Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl og lørdag den 4. marts kl Mødedeltagere: Afbud Referat: Ole Husen, Formand (OH) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KJF) Helge Søgaard, Økonomiformand (HS) Lars-Ole Kopp, Nordkredsen (LOK) Lars Grevang, Sydkredsen (LG) Jørn Simonsen, Østkredsen (JS) Jette Kreiberg, Børn & Unge (JK) Helge Lang Pedersen, Elite (HLP) Klaus Olsen (KO) John Holm (JH) Lars Rask Vendelbjerg, Bredde (LRV) Preben Schmidt (PS) Dagsorden: A. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 1/2006 den 1. februar den Klaus Olsen havde fremsendt følgende bemærkninger til referatet: Punkt E5 Det er ikke reglement 2006, men reglement gældende fra , hvor det er vedtaget i HB, og det er gældende indtil det bliver ændret. (sker sandsynligvis i 2007, men pas på DM sprint, hvor der er vedtaget en prøveperiode på 2 år) Ændringen er dels i overskriften, der ændres til: 5. Konkurrenceudvalget, Reglement gældende fra og dels næste side hvor "Resultat blev en vedtagelse for 2006" ændres til "Resultatet blev en vedtagelse gældende fra ". Referat blev godkendt med disse bemærkninger B. Meddelelser fra formanden og generalsekretæren 1. Nyt markedsføringsselskab i regi af TD/DIF PS orienterede om møde mandag den 27. februar 2006, hvor tillige Sportschefen deltog. Tanken er at lave et kommercielt fondsejet selskab, der kan påtage sig opgaven Mødereferat Side 1 af 6 Hovedbestyrelsen

2 om at sælge idrætten bedre. Specialforbund og andre organer på idrættens område vil helt frit kunne vælge om de vil indgå aftaler med selskabet, der omfatter alle forretningsområder fra staten undtagen salg af TV-rettigheder. Stort set alle specialforbund under DIF var mødt op og gav opbakning til det fortsatte arbejde med at udvikle ideerne og konceptet. DIF skal på sit årsmøde den 6. maj 2006 tage endeligt stilling og TD på sit bestyrelsesmøde i juni. Hvis det bliver vedtaget forventer man at nøglepersonerne i det nye selskab er på plads i august Synlighed Profilbeklædning De sidste blev opfordret til at afgive deres bestilling. 3. Appelsag, Holstebro. Det blev til orientering oplyst at generalforsamlingen i Holstebro Orienteringsklub, på en generalforsamling over to aftner, havde valgt at godkende bestyrelsens eksklusion af Lars Rask Vendelbjerg. Sagen ligger fortsat i DOF s appeludvalg. 4. Friluftsrådet, Nyt indsatsområde, Friluftsliv i Nationalparker Ove Gasbjerg, DOF s repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse vil også være vores repræsentant. Der arbejdes på at sikre yderligere repræsentation fra andre brugerorganisationer, så der kan skabes balance overfor beskytterne, der gerne vil præge den ny lovgivning i retning af mere beskyttelse og reservater mere for dyr og planter end mennesker. HB tilkendegav vigtigheden af at forholdet til skovene og adgangen hele tiden har forbundets og de ansattes fokus. PS oplyste at mødet den 14. januar 2006, der samlede ca. 40 skovkontakter fra hele landet vil blive gentaget næste år og at det er aftalt at arbejde i netværk. DOF s repræsentanter i brugerråd, DIF lokalt og Friluftsrådet regionalt er nu registeret i O-service. 5. Årsmøde i DIF, den 6. maj 2006 kl , frist for forslag den 24. marts OH og andre HB medlemmer kan ikke deltage. PS deltager. Punkterne blev taget til efterretning og sluttet. C. Stillingtagen til afgørelser taget af forretningsudvalget siden sidst. 1. Ingen D. Godkendelse af referat fra seneste FU-møde 1. Intet FU-møde E. Igangværende og kommende DOF arrangementer og opgaver. 1. Repræsentantskabsmødet Program, dagsorden, opgaver a. Møde med dirigent b. Trænerseminar c. WOC indlæg d. IOF Congress e. Valstad Årets løber / Årets træner f. Henrik Brandt g. Fordelingsnøgler og topsatsning h. Økonomi 2016 i. Cafe debat j. Beretninger k. Regnskab 2005 l. Budget 2006 og skitse 2007 Løbsafgift Faaborgs ændringsforslag m. Verdensklassekultur Mødereferat Side 2 af 6 Hovedbestyrelsen

3 n. Ny struktur Skærmens ændringsforslag o. Bemyndigelse til grammatikalske ændringer p. Klubkontingent q. Valg Konkurrenceudvalget, Breddeudvalget De enkelte punkter blev gennemgået og opgaver fordelt. Punktet udgår 2. Nye internationale opgaver efter WOC 2006 og NOC 2007 Punktet blev ikke behandlet - Fremskrives F. Økonomi 1. DIF indberetningen 2005 er afsluttet Den endelig indberetning 2005 viser at kurven er knækket viste aktive 2005 viser Lidt men godt. Det bliver spændende om den samme tendens kan aflæses, når der pr. 1. april 2006 tages oplysninger i O-service til opkrævning af klubkontingent. Taget til efterretning punktet sluttet 2. Oprydning i medlemsklubberne Det indstilles at følgende klubber efter indstilling fra DIF slettes: R O I D, Midtjylland Århus Politis Idrætsforening Aaborg Roklubs O-Afd Dan Idrætsforeningen, Flyvestationen Værløse Københavns Roklub s Orienteringsklub S.A.S. Orienterings-Klub Yderligere at der foretages følgende ændringer Ølgod I.F. Orienteringssektion Slettes efter eget ønske Mariager Orienterings-klub Fortsætter som Mariager Fjord OK Hadsund Orienteringsklub Slettes som følge af fusion. Ny Oksbøl Militær Idrætsforening (OMI) Idrætsforeningen for Forsv. Vedbæk, Afklaring søges Vordingborg Garnison O.S., Afklaring søges Indstillingen blev godkendt Punktet sluttet G. Kreds- & udvalgsrunde 1. Østkredsen JS omtalte arbejdet med NOC Stævneorganisationen er ved at falde på plads. Den består af folk fra kredsbestyrelsen og stævnet afvikles i dette regi, uden klubber som medansvarlige. Den norske kontrollant, Bernt Myrvold, skal snarest på besøg. Der er etableret en hjemmeside og første skriftlige information er på vej. Der skal indgås aftale med DOF omkring det økonomiske, herunder underskudsgaranti og dopingudgifter etc. (HSØ). Stævnet bliver WRE, men ikke en del af ny World Cup. 2. Nordkredsen Mødereferat Side 3 af 6 Hovedbestyrelsen

4 LOK kunne berette om en velfungerende kreds. Flere klubber i yderområderne har det svært, men en model med nabohjælp synes en mulighed, der vil blive arbejdet på. Man er tæt på en aftale om bedre toiletfaciliteter til stævner via en samlet aftale med et landsdækkende firma. 3. Sydkredsen LG kunne ligeledes berette om et roligt repræsentantskabsmøde. Der var kritik af proceduren omkring reglement Konkurrence 5. Kort 6. Bredde 7. Børn & unge JK oplyste at Børn & unge havde fået ny repræsentant fra Syd, Jens Peter og fra Nord med Lone Dybdahl. Der havde i udvalget været en del debat om beslutningen om H/D - 10 ved mesterskabsstævner, men enighed om at aldersgruppen skal have et tilbud, så den kan komme i skoven også den dag. Ungdomslederseminaret i Øst vil blive fulgt op af et Ungdomslederseminar på landsplan i januar Endelig tid og sted offentliggøres snarest. Ellers vil der i 2006 være ungdomslejr 20NULL6 i Sverige, og Kick Start lejr før WOC 2006, samt fortsat udveksling af ungdomsledere og trænere i nordisk regi. Der er indgivet ansøgning til TrygFonden om støtte til en oversættelse og bearbejdning af SOFT s flotte materiale om skoveventyret. 8. Elite HLP oplyste af Chris Terkelsen er indtrådt i TD s aktivkomite. H. Eventuelt 1. Mødekalenderen Opdateret mødekalender vedhæftes. Hovedbestyrelsens og stabens møder er fremhævet med gult. Referat PS - 8. marts 2006 Læst OH 12. marts 2006 Mødereferat Side 4 af 6 Hovedbestyrelsen

5 Dansk Orienterings-Forbund Generalsekretæren Mødekalender 2006/2007 Opdateret den 8. marts 2006 Tidspunkt Type Sted Noter Januar Onsdag den 4. januar 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning Fredag den 6. januar 2006 Udvalgsmøde, Kort Odense Tirsdag den 10. januar 2006 FU-møde 1/2006 Rungsted Lørdag den 28. januar 2006 Repræsentantskabsmøde, Nord Lør/søn januar 2006 NORD-møde Oslo Februar Onsdag den 1. februar 2006 HB-møde 1/2006 Nyborg Budget 2006 (3) Torsdag den 2. februar 2006 KB-møde, Øst Mandag den 6. februar 2006 Repræsentantskabsmøde, Syd Kolding Onsdag den 8. februar 2006 Repræsentantskabsmøde, Øst Roskilde Tirsdag den 28. februar 2006 Udvalgsmøde, Børn & Unge Odense Marts Onsdag den 1. marts 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning Fredag den 3. marts 2006 Udvalgsmøde, Elite Jelling Fredag den 3. marts 2006 Hovedbestyrelsesmøde 2/2006 Vejle Fjord Staben kl. 21. Lørdag/søndag marts 2006 Repræsentantskabsmøde Vejle Fjord Trænerseminar Lørdag den 5. marts 2006 HB-møde 3/2006 Vejle Fjord Aflyst Onsdag den 22. marts 2006 Kredsudvalgsmøde, Øst Torsdag den 28. marts 2006 Kredsudvalgsmøde, Kort Odense April Torsdag den 20. april 2006 Udvalgsmøde, Plan Odense Maj Torsdag den 4. maj 2006 Hovedbestyrelsesmøde 4/2006 Nyborg Onsdag den 10. maj 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning Lørdag den 27. maj 2006 Udvalgsmøde, Elite Jelling Mandag den 29. maj 2006 Kredsudvalgsmøde, Nord Juni Tirsdag den 6. juni 2006 Udvalgsmøde, Børn & Unge Odense Onsdag den 7. juni 2006 Klubledermøde, Øst Roskilde Reglement 2007 Mandag den 12. juni 2006 Klubledermøde, Syd Reglement 2007 Torsdag den 15. juni 2006 Klubledermøde, Nord Reglement 2007 Fredag den 16. juni 2006 Stabsmøde 1/2006 Esbjerg Lørdag den 17. juni 2006 HB-møde Brøndby Kort/reglement 2007 Mandag den 19. juni 2006 Udvalgsmøde, Plan Odense Tirsdag den 20. Juni 2006 Udvalgsmøde, Kort Odense

6 Onsdag den 21. juni 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning Juli Lør/lør 29. juli 5. august 2006 IOF Congress XXIII Århus WOC2006 WOCtour August Onsdag den 16, august 2006 Udvalgsmøde, Børn & Unge Odense Fredag den 18. august 2006 Udvalgsmøde, Elite Jelling Onsdag den 23. august 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning September Onsdag den 6. september 2006 Kredsdvalgsmøde, Øst Torsdag den 21. september 2006 Hovedbestyrelsesmøde 6/2006 Nyborg Budget 2007 (1) Tirsdag den 26. september 2006 Udvalgsmøde, Kort Odense Oktober Onsdag den 11. oktober 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning Lørdag den 14. oktober 2006 Udvalgsmøde, Elite Brøndby November Mandag den 13. november 2006 Klubledermøde, Syd Lørdag den 18. november 2006 Hovedbestyrelsesmøde 7/2006 Nyborg Budget 2007 (2) Onsdag den 22. november 2006 Klubledermøde, Øst Roskilde Torsdag den 23. november 2006 Klubledermøde, Nord Mandag den 27, november 2006 Udvalgsmøde, Plan Odense Tirsdag den 28. november 2006 Udvalgsmøde, Kort Odense Torsdag den 30. november 2006 Udvalgsmøde, Børn & Unge Odense Torsdag den 30. november 2006 Kredsudvalgsmøde, Nord December Fredag den 1. december 2006 Stabsmøde 2/2006 Herning Onsdag den 6. december 2006 Kredsudvalgsmøde, Øst Onsdag den 6. december 2006 Udvalgsmøde, Bredde Herning Januar Lør/søn januar 2007 NORD-møde Stockholm Lørdag den 27. januar 2007 Klubledermøde, Nord Onsdag den 31. januar 2007 Hovedbestyrelsesmøde 1/2007 Nyborg Budget 2007 (3) Februar Marts Fredag den 2. marts 2007 Hovedbestyrelsesmøde 2/2007 Vejlefjord Staben kl. 21. Lørdag den marts 3. marts 2007 Repræsentantskabsmøde Vejlefjord Lørdag den 3. marts 2007 HB-møde 3/2007 Vejlefjord En times eftersnak Juni Torsdag den 14 juni 2007 Klubledermøde, Nord November Torsdag den 22. november 2007 Klubledermøde, Nord

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere