Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for:"

Transkript

1 Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Bistandsbureauet Annemette Danielsen mobil:

2 Forord Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har gennem mange år været engageret i internationale problemstillinger knyttet til unge, ligesom DUF som paraply i mange år har engageret medlemsorganisationer gennem projekter i de senere år hovedsageligt gennem en miniprogramaftale med Danida og et MENA-program finansieret af Udenrigsministeriet. DUFs styrelse besluttede i sommeren 2008, at det internationale arbejde fremover skal nå ud til flere unge i udviklingslandene og den mellemøstlige region, ligesom der skal arbejdes for, at flere danske unge involveres i internationale problemstillinger. Som et grundlag for en sådan satsning udarbejdes der en samlet strategi for DUFs internationale arbejde uden for Europa. Analysepapiret Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer er produceret i december 2008 som ét af flere baggrundspapirer, der indgår i udarbejdelse af den internationale strategi. Papirets form og fokus er begrundet, som det beskrives i ToR, i målet om at det skal have bredde og i relativ forstand omfatte de mest centrale temaer, således at det bliver muligt at tage strategiske valg om, hvad DUFs internationale arbejde skal fokusere på. DUF har i sit oplæg desuden fremhævet følgende temaer som centrale: Unge og demokrati; rettighedsaspekter; uddannelse og sundhed; unge og beskæftigelse; mobilitet og migration; konflikter og skrøbelige situationer og social status. Analysepapiret her har karakter af baggrundspapir det hævder ikke at være en videnskabelig underbygget analyse og giver heller ikke et fuldt udtømmende billede. Nærmere er det papirets ambition at fokusere på udfordringer og trends af strategisk og politisk betydning samt at bidrage med overblik, hvorfor der tegnes med brede penselstrøg og inddrages et relativt stort antal temaer, der knytter an til unges situation i Asien, Latinamerika og Afrika. Annemette Danielsen Bistandsbureauet 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Baggrund... 3 Unge og demokrati... 5 Rettighedsaspekter Uddannelse Beskæftigelse Sundhed HIV/Aids Mobilitet og migration Konflikter og skrøbelige situationer Om principper for at styrke unges position i programarbejdet Bilag

4 Baggrund Der er 1.5 milliarder unge i aldersgruppen år på verdensplan, hvoraf 1.3 milliard bor i udviklingslandene. For latinamerikanske og asiatiske lande når man nu toppen det største antal unge nogensinde i verdenshistorien. Antallet af unge i de afrikanske lande vil vokse i årtier endnu. 1 Definitionen af ungdom eller unge varierer meget, særligt i udviklingslandene hvor man ofte oplever, at kategorien unge gælder op til 35 år. Hvis man tager afsæt i den måde FN-systemet definerer det på, så gælder følgende: teenagere (adolescents) er begrebet for de årige, årige omtales som unge (young people), og begrebet ungdom (youth) betegner de årige. Konventionen om Barnets rettigheder gælder for alle børn og unge op til 18 år. Endelig er der juridiske grænser knyttet til myndighedsalder, hvilket varierer fra land til land. De demografiske og økonomiske implikationer af verdenshistoriens største ungdomsårgang har naturligt ledt til forøget opmærksomhed og ligger til grund for de seneste års fokus og politikudvikling på området. Det gælder donorer som FN og Verdensbanken. 2 Også den Afrikanske Union (AU) har fået fokus på unge. Senest også den danske regering i kraft, af at unge og beskæftigelse er hovedtema for regeringens Afrika Kommission. Der er forskellige grunde til, at unge i relation til udviklingslande og bistand fremhæves. For det første skal man være opmærksom på, at der er mange interesser på spil der er ikke et sammenhængende og entydigt kompleks, hvor alle har genuine interesser i unges ve og vel. For det andet er interessen for ungdom først og fremmest begrundet i bekymringer for den negative rolle, unge kan indtage. Unge kvinder er den befolkningsgruppe, som har den hurtigst voksende HIV-prævalens, og unge mænd uden beskæftigelse og fremtidsudsigter er i mange sammenhænge potentielt til fare for udviklingen. Det gælder især de store grupper unge i post-konflikt lande, der synes at afvente fornyet konfliktudbrud og rekruttering til bevæbnede grupper - i mellemtiden klarer de sig igennem på kriminalitet og er en belastning for nærsamfundene. Også i mere stabile situationer udgør unge mænd en potentiel politisk udfordring for magthaverne. Man så det i Etiopien i 2005, hvor de sluttede op om oppositionen og man har senest set det i forbindelse med optøjer, hvor befolkninger i byområder har organiseret sig og protesteret mod fødevarepriser - eksempelvis på Haiti hvor unge som andre steder har været i front. 1 Vi ser nu den absolutte top af befolkningstilvæksten, for disse unge lever faktisk i mindre familier de har langt færre søskende end deres forældre havde. Antal af unge som procentdel af voksne i den arbejdsdygtige alder er således betydelig mindre i dag, hvilket har den positive implikation at der er relativt flere voksne, der kan levere et skatte- og afgiftsgrundlag og dermed finansiere den nødvendige uddannelse og sundhed, eksempelvis. 2 4

5 Unge tilhører en udsat gruppe. I udviklingslandene er fattige jo ikke alle lige fattige - unge er de næst fattigste efter børnene. Præcise statistikker findes ikke, men FN vurderer, at 18 % af de knap 1.2 mia. unge lever for mindre end 1 $ om dagen, og at 45 % lever for mindre end 2 $ om dagen. 3 Uddybninger af fattigdom i form af fænomener som naturkatastrofer eller senest fødevarekrisen har store omkostninger for de fattigste og hermed også for unge. Typisk må de forlade uddannelse til fordel for at skaffe daglig fornødenheder til familien. Unge er desuden udsatte i den socialkulturelle kontekst, da de traditionelt ligger meget lavt i generationshierarkiet. Ofte er de fastlåste og afhængiggjorte af de voksne og har svært ved at foretage valg, der kommer deres egen situation til gode. Unge er ofte i mange sammenhænge ikke engang en kategori på mange lokalsprog er der ikke et decideret ord for ung. De er usynlige, og alle venter bare på at de bliver voksne og dermed bliver til noget og nogen. En gruppe, som er særligt udsatte og ofte meget afhængige, er handicappede. Både Verdensbanken 4 og UNICEF 5 forudser, at antallet af unge og voksne med handicap vil stige i de kommende år, så man sandsynligvis vil se en markant stigning fra de nuværende ca. 10 % af en befolkning. Unge og demokrati: repræsentativt og participatorisk Aspekter hvad angår repræsentative forhold Den mest almindelige valgretsalder i verden er 18 år, dog er 20 eller 21 år også brugt. 21 år som den højeste valgretsalder finder man i f.eks. Tonga, Azerbadjan, Bolivia, Libanon og Singapore. Iran har den laveste valgretsalder med 15 år. 6 Der er internationalt en bekymring i forhold til den visse steder meget lave valgdeltagelse blandt unge. Bekymringen går ifølge IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) på, at manglende deltagelse i valg antages at kunne føre til radikalisering på grund af manglende ejerskab og engagement fra unge i det eksisterende samfund og det demokratiske system. Der ligger mange forskellige forhold til grund for den lave valgdeltagelse men barrierer er eksempelvis mangel på opdragelse i demokrati. Her fremhæver IDEA grundskoleuddannelsen som det regi, der særligt bør være demokrati-skolen. En anden barriere er forbundet med logistikken omkring officiel tildeling af valgret, hvilket kræver at både identitetspapirer og at stemmesedler kan fås i tide. Fattige unge har ofte ingen papirer og de har ikke de 2 kroner, det 3 World Youth Report 2005: ://www.childinfo.org/files/childdisability_young_people_w_disabilies1999.pdf 6 5

6 koster at transportere sig til det kontor, hvor man kan få valgkortet. Nationale regeringer søger i mange lande selvfølgelig at afhjælpe sådanne barrierer. I Rwanda har unge fast to sæder i parlamentet. Også i Uganda er der krav om ungdomsrepræsentation i både parlament og kommunalbestyrelser. Man finder desuden en del eksempler på parallelle ungdomsparlamenter, som blot er parallelle strukturer uden tilsyneladende fast opkobling til det rigtige parlament. Det er ikke muligt at finde nogen ekstern analyse og vurdering af deres impact. 7 I forbindelse med de repræsentative aspekter er nationale ungdomsråd af afgørende betydning. Disse råd kritiseres ofte for ikke at være tilstrækkeligt frie og uafhængige. Regeringer og nationale administrationer sætter sig ofte på dem, og der er mange tilfælde af reel co-option`. Men ungdomsråd er ikke desto mindre helt afgørende i relation til at koordinere diverse initiativer, og ungdomsråd anses som oftest for at være den øverste og repræsentative enhed for unge i et land det er herfra delegationer og diverse høringsfora udpeger repræsentanter for dermed at sikre et legitimt mandat. Der er et tilsyneladende velfungerende europæisk samarbejde mellem nationale ungdomsråd gennem European Youth Forum. 8 Der danner sig et noget mere broget billede, når man søger et overblik over globalt samarbejde mellem nationale ungdomsråd. Netværket WAY, World Assembly of Youth, dannet i 1949 og med hovedsæde i Malaysia, påstår at være paraply for alle verdens ungdomsråd. Det hedder på hjemmesiden, at der er 120 medlemsorganisationer, herunder det finske og norske ungdomsråd (men ikke DUF eller LSU fra Sverige). Det er dog ikke til at få en bekræftelse på dette medlemskab, når man checker de norske og finske ungdomsråds hjemmesider. 9 Udover dette netværk eksisterer andre som f.eks. WFYD, World Federation of Democratic Youth, en kommunistisk domineret sammenslutning. 10, samt Global Youth Parliament, som samler unge fra verdens storbyer. 11 Endelig kan nævnes FN-forbundenes sammenslutning, WFUNA, der opererer med ungdomsafdelinger. 12 Unge konsulteres uden reelt at blive hørt At unge har særlige interesser er ikke noget nyt, heller ikke at de bør høres i de fleste sager. Gennem mange år har verdens dagsordenssættende topmøder af forskellig karakter haft en og samt

7 delegation eller et panel, der repræsenterede unges synspunkter. Der har dog langt hen af vejen været tale om konsultationer det synes sjældent at være tilfældet, at de unge har haft mulighed for at sætte et aftryk, som senere fik praktisk betydning. Også Afrika Kommissionens møde i Addis i oktober 2008 havde et særligt unge-panel. Selvom temaet handlede om beskæftigelse, fremhævede de unge selv mangel på information og kommunikation. Derfor foreslog de etableringen af en mediebåren platform, der kan fungere som afsæt for en kontinental ungdomsbevægelse, der med samlet stemme koordinerede tiltag og fastholdt økonomisk udvikling og rettigheder som vejen frem for en forbedret position for denne verdensdels unge. 13 Problemet er ofte, at unges forslag i sådanne sammenhænge ikke bliver taget videre. Afrika Kommissionen opretter da heller ikke hverken en kontinental struktur eller mediebåren netværk i kølvandet på de unges anbefalinger. Og det skal de måske heller ikke. Der findes nemlig allerede både kontinentale og mediebårne platforme, 14 og der et utal af netværk, der er enten internationale eller regionale hertil kommer så alle de tematiske og religiøse netværk, som ofte har en global struktur med både regionale og nationale repræsentationer. Problemet og udfordringerne handler om koordinering, for der findes et væld af ungdomsstrukturer - råd, netværk og platforme i hundredvis. Der er masser af god politisk energi i unge, men energien er fragmenteret. Der er derfor ikke brug for flere nye initiativer, men instanser der samler og koordinerer. Måske skulle man bede donorer om at tænke sig om en ekstra gang. Hele det hav af ungdomsinstanser er jo ikke oprettet eller finansieret af hverken de unge selv eller deres egne samfund. Langt det meste er skabt på foranledning af donorer eller qua de muligheder, som donorer har bragt med sig. 15 Hvis vi er på udkig efter instanser, der kan samle og koordinere, så er de voksnes regionale fora formodentlig det bedste bud. På det afrikanske kontinent kan OAS, Organisationen af Amerikanske Stater, ligeså vel som den Afrikanske Union udgøre en platform her vedtog generalforsamlingen i 2008 en omfattende erklæring omkring unge og demokrati, som man forpligter sig på med et monitoreringssystem pdf. 14 Global Youth Action Network (GYAN), International Youth Leadership Network (IYLN) og International Activist Youth Network (IYAN). Hertil kommer så alle de tematiske og religiøse, eksempelvis. 15 Børn og unge ved præcis hvad de har lyst til men det er ikke nødvendigvis det samme, som det de har brug for. citat af Jesper Juul, forfatter til bogen Dit kompetente barn 16 7

8 Et bemærkelsesværdigt initiativ i forbindelse med støtte til politiske partier, herunder ungdomsafdelinger, er Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD). I Holland gik syv af de etablerede partier i år 2000 sammen om et initiativ, der skal styrke politiske partier og deres ungdomsafdelinger i en række lande. Man har samarbejde med 150 politiske partier i Afrika, Latinamerika, Asien og Østeuropa. NIMD har et årligt budget på ca. 75 mill. kr., hvor langt størstedelen af midlerne kommer fra det hollandske udenrigsministerium. 17 Fokuserede nationale indsatser Det er bemærkelsesværdigt, at selvom unge udgør den næst fattigste gruppe, så er de meget svagt repræsenteret i nationale fattigdomsstrategier. De generelle fattigdoms- og sektorstrategier er afgørende, da de fungerer ligesom den årlige finanslov, hvor der fastlægges prioriteter og økonomiske resurser. Unge er skrevet ind i halvdelen af de eksisterende strategier men oftest i så vage termer og uden fastlagte budgetter, så de faktisk er gratis. Når unge står så svagt i disse strategier, er det efterfølgende nærmest umuligt at få skabt politisk opmærksomhed og få allokeret resurser. Det er helt afgørende, at unge i højere grad bliver anerkendt som en cohort`. Det gælder i forhold til nationale statistikker, så der kan skaffes dokumentation ligesom forpligtigende indskrivning i de væsentligste nationale strategier vil have positiv effekt. Problemstillingen omkring unge og de nationale strategier har det svenske ungdomsråd, LSU undersøgt sammen med én af FNs særorganisationer, nemlig Department of Economic and Social Affaire. Projektet Tackling poverty together er et samarbejde mellem LSU, en række afrikanske ungdomsorganisationer og FN. Projektet har til formål at styrke nationale ungdomsråd og prioritere ungdommens inddragelse i indsatsen mod fattigdom. 18 PRSP og unge Der er mange eksempler på unges involvering i PRSP processerne. I Fact Sheet on Refugee Youth and Poverty Reduction 19 opregnes blandt andet følgende: At i Tanzania har regeringen erkendt at den manglende indflydelse fra unge i den første PRSP var forkert og man sørger nu for inddragelse i den anden PRSP. I Ghana fokuserer PRSP på unges iværksætter muligheder, specielt i forhold til at gøre landbrug mere attraktivt for unge for på den måde at forhindre migration. I Kenya arbejder 17 I forbindelse med initiativer sammen med ungdomspartier kan nævnes UNDP s Nordiske Kontors samarbejde med seks danske politiske ungdomsorganisationer om papiret Større og bedre og en fælles studierejse til Liberia i Se: 18 og

9 PRSP med særlige programmer for unge, der skal sikre et bedre skift fra skole til beskæftigelse. I Malawi er der fokus på de børn, der dropper ud af skolen, og der oprettes særlige ungdomsklubber for at samle børnene op. I Zambia var blot tre ungdomsorganisationer involveret i PRSP processen, og indflydelsen var begrænset. Emanuel Kamwi fra det nationale ungdomsråd konkluderer: Participation of Youths in the process was not effective due to lack of coordination among the Youth organisations in contributing to the PRSP formulation process. 20 Save the Children Alliance har udgivet en rapport med titlen: Children and Young People Participating in PRSP Processes. 21 Her er særligt fokus på erfaringer fra Vietnam og Honduras, i Vietnam organiserede man tre konsultationer, der involverede 400 børn og unge. I Honduras var der en serie møder, der inkluderede 3000 børn og unge. I begge lande var der fokus på de sociale effekter af fattigdommen: familiekonflikter, vold, misbrug og bandekultur. Rapporten påpeger, at PRSP processernes meget tekniske karakter generelt gør det vanskeligt at inddrage børn og unge direkte i formuleringerne af programmerne. Også UNICEF har lavet en guide for, hvordan børn og unge kan involvere sig i politiske processer, herunder PRSP. 22 Hos South African Regional Poverty Network finder man også beskrivelse af en succesfuld proces, idet man i Lesotho har formået at inddrage børn og unge effektivt: The effective incorporation of child and youth issues in the draft PRSP is a salient development. Unlike many other countries in southern Africa, Lesotho has succeeded in prioritizing policies and programmes directed at addressing child and youth poverty and promoting the rights of these groups. This was achieved through the establishment of the Child and Youth thematic Group, which involved the direct representation of children in developing a logical framework matrix and preparing a position paper that built upon consultations in 2002 to capture the voices of children and youth. 23 Ligeledes er et eksempel på positiv inddragelse og indflydelse i Guyana. 478 unge har deltaget i 26 konsultationer i forbindelse med Guyana s PRSP. Følgende områder blev fremhævet som væsentlige: uddannelse, specielt sekundær og tertiær, infrastruktur, herunder veje i landdistrikter samt sportsfaciliteter og legepladser, bygning af børnehjem hovedsageligt for gadebørn og sundhedsfaciliteter for unge

10 Brasilien I Brasilien alene er der 31.3 millioner unge mellem 16 og 24 år. Hovedparten er ramt af arbejdsløshed, fattigdom og mangel på uddannelse. Arbejdsløsheden blandt unge er 18 %, og derudover arbejder ca. 10 millioner i den uformelle sektor. Den brasilianske regering er som én af de få fokuseret på ungdom. Man har lagt en række forskellige programmer sammen til ét: Pro- Jovem (for Ungdom): Det Nationale Program for Inddragelse af Unge. Programmet retter sig mod 4.2 millioner unge, fattige brasilianere og skal sikre uddannelse og jobmuligheder. 25 Et utal af initiativer er på banen for at sikre unges deltagelse i samfundsprocesserne blandt andet indgår der et canadisk finansieret projekt rettet mod demokratisk deltagelse unge i 8 regionale centre trænes i dialog og forhandling: Unge og Demokrati i Brasilien. Projektet er velforankret hos Det nationale Ungdomsråd og desuden er både en canadisk og brasiliansk forskningsinstitution involveret. Erfaringerne fra dette initiativ har i høj grad inspireret regeringens førnævnte Pro-Jovem initiativ. En 6 minutters video om initiativet kan anbefales. 26 Participatoriske aspekter Reel deltagelse for unge forudsætter, at de både har kompetencer og et handlerum. Reel deltagelse handler i sagens natur om graden af autonomi, og dette vil i mange tilfælde være et spørgsmål om der er tale om selvstændige ungdomsorganisationer eller snarere wings og afdelinger af voksenorganisationer. Det skal understreges, at selvfølgelig findes der også mange såkaldte wings eller afdelinger, som bygger på unges reelle deltagelse. Handlerum er én ting. Men unge skal jo også have noget at fylde et givet handlerum ud med. Demokratisk deltagelse forudsætter således nogle kompetencer kompetencer som hovedsageligt er erfaringsbaserede og læres gennem at deltage i demokratiet i praksis. Den danske kultur med et gennemorganiseret civilsamfund, også hvad angår børn og unge, udgår i det lys et pædagogisk værksted for udvikling af demokratiske kompetencer. Her øver man sig og lærer via praksis og deltagelse i det lille demokrati om det store demokrati. Organiseringsgraden er mindre i de fleste udviklingslande ikke mindst blandt børn og unge. 27 Her er unges erfaringsverden, som den former sig i familie, skole og lokalsamfund, ofte præget af udemokratiske og hierarkiske strukturer, hvorved unge frarøves muligheden for at få erfaring med Latinamerika er ret velorganiseret sammenlignet med de to andre verdensdele, men det har ikke haft afledt effekt på unge, som synes at have endnu færre tilbud end i Afrika, hvor der i det mindste er en masse udenlandske organisationer, der bygger noget op for børn og unge. 10

11 deltagelse og demokratisk forvaltning af forskellige initiativer. Udenlandske NGO ere som DUFs medlemsorganisationer gør her et helt afgørende stykke arbejde ved at støtte initiativer i udviklingslandene, der bidrager til at unge bliver trænet i demokratisk deltagelse. Et væsentligt element, når man diskuterer forhold omkring ungdomsorganisationer i udviklingslandene, er problemstillinger omkring de juridiske aspekter. Det er ikke nok at organisere sig, man skal også have sin organisation registeret som en legal aktør, og her finder man ofte, at der er store barrierer. Det bliver i disse år til stadighed sværere for NGO ere i almindelighed at blive registreret det gælder særligt i Afrika og kontrollen med organisationerne øges. 28 Når det handler om demokrati, organisering og unge i en moderne tid, er det væsentligt at se på den modstilling, der kan drages mellem forening og bevægelse. Foreninger eller organisationer repræsenterer et formelt demokrati, der som oftest bygger på en vedtægtsbestemt regelsætning, der regulerer indflydelsen. Bevægelser derimod er mere flydende de er netværksopbyggede, enkeltsagsorienterede og provisoriske. Ikke mindst har de en helt flad struktur, her er ikke noget hierarki, og alle har som udgangspunkt lige adgang til indflydelse. Moderne bevægelser blandt unge bygger også i udviklingslandene på moderne kommunikationsmidler, hvormed man mobiliserer lynhurtigt. Det så man i Etiopien i 2005, hvor regeringen, som sidder på telekommunikation, blokkede mobil-telefoni af samme grund. Der er for tiden stor bekymring for, at en fattig og frustreret ungdom, hovedsagligt de store grupper af by-unge, kan blive kilde til socialt uro. De kan potentielt udvikle sig til politiske bevægelser med her-og-nu krav eller til politisk-religiøse radikaliserede grupper. Erfaringen viser, at unge er en magtfuld gruppe i visse sammenhænge - de til tider meget voldelige optøjer i forbindelse med fødevarekrisen i foråret 2008, der fandt sted i mere end 30 forskellige lande, havde i mange tilfælde netop unge som spydspidser. 29 Moderne kommunikationsmidler har i flere år fremmet hurtig masse-mobilisering blandt unge i Vesten, og med mobiltelefoniens udbredelse i udviklingslandene, ser man præcis det samme fænomen. Mobiltelefonien har været en kommunikativ revolution i mange udviklingslande. I Østafrika er dækningen stor i Tanzania har 97 procent adgang til en mobiltelefon, og hvis man ser på dækning i Uganda, kan man se, at også i de mest fjerne områder er der adgang. Det betyder, at nu kan også ungdom i landområderne deltage i manifestationer, eksempelvis. 28 Etiopien har eksempelvis lige vedtaget en lov, der forbyder NGO ere, der bruger begrebet rettigheder. 29 På anbefaling fra diverse rapporter i kølvandet på fødevarekrisen og social uro i mere end 30 lande, fremlægger den sydafrikanske finansminister et forslag om at overveje subsidier til de mange unge arbejdsløse i Sydafrika (45 procent af alle er arbejdsløse og uden uddannelse) samt en større grad af safety net for the poorest.` Man er tydeligvis nervøs for det sprængstof, som millioner af unge arbejdsløse uden udsigt udgør en nervøsitet som giver nye politiske muligheder for unge. (www.buanews.gov.za 30 May 2008) 11

12 Demokrati handler i høj grad om organisering. Organisering danner grundlag for enhver form for repræsentativt system, ligesom det er grundlaget for mobilisering omkring enhver type sag. Unges organisering, når den bygger på unges egne initiativer, har selvklart en helt særlig styrke. Gennem de seneste år har begrebet youth-led` vundet frem i alle tænkelige og utænkelige sammenhænge. 30 Og netop den organisering, der mere bygges op som løst koblede netværk, er præget af at være ægte youth-led. Det er udbredelsen og adgangen, der gør mobiltelefonen, men også radio til så stærke medier. De er billige, og de når også unge med svage skolekundskaber. I de fleste udviklingslande er de desuden anonyme 31 en væsentlig faktor når mobiltelefoner bruges som redskab i politisk mobilisering. Der findes endda et begreb for anvendelse af tekstbeskeder i mobiliseringsøjemed: Et smart mob`. 32 Via mobiltelefoner kan man desuden med stor effekt overvåge og dokumentere overgreb og uregelmæssigheder. Den ægyptiske ungdomsopposition Kefayas video om politivold, som blev lagt ud på YouTube, er et eksempel, hvor unge pressede Mubarak-regering til at stå til regnskab. I Senegal og Sierra Leone er forsøg på valgfusk eksempelvis dokumenteret via mobil og bragt som nyheder på den regionale radio. Efterfølgende var sagen for kendt til, at den umiddelbart kunne afvises. I det omfang at hovedparten af mobiltelefoner også i udviklingslandene får kamera, bliver overvågnings- og dokumentationsmulighederne stadig stærkere. Forskellige former for budget tracking, hvor civilsamfundet registrerer og sikrer reglementeret brug af ressourcer, kan via mobiltelefoner gøres meget mere effektiv. I sådanne aktioner vil unge ofte have en komparativ fordel; de er de bedste til at håndtere teknikken, hvilket kan skabe anerkendelse og plads til unges lederskab. De frigørende aspekter, som der her omtales, gør sig selvfølgelig ikke gældende i lande, hvor den siddende regering ejer og har kontrol med telefoni som i Etiopien og Cambodia hvor man har set eksempler på, at alt mobilkommunikation i forbindelse med valg er blevet blokeret. Det helt store spørgsmål i forbindelse med den organisering blandt unge, der mere tager form af bevægelse er: Hvordan kan den støttes i en udviklingsbistandsfaglig sammenhæng? Her har man jo i sagens natur ikke kontorer med regnskabsfolk, eller det sæt af vedtægter, som ofte er den artefakt, der er grundlaget for at være defineret som en legitim demokratisk organisation og således adgangsbilletten til økonomisk støtte. Ikke desto mindre når sådanne flade strukturer som store løst koblede netværk potentielt meget store grupper af unge nu også via mobiltelefon unge på landet, som ikke hidtil har haft adgang til information og deltagelse og på den baggrund er støtte jo naturligt en overvejelse værd. 30 Børne- og ungdomsnetværket er lige nu ved at få udarbejdet et studie, der skal afdække, hvad der reelt er de særlige styrker ved youth-initiated og youth-led activities. 31 Man køber telefon og taletidskort uden nogen form for registrering. 32 Et budskab, der hurtigt kan multipliceres og spredes, blandt andet via sms gateways, som kan sende til flere hundred tusinde på en gang. 12

13 Rettighedsaspekter En rettighedsbaseret tilgang betyder, at unge og deres støtter som right holders` kan kræve, at duty bearers`, regeringen, indfrier en bestemt ret man er fri for ydmyghed og for at være afhængig af en godgørenhed, som falder tilfældigt og ikke kommer alle til gode. Det er en uforlignelig styrke ved den rettighedsbaserede tilgang, at man indskriver sig i et verdensomspændende system, der systematisk overvåger og følger op på rettighedernes tilstand. Rettigheder berører alle livets områder - ethvert tema kan behandles som et rettighedstema. I det følgende præsenteres et eksempel med afsæt i beskyttelse mod vold. Rettigheder er stadfæstet i internationale Konventioner. FNs Erklæring om Menneskerettigheder fra 1948, eksempelvis, gælder for alle og dermed også for børn og unge. Grundet børn og unges udsatte stilling blev det dog hen af vejen klart, at for at sikre dem tilstrækkelig beskyttelse, var der brug for en specifik konvention. Dette førte i 1989 til vedtagelsen af Konventionen om Barnets Rettigheder, som omfatter alle op til 18 år og dermed også inkluderer en stor gruppe af unge. Der er to måder at anskue rettighedsaspektet på i praksis. Rettigheder medfører en ret til at blive fri fra noget, overgreb for eksempel. Men rettigheder handler også om at opnå og få noget, eksempelvis frihed/ret til organisere sig. At forfægte rettigheder forudsætter, at der er både juridiske og politiske såkaldte knager at hænge sine krav op på. Den juridiske side består i, at en given stat har underskrevet en konvention og tilpasset den nationale lovgivning. Men jura alene gør det ikke, der er samtidig brug for politiske kræfter, der vil kæmpe for at rettigheder ikke blot forbliver ord, men også implementeres. Derfor indebærer en rettighedsbaseret tilgang også et systematisk arbejde med lobby og fortalervirksomhed at kæmpe for strukturelle, strategiske og grundlæggende forandringer, der kommer unge til gavn, også på sigt. Her handler det om samle kræfterne i alliancer og netværk for at skabe vægt bag sine krav. Udover kampen for legale rammer for unge, at sikre at loven eksempelvis stadfæster vold som kriminelt og strafbart, er det ofte de politiske og civile rettigheder, der udgør et problem og hvor friheden stækkes. Dette gælder eksempelvis retten til at organisere sig og forsamles en frihed som for tiden er under stærkt pres på særligt det afrikanske, men også på det latinamerikanske kontinent, hvor eksempelvis Peru har overtrådt konventioner i tilsyneladende deciderede orkestrerede forfølgelseskampagner rettet mod indianske grupper af unge Specielt i august 2008 var der voldsomme opgør mellem unge indianske grupper og politi og militær. 13

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

ULANDSMAGASINET. Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4. Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6

ULANDSMAGASINET. Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4. Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6 ULANDSMAGASINET I N T E R N A T I O N A L A R B E J D S M I L J Ø D A G 2 8. A P R I L 2 0 0 9 APRIL 2009 Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4 Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6 Kærlighed

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR FOR FATTIGE ARBEJDSTAGERE I VERDEN INDLEDNING Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere