EKSPEDITIONEN en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr"

Transkript

1 EKSPEDITIONEN en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

2 Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i innovation. Uddannelsen hedder Ekspeditionen en rejseguide til nye og udfordrende eventyr. Det er der en god grund til. Ekspeditionen tager nemlig udgangspunkt i, at vi som offentligt ansatte skal turde at gå nye veje. For med den digitale revolution, tidens økonomiske udfordringer og den demografiske udvikling er der opstået et stort behov for nytænkning i det offentlige. Verden forandrer sig og vi må forandre os med den. Der er behov for, at vi ser på vores arbejdsgange, arbejdsmetoder og borgernes behov med nye øjne. Vi må være nysgerrige efter at finde frem til nye løsninger. Én måde, vi i praksis kan finde frem til de nye løsninger på, er ved at arbejde systematisk med innovation på alle niveauer i vores organisation. Innovation handler om at bryde med vanetænkningen og se muligheder. Om at eksperimentere, teste, justere og implementere nye løsninger. De nye løsninger er ikke givet på forhånd. Derfor må vi begive os ud på ukendt land og gå i de opdagelsesrejsendes fodspor. På Ekspeditionen får I en god rejseguide. I får de nyeste værktøjer og metoder i med rygsækken, og I møder mange gode rejsefæller. Sammen hjælper I hinanden med løse de udfordringer, I oplever undervejs. På Ekspeditionen lærer I at arbejde med innovation i praksis. I får naturligvis en litteraturliste med anbefalet teori, men uddannelsen er konkret og praksisnær. I kan anvende den direkte i hverdagen. Når I starter på uddannelsen, skal I derfor vælge et fokus fra jeres arbejdsplads, som I er parate til at arbejde innovativt med. Det er de stærkeste og modigste, der går foran. Og i Silkeborg Kommune har vi brug for alle jer ildsjæle, der kan og vil gøre en forskel. Ledere og medarbejdere. Vi håber, at I vil tage godt imod det nye uddannelsestilbud, som I kan læse mere om i dette katalog. Rigtig god ekspedition! Med venlig hilsen Direktionen 2 - EKSPEDITIONEN

3 Indhold Ekspeditionen sådan er uddannelsen bygget op 5 Basecamp Modul A: Kend din kerneopgave 7 Modul B: Sæt kursen og skab entusiasmen 8 Camp 1 Modul A: Innovation i praksis: Fyld værktøjskassen op 9 Modul B: Sæt borgerne og brugerne i spil 10 Modul C: Kram kværulanten og forløs forskelskraften 11 Camp 2 Modul A: Samskabelse i hverdagen 12 Modul B: Innovation i projektarbejdet hvordan? 13 Modul C: Skru op for innovationskraften og ram plet 14 På Toppen Udveksling af rejsetips og erfaringer 15 Praktiske oplysninger 16 Det får deltagere med hjem Efter uddannelsen kommer deltagerne tilbage på arbejdspladserne med viden om, hvorfor innovation er vigtigt og hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med at få idéer til at blomstre og blive til værdiskabende fornyelser. Deltagerne kommer konstant til at prøve metoder og teorier af i praksis på en relevant udfordring fra deres arbejdsplads, og hjemmearbejdet er lige så vigtigt som kursusdagene. Af samme grund varer uddannelsesforløbet i alt 6 måneder, og i den periode er der tilrettelagt 3½ kursusdage. Efter uddannelsen kan deltagerne selv arbejde innovativt og lære andre at gøre det samme. 3 - EKSPEDITIONEN

4 Ekspeditionen - sådan er uddannelsen bygget op Jeg har i praksis arbejdet med flere af de metoder og brugt de begreber, man får på Ekspeditionen. Jeg kan kun opfordre andre til at tage uddannelsen. Det giver bare SÅ meget mening, at vi skal arbejde ud fra en innovativ tilgang. Jeg elsker begrebet prøvesprængning. Det er bare om at komme i gang og få prøvet nogle muligheder af. Birgitte Kristine Lund, demenskonsulent i Sundhed og Omsorg, deltager på tidligere uddannelsestilbud i innovation. 4 - EKSPEDITIONEN

5 Ekspeditionen - sådan er uddannelsen bygget op Som du kan se på billedet på side 4, er Ekspeditionen tilrettelagt som en bjergbestigning. I alt varer bjergbestigningen seks måneder. I dette tidsrum deltager du i fire uddannelses moduler fordelt over 3 ½ kursusdage: Basecamp samt Camp 1, Camp 2 og På Toppen. Ekspeditionen er bygget op omkring aktionslæring. Dvs. at du lærer om innovation ved at arbejde med innovation i praksis. Gennem hele uddannelsen arbejder du på at gennemføre et konkret innovationsforløb. Når du starter, skal du sætte fokus på noget, du gerne vil ændre på din arbejdsplads eller andre steder i Silkeborg Kommunes organisation. Det fokus, du vælger, kommer du til at arbejde med gennem hele Ekspeditionen. Og det er vigtigt at understrege, at hjemmearbejdet er lige så væsentligt som de moduler, du deltager i undervejs. 5 - EKSPEDITIONEN Målet er, at du ved uddannelsens afslutning succesfuldt har igangsat noget nyt og værdiskabende på din arbejdsplads eller i Silkeborg Kommune som organisation. Når du når toppen af bjerget, skal du gerne kunne se tilbage på et forløb, hvor du har rykket nogle personlige grænser, nået dine mål og skabt en værdifuld forandring! Hvilken rute vælger du? Bjergbestigning er en disciplin, der kræver forståelse for det bjerg, du skal bestige. Derfor starter alle deltagere på Ekspeditionen i Basecamp. I Basecamp er der et uddannelsesmodul for ledere og et uddannelsesmodul for medarbejdere. Basecamp skal sikre, at vi på alle niveauer i Silkeborg Kommune har et fælles sprog om innovation. I Camp 1 kan du vælge mellem tre forskellige uddannelsesmoduler. Igen er fokus lidt forskelligt, men fælles for alle uddannelsesmodulerne er, at du får nogle gode værktøjer til at arbejde med innovation i praksis. Dem prøver du af på din egen hjemmebane, imens du bevæger dig op til Camp 2. I Camp 2 kan du igen vælge mellem tre forskellige uddannelsesmoduler og specialisere dig i det, du oplever som mest relevant. Du kan vælge at få endnu flere konkrete innovationsværktøjer, eller du kan koble innovation med enten forandrings- eller projektledelse. På toppen af bjerget mødes alle deltagere for at udveksle erfaringer. De er nu uddannede innovationsledere. Læs mere om dine valgmuligheder og de enkelte uddannelsesmoduler på de næste sider. Tilmelding sker via særskilt tilmeldingsblanket, som du finder på ZoomIN.

6 Ekspeditionen Ekspeditionen bliver udrullet i alle dele af Silkeborg Kommunes organisation. Det er lidt forskelligt hvordan. Der indgået individuelle aftaler med de enkelte afdelinger for at sikre, at udrulningen af uddannelsesforløbet giver mening og er koordineret med andre tiltag. Som udgangspunkt er der lagt op til, at alle arbejdspladser sender én medarbejder og én leder afsted på Ekspeditionen. Arbejdspladserne kan også vælge at sende to medarbejdere afsted og blot lade en leder gennemføre Basecamp. HR Innovation har kapacitet til at uddanne max. 575 ansatte i perioden fra oktober 2013 til marts Kontakt din nærmeste leder, hvis du har spørgsmål i forhold til udrulningen af Ekspeditionen. 6 - EKSPEDITIONEN Jeg indrømmer gerne, at jeg har forholdt mig skeptisk i forhold til al den snak, der er om innovation. For at blive klogere på, hvad det egentlig drejer sig om, valgte jeg at deltage i to af kommunens gå-hjemmøder om emnet. På det ene møde blev vi udfordret i at prøve nogle innovative værktøjer af i praksis. Det var anderledes, sjovt, spændende og provokerende. Og det ændrede min tankegang. Værktøjerne er meget anvendelige, og skal Silkeborg Kommune lykkes med innovation, er det vigtigt, at vi også som juridiske medarbejdere tør tænke lidt kreativt. Jeg synes, den nye uddannelse ser spændende ud. Kirsten Deichmann, juridisk konsulent, Organisation og Personale. Hele skoleområdet er jo præget af kæmpestore forandringer. Af samme grund tænker jeg, at det er rigtig godt med en uddannelse, hvor man kan afprøve værktøjer til nytænkning på konkrete udfordringer fra dagligdagen. Det er der behov for. Ekspeditionen relaterer sig til den hverdag, vi står i, og det er vigtigt. Charlotte Ørbæk Langballe, konsulent, Skoleafdelingen.

7 Base camp: Kend din kerneopgave Modul A På dette modul får du nogle grundlæggende færdigheder og know-how om innovation. Målgruppe: Medarbejdere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Introduktion til uddannelsen Om formiddagen sætter vi fokus på, hvad innovation er, hvordan vi bruger begrebet, og hvorfor Silkeborg Kommune i særlig grad har fokus på samarbejdsdrevet innovation. Vi gennemgår innovationstrekanten og begrebet merværdi, for i sidste ende er målet med innovationsindsatsen jo at skabe merværdi for såvel borgere, ansatte og Silkeborg Kommune som organisation. Det er svært og udfordrende, men det er ikke umuligt. Vi må stille skarpt på kerneopgaven; Ekspeditionen er i gang! Eftermiddag: Vi arbejder med de medbragte fokusområder Medbring et relevant fokusområde fra din arbejdsplads eller fra Silkeborg Kommunes organisation. Altså et fokusområde hvor du ser et potentiale eller en udfordring. Det skal være et fokusområde, som du er parat til at arbejde innovativt med igennem hele Ekspeditionen. Efter modulet har du: styr på de grundlæggende begreber om innovation viden om, hvorfor innovation er relevant og vigtigt at beskæftige sig med fået en smagsprøve på innovative værktøjer fået tværfaglig sparring på de næste skridt i forhold til det fokusområde, du har medbragt på kurset Hvis Silkeborg Kommune virkelig vil noget med innovation, tænker jeg, at en systematisk udrulning af en praksisnær innovationsuddannelse er nødvendig. Det glæder mig, at der nu kommer sådan et tilbud. Susanne Kongerslev Andersen, områdeleder, Handicap & Psykiatri. 7 - EKSPEDITIONEN

8 Base camp: Sæt kursen og skab entusiasmen Modul B På dette modul får du viden om, hvordan du som leder skaber nogle gode rammer for innovation. Målgruppe: Ledere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Introduktion til uddannelsen Som leder har du et særligt ansvar for at understøtte innovationsindsatsen i Silkeborg Kommune. Men hvordan går du foran og skaber rammerne? Og hvordan motiverer og udvikler du dine medarbejdere til at performe i et innovativt miljø? Vi bruger formiddagen på at sætte deltagernes egne erfaringer og viden i spil, og vi giver dig ti gode råd med hjem i baglommen. Undervejs stiller vi skarpt på, hvad innovation er, hvordan vi bruger begrebet, og hvorfor Silkeborg Kommune i særlig grad har fokus på samarbejdsdrevet innovation. 8 - EKSPEDITIONEN Vi gennemgår kort innovationstrekanten og begrebet merværdi, for i sidste ende er målet med innovationsindsatsen jo at skabe merværdi for såvel borgere, ansatte og Silke borg Kommune som organisation. Det er svært og udfordrende, men det er ikke umuligt. Vi må stille skarpt på kerneopgaven. Ekspeditionen er i gang! Eftermiddag: Vi arbejder med de medbragte fokusområder Medbring et relevant fokusområde fra din arbejdsplads eller fra Silkeborg Kommunes organisation. Altså et fokusområde, hvor du ser et potentiale eller en udfordring. Det skal være et fokusområde, som du er parat til at arbejde innovativt med igennem hele Ekspeditionen. Efter modulet har du: styr på de grundlæggende begreber om innovation fået inspiration fra andre ledere på tværs af organisationen fået ti gode råd at arbejde videre ud fra fået en smagsprøve på innovative værktøjer fået tværfaglig sparring på de næste skridt i forhold til dit medbragte fokusområde

9 Camp 1: Innovation i praksis: Fyld værktøjskassen Modul A På dette modul får du nogle helt enkle men meget virksomme værktøjer til innovation. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Brug de rigtige værktøjer Glæd dig til en inspirerende, tempofyldt og anderledes kursusdag, hvor du får flere virksomme værktøjer til at skabe innovation. Du får udleveret en håndbog, som vi tager udgangspunkt i på dagen. Værktøjerne i håndbogen er nemme at gå til, og vi afprøver dem i praksis, så du bliver fortrolig med dem. På din ekspedition er det nemlig vigtigt, at du er tryg ved det udstyr og de værktøjer, du anvender. Ja, faktisk er det essentielt for, at din ekspedition lykkes! Det udstyr og de værktøjer, du vælger at arbejde med i dit eget innovationsforløb, skal passe til dig, dit temperament og din personlighed. Eftermiddag: Udvikling af innovationsforløb Om eftermiddagen arbejder vi i mindre grupper. Vi arbejder på at tilrettelægge innovationsforløb og giver hinanden sparring på de medbragte fokusområder. Du kommer til at bruge alt det, du har lært siden Base camp. Efter modulet kan du: anvende en række metoder til at skabe innovative processer. Modulet skaber grundlag for at udvikle og kvalificere ideer til nytænkning og løsninger selv lære andre at anvende de innovative metoder i dagligdagen Med en venlig tanke på Steve Jobs er det vigtigt at fastslå, at innovation ikke nødvendigvis er raketvidenskab men derimod handler om at omsætte ideer til resultater og bundlinjer. I det offentlige har vi borgeren i centrum de er vores succesparameter. Hvis vi skal lykkes med vores projekt, skal vi have modet til et opgør med systemtænkning og gamle dogmer. Jeg tror, den nye innovationsuddannelse er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Lars Bornæs, bibliotekschef ved Silkeborg Bibliotekerne. 9 - EKSPEDITIONEN

10 Camp 1: Sæt borgerne og brugerne i spil Modul B: På dette modul har vi fokus på, hvordan du sætter relevante parter i spil og på den værdi, det tilfører. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Undervisere: Sputnik5, Innovation Lab og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Samarbejdsdrevet innovation hvorfor og hvordan? Vi starter formiddagen med hurtigt at kridte banen op: Hvorfor er det så vigtigt at mestre samarbejdsdrevet innovation og co-creation i den nye fremtid? Vi ser på de nyeste tendenser og erfaringer fra Innovation Labs netværk af virksomheder, offentlige instanser og uddannelsesinstitutioner. Hvad gør de andre helt konkret, og hvordan gør det? Hvad kan vi lade os inspirere af i Silkeborg Kommune? Vi kortlægger metoder og processer, som andre har haft succes med. Eftermiddag: Hvad gør vi i praksis? Om eftermiddagen fokuserer vi på, hvordan hver enkelt deltager kan skabe værdi med samarbejdsdrevet innovation. Med udgangspunkt i den nye viden vil vi sammen arbejde på at lægge konkrete planer og aktiviteter i forhold til deltagernes medbragte fokusområder. Deltagerne vil præsentere idéer for hinanden og få konkret feedback, som så bearbejdes i workshoppen. Ved dagens afslutning går du hjem med ny inspiration og konkrete handlingspunkter for dit videre arbejde og implementering. Deltagerne vil opleve en faciliteret videndeling og erfaringsudveksling for at kunne fordøje de nye input og knytte dem til egen kontekst. Efter modulet har du: fået viden om de nyeste tendenser kendskab til succesfulde metoder og processer til samskabelse en plan for de næste skridt i dit eget innovationsforløb 10 - EKSPEDITIONEN

11 Camp 1: Kram kværulanten og forløs forskelskraften Modul C: På dette modul sætter vi fokus på innovation og forandringsledelse. Målgruppe: Ledere Undervisere: InnoTHINK og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Sådan håndterer du nejsigerne Når vi arbejder med innovation, piller vi ved vores almene antagelser, vaner og forestillinger. Det betyder også, at mange forskellige reaktionsmønstre aktiveres heriblandt modstand. Hvad gør du, hvis dit budskab om innovation bliver mødt anderledes, end du havde regnet med? Hvordan håndterer du den modstand? At du forstår at håndtere eventuel modstand er en væsentlig forudsætning for, at dit arbejde med innovation bliver en succes. Du lærer: at imødekomme, forstå og håndtere modstand og andre reaktionsmønstre. at skabe den rette tilgang, så motivation bliver drivkraften. at bruge reaktionsmønstre konstruktivt. at innovativ succes afhænger af muligheden for implementering og dermed også af det, der kunne stå i vejen for, at den gode idé bliver til virkelighed. Eftermiddag: Motivér teamet Vi sætter fokus på, hvordan du kan motivere personer i et team gennem åbne og samskabende processer. Du kommer til at arbejde med tilgange og metoder, der fremmer innovation. Efter modulet kan du: genkende og læse typiske reaktionsmønstre vurdere, hvordan du på fornuftig vis håndterer disse reaktionsmønstre anvende metoder, der: - inviterer til innovation - krammer kværulanten - forløser forskelskraften - bruger den tilfredse medarbejder som midlet og ikke målet 11 - EKSPEDITIONEN

12 Camp 2: Samskabelse i hverdagen Modul A På dette modul sætter vi fokus på innovative værktøjer til samskabelse. Værktøjerne er direkte anvendelige i hverdagen og egner sig godt til fx møder eller mindre processer. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Møder og praksis Hvis du vil have det optimale ud af dit samarbejde med andre parter, er det vigtigt, at du har fokus på planlægning og overvejer, hvordan du tilrettelægger møder, workshops og processer. Ud fra de forskellige forudsætninger, deltagerne kommer med fra Base camp og Camp 1, bruger vi formiddagen på at udvikle nytænkende koncepter for møder, workshops og interne processer. Fokus ligger på samskabelse, og udgangspunktet for konceptudviklingen er deltagernes medbragte fokusområder. Eftermiddag: Prøv og fejl Om eftermiddagen skal de udviklede koncepter afprøves i mindre grupper. Deltagerne lærer, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Efter modulet har du: viden om, hvordan du planlægger innovative processer, hvor fokus er på at inddrage relevante samarbejdspartnere (fx brugere, borgere, interessegrupper, frivillige og eksterne organisationer) konkrete værktøjer til facilitering af innovative processer i hverdagen et koncept for de næste skridt i dit eget innovationsforløb 12 - EKSPEDITIONEN

13 Camp 2: Innovation i projektarbejdet hvordan? Modul B På modulet lærer du at arbejde innovativt med projektledelse. Målgruppe: Medarbejdere og ledere Undervisere: COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Hvad er koblingen? Projektledelse bliver typisk forbundet med klare målsætninger, planlægning og implementering, mens innovation er forbundet med eksperimenter. Så giver det overhovedet mening at koble projektledelse og innovation? Svaret er ja. Om formiddagen sætter vi fokus på, hvordan du kan arbejde innovativt med projektledelse. Du bliver introduceret til nogle helt konkrete innovationsværktøjer, som det ofte giver rigtig god mening at anvende, inden du lægger dig fast på den endelige målsætning, planlægning og gennemførelse af dit projekt. Med afsæt i Silkeborg Kommunes projekthåndbog vil vi drøfte og eksemplificere, hvordan projektopgavens karakteristika bør udgøre en guideline for valg af værktøjer og fremgangsmåder i dit projekt. Vi identificerer forskellige projekttyper. Hvad er portrættet for dit enkelte projekt i forhold til fx usikkerhed og kompleksitet og i hvilke typer af projekter bør du arbejde innovativt? Pointen er, at der i Silkeborg Kommunes overordnede projektmodel er skabt rum for innovation. Det er ikke nogen statisk model. Eftermiddag: Sådan fejler du hurtigt Om eftermiddagen dykker vi endnu dybere ned i værktøjskassen. Vi introducerer dig til endnu flere værktøjer og fremgangsmåder, der gerne skulle gøre det let for dig at igangsætte eksperimenterende prøvehandlinger. Dermed kan du hurtigt få testet og afklaret, om du har fat i noget, der holder i et større perspektiv. Som et ekstra krydderi får du eksempler fra andre kommuners arbejde med innovative og tværfaglige projektarbejdsformer. Efter modulet har du: fået viden om og værktøjer til innovativ projektledelse I det uddannelsesforløb, jeg deltog i, blev der lagt vægt på sparring, både mellem deltagerne og mellem deltagere/undervisere. Det var guld værd, og det gav øjeblikkelige resultater for deltagerne. Derudover er det rigtig godt, at Silkeborg Kommune tænker innovationen ind som en del af projektarbejdet, for innovation kan ikke isoleres til kun at være idéudvikling og kreativitet. Innovation er helt nødvendigt for at understøtte projekter både hvad angår klare mål, handling og implementering. Per Hammerholt, konsulent i Teknik og Miljø og deltager på tidligere uddannelsestilbud EKSPEDITIONEN

14 Camp 2: Skru op for innovationskraften og ram plet Modul C På dette modul sætter vi fokus på, hvordan du skruer op for innovationskraften og får sat gang i de rigtige tiltag. Målgruppe: Ledere Undervisere: InnoTHINK og Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: 1 dag Formiddag: Ny forskning har kortlagt, præcist HVAD du skal gøre, for at du selv og din arbejdsplads kan skabe mere innovation i hverdagen. Fem konkrete adfærdstræk bestemmer, om du kun lige klarer skærene, eller om du kommer op i innovationens Superliga. Den gode nyhed er, at du kan lære det og øvelse gør mester! Du lærer: at skabe og igangsætte de rigtige og mest konstruktive innovationstiltag at vurdere, hvordan din innovationsindsats skal gribes an og prioriteres. hvordan du før en innovationsindsats bruger ressourcerne bedst. hvordan du efter en innovationsindsats vurderer gevinsten af den Eftermiddag: Nu ved du, HVAD der skal til. Om eftermiddagen sætter vi fokus på, hvordan vi kan se og bruge gevinsten af det innovationsarbejde, der er sat i gang. Vi arbejder med, hvordan du kan vurdere, tydeliggøre og formidle udbyttet af innovationsindsatsen: I hvor høj grad er der tale om noget nyt, nyttigt og nyttiggjort? Efter modulet kan du: vurdere og prioritere, hvad der vil være de mest relevante innovationsindsatser vurdere og udnytte gevinsten i fremtidige innovationsprocesser arbejde med måling og evaluering af offentlig innovation Innovationsprocesser skaber ringe i vandet, og der er en stor gevinst ved at udnytte denne bevægelse til det videre innovationsarbejde EKSPEDITIONEN

15 På toppen: Udveksling af rejsetips og erfaringer Målgruppe: Ledere og medarbejdere Underviser: Christian Sørensen, HR Innovation Varighed: ½ dag Som på enhver anden rejse har alle deltagere på Ekspeditionen arbejdet frem mod et fælles mål nemlig toppen af bjerget. Nu er målet nået. Ruterne og de projekter, der er blevet arbejdet med undervejs, har været forskellige, men alle har vi gjort os nogle erfaringer. Vi ser tilbage på vores rejse og øser ud af vores erfaringer; positive som negative. Ved at gøre det, kan vi bedre forstå vores egen rolle og udvikling, siden vi startede på Ekspeditionen. På Toppen holder vi et kort seminar, hvor vi deler ud af vores viden og sætter ord på det, vi har været igennem. Vi stiller spørgsmål som; hvad ville jeg have lært, hvis jeg var taget en anden rute; hvordan kan jeg bruge andres og egne erfaringer på min arbejdsplads osv. Efter udveksling af erfaringer går det måske op for dig, at du nu har en nedstigning foran dig. Der er nye eventyr, der venter derude. Rejseguiden har du. Nu er det bare om at holde formen ved lige. Jeg havde en idé om, at vi skulle blive mere digitale på Rusmiddelcentret. Den idé fik jeg konkretiseret og afprøvet på det uddannelsesforløb, jeg deltog i. Et par af mine medarbejdere blev sendt på opdagelsesrejse med ipads, og vi opdagede, at vi med ipads både kunne give borgerne en bedre service, skabe arbejdsglæde for de ansatte og høste en økonomisk gevinst. Det var en øjenåbner. Palle Havskov, centerleder, Rusmiddelcenter Silkeborg, deltager på tidligere uddannelsestilbud EKSPEDITIONEN

16 Praktiske oplysninger Hvornår starter Ekspeditionen? Hvad koster det? Ved afbud Du kan starte på Ekspeditionen i efteråret 2013, foråret 2014 eller efteråret Afhængigt af, hvornår du vil starte på uddannelsen, er der forskellige datoer at vælge imellem. Alle deltagere skal vælge ét modul i hver af de fire camps: Basecamp, Camp 1, Camp 2 og På Toppen. Se oversigten side Hvem skal afsted? Oplægget er, at to ansatte fra hver arbejdsplads i Silkeborg Kommune skal gennemføre Ekspeditionen. Som udgangspunkt én leder og én medarbejder, jf. faktaboksen side 6. Lederen og medarbejderen skal starte på det samme tidspunkt, men kan hver især sammensætte og tilrettelægge deres uddannelse, som de vil. Uddannelsen er 100 % finansieret af en central pulje. For deltagerne på Ekspeditionen er der derfor ingen udgifter forbundet med at deltage i de 3½ kursusdage, uddannelsen varer. Der er forplejning på alle kursusdage. Ekstra moduler kan tilkøbes for kr. 500 pr. modul. Hvor foregår det? Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Der er mødepligt, og du skal melde afbud, hvis du er forhindret pga. sygdom. Der vil blive opkrævet et no-show-gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden forudgående afbud. Hvis du har meldt afbud til et uddannelsesmodul, skal du gennemføre det på et senere tidspunkt. Du får besked om alternative datoer og muligheder. Tilmelding Når du har valgt, hvornår du vil starte, skal du udfylde den tilmeldingsblanket, der ligger på ZoomIN. Afhængigt af, hvornår du starter, kan du vælge mellem forskellige datoer. Tilmeldingsblanketten sender du til Alle tilmeldinger skal være koordineret med afdelingschefernes udmeldinger om udrulningen af Ekspeditionen i den enkelte afdeling. Layout og tryk: O&P EKSPEDITIONEN

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

INNOVATØR UDDANNELSEN II

INNOVATØR UDDANNELSEN II INNOVATØR UDDANNELSEN II Er innovation overhovedet en del af din hverdag eller savner du bedre styr på, hvordan du kan arbejde mere innovativt og nytænke dine projekter? Innovatøruddannelsen giver dig

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere