Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vælger du den bedste leverandør?"

Transkript

1 Foto af Umberto Salvagnin, Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også at I behandler alle tilbudsgivere lige og retfærdigt. ETHICS er et elektronisk udbudssystem, der kan hjælpe dig med netop det.

2 Indhold Er det ikke bare at vælge den laveste pris?...3 Den elektroniske udbudsproces...4 Roller og brugere i ETHICS...6 Funktioner i ETHICS...7 Vi kan hjælpe jer igennem hele processen Kom godt i gang Inno:vasion er en dansk konsulent- og softwareudviklingsvirksomhed med speciale i udbud og beslutningsprocesser. Vi tilbyder software, rådgivning og praktisk assistance til myndigheder, organisationer og virksomheder i forbindelse med deres udbud. Vores elektroniske udbudsløsning, ETHICS, anvendes internationalt, eksempelvis hos den slovakiske stat, der afvikler samtlige udbud på løsningen med et mål om at få bedre priser og reducere korruption. Internationalt markedsføres ETHICS af IBM. 2

3 Det behøver ikke være besværligt! Offentlige organisationer skal overholde EUs udbudsregler og gennemføre udbud, men flere og flere private virksomheder vælger også at følge en tilsvarende proces. Virksomhederne gør det af tre hensyn: for at få bedre og mere sammenlignelige tilbud, for at hjælpe tilbudsgiverne til en mere effektiv proces samt for at kunne dokumentere ligebehandling og gennemsigtighed i forløbet. Både hos offentlige og private har der traditionelt været en opfattelse af at en udbudsproces er langvarig og ressourcekrævende og derfor ofte ikke står mål med det resultat man opnår. Men med gode værktøjer, effektive processer og god rådgivning er der ikke længere grund til at være i tvivl om fordelene ved gennemførelse af udbud, og man kan i stedet fokusere på hvordan det gøres bedst: Hvilken udbudsform, er mest hensigtsmæssig til den anskaffelse vi står over for? Hvordan sikrer jeg at besvarelserne er præcise, men ikke drukner os i arbejde efterfølgende - eller resulterer i protester og langsommelige klagesager? Hvordan hjælper vi tilbudsgiverne til at give gode besvarelser, hvis de ikke tidligere har deltaget i udbud? Vi har i Inno:vasion arbejdet med disse problemstillinger i mere end 18 år. Vi har designet vores løsning, ETHICS, så udbuddet kan gennemføres effektivt for alle involverede parter og til en hver tid overholde gældende lovgivning. Vi vil med denne folder give dig en introduktion til hvordan elektroniske udbud og auktioner kan gennemføres, hvilke problemstillinger I bør have med i jeres overvejelser, samt konkrete forslag til hvordan I kan gennemføre jeres næste udbud. Hvis du har specifikke spørgsmål til jeres udbud vil vores udbudseksperter altid gerne hjælpe. I denne folder kan du også læse om hvordan vi kan bistå i jeres proces. Jeg håber du får gavn og inspiration af disse sider. Der er en lang række formelle krav der skal overholdes, men det kan behøver ikke være besværligt at gennemføre et udbud. Med venlig hilsen Philip Mora-Jensen Direktør, Inno:vasion Hvordan sikrer jeg mig, at vi overholder alle gældende regler nationalt og i EU? Vælg den rigtige leverandør 3

4 Den elektroniske udbudsproces Bekendtgørelse om indgået kontrakt Kontraktindgåelse Ve jledende forhåndsmeddelelse Evaluerin g Markedsanalyse Indsendelse af tilbud Udbudsplanlægning Udarbejdelse af tilbud Udbudsbekendtgørelse Spørgsmål & Svar Leverandørtilmelding og download af udbudsmateriale Alle udbud gennemgår de samme faser og mange af de samme aktiviteter. Overordnet er de tre faser: Planlægning, Udbud og Evaluering. Inno:vasion tilbyder rådgivning og støtte i hele processen og vores løsning, ETHICS, understøtter forløbet for alle involverede parter. Planlægningsfasen I planlægningsfasen skal I lægge jer fast på hvordan udbuddet skal gennemføres, hvem I ønsker der skal deltage samt fastlægge jeres ønsker og behov. En markedsanalyse er et godt udgangspunkt for udbuddet. Den giver overblik over hvilke muligheder der er for at indfri jeres behov og sætter jeres forventninger på et realistisk niveau. Den er samtidig en god dokumentation for hvordan udgangspunktet for udbuddet var. Jeres krav skal indsamles og struktureres så tilbudsgiverne kan imødekomme dem. Her er det vigtigt at tænke på det efterfølgende evalueringsforløb, så I ikke risikerer at ende med store mængder oplysninger, der er svære at sammenligne. Udbuddet kan nu bekendtgøres. Der er en del formalia omkring hvordan udbud bekendtgøres og også en vigtig opgave i at annoncere det så alle relevante tilbudsgivere bliver opmærksomme på jeres udbud. Når bekendt- 4

5 gørelsen laves digitalt giver reglerne jer mulighed for at afkorte tilbudsfristen med 7 dage og yderligere 5 dage når der er direkte og fuld elektronisk adgang til materialet. Udbudsfasen I udbudsfasen er det i høj grad tilbudsgiverne der arbejder. De skal besvare de krav I har stillet og dokumentere deres kompetencer inden den frist I har stillet. De kan, hvis I har valgt at give dem muligheden, stille spørgsmål til jer. Spørgmålene og svarene skal, for at sikre ligebehandling af alle tilbudgivere, offentliggøres i annonymiseret form til alle tilbudsgivere. Et andet tidspunkt hvor fortrolighed og gennemsigtighed er essentiel er når tilbudsgiverne begynder at aflevere deres besvarelser til ordregiveren. Frem til fristens udløb skal tilbudsgiveren være sikker på at ingen andre, hverken ordregiver eller andre tilbudsgivere, kan se de afleverede dokumenter. Det er jeres pligt at kunne garantere dette. At tilbudsgiverene løbende kan aflevere den færdige dokumentation gør både processen mere overskuelig og mindre stressende for dem frem mod fristens udløb. vælger en eller flere leverandører, men samtidigt fravælger endnu flere. I bør kunne forklare de fravalgte hvilke kriterier, der var udslagsgivende for at de blev fravalgt. Hvis de oplever beslutningen som fair og velbegrundet undlader de at anfægte beslutningen i spørgsmål og klagesager. Vores løsning laver en automatisk sammenstilling af alle afleverede tilbud og udpeger den vindende og tabende tilbudsgiver for hvert enkelt kriterie. Det er med til at reducere ressourceforbruget betydeligt. Når leverandøren er valgt skal den endelige kontrakt udfærdiges og underskrives. Oftest er kontrakterne en sammenstilling af et kontraktparadigme, udbuddets dokumentation og tilbudsgiverens afleverede materiale. Med elektronisk kontraksignering og -administration håndteres kontrakterne hurtigt og korrekt. Sidste formelle trin er at den indgåede kontrakt skal bekendtgøres. Både form og procedure er fastlagt i EU og nationale retningslinier. Før fristens udløb skal alle tilbudsgivere underskrive de dokumenter, der skal indgå i bedømmelsen. Når dette gøres med digital signatur får tilbudsgiveren en kvittering for hvornår og hvilke dokumenter der er afleveret. Evaluering og tildeling Når fristen rinder ud skal ordregiver samle alle de modtagne besvarelser og holde dem op imod de kriterier og vægte der blev annonceret ved udbuddets bekendtgørelse. Ofte inddrages virksomhedens indkøbsfunktion, fagspecialister og rådgivere, der hver har deres vinkel på materialet. Det er i denne evalueringsproces, at jeres planlægning og systematik står sin prøve. Resultatet er at, I Vælg den rigtige leverandør 5

6 Roller og brugere i ETHICS ETHICS kan håndtere et bredt spektrum af forskellige udbud - fra de små mini -udbud, hvor det kun er slutbrugeren og de potentielle leverandører, der deltager og til de meget store, nationale og internationale udbudsorganisationer, som udbyder på vegne af mange organisationer og forvaltninger og som gennemføres af en række forskellige administrative medarbejdere. Adgangen til ETHICS afhænger af brugerens rolle. I modellen ovenfor kan du se et udsnit af de roller, der er er undertøttet af ETHICS. Hver af disse har adgang til veldefinerede brugergrænseflader, der er skræddersyet til netop deres funktion og opgaver. 6

7 Funktioner i ETHICS ETHICS er en løsning, der hjælper alle involverede parter i udbudsprocessen. ETHICS kan anvendes til alle typer udbud og elektroniske auktioner. Vi fokuserer på at kvalitet, effektivitet og sikkerhed går hånd i hånd i en sammenhængende proces. Løsningen tilgås af alle brugere via internettet i brugervenlige grænseflader. ETHICS funktioner i planlægningsfasen Alle udbud får deres egen udbudshjemmeside. Udbudshjemmesiden er stedet hvor al kommunikation mellem udbyder og tilbudsgivere foregår. Udbudssiden er også et dokumentarkiv for såvel de interne dokumenter, der indgår i forberedelsen af udbuddet, som selve udbudsmaterialet samt vejledninger og evalueringsdokumenter. Herved er alt materiale vedr. en udbudssag samlet under ét. Med ETHICS kommer en række standard dokumenter, så det er nemt at komme i gang med udbuddet. ETHICS indeholder værktøjer til at indsamle jeres krav og ønsker. Det gøres i intelligente spørgeskemaer. Spørgeskemaerne gør det nemmere for tilbudsgivere at besvare udbuddet, besvarelserne bliver mere ensartet og det bliver markant nemmere for jer at evaluere de mange besvarelser efterfølgende. Værktøjerne i ETHICS hjælper jer med, allerede i planlægningsfasen, at vurdere kravene og justere deres indbyrdes prioritet eller vægt. Det er naturligvis vigtigt at alle gældende regler overholdes. For at sikre at udbudsreglerne i Danmark og EU overholdes, har vi udviklet ETHICS i tæt dialog med Kammeradvokaten og EU. ETHICS arbejdsgange, regler og dokumenter er altid i overensstemmelse med seneste regelsæt. Når I har klargjort udbuddets dokumentation på udbudshjemmesiden, genererer ETHICS udbudsbekendtgørelsen og sender den automatisk til EU s TED-database, konkurrence- Tilpassede udbudshjemmesider styrelsen og udvalgte medier. På grund af den automatiske annonceringsproces må man som udbyder, jf. de gældende regler, afkorte tilbudsfristen med 7 dage, og da tilbudsgiverne efterfølgende har elektronisk adgang til al dokumentation, må man som udbyder yderligere reducere udbudsprocessen med 5 dage. ETHICS funktioner i udbudsfasen Når udbuddet er offentliggjort kan mulige leverandører anmode om at blive tilbudsgivere. ETHICS tidsstempler anmodningen, kontroller gyldigheden og udsteder en digital signatur til den godkendte tilbudsgiver. Al kommunikation til ETHICS er krypteret. Når tilbudsgiverne er godkendt får de adgang til alle dokumenter. Dokumenterne er forberedt så tilbudsgivere kan hente dem ned til deres egen maskine så de kan arbejde med dem lokalt og ikke tvinges til at arbejde med dokumenterne på nettet. Samtidigt med åbningen af udbuddet offentliggøres de tidsfrister, som indgår: frist for tilmelding, frist for indsendelse af spørgsmål og frist for aflevering af tilbud. Disse ure er synlige for alle tilbudsgivere, og de styrer også de Vælg den rigtige leverandør 7

8 funktioner, man kan udføre som tilbudsgiver. Det betyder, at også udenlandske tilbudsgivere kan deltage, selvom de befinder sig i en anden tidszone. Inden spørgefristen lukker, kan tilbudsgiverne stille spørgsmål til udbyderen på udbudshjemmesiden. Spørgsmålene tidsstemples, og fremsendes til de interne udbudsspecialister til besvarelse. Når svaret foreligger, anonymiseres spørgsmålet og både spørgsmål og besvarelse offentliggøres på udbudshjemmesiden. De spørgeskemaer, der skal udfyldes af tilbudsgiverne, og som senere danner grundlag for evaluering, er udstyret med hjælpefunktioner, der guider leverandørerne igennem besvarelsen, og sikrer, at alle obligatoriske felter er udfyldt, så man sikrer at besvarelsen er konditionsmæssig. Tilbudsgiverne kan uploade dokumenterne efterhånden som de bliver færdige. Her vil de forblive låst for alle andre indtil udbuddet lukker, og tilbudsgiverne kan derfor løbende udskifte dokumenter med nyere versioner helt frem til sidste tilbudsfrist. Efterhånden som tilbudsgiveren uploader dokumenter og besvarelser til ETHICS, får vedkommende løbende en status på hvilke andre, obligatoriske dokumenter, der endnu mangler at blive uploadet. Denne indbyggede kvalitetssikring hjælper til at så mange tilbud som muligt er konditionsmæssige. Inden tilbudsfristen udløber, skal den enkelte tilbudsgiver angive, hvilke dokumenter, der skal indgå i den endelige besvarelse. Dette foregår ved et ETHICS-genereret følgebrev, hvor man afkrydser de uploadede dokumenter, og underskriver med sin digitale signatur. ETHICS udregner for hvert enkelt dokument en checksum, som er en slags digitalt fingeraftryk og dermed bevis for ETHICS s startside dokumentets indhold og som sikrer det ikke kan ændres efterfølgende. Herved kan tilbudsgiveren sikre sig, at alle dokumenter, som er afsendt, også vil indgå i den endelige evaluering. Alle transaktioner tidsstemples og logges for fremtidig kontrol. ETHICS funktioner i evaluering og kontrakttildeling Ved tilbudsfristen udløb lukker ETHICS for indsendelse af dokumenter og evalueringsteamets medlemmer gives adgang til de indsendte dokumenter afhængigt af deres funktion og rolle. De udfyldte intelligente spørgeskemaer, som tilbudsgiverne har udfyldt, samles og behandles af ETHICS. ETHICS samler alle besvarelser og tildeler en score for hver besvarelse på baggrund af de kriterier og vægte, der blev sat i forberedelsesfasen. Evalueringsteamet modtager et regneark, hvor ETHICS har udpeget den bedste og dårligste tilbudsgiver på alle kriterier. Afhængig af graden af kompleksitet kan ETHICS også hjælpe med at score besvarelser for øvrige tilbudsgivere, og evalueringsgruppen kan tilføre sine egne scoringer med tilhørende noter, der også registreres og 8

9 Omfattende dokument biblioteker i ETHICS logges. Da de overordnede vægte blev fastlagt i planlægningsfasen, vil et resultat af udbuddet kunne foreligge væsentligt hurtigere end ved manuel behandling. Afhængig af udbudstypen vil der i denne fase kunne være en dialog med tilbudsgiverne - det gælder f.eks. udbud med forhandling. Også her hjælper ETHICS til at styre dialogen og indsamle dokumentation for forløbet. ETHICS indeholder et kontraktmodul til elektronisk kontraktindgåelse og - administration, der gør det enkelt at håndtere kontrakter, og såvel ordregiver som leverandører har nem adgang til kontrakten til enhver tid. Ikke mindst på kontrakter med mange leverandører er den elektroniske kontraktadministration en betydelig administrativ fordel, og det er enkelt at håndtere kontraktændringer i løbetiden. Efterhånden som I gennemfører flere udbud, får I glæde af at kunne genanvende tidligere erfaringer og dokumenter, kontrakter, vejledninger og spørgeskemaer - så behovet for inddragelse af eksterne konsulenter og jurister mindskes. Effektiviteten stiger og omkostningerne falder. Ved afslutningen af udbuddet sikrer systemet, at resultatet af udbuddet offentliggøres og notits sendes til relevante myndigheder og medier. Fokus på sikkerhed og lovgivning I alle faser af et udbud understøtter ETHICS sikkerhed. KPMG har sikkerhedsauditeret ETHICS - primært mod risikoen for hacking - og som det fremgår, vil al kommunikation mellem ETHICS serveren og omverdenen foregå krypteret. ETHICS sikrer, at adgang til systemet kun sker for personer med behørig autorisation, og at enhver interaktion med systemet tidsstemples og logges. Vi bruger mange ressourcer på at ETHICS til fulde overholder lovgivningen, herunder naturligvis Udbudsdirektiverne. ETHICS understøtter: Udstedelse, brug og validering af digital signatur. Tidsstempling af modtagne dokumenter. Ingen har adgang til modtagne tilbud før tilbudsfristen. Kun bemyndigede personer får adgang til modtagne tilbud. Bevisførelse for/ logning af alle handlinger i systemet ETHICS overholder naturligvis også til fulde kravene i Persondataloven. Vælg den rigtige leverandør 9

10 ETHICS løsninger til alle behov På egen server Som internet-service Enkeltstående udbud Der er stor forskel på udbud. Nogle er omfattende og komplekse, andre er mindre og ganske enkle. Vores løsninger understøtter alle former for udbud og vi vil derfor kunne tilbyde en løsning som passer netop til enhver organisation - både mht. funktionalitet, kapacitet og levering. Vi tilbyder ETHICS på 3 forskellige måder: 1. Som en softwarepakke med tilhørende licens som den udbydende myndighed kan installere på egen server 2. Som en Internet-service hvor ETHICS er hosted hos Inno:vasion på vegne af den udbydende myndighed 3. Som et enkeltstående projekt til afvikling af en konkret udbudsforretning Det kræver en nærmere dialog for at finde den mest fordelagtige løsning. Du er meget velkommen til at kontakte os og aftale et uforpligtende møde hvor vi i fællesskab kan kortlægge jeres ønsker og behov - og med henblik på at tilbyde jer den rigtige løsning og til den rigtige pris. Vi vil meget gerne i dialog med jer. Har I brug for processtøtte? Ønsker I løsningen hosted eller vi I have den på egne servere? ETHICS anvendes af de største udbydende myndigheder i Danmark, hvorunder bl.a. kan nævnes: Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarets Informatiktjeneste Forsvarskommandoen Grønlands selvstyre Mediehuset Aller Midttrafik Miljøministeriet Moderniseringsstyrelsen Nordjyllands Trafikselskab SKI - Statens og kommunernes Indkøbs Service Sundhedsvæsenet i Grønland Sydtrafik Trafikselskabet Movia Udpluk af referencer 10

11 Vi kan hjælpe jer igennem hele processen Inno:vasion har udviklet ETHICS, men er i lige så høj grad en konsulentvirksomhed, der kan tilbyde assistance til både offentlige myndigheder og virksomheder hjælp til at gennemføre udbud. Vores services følger udbudsprocessen og bygger på de funktioner, som ETHICS tilbyder. I planlægningsfasen Inno:vasion kan, med udgangspunkt i køberens markedskendskab eller foreliggende analyser, tilbyde hjælp til at opstille logiske udvælgelseskriterier og minimumskrav for det enkelte udbud. Vi kan hjælpe gennem hele processen: oprette elektroniske udbud, udvælge og uploade dokumenter - vejledninger, information, alt relevant udbudsmateriale - opstille og definere behov, krav og ønsker og derudfra opstille og generere spørgeskemaer. Det er op til køber at vurdere, hvor inno:vasions erfaringer og kompetencer er bedst anvendt i netop jeres udbud. I Udbudsfasen Inno:vasion står til rådighed med hotline support i udbudsfasen - såvel som med hosting services, hvis man vælger at benytte inno:vasion som hosting partner. Den HelpDesk, der etableres, kan dække såvel de interne funktioner hos køberen, som tilbudsgiverne, der måtte have behov for hjælp til selve teknikken. De intelligente spørgeskemaer, som modtages, giver en hurtig og effektiv oversigt over forskellene mellem tilbudsgivernes besvarelser. Men vi kan også i Inno:vasion medvirke som rådgivere i evalueringsfasen og hjælpe til at opstille besvarelserne og give et præcist overblik over hvilke besvarelser, der gør den virkelige forskel. Så vi kan tilbyde en samlet pakke, der omfatter alle ydelser, der kræves for at gennemføre et udbud - inklusive evaluering af tilbuddene, udarbejdelse af kontraktudkast og udarbejdelse af de nødvendige bekendtgørelser i forbindelse med kontraktindgåelse. Og ikke mindst: Vi vil kunne bistå med besvarelse af henvendelser fra de tilbudsgivere, der IKKE blev valgt: Hvilken leverandør ville have været bedst hvis dette spørgsmål eller et andet blev udeladt? Inno:vasions udbudskonsulenter har mange års erfaring i at være moderatorer for denne kritiske fase i ethvert udbud. I udbudsfasen kan vi naturligvis også hjælpe i forbindelse med modtagelse af spørgsmål og besvarelser, såfremt dette skulle være nødvendigt. I Evalueringsfasen Vælg den rigtige leverandør 11

12 Kom godt i gang Hvis du har lyst til at høre mere om ETHICS eller prøve fordelene i praksis kan du kontakt os på telefon eller mail. Vi vil meget gerne mødes med dig for, på baggrund af dine behov, at kunne fortælle hvordan du får allermest ud af at bruge ETHICS. Herved kan vi også give dig et konkret tilbud på brugen af udbudssystemet. Som supplement har du mulighed for helt uforpligtende at prøve ETHICS i praksis, så du kan få et førstehåndsindtryk af, hvordan udbudssystemet kan understøtte din forretning. Vi ser frem til at høre fra dig. Inno:vasion Symbion Science Park Fruebjergvej København Ø Tlf.:

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling

Movia indkøber rutekørsel ved udbud med forhandling Vi har benyttet ETHICS i en årrække og oplever at den elektroniske udbudsproces er en stor fordel for både byder og udbydere. Vi har et fantastisk samarbejde med Inno:vasion. Vi er blevet mødt med stor

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere