Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark"

Transkript

1 Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af Danskernes Arvemasse. Kortlægningen muliggør detaljeret analyse af danskernes individuelle genetiske forskelligheder og giver et godt udgangspunkt for fremtidens individuelle behandling af patienter. Det er det nationale initiativ GenomeDenmark, med støtte fra Innovationsfonden, som står bag det omfattende projekt, der nu offentliggør de første resultater i det internationalt anerkendte tidsskrift Nature Communications. DNA forskningens anvendelsesmuligheder er eksploderet i de seneste 10 år. Det betyder bl.a. at vi nu lettere kan analysere og tage udgangspunkt i arvemæssige forskelligheder og dermed gøre behandling af den enkelte patient mere præcis. Et vigtigt element i denne udvikling er nu faldet på plads, efter at GenomeDenmark har kortlagt de første 30 af 150 alm. danskeres fulde individuelle arvemasser, oven i købet i meget høj kvalitet. Den fulde arvemasse kaldes genomet og indeholder bla. generne samt områder i genomet, der har betydning for reguleringen af hvilke gener, der skal være aktive i bestemte af kroppens celler i bestemte tidsrum. Generne og disses regulatoriske områder menes at udgøre omkring halvdelen af genomet, mens betydningen af store dele af resten af genomet endnu er stort set ukendt. En dansk reference i høj kvalitet Simon Rasmussen, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, der har været en af de koordinerende kræfter i det praktiske arbejde, fortæller hvad der er specielt ved den danske tilgang og hvordan dette kan bruges af genetikere i praksis: Vi har for første gang, helt fra bunden, kortlagt genomerne for et stort antal mennesker og vi kan derfor bedre end nogensinde før undersøge de genetiske variationer der er imellem mennesker. Baseret på vores data har vi udviklet en metode til at identificere relativt store genetiske forskelle, som ikke kan opdages ved de traditionelle analyser af humane genomer. Ved så præcist at kortlægge alle genetiske variationer i en gruppe af danskere, kan vi begynde at overføre denne viden til andre studier af danskere, hvor man ikke kan lede lige så grundigt efter variationerne, fordi man undersøger tusindvis af mennesker. Når vi færdiggør referencegenomet og har data baseret på alle 150 danskere bliver det en helt fantastisk ressource for Danmark og genomforskning generelt". Post doc Søren Besenbacher, Aarhus Universitet, er en anden af de unge forskere, der har haft en central rolle i det store praktiske arbejde, der ligger bag analysen af de massive mængder af data projektet behandler. Søren har bla. arbejdet med analyse af hyppigheden af mutationer og forklarer: Med de nye data kan vi direkte observere nye mutationer og estimere hvor mange mutationer der sker hver generation. Med denne viden kan vi fx korrigere estimaterne af hvor lang tid det har taget siden

2 evolutionen skilte menneskerne fra aberne. Søren Besenbacher fortsætter: Vi kan også se, at hver dansker i gennemsnit bærer 100 genetiske variationer i sit genom, der ødelægger et gen. Nogle af disse genødelæggende varianter ligger i gener, hvor det ikke har nogen væsentlig effekt, at genet ikke virker. Men der er også nogle, der ligger i gener, hvor det ville være skadeligt helt at mangle en virksom kopi af genet. Da man har to kopier af hvert gen, en fra moderen og en fra faderen, vil den raske kopi dog oftest tage over, så man ikke udvikler sygdom. Opdage nye sygdomsgener Oplysningerne er efterfølgende blevet samlet i en database, kaldet Det Danske Referencegenom. Denne database kan forskerne bruge som et fælles udgangspunkt og reference, der også inkluderer en statistisk oversigt over de genetiske forskelligheder, der er almindelige i Danmark. Referencen kan altså bruges til at opdage nye sygdomsgener, fordi den gør det lettere at identificere hvad der er normalt og hvad der kan give sygdom. Dermed får vi et uvurderligt redskab, når patienter med genetisk betingede sygdomme fremover skal diagnosticeres og behandles. Professor ved Københavns Universitet, Karsten Kristiansen, siger om projektet: GenomeDenmark initiativet blev igangsat, fordi anvendelse af DNA forskning i stor skala i det danske sundhedsvæsen vil gøre det muligt i fremtiden at tilbyde mere individ baseret behandling, såkaldt præcisions medicin. Et dansk referencegenom er en del af grundlaget for denne udvikling mod mere individualiseret diagnose og behandling, der er afhængig af fuld viden om hver patients arveanlæg. Donorernes betydning for sundhedsforskningen Referencegenomet konstrueres vha. viden om arveanlæggene fra 50 danske familier, der alle har sagt ja til at donere deres blod og dermed DNA til projektet. Fra hver familie deltager mor, far og barn og familiesammenhængen giver de genetiske analyser ekstra styrke. Referencegenom projektet er et godt eksempel på hvordan adgang til donor og patientmateriale er uundværligt og uvurderligt for sundhedsforskningen. Uden biologisk materiale doneret på baggrund af velvilje fra danske borgere ville sundhedsforskningen være langt dårligere stillet. Donorerne kommer alle fra Den Københavnske Familiebank, der blev startet i 1973 af professor Jan Mohr og lektor Hans Eiberg fra Københavns Universitet. Hans Eiberg fortæller. Igennem årene har vi vha. donormateriale fra Den Københavnske Familiebank for første gang kunne fastlægge hvor i vores arveanlæg omkring 60 gener, bestemte egenskaber eller sygdomme var lokaliseret. Dette har givet vigtig indsigt for vores forståelse af genetiske sygdomme. Med udarbejdelsen af referencegenomet tager vi det næste store skridt, hvor vi på en gang får kortlagt store dele af den danske arvemasse. På hele projektets vegne vil jeg gerne takke for den interesse og velvilje vores donorer har vist os. Den Københavnske Familiebank er heldigvis kun en blandt mange danske biobanker, som dagligt hjælper forskerne med at øge forståelsen af sygdomme.

3 50 forskere og supercomputere Forskerne regner med, at de inden for et år vil have kortlagt det fulde referencegenom eller sagt på en anden måde danskernes fælles arvemasse. Det store arbejde involverer over 50 forskere, samt investeringer i udstyr til stor skala DNA analyse og supercomputere til bioinformatisk tolkning. Til gengæld opnås gennem denne fælles nationale indsats en reference af den hidtil højeste kvalitet på internationalt plan. Det er Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og det kinesiske firma BGIs europæiske afdeling, der står bag det store projekt, som foreløbig har kørt siden 2012 vha. bevilling fra Innovationsfonden. Professor Anders Børglum, Aarhus Universitet siger om samarbejdet mellem de implicerede parter. GenomeDenmark initiativet er et godt eksempel på, hvordan bredt samarbejde mellem universiteter og private aktører kan løfte selv meget store opgaver. Et nationalt samarbejde er helt nødvendigt, hvis Danmark i international sammenhæng skal kunne udnytte sine styrker og fortsat være med i front inden for dette område, Hans udtalelse bakkes op af professor Søren Brunak fra Danmarks Tekniske Universitet, der siger: Vi ser GenomeDenmark initiativet som et første skridt, hvor det næste skridt er at få skabt tæt og bredt forsknings og udviklingssamarbejde helt ud i de patientnære miljøer på hospitalerne. Mange steder er disse miljøer allerede i gang med fulde genomiske analyser og med bedre redskaber, koordinering og samarbejde vil vi kunne gøre en forskel i Danmark, som nogle grupper af patienter kan mærke allerede inden for få år. Thorkild I.A. Sørensen, Professor i klinisk epidemiologi ved Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Region H uddyber omkring den næste centrale udfordring: "Den næste store opgave bliver at finde frem til alle de situationer, hvor det er til stor nytte for den enkelte borger og patient at lægerne kan bruge den nye information om genomet til forbedring af forebyggelse og behandling. Det kan kun lade sig gøre ved det nævnte omfattende samarbejde mellem forskerne og sundhedsvæsenet, som vi alle håber kan komme i stand og bære frugt de kommende år." De sjældne men vigtige danske genetiske variationer Folkesygdomme som diabetes, fedme, hjertekarsygdomme, allergiske sygdomme og psykiatrisk sygdomme er forårsaget af et komplekst samspil mellem arvelig sårbarhed og forskellige miljøfaktorer. En stor del af arveligheden bag disse sygdomme ser ud til at skyldes mutationer der globalt set er sjældne, men som er specifikke for bestemte befolkningsgrupper. Professor Oluf Borbye Pedersen, Metabolismecentret på Københavns Universitet, fortæller: De sidste års forskning har vist betydningen af de forholdsvis sjældne mutationer, der er specifikke for bestemte befolkningsgrupper. Det nye referencegenom er en uvurderlig ressource i den videre udforskning af arveligheden bag udbredte sygdomme i Danmark og vil øge vores muligheder for at finde disse sjældne

4 mutationer. Vi påbegynder derfor nu, med baggrund i det danske referencegenom, undersøgelser af hidtil ukendte arvelige faktorer hos flere tusinde danskere med diabetes og overvægt. Kinesisk samarbejde GenomeDenmark initiativet er både tværfagligt og tværsektorielt, hvilket bringer både offentlige og private forskere sammen. Foruden tre universiteter deltager som nævnt også firmaet BGI Europe, der har hovedkvarter i København. BGI Europe bidrager med teknologi til DNA analyse og bioinformatisk ekspertise. Ning Li, direktør i BGI Europe siger: BGI er beærede over at være en del af GenomeDenmark initiativet. Sammen styrker vi genetisk forskning og muliggør derigennem afdækning af årsager til, samt behandling og forebyggelse af sygdomme i den danske befolkning. Samarbejdet passer perfekt til BGIs filosofi om at udbrede anvendelsen af genomisk viden i offentlige sundhedssystemer gennem åbent offentligt privat samarbejde, så flest mulige vil få gavn af resultaterne. GenomeDenmark initiativets succes vil hjælpe med at tiltrække yderligere investeringer til og promovere Danmark som førende inden for dette område. Beskyttelse af personlig genom information Selvom vi som danskere har specielt store ligheder mellem vores genomer, har vi alle også vores helt eget og unikke genom. Derfor betragtes et menneskes genom information som personlig information, der skal beskyttes mod misbrug. Forskere, der arbejder med genomer og donormateriale generelt, skal derfor leve op til en række etiske krav, herunder krav omkring beskyttelse af donorernes personlige informationer. GenomeDenmarks forskere ved derfor ikke selv, hvilke personers genomer de arbejdes med, da alle donorers DNA blot er mærket med anonyme koder. Endvidere offentliggør forskerne heller ikke genomer fra enkelte donorer kun gennemsnitlige data fra mange donorer, der ikke tillader, at enkelte personers genomer kan skilles ud. GenomeDenmark projektet har haft fokus på de etiske aspekter og en række ekstra etiske foranstaltninger er blevet implementeret. Bla. har GenomeDenmark indført en intern etisk politik og nedsat en komite med ansvar for data området såvel som et uafhængigt etisk rådgiverpanel. GenomeDenmark platformens koordinator, Esben Flindt, fortæller: Vi er meget bevidste om de nye etiske aspekter og udfordringer genomforskningens fremskridt medfører. Forskningsområdets hastige udvikling giver mulighed for at kunne forbedre behandlingen af bestemte sygdomme inden for de kommende år og kan endda komme til at betyde noget for vores hverdag på længere sigt. Men genomforskningens betydning for den enkelte, såvel som de etiske spørgsmål, er svære at overskue, specielt når man ikke er fagperson. Med stor hjælp fra vores etiske rådgiverpanel arbejder vi derfor på at skabe mere opmærksomhed og dialog omkring emnet. De første resultater fra GenomeDenmark initiativet om kortlægningen af danskernes arvemasse er netop publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Nature Communications.

5 GenomeDenmark kort fortalt GenomeDenmark er en national platform for sekventering og bioinformatik, der involverer både universiteter, hospitaler og private firmaer. Platformen etableres gennem to større demonstrationsprojekter og investering i teknologisk udstyr. Det ene demonstrationsprojekt er Det Danske Referencegenom, mens det andet demonstrationsprojekt omhandler identificering af hidtil ukendte mikroorganismer involveret i udvikling af cancer. Web: Relevante links Videnskabelig artikel i Nature Communications Novel variation and de novo mutation rates in population wide de novo assembled Danish trios [http://www.nature.com/ncomms/2015/150119/ncomms6969/full/ncomms6969.html] GenomeDenmark præsenterer på Danske Regioners konference om Personlig Medicin [http://www.genomedenmark.dk/nyheder/personlig_medicin/] GenomeDenmark afholder Genomics and Future healthcare konference [http://www.genomedenmark.dk/nyheder/konference/] Regioner skal gå aktivt ind i personlig medicin [http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts/regioner+skal+g%c3%a5+aktivt+ind+i+personlig+m edicin] Ny supercomputer gør Danmark førende på sundhedsområdet [http://www.bio.dtu.dk/nyheder/nyheder/2014/11/ny supercomputer goer Danmark foerende paasundhedsomraadet] ipsycp konsortiet finder genetiske risikofaktorer for udvikling af skizofreni [http://ipsych.au.dk/newsletter news/international team sheds new light on biology underlyingschizophrenia genes pathways identified could inform new approaches to treatment/] Kontakter Simon Rasmussen Lektor, Danmarks Tekniske Universitet Mobil:

6 Søren Besenbacher Post doc, Aarhus Universitet Mobil: Esben N. Flindt GenomeDenmark platformskoordinator Mobil: Ruiqi Xu Regional director, BGI Europe Mobil: Thomas Bjerre Presse og mediechef, Innovationsfonden Mobil:

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 245 Offentligt Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi 1. Sammenfatning og anbefalinger Inden for bio- og sundhedsteknologi ser vi i disse

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere