Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011

2

3 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER, OVERSIGTS...13 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...13 BØGER / BIDRAG TIL BØGER...13 DEBAT / KOMMENTAR...14 KONFERENCER OG ØVRIGE AKTIVITETER...15 VIDENSKABELIGE FOREDRAG...15 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG...16 DELTAGELSE I MØDER/SYMPOSIER...17 POSTERS...17 FORSKERUDDANNELSE...19 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...20 POSTGRADUAT UNDERVISNING...20 DVD / HJEMMESIDE / MANUAL...23 STUDIEBESØG...23 GÆSTEFORELÆSNINGER...24 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...26 ØVRIGT...28 PEER-REVIEW...28 BEDØMMELSESUDVALG...28 REDAKTIONELT ARBEJDE...28 GÆSTER...29 SUPERVISION / VEJLEDNING...29

4 Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik (FFL) er en afdeling under Hved-Neur-Centret på Aarhus Universitetshspital. Målgruppen fr FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk ufrklarede eller funktinelle fysiske symptmer, dvs. fysiske symptmer, der ikke kan frklares ved kendte knventinelt definerede smatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. m krnisk træthedssyndrm, fibrmyalgi, irriteret tyktarm, krnisk whiplash, krniske rygsmerter g udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, g de kan være meget invaliderende fr patienterne g udgør en væsentlig øknmisk belastning fr sundhedsvæsenet g samfundet i øvrigt. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktinelle lidelser, idet de anskues ud fra såvel en psykiatrisk/psyklgisk, en smatisk g en kulturel g scial vinkel. FFL har 2 hvedfrskningslinjer; en klinisk linje g en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- g teribaseret udvikling af behandlingsmetder til behandling af funktinelle lidelser. Dette fregår dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmdellen). Desuden har FFL udviklet diagnstiske hjælpemidler g screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, g der arbejdes intenst med at frbedre g udvikle valide diagnser inden fr mrådet. Der er lavet epidemilgiske undersøgelser af frekmsten af funktinelle lidelser g frbrug af sundhedsydelser, betydningen af funktinelle lidelser fr sygemeldinger samt frbrug af sciale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af frskning i sygdmsadfærd g selvplevet helbred hs patienter med funktinelle lidelser, neurbilgiske g neurpsyklgiske frhld mv. Frskningsklinikken har siden 2005 mdtaget patienter til behandling g udredning. Behandlingen fregår aktuelt sm kgnitiv adfærdsbehandling i grupper samt ACT (Acceptance and Cmmitment Therapy) i grupper. Derudver indgår medicinpræparatet, Ipramin, i en del af behandlingen. Frskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af natinale g internatinale frskningsinstitutter, kliniske afdelinger, scialsektren, praktiserende læger mv. 4

5 Organisatriske frhld Frskningsklinikken hører under Neur-Hved-Centret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen ledes af prfessr, ledende verlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af verlæge Nils Balle Christensen g verlæge Emma Rehfeld. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut, via prfessrat g lektrater. 5

6 Medarbejdere Ledelse Per Fink, prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med. Drthe Kndrup, lægesekretær, administrativ leder. Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Emma Rehfeld, cand.med., verlæge Nils Balle Christensen, cand.med., verlæge Andreas Schröder, cand.med., ph.d. Jhanne Liv Agger, cand.med. Sanne Wissing, cand.med. Lisbeth Frsthlm, cand.psych., ph.d. Trine Eilenberg, cand.psych. ph.d.-stud. Eva Ørnbøl, cand.scient. Luise Margrethe K Nielsen, cand.psyk. Susanne Brgård Carlsen, cand.med. Videnskabeligt g klinisk persnale, fndslønnet Lne Fjrback, cand.med., ph.d.-stud. Tina Carstensen, cand.psych., ph.d.-stud. Annemette Bnd Lind, cand.mag., ph.d.-stud. Charltte Ulrikka Rask, cand.med., ph.d. Lene Hardt Sanchez Tscan, cand.med. Christel Tarber, cand.mag., ph.d.-stud. Mimi Mehlsen, cand.psyk., ph.d. Majbritt Mstrup Pedersen, cand.psyk., ph.d.-stud. Heidi Berg Nielsen, cand.psyk. Hans Jørgen Hansen, lic.dnt, MPH-stud. Jakb Linnet, ph.d., cand.psyk.aut. Line Hlger Pedersen Gilibert, cand.psyk.aut. Luise Due, cand. psyk. Hanne-Lise Falgreen Eriksen, ph.d., cand. psyk. Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Malene Skjøth, prfessr- g frskningssekretær. Lena Bering, kursus- g frskningssekretær. Maiken Back, lægesekretær Christina Sku, lægesekretær Bente Dahl, lægesekretær Theis Andersen, applicatin manager 6

7 Anden faggruppe Bente Nymark, scialfrmidler Anne-Drte Lange, scialfaglig knsulent, frmidlingsmedarbejder Studerende Elisabeth Lundsgaard Skven, stud.med. Ditte Hffmann Jensen, stud.psyk. Eksterne Adjungeret prfessr Jhn Weinman 7

8 Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2011 mdtg klinikken 514 henvisninger, g 215 patienter gennemgik en frundersøgelse samt diagnstisk interview. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. 8

9 Frskning Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et dbbeltblindet placebkntrlleret frsøg af effekten af Imipramin (STreSS- 3) Hvedansvarlig: Agger JL., cand.med. Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et randmiseret kntrlleret frsøg af effekten af Acceptance and Cmmitment Therapy anvendt sm hhv. gruppeterapi eller wrkshp verfr standardbehandling (STreSS-4) Hvedansvarlig: Agger JL., cand.med. Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Eilenberg T., cand.psyk. ph.d.-stud. Mindfulness-baseret kgnitiv terapi til patienter med funktinelle lidelser en randmiseret kntrlleret videnskabelig undersøgelse. Hvedansvarlig: Fjrback L., cand.med., ph.d.-stud. Effekten af en psyk-edukativ dvd g krtvarig psyklgisk interventin efter akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.-stud. Oplevelse g håndtering af stress/belastning i hverdagen g igennem livshistrien blandt patienter med funktinelle lidelser før g efter ny behandling. Hvedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud. Overser læger fysisk sygdm når diagnsen funktinel lidelse stilles? Et pfølgningsstudie. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. E L Skvenbrg, stud.med. Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d.-stud. 9

10 Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Prædiktrer fr funktinelle lidelser i almen praksis - frebyggelse af krniske frløb. Hvedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d. Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Patientuddannelse til krniske smertepatienter Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)) Bilgiske markører fr funktinelle lidelser. Hvedansvarlig: Kutzminske R., cand.med, ph.d. Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., cand.med, ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Smatiseringshvedpine i primærsektren. Hvedansvarlig: Hansen HJ., lic.dnt, MPH-stud. Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d., Marselisbrgcentret g NFA. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse mv. (Delprjekt af multicenterstudiet Functinal Smatic Syndrmes. Delimitatin, ccurrence, risk factrs and prgnsis. The DanFunD prject). Hvedansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. 10

11 Kmmende prjekter A multidisciplinary apprach t understanding disabling functinal syndrmes including fibrmyalgia, irritable bwel and chrnic fatigue syndrmes Fælles Eurpæisk prjekt: DK-ansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Frebyggelse af funktinelle lidelser Et studie af ACT sm frebyggelsesinterventin i gymnasieklasser. Hvedansvarlig: Frsthlm L, cand.psyk, ph.d. Nielsen LK., cand.psyk. Andre ikke direkte frskningsprjekter Flkeplysning g uddannelse af læger samt scialrådgivere (TERM) Hvedansvarlig: Tscan L., cand.med. I frbindelse med diagnstik g metder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at frbedre SCAN-interviewet samt deltage i arbejdsgruppen vedr. revisin af WHOs diagnstiske klassifikatinssystem, ICD

12 Publikatiner Peer-reviewed udenlandske artikler Carstensen TB, Frsthlm L, Ørnbøl E, Kngsted A, Kasch H, Jensen TS, Fink P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? A 12-mnth fllw-up study. Eur J Pain [Epub ahead f print] Fjrback L, Arendt M, Ørnbøl E, Fink P. Mindfulness-Based Stress Reductin & Mindfulness-Based Cgnitive Therapy - a literature review f randmized cntrlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011; 124(2): Hall N, Kuzminskyte R, Pedersen AD, Ørnbøl E, Fink P. The relatinship between cgnitive functins, smatizatin, and behaviral cping in patients with multiple functinal smatic symptms. Nrd J Psychiatry 2011;65(3): Hansen HS, Rsendal M, Ørnbøl E, Fink P. Are medically unexplained symptms and functinal disrders predictive fr the illness curse? A tw-year fllw-up n patients' health and health care utilisatin. J Psychsm Res 2011;71(1): Micali N, Simnff E, Elberling H, Rask CU, Olsen EM, Skvgaard AM. Eating Patterns in a Ppulatin-Based Sample f Children Aged 5 t 7 Years: Assciatin With Psychpathlgy and Parentally Perceived Impairment. J Dev Behav Pediatr 2011 [Epub ahead f print]. Schröder A, Fink P. Functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders in special psychsmatic units: rganizatinal aspects and evidence-based treatment. Psychiatr Clin Nrth Am 2011;34(3): Schröder A, Ørnbøl E, Licht R, Sharpe M, Fink P. Outcme measurement in functinal smatic syndrmes: SF-36 summary scres and sme scales were nt valid. J Clin Epidemil 2011, e-pub ahead f print. 12

13 Peer-reviewed udenlandske artikler, versigts Fjrback L, Arendt M, Ørnbøl E, Fink P. Mindfulness-Based Stress Reductin & Mindfulness-Based Cgnitive Therapy - a literature review f randmized cntrlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011;124(2): Fjrback, L.O.; Walach, H. Meditatin Based Therapies A Systematic Review and Sme Critical Observatins. Religins 2012, 3(1): 1-18 Ppulærvidenskabelige publikatiner Carstensen, T. Whiplash - distress g smerter før uheld prædikterer gener. Best Practice Reumatlgi, marts. Tscan L. Når krppen siger fra infrmatin m funktinelle lidelser. Udgivet af Kmiteen fr Sundhedsplysning. Bøger / bidrag til bøger Creed F, Henningsen P, Fink P, Eds. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press; Creed F, van der Feltz-Crnelis C, Guthrie E, Henningsen P, Rief W, Schröder A, White P. Identificatin, assessment and treatment f individual patients. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fink P, Burtn C, de Bie J, Söllner W, Fritzsche K. Current state f management and rganisatin f care. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fink P, Fritzsche K, Söllner W, Lyketss C. Training. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, 13

14 smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fjrback L. Kgnitiv Terapi. Hans Reitzels Frlag. Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, 2011 Henningsen P, Fink P, Rief W. Terminlgy, classificatin and cncepts. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Kessing LK, Rsendal M, Fink P, Kjeldsen HC. Smatfrme Lidelser. Lægehåndbgen. Schröder A, Fink P. Smatfrme tilstande. In: Psykiske sygdmme g krppen. Munksgaard Danmark, p Creed F, C v d Feltz-Crnelis, Henningsen P, Rief W, Schröder A, White P. Identificatin, assessment and treatment f individual patients. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Weissblat E, Hindley P, Rask CU. Medically unexplained symptms in children and adlescents. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Debat / kmmentar Fink P. Debatindlæg. Dagens Medicin. Rask CU. Fkus på børns hjertebanken g ndt i maven. Udfrsk, Aarhus universitetshspital, 1. halvår 2011, s. 24. Rask CU. Av: Når barnets mave gør ndt g lægen ikke aner hvrfr. Ugeskr Læger 2011, 173(26):

15 Knferencer g øvrige aktiviteter Videnskabelige fredrag Fink P. Funktinelle tilstande - fup eller fakta? Fredrag fr Frsikringslægernes Frening, København Fink P. Afgrænsning af funktinelle lidelser fra smatiske g mentale lidelser. Drnning Alexandrine Frelæsning, Årsmøde Dansk Militærmedicinsk Selskab Fink P. Hvad fejler man, når man ikke fejler nget? Rigshspitalet (arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab g Dansk Selskab fr Neurfysilgi) Fink P. Funktinelle tilstande en update på diagnser g behandling. Frum fr privatpraktiserende neurlger, Middelfart Fink P. Are Bdily Distress Syndrme (BDS) / Physical Symptm Disrder and Health Anxiety (HA) Different Disrders? APM 58th Annual Meeting, Arizna, USA Fink P. Smatisering g dyspnø. Afdelingssympsium, lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Mindfulness Therapy fr bdily distress syndrme - a randmized trial. 14 th annual scientific meeting f the Eurpean assciatin fr cnsultatin- Liaisn psychiatry and psychsmatics, Budapest, Hungary. Frsthlm L. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. EACBT cnference, Reykjavik, Island Frsthlm L. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. Preliminary results. Invited scientific meeting, Crmandel, New Zealand, April 2011 Nielsen, LK. Bdily Distress Disrder g Helbredsangst Udvikling af diagnserne, assessment g frskning på mrådet. Dansk Sundhedspsyklgisk Selskabs Årsmøde Nielsen, LK. Mindfulness en hjælp til at acceptere det uacceptable. Internatinal Sklerdermi dag 2011, Dansk Sklerdermi g Raynard 15

16 Frening. Pedersen MP. Whiplash - en update på diagnse g behandling. Frum fr privatpraktiserende neurlger, Middelfart. Rask CU. Infancy regulatry prblems as a predictr fr impairing functinal smatic symptms at age 5-7-years. Cnference in Paediatric Excellence in Mental Health, Istanbul. Ppulærvidenskabelige fredrag Fink P. Funktinelle lidelser en klinisk g samfundsmæssig udfrdring. Emnedag fr sygeplejersker Den krniske patient i reumatlgien, Nybrg. Fink P. Hvad er funktinelle sygdmme g hvad gør vi ved det. Gall, Aarhus. Fink P. Funktinelle lidelser i almen praksis. Temadag Psykiatri g funktinelle lidelser fr læger i I- g H-stillinger i Reginmidtjylland. Fjrback L. Mindfulness g arbejdsliv. Flkeuniversitet, København & Flkeuniversitet, Herning & Flkeuniversitet, Aarhus. Fjrback L. Heldags Mindfulness wrkshp Flkeuniversitet København & Flkeuniversitet Odense & Flkeuniversitet Klding & Flkeuniversitet Aarhus. Fjrback L. Mindfulness g behandling. Flkeuniversitet Aarhus. Fjrback L. Funktinelle lidelser. PsykInf, Risskv. Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, København. Frsthlm L / Schröder S: Udredning g behandling af funktinelle lidelser i almen praksis. Stre Praksisdag, Herning. Pedersen MP. En psykedukativ vide efter akut whiplash traume. Frum fr Funktinelle Frstyrrelser, Dianalund Epilepsihspital. Rask CU. Børn g funktinelle lidelser. Møde i Syddjurs Lægelaug. 16

17 Rask CU. Psykisk trivsel g udvikling hs sklebørn. Temaaften fr frældre g lærere til børn mellem år, Herlev Hspital. Deltagelse i møder/sympsier Fink P. Functinal smatic disrders. What are they, wh gets them, and hw shuld they be managed? Oplæg på Innvative management in primary care. The First Oxfrd Psychlgical Medicine Sympsium: Managing Medically Unexplained Symptms. Crpus Christi Cllege, Oxfrd. Fink P. Psykiatri tænketank. Dagens medicin. Psters Carstensen, T., Frsthlm, L., Ørnbøl, E., Kngsted, A., Kasch, H., Jensen, T. S. & Fink, P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary Carstensen, T., Frsthlm, L., Ørnbøl, E., Kngsted, A., Kasch, H., Jensen, T. S. & Fink, P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? 25th Eurpean Health Psychlgy Cnference.Crete, Greece Frsthlm L, Eilenberg T, Nielsen L, Fink P. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary Lind AB, Risør MB, Fink P, Christensen M, Klstad H, Lmbrg K. A qualitative study f every day cncerns amng peple with severe smatfrm disrders. PhD day, Faculty f Health, Aarhus University Pedersen MP, Frsthlm L, Fink P, Ørnbøl E. Effectiveness f an educatinal vide fllwing acute whiplash trauma: a randmized cntrlled trial.14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin Liaisn-Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary. 17

18 Rask CU. Develpmental trajectries and risk mechanisms f functinal smatic symptms in child-hd: The 11-year fllw-up f the Cpenhagen Child Chrt 2000 (CCC 2000). 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Budapest, Hungary Rask CU. Funktinelle smatiske symptmer hs børn. Præsentatin, prædiktrer g frløb. Psykiatriens Frskningsdag, Aarhus Universitetshspital 2011 Trøllund MR, Fink P, Br F, Rsendal M. Diagnstic classificatin f medically unexplained symptms in primary care. 17th Nrdic Cngress f General Practice, Trmsø, Nrge Rask MT, Andersen SA, Br F, Fink P, Rsendal M. Twards a clinical useful diagnsis fr mderate medically unexplained symptms in primary care. PhD day, Faculty f Health, Aarhus University 18

19 Undervisning Frskeruddannelse Frskningsklinikken har p.t. 8 ph.d.-studerende. Spørgeskemakursus fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet & Odense Universitetshspital Undervisere: Fink P & Ørnbøl E. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. 19

20 Prægraduat undervisning Frelæsning i liaisnpsykiatri. Skejby Sygehus. Underviser: Fink P Sundhedspsyklgi, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Undervisere: Frsthlm L, Fink P, Rehfeld E Funktinelle lidelser, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Underviser: Lind AB Tandlægeuddannelsen, sem., Aarhus Tandlægehøjskle Underviser: Fink P Funktinelle Lidelser - Bdily Distress Syndrme (BDS) g helbredsangst - Diagnser, cases g sygdmsfrståelse. Gæstefrelæsning i Sundhedspsyklgi, Psyklgisk Institut, Aarhus Universitet. Underviser: Carstensen BW Knsultativ sundhedspsyklgi. Frelæsning ved Syddansk Universitet. Nvember 2011 Underviser: Frsthlm L Børne- g Ungdmspsykiatri (frelæsning g hldundervisning), medicinstud. 11. sem., Aarhus Universitet. Underviser: Rask CU. Mindfulness and bdily distress. Undervisning af amerikanske studerende ved DIS, Danish Institute fr Study Abrad. Pstgraduat undervisning TERM-kursus, praktiserende læger i Regin Syd Underviser: Per Fink Tinnitus g svimmelhed sm funktinelle lidelser. Lægens faldgruber? Efteruddannelseskursus, dansk selskab fr Otlarynglgi, hved- g Halskirurgi. Underviser: Fink P 20

21 Funktinelle lidelser. Sundhedsstyrelsens kursus i klinisk ral fysilgi g smertebehandling. Underviser: Per Fink Funktinelle lidelser en klinisk g samfundsmæssig udfrdring. Reumamøde, Regin Sjælland. Underviser: Per Fink Funktinel lidelser i almen praksis. Praksisdag Syd Underviser: Fink P Humanistisk sundhedsfrskning metder g analytiske tilgange. Speciallægeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet. Underviser: Lind AB Funktinelle aspekter ved smertetilstande. Efteruddannelse af læger, psyklger g fysiterapeuter ved Paraplegi afsnit, Vibrg Reginshspital. Underviser: Lind AB Stress, stresshåndtering g betydningen af mindfulness-baseret kgnitiv terapi. Generalfrsamling i Psyklgfreningen i Vibrg Kredsen, Vibrg Underviser: Lind AB Lnging fr existential recgnitin. Fremlæggelse af frskningsresultater ved Jysk Fynsk Frskningsfrum i Psykiatri afhldt af Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. Underviser: Lind AB Behandling af helbredsangst. Liaisnpsykiatrisk temadag, Psykiatrisk Center Ballerup. Underviser: Carstensen BW Whiplash - udvikling af krniske symptmer g nyt frebyggelsesstudie. Liaisnpsykiatrisk temadag, Psykiatrisk Center Ballerup. Underviser: Carstensen BW Funktinelle lidelser hs børn g unge. Diagnstik g behandling. Afsnit C, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv Underviser: Rask CU. Funktinelle symptmer hs børn g unge. Frtsatte studier. Frskningsmøde på Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv Underviser: Rask CU. 21

22 Funktinelle symptmer g lidelser hs børn - fkus på funktinelle mavesmerter. Pædiatrisk Afdeling Randers Central Sygehus. Underviser: Rask CU. Intrduktinskursus Vest, intrduktinslæger i børne- g ungdmspsykiatri g i vksenpsykiatri. Underviser: Rask CU. H-kursus fr kmmende speciallæger i børne- g ungdmspsykiatri. Underviser: Rask CU H-kursus fr kmmende speciallæger i pædiatri. Underviser: Rask CU Temamøder: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Jbcentre: Århus Vest, Nrd, Syd g Centrum, Esbjerg Sagsbehandlere, virksmhedsknsulenter, sundhedsfaglige medarbejdere i sygedagpengeafd. Undervisere: Tscan L, Lange AD Temadag: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Beskæftigelsesafd. Ringkøbing-Skjern Kmmune: Sagsbehandlere fra sygedagpenge- g kntanthjælpsafd., virksmhedsknsulenter, prjektmedarbejdere mv. Undervisere: Tscan L, Lange AD Temamøde: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Fysiterapeuter, Quick Care, Herning. Undervisere: Tscan L, Lange AD Uddannelse i Mindfulness-baseret-stress-reduktin fr læger g psyklger, Mdul 1 g mdul 2. Underviser: Fjrback L. Mindfulness g Cancer. København. Underviser: Fjrback L. Funktinelle lidelser. Vibrg Sygehus. Underviser: Fjrback L. Mindfulness. læger i Vejle. Underviser: Fjrback L. Funktinelle lidelser. Læger Regin Syd. Underviser: Fjrback L. 22

23 Mindfulness. Frelæsning Dansk Psykiatrisk Selskab årsmøde Underviser: Fjrback L. Mindfulness Lkal Psykiatri Silkebrg Underviser: Fjrback L. Mindfulness g stress. BEC, Herning Underviser: Fjrback L. Mindfulness g alkhlbehandling. Vejle Underviser: Fjrback L. Mindfulness g smertebehandling. Smertecenteret Underviser: Fjrback L. DVD / Hjemmeside / Manual Udarbejdelse af manuskript g vide til patient edukatin vedr. akut whiplash. Pedersen MP, Frsthlm L, Fink P, Kasch H, Andersen SB. Udvikling af ny hjemmeside Tscan L. Studiebesøg Frskningsphld juli-august 2011 på Labratry fr Affective Neurscience Waisman Labratry fr Brain Imaging & Behavir, Center fr Investigating Healthy Minds, University f Wiscnsin, Madisn, USA Fjrback L. Besøg på The Jhns Hpkins Blaustein Pain Treatment Center, Baltimre, USA Fink P g Christensen NB. 23

24 Gæstefrelæsninger FFL arrangerer 2 gange årligt en åben møderække, hvr frskere inviteres til at fremlægge g diskutere deres frskning med afdelingens medarbejdere g andre interesserede: The effect f mindfulness-based cgnitive therapy fr preventin f relapse in recurrent majr depressive disrder: A systematic review and meta-analysis. Piet J, cand.psych., PhD-stud., Aarhus Universitet Aktør i eget liv Hvrdan kan man hjælpe udsatte mennesker med at få greb m tilværelsen? Bertelsen P, Prfessr, PhD, Antrplgisk Psyklgi, Aarhus Universitet Rehabilitering g Tilbagevenden Til Arbejdet (TTA) fra den sygemeldtes perspektiv - Kan dynamikken i sygefravær g TTA afdækkes ved hjælp af kvalitativ metde? Friis Andersen M, ph.d.-studerende, cand.psych., Det Natinale Center fr Arbejdsmiljø. Meditatin g hjerneprcesser. Bærentsen KB. Lektr, MR-Centret Skejby Sygehus & Psyklgisk Institut, Aarhus Universitet. Nye medier i ludmanibehandling Linnet J, lektr, Frskningskinikken fr Ludmani, Aarhus Universitetshspital. Praktiserende læger g healere sammenlignet En antrplgisk kmparativ Analyse af MUS patienternes plevelse af knsultatiner hs praktiserende læger vs. behandling hs spirituelle healere. Ostenfeld-Rsenthal A, ekstern lektr, mag.art., ph.d., Institut fr antrplgi, arkælgi g lingvistik, OUH. En fllw-up undersøgelse af patienter i almen praksis med selvvurderet Bdily Distress Disrder. Budtz-Lilly a, Læge, Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. Stress g stresshåndtering blandt patienter med svære funktinelle lidelser - Et kvalitativt studie. Bnd Lind A, Cand.mag., g ph.d.-stud., Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. 24

25 Cmpassin-Fcused Therapy inspireret af Paul Gilbert. Grønlund C, cand.psych. Mindfulness and Neurscience - præsentatin fra studiephld ved hjernefrsker g mindfulness-frsker Richard Davidsn, University f Wiscnsin, USA. Overby Fjrdback L, Læge g ph.d.-stud, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. Fysisk sundhed til mennesker med svær psykiatrisk lidelse. Hjrth p, MPH g ph.d.-stud., Aalbrg Psykiatriske Sygehus, Enheden fr Psykiatrisk Frskning Betydningen af tilknytningsstil fr delay i kræftudredning. Maar Andersen C, cand.psych g ph.d.-stud., Aarhus Universitet. Placeb med antrplgiske øjne. Ostenfeld-Rsenthal A, ekstern lektr, mag.art., ph.d., Institut fr antrplgi, arkælgi g lingvistik, OUH. Mindfulness g kræftbehandling. Hanne Würtzen, cand.psych.aut., ph.d-stud., Afdeling fr Psykscial Kræftfrskning, Institut fr Epidemilgisk Kræftfrskning. Glbalisering, mstillingspres g psykisk arbejdsmiljø. Grandjean Bamberger S, cand.psych., ph.d.-stud., Aarhus Universitet. Hjernefrskning g meditatin. Præsentatin af frskningsgruppens nuværende prjekter. Repstrff A, Assciate prfessr g Peter Vestergaard-Pulsen, Assciate Prfessr, CFIN Center fr Functinally Integrative Neurscience. At tale m smerte - Explain Pain. Høgh M, specialist i fysiterapi, Aarhus Universitet. 25

26 Deltagelse i råd, nævn, udvalg g netværk Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt Fink P. DSM-IV wrking grup n health anxiety Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine. Fink P. Medlem af Academy f Psychsmatic Medicine, Assciatin f Eurpean Psychiatrists, Internatinal Cllege f Psychsmatic Medicine, Psychsmatics. Fink P. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Fink P. Medlem af Eurpean Psychsmatic Research Netwrk (ECPR). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fjrback L. Deltagelse i wrkshp: Center fr Samtidsreligin, The Buddhism & Mdernity Research Grup Fink P. Medlem af fagpanel i Angstfreningen. Rask CU. Medlem af den internetbaserede: Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem af interessegruppen fr Liaisnpsykiatri g Psyksmatik, DK. Rask CU. Medlem af interessegruppen i Børne- g ungdms- liaisn psykiatri under Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EALCPP) Rask CU. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP) Rask CU. Medlem af The Assciatin fr Child and Adlescent Mental Health (ACAMH) Rask CU. Medlem af Assciatin fr Cntextual Behaviral Science (ACBS) Rask CU. Medlem af Dansk Børne- g Ungdmspsykiatrisk Selskab (BUP- DK) Rask CU. Medlem af Scientific Cmittee fr kmmende EACLPP/ECPR kngres i Århus, DK, d juni Rask CU. Medlem af arbejdsgruppen fr det børne- g ungdmspsykiatriske diagnstiske interview: DAWBA Rask CU. Rådgivning af arbejdsgruppe vedr. retningslinjer fr udredning g behandling af børn med funktinelle lidelser i pædiatrisk regi. Rask CU. Kursusleder på Intrduktinskursus Vest. Rehfeld E. Frmand fr Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe. Schröder A. Bestyrelsesmedlem af Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe Schröder A Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). 26

27 Tscan L. Medlem af Symptmgruppen, Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. 27

28 Øvrigt Peer-review Afdelingens frskere har lavet reviews fr følgende tidsskrifter g frlag: Eurpean Jurnal f Pain Jurnal f Psychsmatic research Psychtherapy and Psychsmatics The Jurnal f Nervus & Mental Disease General Hspital Psychiatry Jurnal f Paediatrics Nrdic Jurnal f Psychiatry Persnality and Individual Differences Bedømmelsesudvalg Fink P. Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. et adjungeret prfessrat, University Medical Center Grningen, Hlland. Fink P. Frbehandler på ph.d.-ansøgning, Aarhus Universitet Redaktinelt arbejde Fink P. Medredaktør på bgen Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services udgivet af Cambridge University Press. Fink P. Editrial Bard, General Hspital Psychiatry. Fink P. Editrial Bard, Psychsmatics. Fink P. Assciate editr, Jurnal f Psychsmatic Research. 28

29 Gæster JAnne Dahl, PhD, Assciate prfessr, senir lecturer, Department f Psychlgy, Uppsala University, Uppsala, Sweden Patricia J. Rbinsn, PhD, Muntainview Cnsulting Grup, Washingtn Kirk Strsahl, PhD, C-Principal at Muntainview Cnsulting Grup, Washingtn Benjamin Schendrff, Dctral Student at Quebech University, Mntreal Supervisin / vejledning Flere af afdelingens frskere fungerer sm vejledere fr ph.d.-studerende samt udfører supervisinspgaver. 29

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 472 Offentligt Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2012 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE...

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser ÅRSBERETNING 2014 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 4 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER... 6 ANDRE PROJEKTER... 9 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER... 10 PUBLIKATIONER... 10

Læs mere

FUNKTIONELLE LIDELSER

FUNKTIONELLE LIDELSER FUNKTIONELLE LIDELSER Årsberetning 2015 FORORD 5 ORGANISATORISKE FORHOLD 5 MEDARBEJDERE 6 KLINIK 7 FORSKNING 9 FORSKNINGSPROJEKTER 9 KOMMENDE FORSKNINGSPROJEKTER 12 ANDRE PROJEKTER 12 BEVILLINGER OG FONDSMIDLER

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk og udenlandsk forskning

Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk og udenlandsk forskning Asylsøgende børn Hvad ved vi fra dansk g udenlandsk frskning Edith Mntgmery Knventinen m barnets rettighed Barnets bedste interesse Princip m ikke-diskriminatin Princip m deltagelse Artikel 22: Statens

Læs mere

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH Opslag Internatinaliseringspuljen på OUH Understøttelse af højtspecialiseret behandling Løbende ansøgningsfrist Regin Syddanmark (RSD) g OUH ønsker at øge samarbejdet med hspitaler g frskere i udlandet

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Stressbehandlingskonference

Stressbehandlingskonference Stressbehandlingsknference 2016 8. januar 2016 Scialrådgiver, tidligere prjektleder Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen Frmål med prjekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig, krdineret,

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013 Referat Wrkshp fr aktive akutmedicinske frskere i Regin Sjælland g Regin Syddanmark d. 19/9 2013 Effekten af en funktinsevnevurdering i det akutte patientfrløb fra indlæggelse til pfølgning i kmmunalt

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark CANULI En undersøgelse af scial ulighed i incidens af g verlevelse efter kræft i Danmark P H. D. S T U D E N R E N D E E L S E I B F E L T C E N T E R F O R K R Æ F T F O R S K N I N G E N H E D F O R

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

06-12-2011. Startede som pilotprojekt i 2001.

06-12-2011. Startede som pilotprojekt i 2001. Baggrund CIRE g Krp & Kræft Mænds sundhed g rehabilitering Sundhedsfremmende effekter ved fdbld Prjektets hypteser Langsigtede perspektiver Center fr Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter. Centeret

Læs mere

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde Prgram fr Udviklingsknferencen i Det Sundhedsfaglige Hvedmråde Praktiske plysninger Sted: UCN Sund, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalbrg Øst Tid: Tirsdag den 17. august 2010, kl. 8:30 12:30 Yderligere Infrmatin:

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/5 Specialevejledning fr t-rhinlarynglgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Ot-rhin-larynglgi

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Frank Meier PhD Student, chefkonsulent, cand. scient. pol. & BA psych. Resumé

Frank Meier PhD Student, chefkonsulent, cand. scient. pol. & BA psych. Resumé Frank Meier PhD Student, chefknsulent, cand. scient. pl. & BA psych. Institut fr Organisatin CBS Management Prgrammes Ejer af Meier+ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2000 Frederiksberg fm.mp@cbs.dk +452225 4932

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. Læse mere i nyhedsbrevet om Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagnen Pust liv i din hverdag.

Nyt fra bestyrelsen. Læse mere i nyhedsbrevet om Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagnen Pust liv i din hverdag. Nyhedsbrev Frår 2016, Nr. 1 Nyt fra bestyrelsen Vi er gdt i gang med 2016 g har allerede nået at indgå i en del arbejde i EFS Lungerehabilitering. Vi er frtsat et lille selskab, men er nu på 28 medlemmer.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital Dystci U-kursus i Intrapartal i Obstetrik Skejby december 2013 Jrdemder Marie Juhl Jørgensen, Hvidvre Hspital Læge Thmas Berghlt, Nrdsjællands Hspital Dystci Dystci (græsk) : dys = langsm, dårlig tkia

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere