ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING"

Transkript

1 Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1 Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument:, EMD-DK Lasse Svenningsen, EMD-DK Rapport_energiberegning_Gamst.doc

2 Indholdsfortegnelse: Beregnet energiproduktion for 3 Vestas V52-85kW møller, 54m nav,... 3 Baggrund for beregningen... 4 Beregningsresultat... 6 Appendix: Appendix A WindPRO PARK beregning Appendix B WindPRO PARK kontrolmølle-beregning Om denne rapport: Dette er en minimal rapport der kun beskriver de væsentligste forhold omkring energiproduktionsberegningen en mere omfattende fuldt dokumenterende beregningsrapport kan leveres om ønsket. af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden.,,, tel: fax: , 2

3 Beregnet energiproduktion for 3 Vestas V52-85kW møller, 54m nav,. Projekt: Gamst 9 MW 3 Stk. kw Rotor Nav Vestas V MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) 11% 678 Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 2% 11 Forventet netto salg P(5) Vurderet usikkerhed *3) 8% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(9) 9% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion skyldes dels ændring af vindindeksniveau i 26, dels luftmassefylde metode, normalt ca.1% fradrag, men det er de eksisterende møller nær placeringen der styrer modelkorrektion endeligt på plads, og den kan typisk afvige fra 5% - 15% fradrag. Her er Indikationen fra reference møllerne af justeringen er 11%. Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne mølle, (3% rådighed + 2% el tab). Usikkerheden med den metode og det datagrundlag der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være større end normal i Danmark. De 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving. I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(9) den produktion man med 9% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(9) således være en 1% risiko for at resultatet bliver ringere end P(9) værdien. Men der vil tilsvarende også være en 9% chance for, at den er bedre end beregnet. Bemærk at der ikke er indregnet eventuelle tab som følge af skyggestop, støjreduktion o.lign. Produktionen er regnet som årligt gennemsnit over 2 år.

4 Baggrund for beregningen Beregningen omfatter tre nye møller placeret som vist på kortet i Figur 1. Møllerne er 3 Vestas V52-85 kw møller med 54 m rotor diameter og deres effektkurve er bekræftet af Vestas. Møllerne er beregnet ved normal drift mode. Der findes i området et antal eksisterende møller inden for en radius af 6 km som vist på kortet. Ud over de viste er registreret et antal mindre uidentificerede møller. Disse er ikke inkluderet i beregningerne. Det efterlader 7 møllegrupper i området: 6 kw NEG MICON - Vester Gesten by 6 kw VESTAS - Gamst by 1 6 kw NEG MICON - Gesten 1 6 kw NEG MICON - Gesten 2 66 kw VESTAS - Gejsing by 75 kw NEG MICON - Gamst by 2 66 kw VESTAS - St. Andst by Figur 1. Oversigtskort. Røde symboler er nye møller, blå symboler er eksisterende møller. For samtlige møller er beregnet med mindst 2 km radius ruhedsklassificering og 5 km radius 5 m højdekurver. WAsP vind-flow modellen fra Risø er anvendt i beregningen. Der er medregnet lægivere for alle møller med standard værdier (1 m høje hegn med porøsitet på 3%), da der ikke er foretaget besøg på stedet. Disse forventes at have en marginal indflydelse på beregningen og bidrager til usikkerheden.

5 Vindgrundlaget er standard vindstatistikken for Danmark med den lokale landsdelskorrektion. Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Resultatet kan ses i Figur 2. Kontrolberegning Årlig produktion, MWh/år Godhed, index Beregnet produktion Faktisk vindkorrigeret produktion 66 kw VESTAS - St. Andst by 66 kw VESTAS - St. Andst by 66 kw VESTAS - St. Andst by 75 kw NEG MICON - Gamst by 2 66 kw VESTAS - Gejsing by 66 kw VESTAS - Gejsing by 66 kw VESTAS - Gejsing 6 kw NEG MICON - Gesten 2 6 kw NEG MICON - Gesten 1 6 kw VESTAS - Gamst by kw NEG MICON - Vester Gesten by Godhed Figur 2. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for reference møllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. Flere af møllerne står enkeltvis eller i en af de to klynger i området. Andst by klyngen er ret homogen, mens Gejsing klyngen varierer meget. Den sydligste af de tre Gejsing møller har så lav en godhed, at det må skyldes andre forhold og den er derfor ignoreret. Møllerne er alle af en størrelse og type, der er sammenlignelig med møllerne i den nye Gamst park. De mest interessante er Gamst 1 og Gamst 2, der begge er ret tæt på parken. Gamst 2 er faktisk placeret på en af de nye møllers placering og skal udskiftes. Desværre er forskellen i godhed på disse to ganske stor, hvor Gamst 2 har en af de højeste godheder (høj faktisk produktion i forhold til beregnet), mens Gamst 1 har en af de laveste (ringere produktion end beregnet). Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP korrektion (forventet bias i effektkurven) og er vist i Figur 3. Den nødvendige korrektion for at få godheden til at ramme nær 1 er på 11%

6 og svarer meget godt til den gældende vurdering, at anvendelse af den danske vindstatistik bør kombineres med en nedjustering på mellem 5 og 15% på produktionen. Gennemsnittet af den korrigerede godhed er nu 98. Dette er acceptabelt da Gamst 2 møllen, der står i parken har en justeret godhed på 13. Standard afvigelsen er på 6% på grund af de store udsving i godhed. Placering, dimensioner og type er alle verificeret. Topografisk model er trimmet, og det har indskrænket spredningen noget, men den er stadig stor. Der er ikke fundet nogen yderligere gode forklaringer på disse udsving andet end, at det er et udtryk for usikkerheden i beregningen. Godhed 6 kw 6 kw 6 kw 6 kw 66 kw 75 kw 66 kw NEG MICON - Vester Gesten by VESTAS - Gamst by 1 NEG MICON - Gesten 1 NEG MICON - Gesten 2 VESTAS - Gejsing by NEG MICON - Gamst by 2 VESTAS - St. Andst by 93, 84, 85, 92, 87, 92, 85,3 HP korrigeret godhed 93,9 8,8 85,9 92,9 84,5 92, 82,8 Justeret godhed (11%) 15,5 9,8 96,5 14,4 94,9 13,4 93,1 Afvigelse fra 1-5,5% 9,2% 3,5% -4,4% 5,1% -3,4% 6,9% Figur 3. Godhed for de syv mølle grupper justeret med HP korrektion og en beregningsjustering på 11%. Beregningsresultat Med den valgte beregningsopstilling er den beregnede årlige produktion over 2 år for de tre møller 5487 MWh/år. Der regnes med 3% rådighedstab og 2% elektriske tab. Da elektriske tab og et forventet 1% rådighedstab allerede indgår i kalibreringen med referencemøllerne skal kun 2% trækkes fra. Usikkerheden anslås til at være noget højere end normalt. Der er 5% usikkerhed alene for langtids-vindniveauet. Derudover spreder referencemøllerne mere end normalt. Den samlede usikkerhed er på 8%. Se detaljer vedr. beregningen i vedlagte WindPRO beregningsudskrifter.

7 PARK - Kontrolmøller Beregning: Reference møller Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) :9 / :7/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,242 kg/m3 til 1,244 kg/m3 Kote for navhøjde over havoverflade 87,6 m til 15, m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,5 C til 7,6 C Tryk ved møller 1.,4 hpa til 1.2,5 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant,75 Vindstatistikker DK DANMARK '92.wws Landsdelskorrektion 1, Nøgletal for højden 54, m over terræn Terræn ETRS 89 Zone: 32 Eksisterende mølle Målestok 1:125. Terrændata Øst Nord Z Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Middel vindhast. Ækvivalent ruhed [m] [m/s] A , EMD beregning WAsP (RVEA11 1,,, 13) 6,5 1,9 Beregnet årlig energi for hver af 11 kontrolmøller med en samlet effekt på 7,1 MW Mølletype Effektkurve Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Power, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Beregnet Vindkorrigeret Godhed rated af prod. produktion uden nye møller [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] 1 A Nej NEG MICON NM 48/6-6/ , 46, EMD Windtest/Man ,5 1.56, 93 2 A Nej VESTAS V , 55, EMD Manufactor 24/ ,7 1.23, A Nej NEG MICON NM 48/6-6/ , 46,4 EMD Windtest/Man , , 85 4 A Nej NEG MICON NM 48/6-6/ , 48, EMD Windtest/Man , , A Ja VESTAS V47-66/ , 55, EMD Level - calculated , , A Ja VESTAS V47-66/ , 55, EMD Level - calculated ,7 1.37, A Ja VESTAS V47-66/ , 55, EMD Level - calculated , , A Ja NEG MICON NM48/75-75/ ,2 55, EMD Windtest/Man , , 92 9 A Ja VESTAS V47-66/ , 5, EMD Level - calculated , , A Ja VESTAS V47-66/ , 5, EMD Level - calculated , , A Ja VESTAS V47-66/ , 5, EMD Level - calculated , ,6 85 Mølleplaceringer ETRS 89 Zone: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Zone: 32 [m] , 6 kw NEG MICON - Vester Gesten b , 6 kw VESTAS - Gamst by , 6 kw NEG MICON - Gesten , 6 kw NEG MICON - Gesten , 66 kw VESTAS - Gejsing , 66 kw VESTAS - Gejsing by , 66 kw VESTAS - Gejsing by , 75 kw NEG MICON - Gamst by ,4 66 kw VESTAS - St. Andst by ,1 66 kw VESTAS - St. Andst by ,6 66 kw VESTAS - St. Andst by

8 PARK - Bitmap kort: KMS map DISC2_5.IT_ScreendumpCopy3.bmi Beregning: Reference møller Fil: KMS map DISC2_5.IT_ScreendumpCopy3.bmi :9 / :7/ km Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:1., Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende mølle Terrændata Lægiver

9 PARK - Kontrolmøller Beregning: Reference møller Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) :9 / :7/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,242 kg/m3 til 1,244 kg/m3 Kote for navhøjde over havoverflade 87,6 m til 15, m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,5 C til 7,6 C Tryk ved møller 1.,4 hpa til 1.2,5 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant,75 Vindstatistikker DK DANMARK '92.wws Landsdelskorrektion 1, Nøgletal for højden 54, m over terræn Terræn ETRS 89 Zone: 32 Eksisterende mølle Målestok 1:125. Terrændata Øst Nord Z Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Middel vindhast. Ækvivalent ruhed [m] [m/s] A , EMD beregning WAsP (RVEA11 1,,, 13) 6,5 1,9 Beregnet årlig energi for hver af 11 kontrolmøller med en samlet effekt på 7,1 MW Mølletype Effektkurve Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Power, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Beregnet Vindkorrigeret Godhed rated af prod. produktion uden nye møller [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] 1 A Nej NEG MICON NM 48/6-6/ , 46, EMD Windtest/Man ,5 1.56, 93 2 A Nej VESTAS V , 55, EMD Manufactor 24/ ,7 1.23, A Nej NEG MICON NM 48/6-6/ , 46,4 EMD Windtest/Man , , 85 4 A Nej NEG MICON NM 48/6-6/ , 48, EMD Windtest/Man , , A Ja VESTAS V47-66/ , 55, EMD Level - calculated , , A Ja VESTAS V47-66/ , 55, EMD Level - calculated ,7 1.37, A Ja VESTAS V47-66/ , 55, EMD Level - calculated , , A Ja NEG MICON NM48/75-75/ ,2 55, EMD Windtest/Man , , 92 9 A Ja VESTAS V47-66/ , 5, EMD Level - calculated , , A Ja VESTAS V47-66/ , 5, EMD Level - calculated , , A Ja VESTAS V47-66/ , 5, EMD Level - calculated , ,6 85 Mølleplaceringer ETRS 89 Zone: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Zone: 32 [m] , 6 kw NEG MICON - Vester Gesten b , 6 kw VESTAS - Gamst by , 6 kw NEG MICON - Gesten , 6 kw NEG MICON - Gesten , 66 kw VESTAS - Gejsing , 66 kw VESTAS - Gejsing by , 66 kw VESTAS - Gejsing by , 75 kw NEG MICON - Gamst by ,4 66 kw VESTAS - St. Andst by ,1 66 kw VESTAS - St. Andst by ,6 66 kw VESTAS - St. Andst by

10 PARK - Bitmap kort: KMS map DISC2_5.IT_ScreendumpCopy3.bmi Beregning: Reference møller Fil: KMS map DISC2_5.IT_ScreendumpCopy3.bmi :9 / :7/ km Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:1., Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Eksisterende mølle Terrændata Lægiver

11 APPENDIX B

12 PARK - Hovedresultat Beregning: Beregning af Gamst møllepark Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) :13 / :1/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,244 kg/m3 Kote for navhøjde over havoverflade 89, m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,6 C Tryk ved møller 1.2,3 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant,75 Vindstatistikker DK DANMARK '92.wws Landsdelskorrektion 1, Mølleplaceringer ETRS 89 Zone: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Zone: 32 [m] 1 Ny , VESTAS V !O!... 2 Ny , VESTAS V !O!... 3 Ny , VESTAS V !O!... Målestok 1:25. Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 54, m over terræn Terræn ETRS 89 Zone: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel vindhast. Ækvivalent ruhed [kwh/m2] [m/s] A EMD beregning WAsP (RVEA11 1,,, 13) ,5 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Årlig energiproduktion Park Kapacitetsfaktor for Mølle kombination Resultat Justering-11,% Virkningsgrad Middel mølleproduktion Resultat Justering-11,% [MWh] [MWh] [%] [MWh] [%] [%] Vindmøllepark 6.165, ,4 98,5 2.55,2 27,6 24,5 Beregnet årlig energi for hver af 3 nye parkmøller med en samlet effekt på 2,5 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Power, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering-11,% Virkningsgrad Middel rated af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja VESTAS V , 54, EMD Level - calculated db(a) , ,5 6,5 2 A Ja VESTAS V , 54, EMD Level - calculated db(a) , , 6,5 3 A Ja VESTAS V , 54, EMD Level - calculated db(a) , ,1 6,5

13 PARK - Produktionsanalyse Beregning: Beregning af Gamst møllepark Mølle: Alle nye møller, Luftmassefylde 1,244 kg/m3 Retningsanalyse :13 / :1/ Sektor N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 1 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 134,8 223,4 313, 461,2 595,1 253, 393,4 93, 1.31, ,7 466,9 15, ,3 -Reduktion pga. lægivere [MWh],7,3,1 1,5 15,2 1,8 1,7,5,2,4 1,,4 23,9 +Forøgelse pga. bakker [MWh] -2,8-4,4-3,1-2,5-3,2-3,2-8,2-15,9-14, -4,4-2,8-1,8-66,4 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh],,,, 2,5 55,8,1,,, 1,8 33,1 93,4 Resulterende energiproduktion [MWh] 131,2 218,7 39,7 457,2 574,1 192,1 383,3 886, , ,9 461,3 114, ,6 Specifik energi [kwh/m2] 968 Specifik energi [kwh/kw] Reduktion pga. lægivere [%],5,1,,3 2,6,7,4,1,,,2,3,4 Forøgelse pga. bakker [%] -2,1-2, -1, -,6 -,5-1,3-2,1-1,8-1,1 -,4 -,6-1,2-1, Reduktion pga. Skyggevirkning [%],,,,,4 22,5,,,,,4 22,3 1,5 Udnyttelse [%] 38,2 37,4 3,7 38,3 36,9 29,5 39,2 34,8 34,5 33,4 34, 28,4 34,6 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Energi [MWh/år] Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver

14 :13 / :1/ PARK - Effektkurveanalyse Beregning: Beregning af Gamst møllepark Mølle: 1 - VESTAS V !O! Level - calculated db(a) , Navhøjde: 54, m Navn: Level - calculated db(a) Kilde: Manufacturer Kilde/dato Oprettet af Oprettet Ændret Stopvindhastighed Effektregulering Ct-kurvetype [m/s] EMD , Pitch Brugerdefineret Special calculated, guaranteed power curve for standard operation. For different air densities, different calculated power curves are available at Vestas. Powercurves based on item no: R8 dated Please contact Vestas for information on latest power curves. HP-kurve sammenligning - Bemærk: For standard luftmassefylde og weibull k parameter = 2 Vmiddel [m/s] HP-værdi [MWh] VESTAS V !O! nav: 54, m (21) [MWh] Checkværdi [%] Tabellen viser sammenligningen mellem årlig energiproduktion beregnet på basis af simplificerede "HP-Kurver" som antager at alle møller kører nogenlunde ens - kun specifik effekt (kw/m^2) og enkelt/dobbelt generator eller stall/pitch bestemmer de beregnede værdier. Produktioner er uden parktab. For flere detaljer, spørg Energistyrelsen om projektrapport J.nr /-16, eller se WindPRO manual kapitel Metoden er forbedret i EMD rapporten "2 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 23. Anvend tabellen til at se om den givne effektkurve er rimelig - hvis checkværdien er mindre end -5%, er effektkurven sandsynligvis for optimistisk pga. usikkerhed i effektkurvemålingen. Effektkurve Oprindelige data fra Windcat, Luftmassefylde: 1,225 kg/m3 Vindhastighed Effekt Ce Vindhastighed Ct-kurve [m/s] [kw] [m/s] 3,,, 4,,81 4, 25,5,31 5,,82 5, 67,4,41 6,,82 6, 125,,44 7,,82 7, 23,,45 8,,82 8, 34,,46 9,,8 9, 425,,45 1,,73 1, 554,,42 11,,65 11, 671,,38 12,,56 12, 759,,33 13,,49 13, 811,,28 14,,39 14, 836,,23 15,,3 15, 846,,19 16,,25 16, 849,,16 17,,2 17, 85,,13 18,,17 19, 85,,9 19,,14 2, 85,,8 2,,12 21, 85,,7 21,,11 22, 85,,6 22,,9 23, 85,,5 23,,8 24, 85,,5 24,,7 25, 85,,4 25,,6 Effekt, Cp og Energi som funktion af Vindhastighed Data anvendt i beregning, Luftmassefylde: 1,244 kg/m3 Vindhastighed Effekt Ce Interval Energi Akk. energi Relativ [m/s] [kw] [m/s] [MWh] [MWh] [%] 1,,,,5-1,5,,, 2,,, 1,5-2,5,,, 3,,, 2,5-3,5 5,7 5,7,3 4, 25,9,31 3,5-4,5 29, 34,7 1,7 5, 68,4,41 4,5-5,5 72,6 17,3 5,2 6, 126,9,44 5,5-6,5 129,7 237, 11,5 7, 26,1,45 6,5-7,5 191,7 428,7 2,8 8, 38,7,46 7,5-8,5 246,7 675,4 32,8 9, 43,9,45 8,5-9,5 28,4 955,8 46,4 1, 56,4,42 9,5-1,5 282, ,1 6,1 11, 677,2,39 1,5-11,5 252, 1.49,2 72,4 12, 764,2,33 11,5-12,5 2,6 1.69,7 82,1 13, 814,7,28 12,5-13,5 143, ,6 89,1 14, 837,9,23 13,5-14,5 94, ,2 93,7 15, 846,,19 14,5-15,5 57, ,1 96,5 16, 849,,16 15,5-16,5 33,5 2.2,6 98,2 17, 85,,13 16,5-17,5 18,5 2.39,1 99,1 18, 85,,11 17,5-18,5 9,7 2.48,8 99,5 19, 85,,9 18,5-19,5 5, 2.53,8 99,8 2, 85,,8 19,5-2,5 2,4 2.56,3 99,9 21, 85,,7 2,5-21,5 1,2 2.57,4 99,9 22, 85,,6 21,5-22,5,6 2.58, 1, 23, 85,,5 22,5-23,5,3 2.58,3 1, 24, 85,,5 23,5-24,5,1 2.58,4 1, 25, 85,,4 24,5-25,5, 2.58,5 1, Effektkurve Data anvendt i beregning,5 Effekt- og Cp-kurve 1 Effekt [kw] Vindhastighed [m/s] ,4,3,2, Vindhastighed [m/s] Ce Ct 2,8,6,4,2 25

15 PARK - Vinddata analyse Beregning: Beregning af Gamst møllepark Vinddata: A - EMD beregning; Navhøjde: 54, Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '92.wws Landsdelskorrektion 1, Weibull data :13 / :1/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] N 5,69 5,7 1,787 3,5 6,3 1,82 3,5 1 NNØ 6,1 5,35 1,87 5,3 6,43 1,864 5,2 2 ØNØ 6,11 5,51 1,51 6,5 6,5 1,522 6,4 3 Ø 7,2 6,38 2,279 7,8 7,65 2,37 7,7 4 ØSØ 7,54 6,68 2,279 8,9 8,9 2,37 8,9 5 SSØ 6,2 5,5 1,943 5,4 6,76 1,984 5,5 6 S 6,25 5,54 2,21 8,8 6,65 2,54 8,7 7 SSV 7,71 6,82 2,146 13, 8,35 2,158 12,6 8 VSV 8,37 7,42 2,393 16,1 9,16 2,399 16, 9 V 8,58 7,6 2,357 13,5 9,27 2,38 13,8 1 VNV 7,52 6,66 2,29 7,1 8,2 2,67 7,4 11 NNV 5,5 4,92 1,639 4, 5,96 1,651 4,2 Alle 7,31 6,48 2,29 1, 7,89 2,36 1, *)7,33 *)6,49 *) Landsdelskorrektion er indregnet Weibull fordeling Energi rose (kwh/m2/år) Reference Nuværende placering 1 9 NNV N 75 NNØ Fordeling [%] V VNV Vindhastighed [m/s] 2 25 VSV SSV SSØ 5 ØNØ Ø 75 ØSØ Reference: A=7,89;k=2,36;Vmiddel=7, m/s Nuværende placering: A=7,31;k=2,29;Vmiddel=6,5 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV N 8 NNØ NNV N 15 NNØ VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 1 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø 8 V 5 1 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S

16 PARK - Parkeffektkurve Beregning: Beregning af Gamst møllepark :13 / :1/ Effekt Vindhastighed Frie Parkmøller N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV møller [m/s] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw],5 1,5 2,5 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 26,5 27,5 28,5 29,5 Parkeffektkurven er som en vindmølles effektkurve. Den giver sammenhængen mellem en given vindhastighed foran parken og parkens samlede effekt. Parkeffektkurven medtager altså parktabene men IKKE terrænbetingede ændringer af vinden gennem mølleparken. Måling af en parkeffektkurve er ikke så simpel som en almindelig effektkurve. Det skyldes at parkeffektkurven afhænger af vindretningen og at samme vindhastighed normalt ikke vil optræde i hele parken (kun i meget fladt ikke-komplekst terræn). Parkeffektkurven er altså ikke beregnet til validering af målinger. Det ville kræve mindst 4 målemaster rundt om parken og et meget fladt terræn, og selv da vil valideringen være meget usikker. En anden park effektkurve model (PPV) som kan benyttes i komplekst terræn er tilgængelig i WindPRO. Hvad kan parkeffektkurven bruges til: 1. Til produktions prognose systemer, baseret på prognosedata for vindhastighed og retning, vil parkeffektkurven være et effektivt værktøj til at forudsige effekten. 2. Til beregning af varighedskurver, der siger hvor ofte en given effekt vil optræde. Parkeffektkurven kan her anvendes sammen med den gennemsnitlige vindfordeling for parken i navhøjde. Den gennemsnitlige vindfordeling kan eventuelt findes udfra Weibull parametre for hver mølleposition. Disse kan findes i udskriftsmenuen Resultater til fil i Park resultat som kan gemmes til fil eller kopieres til udklipsholder og sættes ind i regneark. 3. Beregning af vind energi index baseret på PARK produktionen (se nedenfor) 4. Estimering af den forventede PARK produktion for en eksisterende møllepark - baseret på vind målinger som er målt ved mindst to målemaster ved to sider af mølleparken. Masterne skal bruges til at finde fritvindshastigheden. Fritvindshastigheden bruges til simulering af den forventede energiproduktion med PARK effektkurven. Denne procedure kan kun forventes at fungere i ikke-komplekts terræn. I komplekst terræn er der en anden PARK effektkurve model der kan benyttes (PPV-modellen). Den findes også i WindPRO. Note: Bemærk: I menuen Resultater til fil findes også Vindhastigheder indeni møllepark. Disse kan via regneark anvendes til at finde reduktioner i vindhastigheder inde i parken som følge af skyggevirkningen fra vindmøllerne.

17 PARK - Mølleafstande Beregning: Beregning af Gamst møllepark Mølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 35, 2 35, 218 4,2 2 35, 3 35, 218 4,2 3 35, 2 35, 218 4, :13 / :1/ Ny mølle Målestok 1:25. Terrændata

18 Projekt: :13 / :1/ PARK - All google Beregning: Beregning af Gamst møllepark Ny mølle Fil: All google.bmi m Kort: All google, Udskriftsmålestok 1:5., Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Terrændata Lægiver

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport.

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport. Slutrapport. Vindressourcekort for Danmark. Vindressourcekort for Danmark. 1 1. Indledning 1 2. Vinddata 2 3. Terrændata 2 3.2. Digitalt ruhedskort. 2 3.3 Digitale højdekurvekort. 4 4. Beregningninger

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød 19. februar 2015 Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller på Lillerød Renseanlæg Allerød Kommune har sendt Forsyningens

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

Nyt vindenergi indeks for Danmark

Nyt vindenergi indeks for Danmark Nyt vindenergi indeks for Danmark Af Per Nielsen, EMD februar 2004 Nyt vindenergi indeks for Danmark... Af Per Nielsen, EMD februar 2004... Data kilder... Beregningsmetode(r)...2 Beregning af vindindeks

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001 Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Marts 2001 Titel: Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Telefon: (+45)

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

WindPRO 2 version Apr 2007 Project:

WindPRO 2 version Apr 2007 Project: 9 k møller (4 stk) forudsiges meget fint, tilsvarende gælder for de 7 Ryå 1 k møller, yderligere % for usikkerhed, kan resultat - 1% i udskrift anvendes som udgangspunk for indpro 2 version 2..7.8 Apr

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 107 m ved Nees Vest. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord,

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Sådan kan man regne på husstandsmøller:

Sådan kan man regne på husstandsmøller: Sådan kan man regne på husstandsmøller: Andreas Bechmann (DTU Wind) & Morten Thøgersen (EMD) Danmarks Vindmølleforening, 9/9 2016 Fredericia Sådan kan man regne på husstandsmøller: 1. Beregningsværktøjet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07 Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden Jesper Larsen og Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke Bevarings afdelingen Energiforbrug i middelalderkirker Parameterstudie i Kippinge kirke Bevaringsafdelingen, Forskning, Analyse og Rådgivning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33 47 35 02,

Læs mere

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S Ny metodik til vindberegning Hvordan man ved hjælp af nye vinddata fra Meto Scala modeller vil kunne lave vindberegninger mere præcist fremover. Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny energiberegnings

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Kan Nordsøens vindmøller dække Europas samlede strømforbrug?

Kan Nordsøens vindmøller dække Europas samlede strømforbrug? Kan Nordsøens vindmøller dække Europas samlede strømforbrug? Jens Nørkær Sørensen Professor, DTU Vindenergi Offshore vindenergi leverer allerede i dag en stor del af den samlede produktion af elektricitet

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Brugerlicens: Beregnet: 12-11-2015 :49/3.0.629 VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Vindmølletype Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Afstand til kamera A B C D

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Vejr. Matematik trin 1. avu

Vejr. Matematik trin 1. avu Vejr Matematik trin 1 avu Almen voksenuddannelse 9. december 2008 Vejr Matematik trin 1 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende opgaver: 1 Solskinstimer

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp

December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp December 2012 Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere