Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter)."

Transkript

1 Per Nielsen Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt Nysted II, ved vi præcist hvad vindmøllestrøm fra offshore vind projekter koster nemlig den pris som udbudsrunden blev vundet på, ca. 51 øre/kwh (for en ca. 13 årig periode) fra ww.ens.dk: HORNS REV: Energi E2 A/S har afgivet tilbud med den laveste afregningspris. Prisen er 51,8 øre/kwh for fuldlasttimer. Det svarer til ca. 12 års elproduktion. RØDSAND: Energi E2 A/S, E.ON Sverige AB og Dong Vind A/S har afgivet tilbud med den laveste afregningspris. Prisen er fastsat til 49,9 øre/kwh for fuldlasttimer. Det svarer til ca. 14 års elproduktion. Men hvad koster tilsvarende vindmølle strøm fra landplacerede vindmøller? Det forsøges her illustreret. Sammenfatning Mens offshore vindstrøm koster ca. 51 øre/kwh kan man på land på en indlands placering producere strøm ca. 20% billigere, altså omkring 40 øre/kwh som en gennemsnitsbetragtning for samme investor type som investerer i offshore anlæg altså investorer, der typisk vil kræve 15 års tilbagebetalingstid. På de bedre kystnære landplaceringer kan man komme ned omkring 30 øre/kwh, hvilket er hele 40% billigere end offshore. For indlandsplaceringerne er behovet for stor navhøjde en væsentlig forudsætning. Med 60 m navhøjde stiger prisen 13% i forhold til 80 m navhøjde for en middel indlandsplacering. Begrænsning på 60 m navhøjde eller 100 m total højde begrænsning ved 80 m rotordiameter - vil for en middel indlandsplacering gøre at omkostningen til el-produktion bliver næsten lige så høj som offshore. Tillades yderligere at gå op til 90 m navhøjde med de nye store 3,6 MW møller med 107 m rotordiameter (og dermed 144 m totalhøjde), kan prisen per kwh reduceres yderligere med ca. 4% i forhold til det gennemregnede eksempel med 80 m navhøjde. Alle eksempler for møller på land er baseret på projekter med 3 vindmøller for mindre projekter på land skønnes dog kun mindre variationer som følge af mølleantal i Park.

2 Per Nielsen Page 2 of Omkostning ved land baseret vind el produktion status juni Baseret på, 2,3 MW, 90m rotordiameter, 80 m navhøjde, 125 m totalhøjde Produktionspris, øre/kwh Middel indland, ruhed 2,5 God indland, ruhed 1,5 Kystnær, ruhed 0,5 20 års tilbagebetaling - 5,5% kalk. Rente (samfundsøkonomisk omk.) 15 års tilbagebetaling 5,5% kalk. Rente (krav fra institutionel investor) 10 års tilbagebetaling 5,5% kalk. Rente (krav fra privat investor) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 Middelvind i navhøjde (m/s) Figure 1 For en ny vindmølleinvestering i DK, vil en "middel indland" typisk kunne opnå 6,6 m/s, en "god indland" typisk vil opnå 7,2 m/s mens en god kystplacering vil kunne forvente 8,3 m/s middelvindhastighed i 80m navhøjde med 90 m rotor giver det 125 m vingespids højde. Tilladt navhøjde influerer MEGET på middelvindhastighed for indlandsplaceringer, ligesom den lokale landskabs ruhed. 65 Omkostning ved land baseret vind el produktion status juni Baseret på 2 MW, 80 m rotordiameter, 60 m navhøjde, 100 m totalhøjde Produktionspris, øre/kwh Middel indland, ruhed 2,5 God indland, ruhed 1,5 Kystnær, ruhed 0,5 20 års tilbagebetaling - 5,5% kalk. Rente (samfundsøkonomisk omk.) 15 års tilbagebetaling 5,5% kalk. Rente (krav fra institutionel investor) 10 års tilbagebetaling 5,5% kalk. Rente (krav fra privat investor) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 Middelvind i navhøjde (m/s) Figure 2 Tilsvarende beregning for 100 m totalhøjde. Her er omkostningen ved middel indlands placering 13% højere. Ved de bedre placeringer bliver forskellen mindre, hvilket dog til dels skyldes at den anvendte rotor/kw kombination er mere optimal for den bedre vindmæssige placering.

3 Per Nielsen Page 3 of Omkostning ved land baseret vind el produktion status juni Baseret på 3,6 MW, 107 m rotordiameter, 90 m navhøjde, 144 m totalhøjde 60 Produktionspris, øre/kwh års tilbagebetaling - 5,5% kalk. Rente (samfundsøkonomisk omk.) 15 års tilbagebetaling 5,5% kalk. Rente (krav fra institutionel investor) 10 års tilbagebetaling 5,5% kalk. Rente (krav fra privat investor) Middel God Kystnær, indland, indland, ruhed 0,5 ruhed 2,5 ruhed 1,5 Offshore (institutionel 6 6,5 7 7,5 8 8,5 investor) 9 9,5 Middelvind i navhøjde (m/s) Figure 3 Endelig med 90 m navhøjde og 3,6 MW vindmølle med 107 m rotordiameter -> 144m totalhøjde. Her opnås de laveste omkostninger primært grundet stor navhøjde. Man kan opstille vindmølleøkonomi på mange forskellige måder her forsøges det simplificeret mest muligt gennem 3 beregningseksempler, for de tre forskellige middelvindhastigheder som eksemplificerer mulighederne. 1) 20 års tilbagebetalingstid med 5,5% kalkulationsrente det er den man kan kalde den samfundsøkonomiske pris, den som det ville koste samfundet, hvis samfundet foretog investeringen og alt gik som forventet. 2) 15 års tilbagebetalingstid er det en institutionel investor fx et energiselskab, der som privat foretagende skal give overskud, må forventes at kræve for at kunne rumme risiko og sikre at investeringen er profitabel. 3) 10 års tilbagebetalingstid er det en privat investor traditionelt har krævet som minimum for at kunne rumme risiko og sikre at investeringen er profitabel. Dog er der de seneste år set en ændring her, hvor man accepterer helt op til 15 år på vindmølleinvesteringer i Tyskland, primært begrundet i garanterede el-afregningspriser i hele 20 år. Men det skyldes nok også at det er lidt større private investorer end dem der typisk købte private vindmøller før i tiden.

4 Per Nielsen Page 4 of 12 I det følgende gennemgås de væsentligste elementer i beregninger med følgende indholdsfortegnelse: Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter)... 1 Sammenfatning... 1 Middelvindhastighed i navhøjde... 4 Budget forudsætning:... 5 Vindmøllepris juni Øvrige projekt omkostninger... 6 Beregnings forudsætninger og metode... 7 Projektkonfiguration og energiproduktion... 7 Driftsomkostninger og renteudgifter... 9 Beregning af pris pr. kwh Test af beregningsmodel med offshore park Middelvindhastighed i navhøjde Den helt afgørende faktor for produktionsprisen på land er vindforholdene. Simplest udtrykt ved middelvindhastighed i navhøjde. Denne bestemmes dels af navhøjde, dels placering (primært ruheden af omkringliggende terræn). Kort fortalt, nær kysten, især vestvendte kyster, kan man selv med beskedne navhøjder have god vind, mens man inde i landet må have en stor navhøjde for at have en god vind. De 3 kort viser beregnet middelvind i hhv. 45, 70 og 100m navhøjde. Hvor farven skifter fra grøn til gul er der 7 m/s i årsmiddel. Fra mørkegrøn til lysegrøn er der 6 m/s. Accepteres 100 m navhøjde vil stort set hele Nordjylland have mindst 7 m/s. Går man ned på 70m, er 6,5 m/s en mere realistisk vindhastighed at regne med. Kan vestkystområder udnyttes, kan man selv med 70 m navhøjde komme helt op over 8 m/s (orange). I eksemplet er Nordjyllands amt valgt, dels fordi dette amt er at af de amter der rummer flest placeringsmuligheder, dels fordi det vindmæssigt er rimeligt repræsentativt. Ringkøbing og Viborg amter har lidt bedre vindforhold, mens de øvrige amter har lidt ringere vindforhold. Det

5 Per Nielsen Page 5 of 12 er dog værd at bemærke at vestkyst områder på fx Sjælland eller Bornholm er nogenlunde lige så gode som vestkystområder i Nordjylland. Ændring i midddelvindhastighed med ruhed og navhøjde for placering i DK (Landsdelskorrektion = 1) Middel vindhastighed (m/s) 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5, Navhøjde (m) Middel indland God indland Kystnær Figure 4 Figuren viser sammenhænge mellem middelvindshastighed, ruhedsklasse og navhøjde med de anvendte eksempler indsat. Data er beregnet med de vinddata der er kendt for at beregne vindmølleproduktion i Danmark meget korrekt (Beldringe vinddata fra EU-Wind atlas fra Risø 1989). Det ses hvorledes især faldende ruhedsklasse øger middelvindhastigheden, men også navhøjde forøgelse giver en kraftig vindhastigheds forøgelse. Eksempelvis gier en forøgelse i navhøjde fra 60 til 100 m ca. den samme vindhastighedsforøgelse som det at ruhedsklassen falder med 1. Dog er stigningen ved ruhedsklasse 0 (hav) væsentlig større derfor er kystnære placeringer så attraktive. Mens man ikke kan gøre noget ved ruhedsklassen (ud over at rydde byer og skove/træer væk), er det enkelt at øge navhøjden. Eneste problem er at møllerne bliver mere synlige i større afstande. Budget forudsætning: Da der kun er opstillet meget få vindmøller de seneste 3 år i Danmark, haves ikke et godt statistisk grundlag for at vurdere hvad vindmøllerne reelt koster. Da det i høj grad nu er sælgers marked, og vindmølleleverandørerne i flere år stort set ikke har tjent på vindmøllerne, bl.a. grundet en række tekniske problemer, har prisen fået en pæn stigning især det sidste halve år. Med baggrund i de to danske fabrikanters interne prislister for møller til det danske marked er søgt opstillet en funktion der nogenlunde rammer de faktiske priser, således der kan regnes på vilkårlige møllestørrelser: Vindmøllepris juni kr/m^2 m rotorareal ved 80 m navhøjde og ca. 400 W/m^2 rotorareal. For ændret navhøjde, vurderes et pristillæg/fradrag på 0,25% pr meter ændring. For ændret specifik effekt, vurderes et tillæg på 0,1% pr W/m^2 afvigelse fra en offset på 0,6. Omsættes dette til typiske vindmøller på markedet i dag giver det:

6 Per Nielsen Page 6 of 12 Eksempler, auto-prisberegning MW Rotor Spec. Eff. Navhøjde eksempler pris i mio. kr Mio/MW jun V80-2 MW ,8 13,5 13,8 6,7 V90-1,8 MW 1, ,3 15,1 15,4 8,4 V90-2 MW ,8 15,6 16,0 7,8 V90-3 MW ,4 18,3 18,7 6,1 V82 1, ,3 12,9 13,2 7,8 N90-2,3 MW 2, ,6 16,4 16,8 7,1 N90-2,5 MW 2, ,1 16,9 17,4 6,8 Siemens 2,3 MW 2,3 82, ,0 14,7 15,1 6,4 Siemens 2,3 MW 2,3 92, ,1 17,0 17,4 7,4 Siemens 3,6 MW 3, ,9 24,1 24,7 Figure 5 Auto beregnede vindmøllepriser - opstillet og indkørt i Danmark (på land, excl. fundament, 6,7 nettilslutning mv.) men incl. transformatorer i møllerne. Øvrige projekt omkostninger For de øvrige omkostninger anvendes simple nøgletal disse vil naturligvis variere noget fra projekt til projekt, men da de udgør en beskeden andel af de samlede projektomkostninger er det ikke værd at bruge meget tid på disse. BUDGET kkr mio. kr DKK/kW Procent Vindmølle, leveret, indkørt, m. trafo , ,8% Fundament 600 1, ,2% Vej mv 200 0,6 87 1,1% Nettilslutning, overordnet ,0% Lokal net (excl. mølle trafoer) 300 0, ,6% Jordleje 600 1, ,2% Projekt udvikling (VVM mv) 200 0,6 87 1,1% Skrotbeviser ,0% Diverse 300 0, ,6% Finansieringsomk , ,6% TOTAL , ,0% Figure 6 De samlede omkostninger for et projekt med 3 stk 2,3 MW møller med 90 m rotor og 80 m navhøjde. Første kolonne er pr. mølle, anden kolonne for hele projektet. Når skrot beviser er sat til 0 er det fordi disse i denne sammenhæng, hvor den reelle omkostning skal beregnes, ikke bør medtages. Omkostninger ud over selve møllerne udgør her ca. 13%. Tidlige undersøgelser primært baseret på kw møller viste at disse udgjorde 17,5%. Den større møllestørrelse reducerer imidlertid den relative andel af andre omkostninger.

7 Per Nielsen Page 7 of 12 Beregnings forudsætninger og metode Projektkonfiguration og energiproduktion Projekt beskrivelse 6,9 MW Middelvindhastighed i navhøjde 6,6 m/s Beskrivelse: Typisk "middel indlands" projekt Offshore mølle pris faktor: 1 Antal møller 3 # Møllestørrelse 2,3 MW Rotordiameter 90 m Navhøjde 80 m Total højde 125 m Park tab 5% Andre tab/usikkerhed 10% Middelvind: 6,6m/s pr mølle Møllepark MWh/MW Forventet produktion, brutto MWh/y Forventet produktion netto MWh/y Figure 7 De anvendte projekt forudsætninger, middel indland projekt. Der er valgt at regne på en møllepark med 3 møller a 2,3 MW med 90 m rotordiameter og 80 m navhøjde. Dette skønnes at være et typisk gennemsnit for nye mølleprojekter i Danmark. Fra indtastet middelvindhastighed i navhøjde beregnes produktion automatisk fra simplificerede effektkurver. (Helge Petersen rapport). Denne metode er veldokumenteret måske en smule konservativ for den seneste mølle generation, dog højest omkring 3%. Der fratrækkes 5% parktab, typisk for et lille projekt. Endvidere fratrækkes 10% til at dække rådighedstab, tab i elnet (disse to er typisk 5% tilsammen) samt øvrige tab og usikkerheder, hvor langtids vind forventningerne nok er den største usikkerhed denne alene sættes typisk til 5%. Der er således ikke fradrages nogen ekstra tab/usikkerheder hvilket der erfaringsmæssigt heller ikke er belæg for i Danmark. Forvente netto produktion for middel indland svarer ret godt til det gennemsnit alle møller i DK i dag producerer korrigeret med nyt ver. 06 vindindeks, se tabel nedenfor.

8 Per Nielsen Page 8 of 12 Figure MWh/MW producerede samtlige møller i DK korrigeret med vindindeks maj.05-apr.06. At anslå en middel indland til lidt mere end det samtlige møller i DK gennemsnitligt producerer kunne synes i overkanten. Men det er især den større navhøjde, samt det at det er en mølle der er bedre designet til lavere vindhastigheder (stor rotor pr kw) der gør udslaget. Ser man i tabel ovenfor på kw møllerne, ligger man omkring de 2000 kwh/kw. Disse har alle rimelig store navhøjder, omkring m og er typisk middel indlandsplaceringer. Med m ekstra nav samt relativt større rotor pr. kw, skønnes de anvendte 2224 MWh/MW at være et fornuftigt resultat. For de to andre gennemregnede eksempler, 7,2 m/s og 8,3 m/s ser produktionsforventninger for samme konfiguration således ud: Middelvind: 7,2m/s pr mølle Møllepark MWh/MW Forventet produktion, brutto MWh/y Forventet produktion netto MWh/y 2.613

9 Per Nielsen Page 9 of 12 Middelvind: 8,3m/s pr mølle Møllepark MWh/MW Forventet produktion, brutto MWh/y Forventet produktion netto MWh/y Ved 8,3 m/s vil man vælge en anden mølletype med mindre rotor/kw det vil give lidt lavere produktionsomkostninger. Selv ved 7,2 m/s vil den beskrevne rotor nok være i overkanten i forhold til generator størrelse det er dog noget fabrikant afhængigt, hvor meget ekstra man skal betale for den større rotor, og helt generelle retningslinier kan derfor ikke gives. Driftsomkostninger og renteudgifter De to løbende omkostningstyper, drift og renter, er vist for 7,2 m/s og 20 år i eksempel nedenfor: Input til driftsomkostningsberegning: 2,4% ved 6 m/s + 0,20% pr m/s ekstra kkr mio. kr DKK/kW Anvendt: Årlig driftsomkostning 433 1, ,6% 20 års driftsomkostning ,0 7,2 øre/kwh/år Renteudgifter , ,5% Total omkostning i levetid ,5 Projekt pris Produktionspris /kwh 32,0 øre/kwh kr/mwh/år Figure 9 Første kolonne i kkr pr. mølle, anden i mio. kr for park med 3 møller. De to interessante værdier er omkostning pr år pr kw samt omkostning per produceret kwh. Disse er hhv. 188 kr/kw/år og 7,2 øre/kwh (meget tæt på 1 c/kwh, som man kan købe komplet pakkeløsning til. I procent af pris på vindmølle er det 2,6% per år det er denne værdi der er anvendt som inddata baseret på en basis værdi på 2,4% ved 6 m/s, som tillægges 0,2% ekstra per m/s herved indbygges at der forventes lidt større omkostninger med stigende produktion, dog ikke fuld proportionalitet. I Danida projekter i 3 die verdens lande regnes her typisk med 3%, hvilket skyldes at der er større basis omkostninger idet man ikke har fabrikanten i landet og dermed er mange om at dele en service organisation, ligesom der er større omkostninger til reservedels lagre/transport af reservedele. For bedre vindmæssige placeringer beregnes mindre omkostninger pr. kwh (fx ved 8,3 m/s 6,2 øre/kwh). Dette skønnes mest realistisk. De 188 kr/kw er lidt over driftsøkonomi analyser fra tidligere for de største møller der deltog i denne analyse. Men med op til max. 7 års data må forventes et højere gennemsnit over levetiden. Dog peger andre analyser ikke på ekstreme stigninger, som dog bl.a. skal ses i lyset af at de ældre møller var markant overdimensioneret med lavere driftsomkostninger til følge dog større pr. kw grundet de få kw. En meget stor usikkerhed i vurdering af driftsomkostninger er forventet levetid på hovedkomponenter, især gear. Nedenfor ses tabel med beregnede nøgletal for driftsomkostninger i den opstillede model.

10 Per Nielsen Page 10 of 12 Driftsomkostning forudsætning. DK -Land Middel vind % af møllepris DKK/kW/år øre/kwh/år 6 2,4% 171 8,8 6,5 2,5% 178 7,7 7 2,6% 185 6,9 7,5 2,7% 193 6,4 8 2,8% 200 6,0 8,5 2,9% 207 5,8 9 3,0% 214 5,5 9,5 3,1% 221 5,4 10 3,2% 228 5,2 Efterfølgende vises nogle eksempler fra de tidligere undersøgelser der er med til at give grundlaget for driftsomkostnings vurderingerne. Sum af Reparation, service og forsikring Omkostninger i kr/kw/år Driftsår Figure 10 Fra EMD/DV's driftsomkostnings undersøgelse kw møllens højere pris skyldes at der her typisk er valgt en pakke løsning hvor fabrikanten tager sig af alt. Datagrundlag er dog noget spinkelt, men bl.a. på baggrund af denne undersøgelse vurderes det tidligere anvendte grundlag på ca. 100 kr/kw/år for lavt set over møllens levetid. At vi her anvender 155 kr/kw/år skyldes anvendelse af en rund %-sats, 2% af mølleprisen.

11 Per Nielsen Page 11 of 12 Kr/kW 55 kw Gns. Udgift, ukorrigeret Gns. Udgift i 2000-priser, med "0" felter Gns. Udgift i 2000-priser, UDEN "0" felter Alder ved driftsdata 225 kw Kr/kW Gns. Udgift, ukorrigeret Gns. Udgift i 2000-priser, med "0" felter Gns. Udgift i 2000-priser, UDEN "0" felter Alder ved driftsdata Figure 11 Tidligere 2000 analyse med væsentligt større data grundlag viser at der efter de første 2-3 år er en vis stigning (når garantiperiode udløber), men ikke markant. Fra 55 kw eksemplet er det interessant at se der faktisk er et fald i driftsomkostninger efter 8 år det samme ses ved 225 kw møllerne. Nok bl.a. fordi forsikringen bliver billigere på grund af nedskrivning af vindmøllens værdi. Udviklingen for de større møller må dog nok ikke forventes helt at følge dette, bl.a. fordi de er dimensioneret tættere til grænsen og en større grad af komponentudskiftning må forventes efter 10 år. Renteudgifter er simpelt regnet som 5,5% per år af restsaldo, hvor lineær nedskrivning af lån over den givne beregningsperiode forudsættes. Renteomkostninger er herefter summeret. Ændres levetiden til 15 år, medregnes kun driftsomkostninger af de 15 år, og renteudgiften beregnes gennem en lineær nedskrivning af saldo over 15 år. Beregning af pris pr. kwh Når levetidens samlede omkostninger og samlede produktion kendes, beregnes pris pr. kwh ved simpel division. Der er således ikke taget højde for inflation eller skatteforhold. Disse kan påvirke i nogen grad, især vil afskrivningsmuligheder kunne gøre det yderligere interessant for private investorer idet der kortsigtet kan opnås en skattebesparelse som følge af investeringen. Men som nævnt indledningsvist, er denne beregning forsøgt holdt meget simpel, så den er let at følge og forstå.

12 Per Nielsen Page 12 of 12 Test af beregningsmodel med offshore park Projekt beskrivelse Middelvindhastighed i navhøjde 201,6 MW 9 m/s Typisk "middel indlands" projekt Antal møller 56 # Møllestørrelse 3,6 MW Rotordiameter 107 m Navhøjde 80 m Total højde 133,5 m Park tab 15% Andre tab/usikkerhed 10% Offshore pris faktor: 1,15 Middelvind: 9m/s pr mølle Møllepark MWh/MW Forventet produktion, brutto MWh/y Forventet produktion netto MWh/y BUDGET kkr mio. kr DKK/kW Procent Vindmølle, leveret, indkørt , ,5% Fundament , ,3% Vej mv ,0 75 0,6% Nettilslutning, overordnet , ,1% Lokal net (evt. trafoer) , ,2% Jordleje ,0% Projekt udvikling (VVM mv) ,0 75 0,6% Skrotbeviser ,0% Diverse , ,4% Finansieringsomk , ,4% TOTAL , ,0% - - Input: Årlig driftsomkostning , ,0% 15 års driftsomkostning ,8 8,3 øre/kwh/år Renteudgifter , ,5% Total omkostning i levetid ,1 Projekt pris Produktionspris /kwh 50,2 øre/kwh kr/mwh/år Figure 12 Ovenfor ses den opstillede beregningsmodel anvendt på en 200 MW offshore møllepark med 9 m/s middelvind og skønnede justeringer som følge af at det er offshore. Eksempelvis skønnes møller 15% dyrere i offshore udgave, driftsomkostninger stiger til 3% af møllepris (8,3 øre/kwh), og især fundering og overordnet elnet koster ekstra, her skønnet fra hidtidige offshore erfaringer i Danmark. Endelig er parktab 15% mod 5% for de små land projekter. Det modellen viser med dette eksempel med 15 års tilbagebetalingstid er en pris tæt ved 50 øre/kwh, altså det samme som de to nyeste danske offshore projekter er solgt til.

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Nyt vindenergi indeks for Danmark

Nyt vindenergi indeks for Danmark Nyt vindenergi indeks for Danmark Af Per Nielsen, EMD februar 2004 Nyt vindenergi indeks for Danmark... Af Per Nielsen, EMD februar 2004... Data kilder... Beregningsmetode(r)...2 Beregning af vindindeks

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Fakta om forringelse af møllernes produktion i tid og inddragelse af Merra og EMD_ConWx model vinddata til kalibrering af vindindeks niveauet.

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Vindmøllers økonomi. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Vindmøllers økonomi. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Vindmøllers økonomi Nielsen, Per; Lemming, Jørgen Kjærgaard; Morthorst, Poul Erik; Clausen, Niels-Erik; Lawaetz, Henrik; Lindboe, Hans Henrik; James-Smith,

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

Højtydende, effektiv husstandsmølle

Højtydende, effektiv husstandsmølle Højtydende, effektiv husstandsmølle Gaia-Wind: en etableret designer og producent af husstandsmøller for husstande i landzonen og eventuelt tilknyttet virksomhed samt ikke-kommercielle institutioner www.gaia-wind.com

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001 Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Marts 2001 Titel: Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Telefon: (+45)

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere