ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for handicaphjælpere FAKTA 7 Plenum POLITISK 8 Plenuminstruktioner FAKTA 9 APV POLITISK 10 APV FAKTA 11 Kurser og foredrag POLITISK 12 Kurser og foredrag FAKTA 13 Særlige vilkår på BPA POLITISK 14 Særlige vilkår på BPA FAKTA 15 Forsikringer og arbejdsskader POLITISK 16 Forsikringer og arbejdsskader FAKTA 17 Arbejdsmiljøorganisation POLITISK 18 Arbejdsmiljøorganisation FAKTA 19 3

4 ARBEJDSMILJØ I BHF I Bruger - Hjælper Formidlingen har vi årelang erfaring med håndtering af arbejdsmiljømæssige problemstillinger på hjælpeordninger, og vi er derfor meget bevidste om den afgørende betydning, et godt arbejdsmiljø har. Arbejdsmiljøet er vigtigt af hensyn til hjælperens helbred og trivsel i jobbet, men arbejdsmiljøet er også afgørende for kvaliteten af den hjælp brugeren modtager. Der er en række særlige, arbejdsmiljømæssige problemstillinger forbundet med jobbet som handicaphjælper. Det skyldes for eksempel, at man skal arbejde i et privat hjem, hvor rammerne ikke nødvendigvis er optimale. Det er vores opgave at finde den bedst mulige løsning inden for de givne rammer. Vores arbejdsmiljøarbejde struktureres gennem et online APV-system. Desuden afholder vi kurser, udarbejder forflytningsvejledninger og meget mere. Har du behov for at tale med nogen om en arbejdsmiljømæssig problemstilling, kan du altid kontakte arbejdsmiljørepræsentanterne for netop din arbejdsmiljøgruppe. I denne folder kan du læse nærmere om vores forskellige metoder for at sikre arbejdsmiljøet. God læselyst! 4

5 POLITISK SIDEMANDSOPLÆRING FAKTA SIDEMANDSOPLÆRING Et grundvilkår for den danske hjælpeordning er, at nyansatte hjælpere oplæres sammen med brugeren og de eksisterende hjælpere en såkaldt sidemandsoplæring. I BHF har vi altid brugt oplæring efter sidemandsprincippet. Oplæringens varighed og tilrettelæggelse vurderes altid individuelt afhængigt af den enkelte brugers behov for hjælp. Sidemandsoplæringen er en effektiv oplæringsmetode, da den er fuldstændig individuelt tilpasset den enkelte brugers ønsker og behov for hjælp. Det er desuden en god og tryg måde at starte op på både for brugeren og for den nye hjælper. Hos brugere hvor der stilles særlige kompetencekrav, vil der udover sidemandsoplæringen være specialiserede kurser; fx i håndtering af respirator. Hvordan sikrer vi os, at sidemandsoplæringen giver hjælperne de kompetencer der kræves? På formidlingen.dk har brugerne adgang til et modul med tjeklister, der anvendes til at notere den nye hjælpers oplæring i to trin: hjælperen er blevet præsenteret for opgaven hjælperen har udført opgaven tilfredsstillende Modulets tjeklister kan detaljeret tilpasses den enkelte brugers krav og behov. På hvert hjælperhold fungerer vores personlige rådgivere som ansvarlige for, at nye medarbejderes oplæring forløber planmæssigt, og tilbyder støtte og supervision i det omfang det er nødvendigt. 5

6 POLITISK ERGONOMIKURSUS Arbejdet som handicaphjælper er ofte forbundet med ergonomisk krævende opgaver som forflytning, lejring mv. og medfører derfor en naturlig forhøjet risiko for sygefravær og arbejdsskader. Den risiko kan reduceres med den rette instruktion. En af hjørnestenene i BHFs instruktion på arbejdsmiljøområdet er det grundlæggende ergonomikursus for handicaphjælpere, hvor man introduceres til ergonomisk krævende arbejde og desuden lærer at lytte til signaler fra sin egen krop. Kurset er udviklet med afsæt i vores mange års erfaring med instruktion og varetagelse af arbejdsmiljømæssige problemstillinger på handicapområdet, og er derfor målrettet de særlige forhold, der gør sig gældende for handicaphjælpere. De første ergonomikurser blev gennemført i 2011, og vi kan derfor i dag tilbyde et gennemafprøvet kursus, som i høj grad medvirker til at forbedre hjælpernes forudsætninger for at løse de ergonomisk krævende arbejdsopgaver. Kurset bør dog aldrig stå alene som instruktion i det ergonomisk krævende arbejde, men kan fx kombineres med vores plenuminstruktion og individuelle forflytningsvejledninger samt løbende opfølgning, som kan tilrettelægges med vores APV-modul. 6

7 FAKTA GRUNDLÆGGENDE ERGONOMIKURSUS FOR HANDICAPHJÆLPERE For at opnå et godt arbejdsmiljø er det nødvendigt at vide, hvordan man bruger sig selv bedst muligt på arbejdspladsen. På kurset gennemgår vi teori om ryggens anatomi og funktion samt information om Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinjer i forhold til arbejdsbelastning. Vi har fokus på kroppens naturlige bevægemønster, og på hvordan vi inddrager brugerens egne ressourcer bedst muligt i forflytningerne. De mest basale forflytninger afprøves i praksis på hinanden, og der vil her være fokus på arbejdsstillinger samt bedst mulige løsninger i henhold til den gennemgåede teori. Målet er, at kurset giver vores hjælpere en forståelse for de basale forflytningsteknikker. Der lægges op til at hjælperen, med disse grundlæggende redskaber, bliver i stand til selv at vurdere en situation og finde frem til den mest hensigtsmæssige forflytning. Efter deltagelse på det grundlæggende ergonomikursus, vil man derfor have fået forståelse for: Den grundlæggende anatomi og kroppens naturlige bevægemønster De grundlæggende forflytningsprincipper, herunder hvordan brugerens egne ressourcer inddrages i forflytninger Hvordan du via teorien selv kan vurdere de bedste muligheder i praksis Anvendelse af små hjælpemidler samt anvendelse af lift og sejl Anvendelse af arbejdsmiljøorganer i BHF 7

8 POLITISK PLENUM Standardiserede kurser kan være et godt fundament for handicaphjælperes arbejde med ergonomisk krævende arbejde, men pga. den store forskel i de forskellige brugeres behov og indretning i hjemmene, er der også behov for specifik instruktion i arbejdet hjemme hos den enkelte bruger. Behovet for den individuelle instruktion har vi valgt at opfylde gennem en plenuminstruktion i den enkelte brugers hjem samt efterfølgende billeddokumentation af de vigtigste forflytnings- og lejringsopgaver. Plenuminstruktionen er efter vores overbevisning det bedste grundlag for tilrettelæggelsen af forflytnings- og lejringsopgaverne, mens forflytningsvejledningerne sikrer kontinuiteten, der er et afgørende kvalitetsparameter for brugeren. 8

9 FAKTA PLENUMINSTRUKTIONER En plenuminstruktion er en seance, hvor en af vores forflytningsvejledere, brugeren og hjælperholdet samles i brugerens hjem og gennemgår de vigtigste forflytnings-, trænings- og/ eller lejringsopgaver. Under plenuminstruktionen taler vi om fordele og ulemper ved forskellige fremgangsmåder for at løse de ergonomisk krævende arbejdsopgaver. I mange tilfælde er der blot behov for at dele viden og indgå aftaler om fælles fremgangsmåder, mens der i andre tilfælde er behov for at ændre de nuværende metoder evt. ved inddragelse af andre hjælpemidler. Vores forflytningsvejledere står for forløbet og sikrer, at der nås frem til de bedste løsninger i alle situationer. Når der er enighed om hvilke fremgangsmåder, der skal bruges i forflytnings- og lejringsarbejdet bliver de dokumenteret i form af personlige forflytningsvejledninger, der efterfølgende vil ligge i fysisk form hos brugeren. De vil ligeledes være at finde på vores hjemmeside med brugerens eller hjælperens personlige login. En personlig forflytningsvejledning er et dokument, der med både billeder og beskrivelse af de enkelte trin i en forflytning illustrerer, hvordan en konkret forflytningsopgave skal løses hos den enkelte bruger. På denne måde korrigeres og ensrettes forflytningerne på hjælperholdet, og forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde forebygges. 9

10 POLITISK APV I forbindelse med en brugers bevilling af en hjælpeordning, er brugerens hjem nu også blevet en arbejdsplads for de ansatte hjælpere. Det betyder, at der, ifølge lovgivningen, skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert 3. år. En APV skal ses som et stykke værktøj, der kan bruges til at kortlægge arbejdsmiljøet for de ansatte hjælpere og sikre reduktion af de arbejdsmiljømæssige problemstillinger og risici. Til hjælp i APV-arbejdet har vi, i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenter fra Strategos, udviklet et APV-modul på vores hjemmeside, der medvirker til en let og overskuelig kortlægning af arbejdsmiljøet på den enkelte hjælpeordning. Derefter giver modulet en række praktiske metoder til effektivt at følge op på de ønskede forbedringer. APV-modulet er en stor hjælp i arbejdsmiljøarbejdet, men skal naturligvis suppleres med arbejdsmiljøledelse, der for eksempel kan forestås af en af vores rådgivere. 10

11 FAKTA APV Vores online APV-værktøj gør det meget let at varetage APV-arbejdet. APV-værktøjet er bygget op i disse tre dele: APV-undersøgelse, i form af et online spørgeskema, der udfyldes af hjælperne APV-rapport, der er en sammenfatning af alle svarene APV-handleplan, der beskriver problemstillinger, ansvarsområder og deadlines APV-undersøgelsen, der specielt er rettet mod jobbet som handicaphjælper, genererer en yderst kvalificeret rapport, som afdækker arbejdsmiljøet for hjælperne og sikrer, at der kommer fokus på de krav, der er på området. Vi udarbejder sammen med brugeren og hjælperne en handleplan, som omfatter de eventuelle problemstillinger, samt beskriver og sikrer en udførelse af de valgte løsninger. Vi vil til enhver tid kunne tilbyde rådgivning til både brugere og hjælpere, om at finde løsninger på de problemstillinger og udfordringer med arbejdsmiljøet, der kan vise sig via APV-skemaet. 11

12 POLITISK KURSER OG FOREDRAG De fleste stillinger som handicaphjælper kan varetages uden forudgående kursus, men alligevel vil det ofte være relevant at deltage i kurser og foredrag. Nogle hjælpere vil gerne høre nærmere om jobbet, og de diagnoser de kan komme ud til, inden de sender deres første ansøgning, mens andre ønsker at vide mere om deres brugers specifikke diagnose, for at få en bedre forståelse for deres brugers situation. Vi afholder løbende foredrag indenfor de mest udbredte handicapområder, og prøver så vidt muligt at imødekomme hjælpernes ønsker om bestemte emner og temaer. Hvis der i forhold til en bestemt opgave er behov for særlig kursusaktivitet, supervision eller anden faglig opkvalificering, tilrettelægges dette altid individuelt. 12

13 FAKTA KURSER OG FOREDRAG For at kunne deltage på vores foredrag og kurser, skal man som minimum have en profil hos BHF. Alle vores foredrag er gratis at deltage i, men for at kunne deltage i vores kurser, skal man dog være ansat som hjælper. På alle vores kurser gælder det, at man som udefrakommende kan deltage mod et gebyr. Vi anbefaler, at hjælperen jævnligt kontrollerer kursuskalenderen, da kurser og foredrag løbende bliver lagt ud på nettet. Hjælperen tilmelder sig primært på hjemmesiden, og foredrag og kurser afholdes som regel i vores egne lokaler i København eller Aarhus. * afhængigt af ansættelsesforhold Af foredrag kan pt. nævnes: Bruger - hjælperrelationen, Hjemmerespiratorbehandling, Sclerose, Rygmarvsskader og ADHD. Af ulønnede kurser kan pt. nævnes: Førstehjælpskursus og Personlig pleje og hygiejne. Af lønnede, obligatoriske* kurser kan pt. nævnes: Forflytningskursus, Førstehjælp ved hjertestop, Respiratorkursus og NIV-kursus heraf er de to sidstnævnte i regionsregi på Glostrup Hospital. 13

14 POLITISK SÆRLIGE VILKÅR PÅ BPA Hvis man er ansat på en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) gælder der særlige regler i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. På en BPA-ordning bliver der skelnet mellem det at være arbejdsgiver og det at være arbejdsleder. Brugeren eller en nært pårørende skal ifølge loven være arbejdsleder. Brugeren eller den nære pårørende kan vælge at overgive arbejdsgiveropgaverne til en forening eller et privat firma, som for eksempel BHF. Arbejdsgiveren er som udgangspunkt altid juridisk ansvarlig for at sikre, at hele arbejdsmiljøloven bliver overholdt, herunder at der gennemføres arbejdspladsvurdering (APV), at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation mv. På en BPA-ordning har arbejdslederen brugeren eller den pårørende dog en helt central rolle, da det er brugeren, der tilrettelægger hjælperens daglige arbejde og dermed har den reelle indflydelse på hjælperens arbejdsmiljø. Arbejdslederen og arbejdsgiverens ansvar for 14

15 FAKTA SÆRLIGE VILKÅR PÅ BPA arbejdsmiljøet uddybes i kapitlerne 16 og 17 i Socialministeriets vejledning. Vi mener, at arbejdet med arbejdsmiljøet er vigtigt for både hjælpere og brugere, for at skabe rammerne for en god hjælpeordning med brugeren i centrum. Derfor har vi valgt at gøre alt, hvad vi kan for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø, på trods af de lidt uklare arbejdsmiljømæssige retningslinjer, der er på BPA-området. De særlige vilkår på BPA-området kommer hos BHF til udtryk ved, at brugeren varetager det daglige ansvar for arbejdsmiljøarbejdet med forskellig grad af involvering af sin personlige rådgiver. Foruden at tilbyde den nødvendige rådgivning består vores opgave i at skabe de bedste rammer for arbejdsmiljøarbejdet. Dette gøres bl.a. gennem vores it-system, der er suppleret med en række vejledninger om god arbejdsmiljøledelse. BPA-hjælpere ansat hos BHF tilbydes naturligvis deltagelse i vores kurser og er også omfattet af alle de øvrige, centralt styrede forhold som forsikring, arbejdsskadeanmeldelse, arbejdsmiljøorganisation mv. Endelig tilbyder vi vikarservice til alle vores BPA-brugere, der kan være med til at skabe den nødvendige tryghed for både bruger og hjælper. 15

16 POLITISK FORSIKRINGER OG ARBEJDSSKADER Alle ansatte i Bruger - Hjælper Formidlingen er forsikret af Arbejdsskadeforsikringen. Afhængigt af dit ansættelsesforhold vil du som regel efter 12 måneders ansættelse ligeledes være forsikret gennem vores Sundhedsforsikring. Det er vigtigt, at alle former for arbejdsskade indberettes. En arbejdsskade er et overordnet begreb for hhv. en arbejdsulykke og en arbejdsbetinget lidelse, og der er forskel på, hvordan en arbejdsulykke og en arbejdsbetinget lidelse behandles. Hvis handicaphjælperen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse, og hvordan denne skal anmeldes, kan HR-afdelingen kontaktes for yderligere rådgivning. 16

17 FAKTA FORSIKRINGER OG ARBEJDSSKADER Arbejdsulykker En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskader. Det er også en arbejdsulykke, hvis hjælperen konstaterer smerter indenfor 5 dage efter uheldet. Det kan eksempelvis være et smæld over lænden i forbindelse med en forflytning eller et fald. Hjælperen informerer rådgiveren og HR-afdelingen, som sender et skema til hjælperen, der skal udfyldes og returneres hurtigst muligt. Herefter anmelder vores HR-afdeling ulykken til forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen. Skaden skal anmeldes indenfor 9 dage. Arbejdsbetingede lidelser En arbejdsbetinget lidelse er en gene eller sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold arbejdet foregår under. Det vil sige, at smerterne udvikler sig over tid, og derved ikke opstår pludseligt. For at kunne vurdere den arbejdsbetingede lidelse har Arbejdsskadestyrelsen besluttet, at det er de praktiserende læger, der anmelder disse skader.arbejdsbetingede lidelser anmeldes derfor via egen læge til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Når skaden er anmeldt, vurderer forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen om handicaphjælperen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. 17

18 POLITISK ARBEJDSMILJØORGANISATION Alle større virksomheder skal ifølge lov om Arbejdsmiljø have en arbejdsmiljøorganisation. Medlemmerne vælges af og blandt alle medarbejdere for 2 år ad gangen. Hos BHF varetager arbejdsmiljøorganisationen den overordnede udvikling af arbejdsmiljøet. Dette sker bl.a. på baggrund af statistik fra de mange APV-undersøgelser, arbejdsskader mv. Arbejdsmiljøorganisationen medvirker desuden til behandlingen af og opfølgningen på arbejdsskader, og udgør et organ, man anonymt kan kontakte for råd og vejledning af arbejdsmiljømæssig karakter. 18

19 FAKTA ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdsmiljøorganisationen består af et arbejdsmiljøudvalg og fire arbejdsmiljøgrupper som vist i nedenstående organisationsdiagram. Arbejdsmiljøgrupperne for funktionærer henholdsvis ledsagere og SPS-sekretærer er landsdækkende, mens arbejdsmiljøgrupperne for handicaphjælpere og vikarer varetager hver sit geografiske område. FORMAND Direktør FUNKTIONÆRER Arbejdsmiljøleder Lene Cronqvist* Arbejdsmiljørepræsentant Charlotte Gravesen* LEDSAGERE OG SPS-SEKRETÆRER Arbejdsmiljøleder Sine Marie Elmelund Arbejdsmiljørepræsentant Flemming Lund UDFØRENDE MED- ARBEJDERE MED ERGONOMISK BELA- STENDE OPGAVER, FYN OG JYLLAND Arbejdsmiljøleder Pelle Birch Nielsen* Arbejdsmiljørepræsentant Pia Haugaard Udengaard UDFØRENDE MEDARBEJDERE MED ERGONOMISK BELASTENDE OPGA- VER, SJÆLLAND OG ØERNE Arbejdsmiljøleder Lillian Sig Jensen Arbejdsmiljørepræsentant Elisabeth Kofoed Johannessen* * Medlem af arbejdsmiljøudvalget 19

20 København tlf Aarhus tlf formidlingen.dk

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Mellem frihed og professionalisme. Analyse af handicaphjælperes arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesbehov

Mellem frihed og professionalisme. Analyse af handicaphjælperes arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesbehov Mellem frihed og professionalisme Analyse af handicaphjælperes arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesbehov Marts 2010 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Formål... 6

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere