Formue. Stærke afkast i Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS"

Transkript

1 indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue 1. kvartal

2 indhold Leder Kun 20% af samtlige danske børsnoterede aktier har givet positivt afkast i Af dem er 16% Formueplejeselskaber Formuepleje stærkt igennem blev et investerings år, hvor mange investorer oplevede negative afkast. Hvis man havde investeret i danske aktier hele året, oplevede man et afkast på minus 15%. Havde man spredt sine investeringer til globale aktier, blev afkastet stadig et minus, men dog noget mindre med et minus på 5-6%. Kun 20% af samtlige danske børsnoterede aktier har givet positivt afkast i Af dem er 16% (6 ud af 39) Formueplejeselskaber. Alle Formueplejeselskaberne bortset fra LimiTTellus gav i 2011 et positivt afkast, svingende fra 2% i Optimum til 11% i Safe. Især i andet halvår af 2011 klarede Formueplejeselskaberne sig betydeligt bedre end aktiemarkederne. Mens danske aktier i denne periode faldt med ca. 10%, steg Formueplejeselskaberne med mellem 2 og 15% fra 2% i Optimum til hele 15% i Penta. Det vil sige, at hvis man den 1. juli investerede for 1 mio. kr., så blev den i Formuepleje selskaberne til mellem 1,02 mio. kr. og 1,15 mio. kr., mens en investering i danske aktier ville have reduceret millionen til kr. Risikostyringen har været i fokus. De positive afkast i Formueplejeselskaberne er skabt med udgangspunkt i en aktiv risikostyring, hvor finansieringen udelukkende har været i EURO og DKK. Aktievalget har haft overvægt af defensive aktier, som er mindre konjunkturfølsomme, og obligationsinvesteringerne har taget udgangspunkt i et forventet rentefald hen over er et godt eksempel på, at en spredning i både aktier og obligationer giver det bedste afkast over tid og ikke mindst også den bedste risikostyring. Måler man på danske aktier og danske obligationer, er det siden 1986 således kun sket to gange, at både aktier og obligationer har givet negative afkast. I alle andre år har enten aktierne eller obligationerne givet et positivt afkast ofte med den effekt, at Formueplejeselskaberne er kommet ud af året med et godt og tilfredsstillende resultat. Attraktive risikoniveauer i Formueplejeselskaberne. Målt på de daglige kursudsving i løbet af 2011 har de fleste af Formueplejeselskaberne haft en risiko, som er betydelig mindre end, hvis man udelukkende investerede i danske eller globale aktier. Kun Formuepleje Penta og Formuepleje Epikur, som er de selskaber, der har den største risiko, har risikoen været en smule højere end en ren aktieinvestering. Hvad med 2012? Vi vil også i 2012 have fokus på risikostyringen og selvom vi med de meget lave renteniveauer ikke kan regne med høje afkast på obligationerne, så forventer vi dog et mere positivt aktiemarked, end vi så i På den baggrund forventes også 2012 at give positive og tilfredsstillende afkast i Formueplejeselskaberne. Læs i øvrigt mere om udsigterne for 2012 i Direktør Søren Astrups artikel 10 bud på Esben Vibe, direktør, Formueplejeselskaberne 02 Formue 1. kvartal 2012

3 indhold Formue 04 Udgives af Formuepleje selskaberne som aktionærorientering. Udkommer fire gange årligt, 3. uge i kvartalet. Oplag eksemplarer. Magasinets formål er: at orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne at valuere finansmarkederne og fremlægge investeringsstrategier at informere om ny viden og lovgivning om formuepleje i Danmark at vurdere investeringsprodukter og faldgruber Redaktion Direktør Esben Vibe (ansvarshavende) Direktør Søren Astrup Pressechef Jens Hansen Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson Istockfoto, Polfoto, Scanpix Forsidefoto: Istockphoto Bidragydere Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen Bestyrelsesformand Jørn Nielsen Direktør Esben Vibe Direktør Søren Astrup Formueforvalter Erik Bech Formueforvalter René Rømer Formueforvalter Otto Friedrichsen Adm. direktør Henry Høeg Senior formuerådgiver Anders Bjørnager I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. ARTIKLER 02 // Leder 04 // Invester i forening eller i godt selskab 08 // 10 bud på // Bestyrelsernes side 18 // 220 år og stadig attraktiv 22 // Renteskolen 26 // Slut med provisioner 28 // Når holdning gør en forskel 34 // Markedsvurdering 39 // De 10 største aktier 41 // Formueplejeselskaberne på tværs FAKTASIDER 42 // Introduktion til faktasiderne 43 // Optimum 44 // Pareto 45 // Safe 46 // Epikur 47 // Penta 48 // Merkur 49 // LimiTTellus 50 // Fokus 51 // Formuepleje Invest Afdeling Globus kvartal 2012 // 26. årgang Redaktionen er afsluttet den 12. januar 2012 Faktasiderne er afsluttet den 30. december 2011 Formue 1. kvartal

4 artikler Invester i forening eller i godt selskab Den økonomiske uro siden 2008 har skabt øget fokus på risiko. Derfor overlader mange investorer formuen til en kapitalforvalter. Men hvem skal man vælge? Investeringsforeningerne er det nemme valg for mange, men de overser muligheden for at vælge et investeringsselskab, som faktisk har langt bedre mulighed for at styre risikoen. af Anders Bjørnager, senior Formuerådgiver, Formuepleje Formueplejeselskaberne har på både den korte og den lange bane været et attraktivt alternativ til investeringsforeningernes aktieafdelinger. Målt på både det absolutte og det risikojusterede afkast har investorerne i specielt Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto opnået et markant merafkast. Afkast over tid Nedenstående tabel viser, hvad globale aktieafdelinger, det globale aktieindeks (målt ved MSCI World) og Formueplejeselskaberne har leveret af afkast 1) på kort, mellem og lang sigt. For de fleste investorer er 10 år en lang investeringshorisont, hvor man forventeligt har fået et afkast af sine investeringer. De seneste 10 år har været præget af store udsving på de finansielle markeder med IT-boblen ( ), Finanskrisen ( ) og senest statsgældskrisen (2011) som de mest markante begivenheder. Grundet de tre nævnte nedture har gennemsnittet af aktieafdelingerne fra investerings foreningerne ikke forrentet investorernes kapital set over de seneste 10 år. 100 kroner investeret for 10 år siden har ikke givet afkast, hverken i aktieafdelingerne eller på det globale aktiemarked. Blandt Formueplejeselskaberne har selskabet Penta som ligger med den højeste risiko - pro fil af formueplejeselskaberne også mærket de store udsving på finansmarkederne. Formuepleje Penta ligger lidt under aktieafdelingerne med 88 kroner ud af en startinvestering på 100 kroner for 10 år siden. Hvad er 100 kr. blevet til? % p.a Afkast over tid - 1/ år 3 år 10 år 1 år 3 år 10 år Formuepleje Pareto ,8% 19,9% 9,3% Formuepleje Safe ,4% 25,6% 10,2% Formuepleje Epikur ,2% 17,7% 2,8% Formuepleje Penta ,6% 17,2% -0,8% Aktieafdelingernes median ,4% 13,6% 0,0% MSCI World incl. udbytte ,6% 13,6% -0,3% >> 04 Formue 1. kvartal 2012

5 artikler Formue 1. kvartal

6 artikler Det seneste år, hvor mange aktieinvesteringer er faldet i værdi, har de fire Formueplejeselskaber alle leveret et positivt afkast på 6-8%. De øvrige formueplejeselskaber har alle leveret et positivt afkast i perioden, men Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto er klart de mest iøjnefaldende. 100 kroner investeret i et af de to selskaber er således blevet til kroner, svarende til et årligt afkast på 9,3-10,2%. Ud af investeringsforeningernes globale aktieafdelinger er der kun to aktieafdelinger, som set over de sidste 10 år har leveret et højere afkast end Safe og Pareto. Risikojusteret afkast. Mange investorer har over de seneste år oplevet, at risiko er en væsentlig faktor, når man investerer. Jo større udsving der er i afkastene, jo højere risiko er der ved en investering. Standardafvigelsen er et mål for risiko, hvor en lav standardafvigelse betyder, at afkastene ligger tæt på det gennemsnitlige afkast, mens en høj standardafvigelse er et billede på, at afkastene afviger betydeligt fra gennemsnitsafkastet. Placering 1 år 3 år 10 år Risiko standardafvigelse 3 år Formuepleje Pareto Formuepleje Safe Formuepleje Epikur Formuepleje Penta Formuepleje Pareto 13 Formuepleje Safe 16 Formuepleje Epikur 20 Formuepleje Penta 23 Afdelingernes median 14 Antal afdelinger MSCI World incl. udbytte 14 I tabellen ovenover er Formueplejeselskabernes afkast rangeret og sammenlignet med investeringsforeningernes globale aktieafdelinger. På kort og mellemlangt sigt (et og tre år) ligger Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto også i den absolutte top med en placering blandt de fem bedste afdelinger. Set over de seneste 1 og 3 år er Formuepleje Safes afkast bedre end samtlige aktieafdelinger. Det seneste år, hvor mange aktieinvesteringer er faldet i værdi, har de fire Formueplejeselskaber alle leveret et positivt afkast på over 10%. I forhold til de globale aktieafdelinger og det globale aktiemarked, som i den samme periode er faldet med cirka 4%, er det en markant forskel. Risikomæssigt ligger Formueplejeselskaberne på niveau med eller over aktieafdelingerne og det globale aktieindeks. Det er værd at være opmærksom på, at i den periode de sidste 3 år hvor risikoen er målt, har formueplejeselskaberne haft schweizerfranc som lånevaluta i en del af perioden (frem til medio 2010), ligesom de nye skatteregler fra 2009 betød en nedskrivning af egenkapitalen på op til 20%. Faktorer der begge giver udslag i en højere standardafvigelse. Målt siden midten af 2010, hvor Formueplejeselskaberne fravalgte at anvende schweizerfranc i låneporteføljerne, er standardafvigelsen altså risikoen reduceret med mellem 30 og 40%. Kombineres afkast og risiko kan en investor vurdere, om en investering giver et attraktivt afkast i forhold til den risiko, man påtager sig. Investors risikojusterede afkast 06 Formue 1. kvartal 2012

7 artikler udtrykkes ofte som Sharpe ratio 2). Jo højere Sharpe ratio, jo bedre har investeringen været. De høje afkast på Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto, kombineret med en risiko på samme niveau som det globale aktiemarkede, betyder, at de risikojusterede afkast på de to selskaber, på både kort, mellem og lang sigt, fremstår særdeles attraktive i forhold til investeringsforeningernes aktieafdelinger. Formuepleje Epikur ligger på niveau med aktieafdelingerne, mens Formuepleje Pentas risikojusterede afkast ligger under. Sharpe ratio 3 år 10 år Formuepleje Pareto 1,38 0,56 Formuepleje Safe 1,48 0,64 Formuepleje Epikur 0,79 0,14 Formuepleje Penta 0,66 negativ Afdelingernes median 0,81 negativ MSCI World incl. udbytte 0,83 negativ Forskel på koncepterne Valget mellem investeringsforeningernes aktieafdelinger og Formueplejeselskaberne bør dog også ske under hensyntagen til investorens individuelle præferencer, hvor forhold som investeringsprincip, risikostyring og skat tages i betragtning. Investeringsforeninger og investeringsselskaber er underlagt forskellige lovgivninger og regler, hvorfor investorerne altid bør forholde sig til deres forskellige karakteristika. I nedenstående tabel har vi sammenlignet forvaltningen af formuen i en udbytteudloddende aktieafdeling under en investeringsforening med et af formueplejeselskaberne (de klassiske formueplejeselskaber, som anvender tangentporteføljeteorien). Valget mellem investeringsforeningen og et af Formueplejeselskaberne er i stor udstrækning et spørgsmål om hvorledes og efter hvilke investeringsprincipper, man ønsker sin formue forvaltet. I Formueplejeselskaberne giver de fleksible investeringsrammer, herunder anvendelse af lånekapital samt anvendelse af finansielle instrumenter, mulighed for værdiskabelse gennem asset allokation og aktiv risikostyring. Investeringsforeningernes aktieafdelinger vil typisk følge et benchmark og kun i begrænset omfang have mulighed for risikoafdækning gennem finansielle instrumenter og omlægning til eksempelvis obligationer eller kontanter. Ved investering i en aktieafdeling under en investeringsforening er risikostyringen, som i Formueplejeselskaberne ligger hos forvalteren, dermed overladt til investoren selv. Investeres der for frie midler, er det vigtigt at være opmærksom på, at Formueplejeselskaberne beskattes efter lager princippet som kapitalindkomst, hvor udbytteudloddende aktieafdelinger beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst. Beskatningen i selskaber og på pension er den samme, uanset om man vælger aktieafdelinger eller Formueplejeselskaberne, for i begge tilfælde sker beskatningen efter lagerprincippet. Samlet set, og specielt ud fra afkastet i forhold til risikoen, så mener vi ubetinget, at Formueplejeselskaberne, primært Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto, er meget attraktive alternativer til investeringsforeningernes aktieafdelinger. Noter: 1) Afkast efter omkostninger 2) (Historisk afkast - risikofrie renter) / risiko (standardafvigelsen). 3) Realisationsbeskatning: Aktieindkomst. 4) Beskattes som aktieindkomst sammenligning Udbytteudloddende aktieafdeling Formueplejeselskab (konceptselskab) Asset allokation (muligeheden for at ændre sammensætningen af aktiver i portefølgen) Nej følger afdelingens tema Ja aktier og obligationer sammensættes efter optimumporteføljen Aktiv/passiv styring Hovedparten af afdelingerne er aktivt styret med henblik på at slå markedet Ja aktiv styring af aktier og passiver i forhold til risikorammerne. Risikorammer Lovkrav om spredning på et større antal aktier. Min. 50% skal være investeret i aktier. Fastsættes af selskabet. Maksimale formuetab indenfor en 3 års periode fra 5-25% med 90% sandsynlighed. Risikostyring Afdelingerne må kun i begrænset omfang anvende finansielle instrumenter og/eller omlægge til kontanter eller obligationer. Ja herunder anvendelse af finansielle instrumenter til nedbringelse af risici, som eksempelvis valutarisiko. Investeringsrammer Fastlåst i forhold til afdelingens tema. Aktier og danske obligationer. Fleksible rammer fastsat af bestyrelserne. Skat Frie midler: realisationsbeskatning 3). Pension: lagerbeskatning. Selskab: lagerbeskatning. Frie midler: lagerbeskatning 4). Pension: lagerbeskatning. Selskab: lagerbeskatning. Likviditet Indløsningspligt tæt på indre værdi. Køb og salg via børsen. Indløsningspligt tæt på indre værdi. Køb og salg via børsen. Køb og salg af egne aktier. Formue 1. kvartal

8 Artikler 10 bud på bliver fyldt med store udfordringer for langt de fleste investorer, men budskabet herfra er, at tiden er kommet til at stikke en tå i vandet og tage en smule mere risiko. Alle har fået paraderne op i 2011, og frygten for eurokollaps og recession er i stort omfang priset ind i markedet. Bl.a. derfor er afkastpotentialet stort, men det er samtidig vigtigt, at risikoen ikke bliver for høj. Derfor bør man koncentrere sig om aktiver, som giver et højt udbytte, har lav gearing og har en lav og overskuelig eksponering mod Euroland. af Søren Astrup, Direktør, formueforvaltning, Formuepleje Nedenfor og for ottende år i træk følger her mine 10 bud på det kommende år: De ti bud: I: Recession i Europa II: Renterne forbliver lave godt nyt for obligationsinvestorer III: ECB køber mindst halvdelen af statsgældsudstedelserne i Eurozonen IV: Europæiske aktier stiger mere end 15% V: Emerging markets outperformer VI: Råvarer stiger og guldprisen falder VII: Amerikanske boligpriser falder for 6. år i træk VIII: Dollaren stiger IX: Den Schweiziske nationalbank, SNB, stopper sit forsvar af valutaen X: Et eller flere lande forlader Euroen i 2012 >> 08 Formue 1. kvartal 2012

9 Artikler Formue 1. kvartal

10 artikler I Recession i Europa - men den globale vækst vil være nogenlunde OK. Den græske tragedie har bredt sig til en europæisk ditto. Den vedvarende usikkerhed om statsgældskrisen, massive offentlige besparelser i 2012 og skærpede solvenskrav til bankerne vil næsten uundgåeligt drive eurozonen i recession dvs. negativ vækst i de første par kvartaler af I en verden, hvor husholdningerne og virksomhederne enten af nød eller lyst reducerer risiko, betaler gæld tilbage og i det hele taget reducerer deres balancer, er der kun det offentlige og centralbankerne til at forhindre, at økonomierne kører baglæns. Og i 2012 har vi kun ECB, som nok skal hjælpe, men ikke kan forhindre en fælles-europæisk recession sluttede med markante forskelle i vækstraterne i de forskellige regioner i den globale økonomi. De store vækstforskelle vil fortsætte i 2012, og næsten som sædvanligt vil den globale økonomi være præget af, at væksten i de etablerede økonomier vil være ganske lav, alt imens væksten i Emerging Markets nogenlunde holder kadencen. Sidstnævnte sikrer da også, at den globale økonomi ikke går helt i stå på trods af en (mild) europæisk recession. Den globale vækst skal dermed nok lande på den rigtige side af 3% i 2012 hvilket er lavt, men ingen katastrofe. Renterne sætter ny bundrekord II godt nyt for obligationsinvestorer også rart, at der er udsigt til lave og forholdsvis stabile renter i lang tid fremover. Dertil kommer vi sandsynligvis til at se fastforrentede realkreditobligationer med en kupon på blot 3,5%. ECB køber mindst halvdelen af III statsgældsudstedelserne i Eurozonen Uanset at man løbende i EU og i Den Internationale Valutafond, IMF, opfinder nye redningspakker med fonde og puljer, som skal garantere de problemfyldte europæiske landes statsgæld, så ændrer dette ikke ved problemets sande natur. Nemlig at kun ganske få investorer ser denne statsgæld som en fornuftig investering, hvor der er et attraktivt forhold mellem det forventede afkast og risikoen. Uanset hvor mange ekstra finanspolitiske spareplaner, der indføres i de problemfyldte lande i 2012, og uanset, at der planlægges traktatændringer i EU, som skal indføre finanspolitisk disciplin i fremtiden, så er løbet mere eller mindre kørt for Der er ikke seriøse købere nok til hverken spansk, italiensk og muligvis også fransk statsgæld i Fortsætter ECB opkøbskadencen fra starten af december 2011, hvor man købte statsgæld for ca. 10 mia. EUR (75 mia. DKK), vil det svare til køb for ca. 500 mia. EUR i 2012 (3.700 mia. DKK), hvilket er over halvdelen af de forventede statsgældsudstedelser fra Euro-landene i De toneangivende centralbanker har nærmest lovet, at styringsrenterne forbliver lave i USA helt frem til midten af 2013 ifølge den amerikanske centralbank, FED. I EU er den europæiske centralbank efter et par fejldispositioner, hvor renten blev sat op, nu også gået i gang med rentenedsættelser. Bank of England har længe betrådt den samme sti og i Schweiz har renterne ligget under 0,25% de seneste ca. 3 år, mens japanernes 0-rente-politik nu kører videre på 13. år! Alt i alt har renterne aldrig været lavere end nu, og intet tyder på, at renterne skal op i Udfordringerne med risiko for galopperende inflation og de øvrige tømmermænd oven på denne 0-rentefest må vente til tidligst 2013 eller På trods af de meget lave renter er adgangen til kredit ikke blevet lempet. Spørg blot den amerikanske husejer eller en offentlig ansat græker. Samme billede gør sig gældende i hele den vestlige verden. Det er blevet langt sværere at låne penge anno 2011 end i Og det bliver ikke bedre i 2012, hvilket bl.a. skyldes den stadig strammere regulering, som banksektoren er underlagt ovenpå finans- og statsgældskrisen. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For som investorer i obligationsmarkedet herunder i virksomhedsobligationer eller dansk realkredit er mulighederne gode. Er man husejer med flexlån, er det bestemt 10 Formue 1. kvartal 2012

11 artikler Et ganske stort beløb, som måske bedst sættes i relief ved den klassiske sammenligning med, at det svarer til byggeudgiften til ca. 106 storebæltsbroer i 2012! På den baggrund er det næsten umuligt at forestille sig, at ECB før eller siden skulle have andre muligheder end at agere lender of last resort muligvis med banker som stråmænd. At ECB naturligvis helst vil se traktatændringer og vilje og handling bag nationalstaternes spareplaner er forståelig nok. Problemet er dog det samme: Der er kun meget få private købere i markedet til europæisk statsgæld i IV Europæiske aktier stiger mere end 15% Aktiemarkederne verden over vil også i 2012 være præget af store kursudsving og nervøsitet. For investorer ikke umiddelbart det rareste investeringsklima. Selvom udsvingene er store, er det som altid vigtigt at forholde sig til værdifastsættelsen, der desværre også er behæftet med stor usikkerhed p.t. Men det er præcis her, muligheden ligger i Både på markederne i USA, Japan og Emerging Markets, men særligt i Europa. For europæiske aktier ligger det klassiske nøgletal P/E under 10 for 2012 og den gennemsnitlige forventede udbytteprocent er over 4,5. Med andre ord er udbytteprocenten langt over dobbelt så høj som den 10-årige sikre statsrente i Tyskland lige nu, og målt ud fra alle historiske nøgletalssammenligninger er europæiske aktier ganske enkelt billige. Billige aktier er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for kraftige kursstigninger i Det skyldes naturligt nok gældskrisen med dens negative effekter for europæisk økonomi og dermed virksomhedernes indtjening. Men undgås den helt store nedsmeltning i Euroland, bør europæiske aktier kunne stige mindst 15% i Det er dog ikke ligegyldigt, hvad der ligger i porteføljen. Et par velmente råd herfra til aktieporteføljen, er: Invester i europæiske aktier med et globalt fokus, som har en stor del af omsætningen uden for Europa. Aktier som Siemens eller FL.Smidth & Co kunne være eksempler herpå. Undgå banker helt generelt. Gældskrisen, ny regulering og de svage konjunkturer betyder, at bankernes forretningsmodel er helt uigennemskuelig. Det forventede afkast står derfor slet ikke mål med risikoen. IT-sektoren, Medicinal og Energisektoren byder derimod på fornuftige muligheder. Navne som Royal Dutch Shell, Novo Nordisk, Microsoft og IBM bør være med i porteføljen. >> Uanset hvor mange ekstra finanspolitiske spareplaner, der indføres i de problemfyldte lande i 2012, og uanset, at der planlægges traktatændringer i EU, som skal indføre finanspolitisk disciplin i fremtiden, så er løbet mere eller mindre kørt for Formue 1. kvartal

12 artikler V Emerging markets outperformer Emerging Markets aktier havde et ekstremt dårligt Således faldt MSCI Emerging Markets indekset med ca. 18%, hvor faldet i det globale indeks kun var på 5% bliver året, hvor Emerging Markets igen vil outperforme langt de fleste etablerede vestlige markeder. En stor del af forklaringen på den dårlige performance i 2011 var, at investorerne blev ekstremt risikoaverse, og derfor i stor udstrækning trak penge ud af netop de markeder. Da vækstudsigterne i de etablerede vestlige økonomier er markant lavere end vækstudsigterne for Emerging Markets i 2012, så er det et krav, at vil man have vækst i omsætningen, så må eksponeringen mod Emerging Markets være tilsvarende stor. Selvom investorerne stadig vil være domineret af risikoaversion i 2012, så giver det derfor god mening som minimum at få rebalanceret sin portefølje, så man har en god eksponering mod Emerging Markets. Dette kan ske direkte ved køb af selskaber hjemmehørende i Emerging Markets eller indirekte ved at eje aktier på de vestlige børser, hvor selskabet bagved har et globalt fokus og stor eksponering mod Emerging Markets. Primært fordi de sidste par års priseksplosionen mest af alt minder om momentumdrevet spekulation, som dårligt kan forklares af stigende risikoaversion, faldende USD eller høje inflationsforventninger! Mht. til olieprisen vil den forventelig være nogenlunde stabil i 2012, hvilket også generelt gælder de bløde råvarer indenfor landbrugs- og fødevareindustrien. Ifølge mange iagttagere kan den høje guldpris ses som et signal om, at investorerne i stigende grad mister tilliden til papirpenge, og i stedet søger sikkerhed mod valutasvækkelser ved at købe guld. VI Råvarer stiger og guldprisen falder Prisudviklingen på råvarer og væksten i Emerging Markets især Kina hænger uløseligt sammen. Kinas andel af den globale råvareefterspørgsel varierer fra omkring 11% af oliemarkedet, over ca. 20% af kornmarkedet, til over 40% af markedet for industrielle metaller. Ser man på væksten i efterspørgslen, er Kinas betydning endnu større. F.eks. tegnede Kina sig i 2010 for ca. 60% af væksten i efterspørgslen af industrimetaller især nikkel, bly og kobber. En hård opbremsning i den kinesiske økonomi vil derfor forventeligt gå hånd i hånd med faldende råvarepriser. Selvom Kina også bliver negativt påvirket af gældskrisen i EU, og lav efterspørgsel fra både Europa og USA, så ligger en hård opbremsning i Kina dog ikke i kortene i Primært på den baggrund lyder buddet herfra, at råvarepriserne inden for industrimetaller vil opleve pæne stigninger i Guldprisen falder set over hele Guldprisen steg ca. 75% fra starten af 2010 frem til september Siden er den faldet en smule, men er stadig ganske høj (ca USD for en Troy Ounce). Ifølge mange iagttagere kan den høje guldpris ses som et signal om, at investorerne i stigende grad mister tilliden til papirpenge, og i stedet søger sikkerhed mod valutasvækkelser ved at købe guld. En meget plausibel forklaring, som betyder, at vi sagtens kan se stigninger i guldprisen i 2012 men set over hele året er buddet, at guldprisen falder. 12 Formue 1. kvartal 2012

13 artikler Amerikanske boligpriser falder VII for 6 år i træk En af forudsætningerne for et holdbart opsving i USA og dermed globalt - er, at der igen kommer gang i bygge - sek toren. Hvad der måske er endnu vigtigere, er den amerikanske forbruger, som alene holder gang i 2/3 af amerikansk økonomi, igen får råd og lyst til at bruge penge. Før det for alvor sker, skal to forudsætninger med sikkerhed være opfyldt. 1) Jobskabelsen skal være godt i gang 2) Huspriserne skal stoppe med at falde Især pkt. 2 bliver det ømme punkt også i Intet tyder nemlig på, at den amerikanske boligboble, som mere eller mindre var hovedårsagen til den globale finanskrise, helt er punkteret. Med andre ord der bliver også i 2012 tale om faldende boligpriser i USA og dermed en amerikansk forbruger uden meget farve i kinderne og stor forbrugerlyst. Den gode nyhed er at boligmarkedet har stabiliseret sig en del og, at vi nærmer os bunden. Dog er ca. 5 mio. amerikanske låntagere i en eller anden form for betalingsproblemer. Der er mange huse til salg på tvangsauktionslignende vilkår og de sælges naturligt nok med en stor rabat. Prisudviklingen peger for 6. år i træk derfor nedad i Samme vej går det i Danmark. VIII USD styrkes overfor danske kroner Betragtes de amerikanske statsfinansers tilstand, betalingsbalanceunderskuddet og FED s brug af seddelpressen kan det give mange økonomer nervøse ticks. Amerikansk økonomis dårlige forfatning, med høj arbejdsløshed og vigende erhvervstillid, gør det ikke meget bedre. Suppleres dertil med det faktum, at amerikanske politikere i 2011 var villige til at gamble med, om USA skulle gå konkurs, jf. sommerens diskussion om gældsloftet i USA, så er der ikke langt, før man må drage konklusionen, at det er et spørgsmål om kort tid, inden valutaen i USA mere eller mindre kollapser! Inden konklusionen drages, skal man dog huske, at en valutakurs er en relativ pris, og at vi som danskere (qua båndet til euroen) er tvunget til også at vurdere EUR, når retningen på USD skal bestemmes. Derfor: Det ser ikke ud til, at det kommer til at gå fantastisk godt i USA i 2012, og landet kæmper virkelig med store strukturelle balanceproblemer, som det vil tage mange år at løse. I Euroland går det bare meget værre. Og med forudsigelsen om, at den udvikling desværre fortsætter, vil USD endnu engang vise styrke, når vi sammenligner med EUR og DKK. IX Den Schweiziske nationalbank, SNB, opgiver sit forsvar af valutaen Schweizerfranc var i 2011 et af stederne, investorer flygtede til, når uroen blussede op. Og dermed blev schweizerfranc et særdeles dyrt bekendtskab for en række danske kommuner og landmænd i 2011, da disse havde og fortsat har store lån i alpelandets valuta. Schweizerne fik også nok af at se deres valuta styrke sig, og i september 2011 da francen var steget med over 35% på 12 måneder valgte den schweiziske nationalbank, SNB, at indføre et loft over, hvor stor en styrkelse man ville tillade over for EUR. Loftet er ikke for alvor blevet testet af markederne i Det bliver det i Buddet herfra lyder, at loftet står for fald i 2012 simpelthen fordi søgningen mod den sikre havn, som Schweiz er, bliver for stort, samtidig med at de sidste håbefulde lån tagere lukker deres lån ned på stribe. Schweizerfrancen er ekstremt følsom overfor eurokrisen, så selvom SNB s troværdighed står på spil, så bliver presset fra uroen i Euroland til tider så stort i 2012, at selv ikke centralbanken vil holde fast hele vejen igennem. >> Formue 1. kvartal

14 artikler X Et eller flere lande forlader Euroen i 2012 Argumenterne for, at der bør komme en exit før eller siden, er efterhånden talrige: Det er oplagt, at Grækenland forlader eurosamarbejdet indenfor de næste 12 måneder, og sandsynligvis vil dette blive fulgt op af en portugisisk og muligvis en irsk exit i Dette er ikke ensbetydende med det helt store sammenbrud for eurosamarbejdet, hvor Italien og Spanien træder ud eller eurozonen går helt i opløsning. Scenariet med et græsk exit vil være negativt for aktiemarkederne på helt kort sigt. På mellem- og lang sigt vil resultatet dog helt klart være positivt, idet de tilbageværende medlemmer i eurosamarbejdet dermed for alvor kan komme i arbejdstøjet i bestræbelserne på at bevare møntunionen. Men andre ord en fortsættelse af de seneste 18 måneders forkrampede holdning til, at man skal holde sammen på euroen for enhver pris, vil blot føre til en fortsættelse og eskalering af uroen. 1) Politikerne har endnu kun tilvejebragt løfter om løsning men intet, der ligner en holdbar løsning. Forslaget om en nedskrivning (såkaldt haircut) på privatejet græsk gæld er et fint eksempel på dette. Nedskrivningen løser ingen problemer for Grækenland eller eurosamarbejdet, fordi grækernes gæld fortsat vil være uholdbar stor. Indførslen af strengere kapitalkrav til europæiske banker vil til gengæld forværre den økonomiske afmatning i EU. 2) krisen har nu spredt sig fra små og økonomisk ubetydelige lande på kanten af eurozonen til de større lande, Italien og Spanien, og endog til de såkaldte kernelande, Belgien og Frankrig. 3) Politikerne udelukker nu ikke længere muligheden for, at et land kan udtræde af euroen. 14 Formue 1. kvartal 2012

15 artikler Sådan gik det... Med 5 ud af 10 bud på 2011 som var direkte forkerte, blev det et af de dårligste spådomsår, nogensinde. Heldigvis fik jeg ret i nogle væsentlige bud og vi fik tilpasset porteføljerne den nye virkelighed som opstod i Dermed sikredes et fornuftigt afkast. I: Væksten igen over 4% globalt. (Delvist korrekt) IMF skønner i sin seneste rapport, at den globale vækst når 4% i Imidlertid er gældskrisen i Europa eskaleret yderligere. Om vi når over 4%, er dermed noget usikkert. II: Toneangivende rente stiger moderat (Forkert) Renterne steg som forudsagt moderat, men kun frem til midten af april. Herefter gik det nedad med renterne, hvor bl.a. den danske 10-årige rente på 1,8% befinder sig i det laveste niveau nogensinde i nyere dansk historie. III: FED sætter renten op i 2011 (Forkert) Den amerikanske centralbank var som investorerne - for blot 10 måneder siden ganske bekymrede for inflationen. Dette ændrede sig med eskaleringen af den europæiske gældskrise og tiltagende frygt for afmatning. IV: USD styrkes over for DKK (Korrekt) Selvom jeg havde forventet en kraftigere styrkelse USD og selvom USD lå til at falde overfor DKK i lang tid, så startede USD året i 5,57 og sluttede 5,73. V: Aktier outperformer obligationer stort (Forkert) Uagtet en forholdsvis lav prisfastsættelse på aktier og en lav rente ved indgangen til 2011, så kunne aktiemarkeder hverken følge med stats- eller realkreditobligationer. Virksomhedsobligationer havde dog også et svært VI: Undgå statsobligationer! - der er rigeligt med bedre alternativer (Delvist korrekt) Statsobligationer i De sikre havne som Tyskland og Danmark klarede sig vældig fint i takt med nye bundrekorder for renterne, mens det som bekendt gik helt galt for investorerne i græske statsobligationer. Mange danske realkreditobligationer klarede sig bedre end både danske og tyske statsobligationer. VII: Europæiske aktier stiger mindst 15% (Forkert) Med et fald på ca. 15% blev 2011 et rigtig skidt år for europæiske aktier. Det danske marked hørte med et fald på ca. 21% til i den tunge ende. VIII: Kraftig aktiekorrektion på Emerging Markets (Korrekt) Emerging Markets aktier havde et ekstremt dårligt Således faldt MSCI Emerging Markets indekset med ca. 18%, hvor faldet i det globale indeks kun var på 5%. IX: Råvarer fortsætter op, men guldprisen kollapser (Forkert) Selvom guldprisen er faldet mere end 15% siden toppen, så er den stadig steget med ca. 12% fra årets start. En række industrimetaller som kobber, bly, nikkel og aluminium er til gengæld faldet! X: Eurokrisen bliver værre meget værre (Korrekt) Krisen i euroregionen vil igen dominere dagsordnen i 2011, og uanset hvordan situationen vendes og drejes, er der lagt i kakkelovnen til en langvarig krise. Artiklen er afsluttet den 31. december 2011 Formue 1. kvartal

16 Bestyrelsernes side Bevare og øge formuen! 2011 blev endnu et turbulent år på de finansielle markeder. Gældskrisen i Europa accelererede og væksten i verdensøkonomien faldt. Et vanskeligt år at navigere i rent finansielt, hvilket dog, trods svære markeder, lykkedes for Formueplejeselskaberne, som alle kom igennem året med positive afkast bortset fra det rent aktiebaserede LimiTTellus. Fokus på finansiering De fleste af Formueplejeselskaberne benytter sig af bankfinansiering, da det er en del af det koncept, som selskaberne hviler på. Selskaberne benytter sig i dag udelukkende af euro og danske kroner som finansieringsvalutaer. Finansieringen bygger på et godt, flerårigt og tillidsfuldt sam arbejde med nogle af de absolut største og stærkeste skandina viske banker: Nordea, SEB og Danske Bank. Det er en kendt sag, at banksektoren generelt agerer i turbulente tider med politiske krav om øget soliditet og stigende krav til kapitaldækning. Bankerne oplever samtidig, at forretningsgrundlaget på flere måder er under pres, så mange bankkunder oplever krav om stigende rentemarginaler. Formueplejeselskaberne har imidlertid ikke oplevet dette krav. I bestyrelserne ser vi det som et udtryk for, at der er tillid til den risikostyring, som selskaberne konstant arbejder med og det samlede koncept i øvrigt. Fokus på risiko Selskaberne investerer på obligationssiden fortsat i danske realkreditobligationer og for aktiernes vedkommende i store internationale aktier med god likviditet, dog er bankaktier bevidst og fuldstændigt fravalgt, og der er en relativ lav eksponering mod finansaktier generelt. Bestyrelserne har fastholdt nogle mere snævre rammer for investering i aktier end de rammer, som vedtægterne åbner mulighed for. En bevidst strategi som naturligvis afspejler, at vi anser investeringer i aktier for stadig at være udfordrende farvand at navigere i. Det er samtidig tydeligt, at likvi diteten i Formueplejeaktierne på NASDAQ OMX er mærkbart forbedret det seneste år. Den forbedrede likviditet er meget positivt for aktionærerne og tegn på, at de tiltag, der er gennemført omkring Formuepleje aktierne, virker. Enkle og gennemskuelige forhold Bestyrelserne arbejder til stadighed med at sikre, at de relationer som selskaberne indgår i med samarbejdspartnere er så enkle og gennemskuelige som muligt. Vi har også det udgangspunkt, at der så vidt muligt skal være en fælles incitament struktur mellem selskabernes aktionærer og selskabets kapitalforvalter. Derfor opereres der såvel med et fast som med et resultatafhængigt honorar. Et sundt princip som desværre ikke er normen i branchen. Formueplejeselskabernes bestyrelser har i et tæt samarbejde med kapitalforvalteren; Formuepleje - de seneste tre år brugt mange ressourcer på at bruge den nye viden, som finanskrisen gav de finansielle og politiske aktører. Det er også grundlaget for 2012, hvor vi igen vil have fokus på at bevare formuerne og samtidig have muligheden for at være med på en up side, hvis aktiemarkederne mere markant og permanent vil reagere positivt på de trods alt lidt positive nøgletal, der er kommet fra USA her ved indgangen til det nye år. Likviditet forøget I forlængelse af finanskrisen, der accelererede i efteråret 2008, frøs likviditeten på de finansielle markeder til og også aktiemarkedet var og er til dels stadig ramt. Da lovgivningen i 2009 åbnede mulighed for at selskaber kunne tilbagekøbe en langt større del af egne aktier, valgte bestyrelserne at få generalforsamlingernes accept på, at Formueplejeselskabernes vedtægter blev ændret, så muligheden for at forbedre likviditeten, gennem øget aktie - til bagekøb, også blev udnyttet til aktionærernes fordel. Ændringen blev gennemført som en ekstra service og sikkerhed for selskabernes aktionærer, og det har en del aktionærer har benyttet sig af. Bestyrelsesformand Jørn Nielsen Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen 16 Formue 1. kvartal 2012

17 Formue nyt Ny formueforvalter Tjek dine pensionsindbetalinger Loftet over fradrag for indbetalinger til ratepensioner nedsættes fra 1. januar 2012 fra kr til kr Formuepleje tilråder derfor, at du tjekker dine pensionsindbetalinger. Hvis du eksempelvis indbetaler kr i 2012, så vil du ikke få fradrag for de sidste kr , men du risikerer alligevel at komme til at betale skat af beløbet, når du engang får din pension udbetalt. Anders Weihrauch: 28 år er blevet ansat som formueforvalter i Formueplejes Århusianske hovedsæde, hvor han vil indgå i det team på tre formueforvaltere, der har ansvaret for aktieporteføljen. Anders er cand. merc. i finansiering fra Aarhus School of Businness og kommer fra en stilling som porteføljeanalytiker i Jyske Markets i Silkeborg. Han har tidligere arbejdet på Finansbordet i Danske Bank i Aarhus. Warren Buffet: Den legendariske amerikanske storinvestor har altid været en stor inspirator for Formuepleje. Da gældskrisen blussede op i 2011 gik Buffet i offensiven og opkøbte aktier i stor stil. Det har allerede vist sig at være en god ide, men det rakte ikke til at outperforme det amerikanske S&P 500 indeks i Mens indekset kom ud af uforandret, så måtte milliardærens investeringsselskab, Berkshire Hathaway notere en tilbagegang på 4,7%. 18 år er magisk grænse for efterløn Det lyder måske sort, men forklaringen er ligetil. Hvis du har mere end 18 år til folkepensionstidspunktet, så kan det ifølge flere eksperter betale sig at hæve sin efterløn. Ellers er det meget svært at give klare råd i forhold til efterlønnen, for både din alder og formueforhold har betydning for, om det kan betale sig at hæve de indbetalte penge. Introduktion til Formuepleje Den bedste måde at stifte bekendtskab med Formuepleje på er ved at møde os, for eksempel når vi afholder Introduktion til Formuepleje. Introduktion til Formuepleje i Hellerup og Aarhus: Fredag den 3/ kl Tirsdag den 7/ kl Fredag den 2/ kl Fredag den 13/ kl Tilmelding kan ske på telefon eller Formue 1. kvartal

18 artikler 220 år og stadig attraktiv Investorer i danske realkreditobligationer har fået både i pose og sæk de seneste år. Afkastet har nemlig været markant bedre end på eksempelvis virksomhedsobligationer, og samtidig har risikoen på danske realkreditobligationer været væsentligt lavere. af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje Danske realkreditobligationer har ikke bare leveret et yderst attraktivt afkast. Sikkerheden bag obligationerne er sam tidig helt unik. Der er nemlig næsten ubegrænset tillid til det danske realkreditsystem, som har eksisteret i over 220 år uden misligholdelse. Samtidig har de danske realkreditobli gationer også vist stor stabilitet under de seneste års kredit og gældskrise. Netop manglende tillid til kreditprodukter har ellers medført, at investorerne i dag kræver en væsentlig højere kreditpræmie for at investere i mere risikofyldte aktiver, og det profiterer danske realkreditobligationer af, da de har en meget lav risiko. I de senere år er det blevet mere populært og attraktivt for virksomheder at udstede obliga tioner som alternativ til at udstede aktier eller optage bankgæld. Sikkerheden bag disse virksomhedsobligationer er dog typisk lavere set i forhold til danske realkreditobligationer, hvilket også giver sig udslag i, at næsten alle virksomheds obligationer har en lavere kreditvurdering. Historisk højere afkast Flere investorer har trodset kreditvurderingerne og kastet deres kærlighed på virksomhedsobli gationerne, men historisk har de ikke klaret sig så godt som danske realkreditobli - ga tioner. Figur 1 på side 20 viser det historiske afkast på henholdsvis danske realkreditobligationer og europæiske virksomhedsobligationer siden år Det fremgår af den øverste tabel på side 20, at det gennemsnitlige årlige afkast på danske realkredit obligationer har været knap 6% set over de seneste 12 år. Derved er afkastet næsten et procentpoint bedre i gennemsnit hvert eneste år i perioden, målt i forhold til virksomhedsobliga tioner med en kreditværdighed fra AA til BBB. På skalaen for kreditvurderinger er AA den næsthøjeste rating, mens A er den tredje højeste og BBB den fjerde højeste. Der findes ikke mange obligationer udstedt af virksomheder med den højeste AAA-rating, så derfor er de ikke medtaget i sammenligningen. Jo højere kreditvurdering, jo mere solid er virksomheden og dermed er risikoen også >> 18 Formue 1. kvartal 2012

19 artikler Målt både på absolut afkast og relativt afkast i forhold til risikoen, har investering i danske realkreditobligationer været markant bedre i forhold til europæiske virksomhedsobligationer set over de seneste 12 år. Formue 1. kvartal

20 artikler lavere for investorerne. Det betyder også, at renten på virksomhedsobligationer typisk stiger i takt med lavere kreditvurdering, da investorerne kræver en højere betaling for den højere risiko. Danske realkreditobligationer har generelt den højeste eller næsthøjeste kreditvurdering. Lavere risiko I forbindelse med sammenligningen er det også vigtigt at forholde sig til de udsving, der har været på de to typer investeringer i perioden. For jo mindre udsving, der har været i afkastene, jo mere stabil og sikker har investeringen været. Det fremgår af den øverste tabel, at udsvingene (standardafvigelsen) har været lavest på danske realkreditobligationer i perioden, så udviklingen har været mere stabil, set i forhold til virksomhedsobligationerne. Danske realkreditobligationer har altså både haft det højeste afkast og den laveste risiko. 1 VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER OG REALKREDITINDEKS 220 Virksomhedsobligationer, AA Virksomhedsobligationer, A 200 Virksomhedsobligationer, BBB 180 Realkreditindeks Det bevirker også, at når man måler afkastet i forhold til risikoen, så har danske realkreditobligationer klaret sig markant bedst. Det afspejler sig i, at den såkaldte Sharpe-ratio (afkastet fratrukket den risikofrie rente målt i forhold til standardafvigelsen) ligger markant højere for danske realkreditobligationer. Jo højere Sharpe-ratio, jo bedre har investeringen været i forhold til risikoen. Så både målt på absolut afkast og relativt afkast i forhold til risikoen, har investering i danske realkreditobligationer været markant bedre i forhold til europæiske virksomhedsobligationer set over de seneste 12 år. Bedre likviditet på danske realkreditobligationer Et andet væsentligt argument til fordel for danske realkreditobligationer er, at likviditeten på disse er væsentlig bedre i forhold til europæiske virksomhedsobligationer. Det udmønter sig i, at kursspændet ved køb og salg er markant mindre på de danske obligationer. Samtidig var det stort set umuligt at handle europæiske virksomhedsobligationer, da finanskrisen toppede i efteråret 2008 og foråret Dette marked frøs helt til, og der var ingen købere til virksomhedsobligationerne. Billedet var noget anderledes med de danske realkreditobligationer, hvor der var stor aktivitet under finanskrisen. Specielt de danske boligejere benyttede sig af kursfaldet på realkreditobligationerne til at købe disse obligationer tilbage, for derved at omlægge deres lån og skære noget af deres restgæld. Fra 1. januar 2000 Danske realkreditobligationer Europæiske virksomhedsobligationer Kreditvurdering AA Europæiske virksomhedsobligationer Kreditvurdering A Europæiske virksomhedsobligationer Kreditvurdering BBB Gennemsnitlig afkast 5,92% 5,03% 4,44% 4,99% Standardafvigelse 3,17% 3,47% 3,80% 3,79% Sharpe ratio 0,97 0,64 0,43 0,57 Baseret på ugentlige data. Danske realkreditobligationer er målt ved Nykredits realkreditindeks, mens europæiske virksomhedsobligationer er målt ved Iboxx Corporates indeks. Sharpe ratio = (afkastet - risikofrie rente)/standardafvigelsen, så et udtryk for merafkastet i forhold til risikofri placering, hvor der tages højde for løbende udsving. Jo højere tal jo bedre har investeringen været Danske realkreditobligationer Europæiske virksomhedsobligationer Kreditvurdering AA Europæiske virksomhedsobligationer Kreditvurdering A Europæiske virksomhedsobligationer Kreditvurdering BBB Gennemsnitlig afkast 6,55% 3,67% 1,85% -0,59% Standardafvigelse 2,62% 3,87% 4,11% 4,59% Sharpe ratio 1,99 0,61 0,13 negativt Baseret på ugentlige data. Danske realkreditobligationer er målt ved Nykredits realkreditindeks, mens europæiske virksomhedsobligationer er målt ved Iboxx Corporates indeks. Sharpe ratio = (afkastet - risikofrie rente)/standardafvigelsen, så et udtryk for merafkastet i forhold til risikofri placering, hvor der tages højde for løbende udsving. Jo højere tal jo bedre har investeringen været. 20 Formue 1. kvartal 2012

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere