rigtige leverandør 7

8 funktioner, man kan udføre som tilbudsgiver. Det betyder, at også udenlandske tilbudsgivere kan deltage, selvom de befinder sig i en anden tidszone. Inden spørgefristen lukker, kan tilbudsgiverne stille spørgsmål til udbyderen på udbudshjemmesiden. Spørgsmålene tidsstemples, og fremsendes til de interne udbudsspecialister til besvarelse. Når svaret foreligger, anonymiseres spørgsmålet og både spørgsmål og besvarelse offentliggøres på udbudshjemmesiden. De spørgeskemaer, der skal udfyldes af tilbudsgiverne, og som senere danner grundlag for evaluering, er udstyret med hjælpefunktioner, der guider leverandørerne igennem besvarelsen, og sikrer, at alle obligatoriske felter er udfyldt, så man sikrer at besvarelsen er konditionsmæssig. Tilbudsgiverne kan uploade dokumenterne efterhånden som de bliver færdige. Her vil de forblive låst for alle andre indtil udbuddet lukker, og tilbudsgiverne kan derfor løbende udskifte dokumenter med nyere versioner helt frem til sidste tilbudsfrist. Efterhånden som tilbudsgiveren uploader dokumenter og besvarelser til ETHICS, får vedkommende løbende en status på hvilke andre, obligatoriske dokumenter, der endnu mangler at blive uploadet. Denne indbyggede kvalitetssikring hjælper til at så mange tilbud som muligt er konditionsmæssige. Inden tilbudsfristen udløber, skal den enkelte tilbudsgiver angive, hvilke dokumenter, der skal indgå i den endelige besvarelse. Dette foregår ved et ETHICS-genereret følgebrev, hvor man afkrydser de uploadede dokumenter, og underskriver med sin digitale signatur. ETHICS udregner for hvert enkelt dokument en checksum, som er en slags digitalt fingeraftryk og dermed bevis for ETHICS s startside dokumentets indhold og som sikrer det ikke kan ændres efterfølgende. Herved kan tilbudsgiveren sikre sig, at alle dokumenter, som er afsendt, også vil indgå i den endelige evaluering. Alle transaktioner tidsstemples og logges for fremtidig kontrol. ETHICS funktioner i evaluering og kontrakttildeling Ved tilbudsfristen udløb lukker ETHICS for indsendelse af dokumenter og evalueringsteamets medlemmer gives adgang til de indsendte dokumenter afhængigt af deres funktion og rolle. De udfyldte intelligente spørgeskemaer, som tilbudsgiverne har udfyldt, samles og behandles af ETHICS. ETHICS samler alle besvarelser og tildeler en score for hver besvarelse på baggrund af de kriterier og vægte, der blev sat i forberedelsesfasen. Evalueringsteamet modtager et regneark, hvor ETHICS har udpeget den bedste og dårligste tilbudsgiver på alle kriterier. Afhængig af graden af kompleksitet kan ETHICS også hjælpe med at score besvarelser for øvrige tilbudsgivere, og evalueringsgruppen kan tilføre sine egne scoringer med tilhørende noter, der også registreres og 8

9 Omfattende dokument biblioteker i ETHICS logges. Da de overordnede vægte blev fastlagt i planlægningsfasen, vil et resultat af udbuddet kunne foreligge væsentligt hurtigere end ved manuel behandling. Afhængig af udbudstypen vil der i denne fase kunne være en dialog med tilbudsgiverne - det gælder f.eks. udbud med forhandling. Også her hjælper ETHICS til at styre dialogen og indsamle dokumentation for forløbet. ETHICS indeholder et kontraktmodul til elektronisk kontraktindgåelse og - administration, der gør det enkelt at håndtere kontrakter, og såvel ordregiver som leverandører har nem adgang til kontrakten til enhver tid. Ikke mindst på kontrakter med mange leverandører er den elektroniske kontraktadministration en betydelig administrativ fordel, og det er enkelt at håndtere kontraktændringer i løbetiden. Efterhånden som I gennemfører flere udbud, får I glæde af at kunne genanvende tidligere erfaringer og dokumenter, kontrakter, vejledninger og spørgeskemaer - så behovet for inddragelse af eksterne konsulenter og jurister mindskes. Effektiviteten stiger og omkostningerne falder. Ved afslutningen af udbuddet sikrer systemet, at resultatet af udbuddet offentliggøres og notits sendes til relevante myndigheder og medier. Fokus på sikkerhed og lovgivning I alle faser af et udbud understøtter ETHICS sikkerhed. KPMG har sikkerhedsauditeret ETHICS - primært mod risikoen for hacking - og som det fremgår, vil al kommunikation mellem ETHICS serveren og omverdenen foregå krypteret. ETHICS sikrer, at adgang til systemet kun sker for personer med behørig autorisation, og at enhver interaktion med systemet tidsstemples og logges. Vi bruger mange ressourcer på at ETHICS til fulde overholder lovgivningen, herunder naturligvis Udbudsdirektiverne. ETHICS understøtter: Udstedelse, brug og validering af digital signatur. Tidsstempling af modtagne dokumenter. Ingen har adgang til modtagne tilbud før tilbudsfristen. Kun bemyndigede personer får adgang til modtagne tilbud. Bevisførelse for/ logning af alle handlinger i systemet ETHICS overholder naturligvis også til fulde kravene i Persondataloven. Vælg den rigtige leverandør 9

10 ETHICS løsninger til alle behov På egen server Som internet-service Enkeltstående udbud Der er stor forskel på udbud. Nogle er omfattende og komplekse, andre er mindre og ganske enkle. Vores løsninger understøtter alle former for udbud og vi vil derfor kunne tilbyde en løsning som passer netop til enhver organisation - både mht. funktionalitet, kapacitet og levering. Vi tilbyder ETHICS på 3 forskellige måder: 1. Som en softwarepakke med tilhørende licens som den udbydende myndighed kan installere på egen server 2. Som en Internet-service hvor ETHICS er hosted hos Inno:vasion på vegne af den udbydende myndighed 3. Som et enkeltstående projekt til afvikling af en konkret udbudsforretning Det kræver en nærmere dialog for at finde den mest fordelagtige løsning. Du er meget velkommen til at kontakte os og aftale et uforpligtende møde hvor vi i fællesskab kan kortlægge jeres ønsker og behov - og med henblik på at tilbyde jer den rigtige løsning og til den rigtige pris. Vi vil meget gerne i dialog med jer. Har I brug for processtøtte? Ønsker I løsningen hosted eller vi I have den på egne servere? ETHICS anvendes af de største udbydende myndigheder i Danmark, hvorunder bl.a. kan nævnes: Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarets Informatiktjeneste Forsvarskommandoen Grønlands selvstyre Mediehuset Aller Midttrafik Miljøministeriet Moderniseringsstyrelsen Nordjyllands Trafikselskab SKI - Statens og kommunernes Indkøbs Service Sundhedsvæsenet i Grønland Sydtrafik Trafikselskabet Movia Udpluk af referencer 10

11 Vi kan hjælpe jer igennem hele processen Inno:vasion har udviklet ETHICS, men er i lige så høj grad en konsulentvirksomhed, der kan tilbyde assistance til både offentlige myndigheder og virksomheder hjælp til at gennemføre udbud. Vores services følger udbudsprocessen og bygger på de funktioner, som ETHICS tilbyder. I planlægningsfasen Inno:vasion kan, med udgangspunkt i køberens markedskendskab eller foreliggende analyser, tilbyde hjælp til at opstille logiske udvælgelseskriterier og minimumskrav for det enkelte udbud. Vi kan hjælpe gennem hele processen: oprette elektroniske udbud, udvælge og uploade dokumenter - vejledninger, information, alt relevant udbudsmateriale - opstille og definere behov, krav og ønsker og derudfra opstille og generere spørgeskemaer. Det er op til køber at vurdere, hvor inno:vasions erfaringer og kompetencer er bedst anvendt i netop jeres udbud. I Udbudsfasen Inno:vasion står til rådighed med hotline support i udbudsfasen - såvel som med hosting services, hvis man vælger at benytte inno:vasion som hosting partner. Den HelpDesk, der etableres, kan dække såvel de interne funktioner hos køberen, som tilbudsgiverne, der måtte have behov for hjælp til selve teknikken. De intelligente spørgeskemaer, som modtages, giver en hurtig og effektiv oversigt over forskellene mellem tilbudsgivernes besvarelser. Men vi kan også i Inno:vasion medvirke som rådgivere i evalueringsfasen og hjælpe til at opstille besvarelserne og give et præcist overblik over hvilke besvarelser, der gør den virkelige forskel. Så vi kan tilbyde en samlet pakke, der omfatter alle ydelser, der kræves for at gennemføre et udbud - inklusive evaluering af tilbuddene, udarbejdelse af kontraktudkast og udarbejdelse af de nødvendige bekendtgørelser i forbindelse med kontraktindgåelse. Og ikke mindst: Vi vil kunne bistå med besvarelse af henvendelser fra de tilbudsgivere, der IKKE blev valgt: Hvilken leverandør ville have været bedst hvis dette spørgsmål eller et andet blev udeladt? Inno:vasions udbudskonsulenter har mange års erfaring i at være moderatorer for denne kritiske fase i ethvert udbud. I udbudsfasen kan vi naturligvis også hjælpe i forbindelse med modtagelse af spørgsmål og besvarelser, såfremt dette skulle være nødvendigt. I Evalueringsfasen Vælg den rigtige leverandør 11

12 Kom godt i gang Hvis du har lyst til at høre mere om ETHICS eller prøve fordelene i praksis kan du kontakt os på telefon eller mail. Vi vil meget gerne mødes med dig for, på baggrund af dine behov, at kunne fortælle hvordan du får allermest ud af at bruge ETHICS. Herved kan vi også give dig et konkret tilbud på brugen af udbudssystemet. Som supplement har du mulighed for helt uforpligtende at prøve ETHICS i praksis, så du kan få et førstehåndsindtryk af, hvordan udbudssystemet kan understøtte din forretning. Vi ser frem til at høre fra dig. Inno:vasion Symbion Science Park Fruebjergvej København Ø Tlf.:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling

Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling Vi har benyttet ETHICS i en årrække og oplever at den elektroniske udbudsproces er en stor fordel for både byder og udbydere. Vi har et fantastisk samarbejde med Inno:vasion. Vi er blevet mødt med stor

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Kort om ETHICS ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication System I ETHICS

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

17. august Informationsmøde Satellitkommunikation. Onsdag d. 10.august 2011

17. august Informationsmøde Satellitkommunikation. Onsdag d. 10.august 2011 1 Informationsmøde 02.09 Satellitkommunikation Onsdag d. 10.august 2011 2 Agenda Velkomst v/ Signe Lynggaard Madsen Juridiske rammer for en rammeaftale v/ Vibeke Jessen Rammeaftalens opbygning v/ Claus

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt FVST j.nr. 2015-42-139-00023 Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt Indledning Fødevarestyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Kravspecifikation elektronisk udbudsplatform

Kravspecifikation elektronisk udbudsplatform Kravspecifikation elektronisk udbudsplatform Kravtyper Ordregivers krav til Tilbudsgiver er klassificeret i 2 kategorier benævnt som følger: Mindstekrav Mindstekrav (MK) skal opfyldes af Tilbudsgiver og

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Referat af orienteringsmøde MitID

Referat af orienteringsmøde MitID Referat af orienteringsmøde MitID 9. januar 2018 Klassifikation: C - Til offentlig brug Referat af MitID orienteringsmøde torsdag den 4. januar 2018 Sted: Finans Danmark, maliegade 7, 1256 København K.

Læs mere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere Reviderede Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Kundernes tilslutning og aftagepligt... 5 3.1. Selvejende uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte Stillede Spørgsmål Markedsovervågning I dette dokument kan du finde en overskuelig samling af de ofte stillede spørgsmål vi møder i forbindelse med vores markedsovervågning. Klik på det spørgsmål

Læs mere