EKSPEDITIONEN en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr"

Transkript

1 EKSPEDITIONEN en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

2 Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i innovation. Uddannelsen hedder Ekspeditionen en rejseguide til nye og udfordrende eventyr. Det er der en god grund til. Ekspeditionen tager nemlig udgangspunkt i, at vi som offentligt ansatte skal turde at gå nye veje. For med den digitale revolution, tidens økonomiske udfordringer og den demografiske udvikling er der opstået et stort behov for nytænkning i det offentlige. Verden forandrer sig og vi må forandre os med den. Der er behov for, at vi ser på vores arbejdsgange, arbejdsmetoder og borgernes behov med nye øjne. Vi må være nysgerrige efter at finde frem til nye løsninger. Én måde, vi i praksis kan finde frem til de nye løsninger på, er ved at arbejde systematisk med innovation på alle niveauer i vores organisation. Innovation handler om at bryde med vanetænkningen og se muligheder. Om at eksperimentere, teste, justere og implementere nye løsninger. De nye løsninger er ikke givet på forhånd. Derfor må vi begive os ud på ukendt land og gå i de opdagelsesrejsendes fodspor. På Ekspeditionen får I en god rejseguide. I får de nyeste værktøjer og metoder i med rygsækken, og I møder mange gode rejsefæller. Sammen hjælper I hinanden med løse de udfordringer, I oplever undervejs. På Ekspeditionen lærer I at arbejde med innovation i praksis. I får naturligvis en litteraturliste med anbefalet teori, men uddannelsen er konkret og praksisnær. I kan anvende den direkte i hverdagen. Når I starter på uddannelsen, skal I derfor vælge et fokus fra jeres arbejdsplads, som I er parate til at arbejde innovativt med. Det er de stærkeste og modigste, der går foran. Og i Silkeborg Kommune har vi brug for alle jer ildsjæle, der kan og vil gøre en forskel. Ledere og medarbejdere. Vi håber, at I vil tage godt imod det nye uddannelsestilbud, som I kan læse mere om i dette katalog. Rigtig god ekspedition! Med venlig hilsen Direktionen 2 - EKSPEDITIONEN

3 Indhold Ekspeditionen sådan er uddannelsen bygget op 5 Basecamp Modul A: Kend din kerneopgave 7 Modul B: Sæt kursen og skab entusiasmen 8 Camp 1 Modul A: Innovation i praksis: Fyld værktøjskassen op 9 Modul B: Sæt borgerne og brugerne i spil 10 Modul C: Kram kværulanten og forløs forskelskraften 11 Camp 2 Modul A: Samskabelse i hverdagen 12 Modul B: Innovation i projektarbejdet hvordan? 13 Modul C: Skru op for innovationskraften og ram plet 14 På Toppen Udveksling af rejsetips og erfaringer 15 Praktiske oplysninger 16 Det får deltagere med hjem Efter uddannelsen kommer deltagerne tilbage på arbejdspladserne med viden om, hvorfor innovation er vigtigt og hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med at få idéer til at blomstre og blive til værdiskabende fornyelser. Deltagerne kommer konstant til at prøve metoder og teorier af i praksis på en relevant udfordring fra deres arbejdsplads, og hjemmearbejdet er lige så vigtigt som kursusdagene. Af samme grund varer uddannelsesforløbet i alt 6 måneder, og i den periode er der tilrettelagt 3½ kursusdage. Efter uddannelsen kan deltagerne selv arbejde innovativt og lære andre at gøre det samme. 3 - EKSPEDITIONEN

4 Ekspeditionen - sådan er uddannelsen bygget op Jeg har i praksis arbejdet med flere af de metoder og brugt de begreber, man får på Ekspeditionen. Jeg kan kun opfordre andre til at tage uddannelsen. Det giver bare SÅ meget mening, at vi skal arbejde ud fra en innovativ tilgang. Jeg elsker begrebet prøvesprængning. Det er bare om at komme i gang og få prøvet nogle muligheder af. Birgitte Kristine Lund, demenskonsulent i Sundhed og Omsorg, deltager på tidligere uddannelsestilbud i innovation. 4 - EKSPEDITIONEN

5 Ekspeditionen - sådan er uddannelsen bygget op Som du kan se på billedet på side 4, er Ekspeditionen tilrettelagt som en bjergbestigning. I alt varer bjergbestigningen seks måneder. I dette tidsrum deltager du i fire uddannelses moduler fordelt over 3 ½ kursusdage: Basecamp samt Camp 1, Camp 2 og På Toppen. Ekspeditionen er bygget op omkring aktionslæring. Dvs. at du lærer om innovation ved at arbejde med innovation i praksis. Gennem hele uddannelsen arbejder du på at gennemføre et konkret innovationsforløb. Når du starter, skal du sætte fokus på noget, du gerne vil ændre på din arbejdsplads eller andre steder i Silkeborg Kommunes organisation. Det fokus, du vælger, kommer du til at arbejde med gennem hele Ekspeditionen. Og det er vigtigt at understrege, at hjemmearbejdet er lige så væsentligt som de moduler, du deltager i undervejs. 5 - EKSPEDITIONEN Målet er, at du ved uddannelsens afslutning succesfuldt har igangsat noget nyt og værdiskabende på din arbejdsplads eller i Silkeborg Kommune som organisation. Når du når toppen af bjerget, skal du gerne kunne se tilbage på et forløb, hvor du har rykket nogle personlige grænser, nået dine mål og skabt en værdifuld forandring! Hvilken rute vælger du? Bjergbestigning er en disciplin, der kræver forståelse for det bjerg, du skal bestige. Derfor starter alle deltagere på Ekspeditionen i Basecamp. I Basecamp er der et uddannelsesmodul for ledere og et uddannelsesmodul for medarbejdere. Basecamp skal sikre, at vi på alle niveauer i Silkeborg Kommune har et fælles sprog om innovation. I Camp 1 kan du vælge mellem tre forskellige uddannelsesmoduler. Igen er fokus lidt forskelligt, men fælles for alle uddannelsesmodulerne er, at du får nogle gode værktøjer til at arbejde med innovation i praksis. Dem prøver du af på din egen hjemmebane, imens du bevæger dig op til Camp 2. I Camp 2 kan du igen vælge mellem tre forskellige uddannelsesmoduler og specialisere dig i det, du oplever som mest relevant. Du kan vælge at få endnu flere konkrete innovationsværktøjer, eller du kan koble innovation med enten forandrings- eller projektledelse. På toppen af bjerget mødes alle deltagere for at udveksle erfaringer. De er nu uddannede innovationsledere. Læs mere om dine valgmuligheder og de enkelte uddannelsesmoduler på de næste sider. Tilmelding sker via særskilt tilmeldingsblanket, som du finder på ZoomIN.

6 Ekspeditionen Ekspeditionen bliver udrullet i alle dele af Silkeborg Kommunes organisation. Det er lidt forskelligt hvordan. Der indgået individuelle aftaler med de enkelte afdelinger for at sikre, at udrulningen af uddannelsesforløbet giver mening og er koordineret med andre tiltag. Som udgangspunkt er der lagt op til, at alle arbejdspladser sender én medarbejder og én leder afsted på Ekspeditionen. Arbejdspladserne kan også vælge at sende to medarbejdere afsted og blot lade en leder gennemføre Basecamp. HR Innovation har kapacitet til at uddanne max. 575 ansatte i perioden fra oktober 2013 til marts Kontakt din nærmeste leder, hvis du har spørgsmål i forhold til udrulningen af Ekspeditionen. 6 - EKSPEDITIONEN Jeg indrømmer gerne, at jeg har forholdt mig skeptisk i forhold til al den snak, der er om innovation. For at blive klogere på, hvad det egentlig drejer sig om, valgte jeg at deltage i to af kommunens gå-hjemmøder om emnet. På det ene møde blev vi udfordret i at prøve nogle innovative værktøjer af i praksis. Det var anderledes, sjovt, spændende og provokerende. Og det ændrede min tankegang. Værktøjerne er meget anvendelige, og skal Silkeborg Kommune lykkes med innovation, er det vigtigt, at vi også som juridiske medarbejdere tør tænke lidt kreativt. Jeg synes, den nye uddannelse ser spændende ud. Kirsten Deichmann, juridisk konsulent, Organisation og Personale. Hele skoleområdet er jo præget af kæmpestore forandringer. Af samme grund tænker jeg, at det er rigtig godt med en uddannelse, hvor man kan afprøve værktøjer til nytænkning på konkrete udfordringer fra dagligdagen. Det er der behov for. Ekspeditionen relaterer sig til den hverdag, vi står i, og det er vigtigt. Charlotte Ørbæk Langballe, konsulent, Skoleafdelingen.

7 Base camp: Kend din kerneopgave Modul A På dette modul får du nogle grundlæggende færdigheder og know-how om innovation. Målgruppe: Medarbejdere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Introduktion til uddannelsen Om formiddagen sætter vi fokus på, hvad innovation er, hvordan vi bruger begrebet, og hvorfor Silkeborg Kommune i særlig grad har fokus på samarbejdsdrevet innovation. Vi gennemgår innovationstrekanten og begrebet merværdi, for i sidste ende er målet med innovationsindsatsen jo at skabe merværdi for såvel borgere, ansatte og Silkeborg Kommune som organisation. Det er svært og udfordrende, men det er ikke umuligt. Vi må stille skarpt på kerneopgaven; Ekspeditionen er i gang! Eftermiddag: Vi arbejder med de medbragte fokusområder Medbring et relevant fokusområde fra din arbejdsplads eller fra Silkeborg Kommunes organisation. Altså et fokusområde hvor du ser et potentiale eller en udfordring. Det skal være et fokusområde, som du er parat til at arbejde innovativt med igennem hele Ekspeditionen. Efter modulet har du: styr på de grundlæggende begreber om innovation viden om, hvorfor innovation er relevant og vigtigt at beskæftige sig med fået en smagsprøve på innovative værktøjer fået tværfaglig sparring på de næste skridt i forhold til det fokusområde, du har medbragt på kurset Hvis Silkeborg Kommune virkelig vil noget med innovation, tænker jeg, at en systematisk udrulning af en praksisnær innovationsuddannelse er nødvendig. Det glæder mig, at der nu kommer sådan et tilbud. Susanne Kongerslev Andersen, områdeleder, Handicap & Psykiatri. 7 - EKSPEDITIONEN

8 Base camp: Sæt kursen og skab entusiasmen Modul B På dette modul får du viden om, hvordan du som leder skaber nogle gode rammer for innovation. Målgruppe: Ledere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Introduktion til uddannelsen Som leder har du et særligt ansvar for at understøtte innovationsindsatsen i Silkeborg Kommune. Men hvordan går du foran og skaber rammerne? Og hvordan motiverer og udvikler du dine medarbejdere til at performe i et innovativt miljø? Vi bruger formiddagen på at sætte deltagernes egne erfaringer og viden i spil, og vi giver dig ti gode råd med hjem i baglommen. Undervejs stiller vi skarpt på, hvad innovation er, hvordan vi bruger begrebet, og hvorfor Silkeborg Kommune i særlig grad har fokus på samarbejdsdrevet innovation. 8 - EKSPEDITIONEN Vi gennemgår kort innovationstrekanten og begrebet merværdi, for i sidste ende er målet med innovationsindsatsen jo at skabe merværdi for såvel borgere, ansatte og Silke borg Kommune som organisation. Det er svært og udfordrende, men det er ikke umuligt. Vi må stille skarpt på kerneopgaven. Ekspeditionen er i gang! Eftermiddag: Vi arbejder med de medbragte fokusområder Medbring et relevant fokusområde fra din arbejdsplads eller fra Silkeborg Kommunes organisation. Altså et fokusområde, hvor du ser et potentiale eller en udfordring. Det skal være et fokusområde, som du er parat til at arbejde innovativt med igennem hele Ekspeditionen. Efter modulet har du: styr på de grundlæggende begreber om innovation fået inspiration fra andre ledere på tværs af organisationen fået ti gode råd at arbejde videre ud fra fået en smagsprøve på innovative værktøjer fået tværfaglig sparring på de næste skridt i forhold til dit medbragte fokusområde

9 Camp 1: Innovation i praksis: Fyld værktøjskassen Modul A På dette modul får du nogle helt enkle men meget virksomme værktøjer til innovation. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Brug de rigtige værktøjer Glæd dig til en inspirerende, tempofyldt og anderledes kursusdag, hvor du får flere virksomme værktøjer til at skabe innovation. Du får udleveret en håndbog, som vi tager udgangspunkt i på dagen. Værktøjerne i håndbogen er nemme at gå til, og vi afprøver dem i praksis, så du bliver fortrolig med dem. På din ekspedition er det nemlig vigtigt, at du er tryg ved det udstyr og de værktøjer, du anvender. Ja, faktisk er det essentielt for, at din ekspedition lykkes! Det udstyr og de værktøjer, du vælger at arbejde med i dit eget innovationsforløb, skal passe til dig, dit temperament og din personlighed. Eftermiddag: Udvikling af innovationsforløb Om eftermiddagen arbejder vi i mindre grupper. Vi arbejder på at tilrettelægge innovationsforløb og giver hinanden sparring på de medbragte fokusområder. Du kommer til at bruge alt det, du har lært siden Base camp. Efter modulet kan du: anvende en række metoder til at skabe innovative processer. Modulet skaber grundlag for at udvikle og kvalificere ideer til nytænkning og løsninger selv lære andre at anvende de innovative metoder i dagligdagen Med en venlig tanke på Steve Jobs er det vigtigt at fastslå, at innovation ikke nødvendigvis er raketvidenskab men derimod handler om at omsætte ideer til resultater og bundlinjer. I det offentlige har vi borgeren i centrum de er vores succesparameter. Hvis vi skal lykkes med vores projekt, skal vi have modet til et opgør med systemtænkning og gamle dogmer. Jeg tror, den nye innovationsuddannelse er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Lars Bornæs, bibliotekschef ved Silkeborg Bibliotekerne. 9 - EKSPEDITIONEN

10 Camp 1: Sæt borgerne og brugerne i spil Modul B: På dette modul har vi fokus på, hvordan du sætter relevante parter i spil og på den værdi, det tilfører. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Undervisere: Sputnik5, Innovation Lab og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Samarbejdsdrevet innovation hvorfor og hvordan? Vi starter formiddagen med hurtigt at kridte banen op: Hvorfor er det så vigtigt at mestre samarbejdsdrevet innovation og co-creation i den nye fremtid? Vi ser på de nyeste tendenser og erfaringer fra Innovation Labs netværk af virksomheder, offentlige instanser og uddannelsesinstitutioner. Hvad gør de andre helt konkret, og hvordan gør det? Hvad kan vi lade os inspirere af i Silkeborg Kommune? Vi kortlægger metoder og processer, som andre har haft succes med. Eftermiddag: Hvad gør vi i praksis? Om eftermiddagen fokuserer vi på, hvordan hver enkelt deltager kan skabe værdi med samarbejdsdrevet innovation. Med udgangspunkt i den nye viden vil vi sammen arbejde på at lægge konkrete planer og aktiviteter i forhold til deltagernes medbragte fokusområder. Deltagerne vil præsentere idéer for hinanden og få konkret feedback, som så bearbejdes i workshoppen. Ved dagens afslutning går du hjem med ny inspiration og konkrete handlingspunkter for dit videre arbejde og implementering. Deltagerne vil opleve en faciliteret videndeling og erfaringsudveksling for at kunne fordøje de nye input og knytte dem til egen kontekst. Efter modulet har du: fået viden om de nyeste tendenser kendskab til succesfulde metoder og processer til samskabelse en plan for de næste skridt i dit eget innovationsforløb 10 - EKSPEDITIONEN

11 Camp 1: Kram kværulanten og forløs forskelskraften Modul C: På dette modul sætter vi fokus på innovation og forandringsledelse. Målgruppe: Ledere Undervisere: InnoTHINK og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Sådan håndterer du nejsigerne Når vi arbejder med innovation, piller vi ved vores almene antagelser, vaner og forestillinger. Det betyder også, at mange forskellige reaktionsmønstre aktiveres heriblandt modstand. Hvad gør du, hvis dit budskab om innovation bliver mødt anderledes, end du havde regnet med? Hvordan håndterer du den modstand? At du forstår at håndtere eventuel modstand er en væsentlig forudsætning for, at dit arbejde med innovation bliver en succes. Du lærer: at imødekomme, forstå og håndtere modstand og andre reaktionsmønstre. at skabe den rette tilgang, så motivation bliver drivkraften. at bruge reaktionsmønstre konstruktivt. at innovativ succes afhænger af muligheden for implementering og dermed også af det, der kunne stå i vejen for, at den gode idé bliver til virkelighed. Eftermiddag: Motivér teamet Vi sætter fokus på, hvordan du kan motivere personer i et team gennem åbne og samskabende processer. Du kommer til at arbejde med tilgange og metoder, der fremmer innovation. Efter modulet kan du: genkende og læse typiske reaktionsmønstre vurdere, hvordan du på fornuftig vis håndterer disse reaktionsmønstre anvende metoder, der: - inviterer til innovation - krammer kværulanten - forløser forskelskraften - bruger den tilfredse medarbejder som midlet og ikke målet 11 - EKSPEDITIONEN

12 Camp 2: Samskabelse i hverdagen Modul A På dette modul sætter vi fokus på innovative værktøjer til samskabelse. Værktøjerne er direkte anvendelige i hverdagen og egner sig godt til fx møder eller mindre processer. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Møder og praksis Hvis du vil have det optimale ud af dit samarbejde med andre parter, er det vigtigt, at du har fokus på planlægning og overvejer, hvordan du tilrettelægger møder, workshops og processer. Ud fra de forskellige forudsætninger, deltagerne kommer med fra Base camp og Camp 1, bruger vi formiddagen på at udvikle nytænkende koncepter for møder, workshops og interne processer. Fokus ligger på samskabelse, og udgangspunktet for konceptudviklingen er deltagernes medbragte fokusområder. Eftermiddag: Prøv og fejl Om eftermiddagen skal de udviklede koncepter afprøves i mindre grupper. Deltagerne lærer, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Efter modulet har du: viden om, hvordan du planlægger innovative processer, hvor fokus er på at inddrage relevante samarbejdspartnere (fx brugere, borgere, interessegrupper, frivillige og eksterne organisationer) konkrete værktøjer til facilitering af innovative processer i hverdagen et koncept for de næste skridt i dit eget innovationsforløb 12 - EKSPEDITIONEN

13 Camp 2: Innovation i projektarbejdet hvordan? Modul B På modulet lærer du at arbejde innovativt med projektledelse. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Undervisere: COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Hvad er koblingen? Projektledelse bliver typisk forbundet med klare målsætninger, planlægning og implementering, mens innovation er forbundet med eksperimenter. Så giver det overhovedet mening at koble projektledelse og innovation? Svaret er ja. Om formiddagen sætter vi fokus på, hvordan du kan arbejde innovativt med projektledelse. Du bliver introduceret til nogle helt konkrete innovationsværktøjer, som det ofte giver rigtig god mening at anvende, inden du lægger dig fast på den endelige målsætning, planlægning og gennemførelse af dit projekt. Med afsæt i Silkeborg Kommunes projekthåndbog vil vi drøfte og eksemplificere, hvordan projektopgavens karakteristika bør udgøre en guideline for valg af værktøjer og fremgangsmåder i dit projekt. Vi identificerer forskellige projekttyper. Hvad er portrættet for dit enkelte projekt i forhold til fx usikkerhed og kompleksitet og i hvilke typer af projekter bør du arbejde innovativt? Pointen er, at der i Silkeborg Kommunes overordnede projektmodel er skabt rum for innovation. Det er ikke nogen statisk model. Eftermiddag: Sådan fejler du hurtigt Om eftermiddagen dykker vi endnu dybere ned i værktøjskassen. Vi introducerer dig til endnu flere værktøjer og fremgangsmåder, der gerne skulle gøre det let for dig at igangsætte eksperimenterende prøvehandlinger. Dermed kan du hurtigt få testet og afklaret, om du har fat i noget, der holder i et større perspektiv. Som et ekstra krydderi får du eksempler fra andre kommuners arbejde med innovative og tværfaglige projektarbejdsformer. Efter modulet har du: fået viden om og værktøjer til innovativ projektledelse I det uddannelsesforløb, jeg deltog i, blev der lagt vægt på sparring, både mellem deltagerne og mellem deltagere/undervisere. Det var guld værd, og det gav øjeblikkelige resultater for deltagerne. Derudover er det rigtig godt, at Silkeborg Kommune tænker innovationen ind som en del af projektarbejdet, for innovation kan ikke isoleres til kun at være idéudvikling og kreativitet. Innovation er helt nødvendigt for at understøtte projekter både hvad angår klare mål, handling og implementering. Per Hammerholt, konsulent i Teknik og Miljø og deltager på tidligere uddannelsestilbud EKSPEDITIONEN

14 Camp 2: Skru op for innovationskraften og ram plet Modul C På dette modul sætter vi fokus på, hvordan du skruer op for innovationskraften og får sat gang i de rigtige tiltag. Målgruppe: Ledere Undervisere: InnoTHINK og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Ny forskning har kortlagt, præcist HVAD du skal gøre, for at du selv og din arbejdsplads kan skabe mere innovation i hverdagen. Fem konkrete adfærdstræk bestemmer, om du kun lige klarer skærene, eller om du kommer op i innovationens Superliga. Den gode nyhed er, at du kan lære det og øvelse gør mester! Du lærer: at skabe og igangsætte de rigtige og mest konstruktive innovationstiltag at vurdere, hvordan din innovationsindsats skal gribes an og prioriteres. hvordan du før en innovationsindsats bruger ressourcerne bedst. hvordan du efter en innovationsindsats vurderer gevinsten af den Eftermiddag: Nu ved du, HVAD der skal til. Om eftermiddagen sætter vi fokus på, hvordan vi kan se og bruge gevinsten af det innovationsarbejde, der er sat i gang. Vi arbejder med, hvordan du kan vurdere, tydeliggøre og formidle udbyttet af innovationsindsatsen: I hvor høj grad er der tale om noget nyt, nyttigt og nyttiggjort? Efter modulet kan du: vurdere og prioritere, hvad der vil være de mest relevante innovationsindsatser vurdere og udnytte gevinsten i fremtidige innovationsprocesser arbejde med måling og evaluering af offentlig innovation Innovationsprocesser skaber ringe i vandet, og der er en stor gevinst ved at udnytte denne bevægelse til det videre innovationsarbejde EKSPEDITIONEN

15 På toppen: Udveksling af rejsetips og erfaringer Målgruppe: Ledere og medarbejdere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: ½ dag Som på enhver anden rejse har alle deltagere på Ekspeditionen arbejdet frem mod et fælles mål nemlig toppen af bjerget. Nu er målet nået. Ruterne og de projekter, der er blevet arbejdet med undervejs, har været forskellige, men alle har vi gjort os nogle erfaringer. Vi ser tilbage på vores rejse og øser ud af vores erfaringer; positive som negative. Ved at gøre det, kan vi bedre forstå vores egen rolle og udvikling, siden vi startede på Ekspeditionen. På Toppen holder vi et kort seminar, hvor vi deler ud af vores viden og sætter ord på det, vi har været igennem. Vi stiller spørgsmål som; hvad ville jeg have lært, hvis jeg var taget en anden rute; hvordan kan jeg bruge andres og egne erfaringer på min arbejdsplads osv. Efter udveksling af erfaringer går det måske op for dig, at du nu har en nedstigning foran dig. Der er nye eventyr, der venter derude. Rejseguiden har du. Nu er det bare om at holde formen ved lige. Jeg havde en idé om, at vi skulle blive mere digitale på Rusmiddelcentret. Den idé fik jeg konkretiseret og afprøvet på det uddannelsesforløb, jeg deltog i. Et par af mine medarbejdere blev sendt på opdagelsesrejse med ipads, og vi opdagede, at vi med ipads både kunne give borgerne en bedre service, skabe arbejdsglæde for de ansatte og høste en økonomisk gevinst. Det var en øjenåbner. Palle Havskov, centerleder, Rusmiddelcenter Silkeborg, deltager på tidligere uddannelsestilbud EKSPEDITIONEN

16 Praktiske oplysninger Hvornår starter Ekspeditionen? Hvad koster det? Ved afbud Du kan starte på Ekspeditionen i efteråret 2013, foråret 2014 eller efteråret Afhængigt af, hvornår du vil starte på uddannelsen, er der forskellige datoer at vælge imellem. Alle deltagere skal vælge ét modul i hver af de fire camps: Basecamp, Camp 1, Camp 2 og På Toppen. Se oversigten side Hvem skal afsted? Oplægget er, at to ansatte fra hver arbejdsplads i Silkeborg Kommune skal gennemføre Ekspeditionen. Som udgangspunkt én leder og én medarbejder, jf. faktaboksen side 6. Lederen og medarbejderen skal starte på det samme tidspunkt, men kan hver især sammensætte og tilrettelægge deres uddannelse, som de vil. Uddannelsen er 100 % finansieret af en central pulje. For deltagerne på Ekspeditionen er der derfor ingen udgifter forbundet med at deltage i de 3½ kursusdage, uddannelsen varer. Der er forplejning på alle kursusdage. Ekstra moduler kan tilkøbes for kr. 500 pr. modul. Hvor foregår det? Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Der er mødepligt, og du skal melde afbud, hvis du er forhindret pga. sygdom. Der vil blive opkrævet et no-show-gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden forudgående afbud. Hvis du har meldt afbud til et uddannelsesmodul, skal du gennemføre det på et senere tidspunkt. Du får besked om alternative datoer og muligheder. Tilmelding Når du har valgt, hvornår du vil starte, skal du udfylde den tilmeldingsblanket, der ligger på ZoomIN. Afhængigt af, hvornår du starter, kan du vælge mellem forskellige datoer. Tilmeldingsblanketten sender du til Alle tilmeldinger skal være koordineret med afdelingschefernes udmeldinger om udrulningen af Ekspeditionen i den enkelte afdeling. Layout og tryk: O&P EKSPEDITIONEN

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog...

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog... KURSER VIRKER IKKE her har du BROs workshopkatalog... Hos BRO tror vi ikke på, at kurser virker. Det har vi skrevet et længere indlæg om her, som vi faktisk synes, er vigtigere end dette katalog. Og nej,

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere