ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING"

Transkript

1 Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: november 4, 2013 Wind1 A/S Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Karina Bredelle, EMD 12219_Gammelstrup_samlet docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Energiproduktions beregning Normal støjberegning Lavfrekvent støjberegning Skyggeberegning Appendix: Appendix A WindPRO PARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW m navhøjde Appendix B WindPRO Tab og Usikkerhed - 3 x Siemens SWT 3.0 MW m navhøjde Appendix C WindPRO Decibel, normal støj 3 x Siemens SWT-3,0-101 Appendix D WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 3 x Siemens SWT-3,0-101 Appendix E WindPRO Shadow, Skyggekast 3 x Siemens SWT-3,0-101 EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 2

3 Resultat/opsummering: Beregninger er udført for vindmøllepark Gammelstrup, beliggende i Viborg kommune. I forhold til den originale rapport er der for revision 1 anvendt nye effektkurver og støjtal for Siemens SWT (revision 4). Beregninger er foretaget for et layout med 3 møller af typen: Siemens SWT 3.0 MW 101, 89.5 m navhøjde. Resultater for beregningen er vist i efterfølgende tabel. Projekt: Gammelstrup 12 MW 4 Stk. kw Rotor Nav Siemens SWT rev ,5 GWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion 25,9 Modelkorrektion *1) 0,0% 0,00 Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) 25,9 2,159 Fradrag for tab *2) 2,0% 0,52 Forventet netto salg P(50) 25, Vurderet usikkerhed *3) 11,0% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: GWh/år MWh/MW P(75) 75% 23, P(84) 84% 22, P(90) 90% 21, P(95) 95% 20, Noter: *1) *2) *3) Modelkorrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK'07, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK'92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. I dette konkrete projekt er det ikke nødvendigt at justere produktionen. Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Usikkerheden er vurderet projektspecifikt. En detaljeret gennemgang af usikkerheder kan findes i rapporten. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den produktion man med 90 % sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10 % risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 3

4 der vil tilsvarende også være en 90 % sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Produktionen er kalibreret med referencemøller udfra det reviderede vindindex for Danmark (2013). I forhold til tidligere er anvendt en mere detaljeret tabs og usikkerheds beregning. Normal støj og den lavfrekvente støj fra mølleparken Gammelstrup er beregnet efter støjbekendtgørelsen, december Støjen er beregnet ud fra en liste af nabopunkter leveret af kunden. Desuden er undersøgt behovet for at medregne eksisterende møller samt deres naboer. Dette har ikke resulteret i en tilføjelse til listen af beregningspunkter. Den samlede normale støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Støjgrænserne på 44 og 42 db er overholdte ved alle normale støjberegningspunkter. Støjgrænserne på 39 og 37 db er overholdte ved alle støjberegningspunkter med skærpede støjkrav. Den samlede lavfrekvente støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Den lavfrekvente støjgrænse på 20 db(a) er overholdt ved alle beregningspunkter. Skyggekast er beregnet ved beregningspunkter leveret af kunden. Den vejledende grænseværdi på reelt beregnet skyggekast på 10 timer om året er overholdt ved alle beregningspunkter. 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret en gruppe af vindmøller ved Gammelstrup i Viborg kommune. Gruppen består af 3 stk. Siemens SWT 3.0 MW 101 møller. Navhøjden er 89,5 m. Layoutet er vist i figur 1 og kommer fra Wind1. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 4

5 Figur 1. Gammelstrup layout, Siemens SWT , 89.5 m navhøjde. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 5

6 2. Energiproduktions beregning 2.1 Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5 %. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5 % for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af korrektionskurverne (nu over 25-30m højere) hvilket gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. Den seneste korrektion af det danske vindindeks (2013) er indregnet i den vindkorrigerede produktion for referencemøllerne. Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturerne i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. 2.2 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er baseret på EMD s egne ruhedskort for Danmark. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering af beregningsmodellen imod lokale referencemøller afgørende. 2.3 Effektkurven Siemens effektkurver er fortrolige og kan ikke offentliggøres i denne rapport. Der er foretaget en HP analyse, men denne kan ikke dokumenteres her. Med en beregnet middelvindhastighed på 6,7 m/s i navhøjde, er HP værdien ca. -6.3%, hvilket viser, at effektkurven er en anelse optimistisk. Normalområdet er værdier i intervallet fra -5 % til +5 %. Effektkurven er derfor udenfor normalområdet og usikkerheden på effektkurven øges fra standardværdien på 2% til 4%. Alle tre møller forventes at køre i standard drift. 2.4 Referencemøller Der er to møller tæt ved det nye projekt. Disse står så tæt på at de nedtages i forbindelse med projektet. De næst-nærmeste møller står 5-6 km fra Gammelstrup projektet. Indenfor en radius af 15 km fra projektet er der identificeret 10 møllegrupper af relevans for modelkalibreringen. Flere af disse møllegrupper omfatter kun en mølle. Referencemøllerne er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger: EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 6

7 Tabel 1. Referencemølle klynger Park Number Dist. [km] kw/wtg RD [m] HH [m] 3 x SWT , ,0 89, x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 3 14, ,2 50, x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 13, ,0 40, x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 10, ,0 40, x 600 kw MICON - Smollerup 2 6, ,0 46, x 600 kw MICON - Vroue 1 11, ,0 46, x 660 kw VESTAS - Vridsted 2 13, ,0 50, x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 2 0, ,2 50, x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 3 5, ,0 49, x 900 kw NEG MICON - tohuse 2 12, ,0 49, x 750 kw NEG MICON - Vridsted 1 13, ,2 45,0 40 Kote [m] Figur 2. Højdekort med reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler) EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 7

8 Højde over havet [m] 140 Navhøjde [m] Terrænkote [m] Højde over havet [m] x SWT x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 2 x 600 kw MICON - Smollerup 1 x 600 kw MICON - Vroue 2 x 660 kw VESTAS - Vridsted 2 x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 3 x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 2 x 900 kw 1 x 750 kw NEG MICON - NEG MICON - tohuse Vridsted Figur 3 Højde over havet. Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske, normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Mange af møllerne står i klynger, der internt har en rimelig homogen godhed. Mellem klyngerne er spredningen større. Den efterfølgende analyse anvendes til at finde frem til hvor stor korrektion kalibreringen med referencemøllerne giver anledning til. Resultatet kan ses i Figur 4. Samlet set har vi fundet, at beregningsmodellen ikke skal justeres for at få referencemøllerne til at stemme. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 8

9 120% 110% 100% 90% 80% 70% Godhed [%] Hp-Godhed [%] Justeret godhed Anvendes 60% 3 x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 2 x 600 kw MICON - Smollerup 1 x 600 kw MICON - Vroue 2 x 660 kw VESTAS - Vridsted 2 x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 3 x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 2 x 900 kw NEG MICON - tohuse 1 x 750 kw NEG MICON - Vridsted Figur 4. Model og HP korrigeret godhed. For at få det mest relevante billede af vindforholdene for store møller, er kun møller med en effekt på 500 kw eller derover medtaget i analysen. Som det kan ses, så er der relativt store variationer mellem godheden for referencemøllerne. Den gennemsnitlige godhed af de kvalificerede referencemøller ligger på 100 % (efter korrektion). Resultaterne spreder lidt med en standardafvigelse på 4,7 % af gennemsnitsniveauet. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 9

10 Tabel 2. Godhed for reference møllegrupper justeret med HP og sensitivitetskorrektion og en beregningsjustering på 0% Godhed Hp-kor. Godhed Korrigeret godhed Vindhastigheds afvigelse [%] [%] [%] [%] 3 x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 109% 110% 110% 4,3% 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 99% 99% 99% -0,5% 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 101% 101% 101% 0,4% 2 x 600 kw MICON - Smollerup 104% 104% 104% 1,6% 1 x 600 kw MICON - Vroue 109% 109% 109% 4,1% 2 x 660 kw VESTAS - Vridsted 88% 85% 85% -6,4% 2 x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 94% 95% 95% -2,1% 3 x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 87% 92% 92% -3,5% 2 x 900 kw NEG MICON - tohuse 102% 106% 106% 2,4% 1 x 750 kw NEG MICON - Vridsted 95% 96% 96% -1,8% Gennemsnit 100% 0% 2.5 Beregningsresultater Med den anvendte kalibrerede vindmodel er den årlige gennemsnitlige produktion beregnet for Gammelstrup. Det samlede resultat er vist i appendiks A (PARK rapport) og appendiks B (Tabs og usikkerheds rapport). For de enkelte møller er resultatet vist i tabel 3. Tabel 3. Resultater for de enkelte møller. 2.6 Bias og Tab Model justering Vind modellen er som følge af model kallibreringen ikke justeret. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 10

11 2.6.2 Park tab Der er inkluderet 3,4% park tab i beregningen. Dette beregnet med N.O. Jensen parktabs modellen Rådighed Der regnes normalt med 3% rådighedstab over møllernes levetid i Danmark. Da vindmodellen er kalibreret med reference møller er det afgørende om reference møllernes produktion er renset for rådighed. EMD har ikke adgang til rådigheds tal for disse møller, men gennem en screeningsproccess er en del af rådighedstabet filtreret ud. Denne del skal derfor trækkes fra igen og vurderes til at udgøre 1%. I tabsberegningen er kompenseret med en bias Elektriske tab Reference møllerne er allerede omfattet af elektriske tab. De nye møller forventes at lide et marginalt højere tab. Derfor trækkes 1% i elektriske tab. I tabsberegningen er kompenseret med en bias Støjreduktion Møllerne er ikke omfattet af støjreduktion. 2.7 Usikkerhed Den samlede usikkerhed på beregningen er 11%, hvilket er højt for et dansk projekt Vindhastighed Usikkerheden på vindhastigheden er udledt af spredningen på refferencemøllerne. Her er fundet en standard afvigelse på 3,4%, hvilket svarer til 6,7% produktion Langtidskorrektion Referencemøllernes produktion er normalårskorrigerede med en kombination af regionalt produktionsindeks, langtidsvindmålinger fra flere stationer i Danmark og meget lange model tidsserier. Der er dog stadig en hvis usikkerhed, som vurderes til 4% på produktionen. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 11

12 2.7.3 År-til-år variabilitet Det enkelte år kan variere og afvige fra gennemsnitsåret. Her er usikkerheden på det enkelte år 6% på vindhastigheden (11,8% på produktionen). Over 20 år reduceres denne usikkerhed betragteligt Fremtidigt klima Alle vores tal om vinden er baseret på historiske data. Vi antager at fremtiden bliver lige som fortiden var. Set over 20 år er der historisk set en risiko for at disse 20 år er forskellige fra langtidsvindniveauet. Denne risiko bliver ikke mindre med mulige klimaændringer. EMD antager i Danmark en usikkerhed for fremtidigt vindkima på 5% på produktionen Ekstrapolering Vindmodellen er kalibreret ind så den passer med referencemøllerne, men disse er væsentligt lavere end de nye møller. EMD vurderer usikkerheden i vertikal ekstrapolation som 2%. Da referencemøllerne er spredt rundt om de nye møller i alle retninger anses den horisontale ekstrapolation for at være den almindelige WAsP usikkerhed på 2% Effektkurve Som nævnt i afsnit 2.4 er usikkerheden på effektkurven vurderet til 4% på produktionen Usikkerhed på tab Alle tab og justeringer er omfattet af usikkerhed. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 12

13 3. Normal støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Gammelstrup er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementering opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af normal støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/1 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal normal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 3.2 Data for støjberegning Mølletype Mølletypen anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt Siemens SWT-3,0-101 med 89,5 m navhøjde. Data for denne mølletype er indhentet hos Siemens. Mølletypen giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For Siemens SWT-3,0-101 mølletypen findes der 6 støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen -5dB. Frekvensfordelingerne er fortrolige og kan ikke udleveres. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 13

14 Der findes i området en række eksisterende møller. For disse bør der, hvis det findes, anvendes målte støjtal for den pågældende mølletype. Alternativt anvendes generiske data beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning bilag 1. I dette tilfælde er der ingen af de eksisterende møller, der er så tæt på, at de skal regnes med Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier Støjfølsomme punkter Som udgangspunkt er beregnet lavfrekvent støj for naboer udvalgt og placeret af kunden. Som beregningspunkt bør anvendes et punkt, der er nærmeste udendørs opholdsareal, dog max 15 m fra beboelses bygning. To af beregningspunkterne er klassificeret som områder med skærpede støjkrav. Det drejer sig om Birkesø og Gammelstrup. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 28 db og 44 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 26 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 44 db, hvis det allerede er tæt på de 44 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller, hvor støjbidraget er 44 db 15 db = 29 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 5. Figur 5. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 14

15 De møller, der ligger indenfor 29 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 44 db støjlinien fra de eksisterende mølle bør medregnes som støjfølsomme punkter. Tilsvarende gælder for 24 db grænsen og naboer, der klassificeres som områder med skærpede støjkrav. I dette tilfælde er der ingen eksisterende møller indenfor hverken 24 eller 29 db grænsen. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten fra kunden. 3.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks B og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet for 8 m/s er også vist nedenfor. Figur 6. Samlet resultat af støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle beregningspunkter er støjen beregnet lavere end grænseværdierne. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 15

16 4. Lavfrekvent støjberegning 4.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Gammelstrup er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal lavfrekvent støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. Der er et standardkrav om maksimal indendørsstøj på 20dB(A). 4.2 Data for støjberegning Mølletype Se afsnit Det skal bemærkes at der pt ikke er lavfrekvente støjdata til rådighed for en navhøjde på 89,5 m. Istedet anvendes kildestøjstal for 79,5 m navhøjde Terræn beskrivelse Se afsnit Støjfølsomme punkter Som udgangspunkt er beregnet lavfrekvent støj for naboer udvalgt og placeret af kunden. Som beregningspunkt bør anvendes det nærmeste punkt på bygningen da dette må være worst case positionen for en indendørs beregning. Eftersom samme beregningspunkter er EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 16

17 anvendt som i den normale støjberegning, bliver den lavfrekvente støj beregnet i et punkt der er mere udsat end i korrekt placerede punkter. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 4 db og 18 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 2 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 20 db, hvis det allerede er tæt på de 20 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller hvor støjbidraget er 20 db 15 db = 5 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 8. Figur 7. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist. De møller, der ligger indenfor 5 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 20 db støjlinien fra de eksisterende møller, bør medregnes som støjfølsomme punkter. Der er hverken eksisterende møller eller naboer til disse indenfor 5 db linien. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten fra kunden. 3.3 Resultater for lavfrekvent støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 17

18 Beregnings udskrifter er vist i Appendiks C og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet ved 8 m/s er også vist nedenfor. Figur 8. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle beregningspunkter er den lavfrekvente støj beregnet lavere end grænseværdien på 20 db. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 18

19 4. Skyggeberegning Omkring skyggekast vurdering henvises der til følgende tekst fra»vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller«, Miljøministeriet, Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Men Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, der muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid). Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Der er i dette projekt regnet reel skyggetid med inddragelse af solskinstid og drifttid på møllerne. Det er væsentligt at påpege at reel skyggekast betyder, at i nogle år vil der være mindre skyggekast, mens i andre år vil der være mere. Som gennemsnit over møllens levetid vil skyggekast perioden være den beregnede reel tid. 4.1 Data for skyggeberegning Mølletype. De anvendte mølletyper bidrager til beregningen med deres rotordiameter og vingebredde. Vingebredden bidrager til at sætte en maximum afstand for skyggeudbredelse da det antages, at der kun dannes skygge, hvis minimum 20% af solskiven er dækket af rotoren. For den pågældende mølletype er den maksimale afstand for skyggekast 1462 m Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier. Da området ikke er besøgt af EMD, er der ikke indlagt blokerende elementer såsom lægivere og huse. Der er skovbevoksning omkring enkelte naboer, som vil have betydning for om disse naboer overhovedet kan se møllerne. Denne skov er dog ikke medtaget i beregningen Skyggemodtagere. Skyggemodtagerne er de samme som støjmodtagerne, med den forskel, at der her beregnes ved bygningen. Beregningspunkter er leveret af kunden. Eftersom EMD ikke har besigtiget lokaliteten og ikke har adgang til landmåler data fra lokaliteten er skyggemodtagerne beskrevet ud fra et worst case princip. Alle skyggemodtagere beregnes som et 1x1 m vindue placeret 1 m over terræn. Vinduet peger i alle retninger og er således worst case i forhold til vinduernes faktiske placering på bygningerne. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 19

20 4.1.3 Statistiske parametre Der er anvendt statistiske parametre til at omregne worst case skyggekastet til reelt skyggekast, det skyggekast man som nabo vil kunne forvente på et gennemsnitsår. Møllernes forventede driftstid er beregnet ud fra en energiberegning EMD har foretaget for parken. Dette angiver hyppigheden af forskellige niveauer af rotor størrelse vinkelret på retningen mellem solen og nabo, samt hvor ofte møllen ikke vil være i drift. Desuden er anvendt en solskinsstatistik, der angiver, hvor ofte solen rent faktisk skinner i løbet af dagstimerne hver måned. Statistikken er den almindeligt anvendte statistik for Danmark. De statistiske parametre anvendt fremgår af appendiks. 4.2 Resultater af skyggeberegning. Resultaterne af skyggeberegningen fremgår af appendiks D. Her er vist worst case skyggekast og reelt skyggekast på hovedresultat siden. Derefter er vist en grafisk skyggekalender for hver af de beregnede naboer. Kalenderen angiver skyggekast for en worst case beregning og er derfor en kalender for, hvornår naboen kan risikere skyggekast, ikke at der nødvendigvis vil være skyggekast. Kravet om max. 10 timers reel skyggekast om året overholdes for alle beregningspunkter. Den resulterende skyggekast for naboerne er vist i tabel 4. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 20

21 Tabel 4. Skyggekast for Siemens layout. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 21

22

23 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune PARK - Hovedresultat Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh PARKvirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,240 kg/m³ til 1,241 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,3 % til 101,3 % Kote for navhøjde over havoverflade 104,6 m til 107,4 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,7 C til 7,8 C Tryk ved møller 1.000,1 hpa til 1.000,4 hpa Parametre for PARKvirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland PARKvirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 WAsP version WAsP 6-9 RVEA0011.dll 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 90,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på Type/version Vindenergi Middel vindhast. Ækvivalent ruhed vindhastighedsfordeling [kwh/m²] [m/s] A PARK_WAsP WAsP (WAsP 6-9 RVEA0011.dll 1, 0, 0, 13) ,7 2,3 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Modelkalibrering BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK -0,0% Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,8 96,6 32, , ,7 ) Baseret på Modelkalibrering -0,0% Beregnet årlig produktion for hver af 3 nye parkmøller med en samlet effekt på 9,0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Links Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Modelkalibrering Virkningsgrad Middel nominel af -0,0% vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Std. Power Curve Rev.4 0dB 8.948, ,79 6,77 2 A Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Std. Power Curve Rev.4 0dB 8.512, ,48 6,71 3 A Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Std. Power Curve Rev.4 0dB 8.447, ,60 6,68 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse [m] 1 Ny ,9 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (56) 2 Ny ,5 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (57) 3 Ny ,1 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (58) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

24 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vindmølle: Alle nye møller, Luftmassefylde 1,240 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 579,5 971, , , , , , , , , ,4 662, ,5 +Forøgelse pga. bakker [MWh] -4,3-16,7-14,9-6,9 12,5 4,7-6,6-57,2-62,6-8,6 16,4 2,7-141,7 -Reduktion pga. PARKvirkning [MWh] 0,0 183,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 643,5 59,5 0,0 0,0 0,0 901,9 Resulterende energiproduktion [MWh] 575,2 771, , , , , , , , , ,8 664, ,9 Specifik energi [kwh/m²] Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] -0,7-1,7-1,1-0,4 0,5 0,5-0,4-1,4-1,1-0,2 0,8 0,4-0,53 Reduktion pga. PARKvirkning [%] 0,0 19,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 1,1 0,0 0,0 0,0 3,36 Udnyttelse [%] 42,7 33,0 33,5 41,9 40,1 42,5 42,9 31,0 36,3 35,6 36,5 40,0 36,6 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion PARKvirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

25 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Vinddata analyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 90,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data Nuværende placering Sektor A- parameter Vindhastighed k- parameter Fordeling [m/s] [m/s] [%] 0 N 5,87 5,21 1,908 3,7 1 NNØ 6,24 5,53 1,912 5,2 2 ØNØ 6,38 5,71 1,615 6,4 3 Ø 7,40 6,57 2,432 7,9 4 ØSØ 7,78 6,90 2,424 8,8 5 SSØ 6,36 5,63 2,061 5,7 6 S 6,55 5,80 2,154 9,2 7 SSV 8,08 7,16 2,307 13,0 8 VSV 8,72 7,74 2,561 15,8 9 V 8,88 7,88 2,514 13,2 10 VNV 7,85 6,96 2,162 7,1 11 NNV 5,88 5,23 1,744 4,1 Alle 7,59 6,72 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) Fordeling [%] V VNV NNV N NNØ ØNØ Ø m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s VSV ØSØ Vindhastighed [m/s] SSV S SSØ Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) VNV NNV N 6 4 NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 10 7,5 NNØ ØNØ 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s 2 5 2,5 V Ø V 5 10 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSV SSØ SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 4 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Vinddata analyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 89,5 Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data Nuværende placering Sektor A- parameter Vindhastighed k- parameter Fordeling [m/s] [m/s] [%] 0 N 5,92 5,25 1,908 3,6 1 NNØ 6,27 5,56 1,908 5,3 2 ØNØ 6,44 5,77 1,615 6,5 3 Ø 7,48 6,63 2,436 7,9 4 ØSØ 7,77 6,89 2,420 8,7 5 SSØ 6,36 5,64 2,057 5,6 6 S 6,57 5,81 2,154 9,1 7 SSV 8,22 7,28 2,307 13,1 8 VSV 8,82 7,83 2,553 16,0 9 V 8,89 7,89 2,510 13,2 10 VNV 7,84 6,95 2,154 6,9 11 NNV 5,87 5,23 1,744 4,0 Alle 7,64 6,77 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) Fordeling [%] V VNV NNV N NNØ 500 ØNØ Ø 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s VSV ØSØ Vindhastighed [m/s] SSV S SSØ Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) VNV NNV N 6 4 NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 10 7,5 NNØ ØNØ 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s 2 5 2,5 V Ø V 5 10 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSV SSØ SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

27 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 5 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Vinddata analyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 89,5 Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data Nuværende placering Sektor A- parameter Vindhastighed k- parameter Fordeling [m/s] [m/s] [%] 0 N 5,86 5,20 1,908 3,7 1 NNØ 6,23 5,52 1,908 5,2 2 ØNØ 6,37 5,70 1,615 6,4 3 Ø 7,39 6,56 2,428 7,9 4 ØSØ 7,77 6,89 2,420 8,8 5 SSØ 6,35 5,63 2,061 5,7 6 S 6,54 5,79 2,154 9,2 7 SSV 8,07 7,15 2,307 13,0 8 VSV 8,71 7,73 2,557 15,8 9 V 8,87 7,87 2,510 13,2 10 VNV 7,84 6,95 2,158 7,1 11 NNV 5,87 5,23 1,744 4,1 Alle 7,58 6,71 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) Fordeling [%] V VNV NNV N NNØ ØNØ Ø m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s VSV ØSØ Vindhastighed [m/s] SSV S SSØ Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) VNV NNV N 6 4 NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 10 7,5 NNØ ØNØ 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s 2 5 2,5 V Ø V 5 10 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSV SSØ SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

28 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 6 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Kort Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 89, m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

29

30 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Tab&Usikkerhed - Hovedresultat Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh Hoveddata for PARK PARK beregning : 3 x SWT , 89.5 m nh Antal 3 Nominel effekt 9,0 MW Middel vind hastighed 6,7 m/s i nav højde Følsomhed 2,0 %AEP / %Mean Wind Speed Forventet levetid 20 År Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 1 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ RESULTATER P50 P84 P90 NET AEP [GWh/år] 25,4 22,6 21,8 Kapacitets faktor [%] 32,2 28,7 27,6 Fuldlast timer [h/år] Resultat detaljer P50 Usikkerhed GROSS AEP *) 26,8 GWh/år 10,8 % Bias korrection 0,8 GWh/år 3,0 % 0,0 % Tabs korrektion -2,2 GWh/år -8,1 % 1,9 % PARK tab -3,4 % Andre tab -4,9 % NET AEP 25,4 GWh/år 11,0 % Skala: Tab: 8,1 % Sandsynlighed for overskridelse [%] Parktab 3,4 % 2. Rådighed 3,0 % 3. Vindmølleydelse 0,0 % 4. Elektrisk 2,0 % 5. Miljømæssigt 0,0 % 6. Begrænsning 0,0 % 7. Øvrige 0,0 % Usikkerhed: 11,0 % AEP [GWh/år] A. Vinddata 9,6 % B. Vindmodel 2,8 % C. Fra vind til effekt 4,0 % C. Tabsusikkerheder 1,9 % D. BIAS 0,0 % *) Beregnet AEP før bias eller tabs korrektion Antagelser: Usikkerhed og sandsynlighedsoverskridelser (PXX værdier) er beregnet for forventet levetid WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

31 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Tab&Usikkerhed - Antagelser og resultater Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh ANTAGELSER WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 2 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ BIAS Metode *) Korrektion, Korrektion, Std afv**) Kommentar wind speed AEP [%] [%] [%] Vinddatakorrektion Estimat 0,0 0,0 0,0 Kalibrering med referencemøller Øvrig bias Estimat 1,5 3,0 0,0 Indeholdt eltab og rådighedstab i produktions... BIAS, total 3,0 0,0 TAB Metode *) Tab Tab Std afv**) Kommentar [%] [GWh/år] [%] 1. Parktab Parktab, alle vindmøller Beregning 3,4 0,9 20,0 2. Rådighed Vindmøllerådighed Estimat 3,0 0,8 50,0 EMD Standard for dansk projekt. 3. Vindmølleydelse Intet input 4. Elektrisk Elektriske tab Estimat 2,0 0,6 50,0 EMD Standard for dansk projekt. 5. Miljømæssigt Intet input 6. Begrænsning Intet input 7. Øvrige Intet input TAB, total 8,1 2,2 1,9 USIKKERHED Metode *) Std afv, Std afv, Kommentar wind speed AEP [%] [%] A. Vinddata Vindmåling/vinddata Estimat 3,4 6,7 Baseret på kalibrering med referencemøller. Langtidskorrektion Estimat 4,0 EMD Standard År-til-år variabilitet Estimat 6,0 11,8 EMD Standard Fremtidigt klima Estimat 5,0 EMD Standard Øvrige relaterede til vinddata B. Vindmodel Vertikal ekstrapolering Estimat 2,0 Horisontal ekstrapolation Estimat 2,0 Øvrige relaterede til vindmodellering C. Fra vind til effekt Effektkurve Estimat 4,0 HP-værdi: -6.3%, øget usikkerhed, ingen bias. Afregningsmåler Øvrige AEP-relaterede usikkerheder D. BIAS, total usikkerhed 0,0 C. Tabsusikkerheder, total usikkerhed 1,9 USIKKERHED, total (1år gennemsnit) 15,9 USIKKERHED, total (20år gennemsnit) 11,0 VARIABILIET År Variabilitet Total (std afv) std afv [%] [%] 1 11,83 15,9 5 5,29 11,9 10 3,74 11,3 20 2,65 11,0 Kommentar Vindmåling/vinddata Baseret på kalibrering med referencemøller. Langtidskorrektion EMD Standard WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

32 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Tab&Usikkerhed - Antagelser og resultater Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 3 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ År-til-år variabilitet EMD Standard Fremtidigt klima EMD Standard Effektkurve HP-værdi: -6.3%, øget usikkerhed, ingen bias. Vinddatakorrektion Kalibrering med referencemøller Øvrig bias Indeholdt eltab og rådighedstab i produktionstal fra referencemøller Vindmøllerådighed EMD Standard for dansk projekt. Elektriske tab EMD Standard for dansk projekt. RESULTATER AEP vs overskridelses niveau / tidshorosont PXX 1 år 5 år 10 år 20 år [%] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] *) Beregning betyder at en beregnings metode er tilgængelig. Dette vil typisk inkludere en brugervurdering og bruger data hvor kvaliteten er afgørende for nøjagtigheden. Hvis beregningsmetode er anvendt, vil resultater ofte være forskellige fra mølle til mølle. Her er gns. Vist, men på siden mølle resultater ses resultater for hver enkelt mølle. **) For totaler, std afv refererer til den fulde AEP, ellers refererer std afv til den bias eller tabs komponent, som kun er en delmængde af den samlede AEP. WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

33 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Tab&Usikkerhed - Vindmølleresultater Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh Hoveddata for PARK PARK beregning : 3 x SWT , 89.5 m nh Antal 3 Nominel effekt 9,0 MW Middel vind hastighed 6,7 m/s i nav højde Følsomhed 2,0 %AEP / %Mean Wind Speed Forventet levetid 20 År Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 4 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ Skala: Forventet AEP pr mølle incl. bias, tab og usikkerheds vurdering 20 Årsgennemsnit Beskrivelse Beregnet Bias Tab Uss. P50 P84 P90 GROSS*) [MWh/år] [%] [%] [%] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] 1 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (56) 9.058,6 3,0 6,1 10, , , ,2 2 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (57) 8.915,5 3,0 9,2 11, , , ,1 3 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (58) 8.836,8 3,0 9,1 11, , , ,8 PARK ,8 3,0 8,1 11, , , ,2 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

34

35 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Samlet optimeret normal støj beregning 2013 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :53 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :20/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Aktuel Fabrikat Type-generator Z Rækkedata/Beskrivelse Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [kw] [m] [m/s] 17, Siemens SWT , DD , Siemens SWT , DD PC!O...Ja PC 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 104,8 8,0 107,0 Nej ,5 Siemens SWT , DD PC !O...Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 104,8 8,0 107,0 Nej ,1 Siemens SWT , DD PC !O...Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 104,8 8,0 107,0 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,0 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja A 8,0 44,0 39,3 Ja Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 40,5 Ja Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja C 8,0 44,0 40,5 Ja Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,0 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja D 8,0 44,0 35,4 Ja Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja E 8,0 44,0 36,7 Ja Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja F 8,0 44,0 37,4 Ja Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja G 8,0 44,0 40,5 Ja Ja H Landsbyplan-Gammelstrup ,1 1,5 6,0 37,0 32,4 Ja Ja H 8,0 39,0 34,6 Ja Ja I Birkesø ,0 1,5 6,0 37,0 35,2 Ja Ja I 8,0 39,0 37,4 Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

36 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Samlet optimeret normal støj beregning 2013 WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :53 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :20/ Støj [db(a)] 37 db(a) 42 db(a) m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

37 WindPRO version dec 2012 Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Gammelstrup, Viborg Kommune EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :53 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :20/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Samlet optimeret normal støj beregning 2013 Støj [db(a)] m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

38

39 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Samlet optimeret LF støj beregning Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :54 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :26/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,9 Siemens SWT , DD PC Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 92,0 8,0 94, ,5 Siemens SWT , DD PC Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 92,0 8,0 94, ,1 Siemens SWT , DD PC Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 92,0 8,0 94,9 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (11) ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja A 8,0 20,0 13,0 Ja B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (12) ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja B 8,0 20,0 14,1 Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (13) ,0 1,5 6,0 20,0 11,1 Ja C 8,0 20,0 13,8 Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (14) ,0 1,5 6,0 20,0 7,2 Ja D 8,0 20,0 9,9 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (15) ,0 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja E 8,0 20,0 10,9 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (16) ,0 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja F 8,0 20,0 11,6 Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (17) ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja G 8,0 20,0 14,1 Ja H Landsbyplan-Gammelstrup ,1 1,5 6,0 20,0 6,6 Ja H 8,0 20,0 9,3 Ja I Birkesø ,0 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja I 8,0 20,0 11,6 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

40 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Samlet optimeret LF støj beregning Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :54 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :26/ Støj [db(a)] 17 db(a) 20 db(a) m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

41 WindPRO version dec 2012 Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Gammelstrup, Viborg Kommune EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :54 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :26/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Samlet optimeret LF støj beregning Støj [db(a)] m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

42

43 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Hovedresultat Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S/S0 (Sun hours/possible sun hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: PARK_WAsP Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 1 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Højde Net data objekt (1) Area object(s) used in calculation: Landsby zone Obstacles not used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs ETRS 89 Zone: 32 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,9 Siemens SWT , DD...Yes Siemens SWT , DD ,0 89, , ,5 Siemens SWT , DD...Yes Siemens SWT , DD ,0 89, , ,1 Siemens SWT , DD...Yes Siemens SWT , DD ,0 89, ,0 Shadow receptor-input ETRS 89 Zone: 32 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,0 1,0 1,0 1,0 88,2 90,0 "Green house mode" B ,0 1,0 1,0 1,0-226,1 90,0 "Green house mode" C ,0 1,0 1,0 1,0-182,1 90,0 "Green house mode" D ,0 1,0 1,0 1,0-124,6 90,0 "Green house mode" E ,0 1,0 1,0 1,0-95,1 90,0 "Green house mode" F ,9 1,0 1,0 1,0-68,2 90,0 "Green house mode" G ,0 1,0 1,0 1,0-63,4 90,0 "Green house mode" H Landsbyplan-Gammelstrup ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Birkesø ,0 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

44 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Hovedresultat Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Calculation Results Shadow receptor Shadow, worst case Shadow, expected values No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours per year per year hours per day per year [h/year] [days/year] [h/day] [h/year] A 34: :32 8:20 B 21: :31 5:30 C 0:00 0 0:00 0:00 D 8: :23 2:39 E 13: :24 3:49 F 15: :25 3:00 G 51: :32 6:53 H Landsbyplan-Gammelstrup 0:00 0 0:00 0:00 I Birkesø 14: :26 1:15 WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 2 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 82:00 15:11 2 Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) 33:14 7:20 3 Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) 44:51 9:05 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

45 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 3 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 88,2 Hældning: 0,0 (1) 22:00 20:00 18:00 16:00 B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 133,9 Hældning: 0,0 (2) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 177,9 Hældning: 0,0 (3) 22:00 20:00 18:00 16:00 D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -124,6 Hældning: 0,0 (4) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -95,1 Hældning: 0,0 (5) 22:00 20:00 18:00 16:00 F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -68,2 Hældning: 0,0 (6) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan WTGs 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

46 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 4 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -63,4 Hældning: 0,0 (7) 22:00 20:00 18:00 16:00 22:00 20:00 18:00 16:00 H: Landsbyplan-Gammelstrup Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan I: Birkesø 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 10:00 08:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan WTGs 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

47 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 5 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ : Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) Time 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Time 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) Time 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Shadow receptors A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 88,2 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 133,9 Hældning: 0,0 (2) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -124,6 Hældning: 0,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -95,1 Hældning: 0,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -68,2 Hældning: 0,0 (6) G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -63,4 Hældning: 0,0 (7) I: Birkesø WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

48 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kort Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 6 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ Timer per år, reelt tilfælde m Map: Kort _6280_ _500, Print scale 1:40.000, Map center ETRS 89 Zone: 32 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Højde Net data objekt (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød 19. februar 2015 Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller på Lillerød Renseanlæg Allerød Kommune har sendt Forsyningens

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S Ny metodik til vindberegning Hvordan man ved hjælp af nye vinddata fra Meto Scala modeller vil kunne lave vindberegninger mere præcist fremover. Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny energiberegnings

Læs mere