PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner."

Transkript

1 PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle ved Søndersø. Rapport nr.: P Aarhus 3. juni 2014 Sag: Side 1 af 22 sider Heraf 3 bilag Klient: Osiris Energy Scandinavia Sundsholmen Nørresundby Denmark Rekvirent: Carsten Tönder Mørch Tlf. : Udført af: Bo Søndergaard Kvalitetssikret af: Jørgen Heiden Teknisk ansvarlig: Bo Søndergaard Ver BND Resumé: Grontmij A/S, Acoustica, har for Osiris Energy Scandinavia foretaget støjmålinger på en Osiris 10 vindmølle opstillet ved Maderupvej 135, Hemmerslev, 5471 Søndersø. Målinger og beregninger er foretaget efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011, dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj. Målingerne er foretaget d. 4. april og 22. maj Lydeffektniveauerne, L WA,ref, db re 1 pw og det lavfrekvente lydeffektniveau L WA,LF,ref, db re 1 pw ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af nedenstående tabel. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s LWA,ref 91,6 ± 2 db 99,1 ± 2 db LWA,ref,LF 77,5 ± 2 db 84,4 ± 2 db Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne i referencepositionen under målingerne. Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare impulser i støjen i forbindelse med målingerne. Der er foretaget beregning af støjens afhængighed af afstanden. Beregningsresultaterne fremgår af bilag 3. Usikkerheden på lydeffektniveauer og beregnet støjbelastning er 2 db. Acoustica Akustik Støj Vibrationer Dusager 12 Tlf Web CVR-nr Aarhus N Direkte tlf Danmark Mobiltlf File P Osiris 10 kw bek 1284.doc

2 Side 2 af 22 sider INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AF MÅLEOBJEKT 3 3 BESKRIVELSE AF OMGIVELSERNE 4 4 MÅLEMETODE Anvendt udstyr 5 5 MÅLEPOSITION 5 6 MÅLETIDSRUM 7 7 BAGGRUNDSSTØJ 7 8 METEOROLOGISKE FORHOLD 8 9 MÅLERESULTATER Referencelydtrykniveauer Måleresultater for Osiris 10 vindmølle Referencelydeffektniveau Beregning af støjniveau ved naboer STØJENS KARAKTER USIKKERHED KONKLUSION 17 Bilag Bilag 1 Anvendte begreber 18 Bilag 2 Specifikationer 19 Bilag 3 Beregningsresultater 22

3 Side 3 af 22 sider 1 INDLEDNING Grontmij A/S, Acoustica, er af Carsten Tönder Mørch, Osiris Energy Scandinavia, blevet anmodet om at foretage bestemmelse af den udsendte lydeffekt fra en Osiris 10 vindmølle placeret ved Maderupvej 135, Hemmerslev, 5471 Søndersø i henhold til Bekendtgørelse nr fra Miljøministeriet, samt på baggrund af disse data beregne støjbelastningen i forskellige afstande. 2 BESKRIVELSE AF MÅLEOBJEKT Vindmøllerne er af typen Ginlong 10 kw/osiris 10 med en rotordiameter på 9,7 m og en navhøjde på 15,5 m. Den nominelle effekt er 10 kw. Vindmøllen har serienummer som angivet i Tabel 1. Specifikationer for vindmøllen er givet i Tabel 1 og Bilag 2 Tabel 1. Specifikationer Fabrikat Ningbo Ginlong Type Osiris 10 Serienummer - Nominel effekt Møllens navn - Placering Tårntype 10 kw Maderupvej 135, Hemmerslev, 5471 Søndersø Rørtårn Navhøjde 15,5 Afstand fra tårncentrum til rotorcentrum Gearfabrikat Geartype - Gear-serienummer - Gear-konfiguration - Gear-forhold - Gear, nominel effekt - Generatorfabrikat Generatortype Generator-serienummer - Generatoreffekt Rotordiameter Rotorkonfiguration Vingefabrikat 0,5m NA Ningbdo Ginlong Technologies Co. Ltd. GL-PMG-12k 10 kw 9,7 m 3-bladet nedvind Ningbdo Ginlong Technologies Co. Ltd. Vingetype GL-Blade-10K02-001TWP Rotoromdrejninger ca. 120 rpm

4 Side 4 af 22 sider 3 BESKRIVELSE AF OMGIVELSERNE Tabel 2. Beskrivelse af omgivelserne ved vindmøllerne Placering Maderupvej 135, Hemmerslev, 5471 Søndersø Topografi inden for ca. 1 km Let kuperet landbrugsområde. Kote ved vindmølle er 42,5. Relativ højdeforskel indenfor 1 km: m Terræn overflader Dyrket landbrugsland Reflekterende strukturer Ingen Støjkilder i området Vegetation, trafik på Maderupvej og landbrugsmaskiner Vindmøllens omtrentlige position er givet i Tabel 3 Tabel 3. Vindmølleposition i ETRS 89 zone 32 Vindmølle X Y Z Osiris 10 kw ,5 Figur 1. Kort med placering af vindmølle N Vindmølle 4 MÅLEMETODE Den anvendte målemetode er beskrevet i følgende: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Relevante dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder.

5 Side 5 af 22 sider Orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj En oversigt over de anvendte begreber findes i bilag 1. Støjen fra vindmøllen blev målt i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand til rotor centrum svarende ca. til navhøjden plus en halv rotordiameter fra tårncentrum. Målemikrofonen var monteret på en rund reflekterende krydsfinerplade med en diameter på 1,0 m (+6 db måling). Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv standard vindskærm. Vindhastigheden er målt i 10 m s højde umiddelbart foran vindmøllen. Støjen, vindhastigheden og vindretningen blev registreret med målesystemet Wind Turbine ver udviklet af Acoustica. Ved måling af baggrundsstøj blev vindmøllen standset. Ved måling af baggrundsstøj blev vindhastigheden og vindretningen målt i 10 meters højde. Masten var placeret umiddelbart foran vindmøllen. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed, midlet over 1 minuts og 10 sekunders perioder, er bestemt for hele måleperioden. Midlingerne over 1 minut er anvendt i forbindelse med toneanalyser. På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s bestemt. Resultaterne er baseret på middelværdier af målte 1/3-oktav spektre. 4.1 Anvendt udstyr Der blev under måling og analyse anvendt følgende udstyr: Beskrivelse Fabrikat Type ACA Kalibreret Næste kal. nr. Mikrofon 1/2" BSWA Tech MPA Kalibrator Brüel & Kjær Anemometer Autohelm ZC Dataopsamlingskort National Instr. PXI Dataopsamlingskort National Instr. PXI Toneanalyserne er udført ved anvendelse af Noiselab Batch Processor ver , juli MÅLEPOSITION Støjen blev målt i læsiden af møllen i en vandret afstand fra tårncenter som anført i Tabel 4. Den anbefalede vandrette måleafstand er for de pågældende vindmøller er ca. 21 m til tårncenter. Bekendtgørelse 1284 tillader en variation på 20 %, hvilket er overholdt. Vindhastigheden blev målt 10 meter over terræn, ca. 10 m foran vindmøllen. Eksempler på måleopstillingen er vist i Figur 2 til Figur 4. Tabel 4. Måleafstande Vindmølle Måleafstand Osiris m

6 Side 6 af 22 sider Figur 2. Foto af måleposition ved vindmøllen, 4 april Figur 3. Foto anemometer position ved vindmøllen, 4 april 2014.

7 Side 7 af 22 sider Figur 4 Foto af måleposition ved vindmøllen, 22 maj Vindmåleren kan ses foran vindmøllen. 6 MÅLETIDSRUM Målingerne blev foretaget den 4. april 2014 i tidsrummet fra kl til kl og den 22. maj 2014 i tidsrummet fra kl til kl BAGGRUNDSSTØJ De væsentligste kilder til baggrundsstøj var vindstøj i vegetationen og omgivelserne, landbrugsmaskiner og trafik på Maderupvej. Perioder med høj baggrundsstøj er udeladt fra analyserne også ved bestemmelsen af baggrundsstøjen.

8 Side 8 af 22 sider 8 METEOROLOGISKE FORHOLD Under målingerne var der følgende meteorologiske forhold: Måledato 4 april maj 2014 Middelvindretning Øst ( ) Østsydøst ( ) Vindstyrke 7-10 m/s 4-7 m/s Skydække 8/8 0/8 Nedbør Ingen Ingen Rel. Luftfugtighed % % Temperatur C C Lufttryk 100,5 kpa 100,5 kpa 9 MÅLERESULTATER 9.1 Referencelydtrykniveauer De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt. Dette er gældende for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er efterfølgende korrigeret med det tilsvarende baggrundsstøjspektrum for fastlæggelse af vindmøllestøjen. I de følgende afsnit ses de beregnede A- vægtede 1/3-oktavspektre fra 10 Hz 10 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. For enkelte 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjen mindre end 3 db lavere end totalstøjen. I disse 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til -3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. Disse resultater er markeret med en * i nedenstående figurer. Baggrundsstøj og totalstøj er målt for sammenlignelige forhold ved de 2 vindhastigheder. Målingerne fra de 2 måledage er analyseret hver for sig. Målingerne fra den 4. april er anvendt til at bestemme resultaterne ved 8 m/s og målingerne fra den 22. maj er anvendt til at bestemme resultaterne ved 6 m/s.

9 Side 9 af 22 sider 9.2 Måleresultater for Osiris 10 vindmølle Måleresultaterne, givet som de ækvivalente totalstøjniveauer og baggrundsstøjniveauer midlet over 10 sekunder, L Aeq (10 sek.), er vist som funktion af vindhastigheden i Figur 5 og Figur 6 for de 2 måledage. De beregnede A-vægtede 1/3-oktavspektre fra 10 Hz 10 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er vist i Figur 7 og Figur 8. Figur 5. Målte værdier af L Aeq for totalstøj og baggrundsstøj fra 22 maj 2014 Osiris 10 A-weighted sound pressure levels vs. wind speed Sound pressure level [db re 20 upa] Total noise Background noise Wind speed [m/s]

10 Side 10 af 22 sider Figur 6. Målte værdier af L Aeq for totalstøj og baggrundsstøj fra 4. april 2014 Osiris 10 A-weighted sound pressure levels vs. wind speed Sound pressure level [db re 20 upa] Total noise Background noise Wind speed [m/s] Af Tabel 5 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Tabel 5: Antal spektre i referenceintervallerne. Vindhastigheder [m/s] 5,5 vref < 6,0 6,0 vref 6,5 7,5 vref < 8,0 8,0 vref 8,5 Totalstøj Baggrundsstøj

11 Side 11 af 22 sider Figur 7. A-vægtede 1/3-oktavspektre ved 6 m/s 60 Osiris 10 Measured according to: Bekendtgørelse nr. nr. 1284, 1518, Average spectra in wind class 6 [m/s] Total noise spectra: Background noise spectra: Total noise [db] A-weighted sound pressure level [db re 20 upa] Backgr. noise [db] Turbine noise [db] 16 31, Frequency [Hz] *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Frequency [Hz] Total noise [db] Background noise [db] Turbine noise [db] 10-5,5-6,5-8,5*) 12,5 1,0-1,0-2,0*) 16 6,8 3,1 4, ,5 6,5 9, ,3 12,7 15,5 31,5 21,7 11,1 21, ,1 14,0 24, ,7 20,9 27, ,6 20,8 26, ,6 23,8 35, ,2 25,1 39, ,3 25,7 34, ,0 28,8 36, ,0 32,1 38, ,6 33,1 38, ,9 33,1 38, ,2 33,1 39, ,1 35,6 41, ,5 35,7 45, ,2 35,5 49, ,2 36,8 52, ,5 36,3 51, ,8 36,1 44, ,4 36,6 36,4*) ,6 37,3 35,6*) ,8 37,6 35,8*) ,9 39,2 35,9*) ,3 39,9 33,3*) ,4 36,2 29,4*) ,1 28,4 25,1*) ,1 21,6 19,1*) Total 57,5 48,6 56,9

12 Side 12 af 22 sider Figur 8. A-vægtede 1/3-oktavspektre ved 8 m/s 60 Osiris 10 Measured according to: Bekendtgørelse nr. nr. 1284, 1518, Average spectra in wind class 8 [m/s] Total noise spectra: Background noise spectra: Total noise [db] Backgr. noise [db] A-weighted sound pressure level [db re 20 upa] Turbine noise [db] , Frequency [Hz] *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Frequency [Hz] Total noise [db] Background noise [db] Turbine noise [db] 10 1,3 2,3-1,7*) 12,5 6,1 7,6 3,1*) 16 12,9 12,1 9,9*) 20 17,8 15,3 14,8*) 25 22,0 18,4 19,6 31,5 26,0 20,9 24, ,4 23,7 29, ,0 29,9 30, ,6 31,2 33, ,5 33,9 39, ,5 36,4 41, ,3 38,6 45, ,7 40,3 45, ,0 42,7 47, ,5 45,1 51, ,8 46,1 51, ,8 45,6 50, ,8 46,9 52, ,2 47,6 53, ,8 47,6 53, ,0 47,9 55, ,1 48,0 56, ,3 47,4 56, ,8 46,7 54, ,4 45,5 48, ,5 44,3 44, ,8 42,9 41,8*) ,1 41,1 39,1*) ,7 38,8 35,7*) ,4 35,1 31,4*) ,8 31,2 27,8*) Total 65,5 58,1 64,6

13 Side 13 af 22 sider 9.3 Referencelydeffektniveau Beregningen af vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, at støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde og formlen: 2 2 L L 10 log 4 R h db WA, ref A, ref, k 6 hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofonen og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde. Der korrigeres med -6 db, da mikrofonen er placeret på en reflekterende flade. Vindmøllernes lydeffektniveauer, L WA,ref og L WA,ref,LF, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 6 og Tabel 7 samt i Figur 9 Figur 10. Tabel 6: Lydeffektniveauer L WA,ref og L WA,ref,LF [db re. 1 pw] ved 6 m/s og 8 m/s Vindhastighed 6 m/s 8 m/s LWA,ref 91,6 99,1 LWA,ref,LF 77,5 84,4 Figur 9. A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastigheden 6 m/s. Resultater for 8 m/s er vist i Figur 10 Osiris 10 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Bekendtgørelse nr. 1284, Sound power level spectra at 6 and 8 m/s 6 m/s [db] 90 8 m/s [db] A-weighted sound power level [db re 1 pw] , Frequency [Hz]

14 Side 14 af 22 sider Figur 10. A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastigheden 8 m/s. Resultater for 6 m/s er vist i Figur 9 Osiris 10 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Bekendtgørelse nr. 1284, Sound power level spectra at 6 and 8 m/s m/s [db] 8 m/s [db] A-weighted sound power level [db re 1 pw] , Frequency [Hz] Tabel 7. A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Frequency [Hz] 6 m/s [db] 8 m/s [db] 10 26,0*) 32,7*) 12,5 32,4*) 37,6*) 16 38,9 44,3*) 20 44,3 49,2*) 25 49,9 54,0 31,5 55,7 58, ,2 63, ,3 64, ,0 68, ,7 73, ,5 75, ,3 80, ,8 80, ,5 82, ,9 86, ,3 86, ,7 85, ,4 87, ,4 87, ,4 88, ,5 89, ,8 91, ,7 91, ,8*) 88, ,0*) 83, ,2*) 79, ,3*) 76,2*) ,8*) 73,5*) ,8*) 70,2*) ,5*) 65,8*) ,6*) 62,3*) Total 91,6 99,1

15 Side 15 af 22 sider 9.4 Beregning af støjniveau ved naboer Lydtrykniveauet 1,5 meter over terræn L pa beregnes i henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 ud fra referencelydeffektniveauet som: L pa = L WA,ref 10 log(l² + h²) 11 + L g L a db hvor l = afstanden fra møllens fod til beregningspunktet h = møllens navhøjde L a = luftabsorptionen L g = terrænkorrektion (1,5 db for landbaserede vindmøller) Det lavfrekvente støjniveau, der vil forekomme indendørs i en bolig i forskellige afstande, er beregnet som: L pa,lf = L WA,ref.LF 10 log(l² + h²) 11 + L glf L σ L a db hvor l = afstanden fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand, 10 x log 4π L glf = korrektion for terræn ved lave frekvenser L σ= lydisolation ved lave frekvenser L a = luftabsorption Der er foretaget beregning af støjniveauernes afhængighed af afstanden. Resultaterne af beregningerne er vist i bilag 3.

16 Side 16 af 22 sider 10 STØJENS KARAKTER Der er foretaget FFT-analyser af støjen ved vindhastighederne fra ca. 6 til ca. 8 m/s fra målingerne på målepladen, for at analysere støjen fra vindmøllerne for indhold af tydeligt hørbare toner. Målingerne er analyseret for tonalitet i henhold til bekendtgørelse nr Den ét minutsperiode under målingerne, hvor tonaliteten var kraftigst er identificeret og analyseret for tonalitet. Der er konstateret indhold af toner i referencepositionen omkring 50 Hz til 150 Hz. Tonaliteten ΔL ts = L pt-l pn er bestemt for den tone, der giver højest tonalitet. Analysen viser, at tonerne ikke er tydeligt hørbare i referencepositionen. Den detaljerede analyse er vist i Figur 11. Der er ikke er konstateret indhold af tydeligt hørbare impulser i forbindelse med målingerne. Figur 11. Analyse af tonalitet i støjen fra Osiris 10. ΔL ts er givet ved Lpt-Lpn i figuren til 3,0 db. Bemærk at spektret er A-vægtet.

17 Side 17 af 22 sider 11 USIKKERHED Lydeffektniveauer og støjbelastning er bestemt med en usikkerhed på 2 db, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december KONKLUSION Grontmij A/S, Acoustica, har for Osiris Energy Scandinavia foretaget støjmåling på en Osiris 10 vindmølle opstillet ved Maderupvej 135, Hemmerslev, 5471 Søndersø. Målinger og beregninger er foretaget efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011, dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj, suppleret med Bekendtgørelse nr af 15. december Lydeffektniveauerne, L WA,ref, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af nedenstående tabel. Tabel 8. Lydeffektniveauer L WA,ref i db re 1 pw ved 6 m/s og 8 m/s Vindhastighed 6 m/s 8 m/s LWA,ref 91,6 ± 2 db 99,1 ± 2 db LWA,ref,LF 77,5 ± 2 db 84,4 ± 2 db Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne i referencepositionen under målingerne. Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare impulser i støjen fra vindmøllerne i forbindelse med målingerne. Der er foretaget beregning af støjniveauernes afhængighed af afstanden. Resultaterne af beregningerne er vist i bilag 3.

18 Side 18 af 22 sider BILAG 1 ANVENDTE BEGREBER L Aeq A-vægtning : Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, angivet i db med referenceværdien 20 µpa : Frekvensvægtning i frekvensområdet Hz som beskrevet i standarden DS/EN L A,ref,k : Det korrigerede referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A- vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, korrigeret for baggrundsstøj L A,ref L A,b L WA L WA,ref L pa L r L WA,LF,ref L pa,lf : Referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa med vindmøllen i drift : Referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa med vindmøllen standset : Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau, angivet i db med referenceværdien 1 pw : Referencelydeffektniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 1 pw : Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, beregnet for positioner 1,5 meter over terræn i større afstande fra møllen, fx. ved nærmeste bolig : Støjbelastning, angivet i db med referenceværdien 20 µpa. Er lig med L pa medmindre støjen indeholder tydeligt hørbare toner. I så fald er L r = L pa + 5 db : Den lavfrekvente del af referencelydeffektniveauet. Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 1 pw i frekvensbåndene fra 10 Hz til 160 Hz. : Den lavfrekvente del af det A-vægtede lydtrykniveau, ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, beregnet for positioner indendørs, fx. ved nærmeste bolig i frekvensbåndene fra 10 Hz til 160 Hz.

19 Side 19 af 22 sider BILAG 2 SPECIFIKATIONER FOR OSIRIS 10 VINDMØLLE (3 SIDER)

20 Side 20 af 22 sider

21 Side 21 af 22 sider

22 Side 22 af 22 sider BILAG 3. STØJBELASTNINGEN BEREGNET I FORSKELLIGE AFSTANDE. VÆRDIERNE ER EKSKLUSIVE ET EVENTUELT GENETILLÆG FOR INDHOLD AF TYDELIGT HØRBA- RE TONER 6 m/s 8 m/s Afstand L pa L pa,lf L pa L pa,lf m db(a) db(a) db(a) db(a) 25 52,5 21,3 60,0 26, ,2 19,0 57,7 24, ,3 17,1 55,8 22, ,7 15,6 54,1 21, ,3 14,2 52,7 19, ,1 13,0 51,5 18, ,0 12,0 50,4 17, ,0 11,0 49,4 16, ,1 10,2 48,6 15, ,3 9,4 47,7 14, ,5 8,7 47,0 14, ,8 8,0 46,3 13, ,5 7,7 46,0 13, ,6 6,8 45,0 12, ,0 6,3 44,4 11, ,5 5,8 43,9 11, ,0 5,3 43,4 10, ,5 4,9 42,9 10, ,0 4,4 42,4 9, ,5 4,0 42,0 9, ,1 3,6 41,5 9, ,7 3,2 41,1 8, ,3 2,9 40,7 8, ,9 2,5 40,3 7, ,6 2,2 40,0 7, ,2 1,9 39,6 7, ,9 1,6 39,2 6, ,5 1,3 38,9 6, ,2 1,0 38,6 6, ,9 0,7 38,3 6, ,6 0,4 38,0 5, ,3 0,2 37,7 5, ,0-0,1 37,4 5, ,7-0,3 37,1 5, ,4-0,6 36,8 4, ,2-0,8 36,5 4, ,9-1,1 36,3 4, ,6-1,3 36,0 4, ,4-1,5 35,8 3,9

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Rekvirent: Efterklangstid

Rekvirent: Efterklangstid PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Måling af efterklangstid med og uden AqTube Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.023.12

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro 7 7900

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 865 Offentligt Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj Miljørapport nr. 1866 Juni 2016 Redaktion:

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Af Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen Sektion for Akustik Aalborg Universitet

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Støj og vibrationer i anlægsfasen Udkast Oktober 2012 Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

1. At møllen placeres som vist på kortbilag 1 og som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

1. At møllen placeres som vist på kortbilag 1 og som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Uffe Amstrup Jensen Bramstrupvej 35 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, samt afgørelse om ikke VVM pligt. favrskov@favrskov.dk

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Støj, støjgener og helbredseffekter Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk DELTA Test af elektronik Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Stiftet

Læs mere

Vurdering af lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale el-producerende anlæg Pedersen, Christian Sejer; Møller, Henrik

Vurdering af lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale el-producerende anlæg Pedersen, Christian Sejer; Møller, Henrik Aalborg Universitet Vurdering af lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale el-producerende anlæg Pedersen, Christian Sejer; Møller, Henrik Publication date: 2 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET. 22. - 23. august 2005

CARL BRO GRUPPEN TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET. 22. - 23. august 2005 CARL BRO GRUPPEN TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET 22. - 23. august 2005 CARL BRO GRUPPEN TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET En metode til sammenlægning af støj fra forskellige kilder Grundlaget er Orientering

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft Miljømåling Ekstern Støj oktober 2012 Rapportnr. 12.3468 vers. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer A 4.

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af 97 Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox.

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox. 2/2.6/DA/5 Spaltediffusor serie VSD35 med 35 mm bred frontskinne TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold Luftindblæsningsretninger

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 107 m ved Nees Vest. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling ekstern støj Toner i støj fra vindmølle

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere