Tjekliste Rett syndrom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste Rett syndrom"

Transkript

1 Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler Rådgivning m muligheder inden fr servicelvens rammer Sklealderen Den unge Specialklasse eller specialskle Pasningstilbud efter skle Fritidstilbud svømning/ridning sv. Støtte til bligændringer g indretning 3-årig ungdmsuddannelse Dagtilbud Fritidstilbud Rådgivning m hvilke knsekvenser det får, at den unge fylder 18 år Valg af bfrm Vksenlivet Førtidspensin Aktivitets- g samværstilbud Støttemuligheder i hjemmet Btilbud Generelle behv gennem hele frløbet Dækning af merudgifter Tabt arbejdsfrtjeneste Aflastningstilbud Orlvsmuligheder Hjælpemidler herunder gså persnlige hjælpemidler Bligændringer Særlige støttefranstaltninger i hjemmet Støtte til fysisk træning Tjeklisten frtsættes

2 Generelle behv gennem hele frløbet frtsat Støtte/rådgivning til køb af bil samt indretning Psyklgisk støtte til hele familien Handicaprettede kurser fr hele familien Udarbejdelse/pfølgning af handleplaner Samtale m brug af Rett freningen (www.rett.dk) Frebyggende behandling, fx fysiterapi/svømning/ridning Mulighed fr kntakt med andre familier i tilsvarende situatin Vejledning g støtte i frbindelse med at barnet skal flytte hjemmefra

3 Krt m Rett syndrm Rett syndrm (RTT) er en sjælden genetisk, stærkt retarderende udviklingsdefekt, der hvedsageligt rammer piger. Den tilsyneladende nrmale udvikling i de første 6 til 12 måneder følges af udviklingsmæssig stagnatin g tab af erhvervede færdigheder, såsm finmtrik g sprg. Pigerne bliver alvrligt udviklingshæmmede med stre kmmunikatinsvanskeligheder. Herudver vil fte tilstøde spasticitet, rygskævhed, epilepsi, dårlig trivsel, ubalance af det autnme nervesystem, søvnfrstyrrelser, skrigeture, vejrtrækningsfrstyrrelser, reflux, kngleskørhed m.m. Frmålsrettet brug af hænderne frsvinder g erstattes af karakteristiske håndsteretypier. Der fødes t til tre piger med syndrmet m året. Diagnsen stilles sjældent før tårs alderen. Familien g det lille barn Fra de første symptmer viser sig (når barnet er fra 6-18 måneder), til den endelige diagnse stilles (sm ftest tidligst ved tårs alderen), har familien gennemlevet en peride med str usikkerhed g frustratin. Det pleves fte sm et strt chk, når diagnsen RTT bliver stillet, g familien kan have brug fr psyklgisk hjælp. Der vil være et strt behv fr infrmatin m, hvad sygdmmen indebærer g hvilke muligheder fr støtte, råd g vejledning der findes. Det er vigtigt, at barnet med RTT får den ptimale pædaggiske g fysiterapeutiske behandling fra starten fr at sikre den bedst mulige udvikling. Det vil ftest være i et særligt dagtilbud eller en specialvuggestue/børnehave. Både i pasningstilbuddet g i frbindelse med fritidsaktiviteter vil barnet med RTT prfitere meget af at være fysisk aktiv. Derfr anbefales fx træning i varmtvandsbassin, ridefysiterapi, sv. Før sklealderen bør det vervejes, hvilke kmmunikatinshjælpemidler barnet vil have gavn af, da det sm ftest ikke har nget talesprg, men meget gerne vil kmmunikere. Musikterapi anbefales sm en effektiv måde at skabe kntakt g kmmunikatin med barnet. På grund af barnets fte meget usikre gang eller helt manglende gangfunktin vil det være nødvendigt med ganghjælpemidler/stå-stativ/specialklapvgn g senere kørestl. Det vil gså fte være nødvendigt med støtte til at sidde, da barnet specielt i de første år er meget muskelsvagt g siden hen kan udvikle spasticitet g skævheder i ryg g bækken. Det kan være nødvendigt med albuestrækker g/eller håndskinner fr at bryde håndsteretypierne, hvilket kan hjælpe barnet til at bruge hænderne mere frmålstjenstligt. På grund af de svære søvnfrstyrrelser, skrigeture, krampeanfald m.m. er det fte så krævende at have et barn med RTT bende hjemme, at den ene af frældrene vil være nødsaget til at gå ned i arbejdstid eller helt stppe med at arbejde i krtere eller længere perider. Herudver vil det gså ftest være nødvendigt, at frældrene får mulighed fr aflastning både i g uden fr hjemmet. Hvis der er andre søskende i familien, er det vigtigt, at der gså bliver mulighed fr at tilgdese deres behv, g at de tilbydes kurser/samvær med andre børn i lignende situatin. Sklealderen Det er vigtigt i gd tid, inden barnet når sklealderen, at få afdækket de muligheder, der findes

4 inden fr specialskletilbud g fritidshjem/sfo. Det er vigtigt, at sklen kan tilbyde såvel de rette fysiske rammer sm relevante pædaggiske tilbud med fkus på kmmunikatin. Barnet med RTT vil frtsat have brug fr intensiv fysiterapeutisk træning fr at bevare g udvikle sine funktinsevner. Endvidere er det gså af str betydning, at pasningstilbuddet efter skletiden er tilpasset til at sørge fr den rette stimulering af barnet. Ligesm det mindre barn med RTT vil gså sklebarnet have str gavn af fysisk aktivitet fr at bevare g styrke funktinsniveauet. Efterhånden sm barnet bliver større, vil de fysiske udfrdringer gså blive større. Der tilstøder fte sclise, kngleskørhed g fejlstillinger i fødderne, sm bevirker, at de fysiske funktiner frringes. Det er derfr vigtigt at sørge fr, at bligen g hjælpemidlerne hele tiden bliver tilpasset behvene, så barnet g familien får den rigtige g nødvendige støtte. Den unge I gd tid, inden den unge med RTT skal frlade sklen, skal der undersøges, hvilke tilbud der findes fx den treårige ungdmsuddannelse til unge med særlige behv eller et relevant dagtilbud. Det er meget vigtigt, at den unge frtsat dagligt bliver fysisk aktiveret, da hun ellers hurtigt vil miste tillærte funktiner, g livskvaliteten dermed blive væsentligt frringet. Inden den unge fylder 18 år, skal det afklares, hvilke knsekvenser sciale sm øknmiske det har fr den unge g familien. Der skal eventuelt tages stilling til umyndiggørelse g værgemål. Det er vigtigt, at der bliver lavet en handleplan i gd tid inden det 18. år, så førtidspensin, merudgifter sv. er på plads, når den unge fylder 18. Hvis den unge stadig br hjemme, kan det være på tide at verveje, hvrnår den unge skal flytte hjemmefra g undersøge hvilke tilbud m bsteder, der findes. Da persner med RTT har brug fr hjælp/pleje døgnet rundt, skal bstedet have ressurcer til at pfylde de specielle hensyn, sm persnen med RTT er afhængig af. Vksenlivet Strt set alle vksne med Rett syndrm får tildelt førtidspensin. Det vil meget sjældent være relevant fr persner med RTT at få fretaget arbejdsprøvning eller erhvervsevnevurdering. Fr den vksne med RTT vil det typisk være relevant med et aktivitets- g samværstilbud. Det er frtsat af str betydning, at persner med RTT bliver fysisk aktiveret g stimuleret, så færdigheder ikke går tabt. Vksne med RTT vil frtsat være plejekrævende døgnet rundt, g behvet fr støtte vil ikke blive mindre med alderen. Derfr er det frtsat vigtigt, at btilbudet er indrettet herefter. Når persner med RTT når flkepensinsalderen, vil sagen i kmmunen vergå fra et regelsæt til et andet, g flkepensinsydelsen er væsentlig lavere end førtidspensinen. Der vil være mulighed fr at søge m persnligt tillæg til at dække rimelige g nødvendige udgifter.

5 Generelt På grund af handicappets stre kmpleksitet vil der gennem hele frløbet være behv fr rådgivning m: Mulighed fr dækning af merudgifter til: medicin, befrdring, bleer, ekstra vask, handicaprettede kurser til frældre g pårørende, m.m. Mulighederne fr rlv, tabt arbejdsfrtjeneste, støtte i hjemmet, aflastning i g uden fr hjemmet. Hvilke hjælpemidler der findes: specialklapvgn, kørestl, gå-vgn, stå-stativ, specialcykel, sk, arbejdsstl, armstrækkere, hjelm, hæve/sænkepuslebrd, lifte, tilet-/badestl, elevatinsseng, kmmunikatinshjælpemidler, spiseredskaber, speciallegetøj sv. Hensigtsmæssig indretning af hjemmet, herunder evt. mbygning eller tilbygning, hvilket ftest vil være nødvendigt. Hvilke fritidstilbud der kan tilbydes persnen med RTT, fx varmtvandsbassin, handicapridning, musikterapi, afspænding, massage, fysiterapi m.v. Ansøgning m støtte til bil samt rådgivning m indretning af samme. Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt med en specialindrettet kassevgn med lift/rampe til kørestl g plads til nødvendige hjælpemidler. Der skal endvidere tages hensyn til barnets behv sm fx specialsæde med hæve/sænke/dreje knsl, kabinevarmer, aircnditin sv. Udarbejdelse af handleplan, sm justeres efter behv, så man så vidt muligt kan undgå at prblemerne vkser sig fr stre. Egnede bsteder/institutiner. Det kan på et hvilket sm helst tidspunkt i frløbet blive så str en belastning fr familien at have barnet med RTT bende hjemme, at det kan blive nødvendigt at finde et egnet bsted/institutin til barnet. Det er vigtigt, at frældrene bliver grundigt vejledt m knsekvenserne af, at barnet flytter hjemmefra, g at de tilbydes støtte i den fte meget vanskelige beslutning. Infrmatin vedr. Rett Syndrm kan fås ved henvendelse til: Center fr Rett Syndrm Mere infrmatin kntakt Landsfreningen Rett syndrm Tlf Sjældne Diagnser Tlf Center fr Små Handicapgrupper Tlf Kilder Rett Syndrm af Landsfreningen Rett Syndrm i 2003 Landsfreningen Rett Syndrms hjemmeside Rett Nyt udkmmer fire gange årligt Center fr Rett Syndrm Understanding Rett Disrder af Dr. Alisn Kerr DVD

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere