Solkampagnens frivilligindsats 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solkampagnens frivilligindsats 2009"

Transkript

1 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solkampagnens frivilligindsats 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen

2 Forfattere: Camilla Thorgaard (att. tlf ) Lisbet Schønau Anne Friis Krarup Ansvarshavende: Anja Philip Copyright Solkampagnen ved Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) Februar 2010 ISBN-nummer: Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Thorgaard C. et al. Solkampagnens frivilligindsats 2009 Solkampagnen 2010 Rapporten findes udelukkende i elektronisk form og er tilgængelig via

3 Forord Forord Solkampagnens medarbejdere samarbejder med frivillige om en række aktiviteter, der sætter fokus på forebyggelse af kræft i huden. De mange projekter, der involverer frivillige, er med til at sikre, at den danske befolkning møder budskabet om solbeskyttelse i deres lokalområde og at budskabet overbringes på en personlig og dialogskabende måde. Rapporten her evaluerer resultaterne af involvering af frivillig arbejdskraft i Solkampagnen 2009, og den fortæller en succeshistorie om, hvordan professionelle og frivillige kan samarbejde om en sundhedsfremmende forebyggelsesindsats. Det er mange forskellige typer af frivillige, der har deltaget i Solkampagnen og dermed har taget et medansvar for forebyggelse af kræft i huden. De frivilliges indsats har i 2009 betydet, at flere kommuner og flere børnehaveinstitutioner er blevet involveret i forebyggelse af Danmarks hyppigste kræftform. Indsatsen har også betydet, at der har været en god pressedækning, hvilket har været med til at kommunikere solbudskaberne til flere danskere. I 2009 gjorde de frivilliges indsats endvidere solarier i offentlige bygninger til et varmt emne i forbindelse med kommunalvalget i november, og mange kommuner har efterfølgende valgt at slukke solarierne i offentlige bygninger. Derfor skal der lyde et stort tak til alle, der har været med til at skubbe Solkampagnen frem ved at yde et stykke frivilligt arbejde for forebyggelse af kræft i huden. København, marts2010 Anja Philip, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne Skru ned for solen mellem 12 & 15. 2

4 Sammenfatning Sammenfatning Denne rapport evaluerer Solkampagnens frivilligindsats i Evalueringen er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser blandt de deltagende frivillige samt andre former for dataindsamlinger og registreringer fra gennemførelsen af aktiviteterne. Et stort antal frivillige har deltaget Solkampagnen har formået at engagere et stort antal frivillige i arbejdet med at forebygge kræft i huden. I 2009 har næsten 1000 frivillige deltaget i Solkampagnen, og i alt er der blevet ydet mere end timers frivilligt arbejde. Især frivillige rekrutteret igennem Kræftens Bekæmpelses frivillighedsorganisation har deltaget, men 2009 viste, at der også er et stort potentiale for Solkampagnen i at inddrage frivillige fra virksomheder, som har tilbudt deres medarbejdere mulighed for at yde et frivilligt stykke arbejde i arbejdstiden. De frivillige deltager som solformidlere De frivillige har især deltaget i Solkampagnen som solformidlere gennem i børnehavebesøg og ved at afholde solstande. Det betyder, at de frivillige i høj grad har løftet en stor indsats i forhold til at formidle solbeskyttelse i deres lokalområder. Solformidlerne er et vigtigt element i Solkampagnens strategi om at gøre solbeskyttelse til en folkesag. Solformidlerne bidrager til strategien ved at skabe én-til-én dialog om forebyggelse af kræft i huden i lokalområdet og ved at synliggøre Solkampagnen i de lokale miljøer. I 2009 har 290 frivillige deltaget i Solkampagnen ved at besøge børnehaver. På Solstande har de frivillige nået en bred målgruppe og har en direkte dialog med et stort antal mennesker, anslået til ca Stort set alle af de frivillige, der er blevet spurgt, har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i Solkampagnens arbejde igen specielt som formidlere af solbudskaberne. Hovedparten af de frivillige oplever kampagnens materialer som relevante og brugbare. Frivillige har skabt politisk fokus I 2009 har Solkampagnen involveret frivillige i en lokalpolitisk indsats for at få fjernet solarier i de kommunale bygninger. De frivillige har sat kommunaldrevne solarier på den lokalpolitiske dagsorden fx ved at indrykke læserbreve. Det lykkedes de frivillige at skabe en livlig debat, som fik stor opmærksomhed i såvel den lokale som nationale presse. I alt 19 kommuner slukkede solarierne i offentlige bygninger i løbet af 2009 som følge af debatten, og lige så mange debatterer sagen og forventes at slukke solariet i løbet af Frivillige har skabt kontakt til kommunerne Evalueringen viser, at de frivillige ikke bare kommunikerer solbudskaberne til borgerne, men at de i forbindelse med arbejdet ofte får skabt kontakt til kommunen, og dermed bidrager til at kommunikere solbeskyttelse som en forebyggelsesindsats i kommunerne. Dette er bl.a. sket 3

5 Sammenfatning igennem de mange solstande, der er afholdt rundt om i landet samt i forbindelse med Den lokale soluge. Hermed indgår frivilligindsatsen som et centralt element i Solkampagens arbejde for at få kommunerne til at deltage i forebyggelsen af kræft i huden. Solkampagnelederne er centrale for den lokale organisering Solkampagnen har primært organiseret den lokale frivilligindsats gennem Solkampagneledere, der har stået for den lokale organisering og har været bindeleddet mellem det centrale solkontor og de lokale frivillige. Det er nødvendigt for en effektiv organisering at have denne funktion etableret bl.a. for at aflaste de regionale konsulenter. Vidensdeling via hjemmesiden Hjemmesiden er central i forhold til at sikre, at de frivillig har relevant viden om forebyggelse af kræft i huden samt anskueliggøre, hvordan de frivillige kan arbejde med forebyggelse af kræft i huden, idet en stor del af de frivillige angiver, at de får deres viden om solbeskyttelse fra hjemmesiden. Forskellige, skræddersyede koncepter Evalueringen peger på, at Solkampagnens metoder for frivilliginddragelse har været brugbare. I udviklingen af koncepter for frivilligindsatser har der især været fokus på at gøre koncepterne så tilgængelige som muligt, hvilket har resulteret i konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af kræft i huden. De frivillige har fået udleveret færdige materialepakker således, at de ikke har skullet danne sig overblik og udvælge blandt tilgængelige informationsmaterialer. Samtidig tilbyder Solkampagnen en række forskellige koncepter til at arbejde frivilligt med forebyggelse af kræft i huden, hvilket kan betyde, at flere frivillige har kunnet finde et koncept, der er brugbart i deres situation. 4

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden... 1 Solkampagnens frivilligindsats Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen... 1 Forord... 2 Sammenfatning... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Baggrund for frivilligindsatsen... 6 Omfanget af frivilligt arbejde på Solkampagnen i Evaluering af indsatsen Den lokale soluge... 9 Baggrund... 9 Formål... 9 Indsatsen... 9 Evaluering af indsatsen Målsætninger Virksomhedsfrivillige Solstande, events og solpatrulje Indsatsen Evaluering af indsatsen Den lokale solarieuge Baggrund Formål Indsatsen Opstillede målsætninger for indsatsen Evaluering af indsatsen Hvordan levede indsatsen op til målsætningen Andre frivillige

7 Baggrund for frivilligindsatsen Baggrund for frivilligindsatsen Solkampagnen blev igangsat i 2007 i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden med henblik på at forebygge kræft i huden. Solkampagen arbejder på en række forskellige måder med at forebygge kræft i huden. Solkampagnen gennemfører tre årlige kampagneindsatser, hvor der informeres om fornuftig soladfærd. Derudover arbejder kampagnen løbende for at skabe strukturelle forandringer, der sikrer danskerne solsikre rammer i hverdagen og med initiativer, der højner vidensgrundlaget om solsikker adfærd blandt danskerne. Der er flere grunde til, at det er relevant at inddrage frivillige i forebyggelsen af kræft i huden. Frivilligindsatsen sikrer, at flere opgaver kan løftes og kampagnen dermed kan øge sin rækkevidde i forhold til de professionelle ressourcer, der er til rådighed. Frivilligdeltagelsen tilfører også kampagnen kvaliteter, som ikke kan opnås i samme omfang af professionelt ansatte; når frivillige deltager i kampagnen sikres i højere grad en folkelig forankring og opbakning, og frivillige kan i lokalpolitisk sammenhæng have større gennemslagskraft. Solkampagnens hovedindsatser i forebyggelsen af kræft i huden er adfærdsændrende kommunikation, og at presse på for at skabe strukturelle forandringer, der skaber solsikre rammer for borgerne. Frivillige har direkte været involveret i begge disse strategiske tilgange. Frivilligindsatsen er adfærdsændrende kommunikation, når frivillige er formidlere af solbudskaberne fx informerer om solbeskyttelse på solstande. Frivilligindsatsen bidrager endvidere til at skabe strukturelle forandringer, når frivillige arbejder for at få indført solpolitikker i børnehaverne og påvirke beslutningstagerne mht. adgang til solarier. Frivilligt arbejde på Solkampagnen I denne rapport har vi defineret det frivillige arbejde på Solkampagnen som alt ulønnet arbejde, der gennemføres for kampagnen i forbindelse med forskellige aktiviteter. Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelses frivillige er rekrutteret igennem Kræftens Bekæmpelses frivilligorganisation. Enten via direkte markedsføring til frivillige eller igennem regionale og andre frivillige, der har arbejdet lokalt for at rekruttere nye frivillige. Indtil nu har Solkampagnen primært haft fokus på at udvikle koncepter til Kræftens Bekæmpelses frivillige. Frivillige fra virksomheder Virksomhedsfrivillige er frivillige, der har deltaget i Solkampagnen gennem deres vriksomhed fx via et tidsbank-system, hvor virksomheden tillader de frivillige at arbejde for godgørende formål i arbejdstiden 1. Solkampagnen har i 2009 ikke gjort noget aktivt for at rekruttere 1 Fx som led i virksomhedens coporate social responsibility strategi 6

8 Baggrund for frivilligindsatsen virksomhedsfrivillige, men har inddraget de virksomheder, som har henvendt sig til kampagnen eller Kræftens Bekæmpelse og tilbudt frivilligt arbejde. Andre frivillige Andre frivillige er fx fagfolk, der har udført et stykke professionelt arbejde gratis for kampagnen, eksempelvis en lydmand, der har arbejdet gratis med lyden under et show for kampagnen eller et filmhold, der har produceret en film. Omfanget af frivilligt arbejde på Solkampagnen i 2009 I alt har næsten 1000 frivillige deltaget i Solkampagnens aktiviteter. Den største andel af Solkampagnens frivillige er rekrutteret fra Kræftens Bekæmpelses organisation. Herfra deltog godt 800 frivillige især i forbindelse med solstandsarrangementer og Den lokale soluge. 119 virksomhedsfrivillige deltog, hvoraf de fleste tog del i en enkelt event på Københavns Hovedbanegård, hvor der blev uddelt solsikker og formidlet UV-indexservice. Endelig deltog 28 som andre frivillige i Solkampagnens arbejde i Når vi tager højde for, at nogle af Kræftens Bekæmpelses frivillige formentlig er gengangere, er et bud på det reelle antal af mennesker, der var involveret på Solkampagnen ca. 600 personer. Omfanget af frivilligt arbejde fordelt på kampagneaktiviteterne fremgår af tabel 1: Tabel 1. Oversigt over omfanget af frivilligt arbejde på Solkampagnen 2009 Frivilligt arbejde af (KB frivillige Virksomhed Antal deltagere Anslåede antal timers arbejde Den lokale soluge Solstande Events (Vig festival og Odense Dyrskue) Den lokale solarieuge Andre solaktiviteter 3 43 Frivilligt arbejde af virksomheder Den lokale soluge MSD, TDC Event: uddeling af solsikker og information om UVindex-service Price Waterhouse Coopers Frivilligt arbejde af andre frivillige Kronprinsessearrangement Teknikere til modeshow 3 25 Filmoptagelse Deluca Pakkearbejde Albertslunds kommunes pakke- og montageprojekt Pakkearbejde Jobcenter Lyngby Taarbæk I alt

9 Baggrund for frivilligindsatsen Evaluering af indsatsen Det vigtigste ved det frivillige arbejde er naturligvis, at det bidrager til forebyggelsen af kræft i huden. Det er dog vanskeligt at måle på kort sigt. Derfor har vi i evalueringen fokuseret på, hvordan de forskellige indsatser har levet op til de målsætninger, der var opstillet for dem. Målsætningerne er beskrevet under de enkelte afsnit, der beskriver de specifikke kampagneindsatser. Involveringen af frivillige forudsætter, at de frivillige oplever de tilbudte koncepter som relevante, brugbare og engagerende. De frivillige skal opleve, at de gør en forskel med deres indsats. I evalueringerne har vi derfor også undersøgt de frivilliges erfaringer med de koncepter, som kampagnen har udviklet. Vi har desuden vurderet, om frivilligindsatserne har ført til strukturelle forandringer, der hvor den har fundet sted. Har de frivilliges indsats fx betydet, at solarier er blevet fjernet fra offentlige bygninger, eller at børnehaver har indført en solpolitik. I evalueringen har vi derfor opstillet tre spørgsmål til de enkelte indsatser: Har indsatsen levet op til de målsætninger, som var opstillet for den? Opleves indsatsen som relevant og engagerende af de frivillige? Har indsatsen ført til strukturelle forandringer? Evalueringen af frivilligindsatserne i denne rapport er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser. For det første en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til alle solkampagnelederne i Den lokale soluge. For det andet en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til alle frivillige som havde bestilt en solstand. Og for det tredje en spørgeskemaundersøgelse blandt alle, der havde tilmeldt sig Den lokale soluge. Derudover omfatter evalueringen forskellige former for optællinger af data og procesevalueringer for at vurdere hhv. pressedækningen af indsatserne, antallet af nedlagte kommunaldrevne solarier og hvordan de frivillige har oplevet indsatserne. 8

10 1. Den lokale soluge 1. Den lokale soluge Baggrund Den lokale soluge er en frivilligindsats, der er udviklet for at fremme solbeskyttelse af børn i daginstitutioner. De frivillige har direkte dialog med personalet, lederen og børnene i daginstitutionerne om solbeskyttelse. Den lokale soluge blev gennemført for tredje gang i Projektets grundidé er, at frivillige besøger børnehaverne og laver aktiviteter, som oplyser om solbeskyttelse i børnehøjde. Derudover informerer de frivillige institutionslederen eller den ansvarlige for solbeskyttelse om, hvordan institutionen kan vedtage en solpolitik for at fremme solbeskyttelsen af børnene. Samtidig udleverer de frivillige en skabelon for en sådan solpolitik. Formål Formålet med Den lokale soluge er at forebygge kræft i huden ved at sætte fokus på solbeskyttelse af børn i daginstitutionerne, så solskoldninger forebygges og kurverne for nye tilfælde af kræft i huden knækkes. Hensigten er, at børnehaverne indfører en solpolitik og skaber solsikre rammer for børnene, fx ved at fastsætte fælles retningslinjer for personalet indbyrdes samt mellem forældre og personale mht. indsmøring i solcreme, skygge på udendørsarealer og solsikker påklædning i løbet af sommermånederne. Det har været et formål med indsatsen, at flere børnehaver over hele landet skulle indføre en solpolitik og på den måde implementere solbeskyttelse i børnenes hverdagsrammer. Denne spredning af budskabet om solbeskyttelse af institutioner kan både ske gennem besøgene i de enkelte institutioner og den omtale som besøgene skaber bl.a. via pressen, hvilket kan inspirere andre institutioner og rollemodeller for børnene. Gennem besøgene bliver forældre også oplyst, så de også kan være med til at rejse krav til institutionerne. Endelig er indsatsen flere steder bakket op af relevante lokalforankrede personer, som også kan tænkes at støtte op om arbejdet ved at opfordre kommunens institutioner til at vedtage en solpolitik. Indsatsen Kræftens Bekæmpelses frivillige blev rekrutteret igennem henvendelser til tidligere Solkampagneledere, omtale i interne medier 2 samt via information fra de regionale konsulenter. I hver lokalforening tilmeldte en eller flere sig som Solkampagneledere, der skulle stå for det koordinerende arbejde. En del af indsatsen bestod derfor i at rekruttere og organisere Solkampagneledere. På Solkampagnens hjemmeside kunne de frivillige downloade vejledninger og få information om Den lokale soluge. De tilmeldte Solkampagneledere modtog en kampagnepakke, der udførligt beskrev forløbet i Den lokale soluge og de opgaver, som det var forventet, at de frivillige skulle udføre i forbindelse med indsatsen. 2 Sløjfen og FrivilligNyt 9

11 1. Den lokale soluge Indhold i kampagnepakken til Den lokale soluge: Frivilligmappe 10-siders kampagnevejledning (tidsplan, skabelon til pressemeddelelse m.m.) En folder med de mest almindelige spørgsmål og svar om kræft i huden og solbeskyttelse Forslag til solpolitik til institutionerne Solklub-flyer Børnequiz til kopiering Foldere: Skru ned for solen mellem 12 & 15 og Pas på de små solstråler Mappe til børnehavelederen Skygge manual Plakat med solråd Forslag til solpolitik (afkrydsning) Solklub-flyer Eksemplarer af informationsfolderne: Skru ned for solen mellem 12 & 15, Skru ned for solen på legepladsen og Pas på de små solstråler. Børnene og deres forældre Folder: Pas på de små solstråler (lægges i garderoben til forældrene) Påklædningsdukkerne Sunny og Solveig Klistermærker (fx til uddeling i forbindelse med quiz) Perlepakker med UV-følsomme perler (et armbånd pr. barn) Lokalforeningerne modtog kampagne T-shirts, sol-badges, og bøllehatte, som de kunne tage på i forbindelse med deres besøg i børnehaverne. De fik desuden solcreme til at tage med på besøgene. De frivillige, der meldte sig som solkampagneledere, fik tilsendt en gratis bøllehat. Evaluering af indsatsen Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Solkampagnelederne, der deltog i Den lokale soluge for at kortlægge deres erfaringer med ugen. Evalueringen er udsendt til 78 solkampagneledere samt alle registrerede virksomhedsfrivillige. I nogle lokalforeninger er 10

12 1. Den lokale soluge evalueringen også sendt til med-solkampagneledere. I alt er der blevet udsendt 95 evalueringsskemaer, hvoraf 73 blev besvaret, hvilket udgør en svarprocent på 77. Målsætninger Den lokale soluge 2009 havde følgende målsætninger: Mere end 200 frivillige 300 institutionsbesøg af lokalforeninger 70 Solkampagneledere Øget pressedækning i forhold til 2008 Øget kommunalt samarbejde Antal aktive lokaludvalg og frivillige Evalueringen viser, at der i gennemsnit deltog fire frivillige fra hver lokalforening i Den lokale soluge, mens der i visse lokalforeninger deltog helt op til 20 frivillige. I alt deltog 290 frivillige i Den lokale soluge, hvilket betyder, at Solkampagnens målsætning om at involvere 200 frivillige blev opnået. Omfang af børnehavebesøg I alt blev 369 børnehaver besøgt i Den lokale soluge, så målsætningen om 300 børnehavebesøg blev overskredet. Lokalforeningerne/udvalgene besøgte i gennemsnit fem børnehaver hver. Solkampagneledere 78 Solkampagneledere påtog sig ansvaret med at organisere den lokale del af solugem. Nogle lokalforeninger er opdelt i mindre lokaludvalg, der fungerer som selvstændige enheder. I flere tilfælde er der derfor flere Solkampagneledere i hver lokalforening. Solkampagnelederens opgave var at være Solkampagnens lokale repræsentant og bindeled mellem det centrale solkontor og de frivillige i lokalforeningen/-udvalget. Solkampagnelederen stod således for at kommunikere tilbud og information videre til relevante frivillige i lokalforeningen/-udvalget. Solkampagnelederen stod også for at etablere kontakten med institutionerne og koordinere indsatsen med de øvrige frivillige i lokalforeningen/-udvalget. Solpolitik Formålet med besøgene var bl.a., at de frivillige skulle diskutere solpolitik med børnehavelederen eller pædagogerne. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 78 % af de frivillige, at de har drøftet solpolitik med de institutioner, som de besøgte. Halvdelen af de frivillige angav desuden, at de har fulgt op på, om de enkelte børnehaver efterfølgende havde arbejdet videre med eller vedtaget en solpolitik. 11

13 1. Den lokale soluge Alle institutioner, som blev besøgt i Den lokale soluge, modtog et tilbud om at melde sig ind i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solklub. Solklubben optager institutioner, der har vedtaget en solpolitik, som kan godkendes af Solkampagnen. Medlemmer af Solklubben modtager information samt medlemsfordele såsom rabatter ved køb af solbeskyttelsesprodukter. 34 af de 369 institutioner, som de frivillige besøgte i Den lokale soluge, er efterfølgende blevet optaget i Solklubben. Institutionerne er fordelt på regioner således: Midtjylland 13 stk. Sjælland 1 stk. Syddanmark 11 stk. Hovedstaden 9 stk. Nordjylland 0 stk. Solklubmedlemskabet er dog ikke et direkte mål for, hvor mange af institutionerne, der efter børnehavebesøgene har vedtaget en solpolitik. De øvrige institutioner kan allerede have haft en solpolitik eller efterfølgende have vedtaget en solpolitik uden at have sendt den ind til Solkontoret, enten fordi de ikke har haft et ønske om at blive medlem af Solklubben - eller fordi de ikke har været opmærksomme på muligheden. De frivilliges tilbagemeldinger tyder nemlig på, at der er flere end de indmeldte i Solklubben, som har vedtaget en solpolitik. Knap 80 % af de frivillige angiver, at de institutioner, som blev besøgt i forbindelse med Den lokale soluge, efterfølgende har vedtaget en solpolitik. Pressedækning Det var et mål for 2009, at Den lokale soluge skulle have en øget pressedækning. I 2009 fik Solkampagen 119 presseklip, der dækkede lokale kampagner, hvilket er en stigning på 41 % i forhold til 2008, hvor kampagnen opnåede 84 presseklip. Indsatsen levede således op til målet om øget pressedækning. Knap halvdelen af de frivillige angiver desuden, at pressen deltog ved et eller flere besøg i daginstitutionerne, mens 68 % har angivet, at den lokale presse har omtalt Solkampagnen i forbindelse med indsatsen. Kommunalt samarbejde Fem kommuner samarbejdede med de frivillige i Kræftens Bekæmpelse om Den lokale soluge, fx ved at kommunalt ansatte tog med rundt til institutionerne eller ved at politikere var med på besøg i daginstitutionerne. Det viste sig at være en god pressemulighed for lokale politikere at deltage i arrangementerne. De frivilliges erfaringer med Den lokale soluge De fleste af de frivillige har svaret, at de synes godt om Kræftens Bekæmpelses praktiske håndtering af Den lokale soluge: 90 % har svaret, at de er tilfredse med håndteringen af materialer, 86 % at de er tilfredse med udsendelsen af materialer og 91 %, at de er tilfredse med orienteringen om nyheder i forbindelse med Den lokale soluge. 90 % af de frivillige oplever, at materialerne i kampagnepakken er velegnede til at sætte fokus på sol og forebyggelse af solskoldninger i børnehaver. De frivillige fremhæver især, at armbånd 12

14 1. Den lokale soluge og solquiz skaber dialog med børnene om sol og solbeskyttelse og fremhæver fx Armbåndene er dagens højdepunkt og Børnene begyndte spontant at klappe, da jeg viste dem armbåndene, og sagde, at nu skulle de også lave et. En tredjedel af de frivillige har deltaget i et temamøde, hvor den regionale konsulent fortalte om Solkampagnen og Den lokale soluge, og næsten alle frivillige angav, at de forud for Den lokale soluge oplevede at have tilstrækkelig information om Solkampagnens budskaber. Dog efterspørger to af kampagnelederne konkret vejledning til, hvilke aktiviteter, der kan laves i institutionerne og forslag til en struktur for besøget. På trods af de frivilliges tilfredshed med deres viden inden for området ønsker Solkampagnen at sikre, at alle frivillige som formidler kampagnens budskaber har et fælles grundlag af viden. Kampagnen ønsker med andre ord at "certificere" alle frivillige, som er med i Solkampagnen. I 2010 udvikles et e-learning redskab til dette. De fleste af de frivillige vurderer, at materialerne kan genanvendes i Det er værd at bemærke, at en tredjedel af de frivillige (36 %) vurderer, at det betød noget for deres deltagelse, at materialerne var de samme som fra Der er dog flere af de frivillige, som i evalueringen efterspørger nye materialer til børnene fx forslås en personlig bøllehat, som børnene kan male og dekorere. 20 % af de frivillige vurderer, at de ikke fik den mængde af materialer, som de havde brug for til besøgene, fx ytrer nogle af de frivillige, at de gerne ville have mere solcreme og flere perler. De fleste af de frivillige har haft en positiv oplevelse med Den lokale soluge og tager ejerskab for indsatsen. Det viser sig blandt andet ved de frivilliges beskrivelser af besøgene: Dejligt at møde børnene uden for børnehaven, Når vi møder børnene ude i byen efter besøget siger de solhat, solcreme osv. Det viser, at de har forstået budskabet, Børnene var meget aktive og interesserede i snakken, så det blev til flere dejlige timer og Børnene husker det meste fra sidste år, så det har været en kanon kampagne. De frivillige, der har deltaget i Den lokale soluge, har desuden lyst til at arbejde med emnet forebyggelse af kræft i huden igen en anden gang. 99 % har svaret, at de gerne vil være med til at sætte fokus på forebyggelse af kræft i huden en anden gang. 13

15 2. Virksomhedsfrivillige 2. Virksomhedsfrivillige Solkampagnen har ikke haft en selvstændig strategi for involvering af de virksomhedsfrivillige. Kampagnen har dog reageret aktivt på henvendelser fra virksomheder, der har ønsket at bidrage til Solkampagnen. Tre virksomheder henvendte sig i 2009 hhv. TDC, MSD (Merck og Co.) og PriceWaterhouseCoopers (PWC). Frivillige i Den lokale soluge MSD og TDC deltog i Den lokale soluge, idet det var et allerede eksisterende koncept, som kunne tilpasses de frivillige fra virksomhederne. Frivillige i enkeltstående event PriceWaterhouse Coopers deltog med 100 ansatte i en event, hvor der blev delt solsikker ud på Københavns Hovedbanegård og informeret om UV-index sms-service, primært målrettet mænd. Evaluering af indsatsen Der har ikke været opstillet målsætninger for indsatsen med virksomhedsfrivillige, hvorfor det ikke har været muligt at evaluere indsatser med de virksomhedsfrivillige på lige fod med de øvrige frivilligindsatser. Tilgengæld har Solkampagnen afholdt en workshop med virksomhederne efter forløbet for at få input til, hvad kampagnen bør forholde sig til i udviklingen og tilrettelæggelsen af indsatser, der udføres af virksomhedsfrivillige. Erfaringen er, at det ikke er simpelt at tilpasse eksisterende frivilligkoncepter til virksomhedsfrivillige. Bl.a. fordi Kræftens Bekæmpelses frivillige har andre forudsætninger, og fordi de er organiseret med en Solkampagneleder, der kan orientere og vejlede nye frivillige. Endelig har de virksomhedsfrivillige har kortere deadlines end Kræftens Bekæmpelses frivillige. Erfaringerne med Den lokale soluge og virksomhedsfrivillige var blandede. I det ene tilfælde fungerede det godt, mens det i det andet tilfælde blev vurderet for tidskrævende. Erfaringerne fra den enkeltstående event, var at det forløb godt. Der var ingen pressedækning, hvilket begrænsede den rækkevidde markedsføringsindsatsen havde. 14

16 3. Solstande, events og solpatrulje 3. Solstande, events og solpatrulje Solkampagnen har en overordnet strategi om, at solbudskaberne skal formidles gennem solformidlere, som de danske familier møder ansigt-til-ansigt i en personlig dialog, og her er det en stor fordel, hvis budskaberne formidles af frivillige. Derfor skal det være nemt og ligetil for Kræftens Bekæmpelses frivillige at videreformidle solbudskaberne, fx ved at lave en solstand eller en event. De frivillige tilbydes derfor færdige koncepter og pakker, som de kan benytte i deres formidling af solbudskaberne. Indsatsen Solstande I 2009 lavede Solkampagnen en solstandspakke, som består af materialer til de frivillige rekrutteret i Kræftens Bekæmpelse. Solstandpakken kan de frivillige bruge til at lave en stand, der formidler solbeskyttelse i deres lokalområde. Solpatruljer Solkampagnen udviklede i 2009 et Solpatruljekoncept, der består af et solcremebælte, som de frivillige kan tage med på strande, i parker og andre steder, hvor danskerne færdes i sommersolen. Til Solpatruljen blev, der lavet et ombygget værkstøjsvæle, som blev udstyret med solcreme, foldere og kampagnens logo. Solcremebæltet følges af en udførlig vejledning med beskrivelse af, hvor de frivillige kan bruge bæltet, hvordan de kan komme i kontakt med danskerne osv. Ideen med konceptet er, at den frivillige kan yde en indsats som Solformidler, når det passer bedst ind i deres kalender, og når vejret er til det. Indsatsen kræver endvidere ikke koordination af materialer eller andet, men kan finde sted med ganske kort varsel. Bæltet er dermed tænkt til mere ad hoc indsatsen på fx strande, hvor det ikke er så nemt at komme frem med solcyklen. Solevents I 2009 gennemførte Solkampagnens en række forskellige events rundt om i landet, hvor der ved forskellige udendørsarrangementer blev etableret en sollounge, hvor man i skyggen kan blive smurt ind i solcreme og modtage forskellige information om solbeskyttelse. I 2009 var de fleste af disse events bemandet af et eventcrew, som bestod af lønnede studerende. På Odense Dyrskue, og Vig Festivalen hjalp en række lokale frivillige med at bemande eventen. Lånematerialer Solkampagnen tilbyder forskellige lånematerialer til de frivillige, fx solparasoller, strandflag og solcykler, som kan være med til at gøre solstande flotte og indbydende. Kampagnen tilbyder også en eksperimentkasse med bl.a. en hudmåler for at fremme, at de frivillige får en god interaktiv dialog med de besøgende på fx sundhedsmesser. 15

17 3. Solstande, events og solpatrulje Evaluering af indsatsen Overordnet har arbejdet med at lave standardpakke sparet både de frivillige og Solkontoret tid på at udvælge materialer og sammensætte stande. Solstandsindsatsen er desuden blevet evalueret med henblik på at undersøge forskellige elementer ved solstandene.. Der blev udsendt et spørgeskema til de 73 frivillige, som havde rekvireret en solstandspakke. 39 frivillige ud af de 73 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Arrangementer i forbindelse med solstande Solstandspakkerne blev især brugt til lokale sundhedsdage, byfester, markedsdage eller et lignende arrangement (23 %), mens 10 % af pakkerne blev brugt til dagplejernes dag (tabel 2). Over halvdelen af de frivillige har svaret, at de brugte solstandspakken til andet så som besøg i daginstitutioner, Gå i gang og KRAM på torvet (fremgår ikke af tabel). Tabel 2. Hvilket arrangement skulle I bruge Solstandspakken til? Respondenter Procent Sundhedsmesse 2 6,5% Sundhedsdag 6 19,4% Dagplejernes dag 3 9,7% Byfest, markedsdag, by-night eller andet i byen 7 22,6% Andet, angiv venligst 17 54,8% I alt ,0% Arrangementerne foregik spredt ud over hele landet. Der var i gennemsnit 5 frivillige involveret i arbejdet med standene (bestille materialer, sætte standene op, bemande dem mv.). De frivillige vurderer, at der i gennemsnit var knap 850 besøgende pr. arrangement, hvor der var en solstand repræsenteret. Af de 39 ud af 73, der har besvaret spørgeskemaet vurderes det, at ca mennesker har deltaget ved arrangementerne. Hvis vi ganger dette tal op svarende til de 73, der har bestilt solstandspakken er et bud, at ca mennesker har deltaget i arrangementer, hvor der har været frivillige med solstandsmaterialer. Det er naturligvis ikke sikkert, at alle de deltagerne er blevet eksponeret for kampagnens budskaber, men der er alligevel tale om et højt tal. De besøgende ved solstandene Over halvdelen af de frivillige vurderer, at personer, der besøgte solstanden var i målgruppen alle borgere, og knap en fjerdel vurderede, at det især var børn og børnefamilier (tabel 3). Det tyder derfor på, at de frivillige når ud til den brede befolkning. 16

18 3. Solstande, events og solpatrulje Tabel 3. Sæt kryds ved den gruppe, som du især synes beskriver de mennesker, der besøgte arrangementet, som standen var en del af? Respondenter Procent Børnefamilier 8 24,2% Børn 7 21,2% Unge 3 9,1% Folk over 60 år 10 30,3% Alle borgere 18 54,5% Professionelle (dagplejemødre, sundhedsplejersker, pædagoger mv.) 3 9,1% Andre, angiv venligst 1 3,0% I alt ,0% De frivillige vurderer, at de i gennemsnit havde personlig kontakt med 200 mennesker ved solstandsarrangementerne. Ved et enkelt arrangement vurderes det, at der var 1500 personlige kontakter, hvor der blev snakket om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden (tal fremgår ikke af tabel). Dvs. blandt de 39, der har besvaret skemaet er det ca mennesker, der har mødt Solkampagnen med en personlig dialog. Hvis de resterende respondenter ligner dem, der har besvaret spørgeskemaet, er det ca personer, der har haft en personlig dialog med kampagnen. Brug af lånematerialer Mere end halvdelen af de frivillige, der arrangerede solstande bestilte også andre gratis lånematerialer fra Solkampagnen (tabel 4). Det var specielt solparasoller, beach flag og solcyklen, som de frivillige benyttede sig af tilbuddet om at låne. Det tyder på, at de fleste frivillige var orienteret om muligheden for at låne ekstra materialer. 19 % af dem, som ikke bestilte andre gratis solmaterialer, angav, at de ikke kendte til muligheden for at låne ekstra materialer (tal fremgår ikke af tabel). Tabel 4. Bestilte I andre gratis solmaterialer end solstandspakken? Respondenter Procent Ja 18 54,5% Nej 15 45,5% Kan ikke huske 0 0,0% I alt ,0% Kommunesamarbejde og lokal omtale Over halvdelen af solstandene blev koordineret med kommunen, hvilket viser, at de frivillige har været med til at informere kommunen om forebyggelse af kræft i huden. Evalueringen viser også, at arrangementerne med solstande i høj grad blev omtalt i den lokale presse. 61 % af de frivillige, der har besvaret spørgeskemaet, angiver, at deres deltagelse blev omtalt i den lokale presse. På den måde er budskabet nået ud til flere end de besøgende ved arrangementet. 17

19 3. Solstande, events og solpatrulje Materialerne til solstanden De frivillige i Solkampagnen oplever, at materialerne til solstande er velegnede til at få kontakt med folk, til at skabe synlighed om Solkampagnens budskaber samt at skabe opmærksomhed om Kræftens Bekæmpelse (tabel 5), idet 97 % oplever materialerne i solstandspakken som meget velegnede eller velegnede Tabel 5. Hvor velegnede synes du Solmaterialerne er i forhold til at skabe opmærksomhed om Kræftens Bekæmpelse Respondenter Procent Meget velegnede 12 40,0% Velegnede 17 56,7% Uegnede 1 3,3% Meget uegnede 0 0,0% I alt ,0% Service 10 % oplever, at de har oplevet en dårlig service i forbindelse med materialebestillingen til (tabel 6), hvilket tyder på, at betjeningen her må efterses. Vi har ikke nogle data på, hvad præcis utilfredsheden går på, men vi formoder, at det evt. skyldes, at der for lånematerialerne har været så stor efterspørgsel, at de ikke har været tilgængelige for alle, der måtte ønske det. Tabel 6. Hvordan har du oplevet servicen i forbindelse med materialebestillingen? Respondenter Procent Meget god 19 63,3% God 8 26,7% Dårlig 3 10,0% Meget dårlig 0 0,0% I alt ,0% Viden om solbeskyttelse Langt de fleste (93 %) af de frivillige, der har deltaget på solstande, har svaret, at de oplevede at have nok viden om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden, da de bemandede solstanden. De har især deres viden om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden fra kampagnens hjemmeside (87 %), regionskonsulenten (36 %) og Solkampagnens faktaark (32 %) (tabel 7). Hver femte af de frivillige svarer, at de har opnået forhåndsviden fra temamøder om sol, ved at læse foldere om emnet og fra andet (fx Repræsentantskabsmødet og dagspresse). Dette peger på, at det arbejde, der udføres af de regionale konsulenter spiller en stor rolle for, at de frivillige klædes fagligt på. Hjemmesiden er også en afgørende informationskanal. 18

20 3. Solstande, events og solpatrulje Tabel 7. Hvorfra har I fået viden om solbeskyttelse og forebyggelse af kræft i huden forud for arrangementet? Respondenter Procent Skrunedforsolen.dk 27 87,1% Faktaarkene fra Solkampagnen 10 32,3% Folderen om spørgsmål og svar om kræft i huden 6 19,4% Regionskonsulenten 11 35,5% Temamøde om sol 7 22,6% Ved at læse folderne om sol, solarium, mm 7 22,6% Fra andre frivillige 3 9,7% Andet, angiv venligst 6 19,4% Solcremebælter Der er udsendt 26 solcremebælter til frivillige i Der fulgte et evalueringsskema med solbæltet. Desværre er ingen af disse skemaer sendt retur til Solkontoret. De mundtlige tilbagemeldinger fra frivillige og regionskonsulenterne er, at de frivillige ikke rigtig fik brugt solbælterne. Tilbuddet fortsætter til næste år men integreres i materialepakken for events, så de frivillige har solcremebæltet med, når de er ude på mellemstore events. Der vil her blive fulgt op på, hvordan solcremebæltet bliver brugt her. Solevents I 2009 blev størstedelen af Solkampagnens events bemandet af et eventcrew, som bestod af lønnede studerende. På Odense Dyrskue, og Vig Festivalen hjalp en række lokale frivillige med at bemande eventen. Erfaringerne herfra viser, at de frivillige har stor lyst til at deltage og fungerer godt på de lokale events også i fællesskab med lønnede studerende. De to grupper kan med fordel påtage sig forskellige opgaver. De frivillige er ofte kvalificerede til at påtage sig solformidlende opgaver, og kan med fordel aflastes omkring den praktiske organisering ved de større arrangementer. 19

21 4. Den lokale solarieuge 4. Den lokale solarieuge Baggrund Mange 15-25årige går i solarier. Hvis kommunerne slukker solarierne i offentlige bygninger, vil det begrænse tilgængeligheden for denne gruppe af unge, men først og fremmest er der stor signalværdi i, at kommunerne hjælper borgerne til en mere sund adfærd ved at slukke solariet og dermed opfylder en del af deres forpligtigelse til at forebygge. Solkampagnen ønskede at få spørgsmålet om solarier i offentlige kommunale bygninger på den kommunalpolitiske dagsorden i forbindelse med kommunalvalget den 17. november Hovedargumentet i indsatsen var især det paradoks, der ligger i, at kommunerne tilbyder kræftfremkaldende miljøer i deres bygninger samtidig med, at kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse af sygdomme, som eksempelvis kræft. Derudover blev der gjort opmærksom på, at modermærkekræft er den hastigst stigende kræftform i Danmark og den hyppigste kræftform blandt unge. For at komme ud til hver enkelt kommune var det Solkampagnens ønske at involvere så mange frivillige som muligt. Solkampagnen lancerede Den lokale solarieuge i uge 43. Den lokale solarieuge skulle bruges til at sætte et lokalt fokus på solariers skadelige virkning og til at stille krav om, at solarier i kommunale bygninger skal nedlægges. Indsatsen byggede på et lignende initiativ fra 2008, hvor frivillige skrev læserbreve til de lokale aviser. Erfaringerne fra 2008 viste, at det var en god måde at involvere de frivillige på, og at de som udgangspunkt gerne ville påtage sig politisk arbejde i det format, Solkampagnen kunne tilbyde. På baggrund af disse erfaringer blev det besluttet at gennemføre en lignede indsats i Allerede I sommeren 2009 var det allerede lykkedes at slukke for solarierne i Hvidovre og Kalundborg, blandt andet takket være vedholdende frivillige i de pågældende kommuner. En landsdækkende presseinteresse, især om Hvidovres beslutning, var efterfølgende med til at få andre kommuner (Gladsaxe og Århus) til offentligt at debattere spørgsmålet. Formål Formålet var at hjælpe kommunerne med at tage stilling til, om de fortsat ønsker at drice solarier i kommunale bygninger fx i svømme- og sportshaller. Kommunalvalget blev i den forbindelse set som en trædesten, da det kommunalpolitiske arbejde har stor opmærksomhed op til valget. Indsatsen blev lanceret umiddelbart før Solkampagnens Sluk solariet - kampagne, der kørte i november og december

22 4. Den lokale solarieuge Figur 1. Solarier i kommunernes offentlige bygninger pr. 4. december Kommunen har indført forbud mod solarier for unge under 18 år i offentlige bygninger Solarier i kommunens offentlige bygninger Ingen solarier i kommunens offentlige bygninger Debat om at slukke solariet i kommunens offentlige bygninger Solarier i kommunens offentlige bygninger 3 Baseret på Kræftens Bekæmpelses presseklip og information fra frivillige kan derfor være uaktuel i nogle kommuner. 21

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Danskernes solvaner på solferier 2010

Danskernes solvaner på solferier 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes solvaner på solferier 2010 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Danskernes solvaner på solferier 2010 Forfattere: Anne Friis Krarup Camilla

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse Kampagnevejledning - jeg er ny Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015 Kræftens Bekæmpelse 2 Kampagneleder jeg er ny Kræft berører mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv som patienter, som

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kampagneevaluering Workshop

Kampagneevaluering Workshop Kampagneevaluering Workshop 1 2 Dagens Program Evidensbaseret forebyggelse Gruppearbejde 1 Præsentation af Solkampagnen Evalueringstilgang Gruppearbejde 2 Opsamling diskussion/ eksempel 3 Evidens og handling

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses Solkampagne

Kræftens Bekæmpelses Solkampagne Netbaseret AkademiUddannelse Projektstyring Maj 2011 Kræftens Bekæmpelses Solkampagne Mette Damsgaard Johansen t10nuprsa521 Vejleder: Torben Krogh Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Problemstilling...

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Navn Navnesen 1. Mål 2. Koncept 3. Ansvarlig 4. Events 5. Tidsplan 6. Tilbud fra landsplan 7. Økonomi Målsætning for kampagne 2014 Synlighed og anerkendelse! Det skal

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SLØJFEN. 19 ÅR OG FULD AF ENGAGEMENT Betina får kendte modebloggere til at skrive om forebyggelse af livmoderhalskræft

SLØJFEN. 19 ÅR OG FULD AF ENGAGEMENT Betina får kendte modebloggere til at skrive om forebyggelse af livmoderhalskræft Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I August 2010 SLØJFEN Læs side 6-7-8 19 ÅR OG FULD AF ENGAGEMENT Betina får kendte modebloggere til at skrive om forebyggelse af livmoderhalskræft AKTIVITETER

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring

Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring Metodebeskrivelse I august 2007 sendte vi spørgeskemaer via e-mail til 96 af landets 98 kommuner (vi fik ikke sendt spørgeskema til Solrød og Rebild kommune)

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR S LEN guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR SOLEN MELLEM 12 OG 15 3 HVORDAN BLIVER I SOLSIKRE? 4 HVAD ER UV-STRÅLING? 5 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DEN INDIREKTE STRÅLING 6 HVAD ER KRÆFT I HUDEN?

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere