Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet"

Transkript

1 Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske helbredsprblemer. Der er brug fr en udvidet g frebyggende psyklgrdning, hvr lægen kan visitere alle, der har brug fr det, til psyklgbehandling med ffentligt tilskud. Til gavn fr den enkeltes psykiske g fysiske sundhed, tilknytning til arbejdsmarkedet g fr samfundsøknmien. Undersøgelser peger på, at en udvidelse af den nuværende psyklgrdning vil give en besparelse på 3-5 gange så meget, sm udvidelsen vil kste. Psyklghjælp til alle, der har brug fr det Den nuværende psyklgrdning udelukker mange patienter, sm kunne have gavn af psyklghjælp. Til skade fr den enkelte g fr samfundsøknmien. Sundhedsstyrelsen er netp nu ved at evaluere den nuværende psyklgrdning g stiller spørgsmålet: Har vi den psyklgrdning, sm vi bør have ud fra et ressurcemæssigt g fagligt synspunkt? Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner svarer nej - vi har ikke den psyklgrdning, sm vi bør have - hverken ud fra et ressurcemæssigt, fagligt eller menneskeligt synspunkt. Med inspiratin fra Mderniseringsudvalgets rapprt fra 2013 i g Danske Patienters indspil fra 2010 ii freslås følgende mdel fr den ffentlige psyklgrdning: Følgende kriterier skal give adgang til psyklghjælp: Pårørende til eller persn med henhldsvis psykisk eller smatisk sygdm g/eller funktinsnedsættelse En/flere alvrligt belastende livsbegivenhed(er) Symptmer sm indikerer en relevant diagnse fx angst g depressin Psykiske prblemer, sm persnen ikke selv kan mestre eller bearbejde i sit netværk 1

2 Andre risikfaktrer Mennesker med krnisk eller alvrlig sygdm g/eller funktinsnedsættelse eller deres pårørende har betydelig øget risik fr psykiske helbredsprblemer sm stress, angst, depressin mm. iii Omvendt går de psykiske prblemer ud ver evnen til at tage vare på den fysiske sygdm med øget risik fr følgesygdmme. Endvidere skal den praktiserende læge visitere ud fra en helhedsvurdering af, m der er tale m en psykisk sårbar persn med et psyklgisk behandlingsbehv, sm går ud ver, hvad der kan behandles i almen praksis eller kmmunen. Behvet vurderes ud fra lægens kendskab til persnen g dennes ressurcer, persnlighedsmæssige vanskeligheder samt symptmers sværhedsgrad g kntekst, sm ses i relatin til hinanden. Det skal således ikke være en frudsætning fr psyklghjælp, at man har en egentlig diagnse eller har været udsat fr specifikke hændelser, sm i nuværende rdning. Ordningen skal være frebyggende, g de nuværende aldersbegrænsninger skal fjernes. Patienter sm ikke selv kan finansiere egenandelen af psyklgbehandlingen skal have bedre muligheder fr at få dækket egenandelen. Dette med henblik på at sikre lighed i sundhed, g at der ikke sker en skævvridning af, hvilke brgere der reelt har adgang til tilbuddet. Samlet set mener Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner, at rdningen skal være tilgængelig fr de brgere, sm har behv fr psyklghjælp uafhængigt af hvilken ydre hændelse, diagnse eller andet, der skaber behvet g uafhængigt af m de selv har råd til at betale. Ordningen er i dag baseret på elleve visitatinskriterier, der skal være pfyldt fr, at man kan blive henvist til psyklg. Det er kriterier, der tager udgangspunkt i hændelser sm røveri, vldtægt, trafikulykker, selvmrdsfrsøg, incest/seksuelle vergreb, alvrlig invaliderende sygdm eller diagnser sm let til mderat depressin, angst g OCD. Ngle kriterier indehlder aldersbegrænsninger, g langt fra alle relevante klientgrupper er mfattet af rdningen. I Sundhedsstyrelsens evaluering af psyklgrdningen er der i midtvejsrapprten interviewet fem patienter, sm har været henvist til psyklghjælp. Alle fem infrmanter anbefaler behandling hs psyklg til andre g ville selv psøge den igen. Fr fire af infrmanterne havde det øknmiske tilskud fra det ffentlige str betydning fr, at de var kmmet i gang med behandlingen, g at de havde frtsat den. Alle fem mente, at tilbuddet i den nuværende frm er fr restriktivt. De mente, at 2

3 der ikke skulle være begrænsning i henvisningsårsagerne. Flere plevede gså, at de med frdel kunne være blevet henvist til psyklg nget tidligere, g at man derved kunne spare mange penge. Psyklghjælp betaler sig Psykiske prblemer er årsag til 50 % af alle langtidssygemeldinger g 48 % af alle førtidspensiner. Psykiske prblemer udgør den største sygdmsbyrde i samfundet med 25 % i frhld til det samlede sygdmsbillede, mens kræft står fr 17 % g kredsløbssygdmme står fr 15,2 % iv. Beregninger fra Danske Reginer viser, at ffentlig støtte til psyklghjælp betaler sig. I 2010 km man frem til, at hvis alle med lettere depressin fik adgang til psyklghjælp med tilskud, ville samfundet få en gevinst på mindst 700 milliner kr. m året v. I beløbet er mdregnet de ekstra mkstninger, en udvidelse af tilskudsrdningen vil kste. Frmand fr Danske Reginers Scial- g Psykiatriudvalg udtalte, at fr hver gang, vi investerer en krne i psyklgbehandling fr depressin, får samfundet næsten fem igen. Ligeledes viser beregninger fra Lndn Schl f Ecnmics and Plitical Science, at en øget adgang til psyklgisk behandling af angst g depressin vil tjene sig selv ind ver tid ved at flytte patienter fra sygdm g arbejdsløshed til selvfrsørgelse. Inden fr de første t år efter endt psyklgbehandling vil der i frm af øgede skatteindtægter, reducerede sygedagpenge g reducerede øvrige sundhedsmkstninger være en besparelse på tre gange så meget sm udgifterne til behandlingen vi. Endvidere fastslår Sundhedsstyrelsens Frebyggelsespakke i 2012, at fremme af mental sundhed er mkstningseffektivt både på krtere g længere sigt, hvis parametre sm uddannelse g beskæftigelse tages med i beregningen vii. En udvidelse af psyklgrdningen vil således betyde, at flere mennesker får hjælp i tide med øget livskvalitet til følge, g at flere kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet, så udgifter til sygedagpenge, fleksjbs, førtidspensiner mm. minimeres. Psyklghjælp virker Der er i dag frskningsmæssig enighed m, at psyklghjælp g terapi har gd effekt fr de fleste. Allerede i 1980 viste en metaundersøgelse af 475 psykterapistudier, at gennemsnitspatienten i psykterapi klarer sig bedre end 80 % af de patienter, sm ikke mdtager behandling viii. 3

4 Ligeledes viser Evaluering af rdning med psyklgbehandling af persner med let til mderat depressin fra 2011 ix : At 87 % af patienterne med depressin efter behandling er symptmfrie At patienternes egen plevelse af effekt er 95 % At der er en patienttilfredshed på 94 % At psyklgbehandling giver en klart nedadgående tendens i samlede sundhedsudgifter At psyklgbehandling øger andelen af persner i arbejde, selvfrsørgelse eller på SU At psyklgbehandling giver højere arbejdsfasthldelse (frskellen er især tydelig i frhld til testgruppen, sm får medicinbehandling) At vergangen til kmmunale ydelser g førtidspensin er 1½-2½ gange så høj i testgruppen end hs de psyklgbehandlede. Ud fra et ressurcemæssigt, fagligt samt menneskeligt synspunkt peger undersøgelser således på, at psyklghjælp til alle, der har brug fr det, virker g har en psitiv samfundsøknmisk effekt. Skribent: Diabetesfreningen, Tina Linaa 4

5 i Danske Reginers Rapprt fra mderniseringsudvalget: Visiner fr udvikling af den ffentlige psyklgrdning, 2013 ii Danske Patienter: Psykiske prblemer verses september 2010 iii Danske Patienter: Psykiske prblemer verses september 2010, Psykiatrifnden: Psykisk sundhed i Danmark 2014, Sundhedsstyrelsen: Frebyggelsespakke mental sundhed iv Psykiatrifnden: Psykisk sundhed i Danmark 2014, Sundhedsstyrelsen: Frebyggelsespakke mental sundhed v vi Dansk Psyklgfrening: Ntat vedr. det engelske IAPT-prjekt ifm. POK-evalueringen, august 2014 vii Sundhedsstyrelsen: Frebyggelsespakke mental sundhed viii Dansk Psyklgfrening: Ntat vedr. evidens af psykterapi ifm. POK-evaluering, august ix Frskningsenheden fr Almen Praksis: Evaluering af rdning med psyklgbehandling af persner med let til mderat depressin,

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Psykiske problemer har mange ansigter

Psykiske problemer har mange ansigter Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: www.danskepatienter.dk

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere