Solkampagnens frivilligindsats 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solkampagnens frivilligindsats 2009"

Transkript

1 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solkampagnens frivilligindsats 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen

2 Forfattere: Camilla Thorgaard (att. tlf ) Lisbet Schønau Anne Friis Krarup Ansvarshavende: Anja Philip Copyright Solkampagnen ved Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) Februar 2010 ISBN-nummer: Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Thorgaard C. et al. Solkampagnens frivilligindsats 2009 Solkampagnen 2010 Rapporten findes udelukkende i elektronisk form og er tilgængelig via

3 Forord Forord Solkampagnens medarbejdere samarbejder med frivillige om en række aktiviteter, der sætter fokus på forebyggelse af kræft i huden. De mange projekter, der involverer frivillige, er med til at sikre, at den danske befolkning møder budskabet om solbeskyttelse i deres lokalområde og at budskabet overbringes på en personlig og dialogskabende måde. Rapporten her evaluerer resultaterne af involvering af frivillig arbejdskraft i Solkampagnen 2009, og den fortæller en succeshistorie om, hvordan professionelle og frivillige kan samarbejde om en sundhedsfremmende forebyggelsesindsats. Det er mange forskellige typer af frivillige, der har deltaget i Solkampagnen og dermed har taget et medansvar for forebyggelse af kræft i huden. De frivilliges indsats har i 2009 betydet, at flere kommuner og flere børnehaveinstitutioner er blevet involveret i forebyggelse af Danmarks hyppigste kræftform. Indsatsen har også betydet, at der har været en god pressedækning, hvilket har været med til at kommunikere solbudskaberne til flere danskere. I 2009 gjorde de frivilliges indsats endvidere solarier i offentlige bygninger til et varmt emne i forbindelse med kommunalvalget i november, og mange kommuner har efterfølgende valgt at slukke solarierne i offentlige bygninger. Derfor skal der lyde et stort tak til alle, der har været med til at skubbe Solkampagnen frem ved at yde et stykke frivilligt arbejde for forebyggelse af kræft i huden. København, marts2010 Anja Philip, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne Skru ned for solen mellem 12 & 15. 2

4 Sammenfatning Sammenfatning Denne rapport evaluerer Solkampagnens frivilligindsats i Evalueringen er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser blandt de deltagende frivillige samt andre former for dataindsamlinger og registreringer fra gennemførelsen af aktiviteterne. Et stort antal frivillige har deltaget Solkampagnen har formået at engagere et stort antal frivillige i arbejdet med at forebygge kræft i huden. I 2009 har næsten 1000 frivillige deltaget i Solkampagnen, og i alt er der blevet ydet mere end timers frivilligt arbejde. Især frivillige rekrutteret igennem Kræftens Bekæmpelses frivillighedsorganisation har deltaget, men 2009 viste, at der også er et stort potentiale for Solkampagnen i at inddrage frivillige fra virksomheder, som har tilbudt deres medarbejdere mulighed for at yde et frivilligt stykke arbejde i arbejdstiden. De frivillige deltager som solformidlere De frivillige har især deltaget i Solkampagnen som solformidlere gennem i børnehavebesøg og ved at afholde solstande. Det betyder, at de frivillige i høj grad har løftet en stor indsats i forhold til at formidle solbeskyttelse i deres lokalområder. Solformidlerne er et vigtigt element i Solkampagnens strategi om at gøre solbeskyttelse til en folkesag. Solformidlerne bidrager til strategien ved at skabe én-til-én dialog om forebyggelse af kræft i huden i lokalområdet og ved at synliggøre Solkampagnen i de lokale miljøer. I 2009 har 290 frivillige deltaget i Solkampagnen ved at besøge børnehaver. På Solstande har de frivillige nået en bred målgruppe og har en direkte dialog med et stort antal mennesker, anslået til ca Stort set alle af de frivillige, der er blevet spurgt, har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i Solkampagnens arbejde igen specielt som formidlere af solbudskaberne. Hovedparten af de frivillige oplever kampagnens materialer som relevante og brugbare. Frivillige har skabt politisk fokus I 2009 har Solkampagnen involveret frivillige i en lokalpolitisk indsats for at få fjernet solarier i de kommunale bygninger. De frivillige har sat kommunaldrevne solarier på den lokalpolitiske dagsorden fx ved at indrykke læserbreve. Det lykkedes de frivillige at skabe en livlig debat, som fik stor opmærksomhed i såvel den lokale som nationale presse. I alt 19 kommuner slukkede solarierne i offentlige bygninger i løbet af 2009 som følge af debatten, og lige så mange debatterer sagen og forventes at slukke solariet i løbet af Frivillige har skabt kontakt til kommunerne Evalueringen viser, at de frivillige ikke bare kommunikerer solbudskaberne til borgerne, men at de i forbindelse med arbejdet ofte får skabt kontakt til kommunen, og dermed bidrager til at kommunikere solbeskyttelse som en forebyggelsesindsats i kommunerne. Dette er bl.a. sket 3

5 Sammenfatning igennem de mange solstande, der er afholdt rundt om i landet samt i forbindelse med Den lokale soluge. Hermed indgår frivilligindsatsen som et centralt element i Solkampagens arbejde for at få kommunerne til at deltage i forebyggelsen af kræft i huden. Solkampagnelederne er centrale for den lokale organisering Solkampagnen har primært organiseret den lokale frivilligindsats gennem Solkampagneledere, der har stået for den lokale organisering og har været bindeleddet mellem det centrale solkontor og de lokale frivillige. Det er nødvendigt for en effektiv organisering at have denne funktion etableret bl.a. for at aflaste de regionale konsulenter. Vidensdeling via hjemmesiden Hjemmesiden er central i forhold til at sikre, at de frivillig har relevant viden om forebyggelse af kræft i huden samt anskueliggøre, hvordan de frivillige kan arbejde med forebyggelse af kræft i huden, idet en stor del af de frivillige angiver, at de får deres viden om solbeskyttelse fra hjemmesiden. Forskellige, skræddersyede koncepter Evalueringen peger på, at Solkampagnens metoder for frivilliginddragelse har været brugbare. I udviklingen af koncepter for frivilligindsatser har der især været fokus på at gøre koncepterne så tilgængelige som muligt, hvilket har resulteret i konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af kræft i huden. De frivillige har fået udleveret færdige materialepakker således, at de ikke har skullet danne sig overblik og udvælge blandt tilgængelige informationsmaterialer. Samtidig tilbyder Solkampagnen en række forskellige koncepter til at arbejde frivilligt med forebyggelse af kræft i huden, hvilket kan betyde, at flere frivillige har kunnet finde et koncept, der er brugbart i deres situation. 4

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden... 1 Solkampagnens frivilligindsats Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen... 1 Forord... 2 Sammenfatning... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Baggrund for frivilligindsatsen... 6 Omfanget af frivilligt arbejde på Solkampagnen i Evaluering af indsatsen Den lokale soluge... 9 Baggrund... 9 Formål... 9 Indsatsen... 9 Evaluering af indsatsen Målsætninger Virksomhedsfrivillige Solstande, events og solpatrulje Indsatsen Evaluering af indsatsen Den lokale solarieuge Baggrund Formål Indsatsen Opstillede målsætninger for indsatsen Evaluering af indsatsen Hvordan levede indsatsen op til målsætningen Andre frivillige

7 Baggrund for frivilligindsatsen Baggrund for frivilligindsatsen Solkampagnen blev igangsat i 2007 i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden med henblik på at forebygge kræft i huden. Solkampagen arbejder på en række forskellige måder med at forebygge kræft i huden. Solkampagnen gennemfører tre årlige kampagneindsatser, hvor der informeres om fornuftig soladfærd. Derudover arbejder kampagnen løbende for at skabe strukturelle forandringer, der sikrer danskerne solsikre rammer i hverdagen og med initiativer, der højner vidensgrundlaget om solsikker adfærd blandt danskerne. Der er flere grunde til, at det er relevant at inddrage frivillige i forebyggelsen af kræft i huden. Frivilligindsatsen sikrer, at flere opgaver kan løftes og kampagnen dermed kan øge sin rækkevidde i forhold til de professionelle ressourcer, der er til rådighed. Frivilligdeltagelsen tilfører også kampagnen kvaliteter, som ikke kan opnås i samme omfang af professionelt ansatte; når frivillige deltager i kampagnen sikres i højere grad en folkelig forankring og opbakning, og frivillige kan i lokalpolitisk sammenhæng have større gennemslagskraft. Solkampagnens hovedindsatser i forebyggelsen af kræft i huden er adfærdsændrende kommunikation, og at presse på for at skabe strukturelle forandringer, der skaber solsikre rammer for borgerne. Frivillige har direkte været involveret i begge disse strategiske tilgange. Frivilligindsatsen er adfærdsændrende kommunikation, når frivillige er formidlere af solbudskaberne fx informerer om solbeskyttelse på solstande. Frivilligindsatsen bidrager endvidere til at skabe strukturelle forandringer, når frivillige arbejder for at få indført solpolitikker i børnehaverne og påvirke beslutningstagerne mht. adgang til solarier. Frivilligt arbejde på Solkampagnen I denne rapport har vi defineret det frivillige arbejde på Solkampagnen som alt ulønnet arbejde, der gennemføres for kampagnen i forbindelse med forskellige aktiviteter. Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelses frivillige er rekrutteret igennem Kræftens Bekæmpelses frivilligorganisation. Enten via direkte markedsføring til frivillige eller igennem regionale og andre frivillige, der har arbejdet lokalt for at rekruttere nye frivillige. Indtil nu har Solkampagnen primært haft fokus på at udvikle koncepter til Kræftens Bekæmpelses frivillige. Frivillige fra virksomheder Virksomhedsfrivillige er frivillige, der har deltaget i Solkampagnen gennem deres vriksomhed fx via et tidsbank-system, hvor virksomheden tillader de frivillige at arbejde for godgørende formål i arbejdstiden 1. Solkampagnen har i 2009 ikke gjort noget aktivt for at rekruttere 1 Fx som led i virksomhedens coporate social responsibility strategi 6

8 Baggrund for frivilligindsatsen virksomhedsfrivillige, men har inddraget de virksomheder, som har henvendt sig til kampagnen eller Kræftens Bekæmpelse og tilbudt frivilligt arbejde. Andre frivillige Andre frivillige er fx fagfolk, der har udført et stykke professionelt arbejde gratis for kampagnen, eksempelvis en lydmand, der har arbejdet gratis med lyden under et show for kampagnen eller et filmhold, der har produceret en film. Omfanget af frivilligt arbejde på Solkampagnen i 2009 I alt har næsten 1000 frivillige deltaget i Solkampagnens aktiviteter. Den største andel af Solkampagnens frivillige er rekrutteret fra Kræftens Bekæmpelses organisation. Herfra deltog godt 800 frivillige især i forbindelse med solstandsarrangementer og Den lokale soluge. 119 virksomhedsfrivillige deltog, hvoraf de fleste tog del i en enkelt event på Københavns Hovedbanegård, hvor der blev uddelt solsikker og formidlet UV-indexservice. Endelig deltog 28 som andre frivillige i Solkampagnens arbejde i Når vi tager højde for, at nogle af Kræftens Bekæmpelses frivillige formentlig er gengangere, er et bud på det reelle antal af mennesker, der var involveret på Solkampagnen ca. 600 personer. Omfanget af frivilligt arbejde fordelt på kampagneaktiviteterne fremgår af tabel 1: Tabel 1. Oversigt over omfanget af frivilligt arbejde på Solkampagnen 2009 Frivilligt arbejde af (KB frivillige Virksomhed Antal deltagere Anslåede antal timers arbejde Den lokale soluge Solstande Events (Vig festival og Odense Dyrskue) Den lokale solarieuge Andre solaktiviteter 3 43 Frivilligt arbejde af virksomheder Den lokale soluge MSD, TDC Event: uddeling af solsikker og information om UVindex-service Price Waterhouse Coopers Frivilligt arbejde af andre frivillige Kronprinsessearrangement Teknikere til modeshow 3 25 Filmoptagelse Deluca Pakkearbejde Albertslunds kommunes pakke- og montageprojekt Pakkearbejde Jobcenter Lyngby Taarbæk I alt

9 Baggrund for frivilligindsatsen Evaluering af indsatsen Det vigtigste ved det frivillige arbejde er naturligvis, at det bidrager til forebyggelsen af kræft i huden. Det er dog vanskeligt at måle på kort sigt. Derfor har vi i evalueringen fokuseret på, hvordan de forskellige indsatser har levet op til de målsætninger, der var opstillet for dem. Målsætningerne er beskrevet under de enkelte afsnit, der beskriver de specifikke kampagneindsatser. Involveringen af frivillige forudsætter, at de frivillige oplever de tilbudte koncepter som relevante, brugbare og engagerende. De frivillige skal opleve, at de gør en forskel med deres indsats. I evalueringerne har vi derfor også undersøgt de frivilliges erfaringer med de koncepter, som kampagnen har udviklet. Vi har desuden vurderet, om frivilligindsatserne har ført til strukturelle forandringer, der hvor den har fundet sted. Har de frivilliges indsats fx betydet, at solarier er blevet fjernet fra offentlige bygninger, eller at børnehaver har indført en solpolitik. I evalueringen har vi derfor opstillet tre spørgsmål til de enkelte indsatser: Har indsatsen levet op til de målsætninger, som var opstillet for den? Opleves indsatsen som relevant og engagerende af de frivillige? Har indsatsen ført til strukturelle forandringer? Evalueringen af frivilligindsatserne i denne rapport er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser. For det første en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til alle solkampagnelederne i Den lokale soluge. For det andet en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til alle frivillige som havde bestilt en solstand. Og for det tredje en spørgeskemaundersøgelse blandt alle, der havde tilmeldt sig Den lokale soluge. Derudover omfatter evalueringen forskellige former for optællinger af data og procesevalueringer for at vurdere hhv. pressedækningen af indsatserne, antallet af nedlagte kommunaldrevne solarier og hvordan de frivillige har oplevet indsatserne. 8

10 1. Den lokale soluge 1. Den lokale soluge Baggrund Den lokale soluge er en frivilligindsats, der er udviklet for at fremme solbeskyttelse af børn i daginstitutioner. De frivillige har direkte dialog med personalet, lederen og børnene i daginstitutionerne om solbeskyttelse. Den lokale soluge blev gennemført for tredje gang i Projektets grundidé er, at frivillige besøger børnehaverne og laver aktiviteter, som oplyser om solbeskyttelse i børnehøjde. Derudover informerer de frivillige institutionslederen eller den ansvarlige for solbeskyttelse om, hvordan institutionen kan vedtage en solpolitik for at fremme solbeskyttelsen af børnene. Samtidig udleverer de frivillige en skabelon for en sådan solpolitik. Formål Formålet med Den lokale soluge er at forebygge kræft i huden ved at sætte fokus på solbeskyttelse af børn i daginstitutionerne, så solskoldninger forebygges og kurverne for nye tilfælde af kræft i huden knækkes. Hensigten er, at børnehaverne indfører en solpolitik og skaber solsikre rammer for børnene, fx ved at fastsætte fælles retningslinjer for personalet indbyrdes samt mellem forældre og personale mht. indsmøring i solcreme, skygge på udendørsarealer og solsikker påklædning i løbet af sommermånederne. Det har været et formål med indsatsen, at flere børnehaver over hele landet skulle indføre en solpolitik og på den måde implementere solbeskyttelse i børnenes hverdagsrammer. Denne spredning af budskabet om solbeskyttelse af institutioner kan både ske gennem besøgene i de enkelte institutioner og den omtale som besøgene skaber bl.a. via pressen, hvilket kan inspirere andre institutioner og rollemodeller for børnene. Gennem besøgene bliver forældre også oplyst, så de også kan være med til at rejse krav til institutionerne. Endelig er indsatsen flere steder bakket op af relevante lokalforankrede personer, som også kan tænkes at støtte op om arbejdet ved at opfordre kommunens institutioner til at vedtage en solpolitik. Indsatsen Kræftens Bekæmpelses frivillige blev rekrutteret igennem henvendelser til tidligere Solkampagneledere, omtale i interne medier 2 samt via information fra de regionale konsulenter. I hver lokalforening tilmeldte en eller flere sig som Solkampagneledere, der skulle stå for det koordinerende arbejde. En del af indsatsen bestod derfor i at rekruttere og organisere Solkampagneledere. På Solkampagnens hjemmeside kunne de frivillige downloade vejledninger og få information om Den lokale soluge. De tilmeldte Solkampagneledere modtog en kampagnepakke, der udførligt beskrev forløbet i Den lokale soluge og de opgaver, som det var forventet, at de frivillige skulle udføre i forbindelse med indsatsen. 2 Sløjfen og FrivilligNyt 9

11 1. Den lokale soluge Indhold i kampagnepakken til Den lokale soluge: Frivilligmappe 10-siders kampagnevejledning (tidsplan, skabelon til pressemeddelelse m.m.) En folder med de mest almindelige spørgsmål og svar om kræft i huden og solbeskyttelse Forslag til solpolitik til institutionerne Solklub-flyer Børnequiz til kopiering Foldere: Skru ned for solen mellem 12 & 15 og Pas på de små solstråler Mappe til børnehavelederen Skygge manual Plakat med solråd Forslag til solpolitik (afkrydsning) Solklub-flyer Eksemplarer af informationsfolderne: Skru ned for solen mellem 12 & 15, Skru ned for solen på legepladsen og Pas på de små solstråler. Børnene og deres forældre Folder: Pas på de små solstråler (lægges i garderoben til forældrene) Påklædningsdukkerne Sunny og Solveig Klistermærker (fx til uddeling i forbindelse med quiz) Perlepakker med UV-følsomme perler (et armbånd pr. barn) Lokalforeningerne modtog kampagne T-shirts, sol-badges, og bøllehatte, som de kunne tage på i forbindelse med deres besøg i børnehaverne. De fik desuden solcreme til at tage med på besøgene. De frivillige, der meldte sig som solkampagneledere, fik tilsendt en gratis bøllehat. Evaluering af indsatsen Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Solkampagnelederne, der deltog i Den lokale soluge for at kortlægge deres erfaringer med ugen. Evalueringen er udsendt til 78 solkampagneledere samt alle registrerede virksomhedsfrivillige. I nogle lokalforeninger er 10

12 1. Den lokale soluge evalueringen også sendt til med-solkampagneledere. I alt er der blevet udsendt 95 evalueringsskemaer, hvoraf 73 blev besvaret, hvilket udgør en svarprocent på 77. Målsætninger Den lokale soluge 2009 havde følgende målsætninger: Mere end 200 frivillige 300 institutionsbesøg af lokalforeninger 70 Solkampagneledere Øget pressedækning i forhold til 2008 Øget kommunalt samarbejde Antal aktive lokaludvalg og frivillige Evalueringen viser, at der i gennemsnit deltog fire frivillige fra hver lokalforening i Den lokale soluge, mens der i visse lokalforeninger deltog helt op til 20 frivillige. I alt deltog 290 frivillige i Den lokale soluge, hvilket betyder, at Solkampagnens målsætning om at involvere 200 frivillige blev opnået. Omfang af børnehavebesøg I alt blev 369 børnehaver besøgt i Den lokale soluge, så målsætningen om 300 børnehavebesøg blev overskredet. Lokalforeningerne/udvalgene besøgte i gennemsnit fem børnehaver hver. Solkampagneledere 78 Solkampagneledere påtog sig ansvaret med at organisere den lokale del af solugem. Nogle lokalforeninger er opdelt i mindre lokaludvalg, der fungerer som selvstændige enheder. I flere tilfælde er der derfor flere Solkampagneledere i hver lokalforening. Solkampagnelederens opgave var at være Solkampagnens lokale repræsentant og bindeled mellem det centrale solkontor og de frivillige i lokalforeningen/-udvalget. Solkampagnelederen stod således for at kommunikere tilbud og information videre til relevante frivillige i lokalforeningen/-udvalget. Solkampagnelederen stod også for at etablere kontakten med institutionerne og koordinere indsatsen med de øvrige frivillige i lokalforeningen/-udvalget. Solpolitik Formålet med besøgene var bl.a., at de frivillige skulle diskutere solpolitik med børnehavelederen eller pædagogerne. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 78 % af de frivillige, at de har drøftet solpolitik med de institutioner, som de besøgte. Halvdelen af de frivillige angav desuden, at de har fulgt op på, om de enkelte børnehaver efterfølgende havde arbejdet videre med eller vedtaget en solpolitik. 11

13 1. Den lokale soluge Alle institutioner, som blev besøgt i Den lokale soluge, modtog et tilbud om at melde sig ind i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solklub. Solklubben optager institutioner, der har vedtaget en solpolitik, som kan godkendes af Solkampagnen. Medlemmer af Solklubben modtager information samt medlemsfordele såsom rabatter ved køb af solbeskyttelsesprodukter. 34 af de 369 institutioner, som de frivillige besøgte i Den lokale soluge, er efterfølgende blevet optaget i Solklubben. Institutionerne er fordelt på regioner således: Midtjylland 13 stk. Sjælland 1 stk. Syddanmark 11 stk. Hovedstaden 9 stk. Nordjylland 0 stk. Solklubmedlemskabet er dog ikke et direkte mål for, hvor mange af institutionerne, der efter børnehavebesøgene har vedtaget en solpolitik. De øvrige institutioner kan allerede have haft en solpolitik eller efterfølgende have vedtaget en solpolitik uden at have sendt den ind til Solkontoret, enten fordi de ikke har haft et ønske om at blive medlem af Solklubben - eller fordi de ikke har været opmærksomme på muligheden. De frivilliges tilbagemeldinger tyder nemlig på, at der er flere end de indmeldte i Solklubben, som har vedtaget en solpolitik. Knap 80 % af de frivillige angiver, at de institutioner, som blev besøgt i forbindelse med Den lokale soluge, efterfølgende har vedtaget en solpolitik. Pressedækning Det var et mål for 2009, at Den lokale soluge skulle have en øget pressedækning. I 2009 fik Solkampagen 119 presseklip, der dækkede lokale kampagner, hvilket er en stigning på 41 % i forhold til 2008, hvor kampagnen opnåede 84 presseklip. Indsatsen levede således op til målet om øget pressedækning. Knap halvdelen af de frivillige angiver desuden, at pressen deltog ved et eller flere besøg i daginstitutionerne, mens 68 % har angivet, at den lokale presse har omtalt Solkampagnen i forbindelse med indsatsen. Kommunalt samarbejde Fem kommuner samarbejdede med de frivillige i Kræftens Bekæmpelse om Den lokale soluge, fx ved at kommunalt ansatte tog med rundt til institutionerne eller ved at politikere var med på besøg i daginstitutionerne. Det viste sig at være en god pressemulighed for lokale politikere at deltage i arrangementerne. De frivilliges erfaringer med Den lokale soluge De fleste af de frivillige har svaret, at de synes godt om Kræftens Bekæmpelses praktiske håndtering af Den lokale soluge: 90 % har svaret, at de er tilfredse med håndteringen af materialer, 86 % at de er tilfredse med udsendelsen af materialer og 91 %, at de er tilfredse med orienteringen om nyheder i forbindelse med Den lokale soluge. 90 % af de frivillige oplever, at materialerne i kampagnepakken er velegnede til at sætte fokus på sol og forebyggelse af solskoldninger i børnehaver. De frivillige fremhæver især, at armbånd 12

14 1. Den lokale soluge og solquiz skaber dialog med børnene om sol og solbeskyttelse og fremhæver fx Armbåndene er dagens højdepunkt og Børnene begyndte spontant at klappe, da jeg viste dem armbåndene, og sagde, at nu skulle de også lave et. En tredjedel af de frivillige har deltaget i et temamøde, hvor den regionale konsulent fortalte om Solkampagnen og Den lokale soluge, og næsten alle frivillige angav, at de forud for Den lokale soluge oplevede at have tilstrækkelig information om Solkampagnens budskaber. Dog efterspørger to af kampagnelederne konkret vejledning til, hvilke aktiviteter, der kan laves i institutionerne og forslag til en struktur for besøget. På trods af de frivilliges tilfredshed med deres viden inden for området ønsker Solkampagnen at sikre, at alle frivillige som formidler kampagnens budskaber har et fælles grundlag af viden. Kampagnen ønsker med andre ord at "certificere" alle frivillige, som er med i Solkampagnen. I 2010 udvikles et e-learning redskab til dette. De fleste af de frivillige vurderer, at materialerne kan genanvendes i Det er værd at bemærke, at en tredjedel af de frivillige (36 %) vurderer, at det betød noget for deres deltagelse, at materialerne var de samme som fra Der er dog flere af de frivillige, som i evalueringen efterspørger nye materialer til børnene fx forslås en personlig bøllehat, som børnene kan male og dekorere. 20 % af de frivillige vurderer, at de ikke fik den mængde af materialer, som de havde brug for til besøgene, fx ytrer nogle af de frivillige, at de gerne ville have mere solcreme og flere perler. De fleste af de frivillige har haft en positiv oplevelse med Den lokale soluge og tager ejerskab for indsatsen. Det viser sig blandt andet ved de frivilliges beskrivelser af besøgene: Dejligt at møde børnene uden for børnehaven, Når vi møder børnene ude i byen efter besøget siger de solhat, solcreme osv. Det viser, at de har forstået budskabet, Børnene var meget aktive og interesserede i snakken, så det blev til flere dejlige timer og Børnene husker det meste fra sidste år, så det har været en kanon kampagne. De frivillige, der har deltaget i Den lokale soluge, har desuden lyst til at arbejde med emnet forebyggelse af kræft i huden igen en anden gang. 99 % har svaret, at de gerne vil være med til at sætte fokus på forebyggelse af kræft i huden en anden gang. 13

15 2. Virksomhedsfrivillige 2. Virksomhedsfrivillige Solkampagnen har ikke haft en selvstændig strategi for involvering af de virksomhedsfrivillige. Kampagnen har dog reageret aktivt på henvendelser fra virksomheder, der har ønsket at bidrage til Solkampagnen. Tre virksomheder henvendte sig i 2009 hhv. TDC, MSD (Merck og Co.) og PriceWaterhouseCoopers (PWC). Frivillige i Den lokale soluge MSD og TDC deltog i Den lokale soluge, idet det var et allerede eksisterende koncept, som kunne tilpasses de frivillige fra virksomhederne. Frivillige i enkeltstående event PriceWaterhouse Coopers deltog med 100 ansatte i en event, hvor der blev delt solsikker ud på Københavns Hovedbanegård og informeret om UV-index sms-service, primært målrettet mænd. Evaluering af indsatsen Der har ikke været opstillet målsætninger for indsatsen med virksomhedsfrivillige, hvorfor det ikke har været muligt at evaluere indsatser med de virksomhedsfrivillige på lige fod med de øvrige frivilligindsatser. Tilgengæld har Solkampagnen afholdt en workshop med virksomhederne efter forløbet for at få input til, hvad kampagnen bør forholde sig til i udviklingen og tilrettelæggelsen af indsatser, der udføres af virksomhedsfrivillige. Erfaringen er, at det ikke er simpelt at tilpasse eksisterende frivilligkoncepter til virksomhedsfrivillige. Bl.a. fordi Kræftens Bekæmpelses frivillige har andre forudsætninger, og fordi de er organiseret med en Solkampagneleder, der kan orientere og vejlede nye frivillige. Endelig har de virksomhedsfrivillige har kortere deadlines end Kræftens Bekæmpelses frivillige. Erfaringerne med Den lokale soluge og virksomhedsfrivillige var blandede. I det ene tilfælde fungerede det godt, mens det i det andet tilfælde blev vurderet for tidskrævende. Erfaringerne fra den enkeltstående event, var at det forløb godt. Der var ingen pressedækning, hvilket begrænsede den rækkevidde markedsføringsindsatsen havde. 14

16 3. Solstande, events og solpatrulje 3. Solstande, events og solpatrulje Solkampagnen har en overordnet strategi om, at solbudskaberne skal formidles gennem solformidlere, som de danske familier møder ansigt-til-ansigt i en personlig dialog, og her er det en stor fordel, hvis budskaberne formidles af frivillige. Derfor skal det være nemt og ligetil for Kræftens Bekæmpelses frivillige at videreformidle solbudskaberne, fx ved at lave en solstand eller en event. De frivillige tilbydes derfor færdige koncepter og pakker, som de kan benytte i deres formidling af solbudskaberne. Indsatsen Solstande I 2009 lavede Solkampagnen en solstandspakke, som består af materialer til de frivillige rekrutteret i Kræftens Bekæmpelse. Solstandpakken kan de frivillige bruge til at lave en stand, der formidler solbeskyttelse i deres lokalområde. Solpatruljer Solkampagnen udviklede i 2009 et Solpatruljekoncept, der består af et solcremebælte, som de frivillige kan tage med på strande, i parker og andre steder, hvor danskerne færdes i sommersolen. Til Solpatruljen blev, der lavet et ombygget værkstøjsvæle, som blev udstyret med solcreme, foldere og kampagnens logo. Solcremebæltet følges af en udførlig vejledning med beskrivelse af, hvor de frivillige kan bruge bæltet, hvordan de kan komme i kontakt med danskerne osv. Ideen med konceptet er, at den frivillige kan yde en indsats som Solformidler, når det passer bedst ind i deres kalender, og når vejret er til det. Indsatsen kræver endvidere ikke koordination af materialer eller andet, men kan finde sted med ganske kort varsel. Bæltet er dermed tænkt til mere ad hoc indsatsen på fx strande, hvor det ikke er så nemt at komme frem med solcyklen. Solevents I 2009 gennemførte Solkampagnens en række forskellige events rundt om i landet, hvor der ved forskellige udendørsarrangementer blev etableret en sollounge, hvor man i skyggen kan blive smurt ind i solcreme og modtage forskellige information om solbeskyttelse. I 2009 var de fleste af disse events bemandet af et eventcrew, som bestod af lønnede studerende. På Odense Dyrskue, og Vig Festivalen hjalp en række lokale frivillige med at bemande eventen. Lånematerialer Solkampagnen tilbyder forskellige lånematerialer til de frivillige, fx solparasoller, strandflag og solcykler, som kan være med til at gøre solstande flotte og indbydende. Kampagnen tilbyder også en eksperimentkasse med bl.a. en hudmåler for at fremme, at de frivillige får en god interaktiv dialog med de besøgende på fx sundhedsmesser. 15

17 3. Solstande, events og solpatrulje Evaluering af indsatsen Overordnet har arbejdet med at lave standardpakke sparet både de frivillige og Solkontoret tid på at udvælge materialer og sammensætte stande. Solstandsindsatsen er desuden blevet evalueret med henblik på at undersøge forskellige elementer ved solstandene.. Der blev udsendt et spørgeskema til de 73 frivillige, som havde rekvireret en solstandspakke. 39 frivillige ud af de 73 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Arrangementer i forbindelse med solstande Solstandspakkerne blev især brugt til lokale sundhedsdage, byfester, markedsdage eller et lignende arrangement (23 %), mens 10 % af pakkerne blev brugt til dagplejernes dag (tabel 2). Over halvdelen af de frivillige har svaret, at de brugte solstandspakken til andet så som besøg i daginstitutioner, Gå i gang og KRAM på torvet (fremgår ikke af tabel). Tabel 2. Hvilket arrangement skulle I bruge Solstandspakken til? Respondenter Procent Sundhedsmesse 2 6,5% Sundhedsdag 6 19,4% Dagplejernes dag 3 9,7% Byfest, markedsdag, by-night eller andet i byen 7 22,6% Andet, angiv venligst 17 54,8% I alt ,0% Arrangementerne foregik spredt ud over hele landet. Der var i gennemsnit 5 frivillige involveret i arbejdet med standene (bestille materialer, sætte standene op, bemande dem mv.). De frivillige vurderer, at der i gennemsnit var knap 850 besøgende pr. arrangement, hvor der var en solstand repræsenteret. Af de 39 ud af 73, der har besvaret spørgeskemaet vurderes det, at ca mennesker har deltaget ved arrangementerne. Hvis vi ganger dette tal op svarende til de 73, der har bestilt solstandspakken er et bud, at ca mennesker har deltaget i arrangementer, hvor der har været frivillige med solstandsmaterialer. Det er naturligvis ikke sikkert, at alle de deltagerne er blevet eksponeret for kampagnens budskaber, men der er alligevel tale om et højt tal. De besøgende ved solstandene Over halvdelen af de frivillige vurderer, at personer, der besøgte solstanden var i målgruppen alle borgere, og knap en fjerdel vurderede, at det især var børn og børnefamilier (tabel 3). Det tyder derfor på, at de frivillige når ud til den brede befolkning. 16

18 3. Solstande, events og solpatrulje Tabel 3. Sæt kryds ved den gruppe, som du især synes beskriver de mennesker, der besøgte arrangementet, som standen var en del af? Respondenter Procent Børnefamilier 8 24,2% Børn 7 21,2% Unge 3 9,1% Folk over 60 år 10 30,3% Alle borgere 18 54,5% Professionelle (dagplejemødre, sundhedsplejersker, pædagoger mv.) 3 9,1% Andre, angiv venligst 1 3,0% I alt ,0% De frivillige vurderer, at de i gennemsnit havde personlig kontakt med 200 mennesker ved solstandsarrangementerne. Ved et enkelt arrangement vurderes det, at der var 1500 personlige kontakter, hvor der blev snakket om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden (tal fremgår ikke af tabel). Dvs. blandt de 39, der har besvaret skemaet er det ca mennesker, der har mødt Solkampagnen med en personlig dialog. Hvis de resterende respondenter ligner dem, der har besvaret spørgeskemaet, er det ca personer, der har haft en personlig dialog med kampagnen. Brug af lånematerialer Mere end halvdelen af de frivillige, der arrangerede solstande bestilte også andre gratis lånematerialer fra Solkampagnen (tabel 4). Det var specielt solparasoller, beach flag og solcyklen, som de frivillige benyttede sig af tilbuddet om at låne. Det tyder på, at de fleste frivillige var orienteret om muligheden for at låne ekstra materialer. 19 % af dem, som ikke bestilte andre gratis solmaterialer, angav, at de ikke kendte til muligheden for at låne ekstra materialer (tal fremgår ikke af tabel). Tabel 4. Bestilte I andre gratis solmaterialer end solstandspakken? Respondenter Procent Ja 18 54,5% Nej 15 45,5% Kan ikke huske 0 0,0% I alt ,0% Kommunesamarbejde og lokal omtale Over halvdelen af solstandene blev koordineret med kommunen, hvilket viser, at de frivillige har været med til at informere kommunen om forebyggelse af kræft i huden. Evalueringen viser også, at arrangementerne med solstande i høj grad blev omtalt i den lokale presse. 61 % af de frivillige, der har besvaret spørgeskemaet, angiver, at deres deltagelse blev omtalt i den lokale presse. På den måde er budskabet nået ud til flere end de besøgende ved arrangementet. 17

19 3. Solstande, events og solpatrulje Materialerne til solstanden De frivillige i Solkampagnen oplever, at materialerne til solstande er velegnede til at få kontakt med folk, til at skabe synlighed om Solkampagnens budskaber samt at skabe opmærksomhed om Kræftens Bekæmpelse (tabel 5), idet 97 % oplever materialerne i solstandspakken som meget velegnede eller velegnede Tabel 5. Hvor velegnede synes du Solmaterialerne er i forhold til at skabe opmærksomhed om Kræftens Bekæmpelse Respondenter Procent Meget velegnede 12 40,0% Velegnede 17 56,7% Uegnede 1 3,3% Meget uegnede 0 0,0% I alt ,0% Service 10 % oplever, at de har oplevet en dårlig service i forbindelse med materialebestillingen til (tabel 6), hvilket tyder på, at betjeningen her må efterses. Vi har ikke nogle data på, hvad præcis utilfredsheden går på, men vi formoder, at det evt. skyldes, at der for lånematerialerne har været så stor efterspørgsel, at de ikke har været tilgængelige for alle, der måtte ønske det. Tabel 6. Hvordan har du oplevet servicen i forbindelse med materialebestillingen? Respondenter Procent Meget god 19 63,3% God 8 26,7% Dårlig 3 10,0% Meget dårlig 0 0,0% I alt ,0% Viden om solbeskyttelse Langt de fleste (93 %) af de frivillige, der har deltaget på solstande, har svaret, at de oplevede at have nok viden om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden, da de bemandede solstanden. De har især deres viden om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden fra kampagnens hjemmeside (87 %), regionskonsulenten (36 %) og Solkampagnens faktaark (32 %) (tabel 7). Hver femte af de frivillige svarer, at de har opnået forhåndsviden fra temamøder om sol, ved at læse foldere om emnet og fra andet (fx Repræsentantskabsmødet og dagspresse). Dette peger på, at det arbejde, der udføres af de regionale konsulenter spiller en stor rolle for, at de frivillige klædes fagligt på. Hjemmesiden er også en afgørende informationskanal. 18

20 3. Solstande, events og solpatrulje Tabel 7. Hvorfra har I fået viden om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden forud for arrangementet? Respondenter Procent Skrunedforsolen.dk 27 87,1% Faktaarkene fra Solkampagnen 10 32,3% Folderen om spørgsmål og svar om kræft i huden 6 19,4% Regionskonsulenten 11 35,5% Temamøde om sol 7 22,6% Ved at læse folderne om sol, solarium, mm 7 22,6% Fra andre frivillige 3 9,7% Andet, angiv venligst 6 19,4% Solcremebælter Der er udsendt 26 solcremebælter til frivillige i Der fulgte et evalueringsskema med solbæltet. Desværre er ingen af disse skemaer sendt retur til Solkontoret. De mundtlige tilbagemeldinger fra frivillige og regionskonsulenterne er, at de frivillige ikke rigtig fik brugt solbælterne. Tilbuddet fortsætter til næste år men integreres i materialepakken for events, så de frivillige har solcremebæltet med, når de er ude på mellemstore events. Der vil her blive fulgt op på, hvordan solcremebæltet bliver brugt her. Solevents I 2009 blev størstedelen af Solkampagnens events bemandet af et eventcrew, som bestod af lønnede studerende. På Odense Dyrskue, og Vig Festivalen hjalp en række lokale frivillige med at bemande eventen. Erfaringerne herfra viser, at de frivillige har stor lyst til at deltage og fungerer godt på de lokale events også i fællesskab med lønnede studerende. De to grupper kan med fordel påtage sig forskellige opgaver. De frivillige er ofte kvalificerede til at påtage sig solformidlende opgaver, og kan med fordel aflastes omkring den praktiske organisering ved de større arrangementer. 19

21 4. Den lokale solarieuge 4. Den lokale solarieuge Baggrund Mange 15-25årige går i solarier. Hvis kommunerne slukker solarierne i offentlige bygninger, vil det begrænse tilgængeligheden for denne gruppe af unge, men først og fremmest er der stor signalværdi i, at kommunerne hjælper borgerne til en mere sund adfærd ved at slukke solariet og dermed opfylder en del af deres forpligtigelse til at forebygge. Solkampagnen ønskede at få spørgsmålet om solarier i offentlige kommunale bygninger på den kommunalpolitiske dagsorden i forbindelse med kommunalvalget den 17. november Hovedargumentet i indsatsen var især det paradoks, der ligger i, at kommunerne tilbyder kræftfremkaldende miljøer i deres bygninger samtidig med, at kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse af sygdomme, som eksempelvis kræft. Derudover blev der gjort opmærksom på, at modermærkekræft er den hastigst stigende kræftform i Danmark og den hyppigste kræftform blandt unge. For at komme ud til hver enkelt kommune var det Solkampagnens ønske at involvere så mange frivillige som muligt. Solkampagnen lancerede Den lokale solarieuge i uge 43. Den lokale solarieuge skulle bruges til at sætte et lokalt fokus på solariers skadelige virkning og til at stille krav om, at solarier i kommunale bygninger skal nedlægges. Indsatsen byggede på et lignende initiativ fra 2008, hvor frivillige skrev læserbreve til de lokale aviser. Erfaringerne fra 2008 viste, at det var en god måde at involvere de frivillige på, og at de som udgangspunkt gerne ville påtage sig politisk arbejde i det format, Solkampagnen kunne tilbyde. På baggrund af disse erfaringer blev det besluttet at gennemføre en lignede indsats i Allerede I sommeren 2009 var det allerede lykkedes at slukke for solarierne i Hvidovre og Kalundborg, blandt andet takket være vedholdende frivillige i de pågældende kommuner. En landsdækkende presseinteresse, især om Hvidovres beslutning, var efterfølgende med til at få andre kommuner (Gladsaxe og Århus) til offentligt at debattere spørgsmålet. Formål Formålet var at hjælpe kommunerne med at tage stilling til, om de fortsat ønsker at drice solarier i kommunale bygninger fx i svømme- og sportshaller. Kommunalvalget blev i den forbindelse set som en trædesten, da det kommunalpolitiske arbejde har stor opmærksomhed op til valget. Indsatsen blev lanceret umiddelbart før Solkampagnens Sluk solariet - kampagne, der kørte i november og december

22 4. Den lokale solarieuge Figur 1. Solarier i kommunernes offentlige bygninger pr. 4. december Kommunen har indført forbud mod solarier for unge under 18 år i offentlige bygninger Solarier i kommunens offentlige bygninger Ingen solarier i kommunens offentlige bygninger Debat om at slukke solariet i kommunens offentlige bygninger Solarier i kommunens offentlige bygninger 3 Baseret på Kræftens Bekæmpelses presseklip og information fra frivillige kan derfor være uaktuel i nogle kommuner. 21

Solkampagnens frivilligindsats 2009

Solkampagnens frivilligindsats 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solkampagnens frivilligindsats 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Forfattere: Camilla Thorgaard (att. cth@cancer.dk tlf. 35 25 75 90) Lisbet

Læs mere

Solkampagnens frivilligindsats 2010

Solkampagnens frivilligindsats 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solkampagnens frivilligindsats 2010 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Forfattere: Anne Friis Krarup (att. annkra@cancer.dk tlf. 35 25 77 25) Lisbet

Læs mere

FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013

FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013 FRIVILLIG SOLKAMPAGNEN 2012-2013 1 INDHOLD Kære frivillige 03 Mød fire frivillige 04 Den lokale soluge 05 Den lokale solarieuge 06 Solstande og events 07 Frivillige er unikke 08 Hvad får du ud af at være

Læs mere

Solkampagnens frivilligindsats 2011

Solkampagnens frivilligindsats 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Kapitel 9. Metode Solkampagnens frivilligindsats 2011 - en kortlægning Solkampagnens frivilligindsats 2011 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Solkassen. Vejledning KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG TRYGFONDENS SOLKAMPAGNE

Solkassen. Vejledning KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG TRYGFONDENS SOLKAMPAGNE Vejledning KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG TRYGFONDENS SOLKAMPAGNE Vejledning Kære frivillig, Tak fordi du vil hjælpe med at fortælle om, hvordan man kan forebygge kræft i huden! Med denne vejledning får du et

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen!

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen! Workshop: Bliv en solsikker kommune Velkommen! Ni kommuner Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns Hovedstaden: Køge, Bornholm (afbud fra Køge og

Læs mere

Kortlægning af kommunernes indsats for at forebygge kræft i huden

Kortlægning af kommunernes indsats for at forebygge kræft i huden Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Kortlægning af kommunernes indsats for at forebygge kræft i huden Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Kortlægning af kommunernes indsats for at forebygge

Læs mere

Solundersøgelsen 2009

Solundersøgelsen 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2009 - En kortlægning af danskernes solvaner Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2009 Forfattere: Camilla Thorgaard

Læs mere

Solundersøgelsen 2010

Solundersøgelsen 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2010 - En kortlægning af danskernes solvaner i den danske sommer Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2010 Forfattere:

Læs mere

Solundersøgelsen 2008

Solundersøgelsen 2008 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solundersøgelsen 2008 - En kortlægning af danskernes solvaner Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Solundersøgelsen 2008 En kortlægning af danskernes

Læs mere

Danskernes solarievaner 2010

Danskernes solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Indholdfortegnelse Danskernes solarievaner 2010 - en kortlægning 0 Danskernes solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2009

Børn og unges solarievaner 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Børn og unges solarievaner 2009 Anne Friis Krarup Camilla Thorgaard (att. cth@cancer.dk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason, Nina Rothe Zangenberg, Silkeborg Gymnasium og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Danskernes solvaner på solferie 2011

Danskernes solvaner på solferie 2011 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Kapitel 9. Metode Danskernes solvaner på solferie 2011 - en kortlægning Danskernes solvaner på solferie 2011 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Danskernes solvaner i den danske sommer 2013

Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden [Skriv tekst] Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 - en kortlægning Danskernes solvaner i den danske sommer 2013 - en kortlægning Denne rapport er

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Lommefilmkonkurrence:

Lommefilmkonkurrence: Lommefilmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen Sluk Solariet.

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2010

Børn og unges solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2010 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed CEDS (Center

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Filmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen

Filmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Filmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Solkampagnen & Lommefilm inviterer alle unge under 20 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen Sluk Solariet. Budskabet er klart:

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse

E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse Bilag 3: E-mailkorrespondance med Susanne Steenbøl, kommunikationskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse Tak for din mail Jeg sender hermed lidt info. Vi lægger et stort arbejde i evaluering af vores kampagnematerialer

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen 16. maj 2011 Mål og målgrupper for indsatsen Mål defineret september 2009:

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Mødestrukturgruppen har mødtes

Mødestrukturgruppen har mødtes Saml ind ved valget Folkeafstemningen den 3. december nærmer sig med hastige skridt. Flere af jer har samlet ind ved tidligere valg. Nu er chancen der igen. Information om valget er allerede sendt til

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Børn og unges solarievaner 2012

Børn og unges solarievaner 2012 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Børn og unges solarievaner 2012 - en kortlægning Børn og unges solarievaner 2012 en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014

MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014 MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014 BAGGRUND BAGGRUND OPDRAGSGIVER Aros Kommunikation var ansvarlig for at udvikle og afvikle Sundhedsstyrelsens festmiljøkampagne i 2014. Festmiljøer

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed 1. Indledning I notatet redegøres for kampagnen Sammen mod mobning for trivsel,

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Danskernes solvaner i sommerferien 2015

Danskernes solvaner i sommerferien 2015 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner i sommerferien 2015 en ugebaseret dataindsamling Danskernes solvaner i sommerferien 2015 en ugebaseret dataindsamling Denne rapport er

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere